Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inflyttningsguide. Välkommen till oss!"

Transkript

1 Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende hos oss. Om du undrar över något, kontakta din förvaltare, telefonnummer och adress finns på baksidan NY Jrflla Kommun.indd :58:10

2 Hoppas du kommer att trivas! Järfällahus AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Företaget leds av en politiskt tillsatt styrelse. I denna broschyr finns generell information som gäller alla Järfällahus lägenheter. Mer specifika upplysningar om just ditt bostadsområde får du i ett separat blad. Allmän service till dig som är hyresgäst hos oss får du i Boservice, vår kundtjänst på Drabantvägen 2. Telefonnumret är Ring detta nummer för att göra felanmälan per telefon! För mer specifika frågor om ditt boende, kontakta din förvaltare! Vägar till information Webbplatsen Bo i Järfälla På vår webbplats finns nyheter, Vårt nyhetsbrev Bo i Järfälla information, blanketter m m. Som hyresgäst har du utkommer flera gånger om tillgång till Mina sidor. När du loggar in på Mina sidor året och delas ut till alla kan du bl a göra felanmälan, ställa dig i vår seniorkö och hyresgäster. Nyhetsbrevet ansöka om internt lägenhetsbyte. kan läsas både i pappersformat och på vår webbplats. Aviseringar och anslag Broschyrer, foldrar och bruksanvisningar När något behöver utföras i ditt hus eller i din lägen- Järfällahus har trycksaker som informerar om olika het, aviserar vi det genom lapp i brevlådan eller anslag aspekter av ditt boende. Flera av dem kan laddas ned på i porten. Du är då skyldig att följa våra instruktioner. Annars finns de att få via Boservice NY Jrflla Kommun.indd :58:13

3 Tre sätt att betala hyran 1 Autogiro E-faktura (elektronisk hyresavi) 2 Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt Du ansöker om E-faktura via din internetbank. Då konto på förfallodagen. Blankett för ansökan om auto- får du hyresavierna i elektronisk form. På en E-faktura giro finns i Boservice eller på är alla uppgifter ifyllda och du behöver bara godkänna Det är bara den som står på hyreskontraktet som betalningen. Klicka på Järfällahus AB och fyll i efterfrå- kan ansöka om Autogiro. Betalningsfil sänds till gade uppgifter. Bankgiro-centralen 2-3 bankdagar innan förfallodagen. Det är bara den som står på hyreskontraktet som Dragningen sker sista vardagen i varje månad. kan ansöka om E-faktura. Om vi redan skickat hyres- Hyresbeloppet måste finnas tillgängligt på ditt konto avier till dig, får du din första e-faktura först efterföl- kl på förfallodagen. Om bank eller kontonummer jande kvartalsperiod. Uppstår frågor, vänd dig till din ändras, måste detta meddelas Järfällahus i god tid. Det bank. ursprungliga kontonumret måste makuleras innan nytt Om du sedan tidigare har Autogiro för hyresbetalning, kontonummer kan registreras. måste den först makuleras hos din bank innan Blankett för byte av bank kan hämtas i Boservice eller E-faktura aktiveras. Detta eftersom endast ett betal- på Om du sedan tidigare har valt ningssätt kan vara aktivt åt gången. E-faktura för hyresbetalning, måste den först makuleras hos din bank innan autogiro aktiveras. Detta eftersom endast ett betalningssätt kan vara aktivt åt gången. 3 Vanlig hyresavi Ansöker du inte om Autogiro eller E-faktura, får du vanliga hyresavier med posten direkt hem till dig. Vi aviserar kvartalsvis, alltså 4 gånger per år, och du får tre hyresavier vid varje tillfälle. Varje månad har ett unikt identifikationsnummer (OCR-numret) som måste anges för att betalningen ska registreras på rätt månad. Anges fel OCR-nummer har inte rätt hyra blivit betald och du riskerar att få ett inkassokrav. Hyran betalas i förskott och ska vara Järfällahus tillhanda senast den sista vardagen i månaden före den månad som avses NY Jrflla Kommun.indd :58:16

4 Vår servicegaranti Alla våra hyresgäster omfattas av en servicegaranti Uppfyller inte Järfällahus detta bor du som hyresgäst som gäller akuta, allvarliga fel i lägenheterna. gratis tills dess felet är åtgärdat. Servicegarantin gäller Järfällahus AB garanterar att inom högst 24 timmar fel som anmälts till felanmälan eller den av oss anvisade efter hyresgästs anmälan åtgärda: servicejouren. Servicegarantin omfattar ej försäkringsskador som t ex brand, stöld, översvämning mm. 1 Totalt el- eller värmeavbrott i lägenheten. Är hela fastigheten utan el eller värme gäller När det gäller hissar, finns ett separat avtal som regle- däremot inte servicegarantin, då vi inte har möj- rar i vilka fall du som boende kan få ersättning då his- lighet att ställa garantier för externa leverantörer. sen inte fungerar. 2 Elspis helt ur funktion. 3 Kyl och/eller frys helt ur funktion. Givetvis förutsätter 24-timmarsgarantin att Järfällahus 4 Fritt vattenflöde ur kran. personal får tillträde till lägenheten inom denna tid när 5 Lägenheten saknar fungerande toalettstol. felet ska lagas. Hyresrabatt utfaller inte om hyresgästen Finns det mer än en toalett i lägenheten och den själv är vållande. Har våra åtaganden enligt ovan inte ena toalettstolen fungerar, gäller inte garantin. uppfyllts, och du därmed är berättigad till hyresavdrag, ska du anmäla detta till Boservice. Detta måste göras 6 Totalstopp i avlopp. inom en månad efter att felet har avhjälpts. 7 Låsfel på lägenhetsdörr (entré-, altan-, balkongdörr) NY Jrflla Kommun.indd :58:20

5 Våra regler för trivsel och säkerhet Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så att det stör grannarna. Behöver du spika eller borra i väggarna så gör det på andra tider än mellan och Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och gångar. Annars försvårar du för våra städare, försvårar utrymning vid en eventuell brand och hindrar ambulans/brandkår vid utryckning. Så håll utrymningsvägarna fria! Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. Inga sällskapsdjur, varken hundar eller katter, får springa lösa i våra områden eller orsaka störande ljud. Vill du sätta upp parabolantenn, skyltar eller markiser måste du ansöka om tillstånd. Observera att parabol inte får sticka ut över balkongräcket och inte får fästas i fasaden. På de flesta ställen är det förbjudet att grilla på balkong, altan eller utomhus nära huset. Din förvalta- Respektera de regler som gäller vid bokning av Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare. Hjälp till att hålla snyggt i och runt källsorterings- re kan ge närmare information om ditt område. Har du bil så parkera den på avsedd plats. Respektera att besöksparkeringarna behövs för såväl dina som andras gäster. utrymmena. Om alla sorterar rätt och inte skräpar ned, blir det trevligt att källsortera och vi undviker Det är inte tillåtet att ställa upp pooler, studs- onödiga kostnader. mattor eller liknande i våra områden tvättstugorna samt för städningen efteråt. Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna Dessa regler gäller för hushållets samtliga medlemmar utrymmen. Kasta inga fimpar från balkongen. men också för gäster eller annan som tillfälligt bor i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller Det är inte tillåtet att använda eldkorgar, bras- annan som utför arbete för hyresgästens räkning. korgar och dylikt i våra områden.! NY Jrflla Kommun.indd :58:26

6 Adressändring, el & telefon När du flyttar, tänk på att anmäla adressändring. Tänk på att du inte är låst till E.ON när det gäller själva förbrukningselen, utan du kan själv välja vilket Järfällahus ansvarar för att påanmäla elen i din lägen- elbolag du vill köpa din el från. het när du flyttar in och avanmäla elen när du flyttar ut. Nätoperatör i Järfälla är E.ON. I övrigt ansvarar Beställ ditt telefonabonnemang i god tid. du själv för abonnemang och betalning av hushållsel. I våra nyaste hus finns endast möjlighet till ip-telefoni. Hemförsäkring Du kan bli ruinerad om du inte har en hemförsäkring. Du måste själv försäkra din egendom, det ingår inte i våra fastighetsförsäkringar. Järfällahus svarar inte heller för ett alternativt boende om en fastighet måste utrymmas och repareras p g a brand eller annan försäkringsskada. Detta skydd finns i din hemförsäkring. Passa på att se över alla dina försäkringar i samband med att du flyttar. Det kanske är fler förutsättningar som ändrats sedan senast du gjorde det. Samtliga våra lägenheter är utrustade med brandvarnare, men du ansvarar själv för batteribyten. Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar genom att trycka på den lilla knappen på brandvarnaren. Gör såhär om du upptäcker en vattenskada i din lägenhet: 1 Gör en felanmälan på tel Är det efter kontorstid, ring vår jour på tel Kontakta ditt försäkringsbolag. Låt försäkringsbolaget hantera allt merarbete och alla merkostnader på grund av skadan. 3 Kontakta din förvaltare på Järfällahus.! NY Jrflla Kommun.indd :58:29

7 ! Parkering Husdjur Har du bil, mc eller EU-moped kan du hyra en parkerings- Sällskapsdjur får inte springa lösa, störa eller förorena plats av oss. Detta kan din uthyrare hjälpa dig med i områdena. Detta gäller både hundar och katter. I när du skriver kontrakt på lägenheten. Vill du hyra kommunen finns speciella rastgårdar, utnyttja gärna p-plats vid ett senare tillfälle, ansök via Mina sidor på dem. Husdjur får heller inte följa med till källsorterings- Tänk på att nya kontrakt bara husen och tvättstugorna. skrivs från den 1:a i varje månad. Du måste då ha hört av dig minst fem arbetsdagar i förväg. Lås & nycklar Du ansvarar själv för städning och snöskottning av din p-plats. Respektera att gästparkeringarna endast finns i ett begränsat antal och inte får användas av de boende. Utanför porten får man stå i några få minu- Järfällahus har inga dubletter av nycklarna till din ter för lastning och lossning. All parkering ska ske lägenhet. Om du låst dig ute, måste du alltså själv inom markerad plats. Överträdelse kan medföra att kontakta och betala en auktoriserad låsfirma. du får p-böter. Behöver du däremot flera nycklar/brickor än de du Av elsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att lämna slad- fick vid inflyttningen, så kontaktar du Boservice. Där den hängande kvar om du har eluttag vid din parke- kan du få ytterligare nycklar/brickor mot en fastställd ringsplats. avgift (undantag: endast en hushållsbricka per lägenhet). Denna avgift återbetalas inte när du flyttar. Hänglås till förrådet skaffar du själv. Köp ett bra hänglås, minst klass 2. Bo barnsäkert Tänk på att alla nycklar/nyckelbrickor är värdeföremål. Förvara dem på ett säkert sätt och låna inte ut dem! Varje år skadas många barn i hemmet. Här följer några säkerhetstips till dig som har småbarn: Skaffa låskedja till fönster och bakongdörrar. Sätt spärrar på lådor med farligt innehåll (t ex knivar och mediciner). Köp gärna tippskydd, hällskydd och luckgaller till spisen. Sätt petskydd i tomma vägg- och eluttag. Gör felanmälan om du upptäcker att redskapen på våra lekplatser är trasiga. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus NY Jrflla Kommun.indd :58:30

8 Förråd & lager Vårda lägenheten När du hyr en lägenhet ingår det ofta ett förråd. Du Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i skaffar själv hänglås till ditt förråd och ansvarar för ett gott skick. att inga värdesaker förvaras där. Du ansvarar för för- Håll spis och ugn rena så att fett och smuts inte brän- rådet även om du inte använder det. ner fast. Frys samt äldre typer av kylskåp ska frostas av Ibland är behoven av utrymme större. Järfällahus hyr med jämna mellanrum. Det är viktigt att isen får ut lokaler, både i form av kommersiella lokaler och smälta av sig själv. Hacka inte bort den med något lager i olika storlekar. För mera information kontakta vasst föremål, då kan skador uppstå. lokalavdelningen, tel När du får nya filter, byt genast ut de gamla filtren. Kopplar du in tvätt- eller diskmaskin i lägenheten, så tänk på att el- och VVS-jobb måste utföras av en fackman. Under diskmaskinen måste du lägga ett diskmaskinsskydd. En felaktig installation kan leda till en vattenskada, som du själv blir ersättningsskyldig för. När disk-/tvättmaskin monteras bort i samband med avflyttning måste vattenintaget pluggas, kontakta en VVS-installatör för detta. När det gäller el ska du själv endast byta glödlampor och säkringar. Elinstallationer och reparationer får bara utföras av en fackman. Du är också ansvarig för att golvbrunnen i badrummet Skadedjur och vattenlåsen rensas med jämna mellanrum. Undvik stopp i avloppet. Det enda som får spolas ned i toaletten är urin, avföring och toalettpapper! Järfällahus har avtal med Anticimex. Kontakta dem omgående om du upptäcker skadedjur såsom myror, Vi är skyldiga att utföra vissa åtgärder för att hålla mjölbaggar eller dylikt i lägenheten. Ju snabbare de din lägenhet i gott skick, och du är skyldig att släppa kan sanera, desto mindre är risken att småkrypen in oss och våra entreprenörer. Vi meddelar oss alltid i sprids i fastigheten. På vår webbplats och i Boservice förväg. Kan du inte vara hemma, så kom ihåg att finns en broschyr med mera information och bilder lämna din lägenhetsnyckel i Boservice eller i nyckel- på de vanligaste skadeinsekterna. tub i dörren NY Jrflla Kommun.indd :58:33

9 Värme och ventilation Har du vanlig varmhyra, är hyran satt för att motsva- Sköt om ditt värmesystem! ra den värmekostnad som krävs för att din lägenhet Ungefär en gång per månad bör du dammsuga alla ska hålla en temperatur på ca grader mitt i ventiler samt göra rent fettfiltret över spisen. Annars rummet. För att få rätt temperatur, måste både radia- blir de igensatta av smuts och då fungerar inte ventila- torerna (elementen) och ventilationen fungera. tionen. Drag i lägenheten beror oftast på att det tillförs för lite luft till lägenheten. Vid varmhyra (de flesta flerfamiljshus): När du får nya filter, byt filter genast. Annars fungerar Radiatorerna (elementen) styrs av termostat, inte ventiltionen som den ska. Se instruktionen för som slår på och av värmen automatiskt. ditt ventilationssystem! Vid kallhyra (bl a radhus): Du reglerar själv värmen. Du måste ha minst 16 grader inomhus. Några viktiga fakta: När temperaturen skiftar snabbt, t ex vår och höst, kan värmesystemet behöva några dagar på sig för att hinna justera värmen inomhus. Fryser du? Ta reda på om det är för kallt i din lägenhet! Mät temperaturen mitt i rummet (ställ termometern på ett bord) under några dagar. Om temperaturen ligger under 20 grader, kontakta felanmälan. Täck inte för radiatorerna (elementen) med gardiner, möbler och dylikt. Då kan den varma luften inte cirkulera, och elementet stängs av automatiskt. Täck inte för ventilerna Det sätter ventilationen "Två sorters el" ur funktion, och då kan värmen inte cirkulera. Elen i din lägenhet är uppdelad i två delar: Elnätet. Det ägs av EON, som du måste betala nätavgiften till. Järfällahus ansvarar för att din lägenhet ansluts i ditt namn när du flyttar in. Vi avanmäler abonnemanget när du flyttar ut. Hushållselen. Detta är din elförbrukning, som du själv ansvarar för. Du väljer leverantör och betalar för din förbrukning NY Jrflla Kommun.indd :58:37

10 Bredband, TV, telefoni & paraboler I de flesta av våra fastigheter finns också möjlighet till fast är anslutna till vårt telefoni, kabel-tv och internetanslutning via ComHem. eget öppna bredbands- Som standard finns kanalerna 1, 2, 4, Barnkanalen, nät. I detta nät verkar Kunskapskanalen, SVT24 och Järfälla Lokal-tv. ett antal olika tjänste- Eftersom du har ett brett kanalutbud på många språk leverantörer, som du via bredbandsuttaget, behöver du själv kontaktar för att troligen inte någon parabolantenn. beställa Internet, ip- Vill du ändå sätta upp en parabol, telefoni (bredbands- måste du begära tillstånd. Blankett telefoni) och ip-tv och regler finns på vår webbplats, (bredbands-tv) efter eget önskemål. Observera att reglerna för uppsättning gäller strikt, Tjänsteleverantören är sedan din primära kontakt när eftersom felaktiga montage kan framkalla fara och det gäller allt som har med bredbandet att göra. förstöra husets fasad.! Foto: Fancy Järfällahus lägenheter Kostnadsfri hjälp att välja och beställa bredbandstjänster: Bredbandsrådgivaren, tel Avfall & förpackningar På Järfällahus är vi måna om miljön. Ett led i detta är att källsorteringen är väl utbyggd i de flesta områden. I våra källsorteringshus lämnas avfall och förpackningar till återvinning i ett flertal fraktioner. Respektera källsorteringshusens öppettider och lämna rätt sopa i rätt kärl. Felsorterat material kan göra att hela fraktionen inte kan återvinnas på rätt sätt och dessutom skapas merkostnader. Att sortera exempelvis miljöfarliga saker, som färgrester och elektronik, på fel sätt kan medföra böter. Det ska vara trevligt att gå till källsorteringshuset, så lämna inget avfall på golvet eller på marken utanför NY Jrflla Kommun.indd :58:42

11 Måla om & tapetsera Underhållsintervallet för målning och tapetsering hos Hyreslagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter oss är 15 år. För golven är det 24 år. När det är dags en hyresgäst har när det gäller att göra ändringar i för underhåll i något/några av dina rum, får du ett lägenheten. Som hyresgäst har du rätt att måla och underhållserbjudande av oss.vill du inte ha nya tapeter tapetsera själv, på egen bekostnad. Det är dock nöd- eller nytt golv just då, får du i stället en hyresrabatt av vändigt att det görs på ett snyggt och fackmannamäs- oss. Året därpå kommer i så fall ett nytt underhålls- sigt sätt. Om du väljer extrema färger och mönster, kan erbjudande. Detta kallar vi för HLU, Hyresgäststyrt du bli skyldig att återställa lägenheten i en mer neutral LägenhetsUnderhåll. färgskala när du flyttar. Ditt renoveringsarbete får inte För parkettgolv gäller inte regeln om 24 år. Här bedö- heller minska lägenhetens bruksvärde. mer förvaltaren behov av slipning och lackning från fall till fall.vitvaror omfattas inte heller av några förutbe- Vill du göra andra, större ändringar eller ändringar som stämda tidsintervaller utan byts vid behov. medför att lägenhetens standard ändras, är det viktigt att du pratar med din förvaltare först. Det kan till exempel handla om borttagning/utbyte av skåp, badkar, spis eller annan inredning. För att få tillstånd att göra sådana ändringar fordras att du undertecknar en förbindelse att vid avflyttning stå för de eventuella kostnader som krävs för att återställa lägenheten till ursprungligt skick liksom eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med ordinarie underhåll. När vi behöver komma in hos dig Som hyresvärd är vi skyldiga att utföra visst underhåll av Om du inte kan vara hemma när arbeten ska utföras i din lägenhet. Då är du enligt hyreslagen skyldig att din bostad, måste du lämna din lägenhetsnyckel. Använd lämna tillträde till din bostad, så att vi och våra entre- nyckeltuben i dörren där sådan finns. Annars lämnar du prenörer kan komma in. Vi hör alltid av oss i förväg. nyckeln i Boservice. Bara lägenhetsinnehavaren kan Var vaksam inför okända som knackar på oanmälda. hämta nyckeln efteråt.vill du skicka ett ombud, måste Kontakta först Järfällahus och kontrollera att de verkli- denna ta med sig din och sin egen legitimation samt en gen kommer på uppdrag av oss. påskriven fullmakt på särskilt blankett NY Jrflla Kommun.indd :58:44

12 Ljud från grannarna I flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör Vid upprepade eller allvarliga störningar ber vi dig att sina grannar. Däremot ska man inte behöva stå ut ta kontakt med någon av våra bostadskonsulenter. med återkommande störningar. Ibland vet man inte Du når dem via vår växel, telefon om att man hörs. Prata gärna med din granne innan du rapporterar en störning, så kan problemet förhoppningsvis lösas i en positiv anda. Störningsjouren Ska du ha fest, så tala om det för dina grannar i god Vid störning kvälls- och nattetid kan du kontakta tid. Då har de förmodligen lättare att acceptera en Störningsjouren som då kommer ut till dig. tillfälligt förhöjd ljudnivå. De nås på telefon Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter Öppettiderna är: kl Behöver du borra eller spika i väggarna söndag torsdag kl så var snäll och gör det mellan kl och fredag lördag kl kl Inbrott och skadegörelse ska alltid polisanmälas.! Kl ska huset vara i vila NY Jrflla Kommun.indd :31:03

13 Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning Avflyttning Ungefär en tredjedel av alla uppsagda lägenheter Vill du flytta gäller tre månaders uppsägningstid från det erbjuder vi de hyresgäster som vill ha en annan månadsskifte som kommer närmast efter uppsägnings- lägenhet hos oss. Dessa lägenheter publiceras på vår dagen. Särskild blankett finns i Boservice och på vår webbplats och de finns anslagna i Boservice. För att webbplats. Observera att du inte får säga upp ditt ansöka om att byta till en lägenhet som vi annonserat elabonnemang tidigare än till det datum som gäller för ut för internbyte, måste du ha bott i din nuvarande lägenhetsuppsägningen, även om du flyttar därifrån lägenhet i minst tre år. Om du däremot själv hittar tidigare. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa någon som vill byta lägenhet med dig får du byta oavsett lägenheten för spekulanter som hänvisas av oss. hur länge du bott i din nuvarande bostad, om inte Innan avflyttning ska lägenheten besiktigas av din för- särskilda skäl talar emot bytet. Vissa undantag från valtare. Då upprättas ett protokoll där eventuella skador bytesrätten finns i hyreslagens 35. i lägenheten noteras. Har du orsakat skador på lägen- Tänk på att även vid byten gäller tre månaders uppsäg- heten, blir du betalningsskyldig för dessa. ningstid. Lägenheten ska vara välstädad vid avflyttning. Om städ- Vill du hyra ut lägenheten i andra hand är detta reg- ningen inte kan godkännas, ordnar Järfällahus städning lerat i hyreslagen. Vid exempelvis tillfälliga studier på och debiterar dig kostnaden. Det är viktigt att samtliga annan ort eller om du vill prova på ett samboliv, kan nycklar/brickor lämnas till Boservice vid flytten, även du hyra ut din lägenhet i andra hand. Kontakta oss i nycklar till sjutillhållarlås och tvättstugecylinder. Om god tid eftersom det krävs tillstånd från oss. Särskild inte samtliga utkvitterade nycklar återlämnas, måste låsen ansökningsblankett finns i Boservice och på vår bytas ut och du får stå för kostnaden. Även eventuella webbplats nyckelkopior som du själv låtit göra måste lämnas in NY Jrflla Kommun.indd :58:50

14 Underlätta umgänget med grannarna I tvättstugan och på balkongerna under sommarmånaderna kommer vi närmare våra grannar än vanligt, och det är också här irritation ibland uppstår. Var noga med att följa de ordningsregler som finns i tvättstugorna. Om alla plockar undan och städar efter sig blir tvättstugan en trevligare plats. Töm fickor innan tvätt och använd tvättpåse till t ex bygel-bh. Detta för att undvika skador på maskinerna. Felanmäl snabbt trasiga maskiner och belysning som inte fungerar. Blomlådor på balkongerna ska hängas innanför räcket av säkerhetsskäl. Vattna försiktigt, annars kan det rinna ner på grannens balkong. Vilda djur får inte matas i områdena. Fåglar väsnas och skräpar ner, och utlagd mat lockar till sig råttor och andra skadedjur. Skaka inte mattor över balkongräcket. Det skräpar ned på grannens balkong. Fimpar får heller inte kastas över balkongräcket. Avfalls- och källsorteringsrummet är också en gemensam plats där det ska hållas snyggt. Ställ aldrig soppåsar på golver eller utanför källsorteringshuset. Lämna rätt avfall/förpackning i rätt kärl. Miljöfarligt avfall, exempelvis färgrester och lösningsmedel, ska lämnas till Görvälns återvinningscentral. Sopnedkastet är bara till för väl förpackade hushållssopor. Mer information om källsortering och avfall finns på vår webbplats och på Järfälla kommuns hemsida Nedskräpning är är ett vanligt och onödigt irritationsmoment. Kasta aldrig fimpar i området. Låt inte katten förorena i rabatter och sandlådor. Lämna inga sopor på fel ställe NY Jrflla Kommun.indd :58:56

15 Tänk på brandskyddet! Lägenhetsbränder är idag alltför vanliga och kan få för- och ska inte placeras nära brännbart material.tv:n ska ödande konsekvenser. Det är därför viktigt att veta hur stängas av med strömbrytaren, inte med fjärrkontrollen. bränder kan uppstå och vad man själv kan göra för att Låt tv:n och stereon står fritt så att luften kan cirkulera förhindra dessa tillbud. runt dem. Låt inte tvätt- och diskmaskin vara igång när du lämnar bostaden. Levande ljus Välj ljusstakar i ett material som inte kan ta eld och Fett och olja välj brandsäkra ljusmanschetter. Släck ljusen när du Matfett och frityrolja kan ta eld om lämnar rummet och lämna aldrig barn ensamma med temperaturen blir för hög. Dessa brän- levande ljus. Värmeljus upplevs av många som säkra, der får inte släckas med vatten. Kväv i men tänk på att när stearinet är helt flytande kan det stället elden med exempelvis ett gryt- fatta eld med en rejäl eldkvast som följd. lock eller annat som kan stoppa syretillförseln. Tänk också på att rengöra filtret till köksfläkten minst varan- Den farliga rökningen nan månad. Fett som samlas där kan fatta eld om olyckan Varje år mister många människor är framme. livet efter att ha somnat med en cigarett i handen. Den koloxid som Fria utrymningsvägar utvecklas vid förbränning av materialet i möbler och Trapphusen måste hållas fria från prylar och skräp. Det textilier kan söva en människa till döds utan att en kan försvåra såväl en evakuering som brandmännens öppen eldslåga syns. Var också noga med att fimparna arbete i samband med en brand. Ta alltså in alla privata verkligen är släckta när du tömmer askkoppen, spola ägodelar, även barnvagnar och cyklar, i din lägenhet dem under vatten innan du kastar dem. eller använd de utrymmen som är speciellt avsedda för sådana föremål. Brandfarliga vätskor Bensin, T-röd, fotogen mm ska förvaras i originalför- Skydda dig! packning och utom räckhåll för barn. Dessa vätskor är Brandvarnare finns i samtliga lägenheter. Kom ihåg att explosiva och det är förenat med livsfara att använda kontrollera batteriet regelbundet. En brandsläckare är dem i samband med eld. I lägenheten får högst 10 liter också bra att ha hemma. Har du svårt att komma ihåg brandfarliga vätskor förvaras. Se också upp med trassel att stänga av spisen och andra elektriska apparater, kan och trasor som använts t ex till linolja, möbelpolish, det vara praktiskt att låta installera en timer som slår av terpentin och teakolja, eftersom de kan självtända. strömmen i vissa eluttag efter en viss tid.! Våra elapparater Alla elektriska apparater kan bli överhettade och börja brinna. Ta därför för vana att dra ut kontakten när apparaten inte används. Brödrosten är extra känslig Om olyckan ändå är framme: Larma din omgivning och se till att berörda kommer i säkerhet. Ring därefter brandkåren. Larmnumret är NY Jrflla Kommun.indd :58:58

16 Huvudkontoret Felanmälan Besöksadress: Drabantvägen 2, Jakobsberg Tel tel. växel: e-postadress: hemsida: Jourtelefon e-postadress till anställda är: Vid akuta fel efter arbetstid, ring Störningsjouren Boservice Tel Tel söndag - torsdag kl e-postadress: fredag - lördag kl Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Järfällahus AB, Box 197, Järfälla Mina anteckningar om mitt boende: Jag bor i område: Min förvaltare heter: Mitt lägenhetsnummer i Järfällahus nummerserie: Övrigt: Järfällahus AB - Box 197, Järfälla - Besöksadress: Drabantvägen 2 - Tel Ägt av Järfälla kommun NY Jrflla Kommun.indd :59:09

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon

AB Hörnstenen. Adressändring, el & telefon AB Hörnstenen Vi är ett familjeägt fastighetsbolag med verksamhet i Stockholm och Skåne. Företaget är medlem i Fastighetsägarna Sverige. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende hos oss. Om du undrar över något, kontakta din förvaltare, telefonnummer och adress finns på baksidan.

Läs mer

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder

INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER. Välkommen till Balder INFORMATION TILL NYA HYRESGÄSTER Välkommen till Balder Bra att veta om ditt boende Hyran - betala alltid i tid Hyran betalas i förskott varje månad, senast den sista dagen i månaden. Exempel: hyran för

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Välkommen till en schystare värd

Välkommen till en schystare värd Välkommen till en schystare värd Föllinge 2 Vi hoppas du ska trivas hos oss! Vi hoppas du ska trivas som hyresgäst hos oss. Om du har frågor eller funderingar som rör lägenheten, fastigheten eller utemiljön

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt 2 I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och

Läs mer

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt

ATT BO I HYRESRÄTT. Information och tips för dig som bor i hyresrätt ATT BO I HYRESRÄTT Information och tips för dig som bor i hyresrätt I den här broschyren har vi samlat viktig information och tips för dig som bor i hyresrätt. Här beskrivs vad som är ditt ansvar och vad

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB

Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen till din nya lägenhet och till Atrium Ljungberg AB Välkommen som hyresgäst i Forumgallerian och välkommen till Atrium Ljungberg AB. Här finner du information och det mesta som du behöver veta

Läs mer

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5

Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 Ordningsföreskrifter Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt ordningsregler som alla boende är skyldiga att känna till och rätta

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Hänsyn + Omtanke = trivsel

Hänsyn + Omtanke = trivsel En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse. Foto: duo Fotografi Du har rätt till lugn och ro Människor

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Välkommen hem! På Eidar.se hittar du information om öppettider och telefonnummer till våra Bovärdskontor.

Välkommen hem! På Eidar.se hittar du information om öppettider och telefonnummer till våra Bovärdskontor. Ditt nya hem Välkommen hem! För att underlätta för dig har vi samlat viktig information om ditt nya boende. Du är alltid välkommen att kontakta oss när det är något du undrar över, eller om du behöver

Läs mer

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2

ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 ORDNINGSREGLER Bostadsrättsföreningen Minören 2 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I

Läs mer

Välkommen till Rikshem!

Välkommen till Rikshem! Välkommen till Rikshem! Det här är Rikshem Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Vi äger bostäder och samhälls fastigheter på många orter i Sverige. Vi erbjuder dig ett tryggt, trivsamt

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME

Trivselregler för. HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME 1 Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening SKOGOME Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt

SKYDDA DIG MOT BRAND. Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt SKYDDA DIG MOT BRAND Information och tips f ör dig som bor i hyresrätt Rädda! Rädda dig själv och andra som är i livsfara. Varna! Varna alla som är i närheten som kan hotas av branden. Larma! Ring 112.

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33

Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Välkommen till kv Lodjuret, Karlfeldtsgatan 9-33 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Bostäder. Vår förvaltare är Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Trivselregler Brf Leoparden 5

Trivselregler Brf Leoparden 5 Brf Leoparden 5 För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär för oss alla i föreningen har styrelsen fastställt trivselregler. Dessa regler gäller inte bara dig som hyresgäst/bostadsrättshavare utan

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN

HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN HEJ! HÄR ÄR DET VIKTIGASTE DU BEHÖVER VETA OM ATT BO HOS STÅNGÅSTADEN för att det ska vara lätt och trevligt att bo hos oss. För att allt ska funka, helt enkelt. FLYTTA IN När du flyttar in i din nya lägenhet

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Välkommen till Brf Olver.

Välkommen till Brf Olver. Välkommen till Brf Olver. Att tänka på när man flyttar in. Inför inflyttningen är det en hel del tips vi tror du kan ha nytta av. Vi vill också gärna tala om vilken service vi kan erbjuda och vilka rättigheter

Läs mer

Inga regler kan ersätta hänsyn

Inga regler kan ersätta hänsyn Inga regler kan ersätta hänsyn Vi har här samlat några tips och råd som kan underlätta ditt boende och öka trivseln mellan såväl människor som djur. Dessa tips byggerpå både lagar och förordningar samt

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Brf Blåvingen3 TRIVSELREGLER för Brf Blåvingen 3 Förutom Brf Blåvingens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Ansvar för ordningen Styrelsen har till uppgift att ta hand om den löpande

Läs mer

Härnösands Hem BOENDEHÄFTET

Härnösands Hem BOENDEHÄFTET Härnösands Hem BOENDEHÄFTET Fastighetsförvaltare i Härnösand är Fastighetssnabben www.nordebo.info +46 8 410 09 491 Box 24098, 104 50 Stockholm Fax: +46 8 5000 98 99 BOENDEINFORMATION Här i boendehäftet

Läs mer

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna?

hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? hur kan du förhindra en brand? vad gör du om det börjar brinna? var förberedd om olyckan skulle vara framme med bättre kunskap Med bättre kunskap om riskerna kan vi minska antalet bränder. Det är också

Läs mer

Ordningsregler för Brf Vikingen 2

Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Ordningsregler för Brf Vikingen 2 Allmänna trivsel- och ordningsregler Våra trivselregler är antagna av styrelsen och du ska se dessa som ett komplement till Bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19

TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 1 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stören 19 Bifogat finner du uppdaterade trivselregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

VÄLKOMMEN till vårt hus!

VÄLKOMMEN till vårt hus! VÄLKOMMEN till vårt hus! Vi är alla glada för vårt fina hus och vi hoppas att Du också ska finna dig väl till rätta här och känna att du faktiskt är delägare i huset. Detta gör nämligen att man är rädd

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

Välkommen till LKF! Lunds Kommuns Fastighets AB. Mina sidor

Välkommen till LKF! Lunds Kommuns Fastighets AB. Mina sidor Bo hos oss Lunds Kommuns Fastighets AB Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) bildades 1947 och har sedan dess varit ett helägt kommunalt bolag. LKF erbjuder bostäder i Lunds stad, Genarp, Södra Sandby, Stångby,

Läs mer

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för.

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Hyresgästen ansvarar för att: Omgående rapportera när fel uppstår i lägenheten. Om hyresgästen vid upprepande tillfällen inte släpper

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta. Foto:

Läs mer

Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn

Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn Din trivsel och trygghet baseras på hänsyn För att du ska kunna njuta fullt ut av hyresrättens alla fördelar, har vi några tips och regler som underlättar livet när man bor i lägenhet. Det handlar om grundläggande

Läs mer

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08

brf Viksäng Strand Trivselregler och information om våra hus Rev. 2015-11-08 Trivselregler och information om våra hus Från A till Ö...... för att vi ska trivas så bra som möjligt i vår bostadsrättsförening. Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens

Läs mer

Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt

Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt Flytta in I lägenheten INFLYTTNINGSDAG Första vardagen i varje månad räknas som inoch utflyttningsdag. Från

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Råd och regler för dig som skall flytta ut

Råd och regler för dig som skall flytta ut Råd och regler för dig som skall flytta ut köket varsamt! förrådet nallar Några flyttråd på vägen Passa på och rensa bland dina saker! Packa smidigt, blanda lätta och tunga saker i samma kartong. Märk

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt

Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt Välkommen hem! här finns råd och information om hur ditt boende kan bli så trivsamt som möjligt Flytta in I lägenheten INFLYTTNINGSDAG Första vardagen i varje månad räknas som inoch utflyttningsdag. Från

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma.

Välkomstpärm. Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Välkomstpärm Välkommen till Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14 i Bromma. Under åren 1940-41 byggdes våra hus och förvaltades av Familjebostäder AB fram till 2009 då Bostadsrättsföreningen Syskrinet 14

Läs mer

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

ORDNINGSREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor ORDNINGSREGLER utgåva B, 2008-11-17 Brf Halltorp på Öland Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman

Läs mer

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende

Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Välkommen till Vår bostadsrättförening Tornérplatsen En vägledning för ett trivsamt boende Innehållsförteckning Styrelsens uppdrag... s.2 Ekonomi i föreningen... s.2 Drift och underhåll av våra fastigheter...

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Hyresgästintroduktion

Hyresgästintroduktion Hyresgästintroduktion VäLKOMMeN! Var rädd om din lägenhet och tänk på att om du flyttar är det någon annan som hyr den efter dig. Vårda och lämna lägenheten som du själv ville att den skulle se ut när

Läs mer

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN

Välkommen till BRF SOLGÅRDEN I LUNDEN Välkommentill BRFSOLGÅRDENILUNDEN Välkommen! Hej och välkommen till BRF Solgården i Lunden. Vi är övertygade om att du kommer att trivas i vår förening. Med denna skrift hoppasvikunnabesvaranågraavdefrågorniharsomnyinflyttadi

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BRF LINDHAGENS ALLÉ Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

NÄR FÅR DU FLYTTA IN?

NÄR FÅR DU FLYTTA IN? NÄR FÅR DU FLYTTA IN? Lägenheten ska vara klar för inflyttning kl. 12.00 det datum som står i ditt kontrakt. Det brukar vara den 1:e i månaden. Om denna inflyttningsdag är en lördag, söndag, allmän helgdag

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

BRF Kolveden i Käppala 2007

BRF Kolveden i Käppala 2007 BRF Kolveden i Käppala 2007 ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER Ett förtydligande av stadgarna Ansvar för ordningen. Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11

Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Information till hyresgäster på Bogvägen 6-11 Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman telefontid måndag fredag 12.00 12.00 tfn 021-17 91 14.

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer