Bilaga 11. Resultat av uppföljningsenkät till deltagande företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 11. Resultat av uppföljningsenkät till deltagande företag"

Transkript

1 Bilaga 11 Resultat av uppföljningsenkät till deltagande företag 127

2 Totalt har 42 företag besvarat enkäten detta är vad företagen själva uppgett Antal företag som har policy för jämställdhet: 23 Dessa företag är: BAC,, Composite Scandinavia, Öjebyn, *Djursjukhuset,, Fjällbonäs trävaru, A-jaur, Nordtool (Infjärdens värme), Öjebyn, Liko, (bl a), LLT,, Nova industri, Kalix, Schenker,, **Södra interiör (Södra skogsägarna), Kallinge/Jokkmokk, Berendsen textil service,, Erlandssons industri,, Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad,, Kero läder, Pajala, Nyhléns och Hugossons chark,, Polarbröd, Älvsbyn, BoRö pannan, Kalix, ICA Supermarket, Kalix, Bilkompaniet Sigoro, m fl, OK, ICA Ankaret,, lantbrukare Thomas Johansson,, Bygg och montage, Kommentarer: BAC har inte sett några mätbara resultat än. Fjällbonäs trävaru har två kvinnor bland sina nio anställda. Liko är ganska jämställt avseende fördelningen kvinnor:män, 48%:52%. Schenker upplever resultat positivt. Berendsen upplever att policyn är positiv och ger tydlighet. Erlandssons upplever det svårt att få tjejer att söka till verkstadsjobb. Grönlunds orgelbyggeri uppger att det ger öppenhet och diskussion. Kero läder uppger att man tyvärr bara är män på arbetsplatsen i dag. Polarbröd uppger att jämställdheten förbättrats. Bilkompaniet Sigoro uppger att inget speciellt skett. OK uppger att policyn som används finns inom OKQ8. ICA Ankaret uppger att de har ICA:s policy för jämställdhet, ingeration/mångfald. Bygg och montage har testat kvinnlig arbetskraft, men arbetet var för tungt. *Inga separata policies men jämställdhet, ingeration och mångfald ingår i Djursjukhusets huvudpolicy. **Södra interiör genomför en omfattande medarbetarundersökning varje år, bl a för att förbättra arbetsklimatet. Antal företag som har policy för integration och mångfald: 18 Dessa företag är: BAC,, *Djursjukhuset,, Fjällbonäs trävaru, A-jaur, Nordtool, Öjebyn, Liko,, Schenker,, **Södra interiör, Kallinge/Jokkmokk, Berendsen textil service,, Erlandssons industri,, Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad,, Kero läder, Pajala, Nyhléns och Hugossons,, Polarbröd, Älvsbyn, ICA Supermarket, Kalix, OK, ICA Ankaret,, lantbrukare Thomas Johansson,, Bygg och montage, Kommentarer: BAC har inte sett några mätbara resultat än. Djursjukhuset har inte endast svenskfödd personal. Företaget har även en person med funktionshinder anställd. Enligt företaget skapar det stolthet över verksamheten bland de anställda. Nordtool har en utlandsfödd person anställd. Liko har två utlandsfödda bland sina anställda och är på väg att anställa ytterligare en. Schenker upplever resultatet positivt. Berendsen upplever att policyn är positiv och ger tydlighet. Grönlunds orgelbyggeri uppger att det ger öppenhet och diskussion. Kero läder har anställt två utlandsfödda som inte haft ordinarie arbete i Sverige tidigare. 128

3 Nyhléns och Hugossons har nyligen tagit fram en diskrimineringspolicy, men har ännu märkt några effekter av den. Polarbröd uppger att integrationen förbättrats. OK uppger att policyn som används finns inom OKQ8. ICA Ankaret uppger att de har ICA:s policy för jämställdhet, ingeration/mångfald. Lantbrukare Thomas Johansson uppger att han har en utlandsfödd anställd. Bygg och montage har tidigare haft en utlandsfödd person anställd. *Inga separata policies men jämställdhet, ingeration och mångfald ingår i Djursjukhusets huvudpolicy. **Södra interiör genomför en omfattande medarbetarundersökning varje år, bl a för att förbättra arbetsklimatet. Antal företag som använder energiledningssystem: 9 Dessa är: Djursjukhuset,, Finsnickeri, Råneå, Schenker,, Jokkmokkshus, Jokkmokk, OK, Rosviks avloppsreningsverk,, Norrfjärdens avloppsreningsverk,, ICA Ankaret,, Bygg och montage, Kommentarer: Finsnickeri uppger att energiledningssystemet förändrat energibeteendet hos de anställda samt att en ansvarig för energianvändningen utsetts. Företagets energibesparingar bygger till största del på detta system. Schenker uppger att man har ett energiledningssystem kallat Dunet som innehåller vissa uppföljningsmått. Schenker har efter att enkäten fyllts i berättat att Dunet (eller Arrigo som systemet nu heter) är ett webbaserat uppföljningssystem för energianvändningen i fastigheter. Schenker har använt systemet de senaste fem åren och berättar att företaget sänkt energianvändningen med 30 procent. De flesta åtgärderna genomfördes under de två första åren. Via systemet, som redovisar data över energianvändningen, kan fastighetsansvariga inom Schenker se över energibehovet och föreslå åtgärder till ledningen. Efter genomförda installationer eller andra förändringar följs energianvändningen upp. Resultaten av uppföljningen presenteras för ledningsgruppen. De åtgärder företaget hittills jobbat med är belysning, ventilation och varvtalsreglering av fläktar. Jokkmokkshus uppger att det finns åtgärdsplan för minska fjärrvärmeanvändningen med 15 procent och elanvändningen med 10 procent. Djursjukhuset har inget separat energiledningssystem, men energianvändningen ingår i företagets miljöledningssystem. Tunga mål är bl a att energianvändningen och användningen av fossila bränslen ska minska. OK uppger att man jobbar mycket med sitt energiledningssystem. Rosviks avloppsreningsverk och Norrfjärdens avloppsreningsverk har inte skrivit något om betydelsen. ICA Ankaret uppger att man deltar i ICA:s arbete med grön el. Bygg och montage uppger att man inte har något energiledningssystem i egentlig mening men att man arbetar med energieffektivisering kontinuerligt. Antal företag som gjort energikartläggningar: 26 Dessa är: Arctic falls (2007), Ä-byn, *BAC,, Composite Scandinavia, Öjebyn (2006), Cronimet norr,, Djursjukhuset,, Finsnickeri, Råneå (2007), Fjällbonäs trävaru, A-jaur, LLT, (2007), Lundbergs trä, A-jaur (2006), Nova industri, Kalix (2007), Piteortens chark, (2007), Polaris eyewear, Boden (2007), Södra 129

4 interiör, Kallinge/Jokkmokk (), Vuollerim brandstation, Jokkmokk (2007), ICA Sörbyhallen, Antnäs, (2007), Berendsen textil service, (), Jokkmokkshus, Jokkmokk, Kero läder, Pajala (2007 via Nenet, i egen regi), Fastigheten Månstrimman, Töre (), Nyhléns och Hugossons, (2009), Polarbröd, Älvsbyn (2007, ), BoRö pannan, Kalix, Camp Ripan, Kiruna (2006), Bilkompaniet Sigoro (2009), **Rosviks avloppsreningsverk, **Norrfjärdens avloppsreningsverk, Kommentarer: Cronimet norrs energikartläggning har bara omfattat fastigheten, inte verksamheten. Berendsens kartläggning gäller endast ventilationssystemet. Djursjukhuset uppger att en energikartläggning gjordes i samband med företagets miljöcertifiering. BöRö pannan uppger att en energikartläggning utförts av företagets elleverantör. Bilkompaniet Sigoros energikartläggning omfattar bara fastigheten. kyrkliga samfällighet), Fastigheten Månstrimman, Nyhléns och Hugossons, Polarbröd, Village team, Vuollerim, BoRö pannan, ICA Supermarket, Camp Ripan, Bilkompaniet Sigoro, såg och hyvleri, OK, Rosviks avloppsreningsverk, Norrfjärdens avloppsreningsverk, ICA Supermarket Öjebyn, ICA Supermarket Norrfjärden, ICA Ankaret, Lantbrukare Thomas Johansson, Bygg och montage Kommentarer: Arctic falls har genomfört åtgärder (bättre planering av eluppvärmd bana) som inneburit inga eller marginella investeringskostnader. Investering: 0 kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 0 år. BAC har genomfört åtgärder (nytt styrsystem för torkning, trimning av panna, byte av belysning i måleri), där vissa krävt investeringskostnader ( kr). Besparing: kr per år. Pay off-tid: 1 år. Composite Scandinavia har genomfört åtgärder (tätning av tryckluftssystem, optimering av ventilation, val av energieffektivt alternativ vid investering i ny produktionslinje) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Årlig besparing ca kr per år. Pay off-tid: 0 år. *En översiktlig energikartläggning (spec elanalys) av BAC:s hyvleri genomfördes inom en utbildning för kommunala energioch klimatrådgivare 2004 eller ** Kartläggningarna av Rosviks avloppsreningsverk och Norrfjärdens avloppsreningsverk gjordes av konsult och omfattade bara värme och ventilation. Cronimet norr har genomfört åtgärder (byte till treglasfönster, installerat fjärrkontroll till porten, byte av luftvärmepumpar, byte av belysning i kontorsbyggnad, byte av VVS och vitvaror, installation av temperatur- och tidsstyrda motorvärmare) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Antal företag som gjort energieffektiviseringsåtgärder: 40 Dessa är: Arctic falls, BAC, Composite Scandinavia, Cronimet norr, Djursjukhuset, Finsnickeri, Fjällbonäs trävaru, Nordtool, LLT, Lundbergs trä, Nova industri, Piteortens chark, Polaris eyewear, Schenker, Södra interiör, Vuollerim brandstation, ICA Sörbyhallen, Berendsen textil service, Erlandssons industri, Grönlunds orgelbyggeri, Jokkmokkshus, Kero läder, Krematoriet ( Djursjukhuset har genomfört åtgärder (installation av fjärrvärme som tros leda till halverad oljeanvändning, installation av ljusväktare på WC och i förråd, internetbaserad utbildning av all personal i miljö- och energifrågor) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kr. Finsnickeriet har genomfört åtgärder (ändrat rutiner och beteende, installerat styrningar av anläggningen samt luftvärmepumpar) som krävt 130

5 både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kr. Fjällbonäs trävaru har genomfört åtgärder (installation av kondensator för tillvaratagande av reaktiv effekt från elmotorer på tomgång) som krävt investeringar. Nordtool har genomfört åtgärder (byta av värmeväxlare samt förbättrade utsug) som krävt investeringskostnader. LLT har genomfört åtgärder (styr och regler av värme och ventilation, översyn av värmen i förråden, säkning av inomhustemperaturer, belysningsbyten) som inneburit såväl marginella som mer omfattande investeringskostnader. Investering: kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 3 år. Lundbergs trä har genomfört åtgärder (ny styrutrustning för fläktar och torkar, frekvensomvandlare på pumpar, nya pumpar med lägre effekt, kontinuerligt byte av motorer och belysning) som krävt investeringar. Investeringskostnaden är beräknad till kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 3 år. Nova industri har genomfört åtgärder (luftridåer till portarna och mellan avdelningarna, rutiner för släckning av belysning) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Årlig besparing: kr. Piteortens chark har genomfört åtgärder (effektivisering av oljepanna) som krävt investeringar. Investering: kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 0 år. Polaris eyewear har genomfört åtgärder (konverterat till fjärrvärme, sänkt belysningseffekt, driftoptimering av ventilation, installation av luftvärmepump) som krävt investeringar. Schenker har genomfört åtgärder (översyn av ventilationstider, renovering av portar) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Södra interiör har genomfört åtgärder (åtgärdat fläktsystem, tryckluft) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Vuollerim brandstation har genomfört åtgärder (driftoptimering, ändrade rutiner och beteenden) med inga eller marginella investeringskostnader. ICA Sörbyhallen har genomfört åtgärder (byte av kyl/frys och kylaggregat, värmeåtervinning från kylaggregat, rutiner för belysning vid öppning och stängning) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 3-4 år. Berendsen textil service har genomfört åtgärder (nya och energieffektivare maskiner, ny och effektivare belysning, ny motorvärmarstyrning, nya tvättprogram, attitydförändring hos personal) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: 8 milj kr. Årlig besparing: 1,8 milj kr. Pay off-tid: drygt 4 år. (Företaget använder nyckeltal för sin vatten- och energianvändning.) Erlandssons industri har genomfört åtgärder (byte av två portar, varmed temperaturen i lokalen kunde sänkas) med inga eller marginella kostnader för förtaget. Det var fastighetsägaren som tog investeringskostnaden. Grönlunds orgelbyggeri har genomfört åtgärder (undersökt grundförbrukning, köpt in timers till motorvärmare, ändrat beteenden så att belysning och maskiner bara är igång när det är verksamhet) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Jokkmokkshus har genomfört åtgärder (byten av belysningsarmaturer, installation av rörelsedetektorer, tilläggsisolering, byten av dörrar och fönster) som krävt investeringskostnader. Kero läder har genomfört åtgärder (ventilationsåtervinning på torkanläggningar, översyn av elanvändningen, montering av frekvensstyrning m m) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. 131

6 Krematoriet, kyrkliga samfällighet har genomfört åtgärder (konverterat från direktverkande el till fjärrvärme i personalbyggnad och garage mars, slår av kompressorn till mutterdragaren när det inte är någon verksamhet, förbättrade rutiner för stängning av dörrar, kontinuerlig översyn av inomhustemperaturer) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Fastigheten Månstrimman har genomfört åtgärder (konverterat från oljepanna till pelletspanna, renoverat lokaler och därmed bytt belysning) som krävt investeringskostnader. Investering: 2,8 miljoner kr. Årlig besparing: kr. Pay off-tid: 4-5 år. Nyhléns och Hugossons har genomfört åtgärder (uppvärmning av kallförråd och övriga lokaler med spillvärme, förbättrade rutiner för släckning av lamor m m vid dagens slut) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: 1 milj kr (påbörjad). Polarbröd har genomfört åtgärder (effektivare belysning, förbättrad värmeåtervinning via värmepump, flödesjusteringar av värme, ventilation och kyla m m) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Village team har genomfört åtgärder (sänkt inomhustemperatur, byte till lågenergilampor, använder mobila elradiatorer som sätts på där och när de behövs, effektivare användning av portar, sektionering av belysning) med inga eller marginella investeringskostnader. Investering: kr. BoRö pannan har genomfört åtgärder (värmeåtervinning från processen, d v s lackeringsmaskinen, som sänker elanvändningen för uppvärmning) med inga eller marginella investeringskostnader. Investering: 0 kr. ICA Supermarket har genomfört åtgärder (byte av kylar och fryskompressorer, glas på alla varudiskar) som krävt investeringskostnader. Investering: kr Camp Ripan har genomfört åtgärder (konvertering av värmesystem till fjärrvärme, installation av styrsystem för värme i stugor, byte av dörrar, kallrasskydd) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Investering: kronor. Årlig besparing: kronor. Pay offtid: 10 år. Bilkompaniet Sigoro har genomfört åtgärder (driftoptimering av värmeanläggning, utomhusskyltar släcks helt under sommarmånaderna, successivt utbyte av lampor mot lågenergialternativ) med inga eller marginella investeringskostnader. Utan några investeringskostnader har företaget sparat kronor per år. såg och hyvleri har genomfört åtgärder med inga eller marginella investeringskostnader. OK har genomfört åtgärder (helautomatiserat ventilationssystem och fjärrvärme, tids- och temperaturstyrning av motorvärmare, LED-belysning) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. Målet att spara 20 procent energi till 2012 har redan överträffats. I de flesta fall handlar det om pay off-tider på två år. Rosviks avloppsreningsverk har genomfört åtgärder (blåsmaskiner utbytta) som krävt investeringar. Energieffektiviseringen motsvarar kwh per år. Pay off-tid: 3 år. Norrfjärdens avloppsreningsverk har genomfört åtgärder (blåsmaskiner utbytta) som krävt investeringar. Energieffektiviseringen motsvarar kwh per år. Pay off-tid: 3 år. ICA Supermarket Öjebyn har genomfört åtgärder (montering av luckor till kylar och frysar, utbyte av belysningsarmaturer och maskiner) som krävt investeringar. Energianvändningen har minskat med cirka 30 procent på tio år. ICA Supermarket Norrfjärden har genomfört åtgärder (utbyte av frysboxar till sådana med lock, säkrat ner) som krävt både marginella och mer omfattande investeringar. 132

7 ICA Ankaret har genomfört åtgärder (byte av belysningsarmaturer) som krävt investeringskostnader. Investering: ca kr. Pay off-tid: 3 år. Lantbrukare Thomas Johansson har genomfört åtgärder (värmeåtervinning av kyltank, vilket gett mer varmvatten) med inga eller marginella investeringskostnader. Investering: kronor. Bygg och montage har genomfört åtgärder (sänkt värme i arbetslokalen p g a arbetsmiljön) med inga eller marginella investeringskostnader. Åtgärden har minskat elenergianvändningen med kwh per år. Sammanfattning av övriga svar från totalt 42 företag Företag Personalförändring (antal) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m 3 energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör Arvidsjaur renslakt, Arvidsjaur 0 2,5 > 3,4 = +0, (el) +/- 0 (värme) (tot) NEJ Arctic falls, Älvsbyn -8,4 (dm) 0 3,9>4,6 = +0, (el) - - JA BAC, + 7 2,7>2,8 = + 0, (el) (värme) JA miljö insp + E-on Composite Scandinavia, Öjebyn Cronimet norr, +2 (dm) 0 2,6>2,2 = - 0, (el) (värme) (el) (värme) JA - - JA miljö insp + fastigh äg Djursjukhuset, Finsnickeri, Råneå 7,7 (dm) + 4 2,2>1,6 = - 0, (el) - - JA miljö insp -4,3 (dm) -1 1,0>1,8 = +0, (el) - - JA elektriker + Nenet 133

8 Företag Fjällbonäs trävaru, Arvidsjaur Nordtool, Öjebyn Liko, (bl a) LLT, (uppg för saknas) Lundbergs Trä, Arvidsjaur Nova industri, Kalix Piteortens chark, Polaris eyewear, Boden Schenker, Södra interior, Kallinge/ Jokkmokk Vuollerim brandstation, Jokkmokk ICA Sörbyhallen, Antnäs, Berendsen textil service, - JA miljö insp + ventilationskonsult Personalförändring (antal) 0 4,3>5,4 = +1,1 +/-0 (el, värme) +/- 0 - JA miljö insp + Ske kraft Vattenfall (el) - - JA miljö insp (värme) -6 +/ (el) (värme) (tot) +2 (varav en kvinna) +/- 0 (2008 > 2009) (el) (värme) (tot) ( ) NEJ miljö insp + EKR - - JA 0 5,3>3,9 = -1, (el) - - JA E-on Sigges el -4 1,2>1,7 = +0,5 +/- 0 (el) - - JA 0 2,2>2,3 = +0, (el) +/- 0 (värme) (total) +38,1 (dm) (el) (värme) (total) (el) (värme) (tot) (el) (värme) - - JA Siemens energy - - JA - - JA miljö insp - - JA miljö insp -1,7 (dm) (el) - - JA +2 (varav två kvinnor) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m 3 1,5>1,1 = -0, (el) - - JA Nenet (el) (värme) ( ) energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) -0,43 ( ) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör -58,7 (dm) 134

9 Företag Erlandssons industri, Grönlunds orgelbyggeri, Personalförändring (antal) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m (el) (värme) -3 1,6>1,7 = +0, (el) (värme) (tot) energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör - - JA miljö insp + EKR energi - - JA miljö insp + energi Jokkmokkshus, Jokkmokk Kero läder, Pajala - - JA EKR Riksbyggen konsult Wolfgang/ Silva - - JA försäljare (bioenergianläggningar + värmepumpar) Krematoriet, kyrkliga samfällighet, Fastigheten Månstrimman, Töre Nyhléns och Hugossons chark, Polarbröd, Älvsbyn Village team, Vuollerim BoRö pannan, Kalix ICA Supermarket, Kalix Camp Ripan, Kiruna +2,5 23,0>23,9 = +0,9-2,5 (dm) (el) ( ) (värme) +5 6,9>5,6 = -1, (el) (värme) (tot) +1,5 (+ 1 kvinna) +15 (dm) 5,7>5,8 = +0, (värme) - - JA miljö insp + SKKF (Sv kyrkogårdoch krematorieförbund) Nenet JA Nenet konsult JA miljö insp + konsult (el) (värme) - - JA Vattenfalls energirådgivare JA Nenet +6 0,7>0,8 = +0, (el) - - JA (2008>2009) JA konsult (el) (värme) (tot) - - JA 135

10 Företag Bilkompaniet Sigoro,, Kalix, Boden och såg och hyvleri, Personalförändring (antal) energikostnad/omsättning (%) total energianvändning (kwh) Drivmedel (dm) anges i m 3 energianvändning/ produktionsenhet (kwh/prod enh) energi-användning/ yta alt anställd (kwh/m 2 alt person) Genomfört energieffektiviseringsåtgärder (JA/NEJ) Haft besök avseende energianvändningen av miljöinspektör el annan aktör (el) (värme) (tot) - - JA miljö insp + Riksbyggens fastighetsskötare -2 (dm) 0 1,2>1,9= +0, (el) - - JA miljö insp OK (el) (värme) Rosviks avloppsreningsverk, Norrfjärdens avloppsreningsverk, ICA Supermarket Öjebyn, ICA Supermarket Norrfjärden, ICA Ankaret, Lantbrukare Thomas Johansson, Bygg och montage, - - JA miljö insp m fl (el) - - JA miljö insp + konsult (el) - - JA miljöinsp +konsult (el) - - JA miljö insp + ICA- koncernen (el) (2009-) - - JA miljö insp + ICA- koncernen - - +/-0 (el) - - JA miljö insp + offerter tas in för installation av dörrar på kylar och frysar JA miljö insp - - +/-0 (el) - - JA miljö insp EKR = kommunal energi-och klimatrådgivare 136

11 + reaktioner bland företag på energitillsyn De företag som ingått i kommuns och kommuns energitillsyner inom IESN ger dessutom följande besked om hur tillsynsbesöken av kommunens miljöinspektörer (ibland tillsammans med en kommunal energi- och klimatrådgivare) påverkat deras intresse för energifrågor. Det fanns fyra svarsalternativ: Intresset har minskat Ingen påverkan eftersom vi redan är intresserade Ingen påverkan eftersom vi är fullt upptagna med vår verksamhet. Kommun/företag: Bygg och montage Handlarn, Hemmingsmark Handlarn, Sikfors ICA Ankaret ICA Supermarket Norrfjärden ICA Supermarket Öjebyn Långträsk livs Nordtool Norrfjärdens avloppsreningsverk Rosviks avloppsreningsverk Lantbrukare Thomas Johansson OK såg och hyvleri BAC Berendsen Bilkompaniet Sigoro Cronimet Djursjukhuset Erlandssons Grönlunds Krematoriet Liko Nyhlens och Hugossons Schenker Svar Inget enkätsvar har inkommit Inget enkätsvar har inkommit Inget enkätsvar har inkommit Inte svarat på just den frågan Ingen påverkan eftersom vi är fullt upptagna med vår verksamhet Det innebär att av de totalt 20 företag som svarat på denna fråga uppger 11 (55 procent) att deras intresse har ökat, medan 8 (40 procent) uppger att de inte påverkats eftersom de redan var intresserade. Ett företag (5 procent) uppger att det inte påverkats eftersom man var fullt upptagna med sin verksamhet medan inget företag (0 procent) uppger att intresset minskat. Ett annat företag som haft besök av miljöinspektörer och besvarat samma fråga är: Fjällbonäs trävaru, Arvidsjaur 137

12 138

Litteratur och länklista

Litteratur och länklista Bilaga 2 Litteratur och länklista Bra litteratur Kalkylera med LCCenergi. Ekonomisk hållbar upphandling av energikrävande utrustning baserat på ENEU -konceptet Kalkylera med LCCenergi är ett verktyg när

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Nu är ansvaret ditt!

Nu är ansvaret ditt! Nu är ansvaret ditt! Information från Länsstyrelsen Dalarna Energihushållning är allas ansvar Alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor. Så står det

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

LÅGAN Rapport december 2014

LÅGAN Rapport december 2014 PAKETRENOVERING I SMÅHUS MED BELOK TOTALMETODIK Beslutsunderlag vid finansiering med energilån LÅGAN Rapport december 2014 Johan Heier, Martin Bergdahl och Petter Börjesson Paketrenovering i småhus med

Läs mer

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV

EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV EFFEKTIVISERING AV ENERGI OCH EKONOMI FÖR ETT AKTIVT OCH MILJÖMEDVETET FOLKLIV Sammanfattning Att det finns tillgång till mötesplatser för människor är viktigt, inte minst i Norrbottens län där vi många

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

Guide i energitillsyn

Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn Guide i energitillsyn 1 2 Guide i energitillsyn kommunen har en speciell position när det gäller energieffektivisering. Dels kan kommunen arbeta metodiskt och långsiktigt med att

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier

Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Stärk konkurrenskraften med miljöanpassade besparingsåtgärder. Energihushållning i industrier Vad är Uthållig kommun? Uthållig kommun är ett program för att stärka och utveckla ett hållbart samhälle med

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att

De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att De möjligheter och förutsättningar som presenteras kan ses som en del i en lokal marknadsanalys för deltagande kommuner. Förhoppningen är att respektive kommun ska använda materialet i ett strategiskt

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag. Snåla med energin. Du får stöd på vägen. Ekonomiskt stöd för energikartläggning i företag Snåla med energin. Du får stöd på vägen. 1 2 Världens klimatsmartaste kraft är människans egen. Handlingskraften! Visst är det viktigt att välja rätt energislag.

Läs mer

Paketering av energisparåtgärder i småhus

Paketering av energisparåtgärder i småhus Paketering av energisparåtgärder i småhus Energi- och miljökompetenscentrum Rapport 2013:3 Johan Heier November 2013 Högskolan Dalarna Energi- och miljöteknik 1 Förord Denna rapport är framtagen inom projektet

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA

INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA Examensarbete 10 poäng C-nivå INTRESSET FÖR ENERGIEFFEKTIVA SMÅHUS Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B100/06 Caisa Lundin Byggingenjörsprogrammet 120 p vårterminen 2006 Examinator: Stefan Petersson THE INTEREST OF

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer