Centrum och handelsplatser i den moderna staden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum och handelsplatser i den moderna staden"

Transkript

1 Exempel från Sundbyberg, Uppsala, Växjö och Örebro Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Så skapas ett stadsdelscentrum Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Så jobbar du med konceptualisering av gallerior E-handels betydelse för stadens utformning Stadkärnans konkurrenskraft och centrumsamarbetes styrka Citysamverkan i praktiken Det framgångsrika köpcentrumet - så lyckas vi Separat bokningsbar fördjupningsdag 17 MAJ 2013 Varumärkesbyggande och e-handel i en digitaliserad tid Eva Ossiansson, Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan Göteborg Arne Andersson, PostenNord Moderator Gunnar Ahlström Talare: Agneta Persson, WSP Anna Denell, Vasakronan Ann-Kristin Karlsson, Swedish Green Building Council Björn Sundin, Örebro David Schongin, Diligentia Fredrik Kolterjahn, HUI Research Håkan Hyllengren, Citicon Jonas Tapio, Citycon Karin Milles, Sundbyberg stad Karin Åkerblom, Uppsala kommun Karolin Forsling, AMF-fastigheter Kristina Thorvaldsson, Växjö kommun Lisa Thörn, Uppsala Citysamverkan AB Louise Bergqvist, Unibail-Rodamco Lukas Smas, Nordregio Rudolf Antoni, Fastighetsägarna u Konferens maj 2013, fördjupningsdag 17 maj 2013, Stockholm

2 Konferensprogram Onsdag 15 maj 8.30 Löpande registrering 9.00 Moderator Gunnar Ahlström inleder dagen och centrumsamarbetens styrka Rudolf Antoni presenterar studien samt ger en utblick på nuvarande situation för fastighetsföretagande Den urbana konsumtionens dynamik ur ett forskningsperspektiv Handel är ofta en bärande del i en stads utveckling och den vardagliga konsumtionen är en viktig del av det urbana livet. Inom geografin är rum och plats centrala begrepp och Lukas Smas har i sin forskning studerat den vardagliga konsumtionens platser och rumslighet, och hur konsumtionen formar och formas av staden. Lukas Smas föreläsning reflekterar och belyser denna dynamik utifrån tre teman: Lunch Varför en centrumindexkartläggning? Föredömliga företagskommuner Strategier för förbättrande av samarbetsklimat Rudolf Antoni, utredare och biträdande näringspolitisk Fastighetsägarna. Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad och representerar drygt medlemmar Lunch Mötet: varor och tjänster Staden: upplevelser och butiker Planeringen: lokalisering och reglering Lukas Smas, senior research fellow, Nordregio. Lukas disputerade i kulturgeografi vid Stockholms universitet med avhandlingen Transaction Spaces. Nordregio är ett ledande internationellt nordiskt forskningsinstitut inom ett brett fält av regionala studier med syfte att producera initierat och relevant material för beslutsfattare på internationell, nationell och regional nivå. Så byggde vi ett modernt stadstorg Liljeholmstorget är en del av den växande stadsdelen Liljeholmen. Liljeholmstorget Galleria invigdes i oktober 2009 och området fick därmed sitt första köpcentrum. Gallerian rymmer 90 butiker, har direktingång från ett nybyggt garage samt från tunnelbanan och torget. Omvandlingen förenklade vardagen för boende, arbetande och förbipasserande. Håkan Hyllengren och Jonas Tapio berättar om sina erfarenheter. Samverkan mellan galleriaprojektet och övrig planering Liljeholmen Fika Sundbyberg i omvandling infrastrukturens betydelse för stadsomvandlingen Kriterier gällde för omvandlingen av torget - vilka var de tänka målgrupperna? Gallerians utformande och verksamhetsinriktningar Överlämnande av färdigt projekt och uppföljning av detta Det händer mycket i de centrala delarna av Sundbyberg. I staden byggs en småskalig galleria med bibliotek, butiker, restauranger, designhotell och bostäder. Politisk inriktning mot småskalighet - varför blev det inte ett storskaligt köpcentra? Infrastrukturens betydelse för stadsomvandlingen Sundbybergs torg - vikten av omvandlingen av torget Marknadsföring och sammarknadsföring av gallerian och dess butiksägare Håkan Hyllengren, projektutvecklare Citycon och Jonas Tapio, commercial director Citycon. Liljeholmstorget Galleria ägs och drivs av Citycon som specialiserat sig på aktivt ägande av köpcentrum och detaljhandelsfastigheter. Totalt äger Citycon 33 köpcentrum och 50 andra detaljhandelsfastigheter De olika förutsättningarna för stadskärnans södra och norra del. Sundbybergs riktlinjer för gestaltning av stadskärnan Karin Milles, stadsarkitekt, Sundbybergs stad. Karin har bred erfarenhet av stadsbyggnadsfrågor både som arkitekt och som stadsplanerare, i Sverige och utomlands. Sundbybergs stad arbetar aktivt med att skapa gränsöverskridande processer för att involvera alla intressenter Därför måste politiker ta sitt ansvar för stadens konkurrenskraft I slutet av januari släppte Fastighetsägarna en rapport som visar hur klimatet för fastighetsföretagande ser ut i 20 kommuner runt omkring i Sverige. Studien kompletteras med specialanalys med fokus på stadskärnornas konkurrenskraft FIKA Därför samarbetar vi omvandling av den lilla stadskärnan Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en växande vilket ställer nya krav på stadsplanering, trafikföring och bostäder. Ökad turism och nya målgrupper bidrar till en förnyelse av såväl företagande som utbudet i city. Karin Åkerblom och Lisa Thörn delar med sig av sina erfarenheter kring det långvariga samarbetet för att skapa den attraktiva stadskärnan. Hur har samarbetet utvecklats över tid? Finansiering av samprojektet. Intressekonflikter i samverkan? Samprojekten Dragarbrunnsgatan och Forumtorget Visioner för Uppsalas stadskärna

3 Konferensprogram Torsdag 16 maj Karin Åkerblom, processledare stadsutveckling Uppsala kommun och Lisa Thörn, cityledare Uppsala Citysamverkan AB. Karin är landskapsarkitekt och arbetar med stadsutvecklingsfrågor på kontoret för samhällsutveckling. Lisa Thörn är Cityledare på Uppsala Citysamverkan AB där bolaget ägs till hälften vardera av Upsala Handelsförening och Fastighetsägarna i city Projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar Ett gemensamt certifieringssystem för stadsdelar hjälper till att göra skillnad i arbetet med hållbar stadsutveckling. Inom projektet Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) återfinns hållbarhetsperspektiven miljö, ekonomi och social hållbarhet för att underlätta planeringsprocessen. Oktober 2012 tog Sweden Green Building Council (SGBC) över HCS och Ann-Kristin Karlsson presenterar det pågående arbetet. Bakgrund till projektet Ett nationellt ramverk - hur skapa legitimitet för och trovärdighet i projektet Breeam communities - en svensk variant vilka områden behöver anpassas för svenska förhållanden? Framtida utveckling finns behov av ett unikt svenskt system eller inte? Ann-Kristin Karlsson, projektledare HCS Swedish Green Building Council. Ann-Kristin är också affärsutvecklare för Hållbara städer på WSP Sverige Omvandling i citynära lägen stadsdelsomvandling: Frölunda Nya Frölunda Torg i Göteborg är ett exempel på ett projekt där handelsplatser fått vara del av en större förändring av en stadsdel, något som fastslagits på politisk nivå. Omvandlingsprocessen har i hög grad drivits av fastighetsägaren där fokus varit att skapa ett modernt stadsdelscentrum, där människor ska kunna vistas och trivas. David Schongin delger processen bakom stadsdelsomvandlingen. Frölunda stadsdel bakgrund projektet Incitament för fastighetsägarens engagemang kring omvandlingen av en stadsdel Så attraherar vi barnfamiljerna hur tänka kring möjliga målgruppers behov av rum i en handelsfastighet? Skillnader och likheter i projektet mot övriga Diligentias satsningar Trender inom handelsfastighetsförädling - hot och möjligheter David Schongin, centrumchef Diligentia. Diligentia har tolv köpcentrum i Sverige centrerar till storstadsregionerna Stockholm, Västra Sverige, Skåne och Östergötland Konferensens första dag avslutas Fika Moderatorn inleder konferensens andra dag 9.15 E-handel hot eller möjlighet? E-handeln påverkar och kommer påverka stadens butikshandel och därmed stadsrummet. Handelns utredningsinstitut genomför kontinuerligt mätningar av handelns utveckling och har en mångårig erfarenhet av att samla in och analysera statistik. Institutet tar fram beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning för i huvudsak kunder med intresse för handel och turism. Fredrik Kolterjahn ger en bild av det aktuella läget för handeln: Aktuella rörelsemönster för handeln E-handelns påverkan på handeln Konsekvenser av handelns utveckling för stadsomvandlingen Möjliga strategier i ett framtida planeringsarbete Fredrik Kolterjahn, försäljningschef HUI Research. Fredrik är civilekonom och ansvarar för frågor kring köpcentrumutveckling och kontakt med fastighetsägare på HUI Research Därför får vi kalla oss Stockholms populäraste köpcentrum digitalisering i praktiken I en nyligen genomförd studie toppar Nacka Forum högst nöjd-kund-index och blir därför Stockholms populäraste köpcentrum Nacka Forum har arbetat tydligt med sin digitala marknadsföring med både egen app och facebookgrupp med drygt gillare. Louise Bergqvist delar med sig av sina erfarenheter kring att skapa mest nöjda kunder och hitta alternativa marknadsföringsstrategier. Kvalitetsmärkt shopping - vad betyder det? Hur arbeta med digital marknadsföring? Så skapar vi mötet - service och upplevelser Louise Bergqvist, centrumchef Nacka Forum. Louise är centrumchef på Nacka Forum sedan juli 2012 och har erfarenhet av såväl tidigare centrumchefjobb som strategisk verksamhet inom fastighetsägaren. Nacka Forum ägs av Unibail-Rodamco som är en av de största internationella fastighetsägarna i Sverige Så löser vi varudistribution och transport i Europas grönaste kommun Växjö kommun profilerar sig genom sitt miljöprogram som Europas grönaste stad. Kommunen genomför ett pilotprojekt gällande en samordnad varudistribution och kommunen har också arbetat tydligt kring de interna transporterna. Kristina Thorvaldsson planeringschef Växjö talar kring kopplingen mellan det övergripande miljöprogrammet och

4 projektet kring den samordnade varudistributionen Lunch FIKA Växjös miljöprogram - bakgrund i relation till stadsutveckling Handelns tillgänglighet och varudistribution Tanken mellan samordnad varudistribution inom kommunen Övriga trafiklösningar i relation till Växjö miljöprogram Kristina Thorvaldsson, planeringschef, Växjö kommun. Kommunen har bland annat funnits representerad i dialog kring Hållbara städer. Stadens utveckling åskådliggörs i ledorden En stad för alla, Den sammanhållna staden och Sjöstaden Hur du attraherar olika målgrupper utifrån koncepttänkande Att arbeta utifrån koncept för att attrahera olika målgrupper i ett affärscentra har visat sig vara en väg till utveckling. Hur måste man tänka för att kunna genomföra ett sådant citynära projekt som Gallerian Mood Stockholm i ett verkligt A-läge med hög konkurrens? Likaså, vad kräver ett större externt läge och etablering, inte minst i krav av samverkan kring infrastrukturlösningar: Karolin Forsling pratar utifrån sina erfarenheter av arbetet med handelsfastigheter. Att jobba med konceptualisering - och varför? Exemplen Mood Stockholm och Sickla Handelsplats Vikten av att arbete i citysamverkan vilka gemensamma frågor och utmaningar Utvecklingen inom Retailfastigheter generellt - vilka trender går att se? Karolin Forsling, affärsområdeschef Retail, AMF-fastigheter. Karolin har en bred erfarenhet av fastighetsbranschen och började sitt arbete en gång i tiden med omvandlingen av citykärnan i Sundsvall Fastighetsköp för levande stadsmiljö I slutet av december 2012 förvärvade Örebro kommun i två handelsfastigheter i centrala staden respektive i Mariebergsområdet. Beslutet godkändes av kommunfullmäktige den 30 januari. Björn Sundin, ordförande (S) i Programnämnd Samhällsbyggnad ger sin bild av arbetet innan inköp och den långsiktigt strategiska utvecklingen av Örebro kommun. Vikten av förarbete och planberedskap - strukturplanens framväxt Finansiering av förvärvet Relation och dialog med fastighetsägaren fram till affär Det politiska samarbetet i kommunen - hur har detta fungerat Så finansieras det hållbara byggandet Det hållbara byggande kan vara ett modeord som kan sakna reellt innehåll när det väl ska omsättas i praktiken. De rent företagsekonomiska kalkylerna kan också visa att det är svårt att få lönsamhet för den enskilda byggnaden eller området. Något som i sin tur leder till svårigheter att legitimera exempelvis ombyggnad och renovering av byggnader som inte ligger i A- läge. Och det långtgående driftansvaret - vems ansvar är det? Agneta Persson ger sin bild av hållbart byggande och hur det kan finansieras. Vad är det gröna byggandet för handelsplatser Det samhällsekonomiska perspektivet på stadsutveckling - hur minskar man glappet mellan vad som är samhällsekonomisk och vad som är företagsekonomiskt? Vikten av samarbete mellan olika parter Därför ska vi bygga hållbart Konsultens roll och ansvar i det hållbara byggandet Agneta Persson, affärsutvecklare för Hållbara städer, WSP Sverige AB. Agneta är civilingenjör i botten och har arbetat med utvecklings-, energi- och miljöfrågor sedan Därför är vi gröna Vasakronans miljöarbete Att ha ett genomarbetat miljöarbete med hög kvalitet är en viktig del i att vara en trovärdig partner inom fastighetsområdet. lnom miljöarbetet återfinns konceptet Den gröna butiken med grönt hyresavtal, grön butiksomställning, grön el, grön service och grön emballage- och avfallshantering, grön butiksavveckling. Anna Denell delar med sig av arbetet kring hållbarhet med fokus citynära handelscentra. Anledningen till ett systematiskt miljöarbete för företagets trovärdighet Förväntningar på hyresgäster - hur implementeras det systematiska miljö- och kvalitetsarbetet för varje hyresgäst Exempel från verksamheten Utmaningar i dagens och morgondagens miljöarbete Anna Denell, Hållbarhetschef, Vasakronan. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet omfattar 194 fastigheter med en total area om cirka 2,6 miljoner kvadratmeter Konferensen avslutas Örebros långsiktiga tillväxtplan och förädling av områden - vikten av att kommunen är aktiv Om konferensens moderator: Gunnar Ahlström är rådgivare inom media och detaljhandel med inriktning på marknadsstrategi och distributionskanaler. Han har varit vd för Norstedts Förlag och Akademibokhandeln och arbetat mycket med affärsutveckling kopplat till den digitala utvecklingen. Verksam som styrelseledamot i flera bolag och är delägare i en butik inom en större idrottskedja Björn Sundin, kommunalråd Örebro kommun. Björn är kommunalråd för socialdemokraterna sedan 2011 och har deltagit i arbetet både med strukturplanen för området och i förhandlingarna inför affären. Björn Sundin har varit aktiv i kommunpolitiken sedan nittiotalet.

5 Separat bokningsbar fördjupningsdag Fredag 17 maj Centrum och handelsplatser i den moderna staden Varumärkesbyggande och e-handel i en digitaliserad tid Perspektiv och konkreta verktyg för hur du arbetar effektivare med varumärkesbyggande och e-handel i ditt affärscentrum Del 1: Ett sanningens ögonblick varumärket och dess roll Som centrumledare vet du hur viktigt det är att arbeta med en gemensam målbild kring gallerian och utmaningar i detta. De enskilda varumärkena måste finnas exponerade samtligt som dina hyresgäster och inhyrda verksamheter bör ha ett samlat engagemang och uppslutning för ditt ansvarsområde som helhet. Fördjupningsdagens första del behandlar vikten av varumärket utifrån den forskning och projekt som Eva Ossiansson, Handelshögskolan i Göteborg bedriver. Under dagen får du del av en teoretisk ram för hur du bygger ditt varumärke- i relation inte minst till sociala medier och genom praktisk workshop omsätta kunskaperna på plats, med resterande deltagare. Eva Ossiansson Fil. dr Företagsekonomiska institutionen Göteborgsuniversitet Del 2: E-handel, då och nu Att e-handeln påverkat och fortlöpande riktar om handeln visar inte minst e-baromentern. Vilka möjligheter för utvecklingen med sig och hur arbetar du på lokal nivå, som mindre butiksägare eller del av större kedja, med detta? Arne Andersson, långvarigt kunnig inom området guidar dig genom e-handelns utveckling och de utmaningar och möjligheter som e-handeln erbjuder utifrån ett dagsaktuellt fokus, också med praktisk fokus. Arne Andersson distanshandelsexpert, PostenNord Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer Att skapa hållbara handelsplatser, med fokus på människors behov, önskningar och rörelsemönster är viktigt för stadens och regionens utveckling. Den maj i år erbjuder vi dig att komma och vara en del av den pågående diskussionen om hur handels- och affärslokaler påverkar stadsbilden utifrån e-handel, konceptualisering, miljöarbete och hållbarhetsaspekter. Under det två dagar som konferensen pågår får du del av aktuella exempel på kommuner, fastighetsbolag och handelsverksamma som brottats med olika delar i att skapa attraktiva stadskärnor och handelsplatser. Inte minst i samarbetsform och utifrån tydliga planer. Konferensen ger dig också naturligvis möjligheten att träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter kring processen att arbeta med stadens utformning och kommersialisering. Så ta chansen och få del av ett dynamiskt sammanhang med fokus på de skarpa frågeställningarna och de givande diskussionerna! Missa inte heller den separata fördjupningsdagen Varumärkesbyggande och e handel i en digitaliserad tid. Fördjupningsdagen riktar sig främst till dig som ingår i centrumledning, är butikschef eller marknadsförare inom handeln. Välkommen till konferensen som hjälper dig att möta dagens och morgondagens utmaningar gällande affärscentra! Elisebeth Berge Projektledare Teknologisk Institut Konkreta exempel och verktyg för hur du arbetar effektivare med varumärkesbyggande av ditt affärscentrum och hur du ser möjligheterna med e-handel. Varmt välkommen! Datum: 17 maj Plats: Olof Palmes gata 31, Stockholm Tid: Lunch: Goda anledningar att gå Möt experter som ger dig möjligheter att reflektera och utveckla din egen handelsplats Högaktuella föreläsningar kring e-handel och hållbarhet utifrån ett stadsutvecklingsperspektiv Praktikfall från kommuners stadsplanerings- och miljöarbete Inspireras av olika gruppers perspektiv på handelsplatsen och stadsdelsutveckling Nätverka med kollegor från landet Vi bryter för fika och pauser under dagen

6 Porto betalt Sverige Centrum och handelsplatser i den moderna staden Hållbarhet och attraktivitet i stadens handelsmiljöer TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG! tel ÖVRIG INFORMATION På hittar du praktisk information och tips på boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se hemsidan. Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Elisebeth Berge på eller Teknologisk Institut förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. datum och plats Konferens maj 2013 (3869-1) Fördjupningsdag 17 maj 2013 (3872-1) Teknologisk Institut Utbildningscenter Olof Palmes gata 31, Stockholm Tunnelbana: T-centralen Pris Ordinarie pris 4 personer och fler: Konferens två dagar 5990 kr/person - UTSTÄLLARE OCH SPONSORER Teknologisk Institut erbjuder utställarplatser till företag med möjlighet till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt givande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare Elisebeth Berge på telefon eller via e-post för mer information om priser och paket. Seminariedag 4990 kr/person 3990 kr/person I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbekräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. Andra utbildningar i Teknologisk Instituts regi n Fritidshem 2013 n Ungas boende 2013 n Badanläggningar 2013 n Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor n Lokalhyror - kommersiell hyresrätt n Diplomerad fastighetsförvaltare Se för datum och mer information Returadress Teknologisk Institut, Olof Palmes gata 31, Stockholm

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept

Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Ny högaktuell konferens! Boende för äldre 2013 Nybyggnation och boendekoncept Hur kan den strategiska planeringen av nybyggnation se ut? Ta del av analyser av kommunala boendeprojekt Erfarenheter av förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB

VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB VERKSAMHETSPLAN FÖR SVENSKA STADSKÄRNOR AB 2014-2015 VISION ETT SVERIGE FYLLT AV ATTRAKTIVA STÄDER SOM LOCKAR! Det finns en god anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Kulturens roll i en föränderlig värld

Kulturens roll i en föränderlig värld Ett smörgåsbord av tidsaktuella frågor Kulturens roll i en föränderlig värld Nya kultursammanhang med nya utmaningar för kulturarbetaren Bildkälla: Tillbyggnad till Landskrona teater (2011) Wilhelmson

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar

TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN. Årets. SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre hyresförhandlingar Medlems- och branschtidningen för Fastighetsägarna Nr 8 november 2014 Pris: 60 kronor HÄR LANDAR DEN NYA STADEN Flygplatsstäder har blivit Europas nya tillväxtområden SLUTSTRANDAT Nytt initiativ för bättre

Läs mer

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats!

Cisterndagarna 2013. Årets branschmötesplats! Årets branschmötesplats! Cisterndagarna 2013 Konferensen som uppdaterar dig om myndigheternas föreskrifter, lyfter nya tekniker och skapar möjligheter för erfarenhetsutbyte! På begäran Ändringar i cisternföreskrifterna

Läs mer

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler

Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler INTERAKTIV KONFERENS TILLBAKA NYTT SPÄNNANDE INNEHÅLL! Om- och nybyggnation av psykiatrilokaler Att bygga vårdlokaler för mänskliga möten Takterrass, psykiatrins hus Uppsala. Foto Elin Olsson (nod)c-o-m-b-i-n-e

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Vilken roll kan byggemenskaper ha?

Vilken roll kan byggemenskaper ha? HÅLLBAR STADSUTVECKLING Vilken roll kan byggemenskaper ha? Dokumentation från Ersta Konferens i Stockholm den 28 januari 2015 RAPPORT 2015:1 FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper INNEHÅLL 1. OM RAPPORTEN 3 2.

Läs mer

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden

FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden FRAMTIDENS HANDEL Morgondagens handelsutformning och dess plats i blandstaden EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggsektorn Avdelning Byggnad Institutionen för

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet

RAPPORT 2015:20. Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet RAPPORT 2015:20 Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Attraktiva miljonprogramsområden: platskvalitet med ökad delaktighet Boverket april 2015 Titel: Attraktiva miljonprogramsområden:

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation

Det nya. Glasriket. Samverkan Tradition innovation Det nya Glasriket Samverkan Tradition innovation Innehåll Förord... 3 Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund... 7 Utmaningar och fokusområden... 14 Lokal och regional ledning...16 Miljö och energi...

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta

INNEHÅLL. 2013 slog vi nytt rekord i antalet resenärer samtidigt som vi nådde det högsta Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 sida Swedavia i korthet 3 Året i korthet 4 Viktiga händelser 5 VD-ord 6 Strategi och mål Vår strategi 8 Strategiska prioriteringar 9 Affärsmodell 11 Mål 12

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013

NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM. NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 NÄTHANDELN - HOT ELLER MÖJLIGHET FÖR KÖPCENTRUM NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS Annual Research Report no. 1, October 2013 KONTAKT NCSC www.ncscnordic.org Ordförande: NCSC Wilner Anderson, wilner.anderson@steenstrom.com

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer