Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

2 Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och 2. De flesta husen är byggda runt förra sekelskiftet, det som låg på vår tomt byggdes Längst ned ser vi de hus som nu är hyresrätter men byggdes för att bli hotell. Längst upp till vänster är Strindbergshuset. Mitt på Narvavägen i höjd med vårt gårdshus ser vi Bromska palatset, som nu är franska ambassadörens residens, och är ett av tre privatpalats i Stockholm. Man kan också se att vår gröna gård är unik. Sida 2

3 Vid årsstämman 2014 informerade vi om en planerad uppfräschning av gården i 3 etapper. Etapp 1 har slutförts, dvs blomsterkullen mot franska ambassadörens residens har fått en välbehövlig förnyelse, de stora krukorna vid pergolaplanen har fått nya växter m.m.. Etapp 2 planeras för sommaren Stocksund Trädgård AB som har utfört etapp 1 har som uppdrag att se över trädgården en gång i månaden under sommaren. Vattning av rabatter och krukväxter måste ombesörjas av föreningens medlemmar, om det inte regnar. För att ha bättre koll på våra avloppsstammar har vi ett avtal med Avloppsteknik Svenska AB om regelbunden kontroll och experthjälp. Under september utfördes rengöring av avloppsstammar och stickledningar och vår förhoppning är att ett stambyte ligger långt fram i tiden. En Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) har gjorts och där återstår förbättringar att göras i Gårdshuset innan vi har ett godkänt protokoll för båda fastigheterna Föreningens gemensamma WC/Dusch rum i Gårdshuset har renoverats. Det används av städpersonal och hantverkare som utför arbeten i fastigheterna. Den är även värdefull för föreningsmedlemmar vid t.ex. badrumsrenoveringar Vi har fortsatt bra ekonomi. Vi har under ett antal år prioriterat amortering av vårt lån, men eftersom räntan idag är mycket låg har vi för år 2015 beslutat om en betalningsfri månad (april). Avgiften har under året varit oförändrad. Styrelsen överlämnar härmed årets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning till föreningens medlemmar. Som vanligt bifogas årets Fananblad, som ger en översikt av vad som har ägt rum under året. Vi ses på föreningsstämman den 19 maj! Lennart Hägglund Ordförande Sida 3

4 Årsredovisning 2014 för Brf Fanan 12 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanan 12, Banérgatan 25, Stockholm, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Verksamheten Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsrättsförening. vilket betyder att föreningens intäkter i huvudsak kommer från årsavgifter. Fastigheten Brf Fanan 12 äger fastigheten Fanan 12.Byggnadsår:1970. Nedan redovisas uppgifter om fastigheten. Bostäder bruksarea (BRA) 1 m Antal bostadslägenheter 49 -varav bostadsrätter m varav bostadsrätter 48 Lokaler bruksarea(bra) m2 157 Antal lokaler 2 Summa bruksarea(bra) m Antal garageplatser 25 Summa bruttoarea (BTA) 2 m Tomtyta m Marken till fastigheten innehas med äganderätt. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Två medlemslägenheter har överlåtits under året: en etta och en trea i Gårdshuset. Styrelsen har beviljat ett antal andrahandsuthyrningar. Hyresavtal lokaler: Vårt avtal med Medect Clinical Trials AB (stora lokalen 108 kvm) upphörde att gälla Ett nytt hyresavtal har tecknats med Din Tid Skönhetssalong i Stockholm AB. Detta avtal gäller från Den mindre lokalen (49kvm) hyrs av Bragée Medect AB. Föreningen hyr ut ett förråd i källaren (17kvm) och ett i gatuhusets entré (3,5kvm). Bruksarea (BRA): 'area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida. Bruttoarea (BTA) definieras som 'area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Sida 4

5 Förvaltning Styrelsen sköter den tekniska förvaltningen. I det arbetet ingår planläggning och projektering av arbeten enligt underhållsplanen, hantering av fastighetsfel samt enklare arbeten t.ex. lampbyten, snöskottning, sandning, gräsklippning, m.m. I styrelsens ansvar ingår hantering av passagesystem för medlemmar, lokalhyresgäster, hyresgäster och garagehyresgäster. Under hösten 2010 tecknades ett avtal med grannföreningen Fanan om att ansluta deras garagehyresgäster till detta system. Det innebär att Fanan 12 sköter administration av brickor, lösenord och inpassage med mobil för våra och grannföreningens garagehyresgäster. Styrelsen sköter medlemskontakter, handläggning och uppföljning av hyresgäster, lokalhyresgäster och garagehyresgäster, andrahandsuthyrningar, leverantörs- och fakturakontroll, budgetarbete, ekonomisk analys och uppföljning. Styrelsen har ansvar för uppföljning och bevakning av myndighetskrav, att vara föreningens representant vid lägenhetsförsäljningar och planera och verkställa föreningens upphandlingar liksom att vara beställare- och uppföljningssansvarig vid investerings- och underhållsprojekt. Föreningen har ett förvaltningsavtal med Rådrum Mäkleri och Förvaltning AB. Det betyder att det löpande ekonomiska arbetet med leverantörsfakturor, bokföring, redovisning, hyresavisering, bokslut, deklaration, årsbok, lägenhetsregister och panter handhas av Rådrum. Vi har ett tilläggsavtal med Rådrum om elektronisk fakturahantering, vilket underlättar hantering av fakturor avsevärt. Föreningsaktiviteter Styrelsen ordnar gårdsdagar: en på våren och en på hösten med städning och trädgårdsarbete. En sammankomst första advent med grantändning, glögg och godispåsar. På försommaren har vi en magnoliafest. Sida 5

6 Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Lennart Hägglund Ordförande Christina von Arbin Vice ordförande Jan Johansson Kassör Gunnar Narvehed Sekreterare Maria Dahlberg Suppleant Olof Wirfelt Suppleant Revisorer har varit godkänd revisor Börje Krafft, Add&Subtract, samt Majken Blücher som internrevisor. Revisorssuppleant har varit utsedd representant från Add&Subtract,samt Anna Wirfelt som internrevisorssuppleant. Valberedning har varit Katharina Svensson, Ann-Kristin Oreland, och Sven Nyrén. I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är Jan Johansson, Gunnar Narvehed och Maria Dahlgren. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt och har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten. Under året har ersättning utbetalats med kr till styrelsen. Stämma hölls den 20:e maj Styrelsen utger ett särskilt medlemsblad som utkommit med 5 nummer under verksamhetsåret. Föreningen har en egen hemsida med bl.a. föreningens stadgar, trivselregler och ett särskilt material för nya medlemmar. Sida 6

7 Byggnadens tekniska status Nedan följer en sammanställning av utförda förbättringar/renoveringar och planer för Vi försöker följa den underhållsplan som vi tog fram 2011 Preliminärt Upprustning av gården, etapp 2 Förbättrad avrinning av regnvatten på gården. Idag har vi problem med att vatten samlas vid porten från gården till Gatuhuset och vid skyfall tränger in i entrén. Upprustning av Gatuhusets tvättstuga. Tilläggsarbeten för ett godkänt OVK i Gårdshuset 2014 genomfördes (alla kostnader är inklusive moms) Upprustning av trädgården, etapp 1, kostnad: 63 tkr Renovering/spolning av spillvattensystem (stammar), kostnad: 165 tkr Total renovering av WC/duschrum i Gårdshuset, kostnad 145 tkr Målning av takluckor OVK besiktning (februari 2015), kostnad: 35 tkr Besiktning av rökluckor (februari 2015), kostnad: 2,6 tkr + 4 tkr (tilläggsarbete) Service av maskinerna i tvättstugorna, kostnad: 8,5 tkr 2013 genomfördes Ommålning av entréer och trapphus, kostnad 175 tkr inkl. moms Nytt ventilationstorn i Gatuhusets källare Ny torktumlare i Gatuhuset, kostnad 32 tkr inkl. moms Temperaturmätning av lägenheter och lokaler Genomgång av outnyttjade förrådsutrymmen Förberedelse för OVK besiktning, en extra kanal i Gårdshuset behövs 2012 genomfördes Murrenovering, kostnad, 200 tkr Utfört besiktning av Fjärrvärmecentral Ny VVC-pump har installerats och temperaturmätaren är utbytt Gruppanslutning för bredband och telefoni till alla boende Undersökning av bergvärme som ett alternativ till fjärvärme Planering av ommålning av trapphus och entréer 2011 genomfördes Byte/renovering av takluckor. Lagning av papptak gatuhuset. Sida 7

8 2010 genomfördes Renovering av balkonger, kostnad cirka 1.9 mkr. Fjärrstyrning och automatöppning av garagedörrar, 105 tkr Översyn av belysning i tvättstugor och korridorer, kostnad 10 tkr. Insättande av säkerhetsdörrar och galler föreningslokal, 55 tkr. Utrustning tvättstugor, kostnad 32 tkr. Brandsyn och ny genomgång av rökluckor, kostnad 5 tkr. Försäkringsskada efter vattenläcka i ena lokalen i Gathuset, kostnad 89 tkr. Hissunderhåll, kostnad 14 tkr Byte av kallmangel kostnad cirka 20 tkr Renovering garageport cirka 27 tkr Upprustning lekplats cirka 30 tkr Projektarbete balkonger cirka 200 tkr Anskaffande av konstverk till entrén cirka 20 tkr Ny dator och programvara för internetbokning tvättstugor m.m. cirka 30 tkr Rensning av ventilationskanaler cirka 40 tkr OVK, obligatorisk ventilationskontroll, cirka 30 tkr Hissreparation gårdshus 49 tkr 2008 Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Installation av vilstolar i entréer, nya tvättstugekorgar kostnad ca 10 tkr Ventilationsrengöring och underhåll av anläggningen kostnad 60 tkr Förebyggande av skadedjursangrepp (gnagare) med översyn av tillträdeszoner 1 tkr/mån Inskaffande av kontorsutrustning och kassaskåp föreningslokal kostnad 20 tkr Uppgradering av miljöhuset för alla tillgängliga fraktioner (inkl. elskrot och plast) Översyn av brandsäkerhet och installation av brandsläckare, kostnad 12 tkr Utbyte av hisselektronik i gårdshus, kostnad 39 tkr Energideklaration, kostnad 8 tkr 2007 Elektroniskt nyckelfritt inpasserings- och bokningssystem, kostnad 200 tkr Automatisk dörröppning av ytterportar. Kostnad 93 tkr. Total översyn och detaljerad statusbestämning av föreningens VA-system. 25 tkr. Kvalitetshöjande åtgärder i entréer inkl. slipning av golvbeläggning. Kostnad 80 tkr. Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Inköp av ny PC inkl. kringutrustning och mjukvara. Kostnad 14 tkr. Upprustning av uthyrda lokaler med VVS, golv, målning m.m. kostnad ca 63 tkr Renovering garage inkl. egen port. Kostnad 150 tkr Golvbyte i gårdshus, kostnad 80 tkr Radonutredning och mätning i lägenheter, godkända värden Energiöversyn och ev. byten av ventilation trapphus gathuset. Kostnad ca 35 tkr. Framtagande av långsiktig underhållsplan Sida 8

9 2004: Utbyte av ventilationsanläggning i gårdshus, kostnad 118 tkr. Bredbandsinstallation, kostnad 13 tkr. Installation av gallergrind i trapphus, kostnad 17 tkr. Installation av nytt torkskåp i tvättstugan., kostnad 19 tkr Anordnande av tvättstuga i gårdshuset, kostnad 300 tkr. Renovering och installation av energifönster med nya ytterbågar, kostnad 950 tkr. Anordnande av egen fjärrvärmeundercentral, kostnad 650 tkr Byte till termostatventiler på radiatorerna, kostnad 100 tkr Renovering av hissarna i båda byggnaderna. Kostnad 600 tkr Renovering av gården inkl. nytt tätskikt på garagebjälklaget kostnad tkr Nytt sophus och förbättrad utebelysning. Kostnad 500 tkr. Installation av nytt kabel-tv nät och kat.5-nät, kostnad 230 tkr (föreningens första år!) Omläggning av takpapp på båda byggnaderna. Kostnad 100 tkr. Sida 9

10 Energi och miljö För att hålla nere kostnader och spara energi krävs att vi har en väl fungerande undercentral. Vi har ett serviceavtal med Fortum som innebär att en gång per år görs en noggrann genomgång av vår undercentral. P-H Genberg är den i föreningen som vet hur undercentralen fungerar och gör förändringar om det skulle behövas. Värmekostnaden är den enskilt största driftkostnaden i vår budget. I bifogad graf visas en normalårskorrigerad energianvändning per månad från 2012 till Vi förbrukade 397 MWh 2014 (kostnad: 359 tkr inkl. moms) års förbrukning var 413 MWh (kostnad: 379 tkr inkl. moms) Värmeförbrukning per kvm under 2014 var 106 kwh. Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) I början av februari 2015 gjordes en besiktning av ventilationssystemet. Gatuhuset blev godkänt, medan ett antal förbättringar måste göras i Gårdshuset. Syftet är att vi alla ska ha ett bra inomhusklimat med tillräcklig cirkulation av luft Det är även ett myndighetskrav att kontrollera att detta uppfylls. Sida 10

11 Ekonomi Totala taxeringsvärdet för fastigheten är kr. Skatter och avgifter Under 2014 var den kommunala fastighetsavgiften för flerfamiljshus kr per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalerna, 1 % av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark. Rörelseintäkter Föreningens intäkter uppgick till kr och fördelades enligt följande: Övriga rörelseintäkter 4% Hyresintäkter garage 24% Hyresintäkter lokaler 18% Årsavgift bostäder 48% Årsavgift bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter bostäder 6% Rörelsekostnader Föreningens kostnader uppgick till kronor och fördelades enligt följande: Finansiella poster 8% Reparationer och underhåll Arvoden 5% Externa kostnader 5% Skatter 4% Avskrivningar 15% Värme vatten el 20% Reparationer och underhåll 22% Drift 21% Drift Värme vatten el Skatter Externa kostnader Arvoden Avskrivningar Finansiella poster Summa Sida 11

12 Ekonomisk utveckling Belopp i kronor Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Avsättnin. underhållsfond/kvm totalyta Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande ansamlad förlust: Ansamlad förlust Reservering till fond yttre underhåll enligt stadgar Ianspråkstagande av fond yttre underhåll Årets resultat I ny räkning överföres Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten kronor behandlas enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 12

13 Årsredovisning Brf Fanan 12 år 2014 Resultaträkning Belopp i kronor Not Rörelseintäkter Nettoomsättning S:a Rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostander Arvoden och personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar S:a rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter S:a Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat Sida 13

14 Balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer S:a Materiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader S:a Kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för uttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat S:a Fritt eget kapital S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a Kortfristiga skulder S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 14

15 Tilläggsupplysningar Not 1. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 143 år 10 år Not 2. Nettoomsättning Årsavgift bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter garage, moms Hyresintäkter övr objekt Hyresintäkter bredband Nycklar/lås vidarefakturering Pantförskrivningsavgift Överlåtelseavgift Återbetalning All Framtid Övriga rörelseintäkter Sida 15

16 Not 3. Driftskostnader Bostadsrätt Tvättstuga Trapphus Soprum Dörrar och lås Övriga gemensamma utrymmen VA Värme Ventilation El Hissar Portar Fasader Gård Garage och p-platser Fastighetsskötsel grundavtal Trädgårdsskötsel Städning grundavtal Städning extradebiteringar Hyra entrémattor Övr. besiktn./kontroller Serviceavtal Hiss serviceavtal Garage serviceavtal Elavgifter Uppvärmning Vatten Sophämtning Grovsopor Fastighetsförsäkring Självrisker Kabel-tv Bredband Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Trivselkostnader Sida 16

17 Not 4. Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Telefon Hemsida Administration, kontorsmaterie Styrelseomkostnader Revisionsarvode extern revisor Möteskostnader Arvode ekonomisk förvaltning Extradebiteringar ekonomisk fö Konsultarvoden Bankkostnader Tidning/tidskrifter/facklitter Medlems- och föreningsavgifter Not 5. Arvoden och personalkostnader Lön vicevärd Styrelsearvode Revisionsarvode intern revisor Sociala avgifter Not 6. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Sida 17

18 Not 7. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8. Förutbetalda kostnader Förutbetald försäkring Förutbetald ekonomisk förvaltning Förutbetalt bredband Förutbetald kabel-tv Förutbetald föreningsavgift Förutbetald vatten Förutbetald målning Not 9. Förändringar av eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Balanserat resultat Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Reservering till yttre fond I anspråkstagande yttre fond Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10. Skulder till kreditinstitut Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek S:a Skulder till kreditinstitut Kapitalskuld Räntesats Period Förfallodag ,39 3 månader Sida 18

19

20

21

22 Informationsblad för Fanan 12- Nr.01 (år ) 14 juni Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar och hyresgäster en riktigt skön sommar. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Viktig information stamrensning i höst Vid årsstämman i maj informerade styrelsen om planerna på en rengöring av fastighetens stammar. På den nya styrelsens första sammansträde beslutades att gå vidare med detta. Vi har anlitat Avloppsteknik Svenska AB, och räknar med att arbetet sker under september. Information kommer när vi har mer exakt besked. Ungefär en vecka innan arbetet startar lämnar Avloppsteknik information i varje lägenhet vad som gäller och vilken dag de räknar med att ha tillträde till er lägenhet. Information om var ni kan lämna nycklar om ni inte är hemma kommer också. Föreningsstämma Den 20 maj hölls årets föreningsstämma. Mötesordförande var Erik Sätterström. Sedvanliga ärenden behandlades och nya styrelseledamöter valdes. Styrelsen informerade om några kommande projekt/utredningar, för mer information se utdelat stämmoprotokoll. Avgående styrelseledamot Andrew Carlson avtackades med blommor och present. Efter årsmötet serverades välsmakande buffé i trevlig samvaro. Den nya styrelsen Styrelsen har haft ett konstitueringsmöte med följande resultat: Namn, funktion Telefon Övriga uppdrag Lennart Hägglund, ordförande medlemskontakter/hyresgäster, Fananblad, hemsida, passagesystem Christina von Arbin, vice ordförande trädgårdsansvarig, medlemskontakter/hyresgäster Jan Johansson, kassör bredband, hyreskontrakt lokaler Gunnar Narvehed, andrahandsuthyrningar sekreterare Maria Dahlgren, suppleant trädgården Olof Wirfelt, suppleant passagesystem

23 Magnoliafest Tack alla ni som deltog i vår traditionsenliga magnoliafest den 12 juni. Festen började med ett inspirerande tal till magnolian av Christina, därefter vidtog tävlingar. I år utsågs individuella segrare i varje deltävling. Klar totalsegrare blev Hanna. Denna fest är alltid uppskattad och en bra start på sommaren. Tack Katarina, Christina och Maria för arrangemanget Kryddväxter Även i år finns kryddväxter planterade i en av blomlådorna. Alla är välkomna att ta del av kryddväxterna! Gården Under sommarmånaderna är det mycket som behöver göras på gården. Våra blommor behöver regelbunden vattning. Kontakta Christina om ni har möjlighet att hjälpa till. Trivselregler Vi upplever att vi bor i en förening med trivsam miljö. Då och då händer dock mindre roliga saker. Vårt boende är beroende av att alla tar hänsyn till och visar respekt för andra. Vi har en fantastisk gård som naturligtvis ska användas också för gemenskap och fest, men tänk på att visa hänsyn mot grannar och boende i området. Hög ljudnivå, t ex musik eller sång får inte förekomma vare sig i lägenhet eller på gård mellan kl och Gården är en värdefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla gården så välvårdad som möjligt. Använd uppsatta askkoppar (informera även besökare om detta). Sätt gärna upp en lapp i entrén/hissen vid fester. Våra trivselregler finns på hemsidan och ger riktlinjer för god samvaro och trivsel i vårt boende. flik föreningsinfo/trivselregler Utnyttja gården, markera dig på lista Alla är välkomna att grilla och ha fester på gården. Markera tid och namn på listan ovanför kopparlådan i entrén. Tips! e-faktura från Rådrum Du kan välja e-faktura istället för avier från din internetbank. Välj mottagare: Rådrum AB 2.

24 Informationsblad för Fanan 12 Nr. 02 (år ) 22 oktober Dags igen att förbereda gården för vintern. Kom med på städdagen den 25 oktober. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande i Fanan Nya medlemmar Vi hälsar Efwa Golbo Hansson och Therese Golbo välkomna till föreningen. De har övertagit Fam Ewaldssons och Olof Bartlings lägenhet i Gårdshuset från den 15 oktober. Vi önskar Fam och Olof lycka till med sina nya boenden. Städdag lördagen den 25 oktober kl Nu är det dags igen för höststäddag. Vi ska då ställa tillbaka trädgårdsmöbler, rensa rabatter, umgås m.m. Föreningen bjuder på fika och korv efter ca 2 timmars arbetsgemenskap. Stamrensning Rengöring av avloppsstammar och stickledningar för att återställa ursprungligt flöde genomfördes den september av Avloppsteknik Svenska AB. Arbetet gick bra och inga allvarliga fel har rapporterats. I samband med arbetet byttes även några vattenlås till handfat. Vi har nu fem års garanti mot dålig avrinning i samtliga vertikala stammar samt motsvarande två års garanti för stickledningar i kök, badrum, separat WC eller likvärdigt, förutsatt att inte otillbörligt material spolats ut i spillvattensystemet. Avloppstekniks rekommendation är att stickledningarna åtgärdas vart 5:e år och de vertikala spillvattenstammarna vart 10:e år. Vår förhoppning är att ett stambyte ligger långt fram i tiden. Nya lokalhyresgäster Björn Bragée och hans team har flyttat ut från den större lokalen i Gatuhuset till nya lokaler i Garnisonen. Vilka som blir nya lokalhyresgäster är inte klart ännu.

25 Renovering i lägenheterna Det pågår nästan alltid renovering av någon lägenhet i vår fastighet. Det är positivt, men större ingrepp vid renovering av kök och badrum skall alltid föranmälas och godkännas av styrelsen. Projekt 1. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK Alla fastigheter skall enligt svensk lag OVK-besiktigas. Vid den senaste besiktningen 2009 blev vi inte godkända. Styrelsen utvärderar några företag som kan göra de injusteringar och förändringar som behövs för bra ventilation, inomhusmiljö och få en godkänd besiktning. Mer information kommer när det blir aktuellt. Observera att inga fläktar får anslutas till fastighetens ventilationssystem i kök och badrum. Endast kolfilterfläkt är tillåtet i kök och tallriksventiler i badrum, separat WC eller likvärdigt. 2. WC/dusch Gårdshus I Gårdshusets markplan finns ett WC/dusch utrymme. Detta används av vår städfirma och hantverkare som gör jobb åt våra medlemmar och föreningen. Självklart har även alla boende i föreningen tillgång till detta. Styrelsen har beslutat att rusta upp utrymmet. Grantändning Vår traditionella grantändning äger rum lördagen den 29 november kl Vi samlas i entrén för glögg, kaffe och samvaro.

26 Informationsblad för Fanan 12 Nr. 03 (år ) 16 december God Jul och Gott Nytt År! Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande i Fanan Årets julklapp Avgiftsfri månad under 2015 Vi har god ekonomi och alla hyreslokaler och garageplatser är uthyrda. Vi har under ett antal år prioriterat amortering av vårt lån, men eftersom räntan idag är mycket låg ligger vi lågt med amorteringar och vi har istället beslutat att april månad 2015 är avgiftsfri. Det betyder en sänkning på ca 8 % på årsbasis. De övriga månaderna är avgiften oförändrad. Ny fastighetsskötare Föreningen har en service till alla medlemmar att kunna ringa en fastighetsskötare för att få hjälp med underhållet i sin lägenhet. Vi har hittills haft Fastighetsägarna för denna service. Vi har nu sagt upp detta avtal och från den 1:a januari 2015 är det Jensen Drift & Underhåll AB, som du ringer om du behöver hjälp med något i din lägenhet. Underhåll av egen lägenhet är bostadsrättshavarens skyldighet. Information om vilket nummer du ringer kommer att finnas i kontaktlistan i hissarna från den 1 januari Nya lokalhyresgäster Nya lokalhyresgäster är Din Tid Skönhetssalong Stockholm AB. Ägare är Lena Bjurinder och hon har idag en lokal på Värtavägen, men behöver större lokaler. Lokalen kommer att iordningställas under jan.-feb. för den nya verksamheten. Britt och Björn Bragée behåller den mindre lokalen och det är vi mycket glada åt. Brandvarnare Nu i advent är det lämpligt att testa våra bandvarnare. Det är allas vår skyldighet att ha fungerande brandvarnare. Kolla om du behöver byta batteri! En brandfilt är också bra att ha. Den kan användas för att släcka brand i kläder eller kokkärl. Kostnad ca 200 kr.

Årsredovisning. Brf Tärnan Lidingö 2

Årsredovisning. Brf Tärnan Lidingö 2 Årsredovisning för Brf Tärnan Lidingö 2 769622-1543 Räkenskapsåret 2014 2 (10) Styrelsen för Brf Tärnan Lidingö 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Urnan 1

Årsredovisning. Brf Urnan 1 Årsredovisning för Brf Urnan 1 716419-5294 Räkenskapsåret 2013 2 (12) Styrelsen för Brf Urnan 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Urnan 1 Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1

Årsredovisning. Brf Oljemålningen nr 1 Årsredovisning för Brf Oljemålningen nr 1 702001-5942 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Oljemålningen nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28

Årsredovisning. Brf Kocksgatan 28 Årsredovisning för Brf Kocksgatan 28 769603-7709 Räkenskapsåret 2015 1 (12) Styrelsen för Brf Kocksgatan 28 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 Räkenskapsåret 2008 Brf Vårt Hem nr 4 1(9) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Smedjan 11

Årsredovisning. Brf Smedjan 11 Årsredovisning för Brf Smedjan 11 769604-3012 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Smedjan 11 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brf Flaggan 6

Årsredovisning. Brf Flaggan 6 Årsredovisning för Brf Flaggan 6 769604-7856 Räkenskapsåret 2015 2 (11) Styrelsen för Brf Flaggan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vega Haninge

Årsredovisning. Brf Vega Haninge Årsredovisning för Brf Vega Haninge 769627-6364 Räkenskapsåret 2014 02 15 2015 06 30 2 (9) Styrelsen för Brf Vega Haninge får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014 02 15 2015 06 30, vilket

Läs mer

Årsredovisning. Brf Frej

Årsredovisning. Brf Frej Årsredovisning för Brf Frej 702000-6354 Räkenskapsåret 2013 1 (10) Styrelsen för Brf Frej får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Sleipner 2 Föreningens

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Arkitekten 6 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 Räkenskapsåret 2010 Brf Essingestupet 18 1(10) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund

Årsredovisning. Brf Bagaren 7 i Lund Årsredovisning för Brf Bagaren 7 i Lund 769621-5966 Räkenskapsåret 2015 1 (13) Styrelsen för Brf Bagaren 7 i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kamelian 20

Årsredovisning. Brf Kamelian 20 Årsredovisning för Brf Kamelian 20 702002-8887 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen för Brf Kamelian 20 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet: Kamelian

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Artilleriberget 2

Årsredovisning. Brf Artilleriberget 2 Årsredovisning för Brf Artilleriberget 2 769605-2617 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Artilleriberget 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF HEMMET

BRF HEMMET 1 BRF HEMMET 14 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar 8 Sida

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15

Årsredovisning. Brf Stenskvättan 15 Årsredovisning för Brf Stenskvättan 15 769630-1485 Räkenskapsåret 2015 05 30 2015 12 31 2 (7) Styrelsen för Brf Stenskvättan 15, med säte i Hägersten, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamheten FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående år. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

ÅRS- REDOVISNING 2012

ÅRS- REDOVISNING 2012 Årsredovisning 12, Sida 1/10 ÅRS- REDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Björnen nr 2 avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning Sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Limmaren 3

Årsredovisning. Brf Limmaren 3 Årsredovisning för Brf Limmaren 3 716421-7734 Räkenskapsåret 2015 1 (10) Styrelsen för Brf Limmaren 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Styrelse På ordinarie

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352

Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 769618-4352 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 Räkenskapsåret 2009-01-01 - Bostadsrättsföreningen Barkborren 8 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Barkborren 8, Stockholm, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Brf Långkorven

Årsredovisning. Brf Långkorven Årsredovisning för Brf Långkorven 769606-1410 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 5 Noter 6 1 (11) Styrelsen för Brf

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15.

Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Org.nr 702002-8630 1(11) Årsredovisning 2004 för Brf Stjärnfallet nr 15. Styrelsen för Brf Stjärnfallet nr 15 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31.

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2004 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen

Årsredovisning. Brf 6:e kv Kommendantsängen Årsredovisning för Brf 6:e kv Kommendantsängen 769607-2920 Räkenskapsåret 2014 1 (12) Styrelsen för Brf 6:e kv Kommendantsängen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4

Årsredovisning. Brf Vårt Hem nr 4 Årsredovisning för Brf Vårt Hem nr 4 702002-5651 Räkenskapsåret 2014 1 (10) Styrelsen för Brf Vårt Hem nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2011 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18

Årsredovisning. Brf Essingestupet 18 Årsredovisning för Brf Essingestupet 18 716417-7466 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Essingestupet 18 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fältprästen 12

Årsredovisning. Brf Fältprästen 12 Årsredovisning för Brf Fältprästen 12 702000-6867 Räkenskapsåret 2012 1 (11) Styrelsen för Brf Fältprästen 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet: Batteriet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16

Årsredovisning. Brf Nebulosan 16 Årsredovisning för Brf Nebulosan 16 769601-5234 Räkenskapsåret 2015 1 (11) Styrelsen för Brf Nebulosan 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21.

Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Org.nr 702001-1354 1(10) Årsredovisning 2005 för Brf Knoppen 21. Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31. Fastighet

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt.

Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 25 lägenheter med bostadsrätt samt en lägenhet och två lokaler med hyresrätt. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hu upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta

Läs mer

Årsredovisning. Bf Munin 37 UPA

Årsredovisning. Bf Munin 37 UPA Årsredovisning för Bf Munin 37 UPA 702001-4663 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bf Munin 37 UPA får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkningar, med noter. ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn 8 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo

Årsredovisning. Brf Skytten i Duvbo Årsredovisning för Brf Skytten i Duvbo 715200-1280 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Skytten i Duvbo får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Utöver den lagstadgade informationen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Bommen nr 7 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2013 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Hejaren 3 Styrelse Styrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-01-01-2010-12-31. Detta är föreningens elfte verksamhetsår. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Verksamheten Föreningen har till

Läs mer

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11.

Föreningen består av 16 medlemmar. Antalet bostadsrätter är 12 och antalet lägenheter är 10. Antal röster är 11. 1(6) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Djursholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Förvaltningsberättelse Antal medlemmar Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2009-31 augusti 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Tvätterskevägen. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Tvätterskevägen Räkenskapsåret 2015-03-03 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Årsredovisning. Brf Väpnaren

Årsredovisning. Brf Väpnaren Årsredovisning för Brf Väpnaren 769601-1324 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen för Brf Väpnaren får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet: Kuriren 15, 25,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Bostadsrättsföreningen Surbrunn 8 Sid 1(9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Surbrunn Nr 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastighet Surbrunn

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21

Årsredovisning. Brf Jungfrun 21 Årsredovisning för Brf Jungfrun 21 769603-8475 Räkenskapsåret 2012 Brf Jungfrun 21 2(11) Styrelsen för Brf Jungfrun 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Gråbjörnen 8 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 september 2010-31 augusti 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2008 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 (13) Styrelsen för Brf Nyboda 14-16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Under

Läs mer

Årsredovisning. Brf Adjunkten 4

Årsredovisning. Brf Adjunkten 4 Årsredovisning för Brf Adjunkten 4 769604-2907 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Brf Adjunkten 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Fastighet: Adjunkten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments 769611-8061 Räkenskapsåret 2009 09 01 2010 08 31 Org.nr 769611-8061 2 (12) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Branäs Apartments får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Gruvgården i Ramundberget

Brf Gruvgården i Ramundberget Årsredovisning för Brf Gruvgården i Ramundberget Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Brf Gruvgården i Ramundberget intygar härmed dels att denna kopia

Läs mer