Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna."

Transkript

1 Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1

2 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i en samvaro och man får också möjlighet att tjäna pengar. Det senare ger en känsla av självständighet och att inte behöva be någon annan om stöd. Många arbeten ger också människor möjlighet att sätta upp personliga mål och när dessa uppnås stärks självkänslan. Man växer som människa. I Sverige idag är det många som står utanför arbetsmarknaden och det är främst tre olika grupper som är framträdande; ungdomar, personer med funktionsnedsättning och invandrare. Vi står inför en utmaning att skapa förutsättningar för attt inte bara dessa grupper ska lyckas, utan alla människor som av olika anledning står utanför arbetsmarknaden. Genom rätt anpassad och meningsfull sysselsättning i form av arbetsträning vet vi på Myrorna att vi skapar just sådana förutsättningar. Vi är en professionell aktör med ambitionen att bidra till att halvera arbetslösheten i Sverige. Tyvärr verkar inte alla se de möjligheter som arbetsträning ger trots att forskning och erfarenhet visar på att detta är en viktig metod för personer att närma sig, och i många fall, komma in på arbetsmarknaden. Exempelvis är 25% av placeringarna på Myrorna kortare än tre månader trots att erfarenhet och forskning visar att det tar tid att dels hitta rätt förutsättningar och dels bygga upp självförtroende i arbetsträning. Alla politiska partier har bra och mindre bra förslag på hur man ska minska arbetslösheten. Alliansen till exempel, presenterade nyligen sina förslag på åtgärder för att öka integrationen och minska arbetslösheten. Det som oroar oss är att arbetsträning inte fanns med som ett verktyg. Socialdemokraterna i sin tur, menar att insatser skall beredas inom vård och omsorg trots att forskning visar att arbetsträningen måste anpassas för den enskilda individen. För att det ska lyckas anser vi att det måste finnas flera olika professionella aktörer inom olika branscher som erbjuder arbetsträning. I den här rapporten lyfter vi fram de metoder Myrorna använder, det resultat detta ger samt forskning som visar att vi är på rätt väg. Vi hoppas kunna öka kunskapen om arbetsträning och dess möjligheter inför kommande politiska beslut. Tommy Nederman HR-chef Myrorna 2

3 Innehållsförteckning 2 Förord 4 Myrorna är en unik arbetsplats. 5 Myrorna har arbetat med sysselsättning och samarbetare sedan Vi har en metodik för handledning. 7 Våra resultat handlar om människor. 8 För många ungdomar kan kassavana vara skillnaden. 9 Funktionsnedsättning - inte arbetsnedsättning. 10 Språket är dörren till arbete - Arbete är dörren till språket. 11 Gåvorna hjälper de som har det svårast. Återanvändning Social Nytta Ett mer medmänskligt och hållbart samhälle Arbetsträning 3

4 Myrorna har erbjudit arbetsträning i över 100 år och för oss är det vägen till arbete. Myrorna i siffror Omsättning 255 Mkr (2013) Vinst 51 Mkr (2013) Innehar 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll Insamling ca 8000 ton textil/år ca 4500 ton saker/år ca 9 lastbilar med möbler per dag Verksamheter 35 butiker 7 produktionsställen Personal 400 anställda ca 2500 personer som arbetstränar eller praktiserar/år Myrornas vinst går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Myrornas uppdrag är att genom återanvändning och arbetsträning aktivt verka för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Vi är Sveriges största butikskedja för försäljning av second-hand varor och den största insamlingsaktören i vårt land. Samtidigt är vi en av Sveriges största anordnare inom arbetsträning. Varje år tar vi emot ca 2500 personer och skapar förutsättningar för dem att komma närmare arbetsmarknaden. Utöver det låter vi ca 500 personer varje år göra sin samhällstjänst hos oss. Historik och utveckling 1899 öppnades Myrornas första butik på Götgatan i Stockholm. Redan då handlade det om försäljning av begagnade varor samtidigt som människor i behov av meningsfull sysselsättning fick komma och arbetsträna. Behovet av arbetsträning har inte minskat sedan Tvärtom. I takt med arbetslivets specialisering och ständigt ökade krav på kompetens och erfarenhet så ökar snarare behovet av professionella aktörer som kan erbjuda handledning, anpassade arbetsuppgifter och en stor förståelse för att människor har olika förmåga och förutsättningar. Myrorna har över 100 års erfarenhet av just detta. Det gör oss till en unik arbetsplats. Många olika arbetsmoment Myrornas verksamhet är personalintensiv med många arbetsmoment där stora volymer gåvor/varor hanteras i många led. Vi är vår egen leverantör och sköter själva insamling av gåvor, transport, sortering, värdering och slutligen försäljning i butikerna. Det gör att vi kan erbjuda många olika typer av arbetsuppgifter, exempelvis stå i kassa, sortera varor, exponera varor, underhålla en bokavdelning, kundbemötande, prismärkning, bistå chaufförer vid hämtning av gåvor, etc. Samtidigt ställer arbetslivet många andra krav som inte är kopplade till specifika arbetsuppgifter. Det handlar om språkliga färdigheter, stresshantering, självdisciplin, uthållighet, noggrannhet, flexibilitet och social kompetens. För att träna på dessa specifika färdigheter och egenskaper behöver man en riktig arbetsplats. Myrorna är en sådan arbetsplats. 4

5 Vi har en metodik för handledning. Samarbetare? Samarbetare är ett samlingsnamn för de medarbetare på Myrorna som befinner sig hos oss i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller praktik. Att vara samarbetare innebär att man har rätt till en handledare och att man ska utvecklas och lära sig något i utbyte mot sin tid hos oss. Att vara en professionell aktör innebär att man tar ansvar för den arbetsträning som erbjuds. På Myrorna gör vi detta genom att alla samarbetare, dvs de som arbetstränar hos oss, får en personlig handledare. Alla anställda med rätt förutsättningar att handleda är handledare på Myrorna. Handledaren och övriga personalgruppen anpassar arbetsträningen så att den passar den enskildes behov. Varje arbetsträning följer stegen i den sk. samarbetstrappan, dvs vår metodik för handledning. Varje steg i trappan motsvarar olika insatser som syftar till att hela tiden anpassa arbetsträningen på bästa sätt till samarbetaren. För att våra handledare ska vara ett så bra stöd som möjligt utbildar vi dem i handledning. Just nu utvecklar vi en ny handledarutbildning i samarbete med MISA. Denna utbildning utförs med tydlig koppling till metoden Supported Employment, en av de mest utbredda metoderna för att skapa förutsättningar för människor att komma närmare arbetsmarknaden. Samarbetstrappan Samarbetspartnern förväntas Erbjuda praktikplats på Myrorna. Informera om samarbetarens erfarenhet och förutsättningar. Tydliggöra syfte. Stå för försäkringar. Ersätta samarbetare. Vara kontaktperson för uppföljning. Myrorna erbjuder Meningsfulla och varierande arbetsuppgifter med verkliga krav. Stor erfarenhet av arbetspraktik och rehabilitering. Uppföljning och återkoppling. Intyg och referens. Långsiktigt samarbete med samarbetspartner. Samarbetaren förväntas Ta ansvar och utföra arbetsuppgifter. Passa tider. Följa regler. Vara delaktig i arbetsgemenskapen på arbetsplatsen. Samarbetaren får Arbetspraktik eller Arbetsträning Språkträning Arbetslivserfarenhet Utbildning Referenser UPPFÖLJNINGS- SAMTAL Hur går det? AVSLUTNINGS- SAMTAL Hur har det varit? Intyg & referens UTVÄRDERING MOT ARBETS- MARKNADEN INTERVJU Passar Myrorna för dig? KARTLÄGGNING Tydliga mål Tidigare erfarenheter. SYFTE INTRODUKTION Regler och rutiner Myrornas verksamhet ARBETE UTVECKLING BESLUT För kortvariga samarbetsperioder förenklas samarbetsplan, introduktion och uppföljning. 5

6 Arbetsträning hos oss innebär alltid ett steg närmare ett jobb tog Myrorna emot drygt 2500 personer i arbetsträning. Jämfört med tidigare är det många fler som kommer till Myrorna men de arbetstränar inte lika många timmar. Detta kan bero på flera saker; dels kan det bero på att personen inte har förmåga att arbetsträna mer än bara några timmar per vecka, dels kan det bero på att personerna blir placerade allt kortare perioder. Ca 25% av alla placeringar på Myrorna är kortare än tre månader. Vilka samarbetar Myrorna med? Nästan hälften av alla personer i arbetsträning är placerade via Arbetsförmedlingen (AF) och ca 20% är placerade via kommuner. Övriga placeringar sker via kompletterande aktörer, dvs organisationer som via upphandlingar med AF placerar på Myrorna. En liten del är volontärer som på ideell basis arbetar hos oss. Hur lyckas vi och hur kan vi lyckas ännu bättre? Lite mer än 20% av alla personer som arbetstränar på Myrorna går vidare till arbete eller utbildning efter sin tid på Myrorna. Sättet vi följer upp detta på är att vi frågar personen i samband med avslut vad som händer efter placeringen på Myrorna. Det hade varit önskvärt att följa upp varje person en tid efter placeringen, men i dagsläget är det inte möjligt. Vi tycker att 20% vidare till arbete eller utbildning är ett bra resultat men vi är inte nöjda. Vi tror att detta kan höjas ännu mer och vi planerar i dagsläget för insatser för att bli ännu bättre. Detta sker genom: Handledarutbildning för alla våra handledare. Detta sker i samarbete med MISA kompetens. Införande av handledarmöten på samtliga enheter där alla handledare på enheten går igenom hur handledningen fungerar samt hur den kan utvecklas. Test med en samordnare inom handledning på två enheter. Testet består bl.a. i att samordnaren handleder handledarna på enheten. Kort sagt behöver vi tillföra ännu mer kompetens till enheterna rörande handledning och arbetsträning. Fakta om arbetsträning och praktik på Myrorna Myrorna tog emot ca samarbetare under Ca samarbetare arbetstränade. 570 samarbetare kom från kriminalvården. Ca 40% av alla samarbetare kommer från Arbetsförmedlingen. 18% är på Myrorna i arbetsmarknadsåtgärden Fas 2 eller 3. I övriga fall är det språkpraktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering och yrkesförberedande praktik. Längd på praktikperioden Var fjärde samarbetare är placerade på Myrorna kortare period än tre månader (personer från kriminalvården ej inkluderade) och en femtedel är placerade längre än ett år. Efter praktiken/arbetsträningen Cirka 20% av alla samarbetare gick vidare till arbete efter sin period på Myrorna. Ca 30% gick tillbaka till samma situation som tidigare. 6

7 Vi tror att alla människor vill och kan. EN SAMARBETARE PÅ MYRORNA BERÄTTAR: Jag är en 46-årig tjej som har varit på Myrorna i tre månader nu. Har tidigare varit sjukskriven i många år och mist mina sociala kontakter och inte riktigt vetat vem jag är och vad jag kan. Nu trivs jag jättebra, har fått ordning på rutiner och mitt liv fungerar bättre. Jag är på Myrorna tre dagar i veckan och har varierande arbetsuppgifter. Jag hjälper bland annat till med att larma kläder och att hålla ordning i butiken. Jag har också lärt mig kassan, vilket stärkt mitt självförtroende och jag mår så mycket bättre. Här har jag trevliga arbetskamrater och jag känner att jag kan utvecklas i min egen takt. EN SAMARBETARE PÅ MYRORNA BERÄTTAR: Tidigare arbetade jag inom barnomsorgen men det blev för mycket för mig, det ledde till att jag blev utbränd och slutade. Jag blev hemma i drygt två år och kände att jag mådde allt sämre av att inte träffa människor och ha en social kontakt. Det var vidrigt att vara så ensam. När jag till slut kom till Myrorna var jag nervös och orolig att jag inte skulle klara av det. Jag var tyst, tillbakadragen och livrädd för att stå i kassan, något jag klarar av sedan länge nu. Idag har jag blivit 57 år och har hunnit vara på Myrorna i två omgångar. Under min tid här har jag fått göra lite allt möjligt, men damavdelningen har varit min huvudsyssla. Idag hjälper jag även till att introducera nya personer som kommer hit. Parallellt med min praktik har jag fått gå en utbildning som har lett till att jag nu hjälper till med statistikuppföljning i butiken. Tiden här har verkligen stärkt mig. Mitt självförtroende är på topp! Jag känner att jag verkligen behövs och gör nytta, vilket gör att jag vågar ta för mig mer. 7

8 För många ungdomar kan kassavana vara skillnaden. Sammanfattning ur Ingvar Nilssons socioekonomiska analys Är du lönsam lilla vän? Ca ungdomar vare sig arbetar eller studerar några år efter gymnasiet. För dessa ungdomar gäller följande: Samhället har investerat ca 47 miljarder under deras uppväxt. Det kostar samhället cirka 6 miljarder varje år de inte arbetar eller studerar. Om de kvarstår i livslångt utanförskap blir den totala prislappen ca 155 miljarder. Om vi lyckas förkorta tiden utanför arbetsmarknaden från fem till två år uppgår vinsten till 21 miljarder. 8 Hur väl vi tacklar framtidens arbetslöshet och utanförskap är beroende av hur väl vi hanterar våra ungdomars utmaningar idag. Fakta visar att ungdomsarbetslösheten i Sverige idag är hög. Samtidigt är det viktigt att i inledningen av sitt yrkesliv inte hamna utanför arbetslivet, och därmed riskera att tappa tron på sin egen förmåga och samhället i stort. Ingvar Nilsson har i sin socioekonomiska analys, Är du lönsam lilla vän? (se faktaruta intill) även visat på de ekonomiska vinningarna av att göra insatser som förhindrar att ungdomar hamnar i utanförskap. Forskning visar på att dagens skola brister i att förbereda ungdomar på grundläggande krav som arbetsmarknaden ställer (DN Debatt ). Det handlar t.ex. om självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet. Hur ska dagens ungdomar tillgodogöra sig denna kompetens som är ett inträdeskrav på arbetsmarknaden? Vad gör Myrorna för att ungdomar skall komma närmare ett arbete? Myrorna erbjuder en arena för att träna på den kompetens som anges ovan. Vi är noggranna med att ha tydliga förväntningar på att kunna komma i tid och att kunna följa instruktioner. Samtidigt ger vi möjlighet att testa och förvärva kunskaper inom butik och lagerverksamhet. Det kan exempelvis bestå i: Skaffa kassavana. På Myrorna har vi samma kassasystem som flera stora detaljhandelskedjor. Möta kunder och skaffa säljvana. Exponering av varor på ett så kreativt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Få möjlighet att ta truckkort. Myrorna har nyligen startat ett projekt tillsammans med Frälsningsarmén i Stockholm som riktar sig till ungdomar (19-25 år). Projektet varvar konkret utbildning med praktik i Myrornas butiker. I grund och botten handlar det om att ge ungdomar möjlighet att bygga självförtroende och att känna att man behärskar olika arbetsuppgifter. Då skapas framtidstro.

9 Funktionsnedsättning inte arbetsnedsättning. I samband med att Christina Husmark Pehrsson presenterade FunkA-utredningen Sänkta trösklar högt i tak 2012, framkom att var fjärde person som var inskriven på arbetsförmedlingen hade en dokumenterad funktionsnedsättning. Dessutom tenderar personer med funktionsnedsättningar ha lägre sysselsättningsgrad än andra personer. Det är uppenbart att arbetsgivare generellt har svårt att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att utföra arbete. Med relativt enkla medel går det att skapa förutsättningar för alla personer att lyckas på ett arbete. En faktor handlar om kunskap hos arbetsgivaren; dvs att matcha person med rätt arbetsuppgifter. Andra faktorer som som FunkA-utredningen pekar på och som fungerar är: Intensifierade förmedlingsinsatser. Arbetsmarknadsutbildning i kombination med arbetsträning. Anställningar med stöd. Vi har alltså ett strukturellt problem när det gäller personer med funktionsnedsättningar och deras möjligheter att få ett jobb. Samtidigt har vi svaren på hur vi ska komma till rätta med det. Ändå händer ingenting. Vad gör Myrorna? Först och främst föregår vi med gott exempel. Vi har i över 100 år bedrivit en affärsverksamhet som består av en personalgrupp med olika förutsättningar och där många har dokumenterade funktionsnedsättningar. Ca 35% av alla anställda har något form av anställningsstöd. Men vi vill inte bara vara ett gott exempel. Vi vill sätta standarden även för andra organisationer. Arbetsmarknaden har ett gemensamt ansvar att skapa förutsättningar för alla människor att kunna delta, oavsett funktionsnedsättning. Vi vill alltid utgå från varje medarbetares förutsättningar och försöker matcha med rätt arbetsuppgifter. Vår nya handledarutbildning under hösten 2014 kommer fokusera på detta. En viktig del i utbildningen handlar om att kartlägga arbetsplatsen utifrån vilka typer av arbetsuppgifter som finns. Därefter blir det lättare att matcha personen med rätt arbetsuppgift. Men detta arbete tar tid, så det är oroväckande att allt fler av placeringarna på Myrorna blir kortare och kortare. Placeringstiden borde utgå ifrån den enskildes specifika behov. Generellt tycker vi att tre månader är alldeles för kort tid för att hinna skapa rätt förutsättningar för individen. En medarbetare berättar. Vi tog emot en samarbetare med autism. Vi upptäckte att han älskade att städa. Dammsuga, moppa och sopa, var det han gjorde hela dagarna hos oss i vår butik. Vi frågade honom om han sökte jobb, men det gjorde han inte. Vi uppmuntrade honom att söka jobb och ett par veckor senare ringer Mekonomen och vill ha referenser på vår medarbetare. Efter ytterligare en vecka är killen som älskar att städa anställd som biltvättare på Mekonomen. 9

10 Språket är dörren till arbete. Arbete är dörren till språket. Sverige står inför en stor utmaning att skapa förutsättningar för att integrera de många människor som kommer till vårt land i hopp om en bättre och tryggare tillvaro. Vi på Myrorna stödjer den politik som värnar om allas lika värde och som uppmuntrar till att människor med olika ursprung och kulturer ska kunna leva tillsammans i ett samhälle. Samtidigt inser vi att det krävs rätt insatser för att inte olika ursprung istället ska leda till utanförskap. En medarbetare på Myrorna berättar: Myrorna, Frälsningsarmén på Hisingen och Arbetsförmedlingen i Göteborg driver sedan flera år tillbaka utvecklingsprojektet Vägen till arbete. I projektet varvar man arbetspraktik med utbildning, språkträning, vägledning, studiebesök, arbetssökande mm. Arbetspraktiken gör man antingen på Myrornas produktionsanläggning, i butiken på Järntorget eller i ett projekt som syr miljövänliga tygkassar av överbliven textil från Myrorna. Jag besökte syprojektet på Hisingen och träffade en mycket engagerad arbetsledare som stolt visade mig alla tygkassar som var färdiga att leverera, hur de sparade jultextil för att sy kassar till jul och hur fantastiskt professionella deltagarna i projektet var på att sy kassar. Hon berättade att hon själv hade börjat som deltagare i projektet och successivt hade tagit ökat ansvar för arbetet. Hon är nu anställd som arbetsledare för projektet och de 5-6 personer som syr. Bara i år har de sytt ca tygkassar och överskottet från försäljningen går till Frälsningsarmén på Hisingen. Enligt Migrationsinfo.se (21 april 2014) var andelen sysselsatta ibland inrikes födda 68% 2012 medan motsvarande siffra för utrikes födda var 57%. Samma statistik visar samtidigt att tid i landet, kön, var i Sverige man bor och ursprungsland är faktorer som påverkar sannolikheten om man som invandrare ska ha ett jobb. Precis som för inrikes födda ungdomar eller personer med funktionsnedsättning så gäller det att skapa förutsättningar för varje enskild invandrare att få ett arbete. En gemensam faktor för alla invandrare är dock vikten av att lära sig svenska. Språket är en stor del av dörren till arbete. Samtidigt tror vi att just en arbetsplats är rätt plats att vara på för att lära sig svenska. Det talar sitt tydliga språk att vi måste ha arbetsplatser där syftet att lära sig svenska är uttalat samtidigt som detta självklart varvas med konkreta svenskautbildningar. Vad gör vi på Myrorna? Vi har varit delaktiga i flera projekt, exempelvis Myrstigen i samarbete med Huddinge kommun där jobbsök och svenskundervisning varvades med praktik på Myrorna, där man fick möjlighet att öva på sin svenska med sina arbetskamrater. Vi har även skapat förutsättningar för ensamkommande flyktingungdomar att få praktisera i våra butiker tillsammans med Stockholms stad. Vidare försöker vi anpassa olika arbetsmoment så att det ska vara så lätt som möjligt att sätta sig in i och förstå arbetsuppgifternas innebörd. Vi är också noga med att prata svenska även om det finns möjlighet att kommunicera via andra språk. Källor på Migrationsverket angav att det vid årsskiftet 2013/2014 skulle finnas 9000 personer som fått uppehållstillstånd i Sverige men det inte fanns några kommuner som hade möjlighet/ville ta emot dem. Detta är inte tiden för byråkratiska processer där invandrare hamnar i kläm och riskerar hamna i långvarigt utanförskap. Det krävs konkreta och snabba insatser där invandrare kan förbättra sin svenska samtidigt som de får en förståelse för hur det svenska samhället fungerar. Myrorna är en arbetsplats där detta kan ske. 10

11 Gåvorna hjälper de som har det svårast. Myrornas affärsidé är att samla in och sälja secondhand-varor, för att på så sätt tjäna pengar som går till att hjälpa de som har det svårast i samhället. Myrornas vinst återinvesteras i samhället och de senaste åren har en vinst på över 40 miljoner kronor om året oavkortat gått till Frälsningsarméns sociala verksamhet. Vad pengarna används till kan skifta utifrån vilka behov som finns. Ibland är det stöd för ensamstående föräldrar, eller att ge barn och kvinnor skydd från våld och övergrepp. Ibland handlar det om att ge missbrukare en plats på ett behandlingshem. Det gemensamma är att det sociala arbetet som sker i Frälsningsarméns regi är ett komplement till samhällets insatser och alltid sker i nära samarbete med kommunernas socialtjänster. Att erbjuda arbetsträning och praktik för de som står långt från arbetsmarknaden är en självklarhet för Myrorna som ansvarstagande samhällsaktör. Genom insamling av begagnade varor och försäljning bidrar Myrorna till en viktig miljöinsats, och ett av våra viktiga uppdrag är att öka återanvändningen i Sverige. Idag är återanvändningen och återvinningsindustrin så låg i Sverige att närmare 70% av Myrornas insamlade textilier måste säljas på utlandsmarknaden för att inte gå till förbränning. Myrorna har gjort en klimatanalys av exporten som visar att det är bättre för miljön att sälja överflödet vidare utomlands än att bränna det i Sverige, som idag är enda möjligheten. Myrorna har en uppförandekod som ska säkerställa en korrekt hantering av våra gåvor på utlandsmarknaden. Den fokuserar på både miljömässig hantering av gåvorna som arbetsmiljöfrågor och sund affärsmässighet. Koden följs upp genom ett revisionsprogram. Läs mer om koden och Myrornas arbete med återanvändning i rapporten Älska återanvändning. För oss är transparens och garantier för vad vår vinst används till ett grundläggande krav som bör ställas på alla insamlingsorganisationer. Myrorna har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll och visar på så sätt att vi uppfyller de kriterier som kan ställas på en seriös aktör. Vårt löfte: Vi gör något konkret för människor och miljö varje dag. En butikschef på Myrorna berättar: En kvinna som levt i ett förhållande med fysisk och psykisk misshandel kom till en av våra butiker som samarbetare. Hon mår mycket dåligt och ska arbetsträna fyra timmar i veckan. Efter åtta månader hos oss, där hon har blivit stöttad, uppmuntrad, sedd och trodd på av våra medarbetare i butiken, har hon ökat arbetstiden till 30 timmar i veckan. Idag har hon gått vidare till ett jobb där hon ska handleda andra. Det jag har lärt mig som medarbetare på Myrorna är att alla människor oavsett tidigare bakgrund har möjlighet att utvecklas och ta fram sina unika egenskaper. Vi tror att alla människors historia är värdefulla tillgångar! 11

12 Vill du veta mer? HR-chef Tommy Nederman Tel: Vi gör något konkret för människor och miljö varje dag. Rapport Myrorna: Myrorna är en unik arbetsplats. Omslag: Anneli, handledare på Myrorna. Foto: Glenn Viksten Juni 2014 Ort: Stockholm Tryckeri: Norrköpings tryckeri Myrornas huvudkontor Partihandlarvägen Årsta Tel: myrorna.se facebook.com/myrorna Instagram: myrorna Twitter: myrorna 12

Rapport Myrorna: Älska återanvändning!

Rapport Myrorna: Älska återanvändning! Rapport Myrorna: Älska återanvändning! 1 Förord Myrorna samlar in 8000 ton kläder och annan textil samt stora volymer inredning varje år. Återanvändning är ett viktigt verktyg för hållbar konsumtion och

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet! Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt.

Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Praktik med yrkeskompetensbedömning. Helt enkelt. Det här är KFS Ett väl fungerande samhälle behöver sådant som el, vatten, avlopp, kommunikationer, avfallshantering, besöksmål, skola, vård och omsorg.

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Uppföljning av Gruppintag 1 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 1 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Första analys av projektet Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 10 maj 2012 Evaluation North Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Praktik. Lättläst svenska

Praktik. Lättläst svenska Lättläst svenska Praktik Om du behöver stärka dina möjligheter att få ett arbete kan du i vissa fall få praktik på ett företag. Det finns fyra olika typer av praktik som du kan få genom oss på Arbetsförmedlingen:

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb

Hållbart arbete. Att nå, få och behålla ett jobb Hållbart arbete Att nå, få och behålla ett jobb Studie om Supported employment 317 personer som fått stöd, influerat av Supported employment, till arbete. Studien visar att stödet från en stödorganisation

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning

Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning Supported Employment Individual Placement and Support Metodbeskrivning stockholm.se/alfa 2 (13) 3 (13) Innehåll Individual Placement and Support 4 Arbetsspecialistens roll 5 Alla som vill arbeta kan delta

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-03-15 Tidsperiod: januari 2012 Sida: 2 av 12 Sida: 3 av 12 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2012-03-15 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill

VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik. Kan. Vet. Vill VINNANDE METODER FÖR ATT KARTLÄGGA och MATCHA JÄMT för dig som arbetar med matchning mot arbete och praktik Vet Kan Är Vill VINNANDE ARENA Vinnande Arena är ett projekt i Vårgårda kommun som tilldelats

Läs mer

Användningsområde för arbetsintegrerande sociala företag

Användningsområde för arbetsintegrerande sociala företag ARBETSBOK I SUPPORTED EMPLOYMENT Användningsområde för arbetsintegrerande sociala företag INNEHÅLL Förord...3 SE-vägen till arbete vad är det?...4 Med arbetsträning och vägledning mot jobb...5 Överenskommelse...6

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport

Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport Sommarjobb i Nynäshamns kommun 2017 Rapport HR-avdelningen kommunstyrelseförvaltningen Nynäshamn 2017-09-13 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 1. Introduktion... 4 2. Syfte... 4 3. Faktasammanställning...

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014

Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Studieresa till Activa i Örebro 27 28 januari 2014 Karin Andersson, arbetsmarknadshandledare, från Lerums kommun När Projekt GRAF anordnade en andra studieresa för att besöka Activa i Örebro var det en

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Arbetsledarens roll. Arbetsmarknad och Utbildningscenter Töreboda Kommun

Arbetsledarens roll. Arbetsmarknad och Utbildningscenter Töreboda Kommun Arbetsledarens roll Arbetsmarknad och Utbildningscenter Töreboda Kommun Arbetsledarens roll Steg för steg Självförsörjande Jobb Vägen ut Kooperativ Praktik Utbildning Vägen in Ansvar (fadder) Uppdrag Planering

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-11-21 Diarienummer UAN-2013-0530 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om verksamhetsbidrag 2014: Uppsala Stadsmission

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Myrorna. Insamlingsrapport 2014

Myrorna. Insamlingsrapport 2014 Myrorna Insamlingsrapport 2014 Förord Det du har framför dig är Myrornas första officiella årsrapport för insamling av textil och andra gåvor. Den skickas ut till alla våra samarbetspartners tillsammans

Läs mer

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson.

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson. IPS Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR Birgitta Magnusson Birgitta.c.magnusson@vgregion.se 2016-09-26 IPS individual placement and support IPS - evidensbaserad

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt.

Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Yrkesintroduktionsanställning. Helt enkelt. Ungas energi och nyfikenhet är viktig och kan påverka hela arbetsplatsen. Yrkesintroduktionsanställning. Vad är det? En yrkesintroduktionsanställning, YA-anställning,

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

www.attention-riks.se

www.attention-riks.se www.attention-riks.se DAGENS AGENDA 1. Om projektet Vägar till jobb 2. Om Aspergers syndrom (AS) 3. Konkreta tips och metoder 4. Stöd och insatser 5. Frågor 6. Vill du boka en projektinformatör/komma i

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser

Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Breddad rekrytering genom attraktiva arbetsplatser Falu kommun ESF-projekt 2017-2020 Karin Rosenberg 023-87915 23 november 2017 29 Bakgrund till projektet Kompetensförsörjning i välfärden Kvalitetsbrister

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014

ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 78 000 ungdomar i feriejobb/feriepraktik 1 sommaren 2014 Sommaren 2014 har landets kommuner och landsting ordnat feriejobb/feriepraktik åt 78 000 ungdomar. I en enkät som har besvarats av 229 kommuner

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer