Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme"

Transkript

1 Innehåll Trados Translator s Workbench + TagEditor på mindre än en (och en halv) timme Mats Linder 19 juni 2007 Detta är en snabbkurs i användningen av Trados Translator s Workbench (TWB). Det blir allt vanligare att Trados-översättningar görs i redigeringsfönstret TagEditor i stället för som tidigare i Word. Det beror dels på att TagEditor erbjuder möjligheter att kontrollera framför allt s.k. taggar (formateringsspecifikationer i t.ex. HTML-filer), dels på att TagEditor ger möjlighet att översätta texter i andra filformat än Word (t.ex. Excel, FrameMaker, PowerPoint, InDesign), dels slutligen på att många översättningsbyråer levererar filer i TagEditors specialformat, TTX. Samtidigt har TagEditor nackdelar jämfört med Word: texten visas på ett rörigare sätt (å andra sidan kan det förstås hända att originaldokumentet inte har en översättningsvänlig layout), stavningskontrollen som normalt använder Words ordlista kan ta ohanterligt lång tid om man inte har en kraftfull dator och vill man ha korrekturutskrift så får man joxa en del för att den ska bli läsvänlig. Syftet med den här handledningen är att du ska komma i gång med grundläggande användning av TWB + TagEditor på mycket kort tid utan att behöva läsa den drygt 300-sidiga handboken (på engelska) för Workbench plus den nästan lika tjocka handboken för hantering av olika filformat. Det betyder inte att du inte bör läsa dem också: tvärtom är de enligt min mening ett betydligt mer tilltalande alternativ än hjälptexterna på skärmen. (Du kanske har en annan uppfattning.) Och i ärlighetens namn tar jag bara upp några få av alla filformat som kan hanteras med hjälp av TagEditor (nämligen de som är enklast att ha att göra med). Eftersom den ena stora poängen med TagEditor är möjligheten att både under översättningen och efteråt hålla styr på taggarna, kommer jag att ägna rätt stor uppmärksamhet åt just den saken. Jag utgår ifrån att du har installerat hela paketet och aktiverat dongeln. I annat fall och om du behöver vägledning i hur man gör det bör du läsa Getting Started Guide i Trados-paketet (bara några sidor). Texten baseras på Trados version 7. Jag har försökt notera när funktioner inte finns i tidigare versioner. 0 När ska jag använda TagEditor? Starta TWB Öppna minnet Översättningens basfunktioner Hantering av taggar Hantering av texten Slå upp i minnet Stavningskontroll Efterbehandling Flytta, importera och slå ihop TM Hantering av filer i Word-format och XML/HTM/HMTL/SGML-format Verktyget SDLTradosGlue Verktyg för att skapa makron/kortkommandon Hjälp När ska jag använda TagEditor? Du använder TagEditor i föjande fall: Källfilen har TTX-format (som alltså är specialgjort just för TagEditor). 1

2 Källfilen har PPT-format (PowerPoint). Ofta när källfilen har XLS-format (Excel). Men om bara vissa delar av Excel-tabellen ska användas är TagEditor mindre lyckat. Då måste du först dölja de icke önskade delarna (Format > Kolumn/Rad > Dölj). Tips (från Gunnar Carlsson): Ofta får man en Excelfil med instruktionen Översätt de gulmarkerade termerna, och skriv dem i kolumnen intill. Kopierar man då hela kolumnen ett steg år höger, och sedan döljer först alla kolumner och sedan alla rader man inte vill översätta, så blir det väldigt snyggt och prydligt i TE. Källfilen är webbtext, dvs. har formatet HTM, HTML, XML eller SGML. Den måste då prepareras, vilket inte är alltför komplicerat och därför beskrivs nedan. Källfilen är av typ FrameMaker, Interleaf, PageMaker, QuarkXPress, InDesign, Ventura samt Word- eller RTF-hjälpfiler. Även sådana filer måste prepareras, men hur det går till får du själv läsa om i handboken File Formats Reference Guide. Källfilen är en Word-fil som innehåller många taggar. Då kan TagEditor vara till hjälp när det gäller att hålla reda på taggarna (men även Word-filer måste prepareras innan de kan öppnas i TagEditor; se nedan). 1 Starta TWB Gå till Start > Programs > Trados X.X Freelance > Translator s Workbench. (Det är lämpligt att ha en genväg till TWB på Skrivbordet.) TWB-fönstret öppnas: 2 Öppna minnet 2.1 Användar-ID (User ID) Innan du öppnar eller skapar ett översättningsminne (TM, Translation Memory) måste du skapa ett användar-id, User ID, som är den beteckning som används för att identifiera den som skapade eller ändrade översättningsenheterna (TU, translation unit; se nedan). Gå till Settings > User ID. När du är klar med detta, behöver du inte göra om det annat än om du vill ändra användar-id (vilket du kan göra när som helst förutsatt att inget TM är öppet). Tips: Eftersom TWB visar användar- ID på det sätt det gör i TU-informationen ( Created by: och Changed by: se bilden), kan du ha nytta av att använda olika ID för att direkt kunna identifiera TU:er inom samma ämnesområde och därför med samma TM men ändå tillhörande olika projekt. Låt säga att du ofta översätter texter som handlar om bilar. Då kan det vara praktiskt att använda t.ex. användar-id BIL/VW-ML och BIL/FORD-ML (där ML i detta fall förstås identifierar mig). Du ser då omedelbart i TWB- 2

3 fönstret till vilken tillverkare den öppnade TU:n hör. Glöm bara inte bort att ändra ID till det rätta innan du startar översättningssessionen (dvs. så att du använder t.ex. BIL/VW om du ska översätta texter åt VW). För att kunna ändra ID måste du först stänga det eventuellt öppna minnet: File > Close. Ett annat, mer sofistikerat sätt att identifiera arbetsområden är att använda fält i översättningsminnet, men då talar vi inte längre om användning på grundläggande nivå. 2.2 Översättningsminne (TM, Translation Memory) När du ska öppna ditt TM finns det två alternativ: Någon (vanligen kunden) har gett dig ett TM. Gå då till File > Open och öppna det. Du måste skapa ett nytt (tomt) TM: Gå till File > New. Välj käll- och målspråk, strunta i övriga inställningar och klicka på Create. När du i nästa steg sparar ditt TM bör du skapa en egen mapp åt det. Var också noga med hur du döper TM:et (även om du naturligtvis kan döpa om det senare). Försök skapa ett allmänt system för detta, som du kan använda under lång tid. (När du använder Trados-TM för olika projekt, kommer du så småningom att behöva bestämma dig för när det är lämpligt med olika TM och när det är lämpligt med gemensamma Detta tillhör ämnet TM-administration och -underhåll och kräver en hel del eftertanke, bl.a. beträffande användningen av fält. Läs gärna handboken.) Anm 1: Varje gång du sparar en översättningsenhet (originalmening + översättning), sparas den permanent i TM. Det betyder att om det händer en olycka med det översatta dokumentet, kan du alltid gå tillbaka och översätta det en gång till med hjälp av TM:et. Vilket i sin tur betyder att du måste vara mycket noga med att ofta säkerhetskopiera dina TM. 3 Översättningens basfunktioner 3.1 Obs! Spar alltid originalsändningen från kunden (originaldokument, ev. minnen, textmängdsanalyser ). Jag garanterar att du förr eller senare av en eller annan anledning kommer att behöva gå tillbaka till originalet och kanske också till originalminnet. 3.2 De första stegen Starta TagEditor. Placera de två fönstren (TagEditor och TWB) på lämpligt sätt, det ena ovanför det andra. (De flesta föredrar att ha TagEditor nedtill.) Öppna det dokument som ska översättas. (Se även avsnitt 10 och 11.) Mer komplicerade format, som InDesign, FrameMaker m.fl. kräver mer eller mindre komplicerad bearbeting i förväg. Excel- och PowerPoint-dokument däremot kan öppnas direkt inifrån TagEditor, men det tar bra lång tid för programmet att göra om filerna till TTX-filer. Resultatet kan se ut ungefär så här: 3

4 Av ergonomiska skäl bör du vid själva översättningen undvika att använda såväl menyknapparna som själva menyn och i stället använda kortkommandona som du ser på bilden nedan (och som finns under menyn Workbench; ). I kortkommandona används framför allt det numeriska tangentbordet. Därför måste du avaktivera NumLock (annars kommer TagEditor inte att känna igen Trados kortokommandon, även om du förstås kan använda knapparna i verktygsfältet). Öppna den första meningen som ska översättas med Alt+7 (på det numeriska tangentbordet) eller klicka på. (Om ingenting händer vilket ibland inträffar kan du behöva starta det hela genom att klicka på menyalternativet Tools > Connect to Workbench.) Resultatet ser ut så här: I det turkosa fältet visas källtexten; i det gula fältet ska du skriva översättningen (måltexten). Fälten kallas segment. Normalt innehåller källsegmentet all text fram till och med nästa interpunktion (punkt, frågetecken, kolon...) utom förstås komma och semikolon. Skriv alltså in översättningen och tryck sedan på Alt+ + (plustangenten på det numeriska tangentbordet), eller klicka på. Segmenten stängs och nästa par öppnas. De stängda segmenten sparas tillsammas i TM som en översättningsenhet (TU, Translation Unit) och i TagEditor kan det se ut så här: Källtexten först, måltexten sedan. TU står förstås för Translation Unit, och den mellanliggande taggen 0 anger att det inte fanns något ens nästan matchande segment i minnet alltså 0 %. Fortsätt på detta sätt. Förr eller senare kommer ett källsegment att vara mer eller mindre likt ett som du tidigare har översatt. Då är målsegmentet inte längre tomt utan ser ut ungefär så här: Målfältet är gult, vilket anger att överensstämmelsen är mindre än 100%. Om överensstämmelsen är 100 %, anges detta genom att målfältet är grönt. Beträffande de grå taggarna, se avsnitt 4 nedan Titta nu i Workbench-fönstret: 4

5 I den övre rutan står den nya källtexten. I den nedre rutan står den tidigare källtexten och motsvarande översättning (den som också visas i målfältet). I statusraden nedtill (till vänster) visas också graden av matchning, i detta fall 67%. Skillnaderna mellan det nya och det gamla källsegmentet är markerade. Gula markeringar anger i både det nya och det gamla källsegmentet att det rör sig om ord som står på samma plats men skiljer sig från varandra. Grå ord i det nya segmentet är nya ord; grå ord i det gamla segmentet finns inte med i det nya. Blå ord är samma ord på olika platser i segmentet. (Ibland händer det att ord är markerade trots att de inte är vare sig nya eller har flyttats. Det får man leva med. Det är i alla fall bättre än att ändringar passerar omarkerade, vilket jag aldrig har stött på.) Redigera översättningen och fortsätt. Anm 2: Det går inte att ha mer än ett par käll-/målsegment öppet. Men om inget segment är öppet, kan du alltid gå vart som helst i dokumentet och öppna ett segment, vare sig det är tidigare översatt eller oöversatt. Placera insättningspunkten någonstans i segmentet (meningen) och tryck på Alt+7. Anm 3: Till skillnad från Trados-översättning i Word kan du inte komma till det för tillfället öppna segmentet (om något är öppet) med Alt+7, vilket är synnerligen irriterande. Mitt knep för att ordna den funktionen som man ofta behöver är att skriva in ett unikt specialtecken i målsegmentet (jag brukar använda, som nästan aldrig förekommer i själva texten) och sedan alltså hitta det segmentet med vanlig sökning. Det gäller bara att inte glömma att radera det efteråt. 4 Hantering av taggar 4.1 Överflyttningselement (Placeables) Trados har infört den inte direkt självförklarande termen placeable för uttryck t.ex. taggar eller tal som bör flyttas över till målsegmentet utan förändring. Du kan förstås i stället kopiera & klistra in dem på rätt plats, eller kopiera hela källsegmentet och skriva över den vanliga texten. Men Trados erbjuder även en mer automatisk funktion för kopiering & inklistring: placera insättningspunkten där överflyttningselementet ska hamna och tryck på Ctrl+Alt+nedpil, eller, om det första elementet i källsegmentet ska flyttas över, eller på Ctrl+Alt+högerpil, eller, om det andra ska flyttas över, eller nästa (upprepa kommandot), eller nästa... Om du ska flytta över det föregående elementet, trycker du på Ctrl+Alt+vänsterpil eller. I exemplet på föregående sida med käll- och måltext finns taggarna och (som i detta fall råkar stå för fetstilt sansserif, men det gäller bara i detta dokument; det finns ingen standard för formateringstaggar). Taggarna är det normalt mycket noga med; det gäller inte bara deras inbördes ordning (start- och sluttagg) utan vilka ord de hör till. Det är just hanteringen av taggarna som har gjort TagEditor så populärt (eller åtminstone mycket använt). Programmet kontrollerar nämligen automatiskt när segmentet stängs dels att alla taggar finns med, dels att de kommer i rätt ordning. 4.2 Olika visningar av taggarna På menyraden hittar du bland annat detta lilla fält: 5

6 Med de knapparna ställer du in hur originaltextens formateringstaggar ska visas. Den största knappen ger den mest kompletta visningen av taggarna och är normalt att föredra. Ofta ger nämligen bokstäverna i taggen en ledtråd till vilken typ av text det rör sig om (exempelvis rubrik, brödtext, indextext); däremot finns ingen standard för detta utan det kan variera från dokument till dokument och är alltså något du får lista ut själv. 5 Hantering av texten 5.1 Manipulering av segment Du kommer snart att upptäcka att du behöver göra annat med segmenten än att öppna och stänga dem. Här är de vanligaste manipulationerna. Utvidga källsegmentet förbi närmaste interpunktering, t.ex. för att det avslutas med en förkortning eller ett kolon och bör innehålla mer. Ctrl+Alt+PageDown. Du kan dock aldrig utvidga det förbi ett stycketecken. Krympa källsegmentet till föregående interpunktering (det händer att segmentet innehåller mer än en mening): Ctrl+Alt+PageUp. Stänga segmentet (och spara översättningen) utan att öppna ett nytt. Tryck på Alt+1 eller. Anm 4: Till skillnad från Trados-översättning i Word finns det som sagt ingen automatik för att komma till nästa oöversatta text när du öppnar ett dokument som bara delvis är översatt. Mitt knep är då att märka den senast översatta texten så som beskrivs i Anm. 3 ovan. 5.2 Manipulering av text Så finns det åtgärder som inte har med segmenteringen att göra utan med själva texten. Kopiera källsegmentet till målsegmentet (dvs. ingen översättning görs; kan ibland också vara det enklaste sättet att kopiera taggar, beteckningar eller annan mer komplex text till målsegmentet): Alt+0 eller. Ångra översättningen: Öppna segmentet och tryck på Alt+Delete eller. Obs: Översättningen finns kvar i TU:n. Automatisk översättning av 100%-iga matchningar medan du ser på... Om ganska många källmeningar har färdiga översättningar i minnet, kan du använda funktionen Translate to fuzzy (översätt fram till nästa fuzzy -matchning): Alt+* (fortfarande på det numeriska tangentbordet) eller gör att Trados stegar genom alla 100%-iga matchningar och för in motsvarande översättningar tills en fuzzy -matchning påträffas. (Det finns också en funktion för att föröversätta ett dokument utan att öppna det gå till Tools > Translate i Workbench.) Autotext: Finns fr.o.m. version 7. Den fungerar så här: Markera det ord/uttryck som ska autoinfogas. Tryck på Alt+F3. En dialogruta visas där du skriver in namnet (ett par tecken) på uttrycket. Du infogar det sedan genom att skriva namnet och trycka på F3 eller Enter (inte Retur). Anm 5: TagEditor har fördelen till skillnad från Word i kombination med TWB att man kan använda klippbordet, dvs. man kan kopiera och klistra in som vanligt; innehållet i klippbordet finns alltså kvar även sedan man har stängt ett segmentpar och öppnat ett nytt. 5.3 Redigering Om du vill ändra något i den översatta texten kan du göra det när som helst. Du kan antingen öppna segmentet i fråga och redigera det, eller helt enkelt redigera den översatta texten direkt. 6

7 I det första fallet uppdateras förstås TU:n; i det andra uppdateras den inte (det gör du senare; se texten om Clean-up nedan). Du kan använda funktionen för Sök och ersätt på samma sätt som i Word (Ctrl+H). Men OBS att både käll- och måltexter är synliga, vilket betyder att alla förekomster av sökordet även i källtexten att bytas om du gör Replace all. 5.4 Hantering av föröversatt text Om du har en text som redan är delvis eller helt och hållet översatt (t.ex. av kunden eller genom en föröversättning som du själv har gjort se Trados User Guide), finns det några kommandon som är användbara när du går igenom översättningen. Kopiera översättningen i Workbench-fönstret till målsegmentet:. Det kan nämligen hända att den befintliga översättningen inte ska användas, utan att den behöver bytas mot den som finns i TM. Tryck på Alt+skift+Ins (finns inte i versioner tidigare än 7). Öppna det första segmentet som inte är en 100%-ig matchning. Tryck på Ctrl+Alt+7. Stäng det öppna segmentet, hoppa över alla 100%-iga matchningar och öppna den första som inte är 100%-ig. Nästan samma sak som det föregående kommandot förutom att det här används när ett segment är öppet. Tryck på Ctrl+Alt++ (alltså plustecknet på det numeriska tangentbordet). 5.5 Föröversatt text som är låst Det händer att en text inte bara är föröversatt utan att de föröversatta segmenten är s.k. X- translated, vilket betyder att de är försedda med formateringstaggen XU och är oåtkomliga för redigering. Icke desto mindre kan det förekomma att du behöver gå in i dem t.ex. för terminologiska konsekvensändringar. Du tar då bort redigeringsskyddet via Tools > Options > Protection. Längst ner på fliken, under Document protection, avmarkerar du antingen bara Protect Context TM matches (XUs) om det bara gäller en enstaka ändring eller dessutom Restore XU protection when closing segment. (Obs att om du har det senare alternativet avmarkerat under själva normalöversättningen så kommer TagEditor att tugga sig igenom vartenda XU-segment vid genomgången, vilket tar tid.) 6 Slå upp i minnet 6.1 Konkordans Konkordansfunktionen är synnerligen matnyttig. Den innebär att du kan se de TU:er där ett visst källord eller -uttryck har förekommit tidigare och naturligtvis också hur det då översattes. Markera ordet/uttrycket och tryck på Alt+8 eller. Konkordansfönstret öppnas: Du kan markera hela eller en del av översättningen, kopiera den och klistra in den i målsegmentet. 7

8 6.2 Konkordans i extraminne ( reference translation memory ) Förutom i det aktiva översättningsminnet kan du göra konkordanssökningen i ytterligare ett minne (som då förstås är skrivskyddat), vilket många gånger är användbart. Så här väljer du det minnet: I Workbench går du till Options > Translation memory options > Concordance: Klicka på Browse och leta reda på önskat minne. Om du markerar de kryssrutor som jag har markerat ovan så fungerar processen som smidigast. Sökningen sker först i översättningsminnet; om inga träffar hittas där så söker programmet i extraminnet (referensminnet). 7 Stavningskontroll TagEditor erbjuder två möjligheter till stavningskontroll: Words ordlista och nånting som heter WinterTree och som jag inte har utforskat. Om du vill använda funktionen gör du så här: Gå till Tools > Plug-ins. Markera Spelling Checkers och valfritt alternativ. Då sker stavningskontrollen när segmentet stängs. Ytterligare alternativ för stavningskontrollen hittar du under Tools > Options > Spelling. 8 Efterbehandling 8.1 Olika sätt att visa texten Nertill i TagEditor hittar du detta: Översättningen görs i Edit-läget. Om du bara vill se endera språkversionen väljer du motsvarande View-alternativ. I Preview-lägena får du (förhoppningsvis) se texten som det är meningen att den ska se ut när den har återfått sitt ursprungsformat (HTML, PowerPoint eller vad det kan vara). 8.2 Korrekturläsning (Detta hör inte till grundkursen.) Det går att skriva ut texten i Preview-läge, men tyvärr bara en språkversion i taget. Själv tycker jag att det är behändigt att ha korrekturet i tvåspalt, med originalet till vänster och översättningen till höger. Men för att det ska gå att använda för TagEditor-filer måste man först kopiera dem till Word och sedan på lämpligt sätt bearbeta dem. 8

9 Jag har gjort några makron och skrivit några tips om detta; det finns där du hämtade detta dokument. Standard -proceduren för korrekturutskrift är annars att skriva ut originalet och översättningen var för sig. 8.3 Efterredigering Du gör korrigeringarna av översättningen på samma sätt som du redigerar den översatta texten under översättningen; se avsnitt 5.3 Redigering. 8.4 Rensning (Clean-up) + uppdatering av TM När du har gjort all efterredigering ska du rensa dokumentet, vilket innebär att all källtext och alla segmentmärken tas bort, och du har enbart översättningen kvar (i svart text). Stäng dokumentet men låt TagEditor vara öppen. Gå till Tools > Clean-up i Workbench-fönstret: Klicka på knappen Add och välj de filer som ska rensas. När du är tillbaka i dialogrutan Cleanup Files, låter du knappen Update TM vara markerad och klickar på knappen Clean-up. När rensningen är klar, är resultatet en målspråksfil i originalformatet (InDesign, PowerPoint e.d.). Den tvåspråkiga TTX-filen texten finns kvar i sitt tidigare skick. Dessutom är TM uppdaterat. Anm 6: På File-menyn finns förutom Save två andra alternativ för att spara. Med Save Bilingual As sparar du helt enkelt den tvåspråkiga filen under annat namn. Med Save Target As får du en målspråksfil i originalformatet; enda skillnaden mot clean-up-processen är att minnet inte uppdateras. 9 Flytta, importera och slå ihop TM Det bästa filformatet för att flytta ett Trados-minne mellan datorer är TXT-format. I Workbench går du till File > Export. Döp sedan filen på vanligt sätt och saken är klar. Detta är också en bra metod om man vill ha säkerhetskopior som tar mindre plats än hela Trados-minnet (som består av fyra filer). Importfunktionen är förstås File > Import. När du importerar en fil gör du det antingen till ett tomt TM, varvid du måste se till att språken är desamma som i den exporterade filen; eller också gör du det till ett befintligt TM. Om importfilen är stor, svarar du Yes på frågan om reorganisering efter import. (Hur stor är 9

10 stor? Gissa. Om du har ont om tid kan du hoppa över reorganisationen; den kan alltid göras senare.) Om du vill slå ihop flera minnen gör du det genom att importera dem till ett gemensamt. Då måste du tänka igenom vad som ska hända med källsegment i det importerade minnet som är lika med ett källsegment i det befintliga. Välj lämpligt alternativ under Existing Translation Units i figuren ovan. 10 Hantering av filer i Word-format och XML/HTM/HMTL/SGML-format 10.1 Filer i Word-format Filer i Word-format är oftast inga problem att öppna i TagEditor; det enda som krävs är en liten extrainställning i Workbench: 1. Gå till Options > Translation Memory Options. 2. Välj fliken Tools. 3. Markera alternativet (uppe till höger) TRADOStag XML Workflow for Word.doc files. 4. Klicka på OK. Sedan är det bara att öppna Word-dokumentet inifrån TagEditor Filer i XML etx. -format För filer i webb-format finns en särskild preparationsprocedur beskriven i handboken File Formats Reference Guide, men det finns ett mycket enklare sätt; se nästa avsnitt. 11 Verktyget SDLTradosGlue På webbadressen finns det lilla verktyget SDL Trados Glue, som löser flera problem. När du har installerat det och öppnar programmet visas detta fönster: 10

11 Om du har ett gäng filer i webb-format (HTML etc.), letar du i Browse reda på den mapp där de finns. Välj tillämpligt filformat i rutan Tag Settings (i bilden ser du vilka som kan användas, och jag kan säga att RTF kan ge högst varierande resultat, men i varje fall HTML och XML brukar bli bra) och klicka på Glue files. Strax har du en enda TTX-fil, färdig för översättning. Eftersom ett jobb ofta innehåller många små kanske mer än hundra webbfiler är detta förstås en enorm fördel. Inte bara slipper man öppna och stänga alla filerna, man kan också göra genomgående sökningar och ersättningar i alla filerna. Samma sammanslagningsprocess är förstås mycket praktisk även när källfilerna är en uppsättning TTX-filer. När översättningen är klar, klickar du på fliken Unglue, som bara har en enda ruta, Browse, där du letar reda på den översatta filen. Klicka sedan på Unglue file, och det hela är klart. Om du vill ha filerna i sitt originalformat, dvs. har fått t.ex. en massa HTML-filer som ska levereras i samma form, så markerar du rutan Save single files as target och får filerna levererade så annars får du en uppsättning TTX-filer. 12 Verktyg för att skapa makron/kortkommandon Det är lite ont om kortkommandon i TagEditor, och framför allt finns det ingen funktion för att skapa sådana. Jag har hittat två sådana program som är ungefär likvärdiga, nämligen EZ Macros ( och Macro Express ( möjligen att det förra är lite användarvänligare. Det är också billigare; priserna är 223 kr (nej, det är inte svenskt) resp 40 dollar. Båda kan provas gratis i 30 dagar, och båda har diverse andra funktioner som kan göra det ena eller andra mer attraktivt. 13 Hjälp Det finns fyra standardåtgärder som du alltid kan pröva med om problem inträffar. 11

12 1. Omorganisera minnet (det hjälper nästan alltid när TWB ger meddelandet på statusraden längst ned i fönstret om invalid record reference ): gå till File > Reorganise. 2. Stäng TWB och starta om det. 3. Stäng TagEditor och starta om den. 4. Starta om Windows. Om inget av ovanstående hjälper, är det bästa tipset att pröva med diskussionsgruppen TW_Users, som har adressen Titta först i Archives (Files > Message Archives); det är få problem som inte redan har förekommit och fått sin lösning. Även den svenska motsvarigheten, uk.groups.yahoo.com/group/tradosuser/, är mycket matnyttig men inte lika livaktig. 12

Översättningsminnen laboration

Översättningsminnen laboration Översättningsminnen laboration LÖT-kursen ht-07 Syfte Målet med laborationen är att få insikt i hur ett system för översättningsminnen fungerar och hur enkla termlistor används i översättningsprojekt.

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Ersätta text, specialtecken och formatering

Ersätta text, specialtecken och formatering 11 Ersätta text, specialtecken och formatering Möjligheten att söka igenom dokumentet och byta ut tecken, ord, textstycken, formatering, specialtecken (t.ex. sidbrytning) och annat är faktiskt mycket mer

Läs mer

Översättningsminnen laboration

Översättningsminnen laboration Översättningsminnen laboration LÖT-kursen ht-15 Syfte Målet med laborationen är att få insikt i hur ett system för översättningsminnen fungerar och hur enkla termlistor används i översättningsprojekt.

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter

Instruktion för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter 1.2 Utgåva 1 (16) för konvertering av e-post i Lotus Notes med Swing PDF Converter Hur du väljer i Lotus Notes vad du vill konvertera... 1 Från arkivfil... 1 Från Inkorgen... 1 Från mapp... 2 Alternativ

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Använda Convertus Kursplaneöversättaren

Använda Convertus Kursplaneöversättaren Utbildningsavdelningen INSTRUKTION 2015-10-09 Använda Convertus Kursplaneöversättaren Programmet Kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att översätta kursplaner från svenska till engelska. Du måste

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2013. Vers. 20131001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2013 Vers. 20131001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 5 Kortkommandon

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Migrera till Word 2010

Migrera till Word 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Word 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2007. Vers. 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2007 Vers. 20101001 Innehållsförteckning: Menyer... 3 Ta bort menyflikarnas ikoner... 3 Anpassning av snabbåtkomstfältet... 4 Tangentbordskommandon... 4 Kortkommandon

Läs mer

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac

Eva Ansell Ulrika Nilsson WORD 2008 MICROSOFT. för Mac Eva Ansell Ulrika Nilsson MICROSOFT WORD 2008 för Mac 1. Introduktion till Word 2008 för MAc A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Microsoft Office Word Enkel guide till ordbehandling med Word 2010 Medieteknik Södertörns högskola 2 september 2011 Du hittar vilka krav

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Hur man skapa en Wiki.

Hur man skapa en Wiki. Hur man skapa en Wiki. Ordet wiki (i t.e.x Wikipedia) kommer från Hawaiian och betyder snabbt. Kortfattat kan man säga att en wik i är en webbplats där alla enkelt kan publicera och redigera material när

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer

Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter. med hjälp av Open Office Writer Skapa en mall för inlämning av skriftliga uppgifter med hjälp av Open Office Writer Enkel guide till ordbehandling med Open Office www.openoffice.org Medieteknik Södertörns högskola 31 januari 2011 uppdaterad

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x

RiWiCon Hovslagare. Import från HippoHov. Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Sida 1 (8) Import från HippoHov Kontakter, Hästar, Journalposter Version 1.3.x Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Arbetsgång... 3 Placera filerna i en mapp på lämplig disk.... 3 Installera... 3

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning

ViTal. Talsyntes. Användarhandledning ViTal Talsyntes Användarhandledning Introduktion ViTal är ett program som utvecklats för att med hjälp av artificiellt tal vara ett stöd vid läsning och skrivning. ViTal kan användas både i undervisning

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1

Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Arg-administratörens guide till Umbraco v 1.2.1 Logga in 1. Öppna en webbläsare och gå till inloggningssidan: https://www.sfog.se/umbraco/ 2. Skriv in följande användarnam & lösenord : 3. Klicka på Logga

Läs mer

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice?

Hur skriver man ett textdokument med bild i OpenOffice? Lathund för textdokument (Writer) och lite presentation (Impress). 1. Ladda hem OpenOffice på www.openoffice.org. 2. Öppna OpenOffice och välj textdokument (Writer). 3. Välj ett lämpligt teckensnitt genom

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt.

Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning. programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Det här dokumentet är tänkt som en minnesanteckning från min genomgång av programmet och är alltså inte tänkt att förklara allt. Den förutsätter att du ska göra layout till den tidningsartikel du skrivit

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010

Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 v. 2015-01-07 ANVISNINGAR Datorlaboration 1 Deskriptiv statistik med hjälp av MS Excel vers. 2010 Detta häfte innehåller kortfattade anvisningar om hur ni använder Excel under denna laboration. Be om hjälp

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Guide för pdf-formulär

Guide för pdf-formulär Guide för pdf-formulär Innehållsförteckning Rätt programvara... 3 Instruktion för automatiskt formulär... 3 Steg 1 Mall till pdf-format via Word... 3 Alternativt steg 1 Mall till pdf-format via Acrobat...

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll

Filbindningar. Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Filbindningar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Hur det här modulen används.............................. 4 1.2.1

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton.

Snabbstartsguide. Visa eller växla mellan onlinekonton Klicka på ditt konto-id för att ändra inställningar eller växla mellan konton. Snabbstartsguide Microsoft OneNote 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Växla mellan pekskärm och mus

Läs mer

Transit XV. Självstudier

Transit XV. Självstudier Transit XV Självstudier 2003 STAR AG Alla rättigheter förbehålles. Denna handbok är skyddad av lagen om upphovsrätt och får inte reproduceras, helt eller delvis, utan skriftligt tillstånd från STAR AG.

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar

Författare DNR: Diarienummer. Manual för Mittuniversitetets Officemallar 2016-12-20 Författare DNR: Diarienummer Innehållsförteckning Allmänt om Wordmallarna... 2 Fliken Mittuniversitetet... 2 Skapa ett nytt dokument... 2 Dialogrutor... 3 Fylla i ett dokument... 4 Fylla i ett

Läs mer

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil

Ladok utbildning 1 (6) Skapa Datafil Ladok utbildning 1 (6) SKAPA DATAFIL I flera av Ladoks utdatafunktioner kan man spara uppgifter genom att skapa en datafil. Filen sparas och kan sedan öppnas i t ex Excel. För att kunna spara ner filer

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon.

Utforska kommandon i menyfliksområdet Varje menyflik har grupper, och varje grupp har en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Project 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Verktygsfältet Snabbåtkomst Anpassa

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar.

För att kunna använda konsulentuppsättningarna, skall på varje enskild dator göras följande inställningar. Gemensam uppsättning för rådgivare I Näsgård Karta Advicer, är det en särskild funktion som gör det möjligt att dela gemensamma uppsättningar mellan alla användare. Du kan t.ex. dela uppsättning för: 1.

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Frontpage 2002/XP (2)

Frontpage 2002/XP (2) Frontpage 2002/XP Frontpage 2002 eller Frontpage XP som det också kallas är ett hemsideprogram där du inte behöver kunna koda som annars är fallet om man gör en hemsida. Att snabbt, enkelt och snyggt kunna

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4

Rovbase. Manual till GPS-dialogen. Version 1.4 Rovbase Manual till GPS-dialogen Version 1.4 Förord På uppdrag av Naturvårdsverket erbjuder Viltskadecenter support för de svenska användarna av databasen Rovbase. Det här är en manual som beskriver hur

Läs mer

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2

ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 MED OPEN OFFICE 1 ORDBEHANDLIG MED OPEN OFFICE.ORG...2 PRINCIPER...2 STARTA PROGRAMMET...2 ARBETSINSTÄLLNINGAR...2 Marginaler...2 Sidnumrering...2 Och sedan Infoga/Fältkommando/Sidnummer...3 Radavstånd...3

Läs mer