Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inflyttningsguide. Välkommen till oss!"

Transkript

1 Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende hos oss. Om du undrar över något, kontakta din förvaltare, telefonnummer och adress finns på baksidan.

2 Hoppas du kommer att trivas! Järfällabygdens Hus AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Företaget leds av en politiskt tillsatt styrelse. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga Järfällahus lägenheter. Mer specifika upplysningar som rör just ditt bostadsområde får du i ett separat blad som bifogas denna broschyr. Allmän service till dig som är hyresgäst hos oss får du i Boservice, vår kundtjänst på Drabantvägen 2. Telefonnumret är På vår hemsida finns också en mängd information som rör ditt boende liksom nyheter från oss. Har du tillgång till dator och Internet så titta gärna in på Bo i Järfälla Vårt nyhetsbrev Bo i Järfälla utkommer flera gånger om året. Det innehåller viktig information om sådant som rör ditt boende och vad som är på gång i de olika bostadsområdena. Nyhetsbrevet kan läsas både i pappersformat och på vår hemsida.

3 3 sätt att betala hyran 1 Elektronisk hyresavi 3 Vanlig hyresavi Har du Internetbank kan du få din hyresavi i elektronisk form direkt dit. Alla uppgifter är då ifyllda och ningssätt får du hyresavier med posten direkt hem till Anmäler du dig inte till något av dessa två betal- du behöver bara godkänna betalningen. Vill du ha dig. Vi aviserar kvartalsvis, dvs du får tre hyresavier hyresavin elektroniskt anmäler du detta via din vid varje tillfälle. Var noga med att använda avin för Internetbank. Där finns en lista över alla företag som rätt månad eftersom det identifikationsnummer erbjuder e-faktura. Klicka på vårt namn och fyll i (OCR-numret) som finns på varje avi är unikt för uppgifterna. Den som har avtalet för Internetbanken respektive månad. Betalar du dina räkningar via som ska användas måste också stå på hyresavtalet. Internet ber vi att du är noga när du fyller i OCRnumret. Blir det fel kan vi inte identifiera din betalning 2 Autogiro Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Blankett för ansökan om autogiro kan du få i Boservice eller skriva ut från vår hemsida under blanketter. Hyresbeloppet måste finnas tillgängligt på ditt konto dagen innan förfallodagen. och du kommer att få ett krav av oss. Hyran betalas i förskott och ska vara Järfällahus tillhanda senast den sista vardagen i månaden före den månad som avses. Om hyran inte betalas eller betalas för sent vid upprepade tillfällen har vi rätt att säga upp hyreskontraktet. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid om du får problem att betala hyran. Då kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning.

4 Vår servicegaranti Alla våra hyresgäster omfattas av en servicegaranti som gäller akuta, allvarliga fel i lägenheterna. Järfällabygdens Hus AB garanterar att inom högst 24 timmar efter hyresgästs anmälan åtgärda: 1 Totalt el- eller värmeavbrott i lägenheten. Är hela fastigheten utan el eller värme gäller däremot inte servicegarantin då vi inte har möjlighet att ställa garantier för externa leverantörer. 2 Elspis helt ur funktion. Vid hisstopp gäller viss ersättning från plan 4 och uppåt om hissen inte fungerar 48 timmar efter felanmälan. Uppfyller inte Järfällahus detta bor du som hyresgäst gratis tills dess felet är åtgärdat. Servicegarantin gäller fel som anmälts till felanmälan eller den av oss anvisade servicejouren. Servicegarantin omfattar ej försäkringsskador som t ex brand, stöld, översvämning mm Kyl och/eller frys helt ur funktion. Fritt vattenflöde ur kran. Lägenheten saknar fungerande toalettstol. Finns det mer än en toalett i lägenheten och den ena toalettstolen fungerar gäller inte garantin. Totalstopp i avlopp. Låsfel på lägenhetsdörr. (entré-, altan- och/eller balkongdörr) Givetvis förutsätter 24-timmarsgarantin att Järfällahus personal får tillträde till lägenheten inom denna tid när felet ska lagas. Hyresrabatt utfaller inte om hyresgästen själv är vållande. Har våra åtaganden enligt ovan inte uppfyllts, och du därmed är berättigad till hyresavdrag, ska du anmäla detta till Boservice. Detta måste göras inom en månad efter att felet har avhjälpts.

5 Våra trivselregler Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så att det hörs in till grannarna. Behöver du spika eller borra i väggarna så var snäll och gör det på andra tider än mellan och Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och gångar. Annars försvårar du för våra städare och kan hindra ambulans/brandkår vid utryckning. Det stör också andra boende i trapphuset. Alltså: håll utrymningsvägarna fria! Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. De får heller inte springa lösa inom fastigheten eller orsaka störande ljud. Vill du sätta upp parabolantenn, utomhusantenn, skyltar eller markiser måste du först begära ett särskilt tillstånd av oss. Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på, men det osar och medför en brandrisk. Därför får du inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Många är allergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som gäller vid bokning av tvättstugorna samt för städningen efteråt. Har du bil så parkera den på avsedd plats. Respektera att besöksparkeringarna behövs för såväl dina som andras gäster. Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare i våra områden. Hjälp till att hålla snyggt i och runt källsorteringsutrymmena. Om alla sorterar rätt och inte skräpar ned, blir det trevligt att källsortera. Obs! Dessa trivselregler gäller för hushållets samtliga medlemmar men också gäster eller annan som tillfälligt bor i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för hyresgästens räkning.

6 Adressändring, el & telefon Hemförsäkring När du flyttar, tänk på att anmäla adressändring. Enklast gör du det genom att ringa Har du tillgång till Internet kan du anmäla adressändring på Abonnemang för din hushållsel ansvarar du själv för. Nätoperatör i Järfälla är E.ON. Telefonnumret till deras kundtjänst är Mer information finns också på deras hemsida Tänk på att du inte är låst till E.ON när det gäller själva förbrukningselen, där kan du själv välja vilket elbolag du vill köpa din el från. Beställ också ditt telefonabonnemang i god tid. Du kan bli ruinerad om du inte har en hemförsäkring. Du måste själv försäkra din egendom, det ingår inte i våra fastighetsförsäkringar. Järfällahus svarar inte heller för ett alternativt boende om en fastighet måste utrymmas och repareras p g a brand eller annan försäkringsskada. Detta skydd finns i din hemförsäkring. Passa på att se över alla dina försäkringar i samband med att du flyttar. Det kanske är fler förutsättningar som ändrats sedan senast du gjorde det. Samtliga våra lägenheter är utrustade med brandvarnare, men du ansvarar själv för batteribyten. Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar genom att trycka på den lilla knappen på brandvarnaren. Upptäcker du en vattenskada i din lägenhet ska du göra två saker: 1 Kontakta din förvaltare på Järfällahus eller jouren om det sker utanför kontorstid. 2 Ring ditt försäkringsbolag. Låt därefter ditt försäkringsbolag sköta hela ärendet.! 6

7 Parkering Har du bil, mc eller EU-moped kan du hyra en parkeringsplats av oss. Detta kan din uthyrare hjälpa dig med när du skriver kontrakt på lägenheten. Vill du hyra p-plats vid ett senare tillfälle så kontakta parkeringsansvarig på Järfällahus. Tänk på att nya kontrakt bara skrivs från den 1:a i varje månad. Du ansvarar själv för städning och snöskottning av din p-plats. Respektera att gästparkeringarna endast finns i ett begränsat antal och inte får användas av de boende. Utanför porten får man stå i maximalt 10 minuter för lastning och lossning. Av elsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att lämna sladden hängande kvar om du har eluttag vid din parkeringsplats. All parkering ska ske inom markerad plats. Överträdelse kan medföra att du får p-böter. Parkeringsövervakningen i bostadsområdena sköts av Q-Park, telefon Bo barnsäkert Varje år skadas många barn i hemmet. En hel del olyckor kan undvikas om du som har småbarn tänker på följande: Skaffa låskedja till fönster och bakongdörrar. Sätt spärrar på lådor med farligt innehåll (t ex knivar och mediciner). Ha tippskydd, hällskydd och luckgaller på spisen. Sätt petskydd i tomma vägg- och eluttag. Gör felanmälan om du upptäcker att redskapen på våra lekplatser är trasiga. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus. Husdjur Hundar och katter är kära husdjur för många. För andra, exempelvis för de med allergiska problem, kan de utgöra ett allvarligt hot mot hälsan. Vi ber därför dig som har husdjur att respektera att de inte får springa lösa samt att se till att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. I kommunen finns speciella rastgårdar, utnyttja gärna dem. Husdjur får heller inte följa med till tvättstugorna. Lås & nycklar Har du låst dig ute? Järfällahus anlitar Järfälla Låsservice, Girovägen 11, Veddesta, telefon eller Norrlås, Allmogeplatsen 16, Jakobsberg, telefon Du betalar direkt till dem om du behöver utnyttja deras tjänster. Behöver du däremot fler nycklar/brickor än de du fick vid inflyttningen, så kontaktar du Boservice. Där kan du få ytterligare nycklar/brickor mot en fastställd avgift. Denna avgift återbetalas inte när du flyttar. Hänglås till förrådet skaffar du själv. Köp ett bra hänglås, minst klass 2. Tänk på att alla nycklar/nyckelbrickor är värdeföremål som ska förvaras på ett säkert sätt!

8 Förråd & lager Vårda lägenheten När du hyr en lägenhet ingår det ofta ett förråd. Du skaffar själv hänglås till ditt förråd och ansvarar för att inga värdesaker förvaras där. Ibland är behoven av utrymme större. Järfällahus hyr ut lokaler, både i form av kommersiella lokaler och lager i olika storlekar. För mera information, se vår hemsida eller kontakta lokalavdelningen via växeln, tel Skadedjur Problem med skadedjur är ganska ovanliga här i Sverige. Likväl kan det ibland dyka upp oönskade kryp såsom myror, mjölbaggar m fl. Järfällahus har avtal med Anticimex, kontakta dem omgående på tel om du upptäcker skadedjur i lägenheten. Ju snabbare de kan sanera, desto mindre är risken att småkrypen sprids i fastigheten. På vår hemsida och i Boservice finns en broschyr med mera information och bilder på de vanligaste skadeinsekterna. Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Håll spis och ugn rena så att fett och smuts inte bränner fast. Frys samt äldre typer av kylskåp skall frostas av med jämna mellanrum. Det är viktigt att isen får smälta av sig själv. Hacka inte bort den med något vasst föremål, då kan skador uppstå. Kopplar du in tvätt- eller diskmaskin i lägenheten så tänk på att el- och VVS-jobb måste utföras av en fackman. Under diskmaskinen måste du lägga ett diskmaskinsskydd. En felaktig installation kan lätt leda till en ordentlig vattenskada, som du själv blir ersättningsskyldig för. När disk-/tvättmaskin monteras bort i samband med avflyttning måste vattenintaget pluggas, kontakta en VVS-installatör för detta. När det gäller el får du själv endast byta glödlampor och säkringar. Elinstallationer och reparationer får bara utföras av en fackman. Du är också ansvarig för att golvbrunnen i badrummet rensas med jämna mellanrum.

9 Värme och ventilation Hyran är satt för att motsvara den värmekostnad som krävs för att din lägenhet ska hålla en temperatur på ca grader mitt i rummet. För att få rätt temperatur i bostaden, måste både elementen och ventilationen fungera. Radiatorerna (elementen) är termostatstyrda. När din rumstemperatur överstiger 23 grader, stryps värmetillförseln. Går temperaturen under 20 grader blir radiatorn varm igen. Du kan själv vrida ner termostaten för att få svalare inomhus. Men kom ihåg att termostatvredet måste stå på max på hösten när värmen slås på, annars kommer inte värmen fram. Täck inte för elementen med gardiner, möbler eller dylikt. Det hindrar värme från att komma ut i rummet. Dessutom sätts termostaten ur spel. När det blir extra varmt runt radiatorn, tror den att hela rummet är lika varmt och stängs av. Se därför till att värmen kan cirkulera fritt. Ventilationssystemen ser lite olika ut i våra fastigheter men en generell regel är att det måste komma in luft utifrån för att ventilationssystemet ska fungera inomhus. Luften kommer antingen in genom ventilationsspringor vid fönstren eller via ventiler i lägenheten och det är viktigt att dessa står öppna. Luften sugs sedan ut igen genom frånluftsventiler i kök och badrum samt genom köksfläkten. Ungefär en gång per månad bör du dammsuga alla ventiler samt göra rent köksfläkten. Annars blir de igensatta av smuts och då fungerar inte ventilationen. Drag i lägenheten beror oftast på att det tillförs för lite luft till lägenheten. Din fastighetsskötare visar gärna hur ventilationen i just din lägenhet fungerar påbörjade vi ett projekt med att miljöinventera alla våra bostäder: MIBB (Miljöinventering av Inomhusmiljö i Befintlig Bebyggelse). Genomgången omfattar såväl skadliga ämnen och värme/ventilation som yttre faktorer som buller med mera. 9

10 Bredband, TV, telefoni & paraboler De allra flesta av Järfällahus lägenheter är försedda med bredband. I vårt öppna bredbandsnät verkar ett antal olika tjänsteleverantörer som du själv kontaktar för att beställa Internet, ip-telefoni (bredbands-telefoni) och ip-tv (bredbands-tv) efter eget önskemål. Tjänsteleverantören är sedan din primära kontakt när det gäller allt som har med bredbandet att göra. På vår hemsida kan du se vilka leverantörer du kan välja mellan (utbudet är i ständig förändring). I nästan alla våra fastigheter finns också möjlighet till fast telefoni, kabel-tv och internetanslutning via ComHem. Som standard finns kanalerna 1, 2, 4, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT24 och Järfälla Lokal-TV. Eftersom du har ett brett kanalutbud via bredbandsuttaget, behöver du troligen inte någon parabolantenn. Önskar du ändå sätta upp en parabol, måste du först kontakta din förvaltare och begära tillstånd. Blankett och instruktioner finns på vår hemsida, Orsaken är att parabolantenner som monteras på fel sätt kan ramla ned och orsaka livsfara. De kan också skymma solen på grannens balkong. Så begär tillstånd innan du sätter upp parabol! Avfall & förpackningar På Järfällahus är vi måna om miljön. Ett led i detta är att källsorteringen är väl utbyggd i de flesta områden. I våra källsorteringshus lämnas avfall och förpackningar till återvinning i ett flertal fraktioner. Respektera källsorteringshusens öppettider och lämna rätt sopa i rätt kärl. Felsorterat material kan göra att hela fraktionen inte kan återvinnas på rätt sätt och dessutom skapas merkostnader. Att sortera exempelvis miljöfarliga saker, som färgrester och elektronik, på fel sätt kan medföra böter. Det ska vara trevligt att gå till källsorteringshuset, så lämna inget avfall på golvet eller på marken utanför. 10

11 Måla om & tapetsera Underhållsintervallet för målning och tapetsering hos oss är 15 år. För golven är det 24 år. När det är dags för underhåll i något/några av dina rum, får du ett underhållserbjudande av oss. Vill du inte ha nya tapeter eller nytt golv just då, får du i stället en hyresrabatt av oss. Året därpå kommer i så fall ett nytt underhållserbjudande. Detta kallar vi för HLU, Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll. För parkettgolv gäller inte regeln om 24 år. Här bedömer förvaltaren behov av slipning och lackning från fall till fall. Vitvaror omfattas inte heller av några förutbestämda tidsintervaller utan byts vid behov. till exempel handla om borttagning/utbyte av skåp, badkar, spis eller annan inredning. För att få tillstånd att göra sådana ändringar fordras att du undertecknar en förbindelse att vid avflyttning stå för de eventuella kostnader som krävs för att återställa lägenheten till ursprungligt skick liksom eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med ordinarie underhåll. Hyreslagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har när det gäller att göra ändringar i lägenheten. Som hyresgäst har du rätt att måla och tapetsera själv, på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att det görs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Vi ber dig att inte välja extrema färger och mönster. Du kan då bli skyldig att återställa lägenheten i en mer neutral färgskala när du flyttar. Ditt renoveringsarbete får inte heller minska lägenhetens bruksvärde. Vill du göra andra, större ändringar eller ändringar som medför att lägenhetens standard ändras, är det viktigt att du pratar med din förvaltare först. Det kan Foto: Fancy

12 Ljud från grannarna I flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör sina grannar. Däremot ska man inte behöva stå ut med återkommande störningar. Ibland vet man inte om att man hörs, prata gärna med din granne innan du rapporterar en störning, så kan problemet förhoppningsvis lösas i en positiv anda. Ska du ha fest, så tala om det för dina grannar i god tid. Då har de förmodligen lättare att acceptera en tillfälligt förhöjd ljudnivå. Eller ännu hellre, prata med hyresgästföreningen om att hyra en lokal i området. Då skonar du dina grannar samtidigt som du inte riskerar att festen behöver avbrytas i förtid. Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter kl Behöver du borra eller spika i väggarna så var snäll och gör det före kl Vid upprepade eller allvarliga störningar ber vi dig att ta kontakt med någon av våra bostadskonsulenter. Du når dem via vår växel, telefon Störningsjouren Vid störning kvälls- och nattetid kan du kontakta Störningsjouren som då kommer ut till dig. De nås på telefon och öppettiderna är: söndag torsdag kl fredag lördag kl Inbrott och skadegörelse ska alltid polisanmälas.! Kl ska huset vara i vila.

13 Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning Ungefär en tredjedel av alla uppsagda lägenheter erbjuder vi de hyresgäster som vill ha en annan lägenhet hos oss. Dessa lägenheter publiceras på vår hemsida och de finns anslagna i Boservice. För att få göra ett internbyte måste du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst tre år. Om du däremot själv hittar någon som vill byta lägenhet med dig får du byta oavsett hur länge du bott i din nuvarande bostad om inte särskilda skäl talar emot bytet. Vissa undantag från bytesrätten finns i hyreslagens 35. Tänk på att även vid byten gäller tre månaders uppsägningstid. Detta beror bl a på att förvaltaren måste hinna besiktiga lägenheten och att eventuella fel ska hinna åtgärdas. Vill du hyra ut lägenheten i andra hand är även detta reglerat i hyreslagen. Vid exempelvis tillfälliga studier på annan ort eller om du vill prova på ett samboliv, har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Kontakta oss i god tid eftersom det krävs tillstånd från oss. Särskild ansökningsblankett finns i Boservice och på vår hemsida. Avflyttning Vill du flytta gäller tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Särskild blankett finns i Boservice och på vår hemsida. Observera att du inte får säga upp ditt elabonnemang tidigare än till det datum som gäller för lägenhetsuppsägningen, även om du flyttar därifrån tidigare. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för spekulanter som hänvisas av oss. Innan avflyttning ska lägenheten besiktigas av din förvaltare. Då upprättas ett protokoll där eventuella skador i lägenheten noteras. Har du orsakat skador på lägenheten, blir du betalningsskyldig för dessa. Lägenheten ska vara välstädad vid avflyttning. Om städningen inte kan godkännas, ordnar Järfällahus städning och debiterar dig kostnaden. Det är viktigt att samtliga nycklar/brickor lämnas till Boservice vid flytten, även nycklar till sjutillhållarlås och tvättstugecylinder. Om inte samtliga utkvitterade nycklar återlämnas, måste låsen bytas ut och du får stå för kostnaden. Även eventuella nyckelkopior som du själv låtit göra måste lämnas in. 13

14 Underlätta umgänget med grannarna I tvättstugan och på balkongerna under sommarmånaderna kommer vi närmare våra grannar än vanligt, och det är också här irritation ibland uppstår. Var noga med att följa de ordningsregler som finns i tvättstugorna. Om alla plockar undan och städar efter sig blir tvättstugan en trevligare plats. Töm fickor innan tvätt och använd tvättpåse till t ex bygel-bh. Detta för att undvika skador på maskinerna. Felanmäl snabbt trasiga maskiner och belysning som inte fungerar. Blomlådor på balkongerna ska hängas innanför räcket av säkerhetsskäl. Vattna försiktigt, annars kan det rinna ner på grannens balkong. Fåglar får inte matas på balkongerna. Fåglarna väsnas och skräpar ner, och nedfallen fågelmat lockar till sig råttor och andra skadedjur. Skaka inte mattor över balkongräcket. Det skräpar ned på grannens balkong. Fimpar får heller inte kastas över balkongräcket. Trapphusen måste hållas fria från personliga ägodelar. Förutom att städarna får problem med att hålla rent, kan lösa prylar vara en stor fara vid en utrymning, exempelvis vid en brand. Avfalls- och källsorteringsrummet är också en gemensam plats där det ska hållas snyggt. Ställ aldrig soppåsar på golver eller utanför källsorteringshuset. Lämna rätt avfall/förpackning i rätt kärl. Miljöfarligt avfall, exempelvis färgrester och lösningsmedel, ska lämnas till Görvälns återvinningscentral. Sopnedkastet är bara till för väl förpackade hushållssopor. Mer information om källsortering och avfall finns på vår hemsida och på Järfälla kommuns hemsida 14

15 Tänk på brandskyddet! Lägenhetsbränder är idag alltför vanliga och kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att veta hur bränder kan uppstå och vad man själv kan göra för att förhindra dessa tillbud. Levande ljus Tänk på att välja ljusstakar i ett material som inte kan ta eld och välj brandsäkra ljusmanschetter. Släck ljusen när du lämnar rummet och lämna aldrig barn ensamma med levande ljus. Värmeljus upplevs av många som säkra, men tänk på att när stearinet är helt flytande kan det fatta eld med en rejäl eldkvast som följd. Den farliga rökningen Varje år mister många människor livet efter att ha somnat med en cigarett i handen, antingen i sängen eller i fåtöljen framför tv:n. Den koloxid som utvecklas vid förbränning av materialet i möbler och textilier kan söva en människa till döds utan att en öppen eldslåga syns. Var också noga med att fimparna verkligen är släckta när du tömmer askkoppen, spola dem helst under vatten innan du kastar dem. Brandfarliga vätskor Bensin, T-röd, fotogen mm ska förvaras i originalförpackning och utom räckhåll för barn. Dessa vätskor är explosiva och det är förenat med livsfara att använda dem i samband med eld. I lägenheten får högst 10 liter brandfarliga vätskor förvaras. Se också upp med trassel och trasor som använts t ex till linolja, möbelpolish, terpentin och teakolja, eftersom de kan självtända. och ska inte placeras nära brännbart material. Tv:n ska stängas av med strömbrytaren, inte med fjärrkontrollen. Det är också viktigt att tv:n och stereon står fritt så att luften kan cirkulera runt dem. Låt inte tvätt- och diskmaskin vara igång när du lämnar bostaden. Fett och olja Matfett och frityrolja kan ta eld om temperaturen blir för hög. Dessa bränder får inte släckas med vatten. Kväv i stället elden med exempelvis ett grytlock eller annat som kan stoppa syretillförseln. Tänk också på att rengöra filtret till köksfläkten minst varannan månad. Fett som samlas där kan fatta eld om olyckan är framme. Fria utrymningsvägar Trapphusen måste hållas fria från prylar och skräp. Dels finns det risk för anlagda bränder. Dessutom kan det försvåra såväl en evakuering som brandmännens arbete i samband med en brand. Ta alltså in alla privata ägodelar, även barnvagnar och cyklar, i din lägenhet eller använd de utrymmen som är speciellt avsedda för sådana föremål. Skydda dig! Brandvarnare finns i samtliga lägenheter. Kom ihåg att kontrollera batteriet regelbundet. En brandsläckare är också bra att ha hemma. Har du svårt att komma ihåg att stänga av spisen och andra elektriska apparater, kan det vara praktiskt att låta installera en timer som slår av strömmen i vissa eluttag efter en viss tid. Våra elapparater Alla elektriska apparater kan bli överhettade och börja brinna. Ta därför för vana att dra ut stickproppen när apparaten inte används. Brödrosten är extra känslig! Om olyckan ändå är framme: Larma din omgivning och se till att berörda kommer i säkerhet. Ring därefter brandkåren. Larmnumret är

16 Järfällabygdens Hus AB, Box 197, Järfälla Huvudkontoret Besöksadress: Drabantvägen 2, Jakobsberg tel. växel: e-postadress: hemsida: e-postadress till anställda är: Boservice Tel e-postadress: Felanmälan Tel e-postadress: Jourtelefon Vid akuta fel efter arbetstid, ring Störningsjouren Tel söndag - torsdag kl fredag - lördag kl Foto: Per Aronsson, K Bjällerstedt Mickos, Fancy Mina anteckningar om mitt boende: Jag bor i område: Min förvaltare heter: Mitt lägenhetsnummer är: Övrigt: nr RESPONSTRYCK, Borås Järfällabygdens Hus AB - Box 197, Järfälla - Besöksadress: Drabantvägen 2 - Tel Ägt av Järfälla kommun

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos Ikano Bostad. Kontakta oss gärna om du undrar över något. Våra telefonnummer och adresser finns anslagna i din trappuppgång.

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt

TRIVSELHANDBOK. - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt TRIVSELHANDBOK - information och tips till dig som skall flytta till hyresrätt Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas.

Förutom bostadsrättsföreningens stadgar gäller följande regler för att alla ska trivas. Trivselregler Välkommen till Bostadsrättsföreningen Roslagsskutan5 på följande sidor finns allmän information om hur föreningen fungerar och lite annat smått och gott som kan vara bra att känna till. Om

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Välkommen till din lägenhet!

Välkommen till din lägenhet! Välkommen till din lägenhet! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du skall trivas i din lägenhet och i miljön runtomkring. Vi försöker att göra huset och de närmaste

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar

Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! God service Trivsamma miljöer Bra standard. Trevliga grannar Välkommen hem! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm

UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm UNDERHÅLLSANVISNINGAR mm FÖR HYRESGÄSTER Några ord om att vårda din lägenhet. Som hyresgäst är du skyldig att vårda och sköta din lägenhet. Det finns ett antal saker som du måste tänka på och fortlöpande

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN HAGFORSHEM AB HAGFORS KOMMUN INFLYTTNING Lägenheten blir tillgänglig för dig senast kl. 12.00 dagen efter att den tidigare hyresgästens kontrakt löper ut. Infaller den dag då lägenheten ska tillträdas

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift

Trivselregler för dig som bor i Vad händer om reglerna inte följs? Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Till dig som flyttar ut

Till dig som flyttar ut Till dig som flyttar ut Lycka till med flytten Vi tackar dig för den tid som du varit vår hyresgäst och önskar dig lycka till med ditt nya boende. Det är mycket att tänka på när du ska flytta. Här får

Läs mer

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar

Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden Trivselregler 2015-05-07 Sid 1 (5) Sid 1 (5) Brf Nattsländans trivselregler för dig och dina grannar Styrelsen har satt ihop några enkla trivselregler för

Läs mer

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för hyresgäst i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande förvaltning

Läs mer

Ordningsregler. i boendet

Ordningsregler. i boendet Ordningsregler i boendet 2012-03-12 Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Den dagliga kontakten med hyresvärd och med hyresgäster bygger på bestämmelser i hyresavtal och hyreslag, men också på många andra

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas!

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! TRIVSELREGLER för Brf Postiljonen 4 Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5

för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler: Ansvar för trivseln Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Hexametern 2

Trivselregler för BRF Hexametern 2 Trivselregler för BRF Hexametern 2 Kortfattad sammanställning för att informera föreningens medlemmar. Omfattar regler samt övrig viktig information. Vi är alla grannar, boende i samma hus, med olika livssituationer,

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger.

Trivseln har stor betydelse. Trivs man med sin lägenhet och sina grannar tar man också tillvara de möjligheter som den nya miljön ger. 1 Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur

Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur Denna information kan med fördel förvaras i lägenheten så att även nya boende kan ta del av hur det fungerar inom bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätten

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Brf FLAGGAN 1(6) A Allmänna ordningsföreskrifter Ansvar Trevnad Medlem i Brf Flaggan ska se till att boende i lägenheten och besökare respekterar dessa ordningsföreskrifter. Ta hänsyn till grannar och

Läs mer

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15

Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Ordnings- och trivselregler Brf Sjökatten 15 Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Nyboda 9 En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? Bostadsförmedlingen/Atrium Ljungbergs egen intressebank Interna sökande

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Välkommen till BRF Ekensbergs udde

Välkommen till BRF Ekensbergs udde Välkommen till BRF Ekensbergs udde (Flygfoto Stockholm/Nils-Åke Siversson, Stockholmskällan) Bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde Varmt välkommen till bostadsrättsföreningen Ekensbergs Udde. När man

Läs mer

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg

Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrning och boendepolicy för Atrium Ljungberg Uthyrningspolicy Hur får man möjlighet att hyra en lägenhet hos Atrium Ljungberg? I första hand förmedlas våra bostäder genom Bostadsförmedlingen. Atrium

Läs mer

Stort tack för den tid du bott hos oss!

Stort tack för den tid du bott hos oss! Stort tack för den tid du bott hos oss! Här får du tips inför din kommande utflytt Tips! Adressändring Gör din adressändring i så god tid som möjligt. Senast två veckor innan avflyttning. När du flyttar

Läs mer

Råd och regler för dig som skall flytta ut

Råd och regler för dig som skall flytta ut Råd och regler för dig som skall flytta ut köket varsamt! förrådet nallar Några flyttråd på vägen Passa på och rensa bland dina saker! Packa smidigt, blanda lätta och tunga saker i samma kartong. Märk

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Horisonten Kallebäck Örgryte nr 2 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Ejdern. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Ejdern Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos oss!

Välkommen som hyresgäst hos oss! Välkommen som hyresgäst hos oss! Information till dig som bor hos Hässlehem Vi på Hässlehem hälsar dig välkommen till ditt nya hem samt till oss som bostadsföretag. I denna folder har vi samlat en del

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Grannporten i Skogås. Barnvänligt. Fiske och bad. Närhet till shopping. Skogås centrum Välkommen till i Skogås Barnvänligt Naturen in på knuten Goda Grannar Fiske och bad Närhet till shopping Skogås centrum Solsken på höjden Och inte långt borta: Stockholm City Farsta centrum Länna köpcentrum

Läs mer

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! :

Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : TRIVSELREGLER för Förutom föreningens stadgar gäller följande trivselregler för att alla ska trivas! : Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27

HYRESGÄSTGUIDEN REVIDERAD: 2012-09- 27 HYRESGÄSTGUIDEN Fastighets AB Eric Ekblad Postadress: Box 222, 0 02 Jönköping Besöksadress: Borgmästargränd 1A Telefon: 0-1 8 8 Fax: 0-1 8 89 Mail: info@ekblads.se Jourtelefon: 070-81 9 0 Allmänt Inflyttning

Läs mer

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för.

Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Vem gör vad? Läs om vad du själv får göra och vad Huge ansvarar för. Hyresgästen ansvarar för att: Omgående rapportera när fel uppstår i lägenheten. Om hyresgästen vid upprepande tillfällen inte släpper

Läs mer

ORDNINGSREGLER 2006-09-11

ORDNINGSREGLER 2006-09-11 ORDNINGSREGLER 2006-09-11 för Bostadsrättsföreningen Vingården Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter!

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Ditt golv. Någon annans tak. 1933 skrev Nils Ferlin: Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak,

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Trevliga grannar God service Trivsamma miljöer Bra standard Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya hem! Välkommen som hyresgäst hos oss! Fördelen med hyresrätt är att service ingår

Läs mer

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen

ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen ORDNINGSREGLER för BRF Kompassrosen Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Gropen 29 ALLMÄNT Bostadsrätt ett kollektivt ansvar Att bo i bostadsrätt bygger på att vi som medlemmar och boende tar gemensamt ansvar - för huset som sådant,

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Lemansgatan 6, 8 & 10 Det här bör Du veta om föreningens trivselregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21

ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 ORDNINGSREGLER för bostadsrättshavare i Bostadsrättsföreningen Rektangeln 21 Det här bör du veta om föreningens Ordningsregler. Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om föreningens löpande

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002

för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Carolus Rex Org nr: 716408-8002 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Ordnings- och trivselregler

Ordnings- och trivselregler Ordnings- och trivselregler Vi är varandras boendemiljö. I flerfamiljshus bor vi alla nära varandra och det innebär att vi måste ta hänsyn och respektera varandra. Vi har tillsammans skapat regler för

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Kälkbacken 1 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande.

Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får endast ske med föreningens godkännande. Vi som bor i Bostadsrättsföreningen (Brf) Sillgrisslan är delägare och äger tillsammans föreningen. Föreningens kostnader blir dina kostnader. Allt vi kan påverka för att öka trivseln i föreningen leder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD

VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD VÄLKOMMEN TILL DIN NYA BOSTAD När man flyttar in i en ny bostad kan det vara mycket man funderar över. Om lägenheten, området, service m.m. Även om man tagit reda på en del i förväg så kan säkert många

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Topasberget. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Topasberget Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket

Ordningsregler för. Bostadsrättsföreningen Loket Brf Loket Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Loket Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Förutom lagar och föreningens stadgar gäller följande trivselregler (ordningsregler) för att alla ska trivas! Allmän aktsamhet och hänsyn Tänk på att vara rädd om och väl vårda

Läs mer

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Trivselregler Dethärbörduvetaomföreningenstrivselregler Ansvar för ordningen Allaärskyldigaatträttasigefterordningsreglerna.Attboibostadsrättinnebärett gemensamtansvar.sommedlemiföreningenharduintebararättentillenbostadi

Läs mer

Bofolder för Studenter 2013. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder

Bofolder för Studenter 2013. Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Bofolder för Studenter 2013 Allt du behöver veta om ditt boende hos Karlshamnsbostäder Innehållsförteckning Sidan 3 Välkommen Sidan 4 Information om Svängsta Sidan 5 Information om Fridhem Sidan 6 Bovärdsorganisation/

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se

Brf Geväret. www.brfgeväret.se. Västeråshus nr. 6. Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Brf Geväret Västeråshus nr. 6 www.brfgeväret.se Tel: 073-787 72 00 info@brfgevaret.se Lägenhetspärm Brf Geväret, Västeråshus nr 6 Att tänka på... 3 Vad innebär bostadsrätt... 3 Nyttjanderätten kan förverkas...

Läs mer

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum.

OBS! Tillåt ingen annan än boende i huset nyttja våra sopkärl och grovsoprum. Från A till Ö - Brf Nya Plogen 12 Alla vi medlemmar i bostadsrättsföreningen Nya Plogen 12 äger nu gemensamt, genom föreningen, vårt hus. Det innebär att vi alla måste vara delaktiga i skötsel och beslut

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta

Välkommen till. HSB Brf Rönnen. Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen. Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta Välkommen till HSB Brf Rönnen Information och praktiska råd för dig som bor i Brf Rönnen Vänortsringen 2-48, 7-17 i Märsta 2 Innehåll sidan Välkommen till... 3 Rönnens styrelse... 4 Information om försäkring...

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra

Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Ordningsreglerna gäller alla dessa: Delta och bidra Trivsel- och ordningsregler För vem gäller reglerna? Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Du har borätten till din lägenhet, men äger

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen

Trivselregler. Bostadsrättsföreningen Trivselregler Bostadsrättsföreningen Trivselregler från A till Ö Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning får enbart ske med föreningens godkännande och max i två år. Att hyra ut sin lägenhet i andra hand

Läs mer

Välkommen till kv Gippen

Välkommen till kv Gippen Välkommen till kv Gippen Fastighetsförvaltning Fastigheten ägs av Aroseken Fastighet AB. Vår förvaltare heter Jörgen Källman tfn 021-17 91 14. Felanmälan Telefon till felanmälan är 021-17 91 04. Inpassering

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan.

Ordningsregler. Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Sida 1 av 6 Ordningsregler Ordningsregler är bestämmelser som jämte stadgarna styr vad man får och inte får göra som boende i bostadsrättsföreningen Aspkronan. Gemensamma utrymmen och gården Vi måste alla

Läs mer