Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inflyttningsguide. Välkommen till oss!"

Transkript

1 Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende hos oss. Om du undrar över något, kontakta din förvaltare, telefonnummer och adress finns på baksidan NY Jrflla Kommun.indd :58:10

2 Hoppas du kommer att trivas! Järfällahus AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Företaget leds av en politiskt tillsatt styrelse. I denna broschyr finns generell information som gäller alla Järfällahus lägenheter. Mer specifika upplysningar om just ditt bostadsområde får du i ett separat blad. Allmän service till dig som är hyresgäst hos oss får du i Boservice, vår kundtjänst på Drabantvägen 2. Telefonnumret är Ring detta nummer för att göra felanmälan per telefon! För mer specifika frågor om ditt boende, kontakta din förvaltare! Vägar till information Webbplatsen Bo i Järfälla På vår webbplats finns nyheter, Vårt nyhetsbrev Bo i Järfälla information, blanketter m m. Som hyresgäst har du utkommer flera gånger om tillgång till Mina sidor. När du loggar in på Mina sidor året och delas ut till alla kan du bl a göra felanmälan, ställa dig i vår seniorkö och hyresgäster. Nyhetsbrevet ansöka om internt lägenhetsbyte. kan läsas både i pappersformat och på vår webbplats. Aviseringar och anslag Broschyrer, foldrar och bruksanvisningar När något behöver utföras i ditt hus eller i din lägen- Järfällahus har trycksaker som informerar om olika het, aviserar vi det genom lapp i brevlådan eller anslag aspekter av ditt boende. Flera av dem kan laddas ned på i porten. Du är då skyldig att följa våra instruktioner. Annars finns de att få via Boservice NY Jrflla Kommun.indd :58:13

3 Tre sätt att betala hyran 1 Autogiro E-faktura (elektronisk hyresavi) 2 Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt Du ansöker om E-faktura via din internetbank. Då konto på förfallodagen. Blankett för ansökan om auto- får du hyresavierna i elektronisk form. På en E-faktura giro finns i Boservice eller på är alla uppgifter ifyllda och du behöver bara godkänna Det är bara den som står på hyreskontraktet som betalningen. Klicka på Järfällahus AB och fyll i efterfrå- kan ansöka om Autogiro. Betalningsfil sänds till gade uppgifter. Bankgiro-centralen 2-3 bankdagar innan förfallodagen. Det är bara den som står på hyreskontraktet som Dragningen sker sista vardagen i varje månad. kan ansöka om E-faktura. Om vi redan skickat hyres- Hyresbeloppet måste finnas tillgängligt på ditt konto avier till dig, får du din första e-faktura först efterföl- kl på förfallodagen. Om bank eller kontonummer jande kvartalsperiod. Uppstår frågor, vänd dig till din ändras, måste detta meddelas Järfällahus i god tid. Det bank. ursprungliga kontonumret måste makuleras innan nytt Om du sedan tidigare har Autogiro för hyresbetalning, kontonummer kan registreras. måste den först makuleras hos din bank innan Blankett för byte av bank kan hämtas i Boservice eller E-faktura aktiveras. Detta eftersom endast ett betal- på Om du sedan tidigare har valt ningssätt kan vara aktivt åt gången. E-faktura för hyresbetalning, måste den först makuleras hos din bank innan autogiro aktiveras. Detta eftersom endast ett betalningssätt kan vara aktivt åt gången. 3 Vanlig hyresavi Ansöker du inte om Autogiro eller E-faktura, får du vanliga hyresavier med posten direkt hem till dig. Vi aviserar kvartalsvis, alltså 4 gånger per år, och du får tre hyresavier vid varje tillfälle. Varje månad har ett unikt identifikationsnummer (OCR-numret) som måste anges för att betalningen ska registreras på rätt månad. Anges fel OCR-nummer har inte rätt hyra blivit betald och du riskerar att få ett inkassokrav. Hyran betalas i förskott och ska vara Järfällahus tillhanda senast den sista vardagen i månaden före den månad som avses NY Jrflla Kommun.indd :58:16

4 Vår servicegaranti Alla våra hyresgäster omfattas av en servicegaranti Uppfyller inte Järfällahus detta bor du som hyresgäst som gäller akuta, allvarliga fel i lägenheterna. gratis tills dess felet är åtgärdat. Servicegarantin gäller Järfällahus AB garanterar att inom högst 24 timmar fel som anmälts till felanmälan eller den av oss anvisade efter hyresgästs anmälan åtgärda: servicejouren. Servicegarantin omfattar ej försäkringsskador som t ex brand, stöld, översvämning mm. 1 Totalt el- eller värmeavbrott i lägenheten. Är hela fastigheten utan el eller värme gäller När det gäller hissar, finns ett separat avtal som regle- däremot inte servicegarantin, då vi inte har möj- rar i vilka fall du som boende kan få ersättning då his- lighet att ställa garantier för externa leverantörer. sen inte fungerar. 2 Elspis helt ur funktion. 3 Kyl och/eller frys helt ur funktion. Givetvis förutsätter 24-timmarsgarantin att Järfällahus 4 Fritt vattenflöde ur kran. personal får tillträde till lägenheten inom denna tid när 5 Lägenheten saknar fungerande toalettstol. felet ska lagas. Hyresrabatt utfaller inte om hyresgästen Finns det mer än en toalett i lägenheten och den själv är vållande. Har våra åtaganden enligt ovan inte ena toalettstolen fungerar, gäller inte garantin. uppfyllts, och du därmed är berättigad till hyresavdrag, ska du anmäla detta till Boservice. Detta måste göras 6 Totalstopp i avlopp. inom en månad efter att felet har avhjälpts. 7 Låsfel på lägenhetsdörr (entré-, altan-, balkongdörr) NY Jrflla Kommun.indd :58:20

5 Våra regler för trivsel och säkerhet Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så att det stör grannarna. Behöver du spika eller borra i väggarna så gör det på andra tider än mellan och Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och gångar. Annars försvårar du för våra städare, försvårar utrymning vid en eventuell brand och hindrar ambulans/brandkår vid utryckning. Så håll utrymningsvägarna fria! Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. Inga sällskapsdjur, varken hundar eller katter, får springa lösa i våra områden eller orsaka störande ljud. Vill du sätta upp parabolantenn, skyltar eller markiser måste du ansöka om tillstånd. Observera att parabol inte får sticka ut över balkongräcket och inte får fästas i fasaden. På de flesta ställen är det förbjudet att grilla på balkong, altan eller utomhus nära huset. Din förvalta- Respektera de regler som gäller vid bokning av Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare. Hjälp till att hålla snyggt i och runt källsorterings- re kan ge närmare information om ditt område. Har du bil så parkera den på avsedd plats. Respektera att besöksparkeringarna behövs för såväl dina som andras gäster. utrymmena. Om alla sorterar rätt och inte skräpar ned, blir det trevligt att källsortera och vi undviker Det är inte tillåtet att ställa upp pooler, studs- onödiga kostnader. mattor eller liknande i våra områden tvättstugorna samt för städningen efteråt. Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna Dessa regler gäller för hushållets samtliga medlemmar utrymmen. Kasta inga fimpar från balkongen. men också för gäster eller annan som tillfälligt bor i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller Det är inte tillåtet att använda eldkorgar, bras- annan som utför arbete för hyresgästens räkning. korgar och dylikt i våra områden.! NY Jrflla Kommun.indd :58:26

6 Adressändring, el & telefon När du flyttar, tänk på att anmäla adressändring. Tänk på att du inte är låst till E.ON när det gäller själva förbrukningselen, utan du kan själv välja vilket Järfällahus ansvarar för att påanmäla elen i din lägen- elbolag du vill köpa din el från. het när du flyttar in och avanmäla elen när du flyttar ut. Nätoperatör i Järfälla är E.ON. I övrigt ansvarar Beställ ditt telefonabonnemang i god tid. du själv för abonnemang och betalning av hushållsel. I våra nyaste hus finns endast möjlighet till ip-telefoni. Hemförsäkring Du kan bli ruinerad om du inte har en hemförsäkring. Du måste själv försäkra din egendom, det ingår inte i våra fastighetsförsäkringar. Järfällahus svarar inte heller för ett alternativt boende om en fastighet måste utrymmas och repareras p g a brand eller annan försäkringsskada. Detta skydd finns i din hemförsäkring. Passa på att se över alla dina försäkringar i samband med att du flyttar. Det kanske är fler förutsättningar som ändrats sedan senast du gjorde det. Samtliga våra lägenheter är utrustade med brandvarnare, men du ansvarar själv för batteribyten. Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar genom att trycka på den lilla knappen på brandvarnaren. Gör såhär om du upptäcker en vattenskada i din lägenhet: 1 Gör en felanmälan på tel Är det efter kontorstid, ring vår jour på tel Kontakta ditt försäkringsbolag. Låt försäkringsbolaget hantera allt merarbete och alla merkostnader på grund av skadan. 3 Kontakta din förvaltare på Järfällahus.! NY Jrflla Kommun.indd :58:29

7 ! Parkering Husdjur Har du bil, mc eller EU-moped kan du hyra en parkerings- Sällskapsdjur får inte springa lösa, störa eller förorena plats av oss. Detta kan din uthyrare hjälpa dig med i områdena. Detta gäller både hundar och katter. I när du skriver kontrakt på lägenheten. Vill du hyra kommunen finns speciella rastgårdar, utnyttja gärna p-plats vid ett senare tillfälle, ansök via Mina sidor på dem. Husdjur får heller inte följa med till källsorterings- Tänk på att nya kontrakt bara husen och tvättstugorna. skrivs från den 1:a i varje månad. Du måste då ha hört av dig minst fem arbetsdagar i förväg. Lås & nycklar Du ansvarar själv för städning och snöskottning av din p-plats. Respektera att gästparkeringarna endast finns i ett begränsat antal och inte får användas av de boende. Utanför porten får man stå i några få minu- Järfällahus har inga dubletter av nycklarna till din ter för lastning och lossning. All parkering ska ske lägenhet. Om du låst dig ute, måste du alltså själv inom markerad plats. Överträdelse kan medföra att kontakta och betala en auktoriserad låsfirma. du får p-böter. Behöver du däremot flera nycklar/brickor än de du Av elsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att lämna slad- fick vid inflyttningen, så kontaktar du Boservice. Där den hängande kvar om du har eluttag vid din parke- kan du få ytterligare nycklar/brickor mot en fastställd ringsplats. avgift (undantag: endast en hushållsbricka per lägenhet). Denna avgift återbetalas inte när du flyttar. Hänglås till förrådet skaffar du själv. Köp ett bra hänglås, minst klass 2. Bo barnsäkert Tänk på att alla nycklar/nyckelbrickor är värdeföremål. Förvara dem på ett säkert sätt och låna inte ut dem! Varje år skadas många barn i hemmet. Här följer några säkerhetstips till dig som har småbarn: Skaffa låskedja till fönster och bakongdörrar. Sätt spärrar på lådor med farligt innehåll (t ex knivar och mediciner). Köp gärna tippskydd, hällskydd och luckgaller till spisen. Sätt petskydd i tomma vägg- och eluttag. Gör felanmälan om du upptäcker att redskapen på våra lekplatser är trasiga. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus NY Jrflla Kommun.indd :58:30

8 Förråd & lager Vårda lägenheten När du hyr en lägenhet ingår det ofta ett förråd. Du Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i skaffar själv hänglås till ditt förråd och ansvarar för ett gott skick. att inga värdesaker förvaras där. Du ansvarar för för- Håll spis och ugn rena så att fett och smuts inte brän- rådet även om du inte använder det. ner fast. Frys samt äldre typer av kylskåp ska frostas av Ibland är behoven av utrymme större. Järfällahus hyr med jämna mellanrum. Det är viktigt att isen får ut lokaler, både i form av kommersiella lokaler och smälta av sig själv. Hacka inte bort den med något lager i olika storlekar. För mera information kontakta vasst föremål, då kan skador uppstå. lokalavdelningen, tel När du får nya filter, byt genast ut de gamla filtren. Kopplar du in tvätt- eller diskmaskin i lägenheten, så tänk på att el- och VVS-jobb måste utföras av en fackman. Under diskmaskinen måste du lägga ett diskmaskinsskydd. En felaktig installation kan leda till en vattenskada, som du själv blir ersättningsskyldig för. När disk-/tvättmaskin monteras bort i samband med avflyttning måste vattenintaget pluggas, kontakta en VVS-installatör för detta. När det gäller el ska du själv endast byta glödlampor och säkringar. Elinstallationer och reparationer får bara utföras av en fackman. Du är också ansvarig för att golvbrunnen i badrummet Skadedjur och vattenlåsen rensas med jämna mellanrum. Undvik stopp i avloppet. Det enda som får spolas ned i toaletten är urin, avföring och toalettpapper! Järfällahus har avtal med Anticimex. Kontakta dem omgående om du upptäcker skadedjur såsom myror, Vi är skyldiga att utföra vissa åtgärder för att hålla mjölbaggar eller dylikt i lägenheten. Ju snabbare de din lägenhet i gott skick, och du är skyldig att släppa kan sanera, desto mindre är risken att småkrypen in oss och våra entreprenörer. Vi meddelar oss alltid i sprids i fastigheten. På vår webbplats och i Boservice förväg. Kan du inte vara hemma, så kom ihåg att finns en broschyr med mera information och bilder lämna din lägenhetsnyckel i Boservice eller i nyckel- på de vanligaste skadeinsekterna. tub i dörren NY Jrflla Kommun.indd :58:33

9 Värme och ventilation Har du vanlig varmhyra, är hyran satt för att motsva- Sköt om ditt värmesystem! ra den värmekostnad som krävs för att din lägenhet Ungefär en gång per månad bör du dammsuga alla ska hålla en temperatur på ca grader mitt i ventiler samt göra rent fettfiltret över spisen. Annars rummet. För att få rätt temperatur, måste både radia- blir de igensatta av smuts och då fungerar inte ventila- torerna (elementen) och ventilationen fungera. tionen. Drag i lägenheten beror oftast på att det tillförs för lite luft till lägenheten. Vid varmhyra (de flesta flerfamiljshus): När du får nya filter, byt filter genast. Annars fungerar Radiatorerna (elementen) styrs av termostat, inte ventiltionen som den ska. Se instruktionen för som slår på och av värmen automatiskt. ditt ventilationssystem! Vid kallhyra (bl a radhus): Du reglerar själv värmen. Du måste ha minst 16 grader inomhus. Några viktiga fakta: När temperaturen skiftar snabbt, t ex vår och höst, kan värmesystemet behöva några dagar på sig för att hinna justera värmen inomhus. Fryser du? Ta reda på om det är för kallt i din lägenhet! Mät temperaturen mitt i rummet (ställ termometern på ett bord) under några dagar. Om temperaturen ligger under 20 grader, kontakta felanmälan. Täck inte för radiatorerna (elementen) med gardiner, möbler och dylikt. Då kan den varma luften inte cirkulera, och elementet stängs av automatiskt. Täck inte för ventilerna Det sätter ventilationen "Två sorters el" ur funktion, och då kan värmen inte cirkulera. Elen i din lägenhet är uppdelad i två delar: Elnätet. Det ägs av EON, som du måste betala nätavgiften till. Järfällahus ansvarar för att din lägenhet ansluts i ditt namn när du flyttar in. Vi avanmäler abonnemanget när du flyttar ut. Hushållselen. Detta är din elförbrukning, som du själv ansvarar för. Du väljer leverantör och betalar för din förbrukning NY Jrflla Kommun.indd :58:37

10 Bredband, TV, telefoni & paraboler I de flesta av våra fastigheter finns också möjlighet till fast är anslutna till vårt telefoni, kabel-tv och internetanslutning via ComHem. eget öppna bredbands- Som standard finns kanalerna 1, 2, 4, Barnkanalen, nät. I detta nät verkar Kunskapskanalen, SVT24 och Järfälla Lokal-tv. ett antal olika tjänste- Eftersom du har ett brett kanalutbud på många språk leverantörer, som du via bredbandsuttaget, behöver du själv kontaktar för att troligen inte någon parabolantenn. beställa Internet, ip- Vill du ändå sätta upp en parabol, telefoni (bredbands- måste du begära tillstånd. Blankett telefoni) och ip-tv och regler finns på vår webbplats, (bredbands-tv) efter eget önskemål. Observera att reglerna för uppsättning gäller strikt, Tjänsteleverantören är sedan din primära kontakt när eftersom felaktiga montage kan framkalla fara och det gäller allt som har med bredbandet att göra. förstöra husets fasad.! Foto: Fancy Järfällahus lägenheter Kostnadsfri hjälp att välja och beställa bredbandstjänster: Bredbandsrådgivaren, tel Avfall & förpackningar På Järfällahus är vi måna om miljön. Ett led i detta är att källsorteringen är väl utbyggd i de flesta områden. I våra källsorteringshus lämnas avfall och förpackningar till återvinning i ett flertal fraktioner. Respektera källsorteringshusens öppettider och lämna rätt sopa i rätt kärl. Felsorterat material kan göra att hela fraktionen inte kan återvinnas på rätt sätt och dessutom skapas merkostnader. Att sortera exempelvis miljöfarliga saker, som färgrester och elektronik, på fel sätt kan medföra böter. Det ska vara trevligt att gå till källsorteringshuset, så lämna inget avfall på golvet eller på marken utanför NY Jrflla Kommun.indd :58:42

11 Måla om & tapetsera Underhållsintervallet för målning och tapetsering hos Hyreslagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter oss är 15 år. För golven är det 24 år. När det är dags en hyresgäst har när det gäller att göra ändringar i för underhåll i något/några av dina rum, får du ett lägenheten. Som hyresgäst har du rätt att måla och underhållserbjudande av oss.vill du inte ha nya tapeter tapetsera själv, på egen bekostnad. Det är dock nöd- eller nytt golv just då, får du i stället en hyresrabatt av vändigt att det görs på ett snyggt och fackmannamäs- oss. Året därpå kommer i så fall ett nytt underhålls- sigt sätt. Om du väljer extrema färger och mönster, kan erbjudande. Detta kallar vi för HLU, Hyresgäststyrt du bli skyldig att återställa lägenheten i en mer neutral LägenhetsUnderhåll. färgskala när du flyttar. Ditt renoveringsarbete får inte För parkettgolv gäller inte regeln om 24 år. Här bedö- heller minska lägenhetens bruksvärde. mer förvaltaren behov av slipning och lackning från fall till fall.vitvaror omfattas inte heller av några förutbe- Vill du göra andra, större ändringar eller ändringar som stämda tidsintervaller utan byts vid behov. medför att lägenhetens standard ändras, är det viktigt att du pratar med din förvaltare först. Det kan till exempel handla om borttagning/utbyte av skåp, badkar, spis eller annan inredning. För att få tillstånd att göra sådana ändringar fordras att du undertecknar en förbindelse att vid avflyttning stå för de eventuella kostnader som krävs för att återställa lägenheten till ursprungligt skick liksom eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med ordinarie underhåll. När vi behöver komma in hos dig Som hyresvärd är vi skyldiga att utföra visst underhåll av Om du inte kan vara hemma när arbeten ska utföras i din lägenhet. Då är du enligt hyreslagen skyldig att din bostad, måste du lämna din lägenhetsnyckel. Använd lämna tillträde till din bostad, så att vi och våra entre- nyckeltuben i dörren där sådan finns. Annars lämnar du prenörer kan komma in. Vi hör alltid av oss i förväg. nyckeln i Boservice. Bara lägenhetsinnehavaren kan Var vaksam inför okända som knackar på oanmälda. hämta nyckeln efteråt.vill du skicka ett ombud, måste Kontakta först Järfällahus och kontrollera att de verkli- denna ta med sig din och sin egen legitimation samt en gen kommer på uppdrag av oss. påskriven fullmakt på särskilt blankett NY Jrflla Kommun.indd :58:44

12 Ljud från grannarna I flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör Vid upprepade eller allvarliga störningar ber vi dig att sina grannar. Däremot ska man inte behöva stå ut ta kontakt med någon av våra bostadskonsulenter. med återkommande störningar. Ibland vet man inte Du når dem via vår växel, telefon om att man hörs. Prata gärna med din granne innan du rapporterar en störning, så kan problemet förhoppningsvis lösas i en positiv anda. Störningsjouren Ska du ha fest, så tala om det för dina grannar i god Vid störning kvälls- och nattetid kan du kontakta tid. Då har de förmodligen lättare att acceptera en Störningsjouren som då kommer ut till dig. tillfälligt förhöjd ljudnivå. De nås på telefon Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter Öppettiderna är: kl Behöver du borra eller spika i väggarna söndag torsdag kl så var snäll och gör det mellan kl och fredag lördag kl kl Inbrott och skadegörelse ska alltid polisanmälas.! Kl ska huset vara i vila NY Jrflla Kommun.indd :31:03

13 Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning Avflyttning Ungefär en tredjedel av alla uppsagda lägenheter Vill du flytta gäller tre månaders uppsägningstid från det erbjuder vi de hyresgäster som vill ha en annan månadsskifte som kommer närmast efter uppsägnings- lägenhet hos oss. Dessa lägenheter publiceras på vår dagen. Särskild blankett finns i Boservice och på vår webbplats och de finns anslagna i Boservice. För att webbplats. Observera att du inte får säga upp ditt ansöka om att byta till en lägenhet som vi annonserat elabonnemang tidigare än till det datum som gäller för ut för internbyte, måste du ha bott i din nuvarande lägenhetsuppsägningen, även om du flyttar därifrån lägenhet i minst tre år. Om du däremot själv hittar tidigare. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa någon som vill byta lägenhet med dig får du byta oavsett lägenheten för spekulanter som hänvisas av oss. hur länge du bott i din nuvarande bostad, om inte Innan avflyttning ska lägenheten besiktigas av din för- särskilda skäl talar emot bytet. Vissa undantag från valtare. Då upprättas ett protokoll där eventuella skador bytesrätten finns i hyreslagens 35. i lägenheten noteras. Har du orsakat skador på lägen- Tänk på att även vid byten gäller tre månaders uppsäg- heten, blir du betalningsskyldig för dessa. ningstid. Lägenheten ska vara välstädad vid avflyttning. Om städ- Vill du hyra ut lägenheten i andra hand är detta reg- ningen inte kan godkännas, ordnar Järfällahus städning lerat i hyreslagen. Vid exempelvis tillfälliga studier på och debiterar dig kostnaden. Det är viktigt att samtliga annan ort eller om du vill prova på ett samboliv, kan nycklar/brickor lämnas till Boservice vid flytten, även du hyra ut din lägenhet i andra hand. Kontakta oss i nycklar till sjutillhållarlås och tvättstugecylinder. Om god tid eftersom det krävs tillstånd från oss. Särskild inte samtliga utkvitterade nycklar återlämnas, måste låsen ansökningsblankett finns i Boservice och på vår bytas ut och du får stå för kostnaden. Även eventuella webbplats nyckelkopior som du själv låtit göra måste lämnas in NY Jrflla Kommun.indd :58:50

14 Underlätta umgänget med grannarna I tvättstugan och på balkongerna under sommarmånaderna kommer vi närmare våra grannar än vanligt, och det är också här irritation ibland uppstår. Var noga med att följa de ordningsregler som finns i tvättstugorna. Om alla plockar undan och städar efter sig blir tvättstugan en trevligare plats. Töm fickor innan tvätt och använd tvättpåse till t ex bygel-bh. Detta för att undvika skador på maskinerna. Felanmäl snabbt trasiga maskiner och belysning som inte fungerar. Blomlådor på balkongerna ska hängas innanför räcket av säkerhetsskäl. Vattna försiktigt, annars kan det rinna ner på grannens balkong. Vilda djur får inte matas i områdena. Fåglar väsnas och skräpar ner, och utlagd mat lockar till sig råttor och andra skadedjur. Skaka inte mattor över balkongräcket. Det skräpar ned på grannens balkong. Fimpar får heller inte kastas över balkongräcket. Avfalls- och källsorteringsrummet är också en gemensam plats där det ska hållas snyggt. Ställ aldrig soppåsar på golver eller utanför källsorteringshuset. Lämna rätt avfall/förpackning i rätt kärl. Miljöfarligt avfall, exempelvis färgrester och lösningsmedel, ska lämnas till Görvälns återvinningscentral. Sopnedkastet är bara till för väl förpackade hushållssopor. Mer information om källsortering och avfall finns på vår webbplats och på Järfälla kommuns hemsida Nedskräpning är är ett vanligt och onödigt irritationsmoment. Kasta aldrig fimpar i området. Låt inte katten förorena i rabatter och sandlådor. Lämna inga sopor på fel ställe NY Jrflla Kommun.indd :58:56

15 Tänk på brandskyddet! Lägenhetsbränder är idag alltför vanliga och kan få för- och ska inte placeras nära brännbart material.tv:n ska ödande konsekvenser. Det är därför viktigt att veta hur stängas av med strömbrytaren, inte med fjärrkontrollen. bränder kan uppstå och vad man själv kan göra för att Låt tv:n och stereon står fritt så att luften kan cirkulera förhindra dessa tillbud. runt dem. Låt inte tvätt- och diskmaskin vara igång när du lämnar bostaden. Levande ljus Välj ljusstakar i ett material som inte kan ta eld och Fett och olja välj brandsäkra ljusmanschetter. Släck ljusen när du Matfett och frityrolja kan ta eld om lämnar rummet och lämna aldrig barn ensamma med temperaturen blir för hög. Dessa brän- levande ljus. Värmeljus upplevs av många som säkra, der får inte släckas med vatten. Kväv i men tänk på att när stearinet är helt flytande kan det stället elden med exempelvis ett gryt- fatta eld med en rejäl eldkvast som följd. lock eller annat som kan stoppa syretillförseln. Tänk också på att rengöra filtret till köksfläkten minst varan- Den farliga rökningen nan månad. Fett som samlas där kan fatta eld om olyckan Varje år mister många människor är framme. livet efter att ha somnat med en cigarett i handen. Den koloxid som Fria utrymningsvägar utvecklas vid förbränning av materialet i möbler och Trapphusen måste hållas fria från prylar och skräp. Det textilier kan söva en människa till döds utan att en kan försvåra såväl en evakuering som brandmännens öppen eldslåga syns. Var också noga med att fimparna arbete i samband med en brand. Ta alltså in alla privata verkligen är släckta när du tömmer askkoppen, spola ägodelar, även barnvagnar och cyklar, i din lägenhet dem under vatten innan du kastar dem. eller använd de utrymmen som är speciellt avsedda för sådana föremål. Brandfarliga vätskor Bensin, T-röd, fotogen mm ska förvaras i originalför- Skydda dig! packning och utom räckhåll för barn. Dessa vätskor är Brandvarnare finns i samtliga lägenheter. Kom ihåg att explosiva och det är förenat med livsfara att använda kontrollera batteriet regelbundet. En brandsläckare är dem i samband med eld. I lägenheten får högst 10 liter också bra att ha hemma. Har du svårt att komma ihåg brandfarliga vätskor förvaras. Se också upp med trassel att stänga av spisen och andra elektriska apparater, kan och trasor som använts t ex till linolja, möbelpolish, det vara praktiskt att låta installera en timer som slår av terpentin och teakolja, eftersom de kan självtända. strömmen i vissa eluttag efter en viss tid.! Våra elapparater Alla elektriska apparater kan bli överhettade och börja brinna. Ta därför för vana att dra ut kontakten när apparaten inte används. Brödrosten är extra känslig Om olyckan ändå är framme: Larma din omgivning och se till att berörda kommer i säkerhet. Ring därefter brandkåren. Larmnumret är NY Jrflla Kommun.indd :58:58

16 Huvudkontoret Felanmälan Besöksadress: Drabantvägen 2, Jakobsberg Tel tel. växel: e-postadress: hemsida: Jourtelefon e-postadress till anställda är: Vid akuta fel efter arbetstid, ring Störningsjouren Boservice Tel Tel söndag - torsdag kl e-postadress: fredag - lördag kl Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Järfällahus AB, Box 197, Järfälla Mina anteckningar om mitt boende: Jag bor i område: Min förvaltare heter: Mitt lägenhetsnummer i Järfällahus nummerserie: Övrigt: Järfällahus AB - Box 197, Järfälla - Besöksadress: Drabantvägen 2 - Tel Ägt av Järfälla kommun NY Jrflla Kommun.indd :59:09

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

I alla frågor som rör Ditt boende är det Din bovärd Du ska kontakta ring 0491-888 88

I alla frågor som rör Ditt boende är det Din bovärd Du ska kontakta ring 0491-888 88 www.byggebo.se INFLYTTNINGSINFORMATION I alla frågor som rör Ditt boende är det Din bovärd Du ska kontakta ring 0491-888 88 Din bovärd är: Johan André Christian Andersson Peter Karlsson E-post: johan.andre@byggebo.se

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem. Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se

Välkommen till ditt nya hem. Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se Välkommen till ditt nya hem Telefon 011-23 30 00 I www.stahl.se I info@stahl.se Vi på Ståhl hälsar dig välkommen till ditt nya hem. Vi hoppas att du kommer att trivas med oss och dina grannar. I den här

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren!

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt lägenhetsförråd i källaren! Hemförsäkring Vid inflyttningen är det viktigt att du har tecknat en hemförsäkring för ditt nya boende. I hemförsäkringen ingår en ansvarsdel som ersätter skador som du av vårdslöshet orsakar på annans

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter

Bo bra. student. ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Bo bra student ABC för dig som bor i våra studentrum/lägenheter Från A till Ö Den dagliga kontakten mellan hyresvärd och hyresgäster bygger på bestämmelser i hyreskontrakt och hyreslag, men också på många

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Checklista till dig som flyttar in

Checklista till dig som flyttar in Välkommen Checklista till dig som flyttar in Kontrollera att lägenheten är städad och i gott skick vid inflyttning. Kontakta annars servicecenter. Teckna en hemförsäkring. Akelius har ett samarbete med

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer