Eslövs kommun FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för Rev. 00. WSP IT Com

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eslövs kommun FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för. 2009-04-25 Rev. 00. WSP IT Com"

Transkript

1 FÖRSTUDIE/FÖRSLAG: Avseende Telefonilösning för Eslövs kommun Rev. 00 WSP IT Com

2 Uppdragsnr: (11) Innehåll 1 BAKGRUND MÅL BEFINTLIGA SYSTEM TELEFONISYSTEM DATANÄT NUVARANDE KOSTNADER TELEFONI BEHOV OCH ÖNSKEMÅL ÄGA ELLER KÖPA TJÄNST? ALTERNATIVET KOMMUNIKATION SOM TJÄNST ; ALTERNATIVET EGEN UTRUSTNING TEKNIK KONVENTIONELLT SYSTEM IP-BASERAT SYSTEM MOBILA LÖSNINGAR FÖRSLAG/VÄGVAL DETALJERAD ÖVERSYN AV DATANÄTET UPPHANDLING TELEFONILÖSNING EKONOMI REKOMMENDATION SAMORDNING/FÖRBEREDELSER IT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG/KRAVSPECIFIKATION SAVTAL Bilaga 1: Kalkyl- uppskattade kostnader för ny telefonilösning Bilaga 2: Kalkyl- uppskattade kostnader för ny telefonilösning inkl delkostnad för upprustning av datanätet. WSP IT Com Slagthuset SE Malmö Besök: Carlsgatan 12A Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm

3 Uppdragsnr: (11) 1 Bakgrund Eslövs kommuns telefonilösning bygger på en tjänst, Centrex, från Telia. Avtalet har förlängts ett antal gånger och går ut I samband med avtalets utgång vill man se över förutsättningarna för att konkurrensutsätta telefonin och därmed få ner prisbilden. 1.1 Mål Denna förstudie är i första hand avsedd att användas som underlag inför valet av telefonilösning och möjligheterna till eventuell konkurrensutsättning av telefonin. Målet med förstudien är att jämföra nuvarande funktion och kostnad för telefoni med olika alternativ för ny telefonilösning. 2 Befintliga system 2.1 Telefonisystem Eslövs kommuns telefonilösning bygger på telefonitjänsten Telia Centrex. Telia Centrex är en telefontjänst som realiseras i telefonnätet (i detta fall Telias nät). Dvs all central-utrustning som krävs för telefonin finns placerad hos operatören. Eget Operatör FASTNÄTS Comviq/ Tele2 De flesta standardfunktioner som finns i vanliga telefonväxlar finns även i Centrexn/tjänsten. Basfunktionerna i centrexlösningen är bl a : ALLMÄNNA TELENÄTET Fastnätsnummer (direktnr) för varje Internnummer för varje Nummerpresentation kortnummer Medflyttning direkt (variabelt nummer) ÖP MOBIL ALTERNATIV Telia mobil Vodafone

4 Uppdragsnr: (11) Vidarekoppling Återanrop Samtal väntar Pendling Repetition av senast slaget nummer Trepartskonferens Parkering av samtal Interntrafik Dessutom finns extra funktioner och specialanpassningar så som; Telefonisttjänst Sammanhängande nummerserie. Talad hänvisning Nätverk Telefonapparater Befintligt telefonsystemet i Eslöv kommun består av följande funktioner/tjänster som är Funktion/tjänst Antal Telefonistplatser Maxi 4 Fasta ar 1058 Mobil ar 69 Hänvisningsdator(telefonist) 4 Ingående fast trafik hela Centrex samtliga ar Telia DigiTala samtliga ar Sammanhängande nr-serie 2200 Service (bas+utökad) Centrex svarsgrupp/anropsnummer 5 Avancerad svarsgrupp 15 Centrex röstsvar 476 Centrex Paket Röstsvar plus 3 Centrex Röstsvar web 1 Statistik 1 Statistik svarsgrupp 1 Statistik telefonist 2 Kunddata web >500 Kalenderfunktion >500

5 Uppdragsnr: (11) 2.2 Datanät Eslövs kommun har datanät som i huvudsak består av HP utrustning. IT-avdelningen i kommunen ansvarar endast för distributionsnätet fram till en avlämningspunkt i resp fastighet. Se bild nedan. Inom resp fastighet(utom kommunhuset) står resp förvaltning och enhet för utrustningen i näten. Distributionsnätet består i huvudsak av HP-utrustning som HP2626/2650, HP /50, HP2828, HP4000M, HP5400, HP5300xl samt HP2524/2324. Eslövs kommun- datanät & telefonar Marieholm 7 Billinge 3 Stehag 12 Totalt 1059 ar varav 134 utspridda på ~90 adresser med endast ADSL-förbindelse för data. Fridas ro 18 Norrebo fsk 6 Gjutaregården 8 Lapplandsvägen 6 Bredablick 16 Polishuset Ö.Skolan Karridal 7 10Mbps Gruppb. 1 AoF 53 V.Skolan 10 Kärråkra 26 Trollsjön 14 Ekenäs GB Sallerup 14 Norrevång 48 1 Gbps Kommunhuset 290 Stadsbibliotek 23 SoT 9 Fordonsteknik 3 Berga 80 10Mbps Gymnasieskolan Salliusgymnasiet 43 Bergaskolan 1 Kv. yrkesutb 24 Solhälla 13 Ellinge 9 Medborgarhuset 2 Rådhuset 10Mbps Bergagården 5 Kunskapshuset 5 Ambovillan 5 Bergaskolan 3 Flyinge 18 Fackförb. 8 Dessa förbindelser kräver att man lägger över de på WAN nät. Projekt med Tele2 är planerat. 10 Harlösa 6 Löberöd 24 3 Nuvarande kostnader 3.1 Telefoni Den ursprungliga kostnaden för befintliga telefonilösningen är :-/kvartal. I lösningen ingår även trafikavgifter från samtliga ar, såväl fast som mobil centrex. Till ovanstående kommer nyinstallationer, förändringar av tjänster och flytt av ar. Nuvarande kostnad ligger troligtvis närmare en (1) milj kr/kvartal eftersom det sedan avtalet skrevs har tillkommit flera tjänster. 4 Behov och önskemål Även om den befintliga telefonilösningen verkar uppfylla de behov som flertalet av Eslövs kommuns användare har finns det ett antal önskemål om nya funktioner.

6 Uppdragsnr: (11) Några av de funktioner som efterfrågats är bla: Callback-system som innebär att extremt belastade ar ger de uppringande möjlighet att lämna sitt nummer, via knapptryckning eller tala in det. Den uppringande kan då få ett ungefärligt besked om när denna kommer att bli uppringd. Köbesked vid väntetid. Kalenderkoppling som innebär att mötesnoteringar i den egna Outlookkalendern synkroniseras mot hänvisningssystemet så att den egna en blir hänvisad. SMS-aviseringar från n Möjlighet till telefonkonferens Statistikverktyg för inkommande/utgående samtal Call-centerlösning för ex IT-helpdesk, medborgarkontor o dyl där man ex kan integrera chat- och mail-funktion. Ökad mobilitet; Dvs mobiltelefoner integrerade som ar i den gemensamma n. 5 Äga eller köpa tjänst? Eftersom centrexlösningen som Eslövs kommun har är en del av leverantörens nät skapar detta en beroendeställning som även gör det svårt att konkurrensutsätta telefonilösningen. I ett första skede bör man utreda hur man avser köpa telefonin; som en tjänst, likt idag, alternativt om man skall äga den tekniska utrustningen. I dagsläget finns det bara en leverantör av den typ av telefonitjänst som Eslövs kommun har vilket medför att man måste byta den tekniska lösningen för att få flera alternativa leverantörer. Oavsett vilken av ovanstående alternativ man väljer ställer det höga krav på de egna kommunikationslänkarna mellan och inom kommunens verksamheter (Datanätet). 5.1 Alternativet Kommunikation som tjänst ; Alternativet Kommunikation som tjänst kan levereras antingen genom en kundplacerad utrustning eller som del i en, hos leverantören, centralt placerad utrustning. I nästan samtliga fall (utom Telia Centrex) medför detta att leveransen av telefoni blir beroende av Eslöv kommuns datanät. Detta mot bakgrund av att samtliga leverantörer numera levererar system som bygger på IP-telefoni. Såväl för centrex -lösningar (IP-centrex) som kundplacerad utrusning. Vid denna typ av avtal är det viktigt att man är uppmärksam på den beroendeställning man kan hamna i. Framförallt gäller det eventuell utökning av tjänster och funktioner under avtalsperioden men även vid avtalets slut. Fördelen med denna typ av avtal är att allt ansvar för drift och funktion överlåts till systemintegratör/ tjänsteleverantören.

7 Uppdragsnr: (11) 5.2 Alternativet Egen utrustning Att äga utrustningen för telefoni medför visserligen att den egna organisationen får ta större ansvar men samtidigt får man bättre kontroll och lättare att utveckla systemet efter de egna behoven. Liksom i alternativet med kommunikation som tjänst, bygger nästan alla nya system på IP-telefoni. Fördelen med detta är att man inte behöver parallella nät för data och telefoni och man blir heller inte geografiskt begränsad. Samtidigt kommer det att ställas högre krav på det egna datanätet. 6 Teknik 6.1 Konventionellt system Ett konventionellt system bygger på samma princip som det system som Eslövs kommun har idag. Dvs en central utrustning varifrån samtliga ar utgår. Kommunikationen mellan ar och central utrustning sker på dedicerade kopparförbindelser. Växelsystemen kan decentraliseras med sk utflyttade steg men ekonomiskt är det bara försvarbart vid större ansamlingar av ar. Detta begränsar möjligheterna till för geografiskt spridda verksamheter med få ar. Av alla de nya system som installeras idag är det bara en bråkdel som är denna typ. 6.2 IP-baserat system De senaste 3-5 åren har i princip alla nyinstallerade system byggts på IP-telefoni. IPtelefoni har fördelen, framför konventionell telefoni, att det inte behövs utrustning(underväxlar) på utlokaliserade platser. Man utnyttjar befintliga datanät för att transportera taltrafiken. Förutsättningen är dock att datanäten har den kapacitet och tillgänglighet. En IP-telefonilösning kräver att det finns gott om kapacitet till resp verksamhet som skall anslutas i lösningen. Tal skall kunna prioriteras före data.

8 Uppdragsnr: (11) Det får inte finnas störningar som brus och fördröjning i datanätet. 6.3 Mobila lösningar Samtliga mobiloperatörer erbjuder mobila lösningar med funktionalitet som en tjänst(motsvarande Eslövs kommuns centrex-lösning). Eftersom denna lösning ställer väldigt höga krav på täckning i de utrymmen som verksamheten utnyttjar blir det oftast svårt att genomföra. Mobiloperatören är oftast inte intresserad av att bygga täckning alla de verksamheter med få ar som kan ha dålig mobiltäckning. De vanligaste mobila lösningarna är dock att man integrerar vissa användare som är väldigt rörliga i den egna plattformen. Lösningen bygger på att abonnemangen hos mobiloperatören måste anpassas/konfigureras. 7 Förslag/vägval Ur ekonomisk synvinkel bör man snarast möjligt konkurrensutsätta telefonin. Dock låter sig detta inte göras så länge man har en lösning som endast kan erbjudas av en leverantör.

9 Uppdragsnr: (11) 7.1 Detaljerad översyn av datanätet Ett första steg inför en eventuell upphandling bör vara en detaljerad översyn av det egna datanätet. För att kunna använda datanätet för telefonilösningen måste man göra en inventering och troligtvis en uppgradering av kommunens nät. Behovet av uppgradering får inte ses enbart ur telefoni perspektiv eftersom man redan använder applikationer som kräver en hög tillgänglighet. Ex personaladministrativa system, ekonomisystem, och andra centrala serverbaserade funktioner ställer minst lika höga krav på tillgänglighet som telefonin. Däremot kan telefonin bli den trigger som påskyndar denna process samtidigt som den kan vara en del i den ekonomiska kalkylen för upprustningen av datanätet. 7.2 Upphandling telefonilösning En upphandling av ny telefonilösning för kommunen bör inrikta sig mot ett IP-baserat system med en kombination av fasta telefoner, trådlös telefoni, DECT (i vissa fastigheter) och mobila ar (för de som är mer rörliga). Eget Operatör Mobil Mobil Eget WAN/LAN FASTNÄTS Comviq/ Tele2 Telia mobil MOBIL Mobil ALTERNATIV Telenor Mobil Mobil DECTtelefon DECTtelefon DECTtelefon DECTtelefon Fasta telefoner De verksamheter/funktioner som oftast är på kontoret och har behov av fast telefoni (ex kundtjänstfunktioner, socialsekreterare osv) får detta via kommunens datanät DECT-telefoni För verksamheter/funktioner som är rörliga inom en specifik fastighet och oftast inte befinner sig på ett specifikt rum (ex skolpersonal) kan trådlös telefoni(dect) vara ett alternativ. DECT lösningen kan också vara ett alternativ till fasta telefoner där fastighetsnäten för data inte kan utnyttjas eller att datauttag inte finns.

10 Uppdragsnr: (11) Mobila ar Personal som är rörliga och har sin verksamhet på många olika platser inom kommunen ( jmf hemtjänst, teknisk personal, mfl ) kan använda sig av mobila ar med samma funktionalitet som övriga användare. Mobila ar kan också vara ett alternativ för de platser, ex förskolor, som har enstaka ar och inget/eller dåligt datanät. 8 Ekonomi Kostnaden för en ny telefonilösning med c:a 1200 ar varav 210 mobila ar och 90 externa abonnemang är uppskattningsvis 3,5 miljoner. Räknar man med trafikavgifter, service, abonnemangskostnader för fast & mobilt och en avskrivning på 3 år skulle detta medföra en totalkostnad på ~2,4 milj per år, under de 3 första åren(år 4 sjunker kostnaden till c:a 1,1 milj). Detta skall jämföras med dagens kostnad om >3,1 milj/år. Se kalkyl Bilaga 1. Ovanstående förutsätter dock att datanätet är anpassat och konfigurerat för att köra IPtelefoni. En grov uppskattning av kostnaden för upprustning av distributionsnätet i Eslövs kommun finns medräknat i Bilaga 2. Enligt uppgifter/lista från IT- avdelningen skulle det behövas c:a 20 nya switchar för att ersätta de som är så pass gamla att de inte klarar av att konfigureras för IP-telefoni. Uppskattningsvis skulle det för dessa 20 platser/överlämningspunkter kosta c:a 500 tkr i utrustning och installation/konfiguration. Detta skulle medföra en årskostnad om 2,6 milj/ år under de 3 första åren. Från år 4 blir denna kostnad c:a 1,1 milj. 9 Rekommendation Med utgångspunkt i ekonomin för den nuvarande telefonilösningen bör Eslövs kommun snarast göra en upphandling av telefonilösning och operatörsavtal. För att klara detta inför nuvarande avtals utgång, den 31/ , måste man påbörja förberedelser för upphandlingen omedelbart. Det finns några viktiga punkter som bör aktiveras snarast; Påbörja samordning med IT o Förberedelser i datanätet för IP-telefoni Sammanställning av förfrågningsunderlag Upphandling av operatörsavtal 9.1 Samordning/förberedelser IT Eftersom alla nya telefonilösningar bygger på IP-telefoni är det väldigt viktigt ITverksamheten i kommunen är delaktig i telefoniprojektet. Det egna datanätet måste inventeras, upprustas och förberedas för IP-telefoni.

11 Uppdragsnr: (11) 9.2 Förfrågningsunderlag/kravspecifikation Ett förfrågningsunderlag/kravspecifikation skall sammanställas utifrån de behov som framkommit och de förutsättningar som finns i datanätet Upphandling Kravspecifikationen kan ligga till grund för egen upphandling alternativt avrop från Kammarkollegiets(fd Verva) ramavtal. 9.3 Operatörsavtal Idag ingår trafiken från fasttelefoni i centrex-avtalet. I det fall man väljer en annan lösning måste man teckna nytt operatörsavtal. Detta måste vara klart i samband med att man går över till en annan teknisk lösning. Malmö WSP IT Com Blagojce Dimovski

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer

Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Rapport från försöksverksamheten DTLS, del av Regeringsprogrammet Uppdrag om trygghetslarm Nya tekniker i nya infrastrukturer Författare: Johnny Leidegren Projektledare DTLS BoråsStad Version nr Datum

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning

Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer PTS-ER-2011:16 Datum 15 juni 2011 Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Robust elektronisk kommunikation - vägledning för användare vid anskaffning Rapportnummer

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2 Rapport Stockholm, augusti 2009 Daniel Persson Johan Eng Netlight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227 Bankgiro 5284-1368 Innehåll

Läs mer

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät

Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät Rapportnummer PTS-ER-2014:11 Datum 2014-03-03 Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät N2013/2538/ITP Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov

SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov SUNET:s strategigrupp för lärosätenas generella behov Rapport 2011-10-16 1. Gruppens uppdrag i sammanfattning Vilka tjänster och funktioner behöver lärosätena framöver och vilka tjänster kan med fördel

Läs mer

Kontor för Kommunförbundet Skåne

Kontor för Kommunförbundet Skåne Datum 2010-01-21 Beteckning Kenneth Gravin 046/0709-719945 kenneth.gravin@kfsk.se Kontor för Kommunförbundet Skåne Bakgrund Regionhuset i Lund har sålts till Wihlborgs och Region Skånes verksamhet kommer

Läs mer