Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec"

Transkript

1 Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland oktober, hedrades FTI-medlemmen Johan Näsström med TCeurope Technical Communication Award som delades ut för andra gången. Johan får utmärkelsen för involvement and contribution to the promotion of technical communication in Europe and the world and the recognition of outstanding merits in this field. Johan tog journalisthögskoleexamen 1970, och eftersom han tidigare var utbildad ingenjör blev han den förste i Sverige med denna typ av kombinerad utbildning. Under sin långa yrkeskarriär har Johan arbetat med teknikinformation bl.a. på Scania och Ford, varit huvudredaktör för Focus tekniska uppslagsverk och teknik- och vetenskapsredaktör för Bonniers uppslagsverk. Sedan många år är Johan FTI:s delegat i INTECOM där han ansvarar för webbplatsen och alla, som har en hum om vad sådant arbete innebär, vet att det kräver både kunskaper och tid. För de äldre bland FTI:s medlemmar är Johan kanske ändå mest känd som medlem nästan sedan begynnelsen och även som ledamot i styrelsen. I höstas utsågs Johan till sammankallande i FTI:s valberedning. I detta nummer: Det blev Populär Kommunikation till sist! 2 FTI-aktuellt 3 Välbesökt höstmöte 4 Varför läser inte folk bruksanvisningar? 6 TrainMate 9 S1000D en väletablerad informationsstandard 9 Språkligt 10 Det är de små, små detaljerna som gör det! 11 European Information Development Conference 12 INTECOM Annual General Meeting 14 Nya FTI-medlemmar under Certifierade under Sista ordet... 16

2 Det blev Populär Kommunikation till sist! På det välbesökta höstmötet den 20 oktober sattes punkt för diskussionen om vilken tidskrift som i fortsättningen ska ingå i medlemskapet. Efter en kortare debatt vann alternativet med kollektiv prenumeration på Populär Kommunikation med klar majoritet, bl.a. med hjälp av fyra poströster. Totalt fem poströster avgavs, kanske unikt i föreningens historia. Vi kunde alltså glädja oss åt ett stort engagemang från medlemmarna i denna fråga. Beslutet betyder alltså att: Fr.o.m och tills vidare kommer alla FTI-medlemmar att erhålla Populär Kommunikation som en del av medlemskapet Samtidigt kommer Teknikinformatören att distribueras digitalt, antingen direkt via e-post eller om detta visar sig tekniskt ohanterligt på så sätt att medlemmarna varskos när ett nytt nummer finns att hämta på FTI:s hemsida. Med andra ord måste vi få aktuella e-postadresser till alla medlemmar och de som inte har någon e-postadress måste meddela detta. Läs mera om detta på sidan 3. För närvarande ser det ut som om vi kommer att skicka kallelse till vår- och höstmötena med vanlig post. Styrelsen genom Mats Linder Teknikinformatören är främst ett forum där medlemmarna i Föreningen Teknisk Information (FTI) kan utbyta erfarenheter genom att diskutera yrket, språk, illustrationer och andra angelägna ämnen. Teknikinformatören är också en kanal där föreningens styrelse och certifieringskommitté kan informera om t.ex. möten, evenemang och certifieringsfrågor. Innehållet i Teknikinformatören är, förutom material från styrelsen och certifieringskommittén, helt beroende av det som medlemmarna själva bidrar med. Redaktionen välkomnar därför bidrag från medlemmarna. Ansvarig utgivare Åke Rullgård Pidoc-System, Box 355, VÄSTERÅS e-post: Redaktör Tommy Persson Steglitsvägen 3 B, LUND e-post: Utgivning 4 nummer per år. Redaktionellt material sänds till Redaktionen ansvarar inte för insänt icke beställt material. Åsikter framförda i signerade artiklar behöver inte delas av Föreningen Teknisk Information (FTI). Innehållet i Teknikinformatören lagras elektroniskt och kan komma att bli åtkomligt via Internet eller på annat sätt. Skribenter och bildskapare måste uttryckligen meddela förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. Eventuellt utbetalt arvode inkluderar dock Teknikinformatörens rätt till elektronisk publicering. Copyright 2004 respektive skribent/ bildskapare och Teknikinformatören. För tillstånd om återgivning av artikel eller dylikt, kontakta respektive skribent/bildskapare eller redaktionen. Information såsom medlems namn, adress m.m. behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Föreningen Teknisk Information (FTI) som äger Teknikinformatören. Annonser i Teknikinformatören tas emot under antagandet att de överensstämmer med svensk norm beträffande annonspraxis. Det faktum att en annons accepteras för publicering i Teknikinformatören innebär inte att produkten/tjänsten godkänns av FTI. Pris för helsida (180 x 254 mm): kr Pris för halvsida (180 x 125 mm) eller helspalt (88 x 254 mm: kr Pris för halvspalt (88 x 125 mm): 700 kr Moms tillkommer på dessa priser. Kontakta redaktionen, e-post: Det går också att annonsera på FTI:s hemsida. Kontakta Henrik Lundström e-post: Detta nummer av Teknikinformatören är tryckt på miljövänligt papper av Elanders Skogs Grafiska, Malmö. Typsnitt: Adobe Garamond och Myriad. 2

3 FTI-aktuellt Vårmötet 2005 Vårmötet hålls torsdagen den 17 mars. Lokal är inte bestämd när detta skrivs, men det blir med stor säkerhet någonstans i Stockholm. Du kommer att få kallelse med Posten i god tid före mötet. Val på årsmötet Som vanligt ska det förrättas val på årsmötet. Vet du en eller flera kandidater som du tycker är lämpliga att ingå i styrelsen, tag kontakt med någon i valberedningen: Johan Näsström, Ulf-L Andersson (ULA), Kicki Wramner, Du får gärna föreslå dig själv om du känner för det! Rapport från extra föreningssammanträde 20/10 I samband med höstmötet hölls ett extra föreningssammanträde. Beslut togs i tre frågor: 1. 4 i FTI:s stadgar ändrades till: Medlem som inte betalat in årsavgift trots påminnelse därom kan uteslutas ur föreningen genom styrelsens beslut. 2. Till valberedning utsågs: Johan Näsström, Ulf-L Andersson (ULA) och Kicki Wramner. Johan Näsström är sammankallande. 3. Alla medlemmar får tills vidare tidningen Populär Kommunikation (kollektiv prenumeration) Teknikinformatören ges ut i elektronisk form. Nu är det viktigare än nånsin med medlemmarnas e-postadresser En av anledningarna till att FTI måste ha tillgång till medlemmarnas e-postadresser är att vissa nummer av Teknikinformatören kommer att utges i elektronisk form i framtiden. Då måste vi ha din e-postadress för att antingen kunna skicka tidningen till dig i form av en pdf-fil som bilaga till ett e-brev eller för att varsko dig att tidningen finns på vår hemsida och kan läsas där eller laddas ned. Vi ber därför dig som inte har meddelat FTI din e-postadress, eller dig som är osäker på ifall FTI har rätt e-postadress, att gå till FTI:s hemsida och klicka på Medlemskap. Använd ändringsblanketten. Du kan ange en adress till ditt hem och en till arbetet. Du som saknar e-postadress, eller inte vill bli bli nådd per e-post, måste tala om detta. Skriv ett brev till FTI, Box 5710, Stockholm. Gör det till en vana att i fortsättningen regelbundet besöka vår hemsida! Fortsätt att värva medlemmar! Under 2004 fick vi 45 nya medlemmar. Tack alla ni som engagerat er och värvat medlemmar! Den som var bäst av er, värvade hela åtta stycken. Det är bra med 45 nya medlemmar, men det räcker inte. Vi måste bli betydligt fler under 2005! Nu finns det ju ytterligare ett starkt argument för att bli medlem, nämligen att prenumeration på Populär Kommunikation ingår i medlemsavgiften. En separat helårsprenumeration kostar 980 kr + moms medlemsavgiften till FTI är 485 kr/år och inkluderar helårsprenumeration på Populär Kommunikation. Vilket klipp! Använd den anmälningsblankett som finns under Medlemskap på FTI:s hemsida Rapport om SecureDoc Handledning om bruksanvisningar från TCeurope Handledningen om bruksanvisningar, SecureDoc, från TCeurope har per den 31 december 2004 skickats ut till 78 FTI-medlemmar, dvs. till cirka 15 % av medlemskåren. Av dessa 78 är 33 kvinnor, dvs. cirka 42 %, och det ska jämföras med att cirka 30% av FTI-medlemmarna är kvinnor. Dessa har alltså visat större intresse för handledningen än männen, vad som nu kan utläsas av detta. Fler beställningar, från såväl manliga som kvinnliga medlemmar, välkomnas och du gör din beställning per e-post till ange Beställning av SecureDoc i ämnesraden. Skriften skickas gratis per e-post till FTI-medlemmar. Handledningen har glädjande nog uppmärksammats av Institutionen för information, design & produktutveckling vid Mälardalens högskola, som bett om att få kopiera anvisningen och använda den i undervisningen. Inför en kurs under höstterminen 2004 har handledningen distribuerats till 32 elever. FTI kommer att få rapport om erfarenheter från denna användning av handledningen eventuellt vid årsmötet den 17 mars Om någon beställt handledningen och inte fått den inom en vecka, så har beställningen kommit bort. Vi beklagar om så har skett och ber dig att beställa på nytt. Om du trots förnyad beställning inte får någon leverans, ber vi dig ringa FTI:s telefonsvarare och tala in en beställning och tydligt uppge e-postadress. Du kan också skriva brev till FTI, Box 5710, Stockholm. Märk kuvertet SecureDoc. Synpunkter på SecureDoc Vi är mycket tacksamma att få synpunkter på handledningen, helst per e-post till ange Synpunkter på SecureDoc i ämnesraden. Styrelsen Efterlysning av halsduk Vid höstmötet i oktober var det någon som tog fel på halsduk, troligen av misstag. Min halsduk var en Beige Pashmina utan mönster. Den var en present och den har affektionsvärde för mig. Därför vill jag gärna byta tillbaka. Var vänlig kontakta mig! Agneta Varel 3

4 FRÅN HÖSTMÖTET Välbesökt höstmöte Drygt 70 personer deltog i FTI:s höstmöte den 20 oktober. Bland deltagarna märktes Nicholas Hill från vår Finska systerförening, STD. Liksom förra året hölls mötet på Kungssvanen i Stockholm en lokal som enligt min mening är mycket lämplig för ändamålet, dels ligger den centralt till på Kungsgatan, lätt att hitta, dels är utrymmet lagom stort för de olika mötesaktiviteterna. Förmiddagen ägnades åt olika föredrag, eftermiddagen åt Idémarknad. Däremellan hann vi med att hålla ett extra föreningssammanträde. Mer om sammanträdet i en separat notis på sidan 3. Den förste föredragshållaren, Carl-Johan Wilén, Saab Aerosystems, berättade om S1000D, som blivit dokumentationstandard i den militära världen. Ernesto Katzenstein, Bombardier, tog vid och lät oss ta del av sina erfarenheter från införandet av TrainMate, ett webb-baserat dokumentationsystem för tåg. Efter en paus med tillfälle för deltagarna att sträcka på benen och inta förfriskningar, följde så ytterligare två föredrag. Hade de två första varit teknikinriktade, så var de här mera åt det humanistiska hållet. Eva Gyllensvaan, Edumera Utbildning, kåserade om kulturkommunikation. Hon jämförde olika kulturers syn på bl.a. samarbete och beslutsprocesser. Hon tog också upp sådant man måste tänka på vid överföring av teknikinformation till läsare med annan kultur. Förmiddagen avslutades av Tomas Kalén, Göteborgs universitet, som ställde den för oss teknikinformatörer nog så intrikata frågan Varför läser inte folk bruksanvisningar? 4

5 FRÅN HÖSTMÖTET Eva Gyllensvaan, Edumera Utbildning, talar om interkulturellt tänkande. okom interkulturellt tänkande. Från SFÖ:s monter på Idémarknaden Något entydigt svar fick vi inte, men han gav oss en hel del att tänka på. Det var ovanligt många montrar på eftermiddagens Idémarknad. Hela åtta stycken: Batteri Kommunikation, Excosoft, INK, Makromedia, Selecto, SFÖ Sveriges Facköversättarförening Språkkonsulter i svenska och Xplanation. Det var intressant att gå runt och lyssna till och diskutera med aktivatorerna i vitt skilda ämnen som dokumenthanteringssystem, språk. översättning och kursverksamhet. Lika givande Här hålls ett extra föreningssammanträde Tomas Härdelin, närmast kameran, sköter protokollet på en bärbar pc. Från Batteri Kommunikations monter på Idémarknaden. var det att under tiden träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter och annat. Jag tror att jag är representativ för mötesdeltagarna, när jag riktar ett stort tack till dem i styrelsen som lagt ned ett förtjänstfullt arbete för att göra årets höstmöte till ett både givande och trevligt arrangemang. Tommy Persson Bilder: Henrik Lundström 5

6 FRÅN HÖSTMÖTET Tomas Kalén serverade ett intressant föredrag om något som teknikinformatörer har anledning att fundera över: Varför läser inte folk bruksanvisningar? Tomas lovade inte ut något allmängiltigt recept på hur man ska författa bruksanvisningar som blir s.k. kioskvältare men gav en värdefull exposé av orsaker bakom våra vanor att hantera bruksanvisningar. Här följer en sammanfattning av vad jag hann uppfatta som mest intressant. Många av dagens bruksanvisningar handlar om system som liknar datorer, dvs. man har att göra med ett gränssnitt av typ dataskärm. Utformning av bruksanvisningar handlar därför till stor del om människa-maskininteraktion. Två olika designansatser har studerats: 1 Textcentrerad design 2 Läsarorienterad design Föredraget koncentrerades på nr 2, den läsarorienterade designprincipen. Några axplock om den textorienterade linjen nämndes dock, såsom att det från början var lingvister och språkvetare som arbetade med den här ansatsen av ganska naturliga skäl texten stod i centrum och följande frågor behandlas: Läsbarhet är av centralt intresse. Tekniker som läsbarhetsindex, LIX och liknande, har dock inget med informationsdesign att göra. LIX kan dock vara bra för undersökning av allmänt intryck av en text. Man ska naturligtvis skriva enkelt Vissa gränssnitt bättre än andra, användning av olika teckensnitt kan underlätta Det uppstår alltid konflikter: den läsvane tycker att det är för mycket text medan den som inte har läsvana tycker tvärt om. Om den läsarcentrerade ansatsen fångade jag upp följande: Viktigt att känna till egenskaper hos läsaren Hur läser man och varför? Läsförståelse mycket viktigare fråga än läsbarhet! Human factors måste beaktas Det förekommer konstiga anvisningstexter som ger upphov till funderingar om varför de sätts upp och till vem eller vilka de riktar sig. Följande exempel angavs: Larmat fönster får ej öppnas utanför larmad tid När får man öppna det här fönstret? Om detta ger anvisningen inget besked och det bästa vore kanske att i fall som detta ta bort skylten och ordna så att fönstret inte kan öppnas. En egen reflektion om texter som är mycket intetsägande: Det gäller texter som skrivs in i samband med revisioner av t.ex. ritningar där utförda revisioner ska specificeras. Alltför ofta förekommer i dessa sammanhang bara ordet Ändring eller Uppdatering utan någon som helt precisering av vad som ändrats eller uppdaterats. Att bara ange något av dessa ord är helt meningslöst och är svårt att förstå hur någon kan lämna sådana arbeten efter sig. I fall som detta måste man naturligtvis göra en beskrivning av vad som ändrats och helst även orsaken. Nu åter till Tomas Begriplighet är ett svårt område. Olika interaktionsmodeller har utvecklats. Ett känt forskarnamn i detta sammanhang är P. Wright, och den som vill veta mer hänvisas till t.ex. Wright. P (1988). Issues on content and presentation in document design. I M. Helander (Red.), Handbook of Human-Computer Interaction. New York, NY: Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland). Olika lässtrategier har undersökts, t.ex. av J.C. Redish som identifierat följande lässtrategier: Läsa för att göra (Reading-to-do) Läsa för att lära (Reading-to-learn) Interaktionsdilemmat läsa för att göra läsa för att lära (Reading-to-learn-to-do) Mer om resultat från hans forskning finns i Redish, J.C. (1993). Understanding readers. I C. Barnum och S. Carliner (Red:er), Techniques for Technical Communicators. New York, NY: Macmillan. Minimialistisk design verkar vara en lovande väg och man har gjort empiriska studier av läsare och funnit att Inlärningen är ofta kaotisk, läsaren läser inte från pärm till pärm utan hoppar mer eller mindre planlöst i texten Läsaren hoppar över text, Det är ju bara info lär vara en förekommande kommentar hur den nu ska tolkas. Läsaren handlar i stället för att läsa Läsaren hamnar fel Dessa symptom för mina tankar till Homo Rapidens, den snabba människan, som ULA förutsåg i sitt föredrag vid FTI:s 40-årsjubileum i mars ULA trodde att denna Homo 6

7 FRÅN HÖSTMÖTET Rapidens skulle vara tydligt utvecklad först 2038 men det finns tydligen redan nu tecken på att denna variant av Homo Sapiens redan börjar visa sig i form av otålighet av den typ som framgår av uppräkningen ovan. Som vanligt gäller att den som lever får se. Mer om minimalistisk design finns i: Carroll, J.M. (1990). The Nurnberg Funnel: Designing Minimalist Instruction for Practical Computer Skill. Cambridge, MA: MIT Press. Carroll, J.M. (Red.) (1998). Minimalism Beyond the Nurnberg Funnel. Cambridge, MA: MIT Press. Personer har olika läggning vilket påverkar läsningen. Vissa har ett stort handlingsbehov som leder till följande: Man kommer igång snabbt Stöd för eget utforskande (exploring) behövs Andra är uppgiftsorienterade och vill ha förankring i verkliga uppgifter. Mindre att läsa (less is more) tilltalar många och man talar om det s.k. Pingvinsyndromet, som innebär att läsaren anser sig ha fått mer information än vad som förväntats och som anses nödvändig. Om jag förstod saken rätt har metaforen, Pingvinsyndromet, sitt ursprung från någon som köpt en bok om pingviner och reklamerade boken därför arr den innehöll för mycket information om dessa djur och mer än vad personen hade tänkt sig. Det finns alltid ett behov av stöd för feligenkänning och återhämtning och information om detta bör finnas i direkt anslutning till beskrivningen av det korrekta förfarandet. Oftast brukar det bara finnas en torftig och svårtolkad tabell över felsituationer i slutet av bruksanvisningarna. Det går att göra explorerande instruktioner för alla. Det är viktigt med uppgiftsorientering och den bärande principen ska vara lite text. Men OBS! en minimalistisk instruktion behöver nödvändigtvis inte innehålla mindre text än en konventionell instruktion. Poängen är att överflödig och redundant text tas bort. Reduktion av text kräver god språkbehandling, bl.a. effektiv och rättsyftande användning av pronomen i stället för upprepning av substantiven vilket gör texten tung. Det finns alltså stora utmaningar för teknikinformatören. Tomas gav ett slutligt gott råd: Ta in användarna i designprocessen! Denna uppmaning stämmer också in på en mening i ULA:s jubileumsföredrag: Alltför ofta krävde på den tiden (sekelskiftet 2000) hantering av teknisk apparatur omfattande inlärning som skulle kunnat undvikas eller minskas om man vid konstruktionen lagt ner mer arbete på att göra tekniken lätthanterlig. Detta skriver jag själv under på och det stöder min egen tes om att man bör göra bruksanvisningen först tillsammans med representativa användare och sedan låta bruksanvisningen styra utvecklingen av utrustningen. Vi teknikinformatörer får följa upp och tillämpa forskningsresultat från dagens föredragshållare, Tomas Kalén, och andra i hans bransch och därmed bidra till förbättrad folkhälsa genom att eliminera orsakerna till sådan frustration över bruksanvisningar som redovisas i Lars Erikssons kåseri Om bruksanvisningar i FTI-nytt 2/2004. Åke Rullgård Bild: Henrik Lundström Sammanfattning Att skriva är svårt Att få folk att läsa är svårare Fokusera på läsaren Utforma instruktioner tillsammans med läsarna Minimal design kan vara bra 7

8 Skribenta Skribenta fokuserar på dig som skribent och på själva skrivakten. Arbetet runt omkring ska förenklas så långt det går. Allt för att du som skribent ska kunna ägna din tid åt det du gör bäst att skapa dokumentation. Förenkling är ett ledord i Skribenta. Varför lägga ner tid på administration och kringsysslor när du bara vill skapa? Översättning, återanvändning, publicering, versionshantering och varianthantering är begrepp som är självklara i ditt arbete som skribent. Det är alla viktiga delar i arbetet. Viktiga delar som måste fungera bra. Detta ligger till grund för dokumentationssystemet Skribenta. Skribenta är en komplett lösning som hanterar allt från lagring och redigering till publicering och översättning. Skribenta kan enkelt anpassas så att den speglar den miljö du vill arbeta i. Lagringen av information i Skribenta, samt versions- och varianthanteringen ger dig stor kontroll över vad som levereras till vilken kund vid vilket tillfälle. Det ger dig också möjligheter att utnyttja återanvändning av information. Skribenta låter dig enkelt återanvända allt från hela dokument ner till enskilda tecken. Publiceringen av information i Skribenta är mycket enkel. Helt automatiskt kan du publicera hela eller delar av informationen till exempelvis Pdf eller på Internet/intranät. Översättningen är en annan tidskrävande process som är automatiserad i Skribenta. Samtal med översättningsbyråer har förts under hela framtagandet av lösningen och har bidragit till en positiv utveckling av arbetet både för dig som skribent och för översättaren. Lösningen är mycket kostnadseffektiv och minimerar översättningsbyråns kringsysslor så att även de kan ägna sig åt det de gör bäst att översätta. Användare av Skribenta gör själva beräkningen att de nu kan prestera 4-5 gånger mer än de gjorde tidigare. Skribenta ökar din överblick, ger dig möjlighet att återanvända din information på ett effektivt sätt samt hjälper dig att erbjuda dokumentation som är: aktuell och korrekt produktanpassad kundanpassad språkanpassad förenlig med den grafiska profilen en säljkanal som visar nya möjligheter integrerad, en del av produkten/tjänsten Vill du veta mer? Kontakta Excosoft på telefonnummer eller läs mer på

9 FRÅN HÖSTMÖTET Ernesto Katzenstein från Bombardier Transportation (f.d. ABB Traction och Adtranz) i Västerås har arbetat i många år med att utveckla och genomdriva TrainMate ett dokumentationsprojekt för rullande järnvägsmateriel dvs. det som vi i dagligt tal kallar tåg, Att hitta en lösning som passar både kunden och teknikinformatören var en utmaning. Att sälja lösningen till företagsledningen, som hade liten förståelse för arbetet med dokumentationen och den nya tekniken, var inte det lättaste startade man projektet och utvecklingsarbetet av TrainMate. Redan året därpå kunde man leverera den första versionen av dokumentationen för de nya tunnelbanevagnarna i Stockholm. TrainMate är ett webb-baserat dokumentationssystem som bygger på XML-teknik och har Epic som författarmiljö. Både kund och leverantör sparar stora belopp i administration och kopieringskostnader. De största utmaningarna var inte så mycket relaterade till tekniken. Det svåra var att ändra fokus från dokument utan information, från internt behov till kundbehov, från beskrivande dokumentationen (som ligger ingenjören varmt om hjärtat) till underhållsdokument (som kunden fokuserar på), från diskussioner om vad som står i kontrakt till att försöka se de verkliga behoven som kunden kommer att ha under ett tågs långa ekonomiska liv (normalt över 30 år). Teknikinformatörerna hade i början problem med att arbeta i en miljö där de inte kunde se slutresultatet och påverka layouten. De vande sig dock snabbt vid att systemet styr layouten så att de helt kan fokusera på innehållet. Idag har TrainMate installerats hos kunder i Sverige, Danmark, Storbritannien och Rumänien, och man håller på att integrera systemet i en global lösning för produktion och leverans av dokumentationen inom Bombardier globalt. Agneta Varel S1000D en väletablerad informationsstandard Föredragshållaren Carl-Johan Wilén, Saab Aerosystems, är Co-Chair Technical Publications Specification Maintenance Group i Technical Publication Specification Maintenance Group (TPSMG) inom AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD). ASD representerar försvarsindustrin i Europa i frågor av gemensamt intresse, med målsättningen att höja konkurrenskraften i sektorn. Under föredraget gav Johan en översiktlig information om S1000D och dess användning. S1000D såg dagens ljus 1989 och då i form av en publikationsstandard för europeiskt militärflyg. Nu, 15 år senare, är den accepterad av de flesta militära kunder runt om i världen. Johan ställde sig frågan om anledningen till detta är: att S1000D är framtagen gemensamt av producenter, konsumenter och programvarutillverkare? att den hålls kontinuerligt uppdaterad och anpassad för distribution via Internet? eller kanske rentav för att man fortfarande kan producera sidorienterad dokumentation från lyckas i den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper. Jag har gjort en sammanställning av föredraget i form av en 9-sidig pdf-fil. Du som är intresserad av att ta del av innehållet, skicka ett e-brev mig, Thomas Härdelin 9

10 SPRÅK Språkligt Under vinjetten Språkligt tar Åke Rullgård upp sådant som kan vålla problem både för skribenter och översättare. Skriv gärna till Åke om du har kommentarer, eller om har andra språkfrågor som du vill ta upp. Du når honom under e-postadressen I det här numret av Teknikinformatören består Språkligt av ett referat av ESS-konferens och en påminnelse om att en dålig ursprungstext kan bli mycket dyr i slutänden. ESS står för Examinerade språkkonsulter i svenska och dessa konsulter sysslar med det som namnet anger, dvs. de hjälper andra i företag och offentlig sektor med att skapa begripliga texter. ESS anordnar varje höst en språkkonferens som i år, 2004, bjöd på följande programpunkter: Dövas tvåspråkighet, professor Kristina Svartholm Kulturell anpassning av översättningar, Nima Daryamadj, grafisk designer Mångspråkighet och identitet, Jonas Hassen Khemiri, författare av boken Ett öga rött och sommarpratare Detta program kan tyckas ha få beröringspunkter med FTI:s verksamhet men det visar sig att det som förmedlades kan ge nyttiga impulser även i sammanhang där FTI-medlemmar är verksamma. Dessutom deltog jag i konferensen som ett led i det samarbete som FTI och ESS önskar utveckla. Här kommer en sammanfattning av de viktigaste intrycken. Dövas tvåspråkighet En teknikinformatörs uppgift är ju att förmedla kunskap om teknik och tekniska frågor och ofta kan mottagaren ha något handikapp, t.ex. dövhet eller nedsatt hörsel. Handikappet behöver inte hindra den handikappade från att sköta avancerade uppgifter, förutsatt att hon/han får tydliga instruktioner. Ibland kan dessa behöva förmedlas med teckenspråk och detta kräver goda tolkar. I enklare fall, där handikappet består i nedsatt hörsel, är det viktigt att ljudmiljön görs så god som möjligt för att den handikappade ska kunna ta emot informationen på ett säkert sätt. Till god ljudmiljö hör inte bara att det ska vara bullerfritt, utan man ska också iaktta god samtals- och diskussionsdisciplin i t.ex. sammanträden, så att deltagarna inte pratar i munnen på varandra. God ordning av detta slag gynnar inte bara den som har nedsatt hörsel. Kulturell anpassning av översättningar Som exempel på kulturell anpassning använde föredragshållaren Nima Daryamadj IKEA:s introduktion av produkter på marknader i arabländerna. Denna anpassning bestod till stor del i att se till att det inte förkom några kvinnor på bilder i kataloger och broschyrer och var på sitt sätt rätt så beklämmande att höra. Nima Daryamadj berättade också en del om färger som inte är gångbara i olika geografiska områden och om historisk bakgrund till olika regler som gäller. Han hävdade t.ex. att den röda färgen inte anses passande i vissa sammanhang. Aversionen mot den röda färgen skulle, sade han, bero på någon association till dålig respekt för tidigare generationers ansträngningar och han hänvisade till 1 Mos, 25 kap, Det är mycket en teknikinformatör ska hålla reda på. Som avslutning visade Nima Daryamadj ett dussintal modeller av citationstecken som förekommer i olika länder, s.k. 66- och 99-modeller ( och ), blandning av dessa, s.k. gåsögon i olika riktningar (» och «) m.m. En standardisering vore önskvärd så att man slapp ägna tid åt val av rätt citationstecken och att hamna i diskussioner om frågor av detta slag. Frågetecken används också på olika sätt i olika länder, t.ex. inleder man i spanska språket frågor med ett upp-och-nedvänt frågetecken ( ) och avslutar frågor med vanligt frågetecken. Den principen vore något att ta upp även i andra språk eftersom markörer av detta slag som kommer före text av visst slag kan underlätta läsningen. Mångspråkighet och identitet I det sista föredraget berättade författaren Jonas Hassen Khemiri om arbetet med sin bok, Ett öga rött, och om den kritik av olika slag som han fått av boken. Det handlade om fiktion och har inte något med teknikinformation att göra. Men det var mycket intressant att höra hur en författare arbetar, och hans poängtering av att han skapat ett litterärt verk som inte ska betraktas som någon självbiografi där författarens egna åsikter torgförs. Vissa kritiker hade tydligen inte fattat detta. Till sist Att det är nödvändigt med ett effektivt språk vittnar en artikel i Dagens Industri den 29 september 2004 om. Där stod följande rubrik att läsa över en av artiklarna: Obegripligt, skriv om Vad handlade detta om? Jo, börsen hade stoppat en aktieintroduktion därför att prospektet var för krångligt och detta trots att framtagningen av prospektet kostat en hel del. Eller vad sägs om följande kostnadssammanställning som anses typisk för ett prospekt: Internationella jurister skriver prospektet 5 10 Mkr Svenska jurister kontrollerar formaliteter 1 2 Mkr Fondkommissionärerna anlitar internationella jurister 3 6 Mkr Fondkommissionärerna anlitar svenska jurister 1 2 Mkr Varje ägare betalar för juristtjänster 1 2 Mkr Summa Mkr Med en så stor insats borde man ha satsat mer på språket i prospekttexten så att resultatet kunde ha fått godkänt redan från början. En del av kostnadsposterna skulle kanske ha kunnat bli mindre om man kontrollerat språket i varje moment. En språklig klumpighet i första steget smittar efterföljande steg och drabbar efterföljande steg än mer när arbetet bedrivs på olika språk. Åke Rullgård 10

11 TYPOGRAFI Det är de små, små detaljerna som gör det! Det här är en fortsättning av artikeln Visst har längden betydelse! i förra numret av Teknikinformatören. Den artikeln handlade om skillnaden på bindestreck och tankstreck (minustecken). Inedningsvis vill jag påpeka att jag arbetar i Windows-miljö och med programmen MS Word och Adobe PageMaker. Det är från denna utgångspunkt jag skriver. Du som använder PageMaker och Mac kan följa instruktionerna för hur man skriver olika bindestreck och mellanslag genom byta ut tangenten Ctrl mot Command. Avstavning hårda och mjuka bindestreck Både Word och PageMaker, har båda den egenheten att de trots att avstavningsfunktionen är bortkoppad avstavar ord som innehåller ett bindestreck om bindestrecket hamnar i slutet på en rad. Till exempel delas 2000-talet och svensk-engelsk upp på två rader. För att undvika avstavning av sådana ord använder man ett hårt bindestreck, även kallat icke radbrytande bindestreck (eng. fixed eller non-breaking hyphen). Ett hårt bindestreck skriver man genom att trycka: Ctrl + Alt + bindestreck i PageMaker Ctrl + Shift + bindestreck i Word Om avstavningsfunktionen är inkoppad (vilket är något som FTI inte rekommenderar) avstavas det sista ordet på en rad om det inte får plats. Ibland vill man dock att ett ord ska avstavas på ett visst ställe, och inte där den programmet bestämmer, till exempel maj-stång istället för majs-tång vin-glas och inte ving-las. Då skriver man ett mjukt bindestreck, även kallat dold eller diskret divis, på det ställe (de ställen) där ordet kan avstavas. På engelska kallas ett mjukt bindestreck soft, discretionary eller optional hyphen. Ett mjukt bindestreck skriver man genom att trycka: Ctrl + Shift + mellanslag i PageMaker Ctrl + bindestreck i Word Hårda mellanslag Ibland vill man att siffergrupper som och ska hänga ihop de får med andra ord inte delas upp på två rader om de skulle hamna i slutet av en rad. Detta gäller också telefon-, post- och postgironummer som , , Andra exempel är mått och måttenheter, 2 ml, 4 dm, dag och månad, 6 april, och förkortningar utan punkter, t ex, bl a I dessa fall använder man ett hårt eller icke radbrytande mellanslag (eng. fixed eller non-breaking space). Ett hårt mellanslag skriver man genom att trycka: Ctrl + Alt + mellanslag i PageMaker Ctrl + Shift + mellanslag i Word Ännu fler mellanslag Det finns ytterligare tre slags mellanslag: helfyrkants, halvfyrkants och kvartsfyrkants mellanslag. Det sistnämnda benämns också spatie. På engelska heter de em space, en space och thin space. Helfyrkants mellanslag är avsevärt bredare än ett vanligt mellanslag. Det kan användas till att göra indrag av första raden i ett nytt stycke (fyrkants indrag). Halvfyrkants mellanslag är lika brett som en siffra och kan därför användas i tabeller med siffror. Kvartsfyrkants mellanslag är något större än ett vanligt mellanslag och kan användas mellan replikstreck (pratminus) och efterföljande text. Hel-, halv- och kvartsfyrkants mellanslag är samtliga icke radbrytande. De har sin största användning vid justerad tert (text med såväl rak vänster- som högermarginal. Justerad text är, liksom avstavning, inget som FTI rekommenderar. I PageMaker trycker man: Ctrl + Shift + m för att skriva ett helfyrkants mellanslag Ctrl + Shift + n för att skriva ett halvfyrkants mellanslag Ctrl + Shift + t för att skriva ett kvartsfyrkants mellanslag I den version av Word som jag använder anges inte hur man skriver dessa tecken. Använder du andra program? Du som arbetar med andra program och/eller Mac fär gärna ta kontakt med mig och beskriva hur man gör för att skriva de olika bindestreck, tankstreck och mellanslag som jag behandlat i denna och föregående artikel. Jag ser fram emot att höra av er och lovar att publicera era uppgifter i ett kommande nummer. Rättelse och tillägg till föregående artikel I den föregående artikeln skrev jag =167 som exempel på användandet av minustecken. En läsare i Linköping har påpekat att detta är felaktigt. Läsaren har rätt! Det ska vara ett mellanslag före och efter minustecknet och likhetstecknet: = 167 Bindestreck eller tankstreck? Ibland kan det vara svårt att avgöra när det ska vara ett bindestreck eller ett tankstreck. Till exempel ska det vara ett bindestreck i uttrycken området Malmö-Lund, månadskiftet maj-juni och hörnet Bredgatan-Klostergatan. Här är det frågan om sammansättning av ord. Betydelsen från... till eller mellan... och finns inte. Då skulle det varit ett tankstreck, till exempel sträckan Malmö Lund. Tommy Persson 11

12 INTERNATIONELLT European Information Development Conference Det var andra gången som European Informatiom Development Conference, EIDC, ägde rum denna gång i samband med att vår tyska systerförening tekom höll sin Jahrestagung i Wiesbaden den november. Representanter från FTI var Mats Linder och Agneta Varel. Johan Näsström deltog som representant för INTECOM. Här sammanfattar Agneta Varel och Mats Linder sina intryck. Under de senaste åren har EIDC blivit den mest betydelsefulla konferensen i Europa som enbart inriktar sig på teknikinformation. Cirka deltagare hade anmält sig, men jag tror att det var betydligt fler som deltog. EIDC håller mycket hög kvalitet och är väl värt ett besök för den som är intresserad av flerspråkig produktinformation t.ex. teknikinformatörer, webb-designers, dokumentations- och informationschefer, översättare, och företagare i tjänstebranschen. EIDC är en utmärkt plattform för informations- och kunskapsutbyte mellan experter från industrin, forskare, utbildningsexperter, tjänsteföretag och lingvister. I sex olika forum behandlades aktuella ämnen. Det gavs exempel på bästa tillämpningen, nya trender och revolutionerande tekniska lösningar. Terminology forum Online help forum Localisation forum Usability forum Content Management forum XML forum Vissa av föreläsningarna i forumen kompletterades av workshops där man kunde fördjupa sig i ämnena. Det bästa av allt (tyckte jag) var att minst hälften av föreläsningarna hölls på engelska (min tyska är lite rostig). De inledande föreläsningarna i konferensens olika forum bar följande rubriker: Terminologihantering och möjlighet för användaren att påverka utvecklingsprocessen av programvaror (Prof. Dr. Claus-Dirk Schmitz, University of applied science in Köln, Tyskland) Denna föreläsning belyste vikten av terminologihantering när man utvecklar programvaror. Effektiv och omsorgsfull terminologihantering är en kritisk del i utvecklingsarbetet och användandet av programvaror. Användaren måste kunna förlita sig på att terminologin som används är tydlig och konsekvent för att uppleva programvaror på ett positivt sätt. Den framtida hjälpfunktionen i Windows (Robert Meijer, Affixon BV, Holland) När Microsoft förändrade sin online-hjälpfunktion i Win-98 till HTML-hjälp var kravet att Explorer skulle användas för visning. Sedan dess har uppgraderingen av hjälpfunktionen och uppgradering av Windows följts åt. Detta har medfört att en allt större flora av företag nu utvecklat egna programvaror för detta ändamål. Nu börjar frågorna kring en gemensam standard för online-hjälp dyka upp. Lokaliseringens (översättningens) tre hörnpelare: Teknik, process och ekonomi (Reinhard Schäfer, University of Limerick, Irland) Föreläsaren förklarade varför det inte längre bara handlar om att översätta så bra som möjligt till bästa pris utan numera konkurrerar översättningsindustrin på mycket tuffare grunder. Använd språket för att öka användbarheten (Whitney Quesenbery, Whitney Interactive Design, USA) Vi vet alla att språket förbättrar gränssnittens användbarhet. När instruktionerna integreras i gränssnittet, lär sig användarna samtidigt som de arbetar. Denna föreläsning riktade sig till teknikinformatörer som ville lära sig språkbruket i gränssnitten och till användbarhetsexperter som är intresserade av hur produkter talar till användaren. Sju goda råd hur man introducerar ett nytt CMS (Content Management System) (Dieter Gunst itl AG, Tyskland) Föreläsningen fokuserades på de viktigaste punkterna som ska tas hänsyn till när man introducerar ett nytt CMS på sitt företag, dvs. de typiska problem och hinder som kan uppstå. Föreläsaren gav värdefulla riktlinjer och avslöjade också och hur man undviker fällorna. XML-revolutionen (Tony Self, HyperWrite Pty, Australien) Alla människor är väl medvetna om Internet-revolutionen. Men det är lätt att glömma att Internet uppfanns för över 30 år sedan. En annan tyst revolution pågår, den kommer att få minst lika stor påverkan, inom affärsvärlden. En hel del människor har redan kommit i kontakt med XML i sin vardag och det kommer inte att dröja så länge till innan vi upptäcker att vi inte kan leva utan XML. Men vad är XML egentligen? Föreläsaren berättade på ett mycket jordnära sätt vad XML är och hur det kommer att påverka framförallt oss teknikinformatörer. Totalt hölls sammanlagt 113 intressanta föreläsningar och 19 workshops. Det fanns också ett 80-tal utställare. Allt var ypperligt detaljplanerat och arrangerat av tekom (www.tekom.de) Kaffe/te/vatten fanns tillgängligt och kostnadsfritt under hela dagen lunch ingick i priset. Till och med frukost som delades ut i påsar, när man anlände på morgonen, ingick i den perfekta servicen. Hela tiden fanns det tillgång till smörgåsar, frukt och 12

13 INTERNATIONELLT De flesta av 80-talet utställningsmontrar var mycket påkostade. Bild: Johan Näsström chokladbitar för att man skulle hinna med att delta i alla aktiviteter utan att förlora någon tid. Efter tre dagar var jag fullmatad med nya kunskaper, idéer och massor med nya värdefulla kontakter runtom i världen. Min visitkortssamling har vuxit betydligt, liksom mitt midjemått. Jag tänker med all säkerhet deltaga även nästa gång. Agneta Varel Intressanta föreläsningar och workshops Av de nio föreläsningar och workshops som jag deltog i var det bara en som inte riktigt höll måttet flera däremot höll mycket hög klass. Överlag var detta en av de bästa konferenser oavsett ämnesområde som jag har deltagit i. (Om någon undrar över att FTI hade råd att skicka representanter kan jag berätta att kostnaderna täcktes av den post för arvodering av styrelsen som årsmötet beslutade om i våras och som alltså delvis har omdisponerats.) Webbteknik Eftersom jag är intresserad av webbsidesprogrammering passade jag på att höra vad Matthew Ellison hade att säga om dels användning av Cascading Style Sheets (CSS), dels olika tekniker för att expandera/dölja kompletterande text i hjälptexter. Matthew visade sig vara en synnerligen skicklig föreläsare, både livfull och tydlig, och hans sätt att hantera workshopen en form som på den här konfensen genomgående tycktes gå ut på att åhörarna satt i ett klassrum och diskuterade med varandra och läraren fungerade också bra. Föreläsningen om CSS var som sagt välgjord men innehöll inte några märkvärdigheter. Det viktigaste var nog att Matthew på ett illustrativt sätt underströk kraften i denna teknik: att man kan lägga in väldigt många egenskaper i CSS-mallar och på så sätt avsevärt förenkla programmeringen. Intressantare tyckte jag att workshop-diskussionen var. Den behandlade hur man för övrigt gärna med hjälp av CSS-teknik kan skapa hjälptexter där användaren efter behag kan utvidga texten med t.ex. ordförklaringar och drop-down -texter (dvs. att klickning på en länk medför att länken fälls ut till ett helt textavsnitt). Det är en intressant teknik vars användning kan beskådas i bland annat Microsofts hjälptexter, men som alltid kan den både brukas väl och missbrukas. Matthew Ellison tycks inte ha någon egen hemsida men kan nås på Han specialiserar sig på hjälpsystem och är en ofta anlitad föreläsare; nyligen var han i Norge på norska Dataforeningens Yggdrasil-konferens. Indexering En annan mycket skicklig föreläsare var Seth Maislin, som talade om indexering, dvs. tillverkning av sakregister. Hans föreläsning var en synnerligen pedagogiskt välgjord presentation Fortsättning på sidan 15 13

14 INTERNATIONELLT INTECOM Annual General Meeting 2004 Som brukligt höll INTECOM sitt årsmöte i anslutning till någon av medlemsföreningarnas konferenser. Denna gång föll valet på tyska tekom:s Jahrestagung i Wiesbaden november, ett jätteevenemang som refereras på föregående sidor. Det blir ett internationellt gäng när vi möts delegater kommer från Nya Zeeland och Australien i söder till Canada och Finland i norr. Men det visar sig att våra intresseområden och problem ändå är mycket lika vi jobbar ju inom ett mycket internationellt yrke! Några föreningar var inte representerade, men här är de som kunde närvara: Ian Gabriel, ASTC, Australien Hanna Utriainen, STD, Finland Marie-Louise Flacke, CRT, Frankrike Carel Jansen, STIC, Holland Margery Watson, TCANZ, Nya Zeeland Tove Östberg, NFTI, Norge Johan Näsström, FTI, Sverige David Cooper, ISTC, England Ron Blicq, IEEE/PCS, Canada Den digra agendan betades effektivt av under ledning av Margery Watson, INTECOMs president sedan ett år. Här är några av de punkter som behandlades under dagen: Presidentens rapport Margery Watson kommer officiellt att representera INTECOM vid ISO/IEC JTC1 SC7 Software and Systems Engineering som arbetar med standardisering av mjukvaru- och systemdokumentation vid en konferens i Helsingfors maj Därefter planerar hon att besöka FTI. Hon berättade att efter orkankatastrofen i sydöstra USA under hösten hade INTECOMs länksamling varit mycket använd av teknikinformatörer där, eftersom deras egna bibliotek hade förstörts eller blivit omöjliga att utnyttja. Hon avser att sätta upp en formell arbetsgrupp som ska försöka samordna certifieringskriteria och skapa internationella riktlinjer för sådana. Den tyska föreningens kriterier finns publicerade på deras hemsida (www.tekom.org). Belgienbaserade Greenfacts (www.greenfacts.org) är en ideell organisation som syftar till att presentera vetenskaplig information på tre nivåer: för forskare, journalister och allmänhet. Diskussioner om samarbete med dem har inletts av Marie-Louise Flacke om att de skulle kunna utnyttja de erfarenheter och resurser som finns hos INTECOM:s medlemsföreningar. Ytterligare ett möte är inplanerat i slutet av november. Ny logga INTECOM:s logotyp har över trettio år på nacken. Under mötet presenterades en ny logga som skapats av Patrick Hoffman från Canada, inte helt okänd för den som intresserar sig för textfri information, som är hans favoritämne. Loggan kommer att dyka upp på hemsidan och på framtida trycksaker med anknytning till INTECOM. växer Hemsidan sköts av undertecknad och jag kunde rapportera att antalet träffar ökar successivt, och når nu ofta runt hits/månad, mycket tack vare en omfattande samling länkar. Det är Parisbaserade Marie-Louise Flacke som sammanställt den och där finns snart 200 nyttiga länkar för teknikinformatörer (surfa dit och botanisera!). Eftersom INTECOM:s nu rätt ålderstigna logotyp bytts ut, så kommer vår webbdesigner Ivan Milles att ge hemsidan en ny grafisk form anpassad till den nya loggan. Samarbete med TC-Forum Det avsomnade magasinet TC-Forum fanns redan från början även representerat på nätet (http://www.tc-forum.org). Papperstidningen är borta men webbplatsen lever dock kvar numera mest som ett arkiv med de artiklar som publicerades i tidningen. Planerna är att vi ska finna former för att mer aktivt och systematiskt samla publicerade artiklar på denna plats och på så sätt bygga upp ett omfattande arkiv med artiklar med anknytning till yrket. Sajten kommer då att kunna nås direkt från INTECOM:s hemsida. Drivbänk för groddföreningar En av INTECOM:s främsta uppgifter är att hjälpa till att bilda nya föreningar. Ofta kommer frågan från enskilda teknikinformatörer i länder som saknar nationell förening om de kan bli medlemmar i INTECOM. Det går nu inte INTECOM är en sammanslutning av föreningar, inte individer. Syftet är nu att ändå försöka fånga upp sådana förfrågningar och finna former för att samla individer från samma land i en virtuell förening och sedan bistå vid en start av en förening. Sådana kontakter pågår med teknikinformatörer i bland annat Indien, Dubai, Brasilien, Irland, Polen och Baltikum. Language Guidelines INTECOM:s stora projekt INTECOM Guidelines for Writing Technical Documentation for an International Audience har rönt stor uppskattning hos många användare. Projektet går nu in i fas 2, då materialet ska utvecklas och uppdateras. Inför den uppdateringen söker man frivilliga intresserade att delta och komma med synpunkter. Sök upp publikationen och fundera på om just du kan bidra användare från icke-engelskspråkiga länder är synnerligen välkomna! Forum 2007 Nu har planeringen av Forum 2007 rullat igång. Carel Jansen från den holländska föreningen STIC berättade att konferensen planeras att hållas i Amsterdam under andra halvan av juni, en behaglig period strax innan de stora semestrarna börjar! INTECOM:s hemsida kommer att presentera mer information när den blir tillgänglig. Johan Näsström 14

15 INTERNATIONELLT Intressanta föreläsningar och Workshops Fortsättning från sidan 13 av vad ett index är och inte är, hur det förhåller sig till andra sökredskap, och i korthet vad man behöver tänka på när man ska tillverka ett index. Han visade på ett effektivt sätt varför han alltid svarar nej på den fråga som han alltid får, nämligen: Görs inte sånt numera automatiskt? Även Seth hade en workshop, där han praktiskt demonstrerade både fallgropar och tekniker. Bland annat beskrev han grunderna för bra indexering på två sätt. Först: All information of value is represented in the index. All information in the index is valuable. Any information contained in the index is organized in an intuitive, useful manner. Och sedan denna metodbeskrivning: 1 Decide what s important. 2 Decide what to call it, 3 Decide where to put it (in the index). Det finns förvisso program för indexering, men än så länge har ingen hittat på något sätt att automatisera de funktioner som det sunda förnuftet står för, och det spelar en stor roll i det här arbetet. Seth Maislin har en egen hemsida, taxonomist.tripod.com Andra bra länkar är och stp.ling.uu.se/~matsd/thesis/arch/ pdf (på svenska). Mats Linder Nya FTI-medlemmar under 2004 Under 2004 har vi fått 45 nya medlemmar. Vi hälsar dem alla välkomna som medlemmar i föreningen. Bayne, Emma Scania CV Thorarinsdottir, Helena Thydell, Björn SaabTech Olsson, Marie INK Sverige Andersson, Britt-Marie SCA COIN Asp, Peter TC Information ProTang Aronsson, Daniel TC Information ProTang Nilsson, Dan TC Information ProTang Torebrandt, Mats Ekblad, Manfred Roos, AnnaKarin Sörman Information & Media Ullman, Fredrik Thuresson, Håkan FOSS Analytical Erlandsson, Malin MacGREGOR Sweden Skörvald, Fredrik Semcon Sweden Widin, Ola Kanin Design info & Interaktion Hörngren, Cecilia Carolusson, Eva-Lotta Anoto Palm, Berit ITT Flygt Bartak, Reinhold ITT Flygt Wiedenhoeft Palmqvist, Sonja ITT Flygt Ekberg, Bo ITT Flygt Hellblom, Ragna ITT Flygt Marichal, Yvonne Dowert, Denny Sors, Gunilla Tel, Maartje Trogstam, Christer Tällberg, Göran Sandell Larsson, Marianne Walker, Louise Westlund, Håkan Bredin, Patrik Wretman, Helena Sjölund, Ann-Charlott Wramner, Kicki Erlandsson, Tommy Mäenpää, Per Swärm, Birgitta Harakka, Tiina Adelmar, Catrine Bergfors, Katarina Thelning, Åsa Rosengren, Rolf Mejner, Stina ITT Flygt ITT Flygt ITT Flygt KSU De La Rue Cash Systems Explicon Explicon Excossoft Sörman Information & Media J.A. Produktutveckling WM-data Sverige Scania CV Interfleet Technology Kockums Rolf Rosengren Teknik Info Ascom Tateco Certifierade under 2004 Nils Johansson Sintorn Produktion AB (76) Lena Eriksson TC information ProTang AB (77) Kenneth Oskarsson TC information ProTang AB (78) Göran Leierdahl, TC information ProTang AB (79) Nikola Gorgijevski Elekta Instrument AB (80) Thomas Michanek Elekta Instrument AB (81) Juha Mattila TC information ProTang AB (82) Hans Andersson TC information ProTang AB (83) Annelie Fant IBX Integrated Business Exchange AB (84) Antalet certifierade: 63 st Certifieringskommittén 15

16 Avsändare: Föreningen Teknisk Information Box 5710, STOCKHOLM B Porto betalt Sista ordet... Du håller nu ett tryckt, häftat och postdistribuerat exemplar av Teknikinformatören i din hand, kanske för sista gången, åtminstone inom en överskådlig framtid. Det har varit svårt att fylla Teknikinformatören (tidigare FTI-nytt) med ett intressant och varierat innehåll de senaste åren. En bra föreningstidning ska vara en angelägenhet för alla medlemmar den ska med andra ord vara en tidning för och framförallt av medlemmarna inte enbart ett språkrör för styrelsen. Ser man tillbaka på de senaste årgångarna, är det enkelt att konstatera att det har varit klent med material i form av artiklar och debattinlägg från er medlemmar. Är det tiden som inte räcker till, eller är det lusten och orken att skriva på fritiden som mer eller mindre har upphört? För att ge er medlemmar mera av sådant material som Teknikinformatören inte innehåller tillräckligt av, kommer ni under 2005 att få sex nummer av den (enligt min åsikt) utmärkta tidningen Populär Kommunikation som ett komplement. Detta kostar naturligtvis pengar, och vi tvingas därför dra in på kostnaderna för Teknikinformatören. Det är främst portot som kostar, och vi kommer därför att i stor utsträckning distribuera tidningen elektroniskt tills satsningen på Populär Kommunikation har utvärderats. Tommy Persson, redaktör Trisslotter för medverkan i FTI-nytt/Teknikinformatören under 2004 De som medverkat med text eller bild i ett av numren under 2004 belönas med en trisslott. Nedanstående har trisslotter att emotse och därmed chansen att vinna 2, 5 miljon. Lycka till! FTI-nytt 1/2004 Mats Linder, Sara Török, Agneta Varel FTI-nytt 2/2004 Jubileumsnumret Ulf-L Andersson, Tore André, Lars Eriksson, Thomas Härdelin, Mats Linder, Anders Lotson, Henrik Lundström, Karin Gärdegård, Björn Omér, Tommy Persson, Åke Rullgård, Pia Rydh Teknikinformatören 1/2004 Mats Broberg, Tomas Widlund, Tommy Persson, Åke Rullgård Thomas Härdelin, Mats Linder, Henrik Lundström, Johan Näsström, Tommy Persson, Åke Rullgård, Agneta Varel FTI Föreningen Teknisk Information The Swedish Society on Technical Communication Postadress: Box 5710, Stockholm Telefon(svarare): Fax: E-post: Hemsida: Postgiro: Bankgiro: Org.nummer: Medlemskap FTI är en ideell förening för alla som i olika former arbetar som teknikinformatörer och för alla andra som är intresserade av teknikinformation. Enklast blir du medlem genom att fylla i den anmälningsblankett som finns på FTI:s hemsida. Du kan också anmäla dig per post eller fax. Adresser, se ovan. FTI:s styrelse* Åke Rullgård (ordförande) Sara Török (vice ordförande) Thomas Härdelin (sekreterare) Mats Linder (kassör) Bengt Björkman, Henrik Lundström, Karl Ny, Christina Sjögren, Agneta Varel (ledamöter) Revisorer* Ivona Kobiela, Michael Pargman (ordinarie) Carl Öström, Margaretha Eriksson (suppleanter) Valberedning* Johan Näsström (sammankallande), Ulf-L Andersson, Kicki Wramner Certifieringskommitté* Björn Omér (sammankallande), Göran Goldring, Roland Kristiansson FTI:s och Sveriges representant i INTECOM Johan Näsström Ansvarig för FTI:s hemsida Henrik Lundström Redaktör för Teknikinformatören Tommy Persson Närmare presentation av styrelsemedlemmar och andra funktionärer med e-postadresser finns på FTI:s hemsida Medlemsärenden Åke Rullgård, e-post: Medlemsavgifter 2005 Fullbetalande: 485 kr/kalenderår (medlemsavgift 100 kr, serviceavgift inklusive moms 385 kr) Studerande och pensionärer: 100 kr/kalenderår Certifieringsavgift: 300 kr/3 år * Personuppgifter gäller t.o.m. årsmötet 2005

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016

Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 1(5) Råd och riktlinjer till medverkande på Transportforum 2016 Hej! Linköping, november 2015 Först och främst vill jag på förhand rikta ett stort tack till dig som ska medverka som föreläsare och/eller

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker

Kommunala Mediacentralen våren 2006. Lathund. för beställning av läromedel. via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Lathund för beställning av läromedel via Svenska Läromedel på Internet (SLI) Läromedel Böcker Kommunala Mediacentralen KMC Hur hittar jag till Läromedel via SLI: Gå till KMC:s hemsida www.kmc.sodertalje.se.

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 9 november 2009 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014 Sveriges Guideförbund Organisationsnummer 825001-7772 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVERIGES GUIDEFÖRBUND 2014 1 januari 2014-31 december 2014 Styrelsen har bestått av: Birgitta Ekesand Ordförande Föreningen

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 7 2010/2011. Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 7 2010/2011 Tid: Lördagen den 11 december 2010, kl. 13.00 17.00 Ajournering: Matpaus kl. 15.10 15.35. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg. Ledamöter:

Läs mer

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012

Sveriges Naturistförbund, SNF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/2012 Naturiståret 1 maj 2011 30 april 2012. Verksamhetsberättelse 2011/2012 för SVERIGES NATURISTFÖRBUND Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 7 st. protokollförda

Läs mer

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015

Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Styrelsemöte föreningen BiS, den 6 september 2015 Närvarande: Christian Forsell, Anna Hallberg, Lena Lundgren (mötesordf.), Martin Persson (mötessekr.) och Tobias Willstedt Plats: Mångkulturellt centrum,

Läs mer

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare

Lust att snacka LUST ATT SNACKA TIDNINGARNAS FÖRBUND. Bästa lärare LUST ATT SNACKA Bästa lärare Uppgifterna till finns nu i förnyad form för läraren! Materialet som ursprungligen planerades för FN:s familjeår, lämpar sig främst för undervisningen i årskurserna 7 9, men

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt.

På grund av det låga antalet närvarande styrelseledamöter kunde vi konstatera att mötet inte var beslutsmässigt. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 4 2008/2009 Tid: Lördagen den 23 augusti 2008, kl. 13.00 17.20 Plats: Glorias, Sankt Petri Kyrkogata 9, Lund. Ledamöter: Thomas Nilsson, ordförande Lars

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

SPIT2b Basgrupp 1-3 SPIT2b Basgrupp 4-6 Publisher i sal B5222 (Lb) Egen övning Publisher

SPIT2b Basgrupp 1-3 SPIT2b Basgrupp 4-6 Publisher i sal B5222 (Lb) Egen övning Publisher Uppstart Måndag 8 september kl 08.25 Projektinformation 5 sept enligt följande: SPIT2b Hemklassrummet 08.25 Aeb Senare under dagen får vi besök av en journalist. Genomgång av dataprogram Onsdag förmiddag

Läs mer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer

Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Computer Science Fredrik Nilsson, Jonas Wånggren Daniel Strömberg Analys av BI-system och utveckling av BIapplikationer Opposition Report, C/D-level 2005:xx 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1 Plats WSP Stockholm Närvarande Delges: Åsa Vagland Annelie Paavo Ordförande Sekreterare N-dep., Stockholm Trafikverket Region Mitt Tobias Thorsson Vice ordförande WSP, Göteborg Björn Gunnarsson Anna Berlin

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga)

3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd Röstlängd godkänns. (se bilaga) Årsmöte 23/04/09 1. Mötets öppnande 2. Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst 3. Upprop av mötesdeltagare och fastställande av röstlängd 4. Fastställande av dagordning 5. Val av funktionärer för årsmötets

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

ODIN Kontowebb. Bruksanvisning

ODIN Kontowebb. Bruksanvisning ODIN Kontowebb Bruksanvisning ODIN Kontowebb Bruksanvisning Innehållsförteckning: Introduktion s. 1 Logga in till Kontowebb s. 2 Byte av lösenord Språkalternativ 3. Personuppgifter (Personal information)

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Utbildning för gruppadministratörer

Utbildning för gruppadministratörer Utdelningsblad för utbildningen Indexeringsroller Här följer en kort sammanställning av rollerna i ett indexeringsprogram och hur de samarbetar. Gruppadministratör Gruppadministratören tillser FamilySearch

Läs mer

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information

Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Struktur Yrkesförbundet Översikt & information Sektion SPA Sektion Make- Up SEYF Styrelsen Ordförande: Raija Zallot Sekreterare: Maria Sundberg Kassör: Mia Elisdotter Vice Ordförande: Mia Esperlind Ledamot:

Läs mer

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

105 Mötets öppnande Pär Westling hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat. Styrelsemöte SGDK HS, den 17 augusti 2011 PROTOKOLL 11/2011 Plats: Telefonmöte. Tid: Kl 19:30-22:05 Närvarande: Ordförande, Pär Westling Kassör, Pär Franzen Sekreterare/suppleant, för dagen ledamot plats,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Datorn som Pedagogiskt Verktyg

Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lätt-fil för Kortkommandon första hjälpen för att effektivisera arbetet vid datorn Datorn som Pedagogiskt Verktyg Lär dig koppla ihop Internet, MS Word och Paint Shop Pro 6.0 Sammanställd av Peter Essen

Läs mer

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet.

SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. SKYPE uppkoppling under SAAF årsmötet. För första gången kommer SAAF att testa SKYPE uppkoppling under årsmötet. Det gäller dig som har anmält att du kan vara närvarande på telefonen och att du kan identifieras

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Välkommen till nordpilen.se

Välkommen till nordpilen.se Välkommen till nordpilen.se nordpilen.se är ett trådfokuserat forum, på samma sätt som t ex Spårvägssällskapet och Bussnack. Är du van vid dessa forum så är du redan bekant med huvuddragen i nordpilen.se.

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02

Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Protokoll från X-Pokers årsmöte 2008-02-02 Närvarande Fredrik Forsberg Daniel Forsberg Tommy Henriksson Göran Engblom Tom Andersson Micke Almgren Peter Jonsson Henrik Forsberg Frånvarande Anders Grönqvist

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00

Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 SOLNA FÄLTRITTKLUBB PROTOKOLL Järvavägen 7 STYRELSEMÖTE 2010-04-12 170 79 Solna TID: kl. 18.00 www.sfrk.nu PLATS: Nya cafeterian Närvarande: Ej närvarande Vice ordf. Åsa Edquist Tove Almquist Bo Adrianzon

Läs mer

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen

Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Protokoll 2-2014 fört vid styrelsemöte med Svenska Pudelklubbens Centralstyrelse den 15 februari 2014, SPK mellans lokal, Gubbängen Närvarande: Madeleine Bergendahl, ordförande Marita Simring, kassör Lena

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2008-3 ( 27-42) Tid och plats 2008-04-09 i Södertälje Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm 27 Sammanträdets

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS

Goda råd till köpare av översättningar. från Sveriges Facköversättarförening SFÖ FACKÖVERSÄTTAR- ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS Goda råd till köpare av översättningar från Sveriges Facköversättarförening SFÖ S V E R I G E S FACKÖVERSÄTTAR- F Ö R E N I N G S W E D I S H ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS När du vänder dig till

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 081208 Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina Gustavsson

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 1/2005 feb Välkommen till FTI:s vårmöte torsdagen den 17 mars 2005! Mötet hålls i konferenslokalen Kungssvanen, Kungsgatan

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2012

VERKSAMHETSPLAN 2012 VERKSAMHETSPLAN 2012 Enligt styrelsebeslut 2012-02-03 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer