KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor"

Transkript

1 KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

2 lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet med klimat- och miljöpåverkansfrågor. Föreningen ska på ett enkelt sätt få en överblick i sin egen klimatpåverkan och kunna energieffektivisera sin anläggning och idrottsmiljö. På så vis kan en större andel av budgeten användas till idrottslig verksamhet istället för betalning av dyra elräkningar. En viktig del är också att visa på hur en systematisk översyn av energiförbrukning och genomförda besparingsåtgärder ger besparingar på sikt. Materialet innehåller kartläggningar, checklistor, möjliga bidrag, samt en del tips till föreningar som vill tänka kring miljö och klimat. Föreningarna ska efter att ha arbetat igenom materialet kunna göra medvetna val och få kontroll på sina energikostnader för att vidare kunna effektivisera sina anläggningar på ett i framtiden hållbart sätt. Ett hållbart samhälle är en vision som ofta nämns. Materialet används i arbetet för en mer klimatsmart förening, där energisparande, miljö- och klimatpåverkan ingår. En fördel är om föreningen lägger in det i policy-, mål- och visionsdokument, samt att det fi nns en strategi för hur arbetet ska bedrivas. Vad är HållBart? Hållbarhet är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. FN-rapporten Vår gemensamma framtid För en förening som äger, arrenderar eller driver en anläggning med driftansvar kan driftkostnaderna vara höga (och innefatta en stor del av budgeten). Det kan vara svårt att direkt peka ut vad som orsakar de höga kostnaderna. En del anläggningar är byggda av ideel kraft, andra av kommunen och dagens ansvariga kanske saknar kunskap om hur de fungerade. Energisparande åtgärder prioriterats sällan i budgeten, då det inte funnits kunskap att välja åtgärd eller beräkna besparingspotentialen. 1

3 Vad är idrottsanläggning och idrottsmiljöer? Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer kan definieras där det utövas träning och/eller tävling i tid och rum. Det kan handla om en idrottsplats, idrottshall, simhall, ishall, ridhus eller annan form av idrottsyta. Det kan också handla om luft, mark, vatten och väg där det utövas träning och/eller tävling avgränsat i tid och rum, exempelvis bana för kanot, skidspår, cykellopp etc. Många föreningar har också egna eller hyrda klubbhus och klubblokaler. KlimatSmart Förening är ett material som är avsett för föreningar som själva vill se över sina anläggningar och hitta energitjuvar och miljöbovar. Materialet handlar även om vilka energi- och miljövalsalternativ som fi nns och några direkta exempel ur verkligheten. Materialet kan med fördel användas i lärgrupper. Ta kontakt med ditt distrikt i SISU-Idrottsutbildarna, Materialet har tagits fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Småland Lucas Nilsson, Borgholms kommun Tommy Lindström och Energikontoret Sydost. 2

4 HUr Kan materialet användas? Föreningen kan använda materialet i sin helhet eller välja att lyfta de kapitel/delar som passar. Det finns fyra goda exempel från föreningar som arbetat med kartläggning av sin anläggning, inom områdena uppvärmning, belysning och varmvatten, där ni kan läsa om och låta er inspireras av hur enkelt föreningarna sparat pengar och samtidigt blivit klimatsmartare. När föreningen påbörjar arbetet är det bra att veta vart ni ska. Det är en fördel att det läggs in i föreningens policy, mål- och visionsdokument. Att ha en strategi gör arbetet lättare i strävan mot en mer hållbar och klimatsmart förening där energisparande, miljö- och klimatpåverkan ingår. Nästa steg är att kartlägga föreningens miljöpåverkan och energianvändning. Därefter är det dags att energikartlägga anläggningen. Kontakta en energi- och klimatrådgivare i kommunen för att få råd och tips. När kartläggningen är genomförd och åtgärder punktats kan en enkel projektplan vara ett hjälpmedel för att gå vidare i arbetet. (www.sisuidrottsutbildarna.se/pedagogiskttorg) projektplan Projektets namn: Bakgrund/varför Mål Åtgärder Tidsplan Medel/Budget Dokumentation Utvärdering Projektledare Medlemmar i gruppen Varför ska det göras? Vad vill vi uppnå? Vad är målet? Vad ska göras? När ska det börja och sluta? Vad får det kosta och hur skaffar vi medlen? Hur ska vi dokumentera åtgärderna för framtiden? Hur vet vi att vi har nått målet? Vem leder arbetet? Vilka hjälper till i arbetet? 3

5 Fyra goda exempel från Projektet EnergiSmart förening De fyra goda exemplen kommer från ett projekt som drivs av Smålands idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Småland i samarbete med Kalmars respektive Borgholms kommun. Projektet ingår även som ett pilotprojekt i en landsomfattande energistudie av idrottsrörelsen via Energikontoret Regionförbundet Örebro där Riksidrottsförbundet och Energimyndigheten deltar. Samtliga exempel från distrikten i Småland visar på att det med små åtgärder går att spara minst 20 % av energikostnaden. I en del genomförda projekt har besparingen varit hela 75 % för bara uppvärmning och varmvatten. Det är inte bara pengar föreningarna sparar på detta arbete. Den mindre energiförbrukningen ger även en minskad klimatpåverkan, vilket vi alla tjänar på. Uppvärmning IFK Borgholm äger sin anläggning och har kartlagt sitt värmebehov. I det stora klubbrummet finns fem el-radiatorer och ytterligare två i kansli och kapprum, sammanlagt 88 m². Totalt finns W installerat. Klubbrummet är uppvärmt året runt. Om föreningen ersätter dessa med en luftvärmepump med effekten 6 kw kommer de årligen att spara drygt kr per år i minskad driftkostnad inklusive kostnaden för värmepumpen. Belysning Kalmarbygdens fältrittklubb har lysrör tända dagligen i höförrådet. Det finns åtta lysrörsarmaturer på 2x36 W styck, alltså 288 W sammanlagt. Den uppskattade brinntiden är på 8 timmar per dag. De används dagligen, vilket ger timmar per år och en förbrukning på ca kwh per år. Om en närvarostyrning installerades för kr skulle brinntiden minska med ca 80 %, vilket ger en besparing på ungefär kwh. Det motsvarar drygt 600 kr per år i minskad elförbrukning bara i höförrådet. Varmvatten Kalmar Tennisklubb har tre tankar för varmvatten på sammanlagt liter. Samtliga värms med el. Temperaturen var inställd på 70 C, vilket får anses vara onödigt högt. Risken för legionella bakterier upphör visserligen vid 70 C, men det avser ledningar för varmvatten som sällan används. Då verksamhet pågår året runt kan temperaturen sänkas till 60 C utan att risken för legionellabakterier ökar. För att 4

6 värma en liter vatten en grad (1 C) får man tillföra 1,16 Wh. För liter, som i detta fall, är förbrukningen 1,16 kwh per grad och alltså ca 12 kwh för 10 C varje gång tankarna ska värmas, vilket är ungefär fyra gånger per dag. Besparingen blir alltså kwh eller kr per år (elpris beräknat på 1,30 kr/ kwh) genom att sänka varmvattnet 10 C. Tips! För ventilation gäller samma tips som för belysning. Genom närvarostyrning kopplat till en fuktsensor används ventilationen bara när den behövs. Tips! Det bästa spartipset gällande varmvatten är att ta bort de högt placerade duschmunstyckena och ersätta med ett duschhandtag. Varmvattenförbrukningen brukar då sjunka med minst 40 %! Tips! Genom att bara byta en 75 W glödlampa till en motsvarande 15 W lågenergilampa i ett rum som används ofta sparar du ca 150 kr per år, vilket är kostnaden för en träningsfotboll. Solfångare Möre BK har haft ökade energikostnader på anläggningen och styrelsen beslutade att under våren 2010 jobba för att sänka anläggningens totala energikostnad. För uppvärmning av klubbhuset fanns en jordvärmeanläggning och två 300 liters elvarmvattenberedare för varmvattenproduktionen. Ytterligare ett hus finns på anläggningen och detta värmdes då upp med direktverkande el. Värmepumpen till jordvärmeanläggningen gick sönder 2008 och klubbhuset har sedan dess värmts med direktverkande el. Styrelsen beslutade 2010 att byta ut den gamla värmepumpen samt komplettera anläggningen med solfångare. Att välja solfångare på denna typ av anläggning ansågs som en självklarhet, eftersom verksamheten bedrivs under tiden april september då solfångarna har sitt högsta energiutbyte. Verksamhet bedrivs oftast på kvällstid, vilket är en fördel då solen ofta lyst under dagen och laddat tankarna. Installation gjordes av en ny jordvärmepump med en effekt på 18 kw. Den körs mot två ackumulatortankar på vardera 750 liter med inbyggda varmvattenberedare på vardera 5

7 300 liter och 15 meters solslingor i båda tankarna. Till dessa tankar kopplades 10 st vakuumrörssolfångare med en bruttoyta på ca 35 m². Dessa monterades på klubbhusets tak i ca 45 lutning. Med denna anläggning klarar Möre BK hela varmvattenproduktionen under fotbollssäsongen och vid normala förhållanden även hela föreningens uppvärmningsbehov under vintertid då varmvattenförbrukningen är obefintlig och all effekt från solfångare och värmepump kan gå till uppvärmningen av lokalerna. Till huset med direktverkande el drogs en kulvert med en tapp med varmvattencirkulation och uppvärmning via fläktkonvektorer. En sammanställning på förbrukningen och kostnaden för 2009 visar att Möre BK då gjorde av med kwh till en kostnad av kr. Möre BK kommer med solfångaranläggningen att producera ca kwh per år och då kvarstår ca kwh som värmepumpen kommer att generera. Med ett utbyte på 1:2 kommer totalförbrukningen per år att sjunka till ca kwh. Om sedan kostnaden för belysning läggs till i byggnader och på planerna, med totalt kwh per år, så hamnar Möre BK på en totalkostnad på ca kr. Detta medför en besparing på ca kr per år med nuvarande elpris. 6

8 mål och ViSion För att veta vilken väg man ska ta är det bra att veta vart man ska När arbetet börjar för en mer klimatsmart förening är det bra om föreningen har en strategi, samt lägger in föreningens miljö- och klimatpolicy i sitt mål- och visionsdokument. Har föreningen en policy/vision inom det klimatsmarta området? JA NEJ Finns det ett arbetssätt hur visionen ska förmedlas till medlemmar och andra som kan tänkas vara intresserade? JA NEJ Ingår anläggningen i visionen? JA NEJ att diskutera Vad innebär det för föreningen att bli en klimatsmartare förening? Vad vill vi att vår förening ska stå för? Vart siktar vi? Hur påverkar det våra handlingar? Vad ska vi då fokusera på? Vad ska vi uppnå? Och hur ska vi upp nå det? tips! I idrottens föreningslära, IFL, finns det tips på hur ni kan arbeta med mål och vision. 7

9 tips! Fundera på vilka olika miljövärden och energisparande åtgärder ni kan förmedla genom er anläggning. Fundera även på hur ni kan påverka aktiva och föräldrar att tänka miljö, klimat och energismart när de är på er anläggning. tips! Fundera på hur ni skulle kunna marknadsföra er förening om ni börjar arbeta med klimatsmarta åtgärder och vilken respons detta skulle kunna ge bland medlemmar, sponsorer och kommun. ExEmpEl på policy f Vi tar styrelseansvar och har ett medvetet förhållningssätt i vårt arbete med miljö- och klimatfrågor. f Vi följer aktivt gällande miljölagar och har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet. f Vi har gjort en energikartläggning och vill vid större ny-, omoch tillbyggnader göra erforderliga miljö- och klimateffektbeskrivningar. 8

10 Kartläggning av FörEningSanläggning KlimatSmart förening bör kartlägga områden som påverkar miljön. Gå igenom checklistan och se vad din förening kan göra och vad ni bör åtgärda om behov fi nns. CHECKliSta miljö Finns källsortering enligt kommunens anvisningar? JA NEJ Finns sop/oljekärl på ett sådant sätt som överensstämmer med reglerna i din kommun? JA NEJ Finns oljeuppsamlingsmattor att tillgå (ex när ett fordon går sönder på föreningens parkeringsplats)? JA NEJ Finns spolplatta med oljeavskiljare vid tvätt av redskap och motorfordon? JA NEJ Används miljömärkta rengörings- och hygienprodukter? JA NEJ Används miljömärkta kontorsmaterial och förbrukningsprodukter? JA NEJ Används miljömärkta lampor? JA NEJ Används internet som informationsspridare? JA NEJ Omhändertas avloppsvattnet enligt kommunens krav? JA NEJ Har föreningen vidtagit åtgärder för att skydda omkringliggande natur? JA NEJ Vid affischering, tas affischer ner efteråt? JA NEJ Sker det ljudmätningar från tävlingsredskap och publik vid träning och tävling? JA NEJ Finns det en trafikpolicy i föreningen, som innehåller bl a samåkning och hålla hastigheten vid transport till och från träning och tävling? JA NEJ 9

11 tips! Läs mer om hur din förening kan arbeta med trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten. under rubriken Övrigt. tips! Det finns fler områden ni kan välja att vara klimatsmarta i, t.ex. kan ni fundera på vilka varor och produkter ni säljer i kiosken/kafeterian. att göra-lista Detta ska göras Vem ska göra det? När ska det göras? 10

12 KontaKtEr Vid EnErgiKartläggning Innan föreningen börjar kartlägga anläggningen bör ni kontakta en energi- och klimatrådgivare i kommunen för råd och tips. Eventuellt kan rådgivaren komma till din förening för en genomgång av anläggningen. Rådgivaren kan även kontrollera om det fi nns ritningar över anläggningen i kommunens arkiv. Om ritningar saknas rekommenderar vi att ni gör en egen ritning över planlösningen i skala 1:100, dvs 1 m = 1 cm. Kolla också med stadsbyggnadskontoret eller motsvarande om det fi nns något protokoll från en ventilationsbesiktning, ett så kallat OVK-protokoll. Det kan också vara bra att kontakta de installatörer som varit inblandade i befi ntliga installationer och de i föreningen som var med i styrelsen eller var vaktmästare under aktuell tidsperiod. De kan ha information som är till stor hjälp i er kartläggning. CHECKliSta Finns det ritningar över anläggningen? JA NEJ Finns det manualer till installationerna? JA NEJ Finns det förbrukningsstatistik från elbolaget? JA NEJ Finns det förbrukningsstatistik från fjärrvärme, olja etc? JA NEJ tips! Mät temperaturerna i rummen innan kartläggning påbörjas. Varför har ni just dessa temperaturer, skulle ni vilja ha högre/lägre? Varje grad lägre innebär en besparing på 5 % av uppvärmningskostnaden. att göra-lista Detta ska göras Vem ska göra det? När ska det göras? 11

13 EnErgiKartläggning Börja med att skriva ner vilka installationer som fi nns på anläggningen inom uppvärmning, belysning, varmvatten, ventilation och eventuellt annan energiförbrukare. Markera också på planritningen var installationerna fi nns. Uppvärmning: El-radiatorer: Övrig uppvärmning: Belysning: Övrig belysning: Varmvatten: Antal beredare... Installerad effekt... (W) Volym... (l) Temp... (C ) Antal beredare... Installerad effekt... (W) Volym... (l) Temp... (C ) Ventilation: Antal aggregat... Installerad effekt... (W) Volym... (l) Temp... (C ) Antal aggregat... Installerad effekt... (W) Volym... (l) Temp... (C ) Övrig energiförbrukare:

14 jämför resultaten När ni nu har gjort er kartläggning är det intressant att jämföra era resultat med andra. Detta är vägledande när ni sedan ska välja åtgärder. Gör så här: Räkna ut antalet kvadratmetrar som er anläggning har. Ta den årliga driftskostanden och dividera med antalet kvadratmetrar lokalyta. Det gör inget om kostnaden för utebelysning ingår. Totalkostnad: Driftkostnad/år... (kr) Yta... (m²) Kostnad/m²... Nästa steg är att identifi era kostnaderna för de olika installationerna på samma sätt: Uppvärmning: Installerad effekt:... (W/1000 = kw) Uppvärmd area:... (m²) Antal driftstimmar per år:... (timmar x antal driftsdagar per år) Förbrukning:... (installerad effekt x driftstimmar/ år=kwh) Kostnad:... (kr, elpris 1,3 kr/kwh) Förbrukning per yta:... (kwh/m²) Belysning: Installerad effekt:... (W/1000 = kw) Invändig belyst area:... (m²) Antal driftstimmar per år:... (timmar x antal driftsdagar per år) Förbrukning:... (installerad effekt x driftstimmar/ år=kwh) Kostnad:... (kr, elpris 1,3 kr/kwh) Förbrukning per yta:... (kwh/m²) Varmvatten: Installerad effekt:... (W/1000=kW) Volym:... (liter) Antal driftstimmar per år:... (timmar per dag x antal driftsdagar per år) Förbrukning:... (installerad effekt x driftstimmar per år=kwh) Kostnad:... (kr, elpris 1,3 kr/kwh) Förbrukning per yta:... (kwh/m²) tips! En vanlig dusch för brukar ca 40 liter varm vatten per tillfälle för en person. 13

15 Välj åtgärd Att välja vilken åtgärd som ger störst besparing kan göras på olika sätt. Ett sätt är att använda livscykelkostnadsanalys (LCC). Där jämförs skillnaderna mellan att fortsätta som vanligt mot att investera beräknat på installationens livstid. Livstiden kan visserligen variera något men i exemplen ligger den klart under den livstid som tillverkarna uppger. Fördelarna med en LCC-analys är att kostnaderna ställs mot varandra vilket oftast är det underlag som behövs för att fastställa budget och för att kunna ta ett styrelsebeslut. Ett exceldokument på hur du ska räkna finns på (http://www.belok.se/lcc/generell.php). Där tas hänsyn till räntor om du lånar pengarna till investeringen, inflationen mm. Här nedan är ett exempel på analys via LCC. Så här räknades det i uppvärmningsexemplet för IFK Borgholm: ExEmpEl Förutsättningar Kalkylperiod 10 år Kalkylränta 4 % Årlig infl ation 1 % Dagens energipris 1.3 kr/kwh Årlig energiprisökning 4 % Kapitalkostnader Alt. 1 Alt. 2 Investeringskostnad [kr] Restvärde 0 0 [kr] Övriga kostnader Alt. 1 Alt. 2 Årligt energibehov [kwh] Underhållskostnad/år 0 0 [kr] Resultat Alt. 1 Alt. 2 LCC Energi [kr] LCC Underhåll 0 0 [kr] LCC Total [kr] 14

16 Bidrag Även om många banker säkert lånar ut pengar om föreningen redovisar en LCCanalys i sin ansökan är det alltid bra att ha kännedom om andra fi nansiella möjligheter. Exempelvis har Riksidrottsförbundet och Distriktsförbunden olika typer av anläggningsfonder/bidrag, där föreningar kan söka bidrag. anläggningsbidrag riksidrottsförbundet Bidrag Kan BEViljaS För: Miljöförbättringar och energieffektivitet. Reglerna kommer att uppdateras fr o m sommaren f Arbetena ej påbörjade. f Nyttjanderättshandling löptid på minst tio år. f Bidrag utgår ej till samma anläggning inom en femårs period. f Investeringskostnad över 1 basbelopp ( kr). Max 4 basbelopp. Bidragets storlek f Är beroende av hur stor del av det statliga anslaget som beviljas till anläggningar och antalet ansökningar per kalenderåret. f Maxbeloppet är högst 25 procent av investeringskostnaden, som mest 4 basbelopp. Läs mer på BoVErKEt Idrottsföreningar kan spara pengar genom att investera i solvärme. De är målgrupper för Boverkets informationskampanj Det våras för solvärme. En kampanj som vill att vi blir fl er som använder solens energi. Läs mer på distriktsförbunden idrottslyftet anläggning f Huvudsyftet: skapa nya aktivitetsytor. f Stor öppenhet för nytänkande och alternativa former av idrottsmiljöer. f Bidrag till objekt ska leda till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. f Bidrag lämnas enbart för objekt som avser idrottslig verksamhet och till idrottsföreningar. Läs mer på respektive Distriktsförbunds hemsidor. 15

17 KommUnEr Kontakta din kommun och fråga vad det fi nns för bidrag att söka för energieffektivisering av anläggning allmänna arvsfonden Ideella föreningar kan få stöd för den del av kostnaderna för inköp, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler och anläggningar som krävs för att föreningen ska kunna genomföra en nyskapande och utvecklande verksamhet. Det räcker att verksamheten som ska bedrivas är nyskapande på orten. Läs mer på grön idrottsförening De föreningar som intygar till Riksidrottsförbundet att de har för avsikt att leva upp till miljö- och klimatsmarta kriterier kan få ett särskilt diplom att sätta upp synligt där man fi nner det lämpligt. Ansvaret att leva upp till kriterierna ligger på föreningen själv. Läs mer på tips! Hör även med ert SF/SDF om de kan ha bidrag att söka för energieffektiviseringar. Till exempel kommer Svenska fotbollförbundet under 2011 att avsätta en miljon kronor till en energifond där deras föreningar kan söka för just energismarta åtgärder på sin anläggning. 16

18 UppFöljning Det bör fi nnas ett system för uppföljning inom föreningen. Att mäta är att veta sägs det och det gäller framför allt inom detta område. Den kartläggning som gjordes är ett bra utgångsmaterial. Sedan kan ni lägga in de förändringar ni genomför och snabbt få översikt över den lägre driftkostnaden. Varje månad, via elräkningen, kan ni också enkelt kolla er kostnad per m² och jämföra med tidigare perioder. I samband med budgetresultatet inför årsmötet bör energibesparingen, från tiden innan projektet, redovisas. Genom detta kan föreningens medlemmar ta del av åtgärderna och förhoppningsvis inspireras att fortsätta arbetet även på andra platser i samhället. Checklista på punkter som kan vara viktiga när föreningen genomför sin uppföljning: CHECKliSta För UppFöljning Finns det ritningar över anläggningen? JA NEJ Är samtliga installationer dokumenterade? JA NEJ Finns det förbrukningsstatistik från elbolaget? JA NEJ Görs regelbundna kontroller över funktionen? JA NEJ Dokumenteras dessa kontroller? JA NEJ Har den som sköter anläggningen kunskap som behövs för att sköta anläggningen energieffektivt? JA NEJ Är energiarbetet en del av styrelsearbetet? JA NEJ Finns det rutiner för hur föreningen informerar/ förankrar hos ledare, aktiva och föräldrar om klimatarbetet? JA NEJ Är det en del av föreningens policy och vision att vara klimatsmart? JA NEJ Har ni valt energimärkt Bra Miljöval? JA NEJ 17

19 att göra-lista Detta ska göras Vem ska göra det? När ska det göras? 18

20 Lärgruppsplan Denna lärgruppsplan är gjord som ett stöd för lärgrupper i genomförandet för KlimatSmart Förening. För genomförande av en lärgrupp kan SISU Idrottsutbildarna från folkbildningsanslaget ge visst stöd och på så sätt ta vissa kostnader för studiernas genomförande. Det kan röra sig om material, lokalhyra för hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan eller andra kostnader i samband med studiernas genomförande. Det finns en tydlig gräns mellan studier och utövande av idrott och annan traditionell föreningsverksamhet. Ordinarie verksamhet som t ex innebär idrottsträning och tävling kan inte bedrivas inom ramen för en lärgrupp. Lärgruppen bygger på att gruppen söker ny teoretisk kunskap som sedan bearbetas tillsammans i diskussion. Att prova på kan förekomma som en integrerad del av studierna men får inte dominera eller förändra karaktären på studierna. De olika distrikten i SISU Idrottsutbildarna kan ha olika rutiner och även skilja sig administrativt åt. Kontakta ditt lokala distrikt innan ni börjar planera för er lärgrupp. Kontaktuppgifter finner ni på Om lärgruppen Kännetecknet för lärgruppen är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Samtal och diskussioner är kärnan i lärgruppen. Lärandet sker sedan i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett lärandematerial som alla deltagare har tillgång till. Arbets- och diskussionsuppgifterna är centrala i studiematerialet, även om de inte är tvingande. Ni avgör själva vilka frågor som är viktiga för er. En utbildningstimme är 45 minuter. En lämplig gruppstorlek är fem till åtta deltagare. Då finns goda möjligheter till diskussioner, samtal och tankeutbyte. I varje lärgrupp ska det finnas en lärgruppsledare. Rollen innebär att du har ett lite större ansvar än de övriga i gruppen med lite extra förberedelser och administration. Det är din uppgift att arbeta för att alla i lärgruppen ges möjlighet att bidra med kunskaper, upplevelser, funderingar och tankar. Att vara lärgruppsledare innebär alltså inte att vara lärare utan mer en samordnare, inspiratör och pådrivare. 19

21 Arbetsplan för lärgruppen Det är viktigt att varje grupp planerar tillsammans. Ofta finns ett färdigproducerat material, men ibland vill man även komplettera med andra materialoch ibland kan material saknas inom ett visst område. Det viktiga är att lärgruppsledaren och deltagarna tillsammans gör upp om mål, arbetsformer, antal sammankomster etc. Behöver ni hjälp hur ni ska göra upp er arbetsplan så finns en mall att utgå ifrån som ni hämtar på Arbetsformer Det kanske viktigaste i din lärgrupp är att alla känner sig delaktiga. Men det handlar inte bara om att alla får möjligheten att prata, utan att ni också aktivt lyssnar på varandra. Att variera arbetsformen är ett bra sätt att stimulera kommunikationen. Nedan följer några exempel på metoder och arbetssätt som kan användas i er lärgrupp. ff Grupparbeten under kortare tid. Att få belysa olika områden eller få olika infallsvinklar på ett problem. Lagom gruppstorlek är tre till fyra personer. Tänk på att uppgiften är lättare att lösa om den är tydlig och förvissa om att alla har förstått uppgiften. Bestäm gemensamt hur ni ska redovisa uppgiften. ff Bikupa. Det innebär att ni diskuterar en fråga i smågrupper om två till tre personer. Max fem minuter. ff Studiebesök. Ni kan göra studiebesök för att skaffa ny kunskap eller inspiration. Att besöka en annan förening kan vara värdefullt för att få idéer och uppslag till er egen verksamhet. Tänk på att ett bra studiebesök kräver förberedelser och uppföljningsarbete. ff Fackmannamedverkan. Ett annat sätt att tillföra lärgruppen kunskap och idéer är att bjuda in en intressant person. Tänk på att ta upp era förväntningar före mötet och förbered besöket genom att skriva ned frågor. ff Arbete mellan sammankomsterna. Det är lika viktigt som själva lärgruppen. Fundera på hur ni ska arbeta mellan träffarna. Grafisk formgivning: Catharina Grahn/ProduGrafia Foto: Bildbyrån s. 2, 6, 7, 11, 12, Gustav Gerdes omslag, s 8, 10, 13, 18, 20, Lucas Nilsson s 3 20

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

idrottarnas kostbok anki sundin Lärgruppsplan Idrottarnas kostbok

idrottarnas kostbok anki sundin Lärgruppsplan Idrottarnas kostbok idrottarnas kostbok anki sundin Lärgruppsplan Idrottarnas kostbok Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger dig som idrottsledare stora

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN

Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN Inledning Vid en match eller tävling finns ofta en kiosk vid sidan av pianen, där kan man ta en värmande kopp kaffe, en macka eller varför inte en varmkorv. Att

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! SISU Idrottsutbildarna Denna lärgruppsplan är gjord som ett stöd för lärgrupper i genomförandet för Engagerad 2.0. Se studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som en

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall Hundratals teknikövningar i handboll! Ljudformat: Dolby Digital 2,0 lätt r uell DVD individuell ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK INDIVIDUELL ANFALLS- OCH FÖRSVARSTEKNIK individuell

Läs mer

Så blir du VÄRLDENS BÄSTA COACH. Jim Thompson. Lärgruppsplan. Så blir du. Världens bästa coach. för barn- och ungdomsidrott

Så blir du VÄRLDENS BÄSTA COACH. Jim Thompson. Lärgruppsplan. Så blir du. Världens bästa coach. för barn- och ungdomsidrott Så blir du VÄRLDENS BÄSTA COACH för barn- och ungdomsidrott Jim Thompson Lärgruppsplan Så blir du Världens bästa coach för barn- och ungdomsidrott Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Kvällen. Inledning och presentation

Kvällen. Inledning och presentation Idrott och energi Kvällen Inledning och presentation Information om projektet Energismart idrottsförening Energiarbete på anläggning Goda exempel Fikapaus Information om material och stöd från SISU Eknomiskt

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy Vision och övergripande mål Idrottsrörelsens vision för en hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Trafiksäkra idrotten

Trafiksäkra idrotten Trafiksäkra idrotten inledning Stockholm, augusti 2009 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet. Men

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar

10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar 10 tips för energieffektiva idrottsanläggningar Erfarenheter från projektet Uthållig idrott Katarina Bååth Utvecklingsledare energi- och klimat Energikontoret Region Örebro län Vem är jag? - Utvecklingsledare

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen

Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Trafiksäkerhetspolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en trafiksäkerhetspolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar

Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar Vägledning för energieffektivisering i idrottsanläggningar För en förening som äger en egen anläggning, arrenderar eller driver anläggning med driftansvar så kan driftskostnaderna vara höga och en stor

Läs mer

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro

Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Slutkonferens 17 september 2014, Örebro Tillsammans Åtta energikontor: Energikontor Sydost Energikontoret Regionförbundet Örebro Energikontoret Skåne Energikontoret Värmland Energikontoret Östra Götaland

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Vinst för er vinst för Sverige!

Vinst för er vinst för Sverige! Stockholm/Östersund i april 2011 Vinst för er vinst för Sverige! Undersökning om energisystem för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar Bygdegårdarnas Riksförbund

Läs mer

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping

Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel. Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Så här energieffektiviserar vi, metod och goda exempel Maria Rydholm Hållbarhetskoordinator IKEA Jönköping Vi vill vara People & Planet Positive 2020! Ny hållbarhetsstrategi med mål och tydlig tidsplan

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken

Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Energi och klimatarbete för idrottsföreningar i praktiken Idrottsanläggningar och energi 1,8 TWh energi i används per år i svenska idrottsanläggningar inomhus och utomhus Elanvändningen ökar Ökade kostnader

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Lärgruppsplan. Sociala ledarskapet. ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet

Lärgruppsplan. Sociala ledarskapet. ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet Lärgruppsplan Sociala ledarskapet ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet Sociala ledarskapet Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET. MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! ÖPPNA DÖRRARNA FÖR FLER OCH BEHÅLL FLER LÄNGRE Vi vill att barn och ungdomar ska utvecklas, trivas och må bra

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄN Energirådgivning IFK Strömsund 14 februari 2011 Närvarande; Lars Edlund, Bo Danielsson, Thore Gidlöf, Örjan Eriksson, Marina Gregorsson Allmänt IFK Strömsund bildades 1908, bedriver ett stort engagerat

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning.

10 energiråd. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. Energirådgivningen är ett kommunalt samarbete om opartisk och kostnadsfri rådgivning. 25 kommuner i Stockholmsregionen deltar i samarbetet, som samordnas av Kommunförbundet Stockholms län. Botkyrka Danderyd

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År:

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Foto: KGZ Foto: Tommy Andersson Foto: KGZ Utveckla arbetet i Sektion Kommitté Arbetsgrupp Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Idé- och planeringsarbete Inom idrottsföreningar och förbund finns

Läs mer

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009

Vad är en energi- kartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Vad är en energikartläggning och hur går den till? Nenets rekommendation, april 2009 Innehåll Energikartläggning................................ sid 3 Varför göra en energikartläggning?............ sid

Läs mer

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr.

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Handledarguide Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat

Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Slutrapport Förstudie - idrott, energi och klimat Örebro, 2011-10-11 Författare: Katarina Bååth, Energikontoret Regionförbundet Örebro Om projektet Projektet har varit en förstudie med syfte att undersöka

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Horst Kampner Fastighetsbeteckning: Ormboet 5 Adress: Heidenstams Gata 8 Postadress: 58437 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area: Uppvärmning:

Läs mer

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem

ENVA. Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem ENVA Introduktion och instruktioner för livscykelkostnadsanalys i vattenpumpsystem Författare: Therese Näsman och Rickard Waern, Hållbar utveckling Väst Maj 2013 Livscykelkostnadsanalys, LCC Att endast

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott

Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Miljöcertifiering med hjälp av Grön idrott Grön drott kan användas för miljöcertifiera föreningen, arrangemanget, klubblokalen eller anläggningen. På föreningsnivå kan man certifiera sig på tre nivåer

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten

Energibesparande åtgärder. Idrottslyftet / Skåneidrotten Energibesparande åtgärder Idrottslyftet / Skåneidrotten Energiåtgärder översikt År 5 (halva 2011+2012) 7 projekt Totalt beviljade IL 1 298 000 kr Total investering 3 794 000 kr 2013 5 projekt Totalt beviljade

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan Mental tuffhet Bildbyrån Lärgruppsplan Lärgruppsplan - Mental tuffhet Idrottsprestationer genomförs bäst automatiskt med en utvilad hjärna och en hög mental närvaro. Den vanligaste orsaken till sämre prestationer

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-09 Fastighetsbeteckning: Nedra Glumslöv 2:164 Adress/ort: Lindormsvägen 10, Glumslöv Besiktigad av (certnr): Mattias Ebenmark (5444)

Läs mer

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025.

Välkomna. Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Välkomna Vision 2025 Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun senast år 2025. Lerums kommun är en föregångare i energieffektivt byggande sedan 2005. Idag har vi flera mycket energieffektiva

Läs mer

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2

Kungälv 2012-11-08. Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8. Jan Arstad. Fastighet: Orust Huseby 1:36. Adress: Björnbärsvägen 2 Handläggare Rapport nr Sid 1 av 8 Jan Arstad 121108_1JA Godkänd av Jan Arstad Utgåva A Fastighet: Orust Huseby 1:36 Adress: Björnbärsvägen 2 1 Innehåll 1. Fastighetsuppgifter:... 3 2. Sammanfattning...

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-13 Fastighetsbeteckning: Värjan 33 Adress/ort: Norra Bulltoftavägen 33, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-21 Fastighetsbeteckning: Forshälla-Berg 2:22 Adress/ort: Skutebergsvägen 17, Uddevalla Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-14 Fastighetsbeteckning: Åhus 30:11 Adress/ort: Sankt Jörgensv 6, Åhus Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag:

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-21 Fastighetsbeteckning: Linde 7:75 Adress/ort: Lyckogången 66 / Tyresö Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204) Företag:

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 13/7-2016 Fastighetsbeteckning: Ry 1:21 Adress/ort: Karlsfältsvägen 76-16, Viken Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Att beställa och genomföra energikartläggningar

Att beställa och genomföra energikartläggningar Datum 1 (10) Att beställa och genomföra energikartläggningar Lantbruk EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Datum 2 (10) Att beställa och genomföra energikartläggning lantbruk Här presenteras information om vad som

Läs mer

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi

Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Undersökning av energi- och klimatrådgivarnas och energikontorens arbete med idrott och energi Författare Anna Åhlgren Projektledare Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2 februari 2011

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 3/4-2015 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:192 Adress/ort: Tenorvägen 16, Halmstad Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-10-28 Fastighetsbeteckning: Bygården 11 Adress/ort: Bygårdsgatan 19, Oxie Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy

policy Idrottsrörelsens klimatpolicy policy Idrottsrörelsens klimatpolicy SAMMANFATTNING I denna idrottens första övergripande klimatpolicy ligger fokus på två områden som har stor betydelse ur klimatsynpunkt samtidigt som idrottsrörelsens

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2014-12-15 Fastighetsbeteckning: Yxan 3 Adress/ort: Mantalsgatan 12, Ytterby Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443) Företag: Eklund

Läs mer

Sol, vind och vatten. Handledning. Sol, vind och vatten. Handledning - energieffektivisering för föreningar. www.goteborg.se

Sol, vind och vatten. Handledning. Sol, vind och vatten. Handledning - energieffektivisering för föreningar. www.goteborg.se Sol, vind och vatten Handledning Sol, vind och vatten Handledning - energieffektivisering för föreningar www.goteborg.se Belysning - checklista BELYSNING Varför är belysningen tänd? Gör rent fönster och

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-13 Fastighetsbeteckning: Härene 3:4 Adress/ort: Norra Härene Kartegården, Lidköping Besiktigad av (certnr): Matias Stårbeck (5443)

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN

policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN policy Riksidrottsförbundets policy FÖR TRAFIKSÄKRA OCH MILJÖANPASSADE TR ANSPORTER INOM IDROTTEN Mellan fyra och fem procent av varje årskull av svenska befolkningen dör eller invalidiseras till följd

Läs mer