Din manual SAMSUNG Q1435

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785"

Transkript

1 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG Q1435. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer, säkerhetsanvisningar, tillbehör etc). Detaljerade användarinstruktioner finns i bruksanvisningen Instruktionsbok Manual Bruksanvisning Användarguide Bruksanvisningar

2 Utdrag ur manual: Se till att anslutning till vattenledningar och till elnätet utförs av behöriga yrkesmän i enlighet med tillverkarens instruktioner (se "Installation av tvättmaskinen" på sida 2) samt enligt lokala säkerhetsföreskrifter. Alla förpacknings- och transportbultar skall avlägsnas innan tvättmaskinen tas i bruk. Om de inte avlägsnas kan det uppstå allvarliga skador. Se "Avlägsnande av transportbultar" på sida 3. Innan du tvättar kläder i maskinen för första gången, måste du genomföra ett helt tvättprogram utan kläder. Se "Första tvätten" på sida 8. Säkerhetsinstruktioner Innan du rengör eller utför underhåll på maskinen skall eltillförseln kopplas från eller knappen (PÅ/AV) föras till av. Kontrollera att alla fickor i de plagg som skall tvättas är tomma. Hårda, vassa föremål, såsom mynt, säkerhetsnålar, spikar, skruvar, eller stenar kan orsaka omfattande skador på maskinen. Dra alltid ur kontakten och stäng av vattnet efter användning. Kontrollera att vattnet har tömts ut innan du öppnar tvättmaskinens lucka. Öppna inte luckan om du fortfarande ser att det finns vatten kvar i tvättmaskinen. Husdjur och småbarn kan klättra in i maskinen. Kontrollera tvättmaskinen varje gång innan du använder den. Glasluckan blir mycket varm under tvättcykeln. Håll barn undan från tvättmaskinen när den används. Försök inte reparera maskinen själv. Reparationer utförda av oerfarna eller icke kvalificerade personer kan orsaka personskador och/eller göra det nödvändigt med större och mer omfattande reparationer. Om kontakten (nätsladden) är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens auktoriserade reparatörer eller en liknande kvalificerad person för att undvika risker. Underhåll på denna tvättmaskin får endast utföras av auktoriserade reparatörer, och endast originaldelar får användas. Innehåll Säkerhetsföreskrifter omslagets insida lnstallation av tvättmaskinen Att packa upp tvättmaskinen Översikt över tvättmaskinen Val av uppställningsplats Justering av nivåskruvar Avlägsnande av transportbultar Anslutning av tilloppsslangen Anslutning av tilloppsslangen(alternativ) Placering av tömningsslangen Att tvätta kläder Första tvätten Att tillsätta tvättmedel i tvättmaskinen Översikt över kontrollpanelen Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic Manuell tvätt av kläder Användning av fördröjd start Tvättråd och tips Underhåll av tvättmaskinen Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer Reparation av en tvättmaskin med fruset vatten Rengöring på utsidan Rengöring av tvättmedelsfacket och fördjupningen Rengöring av filtret Rengöring av vattenslangens siktfilter Felsökning Problem och lösningar Förklaring av felmeddelanden Försiktighetsåtgärder med duntäcken Programschema Bilaga Skötselråd för olika tyger Elektriska varningar Miljöskydd Försäkran om överensstämmelse Specifikationer SAMSUNG Tvättmaskin 1 lnstallation av tvättmaskinen Att packa upp tvättmaskinen Packa upp tvättmaskinen och kontrollera den för att upptäcka eventuella skador som uppstått vid transport. Se också till att förpackningen innehåller alla komponenter som anges nedan. Om tvättmaskinen har skadats under transport eller om förpackningen inte innehåller alla delar, kontakta din Samsung-återförsäljare omedelbart. Översikt över tvättmaskinen Bänkyta Detergent drawer Kontrollpanel Door Tömningsslang Kontakt Bottenskydd Justerbara fötter Filter Lucköppning Nödtappröret Bottenskydd Tilloppslang kallvatten Hylsnyckel Tömningsslang Slangskena Bulthålens pluggar 2 SAMSUNG Tvättmaskin lnstallation av tvättmaskinen Val av uppställningsplats Innan du installerar tvättmaskinen, välj en plats som uppfyller följande villkor: Ett hårt, jämnt underlag (om underlaget är ojämnt, se "Justering av nivåskruvar," nedan) Ej i direkt solljus. Fullgod ventilation Temperaturen i utrymmet inte sjunker under 0 C Ej i närheten av värmekällor Kontrollera att tvättmaskinen inte står på elkabeln.

3 Ventilationsöppningarna får inte täckas för om tvättmaskinen är uppställd på ett golv med mattor. Justering av nivåskruvar Justera nivåskruvarna om golvet är ojämnt (stick aldrig in träbitar eller andra föremål under dem): 1. Lossa fotbulten genom att skruva den för hand tills den når önskad höjd. 2. Drag åt låsmuttern med hjälp av den medföljande hylsnyckeln. Om tvättmaskinen är placerad på ett ojämnt eller klent underlag, uppstår det buller eller vibrationer. (Tvättmaskinen får endast luta 1 grad.) Avlägsnande av transportbultar Innan tvättmaskinen används, måste du avlägsna de fem transportbultarna från baksidan av enheten. Avlägsnande av bultarna: 1. Lossa alla bultar med den medföljande hylsnyckeln innan du avlägsnar dem. 2. Ta tag i varje bulthuvud och drag det genom den stora delen av hålet. Upprepa proceduren för varje bult. 3. Sätt igen hålen med de medföljande plastpluggarna. 4. Spara transportbultarna för framtida användning. SAMSUNG Tvättmaskin 3 lnstallation av tvättmaskinen Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen Ena änden av tilloppsslangen måste anslutas till tvättmaskinen och den andra änden till vattenkranen. Tilloppsslangen får ej sträckas. Om slangen är för kort, ersätt den med en längre högtrycksslang. Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen: 1. Tag kallvattenslangens L-formade armfäste och anslut den till inloppet för kallvatten på baksidan av maskinen. Dra åt med handkraft. 2. Anslut kallvattenslangens andra ände till kallvattenkranen i diskhon och dra åt med handkraft. Om det är nödvändigt kan du flytta tilloppsslangens fäste på tvättmaskinen genom att lossa kopplingen, rotera slangen och sedan dra åt fästet igen. Ventil för varmvatten Alternativ: 1. Tag varmvattensslangens L-formade fäste och anslut den till inloppet för varmvatten, på baksidan av maskinen. Dra åt med handkraft. 2 Anslut varmvattensslangens andra ände till varmvattenkranen. Dra åt med handkraft. 3. Använd en Y-nippel om du endast vill använda kallvatten. 4 SAMSUNG Tvättmaskin lnstallation av tvättmaskinen Anslutning av tilloppsslangen till vattenkranen (alternativ) 1. Avlägsna adaptern från tilloppsslangen. 4. Anslut tilloppsslangen till adaptern. För ner del (c) på tilloppsslangen. Då del (c) släpps upp, kopplas slangen automatiskt samman med adaptern, och ett "klick-ljud" kommer att höras. 5. Anslut den andra änden av tilloppsslangen till vatteninloppsventilen, placerad på baksidan av tvättmaskinen. Skruva slangen medsols hela vägen in. c 2. Först, lossa på de fyra skruvarna på adaptern genom att använda en krysspårskruvmejsel. Därefter, tag adaptern och vrid del (b) enligt pilmarkeringen, till dess att en 5 mm:s öppning skapats. 3. Anslut adaptern till vattenkranen genom att dra åt skruvarna ordentligt. Därefter, vrid del (b) i pilens riktning och för samman (a) och (b). a b OBSERVERA Om vattenläckage uppstår från slangen efter avslutad anslutning, var god upprepa samma procedur. Använd den vanligaste typen av vattenkran för vattentillförsel. Om kranen har ett fyrkantigt munstycke, eller är för stor, bör mellanlägget avlägsnas innan vattenkranen ansluts till adaptern. Placering av tömningsslangen Tömningsslangens ände kan placeras på tre sätt: Över kanten på tvättstället. Tömningsslangen måste placeras på en höjd mellan 60 och 90 cm. Använd den medföljande slangskenan för att hålla slangen böjd. Säkra skenan vid väggen med en krok eller vid kranen med en bit snöre så att slangen inte kan röra sig. l en avloppsförgrening till en ho Förgreningen till avloppsröret måste vara över vattenlåset så att slangens ände är åtminstone 60 cm över golvet. l ett avloppsrör Samsung rekommenderar att du använder ett 65 cm högt vertikalt rör; det får inte vara kortare än 60 cm och inte längre än 90 cm. SAMSUNG Tvättmaskin 5 Att tvätta kläder Första tvätten Innan du tvättar kläder i maskinen för första g&arin i 2~3 sekunder. 9. Vridknapp Fuzzy Control Vrid knappen för att välja ett av de tio tillgängliga tvättprogrammen. Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Handtvätt, Snabbprogram, Skölj+Centrifugera, Centrifugera, Töm, Gardiner, Handdukar, Sängkläder, Duntäcken 10. Start-/pausknapp Tryck på denna knapp för att pausa och starta om programmet. 11. (På/Av)-knapp Tryck en gång på knappen för att sätta på tvättmaskinen, och tryck igen för att stänga av maskinen. Om tvättmaskinen är påslagen längre än 10 minuter utan att du trycker på någon knapp, kommer strömmen att stängas av automatiskt. 8 SAMSUNG Tvättmaskin Att tvätta kläder Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic Din nya tvättmaskin gör det mycket lätt att tvätta kläder tack vare Samsungs "Fuzzy Logic" automatiska kontrollsystem. När du väljer ett tvättprogram, kommer maskinen att välja rätt temperatur, tvättid, och centrifugering. Att tvätta kläder med hjälp av Fuzzy Logic-program: 1. Öppna vattenkranen. 2. Tryck på (På/Av)-knappen. 3. Öppna luckan. 4. Lägg i plaggen ett i taget löst i trumman, utan att överlasta maskinen. 5. Stäng luckan. 6. Tillsätt tvättmedel, sköljmedel och förtvättmedel (om nödvändigt) i rätt fack. Notera: Förtvätt är endast tillgänglig vid programmen - Duntäcken, Sängkläder, Handdukar, Gardiner, Bomull, Kulörtvätt, Syntet och Fintvätt. Det är endast nödvändigt om kläderna är mycket smutsiga. 7. Vrid Fuzzy kontrollknappen till önskat program för den typ av kläder som skall tvättas - Bomull, Kulörtvätt, Syntet, Fintvätt, Ylle, Handtvätt, Snabbtvätt, Duntäcken, Sängkläder, Handdukar, Gardiner. Du kommer att se indikatorer på kontrollpanelen. 8. Du kan nu ställa in tvättcykelns temperatur,antal sköljningar, centrifugeringshastighet och fördröjning genom att trycka på lämplig alternativknapp.

4 9. Tryck på knappen Start/Paus på vridknappen Fuzzy Control. Maskinen påbörjar tvättcykeln. Symbolen för tidsfördröjning tänds och den tid som återstår för cykeln visas på displayen. Pausalternativ Det är möjligt att lägga in/ta ut tvätt inom 5 minuter efter start. Om man trycker på Start/Paus knappen, låses luckan omedelbart upp. Om det är för mycket vatten i tvättmaskinen, eller ifall vattnet är för varmt, kan luckan ej öppnas. Efter att ha stängt luckan, tryck än en gång på Start/Paus knappen för att fortsätta tvättningen. När cykeln är avslutad: Tio minuter efter att den totala cykeln är avslutad, stängs maskinen av automatiskt. 1. Öppna luckan. 2. Ta ut tvätten. SAMSUNG Tvättmaskin 9 Att tvätta kläder Manuell tvätt av kläder Du kan tvätta kläder manuellt utan att använda Fuzzy Logic-funktionen. Gör på följande sätt: 1. Slå på vattnet. 2. Tryck på (På/Av)-knappen på tvättmaskinen. 3. Öppna luckan. 4. Lägg i plaggen ett i taget löst i trumman, utan att överlasta maskinen. 5. Stäng luckan. 6. Häll tvättmedel och, om så krävs, sköljmedel eller förtvättmedel, i lämpliga fack. 7. antal sköljcykler är fem. Tvättiden förlängs därefter. 9. ingen centrifugering, : sköljstopp. 10. Tryck på knapp Start/Paus. på följande sätt: 1. Tryck på knappen Start/Paus. Färg: Sortera i vit- och kulörtvätt. Tvätta nya, färgade tyger separat. Bryt tvättmaskinens eltillförsel. tag i locket i änden på nödtappröret och drag ut det långsamt ca 15 cm Låt vattnet rinna ned i en behållare. För in tappröret igen och skruva tillbaka locket. Sätt tillbaka bottenskyddet. Reparation av en tvättmaskin med fruset vatten Om temperaturen sjunker under fryspunkten och vattnet i tvättmaskinen fryser: 1. Bryt tvättmaskinens eltillförsel. 2. Häll varmt vatten på vattenkranen för att koppla loss slangen för tilloppsvatten. 3. Avlägsna slangen för tilloppsvatten och placera den i varmt vatten. 4. Häll varmt vatten i tvättmaskinens trumma och tina maskinen under 10 minuter. 5. Anslut tilloppslangen till vattenkranen igen och kontrollera att vattentillförseln och maskinens tömning fungerar normalt. Rengöring på utsidan Torka av tvättmaskinens ytor, inklusive kontrollpanelen, med en mjuk trasa och ett rengöringsmedel för hushållsbruk som inte innehåller slipmedel. Torka ytorna med en mjuk trasa. Häll inte vatten på tvättmaskinen. 12 SAMSUNG Tvättmaskin Underhåll av tvättmaskinen Rengöring av tvättmedelsfacket och fördjupningen Tryck ned utlösningsarmen på insidan av tvättmedelslådan och drag den utåt. Avlägsna locket från fack. Tvätta samtliga delar under rinnande vatten. Rengör fördjupningarna i lådan med en gammal tandborste. Sätt tillbaka locket (genom att trycka det på plats ordentligt) i lådan. Skjut tillbaka lådan på plats. Kör ett sköljprogram utan tvätt i maskinen i trumman. Rengöring av filtret Rengör filtret 5 eller 6ggr/år, eller när följande felmeddelande visas på displayen: 1. Öppna bottenskyddet Se "Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer" på sida 12). 2. Skruva loss nödtapplocket genom att skruva det åt vänster och töm ut allt vatten. (Se "Tömning av tvättmaskinen vid nödsituationer" på sida 12). 3. Skruva loss filterlocket och ta ut det. 4. Tvätta filtret och avlägsna all annan smuts från filtret. Kontrollera att tömningspumpens propeller bakom filtret inte är blockerad. Sätt tillbaka filterlocket. 5. Sätt tillbaka bottenskyddet. SAMSUNG Tvättmaskin 13 Underhåll av tvättmaskinen Rengöring av vattenslangens siktfilter Siktfiltret i vattenslangen skall rengöras minst en gång om året, eller när följande felmeddelande visas på displayen: Gör på följande sätt: 1. Stäng av vattentillförseln till tvättmaskinen. 2. Skruva loss slangen från baksidan av tvättmaskinen. 3. Dra ut siktfiltret försiktigt ur slangens ände med en tång och skölj det under vatten tills det är rent. Rengör också den gängade kopplingen både på ut- och insidan. 4. Skjut tillbaka filtret på plats. 5. Skruva fast slangen på tvättmaskinen igen. 6. Öppna kranen och se till att alla kopplingar är täta. 14 SAMSUNG Tvättmaskin Felsökning Problem och lösningar Tvättmaskinen startar inte Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Kontrollera att tvättmaskinen är ansluten elektriskt. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att du tryckt på knappen Start/Paus. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera att tilloppslangen inte är frusen. Kontrollera att tilloppslangen inte är böjd. Kontrollera att filtret i tilloppslangen inte är igensatt. Inget vatten eller för dålig vattentillförsel Det finns fortfarande kvar tvättmedel i tvättmedelfacket efter avslutat tvättprogram Kontrollera att vattentrycket i tvättmaskinen är tillräckligt högt. Placera tvättmedlet längst in i tvättmedelsfacket (och inte på sidorna). Tvättmaskinen vibrerar eller bullrar för mycket Kontrollera att tvättmaskinen står på ett jämnt underlag. Om underlaget är ojämnt skall maskinen placeras i horisontellt läge med hjälp av nivåskruvarna (se sida 3). Kontrollera att transportbultarna har avlägsnats (se sida 3). Kontrollera att tvättmaskinen inte vidrör något annat föremål. Kontrollera att tvätten är jämnt fördelad i maskinen. Tvättmaskinen töms inte och/eller centrifugerar inte Kontrollera att tömningslangen inte är klämd eller böjd. Kontrollera att siktfiltret i vattenslangen inte är igensatt (se sida 14). Luckan kan inte öppnas 1.

5 Dra ur kontakten från eluttaget. 2. Töm ut vattnet ur tvättmaskinen. 3. Öppna bottenskyddet genom att använda ett mynt. (se sida 12) 4. Lokalisera den orangefärgade plasttungan och drag framåt för att öppna luckan. Förklaring av felmeddelanden Olika felmeddelanden Lösning Stäng luckan. Kontrollera att vattenkranen är öppen. Kontrollera vattentrycket. Rengöring av filtret. Kontrollera att tömningsslangen är rätt monterad. Tvätten är obalanserad; sära på den hoptrasslade tvätten. Om du bara behöver tvätta ett enda plagg, såsom en morgonrock eller ett par jeans, är det möjligt att den sista centrifugeringen misslyckas. Om detta sker visas felmeddelandet "UE" på displayen. Ring kundservice. Innan du kontaktar kundservice: 1. Försök att avhjälpa problemet (Se "Felsökning" på denna sida). 2. Starta om programmet för att se om felet uppstår igen. 3. Om felet kvarstår, ring kundservice och beskriv problemet. SAMSUNG Tvättmaskin 15 Felsökning Försiktighetsåtgärder vid användning av program för Duntäcken Användning av tvättmedel vid program för Duntäcken Vid tvätt av en större mängd kläder, inklusive duntäcken, lägg inte följande tvättmedel direkt i trumman:. Tvättmedel av typ tablett och kapsel. Tvättmedel som används i samband med boll och nät. Olöst tvättmedel kan orsaka sämre tvättning. Se till att lägga tvättmedlet i rätt tvättmedelfack. Tvätta inte ett duntäcke genom att lägga tvättmedel direkt på täcket. Försiktighetsåtgärder vid iläggning av duntäcken i trumman 1. gardiner, klänningar, kjolar, skjortor och blusar. Endast maskintvättbara ylletyger med tvättsymbol för 100% ny ull. Mycket lätt tvätt såsom handtvätt. Fintvätt Ylle Handtvätt Snabbprogram Lätt smutsad bomullstyger eller linneblusar, skjortor, mörk färgad frotté, färgade linnetyger, jeans, etc. 1. Program med förtvätt dröjer ungefär 15 minuter längre. 2. Uppgifter om hur länge programmet dröjer har uppmätts under de villkor som anges i Standard IEC Förbrukningen i enskilda hem kan skilja sig från de värden som anges i tabellen beroende på variationer i vattentillförselns tryck och temperatur, tvättmängd och typ av tvätt. SAMSUNG Tvättmaskin 17 Programschema PROGRAM Maxlast (kg) TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER Förtvätt tvätt Temperatur Centrifugeringshastighet C (MAX) vpm Q1636 Q1436 Q1435 Q1236 Q1235 Skölj- normedel mal- Max Fördröjd start Halvfull Vatten trumma Elektricitet (kwh) (l) läge Duntäcken 1 stort Sängkläder ja ja ja ja Handdukar Gardiner PROGRAM Duntäcken Typ av TVÄTT Bomullssängkläder med stoppning, duntäcken, kuddar, täcken, sofföverdrag med mindre stoppning. Sängkläder av bomull, sänglinne, lakan, påslakan, örngott etc. Frottéhanddukar, badhanddukar, badrockar Tjock gardin av bomull eller blandad bomull, dubbelsidig gardin (framsida, fodrad), lätt smutsad möbelklädsel, sofföverdrag utan stoppning etc. Sängkläder Handdukar Gardiner 18 SAMSUNG Tvättmaskin Bilaga Skötselrådstabell för olika tyger Beständigt material Fintvätt Plagget kan tvättas vid 95 C Plagget kan tvättas vid 60 C Plagget kan tvättas vid 40 C Plagget kan tvättas vid 30 C Plagget kan handtvättas Torka liggande Endast kemtvätt Kan hängtorkas Kan blekas i kallt vatten Torka på klädeshängare Får ej blekas Torktumla, normal värme Kan strykas vid högst 200 C Torktumla, låg värme Får ej torktumlas Kan strykas vid högst 100 C Får ej strykas Kan kemtvättas med hjälp av alla typer av lösningsmedel Kemtvättas med perklorid, tändargas, ren alkohol eller endast R113 Kemtvätt med flygbensin, ren alkohol eller endast R113 Ej kemtvätt Kan strykas vid högst 150 C Elektriska varningar Glöm inte dessa säkerhetsföreskrifter för att minska risken för eldsvådor, elektriska stötar och andra skador: Maskinen får endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på märkplåten. Om du inte är säker på vilken typ av eltillförsel du har i ditt hem, rådgör med återförsäljaren där du köpt tvättmaskinen eller med det lokala elbolaget. Skydda elsladden. El-sladden skall inte dras så att det finns risk för att någon går på den eller att den kläms av föremål som ställs på eller lutas mot den. Var särskilt uppmärksam på sladden vid kontakter, vägguttag, och den plats där den leder ut ur enheten. Vägguttaget eller förlängningssladden får inte överbelastas. Överbelastning kan resultera i eldsvåda eller elektriska stötar. SAMSUNG Tvättmaskin 19 Bilaga Miljöskydd Denna maskin är tillverkad av material som kan återvinnas. Om du beslutar dig för att kassera maskinen skall detta göras i enlighet med lokal avfallslagstiftning. Skär av el-sladden så att maskinen inte kan anslutas till en elkälla. Avlägsna luckan så att djur och små barn inte kan fastna i tvättmaskinen. Överdosera inte de tvättmedelsmängder som rekommenderas i tvättmedelstillverkarens instruktioner. Fläckborttagningsmedel och blekmedel skall inte användas innan tvättcykeln påbörjas om det inte är absolut nödvändigt. Spara vatten och elektricitet genom att endast tvätta fulla laster (den exakta mängden beror på det program som används). Försäkran om överensstämmelse Denna utrustning uppfyller följande europeiska säkerhetsnormer: ECdirektiv 93/68 och EN-Standard Specifikationer TYP DIMENSIONER VATTENTRYCK VIKT KAP. TVÄTT /CENTR. FRONTLADDAD TVÄTTMASKIN B 600 mm D 600 mm H 850 mm 50 kpa ~ 800 kpa 75 kg 7.

6 Powered by TCPDF ( 5kg (KEMTVÄTT) TVÄTTNING 220V 240V 220V 240V Q W 500W 34W 60l (STANDARD COURSE) Q W 150W 2400W 2800W Q1436 /Q1435 Q1236/Q W STRÖMSTYRKA TVÄTTNING/ VÄRMNING CENTRIF. MODELL 230V FÖRBRUKNING PUMPNING VATTENVOLYM VARVTAL CENTRIFUGERING MODEL vpm PAPPER PLAST Q1436 /Q1435 Q1236/Q kg 1.0 kg 1200 FÖRPACKNINGENS VIKT 20 SAMSUNG Tvättmaskin Note SAMSUNG Tvättmaskin 21 VID BEHOV AV SERVICE Om det uppstår fel med produkten, ring till ett auktoriserat servicecenter i närheten..

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG P1401. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SAMSUNG B1415J

Din manual SAMSUNG B1415J Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG B1415J. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG B1245 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788370

Din manual SAMSUNG B1245 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788370 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG B1245. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Tvättmaskin Bruksanvisning

Tvättmaskin Bruksanvisning Tvättmaskin Bruksanvisning P1405J P1205J P1005J P805J P1403J P1203J P1003J P803J Code No.: DC68-00633B-FS Säkerhetsföreskrifter Gratulerar till köpet av denna Samsung tvättmaskin. Denna bruksanvisning

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801

Din manual SAMSUNG WF-B1256V http://sv.yourpdfguides.com/dref/785801 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG WF-B1256V. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG WF-B1256V instruktionsbok

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630

Din manual SAMSUNG MW102P-S http://sv.yourpdfguides.com/dref/785630 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG MW102P-S. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG MW102P-S instruktionsbok

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WD0704EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0702EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0654EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0652EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0604EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z) WD0602EE(A/C/D/F/G/H/Q/R/S/T/U/V/W/Z)

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM147V2 www.osbyvitvaror.se 01. KOMPONENTER Tack för att ni köpt en Osby tvättmaskin! Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning av tvättmaskinen. Instruktionerna innehåller

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455

Din manual SIEMENS WVH28420EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655455 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WVH28420EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS502C

Din manual ZANUSSI FLS502C Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS502C. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI FLS502C instruktionsbok

Läs mer

Din manual ZANUSSI FA522 http://sv.yourpdfguides.com/dref/644621

Din manual ZANUSSI FA522 http://sv.yourpdfguides.com/dref/644621 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FA522. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Manual TVÄTTMASKIN TM125V2

Manual TVÄTTMASKIN TM125V2 Manual TVÄTTMASKIN TM125V2 TVÄTTMASKIN TM125V2 INNEHÅLL Före användning Komponenter 01 Förberedelse 02 Säkerhetsinstruktioner 03 Installation 04 Kontrollpanel/ Operationella funktioner 05 Användning Val

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409

Din manual ZANUSSI FJS1184 http://sv.yourpdfguides.com/dref/661409 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1184. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1052E http://sv.yourpdfguides.com/dref/830751 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1052E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888

Din manual SMEG LB86-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3531888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG LB86-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna

Tvättmaskin. användarhandbok. se möjligheterna WF702Y4BK** WF700Y4BK** WF602Y4BK** WF600Y4BK** WF702B4BK** WF700B4BK** WF602B4BK** WF600B4BK** WF702Y2BK** WF700Y2BK** WF602Y2BK** WF600Y2BK** WF702B2BK** WF700B2BK** WF602B2BK** WF600B2BK** Tvättmaskin

Läs mer

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5

Din manual BOSE ACOUSTIMASS 5 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSE ACOUSTIMASS 5. Du hittar svar på alla dina frågor i BOSE ACOUSTIMASS 5 instruktionsbok

Läs mer

MANUAL TVÄTTMASKIN TM148V2. www.osbyvitvaror.se

MANUAL TVÄTTMASKIN TM148V2. www.osbyvitvaror.se MANUAL TVÄTTMASKIN TM148V2 www.osbyvitvaror.se TVÄTTMASKIN TM148V2 INNEHÅLL Före användning Komponenter 01 Förberedelse 02 Säkerhetsinstruktioner 03 Installation 04 Kontrollpanel/ Operationella funktioner

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK

INNEHÅLL SNABBGUIDE BRUKSANVISNING PROGRAMÖVERSIKT HANDBOK INNEHÅLL SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDA TVÄTTGODSET VAL AV PROGRAM OH TILLVALSFUNKTIONER STARTA OH AVSLUTA ETT PROGRAM ÄNDRA PROGRAM AVBRYTA ETT PROGRAM DAGLIGT UNDERHÅLL OH RENGÖRING BRUKSANVISNING

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen

Bruksanvisning. Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10. sv-se. Bruksanvisningen ska ovillkorligen Bruksanvisning Automatisk doseringsenhet för tvättmedel AWD 10 Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan doseringsenheten installeras och tas i bruk. Därmed undviker du olyckor och skador på

Läs mer

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN:

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN: SNABBGUIDE S INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN: VIKTIGT: DET ÄR ETT ABSOLUT KRAV ATT ANVISNINGARNA I STYCKET INSTALLATIONSANVISNINGAR FÖLJS. VIKTIGT: AVLÄGSNA ANORDNINGARNA SOM SKYDDAR TVÄTTMASKINEN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.

Tvätta. Förberedelser Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt. Om tvättmaskinen Grattis - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen är speciellt framtagen för att var vatten- och energisnål. Varje maskin som lämnar vår fabrik

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer