Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid European Information Development. Teknikinformatören. Johan Näsström hedrad av TCeurope. I detta nummer: 2/2004 dec"

Transkript

1 Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information 2/2004 dec Johan Näsström hedrad av TCeurope Vid European Information Development Conference, som hölls i Wiesbaden, Tyskland oktober, hedrades FTI-medlemmen Johan Näsström med TCeurope Technical Communication Award som delades ut för andra gången. Johan får utmärkelsen för involvement and contribution to the promotion of technical communication in Europe and the world and the recognition of outstanding merits in this field. Johan tog journalisthögskoleexamen 1970, och eftersom han tidigare var utbildad ingenjör blev han den förste i Sverige med denna typ av kombinerad utbildning. Under sin långa yrkeskarriär har Johan arbetat med teknikinformation bl.a. på Scania och Ford, varit huvudredaktör för Focus tekniska uppslagsverk och teknik- och vetenskapsredaktör för Bonniers uppslagsverk. Sedan många år är Johan FTI:s delegat i INTECOM där han ansvarar för webbplatsen och alla, som har en hum om vad sådant arbete innebär, vet att det kräver både kunskaper och tid. För de äldre bland FTI:s medlemmar är Johan kanske ändå mest känd som medlem nästan sedan begynnelsen och även som ledamot i styrelsen. I höstas utsågs Johan till sammankallande i FTI:s valberedning. I detta nummer: Det blev Populär Kommunikation till sist! 2 FTI-aktuellt 3 Välbesökt höstmöte 4 Varför läser inte folk bruksanvisningar? 6 TrainMate 9 S1000D en väletablerad informationsstandard 9 Språkligt 10 Det är de små, små detaljerna som gör det! 11 European Information Development Conference 12 INTECOM Annual General Meeting 14 Nya FTI-medlemmar under Certifierade under Sista ordet... 16

2 Det blev Populär Kommunikation till sist! På det välbesökta höstmötet den 20 oktober sattes punkt för diskussionen om vilken tidskrift som i fortsättningen ska ingå i medlemskapet. Efter en kortare debatt vann alternativet med kollektiv prenumeration på Populär Kommunikation med klar majoritet, bl.a. med hjälp av fyra poströster. Totalt fem poströster avgavs, kanske unikt i föreningens historia. Vi kunde alltså glädja oss åt ett stort engagemang från medlemmarna i denna fråga. Beslutet betyder alltså att: Fr.o.m och tills vidare kommer alla FTI-medlemmar att erhålla Populär Kommunikation som en del av medlemskapet Samtidigt kommer Teknikinformatören att distribueras digitalt, antingen direkt via e-post eller om detta visar sig tekniskt ohanterligt på så sätt att medlemmarna varskos när ett nytt nummer finns att hämta på FTI:s hemsida. Med andra ord måste vi få aktuella e-postadresser till alla medlemmar och de som inte har någon e-postadress måste meddela detta. Läs mera om detta på sidan 3. För närvarande ser det ut som om vi kommer att skicka kallelse till vår- och höstmötena med vanlig post. Styrelsen genom Mats Linder Teknikinformatören är främst ett forum där medlemmarna i Föreningen Teknisk Information (FTI) kan utbyta erfarenheter genom att diskutera yrket, språk, illustrationer och andra angelägna ämnen. Teknikinformatören är också en kanal där föreningens styrelse och certifieringskommitté kan informera om t.ex. möten, evenemang och certifieringsfrågor. Innehållet i Teknikinformatören är, förutom material från styrelsen och certifieringskommittén, helt beroende av det som medlemmarna själva bidrar med. Redaktionen välkomnar därför bidrag från medlemmarna. Ansvarig utgivare Åke Rullgård Pidoc-System, Box 355, VÄSTERÅS e-post: Redaktör Tommy Persson Steglitsvägen 3 B, LUND e-post: Utgivning 4 nummer per år. Redaktionellt material sänds till Redaktionen ansvarar inte för insänt icke beställt material. Åsikter framförda i signerade artiklar behöver inte delas av Föreningen Teknisk Information (FTI). Innehållet i Teknikinformatören lagras elektroniskt och kan komma att bli åtkomligt via Internet eller på annat sätt. Skribenter och bildskapare måste uttryckligen meddela förbehåll mot att få sitt material tillgängligt på detta sätt. Eventuellt utbetalt arvode inkluderar dock Teknikinformatörens rätt till elektronisk publicering. Copyright 2004 respektive skribent/ bildskapare och Teknikinformatören. För tillstånd om återgivning av artikel eller dylikt, kontakta respektive skribent/bildskapare eller redaktionen. Information såsom medlems namn, adress m.m. behandlas med modern informationsteknik och lagras hos Föreningen Teknisk Information (FTI) som äger Teknikinformatören. Annonser i Teknikinformatören tas emot under antagandet att de överensstämmer med svensk norm beträffande annonspraxis. Det faktum att en annons accepteras för publicering i Teknikinformatören innebär inte att produkten/tjänsten godkänns av FTI. Pris för helsida (180 x 254 mm): kr Pris för halvsida (180 x 125 mm) eller helspalt (88 x 254 mm: kr Pris för halvspalt (88 x 125 mm): 700 kr Moms tillkommer på dessa priser. Kontakta redaktionen, e-post: Det går också att annonsera på FTI:s hemsida. Kontakta Henrik Lundström e-post: Detta nummer av Teknikinformatören är tryckt på miljövänligt papper av Elanders Skogs Grafiska, Malmö. Typsnitt: Adobe Garamond och Myriad. 2

3 FTI-aktuellt Vårmötet 2005 Vårmötet hålls torsdagen den 17 mars. Lokal är inte bestämd när detta skrivs, men det blir med stor säkerhet någonstans i Stockholm. Du kommer att få kallelse med Posten i god tid före mötet. Val på årsmötet Som vanligt ska det förrättas val på årsmötet. Vet du en eller flera kandidater som du tycker är lämpliga att ingå i styrelsen, tag kontakt med någon i valberedningen: Johan Näsström, Ulf-L Andersson (ULA), Kicki Wramner, Du får gärna föreslå dig själv om du känner för det! Rapport från extra föreningssammanträde 20/10 I samband med höstmötet hölls ett extra föreningssammanträde. Beslut togs i tre frågor: 1. 4 i FTI:s stadgar ändrades till: Medlem som inte betalat in årsavgift trots påminnelse därom kan uteslutas ur föreningen genom styrelsens beslut. 2. Till valberedning utsågs: Johan Näsström, Ulf-L Andersson (ULA) och Kicki Wramner. Johan Näsström är sammankallande. 3. Alla medlemmar får tills vidare tidningen Populär Kommunikation (kollektiv prenumeration) Teknikinformatören ges ut i elektronisk form. Nu är det viktigare än nånsin med medlemmarnas e-postadresser En av anledningarna till att FTI måste ha tillgång till medlemmarnas e-postadresser är att vissa nummer av Teknikinformatören kommer att utges i elektronisk form i framtiden. Då måste vi ha din e-postadress för att antingen kunna skicka tidningen till dig i form av en pdf-fil som bilaga till ett e-brev eller för att varsko dig att tidningen finns på vår hemsida och kan läsas där eller laddas ned. Vi ber därför dig som inte har meddelat FTI din e-postadress, eller dig som är osäker på ifall FTI har rätt e-postadress, att gå till FTI:s hemsida och klicka på Medlemskap. Använd ändringsblanketten. Du kan ange en adress till ditt hem och en till arbetet. Du som saknar e-postadress, eller inte vill bli bli nådd per e-post, måste tala om detta. Skriv ett brev till FTI, Box 5710, Stockholm. Gör det till en vana att i fortsättningen regelbundet besöka vår hemsida! Fortsätt att värva medlemmar! Under 2004 fick vi 45 nya medlemmar. Tack alla ni som engagerat er och värvat medlemmar! Den som var bäst av er, värvade hela åtta stycken. Det är bra med 45 nya medlemmar, men det räcker inte. Vi måste bli betydligt fler under 2005! Nu finns det ju ytterligare ett starkt argument för att bli medlem, nämligen att prenumeration på Populär Kommunikation ingår i medlemsavgiften. En separat helårsprenumeration kostar 980 kr + moms medlemsavgiften till FTI är 485 kr/år och inkluderar helårsprenumeration på Populär Kommunikation. Vilket klipp! Använd den anmälningsblankett som finns under Medlemskap på FTI:s hemsida Rapport om SecureDoc Handledning om bruksanvisningar från TCeurope Handledningen om bruksanvisningar, SecureDoc, från TCeurope har per den 31 december 2004 skickats ut till 78 FTI-medlemmar, dvs. till cirka 15 % av medlemskåren. Av dessa 78 är 33 kvinnor, dvs. cirka 42 %, och det ska jämföras med att cirka 30% av FTI-medlemmarna är kvinnor. Dessa har alltså visat större intresse för handledningen än männen, vad som nu kan utläsas av detta. Fler beställningar, från såväl manliga som kvinnliga medlemmar, välkomnas och du gör din beställning per e-post till ange Beställning av SecureDoc i ämnesraden. Skriften skickas gratis per e-post till FTI-medlemmar. Handledningen har glädjande nog uppmärksammats av Institutionen för information, design & produktutveckling vid Mälardalens högskola, som bett om att få kopiera anvisningen och använda den i undervisningen. Inför en kurs under höstterminen 2004 har handledningen distribuerats till 32 elever. FTI kommer att få rapport om erfarenheter från denna användning av handledningen eventuellt vid årsmötet den 17 mars Om någon beställt handledningen och inte fått den inom en vecka, så har beställningen kommit bort. Vi beklagar om så har skett och ber dig att beställa på nytt. Om du trots förnyad beställning inte får någon leverans, ber vi dig ringa FTI:s telefonsvarare och tala in en beställning och tydligt uppge e-postadress. Du kan också skriva brev till FTI, Box 5710, Stockholm. Märk kuvertet SecureDoc. Synpunkter på SecureDoc Vi är mycket tacksamma att få synpunkter på handledningen, helst per e-post till ange Synpunkter på SecureDoc i ämnesraden. Styrelsen Efterlysning av halsduk Vid höstmötet i oktober var det någon som tog fel på halsduk, troligen av misstag. Min halsduk var en Beige Pashmina utan mönster. Den var en present och den har affektionsvärde för mig. Därför vill jag gärna byta tillbaka. Var vänlig kontakta mig! Agneta Varel 3

4 FRÅN HÖSTMÖTET Välbesökt höstmöte Drygt 70 personer deltog i FTI:s höstmöte den 20 oktober. Bland deltagarna märktes Nicholas Hill från vår Finska systerförening, STD. Liksom förra året hölls mötet på Kungssvanen i Stockholm en lokal som enligt min mening är mycket lämplig för ändamålet, dels ligger den centralt till på Kungsgatan, lätt att hitta, dels är utrymmet lagom stort för de olika mötesaktiviteterna. Förmiddagen ägnades åt olika föredrag, eftermiddagen åt Idémarknad. Däremellan hann vi med att hålla ett extra föreningssammanträde. Mer om sammanträdet i en separat notis på sidan 3. Den förste föredragshållaren, Carl-Johan Wilén, Saab Aerosystems, berättade om S1000D, som blivit dokumentationstandard i den militära världen. Ernesto Katzenstein, Bombardier, tog vid och lät oss ta del av sina erfarenheter från införandet av TrainMate, ett webb-baserat dokumentationsystem för tåg. Efter en paus med tillfälle för deltagarna att sträcka på benen och inta förfriskningar, följde så ytterligare två föredrag. Hade de två första varit teknikinriktade, så var de här mera åt det humanistiska hållet. Eva Gyllensvaan, Edumera Utbildning, kåserade om kulturkommunikation. Hon jämförde olika kulturers syn på bl.a. samarbete och beslutsprocesser. Hon tog också upp sådant man måste tänka på vid överföring av teknikinformation till läsare med annan kultur. Förmiddagen avslutades av Tomas Kalén, Göteborgs universitet, som ställde den för oss teknikinformatörer nog så intrikata frågan Varför läser inte folk bruksanvisningar? 4

5 FRÅN HÖSTMÖTET Eva Gyllensvaan, Edumera Utbildning, talar om interkulturellt tänkande. okom interkulturellt tänkande. Från SFÖ:s monter på Idémarknaden Något entydigt svar fick vi inte, men han gav oss en hel del att tänka på. Det var ovanligt många montrar på eftermiddagens Idémarknad. Hela åtta stycken: Batteri Kommunikation, Excosoft, INK, Makromedia, Selecto, SFÖ Sveriges Facköversättarförening Språkkonsulter i svenska och Xplanation. Det var intressant att gå runt och lyssna till och diskutera med aktivatorerna i vitt skilda ämnen som dokumenthanteringssystem, språk. översättning och kursverksamhet. Lika givande Här hålls ett extra föreningssammanträde Tomas Härdelin, närmast kameran, sköter protokollet på en bärbar pc. Från Batteri Kommunikations monter på Idémarknaden. var det att under tiden träffa andra medlemmar och utbyta erfarenheter och annat. Jag tror att jag är representativ för mötesdeltagarna, när jag riktar ett stort tack till dem i styrelsen som lagt ned ett förtjänstfullt arbete för att göra årets höstmöte till ett både givande och trevligt arrangemang. Tommy Persson Bilder: Henrik Lundström 5

6 FRÅN HÖSTMÖTET Tomas Kalén serverade ett intressant föredrag om något som teknikinformatörer har anledning att fundera över: Varför läser inte folk bruksanvisningar? Tomas lovade inte ut något allmängiltigt recept på hur man ska författa bruksanvisningar som blir s.k. kioskvältare men gav en värdefull exposé av orsaker bakom våra vanor att hantera bruksanvisningar. Här följer en sammanfattning av vad jag hann uppfatta som mest intressant. Många av dagens bruksanvisningar handlar om system som liknar datorer, dvs. man har att göra med ett gränssnitt av typ dataskärm. Utformning av bruksanvisningar handlar därför till stor del om människa-maskininteraktion. Två olika designansatser har studerats: 1 Textcentrerad design 2 Läsarorienterad design Föredraget koncentrerades på nr 2, den läsarorienterade designprincipen. Några axplock om den textorienterade linjen nämndes dock, såsom att det från början var lingvister och språkvetare som arbetade med den här ansatsen av ganska naturliga skäl texten stod i centrum och följande frågor behandlas: Läsbarhet är av centralt intresse. Tekniker som läsbarhetsindex, LIX och liknande, har dock inget med informationsdesign att göra. LIX kan dock vara bra för undersökning av allmänt intryck av en text. Man ska naturligtvis skriva enkelt Vissa gränssnitt bättre än andra, användning av olika teckensnitt kan underlätta Det uppstår alltid konflikter: den läsvane tycker att det är för mycket text medan den som inte har läsvana tycker tvärt om. Om den läsarcentrerade ansatsen fångade jag upp följande: Viktigt att känna till egenskaper hos läsaren Hur läser man och varför? Läsförståelse mycket viktigare fråga än läsbarhet! Human factors måste beaktas Det förekommer konstiga anvisningstexter som ger upphov till funderingar om varför de sätts upp och till vem eller vilka de riktar sig. Följande exempel angavs: Larmat fönster får ej öppnas utanför larmad tid När får man öppna det här fönstret? Om detta ger anvisningen inget besked och det bästa vore kanske att i fall som detta ta bort skylten och ordna så att fönstret inte kan öppnas. En egen reflektion om texter som är mycket intetsägande: Det gäller texter som skrivs in i samband med revisioner av t.ex. ritningar där utförda revisioner ska specificeras. Alltför ofta förekommer i dessa sammanhang bara ordet Ändring eller Uppdatering utan någon som helt precisering av vad som ändrats eller uppdaterats. Att bara ange något av dessa ord är helt meningslöst och är svårt att förstå hur någon kan lämna sådana arbeten efter sig. I fall som detta måste man naturligtvis göra en beskrivning av vad som ändrats och helst även orsaken. Nu åter till Tomas Begriplighet är ett svårt område. Olika interaktionsmodeller har utvecklats. Ett känt forskarnamn i detta sammanhang är P. Wright, och den som vill veta mer hänvisas till t.ex. Wright. P (1988). Issues on content and presentation in document design. I M. Helander (Red.), Handbook of Human-Computer Interaction. New York, NY: Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland). Olika lässtrategier har undersökts, t.ex. av J.C. Redish som identifierat följande lässtrategier: Läsa för att göra (Reading-to-do) Läsa för att lära (Reading-to-learn) Interaktionsdilemmat läsa för att göra läsa för att lära (Reading-to-learn-to-do) Mer om resultat från hans forskning finns i Redish, J.C. (1993). Understanding readers. I C. Barnum och S. Carliner (Red:er), Techniques for Technical Communicators. New York, NY: Macmillan. Minimialistisk design verkar vara en lovande väg och man har gjort empiriska studier av läsare och funnit att Inlärningen är ofta kaotisk, läsaren läser inte från pärm till pärm utan hoppar mer eller mindre planlöst i texten Läsaren hoppar över text, Det är ju bara info lär vara en förekommande kommentar hur den nu ska tolkas. Läsaren handlar i stället för att läsa Läsaren hamnar fel Dessa symptom för mina tankar till Homo Rapidens, den snabba människan, som ULA förutsåg i sitt föredrag vid FTI:s 40-årsjubileum i mars ULA trodde att denna Homo 6

7 FRÅN HÖSTMÖTET Rapidens skulle vara tydligt utvecklad först 2038 men det finns tydligen redan nu tecken på att denna variant av Homo Sapiens redan börjar visa sig i form av otålighet av den typ som framgår av uppräkningen ovan. Som vanligt gäller att den som lever får se. Mer om minimalistisk design finns i: Carroll, J.M. (1990). The Nurnberg Funnel: Designing Minimalist Instruction for Practical Computer Skill. Cambridge, MA: MIT Press. Carroll, J.M. (Red.) (1998). Minimalism Beyond the Nurnberg Funnel. Cambridge, MA: MIT Press. Personer har olika läggning vilket påverkar läsningen. Vissa har ett stort handlingsbehov som leder till följande: Man kommer igång snabbt Stöd för eget utforskande (exploring) behövs Andra är uppgiftsorienterade och vill ha förankring i verkliga uppgifter. Mindre att läsa (less is more) tilltalar många och man talar om det s.k. Pingvinsyndromet, som innebär att läsaren anser sig ha fått mer information än vad som förväntats och som anses nödvändig. Om jag förstod saken rätt har metaforen, Pingvinsyndromet, sitt ursprung från någon som köpt en bok om pingviner och reklamerade boken därför arr den innehöll för mycket information om dessa djur och mer än vad personen hade tänkt sig. Det finns alltid ett behov av stöd för feligenkänning och återhämtning och information om detta bör finnas i direkt anslutning till beskrivningen av det korrekta förfarandet. Oftast brukar det bara finnas en torftig och svårtolkad tabell över felsituationer i slutet av bruksanvisningarna. Det går att göra explorerande instruktioner för alla. Det är viktigt med uppgiftsorientering och den bärande principen ska vara lite text. Men OBS! en minimalistisk instruktion behöver nödvändigtvis inte innehålla mindre text än en konventionell instruktion. Poängen är att överflödig och redundant text tas bort. Reduktion av text kräver god språkbehandling, bl.a. effektiv och rättsyftande användning av pronomen i stället för upprepning av substantiven vilket gör texten tung. Det finns alltså stora utmaningar för teknikinformatören. Tomas gav ett slutligt gott råd: Ta in användarna i designprocessen! Denna uppmaning stämmer också in på en mening i ULA:s jubileumsföredrag: Alltför ofta krävde på den tiden (sekelskiftet 2000) hantering av teknisk apparatur omfattande inlärning som skulle kunnat undvikas eller minskas om man vid konstruktionen lagt ner mer arbete på att göra tekniken lätthanterlig. Detta skriver jag själv under på och det stöder min egen tes om att man bör göra bruksanvisningen först tillsammans med representativa användare och sedan låta bruksanvisningen styra utvecklingen av utrustningen. Vi teknikinformatörer får följa upp och tillämpa forskningsresultat från dagens föredragshållare, Tomas Kalén, och andra i hans bransch och därmed bidra till förbättrad folkhälsa genom att eliminera orsakerna till sådan frustration över bruksanvisningar som redovisas i Lars Erikssons kåseri Om bruksanvisningar i FTI-nytt 2/2004. Åke Rullgård Bild: Henrik Lundström Sammanfattning Att skriva är svårt Att få folk att läsa är svårare Fokusera på läsaren Utforma instruktioner tillsammans med läsarna Minimal design kan vara bra 7

8 Skribenta Skribenta fokuserar på dig som skribent och på själva skrivakten. Arbetet runt omkring ska förenklas så långt det går. Allt för att du som skribent ska kunna ägna din tid åt det du gör bäst att skapa dokumentation. Förenkling är ett ledord i Skribenta. Varför lägga ner tid på administration och kringsysslor när du bara vill skapa? Översättning, återanvändning, publicering, versionshantering och varianthantering är begrepp som är självklara i ditt arbete som skribent. Det är alla viktiga delar i arbetet. Viktiga delar som måste fungera bra. Detta ligger till grund för dokumentationssystemet Skribenta. Skribenta är en komplett lösning som hanterar allt från lagring och redigering till publicering och översättning. Skribenta kan enkelt anpassas så att den speglar den miljö du vill arbeta i. Lagringen av information i Skribenta, samt versions- och varianthanteringen ger dig stor kontroll över vad som levereras till vilken kund vid vilket tillfälle. Det ger dig också möjligheter att utnyttja återanvändning av information. Skribenta låter dig enkelt återanvända allt från hela dokument ner till enskilda tecken. Publiceringen av information i Skribenta är mycket enkel. Helt automatiskt kan du publicera hela eller delar av informationen till exempelvis Pdf eller på Internet/intranät. Översättningen är en annan tidskrävande process som är automatiserad i Skribenta. Samtal med översättningsbyråer har förts under hela framtagandet av lösningen och har bidragit till en positiv utveckling av arbetet både för dig som skribent och för översättaren. Lösningen är mycket kostnadseffektiv och minimerar översättningsbyråns kringsysslor så att även de kan ägna sig åt det de gör bäst att översätta. Användare av Skribenta gör själva beräkningen att de nu kan prestera 4-5 gånger mer än de gjorde tidigare. Skribenta ökar din överblick, ger dig möjlighet att återanvända din information på ett effektivt sätt samt hjälper dig att erbjuda dokumentation som är: aktuell och korrekt produktanpassad kundanpassad språkanpassad förenlig med den grafiska profilen en säljkanal som visar nya möjligheter integrerad, en del av produkten/tjänsten Vill du veta mer? Kontakta Excosoft på telefonnummer eller läs mer på

9 FRÅN HÖSTMÖTET Ernesto Katzenstein från Bombardier Transportation (f.d. ABB Traction och Adtranz) i Västerås har arbetat i många år med att utveckla och genomdriva TrainMate ett dokumentationsprojekt för rullande järnvägsmateriel dvs. det som vi i dagligt tal kallar tåg, Att hitta en lösning som passar både kunden och teknikinformatören var en utmaning. Att sälja lösningen till företagsledningen, som hade liten förståelse för arbetet med dokumentationen och den nya tekniken, var inte det lättaste startade man projektet och utvecklingsarbetet av TrainMate. Redan året därpå kunde man leverera den första versionen av dokumentationen för de nya tunnelbanevagnarna i Stockholm. TrainMate är ett webb-baserat dokumentationssystem som bygger på XML-teknik och har Epic som författarmiljö. Både kund och leverantör sparar stora belopp i administration och kopieringskostnader. De största utmaningarna var inte så mycket relaterade till tekniken. Det svåra var att ändra fokus från dokument utan information, från internt behov till kundbehov, från beskrivande dokumentationen (som ligger ingenjören varmt om hjärtat) till underhållsdokument (som kunden fokuserar på), från diskussioner om vad som står i kontrakt till att försöka se de verkliga behoven som kunden kommer att ha under ett tågs långa ekonomiska liv (normalt över 30 år). Teknikinformatörerna hade i början problem med att arbeta i en miljö där de inte kunde se slutresultatet och påverka layouten. De vande sig dock snabbt vid att systemet styr layouten så att de helt kan fokusera på innehållet. Idag har TrainMate installerats hos kunder i Sverige, Danmark, Storbritannien och Rumänien, och man håller på att integrera systemet i en global lösning för produktion och leverans av dokumentationen inom Bombardier globalt. Agneta Varel S1000D en väletablerad informationsstandard Föredragshållaren Carl-Johan Wilén, Saab Aerosystems, är Co-Chair Technical Publications Specification Maintenance Group i Technical Publication Specification Maintenance Group (TPSMG) inom AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD). ASD representerar försvarsindustrin i Europa i frågor av gemensamt intresse, med målsättningen att höja konkurrenskraften i sektorn. Under föredraget gav Johan en översiktlig information om S1000D och dess användning. S1000D såg dagens ljus 1989 och då i form av en publikationsstandard för europeiskt militärflyg. Nu, 15 år senare, är den accepterad av de flesta militära kunder runt om i världen. Johan ställde sig frågan om anledningen till detta är: att S1000D är framtagen gemensamt av producenter, konsumenter och programvarutillverkare? att den hålls kontinuerligt uppdaterad och anpassad för distribution via Internet? eller kanske rentav för att man fortfarande kan producera sidorienterad dokumentation från lyckas i den interkulturella kommunikationen krävs nya kunskaper. Jag har gjort en sammanställning av föredraget i form av en 9-sidig pdf-fil. Du som är intresserad av att ta del av innehållet, skicka ett e-brev mig, Thomas Härdelin 9

10 SPRÅK Språkligt Under vinjetten Språkligt tar Åke Rullgård upp sådant som kan vålla problem både för skribenter och översättare. Skriv gärna till Åke om du har kommentarer, eller om har andra språkfrågor som du vill ta upp. Du når honom under e-postadressen I det här numret av Teknikinformatören består Språkligt av ett referat av ESS-konferens och en påminnelse om att en dålig ursprungstext kan bli mycket dyr i slutänden. ESS står för Examinerade språkkonsulter i svenska och dessa konsulter sysslar med det som namnet anger, dvs. de hjälper andra i företag och offentlig sektor med att skapa begripliga texter. ESS anordnar varje höst en språkkonferens som i år, 2004, bjöd på följande programpunkter: Dövas tvåspråkighet, professor Kristina Svartholm Kulturell anpassning av översättningar, Nima Daryamadj, grafisk designer Mångspråkighet och identitet, Jonas Hassen Khemiri, författare av boken Ett öga rött och sommarpratare Detta program kan tyckas ha få beröringspunkter med FTI:s verksamhet men det visar sig att det som förmedlades kan ge nyttiga impulser även i sammanhang där FTI-medlemmar är verksamma. Dessutom deltog jag i konferensen som ett led i det samarbete som FTI och ESS önskar utveckla. Här kommer en sammanfattning av de viktigaste intrycken. Dövas tvåspråkighet En teknikinformatörs uppgift är ju att förmedla kunskap om teknik och tekniska frågor och ofta kan mottagaren ha något handikapp, t.ex. dövhet eller nedsatt hörsel. Handikappet behöver inte hindra den handikappade från att sköta avancerade uppgifter, förutsatt att hon/han får tydliga instruktioner. Ibland kan dessa behöva förmedlas med teckenspråk och detta kräver goda tolkar. I enklare fall, där handikappet består i nedsatt hörsel, är det viktigt att ljudmiljön görs så god som möjligt för att den handikappade ska kunna ta emot informationen på ett säkert sätt. Till god ljudmiljö hör inte bara att det ska vara bullerfritt, utan man ska också iaktta god samtals- och diskussionsdisciplin i t.ex. sammanträden, så att deltagarna inte pratar i munnen på varandra. God ordning av detta slag gynnar inte bara den som har nedsatt hörsel. Kulturell anpassning av översättningar Som exempel på kulturell anpassning använde föredragshållaren Nima Daryamadj IKEA:s introduktion av produkter på marknader i arabländerna. Denna anpassning bestod till stor del i att se till att det inte förkom några kvinnor på bilder i kataloger och broschyrer och var på sitt sätt rätt så beklämmande att höra. Nima Daryamadj berättade också en del om färger som inte är gångbara i olika geografiska områden och om historisk bakgrund till olika regler som gäller. Han hävdade t.ex. att den röda färgen inte anses passande i vissa sammanhang. Aversionen mot den röda färgen skulle, sade han, bero på någon association till dålig respekt för tidigare generationers ansträngningar och han hänvisade till 1 Mos, 25 kap, Det är mycket en teknikinformatör ska hålla reda på. Som avslutning visade Nima Daryamadj ett dussintal modeller av citationstecken som förekommer i olika länder, s.k. 66- och 99-modeller ( och ), blandning av dessa, s.k. gåsögon i olika riktningar (» och «) m.m. En standardisering vore önskvärd så att man slapp ägna tid åt val av rätt citationstecken och att hamna i diskussioner om frågor av detta slag. Frågetecken används också på olika sätt i olika länder, t.ex. inleder man i spanska språket frågor med ett upp-och-nedvänt frågetecken ( ) och avslutar frågor med vanligt frågetecken. Den principen vore något att ta upp även i andra språk eftersom markörer av detta slag som kommer före text av visst slag kan underlätta läsningen. Mångspråkighet och identitet I det sista föredraget berättade författaren Jonas Hassen Khemiri om arbetet med sin bok, Ett öga rött, och om den kritik av olika slag som han fått av boken. Det handlade om fiktion och har inte något med teknikinformation att göra. Men det var mycket intressant att höra hur en författare arbetar, och hans poängtering av att han skapat ett litterärt verk som inte ska betraktas som någon självbiografi där författarens egna åsikter torgförs. Vissa kritiker hade tydligen inte fattat detta. Till sist Att det är nödvändigt med ett effektivt språk vittnar en artikel i Dagens Industri den 29 september 2004 om. Där stod följande rubrik att läsa över en av artiklarna: Obegripligt, skriv om Vad handlade detta om? Jo, börsen hade stoppat en aktieintroduktion därför att prospektet var för krångligt och detta trots att framtagningen av prospektet kostat en hel del. Eller vad sägs om följande kostnadssammanställning som anses typisk för ett prospekt: Internationella jurister skriver prospektet 5 10 Mkr Svenska jurister kontrollerar formaliteter 1 2 Mkr Fondkommissionärerna anlitar internationella jurister 3 6 Mkr Fondkommissionärerna anlitar svenska jurister 1 2 Mkr Varje ägare betalar för juristtjänster 1 2 Mkr Summa Mkr Med en så stor insats borde man ha satsat mer på språket i prospekttexten så att resultatet kunde ha fått godkänt redan från början. En del av kostnadsposterna skulle kanske ha kunnat bli mindre om man kontrollerat språket i varje moment. En språklig klumpighet i första steget smittar efterföljande steg och drabbar efterföljande steg än mer när arbetet bedrivs på olika språk. Åke Rullgård 10

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11

facköversättaren Syns du inte Finns du inte PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR DET? 11 organ för sveriges facköversättarförening nr 5 2011 årgång 22 facköversättaren Syns du inte Finns du inte F OTO : I S TO C K P H OTO PORTRÄTT: DIRK LÜBBERS 4 CAT-MOLNEN HOPAR SIG 8 LOKALISERING VAD ÄR

Läs mer

Starta en Tidskrift! Ge ut en bok!

Starta en Tidskrift! Ge ut en bok! Starta en Tidskrift! Ge ut en bok! ISBN: 978-91-7437-077-5 nätverkstan och publit Tryck: Eprint, 2010 Denna lilla skrift är vår första version av en handbok för publicister i den digitala tidsåldern. Vi

Läs mer

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17

FACKöversättaren. Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11. Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/2006 Årgång 17 FACKöversättaren Organ för Sveriges Facköversättarförening Nr 3/200 Årgång 17 Sommarläsning! Konferensen presenteras på sidorna 5 11 FACKöversättaren 3/200, årgång 17 Författarna svarar ensamma för innehållet

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008

QVINTENSEN. Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008 QVINTENSEN Svenska statistikersamfundet och Statistiska föreningen Produktionskostnad: 35 kronor Årgång 1 Nummer 1 Februari 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen 4 Surveyföreningen

Läs mer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer

AKTUELL. tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04. Centrum för tjänsteforskning CTF. Våra två nya doktorer AKTUELL tjänsteforskning Nr 46, dec 03 - mars 04 Johan Quist och Per Kristensson Våra två nya doktorer Foto Per Olsson Den 11 juni 2003 försvarade Johan Quist sin avhandling för ekonomie doktorsgrad i

Läs mer

2008 Sveriges Facköversättarförening

2008 Sveriges Facköversättarförening 2008 Sveriges Facköversättarförening INNEHÅLL Välkommen till SFÖ och översättaryrket!... 3 Praktiska tips... 4 Ekonomi och bokföring... 10 Goda råd för din marknadsföring... 14 Nätverkandets möjligheter...

Läs mer

Glassen smälter och dess entropi ökar

Glassen smälter och dess entropi ökar Årets statistikfrämjare utsedda sidan 9 Om kurser i industrin sidan 24 svenska statistikfrämjandet nr 2 2013» Det som gör statistikrelaterade texter särskilt utmanande för en språkvårdare är så klart att

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr

Rösten som förgyller TV-sporten. Nr 1 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Uppdrag: Skapa efterfrågan Information om bokslutsrapporten en het potatis? K1 för ideella föreningar Rösten som förgyller TV-sporten

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5

insamling nu Lång vandring gav stor uppslutning Så ger skratt stöd till utsatta en tidning från frii l frii-medlemmar säger upp anställda 5 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 88 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi cirka fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar för etisk

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 1 2008 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Lena Söderberg öppnar FFS-dagarna, s 4 Internationell punktläsning, sid 20 Baskurser blir roligare, sid 16 nya Ges

Läs mer

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor.

Brev. Insamlingsmål nått. FRII-Brevet 10 år! Extra stort jubileumsnummer. nr 2/04. FRIIs årsmöte. Uppdrag Granskning om minnesgåvor. Brev nr 2/04 FRII är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av 77 frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Tillsammans har vi ca fyra miljoner sympatisörer. FRII verkar

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet.

Kurser som ingår och presentationen Projektarbete A (100p), Information & layout (50p) och Svenska C (50p) ingår i projektet. PROJEKTBESKRIVNING EIKU3 TESSINSKOLAN 2007-02-12 Syfte och avgränsningar Syftet med vårt arbete är att skaffa oss en helhetsbild av vårt fadderföretag Moretimes strategi för att locka nya kunder till företaget.

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer

Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Att utforma en teknisk manual Med tillhörande riktlinjer Linda Runvall Satu Parantainen Textdesign, 120p Institutionen för innovation, design och produktutveckling Examensarbete i informationsdesign, 10p

Läs mer

Fotterapeuten nr. Marknadsföring 1 ISSN 2001-5844. tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER

Fotterapeuten nr. Marknadsföring 1 ISSN 2001-5844. tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER Fotvård är vår specialitet Fotterapeuten nr tidningen FÖR sveriges FOTTERAPEUTER 1:2014 Marknadsföring 1 ISSN 2001-5844 Utbilda dig till Laserterapeut Kurserna i laserterapi hålls på Axelsons Fotterapeut

Läs mer

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta

Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan. Jämställdhet är inte så enkelt att mäta niversitetsläraren 17/09 Pontus Ringborg, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i högskolan Jämställdhet är inte så enkelt att mäta Sid 4 Modern pedagogik Lärarrollen är förändrad Sid 6 Undervisning

Läs mer