Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko."

Transkript

1 fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret. läs mer på sidan 2 B hemförsäkring för alla diskuteras Nytt försäkringspaket B slutsats efter avdelningsveckorna Nöjda medlemmar har nära till klubben B det lönar sig att säga i från Midlanda lyckades inte tysta anställda

2 SEKO Posten kräver ordning och reda på anställningarna Kollektivatal, anställningsformer och anställningstrygghet. Det är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret. Kopplat till detta kommer företagsfacket tillsammans med klubbarna att sätta extra fokus på frågan om rätten till heltid för anställda inom Posten. I oktober hade SEKO Posten representantskapsmöte där dokumentet SEKO Postens grundläggande värderingar fastställdes. Det är utifrån detta dokument som den fackliga verksamheten ska bedrivas. Man antog även om en aktivitetsplan för alla delar inom SEKO Posten under En aktivitetsplan som utgår från förbundets treåriga verksamhetsplan Alf Mellström, ordförande för SEKO Posten. ii fackligt perspektiv seko december 2005 Fokus på kärnfrågorna De fackliga kärnfrågorna har utkristalliserats genom enkäter, intervjuer, samtal och träffar med medlemmar och förtroendevalda inom Posten. Naturligtvis ligger även lönerna med här som en viktig del, men den frågan kommer att aktualiseras mer inför avtalsrörelsen Vårt huvuduppdrag är att fokusera på de för medlemmarna viktiga frågorna, och då handlar det om kollektivavtal, anställningsformer och trygghet i anställningen. Det är frågor som är starkt sammankopplade med varandra och som också kräver hög prioritet i klubbarna, säger Alf Mellström, ordförande för SEKO Posten. Fokus på kärnfrågorna är, enligt Mellström, viktigt för att komma tillrätta med de problem som finns. För klubbarna gäller det att driva kärnfrågorna och bevaka så att regelverken, det vill säga kollektivavtal och lagar, följs och att agera om så inte är fallet. Andra projekt som ligger utanför SEKO Postens kärnverksamhet måste avdelningarna ute i landet ta större ansvar för, dessa tar för mycket kraft från klubbarna, säger Mellström. Dålig planering Ett stort och tilltagande problem är deltids- och visstidsanställningarna inom Posten. Otryggheten och övertalighetsproblematiken likaså, inte minst när det gäller den utsatta personalen inom Svensk Kassaservice. På vissa håll är bemanningsplaneringen alldeles för dålig och vi har fått signaler om att enskilda chefer tänjer på vad som är tilllåtet enligt skyldighetsavtalet. Deltidsanställda och timanställda jobbar långt utöver sin avtalade ordinarie arbetstid. Ett visst mått av flexibilitet är naturligtvis nödvändig, men att använda tidsbegränsade anställningar som fast förstärkning i stället för att använda en tryggare anställningsform kan vi inte acceptera. Särskilt inte när vi vet att det finns utrymme för fler heltidsanställda inom Posten, säger Mellström. De otrygga anställningsformerna är ett stort problem inom Posten. Därför ska företagsfacket jobba extra hårt på att komma tillrätta med det under det kommande verksamhetsåret. Bättre ledarskap För att komma tillrätta med anställningsformerna behövs, enligt SEKO Posten, ett bättre ledarskap. Bilden är att där det finns ett bra ledarskap, där fungerar verksamheten också bra. Men på vissa håll är det väldigt kort, eller ingen, framförhållning alls. I stället för att planera sin bemanning väljer vissa att mygla med systemet. Vi behöver ordning och reda när det gäller anställningsformerna och vi förväntar oss att ett statligt ägt företag som Posten ska föregå med gott exempel i de här frågorna, säger Mellström. Stöd till klubbarna Klubbarna behöver också stöd för att kunna hantera konflikter. Det viktiga är att klubbarna har de redskap och besitter den kompetens att i så stor utsträckning som möjligt kunna lösa frågorna med arbetsgivaren på plats. Stöd från förbundet, bland annat när det gäller utbildningsinsatser, är viktigt. Likaså att rollfördelningen mellan förbund, avdelning och företagsfacket är tydlig. Vi är en förhandlingsorganisation som agerar på uppdrag från klubbarna och då är det den verksamheten som vi ska ägna oss åt, säger Mellström. Aktuellt om Svensk Kassaservice P Som det framgått i medier och i SEKOs egna informationskanaler kommer det eventuellt att lämnas en proposition om Svensk Kassaservices framtid. För mer information om detta, se annan plats i tidningen och håll dig informerad via SEKOs och SEKO-magasinets hemsidor, där senaste nytt finns. foto: anna ledin

3 Fortsatta diskussioner om försäkringspaket Diskussionerna kring ett nytt försäkringspaket, det så kallade LOpaketet har intensifierats under senhösten och kommer att fortsätta efter nyår. Många av LOförbunden har uttalat sig positivt till paketets innehåll, så även SEKO. Den största förändringen för SEKOs del är att hemförsäkringen i den nya lösningen skulle bli obligatorisk. Ersättningen i fritidsförsäkringen höjs också. Värt att notera är att redan en stor del cirka medlemmar redan har kompletterat sitt medlemskap med hemförsäkringen. Över 70 procent av medlemmarna har också kompletterat fritidsförsäkringen, TFF. Lägst pris på marknaden Exakt vilka merkostnader som tillkommer på medlemsavgiften är inte utrett ännu. Då vi själva är med och påverkar utgången kommer vi inte att acceptera något annat än bra försäkringar till marknadens lägsta priser. Det kommer naturligtvis Är olyckan framme på fritiden kan du känna dig trygg, du är försäkrad genom medlemskapet i SEKO. Nu diskuteras ett nytt försäkringspaket. att bli billigare med LO-paketet än att ge sig ut och teckna individuella försäkringar i samma omfattning, säger SEKOs förbundskassör Göran Olsson. Ett problem som kan uppstå är att flera hushåll med fler än en LO-medlem kan bli dubbelförsäkrade och därmed får betala dubbel premie. Förbunden, LO och Folksam håller just nu på och reder ut hur dubbelförsäkrade ska kompenseras, för någon form av kompensation kommer det att bli, säger Göran Olsson. Fackligt Perspektiv återkommer löpande under våren med senaste nytt kring försäkringspaketet. Detta innehåller LO-paketet P K-Hem, Hemförsäkring P TFF, fritidsförsäkring (25 basbelopp) P Kompletterings TGL P Barngruppliv Detta ingår i SEKOmedlemskapet idag* P TFF grund, fritidsförsäkring (6 basbelopp) P Kompletterings TGL P Barngruppliv * SEKO Sjöfolk är redan i dag försäkrade enligt LO-paketet. SEKOs centrala ungdomsråd läggs ner SEKOs centrala ungdomsråd läggs ner. Däremot kommer inte ungdomsverksamheten i förbundet att avstanna, snarare tvärtom. SEKOs förbundsstyrelse har beslutat om en förändrad inriktning på ungdomsverksamheten i förbundet. Det innebär bland annat att det centrala ungdomsrådet läggs ner och att satsningar i stället ska göras på att utveckla ungdomsverksamheten i avdelningarna. Det kommer inte att bli några minskade medel till ungdomsverksamheten, för den tycker vi är väldigt viktigt. Däremot kommer avdelningarna att få ta ett större ansvar när det gäller aktiviteterna. Till exempel genom att tillsätta kommittéer och skapa arbetsgrupper lokalt, säger Helena Gille, som ansvarar för ungdomsfrågorna på förbundet. Fastställa mål Den februari tänker SEKO bjuda in alla ungdomsansvariga på avdelningarna till en planeringskonferens på Lastberget. Där kommer vi att fastställa konkreta mål för ungdomsverksamheten inom SEKO och även ta fram en aktivitetsplan för det kommande året. Under året ska även ungdomarnas hemvist på nätet ses över. Både den externa hemsidan och de interna sidorna kommer att få en ansiktslyftning och ska fyllas med mer information om ungdomsverksamheten, säger Helena Gille. I mars nästa år kommer vi att ha en tydligare bild över hur ungdomsverksamheten ska bedrivas, men jag är säker på att detta kommer att bli en bra lösning för att engagera fler unga inom SEKO, säger Helena. fackligt perspektiv seko december 2005 foto: iii kongress Fortsatt missnöje med elbolagen P Elkunderna är fortsatt missnöjda med elbolagen och rekordmånga människor uppger att de funderar på att byta elbolag. Det uppger Svenskt Kvalitetsindex (SKI) i sin årliga undersökning. Enligt SKI är missnöjet ungefär lika stort som förra året och i en jämförelse med andra branscher har elbranschen mycket låg kundnöjdhet. Bland privatkunderna hos de stora bolagen har Vattenfall störst andel nöjda kunder. Bland de mindre företagen är kunderna mest nöjda med Telge Energi, det bolag som LO samarbetar med gällande medlemsförmånen MedlemsEl. Förtroendet för elbolagen är dock fortfarande lågt, de har en dålig image jämfört med flertalet andra branscher. Avregleringen av elbranschen har naturligtvis stor skuld till folks missnöje och illojalitet gentemot elbolagen, säger Janne Rudén, förbundsordförande i SEKO i en kommentar. Fler kvinnor i facket P För att öka tjejernas representation i förbundets beslutande organ startades våren 2004 ett utvecklingsprojekt för fackliga kvinnor inom Posten Produktion. Projektet har drivits i två grupper och omfattat arbetsplatser i hela landet. Metoden som använts bygger bland annat på att gruppen väljer ut ett antal prioriterade områden och sätter upp mål för dessa. Sedan görs aktiviteter som leder till att de uppsatta målen nås och till att eventuella misstag analyseras. Grupperna valde att arbeta med antalet kvinnor i heltidsanställning och i mentorskap, samt antalet kvinnor som är fackliga förhandlare och förtroendevalda. Grupperna har nu avslutat sina projekt och de kan konstatera att metoden visserligen varit krävande, men att väldigt mycket har blivit uträttat. De har dessutom lyckats skruva utvecklingen mot de visionära mål de satte upp när de började för 18 månader sedan.

4 Tydlig slutstats i utvärderingen av årets avdelningsveckor Närhet till klubben ger nöjda medlemmar notiser Abrahamsson sjöfolkets talesman i EU De mest missnöjda medlemmarna inom SEKO finns på de arbetsplatser som saknar lokal facklig representation. Det är en tydlig slutsats som Annika Ödebrink, projektansvarig för SEKOs avdelningsveckor, drar efter att ha utvärderat resultatet av höstens satsning. Under hösten, närmare bestämt mellan den 20 september och den 28 oktober, genomfördes avdelningsveckor i hela SEKOs organisation. Avdelningsveckorna är ett samlingsnamn för en rad arrangemang som genomförts runt om i landet. Arbetsplatsbeök, medlemsmöten och pressträffar är några av de aktiviteter som genomförts. Avdelningsveckorna har sin grund i ett beslut fattat av SEKOs förbundsmöte. Förbundskontoret har ansvarat för samordningen och genomförandet av satsningen, medan avdelningarna har ansvarat för att ta fram ett regionalt program och de praktiska arrangemangen. iv fackligt perspektiv seko november 2005 När SEKO Sydöstra arrangera avdelningsvecka gjordes arbetsplatsbesök på bland annat Skanska. Här är SEKOs ombudsman Roger Andersson i samspråk med Lilian Friberg-Magnusson från avdelningen. Närvaron avgörande Nu när höstens avdelningsveckor är sammanställda och utvärderade finns det några slutsatser som är extra tydliga. Den enskilda punkt som Annika Ödebrink helst vill framföra är frågan om den fackliga närvaron på arbetsplatserna. Diskussionerna under de arbetsplatsbesök som genomförts talar sitt tydliga språk. På de arbetsplatser där facket finns på arbetsplatsen och är väl förankrat, är attityden till facket bra. På de arbetsplatser där klubben finns i lokaler på arbetsplatsen är attityden till och med mycket bra. På de arbetsplatser där det inte finns någon lokal facklig representation är bilden mer dyster. Här är det vanligt att medlemmarna ser på facket som osynligt och tandlöst, säger Annika Ödebrink. Stort informationsbehov En annan intressant slutsats är att de arbetsplatser där klubben finns i lokaler på arbetsplatsen, är medlemmarna mer positiva till sina arbetsvillkor än på andra ställen. Bland annat har man här mycket mindre problem med till exempel deltid och lönemissnöje än på arbetsplatser där klubben inte är närvarande. Rapporten visar också att medlemmar på de arbetsplatser där klubben inte är närvarande upplever ett stort informationsbehov. Får de inte information från facket känner de sig snabbt glömda, säger Annika Ödebrink. En positiv skillnad jämfört med fjolårets avdelningsveckor är att förbundet i år synts mycket mer i radio, TV och tidningar. Pressaktiviteterna i samband med årets avdelningsveckor genomfördes mer planerat och med centralt producerade underlag vilket ledde till ett större genomslag i media, säger Annika Ödebrink. Nästa år kommer avdelningsveckorna att genomföras i en något annorlunda form. För det första handlar det inte om flera veckor utan om en enda. Aktiviteterna under den veckan kommer uteslutande att vara inriktade på besök ute på arbetsplatserna. Ny form nästa år De datum det handlar om är 4-8 september. Då kommer hela förbundskontoret att tömmas, och all energi ska satsas på att vara ute och träffa medlemmar. Den fullständiga rapporten från årets avdelningsveckor kommer nu att lämnas till SEKOs verkställda utskott och förbundsstyrelse för godkännande. Därefter kommer den att kunna läsas i sin helhet på förbundets intra- och extranät. P SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson valdes nyligen på nytt till ordförande för EUs sociala dialogkommitté inom sjöfartens område. Kommittén utgörs av fackförbund och redare inom EU och ansvariga för sjöfarten inom EU-kommissionen. Ordförandeskapet ska vara rullande mellan arbetsgivare och fack, men arbetsgivaren hade denna gång ingen kandidat. Därför blir Abrahamsson kvar på ordförandeposten under ytterligare två år. Kommittén behandlar olika aktuella frågor på det maritima området och har även möjlighet att framförhandla lagstiftning, alltså EU-direktiv, inom sjöfartsområdet. Detta har vi också gjort och det är unikt för en kommitté av det här slaget när vi för några år sedan omvandlade ett avtal om arbetstider för anställda inom sjöfarten till ett direktiv, säger Tomas Abrahamsson. Nästa stora fråga som den sociala dialogkommittén ska arbeta med är en så kallad superkonvention för sjöfarten, som ska tas fram tillsammans med ILO. Det har ända sedan 20-talet funnits ett antal regler och konventioner när det gäller sjöfarten. Nu ska de samlas i en konsoliderad konvention i stället. EU-kommissionen har uttryckt en vilja att en sådan superkonvention sedan ska kunna ligga till underlag för ett nytt EU-direktiv på området, säger Abrahamsson. foto: anna ledin

5 Många skyddsombud saknas i SEKOs register Att skyddsombuden spelar en viktig roll i det fackliga arbetet är de flesta överens om. Trots det är bara omkring av uppskattningsvis skyddsombud inrapporterade till SEKOs förtroendemannaregister. Det är inte ovanligt att jag får ta emot samtal från medlemmar, eller från intressenter utanför SEKOs organisation, som vill veta vem som är skyddsombud på en viss arbetsplats. Tyvärr är det inte alltid så lätt att svara på den frågan, säger Göran Larsson, SEKOs ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor. SEKO profilerade sig på Kvalitetsmässan P Det är åt helvete både för mig som knegare och som samhällsmedborgare. Det var ett av svaren SEKO fick när förbundet ställde frågor om avregleringen av offentliga verksamheter på Kvalitetsmässan i Göteborg i november. Kvalitetsmässan äger rum vart annat år och är inriktad på just offentlig verksamhet. SEKO brukar finnas med som utställare, i år med fokus på energimarknaden och förbundets kampanj Vi vägrar hålla tyst. Stort problem Förklaringen till Göran Larssons problem är att en betydande andel av skyddsombuden inom SEKO inte finns med i förtroendemannaregistret. Det här är ett jättebekymmer. Skyddsombuden har en central roll inom vår organisation, men när vi inte vet vilka de är kan vi inte ha någon kommunikation med dem, säger Göran Larsson. I SEKOs register finns i dag drygt 3000 skyddsombud inrapporterade. Göran Larsson vet inte hur hög siffran egentligen borde vara, men han uppskattar den till omkring Ansvaret att rapportera in skyddsombuden ligger, precis som när det gäller övriga förtroendemannauppdrag, på klubbarna. Sedan är det avdelningarnas ansvar att uppdatera registret. Göran Larsson tycker egentligen inte att problemet med för få inrapporterade skyddsombud borde vara så svårt att lösa. I februari nästa år kommer de flesta av SEKOs klubbar att kalla till årsmöte. Då ska såväl omval som nyval av skyddsombud göras. Om resultatet av valen kom- Fakta om skyddsombudens roll mer med i protokollen, och om protokollen sedan skickas till avdelningarna, så kommer även registren att uppdateras. Går att anmäla när som helst Men det går givetvis att anmäla in skyddsombud när som helst. De som är osäkra på om de finns med i registret är välkommen att höra av sig till sin avdelning. Göran Larsson ser gärna att de kontaktuppgifter som kommer in om skyddsombuden innehåller en e-postadress. Ibland behöver vi snabbt skicka ut information till skyddsombuden, och då är e-post den bästa kontaktvägen. P Ett skyddsombud ska verka för en bättre arbetsmiljö genom att samverka med arbetsgivaren och andra samt genom att medverka i arbetsmiljöarbetet. I arbetsuppgifterna ingår att bevaka skyddet mot ohälsa och olycksfall samt att se till att arbetsgivaren systematiskt planerar, leder och kontrollerar arbetsmiljön. Skyddsombudet är de anställdas representant i arbetsmiljöfrågor med ganska långtgående befogenheter. Så här säger arbetsmiljölagen om skyddsombuden: På arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsättes, skall bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar det. För skyddsombud bör ersättare utses. Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar vara bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren. Finns inte sådan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna. notiser Tusentals skyddsombud utan utbildning P av skyddsombuden inom LO-förbunden saknar utbildning för sitt fackliga uppdrag. Det visar en LO-rapport som nyligen presenterades. Med anledning av dessa dystra siffror har LO, fackförbunden och ABF beslutat att genomföra den gemensamma arbetsmiljösatsningen Folkbildning för bättre arbetsmiljö. Målet är att genomföra en grundutbildning inom arbetsmiljö och hälsa för skyddsombud, personer i arbetsledande ställning samt fackligt förtroendevalda i övrigt. För att SEKO ska få en bättre bild av var och hur utbildningsbehovet för grundläggande arbetsmiljöutbildning ser ut, kommer förbundet att gå ut med en enkät till alla skyddsombud. Enkäten skickas ut under andra veckan i januari Studieansvariga får fortbildning P SEKOs utbildning UUPA Utbildning, utveckling på arbetsplatsen har precis avslutat sitt fjärde steg. Det sista och femte steget körs den april nästa år. Sedan ska de studieansvariga i avdelningarna vidareförmedla sina kunskaper till klubbarna. UUPA är en processutbildning som handlar om att göra en behovsinventering över vilka kunskaper som behövs lokalt för att kunna bedriva det fackliga arbetet på ett bra sätt. Det handlar om alla stadier i verksamheten, från idé och planering till genomförande och utvärdering, säger Helena Gille, studieansvarig på SEKO. Kurskatalog på gång P Kurskatalogen över SEKOs och LOs centrala kurser för förtroendevalda är klar och kommer i början av januari att finnas tillgänglig för nedladdning från SEKOs extranät. Medlemmar som önskar gå någon facklig utbildning kan i vanlig ordning vända sig till sin avdelning. fackligt perspektiv seko november 2005 v

6 Facket på Midlanda lät sig inte tystas hallå där... Att låta sig tystas av arbetsgivaren är inget för Thomas Johansson, huvudskyddsombud på Midlanda flygplats utanför Sundsvall. I längden lönar det sig att säga ifrån, även om läget på arbetsplatsen är sådant att den som är kritisk blir straffad, säger han. Turbulensen har varit stor på Midlanda flygplats under den senaste perioden. Sparkrav, omorganisationer och anställda som inte vågar uttala kritik är några av de faktorer som kännetecknat arbetsplatsen. Efter en tuff höst har nu flygplatschefen Birgitta Uppling valt att sluta sin anställning. Det är ett beslut som Luftfartsverket i ett pressmeddelande indirekt skyller på de anställda, som enligt Birgitta Uppling haft en allt för låg vilja att förändra. Fel beskylla personalen Men personalen är av en helt annan åsikt. Lars-Erik Wiström, SEKOs arbetsplatsombud på Midlanda, menar att facket varit positivt till många förändringar genom åren. Dagens problem uppkom då den senaste omorganisationen tog sin början. Förändringarna gick ut på att man skar ner på kvalitet och säkerhet, och det ville vi från SEKOs sida inte gå med på. Lågt i tak Nu, ett år senare, är det många anställda som kan intyga att stämningen på arbetsplatsen under det senaste året har varit allt annat än god. Det har varit allmänt lågt i tak och de som haft negativa synpunkter på till exempel säkerheten har halkat efter i lön. Att det verkligen funnits brister i vi fackligt perspektiv seko december 2005 På Midlanda flygplats utanför Sundsvall hoppas man nu att den långa perioden av rädsla för att uttala kritik är slut. arbetsmiljön är det många som kan intyga. Thomas Johansson, SEKOmedlem och huvudskyddsombud, är en av dem som fått utstå mycket på grund av den kritik han uttalat mot arbetsvillkoren. Varje anställd har så många roller att det är svårt att hinna sätta sig in i arbetet ordentligt. På grund av stressen ökar risken för att jag ska fatta fel beslut i olika sammanhang. Till exempel är det noggranna rutiner som ska följas vid start och landning, men som situationen ser ut nu händer det att jag i efterhand tvekar över om det var rätt beslut att skicka i väg ett plan. Hoppfull framtid Men nu har alltså flygplatschefen valt att lämna sin anställning. En tillförordnad platschef har tagit över hennes roll. På sikt kommer en ny flygplatschef att tillsättas, och Thomas Johansson är hoppfull inför framtiden. Än är det för tidigt att säga vad som kommer att hända, men vi har blivit lovade att åsiktstaket här på arbetsplatsen ska höjas. Det känns som om vi redan har börjat andas en friskare luft. Förhoppningsvis kan vi få nya rutiner kring till exempel säkerheten nu. Och vi anställda är inte alls motståndare till omorganisationer. Om vi bara får vara med och påverka förändringarna så ställer vi gärna upp. Vågar du säga ifrån på din arbetsplats? P SEKO har under hösten drivit kampanjen Vi vägrar hålla tyst. Nu vill förbundet ha in fler erfarenheter från verkligheten. Hur ser det ut på din arbetsplats? Är det högt i tak, eller tycker du och dina arbetskamrater att det är svårt att framföra kritik? Skicka ett mejl till och berätta hur det ser ut där du jobbar. Du kan också ringa till förbundets informationsenhet på foto: mats olsson/dagbladet...ulf Brandt, som på SEKO Stockholms representantskapsmöte valdes till ny ordförande för avdelningen. En tuff utmaning, eller hur Ulf? Javisst, men också ett hedrande uppdrag. Jag har hunnit växa in i rollen något eftersom jag varit vice ordförande en tid. Det är både spännande och stimulerande. SEKO Stockholm är ju förbundets största avdelning. Vilka är avdelningens stora frågor under kommande år? Vi har tre stora områden som vi kommer att lägga tyngdpunkten på. Det är valrörelsen, SEKOs kongress i höst och avdelningsbildningen. Parallellt med detta ska ju också det löpande fackliga arbetet i avdelningen skötas. Men därutöver finns det inte plats för så många utsvävningar. Din bakgrund finns ju i spårtrafikbranschen, har du bra koll på hela SEKO tycker du? Ja, jag lär mig hela tiden. Jag kommer också att ägna mycket tid åt att åka ut till de olika klubbarna inom avdelningsområdet. Det är viktigt att vi har en bra kommunikation med klubbarna. När det gäller förbundet i stort måste vi fotsätta arbeta i samma anda som under höstens kampanj, jobba i opinionsbildande syfte och arbeta för att utöka möjligheterna till facklig verksamhet. En längre intervju med Ulf Brandt hittar du på SEKO Stockholms hemsida, i Förtroendevald på

7 SEKOiter drillas i politiken För andra året i rad arrangerade socialdemokraternas fackliga utskott en kvalificerad fackligpolitisk utbildning. Fyra SEKOiter deltog i den veckolånga utbildningen på Bommersvik. De har alla ett viktigt uppdrag framför sig. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska stärka sina positioner i sitt facklig-politiska uppdrag och få ökad kunskap om bland annat socialdemokratisk ideologi, samhällsekonomins funktionssätt och omvärldsförändringar. Mer samverkan krävs Utbildningen tar också upp betydelsen av facklig-politisk samverkan mellan LO-förbunden och socialdemokraterna. Det här var en väldigt bra och nyttig utbildning. Alla perspektiv fanns med. Såväl det idéhistoriska som det internationella samt den viktiga framtid vi nu står inför. Många diskussioner handlade av naturliga skäl om hur vi ska vinna valet nästa höst. För det krävs det mer samverkan mellan fack och parti än någonsin, säger Bodil Hansson från SEKO Västernorrland. Föreläsarna på kursen utgjordes av bland andra arbetslivsminister Hans Karlsson, Anne-Marie Lindgren från (s)-tankesmedjan, Bo Rönngren från LO och LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin. Snack om avregleringar Precis som i fjol fanns även föreläsare från SEKO på plats. Denna gång talade Ingela Edlund, kanslichef på Ordförandens kansli, om avregleringarna och dess effekter. Det är inte bara medlemmarna i SEKO som har drabbats hårt av avregleringarna. De har slagit mot hela samhället. För mig kändes det viktigt att berätta om hur vi ser på frågan, vilka krav vi har och vad som skulle kunna hända om det blir ett maktskifte nästa NTF uppmanar nordiska regeringar att motverka hot och vål i kollektivtrafiken P Nordiska Transportarbetarefederationen (NTF) en organisation som utgörs av medlemsförbund inom transportsektorn har författat ett brev till ansvariga transportministrar i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island angående hot- och våldssituationen inom kollektivtrafiken. I brevet beskriver man den rådande situationen inom kollektivtrafiken inom norden, där utvecklingen är allt annan än acceptabel. Hotet och våldet ökar och måste stävjas, menar NTF. Organisationen lyfter i brevet också fram de krav som bland andra SEKO och Kommunal tidigare ställt på ansvariga politiker. Krav som bland annat innefattar: Mer personal i bussar och tåg, på hållplatser, plattformar och i väntsalar. Dubbelbemanning, framförallt kvälls- och nattetid. Övervakningskameror. Minskning av kontanthanteringen. Bodil Hansson, Mikael Sjölund och Carina Grönhagen. Tre SEKOiter som deltog på socialdemokraternas kvalificerade utbildning. höst det vill säga ännu fler privatiseringar och attacker på kollektivavtalen, säger Edlund. Förvalta kunskaperna Övriga SEKOiter som medverkade på utbildningen var Carina Grönhagen (förbundskontoret), Eva-Lena Jansson (SEKO Örebro) och Mikael Sjölund (SEKO Västernorrland). Nu gäller det att vi förvaltar våra nyvunna kunskaper på ett bra sätt. Bland annat genom att anordna aktiviteter och upprätta nätverk i våra egna regioner. Det blir ett tufft jobb fram till valet, men kan vi bara mobilisera våra gemensamma krafter är jag säker på att vi grejar det den här gången också, säger Mikael Sjölund. Nya skyddsnet lanseras efter årsskiftet P SEKOs nya portal skyddsnet.se är i det närmaste färdigställd. Endast en del redaktionellt innehåll saknas i dagsläget. Portalen innehåller flera nya funktioner, bland annat en tydligare startsida, kalender, information om senaste uppdaterade artiklar och mest efterfrågade artiklar. Dessutom har vi gjort om både design och struktur på sajten. Nu är det mycket lättare att navigera och hitta rätt på sidorna. De ämnesansvariga ansvarar för innehållet på sina egna sidor och uppdaterar dessa på egen hand säger Göran Larsson, arbetsmiljöansvarig på SEKO och huvudredaktör för sajten. I nästa nummer av Fackligt Perspektiv kommer vi att presentera skyddsnet.se och alla dess funktioner mer ingående. notiser Uttalande från SEKOs förbundsstyrelse P På förbundsstyrelsens decembersammanträde antog styrelsen ett uttalande gällande avregleringarna av de statliga monopolen. Förbundsstyrelsen skriver bland annat: I spåren av avregleringar och liberaliseringar av de tidigare statliga monopolen har många av förbundets medlemmar fått det allt tuffare. Arbetsmiljön har försämrats, stressen ökat och många känner sig otrygga. I takt med att de nya företagen gör allt för att pressa kostnaderna och öka vinsterna prioriterar man bort frågor som är av central betydelse för förbundets medlemmar Vi kan nu följa utvecklingen inom bland annat telebranschen där man på Flextronics sagt upp de lokala avtalen i samband med en försäljning till Relacom. Syftet är otvetydigt att man inte vill belasta köparen med ett avtal och därmed kunna få ut mer pengar vid försäljningen. Återigen riskerar våra medlemmar att få betala priset i form av sämre anställningsvillkor Vi kommer inte stillatigande att acceptera denna utveckling. Genom förhandlingar och opinionsbildning kommer förbundet att göra så mycket som möjligt för att vända denna oacceptabla utveckling. Vi kommer bland annat att kräva starkare centrala branschavtal för att förhindra detta. Och om det krävs kommer vi också att ta strid. Hela uttalandet finns på Nya stipendieregler P Förbundsstyrelsen tog på sitt senaste möte beslut om stipendieregler för De största förändringarna gäller FRAMTID (Facklig ungdomsutbildning) där förbundet betalar för både stipendie/utbildningsarvode samt betalar deltagaravgiften för dessa utbildningar. Ett nytt stimulansbidrag för tvärfacklig utbildning för förtroendevalda har inrättats. Avdelning/klubb kan ansöka om 400 kronor per deltagare och kurs. fackligt perspektiv seko december 2005 vii

8 Läs- och skrivsvårigheter inget hinder för fackligt uppdrag Alla ska kunna ta ett fackligt uppdrag även de med läs- och skrivsvårigheter. Det säger Gabban Backius, telefonist på Eniro och integrationsoch jämställdhetsansvarig på SEKO Gävleborg. Nu vill hon hjälpa andra som har dyslexi och som funderar på att men kanske inte vågar ta ett fackligt uppdrag. Läs- och skrivsvårigheter är ett vanligare problem än många tror. Och många döljer sina problem i stället för att ta tillvara på de möjligheter som finns att lära sig leva med sitt handikapp. Många politiska agitatorer och andra framstående personer genom tiderna har haft dyslexi. Det bevisar att dyslexi inte heller behöver vara ett hinder för den som aktivt vill arbeta fackligt. Facket har en viktig roll I Sverige är det omkring 10 procent av befolkningen som har svårt för att läsa och skriva. Inom SEKO finns det cirka medlemmar som har detta dolda handikapp. Här spelar facket en viktig roll, menar Gabban Backius. Medlemmar med läs- och skrivsvårigheter måste få ett bra stöd och hjälp från facket. Här kan vi på avdelningarna göra fler insatser. Det finns flera organisationer som anordnar utbildningar och kurser för personer med dyslexi, exempelvis ABF och arbetarrörelsen folkhögskolor. Det är viktigt att det sprids information Gabban Backius tycker att läs- och skrivsvårigheter borde uppmärksammas mer. Hon kommer gärna ut och föreläser om ämnet. och att studieansvariga på avdelningarna kan erbjuda kurser som passar dem med läs- och skrivsvårigheter. Viktigt våga berätta Inom det fackliga området finns en rad svårbegripliga ord och fraser. Till och med för de som kan läsa och skriva bra. Här vill Gabban se en förändring i hur facket informerar. Det går att skriva enklare och rakare när man informerar medlemmarna. Krångliga texter gör att medlemmar med läs- och skrivsvårigheter tappar intresset för vad som står. De som vill ta ett förtroendeuppdrag ska kunna göra det och samtidigt erbjudas kurser eller utbildningar. Men det är också viktigt att våga berätta om sina problem, säger Gabban. Gabban har själv läs- och skrivsvårigheter och vill gärna hjälpa andra med tips och råd. Kanske kan vi starta någon form av nätverk inom SEKO och jag kommer gärna ut till avdelningar och klubbar och föreläser ansvarig utgivare Mats Andersson redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson omslagsbild pixgallery.se adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska om läs- och skrivsvårigheter. Hör av er till mig om det finns intresse, uppmanar Gabban. Du som vill kan kontakta Gabban på e-post: eller på telefon Här kan du få mer information P FMLS Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (www.fmls.nu) FMLS samlar personer med läsoch skrivsvårigheter/dyslexi. Förbundet har drygt medlemmar organiserade i cirka 75 föreningar runt om i landet. P ABF /LO (www.abf.se ABF och LO ordnar ofta kurser för personer med läs- och skrivsvårigheter. Titta på deras hemsidor och kontakta de lokala distrikten. Du kan också kontakta ditt studieombud på SEKO-avdelningen för mer information om vilka kurser som finns. Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år notiser Studerande får lägre medlemsavgift P Från och med den 1 januari nästa år kan de som studerar teckna studerandemedlemskap inom SEKO. Det beslutet fattade SEKOs förbundsstyrelse på sitt novembersammanträde. Beslutet grundar sig på att många, framför allt ungdomar, arbetar extra medan de studerar. Denna grupp har varit svår att rekrytera till SEKO då förbundsavgiften varit alltför hög i förhållande till inkomsten. Genom att införa studerandemedlemskap gör vi det lättare att gå med i SEKO, säger Yvonne Karlén, förbundssekreterare på SEKO. Villkoren för studerandemedlemskap är följande: man ska arbeta inom SEKOs organisationsområde, det ska vara det första fackliga medlemskapet, den huvudsakliga sysselsättningen ska vara studier på grundskola, gymnasium, högskola eller universitet och man får arbeta högst 16 timmar per vecka. Vid arbete i samband med lov och andra ferier betalas medlemsavgift enligt SEKOs stadgar. Envis bulldogg i Skåne-kampanj P SEKO Skåne tar nya grepp för att uppmärksamma SEKO. Till sin hjälp har avdelningen tagit Maj- Britt, en bulldogg som kommer att synas på skyltar på handelsgågatan i Malmö. Budskapet är: Med en bulldoggs envishet tar vi den fackliga fighten för SEKO-medlemmar i våra branscher. Dessutom vägrar vi hålla tyst Det var en idé som kom upp på vår planeringskonferens där klubbarna tyckte att Bulldogg Maj-Britt. SEKO syntes för dåligt. Bulldoggen kommer säkert att medverka i fler kampanjer under våren också, säger Renaldo Tirone, ombudsman på SEKO Skåne. viii fackligt perspektiv seko december 2005

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar LOs undersökning om fackliga grundutbildningar 2013-08-29 lah@lo.se 1 Målgrupp Målgruppen är de personer som är studieaktiva eller studieansvarig i LOs respektive organisationer Datainsamlingsmetod LO

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Innehåll 1. Förord 2. Inledning 3. Prioriterade verksamheter 4. Övergripande mål 1. Förord Förhållningssätt och värderingar Medlemmar i Seko ska alltid känna att vi anstränger oss

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

Skyddsombud. arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Skyddsombud arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska sam arbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD

Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombud UPPDRAG: SKYDDSOMBUD Skyddsombuden är till för dig! Skyddsombudet är en nyckelperson i vårt gemensamma arbetsmiljöarbete. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön. Skyddsombudet är arbetstagarnas

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. För dig som chef. Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. För dig som chef Erbjudande till dig som är chef, just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Sandra! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd. Mycket bra reflektioner i dina svar och du har koll på det fackliga arbetet inom din avdelning samt lagar

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer