November Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014"

Transkript

1 November 214 Köpsuget Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214

2 Köpsuget stiger Optimismen hos svenska hushåll stiger och differensen mellan andelen optimistiska och pessimistiska konsumenter steg i Svensk Handels konsumtionsindikator till 13 i november till jämfört med 4 i augusti. Det innebär att andelen konsumenter som planerar att öka sin konsumtion är 13 procentenheter högre än andelen som planerar att dra ner på sina köp. Av de tillfrågade konsumenterna bedömer 27 procent att de kommer att öka sin konsumtion under den närmaste månaden. Konsumenterna väntas öka sina köp mest av produkter och tjänster relaterade till upplevelser och hemmet men framförallt säger man att man kommer öka sitt sparande. Konsumenternas köpsug ökar inför de viktiga helgerna i årets slut, men kommer inte riktigt upp i fjolårets nivåer. Sannolikt beror detta på en osäkerhet över hur valutgången och Riksbankens nollränta kommer att påverka privatekonomin. Förhoppningsvis hinner konsumentens mod att repas inför de sista avgörande shoppingveckorna i julhandeln, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

3 Köpsuget Köpsuget, differensen mellan andelen optimistiska och pessimistiska konsumenter var 13 i novembermätningen. Det kan jämföras med 4 procentenheters differens i augustimätningen. Mönstret följer utvecklingen från tidigare år där hushållen tar en återhållsam ställning efter sommarens utgifter för att närmare jul återigen höja sina köpplaner. Köpsuget 214 kommer dock inte upp i fjolårets köpsugnivå andelen optimistiska konsumenter var 16 procentenheter fler än de pessimistiska. Möjligtvis kan den dipp i konsumentförtroende till följd av valets förvirrade utgång bidra till denna försvagning Köpsuget maj 213- november 214 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Jag kommer att öka min konsumtion Jag kommer att minska min konsumtion Köpsuget Förklaring: Ett nettotal på 13 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 13 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska. OBS. I maj 213 ställdes frågan om hur konsumtionen förväntas öka under den kommande månaden.

4 Sparandet spås öka mest under kommande kvartal Den största ökningen när hushållen planerar sin ekonomi inför den närmaste månaden är sparandet. 13 procentenheter fler bedömer att sparandet kommer att öka jämfört med de som tror att det kommer att minska. Jämfört med augusti är det dock tydligt att andelen som planerar att öka sparandet minskar. Upplevelser och Hemmet är de två huvudkategorier som väntas öka mest under kommande kvartal, vilket ligger i linje med säsongens svängning från utomhus- till inomhusaktiviteter. Kraftigast förändring jämfört med den senaste mätningen återfinns inom kategorin Mat & Dryck. Efter sommarens överintag är konsumenten mer modest i augusti men nu är man återigen beredd att öka utgifterna för mat och dryck Hur tror du att du kommer att konsumera under de kommande tre månaderna jämfört med hur du vanligtvis konsumerar? (Fjolårets siffra inom parentes) (16) 12 (15) (15) 12 9 (12) 9 (12) 9 (12) 8 nov 214 aug (11) (5) Förklaring: Nettotalen visar skillnaden i procentenheter mellan de konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka och de som tror att deras konsumtion kommer att minska.(fjolårets siffror i parantes) 14 2

5 Konsumenternas roligaste köp just nu: Julklappar Vad tror du kommer att vara ditt roligaste inköp och din tråkigaste utgift under den närmaste månaden? Roligast! Julklappar Resa Elektronik Tråkigast Löpande räkningar Tandläkarkostnader Bilkostnader

6 Tema konsumentmakt Vi ser att en allt mer politisk konsument växer fram. Konsumenter ställer högre krav på handeln vad gäller miljöpåverkan och produktionsvillkor och gör sin röst hörd genom att välja produkter och varumärken de sympatiserar med. Det välkomnar vi inom handeln. Vi är stolta över att vara medborgarnas verktyg för att förändra samhället, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

7 Stark vilja att förändra bland konsumenterna De allra flesta konsumenter, 8 procent, anser att de kan bidra till att förändra samhället genom att välja eller välja bort vissa varor när de handlar i butik. Många uppger också att man faktiskt använder sig av denna makt. 2 procent menar att de gör det så ofta som möjligt och 35 procent att det är ganska vanligt som de använder denna makt. I vilken grad anser du att du kan bidra till att förändra samhället genom att använda dig av din konsumentmakt och välja eller välja bort varor när du handlar i butik? 4% 35% 3% 25% 15% 1% 5% % 22% 35% 23% Hur vanligt är det att du använder dig av din konsumentmakt och väljer eller väljer bort varor när du handlar i butik? 13% I hög grad I viss grad I liten grad Inte alls Vet ej 8% 18% 5% Så ofta jag får möjlighet Ganska vanligt Ganska sällan Nästan aldrig Vet ej 23% 35%

8 Stark vilja att förändra bland konsumenterna Störst andel konsumenter, 75 procent, anser sig kunna bidra till att förändra samhället genom att rösta i allmänna val. Män engagerar sig mer i politiska föreningar medan kvinnor i större utsträckning använder sin konsumentmakt. Kvinnor är också mer engagerade i att skriva inlägg och delta i kampanjer i sociala medier. Äldre använder i högre utsträckning än unga sin konsumentmakt för att påverka samhällsutvecklingen medan yngre i högre utsträckning än äldre använder sig mer av sociala medier. I vilken grad anser du att du kan bidra till att förändra samhället genom att 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1% % 75% 66% 51% 49% Nettotal 46%

9 Stark vilja att förändra bland konsumenterna Största möjlighet att förändra samhället anser konsumenterna att man har i de allmänna valen. Därefter kommer möjligheten att i handeln göra val som stämmer överens med konsumentens värderingar. Att ta direktkontakt med politiker och andra beslutsfattare är den åtgärd man anser har minst möjlighet att påverka samhället. I vilken grad anser du att du kan bidra till att förändra samhället genom att... 45% 4% 35% 3% 25% 15% 1% 41% I hög grad I viss grad I liten grad Inte alls Vet ej 5% %... rösta i allmänna val?... välja eller välja bort varor när du handlar?... engagera dig i föreningar, politiska partier etc?... ta direktkontakt med politiker och beslutsfattare?... skriva inlägg och delta i kampanjer i sociala medier?

10 Allmänna val och konsumentmakt vanligast vid förändring Vanligast är det att rösta i allmänna val, 87 procent av respondenterna röstar ganska ofta eller så ofta de får möjlighet Hur vanligt är det att du... 1% 87% 9% Ganska vanligt + så ofta jag får möjlighet 8% 7% Att ha direktkontakt med politiker och andra beslutsfattare är minst vanligt. En större andel av de äldre respondenterna, från 41 år och äldre, röstar oftare i allmänna val. Den yngre generationen skriver oftare inlägg och deltar i kampanjer i sociala medier. 6% 5% 4% 3% 1% % 55% 23% 18% 1%

11 Många använder konsumentmakten till att försöka påverka Vanligast är att rösta i allmänna val, vilket 87 procent av respondenterna anger att de gör. Många uppger sig faktiskt också använda sin konsumentmakt i butiksmiljö; en av fem uppger att de gör det så ofta de får möjlighet. Hela 35 procent uppger också att det är ganska vanligt att de i butik väljer eller väljer bort varor för att påverka. Hur vanligt är det att du... 8% Så ofta jag får möjlighet Ganska sällan 7% Vet ej 6% 5% 4% 3% Ganska vanligt Nästan aldrig Det är däremot mindre vanligt att påverka genom direktkontakt med politiker och beslutsfattare. 1% %... röstar i allmänna... väljer eller väljer val? bort varor när du handlar i butik?... skriver inlägg och deltar i kampanjer i sociala medier?... engagerar dig i föreningar, politiska partier etc?... tar direktkontakt med politiker och beslutsfattare?

12 Köpsuget uppdelat på åtta kategorier

13 Mat & Dryck Köpsuget för kategorin Mat & Dryck steg kraftigt i novembermätningen, från i augusti till plus 9 i november. Det är också i nivå med fjolårsutfallet på 11. Bakgrunden till ökningen ligger främst i konsumenternas ambition att öka köpen av livsmedel medan man beräknar dra ner på restaurangbesöken. Min konsumtion inom kategorin Mat & Dryck kommer att 6% 51% 5% 4% 3% 25% 16% 1% 3% 4% % 25 Förra året planerade respondenterna att öka livsmedelsinköpen och även restaurangbesöken i viss grad. Det är således en naturlig vändning efter en tid med något lägre fokus på mat och dryck maj 213 aug 213 nov 213 april 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Mat & Dryck 9 Produkter som ingår i kategorin Mat & Dryck: livsmedelsprodukter, café- och restaurangbesök, vin, sprit och öl.

14 Hemmet Köpsuget för varor och tjänster inom kategorin Hemmet minskade från 12 i augusti till 11 i november och kan därmed betecknas som oförändrat. Min konsumtion inom kategorin Hemmet kommer att 6% 53% 5% 4% Framförallt bedömer hushållen att utgifterna för el kommer att öka, vilket är naturligt då vi går mot kallare tider. Även vid samma period förra året spådde konsumenterna en ökning i elkostnader. Båda åren har andelen konsumenter som tror att kostnaderna kommer att öka varit procentenheter fler än andelen som tror att de kommer att minska. 3% 1% % % 23% öka mycket öka något vara oförändrad 11% minska något 5% minska mycket 11 Hushållen bedömer att hyra/lån/räntekostnaderna kommer att minska. Förra året förväntade sig konsumenterna att denna post skulle öka något. Sannolikt har den låga räntan haft inverkan i denna prognos för året maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Hemmet Produkter som ingår i kategorin Hemmet: lån, renovering, möbler, prylar, städning, RUT och ROT, uppvärmning, försäkringar, inredning, räntebetalningar, växter etc.

15 Personligt Köpsuget för kategorin Personligt sjönk från 12 i augusti till 9 i november. Min konsumtion inom kategorin Personligt kommer att 6% 55% 5% Utgifter för frisör, tandläkare och sjukvård förväntas fortsätta att öka under kommande kvartal. Även konsumtionen inom träning ökar starkt. 4% 3% 1% % 3% 22% öka mycket öka något vara oförändrad 1% minska något 6% minska mycket maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Personligt 9 Produkter som ingår i kategorin Personligt: kläder, mode, träning, utbildningar och kurser. Även smink, smycken och optikprodukter ingår, liksom tjänster som skönhetsoperationer, vårdkostnader, tandläkarbesök, frisör, välgörenhet och utgifter för fest och kalas.

16 Media Köpsuget för produkter och tjänster inom kategorin Media gick tillbaka till i november efter att ha varit uppe i plus 2 vid augustimätningen. Det är en något större andel respondenter som anger att de kommer att öka sin konsumtion av hemelektronikprodukter än de som spår att de kommer minska den. Stundande julförsäljning kan sannolikt driva detta. Förra året var denna andel däremot något högre. Utgifter för poster som tidningsprenumerationer, streamingtjänster mm väntas minska och digitaliseringens förändringskraft gör sig här påmind. Min konsumtion inom kategorin Media kommer att 8% 7% 6% 5% 4% 3% 1% % 1% 12% 7% öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Media Produkter som ingår i kategorin Media: lyssna- eller titta-tjänster som exempelvis Spotify, Netflix, Tv-licens och abonnemang etc. Även kostnader för fysiska produkter som hemelektronikprodukter och tidningsprenumerationer samt uppkopplingstjänster via dator och mobil. 9% minska något 5% minska mycket

17 Upplevelser Köpsuget för kategorin upplevelser ökade från 9 i augusti till 12 i november. I novembermätningen var det framförallt konsumtionen av kultur såsom teater-, bio- och museibesök som förväntas öka. Upplevelser såsom vinprovning och fallskärmshoppning förväntas däremot minska något. Fjolårets undersökning visar samma mönster, det vill säga att vid denna period ökar kulturupplevelserna, men andra evenemang och tillställningar minskar i fokus. Min konsumtion inom kategorin Upplevelser kommer att 7% 6% 5% 4% 3% 1% % % 23% 59% öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Upplevelser 5% 7% minska något Produkter som ingår i kategorin Upplevelser: konserter, idrottsevenemang, bowling, bio, teater mm. minska mycket 12

18 Semester Utgifter för kategorin Semester ligger på ungefär samma nivå som vid förra mätningen, Köpsuget ökade svagt från 8 i augusti till 9 i november. På grund av möjligheten till långledigt under julen, där man genom att ta ut ett fåtal semesterdagar får en lång sammanhängande ledighet, förväntas en del av svenskarna åka iväg till varmare breddgrader. Semesterresan är den post som spås öka mest. I årets undersökningen är andelen som spår att utgifterna för semesterresor kommer att öka större än i fjolårets undersökning. Min konsumtion inom kategorin Semester kommer att 7% 6% 5% 4% 3% 1% % % 18% 59% öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Semester Produkter som ingår i kategorin Semester: exempelvis sommarstugan och semesterresan. 5% minska något 9% minska mycket 9

19 Transport Utgifter inom kategorin Transport gick från 14 i augusti till 8 i november. Trots att köpsuget för transport sjunkit är det några delbranscher inom kategorin som spås öka. Dessa är framförallt kollektivtrafik samt utgifter för bil. Fjolårets undersökning visade samma mönster. Min konsumtion inom kategorin Transport kommer att 7% 6% 5% 4% 3% 1% % % 19% 63% öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsug Transport 7% 6% minska något minska mycket 8 Produkter som ingår i kategorin Transport: utgifter för bil, bensin, reparationer samt månadskort för kollektivtrafiken, men även andra fordon som cykel och moped.

20 Sparande 27 procent av konsumenterna tror att deras sparande kommer att öka under kommande kvartal, vilket är något färre än vid mätningen i augusti. Däremot är det en något större andel, 14 procent, som tror att de kommer att minska sitt sparande. Mitt Sparande kommer att 6% 5% 4% 3% 1% 5% 22% 55% 9% 5% Sparviljan sjönk från 19 i augusti till 13 i november. % öka mycket öka något vara oförändrad minska något minska mycket Förra året var sparviljan bland konsumenterna något högre, 16 jämfört med 13 i år. Det var en högre andel som planerade att öka sin konsumtion i fjolårets undersökning än i årets. Majoriteten förutspår dock att sparandet kommer att vara oförändrat maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Sparvilja Det som ingår i kategorin Sparande: börs, bank, fonder, överföringar till sparkontot och under madrassen - sparande. 13

21 Om Köpsuget Konsumtionen i Sverige förändras i allt snabbare takt. Dagens konsumenter är kunniga, kräsna och snabbrörliga. Nya trender uppstår och ersätter gamla sanningar. Gränsen för vad som är traditionell detaljhandel, besöksnäring eller annan tjänsteproduktion håller dessutom på att suddas ut. Köpsuget följer av denna anledning konsumentbeteende i ett vidare och branschövergripande perspektiv. Köpsuget undersöker konsumenternas syn på sin framtida konsumtion. Vi söker svaret på hur köpsugna svenskarna är vid olika tillfällen och av olika varu- eller tjänstekategorier. Undersökningen Köpsuget görs av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel och utkommer fyra gånger per år. Köpsuget november 214 baseras på en webbenkät där svenskar mellan 18 och 8 år har deltagit. Undersökningen genomfördes under oktober 214.

22 Köpsug (nettotal) Utfall utveckling (%) Kan konsumenterna förutse sin konsumtion? Korrelationen mellan Svensk Handels inköpsindikator Köpsuget och det verkliga utfallet, det vill säga hushållens faktiska konsumtion (som SCB tar fram kvartalsvis), är inte helt tydligt. Tidsserien är ännu för kort för att kunna utvärdera Köpsugets relevans som ledande indikator. Stämmer prognosen i innevarande mätning tyder den på en välkommen tillväxt för årets sista och försäljningsmässigt viktigaste kvartal Prognos och utfall maj-jul aug-okt nov-jan feb-apr maj-jul aug-okt nov-jan Köpsuget Hushållskonsumtion (kvartal) 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013

Svensk Distanshandel. Mat på nätet Rapport 2013 Svensk Distanshandel Mat på nätet Rapport 2013 1 Sammanfattning och slutsatser För fjärde året i rad tar Svensk Distanshandel fram rapporten Mat på nätet. Matförsäljningen på nätet ökar, men kunskapen

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Det ansvarsfulla företaget 2014

Det ansvarsfulla företaget 2014 Det ansvarsfulla företaget 2014 Svensk Handels årliga undersökning om CSR- och hållbarhetsfrågor bland medlemsföretag och konsumenter. svenskhandel.se Rapporten är framtagen av Carin Blom HUI RESEARCH

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Augusti 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Matnyttigt. Kort trendspaning

Matnyttigt. Kort trendspaning 2 Matnyttigt Kort trendspaning 72 procent av svenskarna vill laga mer mat hemma 4 av 10 lagar oftast mat från grunden med färska råvaror 94 procent av svenskarna bjuder på mat hemma 8 av 10 använder köksapparater

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern till e-handelsköpet Tema: Vägen PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2013 PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Tema: Vägen till e-handelsköpet Mobila enheter och fysiska butiker ökar i betydelse vid e-handelsköp. »FÖRORD Den kraftiga

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer