DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING"

Transkript

1 DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI... 2 MONTERING OCH TEST... 3 MONTERING AV GSM- OCH GPS-ANTENNER... 4 TEST AV ANSLUTNINGAR OCH SIGNALFÖRHÅLLANDE... 4 INSTÄLLNINGAR - KONFIGURERING TEST... 4 VÄLJ SPRÅK I SMS-TEXTERNA... 5 KONFIGURERING MED MOBILTELEFON... 5 LÄGG TILL ANVÄNDARE... 6 PROGRAMMERING AV LARMINGÅNG... 6 PROGRAMMERING AV STYRUTGÅNG (minusstyrd)... 7 TEST AV INSTALLATIONEN... 9 KONFIGURERING MED PC SPECIFIKATIONER DT

2 FÖRORD Monteringsanvisningen beskriver monteringsproceduren för DEFA Tracking DT31 monterad i en båt eller i en utombordsmotor. Genomför monteringen i den följd som är beskriven i monteringsanvisningen. KRAV FÖR MONTERINGEN Montering av DT31 förutsätter god kunskap av elektriska elsystem i båt och utombordsmotorer samt grundläggande kunskap i användning av mobiltelefon. MONTERINGSFÖRBREDELSER Innehåll i förpackningen: ENHETER Centralenhet GPS-antenn GSM-antenn Kabelstam Säkringshållare med 1A säkring Larmgivare DOKUMENTATION DT31 installationsguide/konfigurationstabell DT31 bruksanvisning TrackCard INSTALLATION AV SIM-KORT Innan du kan kommunicera med enheten måste ett GSM-kort installeras. Ett löpande abonnemang är att föredra eftersom då kan inte pengarna ta slut på kortet. Kontantkorts abonnemang går att använda, men glöm inte att aktivera och ladda kortet med pengar. Om söksystemet ska anslutas till larmcentral måste ett löpande abonnemang användas, inte kontantkort. SIM-kortet ska vara aktiverat innan monteringen startas. SIM-kortet installeras på följande sätt: Sätt SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon. Aktivera SIM-kortet (gäller endast kontantkort). Deaktivera PIN-kods funktionen (får ej begära om PIN vid uppstart av telefon). Prova att SIM-kortet kan skicka och ta emot SMS-meddelande från mobiltelefonen. Demontera centralenheten (två torx-skruvar). Skjut in SIM-kortet i hållaren. Se till att SIM-kortets guldkontakter är vända nedåt och det avklippta hörnet är korrekt riktat. Se även installationsguiden som medföljer systemet. INSTALLATION AV BACKUPBATTERI Den 2-poliga kontakten från backupbatteriet ska anslutas till den 2-poliga kontakten på kretskortet. Se även installationsguiden som medföljer systemet.

3 MONTERING OCH TEST Enheten monteras på lämplig dold plats så den ej utsätts för stark värme eller fuktighet. För att undvika att vatten tränger in i centralenheten, monteras centralenheten med kontakten vänd nedåt. Anslut ledningarna i kabelstammen enligt nedan. GPS ANTENNA KOPPLINGSSCHEMA DT31 THIS SIDE UP! UP GSM ANTENNA BRN IGNITION RED +12V/24V BLK GND VIO OUTPUT ORG INPUT Tillbehör +12/24V Anslutning Färg Stift Funktion Strömförsörjning (+12/24 volt) (+30) Röd 4 Plus-matning via säkring Strömförsörjning Minus (-31) Svart 3 Minus IGN, tändning (+12/24 volt) (+15) Brun 5 Automatiskt förflyttningslarm / viloläge Ingång Orange 1 Ingång för larmgivare eller annan sensor Utgång Lila 2 Utgång för styrning av relä eller annan elektrisk last

4 MONTERING AV GSM- OCH GPS-ANTENNER OBS! GSM- och GPS-antennerna ska monteras dolt och anslutas innan säkringen sätts i säkringshållaren. GPS-antennen ska peka mot himlen för optimal mottagning av satellitsignalerna. En GPS-antenn får inte monteras under material som dämpar signalen. Dämpande material är alla metaller och metallarmerade plastpaneler. Plastmaterial, glasfiber, glas och trä räknas inte som dämpande material. Använd medföljande dubbelhäftande tape för montering av antennerna. Rengör ytan före montering. Trä på den medföljande krympslangen över respektive antennkabel. GSM- och GPS-antennkontakten skruvas i motsvarande kontakt på centralenheten. Värm krympslangen över respektive antennkontakt. TEST AV ANSLUTNINGAR OCH SIGNALFÖRHÅLLANDE Anslut kabelstammen till den 7-poliga kontakten på centralenheten och sätt i säkringen. Lysdioderna börjar blinka efter ca. 15 sekunder. OBS: Det är viktigt att ha tändningen på under testet för att förhindra att enheten går i viloläge. Båda lysdioderna blinkar tills centralenheten har kontakt med mobilnätet och har tagit emot signaler från GPSsatelliterna. När lysdioderna lyser konstant är signalen OK. Grön lysdiod: GSM-signaler Gul lysdiod: GPS-signaler DT31 Färg Status Förklaring Ingen av lysdioderna lyser Ingen strömförsörjning eller enheten är i viloläge (standby/sleep) Kontrollera strömförsörjning. Slå på tändningen. Lysdiod 1 blinkar Grön Ingen kontakt med GSM-nätet Kontrollera GSM-antennen. Kontrollera att SIM-kortet är korrekt monterat och aktiverat. Lysdiod 2 blinkar Gul Otillräcklig GPS-signal Avvakta sökning efter satelliter (upp till 15 minuter efter uppstart). Kontrollera antennens placering. Se avsnittet: Montering av antenner. Lysdiod 1 lyser konstant Grön Kontakt med GSM-nätet. GSM-nät funnet Lysdiod 2 lyser konstant Gul Satellitsignal Satellitsignaler OK INSTÄLLNINGAR - KONFIGURERING TEST INSTÄLLNINGAR Vid montering ska montören välja språk, programmera ingången och styrutgången innan det upprättas en superuser. Är enheten programmerad med superuser får inte montören tillgång till programmeringen från egen mobiltelefon utan att ha registrerat sig själv som superuser.

5 Gör så här: 1. Välj språk (se avsnittet: Välj språk i SMS-texter). 2. Programmera larmingången (se avsnittet: Programmering av larmingång). 3. Programmera styrutgången (se avsnittet: Programmering av styrutgång). 4. Programmera in kundens uppgifter. VÄLJ SPRÅK I SMS-TEXTERNA Enheten levereras med engelskt språk i SMS-texterna som standard. Det rekommenderas att SMS-texterna konfigureras till lokalt språk. OBS! Alla kommandon måste skrivas sammanhängande utan mellanrum. C Landskod och telefonnummer Storbritannien Norge Sverige Danmark Holland Kod +44xxxxxxxx +47xxxxxxxx +46xxxxxxxx +45xxxxxxxx +31xxxxxxxx VÄLJ SPRÅK I SMS-TEXTERNA (SU) Följande språk kan väljas: SPRÅK Svenska Norska Engelska Danska Tyska KOD S N UK DK D S S Svar exempel: Språk Satt Till Svenska KONFIGURERING MED MOBILTELEFON DT31 konfigureras genom att skicka ett SMS-meddelande till enheten. Meddelandet ska vara sammansatt av elementen A, B och C i översikten nedan och kan skickas från vilken mobiltelefon som helst. A - Larmcentral Utan larmcentral Kod None B - Objekt Kod Båt 6 : KONFIGURERING AV DT31 (ALLA) None6<Telefonnummer> None Profil Ingen Lagrad

6 LÄGG TILL ANVÄNDARE (SU) Vid konfigurering av enheten programmeras kundens mobiltelefon automatisk in som superuser i registrets position 1 (GSM1). En superuser har möjlighet att lägga in ytterligare 4 användare antingen som superuser (SU) eller user (U). LÄGG TILL NY SUPERUSER (SU) NEW SUPERUSER SUGSM<+46xxxxxxxx> SUGSM SUGSMx Lagrad <+46xxxxxxxx> Svar exempel: SUGSM2 Lagrad LÄGG TILL NY USER (SU) NEW USER GSM<+46xxxxxxxx> GSM GSMX Lagrad <+46xxxxxxxx> Svar exempel: GSM2 Lagrad RADERA ANVÄNDARE (SU) Svar exempel: GSM<x> GSM1 GSMx Raderad GSM1 Raderad PROGRAMMERING AV LARMINGÅNG Larmingången på DT31 kan programmeras för att behandla signalen på tre olika sätt. Larmingången ska programmeras som MINUS TRIGG när medföljande larmgivare är ansluten till ingången (standard inställning). AKTIVERA PLUS-TRIGG (SU) INPUT HIGH Ingången skickar larm när signalen ligger till minus och går till plus. OBS! Ingången blockeras i en minut innan ny ett nytt larm kan utlösas (se bruksanvisning för larmmeddelanden). IH IH Larmingång Plus AKTIVERA MINUS-TRIGG (SU) (standard) INPUT LOW Ingången skickar larm när signalen ligger till plus och går till minus. OBS! Ingången blockeras i en minut innan ett nytt larm kan utlösas (se bruksanvisning för larmmeddelanden). IL IL Larmingång Minus

7 AKTIVERA VÄXLANDE TRIGG (SU) INPUT TOGGLE VERA STYRUTGANG: Ingången skickar larm när signalen växlar polaritet. OBS! Ingången blockeras i en sekund innan ny ett nytt larm kan utlösas (se bruksanvisning för larmmeddelanden). IT IT Larmingång Växlande AVAKTIVERA LARMINGÅNGEN (SU) INPUT OFF För att avaktivera larmingången skickas följande SMS-meddelande: IO IO Larmingång AV För aktivering av ingången, se avsnittet för programmering av larmingången. PROGRAMMERING AV STYRUTGÅNGEN (minusstyrd) Styrutgången på enheten kan användas till att styra till exempel, värmare, kylskåp, belysning eller annan elektrisk utrustning i båten. Utgången kan programmeras till följande styrsignaler: Timer (automatisk tidsstyrning). Funktionen kan till exempel användas för styrning av värmaren. Trigger (tidsstyrt i en sekund). Funktionen kan till exempel användas för styrning av en värmare med egen tidsstyring. Värmarens egen timer övertar tidsstyrningen och drift. Växlande PÅ/AV (Slås på och av med mobiltelefon). Funktionen kan till exempel användas för styrning av belysning (standard inställning). OBS! Max belastning på styrutgången är 500mA PROGRAMMERA TIMERFUNKTION PÅ STYRUTGÅNGEN (SU) VERA Hur många minuter utgången ska dra anges i minuter. För att sedan slå på styrutgången efter det att timerfunktionen är programmerad används kommandot A1. För att slå av styrutgången används kommandot D1. STYRUTGANG: OUTPUT<xxxx> minuter (max??? minuter) OUTPUT120 (2 timmar) Timer På

8 PROGRAMMERA TRIGGER-FUNKTION PÅ STYRUTGÅNGEN (SU) TRIGGER ON VERA Kommandot aktiverar trigger-funktion på styrutgången, tiden är alltid 1 sekund. För att sedan slå på styrutgången används kommandot A1 efter det att timerfunktionen är programmerad. För att slå av styrutgången vid önskad tidpunkt används kommandot D1. STYRUTGANG: TON TON Trigger PÅ SLÅ PÅ STYRUTGÅNGEN (SU/U) V Kommandot aktiverar styrutgången (Vanlig På/Av, Timer, Trigger) A1 A1STYRU Styrutgång På. SLÅ AV STYRUTGÅNGEN (SU/U) Kommandot avaktiverar styrutgången (Växlande På/Av, Timer) VERA STYRUTGANG: D1 D1 Styrutgång Av SLÅ AV TRIGGER OCH TIMERFUNKTIONEN PÅ STYRUTGÅNGEN (SU/U) TRIGGER OFF Detta kommando stänger av trigger och timerfunktionen på utgången. Utgången återställs till växlande På/Av (Fabriksinställning) VERA TOFF TOFF Timer Av

9 TEST AV INSTALLATIONEN STATUS INFORMATION (ALLA TELEFONER) INFO För att kontrollera programmeringen och signalnivåer skickas en fråga om status från vilken mobiltelefon som helst. VERA STYRUTGANG: INFO Svar exempel 1 : GSM1-SU GSM2-SU GSM3-U GSM4 Inget nummer GSM5 Inget nummer Svar exempel2: GSM Signal: (IIIII) GPS Klar: (IIIIII) Förflyttning: Av Ign: På Driftström: Huvudström Backup: OK SW: DT Profil: NONE Typ: DT31 Förklaring till svarsmeddelande 1 och 2: SVARSMEDDELANDE 1 GSM1-SU GSM2-U GSM3-SU GSM4-U GSM5-U SVARSMEDDELANDE 2 GSM Signal: (II ) GPS Klar: (III ) / Inte klar Förflyttning: På/Av Ign.: På/Av Power: Huvudström/Backup Backup: OK / Låg / Död SW DT30: 0704 Profil: Ingen Type: DT31 FÖRKLARING Visar användare 1 mobiltelefonnummer. OBS! U=User, SU= SuperUser Visar användare 2 - mobiltelefonnummer Visar användare 3 - mobiltelefonnummer Visar användare 4 - mobiltelefonnummer Visar användare 5 - mobiltelefonnummer FÖRKLARING Visar GSM signalstyrkan mellan 1 till 5 streck (5 streck = bäst) Visar GPS signalstyrkan mellan 1 till 5 streck (5 streck = bäst) Visar om SMS-förflyttningslarmet är på eller av Visar om tändningen är på eller av Visar om DT31 drivs av externt batteri eller backupbatteriet Visar status på backupbatteriet Visar software version på DT31 Visar namnet på en eventuell larmcentral. Ingen betyder att DT31 inte är ansluten till en larmcentral Visar alltid DEFA Tracking version

10 KONFIGURERING MED PC DT31 kan konfigureras med ett PC-program. DEFA Tracking konfigurationsprogram kan användas med Microsoft Windows (Windows 2000/XP). DEFA Tracking konfigurationsprogram laddas ner från Gör följande: 1. Gå till hemsidan 2. Klicka på knappen DEFA Tracking 3. Välj Support 4. Välj Download software 5. Välj modell DT31 vers och klicka på knappen Open, följ därefter instruktionen Under Support hittar du konfigureringsmanualen. Välj Download manual, välj modell och klicka på Install configuration programme. DEFA Tracking konfigurationsprogram har en guide som kommer att assistera dig i konfigureringen av DT31 OBS! DT31 kommunicerar med din PC via USB konfigurationskabel, Artikelnummer DA Strömsparläge, responstider och strömförbrukning När tändningen slås av går enheten in i strömsparläge. Strömsparläget är tidsstyrt och har tre nivåer som anges i tabellen nedan. Den genomsnittliga strömförbrukningen varierar beroende på vilken nivå strömsparläget befinner sig i. Genom att slå av och på GSM-modulen och GPS-mottagaren sänker enheten sin strömförbrukning. När enheten har gått ner i strömsparläge kommer GSM-modulen endast med jämna mellanrum kontrollera inkomna SMSmeddelande vilket i sin tur påverkar responstiden. Responstiden är den tid det tar från det du skickar ett SMS-kommando tills du får svar från enheten. Tiderna som är angivna i tabellen är den maximala tid det kan ta innan ett svar kommer tillbaka. LÄGE Aktivt läge Viloläge Sleepmode Monterad i: (Idle) (Standby) (Sleep) Båt 12 timmar 7 dygn Efter 7,5 dygn Strömförbrukning 50mA 15mA 5mA Responstid vid fråga Omedelbart Max 5 min. Max 60 min Responstid vid utlöst larm Omedelbart Omedelbart Omedelbart Vid drift via internt batteri: Vid frånkoppling av huvudströmmen drivs enheten av det interna batteriet. I detta läge gäller inte informationen som anges i tabellen ovan. Enheten kommer vid detta tillfälle gå direkt i sleepmode med en responstid på max 15 minuter och en strömförbrukning på ca 15mA (genomsnittlig förbrukning). Direkt när huvudströmmen bryts kommer enheten skicka spänningslarm samtidigt som larmingången blir inaktiv.

11 SPECIFIKATIONER DT31 Vikt: 170gram Storlek: 95mm x 70mm x 30mm Kapsling i självsläckande plast Strömförsörjning: 8-30 volt Temperaturområde: -20 till + 50 grader C Driftstid inbyggt batteri: 48 timmar Strömförbrukning: Tändning på: 50 ma Tändning av: 15mA Viloläge: 5mA Styrutgång Aktiv minus: Max 500 ma GSM GPRS Dualband 900/1800 MHz BEGRÄNSNINGAR OCH GODKÄNNANDE DEFA förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar, förbättringar på framtida produkter och dokumentation. DEFA Tracking DT31 är godkänt i enlighet med: Kopiering förbjuden. DEFA, 2007

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S

INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S INSTALLATIONSMANUAL ANVÄNDARMANUAL KIOSK 9311 S GENERELLT INSTALLATIONSMANUAL INSTALLATIONSMANUAL 2 Denna digitala satellimottagare är avsedd att ta emot TV-kanaler och tjänster från Canal Digital, liksom

Läs mer

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16

Användarmanual. Svenska DC-660. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Version Svenska 2010-12-16 DC-660 Användarmanual Svenska Version Svenska 2010-12-16 Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren.. Dilog 660 Manual Version Svenska 2010-12-16.indd 1 2010-12-16 20:31:36 Innehållsförteckning

Läs mer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Vigilant Hunter Användarmanual

Vigilant Hunter Användarmanual Vigilant Hunter Användarmanual Model: MB500 GSM Cellular Camera Model Läs anvisningen noggrant före användning Gratulationer till valet av en Uway VH-GSMB kamera. Uway VH-GSMB är designad och tillverkad

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace

Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace Teknisk Handbok Trygghetstelefonerna Gina, Gloria och Rumsapparat Grace V3.1 R1 Viktig information I alla system som utnyttjar radio- och nätverkskommunikation finns risk för störningar som användaren

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330

MOS SE 1335-3 RCU 11 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING RCU 11. För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 MOS SE 1335-3 031194 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING För FIGHTER 360P / 113X / 123X / 1250 / 1320 / 1330 Innehåll Allmänt 2 Produktbeskrivning 3 Snabbstartsguide 4 Felsökning 7 Installation 8 Montering

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget

Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Installation Tele2 Bredband via TV-uttaget Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband.glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. T2P_053_01-01 tele2.se tele2.se 2 Innehåll:

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Innehåll Komma igång... 4 Starta telefonen, samtal, navigering, telefonspråk, skriva in bokstäver, knappar, menyer. Ringa... 21 Samtal, videosamtal, kontakter, samtalslista, kortnummer, röststyrning, grupper,

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

TYP 1110 350/88 1120 CSD

TYP 1110 350/88 1120 CSD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TY 1110 och 1120 Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. 350/88 M A D E I N S W E D E N CSD 88-10-28 CARGARD 1110 och 1120 är ett mikrodator-baserat billarm av senaste

Läs mer

Nokia C3 01 Användarhandbok

Nokia C3 01 Användarhandbok Nokia C3 01 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Om den här användarhandboken 6 Komma i gång 6 Knappar och delar 6 Sätta i SIM-kort och batteri 7 Sätta i eller ta ur ett minneskort

Läs mer