Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme"

Transkript

1 Innehåll Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Mats Linder 19 juni 2007 Detta är en snabbkurs i användningen av Trados Translator s Workbench (TWB). Det blir allt vanligare att Trados-översättningar görs i redigeringsfönstret TagEditor i stället för som tidigare i Word. Det beror dels på att TagEditor erbjuder möjligheter att kontrollera framför allt s.k. taggar (formateringsspecifikationer i t.ex. HTML-filer), dels på att TagEditor ger möjlighet att översätta texter i andra filformat än Word (t.ex. Excel, FrameMaker, PowerPoint, InDesign), dels slutligen på att många översättningsbyråer levererar filer i TagEditors specialformat, TTX. Samtidigt har TagEditor nackdelar jämfört med Word: texten visas på ett rörigare sätt (å andra sidan kan det förstås hända att originaldokumentet inte har en översättningsvänlig layout), stavningskontrollen som normalt använder Words ordlista kan ta ohanterligt lång tid om man inte har en kraftfull dator och vill man ha korrekturutskrift så får man joxa en del för att den ska bli läsvänlig. Syftet med den här handledningen är att du ska komma i gång med grundläggande användning av TWB + TagEditor på mycket kort tid utan att behöva läsa den drygt 300-sidiga handboken (på engelska) för Workbench plus den nästan lika tjocka handboken för hantering av olika filformat. Det betyder inte att du inte bör läsa dem också: tvärtom är de enligt min mening ett betydligt mer tilltalande alternativ än hjälptexterna på skärmen. (Du kanske har en annan uppfattning.) Och i ärlighetens namn tar jag bara upp några få av alla filformat som kan hanteras med hjälp av TagEditor (nämligen de som är enklast att ha att göra med). Eftersom den ena stora poängen med TagEditor är möjligheten att både under översättningen och efteråt hålla styr på taggarna, kommer jag att ägna rätt stor uppmärksamhet åt just den saken. Jag utgår ifrån att du har installerat hela paketet och aktiverat dongeln. I annat fall och om du behöver vägledning i hur man gör det bör du läsa Getting Started Guide i Trados-paketet (bara några sidor). Texten baseras på Trados version 7. Jag har försökt notera när funktioner inte finns i tidigare versioner. 0 När ska jag använda TagEditor? Starta TWB Öppna minnet Översättningens basfunktioner Hantering av taggar Hantering av texten Slå upp i minnet Stavningskontroll Efterbehandling Flytta, importera och slå ihop TM Hantering av filer i Word-format och XML/HTM/HMTL/SGML-format Verktyget SDLTradosGlue Verktyg för att skapa makron/kortkommandon Hjälp När ska jag använda TagEditor? Du använder TagEditor i föjande fall: Källfilen har TTX-format (som alltså är specialgjort just för TagEditor). 1

2 Källfilen har PPT-format (PowerPoint). Ofta när källfilen har XLS-format (Excel). Men om bara vissa delar av Excel-tabellen ska användas är TagEditor mindre lyckat. Då måste du först dölja de icke önskade delarna (Format > Kolumn/Rad > Dölj). Tips (från Gunnar Carlsson): Ofta får man en Excelfil med instruktionen Översätt de gulmarkerade termerna, och skriv dem i kolumnen intill. Kopierar man då hela kolumnen ett steg år höger, och sedan döljer först alla kolumner och sedan alla rader man inte vill översätta, så blir det väldigt snyggt och prydligt i TE. Källfilen är webbtext, dvs. har formatet HTM, HTML, XML eller SGML. Den måste då prepareras, vilket inte är alltför komplicerat och därför beskrivs nedan. Källfilen är av typ FrameMaker, Interleaf, PageMaker, QuarkXPress, InDesign, Ventura samt Word- eller RTF-hjälpfiler. Även sådana filer måste prepareras, men hur det går till får du själv läsa om i handboken File Formats Reference Guide. Källfilen är en Word-fil som innehåller många taggar. Då kan TagEditor vara till hjälp när det gäller att hålla reda på taggarna (men även Word-filer måste prepareras innan de kan öppnas i TagEditor; se nedan). 1 Starta TWB Gå till Start > Programs > Trados X.X Freelance > Translator s Workbench. (Det är lämpligt att ha en genväg till TWB på Skrivbordet.) TWB-fönstret öppnas: 2 Öppna minnet 2.1 Användar-ID (User ID) Innan du öppnar eller skapar ett översättningsminne (TM, Translation Memory) måste du skapa ett användar-id, User ID, som är den beteckning som används för att identifiera den som skapade eller ändrade översättningsenheterna (TU, translation unit; se nedan). Gå till Settings > User ID. När du är klar med detta, behöver du inte göra om det annat än om du vill ändra användar-id (vilket du kan göra när som helst förutsatt att inget TM är öppet). Tips: Eftersom TWB visar användar- ID på det sätt det gör i TU-informationen ( Created by: och Changed by: se bilden), kan du ha nytta av att använda olika ID för att direkt kunna identifiera TU:er inom samma ämnesområde och därför med samma TM men ändå tillhörande olika projekt. Låt säga att du ofta översätter texter som handlar om bilar. Då kan det vara praktiskt att använda t.ex. användar-id BIL/VW-ML och BIL/FORD-ML (där ML i detta fall förstås identifierar mig). Du ser då omedelbart i TWB- 2

3 fönstret till vilken tillverkare den öppnade TU:n hör. Glöm bara inte bort att ändra ID till det rätta innan du startar översättningssessionen (dvs. så att du använder t.ex. BIL/VW om du ska översätta texter åt VW). För att kunna ändra ID måste du först stänga det eventuellt öppna minnet: File > Close. Ett annat, mer sofistikerat sätt att identifiera arbetsområden är att använda fält i översättningsminnet, men då talar vi inte längre om användning på grundläggande nivå. 2.2 Översättningsminne (TM, Translation Memory) När du ska öppna ditt TM finns det två alternativ: Någon (vanligen kunden) har gett dig ett TM. Gå då till File > Open och öppna det. Du måste skapa ett nytt (tomt) TM: Gå till File > New. Välj käll- och målspråk, strunta i övriga inställningar och klicka på Create. När du i nästa steg sparar ditt TM bör du skapa en egen mapp åt det. Var också noga med hur du döper TM:et (även om du naturligtvis kan döpa om det senare). Försök skapa ett allmänt system för detta, som du kan använda under lång tid. (När du använder Trados-TM för olika projekt, kommer du så småningom att behöva bestämma dig för när det är lämpligt med olika TM och när det är lämpligt med gemensamma Detta tillhör ämnet TM-administration och -underhåll och kräver en hel del eftertanke, bl.a. beträffande användningen av fält. Läs gärna handboken.) Anm 1: Varje gång du sparar en översättningsenhet (originalmening + översättning), sparas den permanent i TM. Det betyder att om det händer en olycka med det översatta dokumentet, kan du alltid gå tillbaka och översätta det en gång till med hjälp av TM:et. Vilket i sin tur betyder att du måste vara mycket noga med att ofta säkerhetskopiera dina TM. 3 Översättningens basfunktioner 3.1 Obs! Spar alltid originalsändningen från kunden (originaldokument, ev. minnen, textmängdsanalyser ). Jag garanterar att du förr eller senare av en eller annan anledning kommer att behöva gå tillbaka till originalet och kanske också till originalminnet. 3.2 De första stegen Starta TagEditor. Placera de två fönstren (TagEditor och TWB) på lämpligt sätt, det ena ovanför det andra. (De flesta föredrar att ha TagEditor nedtill.) Öppna det dokument som ska översättas. (Se även avsnitt 10 och 11.) Mer komplicerade format, som InDesign, FrameMaker m.fl. kräver mer eller mindre komplicerad bearbeting i förväg. Excel- och PowerPoint-dokument däremot kan öppnas direkt inifrån TagEditor, men det tar bra lång tid för programmet att göra om filerna till TTX-filer. Resultatet kan se ut ungefär så här: 3

4 Av ergonomiska skäl bör du vid själva översättningen undvika att använda såväl menyknapparna som själva menyn och i stället använda kortkommandona som du ser på bilden nedan (och som finns under menyn Workbench; ). I kortkommandona används framför allt det numeriska tangentbordet. Därför måste du avaktivera NumLock (annars kommer TagEditor inte att känna igen Trados kortokommandon, även om du förstås kan använda knapparna i verktygsfältet). Öppna den första meningen som ska översättas med Alt+7 (på det numeriska tangentbordet) eller klicka på. (Om ingenting händer vilket ibland inträffar kan du behöva starta det hela genom att klicka på menyalternativet Tools > Connect to Workbench.) Resultatet ser ut så här: I det turkosa fältet visas källtexten; i det gula fältet ska du skriva översättningen (måltexten). Fälten kallas segment. Normalt innehåller källsegmentet all text fram till och med nästa interpunktion (punkt, frågetecken, kolon...) utom förstås komma och semikolon. Skriv alltså in översättningen och tryck sedan på Alt+ + (plustangenten på det numeriska tangentbordet), eller klicka på. Segmenten stängs och nästa par öppnas. De stängda segmenten sparas tillsammas i TM som en översättningsenhet (TU, Translation Unit) och i TagEditor kan det se ut så här: Källtexten först, måltexten sedan. TU står förstås för Translation Unit, och den mellanliggande taggen 0 anger att det inte fanns något ens nästan matchande segment i minnet alltså 0 %. Fortsätt på detta sätt. Förr eller senare kommer ett källsegment att vara mer eller mindre likt ett som du tidigare har översatt. Då är målsegmentet inte längre tomt utan ser ut ungefär så här: Målfältet är gult, vilket anger att överensstämmelsen är mindre än 100%. Om överensstämmelsen är 100 %, anges detta genom att målfältet är grönt. Beträffande de grå taggarna, se avsnitt 4 nedan Titta nu i Workbench-fönstret: 4

5 I den övre rutan står den nya källtexten. I den nedre rutan står den tidigare källtexten och motsvarande översättning (den som också visas i målfältet). I statusraden nedtill (till vänster) visas också graden av matchning, i detta fall 67%. Skillnaderna mellan det nya och det gamla källsegmentet är markerade. Gula markeringar anger i både det nya och det gamla källsegmentet att det rör sig om ord som står på samma plats men skiljer sig från varandra. Grå ord i det nya segmentet är nya ord; grå ord i det gamla segmentet finns inte med i det nya. Blå ord är samma ord på olika platser i segmentet. (Ibland händer det att ord är markerade trots att de inte är vare sig nya eller har flyttats. Det får man leva med. Det är i alla fall bättre än att ändringar passerar omarkerade, vilket jag aldrig har stött på.) Redigera översättningen och fortsätt. Anm 2: Det går inte att ha mer än ett par käll-/målsegment öppet. Men om inget segment är öppet, kan du alltid gå vart som helst i dokumentet och öppna ett segment, vare sig det är tidigare översatt eller oöversatt. Placera insättningspunkten någonstans i segmentet (meningen) och tryck på Alt+7. Anm 3: Till skillnad från Trados-översättning i Word kan du inte komma till det för tillfället öppna segmentet (om något är öppet) med Alt+7, vilket är synnerligen irriterande. Mitt knep för att ordna den funktionen som man ofta behöver är att skriva in ett unikt specialtecken i målsegmentet (jag brukar använda, som nästan aldrig förekommer i själva texten) och sedan alltså hitta det segmentet med vanlig sökning. Det gäller bara att inte glömma att radera det efteråt. 4 Hantering av taggar 4.1 Överflyttningselement (Placeables) Trados har infört den inte direkt självförklarande termen placeable för uttryck t.ex. taggar eller tal som bör flyttas över till målsegmentet utan förändring. Du kan förstås i stället kopiera & klistra in dem på rätt plats, eller kopiera hela källsegmentet och skriva över den vanliga texten. Men Trados erbjuder även en mer automatisk funktion för kopiering & inklistring: placera insättningspunkten där överflyttningselementet ska hamna och tryck på Ctrl+Alt+nedpil, eller, om det första elementet i källsegmentet ska flyttas över, eller på Ctrl+Alt+högerpil, eller, om det andra ska flyttas över, eller nästa (upprepa kommandot), eller nästa... Om du ska flytta över det föregående elementet, trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil eller. I exemplet på föregående sida med käll- och måltext finns taggarna och (som i detta fall råkar stå för fetstilt sansserif, men det gäller bara i detta dokument; det finns ingen standard för formateringstaggar). Taggarna är det normalt mycket noga med; det gäller inte bara deras inbördes ordning (start- och sluttagg) utan vilka ord de hör till. Det är just hanteringen av taggarna som har gjort TagEditor så populärt (eller åtminstone mycket använt). Programmet kontrollerar nämligen automatiskt när segmentet stängs dels att alla taggar finns med, dels att de kommer i rätt ordning. 4.2 Olika visningar av taggarna På menyraden hittar du bland annat detta lilla fält: 5

6 Med de knapparna ställer du in hur originaltextens formateringstaggar ska visas. Den största knappen ger den mest kompletta visningen av taggarna och är normalt att föredra. Ofta ger nämligen bokstäverna i taggen en ledtråd till vilken typ av text det rör sig om (exempelvis rubrik, brödtext, indextext); däremot finns ingen standard för detta utan det kan variera från dokument till dokument och är alltså något du får lista ut själv. 5 Hantering av texten 5.1 Manipulering av segment Du kommer snart att upptäcka att du behöver göra annat med segmenten än att öppna och stänga dem. Här är de vanligaste manipulationerna. Utvidga källsegmentet förbi närmaste interpunktering, t.ex. för att det avslutas med en förkortning eller ett kolon och bör innehålla mer. Ctrl+Alt+PageDown. Du kan dock aldrig utvidga det förbi ett stycketecken. Krympa källsegmentet till föregående interpunktering (det händer att segmentet innehåller mer än en mening): Ctrl+Alt+PageUp. Stänga segmentet (och spara översättningen) utan att öppna ett nytt. Tryck på Alt+1 eller. Anm 4: Till skillnad från Trados-översättning i Word finns det som sagt ingen automatik för att komma till nästa oöversatta text när du öppnar ett dokument som bara delvis är översatt. Mitt knep är då att märka den senast översatta texten så som beskrivs i Anm. 3 ovan. 5.2 Manipulering av text Så finns det åtgärder som inte har med segmenteringen att göra utan med själva texten. Kopiera källsegmentet till målsegmentet (dvs. ingen översättning görs; kan ibland också vara det enklaste sättet att kopiera taggar, beteckningar eller annan mer komplex text till målsegmentet): Alt+0 eller. Ångra översättningen: Öppna segmentet och tryck på Alt+Delete eller. Obs: Översättningen finns kvar i TU:n. Automatisk översättning av 100%-iga matchningar medan du ser på... Om ganska många källmeningar har färdiga översättningar i minnet, kan du använda funktionen Translate to fuzzy (översätt fram till nästa fuzzy -matchning): Alt+* (fortfarande på det numeriska tangentbordet) eller gör att Trados stegar genom alla 100%-iga matchningar och för in motsvarande översättningar tills en fuzzy -matchning påträffas. (Det finns också en funktion för att föröversätta ett dokument utan att öppna det gå till Tools > Translate i Workbench.) Autotext: Finns fr.o.m. version 7. Den fungerar så här: Markera det ord/uttryck som ska autoinfogas. Tryck på Alt+F3. En dialogruta visas där du skriver in namnet (ett par tecken) på uttrycket. Du infogar det sedan genom att skriva namnet och trycka på F3 eller Enter (inte Retur). Anm 5: TagEditor har fördelen till skillnad från Word i kombination med TWB att man kan använda klippbordet, dvs. man kan kopiera och klistra in som vanligt; innehållet i klippbordet finns alltså kvar även sedan man har stängt ett segmentpar och öppnat ett nytt. 5.3 Redigering Om du vill ändra något i den översatta texten kan du göra det när som helst. Du kan antingen öppna segmentet i fråga och redigera det, eller helt enkelt redigera den översatta texten direkt. 6

7 I det första fallet uppdateras förstås TU:n; i det andra uppdateras den inte (det gör du senare; se texten om Clean-up nedan). Du kan använda funktionen för Sök och ersätt på samma sätt som i Word (Ctrl+H). Men OBS att både käll- och måltexter är synliga, vilket betyder att alla förekomster av sökordet även i källtexten att bytas om du gör Replace all. 5.4 Hantering av föröversatt text Om du har en text som redan är delvis eller helt och hållet översatt (t.ex. av kunden eller genom en föröversättning som du själv har gjort se Trados User Guide), finns det några kommandon som är användbara när du går igenom översättningen. Kopiera översättningen i Workbench-fönstret till målsegmentet:. Det kan nämligen hända att den befintliga översättningen inte ska användas, utan att den behöver bytas mot den som finns i TM. Tryck på Alt+skift+Ins (finns inte i versioner tidigare än 7). Öppna det första segmentet som inte är en 100%-ig matchning. Tryck på Ctrl+Alt+7. Stäng det öppna segmentet, hoppa över alla 100%-iga matchningar och öppna den första som inte är 100%-ig. Nästan samma sak som det föregående kommandot förutom att det här används när ett segment är öppet. Tryck på Ctrl+Alt++ (alltså plustecknet på det numeriska tangentbordet). 5.5 Föröversatt text som är låst Det händer att en text inte bara är föröversatt utan att de föröversatta segmenten är s.k. X- translated, vilket betyder att de är försedda med formateringstaggen XU och är oåtkomliga för redigering. Icke desto mindre kan det förekomma att du behöver gå in i dem t.ex. för terminologiska konsekvensändringar. Du tar då bort redigeringsskyddet via Tools > Options > Protection. Längst ner på fliken, under Document protection, avmarkerar du antingen bara Protect Context TM matches (XUs) om det bara gäller en enstaka ändring eller dessutom Restore XU protection when closing segment. (Obs att om du har det senare alternativet avmarkerat under själva normalöversättningen så kommer TagEditor att tugga sig igenom vartenda XU-segment vid genomgången, vilket tar tid.) 6 Slå upp i minnet 6.1 Konkordans Konkordansfunktionen är synnerligen matnyttig. Den innebär att du kan se de TU:er där ett visst källord eller -uttryck har förekommit tidigare och naturligtvis också hur det då översattes. Markera ordet/uttrycket och tryck på Alt+8 eller. Konkordansfönstret öppnas: Du kan markera hela eller en del av översättningen, kopiera den och klistra in den i målsegmentet. 7

8 6.2 Konkordans i extraminne ( reference translation memory ) Förutom i det aktiva översättningsminnet kan du göra konkordanssökningen i ytterligare ett minne (som då förstås är skrivskyddat), vilket många gånger är användbart. Så här väljer du det minnet: I Workbench går du till Options > Translation memory options > Concordance: Klicka på Browse och leta reda på önskat minne. Om du markerar de kryssrutor som jag har markerat ovan så fungerar processen som smidigast. Sökningen sker först i översättningsminnet; om inga träffar hittas där så söker programmet i extraminnet (referensminnet). 7 Stavningskontroll TagEditor erbjuder två möjligheter till stavningskontroll: Words ordlista och nånting som heter WinterTree och som jag inte har utforskat. Om du vill använda funktionen gör du så här: Gå till Tools > Plug-ins. Markera Spelling Checkers och valfritt alternativ. Då sker stavningskontrollen när segmentet stängs. Ytterligare alternativ för stavningskontrollen hittar du under Tools > Options > Spelling. 8 Efterbehandling 8.1 Olika sätt att visa texten Nertill i TagEditor hittar du detta: Översättningen görs i Edit-läget. Om du bara vill se endera språkversionen väljer du motsvarande View-alternativ. I Preview-lägena får du (förhoppningsvis) se texten som det är meningen att den ska se ut när den har återfått sitt ursprungsformat (HTML, PowerPoint eller vad det kan vara). 8.2 Korrekturläsning (Detta hör inte till grundkursen.) Det går att skriva ut texten i Preview-läge, men tyvärr bara en språkversion i taget. Själv tycker jag att det är behändigt att ha korrekturet i tvåspalt, med originalet till vänster och översättningen till höger. Men för att det ska gå att använda för TagEditor-filer måste man först kopiera dem till Word och sedan på lämpligt sätt bearbeta dem. 8

9 Jag har gjort några makron och skrivit några tips om detta; det finns där du hämtade detta dokument. Standard -proceduren för korrekturutskrift är annars att skriva ut originalet och översättningen var för sig. 8.3 Efterredigering Du gör korrigeringarna av översättningen på samma sätt som du redigerar den översatta texten under översättningen; se avsnitt 5.3 Redigering. 8.4 Rensning (Clean-up) + uppdatering av TM När du har gjort all efterredigering ska du rensa dokumentet, vilket innebär att all källtext och alla segmentmärken tas bort, och du har enbart översättningen kvar (i svart text). Stäng dokumentet men låt TagEditor vara öppen. Gå till Tools > Clean-up i Workbench-fönstret: Klicka på knappen Add och välj de filer som ska rensas. När du är tillbaka i dialogrutan Cleanup Files, låter du knappen Update TM vara markerad och klickar på knappen Clean-up. När rensningen är klar, är resultatet en målspråksfil i originalformatet (InDesign, PowerPoint e.d.). Den tvåspråkiga TTX-filen texten finns kvar i sitt tidigare skick. Dessutom är TM uppdaterat. Anm 6: På File-menyn finns förutom Save två andra alternativ för att spara. Med Save Bilingual As sparar du helt enkelt den tvåspråkiga filen under annat namn. Med Save Target As får du en målspråksfil i originalformatet; enda skillnaden mot clean-up-processen är att minnet inte uppdateras. 9 Flytta, importera och slå ihop TM Det bästa filformatet för att flytta ett Trados-minne mellan datorer är TXT-format. I Workbench går du till File > Export. Döp sedan filen på vanligt sätt och saken är klar. Detta är också en bra metod om man vill ha säkerhetskopior som tar mindre plats än hela Trados-minnet (som består av fyra filer). Importfunktionen är förstås File > Import. När du importerar en fil gör du det antingen till ett tomt TM, varvid du måste se till att språken är desamma som i den exporterade filen; eller också gör du det till ett befintligt TM. Om importfilen är stor, svarar du Yes på frågan om reorganisering efter import. (Hur stor är 9

10 stor? Gissa. Om du har ont om tid kan du hoppa över reorganisationen; den kan alltid göras senare.) Om du vill slå ihop flera minnen gör du det genom att importera dem till ett gemensamt. Då måste du tänka igenom vad som ska hända med källsegment i det importerade minnet som är lika med ett källsegment i det befintliga. Välj lämpligt alternativ under Existing Translation Units i figuren ovan. 10 Hantering av filer i Word-format och XML/HTM/HMTL/SGML-format 10.1 Filer i Word-format Filer i Word-format är oftast inga problem att öppna i TagEditor; det enda som krävs är en liten extrainställning i Workbench: 1. Gå till Options > Translation Memory Options. 2. Välj fliken Tools. 3. Markera alternativet (uppe till höger) TRADOStag XML Workflow for Word.doc files. 4. Klicka på OK. Sedan är det bara att öppna Word-dokumentet inifrån TagEditor Filer i XML etx. -format För filer i webb-format finns en särskild preparationsprocedur beskriven i handboken File Formats Reference Guide, men det finns ett mycket enklare sätt; se nästa avsnitt. 11 Verktyget SDLTradosGlue På webbadressen finns det lilla verktyget SDL Trados Glue, som löser flera problem. När du har installerat det och öppnar programmet visas detta fönster: 10

11 Om du har ett gäng filer i webb-format (HTML etc.), letar du i Browse reda på den mapp där de finns. Välj tillämpligt filformat i rutan Tag Settings (i bilden ser du vilka som kan användas, och jag kan säga att RTF kan ge högst varierande resultat, men i varje fall HTML och XML brukar bli bra) och klicka på Glue files. Strax har du en enda TTX-fil, färdig för översättning. Eftersom ett jobb ofta innehåller många små kanske mer än hundra webbfiler är detta förstås en enorm fördel. Inte bara slipper man öppna och stänga alla filerna, man kan också göra genomgående sökningar och ersättningar i alla filerna. Samma sammanslagningsprocess är förstås mycket praktisk även när källfilerna är en uppsättning TTX-filer. När översättningen är klar, klickar du på fliken Unglue, som bara har en enda ruta, Browse, där du letar reda på den översatta filen. Klicka sedan på Unglue file, och det hela är klart. Om du vill ha filerna i sitt originalformat, dvs. har fått t.ex. en massa HTML-filer som ska levereras i samma form, så markerar du rutan Save single files as target och får filerna levererade så annars får du en uppsättning TTX-filer. 12 Verktyg för att skapa makron/kortkommandon Det är lite ont om kortkommandon i TagEditor, och framför allt finns det ingen funktion för att skapa sådana. Jag har hittat två sådana program som är ungefär likvärdiga, nämligen EZ Macros (www.americansys.com/ezmacros.htm) och Macro Express (www.macroexpress.com), möjligen att det förra är lite användarvänligare. Det är också billigare; priserna är 223 kr (nej, det är inte svenskt) resp 40 dollar. Båda kan provas gratis i 30 dagar, och båda har diverse andra funktioner som kan göra det ena eller andra mer attraktivt. 13 Hjälp Det finns fyra standardåtgärder som du alltid kan pröva med om problem inträffar. 11

12 1. Omorganisera minnet (det hjälper nästan alltid när TWB ger meddelandet på statusraden längst ned i fönstret om invalid record reference ): gå till File > Reorganise. 2. Stäng TWB och starta om det. 3. Stäng TagEditor och starta om den. 4. Starta om Windows. Om inget av ovanstående hjälper, är det bästa tipset att pröva med diskussionsgruppen TW_Users, som har adressen Titta först i Archives (Files > Message Archives); det är få problem som inte redan har förekommit och fått sin lösning. Även den svenska motsvarigheten, uk.groups.yahoo.com/group/tradosuser/, är mycket matnyttig men inte lika livaktig. 12

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Handbok WMS med GeoServer PostGIS QGIS... 1 Inledning... 1 Ändra namn på shapefiler... 4 Transformera Shapefil från RT90 till Sweref99 med QGIS... 8 Exportera

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt

Word och Excel. - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Word och Excel - en kort handledning Av Dag Kihlman och Martin Gellerstedt Innehållsförteckning 1 Microsoft Word... 1 1.1 Formatering av stilar (eller rättare sagt formatmallar)... 1 1.1.1 Vad är en formatmall?...

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Unix och skolans datormiljö

Unix och skolans datormiljö Unix och skolans datormiljö Mål Målet med labben är att du ska lära dig grundläggande användning av Nadas datorsalsmiljö. Tanken är att labben ska visa hur du sköter vardagliga sysslor och hur du hittar

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer