Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

2 Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och 2. De flesta husen är byggda runt förra sekelskiftet, det som låg på vår tomt byggdes Längst ned ser vi de hus som nu är hyresrätter men byggdes för att bli hotell. Längst upp till vänster är Strindbergshuset. Mitt på Narvavägen i höjd med vårt gårdshus ser vi Bromska palatset, som nu är franska ambassadörens residens, och är ett av tre privatpalats i Stockholm. Man kan också se att vår gröna gård är unik. Sida 2

3 Vid årsstämman 2014 informerade vi om en planerad uppfräschning av gården i 3 etapper. Etapp 1 har slutförts, dvs blomsterkullen mot franska ambassadörens residens har fått en välbehövlig förnyelse, de stora krukorna vid pergolaplanen har fått nya växter m.m.. Etapp 2 planeras för sommaren Stocksund Trädgård AB som har utfört etapp 1 har som uppdrag att se över trädgården en gång i månaden under sommaren. Vattning av rabatter och krukväxter måste ombesörjas av föreningens medlemmar, om det inte regnar. För att ha bättre koll på våra avloppsstammar har vi ett avtal med Avloppsteknik Svenska AB om regelbunden kontroll och experthjälp. Under september utfördes rengöring av avloppsstammar och stickledningar och vår förhoppning är att ett stambyte ligger långt fram i tiden. En Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) har gjorts och där återstår förbättringar att göras i Gårdshuset innan vi har ett godkänt protokoll för båda fastigheterna Föreningens gemensamma WC/Dusch rum i Gårdshuset har renoverats. Det används av städpersonal och hantverkare som utför arbeten i fastigheterna. Den är även värdefull för föreningsmedlemmar vid t.ex. badrumsrenoveringar Vi har fortsatt bra ekonomi. Vi har under ett antal år prioriterat amortering av vårt lån, men eftersom räntan idag är mycket låg har vi för år 2015 beslutat om en betalningsfri månad (april). Avgiften har under året varit oförändrad. Styrelsen överlämnar härmed årets förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning till föreningens medlemmar. Som vanligt bifogas årets Fananblad, som ger en översikt av vad som har ägt rum under året. Vi ses på föreningsstämman den 19 maj! Lennart Hägglund Ordförande Sida 3

4 Årsredovisning 2014 för Brf Fanan 12 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanan 12, Banérgatan 25, Stockholm, organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Verksamheten Föreningen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag, dvs. en äkta bostadsrättsförening. vilket betyder att föreningens intäkter i huvudsak kommer från årsavgifter. Fastigheten Brf Fanan 12 äger fastigheten Fanan 12.Byggnadsår:1970. Nedan redovisas uppgifter om fastigheten. Bostäder bruksarea (BRA) 1 m Antal bostadslägenheter 49 -varav bostadsrätter m varav bostadsrätter 48 Lokaler bruksarea(bra) m2 157 Antal lokaler 2 Summa bruksarea(bra) m Antal garageplatser 25 Summa bruttoarea (BTA) 2 m Tomtyta m Marken till fastigheten innehas med äganderätt. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Brandkontoret. Två medlemslägenheter har överlåtits under året: en etta och en trea i Gårdshuset. Styrelsen har beviljat ett antal andrahandsuthyrningar. Hyresavtal lokaler: Vårt avtal med Medect Clinical Trials AB (stora lokalen 108 kvm) upphörde att gälla Ett nytt hyresavtal har tecknats med Din Tid Skönhetssalong i Stockholm AB. Detta avtal gäller från Den mindre lokalen (49kvm) hyrs av Bragée Medect AB. Föreningen hyr ut ett förråd i källaren (17kvm) och ett i gatuhusets entré (3,5kvm). Bruksarea (BRA): 'area av nyttjandeenhet eller annan grupp av sammanhörande mätvärda utrymmen, begränsad av omslutande byggnadsdelars insida. Bruttoarea (BTA) definieras som 'area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av omslutande byggnadsdelars utsida. Sida 4

5 Förvaltning Styrelsen sköter den tekniska förvaltningen. I det arbetet ingår planläggning och projektering av arbeten enligt underhållsplanen, hantering av fastighetsfel samt enklare arbeten t.ex. lampbyten, snöskottning, sandning, gräsklippning, m.m. I styrelsens ansvar ingår hantering av passagesystem för medlemmar, lokalhyresgäster, hyresgäster och garagehyresgäster. Under hösten 2010 tecknades ett avtal med grannföreningen Fanan om att ansluta deras garagehyresgäster till detta system. Det innebär att Fanan 12 sköter administration av brickor, lösenord och inpassage med mobil för våra och grannföreningens garagehyresgäster. Styrelsen sköter medlemskontakter, handläggning och uppföljning av hyresgäster, lokalhyresgäster och garagehyresgäster, andrahandsuthyrningar, leverantörs- och fakturakontroll, budgetarbete, ekonomisk analys och uppföljning. Styrelsen har ansvar för uppföljning och bevakning av myndighetskrav, att vara föreningens representant vid lägenhetsförsäljningar och planera och verkställa föreningens upphandlingar liksom att vara beställare- och uppföljningssansvarig vid investerings- och underhållsprojekt. Föreningen har ett förvaltningsavtal med Rådrum Mäkleri och Förvaltning AB. Det betyder att det löpande ekonomiska arbetet med leverantörsfakturor, bokföring, redovisning, hyresavisering, bokslut, deklaration, årsbok, lägenhetsregister och panter handhas av Rådrum. Vi har ett tilläggsavtal med Rådrum om elektronisk fakturahantering, vilket underlättar hantering av fakturor avsevärt. Föreningsaktiviteter Styrelsen ordnar gårdsdagar: en på våren och en på hösten med städning och trädgårdsarbete. En sammankomst första advent med grantändning, glögg och godispåsar. På försommaren har vi en magnoliafest. Sida 5

6 Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning. Lennart Hägglund Ordförande Christina von Arbin Vice ordförande Jan Johansson Kassör Gunnar Narvehed Sekreterare Maria Dahlberg Suppleant Olof Wirfelt Suppleant Revisorer har varit godkänd revisor Börje Krafft, Add&Subtract, samt Majken Blücher som internrevisor. Revisorssuppleant har varit utsedd representant från Add&Subtract,samt Anna Wirfelt som internrevisorssuppleant. Valberedning har varit Katharina Svensson, Ann-Kristin Oreland, och Sven Nyrén. I tur att avgå ur styrelsen vid kommande ordinarie föreningsstämma är Jan Johansson, Gunnar Narvehed och Maria Dahlgren. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt och har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten. Under året har ersättning utbetalats med kr till styrelsen. Stämma hölls den 20:e maj Styrelsen utger ett särskilt medlemsblad som utkommit med 5 nummer under verksamhetsåret. Föreningen har en egen hemsida med bl.a. föreningens stadgar, trivselregler och ett särskilt material för nya medlemmar. Sida 6

7 Byggnadens tekniska status Nedan följer en sammanställning av utförda förbättringar/renoveringar och planer för Vi försöker följa den underhållsplan som vi tog fram 2011 Preliminärt Upprustning av gården, etapp 2 Förbättrad avrinning av regnvatten på gården. Idag har vi problem med att vatten samlas vid porten från gården till Gatuhuset och vid skyfall tränger in i entrén. Upprustning av Gatuhusets tvättstuga. Tilläggsarbeten för ett godkänt OVK i Gårdshuset 2014 genomfördes (alla kostnader är inklusive moms) Upprustning av trädgården, etapp 1, kostnad: 63 tkr Renovering/spolning av spillvattensystem (stammar), kostnad: 165 tkr Total renovering av WC/duschrum i Gårdshuset, kostnad 145 tkr Målning av takluckor OVK besiktning (februari 2015), kostnad: 35 tkr Besiktning av rökluckor (februari 2015), kostnad: 2,6 tkr + 4 tkr (tilläggsarbete) Service av maskinerna i tvättstugorna, kostnad: 8,5 tkr 2013 genomfördes Ommålning av entréer och trapphus, kostnad 175 tkr inkl. moms Nytt ventilationstorn i Gatuhusets källare Ny torktumlare i Gatuhuset, kostnad 32 tkr inkl. moms Temperaturmätning av lägenheter och lokaler Genomgång av outnyttjade förrådsutrymmen Förberedelse för OVK besiktning, en extra kanal i Gårdshuset behövs 2012 genomfördes Murrenovering, kostnad, 200 tkr Utfört besiktning av Fjärrvärmecentral Ny VVC-pump har installerats och temperaturmätaren är utbytt Gruppanslutning för bredband och telefoni till alla boende Undersökning av bergvärme som ett alternativ till fjärvärme Planering av ommålning av trapphus och entréer 2011 genomfördes Byte/renovering av takluckor. Lagning av papptak gatuhuset. Sida 7

8 2010 genomfördes Renovering av balkonger, kostnad cirka 1.9 mkr. Fjärrstyrning och automatöppning av garagedörrar, 105 tkr Översyn av belysning i tvättstugor och korridorer, kostnad 10 tkr. Insättande av säkerhetsdörrar och galler föreningslokal, 55 tkr. Utrustning tvättstugor, kostnad 32 tkr. Brandsyn och ny genomgång av rökluckor, kostnad 5 tkr. Försäkringsskada efter vattenläcka i ena lokalen i Gathuset, kostnad 89 tkr. Hissunderhåll, kostnad 14 tkr Byte av kallmangel kostnad cirka 20 tkr Renovering garageport cirka 27 tkr Upprustning lekplats cirka 30 tkr Projektarbete balkonger cirka 200 tkr Anskaffande av konstverk till entrén cirka 20 tkr Ny dator och programvara för internetbokning tvättstugor m.m. cirka 30 tkr Rensning av ventilationskanaler cirka 40 tkr OVK, obligatorisk ventilationskontroll, cirka 30 tkr Hissreparation gårdshus 49 tkr 2008 Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Installation av vilstolar i entréer, nya tvättstugekorgar kostnad ca 10 tkr Ventilationsrengöring och underhåll av anläggningen kostnad 60 tkr Förebyggande av skadedjursangrepp (gnagare) med översyn av tillträdeszoner 1 tkr/mån Inskaffande av kontorsutrustning och kassaskåp föreningslokal kostnad 20 tkr Uppgradering av miljöhuset för alla tillgängliga fraktioner (inkl. elskrot och plast) Översyn av brandsäkerhet och installation av brandsläckare, kostnad 12 tkr Utbyte av hisselektronik i gårdshus, kostnad 39 tkr Energideklaration, kostnad 8 tkr 2007 Elektroniskt nyckelfritt inpasserings- och bokningssystem, kostnad 200 tkr Automatisk dörröppning av ytterportar. Kostnad 93 tkr. Total översyn och detaljerad statusbestämning av föreningens VA-system. 25 tkr. Kvalitetshöjande åtgärder i entréer inkl. slipning av golvbeläggning. Kostnad 80 tkr. Installation av nödbelysning på alla trapplan jämte källare kostnad 45 tkr. Inköp av ny PC inkl. kringutrustning och mjukvara. Kostnad 14 tkr. Upprustning av uthyrda lokaler med VVS, golv, målning m.m. kostnad ca 63 tkr Renovering garage inkl. egen port. Kostnad 150 tkr Golvbyte i gårdshus, kostnad 80 tkr Radonutredning och mätning i lägenheter, godkända värden Energiöversyn och ev. byten av ventilation trapphus gathuset. Kostnad ca 35 tkr. Framtagande av långsiktig underhållsplan Sida 8

9 2004: Utbyte av ventilationsanläggning i gårdshus, kostnad 118 tkr. Bredbandsinstallation, kostnad 13 tkr. Installation av gallergrind i trapphus, kostnad 17 tkr. Installation av nytt torkskåp i tvättstugan., kostnad 19 tkr Anordnande av tvättstuga i gårdshuset, kostnad 300 tkr. Renovering och installation av energifönster med nya ytterbågar, kostnad 950 tkr. Anordnande av egen fjärrvärmeundercentral, kostnad 650 tkr Byte till termostatventiler på radiatorerna, kostnad 100 tkr Renovering av hissarna i båda byggnaderna. Kostnad 600 tkr Renovering av gården inkl. nytt tätskikt på garagebjälklaget kostnad tkr Nytt sophus och förbättrad utebelysning. Kostnad 500 tkr. Installation av nytt kabel-tv nät och kat.5-nät, kostnad 230 tkr (föreningens första år!) Omläggning av takpapp på båda byggnaderna. Kostnad 100 tkr. Sida 9

10 Energi och miljö För att hålla nere kostnader och spara energi krävs att vi har en väl fungerande undercentral. Vi har ett serviceavtal med Fortum som innebär att en gång per år görs en noggrann genomgång av vår undercentral. P-H Genberg är den i föreningen som vet hur undercentralen fungerar och gör förändringar om det skulle behövas. Värmekostnaden är den enskilt största driftkostnaden i vår budget. I bifogad graf visas en normalårskorrigerad energianvändning per månad från 2012 till Vi förbrukade 397 MWh 2014 (kostnad: 359 tkr inkl. moms) års förbrukning var 413 MWh (kostnad: 379 tkr inkl. moms) Värmeförbrukning per kvm under 2014 var 106 kwh. Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) I början av februari 2015 gjordes en besiktning av ventilationssystemet. Gatuhuset blev godkänt, medan ett antal förbättringar måste göras i Gårdshuset. Syftet är att vi alla ska ha ett bra inomhusklimat med tillräcklig cirkulation av luft Det är även ett myndighetskrav att kontrollera att detta uppfylls. Sida 10

11 Ekonomi Totala taxeringsvärdet för fastigheten är kr. Skatter och avgifter Under 2014 var den kommunala fastighetsavgiften för flerfamiljshus kr per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av taxeringsvärdet för bostadshuset med tillhörande tomtmark. Föreningen betalar även fastighetsskatt för lokalerna, 1 % av taxeringsvärdet för lokaler med tillhörande tomtmark. Rörelseintäkter Föreningens intäkter uppgick till kr och fördelades enligt följande: Övriga rörelseintäkter 4% Hyresintäkter garage 24% Hyresintäkter lokaler 18% Årsavgift bostäder 48% Årsavgift bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter bostäder 6% Rörelsekostnader Föreningens kostnader uppgick till kronor och fördelades enligt följande: Finansiella poster 8% Reparationer och underhåll Arvoden 5% Externa kostnader 5% Skatter 4% Avskrivningar 15% Värme vatten el 20% Reparationer och underhåll 22% Drift 21% Drift Värme vatten el Skatter Externa kostnader Arvoden Avskrivningar Finansiella poster Summa Sida 11

12 Ekonomisk utveckling Belopp i kronor Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet (%) Årsavgift/kvm bostadsrättsyta Lån/kvm bostadsrättsyta Elkostnad/kvm totalyta Värmekostnad/kvm totalyta Vattenkostnad/kvm totalyta Avsättnin. underhållsfond/kvm totalyta Nettoomsättning - Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster - Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande ansamlad förlust: Ansamlad förlust Reservering till fond yttre underhåll enligt stadgar Ianspråkstagande av fond yttre underhåll Årets resultat I ny räkning överföres Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten kronor behandlas enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Sida 12

13 Årsredovisning Brf Fanan 12 år 2014 Resultaträkning Belopp i kronor Not Rörelseintäkter Nettoomsättning S:a Rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostander Arvoden och personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar S:a rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter S:a Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat Sida 13

14 Balansräkning Belopp i kronor Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer S:a Materiella anläggningstillgångar S:a Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader S:a Kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank S:a Kassa och bank S:a Omsättningstillgångar S:a TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för uttre underhåll S:a bundet eget kapital Fritt eget kapital Ansamlad förlust Årets resultat S:a Fritt eget kapital S:a Eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut S:a Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a Kortfristiga skulder S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter och säkerheter i eget förvar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 14

15 Tilläggsupplysningar Not 1. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Avskrivning Tillämpade avskrivningstider: Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer 143 år 10 år Not 2. Nettoomsättning Årsavgift bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage Hyresintäkter garage, moms Hyresintäkter övr objekt Hyresintäkter bredband Nycklar/lås vidarefakturering Pantförskrivningsavgift Överlåtelseavgift Återbetalning All Framtid Övriga rörelseintäkter Sida 15

16 Not 3. Driftskostnader Bostadsrätt Tvättstuga Trapphus Soprum Dörrar och lås Övriga gemensamma utrymmen VA Värme Ventilation El Hissar Portar Fasader Gård Garage och p-platser Fastighetsskötsel grundavtal Trädgårdsskötsel Städning grundavtal Städning extradebiteringar Hyra entrémattor Övr. besiktn./kontroller Serviceavtal Hiss serviceavtal Garage serviceavtal Elavgifter Uppvärmning Vatten Sophämtning Grovsopor Fastighetsförsäkring Självrisker Kabel-tv Bredband Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift Trivselkostnader Sida 16

17 Not 4. Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Telefon Hemsida Administration, kontorsmaterie Styrelseomkostnader Revisionsarvode extern revisor Möteskostnader Arvode ekonomisk förvaltning Extradebiteringar ekonomisk fö Konsultarvoden Bankkostnader Tidning/tidskrifter/facklitter Medlems- och föreningsavgifter Not 5. Arvoden och personalkostnader Lön vicevärd Styrelsearvode Revisionsarvode intern revisor Sociala avgifter Not 6. Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bokfört värde byggnader Bokfört värde mark Sida 17

18 Not 7. Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 8. Förutbetalda kostnader Förutbetald försäkring Förutbetald ekonomisk förvaltning Förutbetalt bredband Förutbetald kabel-tv Förutbetald föreningsavgift Förutbetald vatten Förutbetald målning Not 9. Förändringar av eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Balanserat resultat Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Reservering till yttre fond I anspråkstagande yttre fond Disposition av föregående års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10. Skulder till kreditinstitut Swedbank Hypotek Swedbank Hypotek S:a Skulder till kreditinstitut Kapitalskuld Räntesats Period Förfallodag ,39 3 månader Sida 18

19

20

21

22 Informationsblad för Fanan 12- Nr.01 (år ) 14 juni Styrelsen önskar alla föreningsmedlemmar och hyresgäster en riktigt skön sommar. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande Viktig information stamrensning i höst Vid årsstämman i maj informerade styrelsen om planerna på en rengöring av fastighetens stammar. På den nya styrelsens första sammansträde beslutades att gå vidare med detta. Vi har anlitat Avloppsteknik Svenska AB, och räknar med att arbetet sker under september. Information kommer när vi har mer exakt besked. Ungefär en vecka innan arbetet startar lämnar Avloppsteknik information i varje lägenhet vad som gäller och vilken dag de räknar med att ha tillträde till er lägenhet. Information om var ni kan lämna nycklar om ni inte är hemma kommer också. Föreningsstämma Den 20 maj hölls årets föreningsstämma. Mötesordförande var Erik Sätterström. Sedvanliga ärenden behandlades och nya styrelseledamöter valdes. Styrelsen informerade om några kommande projekt/utredningar, för mer information se utdelat stämmoprotokoll. Avgående styrelseledamot Andrew Carlson avtackades med blommor och present. Efter årsmötet serverades välsmakande buffé i trevlig samvaro. Den nya styrelsen Styrelsen har haft ett konstitueringsmöte med följande resultat: Namn, funktion Telefon Övriga uppdrag Lennart Hägglund, ordförande medlemskontakter/hyresgäster, Fananblad, hemsida, passagesystem Christina von Arbin, vice ordförande trädgårdsansvarig, medlemskontakter/hyresgäster Jan Johansson, kassör bredband, hyreskontrakt lokaler Gunnar Narvehed, andrahandsuthyrningar sekreterare Maria Dahlgren, suppleant trädgården Olof Wirfelt, suppleant passagesystem

23 Magnoliafest Tack alla ni som deltog i vår traditionsenliga magnoliafest den 12 juni. Festen började med ett inspirerande tal till magnolian av Christina, därefter vidtog tävlingar. I år utsågs individuella segrare i varje deltävling. Klar totalsegrare blev Hanna. Denna fest är alltid uppskattad och en bra start på sommaren. Tack Katarina, Christina och Maria för arrangemanget Kryddväxter Även i år finns kryddväxter planterade i en av blomlådorna. Alla är välkomna att ta del av kryddväxterna! Gården Under sommarmånaderna är det mycket som behöver göras på gården. Våra blommor behöver regelbunden vattning. Kontakta Christina om ni har möjlighet att hjälpa till. Trivselregler Vi upplever att vi bor i en förening med trivsam miljö. Då och då händer dock mindre roliga saker. Vårt boende är beroende av att alla tar hänsyn till och visar respekt för andra. Vi har en fantastisk gård som naturligtvis ska användas också för gemenskap och fest, men tänk på att visa hänsyn mot grannar och boende i området. Hög ljudnivå, t ex musik eller sång får inte förekomma vare sig i lägenhet eller på gård mellan kl och Gården är en värdefull del för trivseln i boendet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att hålla gården så välvårdad som möjligt. Använd uppsatta askkoppar (informera även besökare om detta). Sätt gärna upp en lapp i entrén/hissen vid fester. Våra trivselregler finns på hemsidan och ger riktlinjer för god samvaro och trivsel i vårt boende. flik föreningsinfo/trivselregler Utnyttja gården, markera dig på lista Alla är välkomna att grilla och ha fester på gården. Markera tid och namn på listan ovanför kopparlådan i entrén. Tips! e-faktura från Rådrum Du kan välja e-faktura istället för avier från din internetbank. Välj mottagare: Rådrum AB 2.

24 Informationsblad för Fanan 12 Nr. 02 (år ) 22 oktober Dags igen att förbereda gården för vintern. Kom med på städdagen den 25 oktober. Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande i Fanan Nya medlemmar Vi hälsar Efwa Golbo Hansson och Therese Golbo välkomna till föreningen. De har övertagit Fam Ewaldssons och Olof Bartlings lägenhet i Gårdshuset från den 15 oktober. Vi önskar Fam och Olof lycka till med sina nya boenden. Städdag lördagen den 25 oktober kl Nu är det dags igen för höststäddag. Vi ska då ställa tillbaka trädgårdsmöbler, rensa rabatter, umgås m.m. Föreningen bjuder på fika och korv efter ca 2 timmars arbetsgemenskap. Stamrensning Rengöring av avloppsstammar och stickledningar för att återställa ursprungligt flöde genomfördes den september av Avloppsteknik Svenska AB. Arbetet gick bra och inga allvarliga fel har rapporterats. I samband med arbetet byttes även några vattenlås till handfat. Vi har nu fem års garanti mot dålig avrinning i samtliga vertikala stammar samt motsvarande två års garanti för stickledningar i kök, badrum, separat WC eller likvärdigt, förutsatt att inte otillbörligt material spolats ut i spillvattensystemet. Avloppstekniks rekommendation är att stickledningarna åtgärdas vart 5:e år och de vertikala spillvattenstammarna vart 10:e år. Vår förhoppning är att ett stambyte ligger långt fram i tiden. Nya lokalhyresgäster Björn Bragée och hans team har flyttat ut från den större lokalen i Gatuhuset till nya lokaler i Garnisonen. Vilka som blir nya lokalhyresgäster är inte klart ännu.

25 Renovering i lägenheterna Det pågår nästan alltid renovering av någon lägenhet i vår fastighet. Det är positivt, men större ingrepp vid renovering av kök och badrum skall alltid föranmälas och godkännas av styrelsen. Projekt 1. Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK Alla fastigheter skall enligt svensk lag OVK-besiktigas. Vid den senaste besiktningen 2009 blev vi inte godkända. Styrelsen utvärderar några företag som kan göra de injusteringar och förändringar som behövs för bra ventilation, inomhusmiljö och få en godkänd besiktning. Mer information kommer när det blir aktuellt. Observera att inga fläktar får anslutas till fastighetens ventilationssystem i kök och badrum. Endast kolfilterfläkt är tillåtet i kök och tallriksventiler i badrum, separat WC eller likvärdigt. 2. WC/dusch Gårdshus I Gårdshusets markplan finns ett WC/dusch utrymme. Detta används av vår städfirma och hantverkare som gör jobb åt våra medlemmar och föreningen. Självklart har även alla boende i föreningen tillgång till detta. Styrelsen har beslutat att rusta upp utrymmet. Grantändning Vår traditionella grantändning äger rum lördagen den 29 november kl Vi samlas i entrén för glögg, kaffe och samvaro.

26 Informationsblad för Fanan 12 Nr. 03 (år ) 16 december God Jul och Gott Nytt År! Vid pennan: Lennart Hägglund, ordförande i Fanan Årets julklapp Avgiftsfri månad under 2015 Vi har god ekonomi och alla hyreslokaler och garageplatser är uthyrda. Vi har under ett antal år prioriterat amortering av vårt lån, men eftersom räntan idag är mycket låg ligger vi lågt med amorteringar och vi har istället beslutat att april månad 2015 är avgiftsfri. Det betyder en sänkning på ca 8 % på årsbasis. De övriga månaderna är avgiften oförändrad. Ny fastighetsskötare Föreningen har en service till alla medlemmar att kunna ringa en fastighetsskötare för att få hjälp med underhållet i sin lägenhet. Vi har hittills haft Fastighetsägarna för denna service. Vi har nu sagt upp detta avtal och från den 1:a januari 2015 är det Jensen Drift & Underhåll AB, som du ringer om du behöver hjälp med något i din lägenhet. Underhåll av egen lägenhet är bostadsrättshavarens skyldighet. Information om vilket nummer du ringer kommer att finnas i kontaktlistan i hissarna från den 1 januari Nya lokalhyresgäster Nya lokalhyresgäster är Din Tid Skönhetssalong Stockholm AB. Ägare är Lena Bjurinder och hon har idag en lokal på Värtavägen, men behöver större lokaler. Lokalen kommer att iordningställas under jan.-feb. för den nya verksamheten. Britt och Björn Bragée behåller den mindre lokalen och det är vi mycket glada åt. Brandvarnare Nu i advent är det lämpligt att testa våra bandvarnare. Det är allas vår skyldighet att ha fungerande brandvarnare. Kolla om du behöver byta batteri! En brandfilt är också bra att ha. Den kan användas för att släcka brand i kläder eller kokkärl. Kostnad ca 200 kr.

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Bf Håkan upa Järnvägsmännen 746000-6450 Kallelse till föreningsstämma Föreningen kallar härmed sina medlemmar till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 28 april 2010 kl. 19.00 i Musiksalen, S:t Gertrud,

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978

Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 769604-4978 Arsredovisning för Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Räkenskapsåret 2010-01-01 - Bostadsrättsföreningen Utkiken 20 Förva ltn i n gsberätte lse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån.

Ställda panter avser pantbrev/inteckningar, som föreningen lämnat som säkerhet för lån. Liten ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar i föreningen avsedda för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet

Årsredovisning. Brf Hamnmagasinet Årsredovisning för Brf Hamnmagasinet 769622-6799 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer