Mobil TV. En användbarhetsstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mobil TV. En användbarhetsstudie"

Transkript

1 Kandidatuppsats i Interaktionsdesign av Daniel Björk, vårterminen Malmö Högskola, instutitionen för Konst, Kultur och Kommunikation. Författare: Daniel Björk Handledare: Michael Svedemar Uppdragsgivare: TAT The Astonishing Tribe

2 Kandidatuppsats i Interaktionsdesign Daniel Björk, vårterminen 2006 Malmö Högskola Konst, Kultur och Kommunikation SE Malmö Sverige

3 Abstract Bachelor thesis in Interaction Design by Daniel Björk, spring term Malmö University, School of Arts and Communication. This bachelor thesis is a student project about mobile TV for the Swedish software technology and design company TAT The Astonishing Tribe. The TV medium is on the move, literally. Moving out from it s static environment in people s homes out on the street as a non static medium, exactly what happened with the telephone for a couple of years ago. At the same time TV becomes more connected to the individual because every person that is watching mobile TV will make there own choices and buy there own mobile TV subscription. But what is mobile TV? The purpose is to investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? In my research I will investigates how the TV functionality can be integrated in the mobile phones of tomorrow and how mobile TV will affect or cooperate with the regular TV and how the usage of these two mediums will eventually change. The goal with this project is to develop a concept for mobile TV that will be visualized in form of a flash-simulation and that will show the interaction between the user and the mobile TV. Nyckelord Mobiltelefon, TV, mobilitet, media, kommunikation, frihet, integrerad, personlig.

4 Förord För att ha gjort detta examensarbete möjligt att genomföra vill jag här framföra ett stort tack till de personer som hjälpt mig under arbetets gång. Jag vill börja med att tacka TAT The Astonishing Tribe för att dem gett mig chansen att göra mitt examensarbete där. Det har varit en spännande och intressant upplevelse. Jag vill speciellt tacka Per Ögren, Vice President of User Experiences, för all värdefull input och feedback jag fått under projektets gång. Jag vill tacka min handledare Michael Svedemar för den utomordentliga handledningen och den positiva inställningen till mitt arbete. Jag vill även tacka mina respondenter som ställde upp och gjorde användbarhetstester och gav mig värdefull data för projektet. Slutligen vill jag tacka min älskade Marie för att hon stått ut med mig under mina perioder av ångest och att hon varit ett stort stöd under hela examensarbetet. Tack! Daniel Björk Malmö,

5 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Bakgrund Bakgrund till projektet TAT The Astonishing Tribe Problemområde och forskningsfrågor Syfte och frågeställning Teknik olika plattformar för mobil TV 4 3. Kontext Bruksmiljö Funktionella krav Icke funktionella krav Målgrupp användare Persona Scenario TV ett medium i förändring Interaktionsdesign Metodval och genomförande Litteraturstudie Intervjuer med aktörer Konceptunderlag Användarstudie Persona Scenario Konceptförslag Mock-up Low-fi prototyp High-fi prototyp Använbarhetstest av low-fi prototyper Enkätundersökning Enkätfrågor Konceptutvärderingsmartris Expertutlåtande Designprocess Designprocess i teorin Förarbete Avgränsning Konceptutveckling Utvärdering av konceptförslag Vidareutveckling av koncept Prototyp arbete Designprocessen steg för steg 30

6 6. Resultat och analys Resultat av använbarhetstest av low-fi prototyper Konceptutvärdering Slutdiskussion Referenslista Appendix 35 Appendix A: Projektplan 35 Appendix B: Exempel på programidé för mobil TV 38 Appendix C: Specifikation för display och knapplayout 39 Appendix D: Bildanpassning (horisontell läge) 40 Appendix E: Integration av interaktivatjänster i TV-program 41 Appendix F: Konceptförslag 1 42 Appendix G: Konceptförslag 2 45 Appendix H: Konceptförslag 3 48 Appendix I: Konceptförslag 4 51 Appendix J: Mock-up av koncept 1 54 Appendix K: Mock-up av koncept 2 58 Appendix L: Mock-up av koncept 3 63 Appendix M: Mock-up av koncept 4 67 Appendix N: Uppgifter för användbarhetstester 71 Appendix O: Resultat av enkätundersökning 73 Appendix P: Vidareutveckling av koncept 79 Appendix Q: Mock-up av vidareutvecklat koncept 87 Appendix R: Slutligt koncept med grafiskt gränssnitt 94 Appendix S: High-fi prototypen 104

7 1. Inledning Den tekniska utvecklingen upplevs gå allt fortare och tekniken finner hela tiden nya användningsområden. Det mesta av tekniken används i vår tid till att underhålla oss, ge oss upplevelser och att göra våra liv mer omväxlande. TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Samtidigt blir TV-tittandet mer kopplat till individen i och med att varje person som tittar på mobil TV gör egna val och köper sitt eget mobil TV-abonnemang. Ett tydligt tecken på hur TV och mobiltelefoni är på väg att integreras är det faktum att elektronikhandlarna från och med i maj har skyldighet att anmäla alla som köper mobiltelefon till Radiotjänst, eftersom man måste ha en TV-licens om man äger en telefon som kan ta emot TV-sändningar. De som betalar licens idag behöver dock inte betala dubbelt. Det finns även andra regelmässiga frågor som ställs på sin spets när TV-sändningarna tar plats i telefonerna, därför att det är två olika tekniker med skilda regulativa system som förs ihop till en tjänst (www.teracom.se/?page=1557&display=5960:6482, ). På uppdrag av det svenska mjukvaruteknik- och design bolaget TAT The Astonishing Tribe, ska jag sätta mig in i vad mobil TV är för något och vad det kan tänkas innebära för användarna. För att undersöka detta och nå fram till ett slutresultat har jag under 20 veckors tid genomfört en användbarhetsstudie av mobil TV. Där jag har undersökt hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverkar med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. Målet har varit att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flashsimulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV. 1

8 2. Bakgrund 2.1 Bakgrund till projektet På senare tid har möjligheterna för TV relaterade teknologier ökat kraftigt. Det är redan idag möjligt att se TV program över GPRS och 3G i sin mobiltelefon, TV program kan köpas och laddas ner via itunes till Apple ipods och vanliga TV program integrerar mer och mer interaktivitet mellan sig och sina tittare. Tester av olika tekniska plattformar för mobil TV görs över hela världen. Men vad är mobil TV? Hur påverkar mobiliteten och tittarens kunskap innehållet i ett TV program? Vilka möjligheter uppstår när tittarna kan kommunicera tillbaka med bilder, text, ljud och video? Hur kommer apparaten som har funktionaliteten för mobil TV att fungera? Och vilka är de näst kommande killer funktionerna och finesserna (egen tolkning av TAT:s uppdragsbeskrivning, )? Enligt (Ludvig Linge, Co-founder på TAT, 2006) representerar de mobil TV lösningar som finns idag, tekniska lösningar och är typiska serverinfrastruktur, codecs och sällan någon mjukvara som kör i mobiltelefonen. Som Interaktionsdesigner och i det här projektet får jag nu möjligheten att vara med vid utvecklingen av framtidens teknologiska produkter och jag tycker att användarcentrerad design är ett steg i rätt riktning när det gäller utveckling av nya tekniska artefakter. På uppdrag av det svenska mjukvaruteknik- och design bolaget TAT The Astonishing Tribe, ska jag sätta mig in i vad mobil TV är för något och vad det kan tänkas innebära för användarna. 2.2 TAT The Astonishing Tribe TAT är ett svenskt mjukvaruteknik- och design företag, som erbjuder produkter och tjänster för att särskilja och förhöja användarens upplevelse av portabla enheter. Bolaget startades 2002 och har utvecklat en teknik för att styra användargränssnitt för mobiltelefoner. Grundarna hade en passion för digitala visuella upplevelser och trodde på att kombinationen av estetik och teknik framgångsrikt skulle kunna tillämpas inom mobilindustrin. Passionen uppstod från år av högt prisade åtaganden i internationella tävlingar för datorgrafik och konsulterande inom området. Idag har de sex grundarna expanderat företaget genom att anställa över 50 grafiska designers, interaktionsdesigners, ingenjörer och innovatörer. Deras affärsverksamhet fokuseras på grafiska användargränssnitt (GUI), som tillåter deras kunder att pressa de visuella gränserna från massmarknad och lika så särskilja sina enheter. Man är stolt över att kunna hjälpa sina kunder med att skapa mer visuellt tilltalande enheter på kortare tid och på så vis öka deras marknads andelar. Med deras egen utvecklade tekniska plattform Kastor, skapar man skräddarsydda och enhetliga användargränssnitt, oberoende av underliggande plattform och operativsystem. Uppskattningsvis finns TAT:s teknologi i miljoner enheter världen över (egen tolkning från ). 2

9 2.3 Problemområde och forskningsfrågor Jag vill undersöka hur TV funktionaliteten kommer att integreras i morgondagens mobiltelefoner, samt hur mobil TV kommer att påverka eller samverka med dagens traditionella TV och hur användandet av dessa båda medier kan komma att förändras. På vilket sätt ska en handhållen enhet utformas, för att ge tittaren en så god upplevelse som möjligt? Hur ser TV mobilen optimalt ut estetiskt och funktionellt? Vad innebär skalningsproblematiken, för den som vill se ett program? Hur kompensera för den "lilla" bildytan? 2.4 Syfte och frågeställning Projektetuppdraget är medvetet ganska brett formulerat för att man på TAT vill att jag som student ska komma på den idé och inriktning som jag vill ta inom det redan satta området. TV is on the move, literally. Moving out from it s static environment in people s living room into the palm of every hand. But what is mobile TV? Tests of the different technical Mobile TV platforms are being conducted around the world. Already today it s possible to view TV shows over GPRS and 3G in mobile phones, TV shows can be bought and downloaded via itunes to Apple ipods and regular TV shows are integrating more and more interactivity between them and their viewers. How does the mobility and the knowledge of the viewer affect the contents? What opportunities arise when every viewer can communicate back with image, text, sound and video? How will the devices work that hold mobile TV functionality? And which are the next killer functions and features?» Your mission Investigate the bonds, possibilities and connections between regular TV and mobile phones. What new bonds will be created between mobile TV and regular TV? What types of shows can you foresee? How will mobile TV users behave and how will mobile TV be used? when? and where? Which form will the new features and functions take in the mobile world? and how will they affect other already established mobile functions? (TAT:s uppdragsbeskrivning, 2006). Syftet är alltså att undersöka vilka band, möjligheter och kopplingar det finns mellan traditionell TV och mobiltelefoner. Vilka nya band kommer att skapas mellan mobil TV och traditionell TV? Vilken typ av program kan man tänkas vilja se? Hur kommer användaren av mobil TV att bete sig och hur kommer mobil TV att användas? När? Och var? Vilken form kommer de nya finesserna och funktionerna att ta i den mobila världen? Och hur kommer de att påverka andra redan befintliga mobila funktioner (egen tolkning av TAT:s uppdragsbeskrivning, 2006)? Målet med projektet är att utveckla ett koncept för mobil TV som visualiseras i form av en flash-simulation och som visar tänkt interaktion mellan användare och mobil TV. 3

10 2.5 Teknik olika plattformar för mobil TV Ett hett ämne i telekomvärlden just nu är mobil TV. Hittills har mobil TV inneburit streaming video över 3G-näten och även i vissa fall GSM-nätet. Men nya teknologier för äkta broadcasting är på gång. Den teknik som används i mobilnäten idag för att distribuera video är endast av så kallad unicast karaktär, en till en, det vill säga att för varje tillkommen tittare öppnas en ny videoström. Det innebär att ett begränsat antal tittare per radiobasstation kan titta samtidigt. Fördelen med dessa nät är möjligheten till on-demand-tjänster. Broadcasting, det vill säga en till många, är oberoende av hur många som tittar. För att möjliggöra det i den mobila världen krävs med största sannolikhet ett annat distributionsnät än de befintliga mobiltelefonnäten. Det finns idag huvudsakligen två standarder för mobil broadcast av TV, DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) och T-DMB (Terrestrial-Digital Mobile Broadcast). DVB-H baseras i grunden på standarden för marksänd digital TV, DVB-T. Anledningen till att DVB-T inte direkt går att använda för handhållna TV-mottagare är främst på grund av den relativt höga effektförbrukning som DVB-T-mottagarna kräver. DVB-H sänder signalen i skurar vilket gör att mottagaren kan vila mellan skurarna av data och på det sättet sparas batteritid i mottagaren. Nackdelen blir dock att sändningen alltid blir fördröjd en viss tid. Omfattande tester av DVB-H har utförts i Finland och just nu testas DVB-H i Sverige av Teracom. Det befintliga DVB-T-nätet går dock inte att använda för DVB-H utan omfattande tillbyggnad/modifiering. T-DMB är baserad på digitalradio-standarden DAB. Där finns idag redan till viss del sändarnätet men det krävs en mindre modifiering för att möjliggöra T-DMB fullt ut. I Korea sänds reguljär mobil TV med T-DMB och där även med den satellitbaserade varianten S-DMB. I Norge har NRK har testat T-DMB i sitt DAB nät med goda resultat. Även i Sverige har det gjorts vissa tester med T-DMB. Det finns dessutom uppstickare i form av t ex MBMS och WiMAX. MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service) är en teknologi för broadcast i de befintliga mobilnäten (både UMTS/3G och GSM). WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) är trådlöst bredband med lång räckvidd där mobil IPTV skulle kunna vara en modell. Hur framtiden ser ut för broadcasting av mobil TV i Sverige är ännu oklart ur både teknisk, ekonomisk och juridisk synvinkel (http://svt.se/svt/jsp/crosslink.jsp?d=22143&a=501306, ). 4

11 3. Kontext 3.1 Bruksmiljö Det kan många gånger finnas ett värde i att kunna se på TV när man så att säga är på väg. För pendlare som använder allmänna kommunikationer, på offentliga platser som exempelvis järnvägsstationer, på caféer, i väntrum, i stormarknadsköer och så vidare kan det vara ett underhållande sätt att fördriva tiden. Det finns också ett behov av mobiliteten i den mer privata miljön som i bilen, i taxin, i sommarstugan, hemma på altanen eller balkongen, att ha tillgång till TV överallt är en intressant möjlighet. Till och med i familjen och hemmet kan man vilja ha en egen personlig mobil TV. TV är den enda stora tjänst som saknas i dagens mobila apparater, där det redan finns röstsamtal, SMS, Internet, radio, mp3-spelare, kamera för still- och rörliga bilder (Södergård, 2003: 3). 3.2 Funktionella krav Om tittarna skall ta till sig mobil TV måste det vara lätt att använda. Vid utveckling av användargränssnitt måste hänsyn tas till hur TV:n används, i vilka situationer man tittar och i vilket syfte. Det är viktigt att tittaren får återkoppling på sina interaktiva aktiviteter. Aktivt tittande kräver mer av tittaren än passivt. Det innebär att man inte kan betrakta konsumenterna som en homogen grupp när man utvecklar nya apparater. Användbarheten är kopplad till den individuella förmågan och vid utvecklingen av digital television måste man ta hänsyn till människans olika förmågor som: minne, perception, uppmärksamhet, inlärning osv (Södergård, 2003: 25). In fact, we can think of these operations as well as HCI in general as balancing between the two poles of computer logic and human logic, by which I mean the everyday ways of perception, cognition, causality, and motivation in short, human everyday existence (Manovich, 2001: 180). 3.3 Icke funktionella krav Ett viktigt men icke funktionellt krav är att konceptet ska vara lätt att förstå sig på, för att det inte ska ta någon tid innan användaren är redo att börja använda sin mobil TV. 3.4 Målgrupp användare Målgruppen som jag har arbetat med i första hand är män mellan år, med ett intresse för ny teknik och framkom genom ett resonemang om vem som kan tänkas vara intresserad av att ha TV i mobilen och eftersom tidigare intervjuer (se intervjuer med aktörer: s. 12) visade att man än så länge inte såg någon större efterfrågan på TV i mobilen och därmed inte kunde bidra som grund för intressenter och målgrupp. När det gäller målgrupp så är det väldigt beroende på när i tiden man pratar. Det känns inte särskilt osannolikt att alla kommer ha och använda TV i mobilen framöver, men just nu tänker folk på TV som TV:n i vardagsrummet fast i mobilen och inte på de möjliga programidéer och möjligheter som finns i det mobila formatet. Det jag tänker på är TV:ns ökade tillgänglighet, individuellt innehåll och på TV program som integrerar mer och mer interaktivitet mellan sig och sina tittare. 5

12 Ny teknik anammas alltid av män och är det teknik som dessutom är dyr, så är åldern kring (Per Ögren, VP User Experiences på TAT, 2006). Jag förlitar mig på vad min uppdragsgivare säger angående målgrupp och eftersom jag vill göra ett så tillfredställande arbete som möjligt. Men i min design har jag även tagit andra som inte är lika teknikorienterade i åtanke, för även de ska kunna använda sig av konceptet. De är troligen inte dem första som kommer att köpa en mobiltelefon med TV funktionalitet, men de kanske gör det något år senare. För att ta del av användaren under utvecklingsprocessen och lättare sätta mig in i brukssituationen av mobil TV utvecklar jag persona och scenario (se persona, scenario: s. 13) Persona Erik Hagman, är 29 år och uppväxt i Torsby på Värmdö strax utanför Stockholm. Nu är han gift och bor tillsammans med sin fru Eva och sin fyra år gamla son i en villa i Skåne i Vellinge kommun. Det bästa Erik vet, är att komma hem efter en lång arbetsvecka, till en lugn och skön hemmakväll. Han hinner natta sin lille son och sen sätter han och hans fru sig framför TV:n i vardagsrummet. Det brukar faktiskt bli så att de äter middag tillsammans framför TV:n. För att göra det lite mysigare så brukar de släcka ner belysningen och tända några levande ljus. Vad som visas på TV:n just då är mindre viktigt, det kan var någon dokusåpa eller komediserie. Erik och hans fru brukar prata om vad som hänt under dagen och om hur det går för deras lille son Max. Efter det att Erik har ställt in disken i diskmaskinen, brukar de se en film ihop om det orkar, annars brukar det bli någon form av debattprogram, innan de båda är så trötta att de går och lägger sig. Detta är en typisk TV-kväll hemma hos familjen Hagman. Erik är sedan ca. fyra år tillbaka anställd som systemutvecklare på Tetra Pak. Han har inte varit så långvarig på sina tidigare arbetsplatser, då branschen har varit ojämn den senaste tiden när det gäller behov av arbetskraft. Allt ställdes på sin spets när hans fru väntade Max, deras nu fyra år gamla son. Visst tjänade Erik bra med pengar som konsult, men tryggheten som man gärna vill ha när man bildar familj fanns inte. Han sökte därför ett jobb som gav honom den tryggheten, gick ner i lön till i månaden, och familjen fick flytta ner till Skåne och närmare kontinenten. Något annat som Erik fick offra var fotbollen, något som har följt Erik sen han var liten grabb. Intresset finns fortfarande kvar, men nu gäller det mer att hänga med i vad som händer i de olika fotbollsligorna ute i Europa. Detta är också ett hett samtalsämne bland hans manliga arbetskollegor. Han reser mycket i arbetet och är därför inte hemma så ofta som han hade önskat. Eriks arbetsplats kan variera från dag till dag, beroende på vilka uppdrag han får, och det krävs av Erik att han är flexibel. Ofta handlar det om att han tillsammans med representanter från en avdelning tittar på hur deras system fungerar och på vad som kan och bör förbättras. Det är sedan upp till Erik och hans arbetskollegor att försöka hitta lösningar på problemet och integrera dem i systemet. Ibland löser man det på plats och andra gånger tar Erik med sig arbetet hem till kontoret i Köpenhamn. På kontoret har han en fast arbetsplats, med skrivbord och en dockstation där han kopplar in sin bärbara dator. När Erik inte är ute och reser så hitta man oftast honom på sitt kontorsrum eller i något av de stora mötes-/konferensrummen. Han trivs med att lösa problem och nästan varje dag är det något nytt som dyker upp. 6

13 Eriks arbetskollegor uppskattar hans lättsamma arbetsstil även om han är väldigt fokuserad när det gäller att lösa ett problem. De hinner med en hel del skämt och snack om fotboll under en arbetsdag. De brukar ofta skämta om att han spenderar mer tid med sina arbetskolleger än med sin familj, vilket i och för sig är sant. Erik och hans fru kommunicerar ofta genom mobiltelefonen, främst pratar de med varandra på kvällarna, annars brukar kommunikationen ske via SMS. Han försöker kompensera det genom att ta lite längre ledigt när det väl ges möjlighet till det. Det har inte blivit några längre resor som Erik och hans fru gett sig iväg på sen Max kom in i bilden. Erik brukar ta med sin familj upp till hans föräldrar i Stockholms skärgård. Där har dem en egen liten skärgårds ö med en röd stuga, brygga och tillhörande eka, som de gärna åker ut i om vädret tillåter. Erik uppskattar att kunna var ute i naturen, han och hans familj brukar ta långa promenader. Han och hans far brukar ge sig ut med ekan i skärgården för att fiska. Detta är avkoppling för Erik, att få vara med sin familj och inte behöva tänka en tanke på jobb. Det ända han kan sakna där ibland är en TV. Eriks föräldrar har visserligen en TV ståendes i stugan, en som är snart 15 år gammal. Programutbudet i skärgården är inte särskilt brett heller. SVT sänder sporten ca. fyra gånger om dagen och det är inte alltid de tar upp senaste fotbollshändelserna i ligafotbollen. Filmerna som visas har Erik oftast redan sett tidigare och det är sällan det visas en film som han kan tänka sig att se igen. Det är för långt att åka in till närmsta videobutik och ofta blir det att Erik och hans familj ser samma program som föräldrarna väljer att se på. När Erik har ledigt från arbetet, tar han med sin son till lekplatsen, annars brukar det vara hans fru Eva som gör det om vardagarna. Erik hade gärna sett sin lille son bli en riktig fotbollsspelare en dag och brukar därför försöka lira lite boll med honom, det tycker de båda är väldigt roligt. De kan vara ute i flera timmar så att kinderna hinner bli alldeles rosenröda innan de kommer hem igen. Erik och hans fru har gemensamma vänner som alla bor kvar i Stockholmstrakten. De umgås inte så mycket med varandra längre, de har firat några midsomrar ihop, men nu hörs de av på telefon någon gång då och då. Max är den som tar upp den mesta av deras lediga tid och de får ta varje tillfälle i akt till umgänge. Tillsammans roar de sig med att lyssna på musik, se på TV eller film och då är det ofta något de hyrt i videobutiken eller som Erik laddat ner från Internet. Eftersom Erik arbetar med systemutveckling och datorer är datorn ett annat stort intresse och han är väldigt mån om att ha det senaste mjukvaran hemma. När han har lite tid för sig själv brukar han surfa runt och ta del av IT-nyheter och kolla sin privata mail Scenario Det är måndag morgon och Erik är på väg till arbetet. Som vanligt har han inte tid att äta frukosten hemma, så han får äta den i tågets bistro. Medan Erik sitter där och äter sin frukost och dricker sitt kaffe, passar han på att titta på de senaste nyheterna. Han tar upp sin mobil ur fickan och slår på TV:n och väljer nyhetskanalen som vi kan kalla för Metro TV. Nyheter är något som Erik gärna tar del av och det brukar ofta leda till samtalsämne bland arbetskollegerna. Erik tycker det är smidigt att ha nyheterna i sin mobil, kanalen han tittar på påminner om tidningen Metro, fast i mobil TV format. Den är en bra mix av internationella och lokala nyhetshändelser som sänds i ett intervall av 10 minuter, och så fort det händer något nytt kommer det med vid nästa sändningstillfälle. Det lokala nyhetsinnehållet är beroende av var man befinner sig med sin mobil TV och eftersom Erik idag åker mellan Malmö och Köpenhamn, hinner han ta del av både nyheter från Malmö- och 7

14 Köpenhamnsregionen, lagom till att det är dags att stiga av tåget på Köpenhamns huvudbangård och ta sig till kontoret. På Eriks avdelning har man alltid ett frukost möte varje måndag där man går igenom vad som hänt under den gångna veckan och vad som händer framöver. På mötet sitter Erik bredvid Hans Hansson som också är systemutvecklare. Hans och Erik blev anställda ungefär samtidigt och har varit arbetskollegor sen dess. Hans frågar Erik vad han har haft för sig i helgen och om han hunnit se helgens fotbollsmatcher? Erik som annars brukar ha koll på fotbollsresultaten svarar att han inte har haft tid i helgen, att det har varit mycket med hans lille son Max. Hans är snabb med att berätta resultaten och tycker att Erik borde se det snygga målet som Ronaldinio hade gjort i senaste matchen. Efter mötet tar Hans fram sin mobil och slår på TV:n för att visa målet för Erik. På mobilen visas en sammanfattning av de senaste fotbollshändelserna och han spolar snabbt fram till sekvensen med Ronaldinios snygga mål. Båda två utbrister - helt otroligt! De bestämmer sig för att käka lunch ihop senare under dagen. När arbetsdagen är slut och det är dags för de båda arbetskollegerna att åka hem. De får platser mitt emot varandra på tåget. Båda är trötta och känner för lite lättsam underhållning. De nickar åt varandra och sätter på sig sina hörlurar och slår på TV:n på sina mobiler. Vid den här tiden brukar det nämligen sändas ett frågeprogram som påminner om vem vill bli miljonär, som Erik och Hans brukar titta på och se vem som lyckas få ihop flest poäng. Ibland är Erik för trött för att delta aktivt, men kan ändå tänka sig att titta på programmet för att han tänker att han iallafall kanske lär sig något nytt. Idag deltar båda aktivt i programmet genom att svara på frågorna som ställs i programmet. Till varje fråga får de fyra möjliga svarsalternativ och de svarar genom att välja svarsalternativ med hjälp av knappsatsen på mobilen. Om de väljer att spara svarsstatistiken, kan de skicka upp den till programmet och då tävla mot dem med bäst resultat och möjlighet till den stora vinsten. Erik tycker det är ett kul nöje och man kan ju göra det tillsammans med andra, vare sig de har en egen mobil TV eller tittar på samma. När Erik väl är hemma är klockan över sex, hans fru har redan påbörjat middagen och Max sitter framför TV:n och tittar på barnprogram. Erik går in och säger hej till sin fru och säger att han ska försöka få lille Max i säng. Men Max vill inte gå och lägga sig för han vill se färdigt barnprogrammet först. Han får låna pappas mobil och ser slutet på sitt barnprogram på sitt rum samtidigt som Erik försöker få borstat tänderna på honom. När Erik väl har fått lille Max i säng, sätter han på ett sagoprogram som Max tittar på tills han så småningom somnar. Eriks fru Eva meddelar att maten är färdig och de sätter sig ner framför TV:n. Erik och hans fru äter och pratar om vad som har hänt under dagen. När man ätit färdigt tar Erik ut disken och sätter den i diskmaskinen. Det är ett debattprogram som visas på TV och idag handlar det tydligen om att man tycker man har höga skatter i Sverige. Eva har varit inne i Max rum och hämtat Eriks mobil TV och hon deltar nu i debatten. Hon har skickat in ett inlägg och hoppas på att det ska bli uppmärksammat av programledaren. Erik säger till sin fru att hon borde skaffa sig en egen mobil som kan ta emot TV sändningar och sätter sig ner bredvid henne igen och fortsätter att se på programmet. Ibland tittar Erik på TV i sin mobil om de andra i familjen vill se något annat program i vardagsrummet, då slipper det bli tjafs om vem som ska se vilket program. På morgonen vaknar Erik av att hans alarm på mobilen ringer. Idag ska han resa till Italien för att hjälpa till med att ett nytt system som man håller på att implementera. Han tar bilen till flygplatsen och är framme cirka en och en halvtimme innan flyget ska lyfta. Medan Erik sitter 8

15 och väntar tar han fram sin mobil TV och tittar på en serie som han följer. Det är en komedi som visas i små korta avsnitt på omkring 15 minuter och passar perfekt när man har lite tid att slå ihjäl. Erik upptäcker även att det finns en ny kanal, det måste vara för att han befinner sig på flygplatsen tänker Erik och tittar nyfiket på vad som visas. Det visar sig vara reklam för några av butikerna som finns på flygplatsen och evenemang i öresundsregionen. Erik ser bland annat en reklamfilm för en konsert som ska hållas i Parken i Köpenhamn och det är med hans fru Evas absolut största favoriter när det gäller musik. Erik är också rätt förtjust i musiken dem spelar, så han tänker att detta kanske hade varit något att överraska henne med på sin födelsedag? Han bestämmer sig snabbt, aktiverar programtjänster och klickar på en meny som visas i samband med reklamen för att göra en beställning av två biljetter. Nöjd och förväntansfull inför vad hans fru ska säga och reagera beger han sig på planet som strax ska lyfta. Under sin vistelse i Italien bor Erik i en lägenhet som ägs av företaget. Lägenheten består av ett rum och ett litet pentry samt en toalett med dusch. Det är inte särskilt hemtrevligt, men Erik tänker att han ändå bara är där för att jobba, och i lägenheten kommer han ju ändå bara att sova. Det har varit sena kvällar hela veckan och imorgon ska Erik åka hem. Han sitter i lägenheten och tittar på sin mobil TV. Något som Erik uppskattar och tycker är bra med mobil TV, är att han kan titta på sina favoritprogram hemifrån när han är på resande fot, som nu när han är i Italien och arbetar. Ett meddelande dyker upp på mobil TV:ns skärm, det är Eva hans fru som ringer. Erik väljer att ta emot samtalet och ljudet på TV:n tystas ner så att han kan svara. Erik berättar att han kommer hem under morgon dagen, men att det troligtvis blir sent och att han har en överraskning till henne. Efter samtalet lägger Erik på och ljudet på mobil TV:n återgår till samma läge som tidigare. Eriks fru blev jätte glad när han berättade om biljetterna till konserten. Det har nu gått några veckor och det är dags för ett besök i Parken i Köpenhamn. Erik har haft tur som kommit över biljetter, för det är nämligen många som inte lyckats få tag i några alls. Parken är fullsatt och Erik och hans fru får platser ganska långt bak. Man kan skymta vad som händer på scenen längre fram. Både Erik och Eva tycker det är okej, de är ju så sällan de två kommer iväg och göra något tillsammans, utan Max. Men visst hade det varit roligt att få se mer en bara en glimt av favorit artisten. Erik tar upp sin mobil TV och man sänder konserten även där, så Erik och Eva ser lika bra om inte bättre än de som har platser längre fram. 3.5 TV ett medium i förändring TV-konsumtionen som hittills har tillhört hemmet, flyttas nu ut på gatan som ett rörligt medium, precis som telefonen gjorde för några år sedan. Enligt mediagurun Marshall McLuhan som myntade uttrycket the medium is the message, så är media i förstahand en utbyggnad av våra kroppsdelar och sinnen. Telefonen byggde ut örat och röstorganen, d. v. s. blev ett slags sinnesförstärkare. Med televisionen utbyggdes känselsinnet, eller samspelet sinnena emellan, och därmed drogs på ett ännu intimare sätt hela sinnes- och upplevelseapparaten in i mediaprocessen (McLuhan, 1999: 281). 9

16 Men vad betyder det att TV nu kan konsumeras på ett nytt sätt och hur kan förändringar komma att påverka användandet av TV? TV är ett medium som engagerar flera sinnen till skillnad från t ex radion. / / Radion kan göra nytta som bakgrundsljud eller för att motverka buller, såsom när påhittiga tonåringar använder den som ett medel att få vara i fred. TV duger inte som bakgrund. Den engagerar en. Man måste vara med (McLuhan, 1999: 331). Med TV mediumet lever man sig in i sändningen och deltar själv. Medieforskaren, i likhet med psykiatern, får därför mera data av sina uppgiftslämnare än dessa själva har uppfattat. Alla upplever mer än de begriper. Ändå är det snarare det man är med om än det man förstår som påverkar vårt beteende, särskilt i kollektiva sammanhang där media och teknik är med i leken, och där individen nästan oundvikligen ingenting förstår av dessas verkningar på honom (McLuhan, 1999: 339). Det känns inte särskilt osannolikt att alla kommer ha och använda TV i mobilen framöver. Vi kommer inte att sluta se på TV i hemmet, utan mobil TV kommer snarare att fungerar som ett komplement till den traditionell TV. Användningen av mobil TV kan komma att förändra den traditionella TV:ns primetime, då man kommer att ha tillgång till TV:n överallt och att TV tittandet inte längre är styrt efter när man är hemma. Troligen kommer man att ha tillgång till kanaler och innehåll som i traditionell TV, men att man med tiden kommer att se en förändring av innehåll i mobil TV, med mer nischade program som vänder sig till mobil TV användare. Programutbudet kommer troligen också att vara abonnemangsbundet, precis som i övriga digital TV sammanhang. Där man betalar för olika programpaket utöver standardutbudet. En intressant tanke med mobil TV är att ta med sig TV när man reser utomlands och få tillgång på kanalerna hemifrån. Men när man idag reser till andra länder in om EU och vill se på samma program som de ser hemma, blir det automatiskt ett problem med rättigheterna. I dag får en operatör bara sända mobil TV i det land som bolaget fått tillåtelse i. För den som använder mobil TV så blir kanalen det sekundära och det primära blir vad som sänds vid det tillfälle då man använder sin mobil TV. Kanalen i sig kommer inte att ha lika stor betydelse i mobil TV sammanhang som i traditionell TV. Vad mobil TV än kommer att medföra i förändringar, så är det fortfarande så och som Lev Manovich, konstnär, teoretiker och kritiker av nya medier, menar att vi fortfarande använder oss av en skärm för att t ex se på TV. Dynamic, real-time, and interactive, a screen is still a screen. Interactivity, simulation, and telepresence: As was the case centuries ago, we are still looking at a flat, rectangular surface, existing in the space of our body and acting as a window into another space. We still have not left the era of the screen (Manovich, 2001: 115). 10

17 3.6 Interaktionsdesign Klarar inte användarna av att använda telefonerna och tjänsterna så är det tillverkarna som har gjort ett dåligt jobb. Är man seriös när man utvecklar användargränssnitt så genomför man användbarhetstester under hela utvecklingsprocessen för att undvika att göra saker som är oanvändbara. Mobiltelefontillverkarna har inget vidare bra track record när det gäller användargränssnitt. Det behövs därför här att man jobbar på ett professionellt sätt med interaktionsdesign. Although it is relatively easy to specify different interactive structures used in new media objects, it is much more difficult to deal theoretically with users experiences of these structures. This aspect of interactivity remains one of the most difficult theoretical questions raised by new media (Manovich, 2001: 56). Interaktionsdesignerns främsta mål är att förstå användarens behov av systemet. Målet kan delas upp i två delar (Jennifer Preece, 2002: 14-20): Användbarhets mål (Usability Goal), som är att designa ett effektivt system som gynnar användarens effektivitet inom arbetet med systemet. Användarens upplevelse mål (User Experience Goal), som handlar om användarens upplevelse av systemet, till exempel om det är motiverande för inlärning och dylikt. Målen skiljer sig i hur dem används och i vilka sammanhang de sätts. Ett användbarhets mål kan handla om att systemet måste uppnå en viss effektivitet, medan användarens upplevelse mål kan vara att systemet måste vara estetiskt tilltalande. Jag har arbetat med dessa två mål under projektet, där jag försökt komma fram till ett effektiv sätt för att presentera TV-innehåll i ett mobilt format och som är så användbart som tänkbart för målgruppen, men som även tilltalar dem rent estetiskt och funktionellt. 11

18 4. Metodval och genomförande Detta kapitel är tänkt att ge en beskrivning av det metoder jag använt mig av och följt under arbetets gång för att nå fram till ett slutresultat. Det beskriver hur jag metodiskt har gått tillväga och arbetat med insamling och utvärdering av data. 4.1 Litteraturstudie Jag har lagt stor vikt i att söka information i rapporter och Internetkällor samt granskat litteratur som är relevant för projektets område, vilket har varit till grund och underlag för mitt arbete. De källor jag använt mig av i min avhandling redovisas i referenslistan (se referenslista: s. 34). När det gäller urvalet och prioritet av källor, så har jag sökt information om mobil TV i form av rapporter eller avhandlingar från någon institution och artiklar publicerade i ACM, en databas med innehåll inom datavetenskap. Jag har läst ett flertal artiklar publicerade på Internet, där man ibland har hänvisat till en och samma rapport och där jag på detta sätt fått vetskap om rapporten och sökt upp den för att kunna ta del av den i sin helhet. Den litteratur som jag ansett som relevant för projektet har varit böcker av kända författare inom området för media och kommunikationsvetenskap samt interaktionsdesign. 4.2 Intervjuer med aktörer För projektet var det viktigt att veta vilka som kunde tänkas vara intresserade av att ha TV i mobilen och om det fanns någon efterfrågan av TV i mobilen. Intervjuer gjordes därför med försäljare på två försäljningsställen, en Trebutik och en Vodafonebutik som representerar de två största aktörerna av mobiltelefoner i Sverige, för att få en uppfattning om intressenter och målgrupp. Intervjuerna gjordes i samtalsform, där jag frågade försäljaren om de hade någon mobiltelefon med TV funktionalitet och om han i så fall kunde tänka sig att demonstrera denna för mig. Jag frågade om det var flera som frågade efter TV i mobilen och om de såg en frekvens av målgrupp. Det visade sig att man än så länge inte såg någon större efterfrågan på TV i mobilen och att de som köper deras mobiler mest är intresserade av videosamtal. Viktigt att poängtera här är att förfarandet av att se TV i mobilen vid intervjutillfället är sådant att man kopplar upp sig via GPRS, WAP eller Internet för att sedan få en förinspelad TV sändning streamad ner till sin mobiltelefon. 4.3 Konceptunderlag Då koncepten utarbetas efter en teknik (se teknik olika plattformar för mobil TV: s. 3) som ännu inte finns tillgänglig på marknaden har det inte varit möjligt att göra någon målgruppsundersökning. Jag har därför utgått ifrån de rapporter och undersökningsunderlag som jag tagit del av samt vad experter på området har sagt, att användarna i första hand kommer att vara så kallade early adopters. I min design har jag även tagit andra som inte är lika teknikorienterade i åtanke (se målgrupp användare: s. 5). 12

19 Min avsikt är att utveckla ett koncept för mobil TV som är så användbart som tänkbart för målgruppen, vilket kräver att jag sätter mig in hur det skulle kunna fungera bra för dem och på vilket sätt de skulle kunna ha användning av konceptet. 4.4 Användarstudie I min användarstudie valde jag att använda mig av metoder som persona, scenario, mock-ups av designkoncepten och low-fi prototyper. Persona och scenarios skapades för att underlätta arbetet i designprocessen och för att jag lättare skulle kunna sätta mig in i hur målgruppen interagerade med koncepten Persona Persona är en metod för användarmedverkan inom systemutvecklingsprocesser. En persona kan beskrivas som en fiktiv men fullt trovärdig användare. För att bygga upp en persona krävs intervjuer och undersökningar. För utvecklingen av personan är det väsentligt att få information om egenskaper som ålder, personlighet, inställning till mobiltelefoner och teknik samt vad man har för mål med sina handlingar och sitt användande av sin mobiltelefon eller mobil TV. Det är sedan dessa grundelement som omsätts till en beskrivning av den typiske användaren. Precisionen i beskrivningen är viktigare än att hitta den absolut riktiga användaren. Slutsatsen är att det är viktigare att programmet gör rätt saker och att det är en viss "friktion" i utförandet, än tvärtom (Cooper, 1999: 124 ff) Scenario Scenario är en metod för att lättare få en uppfattning om hur personan interagerar med prototypen och vilka situationer personan kan tänkas uppleva med produkten, genom att sätta personan i en brukskontext. Ett scenario är ett slags fiktiv historia eller berättelse om hur personan använder den tänkta produkten i sin vardag (Cooper, 1999: 179 ff). Jag skrev scenarios i syfte att dokumentera och kommunicera min förståelse för hur mobil TV kan tänkas användas i olika situationer. 4.5 Konceptförslag Utifrån min persona utvecklade jag fyra konceptförslag för hur TV-innehåll kan tänkas presenteras i ett mobilt format, vilka funktioner som kan tänkas behövas samt hur man kan undvika skalning av TV bilden i det redan lilla formatet (se designprocess: s. 17). Mock-ups av de fyra konceptförslagen och low-fi prototyper användes i ett användbarhetstest för att se hur respondenterna upplevde och interagerade med prototypen (se appendix J, K,L,M). 13

20 4.5.1 Mock-up En mock-up är en förstudie till en prototyp. En visuellbeskrivning av konceptet som jag använde för att förtydliga navigationsförfarandet och åtkomst av funktioner. Den användes även som grund för inspiration och diskussionsunderlag vid användbarhetstesterna Low-fi prototyp En low-fi prototyp är en prototyp av en tänkt produkt eller system som tas fram med hjälp av billigt material. I detta projekt har jag använt mig av pappersutskrifter som utgör underlag för konceptförslagen, den digitala prototypen. Fördelen med att använda sig av en low-fi prototyper är att man redan tidigt i designprocessen kan upptäcka användbarhetsproblem och kan på ett snabbt och enkelt sätt ändra i gränssnittet (Preece, 2002: 243) High-fi prototyp High-fi prototypen i förhållande till low-fi prototypen förväntas se mer ut som den tänkta produkten (Preece, 2002: 245). Jag har valt att göra en simulering av den tänkta produkten och som jag kommer att använda när jag presenterar mina idéer för TAT The Astonishing Tribe (se appendix S). Prototypen skapade jag med hjälp av Macromedia Flash och Actionscript, som jag tycker är ett utomordentligt verktyg för att relativt snabbt skapa interaktiva prototyper. Fördelen med high-fi prototyper är att man lättar kan få en förståelse för hur produkten är tänkt att fungera i verkligheten, då den är mer interaktiv. 4.6 Användbarhetstest av low-fi prototyper I användbarhetstestet av low-fi prototyperna använde jag mig av fyra personer som alla uppfyllde kriterierna för tänkt målgrupp. Användbarhetstestet bestod av fyra delar, en introduktion, en utforskande del, en uppgiftsbaserad del och avslutningsvis fick de svara på ett antal frågor om upplevelsen och bruket av konceptet. Jag började med en introduktion där jag kortfattat berättade om mitt arbete med mobil TV och de fyra koncepten som de skulle få testa, vad syftet var med testerna och hur det var upplagt. Fyra konceptförslag testades och varje test tog cirka 15 minuter, sammanlagt 1 timme. I den första delen av användbarhetstestet observera jag bara respondenterna när de interagerade med low-fi prototypen, innan jag i nästa del av testet gav dem specifika uppgifter som de skulle utföra eller lösa. Under själva användbarhetstestet fungerade jag som testledare och var testpersonens dialogpartner, då en tänka högt session användes under testet. Jag fungerade även som ett stöd i testsituationen utan att direkt besvara några frågor eller aktivt hjälpa till med exempelvis uppgifter. 14

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Process- och metodreflektion Grupp 5

Process- och metodreflektion Grupp 5 Process- och metodreflektion Grupp 5 IDM Grupp 5 Anders Fougstedt, Anders Green, Lay Truong, Anna Sjödin, Tobias Kask Val av metoder Det första steget i vår designprocess var att bestämma vilka metoder

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Personas -En metod inom Participatory Design

Personas -En metod inom Participatory Design Personas -En metod inom Participatory Design Individuell inlämningsuppgift Sofie Persson 2003-10-27 Sammanfattning Att designa en ny produkt eller ett nytt system är inte enkelt. Det är många aspekter

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson

Inlämningsuppgift 1. Inlämningsuppgift 1. Metod. Tester. Högskolan i Kristianstad: Interaktionsdesign I. 2010-09-17, Per-Ola Olsson Inlämningsuppgift 1 Metod Jag har valt att studera några av de vanliga funktionerna på en mobiltelefon, sk smartphone. Vi använde min iphone 3GS med ios 4.1 och språket inställt på svenska. Testerna genomfördes

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini

Green shower days. Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Green shower days Polhemsskolan Lund, TE2A Helene Branil, Sofia Hallström, Maria Franz och Reshad Amini Sammanfattning Vår produkt går ut på att man ska hålla koll på sin vattenförbrukning och försöka

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen

Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Projektplan i Ubicomp En bra start på dagen Team 1 Sebastian, Peter, Leif, Lina och Kicki Kort introduktion I detta projekt skulle vi vilja ta vara på tillfället att skapa ett nytt sätt på hur människor

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap

Prototypningsverktyg. A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Mattias Arvola. @mattiasarvola Institutionen för datavetenskap A Human-Centered Design Process (ISO 9241-210, 2010) Prototypningsverktyg 1. Plan the humancentred process 2. Understand the context of use Mattias Arvola Meets the requirements 5. Evaluate against requirements

Läs mer

Cartesias nya karttjänst

Cartesias nya karttjänst SOMMAR DESIGN KONTORET Cartesias nya karttjänst Sommardesignkontoret Lycksele/Norsjö 2009 2 Innehållsförteckning 1. Om SDK 2. Uppdraget 3. Arbetsprocess 4. Analys 4.1. Expertanalys av nuvarande karttjänst

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3

Boken. Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design Boken Kap 2.1-2.4 Kap 11.3 Konceptuell design är helt grundläggande inom interaktionsdesign kan upplevas som abstrakt och svårt att förstå förstås bäst genom att man utforskar och upplever

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1

Lars Lindmark 28 juni 2015. Designstuga. ett designlabb för hållbar utveckling. Beskrivning designstuga, sida 1 Designstuga ett designlabb för hållbar utveckling Beskrivning designstuga, sida 1 Design Förmåga att lösa komplexa problem Designprocessen är en förmåga att samla och involvera aktörer för att tillsammans

Läs mer

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem

Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Pressrelease 11 januari Enkel uppkoppling och underhållning i 3D Nya Blu-ray -spelare och Blu-ray -hemmabiosystem Snabb tillgång till underhållning online 3D-kompatibilitet * 3D-surroundljud ** (hemmabiosystemen)

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech

Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt. johanna.sarna@valtech.com Valtech Användningscentrering i agila utvecklingsprojekt johanna.sarna@valtech.com Valtech Vem är jag? Johanna Särnå Jobbar på Valtech sedan 3 år tillbaka Jobbar där med användbarhet och projektledning Certifierad

Läs mer

Chaufför eller passagerare in i framtiden?

Chaufför eller passagerare in i framtiden? Chaufför eller passagerare in i framtiden? Katarina Lindblad-Gidlund Lektor i Samhällsinformatik vid Mittuniversitetet Disputerade i informatik (Lindblad-Gidlund (2005)Techno therapy, a relation with technology)

Läs mer

Vår första vy över London från planet

Vår första vy över London från planet Slutrapporten Den 25:e oktober åkte vi i Es3 till London. Där utforskade vi staden, såg många olika sevärdheter, gick på museer och upptäckte en del av Londons musikliv. England och Sverige skilde sig

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP C H R I S T I N A J O H A N S S O N, S T U D E N T H Ä L S A N W W W. H I S. S E / S T U D E N T H A L S A N Bild 1 FÖRELÄSNINGENS

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation

Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Kurs: Designm etodik, 3 p Delm om ent: Datum : 2 0 0 3-1 2-1 8 Utvecklingsm odell och utvecklingsm etod för att skapa god kom m unikation Nils Järgenstedt [ it3 jani@ituniv.se] Innehållsförteckning INLEDNING...

Läs mer

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper

Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Appendix 1b 1/8 Enclosure to Analysis of UsabilityTest Project Casper Internal receiver list Name Catharina Ahlström Kristina Fridensköld Role 2/8 1 INTRODUCTION... 3 1.1 PURPOSE... 3 1.2 SCOPE... 3 1.3

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord

Om rapporten. Direkt effekt 2014 - PostNord Direkt effekt 0 - PostNord Om rapporten Rapporten DR-monitorn 0 bygger på resultaten från en undersökning av svenskarnas attityder till och vanor kring att ta emot reklam i olika kanaler, främst direktreklam

Läs mer

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper

Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign. Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Välkommen till kursen i Avancerad interaktionsdesign Certec & EAT Institutionen för designvetenskaper Idag Översikt över kursen Kursmål och metoder Examinationskriterier Inspiration Praktisk information

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB

Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX. Joakim Holm Adaptiv AB. Erik Hammarström Antrop AB Du fulländar mig! Om synergierna mellan agila metoder och UX Joakim Holm Adaptiv AB Erik Hammarström Antrop AB Vetenskapliga metoden 1. Observera verkligheten 4. Genomför experiment 2. Utforma hypotes

Läs mer

Energi jacktens koncept

Energi jacktens koncept Energi jacktens koncept Vi har utvecklat ett koncept som ska hjälpa personer sänka sin energiförbrukning och ge dom en lättförstådd överblick av sin förbrukningen. Konceptet bygger på en programvara som

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till

Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Trygg hjälp när hörseln inte räcker till Sinnesro för dig och dina nära och kära Säkerhet, självständighet och sinnesro skänker livskvalitet och det är något som du förtjänar när du blir äldre. Det är

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013

Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 Sluta gissa börja testa workshop alla pratar ux, 28 nov 2013 DAYTONA COMMUNICATION AB Riddargatan 17D, 114 57 Stockholm, Sweden Phone +46 8 579 397 50, Fax +46 8 579 397 55 www.daytona.se, info@daytona.se

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard

Drömmaskiner. Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Drömmaskiner Den moderna tekniken i människans tjänst Drömmaskiner: Från Minimetern till Jag Vill-appen (från 1998 till idag) Björn Breidegard Certec, Inst. för Designvetenskaper, Lunds tekniska högskola,

Läs mer

most memorable and eyeopening

most memorable and eyeopening DISKUSSIONSUNDERLAG Planerar någon i klassen/publiken att åka ut och "backpacka"? Vart och varför? Vad är målet med resan? Äventyr/Vila upp sig/se hur andra lever/få nya vänner/lära känna en ny kultur?

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Spela in ljud med ZOOM H2 Några tips

Spela in ljud med ZOOM H2 Några tips Spela in ljud med ZOOM H2 Några tips Tankar om ljudinspelning Peter Essen Lundby Februari 2009 Spela in ljud med ZOOM H2 1 1. Introduktion...3 2. Varför spela in ljud...3 3. Olika användningsområden...3

Läs mer

N Time. Trafik & Miljö

N Time. Trafik & Miljö N Time Trafik & Miljö On Time är en digital busstidstabell som ska göra det enklare för många att åka buss. On Time kan visa vart och när man ska byta buss för att minska väntetiden, Buss tiderna kommer

Läs mer

Nevenka Silfverhielm

Nevenka Silfverhielm Nevenka Silfverhielm 52 miljoner användare och 231 manår senare är vi säkra: Det roligaste vi vet är att skapa produkter och tjänster som ger effekt Om inuse 45 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Det stora kaoset. Simon Petersson

Det stora kaoset. Simon Petersson Det stora kaoset Simon Petersson Marcus har kort blont hår, mycket muskler, är modig och är 32 år. Steve har brunt hår, blå ögon och är 31 år gammal. Cage har kort brunt hår, blåa ögon och är 24 år gamma

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer