Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun"

Transkript

1 Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt producerade produkter och fler djurskyddskrav i kommunens nya livsmedelsupphandling. När någon kommer på en idé som är bra, gäller det att köra på en gång, säger Nenne Thorin, ny verksamhetsledare för Fabriken. Sid 4 Sid 5 Sid 11 Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G Erskineåret är invigt! 31

2 Förslagslåda Lämna förslag eller ställ en fråga till våra politiker. Skicka in en synpunkt! Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras. Följ oss på Facebook! Ekerö kommun finns på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Ekerö kommun är en del av Bästa läsare, Vi går äntligen mot ljusare tider och kan redan nu skönja tidiga vårtecken! I nuläget laddar alla vi förtroendevalda för de kommande valrörelserna i såväl EU-val som Allmänna val. Något Ekerö kommun också laddar för är det förestående besöket av vårt Kungapar som officiellt kommer till oss den tredje september i år. Det är ett så kallat kommunbesök där det är Landshövdingen i varje län som inbjuder Kungen och Drottningen att besöka en kommun. Mer information om besöket kommer under våren. Vi har nyligen fått en lägesrapport från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. En av de kommuner som förbättrat sig mest är Ekerö. Det är glädjande med tanke på att vi tappade 78 placeringar i föregående års undersökning men nu ökar igen. Den sjätte maj kommer undersökningen att presenteras mer utförligt. Även i år erbjuder vi ekerös ungdomar 100 sommarpraktikplatser. Sommarjobbet är ofta den första bekantskapen med arbetslivet för många ungdomar, så även i Ekerö kommun. Därmed bidrar Ekerö kommun som arbetsplats till mötet med framtidens arbetskraft och ger ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet, bygga nätverk och få en möjlighet att prova på arbetslivet, vilket kan inspirera dem till framtida studie- och yrkesval. Praktikplatserna är både inom de kommunala verksamheterna såsom exempelvis förskolor men det är också platser inom det lokala närings- och föreningslivet. Ungdomar som är intresserade kan hitta mer information i den här tidningen eller på kommunens webbplats. Foto: Jonna Thomasson Jag vill också flagga för den pågående utställningen i Kulturhusets Galleri Utkiken om den världskände arkitekten Ralph Erskine som skulle ha fyllt 100 år om han levat idag. Han är kanske mest känd för oss ekeröbor genom att ha ritat Ekerö centrum. För andra året i rad avhölls Galan där Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier samt Barnoch utbildningsnämndens priser och stipendier delades ut till Ekerös hjältar och eldsjälar. Galan var en fantastisk föreställning och jag ser fram emot nästa års upplaga. Stort grattis till alla er duktiga och engagerade stipendiater, eldsjälar och pristagare som ni kan läsa mer om i detta nummer. Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande 2 Samhällsinformation från din kommun Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Medverkande reporter: Hanna Hessling och Linnéa Jimenez Grafisk form: Linda Blanckert redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert OMSLAGSBILD: : Ralph Erskines arkitektkontor, ur Statens centrums för arkitektur och designs samling FOTO: Ekerö kommun om inget annat anges Tryckeri: EO Grafiska Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tel: (vx) E-post:

3 Kommunens vatten- och avloppsverksamhet samordnas med Roslagsvatten Roslagsvatten kommer från första maj 2014 sköta vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Ekerö kommun. Roslagsvatten kommer att sköta allt från planering till drift, underhåll av reningsverk och ledningsnät samt kundtjänst. Roslagsvatten sköter idag VA-verksamheten i Åkersberga, Vallentuna, Vaxholm och Knivsta och har sitt säte i Åkersberga. Samverkan över kommungränserna är en förutsättning för att på lång sikt säkerställa en fungerande och effektiv VA-verksamhet. Genom övergången till Roslagsvatten AB kan VA-kunderna på Ekerö få en ännu bättre service. Efter beslut i Ekerös kommunfullmäktige den 18 februari kommer Ekerö kommun att köpa in sig i det kommunägda bolaget Roslagsvatten. Ingen större förändring För VA-kunderna inom Ekerö kommun kommer övergången inte att innebära några större förändringar. Från första maj blir det dock nya telefonnummer, då det är Roslagsvatten AB som kommer att ta hand om faktureringen samt jouren som rör allt som har med vatten och avlopp att göra. Ekerö kommunfullmäktige kommer att fortsätta att besluta om taxor, reglemente för VA-anläggningen och inrättande av verksamhetsområde. Verksamheten som rör vatten och avlopp kommer dessutom att styras av kommunens övergripande styrdokument så som Översiktplanen och VA-planen. Alla frågor som kan innebära ett politiskt ställningstagande kommer att förberedas av Roslagsvatten AB och sedan beslutas av förtroendevalda från Ekerö kommun. Samgåendet med Roslagsvatten genomförs för att säkerställa en effektiv och robust VA-verksamhet som ska möta framtidens utmaningar säger Mats Falås, VA- och Renhållningschef på Ekerö kommun. Nyheter Svartsjöviken ett lyckat naturvårdsprojekt I slutet av 90-talet var Svartsjöviken övergödd och riskerade att bli igenväxt. På initiativ av Ekerö kommun startades ett projekt för att återställa miljön i området. Tillsammans med Kriminalvården på Svartsjöanstalten, Statens fastighetsverk, Naturskyddsföreningen samt flera bönder och markägare i området har arbetet fortgått och gett resultat. Vi är väldigt tacksamma för engagemanget som kommer från Kriminalvården. Det går att se tydliga framsteg då miljön har blivit avsevärt bättre, och den biologiska mångfalden har ökat markant, säger Maria Cassel, miljöstrateg på Ekerö kommun. På Svartsjöanstalten tycker man att Svartsjöviken är ett intressant projekt, dels för att det rör närmiljön men även för att det har gett jobb till Svartsjöanstalten. Det har varit ett bra samarbete med alla inblandade organisationer. För vår del på Kriminalvården är arbetet en viktig del i den återfallsförebyggande verksamheten vi arbetar med. Jobbet är i sig inte så avancerat, men det är viktigt och det är kul att se att det gör skillnad, säger Johan Johansson från Kriminalvården. Detaljplanen antagen för bussdepån vid Enlunda Test igång med matavfallsinsamling Ekerö kommun har påbörjat test med matavfallsinsamling. Planen är att på sikt kunna erbjuda utsortering av matavfall för så väl hushåll som verksamheter. Kommunala verksamheter är först ut och kommer 2014 att få möjlighet att börja sortera ut sina matrester. Vid årsskiftet 2013/2014 påbörjades testet och EU-val Den 18 februari antog Kommunfällmäktige detaljplanen för Enlundas bussdepå. Bussdepån ska rymma 80 bussar och på så sätt få en ökad kapacitet jämfört med den nuvarande bussdepån i Ekerö Centrum. Bussdepån kommer förutom uppställningsytor för bussar även innehålla verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området. flera verksamheter har börjat sortera ut sitt matavfall som nu går genom en rötningsprocess för att sedan omvandlas till biogas och biogödsel. Det är kul att vi kommit igång och att de verksamheter som börjat sortera ut sitt matavfall är så positiva, säger Frida Palander som är projektledare för matavfallsinsamlingen i kommunen. Du vet väl... EMMAUS insamling av kläder Foto:EMMAUS 21 procent av Emmaus totala klädinsamling under 2013 kom från Ekerö. Den totala insamlingen uppgick till drygt 350 ton kläder. Vi har valt att fokusera den största delen av vårt ekonomiska överskott till Västsahara. Både i form av opinionsbildning i Sverige och i klädbistånd, samt matbistånd till flyktinglägren där en stor del av Västsaharas befolkning bor (närmre bestämt personer). Sida finansierar frakt och en del av kostnaderna för insamling av kläderna, säger Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm. Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. En ny temasida med information om EU-valet i Sverige, om Europaparlamentet och vad dess ledamöter gör finns nu på EU-upplysningens webbplats. Adressen till temasidan är: att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Tider för sammanträdena hittar du under: Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. Välkommen att lyssna på den politiska debatten i Mälarökyrka, Ekerö centrum! 3

4 Aktuellt När samhället behöver rycka in När ett barn inte mår bra av att bo hemma hos sina biologiska föräldrar kan samhället behöva rycka in. Genom socialtjänsten förmedlas kontaktfamiljer och familjehem beroende på vad barnet har för behov. Och fler familjehem behövs. Vi skulle behöva ha en hel bank med familjer som är beredda att öppna upp sin dörr för ett barn, säger Marie Möller, familjehemssekreterare i Ekerö kommun. Varje situation är unik, men ofta finns det en tragedi bakom att ett barn har anledning att bo någon annan stans. När socialtjänsten får kännedom om att ett barn far illa görs en bedömning av vilka stödinsatser en familj kan tänkas behöva. I första hand försöker man stötta familjen i hemmet. Om stödinsatserna inte hjälper, kan det bli fråga om kontaktfamilj eller familjehem. Vi börjar alltid med att ge stöd till de biologiska föräldrarna. Kanske går de i familjebehandling för att stärkas i sin föräldraroll så att barnen sedan ska kunna bo hemma på heltid. Då gör kontaktfamiljerna en fantastisk insats, säger Marie. För barnet innebär det att få se hur familjelivet kan te sig i andra familjer. Noggrann utredning Ofta finns det någon person i barnets nätverk som tar på sig uppdraget, men i princip kan vem som helst bli kontaktfamilj. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg. Utifrån djupintervjuer och referenser gör socialtjänsten en bedömning om man är lämplig som kontakfamilj. Man får inte förekomma i något register. Det är många steg på vägen men det här är ett så viktigt uppdrag att det måste få ta tid. Sedan kan det ta ytterligare månader av väntan på att få ett barn som matchar familjen. När vi väljer familj utgår vi från barnets behov. Ibland kan det vara bra för ett barn att få vara äldst i en syskonskara, ibland är det bättre att vara yngst. En del barn kanske behöver all uppmärksamhet. Vi tittar även på vad som är bäst för familjen, så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla inblandade. Viktigt att inte svika Socialtjänsten utbildar blivande familjehem i hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger, separationer och umgänge med biologiska föräldrar. Det är jätteviktigt att barnet inte utsätts för ytterligare svek. Många vill gärna göra en insats men har inte alltid tänkt igenom de problem som kan uppstå. En socialsekreterare finns som stöd under hela perioden och uppstår det problem som är svåra att lösa så finns vi alltid till hands, säger Marie. Att hitta en familj som matchar barnets behov kan ta lång tid. Ibland är det svårt. Det händer att vi får hämta ett barn mitt i natten och placera det i ett jourhem. I väntan på en plats i ett familjehem hinner barnet knyta an till jourfamiljen. Väntan kan bli lång eftersom vi har brist på familjehem. När vi slutligen har hittat ett familjehem till barnet har det hänt att det inte har fungerat och då måste barnet flytta igen. Vi skulle behöva massor av kärleksfulla familjer som vill öppna upp sitt hem för en extra familjemedlem. Men Marie är ändå positiv och säger att det oftast går bra. Min erfarenhet är att de flesta tycker att det är givande att kunna bidra med något värdefullt. Att de känner en glädje och att de får ett tillskott till familjen. Finns alltid behov av familjer Ekerö kommun har så gott som alltid 1 5 barn placerade i jourhem, barn placerade i familjehem (där har en viss ökning skett på senare år) och ca 10 barn som har kontaktfamilj. Vi har konstant ca 5 10 barn som väntar på att vi ska hitta lämplig kontaktfamilj eller lämpligt familjehem som motsvarar deras behov, säger Marie. 4 Jourhem Ett jourhem ska kunna öppna upp sitt hem med kort varsel. Men det är bara en tillfällig lösning. Om barnen stannar för länge, börjar de knyta an och då blir uppbrottet än mer problematiskt när de ska vidare till ett familjehem. Därför är tiden satt till maximalt fyra månader men tyvärr blir det ofta längre än så då vi har svårt att få tag i familjehem, säger Marie. Familjehem Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem för längre eller kortare tid. En del barn behöver en familj för livet. Oavsett hur länge ett barn bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv. Kontaktfamilj Att vara kontaktfamilj innebär att man finns till för ett barn varannan helg, var tredje helg eller någon dag i veckan. Det kan handla om barn som lever isolerat och behöver få se hur familjelivet kan te sig i andra familjer. Kontaktfamilj är en tillfällig insats som brukar vara upp till ett år. Ersättning Ersättningsnivåerna för uppdraget och omkostnaden bestäms utifrån Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) nationella riktlinjer. Vill du vara kontaktfamilj eller ha ett barn boende hos dig på heltid? Kontakta då socialtjänsten i Ekerö kommun alternativt fyll i en intresseanmälan på webben:

5 Aktuellt Miljö EKO Mer ekologiskt och fler djurskyddskrav i kommunens nya livsmedelsupphandling Ekebyhovs slott har blivit KRAV-certifierat för sitt miljöarbete. Ekebyhovs slott prisas för sitt miljöarbete KRAV-certifieringen innebär att en verksamhet uppfyller vissa krav på ett aktivt arbete för en hållbar utveckling och för en bättre miljö. Bland annat måste minst 25 procent av råvarorna vara KRAV-godkända och det ska finnas goda kunskaper bland personalen om ekologisk produktion. Certifieringen visar att vi är seriösa med vårt miljöarbete och att vi anstränger oss för att bidra till ett gott liv för både människor och djur. Det är väldigt glädjande att vi har fått den här utmärkelsen, säger Agneta Asp, verksamhetsansvarig för Ekebyhovs slott. KRAV är en av Sveriges mest kända miljömärkningar och är uppbyggd på en ekologisk grund där omsorg för djur, hälsa, socialt ansvar och klimatansvar är centrala kriterier för att en verksamhet ska få stämpeln. Ekebyhovs slott är en föregångare för kommunala verksamheter när det gäller miljöarbetet. Det är dags att vi kan se möjligheterna som konsumenter att styra miljöutvecklingen i den riktningen vi önskar sa Lars Hortlund, Kommundirektör när han gratulerade medarbetarna på Ekebyhovs slott. Om du vill läsa mer om mat och miljö: är en guide framtagen av Sveriges Lantbruksuniversitet SLU som visar vilka typer av kött som är bättre eller sämre att äta ur ett miljöperspektiv. Här kan du läsa om hur ekologisk mjölk produceras och hur ekologiska grönsaker odlas. Klimatexpert Anna Richert föreläste om vikten att vara medveten om att de matval vi gör har en stor påverkan på vilken miljö vi får omkring oss, på lång såväl som kortare sikt. Genom att minska vår köttkonsumtion, vara noggranna med det kött och den fisk vi köper, och endast handla den mängd mat som vi faktiskt äter och på så sätt minska matsvinnet, så kan alla bidra till mer hållbara matval. Om man väljer närproducerad mat så får vi en relation till maten vi äter och ett landskap som är öppet och levande, säger Anna Richert. Besprutat Det finns vissa livsmedel som är viktigare att byta till ekologiska än andra, då de är mer besprutade. Om man vill äta ekologiskt kan man, enligt Anna Richert, börja med att byta ut vindruvor, paprika, kaffe/te, kakao, bananer och potatis. Att välja ekologisk mjölk, som oftast står bredvid den vanliga, är ett lätt sätt att bidra till bättre miljö, avslutar Richert. Hanna Hessling Missa inte: Och den här filmen är ett måste enligt Ekerö kommuns miljöstrateg Maria Cassel: # #byttilleko (Naturskyddsföreningens hashtag) I den nya livsmedelsupphandlingen som gäller för kommunens samtliga verksamheter, det vill säga skola, förskola, äldreomsorg och konferensverksamhet, kommer mängden ekologiskt producerade produkter att öka. I Sverige finns ett nationellt mål, att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk senast Ekologisk mat är dyrare men vår bedömning är att procent av produkterna kommer att vara ekologiska under den kommande avtalsperioden som varar till 2018, säger Therese Klaar. Fokus ligger även på djurskyddskraven där Miljöstyrningsrådets kriterier styr. Till exempel ska skriftlig information kunna ges om i vilket land djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat i, och var äggen och mjölken är producerade. All fisk ska vara fångad i enlighet med hållbart fiske och antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Några av de djurskyddskrav som Ekerö kommun ställer: Fisk: Samtliga fiskprodukter ska vara spårbara genom hela förädlingskedjan med minst fångstzon, och produktionsmetod angiven. All vildfångad fisk ska vara fångad i enlighet med hållbart fiske. Om antagen fiskprodukt under avtalstiden blir rödmarkerad enligt Miljöstyrningsrådets lista ska produkten ersättas med en annan likvärdig fisk som har en grön markering enligt listan. Generella krav för animaliskt livsmedel: Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä. Djuret ska vara helt bedövat innan avblodning sker. Specifika krav för fågel: Det företag som slaktar ska ha metoder för att säkerställa bedövning och minimivärden för strömstyrka i relation till frekvens vid bedövning för fjäderfä, samt kontroll av bedövningsresultatet. Näbbtrimning och kastrering får inte tillämpas i uppfödningen. Produkt av kycklingkött ska härstamma från djur som fötts upp på anläggning där beläggningsgraden varit max 36 kg/m 2 (och max 25 djur/m 2 ). Måltider i Ekerö kommun Ekerö kommun köper livsmedel för ca 16 miljoner kronor per år. Inom skola och förskola tillagas varje dag ca 5000 luncher och ca 2000 mellanmål. Äldreomsorgen producerar dagligen ca 1000 måltider till både lunch och middag och inom konferensverksamheten ca 100 måltider per dag. 5

6 Sonja Aldén sjöng och delade ut pris Precis som förra året, leddes Galan av Niklas Lindblad, Sveriges Television Kommunens eldsjälar hyllades på stjärnspäckad Gala Den 17 februari gick den årliga Galan av stapeln i Erskinesalen, Ekerö Centrum. Konferencier var Niklas Lindblad som bland annat har kommenterat Nobelfesten åt SVT. Vet ni att ordet amatör kommer från franskan och betyder att göra något av kärlek, helt enkelt för att man brinner för en sak? Ikväll är vi här för att hylla de eldsjälar som bidrar till föreningslivet i Ekerö kommun! öppnade Lindblad till publikens applåder. Det var en stjärnspäckad skara som var prisutdelare under galan. Programledaren Rickard Sjöberg blev hjärtligt buad åt av publiken för att han hade flyttat från Ekerö, men verkade ändå glad över att få dela ut priserna till årets idrotts- och ungdomsledarstipendiater. Årets kulturstipendium delades ut av arkitekten Johannes Tovatt. Sonja Aldén delade ut årets ungdomskulturstipendium och passade på att hylla Färingsö och berätta om hur mycket hon uppskattade lugnet i kommunen. Hon berömde även pristagaren Miranda Holmgren för hennes engagemang i att få fler unga att bli intresserade av opera. Miranda Holmgren hade dock tappat rösten, men fick ändå uppmuntrande kommentarer från Aldén som påpekade att det är viktigt att lyssna på sin kropp när man är musiker. När Johan Hammarström (S) från kulturnämnden ringde och berättade att jag fått priset och sa att nämnden var stolta över att få ge priset till mig blev svarslös och sa inte ens tack. På galan hade jag ingen röst och kunde inte tacka då heller. Jag är så tacksam att de tror på mig, sa Miranda Holmgren, ungdomskulturstipendiat, när rösten några dagar senare kommit tillbaka. Suzanne Reuter delade ut årets kulturpris till organisten Kerstin Baldwin, och även hon passade på att påpeka hur nöjd hon var över sin flytt till Ekerö. Gruppen Helt Barockt som vanligtvis uppträder på Svartsjö Slott trollband publiken med sin harpa och opera. Underhöll gjorde även duon Thyra bestående av Karin Thyr och Göran Eriksson som spelade och sjöng sina egna låtar. Sivert Åkerljung (KD), förste vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden delade ut priset för årets idrottsprestation till motorcrossföraren Emelie Dahl. Han passade även på att ta ton i ett hyllat a capella-nummer där även Tekniska nämndens ordförande Adam Reuterskiöld (M) sjöng. Årets eldsjäl När galan började lida mot sitt slut var det dags för Kultur och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg att dela ut kvällens sista pris Årets eldsjäl. Priset gick till Anna-Karin Arell från Ekerö Konståkningsklubb. Det känns jättekul! Konståkning behövs på Ekerö, sa Arell när hon, till rungande applåder, fick ta emot priset på scenen. Man brukar säga att en gång är ingen gång, två gånger är en gong gong. Efter de här två succéerna lär det definitivt bli fler galor, sa konferenciern Niklas Lindblad, när det var dags att runda av för kvällen. It s better to burn out than it is to rust. Rosta inte igen nu! uppmanade Lindblad med ett Neil Youngcitat och galan avslutades för det här året. Hanna Hessling 2013 års stipendiater & pristagare Stipendiater Kulturstipendium Stina Odlinder Haubo Ungdomskulturstipendium Miranda Holmgren Ungdomsledarstipendium Felicia Dyberg, Ekerö KK Klara Arell, Ekerö KK Moa Pellegrini-Persson, Ekerö KK Amanda Karolina Persz, Ekerö KK Dansföreningen Vi Unga Bailar Idrottstipendium Denice Ankarstad Saga Suovanen Pristagare Årets idrottsprestation Emelie Dahl Årets kulturpris Kerstin Baldwin Årets Eldsjäl, Anna-Karin Arell, Ekerö KK Barn- och utbildningsnämndens pris/stipendium Avdelningen Körsbärsdalen vid Drottningholm förskola Färentuna föräldraförening och fritidspersonal/kamratstödjare Regnskogens avdelning åk 3 (fritids och skola) vid Sanduddens skola 6 Galanstipendiater 2013 Grattis Miranda Holmgren, Ungdomskulturstipendiat! Hur ska du använda stipendiet? Vad jag ska göra med mitt stipendium? Jag går på Operastudion så de kommer att gå till terminsavgifter och sånglektioner, timmar sägs det att det brukar ta att utveckla en röst så jag har en del kvar. Grattis Stina Odlinder Haubo, Kulturstipendiat! Hur ska du använda stipendiet? Jag ska äntligen ta mig tid att skriva böckerna om Svartsjö och Lovön, som jag har både material och påbörjade manus till. Jag hoppas också kunna arrangera spännande saker för alla intresserade, både under arbetet med böckerna och i samband med boksläppen.

7 Kreativ innemiljö på Drottningholms förskola Jenny Borgenport & Pernilla Jansson Nytt pris Aktuellt Barn- och utbildningsnämndens nyinstiftade pris har fokus på insatser mot kränkande behandling Barn- och utbildningsnämnden anser att det är angeläget att lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete. Därför har ett nytt pris/ stipendium instiftas. Syftet är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Det ska göras genom att stimulera nyskapande och kreativitet. Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Priset/ stipendiet har ett tydligt barn/ elevfokus. För att kunna söka stipendiet måste man arbeta i eller med skola eller förskola. Prissumman kan komma att delas mellan flera stipendiater och pristagare. Pris till Drottningholms förskola För sitt nyskapande och kreativa sätt att använda digital teknik för att levandegöra likabehandlingsplanen, fick avdelningen Körsbärsdalen vid Drottningholms förskola ta emot Barn- och utbildningsnämndens nyinstiftade pris. Vi låter barnen vara delaktiga i vårt arbete och vi reflekterar ständigt över vårt handlande med barnen, säger Jenny Borgenport och Pernilla Jansson. I samband med att avdelningen Körsbärsdalen på Drottningholms förskola förnyade likabehandlingsplanen, påbörjades även arbetet med vilka värdeord som skulle stå för förskolan. Det Jenny Borgenport och Pernilla Jansson visste när de påbörjade arbetet, var att den förskola de ville skapa, skulle ha en plats för alla. En förskola där man accepteras för den man är, känner tillhörighet och kamratskap oavsett bakgrund och vem man är. Vi har jobbat mycket med hur vi ska vara mot varandra och att alla ska ha kompisar oavsett hur olika man är, säger Jenny Borgenport. Med hjälp av dator, ipad och filmkamera har pedagogerna och barnen tillsammans levandegjort likabehandlingsplanen. Det här är ett sätt att förtydliga och synliggöra barnens tankar. Barnen ska veta att deras röst och arbete får ta stor plats här. Löser vardagliga problem på ett pedagogiskt vis Förskolan har aktivt arbetat med de sju diskrimineringsgrunderna. Till hjälp har de bland annat haft Ugglan och kompisproblemet ett pedagogiskt TV program producerat av UR, som tar upp ämnen som att säga ifrån, att hålla det man lovar och att vara utanför. Det blir lättare för barnen när de kan relatera till de filmer som vi har sett tillsammans. Programmen har skapat stora diskussioner i barngruppen och de har pratat om de olika rollerna och vad Alla ska ha kompisar oavsett hur olika man är de står för, fortsätter Jenny. Vi har också arbetat i gymnastiken med olika samarbetsövningar, och vi har sett hur nya kompisrelationer knutits och hur barnen har utvecklat en större förståelse för varandra, fyller Pernilla i. När barnen blir osams får de utrymme att prata en och en, bli lyssnad på och på det sättet hitta lösningar tillsammans. Under dessa samtal finns en pedagog närvarande för att lösa eventuella konflikter och skapa redskap och verktyg som ska fungera i de flesta situationer där kränkningar kan uppstå. Barnen har själva hittat redskapen och tagit tag i situationer på ett konstruktivt sätt, och därigenom arbetat aktivt med dessa viktiga frågor. Innemiljön viktig Den pedagogiska innemiljön är högt prioriterad. Den är estetiskt tilltalande för barnen och tillsammans har de gått igenom alla utrymmen på förskolan för att göra om miljöerna så att de känns trygga. Vi har bland annat tagit bort dörrar och ändrat rutiner vid vissa delar av dagen. Prispengarna har de inte bestämt vad de ska göra med ännu. Vi diskuterar fram och tillbaka vad vi ska använda dem till men klart är att de ska gå till barnen. Det är ju tack vare dem vi fick det här priset. Fler priser som Barn- och utbildningsnämnden delade ut på Galan: Sanduddens skola Likabehandlingsplanen har omsatts i kreativt och nyskapande arbete med utgångspunkt utifrån eleverna. Det historiska perspektivet och behovet av gemensamma lagar och regler har konkretiserats och levandegjorts med rollspel, film, musik med mera som sprids vidare på skolan. Färentuna skola Färentuna föräldraförening och fritidspersonal har på ett nyskapande och kreativt sätt arbetat mot kränkningar på internet och sociala medier. Arbetet har bedrivits med stor delaktighet mellan skolan, fritids, elever och föräldrar. 7

8 Aktuellt Goda råd inte alltid dyra Ekerös kommuninvånare har under år 2013 vänt sig till konsumentrådgivningen i 160 ärenden för att få råd. En tjänst som är helt kostnadsfri. Flest förfrågningar har rört fordon, tätt följd av frågor kring paketresor och på tredje plats kommer frågor om hem- och hushållsprodukter. Telefonförsäljning är ett återkommande problembarn. Konsumenter är inte alltid medvetna om att ett muntligt avtal är giltigt, och när man vill utnyttja sin lagstadgade ångerrätt vid distansförsäljning kan säljaren vara svår att nå. Jag har fått flera klagomål där försäljaren på något sätt lyckats få konsumenten att tacka ja, och samtidigt spelat in accepterandet. Dock uppfattar ofta konsumenten att man bara tackat ja till vidare information. Sedan är cirkusen igång. Konsumenten får hem avtalsvillkor från nya teleoperatörer/ elleverantörer vilka ofta inte visar sig vara fördelaktiga, samtidigt som fakturor kommer från de gamla leverantörerna för att man brutit pågående avtal, säger Inger Rydén konsumentvägledare i Ekerö. Hon menar att det är mycket allvarligt att låta någon person eller ett företag agera för ens räkning. Hennes råd är att aldrig gå med på telefoninspelning om man inte har bestämt sig för att tacka ja. Även problem för säljare Inger Rydén vill också uppmana säljare att ta reda på vem köparen är för att vara säker på att få betalt. Jag har fått in ärenden där privatpersoner har sålt sin bil. Då köparen inte kan betala mer än handpenning har en avbetalningsplan gjorts men har sedan inte fullföljts. Innan man säljer, bör man kolla med Kronofogden om där ligger skulder för köparen och även skriva avtal att bilen är säljarens egendom tills full betalning erlagts. Här förekommer ofta en stor portion godtrogenhet som man inte bör kosta på sig. Inger får även in en del udda frågor och klagomål. Ett av de lite ovanligare ärenden jag har fått in var en reklamation av tändstickor. Konsumenten menade att de bryts av så lätt nu förtiden. Nix-registret Om man inte önskar samtal från telefonförsäljare kan man anmäla sig till Har du en fråga till vår konsumentvägledare Inger Rydén är du välkommen att ringa Måndagar och onsdagar kl e-post: Sommarpraktik 2014 Ekerö Kommun erbjuder i år 100 stycken sommarpraktikplatser till ungdomar som är folkbokförda i Ekerö Kommun Vem kan söka? Elever som går ut årskurs nio, samt elever som går ut första eller andra året på gymnasiet vårterminen Även ungdomar som inte har någon skolplacering och är födda 1996, 1997 eller 1998, är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är den 25 april Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte. När sker praktiken? Sommarpraktiken är under vecka och under vecka Den sökande tilldelas en av de ovanstående perioderna. Under sommarpraktiken utbetalas avtalsenlig lön utefter närvarorapport. Arbetstiderna kan variera något beroende på verksamhet men ska vara förlagd under dagtid måndagfredag 6 timmar per dag, på midsommarafton samt under helger är praktikanterna lediga. Var sker praktiken? Varje praktikant tilldelas en praktikplats hos någon av de privata eller offentliga arbetsgivare som Ekerö Kommun samarbetar med. Exempel på praktikplatser är förskolor, restauranger, affärer, trädgårdsföretag, m.fl. Vad händer om fler än 100 ungdomar söker? Urvalet sker till viss del genom en behovsbedömning från socialtjänst, övriga platser lottas fram. Hur ansöker jag? Annons och ansökningsblankett finns på Annonsen ligger även på Tappströmskolan, Ekebyhovsskolan, Träkvista Skola, Uppgårdsskolans respektive hemsidor. 8

9 Kultur Ekerö bibliotek har fått en ny webbsida. Den nya, interaktiva bibliotekswebben bjuder på många överraskningar och är långt mer användarvänlig än tidigare. En stor förändring är att man kan skapa ett eget konto där man kan betygsätta och kommentera böcker samt söka på nyckelord. Man får också rekommendationer på böcker utifrån de titlar man söker på. Det går även att skapa listor på böcker som man vill läsa och det är enklare att låna om och reservera böcker, säger Sophie Wallebo, tillförordnad bibliotekschef. Det har även blivit enklare att låna e-böcker. Tidigare slussades låntagaren vidare till Regionbibliotek Stockholm, men numer är det möjligt att låna en e-bok direkt från Ekerö biblioteks webbsida. Ekerö centrum / Ekerö Mälarstad, Ralph Erskine, 1977 Ur Statens centrums för arkitektur och designs samling Foto Matti Östling Erskineåret är invigt Den 24 februari skulle Raplph Erskine ha fyllt 100 år. Detta uppmärksammade Ekerö kultur med att inviga en utställning om Erskines liv och verk i Galleri Utkiken. Ett galleri som han en gång ritat. Utställningen pågår till och med den 22 mars. Ralph Erskine var en av 1900-talets största arkitekter i Sverige. Den engelske arkitekten lockades av den svenska funktionalismen med dess tankar kring socialt ansvar och engagemang i arkitekturen, och helt enkelt cyklade till Sverige och bosatte sig här. I över 40 år, från början av 1960-talet fram till sin bortgång 2005, bedrev Ralph sin verksamhet från bostaden och kontoret Villa Erskine på Drottningholmsmalmen. Han hade ett stort inflytande över såväl den svenska som den internationella arkitekturdebatten, och fick många utmärkelser. Kända verk som Erskine ritat är bland annat Ekerö centrum, Aula Magna samt biblioteket vid Stockholms universitet. Vi vill högtidlighålla och uppmärksamma Erskine på olika sätt, berättar Lennart Lundblad, chef för Ekerö Kultur. Hela våren kommer Ralph Erskines arkitektur att vara i fokus på olika sätt. Galleri Utkiken i Ekerö Kulturhus hade på själva hundraårsdagen vernissagen om Ralph Erskines liv och verk. Här kan man till den 22 mars ta del av spännande och smått unika skisser och visioner kring Ekerö Centrums tillkomst, och även betrakta andra av hans byggnadsprojekt. En särskild Ralph Erskine-app kommer att lanseras under mars, framtagen i samarbete mellan bland annat Arkitektur- och designcentrum och Ekerö kommun. På biblioteket i Ekerö C och Ekerö Biblioteks nya webbplats bibliotek.ekero.se finns intressant litteratur och länkar till reportage med mera. Senare under våren kommer ytterligare utställningar och skapande verkstäder inriktade på den byggnadsmiljö som omger oss och i synnerhet Ralph Erskines arkitektur. Och som extra attraktioner under våren kommer arkitekt Johan Hagland under tre lördagar att ta med intresserade på arkitekturvandringar i Ekerö C. Titta efter ballongen, Ralph Erskines favoritsymbol, i Ekerö Kulturs vårkalender så hittar du spännande saker att se, göra och höra, avslutar Lennart Lundblad. Ekerös bibliotek i siffror Så här många personer besökte Ekerös bibliotek under 2013: Antal besökare: Antal besök/invånare: 5,16 Antal utlån: Antal utlån/invånare: 6 Mediebestånd Antal böcker: Antal AV-media: Antal prenumerationer: 110 Och de här var de mest utlånade böckerna i Ekerös bibliotek: Vuxenböcker: 1. L. Kepler: Sandmannen 2. A. Munro: Brinnande livet 3. P-O Enquist: Liknelseboken 4. M. Kallentoft: Vattenänglar 5. C. Gerhardsen: Hennes iskalla ögon Ungdomsböcker: 1. M. Strandberg: Engelforstrilogin 1. S. Collins: Hungerspelstrilogin 2. J. Thydell: I taket lyser stjärnorna 3. R. Riordan: Född till hjälte 4. K. von Bredow: Bara inte du 5. J. Green: förr eller senare exploderar jag Appen Erskine mars lanseras Erskineappen som är framtagen på initiativ av Arkitektur- och designcentrum. Tanken är att den ska inspirera, tillgängliggöra och öka kunskapen om Ralph Erskine och hans livsverk. Barnböcker: 1. A. Norlin: Här kommer polisbilen 2. A. Norlin: Här kommer bärgningsbilen 3. M. Widmark: Sjukhusmysteriet 4. M. Widmark: Simborgarmysteriet 5. S. Nordqvist: Pettson tältar FÅ RÅD TILL ANNAT Tänk om du kan spara tusenlappar genom att vara mer energismart? Och samtidigt hjälpa till att spara på jordens resurser? Ring oss för energismarta tips! Vi ger opartiska och kostnadsfria råd till dig som bor i lägenhet, villa eller har fritidshus. Fråga rådgivarna! Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms läns 26 kommuner och Ekerö kommun. Besök även gärna Energi myndighetens hemsida 9

10 Reportaget Solrosen där livet kan bli ljust igen Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem. Många som drabbas blir isolerade och ensamma. Ekerö kommun driver Träffpunkten Solrosen. En verksamhet där människor med psykiska problem kan träffa andra med liknande svårigheter. Det är en plats för aktivitet, för vänskap och för stöd. Det är en plats där många hittar tillbaka till livet och till glädjen. Till Solrosen kommer människor varje dag för att umgås eller delta i aktiviteter. Här ligger fokus på vad besökarna kan, inte på vad de inte klarar av. Inne i huset håller flera av Solrosens gäster på att laga mat. En del hackar grönsaker, andra kokar ris. Idag står det mexikanska fajitas på menyn. Det sticker i näsan av den frästa löken. Snart doftar det inte bara lök utan även smält ost, avokado, bönor och tortillabröd. Men det är inte främst för matens skull som besökarna kommer hit. Mikke Lillman började komma till Solrosen för fem år sedan. Han tyckte om gemenskapen och blev även medlem i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som också har sitt kontor och sina möten på Solrosen. Det viktiga med Solrosen är att Faktaruta: Text & foto: Linnéa Jimenez På Solrosen sjuder det av kreativitet. man har en tillhörighet. Jag betyder någonting för någon annan och har en anledning att gå upp på morgonen. Jag har en funktion som jag kanske inte skulle ha annars. Det här är som en familj, säger Mikke. Under dagen kommer fler besökare. En del börjar genast hjälpa till med matlagningen, andra tar en kopp kaffe och går till något av de andra rummen. I målarrummet finns konstverk målade av Solrosens besökare. Bredvid ligger ett yogarum där yogaklasser anordnas varje måndag och onsdag. En liten handgjord träskylt visar ingången till trivselrummet. Här är stämningen avslappnad. Några sitter och pratar lugnt. Mikke som älskar att spela gitarr, sjunger och spelar Björn Afzelius Sång till friheten. Några sjunger med. En stund senare är det dags för syjunta och trivselrummet förvandlas till ett pysselrum med både pärlor och garn. Aktiviteter och samtal Annika, Helene och Caroline är aktivitetssamordnare på Solrosen. De är positiva, uppmuntrande och fulla av energi. De ska sätta igång och driva aktiviteter men även finnas till hands för de som bara behöver prata. Annika Blom är utbildad röntgensjuksköterska och samtalsterapeut. Hon har sedan sex år arbetat på Solrosen. Ingen arbetsdag är lik den andra och Annika uppskattar omväxlingen. I sin roll tillåts hon vara kreativ och hon leder kurser i både yoga och mindfulness som handlar om att hitta balans i livet för att minska stress och oro. Många här oroar sig för framtiden. För sådant som aldrig kanske kommer att hända. Det är viktigt att leva i nuet och se om det finns någonting som är positivt som vi kan tänka på. Kan vi fokusera på det positiva upptäcker vi vad mycket bra det finns i livet, säger Annika. Driftiga besökare Ibland är det svårt att skilja på besökare och personal. Psykisk ohälsa syns inte på utsidan och många av besökarna är själva med och leder både engelskakurser och kalligrafikurser. Det är besökarna själva som bestämmer vilka aktiviteter som ska drivas. Annika uppmuntrar nya besökare att direkt börja göra det som de tycker om, annars är det lätt att de blir passiva. När de får ansvar får de också chans att växa. Det är fantastiskt att få en person att blomma, att se det kreativa i personen, det som den vill göra, säger Annika. För fem år sedan gick Mikke igenom en djup depression och hade panikångest. Det stöd och den uppmuntran han fick på Solrosen gjorde att han började må bättre och kunde utveckla sina kunskaper inom musiken. Allting började här för fem år sedan. Det enda jag kunde trösta mig med var gitarren och jag har inte släppt den sen dess. Jag började spela åtta till tio timmar om dagen tills händerna blödde. Förut hade jag inget självförtroende men de stöttade mig här och sa att jag var bra. Om folk säger det tillräckligt många gånger börjar man tro på det, säger Mikke. 10 Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa kan betyda psykiska besvär eller psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Sveriges Kommuner och Landsting, Solrosen Solrosen är en träffpunkt för människor med psykisk ohälsa. Det är en öppen och frivillig verksamhet, finansierad av Ekerö Kommun. Ingen föranmälan krävs och personalen skriver inga journaler. Flera olika studiecirklar anordnas i bl.a. målning, data, stavgång, sömnad, medicinsk yoga mm. Studiecirklarna är gratis. I snitt har Solrosen 16 besökare per dag.

11 Ung i Ekerö Jakten på framtidens digitala talanger Enligt flera undersökningar kommer det redan 2015 att saknas digitala experter. Vem ska se till att vi får nästa Minecraft, Instagram eller Spotify? IT-tävlingen Next Up hoppas kunna locka fler ungdomar in i branschen och Birkaskolan är första skolan i Ekerö att delta. Nystart för Fabriken Fabrikens nya ledare, Nenne Thorin, tar ungdomars åsikter på största allvar och är van att agera snabbt. Är det någon som kommer på en idé som är bra gäller det att köra på en gång. Det är också oerhört viktigt att faktiskt hålla det man har lovat, säger hon. Fabriken är ett samarbete mellan Ekerö kommun och Studiefrämjandet för att skapa mötesplatser för ungdomar inom kommunen. Nenne Thorin är ny verksamhetsledare för Fabriken och kommer senast från en tjänst som verksamhetsledare på Tensta Gymnasium, Ross Community Center där hon har jobbat i drygt fem år. Mitt engagemang grundar sig i utmaningen att starta upp något tillsammans med ungdomar och få verksamheten eller projektet att fungera. Vi gjorde det i Tensta och det gick väldigt bra även om det krävdes mycket engagemang för alla som var inblandade. Det kändes som ett naturligt steg att börja med ett nytt projekt. Min vision är att Fabriken på Ekerö ska kunna göra samma slags resa. Jag hoppas att Ekerös ungdomar ska vilja vara med och påverka och känna att Fabriken är en bra mötesplats. Jag vill tro att Fabriken kommer bli så stort att ungdomar från andra delar av västerort kommer vilja följa med sina kompisar till Ekerö bara för att hänga här och ta del av vårt aktivitetsutbud, säger Nenne Thorin. Bidrag att söka Vill göra Fabriken mer synlig När Ekerö tidning träffar Nenne Thorin har hon bara hunnit arbeta några dagar på sin nya tjänst. Just nu fokuserar jag på att göra Fabriken så synlig som möjligt. Jag har åkt runt och pratat med personal från kommunen och nu ska jag börja besöka fritidsgårdarna så att de lär känna mig och Fabriken. Jag har träffat många engagerade ungdomar, både de som redan är involverade i något eller de som vill börja bli det. För oss gäller det att kunna fånga upp dessa ungdomar och att kunna erbjuda dem sammanhang eller projekt att verka i. Fabriken ligger på Bryggavägen, nere vid kanalen i Ekerö Centrum. Det är en stor byggnad som innehåller allt från dansstudios till inspelningsstudios. Lokalen är helt öppen för alla ungdomar som känner sig lockade av att vara med i någon av aktiviteterna. Vi vänder oss till alla som bor i Ekerö och är mellan 13 och 20 år. Mitt mål är att vi ska bli ett nav för ungdomskultur. Det jag har med mig som de viktigaste erfarenheterna från Tensta är att fortsätta ta ungdomars åsikter på allvar och agera snabbt. Är det någon som kommer på en idé som är bra gäller det att köra på en gång. Det är också oerhört viktigt att faktiskt hålla det man har lovat att fixa eller hjälpa till med, och på så sätt bygga upp ett förtroende. Alla är välkomna till Fabriken, även om man inte har någon direkt idé vad man vill göra, då får man vara med och starta upp något tillsammans med oss. Jag ser det här som en nystart för Fabriken, att vi helt enkelt går från något bra till något ännu bättre, avslutar Nenne. Vill du läsa mer om Fabriken? Gå in på Fabriken är öppen 8-23 varje dag, och nyckelbricka för att komma in får du av personalen på Fabriken. Hanna Hessling Ungdomsmässa 2014 Birkaskolan kommer under våren att delta i ITtävlingen Next up som anordnas av bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen. Elever från tio skolor i Stockholmsregionen kommer att tävla om att lösa verklighetsbaserade case hos ledande IT-företag, som ett led i arbetet att få fler unga elever att bli intresserade av IT-industrin. Eleverna kommer att handledas av kvinnliga högskolestuderande inom IT. Efter ett par månaders förberedelser, som integreras med skolans undervisning, får ungdomarna under två dagar av inspiration och problemlösning testa på vad ett arbete inom IT kan innebära. Tävlingsdagarna är förlagda till Stockholm City och Kista den 2 och 3 april. I åratal har vi talat om att IT och andra teknikbranscher måste in tidigare i skolans årskurser. Inte minst för att just unga tjejer ska förstå vilka spännande IT-yrken det finns att välja på. Genom Next Up kommer vi äntligen till skott, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. En premiäromgång genomförs i Stockholmsregionen med närmare 400 elever i årskurs åtta. Skolorna tävlar med var sitt femmannalag, med både killar och tjejer. De presenterar sina lösningar på casen inför en jury och den vinnande skolan kan glädjas åt kr som pris. Från och med 2015 kommer tävlingen också att genomföras nationellt. HBTQ kväll på Ekerö Ungdomsgårdar Kian Sigge besökte Ekerös ungdomsgårdar och informerade elever i årskurs 7-9 om HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer). Bland annat fick eleverna veta vad bokstäverna HBTQ står för och hur det är att vara HBTQ i samhället. Eleverna fick både en kort historik och en beskrivning av hur det ser ut idag gällande rättigheter, synliggörande, inkludering, bemötande och eventuell diskriminering. Kian Sigge är utbildad fritidsledare och idrottslärare och arbetar både professionellt och ideellt i frågor som rör HBTQ. Boodla Är du mellan 13 och 23 år kan du söka Snabb Slant för att genomföra ett projekt. Det kan vara allt från en gatukonstworkshop till en musikfestival. På Fabriken kan du få hjälp med projektplanering och budget. Ekerö Ungdomsmässa I år på Träkvista Ungdomsgård. Mässan är öppen för besökare från klass 6 och upp till 20 år. Olika aktörer, livemusik och underhållning. Lördag 5 april kl 19:00-23:00 Träkvista Ungdomsgård Håll utkik efter Boodla! Under 2014 startar Boodla tillsammans med barn och ungdomar på fritidsgården i Stenhamra, ett större odlingsprojekt 11

12 mars 11 Vikingatidens härskare Tisdag 11 mars kl. 19:00 Med avstamp i de gamla myterna om vikingatiden berättar arkeolog Anna Lihammer om den mångskiftande värld som den tidens människor levde i. Samarr: Fornminnessällskapet på Mälaröarna Plats: Biblioteket, Ekerö centrum 15 POP-UP BARNLÖRDAG TEMA CIRKUS Lördag 15 mars 13:00 En liten stor cirkusupplevelse. Med musik och akrobatik berättar Teater Slava historien om den gamla gosedjurs-cirkusen som fortfarande vill roa! För barn 2-6 år. Gratis platsbiljetter från 3 mars. Plats: Biblioteket, Ekerö centrum På Gång! 25 KONSTUTSTÄLLNING 31 mar 29 apr Galleri Utkiken Katarina Muhrbeck, måleri från Ekerö C. Vernissage 31 mars 19:00. april Ta med ett redan påbörjat arbete eller sticka, tova, virka något nytt. Kofta eller disktrasa? Vår slöjdvärd Kerstin går igenom olika teman och tips. Vi bjuder på kaffe och bulle! Barnens eget bibliotek 6 Salladsbuffé och varmrätt 17:30-19:30, konserten börjar 19:30 Boka på: Entré 200:Arr: Föreningen Jazz på Mälaröarna Tipsa oss om evenemang! 6 april kl Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller sex år välkommen på födelsesdagsfest med hemliga gäster och utdelningen av Barnens eget Trolldiplom Vi bjuder alla barn på saft och tårta! 100 Ekerö Bio Välkommen att göra påskkort och måla ägg och annat påskpyssel, pysselbordet står uppdukat hela påsklovet! Barnens eget bibliotek i Stenhamra Gillar du att skriva? Påsklovsskrivarläger, övningar och eget skrivande i dagarna tre, ålder år. Ingen avgift, begränsat antal platser. Anmälan: Arr: Ekerö Bibliotek Nebraska 9 mar 19:00 12 mar 19:00 85kr. Från 7 år Vi firar Världsbokdagen på biblioteket i Ekerö C. Lyssna på, mingla med och träffa inbjudna författare. En dag i bokens tecken! Samarr: Mälaröarnas bokhandel Ekerö Kultur firar dansen egen dag, med spännande dansuppvisningar för hela familjen och möjligheter att prova på själv. Erskinesalen och Biblioteket i Ekerö C. Fri entré Ekebyhovskyrkan Arkitekturvandring Lördag 22 mars 13:00 14:30 Ekerö Centrum Lördag 12 april 13:00 14:30 Ekerö Centrum Lördag 24 maj 13:00 14:30 Ekerö Centrum Politiska stridigheter, servettskiss, betong/tegel, smala trappor, parkeringar, stadslandskap och framtiden! Vandring i Erskines Ekerö C. med arkitekt Johan Hagland. Samling i Kulturhuset. SKRIVARLÄGER april kl. 13:00 16:00 Tyvärr var förra programmet som producerades felaktigt. Här är det korrekta för Boktjuven 16 mar 19:00 19 mar 19:00 85kr Från 11år Tingeling-Piraten 23 mar 3D 15:00 30 mar 2D 15:00 Barntillåten. Sv. tal 100/75kr dansdagen 26 april 12:00-15:00 maj VÄRLDSBOKDAGEN 23 april 19:00-21:00 27 april kl Bröderna Mozart RALPH ERSKINE 100 påsklovspyssel april mars kl En oväntad vänskap Måleriverkstäder 15 april & 16 april 13:00-15:00. MÅLA HUS - med konstnären Katarina Muhrbeck, Måleriverkstäder för påsklovslediga i åldern 6 12 år Galleri Utkiken Minnesutställning 2 juni - 19 juni I en minnesutställning visas konst av Lisa Netz samt fotografier med hennes tolkning av Ekerö C. Galleri Utkiken Födelsedagsfest och Trolldiplom 23 Filmkvällar OSS HÅLLER INGA BOJOR, OSS BINDER INGA BAND! Tisdag 25 mars kl På långritt i 20-talets Europa med Ekeröfödda Linde Klinckowström-von Rosen. Författaren Jan Mårtenson som skrivit boken berättar tillsammans med Lindes dotterdotter Susanne Giraud. Samarr: SV Mälaröarna Biblioteket i Ekerö C. i Ekerö kommun STICKCAFÉ Tisdagar 18 mars - 6 maj kl 12:00-14:00 21 JAZZKONSERT OCH SLOTTSBUFFÉ Fre 21 mars förskolans dag 16 maj En utställning om vad pedagoger och barn på våra förskolor upptäcker, upplever och utforskar under dagarna. Därefter i Fyren, Ekerö C och Barnens eget bibliotek i Stenhamra PLANTBYTARDAG 20 maj storloppis 25 maj Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Samarr: Västerorts trädgårdssällskap Sälj loppisprylar eller egna produkter. Boka plats för bord i parken och ta med eget bord. Kostnad 250 kr , För mer information om olika evenemang, se evenemangskalendern på

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning JOAKIM HEDSTRÖM Boken ingår i EU-projektet 3C4Incubators där syftet var att utveckla kulturföretagande och kulturinkubatorer. I Sverige drevs projektet av Regionförbundet Östsam och fokuserade på ett

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN

VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN VAD KAN EN SKOLA VARA? Glimtar från en gymnasieskola på väg mot framtiden PROVUPPLAGA PETER BECKER ANNELIE DREWSEN Vad kan en skola vara? 2 Peter Becker och Annelie Drewsen Vad kan en skola vara? Glimtar

Läs mer

Matavfall ska samlas in

Matavfall ska samlas in .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Friskt & fräscht på Berga Backe

Friskt & fräscht på Berga Backe informations Tidningen Strömmen till alla anställda inom Kalmar kommun Nr 2 * april 2014 Youth Empowerment Friskt & fräscht på Berga Backe Barnahus i södra Kalmar län 1 strömmen Ordet Hur långt sträcker

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer