Bilaga 11. Resultat av uppföljningsenkät till deltagande företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 11. Resultat av uppföljningsenkät till deltagande företag"

Transkript

1 Bilaga 11 Resultat av uppföljningsenkät till deltagande företag 127

2 Totalt har 42 företag besvarat enkäten detta är vad företagen själva uppgett Antal företag som har policy för jämställdhet: 23 Dessa företag är: BAC,, Composite Scandinavia, Öjebyn, *Djursjukhuset,, Fjällbonäs trävaru, A-jaur, Nordtool (Infjärdens värme), Öjebyn, Liko, (bl a), LLT,, Nova industri, Kalix, Schenker,, **Södra interiör (Södra skogsägarna), Kallinge/Jokkmokk, Berendsen textil service,, Erlandssons industri,, Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad,, Kero läder, Pajala, Nyhléns och Hugossons chark,, Polarbröd, Älvsbyn, BoRö pannan, Kalix, ICA Supermarket, Kalix, Bilkompaniet Sigoro, m fl, OK, ICA Ankaret,, lantbrukare Thomas Johansson,, Bygg och montage, Kommentarer: BAC har inte sett några mätbara resultat än. Fjällbonäs trävaru har två kvinnor bland sina nio anställda. Liko är ganska jämställt avseende fördelningen kvinnor:män, 48%:52%. Schenker upplever resultat positivt. Berendsen upplever att policyn är positiv och ger tydlighet. Erlandssons upplever det svårt att få tjejer att söka till verkstadsjobb. Grönlunds orgelbyggeri uppger att det ger öppenhet och diskussion. Kero läder uppger att man tyvärr bara är män på arbetsplatsen i dag. Polarbröd uppger att jämställdheten förbättrats. Bilkompaniet Sigoro uppger att inget speciellt skett. OK uppger att policyn som används finns inom OKQ8. ICA Ankaret uppger att de har ICA:s policy för jämställdhet, ingeration/mångfald. Bygg och montage har testat kvinnlig arbetskraft, men arbetet var för tungt. *Inga separata policies men jämställdhet, ingeration och mångfald ingår i Djursjukhusets huvudpolicy. **Södra interiör genomför en omfattande medarbetarundersökning varje år, bl a för att förbättra arbetsklimatet. Antal företag som har policy för integration och mångfald: 18 Dessa företag är: BAC,, *Djursjukhuset,, Fjällbonäs trävaru, A-jaur, Nordtool, Öjebyn, Liko,, Schenker,, **Södra interiör, Kallinge/Jokkmokk, Berendsen textil service,, Erlandssons industri,, Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad,, Kero läder, Pajala, Nyhléns och Hugossons,, Polarbröd, Älvsbyn, ICA Supermarket, Kalix, OK, ICA Ankaret,, lantbrukare Thomas Johansson,, Bygg och montage, Kommentarer: BAC har inte sett några mätbara resultat än. Djursjukhuset har inte endast svenskfödd personal. Företaget har även en person med funktionshinder anställd. Enligt företaget skapar det stolthet över verksamheten bland de anställda. Nordtool har en utlandsfödd person anställd. Liko har två utlandsfödda bland sina anställda och är på väg att anställa ytterligare en. Schenker upplever resultatet positivt. Berendsen upplever att policyn är positiv och ger tydlighet. Grönlunds orgelbyggeri uppger att det ger öppenhet och diskussion. Kero läder har anställt två utlandsfödda som inte haft ordinarie arbete i Sverige tidigare. 128

3 Nyhléns och Hugossons har nyligen tagit fram en diskrimineringspolicy, men har ännu märkt några effekter av den. Polarbröd uppger att integrationen förbättrats. OK uppger att policyn som används finns inom OKQ8. ICA Ankaret uppger att de har ICA:s policy för jämställdhet, ingeration/mångfald. Lantbrukare Thomas Johansson uppger att han har en utlandsfödd anställd. Bygg och montage har tidigare haft en utlandsfödd person anställd. *Inga separata policies men jämställdhet, ingeration och mångfald ingår i Djursjukhusets huvudpolicy. **Södra interiör genomför en omfattande medarbetarundersökning varje år, bl a för att förbättra arbetsklimatet. Antal företag som använder energiledningssystem: 9 Dessa är: Djursjukhuset,, Finsnickeri, Råneå, Schenker,, Jokkmokkshus, Jokkmokk, OK, Rosviks avloppsreningsverk,, Norrfjärdens avloppsreningsverk,, ICA Ankaret,, Bygg och montage, Kommentarer: Finsnickeri uppger att energiledningssystemet förändrat energibeteendet hos de anställda samt att en ansvarig för energianvändningen utsetts. Företagets energibesparingar bygger till största del på detta system. Schenker uppger att man har ett energiledningssystem kallat Dunet som innehåller vissa uppföljningsmått. Schenker har efter att enkäten fyllts i berättat att Dunet (eller Arrigo som systemet nu heter) är ett webbaserat uppföljningssystem för energianvändningen i fastigheter. Schenker har använt systemet de senaste fem åren och berättar att företaget sänkt energianvändningen med 30 procent. De flesta åtgärderna genomfördes under de två första åren. Via systemet, som redovisar data över energianvändningen, kan fastighetsansvariga inom Schenker se över energibehovet och föreslå åtgärder till ledningen. Efter genomförda installationer eller andra förändringar följs energianvändningen upp. Resultaten av uppföljningen presenteras för ledningsgruppen. De åtgärder företaget hittills jobbat med är belysning, ventilation och varvtalsreglering av fläktar. Jokkmokkshus uppger att det finns åtgärdsplan för minska fjärrvärmeanvändningen med 15 procent och elanvändningen med 10 procent. Djursjukhuset har inget separat energiledningssystem, men energianvändningen ingår i företagets miljöledningssystem. Tunga mål är bl a att energianvändningen och användningen av fossila bränslen ska minska. OK uppger att man jobbar mycket med sitt energiledningssystem. Rosviks avloppsreningsverk och Norrfjärdens avloppsreningsverk har inte skrivit något om betydelsen. ICA Ankaret uppger att man deltar i ICA:s arbete med grön el. Bygg och montage uppger att man inte har något energiledningssystem i egentlig mening men att man arbetar med energieffektivisering kontinuerligt. Antal företag som gjort energikartläggningar: 26 Dessa är: Arctic falls (2007), Ä-byn, *BAC,, Composite Scandinavia, Öjebyn (2006), Cronimet norr,, Djursjukhuset,, Finsnickeri, Råneå (2007), Fjällbonäs trävaru, A-jaur, LLT, (2007), Lundbergs trä, A-jaur (2006), Nova industri, Kalix (2007), Piteortens chark, (2007), Polaris eyewear, Boden (2007), Södra 129

4 interiör, Kallinge/Jokkmokk (), Vuollerim brandstation, Jokkmokk (2007), ICA Sörbyhallen, Antnäs, (2007), Berendsen textil service, (), Jokkmokkshus, Jokkmokk, Kero läder, Pajala (2007 via Nenet, i egen regi), Fastigheten Månstrimman, Töre (), Nyhléns och Hugossons, (2009), Polarbröd, Älvsbyn (2007, ), BoRö pannan, Kalix, Camp Ripan, Kiruna (2006), Bilkompaniet Sigoro (2009), **Rosviks avloppsreningsverk, **Norrfjärdens avloppsreningsverk, Kommentarer: Cronimet norrs energikartläggning har bara omfattat fastigheten, inte verksamheten. Berendsens kartläggning gäller endast ventilationssystemet. Djursjukhuset uppger att en energikartläggning gjordes i samband med företagets miljöcertifiering. BöRö pannan uppger att en energikartläggning utförts av företagets elleverantör. Bilkompaniet Sigoros energikartläggning omfattar bara fastigheten. kyrkliga samfällighet), Fastigheten Månstrimman, Nyhléns och Hugossons, Polarbröd, Village team, Vuollerim, BoRö pannan, ICA Supermarket, Camp Ripan, Bilkompaniet Sigoro, såg och hyvleri, OK, Rosviks avloppsreningsverk, Norrfjärdens avloppsreningsverk, ICA Supermarket Öjebyn, ICA Supermarket Norrfjärden, ICA Ankaret, Lantbrukare Thomas Johansson, Bygg och montage Kommentarer: Arctic falls har genomfört åtgärder (bättre planering av eluppvärmd bana) som inneburit inga eller marginella investeringskostnader. Investering: 0 kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 0 år. BAC har genomfört åtgärder (nytt styrsystem för torkning, trimning av panna, byte av belysning i måleri), där vissa krävt investeringskostnader ( kr). Besparing: kr per år. Pay off-tid: 1 år. Composite Scandinavia har genomfört åtgärder (tätning av tryckluftssystem, optimering av ventilation, val av energieffektivt alternativ vid investering i ny produktionslinje) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Årlig besparing ca kr per år. Pay off-tid: 0 år. *En översiktlig energikartläggning (spec elanalys) av BAC:s hyvleri genomfördes inom en utbildning för kommunala energioch klimatrådgivare 2004 eller ** Kartläggningarna av Rosviks avloppsreningsverk och Norrfjärdens avloppsreningsverk gjordes av konsult och omfattade bara värme och ventilation. Cronimet norr har genomfört åtgärder (byte till treglasfönster, installerat fjärrkontroll till porten, byte av luftvärmepumpar, byte av belysning i kontorsbyggnad, byte av VVS och vitvaror, installation av temperatur- och tidsstyrda motorvärmare) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Antal företag som gjort energieffektiviseringsåtgärder: 40 Dessa är: Arctic falls, BAC, Composite Scandinavia, Cronimet norr, Djursjukhuset, Finsnickeri, Fjällbonäs trävaru, Nordtool, LLT, Lundbergs trä, Nova industri, Piteortens chark, Polaris eyewear, Schenker, Södra interiör, Vuollerim brandstation, ICA Sörbyhallen, Berendsen textil service, Erlandssons industri, Grönlunds orgelbyggeri, Jokkmokkshus, Kero läder, Krematoriet ( Djursjukhuset har genomfört åtgärder (installation av fjärrvärme som tros leda till halverad oljeanvändning, installation av ljusväktare på WC och i förråd, internetbaserad utbildning av all personal i miljö- och energifrågor) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kr. Finsnickeriet har genomfört åtgärder (ändrat rutiner och beteende, installerat styrningar av anläggningen samt luftvärmepumpar) som krävt 130

5 både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kr. Fjällbonäs trävaru har genomfört åtgärder (installation av kondensator för tillvaratagande av reaktiv effekt från elmotorer på tomgång) som krävt investeringar. Nordtool har genomfört åtgärder (byta av värmeväxlare samt förbättrade utsug) som krävt investeringskostnader. LLT har genomfört åtgärder (styr och regler av värme och ventilation, översyn av värmen i förråden, säkning av inomhustemperaturer, belysningsbyten) som inneburit såväl marginella som mer omfattande investeringskostnader. Investering: kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 3 år. Lundbergs trä har genomfört åtgärder (ny styrutrustning för fläktar och torkar, frekvensomvandlare på pumpar, nya pumpar med lägre effekt, kontinuerligt byte av motorer och belysning) som krävt investeringar. Investeringskostnaden är beräknad till kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 3 år. Nova industri har genomfört åtgärder (luftridåer till portarna och mellan avdelningarna, rutiner för släckning av belysning) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Årlig besparing: kr. Piteortens chark har genomfört åtgärder (effektivisering av oljepanna) som krävt investeringar. Investering: kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 0 år. Polaris eyewear har genomfört åtgärder (konverterat till fjärrvärme, sänkt belysningseffekt, driftoptimering av ventilation, installation av luftvärmepump) som krävt investeringar. Schenker har genomfört åtgärder (översyn av ventilationstider, renovering av portar) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Södra interiör har genomfört åtgärder (åtgärdat fläktsystem, tryckluft) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Vuollerim brandstation har genomfört åtgärder (driftoptimering, ändrade rutiner och beteenden) med inga eller marginella investeringskostnader. ICA Sörbyhallen har genomfört åtgärder (byte av kyl/frys och kylaggregat, värmeåtervinning från kylaggregat, rutiner för belysning vid öppning och stängning) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 3-4 år. Berendsen textil service har genomfört åtgärder (nya och energieffektivare maskiner, ny och effektivare belysning, ny motorvärmarstyrning, nya tvättprogram, attitydförändring hos personal) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: 8 milj kr. Årlig besparing: 1,8 milj kr. Pay off-tid: drygt 4 år. (Företaget använder nyckeltal för sin vatten- och energianvändning.) Erlandssons industri har genomfört åtgärder (byte av två portar, varmed temperaturen i lokalen kunde sänkas) med inga eller marginella kostnader för förtaget. Det var fastighetsägaren som tog investeringskostnaden. Grönlunds orgelbyggeri har genomfört åtgärder (undersökt grundförbrukning, köpt in timers till motorvärmare, ändrat beteenden så att belysning och maskiner bara är igång när det är verksamhet) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Jokkmokkshus har genomfört åtgärder (byten av belysningsarmaturer, installation av rörelsedetektorer, tilläggsisolering, byten av dörrar och fönster) som krävt investeringskostnader. Kero läder har genomfört åtgärder (ventilationsåtervinning på torkanläggningar, översyn av elanvändningen, montering av frekvensstyrning m m) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. 131

6 Krematoriet, kyrkliga samfällighet har genomfört åtgärder (konverterat från direktverkande el till fjärrvärme i personalbyggnad och garage mars, slår av kompressorn till mutterdragaren när det inte är någon verksamhet, förbättrade rutiner för stängning av dörrar, kontinuerlig översyn av inomhustemperaturer) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Fastigheten Månstrimman har genomfört åtgärder (konverterat från oljepanna till pelletspanna, renoverat lokaler och därmed bytt belysning) som krävt investeringskostnader. Investering: 2,8 miljoner kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 4-5 år. Nyhléns och Hugossons har genomfört åtgärder (uppvärmning av kallförråd och övriga lokaler med spillvärme, förbättrade rutiner för släckning av lamor m m vid dagens slut) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: 1 milj kr (påbörjad). Polarbröd har genomfört åtgärder (effektivare belysning, förbättrad värmeåtervinning via värmepump, flödesjusteringar av värme, ventilation och kyla m m) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Village team har genomfört åtgärder (sänkt inomhustemperatur, byte till lågenergilampor, använder mobila elradiatorer som sätts på där och när de behövs, effektivare användning av portar, sektionering av belysning) med inga eller marginella investeringskostnader. Investering: kr. BoRö pannan har genomfört åtgärder (värmeåtervinning från processen, d v s lackeringsmaskinen, som sänker elanvändningen för uppvärmning) med inga eller marginella investeringskostnader. Investering: 0 kr. ICA Supermarket har genomfört åtgärder (byte av kylar och fryskompressorer, glas på alla varudiskar) som krävt investeringskostnader. Investering: kr Camp Ripan har genomfört åtgärder (konvertering av värmesystem till fjärrvärme, installation av styrsystem för värme i stugor, byte av dörrar, kallrasskydd) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kronor. Årlig besparing: kronor. Pay offtid: 10 år. Bilkompaniet Sigoro har genomfört åtgärder (driftoptimering av värmeanläggning, utomhusskyltar släcks helt under sommarmånaderna, successivt utbyte av lampor mot lågenergialternativ) med inga eller marginella investeringskostnader. Utan några investeringskostnader har företaget sparat kronor per år. såg och hyvleri har genomfört åtgärder med inga eller marginella investeringskostnader. OK har genomfört åtgärder (helautomatiserat ventilationssystem och fjärrvärme, tids- och temperaturstyrning av motorvärmare, LED-belysning) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Målet att spara 20 procent energi till 2012 har redan överträffats. I de flesta fall handlar det om pay off-tider på två år. Rosviks avloppsreningsverk har genomfört åtgärder (blåsmaskiner utbytta) som krävt investeringar. Energieffektiviseringen motsvarar kwh per år. Pay off-tid: 3 år. Norrfjärdens avloppsreningsverk har genomfört åtgärder (blåsmaskiner utbytta) som krävt investeringar. Energieffektiviseringen motsvarar kwh per år. Pay off-tid: 3 år. ICA Supermarket Öjebyn har genomfört åtgärder (montering av luckor till kylar och frysar, utbyte av belysningsarmaturer och maskiner) som krävt investeringar. Energianvändningen har minskat med cirka 30 procent på tio år. ICA Supermarket Norrfjärden har genomfört åtgärder (utbyte av frysboxar till sådana med lock, säkrat ner) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. 132

7 ICA Ankaret har genomfört åtgärder (byte av belysningsarmaturer) som krävt investeringskostnader. Investering: ca kr. Pay off-tid: 3 år. Lantbrukare Thomas Johansson har genomfört åtgärder (värmeåtervinning av kyltank, vilket gett mer varmvatten) med inga eller marginella investeringskostnader. Investering: kronor. Bygg och montage har genomfört åtgärder (sänkt värme i arbetslokalen p g a arbetsmiljön) med inga eller marginella investeringskostnader. Åtgärden har minskat elenergianvändningen med kwh per år. Sammanfattning av övriga svar från totalt 42 företag Företag Personalförändring (antal) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m 3 energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör Arvidsjaur renslakt, Arvidsjaur 0 2,5 > 3,4 = +0, (el) +/- 0 (värme) (tot) NEJ Arctic falls, Älvsbyn -8,4 (dm) 0 3,9>4,6 = +0, (el) - - JA BAC, + 7 2,7>2,8 = + 0, (el) (värme) JA miljö insp + E-on Composite Scandinavia, Öjebyn Cronimet norr, +2 (dm) 0 2,6>2,2 = - 0, (el) (värme) (el) (värme) JA - - JA miljö insp + fastigh äg Djursjukhuset, Finsnickeri, Råneå 7,7 (dm) + 4 2,2>1,6 = - 0, (el) - - JA miljö insp -4,3 (dm) -1 1,0>1,8 = +0, (el) - - JA elektriker + Nenet 133

8 Företag Fjällbonäs trävaru, Arvidsjaur Nordtool, Öjebyn Liko, (bl a) LLT, (uppg för saknas) Lundbergs Trä, Arvidsjaur Nova industri, Kalix Piteortens chark, Polaris eyewear, Boden Schenker, Södra interior, Kallinge/ Jokkmokk Vuollerim brandstation, Jokkmokk ICA Sörbyhallen, Antnäs, Berendsen textil service, - JA miljö insp + ventilationskonsult Personalförändring (antal) 0 4,3>5,4 = +1,1 +/-0 (el, värme) +/- 0 - JA miljö insp + Ske kraft Vattenfall (el) - - JA miljö insp (värme) -6 +/ (el) (värme) (tot) +2 (varav en kvinna) +/- 0 (2008 > 2009) (el) (värme) (tot) ( ) NEJ miljö insp + EKR - - JA 0 5,3>3,9 = -1, (el) - - JA E-on Sigges el -4 1,2>1,7 = +0,5 +/- 0 (el) - - JA 0 2,2>2,3 = +0, (el) +/- 0 (värme) (total) +38,1 (dm) (el) (värme) (total) (el) (värme) (tot) (el) (värme) - - JA Siemens energy - - JA - - JA miljö insp - - JA miljö insp -1,7 (dm) (el) - - JA +2 (varav två kvinnor) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m 3 1,5>1,1 = -0, (el) - - JA Nenet (el) (värme) ( ) energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) -0,43 ( ) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör -58,7 (dm) 134

9 Företag Erlandssons industri, Grönlunds orgelbyggeri, Personalförändring (antal) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m (el) (värme) -3 1,6>1,7 = +0, (el) (värme) (tot) energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör - - JA miljö insp + EKR energi - - JA miljö insp + energi Jokkmokkshus, Jokkmokk Kero läder, Pajala - - JA EKR Riksbyggen konsult Wolfgang/ Silva - - JA försäljare (bioenergianläggningar + värmepumpar) Krematoriet, kyrkliga samfällighet, Fastigheten Månstrimman, Töre Nyhléns och Hugossons chark, Polarbröd, Älvsbyn Village team, Vuollerim BoRö pannan, Kalix ICA Supermarket, Kalix Camp Ripan, Kiruna +2,5 23,0>23,9 = +0,9-2,5 (dm) (el) ( ) (värme) +5 6,9>5,6 = -1, (el) (värme) (tot) +1,5 (+ 1 kvinna) +15 (dm) 5,7>5,8 = +0, (värme) - - JA miljö insp + SKKF (Sv kyrkogårdoch krematorieförbund) Nenet JA Nenet konsult JA miljö insp + konsult (el) (värme) - - JA Vattenfalls energirådgivare JA Nenet +6 0,7>0,8 = +0, (el) - - JA (2008>2009) JA konsult (el) (värme) (tot) - - JA 135

10 Företag Bilkompaniet Sigoro,, Kalix, Boden och såg och hyvleri, Personalförändring (antal) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m 3 energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör (el) (värme) (tot) - - JA miljö insp + Riksbyggens fastighetsskötare -2 (dm) 0 1,2>1,9= +0, (el) - - JA miljö insp OK (el) (värme) Rosviks avloppsreningsverk, Norrfjärdens avloppsreningsverk, ICA Supermarket Öjebyn, ICA Supermarket Norrfjärden, ICA Ankaret, Lantbrukare Thomas Johansson, Bygg och montage, - - JA miljö insp m fl (el) - - JA miljö insp + konsult (el) - - JA miljöinsp +konsult (el) - - JA miljö insp + ICA- koncernen (el) (2009-) - - JA miljö insp + ICA- koncernen - - +/-0 (el) - - JA miljö insp + offerter tas in för installation av dörrar på kylar och frysar JA miljö insp - - +/-0 (el) - - JA miljö insp EKR = kommunal energi-och klimatrådgivare 136

11 + reaktioner bland företag på energitillsyn De företag som ingått i kommuns och kommuns energitillsyner inom IESN ger dessutom följande besked om hur tillsynsbesöken av kommunens miljöinspektörer (ibland tillsammans med en kommunal energi- och klimatrådgivare) påverkat deras intresse för energifrågor. Det fanns fyra svarsalternativ: Intresset har minskat Ingen påverkan eftersom vi redan är intresserade Ingen påverkan eftersom vi är fullt upptagna med vår verksamhet. Kommun/företag: Bygg och montage Handlarn, Hemmingsmark Handlarn, Sikfors ICA Ankaret ICA Supermarket Norrfjärden ICA Supermarket Öjebyn Långträsk livs Nordtool Norrfjärdens avloppsreningsverk Rosviks avloppsreningsverk Lantbrukare Thomas Johansson OK såg och hyvleri BAC Berendsen Bilkompaniet Sigoro Cronimet Djursjukhuset Erlandssons Grönlunds Krematoriet Liko Nyhlens och Hugossons Schenker Svar Inget enkätsvar har inkommit Inget enkätsvar har inkommit Inget enkätsvar har inkommit Inte svarat på just den frågan Ingen påverkan eftersom vi är fullt upptagna med vår verksamhet Det innebär att av de totalt 20 företag som svarat på denna fråga uppger 11 (55 procent) att deras intresse har ökat, medan 8 (40 procent) uppger att de inte påverkats eftersom de redan var intresserade. Ett företag (5 procent) uppger att det inte påverkats eftersom man var fullt upptagna med sin verksamhet medan inget företag (0 procent) uppger att intresset minskat. Ett annat företag som haft besök av miljöinspektörer och besvarat samma fråga är: Fjällbonäs trävaru, Arvidsjaur 137

12 138

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv

Uppföljning av 19 energikartläggningar. IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Uppföljning av 19 energikartläggningar IESN Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv Verksamhet Typ av företag Antal företag Antal anställda Träindustri 4 10-30 Livsmedel 3 10-300 Verkstad

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB

Energikartläggning. Företag: Edita Bobergs AB Bilaga: Enkät för energieffektivisering Energikartläggning Företag: Edita Bobergs AB Anläggningsnummer:... Verksamhet A B C Branchkod: 18122 (SNI 2007) Miljöledningssystem: ISO 14001 Kontaktperson energifrågor:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi

Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Energisparprojekt 2020 presenterar För Länsstyrelsen 3/11-2011 Energisparprojekt i egen regi Halldo Lundgren Energieffektivisering Varför ska vi energieffektivisera? 1. Spara på vår MILJÖ 2. Spara ENERGI

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden. Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Energieffektivisering i livsmedelsbutiker på landsbygden Marit Ragnarsson 30 januari 2014 Agenda 10.35-11.15 Presentation av Dalarnas arbete 11.15-11.30 Frågor 11.30-12.00 Andra läns energiarbete med livsmedelsbutiker

Läs mer

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7.

Total investering Tkr: Information om specifika åtgärder, investeringar, besparingar samt LCC, se avsnitt 1 7. Rapport Energikartläggning Projekt (fastighet) Ansvarig EEF-samordnare (namn och företag) Beställare (namn och företag) Telefon, EEF-samordnare Telefon, beställare E-post, EEF-samordnare E-post, beställare

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor

Bilaga 9. Exempel på frågeformulär, information och checklistor Bilaga 9 Exempel på frågeformulär, information och checklistor 101 miljö maj 2009 INFORMATION FRÅN MILJÖKONTORET Tillsyn enligt miljöbalken av energianvändning hos företag All användning av energi påverkar

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013

Miljö- och hälsoskydd. Energiprojekt 2008-2013 Miljö- och hälsoskydd Energiprojekt 2008-2013 Maria Sandström Erik Eklund Juni 2014 Sammanfattning Miljöinspektörer och energi- och klimatrådgivare från Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun har genomfört

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare

Checklista vid företagsbesök. Stöd för energi- och klimatrådgivare Checklista vid företagsbesök Stöd för energi- och klimatrådgivare FöretagETS NAMN DATUM Besökets fyra faser Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Energismarta företag

Energismarta företag Energismarta företag Miljöansvar Vi har bara en planet och det gäller att vara rädd om den Minskade energikostnader Vi måste klara energiförsörjningen till en rimlig kostnad Mål Besöka 300 företag i Dalarna

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Åtgärder, bruttolista. Kyotopyramiden. Byggnad/byggnadsskal 2012-11-18. Reducera värmeförluster. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Åtgärder, bruttolista. Kyotopyramiden. Byggnad/byggnadsskal 2012-11-18. Reducera värmeförluster. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Åtgärder, bruttolista Byggnad och byggnadsskal Värmesystem Ventilationssystem El och belysning Kylsystem Tappvattensystem Reglerstrategier Mjuka åtgärder Synliggöra energin Försörjningssystem Individuell

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB Energieffektivisering Lilliehorn Konsult AB Energisystemet Energipolitiska mål Energieffektivisering Åtgärdskatalog Intro LCC Totalprojektmetoden

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Byggnadstypologier Sverige

Byggnadstypologier Sverige Byggnadstypologier Sverige Inneha llsfo rteckning Byggnadstypologier... 3 Bakgrund... 3 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan 1960 (area 125 m 2 )... 4 Exempel klimatzon 3 Enfamiljshus byggt innan

Läs mer

Lönsamma Energiåtgärder -Så arbetar man systematiskt och strukturerat med energifrågorna. Oskar Räftegård, Sweco Energuide

Lönsamma Energiåtgärder -Så arbetar man systematiskt och strukturerat med energifrågorna. Oskar Räftegård, Sweco Energuide Lönsamma Energiåtgärder -Så arbetar man systematiskt och strukturerat med energifrågorna Oskar Räftegård, Sweco Energuide Systematiskt och Strukturerat POLICY MÅL RUTIN Inköp Miljö Produktion Systematiskt

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Per Lilliehorn Energieffektivisering Energisystemet Energipolitiska mål Energieffektivisering Åtgärdskatalog Energieffektiva nya byggnader Sektorns miljöpåverkan 35 % av energin 50

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - -

ENERGI DEKLARATION. 23930 Skanör RCC Consulting AB - - - - - - - - - - - - - UTKAST VERSION - - - - - - - - - - - - - ENERGI DEKLARATION Skanör 40:11 2013-juli Mellangatan 38B Utfört av ENERGIDIREKT 23930 Skanör RCC Consulting AB Dekl.id:553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt och beställning Dekl id: 553045 Ref: 1159 Besiktningsobjekt

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energitillsyn. Tillsynsprojekt 2012-2013 Extern delrapport 2013-04-02

Energitillsyn. Tillsynsprojekt 2012-2013 Extern delrapport 2013-04-02 Energitillsyn Tillsynsprojekt 2012-2013 Extern delrapport 2013-04-02 Sammanfattning Miljöinspektörer och klimat- och energirådgivare från bygg- och miljökontoret i Skellefteå kommun har under 2012 och

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar

Egenkontroll. för fastighetsägare Energianvändning. Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar Egenkontroll för fastighetsägare Energianvändning Effektivisera din verksamhet med egenkontroll spara energi och pengar September 2006 i n f o r m at i o n t i l l fa s t i g h e t s äg a r e Spara pengar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi.

Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Vi står inför en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska mängden växthusgaser och samtidigt trygga framtidens energi. Befolkningsökning och ökat energibehov Världens befolkning når 9 miljarder

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Utbildning Energi- och. Göteborg 20 januari 2010

Utbildning Energi- och. Göteborg 20 januari 2010 Utbildning Energi- och Klimatrådgivare Göteborg 20 januari 2010 Mikael Söderström Rosén Energikonsult på KanEnergi Sweden AB Civilingenjör i industriella energisystem och produktionslogistik Arbetar med

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Energieffektivisering i småhus Johan Heier

Energieffektivisering i småhus Johan Heier Energieffektivisering i småhus Johan Heier Högskolan Dalarna/EMC/ByggDialog Dalarna jhe@du.se Innehåll Inledning Dalarna 50% energieffektivisering till 2050? - Presentation av Philipp Weiss arbete ByggDialog

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kollanda 1:19 Utgåva 1:1 2012-04-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kollanda 1:19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ]

Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk. Grundläggande teori. U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Bild 1 Heidi Norrström Krister Svensson Jan Sundquist Anna-Lena Falk Bild 2 Grundläggande teori Storhet Enhet 1 2 3 4 5 6 Elektr. spänning Elektr. ström U Volt [V] I Ampere [A] Resistans R Ohm [? ] Effekt

Läs mer

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12)

Vår handläggare Projektnummer Datum Status Sida Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Jörgen Wallin 090131-Brf Bergakungen-JW-01 2012-08-08 V.1.0 Sida 1(12) Objektsinformation Kundnamn Objekt Adress Yta Brf Bergakungen Sicklaön 92:3, Sicklaön 93:1 samt Sicklaön 94:1 Becksjudarvägen 31-39(byggnad

Läs mer

Energieffektivisering i Svensk industri-

Energieffektivisering i Svensk industri- Energieffektivisering i Svensk industri- Vad gör Energimyndigheten? Energikonferens ENIG 2010-04-21 Mölndal Thomas Björkman Energimyndigheten Att prata om Stöd till: Forskning, affärsutveckling och företagens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Grundläggande energi- och teknikkunskap Kristina Landfors Innehåll Grundläggande energikunskap Energi och miljöpåverkan Energipolitik och mål Energieffektivisering

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering

Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014. Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare. Delrapportering Miljö- och hälsoskydd Oktober 2014 Energitillsyn 2014, inriktning fordonstvättar och lackerare Delrapportering 2 Energitillsyn 2014 Delrapport Sammanfattning Under 2014 har Energi- och klimatrådgivningen

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007

Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energikartläggning Räddningstjänsten, Jokkmokks kommun, Vuollerims brandstation Juni 2007 Genomförandegrupp: Tommy Andersson,

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING. Företag i samverkan

ESKILSTUNA FABRIKSFÖRENING. Företag i samverkan Miljöeffektiva företag Projektägare: Eskilstuna fabriksförening Mål: minska energiförbrukningen med minst 30%. Projektet, en process och ett nätverksbygge under 12 månader. 12 företag i starten 9 kom i

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering växthus

Energieffektivisering växthus Energieffektivisering växthus A - Kontrollobjekt Namn Person-/organisationsnummer Adress Telefonnummer Mobiltelefonnummer Fastighetsbeteckning Anläggningsnummer Verksamhetskod & Prövningsnivå (B, C, U)

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år.

Byte till energieffektivare belysning har en besparingspotential på 35 MWh/år. Energianalys Göthes Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande energianvändning

Läs mer

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2

DIN ENERGIPROFIL. Grunduppgifter. Husuppgifter. Antal Personer 4 Boyta 150 m2. Kommun Huddinge Biyta 10 m2. Byggnadsår 1975 Ytterväggsarea 129 m2 Grunduppgifter I rapporten redovisas uppgifterna som du matat in i Energiguiden. Du ser vilka åtgärder du utfört, det senaste årets energiförbrukning, uppgift om värmesystemet och en nulägesanalys för

Läs mer

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost

Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin. Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings Universitet och Energikontor Sydost Projekt BETTI Bättre energiråd till tillverkningsindustrin Projektfinansiering Statens Energimyndighet Länsstyrelsen Örebro län Företag och kommunala energirådgivare Samarbete med Peter Karlsson, Linköpings

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52

Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Energideklaration av fastigheten Umeå Editshem 6 Björkvägen 52 Datum 2015-08-26 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-08-26 Rapport: Villauppgifter Fastighet Umeå Editshem 6 Kalkylerna grundas

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F

Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Energideklaration av fastigheten Umeå Lövsågen 35 Lagmansgatan 60F Datum 2015-04-22 Energiexpert Linus Sandström Besiktningsdatum 2015-04-21 Rapport: Villauppgifter Kalkylerna grundas på följande uppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI

RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI BilBilaga Bilaga till föreskrift 4/07 RIKTLINJER FÖR KLIMAT OCH ENERGI Gällande ny- till- och ombyggnad inom Fortifikationsverket Bilaga till föreskrift 4/07 Riktlinjer för Klimat och Energi 2 av 0 Innehållsförteckning

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer