Mobil TV. En användbarhetsstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil TV. En användbarhetsstudie"

Transkript

1 Kandidatuppsats i Interaktionsdesign av Daniel Björk, vårterminen Malmö Högskola, instutitionen för Konst, Kultur och Kommunikation. Författare: Daniel Björk Handledare: Michael Svedemar Uppdragsgivare: TAT The Astonishing Tribe

2 Kandidatuppsats i Interaktionsdesign Daniel Björk, vårterminen 2006 Malmö Högskola Konst, Kultur och Kommunikation SE Malmö Sverige

3 Abstract Bachelor thesis in Interaction Design by Daniel Björk, spring term Malmö University, School of Arts and Communication. This bachelor thesis is a student project about mobile TV for the Swedish software technology and design company TAT The Astonishing Tribe. The TV medium is on the move, literally. Moving out from it s static environment in people s homes out on the street as a non static medium, exactly what happened with the telephone for a couple of years ago. At the same time TV becomes more connected to the individual because every person that is watching mobile TV will make there own choices and buy there own mobile TV subscription. But what is mobile TV? The purpose is to investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? In my research I will investigates how the TV functionality can be integrated in the mobile phones of tomorrow and how mobile TV will affect or cooperate with the regular TV and how the usage of these two mediums will eventually change. The goal with this project is to develop a concept for mobile TV that will be visualized in form of a flash-simulation and that will show the interaction between the user and the mobile TV. Nyckelord Mobiltelefon, TV, mobilitet, media, kommunikation, frihet, integrerad, personlig.

4 Förord För att ha gjort detta examensarbete möjligt att genomföra vill jag här framföra ett stort tack till de personer som hjälpt mig under arbetets gång. Jag vill börja med att tacka TAT The Astonishing Tribe för att dem gett mig chansen att göra mitt examensarbete där. Det har varit en spännande och intressant upplevelse. Jag vill speciellt tacka Per Ögren, Vice President of User Experiences, för all värdefull input och feedback jag fått under projektets gång. Jag vill tacka min handledare Michael Svedemar för den utomordentliga handledningen och den positiva inställningen till mitt arbete. Jag vill även tacka mina respondenter som ställde upp och gjorde användbarhetstester och gav mig värdefull data för projektet. Slutligen vill jag tacka min älskade Marie för att hon stått ut med mig under mina perioder av ångest och att hon varit ett stort stöd under hela examensarbetet. Tack! Daniel Björk Malmö,

5 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Bakgrund Bakgrund till projektet TAT The Astonishing Tribe Problemområde och forskningsfrågor Syfte och frågeställning Teknik olika plattformar för mobil TV 4 3. Kontext Bruksmiljö Funktionella krav Icke funktionella krav Målgrupp användare Persona Scenario TV ett medium i förändring Interaktionsdesign Metodval och genomförande Litteraturstudie Intervjuer med aktörer Konceptunderlag Användarstudie Persona Scenario Konceptförslag Mock-up Low-fi prototyp High-fi prototyp Använbarhetstest av low-fi prototyper Enkätundersökning Enkätfrågor Konceptutvärderingsmartris Expertutlåtande Designprocess Designprocess i teorin Förarbete Avgränsning Konceptutveckling Utvärdering av konceptförslag Vidareutveckling av koncept Prototyp arbete Designprocessen steg för steg 30

6 6. Resultat och analys Resultat av använbarhetstest av low-fi prototyper Konceptutvärdering Slutdiskussion Referenslista Appendix 35 Appendix A: Projektplan 35 Appendix B: Exempel på programidé för mobil TV 38 Appendix C: Specifikation för display och knapplayout 39 Appendix D: Bildanpassning (horisontell läge) 40 Appendix E: Integration av interaktivatjänster i TV-program 41 Appendix F: Konceptförslag 1 42 Appendix G: Konceptförslag 2 45 Appendix H: Konceptförslag 3 48 Appendix I: Konceptförslag 4 51 Appendix J: Mock-up av koncept 1 54 Appendix K: Mock-up av koncept 2 58 Appendix L: Mock-up av koncept 3 63 Appendix M: Mock-up av koncept 4 67 Appendix N: Uppgifter för användbarhetstester 71 Appendix O: Resultat av enkätundersökning 73 Appendix P: Vidareutveckling av koncept 79 Appendix Q: Mock-up av vidareutvecklat koncept 87 Appendix R: Slutligt koncept med grafiskt gränssnitt 94 Appendix S: High-fi prototypen 104

7 1. Inledning Den tekniska utvecklingen upplevs gå allt fortare och tekniken finner hela tiden nya användningsområden. Det mesta av tekniken används i vår tid till att underhålla oss, ge oss upplevelser och att göra våra liv mer omväxlande. TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Samtidigt blir TV-tittandet mer kopplat till individen i och med att varje person som tittar på mobil TV gör egna val och köper sitt eget mobil TV-abonnemang. Ett tydligt tecken på hur TV och mobiltelefoni är på väg att integreras är det faktum att elektronikhandlarna från och med i maj har skyldighet att anmäla alla som köper mobiltelefon till Radiotjänst, eftersom man måste ha en TV-licens om man äger en telefon som kan ta emot TV-sändningar. De som betalar licens idag behöver dock inte betala dubbelt. Det finns även andra regelmässiga frågor som ställs på sin spets när TV-sändningarna tar plats i telefonerna, därför att det är två olika tekniker med skilda regulativa system som förs ihop till en tjänst (www.teracom.se/?page=1557&display=5960:6482, ). På uppdrag av det svenska mjukvaruteknik- och design bolaget TAT The Astonishing Tribe, ska jag sätta mig in i vad mobil TV är för något och vad det kan tänkas innebära för användarna. För att undersöka detta och nå fram till ett slutresultat har jag under 20 veckors tid genomfört en användbarhetsstudie av mobil TV. Där jag har undersökt hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverkar med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. Målet har varit att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flashsimulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV. 1

8 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund till projektet På senare tid har möjligheterna för TV relaterade teknologier ökat kraftigt. Det är redan idag möjligt att se TV program över GPRS och 3G i sin mobiltelefon, TV program kan köpas och laddas ner via itunes till Apple ipods och vanliga TV program integrerar mer och mer interaktivitet mellan sig och sina tittare. Tester av olika tekniska plattformar för mobil TV görs över hela världen. Men vad är mobil TV? Hur påverkar mobiliteten och tittarens kunskap innehållet i ett TV program? Vilka möjligheter uppstår när tittarna kan kommunicera tillbaka med bilder, text, ljud och video? Hur kommer apparaten som har funktionaliteten för mobil TV att fungera? Och vilka är de näst kommande killer funktionerna och finesserna (egen tolkning av TAT:s uppdragsbeskrivning, )? Enligt (Ludvig Linge, Co-founder på TAT, 2006) representerar de mobil TV lösningar som finns idag, tekniska lösningar och är typiska serverinfrastruktur, codecs och sällan någon mjukvara som kör i mobiltelefonen. Som Interaktionsdesigner och i det här projektet får jag nu möjligheten att vara med vid utvecklingen av framtidens teknologiska produkter och jag tycker att användarcentrerad design är ett steg i rätt riktning när det gäller utveckling av nya tekniska artefakter. På uppdrag av det svenska mjukvaruteknik- och design bolaget TAT The Astonishing Tribe, ska jag sätta mig in i vad mobil TV är för något och vad det kan tänkas innebära för användarna. 2.2 TAT The Astonishing Tribe TAT är ett svenskt mjukvaruteknik- och design företag, som erbjuder produkter och tjänster för att särskilja och förhöja användarens upplevelse av portabla enheter. Bolaget startades 2002 och har utvecklat en teknik för att styra användargränssnitt för mobiltelefoner. Grundarna hade en passion för digitala visuella upplevelser och trodde på att kombinationen av estetik och teknik framgångsrikt skulle kunna tillämpas inom mobilindustrin. Passionen uppstod från år av högt prisade åtaganden i internationella tävlingar för datorgrafik och konsulterande inom området. Idag har de sex grundarna expanderat företaget genom att anställa över 50 grafiska designers, interaktionsdesigners, ingenjörer och innovatörer. Deras affärsverksamhet fokuseras på grafiska användargränssnitt (GUI), som tillåter deras kunder att pressa de visuella gränserna från massmarknad och lika så särskilja sina enheter. Man är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med att skapa mer visuellt tilltalande enheter på kortare tid och på så vis öka deras marknads andelar. Med deras egen utvecklade tekniska plattform Kastor, skapar man skräddarsydda och enhetliga användargränssnitt, oberoende av underliggande plattform och operativsystem. Uppskattningsvis finns TAT:s teknologi i miljoner enheter världen över (egen tolkning från ). 2

9 2.3 Problemområde och forskningsfrågor Jag vill undersöka hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverka med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. På vilket sätt ska en handhållen enhet utformas, för att ge tittaren en så god upplevelse som möjligt? Hur ser TV mobilen optimalt ut estetiskt och funktionellt? Vad innebär skalningsproblematiken, för den som vill se ett program? Hur kompensera för den "lilla" bildytan? 2.4 Syfte och frågeställning Projektetuppdraget är medvetet ganska brett formulerat för att man på TAT vill att jag som student ska komma på den idé och inriktning som jag vill ta inom det redan satta området. TV is on the move, literally. Moving out from it s static environment in people s living room into the palm of every hand. But what is mobile TV? Tests of the different technical Mobile TV platforms are being conducted around the world. Already today it s possible to view TV shows over GPRS and 3G in mobile phones, TV shows can be bought and downloaded via itunes to Apple ipods and regular TV shows are integrating more and more interactivity between them and their viewers. How does the mobility and the knowledge of the viewer affect the contents? What opportunities arise when every viewer can communicate back with image, text, sound and video? How will the devices work that hold mobile TV functionality? And which are the next killer functions and features?» Your mission Investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? (TAT:s uppdragsbeskrivning, 2006). Syftet är alltså att undersöka vilka band, möjligheter och kopplingar det finns mellan traditionell TV och mobiltelefoner. Vilka nya band kommer att skapas mellan mobil TV och traditionell TV? Vilken typ av program kan man tänkas vilja se? Hur kommer användaren av mobil TV att bete sig och hur kommer mobil TV att användas? När? Och var? Vilken form kommer de nya finesserna och funktionerna att ta i den mobila världen? Och hur kommer de att påverka andra redan befintliga mobila funktioner (egen tolkning av TAT:s uppdragsbeskrivning, 2006)? Målet med projektet är att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flash-simulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV. 3

10 2.5 Teknik olika plattformar för mobil TV Ett hett ämne i telekomvärlden just nu är mobil TV. Hittills har mobil TV inneburit streaming video över 3G-näten och även i vissa fall GSM-nätet. Men nya teknologier för äkta broadcasting är på gång. Den teknik som används i mobilnäten idag för att distribuera video är endast av så kallad unicast karaktär, en till en, det vill säga att för varje tillkommen tittare öppnas en ny videoström. Det innebär att ett begränsat antal tittare per radiobasstation kan titta samtidigt. Fördelen med dessa nät är möjligheten till on-demand-tjänster. Broadcasting, det vill säga en till många, är oberoende av hur många som tittar. För att möjliggöra det i den mobila världen krävs med största sannolikhet ett annat distributionsnät än de befintliga mobiltelefonnäten. Det finns idag huvudsakligen två standarder för mobil broadcast av TV, DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) och T-DMB (Terrestrial-Digital Mobile Broadcast). DVB-H baseras i grunden på standarden för marksänd digital TV, DVB-T. Anledningen till att DVB-T inte direkt går att använda för handhållna TV-mottagare är främst på grund av den relativt höga effektförbrukning som DVB-T-mottagarna kräver. DVB-H sänder signalen i skurar vilket gör att mottagaren kan vila mellan skurarna av data och på det sättet sparas batteritid i mottagaren. Nackdelen blir dock att sändningen alltid blir fördröjd en viss tid. Omfattande tester av DVB-H har utförts i Finland och just nu testas DVB-H i Sverige av Teracom. Det befintliga DVB-T-nätet går dock inte att använda för DVB-H utan omfattande tillbyggnad/modifiering. T-DMB är baserad på digitalradio-standarden DAB. Där finns idag redan till viss del sändarnätet men det krävs en mindre modifiering för att möjliggöra T-DMB fullt ut. I Korea sänds reguljär mobil TV med T-DMB och där även med den satellitbaserade varianten S-DMB. I Norge har NRK har testat T-DMB i sitt DAB nät med goda resultat. Även i Sverige har det gjorts vissa tester med T-DMB. Det finns dessutom uppstickare i form av t ex MBMS och WiMAX. MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) är en teknologi för broadcast i de befintliga mobilnäten (både UMTS/3G och GSM). WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) är trådlöst bredband med lång räckvidd där mobil IPTV skulle kunna vara en modell. Hur framtiden ser ut för broadcasting av mobil TV i Sverige är ännu oklart ur både teknisk, ekonomisk och juridisk synvinkel (http://svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=22143&a=501306, ). 4

11 3. Kontext 3.1 Bruksmiljö Det kan många gånger finnas ett värde i att kunna se på TV när man så att säga är på väg. För pendlare som använder allmänna kommunikationer, på offentliga platser som exempelvis järnvägsstationer, på caféer, i väntrum, i stormarknadsköer och så vidare kan det vara ett underhållande sätt att fördriva tiden. Det finns också ett behov av mobiliteten i den mer privata miljön som i bilen, i taxin, i sommarstugan, hemma på altanen eller balkongen, att ha tillgång till TV överallt är en intressant möjlighet. Till och med i familjen och hemmet kan man vilja ha en egen personlig mobil TV. TV är den enda stora tjänst som saknas i dagens mobila apparater, där det redan finns röstsamtal, SMS, Internet, radio, mp3-spelare, kamera för still- och rörliga bilder (Södergård, 2003: 3). 3.2 Funktionella krav Om tittarna skall ta till sig mobil TV måste det vara lätt att använda. Vid utveckling av användargränssnitt måste hänsyn tas till hur TV:n används, i vilka situationer man tittar och i vilket syfte. Det är viktigt att tittaren får återkoppling på sina interaktiva aktiviteter. Aktivt tittande kräver mer av tittaren än passivt. Det innebär att man inte kan betrakta konsumenterna som en homogen grupp när man utvecklar nya apparater. Användbarheten är kopplad till den individuella förmågan och vid utvecklingen av digital television måste man ta hänsyn till människans olika förmågor som: minne, perception, uppmärksamhet, inlärning osv (Södergård, 2003: 25). In fact, we can think of these operations as well as HCI in general as balancing between the two poles of computer logic and human logic, by which I mean the everyday ways of perception, cognition, causality, and motivation in short, human everyday existence (Manovich, 2001: 180). 3.3 Icke funktionella krav Ett viktigt men icke funktionellt krav är att konceptet ska vara lätt att förstå sig på, för att det inte ska ta någon tid innan användaren är redo att börja använda sin mobil TV. 3.4 Målgrupp användare Målgruppen som jag har arbetat med i första hand är män mellan år, med ett intresse för ny teknik och framkom genom ett resonemang om vem som kan tänkas vara intresserad av att ha TV i mobilen och eftersom tidigare intervjuer (se intervjuer med aktörer: s. 12) visade att man än så länge inte såg någon större efterfrågan på TV i mobilen och därmed inte kunde bidra som grund för intressenter och målgrupp. När det gäller målgrupp så är det väldigt beroende på när i tiden man pratar. Det känns inte särskilt osannolikt att alla kommer ha och använda TV i mobilen framöver, men just nu tänker folk på TV som TV:n i vardagsrummet fast i mobilen och inte på de möjliga programidéer och möjligheter som finns i det mobila formatet. Det jag tänker på är TV:ns ökade tillgänglighet, individuellt innehåll och på TV program som integrerar mer och mer interaktivitet mellan sig och sina tittare. 5

12 Ny teknik anammas alltid av män och är det teknik som dessutom är dyr, så är åldern kring (Per Ögren, VP User Experiences på TAT, 2006). Jag förlitar mig på vad min uppdragsgivare säger angående målgrupp och eftersom jag vill göra ett så tillfredställande arbete som möjligt. Men i min design har jag även tagit andra som inte är lika teknikorienterade i åtanke, för även de ska kunna använda sig av konceptet. De är troligen inte dem första som kommer att köpa en mobiltelefon med TV funktionalitet, men de kanske gör det något år senare. För att ta del av användaren under utvecklingsprocessen och lättare sätta mig in i brukssituationen av mobil TV utvecklar jag persona och scenario (se persona, scenario: s. 13) Persona Erik Hagman, är 29 år och uppväxt i Torsby på Värmdö strax utanför Stockholm. Nu är han gift och bor tillsammans med sin fru Eva och sin fyra år gamla son i en villa i Skåne i Vellinge kommun. Det bästa Erik vet, är att komma hem efter en lång arbetsvecka, till en lugn och skön hemmakväll. Han hinner natta sin lille son och sen sätter han och hans fru sig framför TV:n i vardagsrummet. Det brukar faktiskt bli så att de äter middag tillsammans framför TV:n. För att göra det lite mysigare så brukar de släcka ner belysningen och tända några levande ljus. Vad som visas på TV:n just då är mindre viktigt, det kan var någon dokusåpa eller komediserie. Erik och hans fru brukar prata om vad som hänt under dagen och om hur det går för deras lille son Max. Efter det att Erik har ställt in disken i diskmaskinen, brukar de se en film ihop om det orkar, annars brukar det bli någon form av debattprogram, innan de båda är så trötta att de går och lägger sig. Detta är en typisk TV-kväll hemma hos familjen Hagman. Erik är sedan ca. fyra år tillbaka anställd som systemutvecklare på Tetra Pak. Han har inte varit så långvarig på sina tidigare arbetsplatser, då branschen har varit ojämn den senaste tiden när det gäller behov av arbetskraft. Allt ställdes på sin spets när hans fru väntade Max, deras nu fyra år gamla son. Visst tjänade Erik bra med pengar som konsult, men tryggheten som man gärna vill ha när man bildar familj fanns inte. Han sökte därför ett jobb som gav honom den tryggheten, gick ner i lön till i månaden, och familjen fick flytta ner till Skåne och närmare kontinenten. Något annat som Erik fick offra var fotbollen, något som har följt Erik sen han var liten grabb. Intresset finns fortfarande kvar, men nu gäller det mer att hänga med i vad som händer i de olika fotbollsligorna ute i Europa. Detta är också ett hett samtalsämne bland hans manliga arbetskollegor. Han reser mycket i arbetet och är därför inte hemma så ofta som han hade önskat. Eriks arbetsplats kan variera från dag till dag, beroende på vilka uppdrag han får, och det krävs av Erik att han är flexibel. Ofta handlar det om att han tillsammans med representanter från en avdelning tittar på hur deras system fungerar och på vad som kan och bör förbättras. Det är sedan upp till Erik och hans arbetskollegor att försöka hitta lösningar på problemet och integrera dem i systemet. Ibland löser man det på plats och andra gånger tar Erik med sig arbetet hem till kontoret i Köpenhamn. På kontoret har han en fast arbetsplats, med skrivbord och en dockstation där han kopplar in sin bärbara dator. När Erik inte är ute och reser så hitta man oftast honom på sitt kontorsrum eller i något av de stora mötes-/konferensrummen. Han trivs med att lösa problem och nästan varje dag är det något nytt som dyker upp. 6

13 Eriks arbetskollegor uppskattar hans lättsamma arbetsstil även om han är väldigt fokuserad när det gäller att lösa ett problem. De hinner med en hel del skämt och snack om fotboll under en arbetsdag. De brukar ofta skämta om att han spenderar mer tid med sina arbetskolleger än med sin familj, vilket i och för sig är sant. Erik och hans fru kommunicerar ofta genom mobiltelefonen, främst pratar de med varandra på kvällarna, annars brukar kommunikationen ske via SMS. Han försöker kompensera det genom att ta lite längre ledigt när det väl ges möjlighet till det. Det har inte blivit några längre resor som Erik och hans fru gett sig iväg på sen Max kom in i bilden. Erik brukar ta med sin familj upp till hans föräldrar i Stockholms skärgård. Där har dem en egen liten skärgårds ö med en röd stuga, brygga och tillhörande eka, som de gärna åker ut i om vädret tillåter. Erik uppskattar att kunna var ute i naturen, han och hans familj brukar ta långa promenader. Han och hans far brukar ge sig ut med ekan i skärgården för att fiska. Detta är avkoppling för Erik, att få vara med sin familj och inte behöva tänka en tanke på jobb. Det ända han kan sakna där ibland är en TV. Eriks föräldrar har visserligen en TV ståendes i stugan, en som är snart 15 år gammal. Programutbudet i skärgården är inte särskilt brett heller. SVT sänder sporten ca. fyra gånger om dagen och det är inte alltid de tar upp senaste fotbollshändelserna i ligafotbollen. Filmerna som visas har Erik oftast redan sett tidigare och det är sällan det visas en film som han kan tänka sig att se igen. Det är för långt att åka in till närmsta videobutik och ofta blir det att Erik och hans familj ser samma program som föräldrarna väljer att se på. När Erik har ledigt från arbetet, tar han med sin son till lekplatsen, annars brukar det vara hans fru Eva som gör det om vardagarna. Erik hade gärna sett sin lille son bli en riktig fotbollsspelare en dag och brukar därför försöka lira lite boll med honom, det tycker de båda är väldigt roligt. De kan vara ute i flera timmar så att kinderna hinner bli alldeles rosenröda innan de kommer hem igen. Erik och hans fru har gemensamma vänner som alla bor kvar i Stockholmstrakten. De umgås inte så mycket med varandra längre, de har firat några midsomrar ihop, men nu hörs de av på telefon någon gång då och då. Max är den som tar upp den mesta av deras lediga tid och de får ta varje tillfälle i akt till umgänge. Tillsammans roar de sig med att lyssna på musik, se på TV eller film och då är det ofta något de hyrt i videobutiken eller som Erik laddat ner från Internet. Eftersom Erik arbetar med systemutveckling och datorer är datorn ett annat stort intresse och han är väldigt mån om att ha det senaste mjukvaran hemma. När han har lite tid för sig själv brukar han surfa runt och ta del av IT-nyheter och kolla sin privata mail Scenario Det är måndag morgon och Erik är på väg till arbetet. Som vanligt har han inte tid att äta frukosten hemma, så han får äta den i tågets bistro. Medan Erik sitter där och äter sin frukost och dricker sitt kaffe, passar han på att titta på de senaste nyheterna. Han tar upp sin mobil ur fickan och slår på TV:n och väljer nyhetskanalen som vi kan kalla för Metro TV. Nyheter är något som Erik gärna tar del av och det brukar ofta leda till samtalsämne bland arbetskollegerna. Erik tycker det är smidigt att ha nyheterna i sin mobil, kanalen han tittar på påminner om tidningen Metro, fast i mobil TV format. Den är en bra mix av internationella och lokala nyhetshändelser som sänds i ett intervall av 10 minuter, och så fort det händer något nytt kommer det med vid nästa sändningstillfälle. Det lokala nyhetsinnehållet är beroende av var man befinner sig med sin mobil TV och eftersom Erik idag åker mellan Malmö och Köpenhamn, hinner han ta del av både nyheter från Malmö- och 7

14 Köpenhamnsregionen, lagom till att det är dags att stiga av tåget på Köpenhamns huvudbangård och ta sig till kontoret. På Eriks avdelning har man alltid ett frukost möte varje måndag där man går igenom vad som hänt under den gångna veckan och vad som händer framöver. På mötet sitter Erik bredvid Hans Hansson som också är systemutvecklare. Hans och Erik blev anställda ungefär samtidigt och har varit arbetskollegor sen dess. Hans frågar Erik vad han har haft för sig i helgen och om han hunnit se helgens fotbollsmatcher? Erik som annars brukar ha koll på fotbollsresultaten svarar att han inte har haft tid i helgen, att det har varit mycket med hans lille son Max. Hans är snabb med att berätta resultaten och tycker att Erik borde se det snygga målet som Ronaldinio hade gjort i senaste matchen. Efter mötet tar Hans fram sin mobil och slår på TV:n för att visa målet för Erik. På mobilen visas en sammanfattning av de senaste fotbollshändelserna och han spolar snabbt fram till sekvensen med Ronaldinios snygga mål. Båda två utbrister - helt otroligt! De bestämmer sig för att käka lunch ihop senare under dagen. När arbetsdagen är slut och det är dags för de båda arbetskollegerna att åka hem. De får platser mitt emot varandra på tåget. Båda är trötta och känner för lite lättsam underhållning. De nickar åt varandra och sätter på sig sina hörlurar och slår på TV:n på sina mobiler. Vid den här tiden brukar det nämligen sändas ett frågeprogram som påminner om vem vill bli miljonär, som Erik och Hans brukar titta på och se vem som lyckas få ihop flest poäng. Ibland är Erik för trött för att delta aktivt, men kan ändå tänka sig att titta på programmet för att han tänker att han iallafall kanske lär sig något nytt. Idag deltar båda aktivt i programmet genom att svara på frågorna som ställs i programmet. Till varje fråga får de fyra möjliga svarsalternativ och de svarar genom att välja svarsalternativ med hjälp av knappsatsen på mobilen. Om de väljer att spara svarsstatistiken, kan de skicka upp den till programmet och då tävla mot dem med bäst resultat och möjlighet till den stora vinsten. Erik tycker det är ett kul nöje och man kan ju göra det tillsammans med andra, vare sig de har en egen mobil TV eller tittar på samma. När Erik väl är hemma är klockan över sex, hans fru har redan påbörjat middagen och Max sitter framför TV:n och tittar på barnprogram. Erik går in och säger hej till sin fru och säger att han ska försöka få lille Max i säng. Men Max vill inte gå och lägga sig för han vill se färdigt barnprogrammet först. Han får låna pappas mobil och ser slutet på sitt barnprogram på sitt rum samtidigt som Erik försöker få borstat tänderna på honom. När Erik väl har fått lille Max i säng, sätter han på ett sagoprogram som Max tittar på tills han så småningom somnar. Eriks fru Eva meddelar att maten är färdig och de sätter sig ner framför TV:n. Erik och hans fru äter och pratar om vad som har hänt under dagen. När man ätit färdigt tar Erik ut disken och sätter den i diskmaskinen. Det är ett debattprogram som visas på TV och idag handlar det tydligen om att man tycker man har höga skatter i Sverige. Eva har varit inne i Max rum och hämtat Eriks mobil TV och hon deltar nu i debatten. Hon har skickat in ett inlägg och hoppas på att det ska bli uppmärksammat av programledaren. Erik säger till sin fru att hon borde skaffa sig en egen mobil som kan ta emot TV sändningar och sätter sig ner bredvid henne igen och fortsätter att se på programmet. Ibland tittar Erik på TV i sin mobil om de andra i familjen vill se något annat program i vardagsrummet, då slipper det bli tjafs om vem som ska se vilket program. På morgonen vaknar Erik av att hans alarm på mobilen ringer. Idag ska han resa till Italien för att hjälpa till med att ett nytt system som man håller på att implementera. Han tar bilen till flygplatsen och är framme cirka en och en halvtimme innan flyget ska lyfta. Medan Erik sitter 8

15 och väntar tar han fram sin mobil TV och tittar på en serie som han följer. Det är en komedi som visas i små korta avsnitt på omkring 15 minuter och passar perfekt när man har lite tid att slå ihjäl. Erik upptäcker även att det finns en ny kanal, det måste vara för att han befinner sig på flygplatsen tänker Erik och tittar nyfiket på vad som visas. Det visar sig vara reklam för några av butikerna som finns på flygplatsen och evenemang i öresundsregionen. Erik ser bland annat en reklamfilm för en konsert som ska hållas i Parken i Köpenhamn och det är med hans fru Evas absolut största favoriter när det gäller musik. Erik är också rätt förtjust i musiken dem spelar, så han tänker att detta kanske hade varit något att överraska henne med på sin födelsedag? Han bestämmer sig snabbt, aktiverar programtjänster och klickar på en meny som visas i samband med reklamen för att göra en beställning av två biljetter. Nöjd och förväntansfull inför vad hans fru ska säga och reagera beger han sig på planet som strax ska lyfta. Under sin vistelse i Italien bor Erik i en lägenhet som ägs av företaget. Lägenheten består av ett rum och ett litet pentry samt en toalett med dusch. Det är inte särskilt hemtrevligt, men Erik tänker att han ändå bara är där för att jobba, och i lägenheten kommer han ju ändå bara att sova. Det har varit sena kvällar hela veckan och imorgon ska Erik åka hem. Han sitter i lägenheten och tittar på sin mobil TV. Något som Erik uppskattar och tycker är bra med mobil TV, är att han kan titta på sina favoritprogram hemifrån när han är på resande fot, som nu när han är i Italien och arbetar. Ett meddelande dyker upp på mobil TV:ns skärm, det är Eva hans fru som ringer. Erik väljer att ta emot samtalet och ljudet på TV:n tystas ner så att han kan svara. Erik berättar att han kommer hem under morgon dagen, men att det troligtvis blir sent och att han har en överraskning till henne. Efter samtalet lägger Erik på och ljudet på mobil TV:n återgår till samma läge som tidigare. Eriks fru blev jätte glad när han berättade om biljetterna till konserten. Det har nu gått några veckor och det är dags för ett besök i Parken i Köpenhamn. Erik har haft tur som kommit över biljetter, för det är nämligen många som inte lyckats få tag i några alls. Parken är fullsatt och Erik och hans fru får platser ganska långt bak. Man kan skymta vad som händer på scenen längre fram. Både Erik och Eva tycker det är okej, de är ju så sällan de två kommer iväg och göra något tillsammans, utan Max. Men visst hade det varit roligt att få se mer en bara en glimt av favorit artisten. Erik tar upp sin mobil TV och man sänder konserten även där, så Erik och Eva ser lika bra om inte bättre än de som har platser längre fram. 3.5 TV ett medium i förändring TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Enligt mediagurun Marshall McLuhan som myntade uttrycket the medium is the message, så är media i förstahand en utbyggnad av våra kroppsdelar och sinnen. Telefonen byggde ut örat och röstorganen, d. v. s. blev ett slags sinnesförstärkare. Med televisionen utbyggdes känselsinnet, eller samspelet sinnena emellan, och därmed drogs på ett ännu intimare sätt hela sinnes- och upplevelseapparaten in i mediaprocessen (McLuhan, 1999: 281). 9

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna.

Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik Höstterminen 2012 Användning av mobilapplikationer i smartphones hos unga vuxna. En fallstudie bland

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING Student: Jenny Hanell Samarbetspartner: SEB Handledare: Mette Agger Eriksen Examinator: Jonas Löwgren ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING En studie kring hur kvinnors intresse för sparande kan öka med hjälp

Läs mer

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques

Visual adaptive web-shopping using personalization techniques 1 Visual adaptive web-shopping using personalization techniques Denis Kulenovic (dkc98002@student.mdh.se) Per-Erik Hinderson (phn98027@student.mdh.se) Handledare: Peter Funk Datum: 2003-05-17 2 Abstract

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst

All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i mobiltelefonen som extratjänst Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST Kandidatuppsats i Företagsekonomi, EFO225-01-13 All-in eller fold? - En studie om intresset för poker i Handledare: Claes Jonsson Författare: Joacim

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1. 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. FÖRSTUDIE AV ANVÄNDARNA OCH UPPGIFTEN...1 2.1 Metod för intervjuer...1 2.2 Genomförande av intervjuer...2 3. ANVÄNDAR- OCH UPPGIFTSANALYS...3 3.1 Användaranalys...3

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context

Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a CRM context Kandidatuppsats i informatik Thesis work (Informatics) REPORT NO. 2008:043 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology Nyttan av Web 2.0 i en CRM-kontext Change impact of Web 2.0 in a

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Analys av fyra svenska företags kundtidningar Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet för IT, Medier och Design Analys av fyra svenska företags kundtidningar

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten

Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering Joel Andersson & Anders Berglund Institutionen för

Läs mer

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi

Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Framtidens Applikationsvändande Ett samarbete med Mälarenergi Kandidatuppsats i företagsekonomi Akademin för Hållbar Samhälls- och Teknikutveckling FÖA 300, 15 Hp Slutseminarium: 2012-05-30 Författare:

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet

De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet De svenska TV-kanalernas VoD-tjänster på Internet En kartläggning av de utmaningar och möjligheter som finns ur ett konsultbolags perspektiv ALEXANDER BILEDT Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 De svenska

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås

En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Caroline Örås UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi C Kandidatuppsats VT 09-3 juni 2009 En studie om hur word of mouth och buzzmarknadsföring påverkar konsumenters attityder. Handledar

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer