personal bokslut... 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "personal... 32 bokslut... 34"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010

2 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Metsäliittos strategi... 2 de viktigaste händelserna år Koncernchefens översikt... 4 topprodukter från skogen... 6 våra rötter... 8 vi lever av skogen vad får man av en kubikmeter virke? Våra produkter Virkesanskaffning Träproduktindustri Massaindustri Kartong- och pappersindustri Mjuk- och matlagningspapper våra verksamhetssätt Hållbar och Ansvarsfull affärsverksamhet Energieffektivitet personal bokslut redogörelse för förvaltnings- och styrningssystemet Löne- och ersättningsrapport metsäliitto osuuskuntas fullmäktige och förvaltningsråd Metsäliittokoncernens styrelse Metsäliittokoncernens ledningsgrupp nyckeltal om hållbar utveckling

3 Metsäliittokoncernen 2010 metsäliittokoncernen ägarandel 100 % 71,25 % 61,21 % * 70,55 % Metsäliitto Osuuskunta virkesanskaffning, träproduktindustri metsä-botnia massa M-real kartong och papper Metsä Tissue mjuk- och matlagningspapper * Andel av rösterna 61,21 %, andel av aktierna 40,90 % Nyckeltal Miljoner euro Resultat (löpande verksamhet) Omsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultatandelar i intressebolag Övriga finansintäkter och -kostnader, netto Resultat före skatt Resultat från löpande verksamhet Nyckeltal (löpande verksamhet) Rörelseresultat, milj. euro "-, exklusive engångsposter Avkastning på sysselsatt kapital, % 11,8-3,3 0,5 - " -, exklusive engångsposter 13,4-1,4 1,3 Avkastning på eget kapital, % 13,9-20,0-8,4 - " -, exklusive engångsposter 18,2-13,4-6,4 Soliditet, % 29,7 24,5 26,0 Nettoskuldsättningsgrad, % Räntebärande nettoskuld Bruttoinvesteringar Personal, i medeltal år 2010 i korthet De planerade virkesvolymerna levererades till kunderna, vilket förbättrade resultatet jämfört med år Återhämtningen inom byggverksamheten framför allt i Norden förbättrade efterfrågan på bygglösningar och Kerto. Priset på massa steg kraftigt under året. Tillgången och efterfrågan på massa var i balans. Efterfrågan på förpackningskartong fortsatte vara bra och prishöjningsåtgärderna fortsatte i Europa. Inom mjukpappersindustrin ökade försäljningen av de egna varumärkena klart jämfört med år Omsättning Miljoner euro Rörelseresultat exklusive engångsposter Miljoner euro 600 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive engångsposter %

4 Leveranser per land/ omsättning per marknadsområde 2010 Andel av koncernens omsättning 2010* nyckeltal Miljoner m 3 Finland 19,0 Ryssland 2,2 Estland 1,0 Lettland 1,4 Estland 0,2 Sverige 2,5 Frankrike 0,3 Tyskland/Österrike 2,1 Lettland 0,1 Totalt 28,7 19 % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 1,6 1,1 1,6 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna 452 Sverige, Norge, Danmark 36 Storbritannien 274 Övriga Europa 40 Övriga världen 100 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 3,1-5,1-4,6 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna Sverige, Norge, Danmark 3 Storbritannien 26 Övriga Europa 72 Övriga världen 186 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 27,8-3,6 13,1 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna Sverige, Norge, Danmark 97 Storbritannien 233 Övriga Europa 404 Övriga världen 416 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 6,6-6,2-1,1 Personal i slutet av året Miljoner euro Euroländerna 485 Sverige, Norge, Danmark 218 Storbritannien 44 Övriga Europa 178 Övriga världen 14 Totalt % Omsättning Rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär % av omsättning 6,3 10,4 4,5 Personal i slutet av året * inklusive intern omsättning

5 Metsäliittos affärsområden verksamhetsområde Metsäliittos Virkesanskaffning är marknadsledare inom virkeshandeln i privatskogarna i Finland. Virkesanskaffningen erbjuder de omkring medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta tjänster i anknytning till skogsägandet, en hållbar skötsel av skogsegendomen, virkeshandeln, placeringen av skogspengarna och generationsväxlingen. Metsäliittos Träproduktindustri, internationellt Finnforest, levererar träbaserade lösningar framför allt till industriellt byggande och övriga industrikunder samt för hemmet och boendet. Tjänsterna täcker hela värdekedjan från ett omfattande produkturval som baserar sig på högklassiga råvaror och en effektiv leveranskedja till lokal kundservice. För Metsäliittos massaindustri står dess dotterbolag Metsä-Botnia. Metsä-Botnia är en av Europas ledande tillverkare av kemisk massa och en av världens största leverantörer av avsalumassa. Bolagets fabriker ligger i Joutseno, Kemi, Raumo och Äänekoski, och deras totala produktionskapacitet är nästan 2,4 miljoner ton. För Metsäliittos kartong- och papperindustri står dess dotterbolag M-real Oyj. M-real är den ledande tillverkaren av nyfiberkartong och en betydande pappersleverantör i Europa. Bolaget erbjuder sina kunder kartong och papper av hög kvalitet för konsumtionsförpackningar och för slutanvändarna inom kommunikationen och marknadsföringen. Bolagets försäljningsnätverk betjänar tillverkare av märkesvaror och kartonger, förlag, tryckerier, grossister och företag inom kontorsmaterialbranschen. För produktionen av Metsäliittos mjuk- och matlagningspapper ansvarar dess dotterbolag Metsä Tissue. Metsä Tissue är en av de ledande leverantörerna av mjukpappersprodukter till privathushållen och professionella användare i Europa. Bolaget är också världens ledande tillverkare av matlagningspapper. Metsä Tissues produktionsanläggningar finns i Finland, Polen, Ryssland, Slovakien, Sverige och Tyskland Metsäliittos affärsområden 1

6 Metsäliittos strategi Hörnstenarna i Metsäliittokoncernens strategi är fokuseringen på de fem kärnfunktionerna och övergången från strukturomvandlingen till att bygga upp framtiden. Vi sörjer för att en ansvarsfull verksamhet samt de enastående produkterna bibehålls och utvecklas som framgångsfaktorer i vår koncern i enlighet med principerna för en hållbar utveckling. Metsäliittos vision är att vara ett centrerat och lönsamt finländskt skogsindustribolag som verkar på de internationella marknaderna. I sina produkter och tjänster förenar bolaget en hållbar utveckling, kundorientering och innovationer på ett unikt sätt. Vår vision speglar vår tro på att i framtiden är det ansvarskännande aktörer som har framgång, aktörer som marknadsför kundrelaterade och nya produktlösningar. Metsäliitto vill vara med bland dessa ledande företag. Föregångare för finskt trä Vår grunduppgift i Metsäliitto är att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som våra ägarmedlemmar producerat som huvudråvara. Samtidigt främjar vi värdet på våra ägarmedlemmars skogsegendomar. Vi stöder våra kunders framgång och gör mänskornas vardag lättare med hjälp av innovativa produkter och tjänster. Vi sörjer för att vår verksamhet främjar lösningen också av mer omfattande miljöutmaningar. Metsäliittos värden ansvarsfull lönsamhet, tillförlitlighet, samarbete och förnyelse är ledstjärnor i detta arbete. Konkurrensfördel av centrering Metsäliittos strategi talar om hur vi når vår målsättning. Till hörnstenarna i vår strategi hör att vi koncentrerar oss på våra styrkor: träprodukter, massa, förpackningskartong och mjukpapper. Vi förbättrar ständigt vår verksamhet och ser till att vi svarar på kundernas föränderliga behov, att vi handlar kostnadseffektivt och har en lönsam tillväxt. Vi satsar långsiktigt på att ytterligare utveckla våra nuvarande produkter och att erbjuda tjänster för skogsägarna. Vi söker också aktivt nya möjligheter till affärsverksamhet bland annat genom att befästa vår verksamhet inom träenergibranschen och träbyggandet samt genom att kartlägga möjligheterna till bioekonomi. Vår unika ägarstruktur skogsägarmedlemmarna skiljer oss på ett positivt sätt från konkurrenterna och stärker långsiktigheten i vår verksamhet. Från en stadig grund mot framtiden Under de senaste åren har Metsäliitto förverkligat ett planmässigt omstruktureringsprogram vars positiva effekter redan är klart synliga. Koncernen står redo att bygga sin framtid utgående från en stadig grund. De val som gjorts har lett Metsäliitto på den rätta vägen och vi flyttar tyngdpunkten från strukturomvandlingen till ett kontinuerligt förbättrande och en lönsam tillväxt. Inom pappersaffärsverksamheten fortsätter vår strategiska granskning. Metsäliittos strategi har genomförts långsiktigt sedan år 2005 Vision GRUNDUPPGIFT Att vara en lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna producerat som sin huvudsakliga råvara. värden Ansvarsfull lönsamhet Tillförlitlighet Samarbete Förnyelse Strategi Vi koncentrerar oss på våra utvalda kärnaffärsverksamheter som är massa, träprodukter, förpackningskartong och mjukpapper, och vi förstärker och utvecklar dem. Vi söker en lönsam tillväxt i dessa affärsområden. Vi svarar på marknadernas behov med produkter som framställts på ett hållbart sätt. STRATEGISKA STEG 2005: Situationsanalys och nedskärning av kostnaderna 2006: Saneringar och nedskärning av kapaciteten 2007: Fokusering på kärnverksamheten 2008: Omstruktureringen fortsätter 2009: Den strategiska granskningen fortsätter 2010: Omstruktureringen på målrakan 2011: Tyngdpunkten på utveckling Ett koncentrerat och lönsamt finskt skogsindustribolag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster förenar en hållbar utveckling, kundorientering och produktutveckling på ett unikt sätt. VI FÖRBÄTTRAR OCH UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET KONTINUERLIGT 2 Metsäliittos strategi

7 De viktigaste händelserna år Metsä-Botnia meddelar att man investerar miljoner euro i kausticerings- och vattenanläggningar vid fabriken i Kemi. 18 Metsä Tissue effektiverar sin verksamhet 05 i Polen i syfte att förbättra utbudet av produkter, varumärken och tjänster M-real meddelar att man investerar 42 miljoner euro på fabrikerna i Simpele och Kemiart Liners Metsäliittokoncernen undertecknade WBCSD:s (World Business Council for Sustainable Development) deklaration som strävar till att förbättra energieffektiviteten i byggnader. 08 Träproduktindustrin effektiverar sin verksamhet genom att slå ihop sina affärsverk- 03 samhetslinjer och omorganisera sin försäljning Träproduktindustrin säljer maskinerna och utrustningen på sågverket i Soinlahti till Anaika Wood Ltd Oy och byggnaderna och marken som tillhör den totala såganläggningen till Iisalmen Teollisuuskylä Oy M-reals massafabrik i Alizay i Frankrike stängs slutgiltigt på grund av olönsamhet Tissue M-real säljer en del av fabriken i Düren i Tyskland för 10 miljoner euro till Metsä Metsä Tissue meddelar att man investerar 30 miljoner euro på fabriken i Düren i Tyskland för att stöda tillväxtmålsättningarna för varumärket SAGA Träproduktindustrin stänger sågverket i Kyrofors på grund av olönsamhet. M-real meddelar att man investerar 6 miljoner euro i en arkningsanläggning på pappersfabriken i Äänekoski. Metsäliittos produktion Luukku-huset utnämns till årets främjare av träanvändning. I huset används Träproduktindustrins material Metsä Tissue meddelar att man investerar 7 miljoner euro på fabriken i Mänttä för att stöda tillväxtmålsättningarna för varumärket Katrin M-real koncentrerar sin produktion av specialpapper till fabriken i Gohrsmühle i Tyskland och avvecklar pappersmaskinen på fabriken i Simpele Metsäliittokoncernen donerar sammanlagt euro till fem finska universitets medelinsamlingskampanjer. Metsäliittokoncernen har produktion i 11 länder och verksamhet i cirka 30 länder. Koncernens produkter säljs globalt och det största marknadsområdet är Europa. De viktigaste händelserna år

8 Koncernchefens översikt Kari Jordan Metsäliittokoncernens koncernchef 4 Koncernchefens översikt

9 Metsäliittokoncernens resultat år 2010 var bra. Vi kunde dra nytta av det förbättrade marknadsläget och helt enligt planerna fortsätta vårt interna utvecklingsprogram. För sex år sedan inledde vi koncentreringen på våra egna styrkor, vilket har visat sig vara en riktig lösning. Produktutvecklingsmöjligheterna i framtiden när det gäller trä är av mångskiftande slag. Träbranschen kommer därför att behöva personer med multikompetens som kan utveckla nya, innovativa produkter och som är skickliga på marknadsföring. Metsäliitto är nu mer specialiserat och starkare än förut. Grunden en fungerande virkeshandel Grunden för Metsäliittos framgång är det nordiska virket som huvudsakligen avverkats i ägarmedlemmarnas skogar. Virkeshandeln, som länge gått upp och ner och ännu vid årets början var stillsam, tog efter sommaren ny fart och under hösten nådde vi målen för virkeshandeln beträffande volymerna. I samarbete med våra aktiva ägarmedlemmar lyckades vi trygga virkestillgången på våra produktionsanläggningarna. Specialisering säkrar en plats i konkurrenstoppen Metsäliittokoncernen är nu ännu starkare och mer specialiserad och redo att aktivt utnyttja de möjligheter som den föränderliga verksamhetsmiljön erbjuder. Vi har koncentrerat oss på att tillverka sådana produkter där vi är med bland de ledande företagen och som har en växande efterfrågan på marknaderna. Vi strävar efter att i våra produkter och tjänster förena en hållbar utveckling och förståelse för kundernas behov samt innovationer. Kärnan i vår affärsverksamhet består av massa, träprodukter, förpackningskartong och mjukpapper, och framtidsutsikterna för dem ser ljusa ut. Styrka i samarbete I Metsäliitto har vi som utgångspunkt för affärsverksamheten lyft fram våra starka sidor, och i ljuset från dem har vi bedömt möjligheterna i framtiden. Under de närmaste åren växer vi organiskt, dvs. vi utvidgar vår verksamhet genom att öka marknadsandelarna och tar eventuellt också andra väl avvägda steg på växandets väg. Samarbetet med ägarna omfattar bland annat en flexibel och konkurrenskraftig virkeshandel. Detta är ett av våra centrala trumfkort i utvecklingen där efterfrågan på träfiber växer ytterligare i och med nya användningsformer. Vi för en aktiv dialog med våra ägarmedlemmar och erbjuder dem allt mer heltäckande och bättre tjänster och möjligheter att få välstånd av sin skog nu och i framtiden. Jag tackar alla som är knutna till Metsäliitto för ett engagerat och resultatrikt arbete under år Trä är framtiden Det förnybara och återvinningsbara träet har enastående möjligheter som råvara. De framtida möjligheterna för träprodukterna inom byggandet, energiproduktionen och i olika material är starkt knutna till träets ekologiska egenskaper. Träet spelar en särskilt viktig roll såväl när det gäller att förebygga klimatförändringar som att utveckla ett trivsamt och hälsosamt boende. Koncernchefens översikt 5

10 Topprodukter från skogen 6 Topprodukter från skogen

11 Av vår huvudråvara trä kan vi få många produkter: massa, förpacknings-, kartong- och pappersprodukter, hygien- och matlagningspapper samt topprodukter för byggindustrin. När en träprodukt nått slutet på sin livscykel kan den brännas och den energi den innehåller kan tas tillvara. Energi erhålls också på produktionsanläggningarna som biprodukt och den kan matas in på stamnätet. Produkterna är hållbar utveckling när den är som bäst. Den förnybara skogen producerar hela tiden ny och ren råvara. Förutom skogarna lagrar även träprodukterna kol under hela sin växttid och inte att förglömma att produkter tillverkade av trä kan återvinnas, till exempel kan papper och kartong av fiberråvaror återanvändas cirka fem gånger. Det ligger i vårt intresse att kontinuerligt förbättra verksamheten: detta gäller även vår miljö och våra intressentgrupper. Eftersom det är människor som åstadkommer våra resultat, vill vi satsa på att utveckla vår kompetens och vi tror att vi kan förbättra våra prestationer genom att lära av varandra. Vi förbättrar också vår verksamhet genom att vara lyhörda för våra intressenters behov och samarbeta med dem. Hållbart skötta skogar Genom våra medlemmar har vi till vårt förfogande en stor reserv av förstklassig virkesråvara inhemskt virke som är det bästa materialet för alla skogsindustrins produkter. Genom samarbete med våra medlemmar som redan pågått i närmare 80 år når vi fortfarande utomordentliga resultat. Träbyggande ger trivsel Trä går att använda i allt slags byggande. Av träproduktindustrins material kan man bygga ett hem som även som färdigt binder kol. Träbyggandet använder sig av Finlands viktigaste naturtillgång och kompetensen i anslutning till det på ett förnuftigt sätt. I byggandet och inredningar är trä en trivselfaktor och främjar välmåendet och livskvaliteten; trä utjämnar inomhusluftens fuktighet, förbättrar dess kvalitet och har en mycket god värmeisolerande förmåga. Massa och bioenergi Utan den förstklassiga massa som framställs av virket från de finska skogarna skulle det inte finnas högklassigt fin- och mjukpapper eller kartong. Metsä-Botnias moderna massafabriker producerar 50 procent mer energi än de själva behöver, och fabrikerna levererar den överstigande elenergin och värmen till andra fabriker eller lokala bostadssamfund. Tack vare massaindustrin är bioenergins andel av den totala energiproduktionen över 20 procent i Finland, alltså en av de högsta i EU. Lättare kartongprodukter I kartong- och pappersprodukterna används råvarorna allt effektivare och sparsammare. Med betydligt mindre råvarumängder uppnår man då samma egenskaper som i tyngre produkter. Tack vare de lättare produkterna minskar transportmängderna och de ger upphov till mindre mängder avfall. Om till exempel fyra miljoner kexförpackningar framställs av ett material som är tio procent lättare, minskar koldioxidavtrycket lika mycket som om man skulle köra km, dvs. nästan jorden runt, med bil. Hygien och välmående Med våra mjukpappersprodukter vill vi vara med och påverka så att hälsa, hygien och välmående inte är en förmån endast för ett fåtal i världen utan finns inom räckhåll för alla. Våra produkter främjar renligheten, säkerheten och hygienen i hemmen, på arbetsplatserna och i allmänna utrymmen. Vi uppmuntrar också konsumenterna till återanvändning så att träråvaran kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Träprodukter lagrar kol under hela sin livscykel. Topprodukter från skogen 7

12 Våra rötter Vi är rotade i den finländska skogen och det kommande virket är en hållbar råvara på många sätt. Det virke vi använder kommer alltid från hållbart skötta skogar. Vårt mål är att främja ett hållbart skogsbruk och en hållbar skogscertifiering. 8 Våra rötter

13 Våra rötter 9

14 Vi lever av skogen Det är inga tomma ord när vi säger att vi handlar ansvarsfullt och hållbart. I Metsäliittokoncernen arbetar vi varje dag med syftet att skogarna ska må bra och att våra hållbart framställda produkter ska motsvara våra kunders behov. Vår verksamhet styrs av certifikat men också av en stark vilja att bevara välmåendet och mångfalden i skogarna. Det gröna guldets land det är Finland, det. Skogarna hör till Finlands viktigaste nationaltillgångar och av Finlands areal består omkring 86 procent av skog. I vårt land finns cirka en miljon skogsägare, vilket betyder att var femte finländare äger skog. Det växer träd på 26 miljoner skogshektar, vilket betyder att det går fem hektar skog på varje finländare. Uttrycket Finland lever av skogen håller fortfarande streck; skogssektorn är alltjämt den viktigaste inkomstkällan och grunden för livskraften i många landskap. För oss i Metsäliittokoncernen har skogen en verkligt stor betydelse. Vi är ett andelslag som ägs och leds av finländska skogsägare, vars medlemmar äger i medeltal 40 hektar skog. Den skogsareal som våra ägare äger utgör totalt omkring hälften av privatskogarna i Finland. Eftersom vi lever av skogen, vill vi också sköta den bra. Certifikaten underlättar den internationella granskningen Metsäliitto har förbundit sig till att främja ett ansvarsfullt och hållbart skogsbruk, vilket betyder att vi vill bevara såväl skogarnas välmående och mångfald som deras tillväxt. Idag och i framtiden. Vår virkesanskaffning och våra skogsvårdstjänster styrs av certifierade principer för skogs-, kvalitets- och miljöledningssystem. Skogscertifieringen är ett frivilligt och marknadsorienterat verktyg som visar att beslutet att köpa en produkt stöder ett hållbart skogsbruk. De kompletterar också miljö- och skogslagarna och är till och med strängare än dem och underlättar även den internationella granskningen av principerna för det hållbara skogsbruket. Även verksamheten är certifierad Av Finlands skogar är 95 procent certifierade enligt PEFC medan endast knappt tio procent av världens skogar är certifierade. I dagens läge är omkring 80 procent av den virkesråvara som Metsäliittokoncernen köper certifierad, och i framtiden strävar vi efter att höja andelen certifierad virkesråvara i vår anskaffning. Metsäliittos spårbarhetskedjor för virket är certifierade enligt PEFC och FSC. Båda certifikaten visar att den virkesråvara som använts vid framställningen av produkterna kommer från hållbart skötta skogar. Koncernen stöder skogscertifiering eftersom den främjar ett hållbart skogsbruk, men också för att den visar kunderna att produkterna framställts på ett hållbart sätt. 10 Vi lever av skogen

15 Skogsägarnas ålder % Skogsägarnas kön (Person som huvudsakligen ansvarar för skogen) % Skogstillgångarnas utveckling Million m Uuder 40 år man år kvinna över 60 år Källa: Skogsforskningsinstitutet 2000 och 2010 Källa: Skogsforskningsinstitutet 2000 och 2010 Visste du detta? ** * Tall Gran Björk Övrig lövträd Av en miljon skogsägare i Finland bor 45 procent i tätorter. För 20 år sedan var andelen 33 procent. * Inventeringsresultat beräknade enligt Finlands gränser efter överlåtelsen av landområden ** Uppgifter om trädbestånden fattas i Skogsstatistisk årsbok Verksamheterna inom koncernens affärsområden är certifierade enligt ISO 9001 och ISO ISO 9001 är ett kvalitetscertifikat och ISO ett miljöcertifikat. Vår koncern har även förbundit sig till att följa principerna i FN:s Global Compact. Principerna omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöansvar och bekämpning av korruption, och de ska visa alla intressentgrupper att Metsäliitto är medveten om sitt ansvar för miljön, samhället och ett gott förvaltningssätt och behärskar riskerna i anknytning till dem. de spår i naturen som drivningen förorsakar ska bli så små som möjligt. Skyddet av skogarnas mångfald och utrotningshotade arter styrs noggrant med lagar, och därtill har vår koncern förbundit sig till METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland. Avsikten med programmet, som koordineras av jordoch skogsbruksministeriet och miljöministeriet, är att flexibelt harmonisera olika former av skogsanvändning och skydda skogstillgångarna med statliga stöd. Produktionskedjans spårbarhet börjar redan i skogen Verifieringen av virkets spårbarhet underlättas av certifikaten men också av den utvecklade teknologin, och i virkesdrivningen används ju redan de nyaste datasystemen och digitala kartor. Med hjälp av dem kan virkestransporten verifieras från stubben till fabriken. Processerna dokumenteras också tydligt så att alla skeden i detalj kan plockas fram senare. Finland hör till toppen i branschen även när det gäller drivningsteknologin. Tack vare tekniken i virkesdrivningsutrustningen kan träden kapas till önskad längd redan i skogen, vilket främjar en effektiv och mångsidig användning av virket. Utgångspunkten för planeringen är också att Hållbart, effektivt, mångsidigt, tryggt Metsäliitto och skogsägarna har gemensamma målsättningar för skogen: ett hållbart skogsbruk garanterar både mångfalden i skogarna och en jämn tillgång på virkesråvaror. Vårt löfte är att virket alltid används effektivt. Effektiviteten blir också större tack vare Metsäliittokoncernens mångsidiga produktfamilj. Genom skogsförnyelse växer det upp ett större trädbestånd än det som avverkas, och därför vet vi, att vi tryggt kan använda vår nationaltillgång. Vi lever av skogen 11

16 Vad får man av en kubikmeter virke? En stor STOCK eller ett träd från ett GALLRINGSOMRÅDE i storlek av en tennisbana ger en kubikmeter virke. Brädor för bygge av en terass ELLER eller eller Biodiesel för att köra en personbil 1250 kilometer OCH VARIFRÅN FÅR MAN EN KUBIKMETER VIRKE? 200 kilo massa + överskottsenergi så man kunde värma ett egnahemshus under två månader Under ett år växer det ungefär 99,5 miljoner kubikmeter skog i Finland. Av virkestravar på 1 m x 1 m x 1 m får man alltså stycken under ett år. Under en växtperiod på 80 dagar växer träden i snitt över en miljon kubikmeter per dag. Med andra ord: av det virke som växer under en dag skulle man kunna få en vedtrave som är en meter hög, en meter bred och tusen kilometer lång. 12 Vad får man av en kubikmeter virke?

17 Trä är en förnybar, återvinningsbar och energieffektiv råvara som kan användas helt och hållet i produktionsprocesserna vid framställningen av olika produkter i koncernen ark A4-papper Mer än chokladaskar ELLER eller Mjukpapper till 12 personer under ett år m 3 / år Över m 3 / växtdag Vad får man av en kubikmeter virke? 13

18 14 VÅRA PRODUKTER

19 VÅRA PRODUKTER Våra produkter är kundorienterade och miljövänliga. Vi framställer fina innovationer för vardagen förstklassig massa, lätta och framstegsvänliga förpacknings-, kartong- och pappersprodukter, högklassiga hygien- och matlagningspapper samt topprodukter för träbyggandet. VÅRA PRODUKTER 15

20 Virkesanskaffning Metsäliittos Virkesanskaffning är marknadsledare inom virkeshandeln i privatskogarna i Finland. Virkesanskaffningen erbjuder de omkring medlemmarna i Metsäliitto Osuuskunta tjänster i anknytning till skogsägandet, en hållbar skötsel av skogsegendomen, virkeshandeln, placeringen av skogspengarna och generationsväxlingen. Virkesanskaffningen omsatte 1,4 miljarder euro år 2010 och sysselsätter omkring personer Virkeshandeln var trög i början av året och blev livligare först under sommaren. Sensommarens stormar gjorde att höstens virkeshandel kom igång snabbt. Metsäliittos virkesanskaffning köpte virke i en jämn takt ända till årets slut Metsäliitto fortsätter att köpa virke i jämn takt och följer noggrant med förändringarna på slutproduktmarknaderna. Ifall virkestullarna i Ryssland sjunker eller slopas för vissa virkesslag, är det möjligt för Metsäliitto att öka importen av lövmassaved som det inte finns tillräckligt av i Finland. Åt kunderna levererades ungefär de budgeterade mängderna virkesråvaror, sammanlagt 29 miljoner kubikmeter virke. Virkesanskaffningens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär uppgick till 21 miljoner euro. Marknad Efter en stillsam början tog virkeshandeln fart i maj. Stormarna under sensommaren ledde till att virkesutbudet snabbt ökade, och detta satte fart på virkeshandeln i hela landet. Vid slutet av året bjöds virke ut i första hand av skogsägare som ville utnyttja den ännu gällande skattelättnaden på 25 procent. Metsäliitto köpte virke i jämn takt hela året, och marknadsandelen steg till en hög nivå tack vare virkesaffärerna vid slutet av året. Köpet av stormfällt virke vidtog snabbt. Metsäliitto flyttade funktionärer och 60 maskinkedjor från olika håll i landet till skadeområdena. Stockarna kunde avverkas innan vintern kom och massaveden före jul. Planeringen av odlingsarbeten inleddes genast på hösten tillsammans med de skogsägare som drabbats av stormen. Prisnivån som stigit vid årets början stabiliserades mot slutet av året. Metsäliitto köpte totalt 14 miljoner kubikmeter virke i privatskogarna. Vid årets början tog virkesanskaffningen i bruk en ny affärslinjeindelning: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster. Som leverantör av träenergi nådde vi en stabil ställning. Vi har omkring 60 leveransadresser runt om i landet, och till dessa kunder levererades totalt 2,1 miljoner kubikmeter (3,7 TWh) skogsenergi och biprodukter från koncernens produktionsanläggningar. Metsäliitto fortsatte att kraftigt utveckla sitt utbud av skogsvårdstjänster. Omsättningen för de skogsvårdsarbeten som utförts i privatskogarna ökade klart jämfört med år Mängden hektar som omfattades av skogsvårdsavtal ökade också kraftigt. I Baltikum kom virkeshandeln i de statliga skogarna bra igång. Även om handeln i privatskogarna blev livligare mot slutet av året, hade det virke som köptes av staterna en stor betydelse. Uppgången i virkespriset stabiliserades under årets sista månader. I Ryssland underlättades marknadsföringen av virket tack vare de gynnsamma drivningsförhållandena. Metsäliitto importerade närmast lövmassaved och flis från Ryssland, totalt 1,5 miljoner kubikmeter. Den operativa verksamheten för de områden med avverkningsrätt i Ryssland som Metsä-Botnia hyrt övergick till att skötas av Metsäliittos internationella virkesanskaffning. I Tyskland och Österrike gick virkeshandeln trögt. Även om priserna höll sig på en hög nivå 16 Virkes anskaffning

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2010 Pressmeddelande 1 (18) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 96 miljoner euro Resultatet för första kvartalet år 2010

Läs mer

HÅLLBART FRÅN METSÄ 2016

HÅLLBART FRÅN METSÄ 2016 HÅLLBART FRÅN METSÄ 2016 FÖREGÅNGARE INOM BIOEKONOMI Metsä Group är en föregångare inom bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. VI SKAPAR VÄLBEFINNANDE Metsä Group fokuserar

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

METSÄ group ÅrSrEdoviSning

METSÄ group ÅrSrEdoviSning METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012 Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 SKOGEN ÄR FULL AV NYA MÖJLIGHETER Världen förändras Knappa resurser Världsekonomins fokus förflyttas Klimatförändringar

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

UPM-Kymmene Oyj Ordinarie bolagsstämma 2009 Verkställande direktörens översikt. Jussi Pesonen 25 mars 2009

UPM-Kymmene Oyj Ordinarie bolagsstämma 2009 Verkställande direktörens översikt. Jussi Pesonen 25 mars 2009 UPM-Kymmene Oyj Ordinarie bolagsstämma 2009 Verkställande direktörens översikt Jussi Pesonen 25 mars 2009 År 2008 Lönsamheten för UPM:s verksamhet var svag kostnaderna för virke och energi steg över 300

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

hållbara Fem möjligheter

hållbara Fem möjligheter hållbara Fem möjligheter blir Hållbarheten din fördel Att tänka hållbarhet och långsiktighet är ett måste på dagens marknad, oavsett bransch. Det innebär att kraven som ställs på dig blir fler. För dina

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Jussi Pesonen Verkställande direktör

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Jussi Pesonen Verkställande direktör ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 216 Jussi Pesonen Verkställande direktör UPM i omvandling Affärsverksamhetsportfölj, 23: integrerat omsättning pappersbolag 1 % 28: emot marknadsbaserad affärsverksamhet 1 % 215:

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

sjunka under det tredje kvartalet och var i medeltal 18 procent lägre än under det andra kvartalet.

sjunka under det tredje kvartalet och var i medeltal 18 procent lägre än under det andra kvartalet. M-REAL OYJ BÖRSMEDDELANDE 30.10.2001 KL. 9.00 1(16) DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.9.2001 M-reals resultat förbättrades jämfört med förra kvartalet Omsättning 5 222 miljoner euro (4 071). Rörelsevinsten var 316,9

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01

Hållbart skogsbruk. och skogscertifiering. Allt virke är inte lika PEFC/02-1-01 Hållbart skogsbruk Allt virke är inte lika och skogscertifiering PEFC/02-1-01 Utmaningen Ett ökande antal konsumenter vill ha bevis på att företagens affärsrörelse inte äventyrar miljön. I sin anskaffningspolitik

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 2 koncernchefens översikt 4 ENaD METSÄ GROUP 6 VERkSaMhETSMIljö 8 STRaTEGI 10 PRODUkTION Och försäljning 11 händelser UNDER 2011 12 förnyande

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern Årsredovisning Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som verkar i cirka 30 länder. Verksamheten bygger på en direkt kombination av privat finsk skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro Positivt rörelseresultat

Läs mer

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation.

Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse. Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. Tekes strategi Tillväxt och välfärd genom förnyelse Tekes finansierar föregångarnas projekt inom forskning, utveckling och innovation. 1 Verksamhetsidé Tekes främjar utvecklingen av industri och tjänster

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2012 Pressmeddelande 1 (25) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet år 2012 Omsättningen

Läs mer

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009

Atria Abp Bokslutskommuniké Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atria Abp Bokslutskommuniké 2008 Verkställande direktör Matti Tikkakoski den 25 februari, 2009 Atriakoncern, struktur 2008 Atria Abp Omsättning 1.357 miljoner euro ( ) Anställda 6.135 (i genomsnitt) Finland

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET

KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Arbets- och näringsministeriet Strategiska programmet för skogsbranschen KONKURRENSKRAFTEN HOS DEN INHEMSKA PRODUKTIONEN INOM SKOGS- OCH TRÄVARUINDUSTRIN OCH SKOGSBRUKET Behandlades 11.9.2009 på konkurrenskraftsarbetsgruppens

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Ditt val gör skillnad DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Ditt val gör skillnad Det finns flera olika märken. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika märken. Vilka förekommer i den grafiska

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark.

Inga förändringar har skett i konkurrensläget. Den första fusionen av två nationella postverk framskrider i Sverige och Danmark. Itella Abp Delårsrapport för januari juni 2008 Marknadsläge Den allmänna konjunkturnedgången kan inte ännu utläsas i efterfrågan på Itellas tjänster, med undantag av verksamheten i Danmark och Baltikum.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

PRT-Forest bygger boendekvalitet

PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest bygger boendekvalitet PRT-Forest ledande finska märkesprodukter inom trä och bygg Användningen av trä inom bygg- och inredningsbranschen har långa traditioner. Bruket av trä har under 2000-talet

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

Skogscertifiering i Europa och globalt

Skogscertifiering i Europa och globalt Skogscertifiering i Europa och globalt Skogsbrukets vinterdagar 2014 51181 Hanna Nikinmaa, Indufor Oy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Varför behövs skogscertifiering? 2. Globala utmaningar i skogsbruket 3. Vilken

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2013

Ole Terland. VD s anförande vid bolagsstämma 2013 Ole Terland VD s anförande vid bolagsstämma 2013 Året som gick vår försäljning Vallviks Bruk levererade 207 000 ton barrsulfatmassa 8000 ton tallolja 77 000 MWh bark 128 000 elcertifikat 12 000 utsläppsrätter

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND

SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND SKOGSSEKTORN I FINLAND OCH I EGENTLIGA FINLAND Finland HELA FINLAND ÄR STARKT SKOGBEVÄXT Skogen* utgör 86 % av landets markareal. Om impedimenten** inte inräknas, är skogens andel av markarealen 67 %.

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Skogsstrategi Arvika kommun

Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi Arvika kommun Skogsstrategi för Arvika kommun Arvika kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning

Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Enkelt att ta ansvar FSC -anpassad avverkning Sveaskog skapar värden för framtiden Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi fokuserar på att utveckla skogens alla värden. Vi vill öka användningen av

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 211 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-1-27 Sammanfattning av Q3 Koncernen Positiv utveckling för Nolato Medical och Nolato Industrial Fortsatt svaga volymer inom Nolato Telecom

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer