Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum och handelsplatser i den moderna staden"

Transkript

1 Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Så jobbar du med konceptualisering av gallerior E-handels betydelse för stadens utformning Stadkärnans konkurrenskraft och centrumsamarbetes styrka Citysamverkan i praktiken Det framgångsrika köpcentrumet - så lyckas vi Separat bokningsbar fördjupningsdag 17 MAJ 2013 Varumärkesbyggande och e-handel i en digitaliserad tid Eva Ossiansson, Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan Göteborg Arne Andersson, PostenNord Moderator Gunnar Ahlström Talare: Agneta Persson, WSP Anna Denell, Vasakronan Ann-Kristin Karlsson, Swedish Green Building Council Björn Sundin, Örebro David Schongin, Diligentia Fredrik Kolterjahn, HUI Research Håkan Hyllengren, Citicon Jonas Tapio, Citycon Karin Milles, Sundbyberg stad Karin Åkerblom, Uppsala kommun Karolin Forsling, AMF-fastigheter Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan AB Louise Bergqvist, Unibail-Rodamco Lukas Smas, Nordregio Rudolf Antoni, Fastighetsägarna u Konferens maj 2013, fördjupningsdag 17 maj 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 15 maj 8.30 Löpande registrering 9.00 Moderator Gunnar Ahlström inleder dagen och centrumsamarbetens styrka Rudolf Antoni presenterar studien samt ger en utblick på nuvarande situation för fastighetsföretagande Den urbana konsumtionens dynamik ur ett forskningsperspektiv Handel är ofta en bärande del i en stads utveckling och den vardagliga konsumtionen är en viktig del av det urbana livet. Inom geografin är rum och plats centrala begrepp och Lukas Smas har i sin forskning studerat den vardagliga konsumtionens platser och rumslighet, och hur konsumtionen formar och formas av staden. Lukas Smas föreläsning reflekterar och belyser denna dynamik utifrån tre teman: Lunch Varför en centrumindexkartläggning? Föredömliga företagskommuner Strategier för förbättrande av samarbetsklimat Rudolf Antoni, utredare och biträdande näringspolitisk Fastighetsägarna. Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och representerar drygt medlemmar Lunch Mötet: varor och tjänster Staden: upplevelser och butiker Planeringen: lokalisering och reglering Lukas Smas, senior research fellow, Nordregio. Lukas disputerade i kulturgeografi vid Stockholms universitet med avhandlingen Transaction Spaces. Nordregio är ett ledande internationellt nordiskt forskningsinstitut inom ett brett fält av regionala studier med syfte att producera initierat och relevant material för beslutsfattare på internationell, nationell och regional nivå. Så byggde vi ett modernt stadstorg Liljeholmstorget är en del av den växande stadsdelen Liljeholmen. Liljeholmstorget Galleria invigdes i oktober 2009 och området fick därmed sitt första köpcentrum. Gallerian rymmer 90 butiker, har direktingång från ett nybyggt garage samt från tunnelbanan och torget. Omvandlingen förenklade vardagen för boende, arbetande och förbipasserande. Håkan Hyllengren och Jonas Tapio berättar om sina erfarenheter. Samverkan mellan galleriaprojektet och övrig planering Liljeholmen Fika Sundbyberg i omvandling infrastrukturens betydelse för stadsomvandlingen Kriterier gällde för omvandlingen av torget - vilka var de tänka målgrupperna? Gallerians utformande och verksamhetsinriktningar Överlämnande av färdigt projekt och uppföljning av detta Det händer mycket i de centrala delarna av Sundbyberg. I staden byggs en småskalig galleria med bibliotek, butiker, restauranger, designhotell och bostäder. Politisk inriktning mot småskalighet - varför blev det inte ett storskaligt köpcentra? Infrastrukturens betydelse för stadsomvandlingen Sundbybergs torg - vikten av omvandlingen av torget Marknadsföring och sammarknadsföring av gallerian och dess butiksägare Håkan Hyllengren, projektutvecklare Citycon och Jonas Tapio, commercial director Citycon. Liljeholmstorget Galleria ägs och drivs av Citycon som specialiserat sig på aktivt ägande av köpcentrum och detaljhandelsfastigheter. Totalt äger Citycon 33 köpcentrum och 50 andra detaljhandelsfastigheter De olika förutsättningarna för stadskärnans södra och norra del. Sundbybergs riktlinjer för gestaltning av stadskärnan Karin Milles, stadsarkitekt, Sundbybergs stad. Karin har bred erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor både som arkitekt och som stadsplanerare, i Sverige och utomlands. Sundbybergs stad arbetar aktivt med att skapa gränsöverskridande processer för att involvera alla intressenter Därför måste politiker ta sitt ansvar för stadens konkurrenskraft I slutet av januari släppte Fastighetsägarna en rapport som visar hur klimatet för fastighetsföretagande ser ut i 20 kommuner runt omkring i Sverige. Studien kompletteras med specialanalys med fokus på stadskärnornas konkurrenskraft FIKA Därför samarbetar vi omvandling av den lilla stadskärnan Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en växande vilket ställer nya krav på stadsplanering, trafikföring och bostäder. Ökad turism och nya målgrupper bidrar till en förnyelse av såväl företagande som utbudet i city. Karin Åkerblom och Lisa Thörn delar med sig av sina erfarenheter kring det långvariga samarbetet för att skapa den attraktiva stadskärnan. Hur har samarbetet utvecklats över tid? Finansiering av samprojektet. Intressekonflikter i samverkan? Samprojekten Dragarbrunnsgatan och Forumtorget Visioner för Uppsalas stadskärna

3 Konferensprogram Torsdag 16 maj Karin Åkerblom, processledare stadsutveckling Uppsala kommun och Lisa Thörn, cityledare Uppsala Citysamverkan AB. Karin är landskapsarkitekt och arbetar med stadsutvecklingsfrågor på kontoret för samhällsutveckling. Lisa Thörn är Cityledare på Uppsala Citysamverkan AB där bolaget ägs till hälften vardera av Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna i city Projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Ett gemensamt certifieringssystem för stadsdelar hjälper till att göra skillnad i arbetet med hållbar stadsutveckling. Inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) återfinns hållbarhetsperspektiven miljö, ekonomi och social hållbarhet för att underlätta planeringsprocessen. Oktober 2012 tog Sweden Green Building Council (SGBC) över HCS och Ann-Kristin Karlsson presenterar det pågående arbetet. Bakgrund till projektet Ett nationellt ramverk - hur skapa legitimitet för och trovärdighet i projektet Breeam communities - en svensk variant vilka områden behöver anpassas för svenska förhållanden? Framtida utveckling finns behov av ett unikt svenskt system eller inte? Ann-Kristin Karlsson, projektledare HCS Swedish Green Building Council. Ann-Kristin är också affärsutvecklare för Hållbara städer på WSP Sverige Omvandling i citynära lägen stadsdelsomvandling: Frölunda Nya Frölunda Torg i Göteborg är ett exempel på ett projekt där handelsplatser fått vara del av en större förändring av en stadsdel, något som fastslagits på politisk nivå. Omvandlingsprocessen har i hög grad drivits av fastighetsägaren där fokus varit att skapa ett modernt stadsdelscentrum, där människor ska kunna vistas och trivas. David Schongin delger processen bakom stadsdelsomvandlingen. Frölunda stadsdel bakgrund projektet Incitament för fastighetsägarens engagemang kring omvandlingen av en stadsdel Så attraherar vi barnfamiljerna hur tänka kring möjliga målgruppers behov av rum i en handelsfastighet? Skillnader och likheter i projektet mot övriga Diligentias satsningar Trender inom handelsfastighetsförädling - hot och möjligheter David Schongin, centrumchef Diligentia. Diligentia har tolv köpcentrum i Sverige centrerar till storstadsregionerna Stockholm, Västra Sverige, Skåne och Östergötland Konferensens första dag avslutas Fika Moderatorn inleder konferensens andra dag 9.15 E-handel hot eller möjlighet? E-handeln påverkar och kommer påverka stadens butikshandel och därmed stadsrummet. Handelns utredningsinstitut genomför kontinuerligt mätningar av handelns utveckling och har en mångårig erfarenhet av att samla in och analysera statistik. Institutet tar fram beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning för i huvudsak kunder med intresse för handel och turism. Fredrik Kolterjahn ger en bild av det aktuella läget för handeln: Aktuella rörelsemönster för handeln E-handelns påverkan på handeln Konsekvenser av handelns utveckling för stadsomvandlingen Möjliga strategier i ett framtida planeringsarbete Fredrik Kolterjahn, försäljningschef HUI Research. Fredrik är civilekonom och ansvarar för frågor kring köpcentrumutveckling och kontakt med fastighetsägare på HUI Research Därför får vi kalla oss Stockholms populäraste köpcentrum digitalisering i praktiken I en nyligen genomförd studie toppar Nacka Forum högst nöjd-kund-index och blir därför Stockholms populäraste köpcentrum Nacka Forum har arbetat tydligt med sin digitala marknadsföring med både egen app och facebookgrupp med drygt gillare. Louise Bergqvist delar med sig av sina erfarenheter kring att skapa mest nöjda kunder och hitta alternativa marknadsföringsstrategier. Kvalitetsmärkt shopping - vad betyder det? Hur arbeta med digital marknadsföring? Så skapar vi mötet - service och upplevelser Louise Bergqvist, centrumchef Nacka Forum. Louise är centrumchef på Nacka Forum sedan juli 2012 och har erfarenhet av såväl tidigare centrumchefjobb som strategisk verksamhet inom fastighetsägaren. Nacka Forum ägs av Unibail-Rodamco som är en av de största internationella fastighetsägarna i Sverige Så löser vi varudistribution och transport i Europas grönaste kommun Växjö kommun profilerar sig genom sitt miljöprogram som Europas grönaste stad. Kommunen genomför ett pilotprojekt gällande en samordnad varudistribution och kommunen har också arbetat tydligt kring de interna transporterna. Kristina Thorvaldsson planeringschef Växjö talar kring kopplingen mellan det övergripande miljöprogrammet och

4 projektet kring den samordnade varudistributionen Lunch FIKA Växjös miljöprogram - bakgrund i relation till stadsutveckling Handelns tillgänglighet och varudistribution Tanken mellan samordnad varudistribution inom kommunen Övriga trafiklösningar i relation till Växjö miljöprogram Kristina Thorvaldsson, planeringschef, Växjö kommun. Kommunen har bland annat funnits representerad i dialog kring Hållbara städer. Stadens utveckling åskådliggörs i ledorden En stad för alla, Den sammanhållna staden och Sjöstaden Hur du attraherar olika målgrupper utifrån koncepttänkande Att arbeta utifrån koncept för att attrahera olika målgrupper i ett affärscentra har visat sig vara en väg till utveckling. Hur måste man tänka för att kunna genomföra ett sådant citynära projekt som Gallerian Mood Stockholm i ett verkligt A-läge med hög konkurrens? Likaså, vad kräver ett större externt läge och etablering, inte minst i krav av samverkan kring infrastrukturlösningar: Karolin Forsling pratar utifrån sina erfarenheter av arbetet med handelsfastigheter. Att jobba med konceptualisering - och varför? Exemplen Mood Stockholm och Sickla Handelsplats Vikten av att arbete i citysamverkan vilka gemensamma frågor och utmaningar Utvecklingen inom Retailfastigheter generellt - vilka trender går att se? Karolin Forsling, affärsområdeschef Retail, AMF-fastigheter. Karolin har en bred erfarenhet av fastighetsbranschen och började sitt arbete en gång i tiden med omvandlingen av citykärnan i Sundsvall Fastighetsköp för levande stadsmiljö I slutet av december 2012 förvärvade Örebro kommun i två handelsfastigheter i centrala staden respektive i Mariebergsområdet. Beslutet godkändes av kommunfullmäktige den 30 januari. Björn Sundin, ordförande (S) i Programnämnd Samhällsbyggnad ger sin bild av arbetet innan inköp och den långsiktigt strategiska utvecklingen av Örebro kommun. Vikten av förarbete och planberedskap - strukturplanens framväxt Finansiering av förvärvet Relation och dialog med fastighetsägaren fram till affär Det politiska samarbetet i kommunen - hur har detta fungerat Så finansieras det hållbara byggandet Det hållbara byggande kan vara ett modeord som kan sakna reellt innehåll när det väl ska omsättas i praktiken. De rent företagsekonomiska kalkylerna kan också visa att det är svårt att få lönsamhet för den enskilda byggnaden eller området. Något som i sin tur leder till svårigheter att legitimera exempelvis ombyggnad och renovering av byggnader som inte ligger i A- läge. Och det långtgående driftansvaret - vems ansvar är det? Agneta Persson ger sin bild av hållbart byggande och hur det kan finansieras. Vad är det gröna byggandet för handelsplatser Det samhällsekonomiska perspektivet på stadsutveckling - hur minskar man glappet mellan vad som är samhällsekonomisk och vad som är företagsekonomiskt? Vikten av samarbete mellan olika parter Därför ska vi bygga hållbart Konsultens roll och ansvar i det hållbara byggandet Agneta Persson, affärsutvecklare för Hållbara städer, WSP Sverige AB. Agneta är civilingenjör i botten och har arbetat med utvecklings-, energi- och miljöfrågor sedan Därför är vi gröna Vasakronans miljöarbete Att ha ett genomarbetat miljöarbete med hög kvalitet är en viktig del i att vara en trovärdig partner inom fastighetsområdet. lnom miljöarbetet återfinns konceptet Den gröna butiken med grönt hyresavtal, grön butiksomställning, grön el, grön service och grön emballage- och avfallshantering, grön butiksavveckling. Anna Denell delar med sig av arbetet kring hållbarhet med fokus citynära handelscentra. Anledningen till ett systematiskt miljöarbete för företagets trovärdighet Förväntningar på hyresgäster - hur implementeras det systematiska miljö- och kvalitetsarbetet för varje hyresgäst Exempel från verksamheten Utmaningar i dagens och morgondagens miljöarbete Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area om cirka 2,6 miljoner kvadratmeter Konferensen avslutas Örebros långsiktiga tillväxtplan och förädling av områden - vikten av att kommunen är aktiv Om konferensens moderator: Gunnar Ahlström är rådgivare inom media och detaljhandel med inriktning på marknadsstrategi och distributionskanaler. Han har varit vd för Norstedts Förlag och Akademibokhandeln och arbetat mycket med affärsutveckling kopplat till den digitala utvecklingen. Verksam som styrelseledamot i flera bolag och är delägare i en butik inom en större idrottskedja Björn Sundin, kommunalråd Örebro kommun. Björn är kommunalråd för socialdemokraterna sedan 2011 och har deltagit i arbetet både med strukturplanen för området och i förhandlingarna inför affären. Björn Sundin har varit aktiv i kommunpolitiken sedan nittiotalet.

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Fredag 17 maj Centrum och handelsplatser i den moderna staden Varumärkesbyggande och e-handel i en digitaliserad tid Perspektiv och konkreta verktyg för hur du arbetar effektivare med varumärkesbyggande och e-handel i ditt affärscentrum Del 1: Ett sanningens ögonblick varumärket och dess roll Som centrumledare vet du hur viktigt det är att arbeta med en gemensam målbild kring gallerian och utmaningar i detta. De enskilda varumärkena måste finnas exponerade samtligt som dina hyresgäster och inhyrda verksamheter bör ha ett samlat engagemang och uppslutning för ditt ansvarsområde som helhet. Fördjupningsdagens första del behandlar vikten av varumärket utifrån den forskning och projekt som Eva Ossiansson, Handelshögskolan i Göteborg bedriver. Under dagen får du del av en teoretisk ram för hur du bygger ditt varumärke- i relation inte minst till sociala medier och genom praktisk workshop omsätta kunskaperna på plats, med resterande deltagare. Eva Ossiansson Fil. dr Företagsekonomiska institutionen Göteborgsuniversitet Del 2: E-handel, då och nu Att e-handeln påverkat och fortlöpande riktar om handeln visar inte minst e-baromentern. Vilka möjligheter för utvecklingen med sig och hur arbetar du på lokal nivå, som mindre butiksägare eller del av större kedja, med detta? Arne Andersson, långvarigt kunnig inom området guidar dig genom e-handelns utveckling och de utmaningar och möjligheter som e-handeln erbjuder utifrån ett dagsaktuellt fokus, också med praktisk fokus. Arne Andersson distanshandelsexpert, PostenNord Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Att skapa hållbara handelsplatser, med fokus på människors behov, önskningar och rörelsemönster är viktigt för stadens och regionens utveckling. Den maj i år erbjuder vi dig att komma och vara en del av den pågående diskussionen om hur handels- och affärslokaler påverkar stadsbilden utifrån e-handel, konceptualisering, miljöarbete och hållbarhetsaspekter. Under det två dagar som konferensen pågår får du del av aktuella exempel på kommuner, fastighetsbolag och handelsverksamma som brottats med olika delar i att skapa attraktiva stadskärnor och handelsplatser. Inte minst i samarbetsform och utifrån tydliga planer. Konferensen ger dig också naturligvis möjligheten att träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter kring processen att arbeta med stadens utformning och kommersialisering. Så ta chansen och få del av ett dynamiskt sammanhang med fokus på de skarpa frågeställningarna och de givande diskussionerna! Missa inte heller den separata fördjupningsdagen Varumärkesbyggande och e handel i en digitaliserad tid. Fördjupningsdagen riktar sig främst till dig som ingår i centrumledning, är butikschef eller marknadsförare inom handeln. Välkommen till konferensen som hjälper dig att möta dagens och morgondagens utmaningar gällande affärscentra! Elisebeth Berge Projektledare Teknologisk Institut Konkreta exempel och verktyg för hur du arbetar effektivare med varumärkesbyggande av ditt affärscentrum och hur du ser möjligheterna med e-handel. Varmt välkommen! Datum: 17 maj Plats: Olof Palmes gata 31, Stockholm Tid: Lunch: Goda anledningar att gå Möt experter som ger dig möjligheter att reflektera och utveckla din egen handelsplats Högaktuella föreläsningar kring e-handel och hållbarhet utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv Praktikfall från kommuners stadsplanerings- och miljöarbete Inspireras av olika gruppers perspektiv på handelsplatsen och stadsdelsutveckling Nätverka med kollegor från landet Vi bryter för fika och pauser under dagen

6 Porto betalt Sverige Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på eller Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens maj 2013 (3869-1) Fördjupningsdag 17 maj 2013 (3872-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris 4 personer och fler: Konferens två dagar 5990 kr/person - UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Seminariedag 4990 kr/person 3990 kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Fritidshem 2013 n Ungas boende 2013 n Badanläggningar 2013 n Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor n Lokalhyror - kommersiell hyresrätt n Diplomerad fastighetsförvaltare Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Ekosystemtjänster i samhällsplaneringen Planeringsverktyg för ekosystemtjänster Bild: WHITE Naturen i staden livsviktigt! Ekosystemtjänsters betydelse i planeringen Så får du beslutsfattarna att förstå nyttan med ekosystemtjänster Metoder och

Läs mer

Boende för äldre 2015

Boende för äldre 2015 Grupperbjudande: 1000 kr rabatt/person vid minst 3 anmälda! Boende för äldre 2015 Planera för framtidens äldreboende Behovsanpassad arkitektur för äldre Verktyg för att stimulera självständighet och delaktighet

Läs mer

Destinationsutveckling 2013

Destinationsutveckling 2013 Lyssna till internationellt prisbelönta Destination Röros Destinationsutveckling 2013 Tillvarata besöksnärigens stora tillväxtpotential Så blir din destination exportmogen Hur tackla de mellanmänskliga

Läs mer

Attraktiva skolgårdar

Attraktiva skolgårdar Ny efterfrågad konferens! Attraktiva skolgårdar Så skapar du skolgårdar som ger de bästa förutsättningarna för barnet Så möjliggör du för naturmiljö- och utomhuspedagogik på skolgårdar Att anlägga en ny

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Framtidens bostäder och boendemiljöer

Framtidens bostäder och boendemiljöer Ta del av konkreta verktyg från sju svenska kommuner! Framtidens bostäder och boendemiljöer Bildkälla: TEMA Bostadsbrist Framtidens behov Bostadsutveckling Hur kan vi öka bostadsbyggandet och vad krävs

Läs mer

Lokalresursplanering i offentlig sektor

Lokalresursplanering i offentlig sektor Ta er lokalresursplanering ett steg vidare! Lokalresursplanering i offentlig sektor Bättre verksamhetsnytta och ökad kostnadseffektivitet Vad är nyttan med lokalplanering? Hur utveckla lokalbeståndet för

Läs mer

Lönsam energieffektivisering av fastigheter

Lönsam energieffektivisering av fastigheter Lär dig hur du kan spara miljonbelopp! Lönsam energieffektivisering av fastigheter Miljonbesparingar Framgångsrika praktikfall Ny teknik- och lösningar Så skapar du lönsamhet vid satsningar på energieffektivisering

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Vi ses på Urbant Forum

Vi ses på Urbant Forum VI STÄDER Vi ses på Urbant Forum Urbaniseringen är en av vår tids tydligaste trender. Det skapar både möjligheter och utmaningar för svenska städer. Under den nationella inspirationsdagen som vi kallar

Läs mer

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN Erbjudande till medlemmar SEMINARIEINBJUDAN i föreningen Centrumutvecklare Seminar Design Group välkomnar till 2013-års forum för dig som arbetar med handel, handelsfastigheter, stadskärnor och stadsdelscentrum

Läs mer

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel

KLOCKAN 8 DEN 8:E. en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E en inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel KLOCKAN 8 DEN 8:E En inspirationskick redan till frukost hos Svensk Handel Våra populära morgonmöten ger dig en bra start på dagen.

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015

Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/5 2015 Utvärdering SKNT:s årskonferens i Umeå 27-29/ 20 Antal svarande: 7 stycken Har du tidigare deltagit i SKNT:s årskonferens? 44 st 27 st Vad tyckte du om Årskonferensens olika delar? Programinnehållet 4,4

Läs mer

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås

Utveckling och omställning. Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås Utveckling och omställning Ett kompetensprojekt för detaljhandeln i Västerås 1 Innehållsförteckning Förord Bakgrund Projektets syfte Projektets deltagare Projektets upplägg Projektets mål Resultat Enkätundersökningar

Läs mer

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN

HANDELSFASTIGHETER. Utveckla handeln och dina. Lyssna till. 5 februari - Stockholm. Konjunktur Trender Marknad Koncept Ekonomi SEMINARIEINBJUDAN Erbjudande till medlemmar SEMINARIEINBJUDAN i föreningen Centrumutvecklare Seminar Design Group välkomnar till 2013-års forum för dig som arbetar med handel, handelsfastigheter, stadskärnor och stadsdelscentrum

Läs mer

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte

Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Säkra informationen i din kommun! Informationssäkerhet i kommunal verksamhet Vägen till god informationssäkerhet mötesplats och erfarenhetsutbyte Molntjänster hur säkerställs säkerheten? Säkerhetsrutiner

Läs mer

Livskraftig näringslivsutveckling

Livskraftig näringslivsutveckling Värdefull blandning av expertis och best practice Livskraftig näringslivsutveckling Innovation, tillväxt och attraktion lokal och regional utveckling Den perfekta staden vad är en attraktiv stad? Moderator

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling

Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Social hållbarhet en naturlig del i planeringen Social hållbarhet i planeringen Så går du från tanke till handling Konkreta metoder för framgång med social hållbarhet och hur du kan mäta effekterna Så

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL SVENSKA STADSKÄRNORS ÅRSKONFERENS VISBY, GOTLAND 30-31 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL TVÅ DAGAR AV INSPIRATION OCH NÄTVERK Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande

Läs mer

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur

Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Byggarbetsmiljö som minskar skador och olycksfall Byggarbetsmiljödagarna Så skapar du säkra arbetsplatser och främjar en god säkerhetskultur Så arbetar du för att minska skador och olycksfall på din byggarbetsplats

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Mäta och styra den tekniska förvaltningen

Mäta och styra den tekniska förvaltningen Stärk och effektivisera förvaltningen! Mäta och styra den tekniska förvaltningen Komponentavskrivning Verksamhetsutveckling Rekrytering Komponentavskrivningar så hanterar du bäst övergången från det tidigare

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017

Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Effektivisera din resursfördelning Resursfördelning i omsorgsförvaltningen 2017 Maximera din begränsade budget Effektiv resursfördelning utan att tappa kvalitet Nya Välfärdsteknologisnurran 2.0 lär dig

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM

UTVECKLA DITT KÖPCENTRUM inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 mars 2014 SPECIELLT INBJUDEN Storo Storsenter Unni Merethe Aasgaard PRAKTIKFALL FRÅN Emporia Frederik Ekelund Erikslunds Shopping Center Jessica Alenbring

Läs mer

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse

Akutpsykiatri 2014. Hör psykospatientens erfarenheter. Bemötande Tillgänglighet Samverkan. Ett tryggt samtal om mötets betydelse Hör psykospatientens erfarenheter Akutpsykiatri 2014 Bemötande Tillgänglighet Samverkan Konsekvenser av att förlora en närstående genom suicid Den goda kommunikationens dubbla funktion när två experter

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Framtidens urbana trädbestånd

Framtidens urbana trädbestånd inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 oktober 2013 experter Henrik Sjöman SLU Alnarp Vikki Bengtsson Ekolog Pro-natura PrAktikfALL från malmö stad Arne Mattsson göteborgs stad Helena Bjarnegård kungsbacka

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING

VÄRDESKAPANDE STADSOMVANDLING inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 oktober 2012 SPECIELLT INBJUDNA TALARE Greater London Authority Design for London Daniel Nordh PRAKTIKFALL FRÅN Kiruna kommun Anders Lundgren Uppsala kommun

Läs mer

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING

22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING 22 OKTOBER 2015 STOCKHOLM HELDAGSKONFERENS 6 PERSPEKTIV KRING STADSUTVECKLING ...... PROGRAM 08.30 I N CHE CKNI NG 09.00 FR UKOST OCH MI NGEL 09.45 VÄL KOMME N Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor Per

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Effektivitetsskapande intranät

Effektivitetsskapande intranät Utveckla ditt intranät i rätt riktning! Effektivitetsskapande intranät Intranät som skapar effektiva organisationer och produktiva medarbetare Utveckla ditt intranät i rätt riktning hur du skapar ett behovsanpassat,

Läs mer

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk

! Bilda en styrgrupp och skapa nätverk Processverktyg Att skapa förändring för att höja kvaliteten Den planeringsprocess och organisation som finns inom många kommuner har sin bas i modernistiskt struktureringsideal, vilket innebär att de har

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2015

Landskapsarkitektdagarna 2015 Att lyfta och försvara det gröna i staden Landskapsarkitektdagarna 2015 Grön utveckling i urban miljö Bildkälla : White arkitekter AB Att bevara det gröna värdet hur du försvarar det gentemot pengavärdet

Läs mer

Översvämningar på grund av skyfall

Översvämningar på grund av skyfall HÖGAKTUELL KONFERENS! Översvämningar på grund av skyfall Regresser och juridik Vilka skyldigheter har kommunen, fastighetsägare och försäkringsbolag vid en översvämning? Vad blir de samhällsekonomiska

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor Stadskärnan är viktig för många! Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor KULTUR Organisationen Ett unikt non-profit nätverk för offentliga och kommersiella stadsutvecklare! Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

PARKERINGSDAGARNA 2014

PARKERINGSDAGARNA 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 7-8 oktober 2014 VÅRA TALARE VTI Tomas Svensson Forskningsdirektör Umeå kommun Elin Pietroni Planeringschef Göteborgs stads Parkeringsbolag Maria Stenström Stockholms

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Attraktiv Näringslivskommun

Attraktiv Näringslivskommun Attraktiv Näringslivskommun Inbjudan till konferens i Stockholm den 23-24 mars 2010 PRAKTIKFALL FRÅN Arena för tillväxt Roland Lexén Årets tillväxtkommun 2008! Umeå kommun Roland Carlsson Entreprenörsregionen

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov

Kommunens nya roll & ansvar KOMMUNAL IDROTT- & FRITIDSPLANERING. Framtidens anläggning utifrån invånarnas behov inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 januari 2015 MODERATOR Paul Sjöblom Fil.dr, forskare VÅRA EXPERTER Malmö högskola Karin Book Universitetslektor ProActivity AB Johan Faskunger Utredare, fil.

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015

Kravforum 2015. Kund och affärsnytta. Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering. Stockholm 11 12 november 2015 Kund och affärsnytta Kravforum 2015 Effektiva metoder och strategier för en bättre kravhantering Kravhanteringsprocessens huvudaktiviteter öka effektivitet och träffsäkerhet Agil kravhantering för bättre

Läs mer

Urban ljussättning och belysning

Urban ljussättning och belysning Boka innan 20 februari och få 500 kr rabatt! Urban ljussättning och belysning Ekologisk, ekonomisk och estetiskt tilltalande ljussättning Belysning för framtidens städer Talare Att skriva upphandlingar

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

FRAMTIDENS FRILUFTSKOMMUN

FRAMTIDENS FRILUFTSKOMMUN inbjudan till konferens i Stockholm den 4-5 november 2014 VÅRA EXPERTER Peter Fredman Professor och forskare i friluftsliv Margaretha Svenning Miljöjurist Ulf Silvander Generalsekreterare PRAKTIKFALL FRÅN

Läs mer

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni

Attraktiv stadsmiljö. Antoni Research. @RudolfAntoni Attraktiv stadsmiljö Antoni Research @RudolfAntoni STADEN FÖRÄNDRAS Människor mer rörliga och flyttbenägna Koncentration till allt större städer Staden är inte bara en handelsplats mötesplats, arena

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Rörlig bild i kommunikationen

Rörlig bild i kommunikationen Stick ut från mängden med rörlig bild Rörlig bild i kommunikationen Starkare budskap och större genomslagskraft med rörlig kommunikation Lär dig att skapa kreativt rörligt innehåll till dina kommunikationskanaler

Läs mer

Framtidens lekplatser

Framtidens lekplatser inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 maj 2013 experter konsumentverket Anna Strandberg msb Jan Schyllander slu Alnarp Fredrika Mårtensson Säkra, tillgängliga och pedagogiska lekplatser karolinska

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL

NYCKELTAL FÖR EFFEKTIVARE UNDERHÅLL inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 februari 2011 TALARE FRÅN Sapa Heat Transfer AB Thomas Strid Maintenance Manager Volvo CE Marcus Bengtsson Underhållstekniker Tekn.dr Maintenance Management

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Våld i nära relationer 2013

Våld i nära relationer 2013 NY AKTUELL KONFERENS! Våld i nära relationer 2013 Förebyggande arbete speciellt utsatta grupper nya metoder Ur barns perspektiv så pratar du med barn som upplevt våld Uppbrottsprocessen så är du ett stöd

Läs mer

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall!

Kontor 2013. Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren. Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Erfarenheter från Sweco, Swedbank, Försäkringskassan och Vattenfall! Kontor 2013 Lokalutformning som del i att vara den attraktiva arbetsgivaren Så byggde vi Sveriges modernaste kontor Nya Swecohuset Därför

Läs mer

Geriatrisk vård för framtiden

Geriatrisk vård för framtiden Lägg grunden för den framtida geriatriska vården! Geriatrisk vård för framtiden Stärk helhetssynen och teamarbetet för den äldre patienten på sjukhuset Så möjliggör du en personcentrerad vård av den geriatriska

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

www com https .se DIGITALISERING SOM MÖJLIGGÖRARE

www com https .se DIGITALISERING SOM MÖJLIGGÖRARE Program MÅNDAG KVÄLL 21 SEPTEMBER: e-handels-get-together Restaurang 4kök, Affärshuset Kvasten 18.30-21.00 Upptakt Möt upp kvällen innan e-handelsdagen! Middag, mingel & kunskap! Framtidens Butik Malin

Läs mer

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar

Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Så ökar du din beläggning! Attraktiva hotell- och konferensanläggningar Ökad beläggning Ny teknik Trender och framtidsspaning Så kan du erbjuda kunderna det som efterfrågas senaste trenderna och framtidsspaningen

Läs mer

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande!

Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Ökad personlig effektivitet verktyg och metoder Få mer gjort som skolledare och öka ditt välbefinnande! Lär dig att prioritera och skapa kontroll över din tid Frigör energi mindre stress, bättre resultat

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Effektiv energistyrning av fastigheter

Effektiv energistyrning av fastigheter Lönsam energieffektivisering Effektiv energistyrning av fastigheter Styrmedel för framgångsrika investeringar Trenderna inom energieffektivisering och förnyelsebar energi Energieffektivitet som finansiell

Läs mer

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI

TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI TRENDSPANING - E-HANDEL UR ETT FASTIGHETSPERSPEKTIV NOVEMBER 2013 TOMAS KRUTH OCH RUDOLF ANTONI INLEDNING Vi ser idag hur handeln omvandlas kraftigt när e handeln tar större del av den totala handeln.

Läs mer

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt

GRÖN LOGISTIK MÄT OCH STYR. Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader med grön logistik. Miljöarbete i logistik på ett kostnadseffektivt sätt inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 april 2010 KEY NOTE SPEAKERS Lars B Johansson Professor industriell miljöteknik TFK Fredrik Persson VD Coop Logistik AB Ökad konkurrenskraft och minskade kostnader

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Förtätning av staden 2015

Förtätning av staden 2015 BOKA INNAN DEN 18 SEPTEMBER 1 000 KR RABATT! Förtätning av staden 2015 Så bygger vi framtidens stadsrum Utflyktsprogram ingår i priset! Källa: Sweco Architects Förtätningens baksida så undviker du dem

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Telefonrådgivning inom psykiatrin

Telefonrådgivning inom psykiatrin Gå 3! r ö af l a et 4b Telefonrådgivning inom psykiatrin Hur bemöta suicidtankar och planer i telefonrådgivningen? Lagar och föreskrifter för dig i telefonrådgivningen Depression och ångestsyndrom ditt

Läs mer

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution.

Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. HÄR BYGGS DET: Framtid Det är inte varje dag du blir inbjuden till en revolution. Nordbygg Sustainable Days Featuring Germany 1 4 april 2014 Företag och experter bakom den världsledande tyska energitekniken

Läs mer