Energieffektivisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Energieffektivisering"

Transkript

1 Energieffektivisering Per Lilliehorn Energieffektivisering Energisystemet Energipolitiska mål Energieffektivisering Åtgärdskatalog Energieffektiva nya byggnader Sektorns miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft 15 % direkta/indirekta växthusgaserna 5 % av avfallet Utsläpp.. 3 1

2 Betydande miljöaspekter Energianvändning Materialanvändning Farliga ämnen Innemiljö Fukt Buller Miljöprogram % i förvaltningsskedet! Miljöbelastningen fördelar sig 15 % under byggskedet 85 % under förvaltningsskedet Energianvändningen dominerar! Energisystemet - grundläggande 2

3 Verkningsgrad Anger hur mycket av ett systems energi som går att utvinna till arbete. Kvoten mellan utvunnet arbete (W) och tillförd energi (Q). Primärenergi Primärenergi= energi som ännu inte, av människan, har omvandlats till annan form av energi. Energin över året 9 3

4 Energikällor Fossila energikällor Exempel på fossila energikällor är naturgas, råolja och stenkol. Uran som är råvaran för kärnbränsle. Förnybara energikällor Sol Vatten-, vind- och vågenergi Biomassa Geotermi Mellanting T ex torv 4

5 Fjärrvärme 1. Panna 2. Värmeväxlare 3. Fjärrvärmesystemet, rör Värmeväxlare i fastighet 4. Retur till fjärrvärmepanna Enbart värme! Verkningsgrad ca 90 %! Kondenskraft 1. Panna. Vatten värms till ånga. 2. Turbinen. 3. Generatorn. 4. Kondensor. I kondensorn kyls ångan ner. 5. Vattnet pumpas tillbaka till pannan. Enbart el! Verkningsgrad ~40 %! Kraftvärme 1. Vatten värms till ånga. 2. Turbin 3. Generator 4. I kondensorn kyls ångan ner med kallt fjärrvärmevatten 5. Vattnet pumpas tillbaka till pannan El och värme! Verkningsgrad > 90 %! 5

6 Dagens energikrav Boverkets systemavgränsning Energikrav, BBR, nya bostäder Krav, kwh/kvm (A temp ), år Zon I 130 Zon II 110 Zon III 90 Krav på verifiering av energianvändning. Normalt brukande kan beräknas enligt Sveby. 18 6

7 Energipolitiska mål Energipolitiska mål Energieffektiviseringsdirektivet - primärenergi enligt EU./. 20 % till 2020./. 50 % till 2050 Jämfört med 1995 NäraNollEnergihusfro m 31 december Energimålen i verkligheten? Antag att: År kwh/m2 år Under perioden /3 Normal ombyggnad 120 kwh/m2 år 1/3 ambitiös ombyggnad 90 kwh/m2 år 1/3 Nybyggnad 60 kwh/m2 år År 2050 genomsnittet 90 kwh/m2 år 7

8 Definition NNE...very high energy performance.,... the very low amount of energy required... covered by energy from renewable sources, including renewable energy produced onsite or nearby Föreslagen svensk tolkning : NNE = BBR 19 nu gällande BBR (från och med 1 januari 2012) 22 EPBD 2 Fro m 31 dec 2020 Alla nya byggnader ska vara NNE Vid ombyggnad, om möjligt, NNE Idag NNE = BBR Energieffektivisering 8

9 Kyotopyramiden Systemkrav Låg användning av primärenergiresurser Lågt effektuttag (höglasttid) Energieffektivt Robust/hög redundans Ekonomi Driftbart enkelt att sköta 26 Energieffektivisering 9

10 Det totala energiflödet Rökgaser Utstrålning mot rymden Ventilation Solinstrålning Luftläckage Transmission mot luft Tillskott från personer, lampor, elutrustning Uppvärmning (el, olja, fjärrvärme) Teckning: SGB Transmission mot mark Avloppsvatten Genomsnittshuset, villa Förluster, uppvärmning: Fönster och dörrar 35% Golv och källare 15% Tak 15% Ventilation 15% Väggar 20% Boarea: 144 m² Totalt: kwh Uppvärmning: kwh Varmvatten: kwh Hushållsel: kwh 10

11 Typiskt flerbostadshus Renoveringsbehov Källa: C. Warfwinge 32 Ventilationssystem Källa: C. Warfwinge 33 11

12 Tänkbart scenario Källa: C. Warfwinge 34 Driftstatistik, energi 1[4] Driftstatistik, energi 2[4] 12

13 Åtgärdskatalog, energi Uppvärmning Ventilation Vatten El och belysning Byggnadstekniska åtgärder Uppvärmning Injustera värmesystem Installera termostatventiler Justera eller byt undercentral fjärrvärme Justera eller byt radiatorventiler Byt radiatorer Byte otidsenligt uppvärmningssystem, t ex olja eller direktverkande el Installera bergvärmepump Installera luftvärmepump(ar) för att avlasta befintligt uppvärmningssystem Involvera medlemmarna i kostnadsjakten Gör en energideklaration (= lagkrav) Ventilation Injustera ventilationssystemet Justera eller byt ut fläkt(ar) Installera värmåtervinning på frånluften Genomför OVK (= obligatorisk ventilationskontroll) 13

14 Vatten Individuella varmvattenmätare Snålspolande munstycken i såväl kök som badrum Återvinn värme ur gråvatten (disk, tvätt bad och dusch vatten) Snålspolande toaletter El Individuella mätare (om sådana saknas) Byt till lågenergilampor Rörelsedetektorer i gemensamma utrymmen Vind Källare Tvättstuga Energisnåla fläktar och pumpar Byggnadstekniska åtgärder Täta fönster och dörrar. Komplettera bra 2-glas fönster med extra inre eller yttre glas Byt till 3-glasfönster Tilläggsisolera vinden Tilläggsisolera fasaden 14

15 Steg för steg Steg 1 Drift- och skötselåtgärder Steg 2 Injustering och enklare förbättringsåtgärder Steg 3 Mer omfattande förbättringar och övergång till annan uppvärmningsform Steg 4 Totalombyggnad Steg 1 Sänkning av rumstemperatur Sänkning av temperaturen i allmänna utrymmen Stängning av värmecirkulationspumpar under sommarperioden Tätning av droppande kranar Flödesbegränsare på befintliga armaturer Kontroll av effektbehov Steg 2 Injustering av värme Eventuellt termostatventiler Injustering ventilation Tids-eller temperaturstyrning av fläktar Installation av vattensnåla armaturer Tätning av fönster, dörrar och fogar Tilläggsisolering av lättåtkomliga vindsbjälklag 15

16 Steg 3 Anslutning till fjärrvärme Installation av värmepump Installation av ventilationsvärmeväxlare Tilläggsisolering av vindsbjälklag Tilläggsisolering av ytterväggar Byte eller komplettering till treglasfönster Steg 4 Omfattande ombyggnad Totalprojektmetoden Grundpaket ombyggnad Nytt ventilationssystem med FTX Nya stammar Nya el- och VVS-armaturer Installation av VVC Renovering och tätning av fönster Tätning av fasad Nya ytskikt Nya vitvaror Installation av individuell varmvattenmätning Tilläggsisolering av vind Tilläggsisolering av fasad (om förutsättningar finns) 16

17 Tilläggspaket ombyggnad Åtgärd Normalt kr/kvm Energiomb. tillkommer Badrum Kök Invändiga ytskikt Stambyte Nytt ventilationssystem med FTX Elanläggning VS Energimätning Fasad Fönster Isolering vind Extra projektering, mätning, justering 300 Summa Krav på projekten Bra energiprestanda lågt värmebehov verifierat med statistik Ska ha varit i drift mer än två år Repeterbara projekt inget experimentbyggande Robusta system och kända tekniker med låg risknivå

18 Karaktäristika Projekten kännetecknas av: Höga ambitioner Kompetenta beställare, konsulter och entreprenörer Hög motivation och noggrannhet i alla led! 52 Väsentligt bättre Väsentligt bättre, men Svårt nå de projekterade värdena Inkörningsproblem installationer FTX-system Solfångare Uppvärmning med hushållsel Energikvalitet? Incitament till sparande Svårt att jämföra energianvändningen 53 Förklaringar Höga ambitioner i projekten Nya krav i byggreglerna Marknaden har utvecklats! 54 18

19 Energianvändning bostadshus Energieffektiv belysning Lumen 19

Renovera energismart

Renovera energismart Renovera energismart 1 Går det att minska energibehovet i en äldre byggnad? Svaret är utan tvekan ja! I den här broschyren presenterar vi en rad åtgärder som i paketlösningar minskar energibehovet till

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar Reviderad 2015 BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar

BRF Energieffektiv. Handbok för bostadsrättsföreningar BRF Energieffektiv Handbok för bostadsrättsföreningar Kv. Framtiden Spara miljoner och minska miljöbelastningen. Vilken uppvärmningsform är bäst för er? Så genomför ni en upphandling av leverantörer. BRF

Läs mer

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt Förord Kretsloppsrådet har i Miljöprogram 2010 formulerat övergripande mål för energieffektivisering bland annat högt ställda mål för energieffektiva

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2015 Fastighetsbeteckning: Prästmannen 37 Adress/ort: Lindforsgatan 14, Ramlösa Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

ko mpendium Renovera energismart

ko mpendium Renovera energismart ko mpendium Renovera energismart u p p d at e r at mars 2011 Innehåll 1. Inledning 2. Om miljonprogrammet 3. Vad kostar det att inte renovera energismart?! 4. Klimatskal Ytterväggar 5. Klimatskal Tak och

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential 7173 ISO/IEC 17020 (C) Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Fastigheten, Staden Vägen 1 Reza Tehrani Täby 2012-06-01 Actava AB Företaget innehar F-skattebevis Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder

Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Att halvera energianvändningen möjligheter och hinder Falun 5 dec.2012 Arne Elmroth Professor em. Lunds Tekniska Högskola Riksdagen 2005: Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 10/6-2015 Fastighetsbeteckning: Öppinge 2:17 Adress/ort: Öppinge Ängamossen 719, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447)

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 14-09-10 Fastighetsbeteckning: Ektorp 2:15 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering Slåbodabacken 1 / Haninge Caroline

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Skogsbrynet 66, Helsingborg Johan Hårds Gata 54D, Helsingborg 2015-01-27 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi

ENERGIRÅDGIVNING. - en översikt som hjälper dig att spara energi ENERGIRÅDGIVNING - en översikt som hjälper dig att spara energi 1 Kostnadsfri Energirådgivning Minska energiförbrukningen Alternativ energi Aktuella energibidrag Energimyndighetens tester Få energispartips

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Riksbyggens Renoveringsverkstad

Riksbyggens Renoveringsverkstad Riksbyggens Renoveringsverkstad Teknik, Miljö, Ekonomi samt Processutveckling Tord af Klintberg Folke Björk Finansierat av: 1 Förord Arbetet med Sustainable innovation och Riksbyggen Det har varit en trio

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Önnered 28:14, Göteborg Spektrumsgatan 26 2015-06-01 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-04 Fastighetsbeteckning: Vejby 15:452 Adress/ort: Hultavägen 4, Vejbystrand Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444) Företag:

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar

TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar TA HAND OM DITT HUS spara energi och pengar Nora, Örebro, Karlskoga, Askersund och Kumla november 2013 Kristina Landfors WSP Environmental Tel: 010-722 56 97 Mål Kvällens program Energismart villaägare

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Alvhem 2:61, Ale Alfs Väg 8, Alvhem Reza Tehrani Täby 2014-05-30 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer