METSÄ group ÅrSrEdoviSning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "METSÄ group ÅrSrEdoviSning"

Transkript

1 METSÄ group ÅrSrEdoviSning 2012

2 2 koncernchefens översikt 4 Metsä Group och värderingar 6 strategi och verksamhetsmiljö 8 internationell och förnyande 10 vi utvecklar topprodukter i samarbete 12 till sista kvisten 14 Mjuk- och MAtlAGninGspApper 16 kartong och papper 18 MAssA 20 träprodukter 22 virkesanskaffning och skogstjänster 24 MÅlsättninGAr för hållbar utveckling 26 hållbar utveckling i praktiken 28 våra produkter ByGGer på hållbar utveckling 30 AllA har rätt till ArBetshälsA 32 Bokslut 8 INTERNATIONELLA TOPPRODUKTER Vi investerar i förbättring av effektiviteten och produktiviteten i alla våra produktionsanläggningar. Investeringarna stöder också produktutvecklingen. 10 UTVECKLING MED KUNDEN Förstklassig råvara, kompetens inom fiberteknologi och effektivt utnyttjande av råvaror stöder en användarorienterad produktutveckling. 12 VI UTNYTTJAR HELA TRÄDET Vi utnyttjar våra råvaror och resurser på ett effektivt sätt: mindre är mer hos oss. Det betyder att vi även tar till vara det virke som vi drivit på ett effektivt sätt i produktionen, men också som biprodukt. 26 ANSVAR ÄR HANDLING Ansvarstagande är en integrerad del av våra verksamheter och vårt dagliga arbete.

3 ANSVARSFULLT SAMARBETE. Metsä Group Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation.

4 År 2012 var ett betydande år av förnyelse för Metsä Group, vilket har gjort vår koncern ännu starkare och mer enad. Den avslutade strategiska granskningen av Metsä Boards pappersverksamhet och den tydliga fokuseringen på kartong fullbordar den omstrukturering som startade Den enhetliga Metsä Group-företagsidentiteten som lanserades i februari talar om en stark finsk skogsindustrikoncern som ser framtiden an med tillförsikt. Vi fokuserar på massa, träprodukter, förpackningskartonger samt mjuk- och matlagningspapper, där vi finns bland de ledande aktörerna och där tillväxtutsikterna är goda. Vår verksamhet får stöd av de ägarmedlemmarna i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta, som ger oss högklassigt virke och skogsenergi till våra produktionsanläggningar. Vi är starkare och mer enade. Vi ser framtiden an med tillförsikt. Reglering ger utmaningar Osäkerheten i den europeiska och globala ekonomin fortsatte 2012 och påverkade även efterfrågan på skogsindustriella produkter. Omsättningen för Metsä Group minskade något från föregående år men med hänsyn till omständigheterna var resultatet fortfarande tillfredsställande. Vid sidan av de osäkra marknadsförhållandena innebar även den ständigt ökande regleringen i Finland och inom EU ytterligare utmaningar för vår verksamhet. Många av EU:s och Finlands nationella beslut medför nya påfrestningar som ofta försämrar de finländska företagens konkurrenskraft och framgångsmöjligheter. Företagen har som uppgift att utveckla effektiviteten, produktiviteten och konkurrenskraften i sin verksamhet detta är en del av vårt dagliga arbete. Att skapa likvärdiga konkurrensförhållanden med hänsyn till de viktigaste konkurrentländerna och göra regleringen rimlig är däremot något som de politiska beslutsfattarna snarast bör ingripa i. Mer effektivitet och produktivitet genom investeringar Vi investerar kontinuerligt i utveckling av vår affärsverksamhet och produktionskapacitet. Vi vill säkra tillräcklig produktionskapacitet inom de produktområden där efterfrågan förväntas öka även i framtiden på samtliga 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT

5 Koncernchefens översikt marknader. Vårt mål är att vara den ledande aktören inom våra utvalda affärsverksamheter. Under 2012 avsåg vår investering på cirka 200 miljoner euro framför allt förbättring av effektiviteten och produktiviteten. I Finland beslutade vi att modernisera sågverket i Filpula, ökade användningen och produktionen av bioenergi i Joutseno, Kyrofors och Lojo, införde det nya RFIC-systemet vid samtliga massabruk och beslutade att investera i utvecklingen av produktionsprocessen vid massabruket i Joutseno. Tack vare processförnyelsen kunde vi lansera en ny massa på marknaden som Våra kunder vill ha ekologiska, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara produkter. förbättrar kostnadseffektiviteten och slutprodukternas tekniska egenskaper. Dessutom ökade Metsä Board under sin falskartongkapacitet i Simpele, Kyrofors och Äänekoski med totalt cirka ton och den totala produktionskapaciteten steg till ton per år. Våra utländska investeringar avsåg huvudsakligen förnyande av mjukpapperskapaciteten i Polen och Ryssland. Tack vare vårt systematiska investeringsprogram hör våra produktionsanläggningar till branschledare både när det gäller effektivitet, produktivitet och miljöprestanda. Företagsombildningen med det japanska företaget Itochu Corporation under våren 2012 var också viktig för vår massaverksamhet. I och med den blev Itochu delägare i Metsä Fibre med en ägarandel av 24,9 procent. Arrangemanget stärker Metsä Fibres ställning som en av de ledande aktörerna på den globala massamarknaden. Samarbetet med Itochu öppnar även nya möjligheter för Metsä Group framför allt på den växande marknaden i Asien. Produkter för kundernas behov Produktutvecklingen är mycket viktig i skogsindustrins hela värdekedja. Kunderna och konsumenterna vill ha ekologiska, biologiskt nedbrytbara och återvinningsbara produkter. Vi bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att möta kundernas behov. Metsä Fibres högklassiga massor ligger bakom flera framgångsprodukter och företaget vann Finlands Kvalitetspristävling 2012 och tävlingen Årets kvalitetsinnovation i kategorin för stora företag. Våra lätta, ekologiska och trygga kartonger av nyfiber är ett resultat av många års långsiktiga utvecklingsarbete som pågått i samarbete med kunderna. Tack vare sin starka produktportfölj och kompetens är Metsä Board idag den ledande aktören i branschen och en tillförlitlig partner som kunderna uppskattar. Metsä Tissues mjuk- och matlagningspapper hör till de populäraste på marknaden och Metsä Woods innovativa, ekoeffektiva lösningar inom träbyggande är föregångare inom industrin. Tack vare sina starka miljöegenskaper är trä framtidens byggmaterial. Intresset för träbyggande upplever en ny uppgång, vilket Finlands största kvarter av flervåningshus i trä i Vik i Helsingfors, som blev klart 2012, är ett gott exempel på. Framgången bygger på förnybara råvaror och en verksamhet enligt hållbar utveckling i hela värdekedjan, från skogen till våra kunder och till slutanvändare av våra produkter. I framkanten för hållbar utveckling Ansvarstagande är en central del av vår strategi och en naturlig del i all vår verksamhet. Vi vill vara en föregångare för ansvarsfull verksamhet och förbinder oss till FN:s principer om Global Compact. Alla våra produkter är föregångare inom hållbar utveckling. Vi känner till ursprunget för alla råvaror och mer än 80 procent av allt virke vi använder kommer från certifierade skogar. Vi främjar bioekonomi genom att använda förnybara råvaror och bränslen samt genom att tillverka trygga och återvinningsbara produkter. Vi har kontinuerligt satsat på ökad produktion och användning av bioenergi i våra fabriker. Vi producerar redan 16 procent av Finlands bioenergi och 80 procent av allt bränsle som vi använder är träbaserat. Den nya bioenergianläggningen och det nya biokraftverket i anslutning till bruken i Kyrofors och Lojo ökar användningen av förnybara bränslen och minskar koldioxidutsläppen. Tack vare förgasningsanläggningen för bark är massabruket i Joutseno koldioxidneutralt vid normal drift när man kan sluta Vi utvecklar vår affärsverksamhet och produktion vi vill säkerställa tillräcklig kapacitet för de produkter vars tillväxtutsikter är goda. använda naturgas. Vi utreder för närvarande möjligheten att bygga motsvarande anläggning vid massabruket i Kemi. Vi främjar hållbart skogsbruk och tillhandahåller våra ägarmedlemmar omfattande tjänster inom skogs- och naturvård samt virkeshandel. Ansvarsfullt skötta skogar är en grund som vi kan bygga framtiden på. Du kan läsa mer om den praktiska tillämpningen av hållbar utveckling i vår verksamhet i en separat rapport om hållbar utveckling. Lång historia resan fortsätter År 2013 är Metsä Groups 80:e verksamhetsår. Jag vill tacka våra medlemmar för ett långsiktigt engagemang och förtroende under de gångna decennierna. Jag vill även framföra ett varmt tack till våra kunder och samarbetspartner för ett gott samarbete och Metsä Groups personal för ett målmedvetet arbete som har gjort oss till en konkurrenskraftigare och ännu mer enad koncern. Kari Jordan koncernchef KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 3

6 Metsä Group Omsättning 5,0 mrd Personal totalt euro totalt Metsäliitto Osuuskunta KONCERNENS MODERBOLAG ÄGAT AV FINSKA SKOGSÄGARE Metsä Tissue Metsä Board Metsä Fibre Metsä Wood Metsä forest Kartong och papper massa Träprodukter Mjuk- och matlagningspapper virkesanskaffning och skogstjänster omsättning 1,0 mrd euro omsättning 2,1 mrd euro omsättning 1,3 mrd euro omsättning 0,9 mrd euro omsättning 1,5 mrd euro personal personal personal 900 personal personal Metsäliitto Osuuskuntas innehav 76,62 % Metsäliitto Osuuskuntas innehav 61,72 %* Metsäliitto Osuuskuntas innehav 60,78 %** Metsäliitto Osuuskuntas innehav 100 % Metsäliitto Osuuskuntas innehav 100 % * Andel av rösterna, andel av aktierna 42,49 % ** Metsäliitto Osuuskuntas direkta innehav 50,2 %, det totala innehavet inklusive indirekt innehav via Metsä Board 60,78 % Omsättning, milj Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär, milj. 252 Soliditet, % 35,4 Avkastning på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär, % 7,0-6 % 2011: % 2011: : 28,3 2011: 8,5 Investeringar, milj. 204 Personal, i slutet av året Nettoskuldsättningsgrad, % % 2011: % 2011: : 131 FOSSILA KOLDIOXIDUTSLÄPP, ton OLYCKSfalls- FREKVENS 1) 15,7 ANDEL CERTIFIERAT VIRKE, % % 2011: : 18,3 2011: 81 1) Olyckor som ledde till frånvaro per en miljon arbetstimmar 4 METSÄ GROUP

7 GRUNDLÄGGANDE UPPGIFT En lönsam och konkurrenskraftig skogsindustrikoncern som använder det virke som ägarmedlemmarna har producerat som huvudråvara. VISION Ett fokuserat och lönsamt finskt skogsindustriföretag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. värderingarna är grunden För vår verksamhet. Tillförlitlighet Vår framgång bygger på ett långsiktigt samarbete med våra intressenter. Vi uppskattar varandras arbete och kompetens och stärker våra intressenters förtroende genom ett logiskt och konsekvent agerande. Samarbete Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med kunderna och delar med oss av information och god praxis. Vi agerar som en koncern och utnyttjar ömsesidiga synergier och litar på gemensamma förmåner. Ansvarsfull lönsamhet Vi tar ansvar för miljön, våra samarbetspartner och varandra för att trygga framgången i affärsverksamheten och i skogsbruket. Resultatinriktningen är en förutsättning för att ständigt kunna utveckla verksamheten. Förnyelse Vi är medvetna om de framtida utmaningarna och vågar fördomsfritt ifrågasätta invanda arbetsmetoder för att kunna erbjuda kunderna bättre produkter och tjänster som stöd för deras affärsverksamheter. METSÄ GROUP 5

8 FOKUSERING OCH ANSVARSTAGANDE STYR VÅR VERKSAMHET Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars kärnverksamheter är mjuk- och matlagningspapper, kartong, massa, träprodukter samt virkesanskaffning och skogstjänster. Koncernens målsättning är att vara ett koncentrerat och lönsamt finskt skogsindustribolag som verkar på internationella marknader, och som i sina produkter och tjänster kombinerar förnybar råvara, kundorientering, innovativitet och hållbar utveckling på ett unikt sätt. De högklassiga produkterna är utvecklade både för företagskundernas och konsumenternas behov, de har en stark närvaro i vardagen och de främjar människornas välbefinnande. Huvudråvaran är nordiskt virke som har odlats på ett hållbart sätt. Metsä Groups produktionsanläggningar hör till de ledande i branschen och deras effektivitet och miljöprestanda utvecklas kontinuerligt med hjälp av systematiska investeringsprogram. Vi söker aktivt efter nya möjligheter till affärsverksamhet inom koncernens alla viktiga kärnområden. Vi stärker vår verksamhet inom träbaserad energi och träbyggande samt genom att på annat sätt utnyttja möjligheterna inom bioekonomi. Den enhetliga företagsidentitet som lanserades i början av 2012 fullbordade Metsä Groups strukturförändring och förtydligar uppfattningen om koncernens verksamhet samt ökar konkurrenskraften. EN STARK VÄRDEKEDJA Metsä Groups affärsområden bildar en stark värdekedja. Koncernens unika ägarstruktur med finländska skogsägare ger vår verksamhet kontinuitet och långsiktighet och skiljer oss från våra konkurrenter. Mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissues varumärken Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA är bland de ledande varumärkena på sina huvudmarknader. Framgången för affärsområdet bygger på att vi känner till kundernas behov, har gedigen kunskap om våra produkter, har effektiva distributions- och försäljningskanaler samt bedriver en miljöeffektiv verksamhet enligt principen för hållbar utveckling. Inom affärsverksamheten kartong och papper fokuserar Metsä Board starkt på kartong och bolaget är den ledande producenten av nyfiberkartong i Europa. Styrkan i de producerade förpackningskartongerna ligger i råvaran, som är ren nyfiber, de ekologiska egenskaperna, lättheten och tryggheten. Tack vare dessa lämpar sig produkterna utmärkt för de mest krävande förpackningarna. De utgör en högklassig utgångspunkt för förpackning av ledande produktmärken och ett utmärkt alternativ för förpackningar som tillverkas av icke-förnybara råvaror. Inom affärsverksamheten massa producerar Metsä Group massa för egen vidareförädling och säljer avsalumassa. Verksamheten bygger på en djup förståelse för kundrelationer, komplett service och personalens kompetens. Metsä Fibres massabruk är viktiga bioenergiproducenter i Finland och ligger i framkant av energieffektivitet. Inom träproduktindustrin har Metsä Group gedigen kompetens inom konstruktionslösningar för träbyggande, träprodukter för renovering och inredning samt trä- och skivprodukter för industriell användning. Metsä Woods innovativa och hållbara lösningar främjar energieffektivt byggande och boende. Metsä Forest är marknadsledare inom virkeshandel och skogsenergi i Finland. Den ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och tillhandahåller ägarmedlemmarna i koncernens moderbolag Metsäliitto Osuuskunta heltäckande tjänster inom virkeshandel, skogsoch naturvård. Andelslagets huvudmål är att öka värdet på medlemmarnas skogsbruk. LÖNSAM TILLVÄXT SOM MÅL Metsä Group strävar efter en lönsam tillväxt inom sina affärsområden genom att investera och arbeta på ett kundorienterat och kostnadseffektivt sätt. Tack vare den fokuserade strategin kan resurser och investeringar koncentreras till områden där koncernen har en klar konkurrensfördel och där tillväxtutsikterna är goda. Den globala, snabbt föränderliga omvärlden förutsätter effektiv riskhantering som hjälper koncernen att förbli innovativ och flexibel. Framtiden tillhör de aktörer som lanserar kundorienterade och innovativa produktlösningar på marknaden och vars verksamhet bygger på hållbar utveckling. Metsä Group är en av dessa aktörer. Centrala trender Globalisering och nya marknader Utveckling av informationsteknik Näthandel Urbanisering Ökad levnadsstandard Hållbar utveckling Ökad reglering 6 METSÄ GROUP STRATEGI

9 verksamhetsmiljöns TRENDER FRAMHÅLLER EKOLOGISKA EGENSKAPER Skogsindustrins verksamhetsmiljö har genomgått stora förändringar på 2000-talet. De globala trenderna gynnar skogsindustrin i och med att ekologiska produkter som tillverkas av förnybara råvaror får allt mer plats. Å andra sidan ger osäkerheten i världsekonomin, den ökande konkurrensen och framför allt den strängare miljölagstiftningen nya utmaningar i verksamheten. GLOBALISERING EN UTMANING SPECIALISERING, ERFARENHET, KOMPETENS OCH FÖRNYBARa RÅVAROR ÄR VÅRA CENTRALA STYRKOR. OCH EN MÖJLIGHET Tonvikten på den ekonomiska tillväxten har förflyttats till tillväxtmarknaden, som Brasilien, Kina och Indien, där även viss egen skogsindustriproduktion kommit igång. Samtidigt har de traditionella skogsindustriföretagen grundat egna produktionsanläggningar i dessa länder. Priset, de lägre kostnaderna och den snabbt ökande kompetensen är konkurrensmedel för de nya aktörerna. Specialisering å sin sida är styrkan hos de skogsindustriföretag som är verksamma på den traditionella marknaden. Den bygger bland annat på erfarenhet, kompetens, närhet till marknaden och skillnader i råvarubasen på de olika marknadsområdena. Den långfibriga nordiska barrmassan till exempel är en överlägsen råvara i vissa produkter och tillgången på den är en viktig konkurrensfaktor. Tillväxt inom informationstekniken tillgången på prisvärd teknik, digitaliseringen av information och tjänster stärker globaliseringen. Urbanisering, ökad levnadsstandard, elektrifiering av tjänster och information i realtid förändrar köpbeteendet och konsumtionsvanorna. Konsumtionen är allt mindre beroende av tid och plats och den ökande köpkraften märks som en ökad efterfrågan på mera högklassiga, ekologiska produkter. ANSVARSTAGANDET STYR VERKSAMHETEN Den ökade miljömedvetenheten, kraven på ansvarstagande i företagens verksamhet samt de hårdare nationella och internationella reglerna styr starkt även skogsindustriföretagens verksamhet. Å ena sidan ökar de hårdare reglerna kostnaderna, men å andra sidan uppmuntrar de till exempel till att förbättra energi- och materialeffektiviteten ytterligare. När kraven ökar sammanflätas ansvarstagandet till en integrerad del av företagens hela verksamhet. Betydelsen av produkternas ursprung, råvarornas och slutprodukternas ekologiska egenskaper och ansvarstagandet ökar kontinuerligt. Konsumenterna, företagen och den offentliga sektorn är mer än tidigare intresserade av ansvarstagande och ekoeffektivitet under produktens hela livscykel, vilket även präglar köpbesluten. Konsumenterna och kunderna uppskattar hållbara alternativ, såsom ekologiska och trygga förpackningar, biologiskt nedbrytbara mjuk- och matlagningspapper och träbyggande. Inverkan på skogsindustrin Elektrifieringen av information och tjänster minskar förbrukningen av tryckpapper i industrialiserade länder Konsumtionsvanorna och köpbeteendet förändras. Behovet av förpackningar ökar Betydelsen av produkternas och produktionens ekologiska egenskaper ökar Utsikterna är goda för de produkter som är tillverkade av träfibrer Kraven och kostnaderna ökar. Energi-, material- och kostnadseffektiviteten blir viktigare VERKSAMHETSMILJÖ METSÄ GROUP 7

10 Itochu Corporation förvärvade 24,9 % av Metsä Fibre. internationell och förnyande Vi förädlar en högklassig råvara till topprodukter. Våra investeringar under de senaste åren har som mål att utveckla nya produkter, men de är en viktig del i arbetet för att öka lönsamheten och skapa tillväxt. Genom investeringar utvecklar vi även energieffektivitet och miljöprestanda i vår affärsverksamhet. Metsä Groups totalinvesteringar 2012 var 204 miljoner euro Våra investeringar i bioenergi minskar våra årliga koldioxidutsläpp med Läs mer om investeringar på sidorna ton Produktion i 9 länder Säljkontor i 26 länder För skogsägare 117 servicekontor i Finland Återförsäljare och agenter säljer koncernens produkter runt om i världen produktionsanläggningar: metsä tissue metsä board metsä fibre metsä wood 8 METSÄ GROUP LEVERANS OCH INVESTERINGAR

11 husum ny turbin som höjer självförsörjningsgraden på el Viktigaste investeringar till produktionsannläggningar kemi förnyad bestrykningsdel, två nya produkter KASKÖ modernisering av produktionslinjen, en ny produkt äänekoski kapacitetsökning för kartong, forsknings- och produktutvecklingscentral samt arkskärningsanläggning för kartong mänttä ny linje för handdukar FILPULA modernisering av sågverket kyro kapacitetsökning för kartong och produktion av bioenergi joutseno produktion av bioenergi och ny typ av massatillverkningsprocess LOJO nytt biovärmeverk vorsino ny förädlings- och logistikenhet gohrsmühle arkskärningsanläggning för kartong simpele kapacitetsökning för kartong Düren ny pappersmaskin Krapkowice ny pappersmaskin och förädlingslinje för handdukspapper Metsä Group förnyade sin företagsidentitet. Raumo var bland de första att montera upp de nya skyltarna LEVERANS OCH INVESTERINGAR METSÄ GROUP 9

12 VI UTVECKLAR TOPPRODUKTER I SAMARBETE. Med Höghussystemet SNABB TRIVSEL Det största kvarteret med flervåningshus blev klart i Helsingfors i slutet av sommaren I de fem flervåningshusen med tre till fyra våningsplan som byggts enligt Metsä Woods Höghussystem finns det totalt 104 lägenheter. Visste du att matsvinnet belastar miljön mer än matförpackningarna? Fördelarna med att bygga med Höghussystemet är att byggandet går snabbt och är kostnadseffektivt. Metsä Wood har utvecklat höghussystemet under flera år i ett nätverk av ledande experter. Flervåningshus, som byggts enligt Metsä Woods system, finns förutom i Finland även bland annat i Tyskland, Frankrike och Italien. SAGA Cook & Chill inledde kampen MOT MATSVINN Metsä Tissues nya matlagningspapper hjälper att minska matsvinn och kostnader. Med hjälp av SAGA Cook & Chill-papperet kan maten förberedas, tillredas, transporteras och serveras med ett och samma papper. Papperet testades under verkliga storköksförhållanden under 2010 och Under testerna halverades matsvinnet, och kostnaderna för mekaniskt arbete och tvätt minskade med 95 procent. 10 METSÄ GROUP TOPPPRODUKTER GENOM SAMARBETE

13 bakom Drivning av skogsenergi MÅNGSIDIG UTVECKLING I framtiden behöver vi allt större mängder skogsenergi. Metsä Group deltar i flera samarbetsprojekt för att utveckla skogsenergiverksamheten. I samarbetsprojekten utreds hur virkets torrhet eller energiinnehåll kan säkerställas, då torrheten har en avgörande betydelse för lönsamheten i energianvändningen. För att höja energiinnehållet utvecklas både drivning, transport, lagring och flisning vid rätt tidpunkt. Varje skogsenergislag måste kunna hanteras på optimalt sätt. Det viktigaste vid drivning av skogsenergi är torkningen och att se till att det blir kvar tillräckligt med näringsämnen på växtplatserna. Även täckskikten för energiförråden utvecklas så att de släpper ut fukten ur trädet och inte krymper. Metsä Group är föregångare inom kombinationsdrivning. Vid kombinationsdrivningen driver man energi- och massaved samtidigt och utnyttjar flerträdshantering, där en skogsmaskin hanterar flera trädstammar samtidigt. Fördelen är att man kan driva fler träd på en gång, vilket även ökar skogsägarens framtida intäkter. Nya barrmassan ökar EFFEKTIVITEN HOS KUNDEN OCH I BRUKET Med lättare kartonger EN BÄTTRE FRAMTID De lätta och starka kartongerna är ekologiska och ekonomiska och deras användningsmöjligheter är många. De är även trygga både för användarna och för miljön. De lätta kartongerna minskar miljöbelastningen och kostnaderna under hela sin livscykel, eftersom det går åt mindre energi och råvaror att tillverka dem, de är lättare att transportera och de ger mindre avfall. Vikten på kartongen kan minskas med cirka 45 procent genom att optimera strukturen och råvaran. Om man byter kartongkvaliteten mot en tio procent lättare kvalitet minskar det koldioxidavtryck som uppstår vid tillverkningen av fyra miljoner kexpaket lika mycket som det gör om bilkörningen minskar med kilometer. Tack vare sin lätthet, styrka och utmärkta tryckyta är kartongerna mycket lämpliga för de världsledande produktmärkenas förpackningsbehov inom till exempel livsmedel, läkemedel och kosmetiska produkter. Metsä Group lanserar en ny typ av barrmassa på marknaden som förbättrar kundernas kostnadseffektivitet samt slutprodukternas, dvs. papperets och kartongens, tekniska egenskaper. Massans basegenskaper, ljushet, renhet och fiberlängd, förblir oförändrade. Den nya massan börjar tillverkas i Joutseno, där man övergår till en ny typ av massatillverkningsprocess, dvs. polysulfidkokning. Den nya massans fördelar för kunden beror på en förbättrad malbarhet och dragstyrka hos massan, minskad energiförbrukning och effektivare utnyttjande av råvaran. Samtidigt ökar effektiviteten vid massabruket i Joutseno och produktionskapaciteten ökar med nästan tio procent eftersom samma vedmängd ger mer massa. TOPPPRODUKTER GENOM SAMARBETE METSÄ GROUP 11

14 Till sista kvisten Vi utnyttjar den träråvara som vi har anskaffat i sin helhet till sista kvisten. Det finns ett optimalt användningsområde för varje del i ett träd, oavsett om det är som massa för papper eller kartong eller som virke för konstruktion eller energi. I slutet av sin livscykel kan varje tillverkad produkt återvinnas eller utnyttjas genom förbränning. Den träråvara som behövs för ett ton papper växer på nytt inom mindre än en sekund i Finland. Skogsenergi får man huvudsakligen av trädkronor, bland biprodukterna finns till exempel bark. Skogsenergi drev 2012 vi 3,0 milj. m 3 SKOGSENERGI OCH BIPRODUKTER Massaved är avsedd som råvara för massa och träfiberskivor. Dessa drev vi ,2 milj. m 3 Papper och kartong kan återvinnas cirka fem gånger. Därefter kan de utnyttjas som energi. MASSAVED Energi produceras i hela värdekedjan. Vi levererar energived till kraftverken men även våra produktionsanläggningar är viktiga bioenergiproducenter. Timmer förädlas vid sågverken och plywoodfabrikerna. Timmer drev vi ,3 milj. m 3 TIMMER VIRKESANSKAFFNING OCH SKOGSTJÄNSTER AV EN KUBIKMETER VIRKE KAN MAN TILLVERKA EXEMPELVIS: mjukpapper under ett år till förpackningar A4 pappersark massa brädör för 12 personer st st. 200 kg 1 terass 12 AFFÄRSOMRÅDEN EFFEKTIV RÅVARUANVÄNDNING

15 Energieffektiviteten på fabrikerna har förbättrats med 20 % sedan MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER MJUKPAPPER Fiberlera, som är en biprodukt vid tillverkning av mjukpapper, används som ersättning för naturmaterial vid byggandet av miljö- och idrottsanläggningar. Fiberlerans fördelar är dess lätthet, låga vattengenomsläpplighet och frostresistens. MATLAGNINGSPAPPER Användning av matlagningspapper kan till och med halvera matsvinnet och minska kostnader. Matlagningspapper kan utnyttjas som energi efter användning. Bioenergi svarar för 55 % av brukens totala energiförbrukning. Största delen av bioenergin fås från bipodukter från egen produktion. KARTONG OCH PAPPER FÖRPACKNINGSKARTONG Tillverkning av kartong för livsmedelsförpackningar är ett minutiöst arbete, eftersom kartongen måste vara ren. Truckarna vid fabrikerna drivs till exempel med naturgas eller el för att inte utsätta kartongerna för avgaser. KONTORSPAPPER Genom att optimera råvaruanvändningen vid tillverkning av ett visst kontorspapper kan man använda 20 % mindre ved än vid tillverkning av konkurrerande produkter. Bolagets självförsörjningsgrad på energi är 151 %. Ett massabruk producerar till exempel överskottsbioel för behovet i en finsk stad med invånare. MASSA MASSA Utöver energi är massaproduktionens viktiga biprodukter tallolja och terpentin. Tallolja används till produktion av talltvål samt som råvara för färg- och limindustrin. En biprodukt vid ett sågverk kan vara mer: hästströet Hunter tillverkas av hyvelspån där de bäst lämpade fraktionerna av spånet tas tillvara. Resten går till energiproduktion. TRÄPRODUKTER TRÄPRODUKTER OCH LÖSNINGAR FÖR BYGGINDUSTRINS BEHOV Att använda virke är ett helhetsförmånligt val: Eftersom träprodukter är lätta är även miljökonsekvenserna för deras transport små. De fungerar även som kolsänkor hela sin livscykel. Undersökningar visar att kolavtrycket för produktion av ett flervåningshus i trä är 45 % lägre och energiförbrukningen över 4 % lägre än för motsvarande betonghus. EFFEKTIV RÅVARUANVÄNDNING AFFÄRSOMRÅDEN 13

16 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER KOMFORT VARje DAg metsä tissue Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper ger Metsä Tissue konsumenter, kunder och slutanvändare komfort varje dag. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och professionella användare i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Händelser under 2012 Vid bruket i Mänttä startades en ny förädlingslinje för mjukpapper och i Krapkowice i Polen togs nya produktions- och förädlingslinjer för mjukpapper i drift. I Vorsino i Ryssland invigdes en ny förädlings- och logistikenhet. Ett avtal om ett lån på 35 miljoner euro som ska finansiera investeringar i Polen och utveckling av verksamheterna i Ryssland tecknades med Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling. I slutet av 2012 inleddes en omorganisation som effektiviserar bolagets verksamhet. Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär fördubblades. Försäljningen av egna produktmärken ökade från föregående år. 14 AFFÄRSOMRÅDEN MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER

17 Metsä Tissues mjuk- och matlagningspapper underlättar vardagen för både konsumenter och professionella och ökar hygienen och välbefinnandet för dem. Produktsortimentet omfattar konsumenter och företagskunder. Konsumentvarumärkena Lambi, Serla, Mola och Tento består av ett komplett sortiment av toalettpapper, hushålls- och ansiktspapper samt näsdukar och servetter. Katrin erbjuder täckande hygienlösningar för offentliga sanitetsutrymmen. SAGA-produkterna möter bak- och matlagningsbehoven hemma och hos professionella världen över. Metsä Tissue utvecklar och tillverkar innovativa produkter även för handelns egna märken. Tillväxt med investeringar och förnyelser Metsä Tissues tillväxt och resultatinriktning bygger på tillförlitlighet, stark innovation av egna och handelns varumärken, effektiv marknadsföring och heltäckande distributionsnät. Kostnadseffektivitet genomsyrar hela verksamheten och strategiska utvecklingsprogram hjälper till att öka omsättningen och kassaflödet samt förbättra resultatet. Investeringarna för att förbättra produktiviteten och energieffektiviteten vid bruket i Krapkowice i Polen fortlöpte som planerat. En ny pappersmaskin och förädlingslinje togs i drift under Den nya förädlings- och logistikenheten i Vorsino i Ryssland stärker bolagets ställning i Ryssland. Prestandan vid Dürenfabriken i Tyskland förbättrades och arbetet går vidare. Den nya produktionslinjen vid bruket i Mänttä ska tillverka Katris Non Stop-handdukar. Bruket i Konstancin- Jeziorna i Polen lades ner. Den omorganisation som inleddes 2012 tydliggör roller och ansvar och flyttar beslutsfattandet närmare kunderna. Verksamhetssystemet, som infördes i hela företaget under året, effektiviserar verksamheten. Läs mer om Metsä Tissue år 2012 på sidan 38 ENERGI FÖRBRUKNINGEN EN FEMTEDEL LÄGRE Metsä Tissue är ledande i branschen när det gäller ansvarstagande inom affärsverksamheten. Projektet Tissue 20, som startades 2008, uppnådde det mål som satts upp för slutet av 2012: Energiförbrukningen minskade med 20,4 procent från nivån Inom projektet Tissue 20, som syftade till att förbättra energieffektiviteten, vidtogs mer än 400 praktiska åtgärder och investeringen i åtgärderna var cirka 20 miljoner euro. Energieffektivitet är ett viktigt kriterium vid anskaffningsbesluten. Tack vare projektet kom Metsä Tissue på första plats i Energy Master Awardbedömningen. EU beviljade bolaget ett stöd på mer än euro som en del av projektet Sustainable Industry Low Carbon (SILC). Arbetet för att minska energiförbrukningen fortsätter enligt Metsä Groups gemensamma mål. Kundorienterade produkter för ökande efterfrågan Metsä Tissues vision är att vara marknadsledare på utvalda marknader i Europa. En av de strategiska hörnstenarna är en produktutveckling som bygger på kännedom om konsumenter och samarbete med kunder. Under 2012 lanserade vi flera produktnyheter, förnyade mjukpapperskvaliteterna Serla, Mola och Tento samt samlade bak- och matlagningspapperen under varumärket SAGA. Efterfrågan på både mjuk- och matlagningspapper fortsätter att stabilt öka på samtliga marknader. Den ökade efterfrågan på tillväxtmarknaden beror på att köpkraften har ökat och konsumtionsvanorna förflyttats mot mer högklassiga och mångsidiga produkter. VISSTE DU? Serla arbetar för att förebygga utslagning bland barn och unga i samarbete med Tukikummitstiftelsen. Serla har till stiftelsen donerat euro som riktar sig direkt till förbättring av förhållandena och framtiden för de barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. Tukikummit-stiftelsen hjälper barn och ungdomar i Finland som befinner sig i en utsatt position och riskerar att bli marginaliserade av ekonomiska skäl. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 40 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: 20-7 % 2011: Omsättning per marknadsområde, % TYskland 28 SVERIGE 12 norge 10 FINLAND 9 ÖVRIGa europa 39 ÖVRIGa länder 2 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER AFFÄRSOMRÅDEN 15

18 kartong och papper TRYGGA OCH EKOLOGISKA KARTONGER I TOPPKLASS Metsä Board Metsä Board är Europas ledande producent av falskartong gjord av färskfiber, världens ledande tillverkare av bestrukna white top kraftliners och en ledande pappersleverantör. Vi erbjuder förstklassiga lösningar för konsument- och butiksförpackningar, trycksaker och kontorsapplikationer. Företagets försäljningsorganisation står till tjänst för varumärkesägare, tillverkare av kartong- och wellpappförpackningar, tryckerier, grossister och kontorsvaruleverantörer. HÄNDELSER UNDER 2012 Lönsamheten förbättrades och balansräkningen stärktes jämfört med Investeringsprogrammet på 120 miljoner euro för affärsområdet Paperboard avslutades. Programmet omfattade en ökning av årskapaciteten för falskartong med ton, ombyggnad av linermaskinens bestrykningsdel vid bruket i Kemi samt igångkörning av biokraftverket i Kyro. Den strategiska granskningen av pappersverksamheterna slutfördes inklusive nedläggning av bruket i Alizay och olönsamma verksamheter vid bruket i Gohrsmühle. 16 AFFÄRSOMRÅDEN KARTONG OCH PAPPER

19 År 2012 var en viktig milstolpe för Metsä Board. Omvandlingen av företaget från ett pappersföretag till Europas ledande tillverkare av färskfiber slutfördes. Kapaciteten har utökats för att möta den växande efterfrågan från kartongkunder. Den strategiska granskning som inleddes 2006 för att omvandla företaget till tillverkare av ren färskfiberkartong slutfördes framgångsrikt. Förändringen har stabiliserat våra affärsverksamheter och det är nu möjligt för oss att nå framgång i alla ekonomiska konjunkturer. Pappersbruket i Husum i Sverige är den största enheten inom branschen i Europa. Återstående verksamheter för pappers- och avsalumassa ger ett kassaflöde för vidareutveckling av kartongverksamheten. En av huvudinvesteringarna var en ökning av årskapaciteten för falskartong med ton, dvs. med 20 procent. Den nya kapaciteten kan utnyttjas fullt ut från första delen av Andra viktiga investeringar var biokraftverket vid bruket i Kyro samt ombyggnad av linermaskinens bestrykningsdel vid bruket i Kemi. PRODUKTER MED ANSVAR Genom att ersätta traditionella förpackningsmaterial med Metsä Boards trygga och miljövänliga falskartonger kan företag som tillverkar konsumtionsvaror öka ansvarstagandet inom sina verksamheter på ett utmärkt sätt. De tekniska egenskaperna i våra kartonger är i toppklass och deras inspirerande visuella egenskaper ger våra kunder och märkesprodukter ett mervärde. Metsä Board kan med skäliga investeringar öka kapaciteten ytterligare på sina befintliga falskartongmaskiner. Vi fortsätter att utveckla våra produkter så att de blir ännu mera ekologiska och tryggare. EFTERFRÅGAN PÅ GODA FÖRPACKNINGAR ÖKAR Efterfrågan på trygg och ekologisk falskartong ökar både i Europa och i den övriga världen. Metsä Board har specialiserat sig på nyfiberkartong och har därför bra förutsättningar att vara branschens mest lönsamma företag i Europa. De viktigaste resultatförbättrande faktorerna är fullskaligt utnyttjande av den ökade falskartongkapaciteten, nya innovationer inom kartongverksamheten, ytterligare förbättringar inom produktiviteten och kostnadshanteringen. VISSTE DU? Läs mer om Metsä Board år 2012 på sidorna Eftersom vi tillverkar falskartong av färskfibrer som är mycket rena i sig, är Metsä Boards kartonger trygga vid förpackning av livsmedel. Inga mineraloljor eller andra skadliga ämnen överförs från kartongen till livsmedlen. NYTT BIOKRAFTVERK HALVERAR KOLDIOXIDAVTRYCKET Vid Metsä Boards bruk i Kyro togs ett biokraftverk på 55 megawatt i drift. Det träbaserade bränslet till kraftverket kommer från ett område inom cirka hundra kilometers radie. För att öka den redan ansenliga andelen av bioenergi vid Metsä Boards bruk i Kyro startades ett nytt biokraftverk. Den nya anläggningen producerar el och värme och ersätter den fossila naturgasen i bruket. Den producerar även fjärrvärme för den närliggande kommunen Tavastkyro. Biokraftverket minskar koldioxidutsläppen vid bruket med cirka ton per år, dvs. till cirka en fjärdedel av tidigare. Samtidigt halveras koldioxidavtrycket för de falskartonger och baspapper för tapeter som tillverkas vid bruket. Biokraftverket använder ved som bränsle huvudsakligen bark, flis, stubbar och annan energived tillsammans med andra biprodukter från Metsä Groups produktionsanläggningar. Biokraftverket, som kördes igång i oktober 2012, byggdes som ett gemensamt projekt med Metsä Board, Pohjolan Voima och Leppäkosken Sähkö. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 74 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: 59-19% 2011: Omsättning per marknadsområde, % TYskland 13 storbritannien 10 Finland 9 sverige 6 ÖVRIGa europa 42 ÖVRIGa länder 20 KARTONG OCH PAPPER AFFÄRSOMRÅDEN 17

20 massa LEDANDE BARRMASSA PRODUCENT Metsä fibre Metsä Fibre är en världsledande producent av barrvedsmassa. Våra huvudprodukter hållbart och kostnadseffektivt producerad blekt barrvedsmassa och björkmassa är särskilt utvecklade för tillverkning av finpapper av hög kvalitet, journalpapper och mjukpapper samt kartong. Vårt varumärke är Botnia. HÄNDELSER UNDER 2012 Det japanska företaget Itochu Corporation förvärvade en strategisk ägarandel på 24,9 procent av Metsä Fibre Oy. En förgasningsanläggning för bark togs i drift vid massabruket i Joutseno. En ny typ av massatillverkningsprocess, polysulfidkokning, införs i juni 2013 vid massabruket i Joutseno. Vi kommer även att lansera en ny typ av barrmassa på marknaden. Vi slog ett nytt årsproduktionsrekord för massa på totalt ton. Metsä Fibre vann Finlands Kvalitetspristävling 2012 och tävlingen Årets kvalitetsinnovation. Dessutom fick bolaget erkännandet Recognised for Excellence. SIFFROR FÖR 2012 Omsättning milj. Rörelseresultat exklusive engångsposter, milj. 148 Personal i slutet av året % 2011: % 2011: % 2011: 872 Omsättning per marknadsområde, % Finland 53 italien 5 TYskland 3 Frankrike 2 ÖVRIGa europa 12 ÖVRIGa länder AFFÄRSOMRÅDEN MASSA

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group

Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen. Metsä Group Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen 1 Ny bioproduktfabrik i Finland Världens första bioproduktfabrik av den nya generationen Den största investeringen i skogsindustrins historia i

Läs mer

HÅLLBART FRÅN METSÄ 2016

HÅLLBART FRÅN METSÄ 2016 HÅLLBART FRÅN METSÄ 2016 FÖREGÅNGARE INOM BIOEKONOMI Metsä Group är en föregångare inom bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. VI SKAPAR VÄLBEFINNANDE Metsä Group fokuserar

Läs mer

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011

METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 METSÄ GROUP ÅRSREDOVISNING 2011 2 koncernchefens översikt 4 ENaD METSÄ GROUP 6 VERkSaMhETSMIljö 8 STRaTEGI 10 PRODUkTION Och försäljning 11 händelser UNDER 2011 12 förnyande

Läs mer

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013

METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 METSÄ GROUPS ÅRSRAPPORT 2013 2 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT 4 STRATEGI 6 HÅLLBAR UTVECKLING 8 PERSONAL OCH INTRESSENTGRUPPER 10 VERKSAMHETSMILJÖ 12 PRODUKTER OCH TJÄNSTER 14 MJUK- OCH MATLAGNINGSPAPPER 16 KARTONG

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %.

+31 % Metsä group ÅRSRAPPORT 2014. Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. +31 % 23 MILJOONAA PUUNTAIMEA Metsä group ÅRSRAPPORT 2014 Metsä Woodin työturvallisuus parani 31 %. Metsä Forest toimitti metsänomistajille ennätyksellisen määrän puuntaimia. Metsä Boards leveransvolymer

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 31.3.2011 Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 130 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Jussi Pesonen Verkställande direktör

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Jussi Pesonen Verkställande direktör ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 216 Jussi Pesonen Verkställande direktör UPM i omvandling Affärsverksamhetsportfölj, 23: integrerat omsättning pappersbolag 1 % 28: emot marknadsbaserad affärsverksamhet 1 % 215:

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013

Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 2 (29) 7.5.2013 Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2013 Pressmeddelande 1 (29) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 89 miljoner euro för januari mars Resultatet för det första kvartalet 2013

Läs mer

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi

Finlands nationella skogsprogram 2015. Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Finlands nationella skogsprogram 2015 Skogsbranschen blir en ansvarfull föregångare inom bioekonomi Skogsbranschens omvärld i förändringen Förändringar i efterfrågan på produkter finanskrisen den snabba

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2012 Pressmeddelande 1 (24) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 114 miljoner euro i januari juni Resultat för första halvåret 2012 Omsättningen

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

HÅLLBARHET FRÅN METSÄ

HÅLLBARHET FRÅN METSÄ HÅLLBARHET FRÅN METSÄ FÖREGÅNGARE INOM HÅLLBAR BIOEKONOMI Vi är Metsä Group, en finsk skogsindustrikoncern som bedriver verksamhet på den internationella marknaden. Vi använder den bästa förnybara råvaran

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.9. Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 256 miljoner euro under januari september Resultat januari september Omsättningen

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 PRESSINFORMATION 2011-08- 05 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2011 Stark efterfrågan, försäljningen ökade kraftigt och resultatet blev bättre Koncernens omsättning ökade med 41,4 procent till 628,0

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval!

Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! Wellpapp låg ytvikt bra miljöval! PRINT SMOOTH PERFORMANCE SCA är ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag. Vi utvecklar och producerar hållbara personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2015

JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 1/26 METSÄ GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2015 Sida 2/26 METSÄ GROUPS RÖRELSERESULTAT EXKLUSIVE POSTER AV ENGÅNGSKARAKTÄR FÖR JANUARI SEPTEMBER 2015 VAR 415 MILJONER EURO RESULTAT FÖR JANUARI

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Stora Enso. Viken Skog

Stora Enso. Viken Skog Stora Enso Viken Skog 2016 03 02 Stora Enso över hela världen Länder där Stora Enso har produktion Stora Enso s marknader 2 Stora Stora Enso Skog i Sverige Wood Suppy Sweden Wood Supply Sweden Stora Enso

Läs mer

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138

Skogens vatten. Lena Ek ordförande i Södra _138 Skogens vatten Lena Ek ordförande i Södra 2016-09-16 1 2016-09-16_138 Sverige en skogsindustriell stormakt Nettoexportvärde om ca 130 mdr (12% av svensk varuexport) Ca 15-20% av Sveriges samlade industriinvesteringar

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Kvalitet är frihet från bekymmer

Kvalitet är frihet från bekymmer Kvalitet är frihet från bekymmer www.publicationpapers.sca.com Det är kunden som sätter betyget Produkter med rätt kvalitet, miljöarbete i världsklass, tre välinvesterade och effektiva pappersbruk samt

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Munksjö Material för innovativ produktdesign

Munksjö Material för innovativ produktdesign Munksjö Material för innovativ produktdesign Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna i Falun/Borlänge Borlänge den 12 november 2015 Laura Lindholm, Investor Relations Manager 1 2 3 4 Munksjö i korthet

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier.

Välkommen till Södra Cell Värö. En av världens största och mest moderna massaindustrier. Välkommen till Södra Cell Värö En av världens största och mest moderna massaindustrier. 2 I Södras värld utgår allt från skogen Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3

T2 Börskväll. Välkommen till Börskvällen! www.porssisaatio.fi. Börskväll 3 Välkommen till Börskvällen! I höst har Börsstiftelsen glädjen att presentera färska placeringsobjekt. Både Sotkamo Silver, som börslistades i juli, och Siili Solutions, som i oktober sökt sig till marknadsplatsen

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG

SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG SPECIALPLACERINGSFOND UB SKOG Stabil avkastning från finsk skog Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Den lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna.

Läs mer

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012

UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012. Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 UPM-Kymmene Oyj Bolagsstämma 2012 Verkställande direktör Jussi Pesonen 30 mars 2012 SKOGEN ÄR FULL AV NYA MÖJLIGHETER Världen förändras Knappa resurser Världsekonomins fokus förflyttas Klimatförändringar

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014

PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 PRESS RELEASE Poznan, 21 Mars 2014 Efter ännu ett utmanande år för pappersindustrin redovisar Arctic Paper små men viktiga förbättringar. För 2014 gäller fortsatt starkt fokus på ekonomi och marknadsaktiviteter.

Läs mer

METSÄ GROUP ÅRSBROSCHYR 2015

METSÄ GROUP ÅRSBROSCHYR 2015 METSÄ GROUP ÅRSBROSCHYR 2015 FÖREGÅNGARE INOM BIOEKONOMIN INNEHÅLL 2 Metsä Group i korthet 4 Verksamhetsmiljö och strategi 6 Hållbar utveckling 8 Virkesanskaffning och skogstjänster 10 Träprodukter 12

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Metsä Group Delårsrapport 1.1 31.3.2012 Pressmeddelande 1 (25) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 52 miljoner euro Resultatet för det första kvartalet år 2012 Omsättningen

Läs mer

Omtanke om människor och natur

Omtanke om människor och natur Detta är SCA SCA c/o life Nära vardagen SCA är en viktig del av vardagslivet i över 100 länder. Våra produkter och fackkunskaper förenklar livet för miljontals människor världen över. SCA utvecklar och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft

P&P AB Företagspresentation. ...ger dig konkurrenskraft P&P AB Företagspresentation...ger dig konkurrenskraft P & P A B P&P AB är ett tillverkande företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar rullprodukter och

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

FSC-certifierade produkter från SCA

FSC-certifierade produkter från SCA FSC-certifierade produkter från SCA Vad är FSC? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende internationell organisation som främjar utvecklingen av miljöanpassade, socialt ansvarstagande och finansiellt

Läs mer

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10.

Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 29.10. Vilka regionala åtgärder planerar jord- och skogsbruksministeriet för att stävja klimatförändringen och hantera utmaningarna? 1 Utmaningar i energiförsörjning Förändringar i verksamhetsmiljön För stor

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 249 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättningen

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion

Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion Nordiskt Lövträ i Massa & Pappersproduktion 28 oktober 2004 Åke Axelsson Den nordiska skogens naturliga lövandel... 1 Produktutveckling i ett otroligt...... tidsperspektiv De träd skogsägaren slutavverkar

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation

Swedish Match Company presentation Company presentation 2013. Swedish Match. Företagspresentation Swedish Match Company presentation Company presentation 2013 Company Swedish Match presentation Företagspresentation 2012 Swedish Match vilka vi är, vad gör vi Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer

Läs mer

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar

Caverion Lönsam tillväxt från livscykellösningar Lönsam tillväxt från livscykellösningar Fredrik Strand, Koncernchef Börskväll i Helsingfors 16.11.2015 Megatrender stödjer vår tillväxt Mer teknik i byggnader I dagsläget är ca 40 60 % av fastigheternas

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Metsäliittokoncernens delårsrapport 1.1 30.6. Pressmeddelande 1 (20) Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 250 miljoner euro Resultat för första halvåret Omsättning

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni

Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Metsä Group Delårsrapport 1.1 30.6.2014 Pressmeddelande 1 (28) Metsä Groups rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär 197 miljoner euro under januari juni Resultatet för första halvåret 2014

Läs mer

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton

Papper, produktion och leveranser Miljoner ton Papper, produktion och leveranser Miljoner ton 14 12 10 Produktion Export 8 6 4 2 Inhemska leveranser 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Avsalumassa, produktion och leveranser Miljoner ton 5 4 Produktion

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Program. 26 april/10maj Tobias Rudh, energifrågor vid Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik. Fika

Program. 26 april/10maj Tobias Rudh, energifrågor vid Metsä Board Sverige AB, Husums fabrik. Fika Program Klockan 13.00 Klockan 13.55 26 april/10maj, energifrågor vid Sverige AB, Husums fabrik. Fika Ugglan, Husums fabrik. Hjälmar, västar, headset Guiderna hämtar eleverna vid Ugglan. Eleverna är uppdelade

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk

FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk FSC -gruppcertifiering för ett hållbart skogsbruk Ett ansvarsfullt skogsbruk Ett hållbart skogsbruk är en konkurrensfördel för Sverige. Sveaskog utvecklar skogens värden och är drivande i utvecklingen

Läs mer

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 25.3.2010 Pekka Lundmark Verkställande direktör Beläggningsgraden: EU27 och USA 86 84 82 80 78 Capacity utilisation of manufacturing in EU EU27: Beläggningsgraden inom tillverkningsindustrin

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza

ITAB Shop Concept. Förvärv av La Fortezza ITAB Shop Concept Förvärv av La Fortezza 2016-07-08 Förvärvet är i linje med vår strategi om att erbjuda helhetskoncept till detaljhandeln i Europa. Genom förvärvet stärker vi ytterligare vår ledande marknadsposition

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Årsstämma 2011 Billerud Aktiebolag (publ) 4 maj 2011

Årsstämma 2011 Billerud Aktiebolag (publ) 4 maj 2011 Årsstämma 2011 Billerud Aktiebolag (publ) 4 maj 2011 VD:S ANFÖRANDE Per Lindberg, VD & Koncernchef BLOGGAR VÄRLDEN ÖVER TALAR OM OSS En originell, miljövänlig förpackning som visar produkterna respekt,

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO

METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO Metsä Tissue Oyj DELÅRSRAPPORT 1(8) 26.10.2000 kl. 9.00 METSÄ TISSUES OMSÄTTNING FÖR JANUARI SEPTEMBER 448,8 MILJONER EURO, FÖRLUST FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 19,2 MILJONER EURO I januari september 2000

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer