Augusti Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Augusti 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera"

Transkript

1 Augusti 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Val av färdmedel vid shopping 5. Kontaktuppgifter

3 Sammanfattning Köpsuget landade på plus 4 i augusti, det visar Svensk Handels konsumtionsindikator. Av de tillfrågade tror 21 procent att deras konsumtion kommer att öka under den närmaste månaden samtidigt som 17 procent tror att den kommer att minska. Det betyder att Köpsuget bland svenska konsumenter har sjunkit drastiskt sedan i juni månads mätning. Efter en tid när många har varit lediga och eventuellt rest, ätit ute på caféer och restauranger eller unnat sig ett och annat extra väntas nu svenskarna bli något mer återhållsamma i sin konsumtion. Sparandet är den kategori som spås öka mest under kommande kvartal. I denna rapport är temat färdmedel vid konsumtion. Bilen är ett viktigt färdmedel för många konsumenter, framförallt därför att de vill att det ska vara enkelt att transportera hem varorna de köpt. Köpsuget är på sin lägsta nivå sedan mätningen startades i maj 213. Jag tror att det är en naturlig ambition hos många att hålla igen efter en fantastisk sommar där många har unnat sig lite extra och jag tolkar det inte som en stundande avmattning, säger Jonas Arnberg, chefsekonom på Svensk Handel.

4 Om Köpsuget Konsumtionen i Sverige förändras i allt snabbare takt. Dagens konsumenter är kunniga, kräsna och snabbrörliga. Nya trender uppstår och ersätter gamla sanningar. Med välinformerade, uppkopplade kunder gäller det för företagen att hänga med, inte minst inom detaljhandeln där konkurrensen är hårdare än någonsin och gränsen för vad som är traditionell detaljhandel, besöksnäring och annan tjänsteproduktion håller på att suddas ut. Svensk Handel mäter varje månad handlarnas framtidstro i undersökningen Handelsbarometern och tar nu även ett grepp om konsumenternas framtidsplaner. Denna undersökning, som vi har valt att kalla Köpsuget, visar alltså konsumenternas syn på sin framtida konsumtion. Vi söker svaret på hur köpsugna svenskarna är vid olika tillfällen. Köpsuget ska ses som ett komplement till Handelsbarometern och ett kunskapsunderlag för Svensk Handels arbete med frågor som rör handelsutveckling. Undersökningen Köpsuget görs av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel och kommer att genomföras fyra gånger per år. Köpsuget augusti 214 baseras på en webbenkät där svenskar mellan 18 och 8 år har deltagit. Undersökningen genomfördes under augusti 214.

5 Hushållens köpplaner

6 Köpsuget sjönk i augusti Köpsuget, som är en indikator för konsumenternas framtida konsumtion, landade på plus 4 i augusti Augusti 214 Efter en tid när många säkerligen ökat sin konsumtion är hushållen något mer återhållsamma. Sparandet har vid denna mätning gått om samtliga kategorier och är den kategori som spås öka mest under kommande kvartal Jag kommer att öka min konsumtion Jag kommer att minska min konsumtion Köpsuget Förklaring: Ett nettotal på 4 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 4 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska.

7 Köpsuget Köpsuget har sjunkit från 2 i juni månads mätning till 4 i augusti. Hushållen är fortfarande övervägande optimistiska, däremot har andelen som planerat öka sin konsumtion sjunkit drastiskt sedan den förra mätningen. Konsumenternas framtidstro ligger (enligt Konjunkturinstitutets Barometerindikator) i nivå med det historiska genomsnittet Köpsuget maj 213- augusti 214 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 14 Jag kommer att öka min konsumtion Jag kommer att minska min konsumtion Köpsuget Förklaring: Ett nettotal på 4 betyder att andelen konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka under det närmaste kvartalet är 4 procentenheter högre än andelen som tror att deras konsumtion kommer att minska. OBS. I maj 213 ställdes frågan om hur konsumtionen förväntas öka under den kommande månaden.

8 Framtidstro Utfall Kan konsumenterna förutse sin konsumtion? Det blir allt mer intressant att se om konsumenterna faktiskt kan förutse sin framtida konsumtion. 25 Prognos och utfall 6 Köpsuget följs upp med SCBs statistik över hushållens konsumtionsutgifter*. Vi kommer därför inom en snar framtid att kunna se hur sambandet mellan planerade inköp och utfall ser ut maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug Köpsuget Hushållskonsumtion Källa: SCB 213. *Från och med 213 producerar SCB ny månadsstatistik över hushållens konsumtionsutgifter. Statistiken är en viktig konjunkturindikator eftersom hushållskonsumtionen står för cirka 47 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP).

9 Sparandet spås öka mest under kommande kvartal Sparande går om samtliga kategorier och är den kategori som spås öka mest under kommande kvartal. Fokus ändras nu från Semester och Upplevelser till Transport, Personligt och Hemmet. De största konsumtionsförändringarna finns framförallt inom kategorierna Semester och Mat & Dryck som båda spås sjunka betydligt under kommande kvartal. Hur tror du att du kommer att konsumera under de kommande tre månaderna jämfört med hur du vanligtvis konsumerar? jun 214 aug Förklaring: Nettotalen visar på den procentuella skillnaden mellan de konsumenter som tror att deras konsumtion kommer att öka och de som tror att deras konsumtion kommer att minska.

10 Konsumenternas roligaste köp just nu: datorer och mobiler Vad tror du kommer att vara ditt roligaste inköp och din tråkigaste utgift under den närmaste månaden? Dator/mobiltelefon Bil Resa Löpande räkningar Tandläkarkostnader Kurslitteratur

11 Köpsuget uppdelat på åtta kategorier

12 Mat & Dryck Konsumtionen inom Mat & Dryck spås vara oförändrad under kommande kvartal. Köpsuget Mat & Dryck gick från 25 i juni till i augusti, vilket är den lägsta noteringen sedan start. Min konsumtion inom kategorin Mat & Dryck kommer att 6% 53% 5% 4% 3% 2% 2% 19% 1% 2% 4% % Både restaurangbesök och inköp av öl, vin och sprit förväntas minska. Däremot spås konsumtionen av livsmedel öka något under kommande kvartal maj 213 aug 213 nov 213 april 214 jun 214 aug 14 Köpsug Mat & Dryck Produkter som ingår i kategorin Mat & Dryck: livsmedelsprodukter, café- och restaurangbesök, vin, sprit och öl.

13 Hemmet Konsumenterna spår att konsumtionen inom kategorin Hemmet kommer att öka under kommande kvartal. Däremot är köpsuget inte på lika höga nivåer som för ett år sedan. Köpsuget Hemmet ökade från 6 i juni till 12 i augusti. Många fokuserar gärna på hemmet igen fram emot hösten efter en tid då andra varor och tjänster prioriterats. Utgifter för renoveringar/ nybyggnationer är fortsatt den delkategori som spås öka mest under det närmaste kvartalet tillsammans med el- och värmekostnader. Min konsumtion inom kategorin Hemmet kommer att 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 4% 7 23% % öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug Köpsug Hemmet 11% minska något 6 4% minska mycket 12 Produkter som ingår i kategorin Hemmet: lån, renovering, möbler, prylar, städning, RUT och ROT, uppvärmning, försäkringar, inredning, räntebetalningar, växter etc.

14 Personligt Andelen konsumenter som spår att de kommer att öka sin konsumtion inom kategorin Personligt har sjunkit svagt. Köpsuget Personligt sjönk från 16 i juni till 12 i augusti. Det är framförallt kostnaderna för frisör, tandläkare och sjukvård som förväntas öka. Även konsumtionen inom träning ökar starkt. Min konsumtion inom kategorin Personligt kommer att 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2 1 2% 18 26% % öka mycket öka något vara oförändrad 14 11% minska något 16 5% minska mycket 12-1 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 14 Köpsug Personligt Produkter som ingår i kategorin Personligt: kläder, mode, träning, utbildningar och kurser. Även smink, smycken och optikprodukter ingår, liksom tjänster som skönhetsoperationer, vårdkostnader, tandläkarbesök, frisör, välgörenhet och utgifter för fest och kalas.

15 Media Media ligger återigen i bottenskiktet och konsumenterna spår att konsumtionen inom denna kategori kommer att öka svagt. Köpsuget Media ökade från till 2 mellan juni och augusti. Konsumtionen av hemelektronikprodukter är den delkategori som spås öka mest. Min konsumtion inom kategorin Media kommer att 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2 1% 12% 71% öka mycket öka något vara oförändrad 9% minska något 4% minska mycket maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 14 Köpsug Media Produkter som ingår i kategorin Media: lyssna- eller titta-tjänster som exempelvis Spotify, Netflix, Tv-licens och abonnemang etc. Även kostnader för fysiska produkter som hemelektronikprodukter och tidningsprenumerationer samt uppkopplingstjänster via dator och mobil.

16 Upplevelser Andelen som planerar att öka sina inköp inom denna kategori minskade kraftigt mellan juni och augusti. Köpsuget Upplevelser sjönk från 26 i juni till 9 i augusti, vilket är den lägsta noteringen inom denna kategori sedan start. Det är framför allt konsumtionen av kultur såsom teater-, bio- och museibesök som förväntas öka. Upplevelser såsom vinprovningar och fallskärmshoppning förväntas däremot minska. Min konsumtion inom kategorin Upplevelser kommer att 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 2% 17 2% % öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug % 6% minska något 26 minska mycket 9 Köpsug Upplevelser Produkter som ingår i kategorin Upplevelser: konserter, idrottsevenemang, bowling, bio, teater mm.

17 Semester Köpsuget Semester har minskat starkt mellan juni och augusti. Köpsuget minskade från 36 till 8 och är således den kategori som visar den största konsumtionsförändringen mellan två mätningar. Efter en varm och solig sommar byts nu fokus från semesterinköp till andra varor och tjänster. Många är tillbaka i vardagliga rutiner igen och drar ner på konsumtionen efter sommarens aktiviteter. Min konsumtion inom kategorin Semester kommer att 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 23 18% % öka mycket öka något vara oförändrad 28 7% 9% minska något 36 minska mycket 8-1 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 14 Köpsug Semester Produkter som ingår i kategorin Semester: exempelvis sommarstugan och semesterresan.

18 Transport Andelen konsumenter som spår en ökad konsumtion av transporter sjönk mellan juni och augusti. Köpsuget Transport har gått från 26 i juni till 14 i augusti. Trots att köpsuget inom transport sjunkit är det några delbranscher som spås öka. Dessa är framförallt kostnader för kollektivtrafik samt utgifter för bil. Min konsumtion inom kategorin Transport kommer att 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 17 22% % öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug % minska något 26 3% minska mycket 14 Köpsug Transport Produkter som ingår i kategorin Transport: utgifter för bil, bensin, reparationer samt månadskort för kollektivtrafiken, men även andra fordon som cykel och moped.

19 Sparande 31 procent av konsumenterna tror att deras sparande kommer att öka under kommande kvartal, vilket är mer än vid mätningen i juni. 12 procent tror att de kommer att minska sitt sparande. Sparviljan förväntas alltså öka igen efter att ha sjunkit ett antal mätningar tillbaka. Sparviljan ökade från 9 i juni till 19 i augusti. Mitt Sparande kommer att 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 14 27% % öka mycket öka något vara oförändrad maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug % minska något 9 5% minska mycket 19 Sparvilja Det som ingår i kategorin Sparande: börs, bank, fonder, överföringar till sparkontot och under madrassen - sparande.

20 TEMA Val av färdmedel vid shopping Många kunder tänker på miljön och fler skulle vilja ta cykeln när de handlar. Men bilen dominerar fortfarande och konsumenternas svar visar att bilens betydelse för handeln inte går att bortse ifrån. I stället för bil- och parkeringsförbud måste framtidens handel satsa på att främja alternativ där det är möjligt, säger Magnus Kroon, utvecklingschef på Svensk Handel.

21 Köpcentrum är roligast att handla i En femtedel av de tillfrågade respondenterna hade främst handlat sina sällanköpsvaror i ett köpcentrum eller i en galleria under förra veckan (v. 33). Därefter hade respondenterna angett att de handlade från en e-handelssajt, 15 procent av respondenterna hade angett detta. Respondenterna anser även att det är roligast att handla i ett köpcentrum, följt av cityhandel och e-handelsbutiker. Däremot anser de att bensinmackar och externhandelsområden är relativt tråkiga shoppingplatser. Var är det roligast respektive tråkigast att handla någonstans? 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 36% 9% 19% 3% 14% 5% Roligast 13% 11% 6% Tråkigast 11% % 44% 14% 15%

22 Bilen är det vanligaste färdmedlet vid shopping Bilen är det vanligaste färdmedlet för konsumenterna vare sig de ska handla livsmedel eller sällanköpsvaror. Cykeln används däremot flitigare vid köp av livsmedel samtidigt som en relativt stor andel av respondenterna inte använder något färdmedel för att handla sällanköpsvaror. På frågan om vilket färdmedel konsumenterna skulle vilja använda oftare (om det var möjligt) svarade nästan en tredjedel att de skulle välja cykeln. Hur ofta använder du följande färdmedel när du handlar livsmedel respektive sällanköpsvaror? 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% 62% 64% 31% 34% Livsmedel 24% 15% 17% 8% Sällanköpsvaror (de som angett ofta/alltid) 18% 14% Om det var möjligt, vilket/vilka färdmedel skulle du vilja använda oftare när du handlar? 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 22% 2%

23 Enkel hemtransport är ett viktigt argument för att ta bilen vid shopping En förklaring till att många konsumenter tar bilen när de ska handla är att de anser att det är mycket viktigt att enkelt kunna transportera hem varorna. Även snabbheten ger ofta bilen en fördel vid konsumtion och många konsumenter tar bilen till externa handelsområden, köpcentrum och när de ska storhandla. Det är däremot inte lika vanligt att ta bilen in till city, enligt undersökningen. Vad är viktigt för ditt val av färdmedel när du handlar? 7% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 38% 31% 23% 5% 34% 3% 1% 39% 26% 24% 7% 41% 23% 18% 1% Oviktigt Inte så viktigt Viktigt Mycket viktigt

24 Bakgrundsfakta om hushållens konsumtion

25 Mat & Dryck ökade mest det senaste året (uppdateras 1 gång per år) Under det senaste året har Mat & Dryck varit det som konsumenterna ökat sin konsumtion mest av. I april månads undersökning angav 15 procent att matkontot ökat mest under det senaste året. Detta stämmer väl överens med det vi sett i detaljhandeln under den senaste tiden. Dagligvaruhandeln har tillsammans med restaurangsektorn haft en bra utveckling under det gångna året. Under de senaste 12 månaderna, vad har du ökat din konsumtion mest av? 3% 25% 26% 2% 15% 1% 5% 15% 12% 11% 1% 7% 6% 6% 4% 3% % Uppdaterad april 214

26 Bokostnader största utgiften under 213 (uppdateras 1 gång per år) Hemmet var den kategori konsumenterna lade ner mest pengar på under 213 Därefter kommer Personligt och Mat & Dryck 1% 1% 12% 18% Sparandet var rekordhögt under 213, sparkvoten låg på 12 procent 11% 22% 32% Mat och dryck Personligt Hemmet Transport Semester Media Sparande Källa: SCB Uppdaterad april 214

27 Kontaktuppgifter För kommentarer: Jonas Arnberg, chefsekonom Svensk Handel Magnus Kroon, ansvarig för handelsutveckling Svensk Handel Erik Boman, presschef Svensk Handel Om undersökningen: Carin Blom, analytiker HUI Research

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera

Juni 2014. Köpsuget. En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Juni 214 Köpsuget En indikator över hur svenska hushåll planerar att konsumera Innehåll 1. Sammanfattning 2. Om Köpsuget 3. Hushållens köpplaner 4. Tema: Räntans påverkan och semesterplaner 5. Kontaktuppgifter

Läs mer

November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014

November 2014. Köpsuget. Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner +13. maj 2013 aug 2013 nov 2013 apr 2014 jun 2014 aug 2014 nov 2014 November 214 Köpsuget Svensk Handels indikator över hushållens inköpsplaner 25 2 15 +13 1 5 maj 213 aug 213 nov 213 apr 214 jun 214 aug 214 nov 214 Köpsuget stiger Optimismen hos svenska hushåll stiger

Läs mer

NR 1, 2014 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar

NR 1, 2014 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar NR 1, 14 VÅ R A PENGAR TEMA: Konsumenterna semesterplanerar VÅ R A P E N G A R 1. 2 0 1 4 PENGAMETERN 1.14 1.1 : K O N S U M T I O N S K A K A N F Ö R F Ö R S TA K VA R TA L E T 2 0 1 4 O C H H E L Å R

Läs mer

E-barometern sömlös handel

E-barometern sömlös handel E-barometern sömlös handel Förord E-handeln med varor fortsätter att visa starka tillväxttal. Under första kvartalet 2015 ökade nätförsäljningen med 19 procent, jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid.

e-barometern Trygghet och julhandel Tema: Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln I år är julen e-handlarnas tid. e-barometern Q3 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Tema: Trygghet och julhandel I år är julen e-handlarnas tid. Trygghet och bekvämlighet lockar till julklappsinköp

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2015 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Digitala handeln i Sverige Detta är sjätte året som Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten

Läs mer

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln

TEMA JUL. Så tycker konsumenterna om julhandeln TEMA JUL Så tycker konsumenterna om julhandeln Även i år ser vi att miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för konsumenterna inför julhandeln. Hem och familj betyder mer än julklappar för att komma i

Läs mer

Ett starkt år för svensk e-handel

Ett starkt år för svensk e-handel Ett starkt år för svensk e-handel Förord Konsumenterna fortsatte under 2014 att lägga en allt större andel av sina inköp av varor på nätet. Den svenska detaljhandelns försäljning över internet ökade med

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT

e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research ÅRSRAPPORT e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 2013 ÅRSRAPPORT Omnichannel Omnichannel är integrerade fysiska och digitala kanaler mellan vilka kunder kan röra sig för att

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR

61% SVENSK E-HANDEL 50% NYA KONSUMENTER HANDLAR I MOBILEN UNDER 2013 DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR WWW.DIBS.SE SVENSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGA RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OCH BETALNINGAR 50% NÄR DE HANDLAR PÅ NÄTET AV ALLA KONSUMENTER I NORDEN VILL LAGRA SITT KORTNUMMER 733 000 NYA KONSUMENTER HANDLAR

Läs mer

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research

E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research E-barometern ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research Om PostNord Om Svensk Digital Handel Om HUI Research PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt.

e-barometern Julhandeln PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. e-barometern PostNord i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research Q3 2013 Tema: Julhandeln Julens e-handel spås fortsatt stark tillväxt. »FÖRORD När detta skrivs i början av november har många

Läs mer

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011

e-barometern Q2 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q2 2011 e-barometern Q2 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD P osten i samarbete med Svensk Distanshandel

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research

e-barometern 2012 ÅRSRAPPORT Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern 2012 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln ÅRSRAPPORT Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research » E-handelns utveckling»förord Det svenska e-handelsåret 2012

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer