Juni Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera"

Transkript

1 Juni 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Räntans påverkan och semesterplaner 5. Kontaktuppgifter

3 Sammanfattning Köpsuget landade på plus 2 i juni, det visar Svensk Handels konsumtionsindikator. Av de tillfrågade tror 32 procent att deras konsumtion kommer att öka under den närmaste månaden samtidigt som 12 procent tror att den kommer att minska. Semesterfokuset som vi såg i april månads mätning förstärks ytterligare och många konsumenter planerar att lägga betydligt mer pengar på semester men även på upplevelser under det kommande kvartalet. I denna rapport är temat ränta, priser och semesterplaner. Ett nytt räntebeslut kommer i juli och på frågan om konsumenterna påverkas av dessa förändringar är svaret tydligt: det som påverkas mest är snarare sparandet, som antingen får minska eller öka. Köpsuget har ökat sedan förra mätningen och är på höga nivåer. Hushållen planerar att drar ned på sparandet under sommaren och prioriterar istället mer tjänster såsom upplevelser, resor och restaurangbesök, säger Magnus Kroon, Svensk Handel.

4 Om Köpsuget Konsumtionen i Sverige förändras i allt snabbare takt. Dagens konsumenter är kunniga, kräsna och snabbrörliga. Nya trender uppstår och ersätter gamla sanningar. Med välinformerade, uppkopplade kunder gäller det för företagen att hänga med, inte minst inom detaljhandeln där konkurrensen är hårdare än någonsin och gränsen för vad som är traditionell detaljhandel, besöksnäring och annan tjänsteproduktion håller på att suddas ut. Svensk Handel mäter varje månad handlarnas framtidstro i undersökningen Handelsbarometern och tar nu även ett grepp om konsumenternas framtidsplaner. Denna undersökning, som vi har valt att kalla Köpsuget, visar alltså konsumenternas syn på sin framtida konsumtion. Vi söker svaret på hur köpsugna svenskarna är vid olika tillfällen. Köpsuget ska ses som ett komplement till Handelsbarometern och ett kunskapsunderlag för Svensk Handels arbete med frågor som rör handelsutveckling. Undersökningen Köpsuget görs av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel och kommer att genomföras fyra gånger per år. Köpsuget juni 214 baseras på en webbenkät där svenskar mellan 18 och 8 år har deltagit. Undersökningen genomfördes under maj 214.

5 Hushållens köpplaner

6 Köpsuget ökade i juni Köpsuget, som är en indikator för konsumenternas framtida konsumtion, landade på plus 2 i juni Juni 214 Konsumenterna är betydligt mer positiva angående sina köpplaner det kommande kvartalet än de var vid mätningen i april Även vid denna mätning är det framförallt utgifterna för semester som spås öka. 5-5 Jag kommer att öka min konsumtion Jag kommer att minska min konsumtion Köpsuget Förklaring: Ett nettotal på 2 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 2 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska.

7 Köpsuget Köpsuget ökade i juni jämfört med i april månads mätning. Det är betydligt fler hushåll som planerar att öka sin konsumtion än som planerar att minska den under det kommande kvartalet. Köpsuget gick från plus 1 till plus 2. Konsumenternas framtidstro har (enligt Konjunkturinstitutets Barometerindikator) återigen ökat något och är tillbaka över det historiska genomsnittet Köpsuget maj 213- juni 214 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 Jag kommer att öka min konsumtion Jag kommer att minska min konsumtion Köpsuget Förklaring: Ett nettotal på 2 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 2 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska. OBS. I maj ställdes frågan om hur konsumtionen förväntas öka under den kommande månaden.

8 Framtidstro Utfall Kan konsumenterna förutse sin konsumtion? Det blir allt mer intressant att se om konsumenterna faktiskt kan förutse sin framtida konsumtion. 25 Prognos och utfall 3,5 Köpsuget följs numera upp med SCBs statistik över hushållens konsumtionsutgifter*. Vi kommer därför inom en snar framtid att kunna se hur sambandet mellan planerade inköp och utfall ser ut maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj ,5 2 1,5 1,5 Köpsuget Hushållskonsumtion Källa: SCB 213. *Från och med 213 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP).

9 Semester spås öka mest under kommande kvartal Semester fortsätter att vara den kategori som toppar listan över respondenternas planerade konsumtion under det kommande kvartalet. Semester och Upplevelser prioriteras givetvis mer under sommarmånaderna och är de kategorier inom vilka konsumenterna planerar att öka sin konsumtion mest. Detta ger även utslag inom kategorierna Mat & Dryck samt Transporter, som ökar. Sparandet brukar sjunka under sommarmånaderna och verkar göra så även detta år. Hur tror du att du kommer att konsumera under de kommande tre månaderna jämfört med hur du vanligtvis konsumerar? apr 214 jun Förklaring: Nettotalen visar på den procentuella skillnaden mellan de konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka och de som tror att deras konsumtion kommer att minska. 1

10 Konsumenternas tankar går till semesterresor Vad tror du kommer att vara ditt roligaste inköp och din tråkigaste utgift under den närmaste månaden? Semesterresa Bil Kläder Löpande räkningar Bilkostnader Restskatt

11 Köpsuget uppdelat på åtta kategorier

12 Mat & Dryck Mat & Dryck spås öka betydligt under kommande kvartal, enligt konsumenterna. Köpsuget Mat & Dryck gick från 8 i april till 25 i juni, vilket är den högsta noteringen sedan start. Det är även fortsatt restaurangbesöken som konsumenterna spår kommer att öka under det kommande kvartalet. Min konsumtion inom kategorin Mat & Dryck kommer att 5% 4% % 3 2 4% 35% 43% 12% 3% maj 213 aug 213 nov 213 april 214 jun 214 Köpsug Mat & Dryck Produkter som ingår i kategorin Mat & Dryck: livsmedelsprodukter, café- och restaurangbesök, vin, sprit och öl.

13 Hemmet Konsumenterna spår att konsumtionen inom kategorin Hemmet kommer att öka svagt under kommande kvartal. Andelen som spår att de kommer att öka konsumtionen inom kategorin fortsätter dock att minska. Köpsuget Hemmet sjönk från 13 i april till 6 i juni. Detta är den lägsta noteringen för hemmet sedan start. Utgifter för renoveringar/ nybyggnationer är den delkategori som spås öka mest under det närmaste kvartalet. Min konsumtion inom kategorin Hemmet kommer att 6% 5% 4% % % % öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun % minska något 13 5% minska mycket 6 Köpsug Hemmet Produkter som ingår i kategorin Hemmet: lån, renovering, möbler, prylar, städning, RUT och ROT, uppvärmning, försäkringar, inredning, räntebetalningar, växter etc.

14 Personligt Andelen konsumenter som spår att de kommer att öka sin konsumtion inom kategorin Personligt fortsätter att stiga, om än i måttlig takt. Köpsuget Personligt har ökat från 14 i april till 16 i juni. Utgifterna för fest och kalas förväntas öka mest under det kommande kvartalet, följt av modeinköp såsom kläder, accessoarer och skor. Många festligheter tar vid under sommarhalvåret, bland annat studentexamen med mera, vilket gör att utgifterna för dessa ökar denna period. Min konsumtion inom kategorin Personligt kommer att 6% 5% 4% % % 27% 53% öka mycket öka något vara oförändrad minska något Produkter som ingår i kategorin Personligt: kläder, mode, träning, utbildningar och kurser. Även smink, smycken och optikprodukter ingår, liksom tjänster som skönhetsoperationer, vårdkostnader, tandläkarbesök, frisör, välgörenhet och utgifter för fest och kalas. 14 4% minska mycket maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 Köpsug Personligt 16

15 Media Media fortsätter att ligga i bottenskiktet och konsumenterna kommer varken att öka eller minska sin konsumtion inom denna kategori under kommande kvartal. Köpsuget Media fortsatte att sjunka något mellan april och juni, från 1 till. Min konsumtion inom kategorin Media kommer att 8% 7% 6% 5% 4% % 1% 72% öka mycket öka något vara oförändrad 9% minska något 4% minska mycket Konsumtionen av tidningsprenumerationer samt TVoch internetabonnemang spås sjunka under det kommande kvartalet maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 Köpsug Media Produkter som ingår i kategorin Media: lyssna- eller titta-tjänster som exempelvis Spotify, Netflix, Tv-licens och abonnemang etc. Även kostnader för fysiska produkter som hemelektronikprodukter och tidningsprenumerationer samt uppkopplingstjänster via dator och mobil.

16 Upplevelser Andelen som planerar att öka sina inköp inom denna kategori fortsätter att öka. Köpsuget Upplevelser har gått från 19 i april till 26 i juni, vilket är den högsta noteringen inom denna kategori sedan start. Det är framför allt konsumtionen av kultur såsom teater-, bio- och museibesök som förväntas öka. Min konsumtion inom kategorin Upplevelser kommer att 6% 5% 4% % % 17 31% 51% öka mycket öka något vara oförändrad % 4% minska något maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun minska mycket 26 Köpsug Upplevelser Produkter som ingår i kategorin Upplevelser: konserter, idrottsevenemang, bowling, bio, teater mm.

17 Semester Köpsuget Semester har ökat kraftigt mellan april och juni. Köpsuget ökade från 28 till 36 och är även vid denna mätning den kategori som hushållen planerar att öka sin konsumtion mest av. Semesterresor ligger i topp, men även inköp till sommarstugan och andra semesterrelaterade produkter väntas öka. Min konsumtion inom kategorin Semester kommer att 45% 4% 35% 25% 15% 5% % % 23 34% 42% öka mycket öka något vara oförändrad % 4% minska något 28 minska mycket 36-1 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 Köpsug Semester Produkter som ingår i kategorin Semester: exempelvis sommarstugan och semesterresan.

18 Transport Andelen konsumenter som spår en ökad konsumtion av transporter fortsätter att öka. Köpsuget Transport har gått från 17 i april till 26 i juni. Det är framförallt utgifter för bilköp och bilresor som spås öka. Det drivs givetvis av semestern där många tar bilen både runt om i Sverige eller vidare ut i Europa. Min konsumtion inom kategorin Transport kommer att 6% 5% 4% % % % öka mycket öka något vara oförändrad 11 8% minska något 17 4% minska mycket 26-1 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 Köpsug Transport Produkter som ingår i kategorin Transport: utgifter för bil, bensin, reparationer samt månadskort för kollektivtrafiken, men även andra fordon som cykel och moped.

19 Sparande 24 procent av konsumenterna tror att deras sparande kommer att öka under kommande kvartal, vilket är något mindre än vid mätningen i april. 15 procent tror att de kommer att minska sitt sparande. Därmed fortsätter sparviljan att sjunka, men ligger fortfarande på svagt positiva nivåer. Sparviljan sjönk från 13 i april till 9 i juni. Mitt Sparande kommer att 7% 6% 5% 4% % % 14 21% 22 57% öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun minska något 13 5% minska mycket 9 Sparvilja Det som ingår i kategorin Sparande: börs, bank, fonder, överföringar till sparkontot och under madrassen - sparande.

20 TEMA Räntans påverkan och semesterplaner

21 Livsmedel är den kategori som upplevs blivit dyrare Inflation, det vill säga prisförändringar, diskuteras ofta. I detaljhandeln i sin helhet har prisökningarna praktiskt taget legat stilla, medan inflationen (KPI) totalt har ett medelvärde på1,3 procent sedan år 2. Att priserna sammanlagt är oförändrade inom detaljhandeln beror till stor del på att prispressen inom sällanköpsvaruhandeln drar ned priserna, medan priserna på livsmedel ökar. Konsumenterna instämmer i detta. En stor andel av konsumenterna anser att priserna på livsmedel har ökat samtidigt som de anser att priserna för elektronik har sjunkit. Hur upplever du att priserna för följande varor och tjänster har förändrats under de senaste 5 åren? 7% 6% 5% 4% % Priserna har ökat Priserna är oförändrade Priserna har minskat

22 Ränteförändringar påverkar i mindre grad än man kan tro, enligt konsumenterna Konsumenterna själva anser att en förändring av räntan inte påverkar deras konsumtion nämnvärt. I allra minst utsträckning påverkas livsmedelsinköpen medan sparandet är den post som påverkas i störst uträckning. Man fortsätter således att konsumera på samma sätt som tidigare medan man istället ökar eller minskar sitt sparande. Påverkar en förändring, det vill säga en höjning eller sänkning, av bolåneräntan din konsumtion inom nedanstående kategorier? 8% 7% 6% 5% 4% % 1 - Nej, inte alls/i liten utsträckning 3 - Varken eller 5 - Ja, i ganska hög/ hög utsträckning

23 Skatteåterbäringen går till sparkontot Samtidigt som sparviljan är relativt låg under kommande kvartal enligt denna mätning av Köpsuget så är det på sparkontot som konsumenterna planerar att placera sina skatteåterbäringspengar. Därefter är det resor och avbetalning på lån som konsumenterna planerar att lägga pengar på. För många kommer skatteåterbäringen i juni, andra får vänta till i höst. Vad planerar du att spendera din skatteåterbäring på, om du får någon? 4% 35% 25% 15% 5% 24% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 12% 34% %

24 Semestern sker till större del i Sverige Nästan hälften av respondenterna planerar att spendera sin semester i Sverige, vilket driver tillväxten på många av de svenska semesterorterna. Var tionde konsument kommer att spendera sin semester utomlands, vilket gör att en del av konsumtionen hamnar där. Samtidigt är shoppingturismen till Sverige oerhört betydelsefull och drygt var tionde krona (12 procent) i detaljhandeln kommer från utländska besökare som semestrar i Sverige. (Den svenska shoppingturismen 212, Svensk Handel, juli 213) Kommer du att spendera din sommarsemester i Sverige eller utomlands? 5% 45% 4% 35% 25% 15% 5% % 47% 25% I Sverige Utomlands Både i Sverige och utomlands 7% Vet inte 11% Jag kommer inte att ha någon semester i sommar

25 I juli är Sverige nästan stängt en av tre på semester Diagrammet nedan visar när svenskarna planerar att ta semester i sommar. Allt fler tar sen semester men juli är fortfarande den månad där störst andel konsumenter tar semester, och vanligast är vecka När planerar du att ha semester i år? 35% 32% 28% 26% 25% 24% 22% 17% 15% 9% 12% 13% 9% 15% 5% %

26 Bakgrundsfakta om hushållens konsumtion

27 Mat & Dryck ökade mest det senaste året (uppdateras 1 gång per år) Under det senaste året har Mat & Dryck varit det som konsumenterna ökat sin konsumtion mest av. I april månads undersökning angav 15 procent att matkontot ökat mest under det senaste året. Detta stämmer väl överens med det vi sett i detaljhandeln under den senaste tiden. Dagligvaruhandeln har tillsammans med restaurangsektorn haft en bra utveckling under det gångna året. Under de senaste 12 månaderna, vad har du ökat din konsumtion mest av? 25% 26% 15% 5% 15% 12% 11% 7% 6% 6% 4% 3% % Uppdaterad april 214

28 Bokostnader största utgiften under 213 (uppdateras 1 gång per år) Hemmet var den kategori konsumenterna lade ner mest pengar på under 213 Därefter kommer Personligt och Mat & Dryck 1% 1% 12% 18% Sparandet var rekordhögt under 213, sparkvoten låg på 12 procent 11% 22% 32% Mat och dryck Personligt Hemmet Transport Semester Media Sparande Källa: SCB Uppdaterad april 214

29 Kontaktuppgifter För kommentarer: Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling Svensk Handel Erik Boman, pressekreterare Svensk Handel Om undersökningen: Carin Blom, analytiker HUI Research

November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014

November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014 November 214 Köpsuget Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner 25 2 15 +13 1 5 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsuget stiger Optimismen hos svenska hushåll stiger

Läs mer

NR 1, 2014 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar

NR 1, 2014 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar NR 1, 14 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar VÅ R A P E N G A R 1. 2 0 1 4 PENGAMETERN 1.14 1.1 : K O N S U M T I O N S K A K A N F Ö R F Ö R S TA K VA R TA L E T 2 0 1 4 O C H H E L Å R

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen VÄSTERNORRLANDS LÄN Juni 215 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR SVENSK E-HANDEL 1 Intro - Daniel Larsson E-handeln i Sverige Betala på nätet Nordisk utblick Ordlista 4-5 6-19 - 27 28-37 38-39

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer