Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna."

Transkript

1 Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1

2 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i en samvaro och man får också möjlighet att tjäna pengar. Det senare ger en känsla av självständighet och att inte behöva be någon annan om stöd. Många arbeten ger också människor möjlighet att sätta upp personliga mål och när dessa uppnås stärks självkänslan. Man växer som människa. I Sverige idag är det många som står utanför arbetsmarknaden och det är främst tre olika grupper som är framträdande; ungdomar, personer med funktionsnedsättning och invandrare. Vi står inför en utmaning att skapa förutsättningar för attt inte bara dessa grupper ska lyckas, utan alla människor som av olika anledning står utanför arbetsmarknaden. Genom rätt anpassad och meningsfull sysselsättning i form av arbetsträning vet vi på Myrorna att vi skapar just sådana förutsättningar. Vi är en professionell aktör med ambitionen att bidra till att halvera arbetslösheten i Sverige. Tyvärr verkar inte alla se de möjligheter som arbetsträning ger trots att forskning och erfarenhet visar på att detta är en viktig metod för personer att närma sig, och i många fall, komma in på arbetsmarknaden. Exempelvis är 25% av placeringarna på Myrorna kortare än tre månader trots att erfarenhet och forskning visar att det tar tid att dels hitta rätt förutsättningar och dels bygga upp självförtroende i arbetsträning. Alla politiska partier har bra och mindre bra förslag på hur man ska minska arbetslösheten. Alliansen till exempel, presenterade nyligen sina förslag på åtgärder för att öka integrationen och minska arbetslösheten. Det som oroar oss är att arbetsträning inte fanns med som ett verktyg. Socialdemokraterna i sin tur, menar att insatser skall beredas inom vård och omsorg trots att forskning visar att arbetsträningen måste anpassas för den enskilda individen. För att det ska lyckas anser vi att det måste finnas flera olika professionella aktörer inom olika branscher som erbjuder arbetsträning. I den här rapporten lyfter vi fram de metoder Myrorna använder, det resultat detta ger samt forskning som visar att vi är på rätt väg. Vi hoppas kunna öka kunskapen om arbetsträning och dess möjligheter inför kommande politiska beslut. Tommy Nederman HR-chef Myrorna 2

3 Innehållsförteckning 2 Förord 4 Myrorna är en unik arbetsplats. 5 Myrorna har arbetat med sysselsättning och samarbetare sedan Vi har en metodik för handledning. 7 Våra resultat handlar om människor. 8 För många ungdomar kan kassavana vara skillnaden. 9 Funktionsnedsättning - inte arbetsnedsättning. 10 Språket är dörren till arbete - Arbete är dörren till språket. 11 Gåvorna hjälper de som har det svårast. Återanvändning Social Nytta Ett mer medmänskligt och hållbart samhälle Arbetsträning 3

4 Myrorna har erbjudit arbetsträning i över 100 år och för oss är det vägen till arbete. Myrorna i siffror Omsättning 255 Mkr (2013) Vinst 51 Mkr (2013) Innehar 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll Insamling ca 8000 ton textil/år ca 4500 ton saker/år ca 9 lastbilar med möbler per dag Verksamheter 35 butiker 7 produktionsställen Personal 400 anställda ca 2500 personer som arbetstränar eller praktiserar/år Myrornas vinst går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Vi är Sveriges största butikskedja för försäljning av second-hand varor och den största insamlingsaktören i vårt land. Samtidigt är vi en av Sveriges största anordnare inom arbetsträning. Varje år tar vi emot ca 2500 personer och skapar förutsättningar för dem att komma närmare arbetsmarknaden. Utöver det låter vi ca 500 personer varje år göra sin samhällstjänst hos oss. Historik och utveckling 1899 öppnades Myrornas första butik på Götgatan i Stockholm. Redan då handlade det om försäljning av begagnade varor samtidigt som människor i behov av meningsfull sysselsättning fick komma och arbetsträna. Behovet av arbetsträning har inte minskat sedan Tvärtom. I takt med arbetslivets specialisering och ständigt ökade krav på kompetens och erfarenhet så ökar snarare behovet av professionella aktörer som kan erbjuda handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga och förutsättningar. Myrorna har över 100 års erfarenhet av just detta. Det gör oss till en unik arbetsplats. Många olika arbetsmoment Myrornas verksamhet är personalintensiv med många arbetsmoment där stora volymer gåvor/varor hanteras i många led. Vi är vår egen leverantör och sköter själva insamling av gåvor, transport, sortering, värdering och slutligen försäljning i butikerna. Det gör att vi kan erbjuda många olika typer av arbetsuppgifter, exempelvis stå i kassa, sortera varor, exponera varor, underhålla en bokavdelning, kundbemötande, prismärkning, bistå chaufförer vid hämtning av gåvor, etc. Samtidigt ställer arbetslivet många andra krav som inte är kopplade till specifika arbetsuppgifter. Det handlar om språkliga färdigheter, stresshantering, självdisciplin, uthållighet, noggrannhet, flexibilitet och social kompetens. För att träna på dessa specifika färdigheter och egenskaper behöver man en riktig arbetsplats. Myrorna är en sådan arbetsplats. 4

5 Vi har en metodik för handledning. Samarbetare? Samarbetare är ett samlingsnamn för de medarbetare på Myrorna som befinner sig hos oss i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller praktik. Att vara samarbetare innebär att man har rätt till en handledare och att man ska utvecklas och lära sig något i utbyte mot sin tid hos oss. Att vara en professionell aktör innebär att man tar ansvar för den arbetsträning som erbjuds. På Myrorna gör vi detta genom att alla samarbetare, dvs de som arbetstränar hos oss, får en personlig handledare. Alla anställda med rätt förutsättningar att handleda är handledare på Myrorna. Handledaren och övriga personalgruppen anpassar arbetsträningen så att den passar den enskildes behov. Varje arbetsträning följer stegen i den sk. samarbetstrappan, dvs vår metodik för handledning. Varje steg i trappan motsvarar olika insatser som syftar till att hela tiden anpassa arbetsträningen på bästa sätt till samarbetaren. För att våra handledare ska vara ett så bra stöd som möjligt utbildar vi dem i handledning. Just nu utvecklar vi en ny handledarutbildning i samarbete med MISA. Denna utbildning utförs med tydlig koppling till metoden Supported Employment, en av de mest utbredda metoderna för att skapa förutsättningar för människor att komma närmare arbetsmarknaden. Samarbetstrappan Samarbetspartnern förväntas Erbjuda praktikplats på Myrorna. Informera om samarbetarens erfarenhet och förutsättningar. Tydliggöra syfte. Stå för försäkringar. Ersätta samarbetare. Vara kontaktperson för uppföljning. Myrorna erbjuder Meningsfulla och varierande arbetsuppgifter med verkliga krav. Stor erfarenhet av arbetspraktik och rehabilitering. Uppföljning och återkoppling. Intyg och referens. Långsiktigt samarbete med samarbetspartner. Samarbetaren förväntas Ta ansvar och utföra arbetsuppgifter. Passa tider. Följa regler. Vara delaktig i arbetsgemenskapen på arbetsplatsen. Samarbetaren får Arbetspraktik eller Arbetsträning Språkträning Arbetslivserfarenhet Utbildning Referenser UPPFÖLJNINGS- SAMTAL Hur går det? AVSLUTNINGS- SAMTAL Hur har det varit? Intyg & referens UTVÄRDERING MOT ARBETS- MARKNADEN INTERVJU Passar Myrorna för dig? KARTLÄGGNING Tydliga mål Tidigare erfarenheter. SYFTE INTRODUKTION Regler och rutiner Myrornas verksamhet ARBETE UTVECKLING BESLUT För kortvariga samarbetsperioder förenklas samarbetsplan, introduktion och uppföljning. 5

6 Arbetsträning hos oss innebär alltid ett steg närmare ett jobb tog Myrorna emot drygt 2500 personer i arbetsträning. Jämfört med tidigare är det många fler som kommer till Myrorna men de arbetstränar inte lika många timmar. Detta kan bero på flera saker; dels kan det bero på att personen inte har förmåga att arbetsträna mer än bara några timmar per vecka, dels kan det bero på att personerna blir placerade allt kortare perioder. Ca 25% av alla placeringar på Myrorna är kortare än tre månader. Vilka samarbetar Myrorna med? Nästan hälften av alla personer i arbetsträning är placerade via Arbetsförmedlingen (AF) och ca 20% är placerade via kommuner. Övriga placeringar sker via kompletterande aktörer, dvs organisationer som via upphandlingar med AF placerar på Myrorna. En liten del är volontärer som på ideell basis arbetar hos oss. Hur lyckas vi och hur kan vi lyckas ännu bättre? Lite mer än 20% av alla personer som arbetstränar på Myrorna går vidare till arbete eller utbildning efter sin tid på Myrorna. Sättet vi följer upp detta på är att vi frågar personen i samband med avslut vad som händer efter placeringen på Myrorna. Det hade varit önskvärt att följa upp varje person en tid efter placeringen, men i dagsläget är det inte möjligt. Vi tycker att 20% vidare till arbete eller utbildning är ett bra resultat men vi är inte nöjda. Vi tror att detta kan höjas ännu mer och vi planerar i dagsläget för insatser för att bli ännu bättre. Detta sker genom: Handledarutbildning för alla våra handledare. Detta sker i samarbete med MISA kompetens. Införande av handledarmöten på samtliga enheter där alla handledare på enheten går igenom hur handledningen fungerar samt hur den kan utvecklas. Test med en samordnare inom handledning på två enheter. Testet består bl.a. i att samordnaren handleder handledarna på enheten. Kort sagt behöver vi tillföra ännu mer kompetens till enheterna rörande handledning och arbetsträning. Fakta om arbetsträning och praktik på Myrorna Myrorna tog emot ca samarbetare under Ca samarbetare arbetstränade. 570 samarbetare kom från kriminalvården. Ca 40% av alla samarbetare kommer från Arbetsförmedlingen. 18% är på Myrorna i arbetsmarknadsåtgärden Fas 2 eller 3. I övriga fall är det språkpraktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering och yrkesförberedande praktik. Längd på praktikperioden Var fjärde samarbetare är placerade på Myrorna kortare period än tre månader (personer från kriminalvården ej inkluderade) och en femtedel är placerade längre än ett år. Efter praktiken/arbetsträningen Cirka 20% av alla samarbetare gick vidare till arbete efter sin period på Myrorna. Ca 30% gick tillbaka till samma situation som tidigare. 6

7 Vi tror att alla människor vill och kan. EN SAMARBETARE PÅ MYRORNA BERÄTTAR: Jag är en 46-årig tjej som har varit på Myrorna i tre månader nu. Har tidigare varit sjukskriven i många år och mist mina sociala kontakter och inte riktigt vetat vem jag är och vad jag kan. Nu trivs jag jättebra, har fått ordning på rutiner och mitt liv fungerar bättre. Jag är på Myrorna tre dagar i veckan och har varierande arbetsuppgifter. Jag hjälper bland annat till med att larma kläder och att hålla ordning i butiken. Jag har också lärt mig kassan, vilket stärkt mitt självförtroende och jag mår så mycket bättre. Här har jag trevliga arbetskamrater och jag känner att jag kan utvecklas i min egen takt. EN SAMARBETARE PÅ MYRORNA BERÄTTAR: Tidigare arbetade jag inom barnomsorgen men det blev för mycket för mig, det ledde till att jag blev utbränd och slutade. Jag blev hemma i drygt två år och kände att jag mådde allt sämre av att inte träffa människor och ha en social kontakt. Det var vidrigt att vara så ensam. När jag till slut kom till Myrorna var jag nervös och orolig att jag inte skulle klara av det. Jag var tyst, tillbakadragen och livrädd för att stå i kassan, något jag klarar av sedan länge nu. Idag har jag blivit 57 år och har hunnit vara på Myrorna i två omgångar. Under min tid här har jag fått göra lite allt möjligt, men damavdelningen har varit min huvudsyssla. Idag hjälper jag även till att introducera nya personer som kommer hit. Parallellt med min praktik har jag fått gå en utbildning som har lett till att jag nu hjälper till med statistikuppföljning i butiken. Tiden här har verkligen stärkt mig. Mitt självförtroende är på topp! Jag känner att jag verkligen behövs och gör nytta, vilket gör att jag vågar ta för mig mer. 7

8 För många ungdomar kan kassavana vara skillnaden. Sammanfattning ur Ingvar Nilssons socioekonomiska analys Är du lönsam lilla vän? Ca ungdomar vare sig arbetar eller studerar några år efter gymnasiet. För dessa ungdomar gäller följande: Samhället har investerat ca 47 miljarder under deras uppväxt. Det kostar samhället cirka 6 miljarder varje år de inte arbetar eller studerar. Om de kvarstår i livslångt utanförskap blir den totala prislappen ca 155 miljarder. Om vi lyckas förkorta tiden utanför arbetsmarknaden från fem till två år uppgår vinsten till 21 miljarder. 8 Hur väl vi tacklar framtidens arbetslöshet och utanförskap är beroende av hur väl vi hanterar våra ungdomars utmaningar idag. Fakta visar att ungdomsarbetslösheten i Sverige idag är hög. Samtidigt är det viktigt att i inledningen av sitt yrkesliv inte hamna utanför arbetslivet, och därmed riskera att tappa tron på sin egen förmåga och samhället i stort. Ingvar Nilsson har i sin socioekonomiska analys, Är du lönsam lilla vän? (se faktaruta intill) även visat på de ekonomiska vinningarna av att göra insatser som förhindrar att ungdomar hamnar i utanförskap. Forskning visar på att dagens skola brister i att förbereda ungdomar på grundläggande krav som arbetsmarknaden ställer (DN Debatt ). Det handlar t.ex. om självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet. Hur ska dagens ungdomar tillgodogöra sig denna kompetens som är ett inträdeskrav på arbetsmarknaden? Vad gör Myrorna för att ungdomar skall komma närmare ett arbete? Myrorna erbjuder en arena för att träna på den kompetens som anges ovan. Vi är noggranna med att ha tydliga förväntningar på att kunna komma i tid och att kunna följa instruktioner. Samtidigt ger vi möjlighet att testa och förvärva kunskaper inom butik och lagerverksamhet. Det kan exempelvis bestå i: Skaffa kassavana. På Myrorna har vi samma kassasystem som flera stora detaljhandelskedjor. Möta kunder och skaffa säljvana. Exponering av varor på ett så kreativt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Få möjlighet att ta truckkort. Myrorna har nyligen startat ett projekt tillsammans med Frälsningsarmén i Stockholm som riktar sig till ungdomar (19-25 år). Projektet varvar konkret utbildning med praktik i Myrornas butiker. I grund och botten handlar det om att ge ungdomar möjlighet att bygga självförtroende och att känna att man behärskar olika arbetsuppgifter. Då skapas framtidstro.

9 Funktionsnedsättning inte arbetsnedsättning. I samband med att Christina Husmark Pehrsson presenterade FunkA-utredningen Sänkta trösklar högt i tak 2012, framkom att var fjärde person som var inskriven på arbetsförmedlingen hade en dokumenterad funktionsnedsättning. Dessutom tenderar personer med funktionsnedsättningar ha lägre sysselsättningsgrad än andra personer. Det är uppenbart att arbetsgivare generellt har svårt att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att utföra arbete. Med relativt enkla medel går det att skapa förutsättningar för alla personer att lyckas på ett arbete. En faktor handlar om kunskap hos arbetsgivaren; dvs att matcha person med rätt arbetsuppgifter. Andra faktorer som som FunkA-utredningen pekar på och som fungerar är: Intensifierade förmedlingsinsatser. Arbetsmarknadsutbildning i kombination med arbetsträning. Anställningar med stöd. Vi har alltså ett strukturellt problem när det gäller personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter att få ett jobb. Samtidigt har vi svaren på hur vi ska komma till rätta med det. Ändå händer ingenting. Vad gör Myrorna? Först och främst föregår vi med gott exempel. Vi har i över 100 år bedrivit en affärsverksamhet som består av en personalgrupp med olika förutsättningar och där många har dokumenterade funktionsnedsättningar. Ca 35% av alla anställda har något form av anställningsstöd. Men vi vill inte bara vara ett gott exempel. Vi vill sätta standarden även för andra organisationer. Arbetsmarknaden har ett gemensamt ansvar att skapa förutsättningar för alla människor att kunna delta, oavsett funktionsnedsättning. Vi vill alltid utgå från varje medarbetares förutsättningar och försöker matcha med rätt arbetsuppgifter. Vår nya handledarutbildning under hösten 2014 kommer fokusera på detta. En viktig del i utbildningen handlar om att kartlägga arbetsplatsen utifrån vilka typer av arbetsuppgifter som finns. Därefter blir det lättare att matcha personen med rätt arbetsuppgift. Men detta arbete tar tid, så det är oroväckande att allt fler av placeringarna på Myrorna blir kortare och kortare. Placeringstiden borde utgå ifrån den enskildes specifika behov. Generellt tycker vi att tre månader är alldeles för kort tid för att hinna skapa rätt förutsättningar för individen. En medarbetare berättar. Vi tog emot en samarbetare med autism. Vi upptäckte att han älskade att städa. Dammsuga, moppa och sopa, var det han gjorde hela dagarna hos oss i vår butik. Vi frågade honom om han sökte jobb, men det gjorde han inte. Vi uppmuntrade honom att söka jobb och ett par veckor senare ringer Mekonomen och vill ha referenser på vår medarbetare. Efter ytterligare en vecka är killen som älskar att städa anställd som biltvättare på Mekonomen. 9

10 Språket är dörren till arbete. Arbete är dörren till språket. Sverige står inför en stor utmaning att skapa förutsättningar för att integrera de många människor som kommer till vårt land i hopp om en bättre och tryggare tillvaro. Vi på Myrorna stödjer den politik som värnar om allas lika värde och som uppmuntrar till att människor med olika ursprung och kulturer ska kunna leva tillsammans i ett samhälle. Samtidigt inser vi att det krävs rätt insatser för att inte olika ursprung istället ska leda till utanförskap. En medarbetare på Myrorna berättar: Myrorna, Frälsningsarmén på Hisingen och Arbetsförmedlingen i Göteborg driver sedan flera år tillbaka utvecklingsprojektet Vägen till arbete. I projektet varvar man arbetspraktik med utbildning, språkträning, vägledning, studiebesök, arbetssökande mm. Arbetspraktiken gör man antingen på Myrornas produktionsanläggning, i butiken på Järntorget eller i ett projekt som syr miljövänliga tygkassar av överbliven textil från Myrorna. Jag besökte syprojektet på Hisingen och träffade en mycket engagerad arbetsledare som stolt visade mig alla tygkassar som var färdiga att leverera, hur de sparade jultextil för att sy kassar till jul och hur fantastiskt professionella deltagarna i projektet var på att sy kassar. Hon berättade att hon själv hade börjat som deltagare i projektet och successivt hade tagit ökat ansvar för arbetet. Hon är nu anställd som arbetsledare för projektet och de 5-6 personer som syr. Bara i år har de sytt ca tygkassar och överskottet från försäljningen går till Frälsningsarmén på Hisingen. Enligt Migrationsinfo.se (21 april 2014) var andelen sysselsatta ibland inrikes födda 68% 2012 medan motsvarande siffra för utrikes födda var 57%. Samma statistik visar samtidigt att tid i landet, kön, var i Sverige man bor och ursprungsland är faktorer som påverkar sannolikheten om man som invandrare ska ha ett jobb. Precis som för inrikes födda ungdomar eller personer med funktionsnedsättning så gäller det att skapa förutsättningar för varje enskild invandrare att få ett arbete. En gemensam faktor för alla invandrare är dock vikten av att lära sig svenska. Språket är en stor del av dörren till arbete. Samtidigt tror vi att just en arbetsplats är rätt plats att vara på för att lära sig svenska. Det talar sitt tydliga språk att vi måste ha arbetsplatser där syftet att lära sig svenska är uttalat samtidigt som detta självklart varvas med konkreta svenskautbildningar. Vad gör vi på Myrorna? Vi har varit delaktiga i flera projekt, exempelvis Myrstigen i samarbete med Huddinge kommun där jobbsök och svenskundervisning varvades med praktik på Myrorna, där man fick möjlighet att öva på sin svenska med sina arbetskamrater. Vi har även skapat förutsättningar för ensamkommande flyktingungdomar att få praktisera i våra butiker tillsammans med Stockholms stad. Vidare försöker vi anpassa olika arbetsmoment så att det ska vara så lätt som möjligt att sätta sig in i och förstå arbetsuppgifternas innebörd. Vi är också noga med att prata svenska även om det finns möjlighet att kommunicera via andra språk. Källor på Migrationsverket angav att det vid årsskiftet 2013/2014 skulle finnas 9000 personer som fått uppehållstillstånd i Sverige men det inte fanns några kommuner som hade möjlighet/ville ta emot dem. Detta är inte tiden för byråkratiska processer där invandrare hamnar i kläm och riskerar hamna i långvarigt utanförskap. Det krävs konkreta och snabba insatser där invandrare kan förbättra sin svenska samtidigt som de får en förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Myrorna är en arbetsplats där detta kan ske. 10

11 Gåvorna hjälper de som har det svårast. Myrornas affärsidé är att samla in och sälja secondhand-varor, för att på så sätt tjäna pengar som går till att hjälpa de som har det svårast i samhället. Myrornas vinst återinvesteras i samhället och de senaste åren har en vinst på över 40 miljoner kronor om året oavkortat gått till Frälsningsarméns sociala verksamhet. Vad pengarna används till kan skifta utifrån vilka behov som finns. Ibland är det stöd för ensamstående föräldrar, eller att ge barn och kvinnor skydd från våld och övergrepp. Ibland handlar det om att ge missbrukare en plats på ett behandlingshem. Det gemensamma är att det sociala arbetet som sker i Frälsningsarméns regi är ett komplement till samhällets insatser och alltid sker i nära samarbete med kommunernas socialtjänster. Att erbjuda arbetsträning och praktik för de som står långt från arbetsmarknaden är en självklarhet för Myrorna som ansvarstagande samhällsaktör. Genom insamling av begagnade varor och försäljning bidrar Myrorna till en viktig miljöinsats, och ett av våra viktiga uppdrag är att öka återanvändningen i Sverige. Idag är återanvändningen och återvinningsindustrin så låg i Sverige att närmare 70% av Myrornas insamlade textilier måste säljas på utlandsmarknaden för att inte gå till förbränning. Myrorna har gjort en klimatanalys av exporten som visar att det är bättre för miljön att sälja överflödet vidare utomlands än att bränna det i Sverige, som idag är enda möjligheten. Myrorna har en uppförandekod som ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor på utlandsmarknaden. Den fokuserar på både miljömässig hantering av gåvorna som arbetsmiljöfrågor och sund affärsmässighet. Koden följs upp genom ett revisionsprogram. Läs mer om koden och Myrornas arbete med återanvändning i rapporten Älska återanvändning. För oss är transparens och garantier för vad vår vinst används till ett grundläggande krav som bör ställas på alla insamlingsorganisationer. Myrorna har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och visar på så sätt att vi uppfyller de kriterier som kan ställas på en seriös aktör. Vårt löfte: Vi gör något konkret för människor och miljö varje dag. En butikschef på Myrorna berättar: En kvinna som levt i ett förhållande med fysisk och psykisk misshandel kom till en av våra butiker som samarbetare. Hon mår mycket dåligt och ska arbetsträna fyra timmar i veckan. Efter åtta månader hos oss, där hon har blivit stöttad, uppmuntrad, sedd och trodd på av våra medarbetare i butiken, har hon ökat arbetstiden till 30 timmar i veckan. Idag har hon gått vidare till ett jobb där hon ska handleda andra. Det jag har lärt mig som medarbetare på Myrorna är att alla människor oavsett tidigare bakgrund har möjlighet att utvecklas och ta fram sina unika egenskaper. Vi tror att alla människors historia är värdefulla tillgångar! 11

12 Vill du veta mer? HR-chef Tommy Nederman Tel: Vi gör något konkret för människor och miljö varje dag. Rapport Myrorna: Myrorna är en unik arbetsplats. Omslag: Anneli, handledare på Myrorna. Foto: Glenn Viksten Juni 2014 Ort: Stockholm Tryckeri: Norrköpings tryckeri Myrornas huvudkontor Partihandlarvägen Årsta Tel: myrorna.se facebook.com/myrorna Instagram: myrorna Twitter: myrorna 12

Rapport Myrorna: Älska återanvändning!

Rapport Myrorna: Älska återanvändning! Rapport Myrorna: Älska återanvändning! 1 Förord Myrorna samlar in 8000 ton kläder och annan textil samt stora volymer inredning varje år. Återanvändning är ett viktigt verktyg för hållbar konsumtion och

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Myrorna. Insamlingsrapport 2014

Myrorna. Insamlingsrapport 2014 Myrorna Insamlingsrapport 2014 Förord Det du har framför dig är Myrornas första officiella årsrapport för insamling av textil och andra gåvor. Den skickas ut till alla våra samarbetspartners tillsammans

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning stockholm.se/alfa 2 (13) 3 (13) Innehåll Individual Placement and Support 4 Arbetsspecialistens roll 5 Alla som vill arbeta kan delta

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Jobben först investera i våra unga!

Jobben först investera i våra unga! Jobben först investera i våra unga! Ofta får man höra att dagens ungdom är slö, slapp och likgiltig. Det snacket har jag aldrig trott på. Jag tror på den svenska ungdomens vilja till gemenskap och personliga

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare.

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Merit AB Yrkesfilmer för nyanlända har tillkommit på uppdrag

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment

Supported Employment. Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment Supported Employment Bertil Johansson Vice President European Union for Supported Employment EUSE Bildades 1993 Underlätta utvecklingen Sprida kunskap om metoden Utbyte av information & kunskap En plattform

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006

Mål för nyanländas introduktion. Reviderad april 2006 Mål för nyanländas introduktion Reviderad april 2006 Introduktion för nyanlända utgörs av samhällets insatser under deras första tid i Sverige. Här beskrivs de nationella målen och delmålen för introduktionen.

Läs mer

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten

Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Aktivering av socialbidragstagare - om stöd och kontroll i socialtjänsten Jenny Nybom 2015-02-04 Aktivering = förändringsarbetet inom försörjningsstöd, dvs. arbetet som syftar till att göra biståndsmottagare

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2013 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!

Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! 2012-06-05 NYHETSBREV JUNI 2012 Vårens sista företagarträff Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker! På fredag den

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30

Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Norsjö kommuns arbetsmarknadsprojekt 2011-07-01 2014-06-30 Arbetsmarknadsprojektet startade oktober 2011 med syfte att kommunen skulle skapa visstidsanställningar under en treårsperiod (2011-07-01 2014-06-30)

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13

Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 ETT LÄRANDE EXEMPEL FRÅN NORRKÖPINGS KOMMUN Arbetslivsintroduktion i förskolan med BAL 13 1 Förord Förskolan står inför ett

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga

Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande insatser för barn och unga Torshälla stads nämnd Datum 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning och administration Annette Johansson, 016-710 73 03 TSN/2014:312 Torshälla stads nämnd Socioekonomisk Kalkyl Främjande och förebyggande

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer