Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inflyttningsguide. Välkommen till oss!"

Transkript

1 Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende hos oss. Om du undrar över något, kontakta din förvaltare, telefonnummer och adress finns på baksidan.

2 Hoppas du kommer att trivas! Järfällabygdens Hus AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag. Företaget leds av en politiskt tillsatt styrelse. I denna broschyr finns generell information som gäller samtliga Järfällahus lägenheter. Mer specifika upplysningar som rör just ditt bostadsområde får du i ett separat blad som bifogas denna broschyr. Allmän service till dig som är hyresgäst hos oss får du i Boservice, vår kundtjänst på Drabantvägen 2. Telefonnumret är På vår hemsida finns också en mängd information som rör ditt boende liksom nyheter från oss. Har du tillgång till dator och Internet så titta gärna in på Bo i Järfälla Vårt nyhetsbrev Bo i Järfälla utkommer flera gånger om året. Det innehåller viktig information om sådant som rör ditt boende och vad som är på gång i de olika bostadsområdena. Nyhetsbrevet kan läsas både i pappersformat och på vår hemsida.

3 3 sätt att betala hyran 1 Elektronisk hyresavi 3 Vanlig hyresavi Har du Internetbank kan du få din hyresavi i elektronisk form direkt dit. Alla uppgifter är då ifyllda och ningssätt får du hyresavier med posten direkt hem till Anmäler du dig inte till något av dessa två betal- du behöver bara godkänna betalningen. Vill du ha dig. Vi aviserar kvartalsvis, dvs du får tre hyresavier hyresavin elektroniskt anmäler du detta via din vid varje tillfälle. Var noga med att använda avin för Internetbank. Där finns en lista över alla företag som rätt månad eftersom det identifikationsnummer erbjuder e-faktura. Klicka på vårt namn och fyll i (OCR-numret) som finns på varje avi är unikt för uppgifterna. Den som har avtalet för Internetbanken respektive månad. Betalar du dina räkningar via som ska användas måste också stå på hyresavtalet. Internet ber vi att du är noga när du fyller i OCRnumret. Blir det fel kan vi inte identifiera din betalning 2 Autogiro Med autogiro dras hyran automatiskt från ditt konto på förfallodagen. Blankett för ansökan om autogiro kan du få i Boservice eller skriva ut från vår hemsida under blanketter. Hyresbeloppet måste finnas tillgängligt på ditt konto dagen innan förfallodagen. och du kommer att få ett krav av oss. Hyran betalas i förskott och ska vara Järfällahus tillhanda senast den sista vardagen i månaden före den månad som avses. Om hyran inte betalas eller betalas för sent vid upprepade tillfällen har vi rätt att säga upp hyreskontraktet. Därför är det viktigt att du tar kontakt med oss i god tid om du får problem att betala hyran. Då kan vi tillsammans komma fram till en bra lösning.

4 Vår servicegaranti Alla våra hyresgäster omfattas av en servicegaranti som gäller akuta, allvarliga fel i lägenheterna. Järfällabygdens Hus AB garanterar att inom högst 24 timmar efter hyresgästs anmälan åtgärda: 1 Totalt el- eller värmeavbrott i lägenheten. Är hela fastigheten utan el eller värme gäller däremot inte servicegarantin då vi inte har möjlighet att ställa garantier för externa leverantörer. 2 Elspis helt ur funktion. Vid hisstopp gäller viss ersättning från plan 4 och uppåt om hissen inte fungerar 48 timmar efter felanmälan. Uppfyller inte Järfällahus detta bor du som hyresgäst gratis tills dess felet är åtgärdat. Servicegarantin gäller fel som anmälts till felanmälan eller den av oss anvisade servicejouren. Servicegarantin omfattar ej försäkringsskador som t ex brand, stöld, översvämning mm Kyl och/eller frys helt ur funktion. Fritt vattenflöde ur kran. Lägenheten saknar fungerande toalettstol. Finns det mer än en toalett i lägenheten och den ena toalettstolen fungerar gäller inte garantin. Totalstopp i avlopp. Låsfel på lägenhetsdörr. (entré-, altan- och/eller balkongdörr) Givetvis förutsätter 24-timmarsgarantin att Järfällahus personal får tillträde till lägenheten inom denna tid när felet ska lagas. Hyresrabatt utfaller inte om hyresgästen själv är vållande. Har våra åtaganden enligt ovan inte uppfyllts, och du därmed är berättigad till hyresavdrag, ska du anmäla detta till Boservice. Detta måste göras inom en månad efter att felet har avhjälpts.

5 Våra trivselregler Spela gärna musik, men inte på en ljudnivå så att det hörs in till grannarna. Behöver du spika eller borra i väggarna så var snäll och gör det på andra tider än mellan och Håll dina personliga ägodelar borta från trapphus, entré och gångar. Annars försvårar du för våra städare och kan hindra ambulans/brandkår vid utryckning. Det stör också andra boende i trapphuset. Alltså: håll utrymningsvägarna fria! Se till att dina husdjur inte skadar eller förorenar på lekplatser, trädgårdsytor eller i huset. De får heller inte springa lösa inom fastigheten eller orsaka störande ljud. Vill du sätta upp parabolantenn, utomhusantenn, skyltar eller markiser måste du först begära ett särskilt tillstånd av oss. Att grilla är ett trevligt sätt att laga mat på, men det osar och medför en brandrisk. Därför får du inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset. Många är allergiska mot tobaksrök. Rökning är därför förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. Mycket irritation uppstår i samband med tvättstugorna. Respektera de regler som gäller vid bokning av tvättstugorna samt för städningen efteråt. Har du bil så parkera den på avsedd plats. Respektera att besöksparkeringarna behövs för såväl dina som andras gäster. Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare i våra områden. Hjälp till att hålla snyggt i och runt källsorteringsutrymmena. Om alla sorterar rätt och inte skräpar ned, blir det trevligt att källsortera. Obs! Dessa trivselregler gäller för hushållets samtliga medlemmar men också gäster eller annan som tillfälligt bor i lägenheten. De gäller också för hantverkare eller annan som utför arbete för hyresgästens räkning.

6 Adressändring, el & telefon Hemförsäkring När du flyttar, tänk på att anmäla adressändring. Enklast gör du det genom att ringa Har du tillgång till Internet kan du anmäla adressändring på Abonnemang för din hushållsel ansvarar du själv för. Nätoperatör i Järfälla är E.ON. Telefonnumret till deras kundtjänst är Mer information finns också på deras hemsida Tänk på att du inte är låst till E.ON när det gäller själva förbrukningselen, där kan du själv välja vilket elbolag du vill köpa din el från. Beställ också ditt telefonabonnemang i god tid. Du kan bli ruinerad om du inte har en hemförsäkring. Du måste själv försäkra din egendom, det ingår inte i våra fastighetsförsäkringar. Järfällahus svarar inte heller för ett alternativt boende om en fastighet måste utrymmas och repareras p g a brand eller annan försäkringsskada. Detta skydd finns i din hemförsäkring. Passa på att se över alla dina försäkringar i samband med att du flyttar. Det kanske är fler förutsättningar som ändrats sedan senast du gjorde det. Samtliga våra lägenheter är utrustade med brandvarnare, men du ansvarar själv för batteribyten. Kontrollera regelbundet att batteriet fungerar genom att trycka på den lilla knappen på brandvarnaren. Upptäcker du en vattenskada i din lägenhet ska du göra två saker: 1 Kontakta din förvaltare på Järfällahus eller jouren om det sker utanför kontorstid. 2 Ring ditt försäkringsbolag. Låt därefter ditt försäkringsbolag sköta hela ärendet.! 6

7 Parkering Har du bil, mc eller EU-moped kan du hyra en parkeringsplats av oss. Detta kan din uthyrare hjälpa dig med när du skriver kontrakt på lägenheten. Vill du hyra p-plats vid ett senare tillfälle så kontakta parkeringsansvarig på Järfällahus. Tänk på att nya kontrakt bara skrivs från den 1:a i varje månad. Du ansvarar själv för städning och snöskottning av din p-plats. Respektera att gästparkeringarna endast finns i ett begränsat antal och inte får användas av de boende. Utanför porten får man stå i maximalt 10 minuter för lastning och lossning. Av elsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att lämna sladden hängande kvar om du har eluttag vid din parkeringsplats. All parkering ska ske inom markerad plats. Överträdelse kan medföra att du får p-böter. Parkeringsövervakningen i bostadsområdena sköts av Q-Park, telefon Bo barnsäkert Varje år skadas många barn i hemmet. En hel del olyckor kan undvikas om du som har småbarn tänker på följande: Skaffa låskedja till fönster och bakongdörrar. Sätt spärrar på lådor med farligt innehåll (t ex knivar och mediciner). Ha tippskydd, hällskydd och luckgaller på spisen. Sätt petskydd i tomma vägg- och eluttag. Gör felanmälan om du upptäcker att redskapen på våra lekplatser är trasiga. Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus. Husdjur Hundar och katter är kära husdjur för många. För andra, exempelvis för de med allergiska problem, kan de utgöra ett allvarligt hot mot hälsan. Vi ber därför dig som har husdjur att respektera att de inte får springa lösa samt att se till att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. I kommunen finns speciella rastgårdar, utnyttja gärna dem. Husdjur får heller inte följa med till tvättstugorna. Lås & nycklar Har du låst dig ute? Järfällahus anlitar Järfälla Låsservice, Girovägen 11, Veddesta, telefon eller Norrlås, Allmogeplatsen 16, Jakobsberg, telefon Du betalar direkt till dem om du behöver utnyttja deras tjänster. Behöver du däremot fler nycklar/brickor än de du fick vid inflyttningen, så kontaktar du Boservice. Där kan du få ytterligare nycklar/brickor mot en fastställd avgift. Denna avgift återbetalas inte när du flyttar. Hänglås till förrådet skaffar du själv. Köp ett bra hänglås, minst klass 2. Tänk på att alla nycklar/nyckelbrickor är värdeföremål som ska förvaras på ett säkert sätt!

8 Förråd & lager Vårda lägenheten När du hyr en lägenhet ingår det ofta ett förråd. Du skaffar själv hänglås till ditt förråd och ansvarar för att inga värdesaker förvaras där. Ibland är behoven av utrymme större. Järfällahus hyr ut lokaler, både i form av kommersiella lokaler och lager i olika storlekar. För mera information, se vår hemsida eller kontakta lokalavdelningen via växeln, tel Skadedjur Problem med skadedjur är ganska ovanliga här i Sverige. Likväl kan det ibland dyka upp oönskade kryp såsom myror, mjölbaggar m fl. Järfällahus har avtal med Anticimex, kontakta dem omgående på tel om du upptäcker skadedjur i lägenheten. Ju snabbare de kan sanera, desto mindre är risken att småkrypen sprids i fastigheten. På vår hemsida och i Boservice finns en broschyr med mera information och bilder på de vanligaste skadeinsekterna. Som hyresgäst ansvarar du för att lägenheten hålls i ett gott skick. Håll spis och ugn rena så att fett och smuts inte bränner fast. Frys samt äldre typer av kylskåp skall frostas av med jämna mellanrum. Det är viktigt att isen får smälta av sig själv. Hacka inte bort den med något vasst föremål, då kan skador uppstå. Kopplar du in tvätt- eller diskmaskin i lägenheten så tänk på att el- och VVS-jobb måste utföras av en fackman. Under diskmaskinen måste du lägga ett diskmaskinsskydd. En felaktig installation kan lätt leda till en ordentlig vattenskada, som du själv blir ersättningsskyldig för. När disk-/tvättmaskin monteras bort i samband med avflyttning måste vattenintaget pluggas, kontakta en VVS-installatör för detta. När det gäller el får du själv endast byta glödlampor och säkringar. Elinstallationer och reparationer får bara utföras av en fackman. Du är också ansvarig för att golvbrunnen i badrummet rensas med jämna mellanrum.

9 Värme och ventilation Hyran är satt för att motsvara den värmekostnad som krävs för att din lägenhet ska hålla en temperatur på ca grader mitt i rummet. För att få rätt temperatur i bostaden, måste både elementen och ventilationen fungera. Radiatorerna (elementen) är termostatstyrda. När din rumstemperatur överstiger 23 grader, stryps värmetillförseln. Går temperaturen under 20 grader blir radiatorn varm igen. Du kan själv vrida ner termostaten för att få svalare inomhus. Men kom ihåg att termostatvredet måste stå på max på hösten när värmen slås på, annars kommer inte värmen fram. Täck inte för elementen med gardiner, möbler eller dylikt. Det hindrar värme från att komma ut i rummet. Dessutom sätts termostaten ur spel. När det blir extra varmt runt radiatorn, tror den att hela rummet är lika varmt och stängs av. Se därför till att värmen kan cirkulera fritt. Ventilationssystemen ser lite olika ut i våra fastigheter men en generell regel är att det måste komma in luft utifrån för att ventilationssystemet ska fungera inomhus. Luften kommer antingen in genom ventilationsspringor vid fönstren eller via ventiler i lägenheten och det är viktigt att dessa står öppna. Luften sugs sedan ut igen genom frånluftsventiler i kök och badrum samt genom köksfläkten. Ungefär en gång per månad bör du dammsuga alla ventiler samt göra rent köksfläkten. Annars blir de igensatta av smuts och då fungerar inte ventilationen. Drag i lägenheten beror oftast på att det tillförs för lite luft till lägenheten. Din fastighetsskötare visar gärna hur ventilationen i just din lägenhet fungerar påbörjade vi ett projekt med att miljöinventera alla våra bostäder: MIBB (Miljöinventering av Inomhusmiljö i Befintlig Bebyggelse). Genomgången omfattar såväl skadliga ämnen och värme/ventilation som yttre faktorer som buller med mera. 9

10 Bredband, TV, telefoni & paraboler De allra flesta av Järfällahus lägenheter är försedda med bredband. I vårt öppna bredbandsnät verkar ett antal olika tjänsteleverantörer som du själv kontaktar för att beställa Internet, ip-telefoni (bredbands-telefoni) och ip-tv (bredbands-tv) efter eget önskemål. Tjänsteleverantören är sedan din primära kontakt när det gäller allt som har med bredbandet att göra. På vår hemsida kan du se vilka leverantörer du kan välja mellan (utbudet är i ständig förändring). I nästan alla våra fastigheter finns också möjlighet till fast telefoni, kabel-tv och internetanslutning via ComHem. Som standard finns kanalerna 1, 2, 4, Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT24 och Järfälla Lokal-TV. Eftersom du har ett brett kanalutbud via bredbandsuttaget, behöver du troligen inte någon parabolantenn. Önskar du ändå sätta upp en parabol, måste du först kontakta din förvaltare och begära tillstånd. Blankett och instruktioner finns på vår hemsida, Orsaken är att parabolantenner som monteras på fel sätt kan ramla ned och orsaka livsfara. De kan också skymma solen på grannens balkong. Så begär tillstånd innan du sätter upp parabol! Avfall & förpackningar På Järfällahus är vi måna om miljön. Ett led i detta är att källsorteringen är väl utbyggd i de flesta områden. I våra källsorteringshus lämnas avfall och förpackningar till återvinning i ett flertal fraktioner. Respektera källsorteringshusens öppettider och lämna rätt sopa i rätt kärl. Felsorterat material kan göra att hela fraktionen inte kan återvinnas på rätt sätt och dessutom skapas merkostnader. Att sortera exempelvis miljöfarliga saker, som färgrester och elektronik, på fel sätt kan medföra böter. Det ska vara trevligt att gå till källsorteringshuset, så lämna inget avfall på golvet eller på marken utanför. 10

11 Måla om & tapetsera Underhållsintervallet för målning och tapetsering hos oss är 15 år. För golven är det 24 år. När det är dags för underhåll i något/några av dina rum, får du ett underhållserbjudande av oss. Vill du inte ha nya tapeter eller nytt golv just då, får du i stället en hyresrabatt av oss. Året därpå kommer i så fall ett nytt underhållserbjudande. Detta kallar vi för HLU, Hyresgäststyrt LägenhetsUnderhåll. För parkettgolv gäller inte regeln om 24 år. Här bedömer förvaltaren behov av slipning och lackning från fall till fall. Vitvaror omfattas inte heller av några förutbestämda tidsintervaller utan byts vid behov. till exempel handla om borttagning/utbyte av skåp, badkar, spis eller annan inredning. För att få tillstånd att göra sådana ändringar fordras att du undertecknar en förbindelse att vid avflyttning stå för de eventuella kostnader som krävs för att återställa lägenheten till ursprungligt skick liksom eventuella merkostnader som kan uppstå i samband med ordinarie underhåll. Hyreslagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter en hyresgäst har när det gäller att göra ändringar i lägenheten. Som hyresgäst har du rätt att måla och tapetsera själv, på egen bekostnad. Det är dock nödvändigt att det görs på ett snyggt och fackmannamässigt sätt. Vi ber dig att inte välja extrema färger och mönster. Du kan då bli skyldig att återställa lägenheten i en mer neutral färgskala när du flyttar. Ditt renoveringsarbete får inte heller minska lägenhetens bruksvärde. Vill du göra andra, större ändringar eller ändringar som medför att lägenhetens standard ändras, är det viktigt att du pratar med din förvaltare först. Det kan Foto: Fancy

12 Ljud från grannarna I flerfamiljshus är det oundvikligt att man ibland hör sina grannar. Däremot ska man inte behöva stå ut med återkommande störningar. Ibland vet man inte om att man hörs, prata gärna med din granne innan du rapporterar en störning, så kan problemet förhoppningsvis lösas i en positiv anda. Ska du ha fest, så tala om det för dina grannar i god tid. Då har de förmodligen lättare att acceptera en tillfälligt förhöjd ljudnivå. Eller ännu hellre, prata med hyresgästföreningen om att hyra en lokal i området. Då skonar du dina grannar samtidigt som du inte riskerar att festen behöver avbrytas i förtid. Generellt gäller att det ska vara tyst i husen efter kl Behöver du borra eller spika i väggarna så var snäll och gör det före kl Vid upprepade eller allvarliga störningar ber vi dig att ta kontakt med någon av våra bostadskonsulenter. Du når dem via vår växel, telefon Störningsjouren Vid störning kvälls- och nattetid kan du kontakta Störningsjouren som då kommer ut till dig. De nås på telefon och öppettiderna är: söndag torsdag kl fredag lördag kl Inbrott och skadegörelse ska alltid polisanmälas.! Kl ska huset vara i vila.

13 Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning Ungefär en tredjedel av alla uppsagda lägenheter erbjuder vi de hyresgäster som vill ha en annan lägenhet hos oss. Dessa lägenheter publiceras på vår hemsida och de finns anslagna i Boservice. För att få göra ett internbyte måste du ha bott i din nuvarande lägenhet i minst tre år. Om du däremot själv hittar någon som vill byta lägenhet med dig får du byta oavsett hur länge du bott i din nuvarande bostad om inte särskilda skäl talar emot bytet. Vissa undantag från bytesrätten finns i hyreslagens 35. Tänk på att även vid byten gäller tre månaders uppsägningstid. Detta beror bl a på att förvaltaren måste hinna besiktiga lägenheten och att eventuella fel ska hinna åtgärdas. Vill du hyra ut lägenheten i andra hand är även detta reglerat i hyreslagen. Vid exempelvis tillfälliga studier på annan ort eller om du vill prova på ett samboliv, har du rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand. Kontakta oss i god tid eftersom det krävs tillstånd från oss. Särskild ansökningsblankett finns i Boservice och på vår hemsida. Avflyttning Vill du flytta gäller tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Särskild blankett finns i Boservice och på vår hemsida. Observera att du inte får säga upp ditt elabonnemang tidigare än till det datum som gäller för lägenhetsuppsägningen, även om du flyttar därifrån tidigare. Under uppsägningstiden är du skyldig att visa lägenheten för spekulanter som hänvisas av oss. Innan avflyttning ska lägenheten besiktigas av din förvaltare. Då upprättas ett protokoll där eventuella skador i lägenheten noteras. Har du orsakat skador på lägenheten, blir du betalningsskyldig för dessa. Lägenheten ska vara välstädad vid avflyttning. Om städningen inte kan godkännas, ordnar Järfällahus städning och debiterar dig kostnaden. Det är viktigt att samtliga nycklar/brickor lämnas till Boservice vid flytten, även nycklar till sjutillhållarlås och tvättstugecylinder. Om inte samtliga utkvitterade nycklar återlämnas, måste låsen bytas ut och du får stå för kostnaden. Även eventuella nyckelkopior som du själv låtit göra måste lämnas in. 13

14 Underlätta umgänget med grannarna I tvättstugan och på balkongerna under sommarmånaderna kommer vi närmare våra grannar än vanligt, och det är också här irritation ibland uppstår. Var noga med att följa de ordningsregler som finns i tvättstugorna. Om alla plockar undan och städar efter sig blir tvättstugan en trevligare plats. Töm fickor innan tvätt och använd tvättpåse till t ex bygel-bh. Detta för att undvika skador på maskinerna. Felanmäl snabbt trasiga maskiner och belysning som inte fungerar. Blomlådor på balkongerna ska hängas innanför räcket av säkerhetsskäl. Vattna försiktigt, annars kan det rinna ner på grannens balkong. Fåglar får inte matas på balkongerna. Fåglarna väsnas och skräpar ner, och nedfallen fågelmat lockar till sig råttor och andra skadedjur. Skaka inte mattor över balkongräcket. Det skräpar ned på grannens balkong. Fimpar får heller inte kastas över balkongräcket. Trapphusen måste hållas fria från personliga ägodelar. Förutom att städarna får problem med att hålla rent, kan lösa prylar vara en stor fara vid en utrymning, exempelvis vid en brand. Avfalls- och källsorteringsrummet är också en gemensam plats där det ska hållas snyggt. Ställ aldrig soppåsar på golver eller utanför källsorteringshuset. Lämna rätt avfall/förpackning i rätt kärl. Miljöfarligt avfall, exempelvis färgrester och lösningsmedel, ska lämnas till Görvälns återvinningscentral. Sopnedkastet är bara till för väl förpackade hushållssopor. Mer information om källsortering och avfall finns på vår hemsida och på Järfälla kommuns hemsida 14

15 Tänk på brandskyddet! Lägenhetsbränder är idag alltför vanliga och kan få förödande konsekvenser. Det är därför viktigt att veta hur bränder kan uppstå och vad man själv kan göra för att förhindra dessa tillbud. Levande ljus Tänk på att välja ljusstakar i ett material som inte kan ta eld och välj brandsäkra ljusmanschetter. Släck ljusen när du lämnar rummet och lämna aldrig barn ensamma med levande ljus. Värmeljus upplevs av många som säkra, men tänk på att när stearinet är helt flytande kan det fatta eld med en rejäl eldkvast som följd. Den farliga rökningen Varje år mister många människor livet efter att ha somnat med en cigarett i handen, antingen i sängen eller i fåtöljen framför tv:n. Den koloxid som utvecklas vid förbränning av materialet i möbler och textilier kan söva en människa till döds utan att en öppen eldslåga syns. Var också noga med att fimparna verkligen är släckta när du tömmer askkoppen, spola dem helst under vatten innan du kastar dem. Brandfarliga vätskor Bensin, T-röd, fotogen mm ska förvaras i originalförpackning och utom räckhåll för barn. Dessa vätskor är explosiva och det är förenat med livsfara att använda dem i samband med eld. I lägenheten får högst 10 liter brandfarliga vätskor förvaras. Se också upp med trassel och trasor som använts t ex till linolja, möbelpolish, terpentin och teakolja, eftersom de kan självtända. och ska inte placeras nära brännbart material. Tv:n ska stängas av med strömbrytaren, inte med fjärrkontrollen. Det är också viktigt att tv:n och stereon står fritt så att luften kan cirkulera runt dem. Låt inte tvätt- och diskmaskin vara igång när du lämnar bostaden. Fett och olja Matfett och frityrolja kan ta eld om temperaturen blir för hög. Dessa bränder får inte släckas med vatten. Kväv i stället elden med exempelvis ett grytlock eller annat som kan stoppa syretillförseln. Tänk också på att rengöra filtret till köksfläkten minst varannan månad. Fett som samlas där kan fatta eld om olyckan är framme. Fria utrymningsvägar Trapphusen måste hållas fria från prylar och skräp. Dels finns det risk för anlagda bränder. Dessutom kan det försvåra såväl en evakuering som brandmännens arbete i samband med en brand. Ta alltså in alla privata ägodelar, även barnvagnar och cyklar, i din lägenhet eller använd de utrymmen som är speciellt avsedda för sådana föremål. Skydda dig! Brandvarnare finns i samtliga lägenheter. Kom ihåg att kontrollera batteriet regelbundet. En brandsläckare är också bra att ha hemma. Har du svårt att komma ihåg att stänga av spisen och andra elektriska apparater, kan det vara praktiskt att låta installera en timer som slår av strömmen i vissa eluttag efter en viss tid. Våra elapparater Alla elektriska apparater kan bli överhettade och börja brinna. Ta därför för vana att dra ut stickproppen när apparaten inte används. Brödrosten är extra känslig! Om olyckan ändå är framme: Larma din omgivning och se till att berörda kommer i säkerhet. Ring därefter brandkåren. Larmnumret är

16 Järfällabygdens Hus AB, Box 197, Järfälla Huvudkontoret Besöksadress: Drabantvägen 2, Jakobsberg tel. växel: e-postadress: hemsida: e-postadress till anställda är: Boservice Tel e-postadress: Felanmälan Tel e-postadress: Jourtelefon Vid akuta fel efter arbetstid, ring Störningsjouren Tel söndag - torsdag kl fredag - lördag kl Foto: Per Aronsson, K Bjällerstedt Mickos, Fancy Mina anteckningar om mitt boende: Jag bor i område: Min förvaltare heter: Mitt lägenhetsnummer är: Övrigt: nr RESPONSTRYCK, Borås Järfällabygdens Hus AB - Box 197, Järfälla - Besöksadress: Drabantvägen 2 - Tel Ägt av Järfälla kommun

Inflyttningsguide. Välkommen till oss!

Inflyttningsguide. Välkommen till oss! Foto: K Bjällerstedt Mickos, bildarkivet.se, Andreas Offesson, Jesper Molin, Leif Johansson, Rebecca Wallin, T Andersson, Göran Strand, Jörgen Wiklund & Co. Inflyttningsguide Välkommen till oss! I denna

Läs mer

Välkommen till ditt nya hem!

Välkommen till ditt nya hem! Inflyttningsguide Inflyttnings- guiden Välkommen till Järfällahus! I denna broschyr hittar du viktig information som rör ditt boende. 1. Välkommen till ditt nya hem! Järfällahus AB är ett fastighetsbolag

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på

SERVICE OCH FELANMÄLAN. Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på Värt att veta SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.wallfast.com Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port. INNEHÅLL

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo.

Trivsel HANDBOK 2015-2016. Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. Trivsel HANDBOK Svar på frågor kring ditt boende hos Partillebo. 2015-2016 1 Längta hem Trivselhandboken ger svar på de vanligaste frågorna för dig som bor hos Partillebo. Vi vill att du ska trivas hos

Läs mer

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN

VÄLKOMMEN HEM. Störningsjouren når du på telefon 031-80 50 75 UTOMHUS FELANMÄLAN Välkommen hem - här kan du läsa om vad du bör tänka på för att trivseln i ditt och dina grannars boende ska bli så bra som möjligt. Du får också råd om hur du tar hand om din lägenhet på bästa sätt. VÄLKOMMEN

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss.

Att bo hos Bygg Göta. Tips och regler för dig som bor hos oss. Att bo hos Bygg Göta Tips och regler för dig som bor hos oss. 1 Innehållsförteckning 1. Hyreskontraktet... 3 2. Att flytta in och ut... 4 3. Trivselregler för alla... 6 4. Sophanteringen... 7 5. Tips om

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN

Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN Allt om ditt nya boende VÄLKOMMEN TILL FÖRVALTAREN INNEHÅLL 3. VARMT VÄLKOMMEN 4. DITT HYRESAVTAL 5. NÄR DU FLYTTAR IN 6. OMRÅDESINFORMATION 7. BETALA HYRAN 8. AUTOGIROANMÄLAN 9. SKÖNARE HEM 10. UNDERHÅLL

Läs mer

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem!

Välkommen. Än en gång varmt välkommen till Karlskronahem! Välkommen Du har valt att flytta till en hyresrätt och det tycker vi du gör rätt i. Kanske anser du att det finns viktigare saker i livet än att underhålla och renovera din bostad. Eller lägger du hellre

Läs mer

Välkommen som hyresgäst

Välkommen som hyresgäst Välkommen som hyresgäst Råd & tips från Fastighetsägarna Reviderad maj 2012 2 Innehåll Välkommen! 4 När du ska flytta in 4 Vilka regler har en hyresvärd och en hyresgäst att rätta sig efter? 6 Om något

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter!

Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Välkommen till Anders Bodin Fastigheter! Ditt golv. Någon annans tak. 1933 skrev Nils Ferlin: Man dansar däruppe klarvaket är huset fast klockan är tolv. Då slår det mig plötsligt att taket, mitt tak,

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar

Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Det lilla företaget med stort personligt engagemang och ansvar Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Att bo i hyresrätt har många fördelar och det är vår förhoppning att du ska trivas

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 02 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 04 KONTAKT 06 BO HOS OSS 08 TRIVSEL 09 FIXA SJÄLV VÄLKOMMEN Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att

Läs mer

Välkommen till Stena Fastigheter!

Välkommen till Stena Fastigheter! Välkommen till Stena Fastigheter! 03 VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST 05 KONTAKT 07 BO HOS OSS 09 TRIVSEL 10 FIXA SJÄLV Välkommen som hyresgäst! Här hittar du några viktiga saker att tänka på för att din inflyttning

Läs mer

Välkommen till Galären

Välkommen till Galären Välkommen till Galären Vi sammanställt, information och regler och några goda råd som gäller ditt boende. Vi hoppas att du ska trivas som hyresgäst hos oss. Välkommen till Galären Innehåll: Att flytta

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Föreningsinformation till boende

Föreningsinformation till boende Föreningsinformation till boende Häftet innehåller information om vad som gäller för boende i bostadsrättsföreningen Lavetten Örnen. BoRegler TrivselRegler BoTips Informationen tillhör bostaden och ska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring

Du är skyldig att visa hänsyn. Tänk på att Du i ett flerfamiljshus har grannar runt omkring BOENDEINFORMATION Som hyresgäst finns det en del måsten och skyldigheter förutom att betala hyran och bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Vi har gjort en liten broschyr som skall hjälpa

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning.

Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB. Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. Välkommen som hyresgäst hos LEIFAB Här har vi samlat en del goda råd, regler och trivseltips om inflyttning, boende och utflyttning. När du flyttar in En skön känsla av frihet... När du bor i en hyresrätt

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer