LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt."

Transkript

1 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: Fax: Under vårterminen 2009 kommer följande kurser att ges Kursbeteckning Kurskod Antal Sidan Kommentarer (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) A, 30hp Företagsekonomi A53, dagkurs U-å 2FE Samkörs med 2FE000 B, 30hp Företagsekonomi B53, dagkurs U-å 2FE C, 15hp Redovisning C 2FE C, 15hp Service Marketing and Marketing 2FE Ethics an international perspective C C, 15hp Financial Markets, Institutions and 2FE Financial PlanningC C, 15hp International Business Culture and 2FE period 3+4. Communication C C, 7.5hp Fek C med inriktning mot logistik 2FE C, 15hp C-uppsats 2FE D, 7.5hp Corporate Governance D 2FE D, 7.5hp Product Planning & Development D 2FE D, 7.5hp Operations Management D 2FE D, 7.5hp Business to Business Marketing D 2FE D, 15hp Research Method and Academic Writing D 2FE period 3+4. D, 15hp D-uppsats 2FE Civekprogrammet, termin 6 o 8 Litteratur = C och D se ovan 4-15 Civekprogrammet, termin 4/5 Fek B53 30hp 2FE014 se ovan 3 International Business Program, termin 2, B 30hp 2FE Inkl. utbytesstudenter Handel-och logistikprogrammet, termin 2, B71 30hp 2FE Servicemanagementprogrammet, termin 2, B72 30hp 2FE Research Methodology in Business Adm. B69 7.5hp 2FE halvfart period 1+2 Industriell ekonomi, A, 7.5 hp (Ingenjörsutbildning) 2FE Projektledning och marknadsföring,15hp (Mediaprogr.) Företagsekonomi A27 15hp (PA-programmet) 2FE period 3+4. Projekt: Org, ledning och styrning A 15hp (Nätuniv) 2FE Av 140 beräknas 40 vara U-å Ekonomistyrning A 7.5hp (Nätiniv) 2FE Av 50 beräknas 10 vara U-å Företagsekonomi A1 15hp (Nätuniv) 2FE Av 120 beräknas 30 vara U-å Introduktion till företagsekonomi A 15hp (Nätuniv) 2FE Av 80 beräknas 30 vara U-å Företagsekonomi A1 -hotellmanagement 30hp (Nätiniv) 2FE Av 30 beräknas 20 vara U-å Företagsekonomi A 15hp Fastighetsmäklare Skellefteå 2FE period 1+2. Företagande B 30hp Företagarprogrammet Skellefteå 2FE Att utvärdera en affärsverksamhet Ftgprog. Skellefteå 2FE Ny kurs Kursernas tidsmässiga inplacering under vt 2009 Separat Det här materialet med eventuella uppdateringar finns via Antal studenter och momentstarttidpunkter (Stor fil) litt-v09.doc Tidsmässig indelning av 7.5-högskolepoängsmoduler (normal studietakt) vårterminen 2009: Mom 1 v4-8, 19/1-22/2 Mom 2 v9-13, 23/2-25/3 Mom 3 v14-18, 26/3-3/5 Mom 4 v19-23, 4/5-7/6

2 2 Företagsekonomi A53 30 hp 2FE010 MOMENT 1 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber, David, John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s MOMENT 2 Företagets organisation och ledning, (7.5 hp) Bloisi, Wendy (2007): Management and Organisational Behaviour. Second European Edition. Maidenhead: McGraw-Hill Education. Tillkommer anvisat material. Studentexpeditionen. MOMENT 3 Externredovisning, (7.5 hp) Häggqvist, Ann-Christin., Kompendium i extern redovisning, Studentexpeditionen Thomasson, Larsson, Rohlin., Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Thomasson, Larsson, Rohlin., Övningsbok och facit till Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen. MOMENT 4 Ekonomistyrning (7.5 hp) Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen. Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, (Användbar för många kommande kurser). Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

3 3 Företagsekonomi B53 30 hp 2FE014 MOMENT 1. Finansiering, 7.5 hp Larsson C-G m fl., Företagets finanser, Studentlitteratur, Lund (Kap 1-3, 5-13, 15-18, 21-22) Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., Företagsvärdering med fundamental analys. Studentlitteratur Lund (Kap 3, 9 18). Eventuella artiklar tillkommer, Studentexpeditionen. Referenslitteratur: Keown et al., Foundations of Finance, Pearson International Edition, Fifth edition. MOMENT 2. Räkenskapsanalys och värdering, 7.5 hp Larsson C-G m fl., Företagets finanser, Studentlitteratur, Lund (Kap 4, 14). Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., Företagsvärdering med fundamental analys. Studentlitteratur Lund (Kap 1, 2, 4-8, 10-18). Eventuella artiklar tillkommer, Studentexpeditionen. Referenslitteratur: Keown et al., Foundations of Finance, Pearson International Edition, Fifth edition. MOMENT 3. Vetenskaplig metod, 7.5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. Referenslitteratur: Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. MOMENT 4. Entreprenörskap och affärsutveckling, 7.5 hp Eckerstein, Johan, Helm, Alexander, & Kemlin,Peter, Generation.com. Studentlitteratur Klofsten, Magnus, Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. SNS Förlag, senaste upplagan. Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur Normann, Richard, När kartan förändrar landskapet. Liber Ekonomi Artiklar tillkommer. Referenslitteratur till kursen Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

4 4 Redovisning C 15 hp 2FE062 MOMENT 1 Redovisningsteori och praxis I ett internationellt perspektiv. 7.5 hp FAR. Samlingsvolym, del 1. Utkommer årligen. Senaste upplagan Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS FAR Förlag AB. Sundgren, S., Nilsson, S., Nilsson, H. Internationell redovisning teori och praxis 2007, Studentlitteratur. Tillkommer under momentet övrigt anvisat material MOMENT 2 Koncernredovisning och revision, 7.5 hp FAR. Samlingsvolym, del 1. Utkommer årligen. Senaste upplagan Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS FAR Förlag AB. Lönnqvist, R., Årsredovisning i koncerner. Studentlitteratur. Senaste upplagan Kurskompendium. Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Studentexpeditionen.

5 Service Marketing and Marketing Ethics - an international perspective C 15 ECTS 2FE124 5 Common for both modules Apart from the specific literature for each module specified below, a selection of international scientific journal articles will be used in the examination of the course as a whole. The list of articles (between 15 and 25, approximately 300 to 500 pages will be available on the course web site and at the Student Services Office at least one moth prior to the start of the course. This list of articles will be used in both modules in an integrated manner. Module 1. Service Marketing, 7.5 ECTS Wilson, Alan, Valarie A.. Zeithaml, Mary Jo Bitner, and Dwayne D. Gremler (2008), Services marketing: integrating customer focus across the firm, (1 st European ed.). London: McGraw-Hill. Students will in addition to the above book and article selection, search and find journal articles, newspaper articles, etc, for use in papers and seminars. Module 2. Marketing Ethics, 7.5 ECTS Brenkert, George G. (2008), Marketing ethics. Malden, MA: Blackwell. Students will in addition to the above book and article selection, search and find journal articles, newspaper articles, etc, for use in papers and seminars.

6 Financial Markets, Institutions and Financial Planning C 15 ECTS 2FE121 6 Module 1. Financial Markets and Institutions, 7.5 ECTS Howells, P and K. Bain, The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, Third Edition, 2005, Prentice Hall, England ISBN-13: Supplementary Readings Crane DB, Froot KA, Mason SP, Perold AF, Merton RC, Bodie Z, Sirri ER, Tufano P, 1995, The Global Financial System: a functional perspective, Harvard Business School Press, Boston Module 2 Financial Planning, 7.5 ECTS Required (assigned) text: Debbie Harrison. Personal Financial Planning Theory and Practise. Financial Time Prentice Hall 2005 List of articles and other material provided by the lecturer and available through the Student Office Additional web based resources are available: Financial Dictionary, eg.

7 International Business Culture and Communication C 15 ECTS 2FE060 7 Module 1. Analysis of business culture (7,5 ECTS) Module 2. Practical business management (7,5 ECTS) Module 1 and 2: Required reading: Varner Iris. & Beamer, Linda: Intercultural Communication in the Global Workplace, 4th ed., McGraw-Hill (2005). A selection of articles will also be part of the required reading. The selection will include, but not be limited to, the list below: Brislin, Richard W and Lavoi Kim (2003) "Cultural diversity in peoples understanding and uses of time". Applied psychology: An International Review, 52(3): Brown, P. M and Turner, J. C. (2002) "The role of theories in the formation of stereotype content". In Craig, McGarty, Yzerbyt, Vincent, and Spears, Russell, Eds, Stereotypes as explanations [electronic resource]: The formation of meaningful beliefs about social groups, Ebrary, London ; New York: Cambridge University Press, 2002, Goodin, Robert E, and Geoffrey Brennan (2001) "Bargaining over beliefs". Ethics, 111, Keesing (1994) "Theories of culture revisited". In Borofsky, Robert Ed, Assessing cultural anthropology, New York ; London : McGraw-Hill, pages Supplementary reading: Gesteland, Richard R. (2002) Cross-Cultural Business Behavior: Marketing, Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures. 3rd ed. Copenhagen Business School Press, Gylling. Moran, R. T. & Stripp,W. G.: Successful international business negotiations. Gulf Professional Publishing Company. Houston (1991). Raiffa, H.: The art & science of negotiation, Harvard University Press, Cambridge (1982).

8 Företagsekonomi C med inriktning mot logistik 7,5 hp 2FE128 8 Kurstid 26/3 3/5 Björn Oskarsson, Håkan Aronsson och Bengt Ekdal (2006). Modern logistik - för ökad lönsamhet. 3:e uppl. Liber Edlund, P.O & Högberg, O.I m fl, Beslutsmodeller : redskap för ekonomisk argumentation. Senaste upplagen. Tillkommer ett urval av artiklar, ca 100 sidor.

9 Företagsekonomi C-uppsats 15 hp 2FE033 9 MOMENT 1 Seminarieserien, 0 hp. Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för sidooppositions-pm finns att tillgå via: MOMENT 2 C-uppsats, 15 hp Litteratur sökes individuellt. Lista på referenslitteratur finns att tillgå via: MOMENT 3 Huvudopposition, 0 hp Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå via:

10 10 Corporate Governance D 7.5 ECTS 2FE111 Required text: Kim, Kenneth, Nofsinger, John, (2007), Corporate Governance. Prentice Hall, Second Edition. Packages of articles and cases will be available at the Student-office (Studentexpeditionen) or available to download from the course web-site.

11 11 Product Planning & Development D 7.5 ECTS 2FE050 Denna kurs utgör också del ett i kurserna: Product Development and Operations Management D, 15 ECTS 2FE112 Product Development and Business to Business Marketing D 15 ECTS 2FE048 Textbook Crawford, M. C. and Di Benedetto, A. (2003). New Product Management. 7ed., McGraw-Hill Article compendium Department of Business Administration, Articles. Studentexpeditionen.

12 12 Operations Management D 7.5 ECTS 2FE052 Denna kurs utgör också del två i kursen: Product Development and Operations Management D, 15 ECTS 2FE112 Slack, Nigel; Chambers; Stuart & Johnston, Robert (2006) Operations management. 5th edition. Harlow: Prentice-Hall

13 13 Business to Business Marketing D 7.5 ECTS 2FE051 Denna kurs utgör också del två i kursen: Product Development and Business to Business Marketing D 15 ECTS 2FE048 Anderson, James and James Narus, Business Market Management, 2nd edition (Harlow, England: Pearson Education, 2004). Gadde, Lars-Erik and Håkan Håkansson, Supply Network Strategies (West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Limited, 2001). Reference literature: Hunter, Victor.L. (with David.Tietyin, David Tietyen), Business-to-Business Marketing: Creating a Community of Customers (Lincolnwood, IL: NTC/Contemporary Publishing Company, 1997). Jackson, Barbara.Bund., Winning and Keeping Industrial Customers: The Dynamics of Customer Relationships (Lexington, MA: D.C. Heath and Company, 1985) classic.

14 Research Method and Academic Writing D 15 ECTS 2FE Kurstid 26/3 7/6 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Reflexive Methodology. New Vistas for Qualitative Research. Latest ed. London: Sage Publications. Beth Dawson and Robert G. Trapp. Basic and Clinical Biostatics. McGraw-Hill, New York (Latest edition). Björk, Lennart & Räisänen, Christine, Academic Writing. A University Writing Course, Studentlitteratur. Latest ed. Renmenyi; Dan; Williams, Brian; Money, Arthur &Swartz, Ethné. Doing Research in Business and Management. An Introduction to Process and Method. Latest ed. London: Sage Publications. Additional readings may be presented at the beginning of the course. Reference literature: Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, Oxford University. Latest ed.

15 15 Företagsekonomi D-uppsats 15 hp 2FE036 MOMENT 1 Seminarieserien, 0 hp. Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för sidooppositions-pm finns att tillgå via: MOMENT 2 D-uppsats, 15 hp Litteratur sökes individuellt. Lista på referenslitteratur finns att tillgå via: MOMENT 3 Huvudopposition, 0 hp Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå via:

16 International Business Administration B 30 ECTS 2FE International Business Program, termin 2 [ Inklusive utbytesstudenter på Module 1 = 2FE096, module 2 = 2FE097, module 3 = 2FE098, module 4 = 2FE099 ] Module 1. Financial Accounting 7.5 ECTS Kothari, J. & Barone, E., Financial Accounting An International Approach, Prentice Hall Gosport 2006 List of articles provided by lecturer Module 2. Foundations of Finance 7.5 ECTS Major text: The text for this subject is: Keown, Martin Petty and Scott, Jr., Foundations of Finance, latest edition, Pearson International Edition, New Jersey List of articles provided by lecturer There is a separate Pearson web site associated with the undergraduate Foundations of Finance, 5 th edition text which may prove useful, particularly in terms of the spreadsheets associated with end of chapter questions. That site is (www.prenhall.com/keown). From the website you can download Excel add-ins that are specifically designed to accompany the end of chapter questions. The site also contains internet exercises giving the student the opportunity to practice using the tools taught and to explore further related online information. There is, in addition, an online study guide for students. Other relevant material may be assigned as it becomes available. Supplemental Readings: Financial Dictionary, eg. McLaney, Eddie, (2006) Business Finance Theory and Practice, 7 th edition, Prentice Hall, Harlow, England Walkenbach, John, (2006) Excel 2007 Bible, John Wiley And Sons Ltd, New York Module 3. Research Methodology in Business Administration 7.5 ECTS Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, Oxford University Press. Latest ed. Additional readings may be presented at the beginning of the module. Module 4. Entrepreneurship and Business Development 7.5 ECTS Kubr T., Marchesi H., Illar D., Keinhuis H (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. McKinsey & Company, Inc. Switzerland. To be downloaded at: Wickham P.A. (2004) Strategic Entrepreneurship, third edition, Pearson Education Limited, England Compendium of articles on International Entrepreneurship. A biography on an entrepreneur selected by the student and approved by the teachers

17 MOMENT 1. Ekonomisk styrning, 7.5 hp Bohlin Håkan m fl. Redovisning BAS-planen. Studentlitteratur Upplaga Företagsekonomi B71 30 hp 2FE104 Handel- och logistikprogrammet, termin 2 Karén M, Ljunggren S, Öström B Kalkylering för produkter och investeringar Övningsbok. Studentlitteratur :e upplagan Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 1-8 Tillkommer artiklar MOMENT 2. Finansiering och riskhantering, 7.5 hp Hansson Sigurd, Arvidson Per och Lindquist Hans, Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur, senaste upplagan. Larsson Claes-Göran och Hammarlund Lars F., Cash management för företag, Studentlitteratur Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 9-10 Tillkommer artiklar. MOMENT 3. Vetenskaplig metod, 7.5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. Referenslitteratur: Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. MOMENT 4. Varumärkesstrategier, 7.5 hp Keller, Kevin Lane. Strategic Brand Management, building, measuring, and managing brand equity. Third International edition, Pearson Higher Education. (2005), Lange, Fredrik; Hedlund, Andreas & Bohlin, Nils, Marknadsföring av EMV den största marknadsföringsutmaningen för detaljhandeln under de närmaste fem till tio åren. Forskningsrapport S107, AB Handelns Utredningsinstitut (HUI). Ytterligare material såsom artiklar och utdrag ur böcker tillkommer. Referenslitteratur till kursen Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

18 MOMENT 1. Ekonomisk styrning, 7.5 hp Bohlin Håkan m fl. Redovisning BAS-planen. Studentlitteratur Upplaga Företagsekonomi B72 30 hp 2FE105 Service Managementprogrammet, termin 2 Karén M, Ljunggren S, Öström B Kalkylering för produkter och investeringar Övningsbok. Studentlitteratur :e upplagan Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 1-8 Tillkommer artiklar MOMENT 2. Finansiering och riskhantering, 7.5 hp Hansson Sigurd, Arvidson Per och Lindquist Hans, Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur, senaste upplagan. Larsson Claes-Göran och Hammarlund Lars F., Cash management för företag, Studentlitteratur Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 9-10 Tillkommer artiklar. MOMENT 3. Vetenskaplig metod, 7.5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. Referenslitteratur: Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. MOMENT 4. Entreprenörskap, 7.5 hp Eckerstein, Johan, Helm, Alexander, & Kemlin,Peter, Generation.com. Studentlitteratur Klofsten, Magnus, Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. SNS Förlag, senaste upplagan. Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur Normann, Richard, När kartan förändrar landskapet. Liber Ekonomi Artiklar tillkommer. Referenslitteratur till kursen Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

19 19 Research Methodology in Business Administration B ECTS 2FE032 Denna kurs ges på halvfart i Umeå perioden Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, Oxford University Press 2007 Articles: Article compendium to be bought at Student Office. Students are also supposed to actively search and use other Research Methodology books.

20 20 Industriell ekonomi A 7.5 hp 2FE017 Kursperiod 26/3 6/7 Industriell ekonomi. Studentlitteratur (Magnus Aniander, Henrik Blom, Mats Engwall, Fredrik Gessler, Jacob Gramenius, Bo Karlsson, Fredrik Lagergren, Per Storm och Paul Westin). Industriell ekonomi. Övningsbok. Studentlitteratur (Fredrik Gessler, Anna Sjögren Källqvist, Fredrik Lagergren, Per Storm och Paul westin). Tillkommer anvisat material.

21 Projektledning och marknadsföring 15 hp Ingår i kursplanen för Media- och kommunikationsprogrammet, termin 4 Möjligen har institutionen för kultur och medier också meddelat litteraturen 21 A. Projektledning, 7.5 hp Börjesson, Lena (2002). Konsten att misslyckas med projekt. Malmö: Gleerup Tonnquist, Bo (2004). Projektledning. Stockholm: Bonnier utbildning Wenell, Torbjörn (2004). Wenell om projekt. Uppsala: Uppsala Publ.House/Konsultförlaget B. Marknadsföring, 7.5 hp Jobber, David, John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s

22 22 Företagsekonomi A27 15 hp 2FE008 Denna kurs ingår i Personalvetarprogrammet, kurs 3 Möjligen har institutionen för pedagogik också meddelat litteraturen Moment 1. Grundläggande företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (7.5 högskolepoäng) Holmström, Nancy, Företagsekonomi - från begrepp till beslut Bonnier utbildning. Stockholm, senaste upplagan. Artiklar: Studenten ska själv söka artiklar via Universitetsbibliotekets databas. Grönroos, Christian (1998), "Marketing services: The case of a missing product", Journal of Business & Industrial Marketing, 13 (4/5), Tillkommer anvisat material, exempelvis artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva. Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning (7.5 högskolepoäng) Holmström, Nancy, Företagsekonomi - från begrepp till beslut Bonnier Utbildning. Stockholm, senaste upplagen. Thomasson, Jan., mfl Den nya affärsredovisningen Liber. Malmö senaste upplagan Thomasson, Jan., mfl Övningsbok och facit till ovanstående Liber. Malmö senaste upplagan Artikel som studenten själv ska söka via Universitetsbibliotekets databas: Hoegh-Krohn, N. E. J and Knivsflå, K.H. Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: Challenges and a Solution The International Journal of Accounting, Vol. 35, No 2, pp Tillkommer anvisat material. Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

23 Projekt: Organisering, ledning och styrning A 15 hp 2FE024 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt perioden 19 jan juni 2009 Christensen, Sören och Kreiner, Kristian. Projektledning att leda och lära i en ofullkomlig värld, Academia Adacta, Gray, Clifford F., Larson, W. Erik. Project Management - The Managerial Process, McGraw-Hill, senaste upplagan. Wenell, Torbjörn. Wenell om projekt, Uppsala Publishing house, Tonnquist Bo. Projektledning, Bonnier Utbildning, Rekommenderad litteratur för IPMAs certifiering: Kompetens i Projektledning: En referensram för kompetensutvärdering, Svenskt ProjektForum, Antvik, Sven., Sjöholm, Håkan. Projekt - Ledning och metoder, SIS Förlag 2005

24 24 Ekonomistyrning A 7,5 hp 2FE132 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt perioden 26 mars juni Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen. Referenslitteratur till kursen: Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, (Användbar för många kommande kurser). Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

25 25 Företagsekonomi AI 15 hp 2FE026 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt, 19 jan jun MOMENT 1 Externredovisning, (7.5 hp) Häggqvist, Ann-Christin., Kompendium i extern redovisning, Studentexpeditionen Thomasson, Larsson, Rohlin., Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Thomasson, Larsson, Rohlin., Övningsbok och facit till Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Tillkommer artiklar. MOMENT 2 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber, David, John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

26 26 Introduktion till företagsekonomi A 15 hp 2FE115 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt, 19 jan jun MOMENT 1 Introduktion till företagsekonomi, (7.5 hp) Holmström, Nancy. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut, Bonnier utbildning, senaste uppl. Holmström, Nancy. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Uppgifter, Bonnier utbildning, senaste uppl. Holmström, Nancy. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Lösningar, Bonnier utbildning, senaste uppl. MOMENT 2 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber David and John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

27 Företagsekonomi A1 hotellmanagement 30 hp 2FE148 Turism, gastronomi och hospitality managementprogrammet Kursen ges via Internet, 100% studietakt perioden 19 jan juni 2009 Moment 1 och 2 ges parallellt perioden 19/1-25/3 Moment 3 och 4 ges parallellt perioden 26/3-7/6 MOMENT 1 Introduktion till företagsekonomi, (7.5 hp) Holmström, Nancy (2005) Företagsekonomi: Från begrepp till beslut, Bonnier utbildning. Holmström, Nancy (2005) Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Uppgifter, Bonnier utbildning. Holmström, Nancy (2005) Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Lösningar, Bonnier utbildning. MOMENT 2 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber David and John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s MOMENT 3 Externredovisning (7.5 hp) Häggqvist, Ann-Christin., Kompendium i extern redovisning, Studentexpeditionen Thomasson, Larsson, Rohlin., Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Thomasson, Larsson, Rohlin., Övningsbok och facit till Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Tillkommer artiklar. MOMENT 4 Ekonomisk styrning för hotellmanagement (7.5 hp) Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, 2006 Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter. 27

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Det här materialet med uppdateringar finns via http://www.fek.umu.se/svl/litt.html

Det här materialet med uppdateringar finns via http://www.fek.umu.se/svl/litt.html 1 2003-11-27 (Ändringar införda efter den 27/11 med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: http://www.fek.umu.se/svl/litt.html Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon:7865198

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12. Cross Cultural Management. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod IEP344 Dnr EHVd 1999:11 Beslutsdatum 1999-05-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagsekonomi Poängtal 5 Nivå 21-40 Kursplanen gäller från 1999-01-20 Inplacering

Läs mer

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET

KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET 151009 KURS- OCH TENTAMENSSCHEMA 2015/2016 INTERNATIONELLA CIVILEKONOMPROGRAMMET Tentor för vårterminen (1/2 och framåt) är PRELIMINÄRA! Kurskod Kurstitel Kursperiod ÅK 1 712G20, 715G19, spanska 1 150817-150828

Läs mer

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp

Välkomstbrev. Ekonom Online 180 hp E Välkomstbrev Ekonom Online 180 hp Välkommen Välkommen till Ekonom Online vid BTH. Terminen börjar måndagen den 1 september. Vi inleder med ett introduktionsmöte på distans tisdagen den 2 september. Tid

Läs mer

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se. A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 Mom 1,2,3 4 A, 20p Fördröjd Umeå

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se. A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 Mom 1,2,3 4 A, 20p Fördröjd Umeå 2001-06-15 (reviderad 4/9, 13/9, 10/10) 1 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : lennart.widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09. Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod FEA338 Dnr EHVd 2004:36 Beslutsdatum 2004-09-09 Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagsekonomi för systemekonomer, 1-15 poäng Business Administration,

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning Dnr EHVd 1999:55 Beslutsdatum 1999-09-27 Kalkyler som beslutsunderlag, Studentlitteratur, 1991 200 Hansson, S Nilsson, S-Å Produktkalkylering, Liber, 1988 246 Redovisning för intern styrning, Studentlitteratur,

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits

FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG30L, Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15,0 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt.

Ekonomprogrammet termin 7 ht13 mot civilekonomexamen, kull H10 S1HEP alla inrikt. Kurs/er att söka inom program inför höstterminen 2013 Ekonomprogrammet termin 5 HT2013 Kull H11 S1HEG Samtliga inriktningar Anmälan till kurser inom program hösten 2013 görs via www.antagning.se som öppnar

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet

Kursplan. Kurskod EBD330 Dnr EHV 2001:69 Beslutsdatum 2001-05-31. Driva - Förvalta en etablerad verksamhet 1(4) Kursplan Institutionens namn Kurskod EBD330 Dnr EHV 1:69 Beslutsdatum 1-05-31 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Driva - Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an existing

Läs mer

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits

EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP5004, Tillämpad redovisning med IT, 7,5 högskolepoäng Applied Accounting with IT, 7.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Handelshögskolan Umeå universitet

Handelshögskolan Umeå universitet Handelshögskolan Umeå universitet Civilekonom Produktchef Auktoriserad revisor Inköpsstrateg Forskare Projektledare Skatterådgivare Marketing Communication Manager Utredare Varumärkesstrateg Sales Manager

Läs mer

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits

FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG100, Företagsekonomi 1, 30,0 högskolepoäng Business Administration 1, Introductory Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-05-21 Reviderad av: Utbildningsledare 2014-05-20 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Internationella Handelshögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen.

Lärandemål 2; uppnås genom litteraturseminarier, övningar och en vetenskaplig projektrapport som genomförs i form av en skriftlig tentamen. HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND FEG200, Företagsekonomi 2, 30,0 högskolepoäng Business Administration 2, Intermediate Course, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/236/514 KURSPLAN. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/236/514 KURSPLAN. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/236/514 KURSPLAN Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya The administration of business to create, manage and renew Kurskod EB1 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ

Läs mer

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHVd 6:23 Beslutsdatum 6-06-30 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

The Empires Strike Back

The Empires Strike Back The Empires Strike Back Handelshögskolan Alumni, 14 mars 2012 Per-Olof Larsson, VD, School of Executive Education Från väst till öst Kinas ekonomi i ett historiskt perspektiv Andel av världens BNP 35 30

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng

Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng Litteraturlista för GEOM06 Berggrundsgeologi: Metamorf petrologi och strukturgeologi, 15 högskolepoäng (Literature for Metamorphic Petrology and Structural Geology, 15 ECTS credits) Fastställd den 30 augusti

Läs mer

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management

XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project leadership and Conflict management GÖTEBORGS UNIVERSITET Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för arbetsvetenskap KURSPLAN XX5100 XX5100 Projekt, projektledarskap och konflikthantering, 15 högskolepoäng Projects, Project

Läs mer

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING

32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 32 HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Internationella Handelshögskolan Vid internationella HandelsHögskolan (Jibs) bedriver vi forskning och utbildning på kandidat-, magister-, master- och doktorandnivå inom våra huvudsakliga

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits

EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND EP2300, Ekonomi med handelsrätt 2, 22,5 högskolepoäng Financial Accounting, Commercial Law and Macroeconomics, 22.5 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Educational programme. (180 ECTS credits)

Educational programme. (180 ECTS credits) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN THE SCANDINAVIAN BUSINESS PROGRAMME Programkod: SGSBK Fastställd av HVS-nämnden 2008-01-29 Educational programme The Scandinavian Business Programme (180 ECTS credits)

Läs mer

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Psykologi, 1-30 hp, 30 högskolepoäng Psychology, 1-30, 30 credits Kurskod: LPYA17 Fastställd av: VD 2007-06-26 Gäller fr.o.m.: HT 2012, rviderad 2010-06-01 Version: 2 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt

Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt Rätt förvärv i rätt tid på rätt sätt ett integrerat och användarstyrt förvärv på SUB Sabina Anderberg - Avdelningschef Frida Jacobson Samordnare licensavtal Umeå 2013-10-08 Innehåll Varför en ny mediaavdelning?

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se. Sidan

Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se. Sidan 1 1998-06-15 LITTERATURLISTOR Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: 7865198 Fax: 7866674 E-post : widmark@fek.umu.se Internet http://www.fek.umu.se/ Under höstterminen

Läs mer

Psykologen som ledare

Psykologen som ledare Mindmatter AB Surbrunnsgatan 6 411 19 Göteborg Tel. 01-711 52 10 www.mindmatter.se Psykologen som ledare Kursbeskrivning INNEHÅLL Kursbeskrivning Teori Praktisk tillämpning av teori Lärare Examination

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits

FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN FH2100, Ekonomistyrning, 15,0 högskolepoäng Management Control Accounting in Public Administration, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007

Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Program, huvudområden och examensfordringar för examina på grundnivå, avancerad nivå samt yrkesexamina vid Ekonomihögskolan fr o m 1 juli 2007 Beslutad i 6 februari 2008. Senast reviderad 23 augusti 2011.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO VÄLKOMMEN TILL UTBILDNING AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK-OFF 2014-06-09 00INTRO Johan Nihlman Programledare Orren Shalit Programledare AFFÄRSUTVECKLINGSCOACH KICK OFF Gunnar Storfeldt Cobi Wennergren Johan

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50

LUNDS UNIVERSITET KURSPLAN INFC50 Ekonomihögskolan Institutionen för Informatik INFC50 Kurskod / Course code Huvudområde/ Main field of study INFC50 Informatik; Informationssystem / Informatics; Information Systems Kursbenämning / Course title Content Management Systems / Content Management

Läs mer

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet

SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursansvarig: Administratör: Mikaela Persson SCHEMA HT 12 Folkhälsoarbetets teori och praktik (15hp/ECTS 15) Stora konferensrummet Kursvecka 1 V (40) Teori Måndag 1/10 Tisdag 2/10 Onsdag 3/10 Torsdag 4/10

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs att den studerande antagits till internationella ekonomprogrammet eller marknadsföringsprogrammet.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs att den studerande antagits till internationella ekonomprogrammet eller marknadsföringsprogrammet. 1(2) Kursplan Dnr EHVd 2001:64 Beslutsdatum 2001-05-22 Engelsk benämning Ämne Accounting and Budgeting, Basic Course Företagsekonomi Nivå 1-20 Kursplanen gäller från 2001-07-01 Inplacering i utbildningssystemet

Läs mer

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701

PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 PRELIMINARY SCHEDULE FALL SEMESTER 2014 JÖNKÖPING EXPORT SALES MANAGEMENT INTERCULTURAL STUDIES PROGRAM (400 YHP) UPDATED: 140701 w. Activity Content 25/8 09:30-13:00 - Registration - Information about

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2013/2014 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2012-11-06 av enhetschef Utbildning

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2229, Socialt arbete i relation till den sociala ekonomin/ tredje sektorn, 15,0 högskolepoäng Social Work related to Social Economy and the third Sector, 15.0 higher

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling

TDP023 Projekt: Agil systemutveckling TDP023 Projekt: Agil systemutveckling Johan Åberg johan.aberg@liu.se Tre moment Projekt 8hp Marknadsföring av produkt 2hp Kopplat till projektarbetet Individuell rapport 2hp Kopplat till projektarbetet

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut

tillämpa regler för behandling av eget kapital i olika företagsformer använda administrativa program för redovisning och bokslut KURSPLAN REDOVISNINGSKONSULTUTBILDNING REDOVISNING 1 (ca 7,5 hp) Syfte Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i löpande redovisning och bokslut. Den utvecklar förmågan att använda ändamålsenlig redovisning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2015/2016 Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2015-10-20 av Enhetschef utbildnings- och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet:

Stuart E. Graham Befattning: Född: Invald: Aktieinnehav i Skanska*: Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Arbetslivserfarenhet: Stuart E. Graham Befattning: Ordförande Född: USA, 1946 Invald: 2009 Aktieinnehav i Skanska*: 98 385 B-aktier AB Industrivärden, ledamot PPL Corporation, ledamot Harsco Corporation, ledamot Brand Energy

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15

LÄROMEDELS- FÖRTECKNING. Vuxenutbildning Skövde HT 15 LÄROMEDELS- FÖRTECKNING Vuxenutbildning Skövde HT 15 2015-06-22 Innehållsförteckning Ämne Språk sid 3 Matematik...sid 5 Naturvetenskap... sid 6 Samhälls- och beteendevetenskap. sid 7 Ekonomi och administration.

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996

Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996 Litteraturlistor Företagsekonomi höstterminen 1996 1 (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) Sidan A, 20p Dagkurs Umeå 2-3 A, 20p Onsdageftermiddagskurs fördröjd 2 Umeå (Mom 1 och 2 ht-96) A54,

Läs mer

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878

Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 Nätstudie Resebranschen 2009 Peter Hellman pwh@telia.com 0709-503878 2009-08-03 Alf Hedlund & Peter Hellman 1 AFFÄRSRESOR Reseindustrins affärsområden 2007 Total omsättning 236 miljarder Sysselsätter 160

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012

Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi för läsåret 2011/2012 Denna Master Programme in Industrial and Management Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2011-02-08 av enhetschef Utbildning

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag?

Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Litteracitet i en digital tid Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet IKT och flerspråkighet i Norden (FLIN) 21 oktober Krav på läsförmåga När? Vem?

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se

REDOVISNINGSKONSULT. JKF UTBILDNING Box 10049 720 10 VÄSTERÅS Tel 021-18 07 54 www.jkf.se REDOVISNINGSKONSULT En 3,5 årig redovisningskonsultutbildning på distans där Du kan kombinera studier med förvärvsarbete. Du kan välja att läsa hela utbildningen eller enstaka kurser. För varje delkurs

Läs mer