Vinnare i långa loppet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vinnare i långa loppet"

Transkript

1 Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla tillbild av olika aspekter inom Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet ngslära 1 på 100 poäng som de kunskaper du behöver v forskare och andra experrespektive ämnesområde.! ISBN Tränings- och tävlingslära i Specialidrott Lärgruppsplan

2 Inledning Är ni en grupp unga talanger som tillsammans med er tränare funderar över hur ni kan utvecklas och förbättras? Är ni intresserade av att ta reda på mer om vilka prestationsutvecklingsområden just er grupp generellt behöver jobba med? Denna lärgruppsplan är gjord som ett stöd för att ni ska samtala och reflektera just kring detta. Lärgruppen utgår från materialet Vinnare i långa loppet tränings och tävlingslära i specialidrott tillsammans med den tillhörande webbplatsen Materialet består med andra ord både av en bok och en webbplats. Dessa ska ses som komplement till varandra och det är bra om man i gruppen använder sig av båda delar. Därför är det bra om samtliga deltagare har en egen bok och därigenom också ett personligt användarnamn till webbplatsen (en registreringskod till webbplatsen ingår när man köper boken). Har man inte det kan man till exempel inte skapa sin personliga träningsplanering och spara andra personliga beräkningar på mina sidor. Man kan också bara vara inloggad en person per användarnamn åt gången. Men finns inte möjligheten för alla deltagare att få en egen bok/inlogg kan ni till exempel gå igenom webbplatsens fördjupningar tillsammans på en större skärm. Boken, som består av tio kapitel, ger en grundläggande helhetsbild av olika aspekter inom området prestationsutveckling. På webbplatsen kan ni fördjupa era kunskaper kring bokens kapitel (som till exempel kost, mental träning och träningsplanering) och därigenom få hjälp att praktiskt omvandla era nya erfarenheter. Boken och webbplatsen är en huvudbok för kursen Tränings- och tävlingslära 1 som ges inom ramen för skolämnet specialidrott (på Riksidrottsgymnasium och Nationellt godkända idrottsutbildningar). Ämnet specialidrott ska bland annat ge eleverna kunskap om metoder och teorier för träning, kost, mentala aspekter och andra faktorer av betydelse för prestationsförmågan och därmed är boken och webbplatsen intressanta även för dig som är allmänt intresserad av prestationsutveckling, både för att utveckla och utmana dig själv men också för att inspirera andra. Den här lärgruppsplanen fungerar som en guide till, och en brygga mellan, materialet och webbplatsen och är ett redskap för att underlätta ert arbete. Vi har valt att inte dela upp lärgruppsplanen i sammankomster utan istället koppla diskussionsfrågor direkt till de olika kapitlen. Några diskussionsfrågor är detsamma som i boken, andra finns bara i lärgruppsplanen. 2

3 Inledning Arbetsplan för lärgruppen Det är viktigt att varje grupp gör sin egen planering tillsammans. Gå igenom boken och fundera på vilka kapitel som ni vill/behöver fördjupa er i (till exempel träningsplanering, antidoping eller kost). Kapitlen är olika omfattande och ni bör fundera på hur lång tid ni vill lägga ner på er lärgrupp och vad som känns mest angeläget. Glöm inte bort webbplatsen som ger ytterligare infallsvinklar och interaktivt arbetsmaterial! Behöver ni hjälp hur ni ska göra en arbetsplan så finns en mall att utgå ifrån som ni hämtar på SISU Idrottsutbildarna en resurs Se studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som en viktig samspelspartner för ert arbete, det kommer ni att ha mycket glädje och nytta av. För genomförande av en lärgrupp kan SISU Idrottsutbildarna från folkbildningsanslaget ge visst stöd och på så sätt ta vissa kostnader för studiernas genomförande. Det kan röra sig om material, lokalhyra för hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan eller andra kostnader i samband med studiernas genomförande. Det finns en tydlig gräns mellan studier och utövande av idrott och andra traditionella föreningsverksamheter. Ordinarie verksamhet som exempelvis innebär idrottsträning och tävling kan inte bedrivas inom ramen för en lärgrupp. En lärgrupp bygger på att gruppen söker ny teoretisk kunskap som sedan bearbetas tillsammans i diskussion. Att prova på praktiska moment kan av metodiska och praktiska skäl förekomma i lärgruppen. SISU Idrottsutbildarnas olika distrikt kan ha olika rutiner och kan ibland även skilja sig administrativt åt. Kontakta ert lokala distrikt innan ni börjar planera för er lärgrupp så att ni vet vad som gäller. Kontaktuppgifter till dessa finner ni på 3

4 Om lärgruppen Kännetecknet för lärgruppen är självlärande grupper där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Samtal och diskussioner utgör kärnan. Lärandet sker sedan i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett lärandematerial som alla deltagare har tillgång till. Arbets- och diskussionsuppgifterna är centrala i studiematerialet, även om de inte är ett krav. Ni avgör själva vilka frågeställningar som är viktiga för er. En utbildningstimme är 45 minuter. En lämplig gruppstorlek är mellan 5-8 deltagare. Då finns goda möjligheter till diskussioner, samtal och tankeutbyte. I varje lärgrupp ska det finnas en lärgruppsledare. Rollen innebär ett lite större ansvar än övriga i gruppen vilket innebär lite extra förberedelser och administration. Det är lärgruppsledarens uppgift att arbeta för att alla i lärgruppen ges möjlighet att bidra med kunskaper, upplevelser, funderingar och tankar. Att vara lärgruppsledare är alltså inte detsamma som att vara lärare rollen ses mer som en samordnare, inspiratör och pådrivare. Tips till dig som är lärgruppsledare Du som är lärgruppsledare behöver skaa dig en god insikt i materialet (både bok och webbplats) för att bli bästa möjliga guide. Du och din grupp planerar arbetet tillsammans men det är bra om du förbereder dig lite extra genom att skaa så mycket kunskap som möjligt om de olika områdena. På så sätt kan ni lättare göra en bedömning om exakt vilka delar/kapitel ni vill arbeta med i lärgruppen. På vilket sätt ska ni använda boken och webbplatsen? Till varje bok medföljer en registreringskod till webbplatsen (denna hittar du på insidan av bokens omslag). Därigenom har ni tillgång till det material som finns där. Gå sen igenom webbplatsens fördjupningar och övningar, tillsammans med bokens kapitel, och bestäm er för hur just ni vill arbeta och vilka hjälpmedel som är lämpligast att ha tillgång till. Vi rekommenderar som sagt att alla deltagare har en egen bok, eftersom det då till exempel blir enklare att göra en personlig träningsplanering. Men finns inte denna möjlighet kan ni till exempel gå igenom webbplatsens fördjupningar tillsammans på en större skärm. 4

5 Om lärgruppen Arbetsformer Det kanske viktigaste i din lärgrupp är att alla känner sig delaktiga. Men det handlar inte bara om att alla får möjligheten att prata utan att ni också lyssnar aktivt på varandra. Att variera arbetsformen är ett bra sätt att stimulera kommunikationen. Här följer några exempel på metoder och arbetssätt som kan finnas i er lärgrupp: Grupparbeten under kortare tid. Detta är ett sätt att belysa olika områden eller få olika infallsvinklar på ett problem. Lagom gruppstorlek är 3-4 personer. Tänk på att uppgiften är lättare att lösa om den är tydlig och förvissa dig om att alla har förstått uppgiften innan ni sätter igång. Bestäm gemensamt hur ni ska redovisa uppgiften. Bikupa. En arbetsform som innebär att ni diskuterar en fråga i smågrupper om 2-3 personer. Bikupor bör aldrig ta mer än 5 minuter. Studiebesök. Att göra olika studiebesök är bra för att skaa ny kunskap eller få inspiration. Att till exempel besöka en annan förening kan vara värdefullt för att få idéer och uppslag till er egen verksamhet. Tänk på att ett bra studiebesök kräver både förberedelser och uppföljningsarbete. Fackmannamedverkan. Ett annat sätt att tillföra lärgruppen kunskap och idéer är att bjuda in en intressant person. Till exempel skulle det kunna vara någon annan duktig tränare i er förening (eller i någon närliggande förening) som skulle kunna berätta lite om hur han/hon arbetar. Fråga er kontaktperson på SISU Idrottsutbildarna om tips på lämplig medverkan. Tänk på att ta upp era förväntningar innan, förbered till exempel besöket genom att skriva ned frågor. Arbete mellan sammankomsterna. En arbetsform som är lika viktig som själva lärgruppen. Fundera på hur just ni ska arbeta mellan träarna. Första träen Vid den första sammankomsten kan det kännas lite ovant för alla. Några har kanske inte deltagit i en lärgrupp tidigare och dessutom är det troligtvis ett nytt ämne eller område ni ska ge er i kast med. Situationen är lite annorlunda än den när man exempelvis umgås i omklädningsrummet eller åker på läger. Ha därför inte bråttom att komma igång med studiearbetet. Ett förslag på upplägg: Lär känna varandra. Även om vissa känner varandra så kanske inte alla gör det och oavsett så kan som sagt lärgruppssituationen vara ny. Gör ett litet upprop och låt alla komma till tals. Var och en kan till exempel berätta något om sig själv eller om något speciellt minne från sin idrottskarriär. Det kan vara något som man precis har upplevt eller kanske från när man just börjat idrotta. Bekanta er med materialet. Bläddra i boken och upptäck hur den är upplagd. Klargör vilka de grundläggande avsnitten och kapitlen är. Vad vill ni särskilt fokusera på? Glöm inte bort webbplatsen. Hur ska ni kombinera arbetet med bok och webbplats på bästa sätt? f f Gör en gemensam arbetsplan. Vilka dagar och vilken plats gäller? Är det något speciellt som måste ordnas och förberedas? Kom helt enkelt överens om spelreglerna för era träar. 5

6 Om lärgruppen Start. Efter inledningen kan lärgruppen börja. Låt var och en läsa igenom det avsnitt eller kapitel som ni har valt att inleda med. Bearbeta sedan era intryck: fånga upp olika frågeställningar, diskutera och försök klargöra eventuella tveksamheter. Kanske finns det någon som har synpunkter eller erfarenheter som går att koppla till det ni har läst? Avslut. I slutet av sammankomsten bör en kort tillbakablick göras. Vad var speciellt viktigt och betydelsefullt av det vi gick igenom idag? Kom också överens om vilka förberedelser som ska göras till nästa trä. Efterföljande träar När den första träen är avklarad blir det genast lite enklare. Så här kan ni förslagsvis inleda de följande sammankomsterna: Laget runt. Gör en laget-runt-vända där deltagarna får berätta om vad de funderat över sedan förra träen. Vad ska göras? Gör en kort genomgång där ni går igenom vad ni ska diskutera i dagens sammankomst. Vilka moment och avsnitt/kapitel ska behandlas? Är alla med? Gör då och då korta gemensamma uppehåll för att gå igenom eventuella tveksamheter samt för att fånga upp frågeställningar, tankar och funderingar. Plats för rast. Ta en fikapaus när det börjar gå på tomgång och det behövs ett avbrott. Till sist. I slutet av varje sammankomst bör en tillbakablick göras. Vad var speciellt viktigt och betydelsefullt? Följ upp och kolla av eventuella oklarheter. Kom också överens om vilka förberedelser som ska göras till nästa trä. Sista träen Efter att ha arbetat igenom de sista momenten eller avsnitten/kapitlen bör en tillbakablick och summering av studiearbetet göras. Här får ni tips på några användbara frågeställningar: Har vi lärt oss det vi ville? Vilka svar har vi fått på de frågor och funderingar vi har haft? Vad vill vi göra med våra nya kunskaper? Vilken praktisk nytta kan vi ha av det vi lärt oss? Vad har varit bra i vårt sätt att arbeta? Vad skulle vi kunna göra annorlunda nästa gång? Vad är bra att tänka på när man arbetar i en lärgrupp? f f Hur vill vi fortsätta att fördjupa oss i ämnet? Kanske genom att prova något helt annat? 6

7 1 Elitidrotten i Sverige Kapitel 1 Elitidrotten i Sverige (s ) Ett av målen med elitidrotten i Sverige är att varje idrottare och samhällsmedborgare ska kunna känna nationell stolthet och att vi får respekt utifrån våra personliga egenskaper och utvecklade idrottsliga färdigheter. det handlar också om värderingar och attityder där du är en företrädare för dig själv, ditt lag, din förening och att du i landslagssammanhang är en företrädare för vårt land, våra traditioner och våra gemensamma värderingar. Läs igenom bokens kapitel som generellt handlar om idrottens organisation i Sverige, och mer specifikt om hur elitidrotten är organiserad. Fundera sedan kring frågorna: f Hur blir du en vinnare i långa loppet? Hur kan ditt liv se ut när elitsatsningen är över? f Har du goda möjligheter att kombinera skolgång med idrottandet? Kika även på webbplatsen. Under elitidrotten i Sverige (under Fördjupningar och övningar ) står det lite mer om idrottens organisation i Sverige. Här hittar du även bra länkar samt fler fördjupande diskussionsfrågor. 7

8 Vad krävs av mig för att nå toppen? hur mycket tid behöver För att du ska få möjlighet att nå din fulla potential som idrottare är det mycket som spelar in, och det har forskats en hel del inom området talangutveckling. I det här kapitlet får du 2 Talang utveckling jag lägga på träning? Vad spelar livsstil och stödjande nätverk för roll? Kapitel 2 Talangutveckling (s ) ta del av några faktorer som är viktiga att känna till. Läs igenom bokens kapitel om talangutveckling. gå sedan runt en runda i lärgruppen och reflektera kring vad var och en finner extra intressant i kapitlet. Jobba efter det vidare med begreppet systematisk träning som finns beskrivet i boken (med start på s. 25 och framåt). Vad menas egentligen med systematisk träning? Låt var och en beskriva begreppet med egna ord. f Ser ni någon skillnad mellan systematisk träning och systematisk lek för att utveckla talang? f Hur tränar just du/ni systematiskt? Läs mer om utvecklingstrappan LTAD (Long Term Athlete Development) som presenteras på sid 34 i boken. Diskutera sedan frågorna: f Var är du själv i LTAD-trappan? f Känner ni igen den från er förening? På webbplatsen finns fördjupad information om LTAD, samt en förläsning av professor Istvan Balyi, som är världskänd expert på LTAD-trappan. På webbplatsen hittar ni även två andra föreläsningar om talangutveckling. Dessa är Tomas Peterson som pratar om föreningsfostran och tävlingsfostran (ca 40 min) samt Pg Fahlström som samtalar om rubriken att finna och utveckla talang (ca 40 min). Har ni inte möjligheten att se hela föreläsningarna kan ni välja ut delar som känns mest angelägna. Du finner även Pg Fahlströms studie med samma namn på webbplatsen. Ta även hjälp av frågorna på webbplatsen som handlar om dig, ditt idrottsutövande och din talang, och hur du balanserar mellan vardagen och idrottsutövandet. Diskutera gärna frågorna med varandra! 8

9 3Mental träning För att du ska lyckas inom din idrott är det givetvis viktigt att träna rätt. Fysiska förberedelser är grundläggande och framgång förklaras ofta med förfinade träningsmetoder, förbättrad teknik, bättre utrustning samt med insikten att hård träning måste balanseras med optimal återhämtning. Men för att lyckas måste du också kunna prestera bäst när det verkligen gäller och då behöver du vara mentalt förberedd inför Kapitel 3 Mental träning (s ) prestationsögonblicket. I det här kapitlet blandas teori med tips och råd om hur du kan utveckla dina idrottspsykologiska färdigheter och på så sätt öka din prestationsförmåga. det handlar om mental träning. Börja med att läsa kapitlet om mental träning i boken. I den första delen, s , beskrivs fem grundläggande psykologiska färdigheter. Dessa är: mål och motivation, självförtroende, spänningsreglering, koncentration och mentala föreställningar. I kapitlets andra del, s , beskrivs betydelsen av balans och välbefinnande (att hitta balansen) samt förberedelserna inför en prestation (mentalt redo). Fundera på om det finns något eller några av dessa områden som ni är mer intresserade av och vill fördjupa er i. Fundera gärna också generellt kring följande frågeställning: f På vilket sätt skulle mental träning kunna hjälpa dig? När ni har bestämt er för ett eller flera områden inom mental träning som ni vill gå vidare med, hittar ni olika självskattningstester på webbplatsen (har inte alla tillgång till webbplatsen kan ni skriva ut dem innan). Dessa finns under mental träning och du fyller i dem direkt på webbplatsen (om ni väljer den arbetsformen). Då får du omedelbart svar på om det finns delar du behöver jobba mer med. Reflektera sedan gärna tillsammans över era svar i gruppen. Under respektive område finner ni även fler övningar på webbplatsen. Beroende på vilket eller vilka områden ni har beslutat er att fördjupa kunskapen om, kan ni gå igenom även dessa (antingen var och en eller gemensamt i gruppen). I anslutning till färdigheten mentalt redo och flow-begreppet kan ni även gärna fundera över följande frågor: f På vilket sätt skulle ni kunna använda mentala förberedelser inför träning och tävling? f Hur skulle ni beskriva flow i er idrott? Har ni några egna erfarenheter kring flow-upplevelser? Vad kan ni i så fall lära er av dessa? Tips! Vill ni fördjupa era kunskaper ytterligare kring området mental träning kan ni läsa boken Praktisk Idrottspsykologi (SISU Idrottsböcker, 2009) och En vinnande väg Idrottspsykologi för gymnasiet (SISU Idrottsböcker, 2013).. 9

10 Träningslära är helt enkelt läran om hur du ska träna. kunskapen om hur du bäst tränar kommer både från aktiva och deras tränares erfarenheter och mer vetenskapliga studier. I Sverige har vi 70 specialidrottsförbund (SF) med cirka 250 olika idrotter som alla har sitt eget specifika utförande. därför talar vi om både grundläggande eller allmän träningslära, 4Grund läggande träningslära och specifik träningslära. Kapitel 4 Grundläggande träningslära (s ) Läs igenom kapitlet om grundläggande träningslära i boken. Fundera sedan tillsammans på följande: f Vad tyckte ni kändes nytt och spännande? Fanns det något särskilt område som ni blev intresserade av? f Vilka fysiska krav ställer din idrott på dig? f Vad behöver du träna mera på (styrka, kondition etc.)? Motivera gärna för varandra varför det känns viktigt. f Finns det i din idrott en vedertagen träningslära kopplad till idrottens kravprofil och utvecklingstrappa? I slutet av kapitlet hittar ni tio olika arbetsuppgifter som ni tillsammans kan jobba igenom, dels för att öka förståelsen kring träning generellt men också för att förbättra er i er specifika träning. På webbplatsen hittar ni olika typer av tester där ni kan testa er förmåga i bland annat uthållighet och styrka. 10

11 Systematisk och sammanhängande träning är nyckelbegrepp när det handlar om att utveckla en elitidrottskarriär. Vilken träning är mest gynnsam just för dig? planerar du din träning specifikt utifrån dina förutsättningar, livssituation och mål kan du hitta balans och få större kvalitet i din träning, vilket i sin tur kan hjälpa dig fram till den nivå som krävs för 5 Träningsplanering 5 Tränings planering att prestera på topp. Kapitel 5 Träningsplanering (s ) 110 Läs kapitlet om träningsplanering i boken och fundera därefter på följande frågor: f Rätt träning vid rätt ålder och tidpunkt vad betyder det för er? f Vad siktar ni mot? Har ni några gemensamma mål? Om ni har det, fundera på hur de målen skulle kunna se ut. f Skulle en träningsdagbok kunna utveckla dig/er ytterligare? I så fall hur? Utifrån den kunskap ni har fått i kapitlet kan ni sedan på webbplatsen utforma en egen träningsplanering där varje person själv skriver in sin krav- och kapacitetsanalys. Verktyget finns under Mina sidor och hjälper er att sätta mål och planera träningen på lång eller kort sikt. Tränings- och tävlingsverktyget består av tre steg: f Du börjar med att skapa en kravprofil. Vilka krav ställer din idrott på dig, ifall du ska kunna tävla och prestera på den nivå du siktar till? Vad krävs för att nå internationell eller nationell elitnivå? f Skapa en kapacitetsprofil. Hur ligger du till i förhållande till de krav som ställs inom din idrott? Här kan du analysera dina testresultat, tävlingsresultat och färdigheter. f Skapa en tränings- och tävlingsplan. Planera din träning och tävling med utgångspunkt i krav- och kapacitetsanalysen. Med hjälp av detta får du en översikt över hur du ska träna, vila och tävla under en period för att nå dina uppsatta mål. Fundera också tillsammans på följande frågeställning: f Hur skulle du eller ni tillsammans kunna bli ännu bättre genom att arbeta mer frekvent med träningsplanering? 11

12 Vad du äter är en av flera faktorer som påverkar din prestationsförmåga. Fler och fler idrottare och tränare inser kostens betydelse och inkluderar den i träningsplaneringen. när du har blivit medveten om dina matvanor och när du äter rätt i förhållande till träning och tävlingar, kan du i hög grad påverka hur bra du presterar. det gäller alla idrottare, oavsett nivå. 6 Kost Kapitel 6 Kost (s ) Kosten är en viktig del för prestationsförmågan. I det här kapitlet finner ni mer kunskap kring medvetna matvanor, både för träning och tävling. Läs igenom kapitlet och avsluta med att diskutera arbetsuppgifterna på s Diskutera även följande: f Följer ni idag något särskilt kostupplägg? gå laget runt och berätta för varandra hur ni får det att fungera i vardagen. På webbplatsen hittar ni ännu mer information om kost. Här finns bland annat en kostkalkylator (som ni hittar under näringsberäkna din kost ). I den kan ni enkelt näringsberäkna era måltider. Skriv till exempel in vad du åt till frukost i morse så räknar kalkylatorn ut både näringsvärde per portion, energiprocent och näringsvärde per ingrediens. Du får även förslag på ett bra matupplägg för tävlingsdagar (för olika typer av idrotter) samt förslag på bra, nyttiga och energirika basvaror att ha hemma. Tips! Ordna en eller flera matlagningskvällar tillsammans. På webbplatsen hittar ni energirika recept som ni då förslagsvis kan testa att laga. Dela också gärna med er av era egna energifulla recept. Kanske kan ni sätta ihop en egen, energirik och nyttig receptsamling? 12

13 att träna hårt innebär att man pressar kroppens förmåga, och en skadefri karriär är tyvärr något som många elitidrottare bara drömmer om. Men ju mer kunskap du har om idrottsskador, desto mer kan du undvika dem så långt det är möjligt. 7 Idrottsskador Kapitel 7 Idrottsskador (s ) Läs bokens kapitel om idrottsskador. Här får ni kunskap om olika typer av vanliga idrottsskador, hur de ser ut och varför de uppstår. I slutet av kapitlet kan ni tillsammans diskutera de arbetsuppgifter som finns (s. 153). På webbplatsen lär ni er mer om akut omhändertagande och hur man tejpar en fotled. Ägna gärna en sammankomst åt att praktiskt öva på varandra! ett annat tips är att ladda ned appen Knäkontroll som har producerats av Svenska Fotbollförbundet, Folksam och SISU Idrottsböcker. I den får ni massa bra tips på förebyggande träning för bättre knästabilitet. Tips! Vill ni fördjupa era kunskaper ytterligare kring förebyggande träning kan ni läsa böckerna Starka fötter, Träna ryggen och Knäkontroll en väg till skadefri idrott (SISU Idrottsböcker, 2013). 13

14 du respekterar inte dig själv och det är ditt problem, men du respekterar inte spelet och det är mitt problem. ur filmen Bull durham Från allra första början handlade inte idrott bara om att träna kroppen, utan i lika hög grad att stärka karaktären. ur det perspektivet är det viktigt att kunna lära sig både av sina 8 Idrottens värdegrund Kapitel 8 Idrottens värdegrund (s ) misstag och av segrarna, och att ta eget ansvar och samtidigt vara en del av ett lag. Etik och moral är viktiga begrepp inom idrott och alla idrottare på alla nivåer behöver känna till, och respektera, idrottens värdegrund. etik och moral är viktiga begrepp inom idrott och alla idrottare på alla nivåer behöver känna till och respektera idrottens värdegrund, som ni läser om i boken på s Diskutera därefter frågorna tillsammans som finns i boken på s På webbplatsen jobbar ni sedan vidare med ytterligare ingångar kring idrottens värdegrund. Här kan ni testa hur ni själva reagerar i olika situationer, det finns också fler diskussionsuppgifter. Tips! SISU Idrottsutbildarna bedriver en satsning som benämns Värdefullt, Där hittar du flera kända svenska idrottsprofiler som pratar om sitt idrottande där vissa delar handlar om rent spel och värderingar. Titta och lyssna på intervjuerna och diskutera sedan vad ni tycker låter rätt och klokt och om det finns något i intervjuerna ni vill ifrågasätta. Tips! Av RF finns ett instiftat Fair Play-pris. Du kan läsa mer om priset och tidigare pristagare på RF:s hemsida: 14

15 I det här kapitlet får du baskunskap om idrottens dopingregler och vägledning om var man kan söka mer kunskap om antidoping. det sker ständiga uppdateringar av dopingregler och tillämpning. på riksidrottsförbundets hemsida finns alltid gällande dopingregler och aktuell information, därför följer efter varje stycke uppgifter och förslag på hur du bäst arbetar vidare, och söker den information du behöver. 9 Antidoping Kapitel 9 Antidoping (s ) I det här kapitlet får du baskunskaper om idrottens dopingregler och vägledning om var man kan söka mer kunskap om antidoping. Läs igenom bokens kapitel och fundera sen tillsammans kring följande: f Hur gör ni för att hålla er uppdaterade inom området? f Hur arbetar er förening idag? Vad skulle ni kunna göra ännu bättre? I boken hittar ni ett antal arbetsuppgifter (efter varje stycke) som gör att ni tillsammans kan lära er mer om vad som gäller kring dopingreglerna och arbetet med antidoping. På webbplatsen kan ni arbeta vidare med frågorna och få ytterligare fördjupad kunskap i ämnet. Ni väljer själva om ni vill arbeta enskilt eller tillsammans. Tips! Kolla in hur du kan vaccinera din förening mot doping. Du hittar information på 15

16 att vara en ung och talangfull idrottare innebär att du tidigt måste förhålla dig till media. Samarbete och att hitta ett bra förhållningssätt är viktigt och du bör känna till mediernas och journalisternas uppdrag och arbetsvillkor. I det här kapitlet får du en bild av hur det svenska medielandskapet ser ut, hur journalisterna arbetar och hur du som aktiv bäst möter dem. 10 Idrottaren och media Kapitel 10 Idrottaren och Media (s ) I kapitlet om idrottaren och media får du en bild av hur det svenska medielandskapet ser ut, hur journalister arbetar och hur du som aktiv bäst möter dem. Läs igenom kapitlet och fundera sedan på följande fråga: f Finns det i er förening en plan för hur ni bäst möter och jobbar med media? Om inte, skulle ni behöva det? I boken hittar ni flera arbetsuppgifter (s. 181) där ni kan träna på olika tänkbara situationer. Till det här kapitlet finns det också en hel del att läsa och se på webbplatsen. Det finns till exempel länkar till intervjuer med unga talangfulla idrottare, samt frågor till dessa. Ni hittar även rollspelsövningar och ytterligare bra tips som alla förbättrar mötet med media. 16

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Att göra en studieplan

Att göra en studieplan 1 Att göra en studieplan Stöd och hjälp! Denna studieplan är gjord som ett stöd för studiecirklar. Den ska fungera som hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med studiematerialet och som

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

idrottarnas kostbok anki sundin Lärgruppsplan Idrottarnas kostbok

idrottarnas kostbok anki sundin Lärgruppsplan Idrottarnas kostbok idrottarnas kostbok anki sundin Lärgruppsplan Idrottarnas kostbok Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger dig som idrottsledare stora

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall

ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- av Torbjörn Klingvall Hundratals teknikövningar i handboll! Ljudformat: Dolby Digital 2,0 lätt r uell DVD individuell ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK ANFALLS- OCH FÖRSVARS- TEKNIK INDIVIDUELL ANFALLS- OCH FÖRSVARSTEKNIK individuell

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva

Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva Lärgruppsplan Utvecklingsplan för tränare och aktiva SISU Idrottsutbildarna är lokal anordnare av all studieverksamhet som rapporteras som statsanslagsberättigad. Föreningen är arrangör och samverkanspart.

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN

Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN Säker mat i idrottsrörelsen LÄRGRUPPSPLAN Inledning Vid en match eller tävling finns ofta en kiosk vid sidan av pianen, där kan man ta en värmande kopp kaffe, en macka eller varför inte en varmkorv. Att

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! SISU Idrottsutbildarna Denna lärgruppsplan är gjord som ett stöd för lärgrupper i genomförandet för Engagerad 2.0. Se studieförbundet SISU Idrottsutbildarna som en

Läs mer

Studieplan till Föreningsguide 1

Studieplan till Föreningsguide 1 Studieplan till Föreningsguide 1 Föreningsguide 1 är ett material från SISU Idrottsböcker som ger grundläggande och nödvändiga kunskaper om hur en idrottsförening fungerar. I häftet tas några av de saker

Läs mer

Förening i rörelse guide för utveckling

Förening i rörelse guide för utveckling Lärgruppsplan Förening i rörelse guide för utveckling Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Så blir du VÄRLDENS BÄSTA COACH. Jim Thompson. Lärgruppsplan. Så blir du. Världens bästa coach. för barn- och ungdomsidrott

Så blir du VÄRLDENS BÄSTA COACH. Jim Thompson. Lärgruppsplan. Så blir du. Världens bästa coach. för barn- och ungdomsidrott Så blir du VÄRLDENS BÄSTA COACH för barn- och ungdomsidrott Jim Thompson Lärgruppsplan Så blir du Världens bästa coach för barn- och ungdomsidrott Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon

Läs mer

Barns lärande med barns bästa för ögonen

Barns lärande med barns bästa för ögonen Barns lärande med barns bästa för ögonen Lärgruppsplan Har du barnets bästa för ögonen? Det här är en lärgruppsplan till filmerna om Barns lärande med barns bästa för ögonen. Den är indelad i tre avsnitt,

Läs mer

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER

Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Studiehandledning UNG LEDARE SISU IDROTTSBÖCKER Ett stöd för skol-if Den här studiehandledningen är gjord som ett stöd för skolidrottsföreningar som vill arbeta med häftet Ung Ledare i studiecirkel. Metodiken

Läs mer

Mall för studiecirkelns arbetsplan

Mall för studiecirkelns arbetsplan 1 Mall för studiecirkelns arbetsplan Grundtanken i allt folkbildningsarbete är att det ska vara fritt och frivilligt. Med det menas att deltagarna själva väljer att delta. De väljer dessutom själva de

Läs mer

Träna effektivare Lärgruppsplan

Träna effektivare Lärgruppsplan TRÄNINGSLÄRANS GRUNDER Träna effektivare Lärgruppsplan Lärgruppsplan Att träna rätt saker, vid rätt tillfälle, på rätt sätt gör att du som tränare kan bidra till en optimal träning där din adept kan få

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan

Mental tuffhet. Bildbyrån. Lärgruppsplan Mental tuffhet Bildbyrån Lärgruppsplan Lärgruppsplan - Mental tuffhet Idrottsprestationer genomförs bäst automatiskt med en utvilad hjärna och en hög mental närvaro. Den vanligaste orsaken till sämre prestationer

Läs mer

om demokrati och föreningskunskap

om demokrati och föreningskunskap Lärgruppsplan Vår förening om demokrati och föreningskunskap Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet

Läs mer

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte.

Kursen idrottsspecialisering 1 omfattar punkterna 1 2 och 4 7 under rubriken Ämnets syfte. SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Undervisningen

Läs mer

Lärgruppsplan. Sociala ledarskapet. ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet

Lärgruppsplan. Sociala ledarskapet. ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet Lärgruppsplan Sociala ledarskapet ett material om de sociala frågorna i idrottsledarskapet Sociala ledarskapet Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

MATCHFIXING. Lärgruppsplan

MATCHFIXING. Lärgruppsplan MATCHFIXING Lärgruppsplan Lärgruppsplan Matchfixing betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och blir allt vanligare även i Sverige.

Läs mer

Antidopingsnack. en del av Vaccinera klubben mot doping. Lärgruppsplan

Antidopingsnack. en del av Vaccinera klubben mot doping. Lärgruppsplan Antidopingsnack en del av Vaccinera klubben mot doping. Lärgruppsplan Lärgruppsplan Materialets syfte är att ge aktiva idrottare baskunskap om idrottens dopingregler. Det är lika viktig kunskap som att

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan

akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan SKADOR OCH SJUKDOMAR akut omhändertagande inom idrotten Lärgruppsplan Lärgruppsplan Fysisk aktivitet och idrott förbättrar hälsa, det kan vi konstatera i åtskilliga vetenskapliga studier. Men det finns

Läs mer

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År:

Foto: KGZ. Foto: Tommy Andersson. Utveckla arbetet i. Sektion Kommitté Arbetsgrupp. Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Foto: KGZ Foto: Tommy Andersson Foto: KGZ Utveckla arbetet i Sektion Kommitté Arbetsgrupp Förening: Sektion/Kommitté/Arbetsgrupp: År: Idé- och planeringsarbete Inom idrottsföreningar och förbund finns

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap

Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap Samtalsunderlag Korpens gröna och sköna ledarskap G RÖNA SKÖNA LE DARSKAPET LEV SOM DU LÄR BRY DIG MÖJLIGGÖR Samtalsunderlag upptäck och lär tillsammans Detta samtalsunderlag är utformad som en s.k. lärgrupp

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr.

Handledarguide. Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Handledarguide Tillsammans! Följ med på Wildas och Walters gruppäventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna

Läs mer

Lärgruppsplan Framtidens idrottsförening vansinnigt viktiga vägval

Lärgruppsplan Framtidens idrottsförening vansinnigt viktiga vägval Lärgruppsplan Framtidens idrottsförening vansinnigt viktiga vägval Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Syftet med denna lärgruppsplan är att den ska fungera som en reseguide när du och din förening

Läs mer

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte

SPECIALIDROTT. Ämnets syfte SPECIALIDROTT Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå. Ämnets

Läs mer

Kondition och uthållighet

Kondition och uthållighet Kondition och uthållighet Lärgruppsplan Lärgruppsplan Det finns många duktiga idrottare som tränar på sitt sätt för att förbättra sig och sin kondition. Att träna så effektivt som möjligt i syfte att förbättra

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Föreningsträdet Individen i centrum Handledning Aktiva 11 år Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp

Läs mer

Idrottens föreningslära GRUND

Idrottens föreningslära GRUND 1 Lärgruppsplan Idrottens föreningslära GRUND Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Idrottens

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr.

Handledarguide. Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Handledarguide Jag är unik! Följ med Wilda och Walter på äventyr. Inledning Vill du få barnen aktiva att själva lära och reflektera, vara involverade i planering och genomförande utifrån sina egna förutsättningar

Läs mer

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER

Lärgruppsplan. Simlinjen. svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER Lärgruppsplan Simlinjen svensk simnings utvecklingstrappa SISU IDROTTSBÖCKER SIMLINJEN är simningens utvecklingstrappa och utgör grunden för svensk simning. Boken belyser vilka färdigheter individen bör

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-26 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-26 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten

Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten Trafiksäkra och klimatsmartare transporter i idrotten InleDnIng Stockholm, december 2010 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling

Läs mer

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12

Tränarens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-12 Tränarens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-12 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

kan och vill påverka i min förening!

kan och vill påverka i min förening! kan och vill påverka i min förening! Varför? På Riksidrottsmötet (RIM) 2009 togs beslut, efter motion från Skåneidrotten, att SISU Idrottsutbildarna skulle ta fram ett studie- och utbildningsmaterial för

Läs mer

Föreningsträdet Simning. Framtiden

Föreningsträdet Simning. Framtiden Föreningsträdet Simning Framtiden Junior- och seniortiden Skola - idrott Framtidens ledare Aktiva 16 år Handledning Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av

Läs mer

Trafiksäkra idrotten

Trafiksäkra idrotten Trafiksäkra idrotten inledning Stockholm, augusti 2009 Föreningens medlemmar barn, ungdomar och vuxna har dagligen positiva upplevelser i samband med träning, tävling och annan föreningsverksamhet. Men

Läs mer

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning

GTU 2. Utbildarhandledning. GTU1 Utbildarhandledning GTU 2 Utbildarhandledning 1 GTU 2 Utbildarhandledning Tack! Vi vill börja med att rikta ett tack till dig som är en av utbildarna i GTU Tack vare dig har vi möjlighet att klara vårt uppdrag gentemot idrottsrörelsen,

Läs mer

Att vara idrottsförälder

Att vara idrottsförälder Att vara idrottsförälder Detta är ett studiematerial för er som är föräldrar till idrottande barn. För många barn är idrottsföreningen, näst efter hemmet och skolan, den viktigaste uppfostringsmiljön.

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press

Föreningsträdet Mitt lag. Handledning Aktiva 12 år. Kompisskap Rätt och fel Stress och press Föreningsträdet Mitt lag Handledning Aktiva 12 år Kompisskap Rätt och fel Stress och press Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa diskussioner

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete

målinriktat -ledarskap och organisationsarbete Studieplan målinriktat -ledarskap och organisationsarbete av Annika Grälls och Tomas Ekman Svensk damfotboll befinner sig i en spännande tid. Klubbarna satsar, vi har våra första yrkesspelare. Mer tid

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET

SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund. En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET SISU Idrottsutbildarna idrottens studieförbund En resurs och samarbetspartner! SVENSKA VATTENSKID- & WAKEBOARDFÖRBUNDET Föreningslokaler och klubbstugor är SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan. SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet träningslära ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TRÄNINGSLÄRA Ämnet träningslära har sin grund i humanbiologi och idrottsvetenskap. I ämnet behandlas hur kroppen påverkas av träning och fungerar i tränings- och motionssammanhang. Ämnets syfte Undervisningen

Läs mer

Föreningsträdet Simning. Idrottskunskap

Föreningsträdet Simning. Idrottskunskap Föreningsträdet Simning Idrottskunskap Simningstermer Vår grupp Hur kan vi utvecklas som simmare? Aktiva 13 år Handledning Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Drogpolicy i föreningen

Drogpolicy i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en drogpolicy för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni har beslutat om, men det går också lika

Läs mer

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening.

Använd häftet som stöd för att utbilda och utveckla idrottarna i din förening. Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Kapitel 14: Tränareutbildning

Kapitel 14: Tränareutbildning : Tränareutbildning World Archery Tränarehandbok nivå 1 14.1 World Archery om tränareutbildning på nivå 1 Tränareutbildning på nivå 1 sker i allmänhet på nationell nivå eller distriktsnivå. 14.1.1. Behörighet

Läs mer

Statens skolverks författningssamling

Statens skolverks författningssamling Statens skolverks författningssamling ISSN 1102-1950 Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan; beslutade den 19 november 2011. SKOLFS 2010:144 Utkom från trycket den

Läs mer

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott

Idrott utan mobbning! Studieplan. www.bris.se/idrott Idrott utan mobbning! Studieplan www.bris.se/idrott Inledning Den här studieplanen är en hjälp för dig/er att kunna föra ett fördjupat samtal kring idrott och de sociala dimensionerna av ledarskapet framför

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Samtalsunderlag. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare.

Samtalsunderlag. Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Samtalsunderlag Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som är framgångsrika i att utveckla elitidrottare. Samtalsunderlag Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer en studie av miljöer som

Läs mer

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014

UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 UTBILDNINGAR VÄSTERNORRLAND VÅREN 2014 I denna utbildningsplan finner du datum och info om innehållet i Västernorrlands Innebandyförbunds och SISU Idrottsutbildarnas utbildningar. Fullständig inbjudan

Läs mer

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET

TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET TRÄNARUTBILDNINGAR INOM SVENSKA TRIATHLONFÖRBUNDET 22 december 2003 Sammanfattning Denna skrift är framtagen för att förmedla Svenska Triathlonförbundets syn på tränarutbildningar. Skriften beskriver den

Läs mer

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01

Riktlinjer Golfens. välkommen till. utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens LEDAR välkommen till SVENSKA GOLFFÖRBUNDET OCH golfens hus UTBILDNING 2 utgåva 2. uppdaterad 2010 06 01 Riktlinjer Golfens ledarutbildning 2 Syfte Säkert är att ungdomar framför allt

Läs mer

[Titel på arbetsplan]

[Titel på arbetsplan] [Titel på arbetsplan] [Arbetsplan ämne] (Nedan en kort informationstext om studiecirkel och arbetsplan.) En studiecirkel kan läggas upp på många olika sätt, här är ett förslag på arbetsplan och upplägg,

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL

NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING HANDBOLL VAD VILL DU? Vill du gå en gymnasieutbildning och samtidigt göra en elitsatsning på handboll så är det dig vi vill satsa på. Du får personlig individuell utveckling

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Handlings- och åtgärdsplan

Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Handlings- och åtgärdsplan Tillsammans för en idrott fri från Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak Handlings- och åtgärdsplan Detta arbetsmaterial......är en hjälp i arbetet att förankra/anta en ANDT-policy i er förening. De allra

Läs mer

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner

vett & etikett vett & etikett Studieplan för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner Studieplan vett & etikett för idrottsföräldrar av Anneli Wikman och Titti Werner vett & etikett för idrottsföräldrar Anneli Wikman och Titti Werner Någonting händer med många av oss föräldrar när vi ser

Läs mer

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Värdefullt. Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland Värdefullt Västergötlands Konståkningsförbund & föreningar i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Västergötland 1.Varför valde jag att engagera mig? Gruppens första uppgift är att berätta för varandra

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift.

För de två första nivåerna har vi fokuserat på bedömningar som integrerar flera olika lärande mål i en bedömning uppgift. Ungern I Ungern kombineras bedömningssystemet på nivå 1 & 2 bedömningen olika formativa bedömningar med en summativ bedömningar (även olika delar) vid slutet av varje nivå i tränarutbildningen. Utbildningen

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott)

Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) Utbildningsplan tra nare (7-17 a r) (Turebergs FK, Hammarby IF, Täby IS, IFK Lidingö friidrott) 1 Introduktion till friidrott Friidrottens föräldrautbildning är en nätbaserad utbildning för föräldrar till

Läs mer

Idrottsutveckling, danssport 22/4 2012

Idrottsutveckling, danssport 22/4 2012 Idrottsutveckling, danssport 22/4 2012 RF:s talang- och elitplan 2012 RF elitavd Grenprofil / kravanalys Utvecklingstrappa Långsiktiga elitplaner RF elitavd Kapacitetsprofil / rådgivning Träningskoncept

Läs mer

Vad bör tas upp? Hur kan du som ledare starta snacket?

Vad bör tas upp? Hur kan du som ledare starta snacket? 1 Antidopingsnack Det här är en handledning för dig som tränare och ledare att stödja dig mot när du ska prata om antidoping med dina aktiva. Upplägget är tänkt passa såväl ungdomar från 15 år som vuxna.

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans.

Frågorna passar både nya par som planerar att leva ihop och par som levt länge tillsammans. bruksanvisning UTVECKLANDE SAMTAL Kärleken är ett hjälpmedel som får igång samtal om viktiga frågor som de flesta par ställs inför. Goda samtal som gör att du lär känna dig själv och din partner mer ingående.

Läs mer

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila

Föreningsträdet Idrottshälsa. Handledning Aktiva 10 år. Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Föreningsträdet Idrottshälsa Handledning Aktiva 10 år Sund stil och hygien Träna rätt Äta träna vila Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp av enkla frågor skapa

Läs mer