Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun"

Transkript

1 Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt producerade produkter och fler djurskyddskrav i kommunens nya livsmedelsupphandling. När någon kommer på en idé som är bra, gäller det att köra på en gång, säger Nenne Thorin, ny verksamhetsledare för Fabriken. Sid 4 Sid 5 Sid 11 Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G Erskineåret är invigt! 31

2 Förslagslåda Lämna förslag eller ställ en fråga till våra politiker. Skicka in en synpunkt! Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras. Följ oss på Facebook! Ekerö kommun finns på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Ekerö kommun är en del av Bästa läsare, Vi går äntligen mot ljusare tider och kan redan nu skönja tidiga vårtecken! I nuläget laddar alla vi förtroendevalda för de kommande valrörelserna i såväl EU-val som Allmänna val. Något Ekerö kommun också laddar för är det förestående besöket av vårt Kungapar som officiellt kommer till oss den tredje september i år. Det är ett så kallat kommunbesök där det är Landshövdingen i varje län som inbjuder Kungen och Drottningen att besöka en kommun. Mer information om besöket kommer under våren. Vi har nyligen fått en lägesrapport från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. En av de kommuner som förbättrat sig mest är Ekerö. Det är glädjande med tanke på att vi tappade 78 placeringar i föregående års undersökning men nu ökar igen. Den sjätte maj kommer undersökningen att presenteras mer utförligt. Även i år erbjuder vi ekerös ungdomar 100 sommarpraktikplatser. Sommarjobbet är ofta den första bekantskapen med arbetslivet för många ungdomar, så även i Ekerö kommun. Därmed bidrar Ekerö kommun som arbetsplats till mötet med framtidens arbetskraft och ger ungdomar möjlighet till arbetslivserfarenhet, bygga nätverk och få en möjlighet att prova på arbetslivet, vilket kan inspirera dem till framtida studie- och yrkesval. Praktikplatserna är både inom de kommunala verksamheterna såsom exempelvis förskolor men det är också platser inom det lokala närings- och föreningslivet. Ungdomar som är intresserade kan hitta mer information i den här tidningen eller på kommunens webbplats. Foto: Jonna Thomasson Jag vill också flagga för den pågående utställningen i Kulturhusets Galleri Utkiken om den världskände arkitekten Ralph Erskine som skulle ha fyllt 100 år om han levat idag. Han är kanske mest känd för oss ekeröbor genom att ha ritat Ekerö centrum. För andra året i rad avhölls Galan där Kultur- och fritidsnämndens priser och stipendier samt Barnoch utbildningsnämndens priser och stipendier delades ut till Ekerös hjältar och eldsjälar. Galan var en fantastisk föreställning och jag ser fram emot nästa års upplaga. Stort grattis till alla er duktiga och engagerade stipendiater, eldsjälar och pristagare som ni kan läsa mer om i detta nummer. Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande 2 Samhällsinformation från din kommun Ansvarig utgivare: Lars Hortlund Redaktion: Johan Elfver, Linda Blanckert Medverkande reporter: Hanna Hessling och Linnéa Jimenez Grafisk form: Linda Blanckert redigering: Johan Elfver, Linda Blanckert OMSLAGSBILD: : Ralph Erskines arkitektkontor, ur Statens centrums för arkitektur och designs samling FOTO: Ekerö kommun om inget annat anges Tryckeri: EO Grafiska Upplaga: ex adress: Box 205, Ekerö Tel: (vx) E-post:

3 Kommunens vatten- och avloppsverksamhet samordnas med Roslagsvatten Roslagsvatten kommer från första maj 2014 sköta vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Ekerö kommun. Roslagsvatten kommer att sköta allt från planering till drift, underhåll av reningsverk och ledningsnät samt kundtjänst. Roslagsvatten sköter idag VA-verksamheten i Åkersberga, Vallentuna, Vaxholm och Knivsta och har sitt säte i Åkersberga. Samverkan över kommungränserna är en förutsättning för att på lång sikt säkerställa en fungerande och effektiv VA-verksamhet. Genom övergången till Roslagsvatten AB kan VA-kunderna på Ekerö få en ännu bättre service. Efter beslut i Ekerös kommunfullmäktige den 18 februari kommer Ekerö kommun att köpa in sig i det kommunägda bolaget Roslagsvatten. Ingen större förändring För VA-kunderna inom Ekerö kommun kommer övergången inte att innebära några större förändringar. Från första maj blir det dock nya telefonnummer, då det är Roslagsvatten AB som kommer att ta hand om faktureringen samt jouren som rör allt som har med vatten och avlopp att göra. Ekerö kommunfullmäktige kommer att fortsätta att besluta om taxor, reglemente för VA-anläggningen och inrättande av verksamhetsområde. Verksamheten som rör vatten och avlopp kommer dessutom att styras av kommunens övergripande styrdokument så som Översiktplanen och VA-planen. Alla frågor som kan innebära ett politiskt ställningstagande kommer att förberedas av Roslagsvatten AB och sedan beslutas av förtroendevalda från Ekerö kommun. Samgåendet med Roslagsvatten genomförs för att säkerställa en effektiv och robust VA-verksamhet som ska möta framtidens utmaningar säger Mats Falås, VA- och Renhållningschef på Ekerö kommun. Nyheter Svartsjöviken ett lyckat naturvårdsprojekt I slutet av 90-talet var Svartsjöviken övergödd och riskerade att bli igenväxt. På initiativ av Ekerö kommun startades ett projekt för att återställa miljön i området. Tillsammans med Kriminalvården på Svartsjöanstalten, Statens fastighetsverk, Naturskyddsföreningen samt flera bönder och markägare i området har arbetet fortgått och gett resultat. Vi är väldigt tacksamma för engagemanget som kommer från Kriminalvården. Det går att se tydliga framsteg då miljön har blivit avsevärt bättre, och den biologiska mångfalden har ökat markant, säger Maria Cassel, miljöstrateg på Ekerö kommun. På Svartsjöanstalten tycker man att Svartsjöviken är ett intressant projekt, dels för att det rör närmiljön men även för att det har gett jobb till Svartsjöanstalten. Det har varit ett bra samarbete med alla inblandade organisationer. För vår del på Kriminalvården är arbetet en viktig del i den återfallsförebyggande verksamheten vi arbetar med. Jobbet är i sig inte så avancerat, men det är viktigt och det är kul att se att det gör skillnad, säger Johan Johansson från Kriminalvården. Detaljplanen antagen för bussdepån vid Enlunda Test igång med matavfallsinsamling Ekerö kommun har påbörjat test med matavfallsinsamling. Planen är att på sikt kunna erbjuda utsortering av matavfall för så väl hushåll som verksamheter. Kommunala verksamheter är först ut och kommer 2014 att få möjlighet att börja sortera ut sina matrester. Vid årsskiftet 2013/2014 påbörjades testet och EU-val Den 18 februari antog Kommunfällmäktige detaljplanen för Enlundas bussdepå. Bussdepån ska rymma 80 bussar och på så sätt få en ökad kapacitet jämfört med den nuvarande bussdepån i Ekerö Centrum. Bussdepån kommer förutom uppställningsytor för bussar även innehålla verkstadslokaler, tvätthallar, personalutrymmen, godsmottagning och anläggning för bränslehantering med tankplats för bussar. Även personalparkering med cirka 70 bilplatser tillkommer inom området. flera verksamheter har börjat sortera ut sitt matavfall som nu går genom en rötningsprocess för att sedan omvandlas till biogas och biogödsel. Det är kul att vi kommit igång och att de verksamheter som börjat sortera ut sitt matavfall är så positiva, säger Frida Palander som är projektledare för matavfallsinsamlingen i kommunen. Du vet väl... EMMAUS insamling av kläder Foto:EMMAUS 21 procent av Emmaus totala klädinsamling under 2013 kom från Ekerö. Den totala insamlingen uppgick till drygt 350 ton kläder. Vi har valt att fokusera den största delen av vårt ekonomiska överskott till Västsahara. Både i form av opinionsbildning i Sverige och i klädbistånd, samt matbistånd till flyktinglägren där en stor del av Västsaharas befolkning bor (närmre bestämt personer). Sida finansierar frakt och en del av kostnaderna för insamling av kläderna, säger Julia Finér, ordförande Emmaus Stockholm. Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. En ny temasida med information om EU-valet i Sverige, om Europaparlamentet och vad dess ledamöter gör finns nu på EU-upplysningens webbplats. Adressen till temasidan är: att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Tider för sammanträdena hittar du under: Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. Välkommen att lyssna på den politiska debatten i Mälarökyrka, Ekerö centrum! 3

4 Aktuellt När samhället behöver rycka in När ett barn inte mår bra av att bo hemma hos sina biologiska föräldrar kan samhället behöva rycka in. Genom socialtjänsten förmedlas kontaktfamiljer och familjehem beroende på vad barnet har för behov. Och fler familjehem behövs. Vi skulle behöva ha en hel bank med familjer som är beredda att öppna upp sin dörr för ett barn, säger Marie Möller, familjehemssekreterare i Ekerö kommun. Varje situation är unik, men ofta finns det en tragedi bakom att ett barn har anledning att bo någon annan stans. När socialtjänsten får kännedom om att ett barn far illa görs en bedömning av vilka stödinsatser en familj kan tänkas behöva. I första hand försöker man stötta familjen i hemmet. Om stödinsatserna inte hjälper, kan det bli fråga om kontaktfamilj eller familjehem. Vi börjar alltid med att ge stöd till de biologiska föräldrarna. Kanske går de i familjebehandling för att stärkas i sin föräldraroll så att barnen sedan ska kunna bo hemma på heltid. Då gör kontaktfamiljerna en fantastisk insats, säger Marie. För barnet innebär det att få se hur familjelivet kan te sig i andra familjer. Noggrann utredning Ofta finns det någon person i barnets nätverk som tar på sig uppdraget, men i princip kan vem som helst bli kontaktfamilj. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg. Utifrån djupintervjuer och referenser gör socialtjänsten en bedömning om man är lämplig som kontakfamilj. Man får inte förekomma i något register. Det är många steg på vägen men det här är ett så viktigt uppdrag att det måste få ta tid. Sedan kan det ta ytterligare månader av väntan på att få ett barn som matchar familjen. När vi väljer familj utgår vi från barnets behov. Ibland kan det vara bra för ett barn att få vara äldst i en syskonskara, ibland är det bättre att vara yngst. En del barn kanske behöver all uppmärksamhet. Vi tittar även på vad som är bäst för familjen, så att det ska bli så smidigt som möjligt för alla inblandade. Viktigt att inte svika Socialtjänsten utbildar blivande familjehem i hur ett nytt barn påverkar familjen, anknytningsfrågor, sorger, separationer och umgänge med biologiska föräldrar. Det är jätteviktigt att barnet inte utsätts för ytterligare svek. Många vill gärna göra en insats men har inte alltid tänkt igenom de problem som kan uppstå. En socialsekreterare finns som stöd under hela perioden och uppstår det problem som är svåra att lösa så finns vi alltid till hands, säger Marie. Att hitta en familj som matchar barnets behov kan ta lång tid. Ibland är det svårt. Det händer att vi får hämta ett barn mitt i natten och placera det i ett jourhem. I väntan på en plats i ett familjehem hinner barnet knyta an till jourfamiljen. Väntan kan bli lång eftersom vi har brist på familjehem. När vi slutligen har hittat ett familjehem till barnet har det hänt att det inte har fungerat och då måste barnet flytta igen. Vi skulle behöva massor av kärleksfulla familjer som vill öppna upp sitt hem för en extra familjemedlem. Men Marie är ändå positiv och säger att det oftast går bra. Min erfarenhet är att de flesta tycker att det är givande att kunna bidra med något värdefullt. Att de känner en glädje och att de får ett tillskott till familjen. Finns alltid behov av familjer Ekerö kommun har så gott som alltid 1 5 barn placerade i jourhem, barn placerade i familjehem (där har en viss ökning skett på senare år) och ca 10 barn som har kontaktfamilj. Vi har konstant ca 5 10 barn som väntar på att vi ska hitta lämplig kontaktfamilj eller lämpligt familjehem som motsvarar deras behov, säger Marie. 4 Jourhem Ett jourhem ska kunna öppna upp sitt hem med kort varsel. Men det är bara en tillfällig lösning. Om barnen stannar för länge, börjar de knyta an och då blir uppbrottet än mer problematiskt när de ska vidare till ett familjehem. Därför är tiden satt till maximalt fyra månader men tyvärr blir det ofta längre än så då vi har svårt att få tag i familjehem, säger Marie. Familjehem Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem för längre eller kortare tid. En del barn behöver en familj för livet. Oavsett hur länge ett barn bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv. Kontaktfamilj Att vara kontaktfamilj innebär att man finns till för ett barn varannan helg, var tredje helg eller någon dag i veckan. Det kan handla om barn som lever isolerat och behöver få se hur familjelivet kan te sig i andra familjer. Kontaktfamilj är en tillfällig insats som brukar vara upp till ett år. Ersättning Ersättningsnivåerna för uppdraget och omkostnaden bestäms utifrån Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) nationella riktlinjer. Vill du vara kontaktfamilj eller ha ett barn boende hos dig på heltid? Kontakta då socialtjänsten i Ekerö kommun alternativt fyll i en intresseanmälan på webben:

5 Aktuellt Miljö EKO Mer ekologiskt och fler djurskyddskrav i kommunens nya livsmedelsupphandling Ekebyhovs slott har blivit KRAV-certifierat för sitt miljöarbete. Ekebyhovs slott prisas för sitt miljöarbete KRAV-certifieringen innebär att en verksamhet uppfyller vissa krav på ett aktivt arbete för en hållbar utveckling och för en bättre miljö. Bland annat måste minst 25 procent av råvarorna vara KRAV-godkända och det ska finnas goda kunskaper bland personalen om ekologisk produktion. Certifieringen visar att vi är seriösa med vårt miljöarbete och att vi anstränger oss för att bidra till ett gott liv för både människor och djur. Det är väldigt glädjande att vi har fått den här utmärkelsen, säger Agneta Asp, verksamhetsansvarig för Ekebyhovs slott. KRAV är en av Sveriges mest kända miljömärkningar och är uppbyggd på en ekologisk grund där omsorg för djur, hälsa, socialt ansvar och klimatansvar är centrala kriterier för att en verksamhet ska få stämpeln. Ekebyhovs slott är en föregångare för kommunala verksamheter när det gäller miljöarbetet. Det är dags att vi kan se möjligheterna som konsumenter att styra miljöutvecklingen i den riktningen vi önskar sa Lars Hortlund, Kommundirektör när han gratulerade medarbetarna på Ekebyhovs slott. Om du vill läsa mer om mat och miljö: är en guide framtagen av Sveriges Lantbruksuniversitet SLU som visar vilka typer av kött som är bättre eller sämre att äta ur ett miljöperspektiv. Här kan du läsa om hur ekologisk mjölk produceras och hur ekologiska grönsaker odlas. Klimatexpert Anna Richert föreläste om vikten att vara medveten om att de matval vi gör har en stor påverkan på vilken miljö vi får omkring oss, på lång såväl som kortare sikt. Genom att minska vår köttkonsumtion, vara noggranna med det kött och den fisk vi köper, och endast handla den mängd mat som vi faktiskt äter och på så sätt minska matsvinnet, så kan alla bidra till mer hållbara matval. Om man väljer närproducerad mat så får vi en relation till maten vi äter och ett landskap som är öppet och levande, säger Anna Richert. Besprutat Det finns vissa livsmedel som är viktigare att byta till ekologiska än andra, då de är mer besprutade. Om man vill äta ekologiskt kan man, enligt Anna Richert, börja med att byta ut vindruvor, paprika, kaffe/te, kakao, bananer och potatis. Att välja ekologisk mjölk, som oftast står bredvid den vanliga, är ett lätt sätt att bidra till bättre miljö, avslutar Richert. Hanna Hessling Missa inte: Och den här filmen är ett måste enligt Ekerö kommuns miljöstrateg Maria Cassel: # #byttilleko (Naturskyddsföreningens hashtag) I den nya livsmedelsupphandlingen som gäller för kommunens samtliga verksamheter, det vill säga skola, förskola, äldreomsorg och konferensverksamhet, kommer mängden ekologiskt producerade produkter att öka. I Sverige finns ett nationellt mål, att 25 procent av den offentliga konsumtionen av livsmedel ska vara ekologisk senast Ekologisk mat är dyrare men vår bedömning är att procent av produkterna kommer att vara ekologiska under den kommande avtalsperioden som varar till 2018, säger Therese Klaar. Fokus ligger även på djurskyddskraven där Miljöstyrningsrådets kriterier styr. Till exempel ska skriftlig information kunna ges om i vilket land djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat i, och var äggen och mjölken är producerade. All fisk ska vara fångad i enlighet med hållbart fiske och antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Några av de djurskyddskrav som Ekerö kommun ställer: Fisk: Samtliga fiskprodukter ska vara spårbara genom hela förädlingskedjan med minst fångstzon, och produktionsmetod angiven. All vildfångad fisk ska vara fångad i enlighet med hållbart fiske. Om antagen fiskprodukt under avtalstiden blir rödmarkerad enligt Miljöstyrningsrådets lista ska produkten ersättas med en annan likvärdig fisk som har en grön markering enligt listan. Generella krav för animaliskt livsmedel: Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller max 12 timmar nattetid för fjäderfä. Djuret ska vara helt bedövat innan avblodning sker. Specifika krav för fågel: Det företag som slaktar ska ha metoder för att säkerställa bedövning och minimivärden för strömstyrka i relation till frekvens vid bedövning för fjäderfä, samt kontroll av bedövningsresultatet. Näbbtrimning och kastrering får inte tillämpas i uppfödningen. Produkt av kycklingkött ska härstamma från djur som fötts upp på anläggning där beläggningsgraden varit max 36 kg/m 2 (och max 25 djur/m 2 ). Måltider i Ekerö kommun Ekerö kommun köper livsmedel för ca 16 miljoner kronor per år. Inom skola och förskola tillagas varje dag ca 5000 luncher och ca 2000 mellanmål. Äldreomsorgen producerar dagligen ca 1000 måltider till både lunch och middag och inom konferensverksamheten ca 100 måltider per dag. 5

6 Sonja Aldén sjöng och delade ut pris Precis som förra året, leddes Galan av Niklas Lindblad, Sveriges Television Kommunens eldsjälar hyllades på stjärnspäckad Gala Den 17 februari gick den årliga Galan av stapeln i Erskinesalen, Ekerö Centrum. Konferencier var Niklas Lindblad som bland annat har kommenterat Nobelfesten åt SVT. Vet ni att ordet amatör kommer från franskan och betyder att göra något av kärlek, helt enkelt för att man brinner för en sak? Ikväll är vi här för att hylla de eldsjälar som bidrar till föreningslivet i Ekerö kommun! öppnade Lindblad till publikens applåder. Det var en stjärnspäckad skara som var prisutdelare under galan. Programledaren Rickard Sjöberg blev hjärtligt buad åt av publiken för att han hade flyttat från Ekerö, men verkade ändå glad över att få dela ut priserna till årets idrotts- och ungdomsledarstipendiater. Årets kulturstipendium delades ut av arkitekten Johannes Tovatt. Sonja Aldén delade ut årets ungdomskulturstipendium och passade på att hylla Färingsö och berätta om hur mycket hon uppskattade lugnet i kommunen. Hon berömde även pristagaren Miranda Holmgren för hennes engagemang i att få fler unga att bli intresserade av opera. Miranda Holmgren hade dock tappat rösten, men fick ändå uppmuntrande kommentarer från Aldén som påpekade att det är viktigt att lyssna på sin kropp när man är musiker. När Johan Hammarström (S) från kulturnämnden ringde och berättade att jag fått priset och sa att nämnden var stolta över att få ge priset till mig blev svarslös och sa inte ens tack. På galan hade jag ingen röst och kunde inte tacka då heller. Jag är så tacksam att de tror på mig, sa Miranda Holmgren, ungdomskulturstipendiat, när rösten några dagar senare kommit tillbaka. Suzanne Reuter delade ut årets kulturpris till organisten Kerstin Baldwin, och även hon passade på att påpeka hur nöjd hon var över sin flytt till Ekerö. Gruppen Helt Barockt som vanligtvis uppträder på Svartsjö Slott trollband publiken med sin harpa och opera. Underhöll gjorde även duon Thyra bestående av Karin Thyr och Göran Eriksson som spelade och sjöng sina egna låtar. Sivert Åkerljung (KD), förste vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden delade ut priset för årets idrottsprestation till motorcrossföraren Emelie Dahl. Han passade även på att ta ton i ett hyllat a capella-nummer där även Tekniska nämndens ordförande Adam Reuterskiöld (M) sjöng. Årets eldsjäl När galan började lida mot sitt slut var det dags för Kultur och fritidsnämndens ordförande Gunilla Lindberg att dela ut kvällens sista pris Årets eldsjäl. Priset gick till Anna-Karin Arell från Ekerö Konståkningsklubb. Det känns jättekul! Konståkning behövs på Ekerö, sa Arell när hon, till rungande applåder, fick ta emot priset på scenen. Man brukar säga att en gång är ingen gång, två gånger är en gong gong. Efter de här två succéerna lär det definitivt bli fler galor, sa konferenciern Niklas Lindblad, när det var dags att runda av för kvällen. It s better to burn out than it is to rust. Rosta inte igen nu! uppmanade Lindblad med ett Neil Youngcitat och galan avslutades för det här året. Hanna Hessling 2013 års stipendiater & pristagare Stipendiater Kulturstipendium Stina Odlinder Haubo Ungdomskulturstipendium Miranda Holmgren Ungdomsledarstipendium Felicia Dyberg, Ekerö KK Klara Arell, Ekerö KK Moa Pellegrini-Persson, Ekerö KK Amanda Karolina Persz, Ekerö KK Dansföreningen Vi Unga Bailar Idrottstipendium Denice Ankarstad Saga Suovanen Pristagare Årets idrottsprestation Emelie Dahl Årets kulturpris Kerstin Baldwin Årets Eldsjäl, Anna-Karin Arell, Ekerö KK Barn- och utbildningsnämndens pris/stipendium Avdelningen Körsbärsdalen vid Drottningholm förskola Färentuna föräldraförening och fritidspersonal/kamratstödjare Regnskogens avdelning åk 3 (fritids och skola) vid Sanduddens skola 6 Galanstipendiater 2013 Grattis Miranda Holmgren, Ungdomskulturstipendiat! Hur ska du använda stipendiet? Vad jag ska göra med mitt stipendium? Jag går på Operastudion så de kommer att gå till terminsavgifter och sånglektioner, timmar sägs det att det brukar ta att utveckla en röst så jag har en del kvar. Grattis Stina Odlinder Haubo, Kulturstipendiat! Hur ska du använda stipendiet? Jag ska äntligen ta mig tid att skriva böckerna om Svartsjö och Lovön, som jag har både material och påbörjade manus till. Jag hoppas också kunna arrangera spännande saker för alla intresserade, både under arbetet med böckerna och i samband med boksläppen.

7 Kreativ innemiljö på Drottningholms förskola Jenny Borgenport & Pernilla Jansson Nytt pris Aktuellt Barn- och utbildningsnämndens nyinstiftade pris har fokus på insatser mot kränkande behandling Barn- och utbildningsnämnden anser att det är angeläget att lyfta fram goda exempel på främjande och förebyggande arbete. Därför har ett nytt pris/ stipendium instiftas. Syftet är att bidra till att utveckla värdegrundsarbetet med fokus på insatser mot diskriminering och kränkande behandling. Det ska göras genom att stimulera nyskapande och kreativitet. Insatserna ska syfta till inkludering och delaktighet. Priset/ stipendiet har ett tydligt barn/ elevfokus. För att kunna söka stipendiet måste man arbeta i eller med skola eller förskola. Prissumman kan komma att delas mellan flera stipendiater och pristagare. Pris till Drottningholms förskola För sitt nyskapande och kreativa sätt att använda digital teknik för att levandegöra likabehandlingsplanen, fick avdelningen Körsbärsdalen vid Drottningholms förskola ta emot Barn- och utbildningsnämndens nyinstiftade pris. Vi låter barnen vara delaktiga i vårt arbete och vi reflekterar ständigt över vårt handlande med barnen, säger Jenny Borgenport och Pernilla Jansson. I samband med att avdelningen Körsbärsdalen på Drottningholms förskola förnyade likabehandlingsplanen, påbörjades även arbetet med vilka värdeord som skulle stå för förskolan. Det Jenny Borgenport och Pernilla Jansson visste när de påbörjade arbetet, var att den förskola de ville skapa, skulle ha en plats för alla. En förskola där man accepteras för den man är, känner tillhörighet och kamratskap oavsett bakgrund och vem man är. Vi har jobbat mycket med hur vi ska vara mot varandra och att alla ska ha kompisar oavsett hur olika man är, säger Jenny Borgenport. Med hjälp av dator, ipad och filmkamera har pedagogerna och barnen tillsammans levandegjort likabehandlingsplanen. Det här är ett sätt att förtydliga och synliggöra barnens tankar. Barnen ska veta att deras röst och arbete får ta stor plats här. Löser vardagliga problem på ett pedagogiskt vis Förskolan har aktivt arbetat med de sju diskrimineringsgrunderna. Till hjälp har de bland annat haft Ugglan och kompisproblemet ett pedagogiskt TV program producerat av UR, som tar upp ämnen som att säga ifrån, att hålla det man lovar och att vara utanför. Det blir lättare för barnen när de kan relatera till de filmer som vi har sett tillsammans. Programmen har skapat stora diskussioner i barngruppen och de har pratat om de olika rollerna och vad Alla ska ha kompisar oavsett hur olika man är de står för, fortsätter Jenny. Vi har också arbetat i gymnastiken med olika samarbetsövningar, och vi har sett hur nya kompisrelationer knutits och hur barnen har utvecklat en större förståelse för varandra, fyller Pernilla i. När barnen blir osams får de utrymme att prata en och en, bli lyssnad på och på det sättet hitta lösningar tillsammans. Under dessa samtal finns en pedagog närvarande för att lösa eventuella konflikter och skapa redskap och verktyg som ska fungera i de flesta situationer där kränkningar kan uppstå. Barnen har själva hittat redskapen och tagit tag i situationer på ett konstruktivt sätt, och därigenom arbetat aktivt med dessa viktiga frågor. Innemiljön viktig Den pedagogiska innemiljön är högt prioriterad. Den är estetiskt tilltalande för barnen och tillsammans har de gått igenom alla utrymmen på förskolan för att göra om miljöerna så att de känns trygga. Vi har bland annat tagit bort dörrar och ändrat rutiner vid vissa delar av dagen. Prispengarna har de inte bestämt vad de ska göra med ännu. Vi diskuterar fram och tillbaka vad vi ska använda dem till men klart är att de ska gå till barnen. Det är ju tack vare dem vi fick det här priset. Fler priser som Barn- och utbildningsnämnden delade ut på Galan: Sanduddens skola Likabehandlingsplanen har omsatts i kreativt och nyskapande arbete med utgångspunkt utifrån eleverna. Det historiska perspektivet och behovet av gemensamma lagar och regler har konkretiserats och levandegjorts med rollspel, film, musik med mera som sprids vidare på skolan. Färentuna skola Färentuna föräldraförening och fritidspersonal har på ett nyskapande och kreativt sätt arbetat mot kränkningar på internet och sociala medier. Arbetet har bedrivits med stor delaktighet mellan skolan, fritids, elever och föräldrar. 7

8 Aktuellt Goda råd inte alltid dyra Ekerös kommuninvånare har under år 2013 vänt sig till konsumentrådgivningen i 160 ärenden för att få råd. En tjänst som är helt kostnadsfri. Flest förfrågningar har rört fordon, tätt följd av frågor kring paketresor och på tredje plats kommer frågor om hem- och hushållsprodukter. Telefonförsäljning är ett återkommande problembarn. Konsumenter är inte alltid medvetna om att ett muntligt avtal är giltigt, och när man vill utnyttja sin lagstadgade ångerrätt vid distansförsäljning kan säljaren vara svår att nå. Jag har fått flera klagomål där försäljaren på något sätt lyckats få konsumenten att tacka ja, och samtidigt spelat in accepterandet. Dock uppfattar ofta konsumenten att man bara tackat ja till vidare information. Sedan är cirkusen igång. Konsumenten får hem avtalsvillkor från nya teleoperatörer/ elleverantörer vilka ofta inte visar sig vara fördelaktiga, samtidigt som fakturor kommer från de gamla leverantörerna för att man brutit pågående avtal, säger Inger Rydén konsumentvägledare i Ekerö. Hon menar att det är mycket allvarligt att låta någon person eller ett företag agera för ens räkning. Hennes råd är att aldrig gå med på telefoninspelning om man inte har bestämt sig för att tacka ja. Även problem för säljare Inger Rydén vill också uppmana säljare att ta reda på vem köparen är för att vara säker på att få betalt. Jag har fått in ärenden där privatpersoner har sålt sin bil. Då köparen inte kan betala mer än handpenning har en avbetalningsplan gjorts men har sedan inte fullföljts. Innan man säljer, bör man kolla med Kronofogden om där ligger skulder för köparen och även skriva avtal att bilen är säljarens egendom tills full betalning erlagts. Här förekommer ofta en stor portion godtrogenhet som man inte bör kosta på sig. Inger får även in en del udda frågor och klagomål. Ett av de lite ovanligare ärenden jag har fått in var en reklamation av tändstickor. Konsumenten menade att de bryts av så lätt nu förtiden. Nix-registret Om man inte önskar samtal från telefonförsäljare kan man anmäla sig till Har du en fråga till vår konsumentvägledare Inger Rydén är du välkommen att ringa Måndagar och onsdagar kl e-post: Sommarpraktik 2014 Ekerö Kommun erbjuder i år 100 stycken sommarpraktikplatser till ungdomar som är folkbokförda i Ekerö Kommun Vem kan söka? Elever som går ut årskurs nio, samt elever som går ut första eller andra året på gymnasiet vårterminen Även ungdomar som inte har någon skolplacering och är födda 1996, 1997 eller 1998, är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är den 25 april Ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag behandlas inte. När sker praktiken? Sommarpraktiken är under vecka och under vecka Den sökande tilldelas en av de ovanstående perioderna. Under sommarpraktiken utbetalas avtalsenlig lön utefter närvarorapport. Arbetstiderna kan variera något beroende på verksamhet men ska vara förlagd under dagtid måndagfredag 6 timmar per dag, på midsommarafton samt under helger är praktikanterna lediga. Var sker praktiken? Varje praktikant tilldelas en praktikplats hos någon av de privata eller offentliga arbetsgivare som Ekerö Kommun samarbetar med. Exempel på praktikplatser är förskolor, restauranger, affärer, trädgårdsföretag, m.fl. Vad händer om fler än 100 ungdomar söker? Urvalet sker till viss del genom en behovsbedömning från socialtjänst, övriga platser lottas fram. Hur ansöker jag? Annons och ansökningsblankett finns på Annonsen ligger även på Tappströmskolan, Ekebyhovsskolan, Träkvista Skola, Uppgårdsskolans respektive hemsidor. 8

9 Kultur Ekerö bibliotek har fått en ny webbsida. Den nya, interaktiva bibliotekswebben bjuder på många överraskningar och är långt mer användarvänlig än tidigare. En stor förändring är att man kan skapa ett eget konto där man kan betygsätta och kommentera böcker samt söka på nyckelord. Man får också rekommendationer på böcker utifrån de titlar man söker på. Det går även att skapa listor på böcker som man vill läsa och det är enklare att låna om och reservera böcker, säger Sophie Wallebo, tillförordnad bibliotekschef. Det har även blivit enklare att låna e-böcker. Tidigare slussades låntagaren vidare till Regionbibliotek Stockholm, men numer är det möjligt att låna en e-bok direkt från Ekerö biblioteks webbsida. Ekerö centrum / Ekerö Mälarstad, Ralph Erskine, 1977 Ur Statens centrums för arkitektur och designs samling Foto Matti Östling Erskineåret är invigt Den 24 februari skulle Raplph Erskine ha fyllt 100 år. Detta uppmärksammade Ekerö kultur med att inviga en utställning om Erskines liv och verk i Galleri Utkiken. Ett galleri som han en gång ritat. Utställningen pågår till och med den 22 mars. Ralph Erskine var en av 1900-talets största arkitekter i Sverige. Den engelske arkitekten lockades av den svenska funktionalismen med dess tankar kring socialt ansvar och engagemang i arkitekturen, och helt enkelt cyklade till Sverige och bosatte sig här. I över 40 år, från början av 1960-talet fram till sin bortgång 2005, bedrev Ralph sin verksamhet från bostaden och kontoret Villa Erskine på Drottningholmsmalmen. Han hade ett stort inflytande över såväl den svenska som den internationella arkitekturdebatten, och fick många utmärkelser. Kända verk som Erskine ritat är bland annat Ekerö centrum, Aula Magna samt biblioteket vid Stockholms universitet. Vi vill högtidlighålla och uppmärksamma Erskine på olika sätt, berättar Lennart Lundblad, chef för Ekerö Kultur. Hela våren kommer Ralph Erskines arkitektur att vara i fokus på olika sätt. Galleri Utkiken i Ekerö Kulturhus hade på själva hundraårsdagen vernissagen om Ralph Erskines liv och verk. Här kan man till den 22 mars ta del av spännande och smått unika skisser och visioner kring Ekerö Centrums tillkomst, och även betrakta andra av hans byggnadsprojekt. En särskild Ralph Erskine-app kommer att lanseras under mars, framtagen i samarbete mellan bland annat Arkitektur- och designcentrum och Ekerö kommun. På biblioteket i Ekerö C och Ekerö Biblioteks nya webbplats bibliotek.ekero.se finns intressant litteratur och länkar till reportage med mera. Senare under våren kommer ytterligare utställningar och skapande verkstäder inriktade på den byggnadsmiljö som omger oss och i synnerhet Ralph Erskines arkitektur. Och som extra attraktioner under våren kommer arkitekt Johan Hagland under tre lördagar att ta med intresserade på arkitekturvandringar i Ekerö C. Titta efter ballongen, Ralph Erskines favoritsymbol, i Ekerö Kulturs vårkalender så hittar du spännande saker att se, göra och höra, avslutar Lennart Lundblad. Ekerös bibliotek i siffror Så här många personer besökte Ekerös bibliotek under 2013: Antal besökare: Antal besök/invånare: 5,16 Antal utlån: Antal utlån/invånare: 6 Mediebestånd Antal böcker: Antal AV-media: Antal prenumerationer: 110 Och de här var de mest utlånade böckerna i Ekerös bibliotek: Vuxenböcker: 1. L. Kepler: Sandmannen 2. A. Munro: Brinnande livet 3. P-O Enquist: Liknelseboken 4. M. Kallentoft: Vattenänglar 5. C. Gerhardsen: Hennes iskalla ögon Ungdomsböcker: 1. M. Strandberg: Engelforstrilogin 1. S. Collins: Hungerspelstrilogin 2. J. Thydell: I taket lyser stjärnorna 3. R. Riordan: Född till hjälte 4. K. von Bredow: Bara inte du 5. J. Green: förr eller senare exploderar jag Appen Erskine mars lanseras Erskineappen som är framtagen på initiativ av Arkitektur- och designcentrum. Tanken är att den ska inspirera, tillgängliggöra och öka kunskapen om Ralph Erskine och hans livsverk. Barnböcker: 1. A. Norlin: Här kommer polisbilen 2. A. Norlin: Här kommer bärgningsbilen 3. M. Widmark: Sjukhusmysteriet 4. M. Widmark: Simborgarmysteriet 5. S. Nordqvist: Pettson tältar FÅ RÅD TILL ANNAT Tänk om du kan spara tusenlappar genom att vara mer energismart? Och samtidigt hjälpa till att spara på jordens resurser? Ring oss för energismarta tips! Vi ger opartiska och kostnadsfria råd till dig som bor i lägenhet, villa eller har fritidshus. Fråga rådgivarna! Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms läns 26 kommuner och Ekerö kommun. Besök även gärna Energi myndighetens hemsida 9

10 Reportaget Solrosen där livet kan bli ljust igen Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem. Många som drabbas blir isolerade och ensamma. Ekerö kommun driver Träffpunkten Solrosen. En verksamhet där människor med psykiska problem kan träffa andra med liknande svårigheter. Det är en plats för aktivitet, för vänskap och för stöd. Det är en plats där många hittar tillbaka till livet och till glädjen. Till Solrosen kommer människor varje dag för att umgås eller delta i aktiviteter. Här ligger fokus på vad besökarna kan, inte på vad de inte klarar av. Inne i huset håller flera av Solrosens gäster på att laga mat. En del hackar grönsaker, andra kokar ris. Idag står det mexikanska fajitas på menyn. Det sticker i näsan av den frästa löken. Snart doftar det inte bara lök utan även smält ost, avokado, bönor och tortillabröd. Men det är inte främst för matens skull som besökarna kommer hit. Mikke Lillman började komma till Solrosen för fem år sedan. Han tyckte om gemenskapen och blev även medlem i RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, som också har sitt kontor och sina möten på Solrosen. Det viktiga med Solrosen är att Faktaruta: Text & foto: Linnéa Jimenez På Solrosen sjuder det av kreativitet. man har en tillhörighet. Jag betyder någonting för någon annan och har en anledning att gå upp på morgonen. Jag har en funktion som jag kanske inte skulle ha annars. Det här är som en familj, säger Mikke. Under dagen kommer fler besökare. En del börjar genast hjälpa till med matlagningen, andra tar en kopp kaffe och går till något av de andra rummen. I målarrummet finns konstverk målade av Solrosens besökare. Bredvid ligger ett yogarum där yogaklasser anordnas varje måndag och onsdag. En liten handgjord träskylt visar ingången till trivselrummet. Här är stämningen avslappnad. Några sitter och pratar lugnt. Mikke som älskar att spela gitarr, sjunger och spelar Björn Afzelius Sång till friheten. Några sjunger med. En stund senare är det dags för syjunta och trivselrummet förvandlas till ett pysselrum med både pärlor och garn. Aktiviteter och samtal Annika, Helene och Caroline är aktivitetssamordnare på Solrosen. De är positiva, uppmuntrande och fulla av energi. De ska sätta igång och driva aktiviteter men även finnas till hands för de som bara behöver prata. Annika Blom är utbildad röntgensjuksköterska och samtalsterapeut. Hon har sedan sex år arbetat på Solrosen. Ingen arbetsdag är lik den andra och Annika uppskattar omväxlingen. I sin roll tillåts hon vara kreativ och hon leder kurser i både yoga och mindfulness som handlar om att hitta balans i livet för att minska stress och oro. Många här oroar sig för framtiden. För sådant som aldrig kanske kommer att hända. Det är viktigt att leva i nuet och se om det finns någonting som är positivt som vi kan tänka på. Kan vi fokusera på det positiva upptäcker vi vad mycket bra det finns i livet, säger Annika. Driftiga besökare Ibland är det svårt att skilja på besökare och personal. Psykisk ohälsa syns inte på utsidan och många av besökarna är själva med och leder både engelskakurser och kalligrafikurser. Det är besökarna själva som bestämmer vilka aktiviteter som ska drivas. Annika uppmuntrar nya besökare att direkt börja göra det som de tycker om, annars är det lätt att de blir passiva. När de får ansvar får de också chans att växa. Det är fantastiskt att få en person att blomma, att se det kreativa i personen, det som den vill göra, säger Annika. För fem år sedan gick Mikke igenom en djup depression och hade panikångest. Det stöd och den uppmuntran han fick på Solrosen gjorde att han började må bättre och kunde utveckla sina kunskaper inom musiken. Allting började här för fem år sedan. Det enda jag kunde trösta mig med var gitarren och jag har inte släppt den sen dess. Jag började spela åtta till tio timmar om dagen tills händerna blödde. Förut hade jag inget självförtroende men de stöttade mig här och sa att jag var bra. Om folk säger det tillräckligt många gånger börjar man tro på det, säger Mikke. 10 Psykisk ohälsa Psykisk ohälsa kan betyda psykiska besvär eller psykisk sjukdom. Psykiska besvär beskriver olika tillstånd då människor visar tecken på psykisk obalans eller symtom som oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Sveriges Kommuner och Landsting, Solrosen Solrosen är en träffpunkt för människor med psykisk ohälsa. Det är en öppen och frivillig verksamhet, finansierad av Ekerö Kommun. Ingen föranmälan krävs och personalen skriver inga journaler. Flera olika studiecirklar anordnas i bl.a. målning, data, stavgång, sömnad, medicinsk yoga mm. Studiecirklarna är gratis. I snitt har Solrosen 16 besökare per dag.

11 Ung i Ekerö Jakten på framtidens digitala talanger Enligt flera undersökningar kommer det redan 2015 att saknas digitala experter. Vem ska se till att vi får nästa Minecraft, Instagram eller Spotify? IT-tävlingen Next Up hoppas kunna locka fler ungdomar in i branschen och Birkaskolan är första skolan i Ekerö att delta. Nystart för Fabriken Fabrikens nya ledare, Nenne Thorin, tar ungdomars åsikter på största allvar och är van att agera snabbt. Är det någon som kommer på en idé som är bra gäller det att köra på en gång. Det är också oerhört viktigt att faktiskt hålla det man har lovat, säger hon. Fabriken är ett samarbete mellan Ekerö kommun och Studiefrämjandet för att skapa mötesplatser för ungdomar inom kommunen. Nenne Thorin är ny verksamhetsledare för Fabriken och kommer senast från en tjänst som verksamhetsledare på Tensta Gymnasium, Ross Community Center där hon har jobbat i drygt fem år. Mitt engagemang grundar sig i utmaningen att starta upp något tillsammans med ungdomar och få verksamheten eller projektet att fungera. Vi gjorde det i Tensta och det gick väldigt bra även om det krävdes mycket engagemang för alla som var inblandade. Det kändes som ett naturligt steg att börja med ett nytt projekt. Min vision är att Fabriken på Ekerö ska kunna göra samma slags resa. Jag hoppas att Ekerös ungdomar ska vilja vara med och påverka och känna att Fabriken är en bra mötesplats. Jag vill tro att Fabriken kommer bli så stort att ungdomar från andra delar av västerort kommer vilja följa med sina kompisar till Ekerö bara för att hänga här och ta del av vårt aktivitetsutbud, säger Nenne Thorin. Bidrag att söka Vill göra Fabriken mer synlig När Ekerö tidning träffar Nenne Thorin har hon bara hunnit arbeta några dagar på sin nya tjänst. Just nu fokuserar jag på att göra Fabriken så synlig som möjligt. Jag har åkt runt och pratat med personal från kommunen och nu ska jag börja besöka fritidsgårdarna så att de lär känna mig och Fabriken. Jag har träffat många engagerade ungdomar, både de som redan är involverade i något eller de som vill börja bli det. För oss gäller det att kunna fånga upp dessa ungdomar och att kunna erbjuda dem sammanhang eller projekt att verka i. Fabriken ligger på Bryggavägen, nere vid kanalen i Ekerö Centrum. Det är en stor byggnad som innehåller allt från dansstudios till inspelningsstudios. Lokalen är helt öppen för alla ungdomar som känner sig lockade av att vara med i någon av aktiviteterna. Vi vänder oss till alla som bor i Ekerö och är mellan 13 och 20 år. Mitt mål är att vi ska bli ett nav för ungdomskultur. Det jag har med mig som de viktigaste erfarenheterna från Tensta är att fortsätta ta ungdomars åsikter på allvar och agera snabbt. Är det någon som kommer på en idé som är bra gäller det att köra på en gång. Det är också oerhört viktigt att faktiskt hålla det man har lovat att fixa eller hjälpa till med, och på så sätt bygga upp ett förtroende. Alla är välkomna till Fabriken, även om man inte har någon direkt idé vad man vill göra, då får man vara med och starta upp något tillsammans med oss. Jag ser det här som en nystart för Fabriken, att vi helt enkelt går från något bra till något ännu bättre, avslutar Nenne. Vill du läsa mer om Fabriken? Gå in på Fabriken är öppen 8-23 varje dag, och nyckelbricka för att komma in får du av personalen på Fabriken. Hanna Hessling Ungdomsmässa 2014 Birkaskolan kommer under våren att delta i ITtävlingen Next up som anordnas av bransch- och arbetsgivarorganisationen IT&Telekomföretagen. Elever från tio skolor i Stockholmsregionen kommer att tävla om att lösa verklighetsbaserade case hos ledande IT-företag, som ett led i arbetet att få fler unga elever att bli intresserade av IT-industrin. Eleverna kommer att handledas av kvinnliga högskolestuderande inom IT. Efter ett par månaders förberedelser, som integreras med skolans undervisning, får ungdomarna under två dagar av inspiration och problemlösning testa på vad ett arbete inom IT kan innebära. Tävlingsdagarna är förlagda till Stockholm City och Kista den 2 och 3 april. I åratal har vi talat om att IT och andra teknikbranscher måste in tidigare i skolans årskurser. Inte minst för att just unga tjejer ska förstå vilka spännande IT-yrken det finns att välja på. Genom Next Up kommer vi äntligen till skott, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen. En premiäromgång genomförs i Stockholmsregionen med närmare 400 elever i årskurs åtta. Skolorna tävlar med var sitt femmannalag, med både killar och tjejer. De presenterar sina lösningar på casen inför en jury och den vinnande skolan kan glädjas åt kr som pris. Från och med 2015 kommer tävlingen också att genomföras nationellt. HBTQ kväll på Ekerö Ungdomsgårdar Kian Sigge besökte Ekerös ungdomsgårdar och informerade elever i årskurs 7-9 om HBTQ (homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer). Bland annat fick eleverna veta vad bokstäverna HBTQ står för och hur det är att vara HBTQ i samhället. Eleverna fick både en kort historik och en beskrivning av hur det ser ut idag gällande rättigheter, synliggörande, inkludering, bemötande och eventuell diskriminering. Kian Sigge är utbildad fritidsledare och idrottslärare och arbetar både professionellt och ideellt i frågor som rör HBTQ. Boodla Är du mellan 13 och 23 år kan du söka Snabb Slant för att genomföra ett projekt. Det kan vara allt från en gatukonstworkshop till en musikfestival. På Fabriken kan du få hjälp med projektplanering och budget. Ekerö Ungdomsmässa I år på Träkvista Ungdomsgård. Mässan är öppen för besökare från klass 6 och upp till 20 år. Olika aktörer, livemusik och underhållning. Lördag 5 april kl 19:00-23:00 Träkvista Ungdomsgård Håll utkik efter Boodla! Under 2014 startar Boodla tillsammans med barn och ungdomar på fritidsgården i Stenhamra, ett större odlingsprojekt 11

12 mars 11 Vikingatidens härskare Tisdag 11 mars kl. 19:00 Med avstamp i de gamla myterna om vikingatiden berättar arkeolog Anna Lihammer om den mångskiftande värld som den tidens människor levde i. Samarr: Fornminnessällskapet på Mälaröarna Plats: Biblioteket, Ekerö centrum 15 POP-UP BARNLÖRDAG TEMA CIRKUS Lördag 15 mars 13:00 En liten stor cirkusupplevelse. Med musik och akrobatik berättar Teater Slava historien om den gamla gosedjurs-cirkusen som fortfarande vill roa! För barn 2-6 år. Gratis platsbiljetter från 3 mars. Plats: Biblioteket, Ekerö centrum På Gång! 25 KONSTUTSTÄLLNING 31 mar 29 apr Galleri Utkiken Katarina Muhrbeck, måleri från Ekerö C. Vernissage 31 mars 19:00. april Ta med ett redan påbörjat arbete eller sticka, tova, virka något nytt. Kofta eller disktrasa? Vår slöjdvärd Kerstin går igenom olika teman och tips. Vi bjuder på kaffe och bulle! Barnens eget bibliotek 6 Salladsbuffé och varmrätt 17:30-19:30, konserten börjar 19:30 Boka på: Entré 200:Arr: Föreningen Jazz på Mälaröarna Tipsa oss om evenemang! 6 april kl Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyller sex år välkommen på födelsesdagsfest med hemliga gäster och utdelningen av Barnens eget Trolldiplom Vi bjuder alla barn på saft och tårta! 100 Ekerö Bio Välkommen att göra påskkort och måla ägg och annat påskpyssel, pysselbordet står uppdukat hela påsklovet! Barnens eget bibliotek i Stenhamra Gillar du att skriva? Påsklovsskrivarläger, övningar och eget skrivande i dagarna tre, ålder år. Ingen avgift, begränsat antal platser. Anmälan: Arr: Ekerö Bibliotek Nebraska 9 mar 19:00 12 mar 19:00 85kr. Från 7 år Vi firar Världsbokdagen på biblioteket i Ekerö C. Lyssna på, mingla med och träffa inbjudna författare. En dag i bokens tecken! Samarr: Mälaröarnas bokhandel Ekerö Kultur firar dansen egen dag, med spännande dansuppvisningar för hela familjen och möjligheter att prova på själv. Erskinesalen och Biblioteket i Ekerö C. Fri entré Ekebyhovskyrkan Arkitekturvandring Lördag 22 mars 13:00 14:30 Ekerö Centrum Lördag 12 april 13:00 14:30 Ekerö Centrum Lördag 24 maj 13:00 14:30 Ekerö Centrum Politiska stridigheter, servettskiss, betong/tegel, smala trappor, parkeringar, stadslandskap och framtiden! Vandring i Erskines Ekerö C. med arkitekt Johan Hagland. Samling i Kulturhuset. SKRIVARLÄGER april kl. 13:00 16:00 Tyvärr var förra programmet som producerades felaktigt. Här är det korrekta för Boktjuven 16 mar 19:00 19 mar 19:00 85kr Från 11år Tingeling-Piraten 23 mar 3D 15:00 30 mar 2D 15:00 Barntillåten. Sv. tal 100/75kr dansdagen 26 april 12:00-15:00 maj VÄRLDSBOKDAGEN 23 april 19:00-21:00 27 april kl Bröderna Mozart RALPH ERSKINE 100 påsklovspyssel april mars kl En oväntad vänskap Måleriverkstäder 15 april & 16 april 13:00-15:00. MÅLA HUS - med konstnären Katarina Muhrbeck, Måleriverkstäder för påsklovslediga i åldern 6 12 år Galleri Utkiken Minnesutställning 2 juni - 19 juni I en minnesutställning visas konst av Lisa Netz samt fotografier med hennes tolkning av Ekerö C. Galleri Utkiken Födelsedagsfest och Trolldiplom 23 Filmkvällar OSS HÅLLER INGA BOJOR, OSS BINDER INGA BAND! Tisdag 25 mars kl På långritt i 20-talets Europa med Ekeröfödda Linde Klinckowström-von Rosen. Författaren Jan Mårtenson som skrivit boken berättar tillsammans med Lindes dotterdotter Susanne Giraud. Samarr: SV Mälaröarna Biblioteket i Ekerö C. i Ekerö kommun STICKCAFÉ Tisdagar 18 mars - 6 maj kl 12:00-14:00 21 JAZZKONSERT OCH SLOTTSBUFFÉ Fre 21 mars förskolans dag 16 maj En utställning om vad pedagoger och barn på våra förskolor upptäcker, upplever och utforskar under dagarna. Därefter i Fyren, Ekerö C och Barnens eget bibliotek i Stenhamra PLANTBYTARDAG 20 maj storloppis 25 maj Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Samarr: Västerorts trädgårdssällskap Sälj loppisprylar eller egna produkter. Boka plats för bord i parken och ta med eget bord. Kostnad 250 kr , För mer information om olika evenemang, se evenemangskalendern på

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se

REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010. Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se REVISION AV LIVSMEDELSKRITERIER 2010 Livsmedelskonferens U24, 2010-11-11 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, Monica@msr.se AGENDA Exempel på Miljöstyrningsrådets nya livsmedelskriterier Den offentliga

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder

familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder familjehemsgruppen Bli en värdefull extraförälder 1 Vad är familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem? Familjehem, förstärkt familjehem, kontaktfamilj och jourhem är vanliga hem som på

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014

Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27. Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Anette Gottfriedson 2013-08-27 Förskolan Gullvivans arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR-perspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att

Grön Flagg skapar handlingskompetens och framtidstro genom att Grön Flagg Är en del av ett internationellt nätverk Eco-Schools, som finns i 47 länder Startade 1996 i Sverige Grön Flagg-nätverket består av mer än 2000 skolor och förskolor! Grön Flagg skapar handlingskompetens

Läs mer

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2015 2016. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2015 2016 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Partner Uppsats 25 000 kr Partner Minecraft

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun

Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarläger 2012 Sommarläger arrangerade av Kultur och Fritid, Sala kommun Sommarlov med aktiviteter Här är din chans till en minnesrik sommar! Ett enastående till fälle att välja bland aktiviteter som

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Tjejjouren Idun Sigtuna

Tjejjouren Idun Sigtuna Tjejjouren Idun Sigtuna Välkommen till Tjejjouren Idun Sigtunas kvartalsbrev Vinter 2014 Då höstmörkret började falla och kylan tränga in bestämde vi oss för att göra ett ansiktslyft. Vi kom i kontakt

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen

Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Låt Allas bli din lugna stund i vardagen Allas är kreativ, färgstark och mångsidig! Tidningen bjuder på inspirerande recept, intressant läsning, hälsa och roligt mode men också skön avkoppling mitt i veckan.

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Välj godare råvaror till ditt kök

Välj godare råvaror till ditt kök KRAV-CERTIFIERA DIN RESTAURANG Välj godare råvaror till ditt kök Receptet på godare mat VASA ALLÉ GÖTEBORG Restaurang Wasa Allé ligger mitt i Vasastaden i Göteborg. Här är ambitionsnivån skyhög, inte minst

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar

Familjehem. - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Familjehem - för barn som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar Alla barn kan inte bo hemma hos sina föräldrar Alla barn har rätt till föräldrar som kan ge dem trygga uppväxtförhållanden.

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Västerortspolisen informerar:

Västerortspolisen informerar: Polismyndigheten i Stockholms län Västerorts polismästardistrikt Information Västerortspolisen informerar: Med hösten kommer fler ovälkomna besök! Glädjande har antalet bostadsinbrott legat på en ovanligt

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer