Mobil TV. En användbarhetsstudie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil TV. En användbarhetsstudie"

Transkript

1 Kandidatuppsats i Interaktionsdesign av Daniel Björk, vårterminen Malmö Högskola, instutitionen för Konst, Kultur och Kommunikation. Författare: Daniel Björk Handledare: Michael Svedemar Uppdragsgivare: TAT The Astonishing Tribe

2 Kandidatuppsats i Interaktionsdesign Daniel Björk, vårterminen 2006 Malmö Högskola Konst, Kultur och Kommunikation SE Malmö Sverige

3 Abstract Bachelor thesis in Interaction Design by Daniel Björk, spring term Malmö University, School of Arts and Communication. This bachelor thesis is a student project about mobile TV for the Swedish software technology and design company TAT The Astonishing Tribe. The TV medium is on the move, literally. Moving out from it s static environment in people s homes out on the street as a non static medium, exactly what happened with the telephone for a couple of years ago. At the same time TV becomes more connected to the individual because every person that is watching mobile TV will make there own choices and buy there own mobile TV subscription. But what is mobile TV? The purpose is to investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? In my research I will investigates how the TV functionality can be integrated in the mobile phones of tomorrow and how mobile TV will affect or cooperate with the regular TV and how the usage of these two mediums will eventually change. The goal with this project is to develop a concept for mobile TV that will be visualized in form of a flash-simulation and that will show the interaction between the user and the mobile TV. Nyckelord Mobiltelefon, TV, mobilitet, media, kommunikation, frihet, integrerad, personlig.

4 Förord För att ha gjort detta examensarbete möjligt att genomföra vill jag här framföra ett stort tack till de personer som hjälpt mig under arbetets gång. Jag vill börja med att tacka TAT The Astonishing Tribe för att dem gett mig chansen att göra mitt examensarbete där. Det har varit en spännande och intressant upplevelse. Jag vill speciellt tacka Per Ögren, Vice President of User Experiences, för all värdefull input och feedback jag fått under projektets gång. Jag vill tacka min handledare Michael Svedemar för den utomordentliga handledningen och den positiva inställningen till mitt arbete. Jag vill även tacka mina respondenter som ställde upp och gjorde användbarhetstester och gav mig värdefull data för projektet. Slutligen vill jag tacka min älskade Marie för att hon stått ut med mig under mina perioder av ångest och att hon varit ett stort stöd under hela examensarbetet. Tack! Daniel Björk Malmö,

5 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Bakgrund Bakgrund till projektet TAT The Astonishing Tribe Problemområde och forskningsfrågor Syfte och frågeställning Teknik olika plattformar för mobil TV 4 3. Kontext Bruksmiljö Funktionella krav Icke funktionella krav Målgrupp användare Persona Scenario TV ett medium i förändring Interaktionsdesign Metodval och genomförande Litteraturstudie Intervjuer med aktörer Konceptunderlag Användarstudie Persona Scenario Konceptförslag Mock-up Low-fi prototyp High-fi prototyp Använbarhetstest av low-fi prototyper Enkätundersökning Enkätfrågor Konceptutvärderingsmartris Expertutlåtande Designprocess Designprocess i teorin Förarbete Avgränsning Konceptutveckling Utvärdering av konceptförslag Vidareutveckling av koncept Prototyp arbete Designprocessen steg för steg 30

6 6. Resultat och analys Resultat av använbarhetstest av low-fi prototyper Konceptutvärdering Slutdiskussion Referenslista Appendix 35 Appendix A: Projektplan 35 Appendix B: Exempel på programidé för mobil TV 38 Appendix C: Specifikation för display och knapplayout 39 Appendix D: Bildanpassning (horisontell läge) 40 Appendix E: Integration av interaktivatjänster i TV-program 41 Appendix F: Konceptförslag 1 42 Appendix G: Konceptförslag 2 45 Appendix H: Konceptförslag 3 48 Appendix I: Konceptförslag 4 51 Appendix J: Mock-up av koncept 1 54 Appendix K: Mock-up av koncept 2 58 Appendix L: Mock-up av koncept 3 63 Appendix M: Mock-up av koncept 4 67 Appendix N: Uppgifter för användbarhetstester 71 Appendix O: Resultat av enkätundersökning 73 Appendix P: Vidareutveckling av koncept 79 Appendix Q: Mock-up av vidareutvecklat koncept 87 Appendix R: Slutligt koncept med grafiskt gränssnitt 94 Appendix S: High-fi prototypen 104

7 1. Inledning Den tekniska utvecklingen upplevs gå allt fortare och tekniken finner hela tiden nya användningsområden. Det mesta av tekniken används i vår tid till att underhålla oss, ge oss upplevelser och att göra våra liv mer omväxlande. TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Samtidigt blir TV-tittandet mer kopplat till individen i och med att varje person som tittar på mobil TV gör egna val och köper sitt eget mobil TV-abonnemang. Ett tydligt tecken på hur TV och mobiltelefoni är på väg att integreras är det faktum att elektronikhandlarna från och med i maj har skyldighet att anmäla alla som köper mobiltelefon till Radiotjänst, eftersom man måste ha en TV-licens om man äger en telefon som kan ta emot TV-sändningar. De som betalar licens idag behöver dock inte betala dubbelt. Det finns även andra regelmässiga frågor som ställs på sin spets när TV-sändningarna tar plats i telefonerna, därför att det är två olika tekniker med skilda regulativa system som förs ihop till en tjänst (www.teracom.se/?page=1557&display=5960:6482, ). På uppdrag av det svenska mjukvaruteknik- och design bolaget TAT The Astonishing Tribe, ska jag sätta mig in i vad mobil TV är för något och vad det kan tänkas innebära för användarna. För att undersöka detta och nå fram till ett slutresultat har jag under 20 veckors tid genomfört en användbarhetsstudie av mobil TV. Där jag har undersökt hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverkar med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. Målet har varit att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flashsimulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV. 1

8 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund till projektet På senare tid har möjligheterna för TV relaterade teknologier ökat kraftigt. Det är redan idag möjligt att se TV program över GPRS och 3G i sin mobiltelefon, TV program kan köpas och laddas ner via itunes till Apple ipods och vanliga TV program integrerar mer och mer interaktivitet mellan sig och sina tittare. Tester av olika tekniska plattformar för mobil TV görs över hela världen. Men vad är mobil TV? Hur påverkar mobiliteten och tittarens kunskap innehållet i ett TV program? Vilka möjligheter uppstår när tittarna kan kommunicera tillbaka med bilder, text, ljud och video? Hur kommer apparaten som har funktionaliteten för mobil TV att fungera? Och vilka är de näst kommande killer funktionerna och finesserna (egen tolkning av TAT:s uppdragsbeskrivning, )? Enligt (Ludvig Linge, Co-founder på TAT, 2006) representerar de mobil TV lösningar som finns idag, tekniska lösningar och är typiska serverinfrastruktur, codecs och sällan någon mjukvara som kör i mobiltelefonen. Som Interaktionsdesigner och i det här projektet får jag nu möjligheten att vara med vid utvecklingen av framtidens teknologiska produkter och jag tycker att användarcentrerad design är ett steg i rätt riktning när det gäller utveckling av nya tekniska artefakter. På uppdrag av det svenska mjukvaruteknik- och design bolaget TAT The Astonishing Tribe, ska jag sätta mig in i vad mobil TV är för något och vad det kan tänkas innebära för användarna. 2.2 TAT The Astonishing Tribe TAT är ett svenskt mjukvaruteknik- och design företag, som erbjuder produkter och tjänster för att särskilja och förhöja användarens upplevelse av portabla enheter. Bolaget startades 2002 och har utvecklat en teknik för att styra användargränssnitt för mobiltelefoner. Grundarna hade en passion för digitala visuella upplevelser och trodde på att kombinationen av estetik och teknik framgångsrikt skulle kunna tillämpas inom mobilindustrin. Passionen uppstod från år av högt prisade åtaganden i internationella tävlingar för datorgrafik och konsulterande inom området. Idag har de sex grundarna expanderat företaget genom att anställa över 50 grafiska designers, interaktionsdesigners, ingenjörer och innovatörer. Deras affärsverksamhet fokuseras på grafiska användargränssnitt (GUI), som tillåter deras kunder att pressa de visuella gränserna från massmarknad och lika så särskilja sina enheter. Man är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med att skapa mer visuellt tilltalande enheter på kortare tid och på så vis öka deras marknads andelar. Med deras egen utvecklade tekniska plattform Kastor, skapar man skräddarsydda och enhetliga användargränssnitt, oberoende av underliggande plattform och operativsystem. Uppskattningsvis finns TAT:s teknologi i miljoner enheter världen över (egen tolkning från ). 2

9 2.3 Problemområde och forskningsfrågor Jag vill undersöka hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverka med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. På vilket sätt ska en handhållen enhet utformas, för att ge tittaren en så god upplevelse som möjligt? Hur ser TV mobilen optimalt ut estetiskt och funktionellt? Vad innebär skalningsproblematiken, för den som vill se ett program? Hur kompensera för den "lilla" bildytan? 2.4 Syfte och frågeställning Projektetuppdraget är medvetet ganska brett formulerat för att man på TAT vill att jag som student ska komma på den idé och inriktning som jag vill ta inom det redan satta området. TV is on the move, literally. Moving out from it s static environment in people s living room into the palm of every hand. But what is mobile TV? Tests of the different technical Mobile TV platforms are being conducted around the world. Already today it s possible to view TV shows over GPRS and 3G in mobile phones, TV shows can be bought and downloaded via itunes to Apple ipods and regular TV shows are integrating more and more interactivity between them and their viewers. How does the mobility and the knowledge of the viewer affect the contents? What opportunities arise when every viewer can communicate back with image, text, sound and video? How will the devices work that hold mobile TV functionality? And which are the next killer functions and features?» Your mission Investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? (TAT:s uppdragsbeskrivning, 2006). Syftet är alltså att undersöka vilka band, möjligheter och kopplingar det finns mellan traditionell TV och mobiltelefoner. Vilka nya band kommer att skapas mellan mobil TV och traditionell TV? Vilken typ av program kan man tänkas vilja se? Hur kommer användaren av mobil TV att bete sig och hur kommer mobil TV att användas? När? Och var? Vilken form kommer de nya finesserna och funktionerna att ta i den mobila världen? Och hur kommer de att påverka andra redan befintliga mobila funktioner (egen tolkning av TAT:s uppdragsbeskrivning, 2006)? Målet med projektet är att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flash-simulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV. 3

10 2.5 Teknik olika plattformar för mobil TV Ett hett ämne i telekomvärlden just nu är mobil TV. Hittills har mobil TV inneburit streaming video över 3G-näten och även i vissa fall GSM-nätet. Men nya teknologier för äkta broadcasting är på gång. Den teknik som används i mobilnäten idag för att distribuera video är endast av så kallad unicast karaktär, en till en, det vill säga att för varje tillkommen tittare öppnas en ny videoström. Det innebär att ett begränsat antal tittare per radiobasstation kan titta samtidigt. Fördelen med dessa nät är möjligheten till on-demand-tjänster. Broadcasting, det vill säga en till många, är oberoende av hur många som tittar. För att möjliggöra det i den mobila världen krävs med största sannolikhet ett annat distributionsnät än de befintliga mobiltelefonnäten. Det finns idag huvudsakligen två standarder för mobil broadcast av TV, DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) och T-DMB (Terrestrial-Digital Mobile Broadcast). DVB-H baseras i grunden på standarden för marksänd digital TV, DVB-T. Anledningen till att DVB-T inte direkt går att använda för handhållna TV-mottagare är främst på grund av den relativt höga effektförbrukning som DVB-T-mottagarna kräver. DVB-H sänder signalen i skurar vilket gör att mottagaren kan vila mellan skurarna av data och på det sättet sparas batteritid i mottagaren. Nackdelen blir dock att sändningen alltid blir fördröjd en viss tid. Omfattande tester av DVB-H har utförts i Finland och just nu testas DVB-H i Sverige av Teracom. Det befintliga DVB-T-nätet går dock inte att använda för DVB-H utan omfattande tillbyggnad/modifiering. T-DMB är baserad på digitalradio-standarden DAB. Där finns idag redan till viss del sändarnätet men det krävs en mindre modifiering för att möjliggöra T-DMB fullt ut. I Korea sänds reguljär mobil TV med T-DMB och där även med den satellitbaserade varianten S-DMB. I Norge har NRK har testat T-DMB i sitt DAB nät med goda resultat. Även i Sverige har det gjorts vissa tester med T-DMB. Det finns dessutom uppstickare i form av t ex MBMS och WiMAX. MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) är en teknologi för broadcast i de befintliga mobilnäten (både UMTS/3G och GSM). WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) är trådlöst bredband med lång räckvidd där mobil IPTV skulle kunna vara en modell. Hur framtiden ser ut för broadcasting av mobil TV i Sverige är ännu oklart ur både teknisk, ekonomisk och juridisk synvinkel (http://svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=22143&a=501306, ). 4

11 3. Kontext 3.1 Bruksmiljö Det kan många gånger finnas ett värde i att kunna se på TV när man så att säga är på väg. För pendlare som använder allmänna kommunikationer, på offentliga platser som exempelvis järnvägsstationer, på caféer, i väntrum, i stormarknadsköer och så vidare kan det vara ett underhållande sätt att fördriva tiden. Det finns också ett behov av mobiliteten i den mer privata miljön som i bilen, i taxin, i sommarstugan, hemma på altanen eller balkongen, att ha tillgång till TV överallt är en intressant möjlighet. Till och med i familjen och hemmet kan man vilja ha en egen personlig mobil TV. TV är den enda stora tjänst som saknas i dagens mobila apparater, där det redan finns röstsamtal, SMS, Internet, radio, mp3-spelare, kamera för still- och rörliga bilder (Södergård, 2003: 3). 3.2 Funktionella krav Om tittarna skall ta till sig mobil TV måste det vara lätt att använda. Vid utveckling av användargränssnitt måste hänsyn tas till hur TV:n används, i vilka situationer man tittar och i vilket syfte. Det är viktigt att tittaren får återkoppling på sina interaktiva aktiviteter. Aktivt tittande kräver mer av tittaren än passivt. Det innebär att man inte kan betrakta konsumenterna som en homogen grupp när man utvecklar nya apparater. Användbarheten är kopplad till den individuella förmågan och vid utvecklingen av digital television måste man ta hänsyn till människans olika förmågor som: minne, perception, uppmärksamhet, inlärning osv (Södergård, 2003: 25). In fact, we can think of these operations as well as HCI in general as balancing between the two poles of computer logic and human logic, by which I mean the everyday ways of perception, cognition, causality, and motivation in short, human everyday existence (Manovich, 2001: 180). 3.3 Icke funktionella krav Ett viktigt men icke funktionellt krav är att konceptet ska vara lätt att förstå sig på, för att det inte ska ta någon tid innan användaren är redo att börja använda sin mobil TV. 3.4 Målgrupp användare Målgruppen som jag har arbetat med i första hand är män mellan år, med ett intresse för ny teknik och framkom genom ett resonemang om vem som kan tänkas vara intresserad av att ha TV i mobilen och eftersom tidigare intervjuer (se intervjuer med aktörer: s. 12) visade att man än så länge inte såg någon större efterfrågan på TV i mobilen och därmed inte kunde bidra som grund för intressenter och målgrupp. När det gäller målgrupp så är det väldigt beroende på när i tiden man pratar. Det känns inte särskilt osannolikt att alla kommer ha och använda TV i mobilen framöver, men just nu tänker folk på TV som TV:n i vardagsrummet fast i mobilen och inte på de möjliga programidéer och möjligheter som finns i det mobila formatet. Det jag tänker på är TV:ns ökade tillgänglighet, individuellt innehåll och på TV program som integrerar mer och mer interaktivitet mellan sig och sina tittare. 5

12 Ny teknik anammas alltid av män och är det teknik som dessutom är dyr, så är åldern kring (Per Ögren, VP User Experiences på TAT, 2006). Jag förlitar mig på vad min uppdragsgivare säger angående målgrupp och eftersom jag vill göra ett så tillfredställande arbete som möjligt. Men i min design har jag även tagit andra som inte är lika teknikorienterade i åtanke, för även de ska kunna använda sig av konceptet. De är troligen inte dem första som kommer att köpa en mobiltelefon med TV funktionalitet, men de kanske gör det något år senare. För att ta del av användaren under utvecklingsprocessen och lättare sätta mig in i brukssituationen av mobil TV utvecklar jag persona och scenario (se persona, scenario: s. 13) Persona Erik Hagman, är 29 år och uppväxt i Torsby på Värmdö strax utanför Stockholm. Nu är han gift och bor tillsammans med sin fru Eva och sin fyra år gamla son i en villa i Skåne i Vellinge kommun. Det bästa Erik vet, är att komma hem efter en lång arbetsvecka, till en lugn och skön hemmakväll. Han hinner natta sin lille son och sen sätter han och hans fru sig framför TV:n i vardagsrummet. Det brukar faktiskt bli så att de äter middag tillsammans framför TV:n. För att göra det lite mysigare så brukar de släcka ner belysningen och tända några levande ljus. Vad som visas på TV:n just då är mindre viktigt, det kan var någon dokusåpa eller komediserie. Erik och hans fru brukar prata om vad som hänt under dagen och om hur det går för deras lille son Max. Efter det att Erik har ställt in disken i diskmaskinen, brukar de se en film ihop om det orkar, annars brukar det bli någon form av debattprogram, innan de båda är så trötta att de går och lägger sig. Detta är en typisk TV-kväll hemma hos familjen Hagman. Erik är sedan ca. fyra år tillbaka anställd som systemutvecklare på Tetra Pak. Han har inte varit så långvarig på sina tidigare arbetsplatser, då branschen har varit ojämn den senaste tiden när det gäller behov av arbetskraft. Allt ställdes på sin spets när hans fru väntade Max, deras nu fyra år gamla son. Visst tjänade Erik bra med pengar som konsult, men tryggheten som man gärna vill ha när man bildar familj fanns inte. Han sökte därför ett jobb som gav honom den tryggheten, gick ner i lön till i månaden, och familjen fick flytta ner till Skåne och närmare kontinenten. Något annat som Erik fick offra var fotbollen, något som har följt Erik sen han var liten grabb. Intresset finns fortfarande kvar, men nu gäller det mer att hänga med i vad som händer i de olika fotbollsligorna ute i Europa. Detta är också ett hett samtalsämne bland hans manliga arbetskollegor. Han reser mycket i arbetet och är därför inte hemma så ofta som han hade önskat. Eriks arbetsplats kan variera från dag till dag, beroende på vilka uppdrag han får, och det krävs av Erik att han är flexibel. Ofta handlar det om att han tillsammans med representanter från en avdelning tittar på hur deras system fungerar och på vad som kan och bör förbättras. Det är sedan upp till Erik och hans arbetskollegor att försöka hitta lösningar på problemet och integrera dem i systemet. Ibland löser man det på plats och andra gånger tar Erik med sig arbetet hem till kontoret i Köpenhamn. På kontoret har han en fast arbetsplats, med skrivbord och en dockstation där han kopplar in sin bärbara dator. När Erik inte är ute och reser så hitta man oftast honom på sitt kontorsrum eller i något av de stora mötes-/konferensrummen. Han trivs med att lösa problem och nästan varje dag är det något nytt som dyker upp. 6

13 Eriks arbetskollegor uppskattar hans lättsamma arbetsstil även om han är väldigt fokuserad när det gäller att lösa ett problem. De hinner med en hel del skämt och snack om fotboll under en arbetsdag. De brukar ofta skämta om att han spenderar mer tid med sina arbetskolleger än med sin familj, vilket i och för sig är sant. Erik och hans fru kommunicerar ofta genom mobiltelefonen, främst pratar de med varandra på kvällarna, annars brukar kommunikationen ske via SMS. Han försöker kompensera det genom att ta lite längre ledigt när det väl ges möjlighet till det. Det har inte blivit några längre resor som Erik och hans fru gett sig iväg på sen Max kom in i bilden. Erik brukar ta med sin familj upp till hans föräldrar i Stockholms skärgård. Där har dem en egen liten skärgårds ö med en röd stuga, brygga och tillhörande eka, som de gärna åker ut i om vädret tillåter. Erik uppskattar att kunna var ute i naturen, han och hans familj brukar ta långa promenader. Han och hans far brukar ge sig ut med ekan i skärgården för att fiska. Detta är avkoppling för Erik, att få vara med sin familj och inte behöva tänka en tanke på jobb. Det ända han kan sakna där ibland är en TV. Eriks föräldrar har visserligen en TV ståendes i stugan, en som är snart 15 år gammal. Programutbudet i skärgården är inte särskilt brett heller. SVT sänder sporten ca. fyra gånger om dagen och det är inte alltid de tar upp senaste fotbollshändelserna i ligafotbollen. Filmerna som visas har Erik oftast redan sett tidigare och det är sällan det visas en film som han kan tänka sig att se igen. Det är för långt att åka in till närmsta videobutik och ofta blir det att Erik och hans familj ser samma program som föräldrarna väljer att se på. När Erik har ledigt från arbetet, tar han med sin son till lekplatsen, annars brukar det vara hans fru Eva som gör det om vardagarna. Erik hade gärna sett sin lille son bli en riktig fotbollsspelare en dag och brukar därför försöka lira lite boll med honom, det tycker de båda är väldigt roligt. De kan vara ute i flera timmar så att kinderna hinner bli alldeles rosenröda innan de kommer hem igen. Erik och hans fru har gemensamma vänner som alla bor kvar i Stockholmstrakten. De umgås inte så mycket med varandra längre, de har firat några midsomrar ihop, men nu hörs de av på telefon någon gång då och då. Max är den som tar upp den mesta av deras lediga tid och de får ta varje tillfälle i akt till umgänge. Tillsammans roar de sig med att lyssna på musik, se på TV eller film och då är det ofta något de hyrt i videobutiken eller som Erik laddat ner från Internet. Eftersom Erik arbetar med systemutveckling och datorer är datorn ett annat stort intresse och han är väldigt mån om att ha det senaste mjukvaran hemma. När han har lite tid för sig själv brukar han surfa runt och ta del av IT-nyheter och kolla sin privata mail Scenario Det är måndag morgon och Erik är på väg till arbetet. Som vanligt har han inte tid att äta frukosten hemma, så han får äta den i tågets bistro. Medan Erik sitter där och äter sin frukost och dricker sitt kaffe, passar han på att titta på de senaste nyheterna. Han tar upp sin mobil ur fickan och slår på TV:n och väljer nyhetskanalen som vi kan kalla för Metro TV. Nyheter är något som Erik gärna tar del av och det brukar ofta leda till samtalsämne bland arbetskollegerna. Erik tycker det är smidigt att ha nyheterna i sin mobil, kanalen han tittar på påminner om tidningen Metro, fast i mobil TV format. Den är en bra mix av internationella och lokala nyhetshändelser som sänds i ett intervall av 10 minuter, och så fort det händer något nytt kommer det med vid nästa sändningstillfälle. Det lokala nyhetsinnehållet är beroende av var man befinner sig med sin mobil TV och eftersom Erik idag åker mellan Malmö och Köpenhamn, hinner han ta del av både nyheter från Malmö- och 7

14 Köpenhamnsregionen, lagom till att det är dags att stiga av tåget på Köpenhamns huvudbangård och ta sig till kontoret. På Eriks avdelning har man alltid ett frukost möte varje måndag där man går igenom vad som hänt under den gångna veckan och vad som händer framöver. På mötet sitter Erik bredvid Hans Hansson som också är systemutvecklare. Hans och Erik blev anställda ungefär samtidigt och har varit arbetskollegor sen dess. Hans frågar Erik vad han har haft för sig i helgen och om han hunnit se helgens fotbollsmatcher? Erik som annars brukar ha koll på fotbollsresultaten svarar att han inte har haft tid i helgen, att det har varit mycket med hans lille son Max. Hans är snabb med att berätta resultaten och tycker att Erik borde se det snygga målet som Ronaldinio hade gjort i senaste matchen. Efter mötet tar Hans fram sin mobil och slår på TV:n för att visa målet för Erik. På mobilen visas en sammanfattning av de senaste fotbollshändelserna och han spolar snabbt fram till sekvensen med Ronaldinios snygga mål. Båda två utbrister - helt otroligt! De bestämmer sig för att käka lunch ihop senare under dagen. När arbetsdagen är slut och det är dags för de båda arbetskollegerna att åka hem. De får platser mitt emot varandra på tåget. Båda är trötta och känner för lite lättsam underhållning. De nickar åt varandra och sätter på sig sina hörlurar och slår på TV:n på sina mobiler. Vid den här tiden brukar det nämligen sändas ett frågeprogram som påminner om vem vill bli miljonär, som Erik och Hans brukar titta på och se vem som lyckas få ihop flest poäng. Ibland är Erik för trött för att delta aktivt, men kan ändå tänka sig att titta på programmet för att han tänker att han iallafall kanske lär sig något nytt. Idag deltar båda aktivt i programmet genom att svara på frågorna som ställs i programmet. Till varje fråga får de fyra möjliga svarsalternativ och de svarar genom att välja svarsalternativ med hjälp av knappsatsen på mobilen. Om de väljer att spara svarsstatistiken, kan de skicka upp den till programmet och då tävla mot dem med bäst resultat och möjlighet till den stora vinsten. Erik tycker det är ett kul nöje och man kan ju göra det tillsammans med andra, vare sig de har en egen mobil TV eller tittar på samma. När Erik väl är hemma är klockan över sex, hans fru har redan påbörjat middagen och Max sitter framför TV:n och tittar på barnprogram. Erik går in och säger hej till sin fru och säger att han ska försöka få lille Max i säng. Men Max vill inte gå och lägga sig för han vill se färdigt barnprogrammet först. Han får låna pappas mobil och ser slutet på sitt barnprogram på sitt rum samtidigt som Erik försöker få borstat tänderna på honom. När Erik väl har fått lille Max i säng, sätter han på ett sagoprogram som Max tittar på tills han så småningom somnar. Eriks fru Eva meddelar att maten är färdig och de sätter sig ner framför TV:n. Erik och hans fru äter och pratar om vad som har hänt under dagen. När man ätit färdigt tar Erik ut disken och sätter den i diskmaskinen. Det är ett debattprogram som visas på TV och idag handlar det tydligen om att man tycker man har höga skatter i Sverige. Eva har varit inne i Max rum och hämtat Eriks mobil TV och hon deltar nu i debatten. Hon har skickat in ett inlägg och hoppas på att det ska bli uppmärksammat av programledaren. Erik säger till sin fru att hon borde skaffa sig en egen mobil som kan ta emot TV sändningar och sätter sig ner bredvid henne igen och fortsätter att se på programmet. Ibland tittar Erik på TV i sin mobil om de andra i familjen vill se något annat program i vardagsrummet, då slipper det bli tjafs om vem som ska se vilket program. På morgonen vaknar Erik av att hans alarm på mobilen ringer. Idag ska han resa till Italien för att hjälpa till med att ett nytt system som man håller på att implementera. Han tar bilen till flygplatsen och är framme cirka en och en halvtimme innan flyget ska lyfta. Medan Erik sitter 8

15 och väntar tar han fram sin mobil TV och tittar på en serie som han följer. Det är en komedi som visas i små korta avsnitt på omkring 15 minuter och passar perfekt när man har lite tid att slå ihjäl. Erik upptäcker även att det finns en ny kanal, det måste vara för att han befinner sig på flygplatsen tänker Erik och tittar nyfiket på vad som visas. Det visar sig vara reklam för några av butikerna som finns på flygplatsen och evenemang i öresundsregionen. Erik ser bland annat en reklamfilm för en konsert som ska hållas i Parken i Köpenhamn och det är med hans fru Evas absolut största favoriter när det gäller musik. Erik är också rätt förtjust i musiken dem spelar, så han tänker att detta kanske hade varit något att överraska henne med på sin födelsedag? Han bestämmer sig snabbt, aktiverar programtjänster och klickar på en meny som visas i samband med reklamen för att göra en beställning av två biljetter. Nöjd och förväntansfull inför vad hans fru ska säga och reagera beger han sig på planet som strax ska lyfta. Under sin vistelse i Italien bor Erik i en lägenhet som ägs av företaget. Lägenheten består av ett rum och ett litet pentry samt en toalett med dusch. Det är inte särskilt hemtrevligt, men Erik tänker att han ändå bara är där för att jobba, och i lägenheten kommer han ju ändå bara att sova. Det har varit sena kvällar hela veckan och imorgon ska Erik åka hem. Han sitter i lägenheten och tittar på sin mobil TV. Något som Erik uppskattar och tycker är bra med mobil TV, är att han kan titta på sina favoritprogram hemifrån när han är på resande fot, som nu när han är i Italien och arbetar. Ett meddelande dyker upp på mobil TV:ns skärm, det är Eva hans fru som ringer. Erik väljer att ta emot samtalet och ljudet på TV:n tystas ner så att han kan svara. Erik berättar att han kommer hem under morgon dagen, men att det troligtvis blir sent och att han har en överraskning till henne. Efter samtalet lägger Erik på och ljudet på mobil TV:n återgår till samma läge som tidigare. Eriks fru blev jätte glad när han berättade om biljetterna till konserten. Det har nu gått några veckor och det är dags för ett besök i Parken i Köpenhamn. Erik har haft tur som kommit över biljetter, för det är nämligen många som inte lyckats få tag i några alls. Parken är fullsatt och Erik och hans fru får platser ganska långt bak. Man kan skymta vad som händer på scenen längre fram. Både Erik och Eva tycker det är okej, de är ju så sällan de två kommer iväg och göra något tillsammans, utan Max. Men visst hade det varit roligt att få se mer en bara en glimt av favorit artisten. Erik tar upp sin mobil TV och man sänder konserten även där, så Erik och Eva ser lika bra om inte bättre än de som har platser längre fram. 3.5 TV ett medium i förändring TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Enligt mediagurun Marshall McLuhan som myntade uttrycket the medium is the message, så är media i förstahand en utbyggnad av våra kroppsdelar och sinnen. Telefonen byggde ut örat och röstorganen, d. v. s. blev ett slags sinnesförstärkare. Med televisionen utbyggdes känselsinnet, eller samspelet sinnena emellan, och därmed drogs på ett ännu intimare sätt hela sinnes- och upplevelseapparaten in i mediaprocessen (McLuhan, 1999: 281). 9

16 Men vad betyder det att TV nu kan konsumeras på ett nytt sätt och hur kan förändringar komma att påverka användandet av TV? TV är ett medium som engagerar flera sinnen till skillnad från t ex radion. / / Radion kan göra nytta som bakgrundsljud eller för att motverka buller, såsom när påhittiga tonåringar använder den som ett medel att få vara i fred. TV duger inte som bakgrund. Den engagerar en. Man måste vara med (McLuhan, 1999: 331). Med TV mediumet lever man sig in i sändningen och deltar själv. Medieforskaren, i likhet med psykiatern, får därför mera data av sina uppgiftslämnare än dessa själva har uppfattat. Alla upplever mer än de begriper. Ändå är det snarare det man är med om än det man förstår som påverkar vårt beteende, särskilt i kollektiva sammanhang där media och teknik är med i leken, och där individen nästan oundvikligen ingenting förstår av dessas verkningar på honom (McLuhan, 1999: 339). Det känns inte särskilt osannolikt att alla kommer ha och använda TV i mobilen framöver. Vi kommer inte att sluta se på TV i hemmet, utan mobil TV kommer snarare att fungerar som ett komplement till den traditionell TV. Användningen av mobil TV kan komma att förändra den traditionella TV:ns primetime, då man kommer att ha tillgång till TV:n överallt och att TV tittandet inte längre är styrt efter när man är hemma. Troligen kommer man att ha tillgång till kanaler och innehåll som i traditionell TV, men att man med tiden kommer att se en förändring av innehåll i mobil TV, med mer nischade program som vänder sig till mobil TV användare. Programutbudet kommer troligen också att vara abonnemangsbundet, precis som i övriga digital TV sammanhang. Där man betalar för olika programpaket utöver standardutbudet. En intressant tanke med mobil TV är att ta med sig TV när man reser utomlands och få tillgång på kanalerna hemifrån. Men när man idag reser till andra länder in om EU och vill se på samma program som de ser hemma, blir det automatiskt ett problem med rättigheterna. I dag får en operatör bara sända mobil TV i det land som bolaget fått tillåtelse i. För den som använder mobil TV så blir kanalen det sekundära och det primära blir vad som sänds vid det tillfälle då man använder sin mobil TV. Kanalen i sig kommer inte att ha lika stor betydelse i mobil TV sammanhang som i traditionell TV. Vad mobil TV än kommer att medföra i förändringar, så är det fortfarande så och som Lev Manovich, konstnär, teoretiker och kritiker av nya medier, menar att vi fortfarande använder oss av en skärm för att t ex se på TV. Dynamic, real-time, and interactive, a screen is still a screen. Interactivity, simulation, and telepresence: As was the case centuries ago, we are still looking at a flat, rectangular surface, existing in the space of our body and acting as a window into another space. We still have not left the era of the screen (Manovich, 2001: 115). 10

17 3.6 Interaktionsdesign Klarar inte användarna av att använda telefonerna och tjänsterna så är det tillverkarna som har gjort ett dåligt jobb. Är man seriös när man utvecklar användargränssnitt så genomför man användbarhetstester under hela utvecklingsprocessen för att undvika att göra saker som är oanvändbara. Mobiltelefontillverkarna har inget vidare bra track record när det gäller användargränssnitt. Det behövs därför här att man jobbar på ett professionellt sätt med interaktionsdesign. Although it is relatively easy to specify different interactive structures used in new media objects, it is much more difficult to deal theoretically with users experiences of these structures. This aspect of interactivity remains one of the most difficult theoretical questions raised by new media (Manovich, 2001: 56). Interaktionsdesignerns främsta mål är att förstå användarens behov av systemet. Målet kan delas upp i två delar (Jennifer Preece, 2002: 14-20): Användbarhets mål (Usability Goal), som är att designa ett effektivt system som gynnar användarens effektivitet inom arbetet med systemet. Användarens upplevelse mål (User Experience Goal), som handlar om användarens upplevelse av systemet, till exempel om det är motiverande för inlärning och dylikt. Målen skiljer sig i hur dem används och i vilka sammanhang de sätts. Ett användbarhets mål kan handla om att systemet måste uppnå en viss effektivitet, medan användarens upplevelse mål kan vara att systemet måste vara estetiskt tilltalande. Jag har arbetat med dessa två mål under projektet, där jag försökt komma fram till ett effektiv sätt för att presentera TV-innehåll i ett mobilt format och som är så användbart som tänkbart för målgruppen, men som även tilltalar dem rent estetiskt och funktionellt. 11

18 4. Metodval och genomförande Detta kapitel är tänkt att ge en beskrivning av det metoder jag använt mig av och följt under arbetets gång för att nå fram till ett slutresultat. Det beskriver hur jag metodiskt har gått tillväga och arbetat med insamling och utvärdering av data. 4.1 Litteraturstudie Jag har lagt stor vikt i att söka information i rapporter och Internetkällor samt granskat litteratur som är relevant för projektets område, vilket har varit till grund och underlag för mitt arbete. De källor jag använt mig av i min avhandling redovisas i referenslistan (se referenslista: s. 34). När det gäller urvalet och prioritet av källor, så har jag sökt information om mobil TV i form av rapporter eller avhandlingar från någon institution och artiklar publicerade i ACM, en databas med innehåll inom datavetenskap. Jag har läst ett flertal artiklar publicerade på Internet, där man ibland har hänvisat till en och samma rapport och där jag på detta sätt fått vetskap om rapporten och sökt upp den för att kunna ta del av den i sin helhet. Den litteratur som jag ansett som relevant för projektet har varit böcker av kända författare inom området för media och kommunikationsvetenskap samt interaktionsdesign. 4.2 Intervjuer med aktörer För projektet var det viktigt att veta vilka som kunde tänkas vara intresserade av att ha TV i mobilen och om det fanns någon efterfrågan av TV i mobilen. Intervjuer gjordes därför med försäljare på två försäljningsställen, en Trebutik och en Vodafonebutik som representerar de två största aktörerna av mobiltelefoner i Sverige, för att få en uppfattning om intressenter och målgrupp. Intervjuerna gjordes i samtalsform, där jag frågade försäljaren om de hade någon mobiltelefon med TV funktionalitet och om han i så fall kunde tänka sig att demonstrera denna för mig. Jag frågade om det var flera som frågade efter TV i mobilen och om de såg en frekvens av målgrupp. Det visade sig att man än så länge inte såg någon större efterfrågan på TV i mobilen och att de som köper deras mobiler mest är intresserade av videosamtal. Viktigt att poängtera här är att förfarandet av att se TV i mobilen vid intervjutillfället är sådant att man kopplar upp sig via GPRS, WAP eller Internet för att sedan få en förinspelad TV sändning streamad ner till sin mobiltelefon. 4.3 Konceptunderlag Då koncepten utarbetas efter en teknik (se teknik olika plattformar för mobil TV: s. 3) som ännu inte finns tillgänglig på marknaden har det inte varit möjligt att göra någon målgruppsundersökning. Jag har därför utgått ifrån de rapporter och undersökningsunderlag som jag tagit del av samt vad experter på området har sagt, att användarna i första hand kommer att vara så kallade early adopters. I min design har jag även tagit andra som inte är lika teknikorienterade i åtanke (se målgrupp användare: s. 5). 12

19 Min avsikt är att utveckla ett koncept för mobil TV som är så användbart som tänkbart för målgruppen, vilket kräver att jag sätter mig in hur det skulle kunna fungera bra för dem och på vilket sätt de skulle kunna ha användning av konceptet. 4.4 Användarstudie I min användarstudie valde jag att använda mig av metoder som persona, scenario, mock-ups av designkoncepten och low-fi prototyper. Persona och scenarios skapades för att underlätta arbetet i designprocessen och för att jag lättare skulle kunna sätta mig in i hur målgruppen interagerade med koncepten Persona Persona är en metod för användarmedverkan inom systemutvecklingsprocesser. En persona kan beskrivas som en fiktiv men fullt trovärdig användare. För att bygga upp en persona krävs intervjuer och undersökningar. För utvecklingen av personan är det väsentligt att få information om egenskaper som ålder, personlighet, inställning till mobiltelefoner och teknik samt vad man har för mål med sina handlingar och sitt användande av sin mobiltelefon eller mobil TV. Det är sedan dessa grundelement som omsätts till en beskrivning av den typiske användaren. Precisionen i beskrivningen är viktigare än att hitta den absolut riktiga användaren. Slutsatsen är att det är viktigare att programmet gör rätt saker och att det är en viss "friktion" i utförandet, än tvärtom (Cooper, 1999: 124 ff) Scenario Scenario är en metod för att lättare få en uppfattning om hur personan interagerar med prototypen och vilka situationer personan kan tänkas uppleva med produkten, genom att sätta personan i en brukskontext. Ett scenario är ett slags fiktiv historia eller berättelse om hur personan använder den tänkta produkten i sin vardag (Cooper, 1999: 179 ff). Jag skrev scenarios i syfte att dokumentera och kommunicera min förståelse för hur mobil TV kan tänkas användas i olika situationer. 4.5 Konceptförslag Utifrån min persona utvecklade jag fyra konceptförslag för hur TV-innehåll kan tänkas presenteras i ett mobilt format, vilka funktioner som kan tänkas behövas samt hur man kan undvika skalning av TV bilden i det redan lilla formatet (se designprocess: s. 17). Mock-ups av de fyra konceptförslagen och low-fi prototyper användes i ett användbarhetstest för att se hur respondenterna upplevde och interagerade med prototypen (se appendix J, K,L,M). 13

20 4.5.1 Mock-up En mock-up är en förstudie till en prototyp. En visuellbeskrivning av konceptet som jag använde för att förtydliga navigationsförfarandet och åtkomst av funktioner. Den användes även som grund för inspiration och diskussionsunderlag vid användbarhetstesterna Low-fi prototyp En low-fi prototyp är en prototyp av en tänkt produkt eller system som tas fram med hjälp av billigt material. I detta projekt har jag använt mig av pappersutskrifter som utgör underlag för konceptförslagen, den digitala prototypen. Fördelen med att använda sig av en low-fi prototyper är att man redan tidigt i designprocessen kan upptäcka användbarhetsproblem och kan på ett snabbt och enkelt sätt ändra i gränssnittet (Preece, 2002: 243) High-fi prototyp High-fi prototypen i förhållande till low-fi prototypen förväntas se mer ut som den tänkta produkten (Preece, 2002: 245). Jag har valt att göra en simulering av den tänkta produkten och som jag kommer att använda när jag presenterar mina idéer för TAT The Astonishing Tribe (se appendix S). Prototypen skapade jag med hjälp av Macromedia Flash och Actionscript, som jag tycker är ett utomordentligt verktyg för att relativt snabbt skapa interaktiva prototyper. Fördelen med high-fi prototyper är att man lättar kan få en förståelse för hur produkten är tänkt att fungera i verkligheten, då den är mer interaktiv. 4.6 Användbarhetstest av low-fi prototyper I användbarhetstestet av low-fi prototyperna använde jag mig av fyra personer som alla uppfyllde kriterierna för tänkt målgrupp. Användbarhetstestet bestod av fyra delar, en introduktion, en utforskande del, en uppgiftsbaserad del och avslutningsvis fick de svara på ett antal frågor om upplevelsen och bruket av konceptet. Jag började med en introduktion där jag kortfattat berättade om mitt arbete med mobil TV och de fyra koncepten som de skulle få testa, vad syftet var med testerna och hur det var upplagt. Fyra konceptförslag testades och varje test tog cirka 15 minuter, sammanlagt 1 timme. I den första delen av användbarhetstestet observera jag bara respondenterna när de interagerade med low-fi prototypen, innan jag i nästa del av testet gav dem specifika uppgifter som de skulle utföra eller lösa. Under själva användbarhetstestet fungerade jag som testledare och var testpersonens dialogpartner, då en tänka högt session användes under testet. Jag fungerade även som ett stöd i testsituationen utan att direkt besvara några frågor eller aktivt hjälpa till med exempelvis uppgifter. 14

Människa-Datorinteraktion

Människa-Datorinteraktion Människa-Datorinteraktion Grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskningsämne som behandlar Gränssnitt och kommunikation människa-dator Kommunikation och samarbete människa-människa via (medierat

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering. Rogers et al. Kapitel 12

Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering. Rogers et al. Kapitel 12 Föreläsning 10: Introduktion till utvärdering Rogers et al. Kapitel 12 Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 120515 Intro utvärdering 2 Bruce Tognazzini om utvärdering Iterative design,

Läs mer

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010

Väderklockan. Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se. (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Monday, November 15, 2010 Väderklockan Sebastian Buks ic05sb3@student.lth.se (Ursäkta alla Keynoteanimationer, det var så roligt bara...) Väderklockan Väderklockan - Från idé till färdig app Feedback från användarna Vad är en bra

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research www.interactiveinstitute.se Abstract in English This work is about combining textile design and

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU

Inspirationsfasen. Fortsättning på nästa sida. Hållbar utveckling B, vårterminen 2013. Cemus/CSD Uppsala, Uppsala universitet & SLU Inspirationsfasen Förvänta er framgång! Fokusera på problemet, men leta efter möjligheter. Titta på världen, observera och låt dig inspireras. Utforska det som kittlar din nyfikenhet! Ha med så många olika

Läs mer

Alde Värmesystem. Författare: Lynn Wallander E-post: lynn.vallander0001@stud.hkr.se Datum: 2014-11-06

Alde Värmesystem. Författare: Lynn Wallander E-post: lynn.vallander0001@stud.hkr.se Datum: 2014-11-06 Alde Värmesystem Författare: Lynn Wallander E-post: lynn.vallander0001@stud.hkr.se Datum: 2014-11-06 Inledning Åre kommun, Huså by. Det är kväll och vi har precis kommit upp till vår husvagn som vi har

Läs mer

Njut av tiden tillsammans TV och dator kan vänta!

Njut av tiden tillsammans TV och dator kan vänta! Njut av tiden tillsammans TV och dator kan vänta! Till dig som arbetar i skolan med barn F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka där huvudbudskapet är att minska TV / datortid att göra något tillsammans

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling -

Utvärdering. Övergripande (1) Med/utan användare. Övergripande (2) Fredag 1 oktober F1. Ann Lantz - Anna Swartling - Utvärdering Fredag 1 oktober 13-15 F1 Ann Lantz - alz@nada.kth.se Anna Swartling - ast@kth.se Övergripande (1) Av den verkliga världen: Hur agerar man, vad händer? Hur används teknik? Beteendevetenskapliga

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra.

Alla satte sig i soffan. Till och med Riley. Tanten berättade vad Riley kunde göra. Han kunde göra nästan allt som en riktig människa kan göra. Den hemliga roboten Asta, Bea och Cesar har fått ett uppdrag av deras lärare Olle. Uppdraget var att de skulle hitta en bok i skolbiblioteket som Olle skulle läsa som högläsning på morgonen i klassrummet.

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Personas, Scenarier och Kravspecifikation

Personas, Scenarier och Kravspecifikation Personas, Scenarier och Kravspecifikation Persona 1: Karl Pålsson Karl Pålsson är an användare utav sociala program som skype, vissa kunskaper om adobe connect och stor vana vid Powerpoint. Kar har fri

Läs mer

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning

Interaktionsdesign. Användbarhet ISO 9241. Usability goals. Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign, grundkurs (7,5 HP) Sammanfattande föreläsning Interaktionsdesign Designing interactive products to support the way people communicate and interact in their everyday and working lives.

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Boken. Kapitel 10. Kapitel 11. Kap 10.6.1 Ej Kap 10.7, det tar vi senare Resten, läs själva

Boken. Kapitel 10. Kapitel 11. Kap 10.6.1 Ej Kap 10.7, det tar vi senare Resten, läs själva Designprocessen 2 Boken Kapitel 10 Kap 10.6.1 Ej Kap 10.7, det tar vi senare Resten, läs själva Kapitel 11 Brain storming Body storming Personas Scenarios Lo-fi prototyping Skisser Storyboarding Pappersprototyper

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap

De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap De interaktiva kuddarna. Textil som kommunikationsredskap Linda Melin, Interactive Institute, PLAY Research Abstract in English This work is about combining textile design and information technology. The

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera?

Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? Föreläsning 2: Introduktion till utvärdering varför ska vi utvärdera? FSR: 1, 2, 5 Rogers et al. Kapitel 13 (e/3: 12-13) Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 150327 Intro utvärdering

Läs mer

We offer the viewer to choose whether it wants to see a commercial. Because the advertiser provides added value for the view.

We offer the viewer to choose whether it wants to see a commercial. Because the advertiser provides added value for the view. Vår idée THE MISSING LINK Ratataa startade med ett problem. Hur får man någon att titta på en reklamfilm frivilligt? Mycket i den nya mediavärlden har inte förändrats från hur det alltid varit. Reklam

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Kapitel 2 Övernattning

Kapitel 2 Övernattning Kapitel 1 Sommarlov Det var den tolfte juni, jag hade precis fått sommarlov och firade det med en glass med mina två bästa kompisar, Maj och Isabell. Efter glassen satt vi och pratade på en bänk i parken.

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Låt oss prata om projektkommunikation

Låt oss prata om projektkommunikation Låt oss prata om projektkommunikation Det som avgör om projektet blir framgångsrikt är hur väl människorna, som arbetar i och kring det, kommunicerar. Hur väl kommunikationen fungerar har mycket större

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg

RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN. Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg RAPPORT ÖVER SOCIALA WEBBEN Webbdesign för sociala interaktioner Josefine Holmberg DIALOG Att skapa en dialog på webben är idag något av det viktigaste som finns då stora delar av vår kommunikation mellan

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design

Datavetenskap. Beteendevetenskap MDI. Design Designprocessen 1 Datavetenskap Beteendevetenskap MDI Design Två betydelser The final solution/plan (e.g. proposal, drawing, model, description) or the result of implementing that plan in the form of the

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten.

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten. Kommunikationskort Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra Berätta om en favoritleksak du hade som liten Berätta om ett barndomsminne Berätta om en framtidsdröm du hade som liten

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them

We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used when we created them Spaning mot framtiden Designtänkande som stöd för framtidsvisioner Åsa Wikberg Nilsson Innovation och Design Luleå tekniska universitet We cannot solve our problems with the same kind of thinking we used

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén Adam i skolan Adam går i skolan. Han använder rullstol. Adam är med på alla lektioner i klassrummet. När klassen ska se på film måste de gå en trappa upp till ett annat rum. Där finns en projektor. Adam

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Uppdraget från SICS East och Linköpings kommun handlar om att ta fram en teknisk lösning för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal,

Uppdraget från SICS East och Linköpings kommun handlar om att ta fram en teknisk lösning för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal, Uppdraget från SICS East och Linköpings kommun handlar om att ta fram en teknisk lösning för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal, brukare och dess anhöriga. Målet är att skapa en portal

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Boxer tv-insikt 2015

Boxer tv-insikt 2015 Boxer tv-insikt 2015 Vi älskar tv! I över 15 år har vi på Boxer arbetat för att erbjuda svenskarna en enkel väg till en relevant och bra tv-upplevelse. Sedan vi startade vår verksamhet har utvecklingen

Läs mer

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog

Hej Nazar! Kommunikationskanal Språkligt budskap Visuellt budskap Reklam Instagram Reklam Digitalt nyhetsbrev Reklam Sydsvenskan Reklam Fysisk katalog Hej Nazar! För att ni ska lära känna er nya primära målgrupp seniorer och få förståelse för hur ni på bästa sätt ska kunna kommunicera med dessa har vi träffat män och kvinnor i åldrarna 65-82 år. Utifrån

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Spela in ljud med ZOOM H2 Några tips

Spela in ljud med ZOOM H2 Några tips Spela in ljud med ZOOM H2 Några tips Tankar om ljudinspelning Peter Essen Lundby Februari 2009 Spela in ljud med ZOOM H2 1 1. Introduktion...3 2. Varför spela in ljud...3 3. Olika användningsområden...3

Läs mer