Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum och handelsplatser i den moderna staden"

Transkript

1 Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Så jobbar du med konceptualisering av gallerior E-handels betydelse för stadens utformning Stadkärnans konkurrenskraft och centrumsamarbetes styrka Citysamverkan i praktiken Det framgångsrika köpcentrumet - så lyckas vi Separat bokningsbar fördjupningsdag 17 MAJ 2013 Varumärkesbyggande och e-handel i en digitaliserad tid Eva Ossiansson, Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan Göteborg Arne Andersson, PostenNord Moderator Gunnar Ahlström Talare: Agneta Persson, WSP Anna Denell, Vasakronan Ann-Kristin Karlsson, Swedish Green Building Council Björn Sundin, Örebro David Schongin, Diligentia Fredrik Kolterjahn, HUI Research Håkan Hyllengren, Citicon Jonas Tapio, Citycon Karin Milles, Sundbyberg stad Karin Åkerblom, Uppsala kommun Karolin Forsling, AMF-fastigheter Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan AB Louise Bergqvist, Unibail-Rodamco Lukas Smas, Nordregio Rudolf Antoni, Fastighetsägarna u Konferens maj 2013, fördjupningsdag 17 maj 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 15 maj 8.30 Löpande registrering 9.00 Moderator Gunnar Ahlström inleder dagen och centrumsamarbetens styrka Rudolf Antoni presenterar studien samt ger en utblick på nuvarande situation för fastighetsföretagande Den urbana konsumtionens dynamik ur ett forskningsperspektiv Handel är ofta en bärande del i en stads utveckling och den vardagliga konsumtionen är en viktig del av det urbana livet. Inom geografin är rum och plats centrala begrepp och Lukas Smas har i sin forskning studerat den vardagliga konsumtionens platser och rumslighet, och hur konsumtionen formar och formas av staden. Lukas Smas föreläsning reflekterar och belyser denna dynamik utifrån tre teman: Lunch Varför en centrumindexkartläggning? Föredömliga företagskommuner Strategier för förbättrande av samarbetsklimat Rudolf Antoni, utredare och biträdande näringspolitisk Fastighetsägarna. Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och representerar drygt medlemmar Lunch Mötet: varor och tjänster Staden: upplevelser och butiker Planeringen: lokalisering och reglering Lukas Smas, senior research fellow, Nordregio. Lukas disputerade i kulturgeografi vid Stockholms universitet med avhandlingen Transaction Spaces. Nordregio är ett ledande internationellt nordiskt forskningsinstitut inom ett brett fält av regionala studier med syfte att producera initierat och relevant material för beslutsfattare på internationell, nationell och regional nivå. Så byggde vi ett modernt stadstorg Liljeholmstorget är en del av den växande stadsdelen Liljeholmen. Liljeholmstorget Galleria invigdes i oktober 2009 och området fick därmed sitt första köpcentrum. Gallerian rymmer 90 butiker, har direktingång från ett nybyggt garage samt från tunnelbanan och torget. Omvandlingen förenklade vardagen för boende, arbetande och förbipasserande. Håkan Hyllengren och Jonas Tapio berättar om sina erfarenheter. Samverkan mellan galleriaprojektet och övrig planering Liljeholmen Fika Sundbyberg i omvandling infrastrukturens betydelse för stadsomvandlingen Kriterier gällde för omvandlingen av torget - vilka var de tänka målgrupperna? Gallerians utformande och verksamhetsinriktningar Överlämnande av färdigt projekt och uppföljning av detta Det händer mycket i de centrala delarna av Sundbyberg. I staden byggs en småskalig galleria med bibliotek, butiker, restauranger, designhotell och bostäder. Politisk inriktning mot småskalighet - varför blev det inte ett storskaligt köpcentra? Infrastrukturens betydelse för stadsomvandlingen Sundbybergs torg - vikten av omvandlingen av torget Marknadsföring och sammarknadsföring av gallerian och dess butiksägare Håkan Hyllengren, projektutvecklare Citycon och Jonas Tapio, commercial director Citycon. Liljeholmstorget Galleria ägs och drivs av Citycon som specialiserat sig på aktivt ägande av köpcentrum och detaljhandelsfastigheter. Totalt äger Citycon 33 köpcentrum och 50 andra detaljhandelsfastigheter De olika förutsättningarna för stadskärnans södra och norra del. Sundbybergs riktlinjer för gestaltning av stadskärnan Karin Milles, stadsarkitekt, Sundbybergs stad. Karin har bred erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor både som arkitekt och som stadsplanerare, i Sverige och utomlands. Sundbybergs stad arbetar aktivt med att skapa gränsöverskridande processer för att involvera alla intressenter Därför måste politiker ta sitt ansvar för stadens konkurrenskraft I slutet av januari släppte Fastighetsägarna en rapport som visar hur klimatet för fastighetsföretagande ser ut i 20 kommuner runt omkring i Sverige. Studien kompletteras med specialanalys med fokus på stadskärnornas konkurrenskraft FIKA Därför samarbetar vi omvandling av den lilla stadskärnan Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en växande vilket ställer nya krav på stadsplanering, trafikföring och bostäder. Ökad turism och nya målgrupper bidrar till en förnyelse av såväl företagande som utbudet i city. Karin Åkerblom och Lisa Thörn delar med sig av sina erfarenheter kring det långvariga samarbetet för att skapa den attraktiva stadskärnan. Hur har samarbetet utvecklats över tid? Finansiering av samprojektet. Intressekonflikter i samverkan? Samprojekten Dragarbrunnsgatan och Forumtorget Visioner för Uppsalas stadskärna

3 Konferensprogram Torsdag 16 maj Karin Åkerblom, processledare stadsutveckling Uppsala kommun och Lisa Thörn, cityledare Uppsala Citysamverkan AB. Karin är landskapsarkitekt och arbetar med stadsutvecklingsfrågor på kontoret för samhällsutveckling. Lisa Thörn är Cityledare på Uppsala Citysamverkan AB där bolaget ägs till hälften vardera av Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna i city Projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Ett gemensamt certifieringssystem för stadsdelar hjälper till att göra skillnad i arbetet med hållbar stadsutveckling. Inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) återfinns hållbarhetsperspektiven miljö, ekonomi och social hållbarhet för att underlätta planeringsprocessen. Oktober 2012 tog Sweden Green Building Council (SGBC) över HCS och Ann-Kristin Karlsson presenterar det pågående arbetet. Bakgrund till projektet Ett nationellt ramverk - hur skapa legitimitet för och trovärdighet i projektet Breeam communities - en svensk variant vilka områden behöver anpassas för svenska förhållanden? Framtida utveckling finns behov av ett unikt svenskt system eller inte? Ann-Kristin Karlsson, projektledare HCS Swedish Green Building Council. Ann-Kristin är också affärsutvecklare för Hållbara städer på WSP Sverige Omvandling i citynära lägen stadsdelsomvandling: Frölunda Nya Frölunda Torg i Göteborg är ett exempel på ett projekt där handelsplatser fått vara del av en större förändring av en stadsdel, något som fastslagits på politisk nivå. Omvandlingsprocessen har i hög grad drivits av fastighetsägaren där fokus varit att skapa ett modernt stadsdelscentrum, där människor ska kunna vistas och trivas. David Schongin delger processen bakom stadsdelsomvandlingen. Frölunda stadsdel bakgrund projektet Incitament för fastighetsägarens engagemang kring omvandlingen av en stadsdel Så attraherar vi barnfamiljerna hur tänka kring möjliga målgruppers behov av rum i en handelsfastighet? Skillnader och likheter i projektet mot övriga Diligentias satsningar Trender inom handelsfastighetsförädling - hot och möjligheter David Schongin, centrumchef Diligentia. Diligentia har tolv köpcentrum i Sverige centrerar till storstadsregionerna Stockholm, Västra Sverige, Skåne och Östergötland Konferensens första dag avslutas Fika Moderatorn inleder konferensens andra dag 9.15 E-handel hot eller möjlighet? E-handeln påverkar och kommer påverka stadens butikshandel och därmed stadsrummet. Handelns utredningsinstitut genomför kontinuerligt mätningar av handelns utveckling och har en mångårig erfarenhet av att samla in och analysera statistik. Institutet tar fram beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning för i huvudsak kunder med intresse för handel och turism. Fredrik Kolterjahn ger en bild av det aktuella läget för handeln: Aktuella rörelsemönster för handeln E-handelns påverkan på handeln Konsekvenser av handelns utveckling för stadsomvandlingen Möjliga strategier i ett framtida planeringsarbete Fredrik Kolterjahn, försäljningschef HUI Research. Fredrik är civilekonom och ansvarar för frågor kring köpcentrumutveckling och kontakt med fastighetsägare på HUI Research Därför får vi kalla oss Stockholms populäraste köpcentrum digitalisering i praktiken I en nyligen genomförd studie toppar Nacka Forum högst nöjd-kund-index och blir därför Stockholms populäraste köpcentrum Nacka Forum har arbetat tydligt med sin digitala marknadsföring med både egen app och facebookgrupp med drygt gillare. Louise Bergqvist delar med sig av sina erfarenheter kring att skapa mest nöjda kunder och hitta alternativa marknadsföringsstrategier. Kvalitetsmärkt shopping - vad betyder det? Hur arbeta med digital marknadsföring? Så skapar vi mötet - service och upplevelser Louise Bergqvist, centrumchef Nacka Forum. Louise är centrumchef på Nacka Forum sedan juli 2012 och har erfarenhet av såväl tidigare centrumchefjobb som strategisk verksamhet inom fastighetsägaren. Nacka Forum ägs av Unibail-Rodamco som är en av de största internationella fastighetsägarna i Sverige Så löser vi varudistribution och transport i Europas grönaste kommun Växjö kommun profilerar sig genom sitt miljöprogram som Europas grönaste stad. Kommunen genomför ett pilotprojekt gällande en samordnad varudistribution och kommunen har också arbetat tydligt kring de interna transporterna. Kristina Thorvaldsson planeringschef Växjö talar kring kopplingen mellan det övergripande miljöprogrammet och

4 projektet kring den samordnade varudistributionen Lunch FIKA Växjös miljöprogram - bakgrund i relation till stadsutveckling Handelns tillgänglighet och varudistribution Tanken mellan samordnad varudistribution inom kommunen Övriga trafiklösningar i relation till Växjö miljöprogram Kristina Thorvaldsson, planeringschef, Växjö kommun. Kommunen har bland annat funnits representerad i dialog kring Hållbara städer. Stadens utveckling åskådliggörs i ledorden En stad för alla, Den sammanhållna staden och Sjöstaden Hur du attraherar olika målgrupper utifrån koncepttänkande Att arbeta utifrån koncept för att attrahera olika målgrupper i ett affärscentra har visat sig vara en väg till utveckling. Hur måste man tänka för att kunna genomföra ett sådant citynära projekt som Gallerian Mood Stockholm i ett verkligt A-läge med hög konkurrens? Likaså, vad kräver ett större externt läge och etablering, inte minst i krav av samverkan kring infrastrukturlösningar: Karolin Forsling pratar utifrån sina erfarenheter av arbetet med handelsfastigheter. Att jobba med konceptualisering - och varför? Exemplen Mood Stockholm och Sickla Handelsplats Vikten av att arbete i citysamverkan vilka gemensamma frågor och utmaningar Utvecklingen inom Retailfastigheter generellt - vilka trender går att se? Karolin Forsling, affärsområdeschef Retail, AMF-fastigheter. Karolin har en bred erfarenhet av fastighetsbranschen och började sitt arbete en gång i tiden med omvandlingen av citykärnan i Sundsvall Fastighetsköp för levande stadsmiljö I slutet av december 2012 förvärvade Örebro kommun i två handelsfastigheter i centrala staden respektive i Mariebergsområdet. Beslutet godkändes av kommunfullmäktige den 30 januari. Björn Sundin, ordförande (S) i Programnämnd Samhällsbyggnad ger sin bild av arbetet innan inköp och den långsiktigt strategiska utvecklingen av Örebro kommun. Vikten av förarbete och planberedskap - strukturplanens framväxt Finansiering av förvärvet Relation och dialog med fastighetsägaren fram till affär Det politiska samarbetet i kommunen - hur har detta fungerat Så finansieras det hållbara byggandet Det hållbara byggande kan vara ett modeord som kan sakna reellt innehåll när det väl ska omsättas i praktiken. De rent företagsekonomiska kalkylerna kan också visa att det är svårt att få lönsamhet för den enskilda byggnaden eller området. Något som i sin tur leder till svårigheter att legitimera exempelvis ombyggnad och renovering av byggnader som inte ligger i A- läge. Och det långtgående driftansvaret - vems ansvar är det? Agneta Persson ger sin bild av hållbart byggande och hur det kan finansieras. Vad är det gröna byggandet för handelsplatser Det samhällsekonomiska perspektivet på stadsutveckling - hur minskar man glappet mellan vad som är samhällsekonomisk och vad som är företagsekonomiskt? Vikten av samarbete mellan olika parter Därför ska vi bygga hållbart Konsultens roll och ansvar i det hållbara byggandet Agneta Persson, affärsutvecklare för Hållbara städer, WSP Sverige AB. Agneta är civilingenjör i botten och har arbetat med utvecklings-, energi- och miljöfrågor sedan Därför är vi gröna Vasakronans miljöarbete Att ha ett genomarbetat miljöarbete med hög kvalitet är en viktig del i att vara en trovärdig partner inom fastighetsområdet. lnom miljöarbetet återfinns konceptet Den gröna butiken med grönt hyresavtal, grön butiksomställning, grön el, grön service och grön emballage- och avfallshantering, grön butiksavveckling. Anna Denell delar med sig av arbetet kring hållbarhet med fokus citynära handelscentra. Anledningen till ett systematiskt miljöarbete för företagets trovärdighet Förväntningar på hyresgäster - hur implementeras det systematiska miljö- och kvalitetsarbetet för varje hyresgäst Exempel från verksamheten Utmaningar i dagens och morgondagens miljöarbete Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area om cirka 2,6 miljoner kvadratmeter Konferensen avslutas Örebros långsiktiga tillväxtplan och förädling av områden - vikten av att kommunen är aktiv Om konferensens moderator: Gunnar Ahlström är rådgivare inom media och detaljhandel med inriktning på marknadsstrategi och distributionskanaler. Han har varit vd för Norstedts Förlag och Akademibokhandeln och arbetat mycket med affärsutveckling kopplat till den digitala utvecklingen. Verksam som styrelseledamot i flera bolag och är delägare i en butik inom en större idrottskedja Björn Sundin, kommunalråd Örebro kommun. Björn är kommunalråd för socialdemokraterna sedan 2011 och har deltagit i arbetet både med strukturplanen för området och i förhandlingarna inför affären. Björn Sundin har varit aktiv i kommunpolitiken sedan nittiotalet.

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Fredag 17 maj Centrum och handelsplatser i den moderna staden Varumärkesbyggande och e-handel i en digitaliserad tid Perspektiv och konkreta verktyg för hur du arbetar effektivare med varumärkesbyggande och e-handel i ditt affärscentrum Del 1: Ett sanningens ögonblick varumärket och dess roll Som centrumledare vet du hur viktigt det är att arbeta med en gemensam målbild kring gallerian och utmaningar i detta. De enskilda varumärkena måste finnas exponerade samtligt som dina hyresgäster och inhyrda verksamheter bör ha ett samlat engagemang och uppslutning för ditt ansvarsområde som helhet. Fördjupningsdagens första del behandlar vikten av varumärket utifrån den forskning och projekt som Eva Ossiansson, Handelshögskolan i Göteborg bedriver. Under dagen får du del av en teoretisk ram för hur du bygger ditt varumärke- i relation inte minst till sociala medier och genom praktisk workshop omsätta kunskaperna på plats, med resterande deltagare. Eva Ossiansson Fil. dr Företagsekonomiska institutionen Göteborgsuniversitet Del 2: E-handel, då och nu Att e-handeln påverkat och fortlöpande riktar om handeln visar inte minst e-baromentern. Vilka möjligheter för utvecklingen med sig och hur arbetar du på lokal nivå, som mindre butiksägare eller del av större kedja, med detta? Arne Andersson, långvarigt kunnig inom området guidar dig genom e-handelns utveckling och de utmaningar och möjligheter som e-handeln erbjuder utifrån ett dagsaktuellt fokus, också med praktisk fokus. Arne Andersson distanshandelsexpert, PostenNord Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Att skapa hållbara handelsplatser, med fokus på människors behov, önskningar och rörelsemönster är viktigt för stadens och regionens utveckling. Den maj i år erbjuder vi dig att komma och vara en del av den pågående diskussionen om hur handels- och affärslokaler påverkar stadsbilden utifrån e-handel, konceptualisering, miljöarbete och hållbarhetsaspekter. Under det två dagar som konferensen pågår får du del av aktuella exempel på kommuner, fastighetsbolag och handelsverksamma som brottats med olika delar i att skapa attraktiva stadskärnor och handelsplatser. Inte minst i samarbetsform och utifrån tydliga planer. Konferensen ger dig också naturligvis möjligheten att träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter kring processen att arbeta med stadens utformning och kommersialisering. Så ta chansen och få del av ett dynamiskt sammanhang med fokus på de skarpa frågeställningarna och de givande diskussionerna! Missa inte heller den separata fördjupningsdagen Varumärkesbyggande och e handel i en digitaliserad tid. Fördjupningsdagen riktar sig främst till dig som ingår i centrumledning, är butikschef eller marknadsförare inom handeln. Välkommen till konferensen som hjälper dig att möta dagens och morgondagens utmaningar gällande affärscentra! Elisebeth Berge Projektledare Teknologisk Institut Konkreta exempel och verktyg för hur du arbetar effektivare med varumärkesbyggande av ditt affärscentrum och hur du ser möjligheterna med e-handel. Varmt välkommen! Datum: 17 maj Plats: Olof Palmes gata 31, Stockholm Tid: Lunch: Goda anledningar att gå Möt experter som ger dig möjligheter att reflektera och utveckla din egen handelsplats Högaktuella föreläsningar kring e-handel och hållbarhet utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv Praktikfall från kommuners stadsplanerings- och miljöarbete Inspireras av olika gruppers perspektiv på handelsplatsen och stadsdelsutveckling Nätverka med kollegor från landet Vi bryter för fika och pauser under dagen

6 Porto betalt Sverige Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på eller Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens maj 2013 (3869-1) Fördjupningsdag 17 maj 2013 (3872-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris 4 personer och fler: Konferens två dagar 5990 kr/person - UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Seminariedag 4990 kr/person 3990 kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Fritidshem 2013 n Ungas boende 2013 n Badanläggningar 2013 n Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor n Lokalhyror - kommersiell hyresrätt n Diplomerad fastighetsförvaltare Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN Erbjudande till medlemmar SEMINARIEINBJUDAN i föreningen Centrumutvecklare Seminar Design Group välkomnar till 2013-års forum för dig som arbetar med handel, handelsfastigheter, stadskärnor och stadsdelscentrum

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014

FRAMTIDENS LEKPLATSER inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Konsumentverket Anna Strandberg Utredare Sveriges lantbruksuniversitet Fredrika Mårtensson Universitetslektor Johan Ström Konstnär,

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014

Kommunens möteplats om stadsträd! FRAMTIDENS URBANA TRÄDBESTÅND 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 EXPERTER Johan Östberg Forskare och landskapsingenjör Tomas Lagerström Landskapsarkitekt och växtutvecklare Örjan Stål Träd- och markspecialist

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Möjlighet och nödvändighet

Möjlighet och nödvändighet Möjlighet och nödvändighet Hans Leghammar Miljö- och affärskonsult Design Region Sweden - Initiativtagare & projektledare för tävlingen Miljöinnovation 1995-2010 Har granskat framgångsfaktorer för över

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG

VERKSAMHETSSTYRNING I KOMMUNALA BOLAG inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 februari 2014 SPECIELLT INBJUDEN Utredare: Privata utförare kontroll och insyn (SOU 2013:53) Regeringskansliet Johan Höök VÅRA TALARE Göteborg Energi Andreas

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten

Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten Stroke och rehabilitering - för hela teamet kring patienten De nya uppdaterade nationella riktlinjerna kring strokevård och behandling vad innebär de för dig i vården av strokepatienten? Akut behandling

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Medborgarservice i kommunen

Medborgarservice i kommunen Uppbyggnad och vidareförädling av kommunal kundtjänst Medborgarservice i kommunen Planering Införande Vidareutveckling En väg in fördelar, utmaningar, uppbyggnad och vidareförädling Styrning och ledning

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor!

Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! ny ch o ap nsk u lk ful e rd Vä! ion t a pir ins Säkerhet 2009 Mötesplatsen för dig som arbetar med säkerhetsfrågor! Så får du medarbetarna att följa säkerhetsrutinerna! Lär dig arbeta framgångsrikt med

Läs mer

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm

Program. Spana, lyssna, tala. Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015. Barkarby Gård, Stockholm Program Spana, lyssna, tala Kommunikationsdagarna 17-18 mars, 2015 Barkarby Gård, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 17 mars 11.00 Buss Från Cityterminalen 11.00 12.00 Registreringen öppnar Lunch 13.00 Välkommen

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY PÅ TUR 2014 FREDAG 21 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen bjuder TUR in er skola till inspirerande och kunskapshöjande seminarier. Det finns nio

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare

STOR A. Ledarskapsdagen. 4 november 2014 - Berns - Stockholm. Speciellt inbjuden: Percy Barnevik. Mina allra bästa råd till dig som ledare Av Sveriges största chefsnätverk 4 november 2014 - Berns - Stockholm - Hur får du dina medarbetare att prestera mera och bli mer motiverade? - Så uppnår du en god karriärsutveckling - Så leder du morgondagens

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET LIDKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm

Lean Healthcare. förberedelser och uppstart. Konferensdag 19 november 2010, Stockholm Lean-spel 9 december 2010, Stockholm Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet: Lean Healthcare förberedelser och uppstart Vad är Lean Healthcare och vilka är vinsterna att arbeta efter Lean i sjukvården? Grunderna i Lean värderingar, principer,

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011

Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 Drift och planering av framtidens vårdlokaler Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 oktober 2011 TALARE Nya Karolinska Solna Anna-Karin Oscarsson Södersjukhuset Eva Tillman Locum Maria Östholm

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal i offentlig sektor Inbjudan till konferens i Stockholm den 19-20 maj 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Stockholms universitet Olle Högberg Årets HR-visionär 2009! Apoteksakademin Pia

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer