LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LITTERATURLISTOR. Kursbeteckning. 1 2008-10-21 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) finns även via: http://www.usbe.umu.se/svl/litt."

Transkript

1 (Ändringar efter den 21/10 införs med röd text) LITTERATURLISTOR finns även via: Ämne/linje : FÖRETAGSEKONOMI Uppgiftslämnare : Lennart Widmark Telefon: Fax: Under vårterminen 2009 kommer följande kurser att ges Kursbeteckning Kurskod Antal Sidan Kommentarer (ex A, B, C, D, distans, fördröjd studietakt m.m) A, 30hp Företagsekonomi A53, dagkurs U-å 2FE Samkörs med 2FE000 B, 30hp Företagsekonomi B53, dagkurs U-å 2FE C, 15hp Redovisning C 2FE C, 15hp Service Marketing and Marketing 2FE Ethics an international perspective C C, 15hp Financial Markets, Institutions and 2FE Financial PlanningC C, 15hp International Business Culture and 2FE period 3+4. Communication C C, 7.5hp Fek C med inriktning mot logistik 2FE C, 15hp C-uppsats 2FE D, 7.5hp Corporate Governance D 2FE D, 7.5hp Product Planning & Development D 2FE D, 7.5hp Operations Management D 2FE D, 7.5hp Business to Business Marketing D 2FE D, 15hp Research Method and Academic Writing D 2FE period 3+4. D, 15hp D-uppsats 2FE Civekprogrammet, termin 6 o 8 Litteratur = C och D se ovan 4-15 Civekprogrammet, termin 4/5 Fek B53 30hp 2FE014 se ovan 3 International Business Program, termin 2, B 30hp 2FE Inkl. utbytesstudenter Handel-och logistikprogrammet, termin 2, B71 30hp 2FE Servicemanagementprogrammet, termin 2, B72 30hp 2FE Research Methodology in Business Adm. B69 7.5hp 2FE halvfart period 1+2 Industriell ekonomi, A, 7.5 hp (Ingenjörsutbildning) 2FE Projektledning och marknadsföring,15hp (Mediaprogr.) Företagsekonomi A27 15hp (PA-programmet) 2FE period 3+4. Projekt: Org, ledning och styrning A 15hp (Nätuniv) 2FE Av 140 beräknas 40 vara U-å Ekonomistyrning A 7.5hp (Nätiniv) 2FE Av 50 beräknas 10 vara U-å Företagsekonomi A1 15hp (Nätuniv) 2FE Av 120 beräknas 30 vara U-å Introduktion till företagsekonomi A 15hp (Nätuniv) 2FE Av 80 beräknas 30 vara U-å Företagsekonomi A1 -hotellmanagement 30hp (Nätiniv) 2FE Av 30 beräknas 20 vara U-å Företagsekonomi A 15hp Fastighetsmäklare Skellefteå 2FE period 1+2. Företagande B 30hp Företagarprogrammet Skellefteå 2FE Att utvärdera en affärsverksamhet Ftgprog. Skellefteå 2FE Ny kurs Kursernas tidsmässiga inplacering under vt 2009 Separat Det här materialet med eventuella uppdateringar finns via Antal studenter och momentstarttidpunkter (Stor fil) litt-v09.doc Tidsmässig indelning av 7.5-högskolepoängsmoduler (normal studietakt) vårterminen 2009: Mom 1 v4-8, 19/1-22/2 Mom 2 v9-13, 23/2-25/3 Mom 3 v14-18, 26/3-3/5 Mom 4 v19-23, 4/5-7/6

2 2 Företagsekonomi A53 30 hp 2FE010 MOMENT 1 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber, David, John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s MOMENT 2 Företagets organisation och ledning, (7.5 hp) Bloisi, Wendy (2007): Management and Organisational Behaviour. Second European Edition. Maidenhead: McGraw-Hill Education. Tillkommer anvisat material. Studentexpeditionen. MOMENT 3 Externredovisning, (7.5 hp) Häggqvist, Ann-Christin., Kompendium i extern redovisning, Studentexpeditionen Thomasson, Larsson, Rohlin., Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Thomasson, Larsson, Rohlin., Övningsbok och facit till Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen. MOMENT 4 Ekonomistyrning (7.5 hp) Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen. Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, (Användbar för många kommande kurser). Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

3 3 Företagsekonomi B53 30 hp 2FE014 MOMENT 1. Finansiering, 7.5 hp Larsson C-G m fl., Företagets finanser, Studentlitteratur, Lund (Kap 1-3, 5-13, 15-18, 21-22) Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., Företagsvärdering med fundamental analys. Studentlitteratur Lund (Kap 3, 9 18). Eventuella artiklar tillkommer, Studentexpeditionen. Referenslitteratur: Keown et al., Foundations of Finance, Pearson International Edition, Fifth edition. MOMENT 2. Räkenskapsanalys och värdering, 7.5 hp Larsson C-G m fl., Företagets finanser, Studentlitteratur, Lund (Kap 4, 14). Nilsson, H., Isaksson, A., Martikainen, T., Företagsvärdering med fundamental analys. Studentlitteratur Lund (Kap 1, 2, 4-8, 10-18). Eventuella artiklar tillkommer, Studentexpeditionen. Referenslitteratur: Keown et al., Foundations of Finance, Pearson International Edition, Fifth edition. MOMENT 3. Vetenskaplig metod, 7.5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. Referenslitteratur: Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. MOMENT 4. Entreprenörskap och affärsutveckling, 7.5 hp Eckerstein, Johan, Helm, Alexander, & Kemlin,Peter, Generation.com. Studentlitteratur Klofsten, Magnus, Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. SNS Förlag, senaste upplagan. Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur Normann, Richard, När kartan förändrar landskapet. Liber Ekonomi Artiklar tillkommer. Referenslitteratur till kursen Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

4 4 Redovisning C 15 hp 2FE062 MOMENT 1 Redovisningsteori och praxis I ett internationellt perspektiv. 7.5 hp FAR. Samlingsvolym, del 1. Utkommer årligen. Senaste upplagan Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS FAR Förlag AB. Sundgren, S., Nilsson, S., Nilsson, H. Internationell redovisning teori och praxis 2007, Studentlitteratur. Tillkommer under momentet övrigt anvisat material MOMENT 2 Koncernredovisning och revision, 7.5 hp FAR. Samlingsvolym, del 1. Utkommer årligen. Senaste upplagan Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS FAR Förlag AB. Lönnqvist, R., Årsredovisning i koncerner. Studentlitteratur. Senaste upplagan Kurskompendium. Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Studentexpeditionen.

5 Service Marketing and Marketing Ethics - an international perspective C 15 ECTS 2FE124 5 Common for both modules Apart from the specific literature for each module specified below, a selection of international scientific journal articles will be used in the examination of the course as a whole. The list of articles (between 15 and 25, approximately 300 to 500 pages will be available on the course web site and at the Student Services Office at least one moth prior to the start of the course. This list of articles will be used in both modules in an integrated manner. Module 1. Service Marketing, 7.5 ECTS Wilson, Alan, Valarie A.. Zeithaml, Mary Jo Bitner, and Dwayne D. Gremler (2008), Services marketing: integrating customer focus across the firm, (1 st European ed.). London: McGraw-Hill. Students will in addition to the above book and article selection, search and find journal articles, newspaper articles, etc, for use in papers and seminars. Module 2. Marketing Ethics, 7.5 ECTS Brenkert, George G. (2008), Marketing ethics. Malden, MA: Blackwell. Students will in addition to the above book and article selection, search and find journal articles, newspaper articles, etc, for use in papers and seminars.

6 Financial Markets, Institutions and Financial Planning C 15 ECTS 2FE121 6 Module 1. Financial Markets and Institutions, 7.5 ECTS Howells, P and K. Bain, The Economics of Money, Banking and Finance: A European Text, Third Edition, 2005, Prentice Hall, England ISBN-13: Supplementary Readings Crane DB, Froot KA, Mason SP, Perold AF, Merton RC, Bodie Z, Sirri ER, Tufano P, 1995, The Global Financial System: a functional perspective, Harvard Business School Press, Boston Module 2 Financial Planning, 7.5 ECTS Required (assigned) text: Debbie Harrison. Personal Financial Planning Theory and Practise. Financial Time Prentice Hall 2005 List of articles and other material provided by the lecturer and available through the Student Office Additional web based resources are available: Financial Dictionary, eg.

7 International Business Culture and Communication C 15 ECTS 2FE060 7 Module 1. Analysis of business culture (7,5 ECTS) Module 2. Practical business management (7,5 ECTS) Module 1 and 2: Required reading: Varner Iris. & Beamer, Linda: Intercultural Communication in the Global Workplace, 4th ed., McGraw-Hill (2005). A selection of articles will also be part of the required reading. The selection will include, but not be limited to, the list below: Brislin, Richard W and Lavoi Kim (2003) "Cultural diversity in peoples understanding and uses of time". Applied psychology: An International Review, 52(3): Brown, P. M and Turner, J. C. (2002) "The role of theories in the formation of stereotype content". In Craig, McGarty, Yzerbyt, Vincent, and Spears, Russell, Eds, Stereotypes as explanations [electronic resource]: The formation of meaningful beliefs about social groups, Ebrary, London ; New York: Cambridge University Press, 2002, Goodin, Robert E, and Geoffrey Brennan (2001) "Bargaining over beliefs". Ethics, 111, Keesing (1994) "Theories of culture revisited". In Borofsky, Robert Ed, Assessing cultural anthropology, New York ; London : McGraw-Hill, pages Supplementary reading: Gesteland, Richard R. (2002) Cross-Cultural Business Behavior: Marketing, Negotiating, Sourcing and Managing Across Cultures. 3rd ed. Copenhagen Business School Press, Gylling. Moran, R. T. & Stripp,W. G.: Successful international business negotiations. Gulf Professional Publishing Company. Houston (1991). Raiffa, H.: The art & science of negotiation, Harvard University Press, Cambridge (1982).

8 Företagsekonomi C med inriktning mot logistik 7,5 hp 2FE128 8 Kurstid 26/3 3/5 Björn Oskarsson, Håkan Aronsson och Bengt Ekdal (2006). Modern logistik - för ökad lönsamhet. 3:e uppl. Liber Edlund, P.O & Högberg, O.I m fl, Beslutsmodeller : redskap för ekonomisk argumentation. Senaste upplagen. Tillkommer ett urval av artiklar, ca 100 sidor.

9 Företagsekonomi C-uppsats 15 hp 2FE033 9 MOMENT 1 Seminarieserien, 0 hp. Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för sidooppositions-pm finns att tillgå via: MOMENT 2 C-uppsats, 15 hp Litteratur sökes individuellt. Lista på referenslitteratur finns att tillgå via: MOMENT 3 Huvudopposition, 0 hp Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå via:

10 10 Corporate Governance D 7.5 ECTS 2FE111 Required text: Kim, Kenneth, Nofsinger, John, (2007), Corporate Governance. Prentice Hall, Second Edition. Packages of articles and cases will be available at the Student-office (Studentexpeditionen) or available to download from the course web-site.

11 11 Product Planning & Development D 7.5 ECTS 2FE050 Denna kurs utgör också del ett i kurserna: Product Development and Operations Management D, 15 ECTS 2FE112 Product Development and Business to Business Marketing D 15 ECTS 2FE048 Textbook Crawford, M. C. and Di Benedetto, A. (2003). New Product Management. 7ed., McGraw-Hill Article compendium Department of Business Administration, Articles. Studentexpeditionen.

12 12 Operations Management D 7.5 ECTS 2FE052 Denna kurs utgör också del två i kursen: Product Development and Operations Management D, 15 ECTS 2FE112 Slack, Nigel; Chambers; Stuart & Johnston, Robert (2006) Operations management. 5th edition. Harlow: Prentice-Hall

13 13 Business to Business Marketing D 7.5 ECTS 2FE051 Denna kurs utgör också del två i kursen: Product Development and Business to Business Marketing D 15 ECTS 2FE048 Anderson, James and James Narus, Business Market Management, 2nd edition (Harlow, England: Pearson Education, 2004). Gadde, Lars-Erik and Håkan Håkansson, Supply Network Strategies (West Sussex, UK: John Wiley & Sons, Limited, 2001). Reference literature: Hunter, Victor.L. (with David.Tietyin, David Tietyen), Business-to-Business Marketing: Creating a Community of Customers (Lincolnwood, IL: NTC/Contemporary Publishing Company, 1997). Jackson, Barbara.Bund., Winning and Keeping Industrial Customers: The Dynamics of Customer Relationships (Lexington, MA: D.C. Heath and Company, 1985) classic.

14 Research Method and Academic Writing D 15 ECTS 2FE Kurstid 26/3 7/6 Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Reflexive Methodology. New Vistas for Qualitative Research. Latest ed. London: Sage Publications. Beth Dawson and Robert G. Trapp. Basic and Clinical Biostatics. McGraw-Hill, New York (Latest edition). Björk, Lennart & Räisänen, Christine, Academic Writing. A University Writing Course, Studentlitteratur. Latest ed. Renmenyi; Dan; Williams, Brian; Money, Arthur &Swartz, Ethné. Doing Research in Business and Management. An Introduction to Process and Method. Latest ed. London: Sage Publications. Additional readings may be presented at the beginning of the course. Reference literature: Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, Oxford University. Latest ed.

15 15 Företagsekonomi D-uppsats 15 hp 2FE036 MOMENT 1 Seminarieserien, 0 hp. Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för sidooppositions-pm finns att tillgå via: MOMENT 2 D-uppsats, 15 hp Litteratur sökes individuellt. Lista på referenslitteratur finns att tillgå via: MOMENT 3 Huvudopposition, 0 hp Handelshögskolan vid Umeå universitet. Anvisningar för huvudopposition finns att tillgå via:

16 International Business Administration B 30 ECTS 2FE International Business Program, termin 2 [ Inklusive utbytesstudenter på Module 1 = 2FE096, module 2 = 2FE097, module 3 = 2FE098, module 4 = 2FE099 ] Module 1. Financial Accounting 7.5 ECTS Kothari, J. & Barone, E., Financial Accounting An International Approach, Prentice Hall Gosport 2006 List of articles provided by lecturer Module 2. Foundations of Finance 7.5 ECTS Major text: The text for this subject is: Keown, Martin Petty and Scott, Jr., Foundations of Finance, latest edition, Pearson International Edition, New Jersey List of articles provided by lecturer There is a separate Pearson web site associated with the undergraduate Foundations of Finance, 5 th edition text which may prove useful, particularly in terms of the spreadsheets associated with end of chapter questions. That site is (www.prenhall.com/keown). From the website you can download Excel add-ins that are specifically designed to accompany the end of chapter questions. The site also contains internet exercises giving the student the opportunity to practice using the tools taught and to explore further related online information. There is, in addition, an online study guide for students. Other relevant material may be assigned as it becomes available. Supplemental Readings: Financial Dictionary, eg. McLaney, Eddie, (2006) Business Finance Theory and Practice, 7 th edition, Prentice Hall, Harlow, England Walkenbach, John, (2006) Excel 2007 Bible, John Wiley And Sons Ltd, New York Module 3. Research Methodology in Business Administration 7.5 ECTS Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, Oxford University Press. Latest ed. Additional readings may be presented at the beginning of the module. Module 4. Entrepreneurship and Business Development 7.5 ECTS Kubr T., Marchesi H., Illar D., Keinhuis H (1998) Starting up, achieving success with professional business planning. McKinsey & Company, Inc. Switzerland. To be downloaded at: Wickham P.A. (2004) Strategic Entrepreneurship, third edition, Pearson Education Limited, England Compendium of articles on International Entrepreneurship. A biography on an entrepreneur selected by the student and approved by the teachers

17 MOMENT 1. Ekonomisk styrning, 7.5 hp Bohlin Håkan m fl. Redovisning BAS-planen. Studentlitteratur Upplaga Företagsekonomi B71 30 hp 2FE104 Handel- och logistikprogrammet, termin 2 Karén M, Ljunggren S, Öström B Kalkylering för produkter och investeringar Övningsbok. Studentlitteratur :e upplagan Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 1-8 Tillkommer artiklar MOMENT 2. Finansiering och riskhantering, 7.5 hp Hansson Sigurd, Arvidson Per och Lindquist Hans, Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur, senaste upplagan. Larsson Claes-Göran och Hammarlund Lars F., Cash management för företag, Studentlitteratur Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 9-10 Tillkommer artiklar. MOMENT 3. Vetenskaplig metod, 7.5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. Referenslitteratur: Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. MOMENT 4. Varumärkesstrategier, 7.5 hp Keller, Kevin Lane. Strategic Brand Management, building, measuring, and managing brand equity. Third International edition, Pearson Higher Education. (2005), Lange, Fredrik; Hedlund, Andreas & Bohlin, Nils, Marknadsföring av EMV den största marknadsföringsutmaningen för detaljhandeln under de närmaste fem till tio åren. Forskningsrapport S107, AB Handelns Utredningsinstitut (HUI). Ytterligare material såsom artiklar och utdrag ur böcker tillkommer. Referenslitteratur till kursen Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

18 MOMENT 1. Ekonomisk styrning, 7.5 hp Bohlin Håkan m fl. Redovisning BAS-planen. Studentlitteratur Upplaga Företagsekonomi B72 30 hp 2FE105 Service Managementprogrammet, termin 2 Karén M, Ljunggren S, Öström B Kalkylering för produkter och investeringar Övningsbok. Studentlitteratur :e upplagan Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 1-8 Tillkommer artiklar MOMENT 2. Finansiering och riskhantering, 7.5 hp Hansson Sigurd, Arvidson Per och Lindquist Hans, Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur, senaste upplagan. Larsson Claes-Göran och Hammarlund Lars F., Cash management för företag, Studentlitteratur Olsson Ulf E (red) Kalkylering för produkter och investeringar. Studentlitteratur, :e upplagan. Kapitel 9-10 Tillkommer artiklar. MOMENT 3. Vetenskaplig metod, 7.5 hp Bryman, Alan & Bell, Emma., Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber Artiklar tillkommer. Den studerande förväntas även aktivt söka och utnyttja andra metodböcker. Referenslitteratur: Backman, Jarl., Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. MOMENT 4. Entreprenörskap, 7.5 hp Eckerstein, Johan, Helm, Alexander, & Kemlin,Peter, Generation.com. Studentlitteratur Klofsten, Magnus, Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år. SNS Förlag, senaste upplagan. Landström, Hans, Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur Normann, Richard, När kartan förändrar landskapet. Liber Ekonomi Artiklar tillkommer. Referenslitteratur till kursen Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Studenten förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

19 19 Research Methodology in Business Administration B ECTS 2FE032 Denna kurs ges på halvfart i Umeå perioden Bryman, Alan & Bell, Emma, Business research methods, Oxford University Press 2007 Articles: Article compendium to be bought at Student Office. Students are also supposed to actively search and use other Research Methodology books.

20 20 Industriell ekonomi A 7.5 hp 2FE017 Kursperiod 26/3 6/7 Industriell ekonomi. Studentlitteratur (Magnus Aniander, Henrik Blom, Mats Engwall, Fredrik Gessler, Jacob Gramenius, Bo Karlsson, Fredrik Lagergren, Per Storm och Paul Westin). Industriell ekonomi. Övningsbok. Studentlitteratur (Fredrik Gessler, Anna Sjögren Källqvist, Fredrik Lagergren, Per Storm och Paul westin). Tillkommer anvisat material.

21 Projektledning och marknadsföring 15 hp Ingår i kursplanen för Media- och kommunikationsprogrammet, termin 4 Möjligen har institutionen för kultur och medier också meddelat litteraturen 21 A. Projektledning, 7.5 hp Börjesson, Lena (2002). Konsten att misslyckas med projekt. Malmö: Gleerup Tonnquist, Bo (2004). Projektledning. Stockholm: Bonnier utbildning Wenell, Torbjörn (2004). Wenell om projekt. Uppsala: Uppsala Publ.House/Konsultförlaget B. Marknadsföring, 7.5 hp Jobber, David, John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s

22 22 Företagsekonomi A27 15 hp 2FE008 Denna kurs ingår i Personalvetarprogrammet, kurs 3 Möjligen har institutionen för pedagogik också meddelat litteraturen Moment 1. Grundläggande företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor (7.5 högskolepoäng) Holmström, Nancy, Företagsekonomi - från begrepp till beslut Bonnier utbildning. Stockholm, senaste upplagan. Artiklar: Studenten ska själv söka artiklar via Universitetsbibliotekets databas. Grönroos, Christian (1998), "Marketing services: The case of a missing product", Journal of Business & Industrial Marketing, 13 (4/5), Tillkommer anvisat material, exempelvis artiklar relaterade till personalekonomi som studenterna söker själva. Moment 2. Redovisning och ekonomistyrning (7.5 högskolepoäng) Holmström, Nancy, Företagsekonomi - från begrepp till beslut Bonnier Utbildning. Stockholm, senaste upplagen. Thomasson, Jan., mfl Den nya affärsredovisningen Liber. Malmö senaste upplagan Thomasson, Jan., mfl Övningsbok och facit till ovanstående Liber. Malmö senaste upplagan Artikel som studenten själv ska söka via Universitetsbibliotekets databas: Hoegh-Krohn, N. E. J and Knivsflå, K.H. Accounting for Intangible Assets in Scandinavia, the UK, the US, and by the IASC: Challenges and a Solution The International Journal of Accounting, Vol. 35, No 2, pp Tillkommer anvisat material. Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

23 Projekt: Organisering, ledning och styrning A 15 hp 2FE024 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt perioden 19 jan juni 2009 Christensen, Sören och Kreiner, Kristian. Projektledning att leda och lära i en ofullkomlig värld, Academia Adacta, Gray, Clifford F., Larson, W. Erik. Project Management - The Managerial Process, McGraw-Hill, senaste upplagan. Wenell, Torbjörn. Wenell om projekt, Uppsala Publishing house, Tonnquist Bo. Projektledning, Bonnier Utbildning, Rekommenderad litteratur för IPMAs certifiering: Kompetens i Projektledning: En referensram för kompetensutvärdering, Svenskt ProjektForum, Antvik, Sven., Sjöholm, Håkan. Projekt - Ledning och metoder, SIS Förlag 2005

24 24 Ekonomistyrning A 7,5 hp 2FE132 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt perioden 26 mars juni Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen. Referenslitteratur till kursen: Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, (Användbar för många kommande kurser). Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

25 25 Företagsekonomi AI 15 hp 2FE026 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt, 19 jan jun MOMENT 1 Externredovisning, (7.5 hp) Häggqvist, Ann-Christin., Kompendium i extern redovisning, Studentexpeditionen Thomasson, Larsson, Rohlin., Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Thomasson, Larsson, Rohlin., Övningsbok och facit till Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Tillkommer artiklar. MOMENT 2 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber, David, John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

26 26 Introduktion till företagsekonomi A 15 hp 2FE115 Nätuniversitetskurs "Internet" 50% studietakt, 19 jan jun MOMENT 1 Introduktion till företagsekonomi, (7.5 hp) Holmström, Nancy. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut, Bonnier utbildning, senaste uppl. Holmström, Nancy. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Uppgifter, Bonnier utbildning, senaste uppl. Holmström, Nancy. Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Lösningar, Bonnier utbildning, senaste uppl. MOMENT 2 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber David and John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter.

27 Företagsekonomi A1 hotellmanagement 30 hp 2FE148 Turism, gastronomi och hospitality managementprogrammet Kursen ges via Internet, 100% studietakt perioden 19 jan juni 2009 Moment 1 och 2 ges parallellt perioden 19/1-25/3 Moment 3 och 4 ges parallellt perioden 26/3-7/6 MOMENT 1 Introduktion till företagsekonomi, (7.5 hp) Holmström, Nancy (2005) Företagsekonomi: Från begrepp till beslut, Bonnier utbildning. Holmström, Nancy (2005) Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Uppgifter, Bonnier utbildning. Holmström, Nancy (2005) Företagsekonomi: Från begrepp till beslut. Lösningar, Bonnier utbildning. MOMENT 2 Marknadsföring (7.5 hp) Jobber David and John Fahy, (2006) Foundations of Marketing, 2nd edition, McGraw Hill Education Europe. Bonnedal, Karl-Johan, Tommy Jensen och Johan Sandström, (2006), Ekonomi och moral vägar mot ökat ansvarstagande, Liber (kap 1-3, utvalda exempel ur kap 4-6, kap 7-8, totalt cirka 200 sidor) Artiklar Edvardsson, Bo, Bo Enquist (2006), Service leaders Values-based service brands: narratives from IKEA, Managing Service Quality, Vol 16, No 3, s Grönroos, Christian, (1998) Marketing services: The case of a missing product, Journal of Business and Industrial Marketing, vol 13, iss 4-6, s MOMENT 3 Externredovisning (7.5 hp) Häggqvist, Ann-Christin., Kompendium i extern redovisning, Studentexpeditionen Thomasson, Larsson, Rohlin., Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Thomasson, Larsson, Rohlin., Övningsbok och facit till Den nya affärsredovisningen, Liber, senaste upplagan Tillkommer artiklar. MOMENT 4 Ekonomisk styrning för hotellmanagement (7.5 hp) Ax, Christian., Johansson, C., Den nya ekonomistyrningen, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Ax, Christian., Kullvén, H., Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar, Liber Ekonomi, senaste upplagan. Tillkommer artiklar. Studentexpeditionen Referenslitteratur till kursen: Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser, senaste upplagan. Studentlitteratur. Walkenbach, J. Excel 2007 Bible. John Wiley And Sons Ltd, Sverige, 2006 Referenslitteratur är litteratur som breddar, fördjupar eller förtydligar ämnet. Den studerande förutsätts utnyttja dessa kunskapskällor och andra källor, framförallt under arbete med skriftliga rapporter och praktikfallsuppgifter. 27

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007. Humaniora, lärarutbildning UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och Företagsekonomi språk Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden är korta

Läs mer

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag? MARIA DANIELSSON ANNA KOCKUM MG101X Examensarbete inom Maskinteknik Stockholm, Sverige 2011 Hur uppmärksammas och delas tyst kunskap inom konsultföretag?

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

Doktorandstipendium. fran. "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet"

Doktorandstipendium. fran. Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet Doktorandstipendium fran "Stiftelsen for framjande av ekonomisk forskning vid Lunds Universitet" Stiftelsen for frfunjande av ekonornisk forskning vid Lunds Universitet har genom ett extemt bidrag fran

Läs mer

Strategi, styrning och konkurrenskraft

Strategi, styrning och konkurrenskraft Linköping Studies in Science and Technology Dissertation No. 1318 Strategi, styrning och konkurrenskraft En longitudinell studie av Saab AB Erik B Nilsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Läs mer

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen

Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Företagsekonomi C Service Management Höstterminen 2011 Strategisk användande av sociala medier inom bankbranschen En

Läs mer

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

IMIT 30 år! sid 3. Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #1 februari 2009 IMIT 30 år! sid 3 Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

KURSKATALOG VT- 2013

KURSKATALOG VT- 2013 KURSKATALOG VT- 2013 INNEHÅLL: EKONOMI Konsekvensekonomi för besöksnäringen Ekonomi för reception, bokning & Administration Ekonomi för kök & restaurang Ekonomi för icke-ekonomer Företagsekonomi för hotell-

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

I skilda idrottsvärldar

I skilda idrottsvärldar I skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll. Inger Eliasson Avhandling, 2009 Pedagogiska institutionen Umeå universitet I SKILDA IDROTTSVÄRLDAR Barn, ledare och föräldrar

Läs mer

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices?

Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? Does corporate environmentalism have an influence on management accounting practices? A study of companies in environmental-sensitive industries Abstract Fredrik S. Larsson & Stefan Svensson School of

Läs mer

Om folkhälsorapportering

Om folkhälsorapportering Om folkhälsorapportering Ett bidrag till en förbättrad spridning och användning av kunskap om befolkningens hälsa Slutrapport Ola Westin och Johanna Alfredsson (red.) Rapport från Nätverket för folkhälsorapportering

Läs mer

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE

STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE STATSVETENSKAPLIGA ENHETEN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 971 87 LULEÅ TEL: 0920 49 2331 E - POST: SIMON.MATTI@LTU.SE SIMON MATTI CV (september 2014) 1. PERSONLIGA UPPGIFTER 1.1 Namn: Jan Simon Oskar Matti

Läs mer

Person-till-Person Lån

Person-till-Person Lån Kandidatuppsats Företagsekonomiska Institutionen Lunds Universitet VT 2006 Person-till-Person Lån Författare: Markus Holmström Ola Ekvall Handledare: Tore Eriksson Uppsatsens titel: Person-till-person

Läs mer

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process

Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och process Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Examensarbete, 20 p januari, 2007 Utvärdering och utveckling av Postens studentrelationer genom förslag till marknadsföringsstrategi, nya aktiviteter och

Läs mer

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen

Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för Företagsekonomi Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi Materiella anläggningstillgångar - Hur K3-regelverket påverkar redovisningen Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

En hållbar lärarutbildning

En hållbar lärarutbildning En hållbar lärarutbildning Betänkande av Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07) Stockholm 2008 SOU 2008:109 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning

För framtidens hälsa en ny läkarutbildning För framtidens hälsa en ny läkarutbildning Betänkande av Läkarutbildningsutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Working Paper. Området Sport Management: möjligheter för företagsekonomisk

Working Paper. Området Sport Management: möjligheter för företagsekonomisk Working Paper Området Sport Management: möjligheter för företagsekonomisk forskning Författare: Magnus Forslund Magnus.forslund@lnu.se April, 2011 Abstract Miljoner människor är varje dag involverade i

Läs mer

SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D )

SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D ) V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 8 : 2 0 SESAM ÖPPNA DIG! Forskarperspektiv på kvinnors företagande P Ä R L A R S S O N, U L L A G Ö R A N S O N & M A G N U S L A G E R H O L M ( R E D ) Titel : Sesam

Läs mer