TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING"

Transkript

1 TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

2 INNEHÅLL DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING Säkerhetsinformation Rekommendationer DEL 2: INSTALLATION Borttagning av transportskruvar Fotjustering Elanslutning Vattenanslutning Avloppsanslutning DEL 3: TEKNISKA SPECIFIKATIONER DEL 4: KONTROLLPANEL Start-/Pausknapp Indikatorlampor för funktioner Funktionsknappar Val av centrifugeringshastighet Programknapp Tvättprogram DEL 5: ATT TVÄTTA Före tvätt Köra maskinen DEL 6: UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Vatteninloppsfilter Pumpfilter Tvättmedelsfack Hävertplugg Skåpet Trumman Kalkborttagning DEL 7: PRAKTISK INFORMATION DEL 8: UNDVIKA MINDRE FEL DEL 9: SYSTEM FÖR AUTOMATISK FELSÖKNING DEL 10: INTERNATIONELLA TVÄTTSYMBOLER 1

3 DEL 1: FÖRE ANVÄNDNING SÄKERHETSINFORMATION Använd inte en förgrenings- eller förlängningssladd. Anslut inte en kontakt med skadad sladd i uttaget. Om sladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren eller auktoriserad servicetekniker för att undvika fara. Dra aldrig ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden. Håll alltid i själva kontakten när du drar ur den. Sätt aldrig i kontakten i vägguttaget när dina händer är våta. Rör aldrig vid maskinen med våta händer eller fötter. Öppna aldrig tvättmedelsfacket när maskinen är igång. Tvinga aldrig upp maskinens lucka när maskinen är igång. Maskinens temperatur kan bli hög när den körs, rör därför aldrig avtappningsslangen eller vattnet under tömningscykeln. Om något skulle gå fel ska du först dra ur kontakten och stänga av vattentillförseln. Försök inte att reparera. Kontakta en auktoriserad servicetekniker. Håll förpackningsmaterialet, som maskinen kom i, borta från barn för att undvika fara. Låt inte dina barn leka med tvättmaskinen. Håll dina husdjur borta från maskinen. Din maskin ska endast användas av vuxna och i enlighet med den information som anges i denna manual. Din maskin är avsedd för privat bruk. Garantin blir ogiltig om du använder den i kommersiellt syfte. Maskinen ska inte ställas på en matta som kan täppa till luftventilationen på undersidan. REKOMMENDATIONER Tvätt- och sköljmedel som är i kontakt med luft under en längre tid kan torka ut och fastna i tvättmedelsfacket. För att undvika detta ska du hälla i tvätt- och sköljmedel alldeles innan du tvättar. Det rekommenderas att du använder förtvättsprogram för väldigt smutsig tvätt. Överskrid inte maskinens maximala kapacitet. Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner om användningen av maskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med maskinen. 2

4 Om du inte planerar att använda din maskin under en längre tid, dra ur kontakten, stäng av vattentillförseln och lämna luckan öppen för att hålla maskinens insida torr och förhindra obehaglig lukt i trumman. Som ett resultat av våra procedurer för säkerhetskontroll kan en viss mängd vatten finnas kvar i maskinen efter våra tester. Detta skadar inte maskinen och är helt normalt. DEL 2: INSTALLATION Var uppmärksam på följande innan du använder tvättmaskinen första gången. BORTTAGNING AV TRANSPORTSKRUVAR Transportskruvarna, som sitter på maskinens baksida, måste tas bort innan maskinen används. Lossa på skruvarna genom att skruva dem motsols med en lämplig nyckel. (DIAGRAM-1) Dra ut skruvarna och gummipackningarna. (DIAGRAM-2) Hålen där transportskruvarna satt ska täckas för med plastskydden som finns i tillbehörspåsen. (DIAGRAM-3) De transportskruvar som tagits bort från maskinen måste användas om maskinen ska transporteras igen i framtiden. DIAGRAM-2 DIAGRAM-1 DIAGRAM-3 JUSTERING AV FÖTTERNA Installera inte maskinen på mattor eller liknande ytor. För att din maskin ska arbeta tyst och utan vibration ska den installeras på en plan, fast och halkfri yta. Alla upphöjda golv måste förstärkas på lämpligt sätt. 3

5 Du kan justera maskinens nivå med hjälp av dess fötter. Först lossar du justeringsskruven av plast från skåpbasen. Ändra nivån genom att höja eller sänka fötterna. När rätt nivå har uppnåtts dras justeringsskruven av plast åt igen genom att den vrids uppåt mot skåpets bas. Lägg aldrig kartong, träklossar eller liknande material under maskinen för att jämna ut oregelbundenheter i golvet. ELANSLUTNING Din maskin kräver en 50Hz-källa på Volt. En jordad specialkontakt har satts fast på din tvättmaskins strömkabel. Denna kontakt måste sättas i ett jordat uttag. Säkringsvärdet kopplat till detta uttag ska vara 10 amp. Om du är tveksam gällande din strömkälla ska du rådfråga en elektriker. DENNA MASKIN MÅSTE VARA JORDAD. Sätt i maskinens kontakt i ett jordat uttag som är lätt att komma åt. VATTENANSLUTNING Din maskin är försedd med ett enda (kall)vattenintag. För att förhindra läckage vid anslutningsfogarna är en gummipackning inkluderad i slangpaketet. Sätt fast denna packning vid anslutningsfogen på kransidan. Anslut slangen till vattenintagsventilen. Dra åt kopplingsdonet av plast för hand. Kontakta en auktoriserad rörmokare om du är osäker på detta. 4

6 Vattentryck på 0,1-1 MPa från din kran kommer göra att din maskin arbetar så effektivt som möjligt. (0,1 MPa tryck innebär ett flöde på mer än 8 liter per minut från en fullt öppnad kran.) Efter att anslutningen är klar ska du kontrollera så att den inte läcker genom att öppna kranen helt. Se till att vattenintagsslangen inte kan råka vikas, skadas, dras ut eller krossas när tvättmaskinen står på sin slutliga plats. Montera vatteningångsslangen till en ¾ gängad vattenkran. Kallvattenintag (vit filterventil) AVLOPPSANSLUTNING Se till att vatteningångsslangen inte är vikt, vriden, krossad eller utdragen. Avloppsslangen ska monteras på en minimihöjd av 60 cm och en maxhöjd på 100 cm från golvet. Slangens ände kan antingen kopplas direkt till ett avloppsrör eller till en speciell anslutningspunkt som är avsedd för detta vid avloppet på en diskbänk/handfat. Förläng inte avloppsslangen eftersom detta gör garantin ogiltig. 5

7 DEL 3: TEKNISKA SPECIFIKATIONER Maximal tvättkapacitet (kg) Rekommenderad mängd (kg) 6 5,5 Höjd (cm) 85 Bredd (cm) 59,6 Djup (cm) 54 (*) Maximal centrifugeringscykel beror på vilken modell du har valt. 6

8 DEL 4: KONTROLLPANEL A Tvättmedelsfack 6- Programknapp 2- Start-/pauslampa 7- Start-/pausknapp 3- Indikatorlampor för funktioner 8- Funktionsknappar 4-Centrifughastighetsreglage 9- Program avslutat-lampa 5- Program redo-lampa A Tvättmedelsfack 5- Programknapp 2- Start-/pauslampa 6- Start-/pausknapp 3- Indikatorlampor för funktioner 7- Funktionsknappar 4- Program redo-lampa 8- Program avslutat-lampa 7

9 START-/PAUSKNAPP Används för att starta ett valt program eller pausa då maskinen är igång. VARNING! Programknappen måste vridas till O (av) innan du väljer program eller byter från ett befintligt program. INDIKATORLAMPOR FÖR FUNKTIONER När start-/pausknappen eller någon funktionsknapp är intryckt tänds motsvarande lampa. Lampan släcks igen när funktionsknappen eller start-/pausknappen trycks in på nytt eller när processen eller den valda funktionen är avslutad. Indikatorknapparna för funktioner används också av felsökningssystemet som beskrivs i del 9. FUNKTIONSKNAPPAR Håll sköljning Det rekommenderas att denna funktion används när kläderna inte kan tas ur maskinen omedelbart efter programmets slut. Detta kommer förhindra skrynklighet. När denna knapp trycks in kommer vattnet från sista sköljningen inte att tömmas ut. För att programmet ska fortsätta efter detta trycker du på denna knapp en gång till. Om du inte vill att dina ömtåliga kläder ska centrifugeras eller vill att de ska centrifugeras försiktigt så vrider du programknappen till O (av). Vrid programknappen till det tömnings- eller centrifugeringsprogram du önskar och tryck på start-/pausknappen. Om det program du har valt är ett tömningsprogram kommer din maskin att tömmas på vatten. Om du har valt ett centrifugeringsprogram kommer din maskin att centrifugera i slutet av programmet. Enkel strykning Genom att välja den här funktionen kommer dina kläder vara mindre skrynkliga efter tvätt. Extra sköljning Du kan göra en extra sköljning i tillägg till de sköljningar din maskin har gjort i alla tvättprogram genom att välja den här funktionen. 8

10 VARNING! Funktioner varierar beroende på vilken modell du har valt. Om du glömt att välja extrafunktion och maskinen börjar tvätta så tryck på knappen för den extra funktionen. Om indikatorlampan är tänd kommer extrafunktionen att aktiveras. Om indikatorlampan är släckt kommer extrafunktionen inte att aktiveras. VAL AV CENTRIFUGHASTIGHET Genom att använda reglaget för val av hastighet kan du justera centrifugens hastighet för din tvätt. Hastighetsjusteringen sträcker sig från O (ingen centrifugering) till din maskins maxhastighet. NOTERA: Centrifughastigheten ska bara ändras för att skydda dina ömtåliga kläder. 9

11 PROGRAMKNAPP Med programknappen kan du välja vilket program du vill använda för att tvätta dina kläder. Du kan anpassa programvalsprocessen genom att vrida programknappen åt båda hållen. Du måste vara noga med att markeringen för ett visst program på knappen är exakt på det program du vill använda. När du sätter programknappen på O (av) under tiden som din maskin är igång så kommer inte hela programmet att köras. 10

12 Tvättprogram 11 PROGRAM TVÄTTMEDE LSFACK BOMULL BOMULL 60 (FÖRTVÄTT) **BOMULL BOMULL EKO TVÄTT 2 6 BOMULL SNABBTVÄTT 2 3 BOMULL KALLT MIX TVÄTT SYNTET MAXIMAL TORR TVÄTTKAPACITET (kg) TYP AV TVÄTT FÖRKLARINGAR Smutsigt, koka, bomullsoch linnetyger Mycket smutsigt, bomull, färgade tyger och linnetyger Smutsigt, bomull, färgade tyger och linnetyger Lätt smutsigt, tvätta bort målarfärg, bomull, färgade tyger och linnetyger Smutsigt, bomull, färgade tyger och linnetyger Aningen smutsigt, bomull, färgade tyger och linnetyger Aningen smutsigt, bomull, färgade tyger och linnetyger Aningen smutsigt, bomull, färgade tyger och linnetyger Tvättas utan att kranvattnet värms upp. Smutsigt eller mycket smutsigt, fläckar, bomull, färgade tyger och linnetyger Smutsigt, syntettyg eller syntetblandningar Underkläder, lakan, dukar, T-shirts, skjortor, handdukar Nylonstrumpor, blusar BABYKLÄDER 2 3 Babytvätt All babytvätt SYNTET Aningen smutsigt, syntettyg eller syntetblandningar Nylonstrumpor, blusar TABELL-1

13 12 PROGRAM TVÄTTMEDE LSFACK MAXIMAL TORR TVÄTTKAPACITET (kg) TYP AV TVÄTT FÖRKLARINGAR IDROTTSKLÄDER 2 3 Idrottskläder SYNTET KALLT GARDINER TVÄTT ÖMTÅLIGT ÖMTÅLIGT KALLT 2 2 HAND TVÄTT 2 2 ULL ULL KALLT 2 2 SKÖLJNING CENTRIFUGERING Aningen smutsigt, ömtålig tvätt av syntettyg eller syntetblandning. Tvättas utan att kranvattnet värms upp. Tyll och gardiner som känslig tvätt Aningen smutsigt, bomull, färgat tyg, syntettyg eller syntetblandning, ömtålig tvätt Knappt smutsigt, kallt vatten för att tvätta bomull, färgade tyger, syntettyg eller syntetblandningar, ömtålig tvätt Aningen smutsigt, bomull, färgat tyg, syntettyg eller syntetblandning, ömtålig tvätt Smutsig, hand- och maskintvätt för ylletyger Knappt smutsigt, kallt vatten, hand- och maskintvätt för att tvätta ylletyger Alla idrottskläder och jeans Nylonstrumpor, blusar Tyll, gardiner, diolen, dralon Silkesblandningar, skjortor, blusar, polyester, polyamid, blandtextilier Hantvätt för all tvätt Alla ylletyger När du behöver en extra sköljning av dina kläder efter tvättprocessen kan du använda det här programmet för alla typer av kläder. När du behöver en extra centrifugering av dina kläder efter tvättprocessen kan du använda det här programmet för alla typer av kläder. Det här programmet används för att tömma ut det smutsiga vattnet ur maskinen efter att tvättprocessen är klar. Om du vill att vattnet ska TÖMNING tömmas ur maskinen innan programmet är klart kan du också använda det här programmet. TABELL-1 FORTS. (*) Du kan använda sköljmedel i alla program (utom centrifugerings- och tömningsprogram) om så önskas. När du väljer hur mycket sköljmedel du ska använda, följ tillverkarens instruktioner. Häll sköljmedlet i sköljmedelsfacket intill tvättmedelsfacket. ** Energietikettsdatan är baserade på tester gjorda i enlighet med EN60456.

14 DEL 5: ATT TVÄTTA Koppla in maskinen till eluttaget. Anslut slangarna till vatten och avlopp Första tvättcykeln Det kan finnas vatten kvar i din maskin efter fabrikens tester. Det rekommenderas att första tvättcykeln genomförs utan tvätt för att avlägsna detta vatten; häll ett halvt mått normaltvättmedel i fack 2 och välj bomullsprogrammet på 90 C. FÖRE TVÄTT Sortera tvätten Sortera dina kläder efter typ (bomull, syntet, ömtålig, ull, etc.), tvättemperatur och smutsighetsgrad. Tvätta aldrig vita och färgade kläder tillsammans. Eftersom nya färgade kläder kan fälla färg ska de tvättas separat första gången de tvättas. Var noga med att inga metalldelar ligger kvar i fickorna på dina kläder, plocka bort dem om du hittar några. Knäpp blixtlås och knappar på dina kläder. Ta bort plast- eller metallkrokar från gardiner eller lägg gardinen i en tvättpåse och förslut den. Vänd saker som byxor, stickade plagg, T-shirts och sweatshirts ut och in. Tvätta mindre plagg såsom strumpor och näsdukar i en tvättpåse. Tvätta i upp Tvätta i upp Tvätta i upp Tål ej till 90C till 60 C till 30 C maskintvätt Placera kläder i maskinen Öppna luckan till maskinen. Fördela kläderna jämnt i maskinen. Lägg in en sak i taget. Se till att ingenting har klämts mellan locket och packningen när du stänger luckan på tvättmaskinen. Se till att luckan är ordentligt stängd annars kan maskinen inte starta tvättprocessen. Fylla på tvättmedel Vilken mängd tvättmedel du ska använda i din maskin beror på följande kriterier: Mängden tvättmedel som behövs beror på hur smutsiga dina kläder är. Tvätt som bara är lite smutsig behöver inte förtvättas och kräver bara en liten mängd tvättmedel i tvättmedelsfack nr

15 För mycket smutsiga kläder väljer du ett program med förtvätt, fyller fack 1 med ¼ av det tvättmedel du ska använda och resten av tvättmedlet häller du i fack 2. Använd endast tvättmedel som är avsedda för maskintvätt. Mängden tvättmedel som ska användas för dina kläder anges på förpackningen. Ju hårdare ditt vatten är desto mer tvättmedel krävs. Ju mer tvätt du ska tvätta är desto mer tvättmedel krävs. Häll sköljmedel i sköljmedelsfacket intill tvättmedelsfacken. Överskrid inte maxmängden. Annars kommer sköljmedlet spridas i vattnet via häverten. Koncentrerat sköljmedel ska spädas med vatten innan det hälls i sköljmedelsfacket. Detta är för att ett tjockare sköljmedel kan blockera häverten och förhindra ett korrekt sköljmedelsflöde. Du kan använda flytande tvättmedel till alla program utan förtvätt. För att göra det sätter du i plattan för flytande tvättmedel i det andra tvättmedelsfacket och häller i flytande tvättmedel i enlighet med markeringarna på plattan. ATT KÖRA MASKINEN Programval och funktioner Välj det program och de funktioner som är lämpliga för din tvätt enligt tabell 1. Start/Paus Genom att trycka på den här knappen kan du starta det program du har valt eller pausa ett program som körs. Starta programmet Vrid programknappen till det program du vill använda. Lampan för program redo kommer att tändas. Om du vill kan du välja en eller fler ytterligare funktioner. Kör det program du har valt genom att trycka på start-/pausknappen. Byta program Om du har valt ett program och inte vill fortsätta med det: Tryck på start-/pausknappen. Vrid programknappen till O (av). Ändra programknappen till det program du önskar. ( Du kan välja det program du önskar från tabell 1). Lampan för program redo kommer att tändas. Genom att trycka på start-/pausknappen igen kör du det program du nu valt. 14

16 Avbryta ett program Om du vill avsluta ett program som körs innan det är klart: Tryck på start-/pausknappen. Vrid programknappen till O (av). Vrid programknappen till "tömning" eller "centrifugering". Lampan för program redo kommer att tändas. Kör det program du har valt genom att trycka på start-/pausknappen. När programmet är klart Maskinen kommer automatiskt att stanna när det program du har valt är klart. Lampan för avslutat program kommer att tändas. Vrid programknappen till O (av). Luckan kommer att låsas upp ungefär två minuter efter programmets slut. Du kan öppna luckan genom att dra dess handtag mot dig och ta ut dina kläder. Efter att du har tagit ut kläderna ska du låta luckan vara öppen så att insidan på maskinen kan torka. Dra ur kontakten. Stäng kranen. VARNING! Om det blir strömavbrott någon gång under tvättprogrammet så kommer din maskin fortsätta köra programmet från den punkt där det avbröts. Detta är inte skadligt för din maskin. Barnspärr (Child lock) Barnspärren används för att skydda tvättcykeln från oönskade knappaktiveringar under cykeln. Barnspärren aktiveras genom att man trycker på första och tredje knappen på kontrollpanelen samtidigt i mer än 3 sekunder. När barnspärren är aktiverad blinkar LED-lamporna på funktionsknapparna för att visa att det är aktivt. För att avaktivera barnspärren trycker du på samma knappar (ett och tre) igen i mer än 3 sekunder. Avaktiveringen visas genom att LED-lampan på start-/pausknappen blinkar. VARNING! Din maskin kommer att avaktivera knapparna för val av centrifughastighet och funktioner när barnspärren är aktiverad. DEL 6: UNDERHÅLL OCH RENGÖRING Dra ur kontakten. Stäng kranen. VATTENINGÅNGSFILTER På krandelen av din maskins vattenslang och i änden med vatteningångsventiler finns det filter för att förhindra att smuts och främmande föremål ska kunna komma in i maskinen via vattnet. Om maskinen inte kan ta emot tillräckligt mycket vatten trots att kranen är öppnad så ska dessa filter rengöras. 15

17 Ta bort vattenslangen. Ta bort filtret vid vatteningångsventilen genom att använda en tång och rengör noga med en borste. Rengör vattenslangens filter på kransidan genom att ta bort det manuellt tillsammans med packningen. Efter att du har rengjort filtren kan du sätta tillbaks dem på samma sätt som du tog bort dem. PUMPFILTER Pumpfiltret förlänger livslängden för din pump som används för att tömma ut smutsigt vatten. Det förhindrar att ludd kommer in i pumpen. Det rekommenderas att du rengör detta filter varannan eller var tredje månad. För att rengöra ditt pumpfilter: Öppna luckan i sparkplåten genom att dra i handtaget. Innan du öppnar filterskyddet bör du ställa en behållare framför filterskyddet för att samla upp det vatten som är kvar i maskinen. Lossa filterskyddet genom att vrida det motsols och töm ur vattnet. Ta bort främmande föremål från filtret. Kontrollera pumpens rotation manuellt. När du har gjort rent pumpen sätter du tillbaka filterskyddet genom att vrida det medsols. Sätt tillbaka sparkplåtsluckan igen. Kom ihåg att om du inte sätter på filterskyddet ordentligt så kommer det att läcka. 16

18 VARNING! Risk för att bli skållad! Eftersom vattnet i pumpen kan vara varmt ska du vänta tills det har svalnat. TVÄTTMEDELSFACK Tvättmedel kan med tiden orsaka beläggningar i tvättmedelsfacket eller i hållaren för facket. För att ta bort dessa beläggningar måste du ta loss tvättmedelsfacket. Att ta loss tvättmedelsfacket: Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går (DIAGRAM-1) Tryck på den blå hävertpluggen i facket och fortsätt att dra tills den är borttagen. (DIAGRAM-2) Rengör med en gammal tandborste och rikligt med vatten. Se till att inget överblivet tvättmedel faller ner i maskinen. När du har torkat tvättmedelsfacket sätter du tillbaka det i hållaren på samma sätt som du tog loss det. DIAGRAM-1 DIAGRAM-2 17

19 HÄVERTPLUGGEN Dra ut tvättmedelsfacket. Ta loss hävertpluggen och rengör noggrannt från rester av sköljmedel. Sätt tillbaka hävertpluggen på sin plats. Kontrollera att den sitter ordentligt på plats. Hävertplugg SKÅPET Rengör utsidan på din maskin med ljummet vatten och ett rengöringsmedel som inte kan skada ytan. Efter att ha sköljt med rent vatten torkar du med en mjuk och torr trasa. VARNING! Om maskinen är installerad på en plats där den omgivande temperaturen kan falla under 0 C ska du genomföra följande procedur när den inte används: Sätt i kontakten. Stäng av kranen och dra ur vattenslangen/slangarna från kranen. Placera slangändarna i en behållare på golvet. Vrid programknappen till programmet "Tömning". Lampan för program redo kommer att tändas. Kör programmet genom att trycka på start-/pausknappen. Dra ur kontakten igen när programmet är slut (lampan för avslutat program lyser). När du har genomfört denna process kommer allt vatten ha tömts ur maskinen och detta kommer förhindra att det bildas is i den. När du kör maskinen nästa gång ska du se till att den omgivande temperaturen är över 0 C. TRUMMAN Lämna inte metallföremål såsom nålar, häftklamrar eller mynt i din maskin. Dessa föremål kan orsaka rostfläckar inne i trumman. För att få bort dessa fläckar ska du använda ett lämpligt rengöringsmedel och följa instruktionerna från tillverkaren av detta medel. När du tvättar bort rostfläckar ska du aldrig använda skursvampar eller liknande repande föremål. BORTTAGNING AV KALKAVLAGRINGAR Om du använder rätt mängd tvättmedel kommer du inte behöva ta bort kalkavlagringar. Men om du skulle vilja ta bort kalkavlagringar så använd de avkalkningsprodukter som finns på marknaden och följ instruktionerna för dem. VARNING! Avkalkningsmedel innehåller syra och de kan orsaka färgförändringar hos dina kläder och ha en negativ effekt på din maskin. 18

20 DEL 7: PRAKTISK INFORMATION Alkoholhaltiga drycker: Fläcken ska först sköljas med kallt vatten och sedan torkas med glycerin och vatten och sköljas med vatten blandat med vinäger. Skokräm: Fläcken ska försiktigt skrapas bort utan att tyget förstörs, gnuggas med tvättmedel och sedan sköljas. om fläcken inte går bort ska den gnuggas med en del ren alkohol (96- gradig) blandat med två delar vatten och sedan tvättas med ljummet vatten. Te och kaffe: Sträck ut tyget med fläcken över en behållare och häll över vatten som är så hett som den typen av klädesplagg tål. Choklad och kakao: Genom att lägga dina kläder i kallt vatten och gnugga med tvål eller tvättmedel. tvätta sedan på den högsta temperatur som den typen av material tål. Tomatsås/puré: Efter att ha skrapat bort fasttorkade bitar utan att skada tyget ska det läggas i kallt vatten i ca 30 min. och tvättas genom att gnuggas med tvättmedel. Köttbuljong/ägg: Ta bort de torkade resterna och torka med en svamp eller mjuk trasa med kallt vatten. Gnugga med tvättmedel och tvätta. Fett- och oljefläckar: Först torkas överskottet bort. Gnugga fläcken med tvättmedel och tvätta med ljummet vatten och tvättmedel. Senap: Applicera glycerin på fläcken. Gnugga med tvättmedel och tvätta sedan. Om fläcken ändå inte går bort, torka med alkohol (på syntettyg och färgat tyg ska en del alkohol och två delar vatten användas) Blodfläckar: Lägg dina kläder i kallt vatten i 30 minuter. Om fläcken inte försvinner lägger du dem i en blandning av vatten och ammoniak (3 matskedar ammoniak i 4 liter vatten) i 30 minuter. Grädde, glass och mjölk: Lägg dina kläder i kallt vatten och gnugga fläcken med tvättmedel. 19

21 Mögel: Mögelfläckar ska tas bort så fort som möjligt. Fläcken ska tvättas med tvättmedel och om den inte går bort ska den torkas med syresatt vatten (med proportionen 3 %). Bläck: Håll fläcken under kallt vatten och vänta tills bläckvattnet helt har runnit av. Gnugga sedan med citronjuice och tvättmedel, tvätta efter 5 minuter. Frukt: Sträck ut tyget med fläcken över en behållare och häll kallt vatten över det. Häll inte varmt vatten på fläcken. Torka med kallt vatten och applicera glycerin. Vänta i 1-2 timmar och skölj efter att ha torkat med några droppar vit vinäger. Gräsfläckar: Gnugga fläcken med tvättmedel. Oljefärg: Fläcken ska tas bort innan den torkar med hjälp av thinner. Den ska sedan gnuggas med tvättmedel och tvättas. DEL 8: UNDVIKA MINDRE FEL Alla reparationer som behöver göras på maskinen ska göras av auktoriserade servicetekniker. När din maskin behöver repareras eller om du inte kan utesluta ett fel med hjälp av informationen nedan: Dra ur kontakten. Stäng kranen. Ring din auktoriserade servicetekniker. 20

22 FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Din maskin startar inte. Din maskin får inget vatten. Din maskin töms inte på vatten. Din maskin vibrerar. Kontakten är inte i. Sätt i kontakten i uttaget. Din säkring är trasig. Byt säkring. Strömmen är avstängd. Kontrollera strömförsörjningen. Start-/pausknappen har inte tryckts in. Tryck på start- /pausknappen. Programknappen står på O (av). Vrid programknappen till önskat läge. Stäng luckan Luckan är inte ordentligt. Du ska höra ordentligt stängd. den klicka. Barnspärren är aktiv. Se sidan 13. Vattenkranen är av. Vattenslangen kan vara böjd. Vattenslangen kan vara blockerad. Ingångsventilens filter är blockerat. Luckan är inte ordentligt stängd. Avloppsslangen är blockerad eller böjd. Pumpfiltret är blockerat. Kläderna har inte lagts in i maskinen på ett balanserat sätt. Maskinens fötter är inte justerade. Transportskruvarna är inte borttagna. (*)Se delen om underhåll och rengöring för din maskin. (**)Se delen om installation av din maskin. Vrid på vattenkranen. Kontrollera vattenslangen. Rengör vattenslangsfiltren. (*) Rengör ingångsventilens filter. (*) Stäng luckan ordentligt. Du ska höra den klicka. Kontrollera avloppsslangen. Rengör pumpfiltret. (*) Fördela kläderna i maskinen på ett ordenligt och välbalanserat sätt. Justera fötterna. (**) Ta bort transportskruvarna. (**) 21

23 FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Din maskin vibrerar. Det är en liten mängd kläder i maskinen. För stor mängd kläder i maskinen eller kläder som inte är fördelade på ett välbalanserat sätt. Det hindrar inte maskinens funktion. Överskrid inte den rekommenderade maxmängden kläder och fördela dem på ett välbalanserat sätt i maskinen. Mycket skum i tvättmedelsfacket. För mycket tvättmedel har använts. Fel tvättmedel har använts. Tryck på start- /pausknappen. För att stoppa skummet häller du en matsked sköljmedel i en halvliter vatten och häller det i tvättmedelsfacket. Tryck på start- /pausknappen efter 5-10 minuter. Använd rätt mängd tvättmedel vid nästa tvätt. Använd endast tvättmedel avsett för tvättmaskiner. Tvättresultatet är dåligt. Din tvätt är för smutsig för det program du har valt. Mängden tvättmedel är inte tillräcklig. Välj ett lämpligt program. (se tabell-1) Använd mer tvättmedel i enlighet med instruktionerna. 22

24 Tvättresultatet är dåligt. FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Vattnet töms ur maskinen så snart det fyllts på. Inget vatten syns i trumman under tvätten. Det är tvättmedelsrester på kläderna. Det är grå fläckar på kläderna. Du har lagt i mer kläder än maskinen har kapacitet för. Ditt vatten kan vara hårt. Fördelningen av kläder i din maskin är obalanserad. Avloppsslangens ände sitter för lågt i förhållande till maskinen. Inget fel. Vattnet är i under delen av trumman. Bitar av vissa tvättmedel som inte löser upp sig i vatten kan fastna på dina kläder som vita fläckar. Dessa fläckar kan ha orsakats av olja, krämer eller salvor. Lägg i kläder i maskinen på ett sätt som inte överskrider maxkapaciteten. Använd den mängd tvättmedel som anges av tvättmedlets tillverkare. Fördela kläderna i maskinen på ett ordenligt och välbalanserat sätt. Placera avloppsslangen i lämplig höjd. (**) Genom att ställa in din maskin på "sköljning" kan du göra en extra sköljning eller ta bort fläckarna med en borste när plagget har torkat. Vid nästa tvättillfälle använder du den maximala mängden tvättmedel som tvättmedelstillverkaren anger. - (**)Se delen om installation av din maskin. 23

25 FEL MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Centrifugeringen är inte klar eller startar med fördröjning. Inget fel. Kontrollen för obalanserad tvätt fungerar så. Kontrollsystemet för obalanserad tvätt kommer försöka fördela dina kläder på ett homogent sätt. Efter att dina kläder har fördelas går programmet vidare till centrifugeringen. Placera dina kläder i maskinen på ett välbalanserat sätt vid nästa tvättillfälle. DEL 9: DET AUTOMATISKA FELSÖKNINGSSYSTEMET Din maskin är utrustad med system som både kommer att vidta nödvändiga åtgärder och varna dig ifall ett fel skulle uppstå genom att ständigt kontrollera sig själv under tvättprocessen. FELKOD FELINDIKATOR MÖJLIGT FEL Err 01 Start- /pauslampan blinkar. Luckan är inte ordentligt stängd. ÅTGÄRD ATT VIDTA Stäng luckan ordentligt så att du hör den klicka. Om problemet kvarstår, stäng av maskinen, dra ur kontakten och kontakta närmaste servicetekniker. 24

26 FELKOD Err 02 Err 03 FELINDIKATOR MÖJLIGT FEL ÅTGÄRD ATT VIDTA Lampan för program redo blinkar. Start- /pauslampan och lampan för program redo blinkar. Vattennivån i maskinen är under värmeelementet. Vattentrycket kan vara lågt eller helt låst. Pumpen fungerar inte eller pumpfiltret är blockerat. Vrid kranen till max. Kontrollera så att vattnet inte är avstängt. Om problemet kvarstår så kommer din maskin automatiskt att stängas av efter en stund. Dra ur kontakten, stäng av kranen och kontakta närmaste servicetekniker. Rengör pumpfiltret. Om problemet kvarstår, kontakta närmaste servicetekniker. (*) (*)Se delen om underhåll och rengöring för din maskin. 25

27 FELKOD Err 05 Err 06 Err 07 Err 08 Err 09 FELINDIKATOR MÖJLIGT FEL ÅTGÄRD ATT VIDTA Start-/pauslampan och lampan för avslutat program blinkar. Lamporna för program redo och avslutat program blinkar. Lampan för start/paus av program och avslutat program lyser stadigt. Start- /pauslampan, lampan för program redo och för avslutat program blinkar. Lamporna för program redo och avslutat program lyser stadigt. Värmeelementet eller värmesensorn i din maskin fungerar inte. Motorn har stannat. Konfigureringsfel. Motorn har stannat. Elens volttal är för högt eller för lågt. Stäng av maskinen och dra ur kontakten. Vrid av kranen och kontakta närmaste servicetekniker. Stäng av maskinen och dra ur kontakten. Vrid av kranen och kontakta närmaste servicetekniker. Stäng av maskinen och dra ur kontakten. Vrid av kranen och kontakta närmaste servicetekniker. Stäng av maskinen och dra ur kontakten. Vrid av kranen och kontakta närmaste servicetekniker. Om volttalet är lägre än 150V eller högre än 260V kommer maskinen automatiskt att stanna. När nätverkets volttal återställs kommer din maskin att fortsätta från där den stannad. 26

28 DEL 10: INTERNATIONELLA TVÄTTSYMBOLER Tvättemperatur. Tvätta inte (handtvätt) Ljummet strykjärn Mellanvarmt strykjärn. Hett strykjärn. Stryk inte. Torktumla inte. Hängtorka. Dropptorka. Torka plant. Inget blekmedel. Tål blekmedel. Alla de här är kemtvättsymboler. Bokstäverna anger för den som tvättar vilka medel han/hon ska använda. Plagg som har dessa symboler ska inte tvättas i maskin om inte etiketten anger att det fungerar. 27

29

Manual för tvättmaskin TM167, TM148

Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Manual för tvättmaskin TM167, TM148 Vitvaror med 5 års garanti INNEHÅLL Avsnitt 1: Före användning Säkerhetsföreskrifter... 3 Rekommendationer... 3 Avsnitt : Installation Borttagning av transportskruvar...

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN

BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING FÖR HELT ELEKTRONISK TVÄTTMASKIN INNEHÅLL KAPITEL 1: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN Avsedd användning Säkerhetsföreskrifter Rekommendationer KAPITEL 2: INSTALLATION Avlägsna transportskruvarna

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER FT 384TJ INNEHÅLL KAPITEL-1: TEKNISKA SPECIFIKATIONER...3 KAPITEL-2: INNAN DU ANVÄNDER TVÄTTMASKINEN...5 Säkerhetsvarningar... 5 Rekommendationer...6 KAPITEL-3: INSTALLATION...7 Ta bort transportsäkerhetsskruvar...7

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt!

Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Äsch, det går bort i tvätten! Tvätta rätt, det är lätt som en plätt! Känslan av nytvättat! Det finns få känslor som går upp mot att krypa ner mellan rena lakan. Eller för den delen, ta på sig en nytvättad

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1230 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830761 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1230. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V

MANUAL TORKKTUMLARE TT8V MANUAL TORKKTUMLARE TT8V www.osbyvitvaror.se KONDENSTORKTUMLARE TT8V INNEHÅLL Före användning Komponenter 0 Förberedelse 0 Säkerhetsinstruktioner 0 Installation 04 Kontrollpanel 05 Användning Översiktprogram

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403

Din manual SMEG DRY61E-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3515403 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG DRY61E-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i motsvarande avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195

Din manual AEG-ELECTROLUX LAV41200 http://sv.yourpdfguides.com/dref/614195 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAV41200. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAV41200

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498

Din manual ZANUSSI F1406 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651498 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1406. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INSTRUKTIONSMANUAL OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Snabb start guide VIKTIGT: Läs hela instruktionsmanualen noga innan du använder utrustningen och spar sen manualen för framtida behov SE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin

Virtu 60 och 80 serien. Kaffemaskin Virtu 60 och 80 serien Kaffemaskin Bruksanvisning Modell: Virtu Maskintyp: 9CND Revision A, svenska Referens: 5DUCNK71 Din leverantör är: Tillverkaren av denna maskin är: De Jong Duke Postbus 190 3360

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Barblandare METOS HBH650 CE MG Bruksanvisning Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Barblandare METOS HBH650 CE MG4117106 Bruksanvisning 07.08.2015 Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Var vänlig läs bruksanvisningen FÖRBEREDELSER SNABBGUIDE ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM PROGRAMÖVERSIKT ATT AVBRYTA

Läs mer

PRO EXPRESS ANTI-CALC

PRO EXPRESS ANTI-CALC Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 1 PRO EXPRESS ANTI-CALC F NL D GB E P I GR DK FIN S BG H CZ HR SK RO RU UA TR www.tefal.com Notice Tefal 21L - 1800111437 7/02/08 15:56 Page 2 10 11 1 2

Läs mer

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket.

Torktumla. Tömma kondensvattnet Töm behållaren efter varje torkcykel. 1. Dra ut kondensatbehållaren och håll den vågrätt. 2. Öppna locket. Din nya torktumlare Grattis du har valt en modern hushållsmaskin med hög kvalitet från Siemens. Torktumlaren har låg energiförbrukning. Alla torktumlare är noggrant funktionsprovade och lämnar fabriken

Läs mer

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG P1401. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746

Din manual ELEKTRO HELIOS TF1040 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830746 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS TF1040. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SNABBGUIDE PROGRAMÖVERSIKT FÖRBEREDELSER ATT VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER ATT STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM ATT ÄNDRA ETT PROGRAM VAR GOD LÄS BRUKSANVISNINGEN! ATT AVBRYTA

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk.

INSTRUKTIONSBOK. Vänligen läs denna manual innan du använder maskinen. Och spara den för framtida bruk. INSTRUKTIONSBOK GB Modell No. PCMH45 Grattis! Vi vill tacka dig för att du valt vår luftfuktare PCMH45. Denna maskin har designats för att ge dig en behaglig rumsmiljö på ett energieffektivt sätt. Vänligen

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K

BRUKSANVISNING F150K F160K F170K BRUKSANVISNING F150K F160K F170K Generella upplysningar Tack för inköpet av vår produkt. Denna köksfläkt är avsedd för att leda bort ånga och os från köket vid matlagning i hushåll. Fläkten kan användas

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413

Din manual ZANUSSI FJS1214C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661413 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FJS1214C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN

BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN 202001 BRUKSANVISNING LÄS NOGA OCH SPARA DEM OM DU BEHÖVER LÄSA DEM IGEN FIG. 1 1 2 3 10 4 5 6 8 7 9 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 3 VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Denna apparat bör inte användas av barn under 8

Läs mer

Manual 12E VCC42E1-1WBE

Manual 12E VCC42E1-1WBE Manual 12E VCC42E1-1WBE 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs alla instruktioner innan dammsugaren tas i bruk. När elektriska apparater används ska grundläggande föreskrifter följas, inklusive följande:

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467

Din manual ZANUSSI F1206 http://sv.yourpdfguides.com/dref/651467 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI F1206. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer