Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox"

Transkript

1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox NavEye BlackBox skyddar din värdefulla egendom till exempel bil eller båt på flera effektiva sätt. Inkopplad till olika larmgivare kan den varna om någon till exempel öppnar en dörr eller lucka eller startar motorn. Med GPSinformationen kan den larma om objektet flyttas från sin plats, s.k. geofence. Du kan också när som helst kontrollera saker som batterispänning, position, fart, kurs och larmstatus bara genom att ringa eller sända SMS till enheten. SMS-inställningar till NavEye BlackBox kan sändas från en mobiltelefon eller inloggad från Innehåll Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye BlackBox...1 SIM-kort...2 Montering....2 Inkoppling...2 Inkoppling av NavEye BlackBox Plus tillbehör...2 Uppstart...3 Aktivera...4 Fjärrkontroll...4 Funktioner...4 Geofence larm...4 Spännings varning & larm...5 Rörelse larm...5 Gas & Brandvarnare...5 Inbrottslarm...6 Nivåvakt...6 1

2 SIM-kort Din NavEye BlackBox levereras med ett inbyggt SIM-kort som är laddat med 50 sek vid leverans. Saldot bör kontrolleras med jämna intervaller och fyllas på så att det alltid finns täckning för eventuella larm-sms. Nummerpresentation måste vara aktiverat så att NavEye BlackBox kan identifiera vem som ringer. Kontrollera gärna detta före installation. Dessutom behövs dator med Internetuppkoppling för att ställa in önskade telefonnummer i din NavEye BlackBox. Montering. NavEye BlackBox monteras med fördel på en dold plats men det är bra om det är möjligt att se lysdioderna under uppstart och vid aktivering. Extern GSM-antennen kan behövas för fordon där enheten måste monteras så att GPS mottagning förhindras. GPS-signalerna går inte genom metall och dämpas av trä och tjock glasfiberplast, i båtar med däck och skrov i metall bör därför din NavEye BlackBox monteras utomhus eller på insidan av en fönsterruta alternativt med en extern antenn. Montera GPS-antennen horisontellt på utsidan eller under glas/plastfönster med fri sikt mot större delen av himlen. Optimal position för montering är enligt bilden nedan och tänk på att kabeln bör placeras så att fukt inte kan ta sig in den vägen. Inkoppling Anslut NavEye BlackBox till en 8-32 volt strömkälla och före eventuell huvudströmbrytare. 1. Grå kabel ansluts till batteriets minuspol. 2. Röd kabel till batteriets pluspol. Enheten är skyddad av en inbyggd automatsäkring, skulle säkringen utlösas måste säkringen svalna i ca 10 minuter innan den återställer sig själv. De nu gjorda inkopplingarna är tillräckligt för att NavEye BlackBox skall fungera med grundfunktionerna spårning, positionslarm, vibrationslarm, nödlarm och spänningsvarning. För ytterligare säkerhet kan flera tillbehör kopplas till om du uppgraderar din enhet till NavEye BlackBox Plus. Inkoppling av NavEye BlackBox Plus tillbehör Larmsensorer finns av två typer, brytande (Normal High) eller slutande (Normal Low). Vid till exempel ett inbrotts larm med magnetkontakter på en dörr är givarna strömsatta under aktiverat läge och när kontakten bryts så bryts även strömmen och larm triggas. Detta innebär att om tillbehör inte kopplas in så bör man ansluta ingångskabeln så att den inte utlöser falsklarm. Ingångar (Ej larmande läge): 1. Rosa - Gas & Brand Brand och gasvarnare (Low) (Normaly open) Kopplas mot jord. 2. Gul - Inbrott IR-detektorer och magnetbrytare (High) (Normaly closed) Kopplas mot plus. 3. Grön Nivåvakt Vattennivåvakt (High) (Normaly closed) Kopplas mot plus. 4. Brun Grundstötningsvarning (High) (Normaly closed) Kopplas mot plus. 2

3 Utgångar: 1. Blå Startspärr Aktiveras i Larmat läge Kopplas mot jord. 2. Vit Relästyrning För tillbehör som kylskåp, värmare, belysning mm Kopplas mot jord. Utgång 1. är förinställt så att ett startspärr tillbehör kan kopplas till enheten. Tillbehöret aktiveras i Arm läge och kan styras med både mobiltelefon kommando och fjärrkontroll. Utgång 2. är anpassat för att möjliggöra styrning av elektriska tillbehör så som värmare, kylskåp, belysning m m. Aktivering sker med mobiltelefon kommandot out2,1 och avaktivering med out2,0 varvid enheten bekräftar med ett svars sms. Uppstart När din NavEye BlackBox är monterad och ansluten till extern strömkälla börjar det interna batteriet att laddas och efter några minuter startar enheten och indikerar det med ett pip samt att lysdioderna aktiveras. Undvik att bryta den externa strömmen under den första timmen så att det interna batteriet hinner laddas. När enheten är startad och i disarm läge indikerar lysdioderna status för GPS och GSM täckning. LED A avger ett grönt fast sken när söker GPS signal och även när den har fått ok täckning. När mycket god GPS signal är möjlig övergår lysdioden till blinkande signal. LED B indikerar GSM signal med ett gult blinkande med längre intervall vid god täckning vilket påminner om äldre mobiltelefoner med lysdiod. Båda lysdioderna är släckta i Arm läge och efter ca 5 minuters inaktivitet för att förhindra att din NavEye BlackBox upptäcks. Beroende på placering av enheten samt yttre förhållanden så kan det ta lång tid innan GPS-mottagaren hittat rätt position första gången. Det innebär att i de svars sms som enheten skickar så kommer positionsuppgifterna latitud och longitud bara innehålla nollor. För bästa förutsättningar för god GPS-mottagning se till att enheten är monterad rätt och att den inte är blockerad av stål eller betong utan helst befinner sig utomhus. Notera även att höga byggnader och berg kan påverka signalen och att i svåra lägen kan enheten behöva kompletteras med en extern antenn. OBS!! Säkerställ att din NavEye BlackBox alltid har så god GPS- och GSM-mottagning som möjligt för bästa skydd av din egendom! När enheten har startat upp och fått mottagning bör enhetens status kontrolleras genom att ringa till den. Ring numret som bifogades i din NavEye BlackBox förpackning från en mobiltelefon som inte är ansluten via en växel, telefonen måste kunna ta emot SMS direkt från enheten. Inom några sekunder kommer enheten svara med ett SMS liknande exemplet nedan: Svars SMS vid uppringning Aqualiv: Not Set Status VI: 3.764V VE: V Tid: okänd Ålder: okänd m=16 Svars SMS vid uppringning S.N: 1012xxxx Ver: VI: 3.754V VE: V GPS: Searching In1(Pink): Low In2(Yellow): Low In3(Green): Low In4(Brown): Low 3

4 Aktivera För att aktivera och konfigurera din NavEye BlackBox besök och registrera ett nytt användarkonto. 1. Ange er NavEve BlackBox serienummer och mobiltelefonnummer som medföljde vid leverans och klicka på Registrera.(OBS! Det är viktigt att ni anger rätt nummer!) 2. Ange de uppgifter som efterfrågas för att skapa ert konto och klicka på Skapa konto 3. Ange kontoinställningar och försäkringsinformation under respektive flik. 4. Under enhetsinställningar anger ni först Larmmottagare vilket är det mobiltelefonnummer som ska ta emot larm och varningar från er NavEve BlackBox. Klicka skicka och invänta bekräftelse. 5. Under Telefon för uppdateringar anger ni numret till den mobiltelefon som ska ha rättigheten att uppdatera och styra enheten. Klicka skicka och invänta bekräftelse. 6. Endast för version Ange slutligen vilken typ av fordon er NavEye BlackBox skall bevaka, klicka och invänta bekräftelse. Denna funktion ställer in värdena i er NavEye BlackBox så att de är optimerade för ert fordon. Fjärrkontroll Blå knapp - Aktiverar larmet, ett längre pip bekräftar aktiveringen. Gul knapp - Avaktiverar larmet, två pip bekräftar avaktivering. Röd knapp - Ett nödlarm skickas när knappen hålls inne i mer än 5 sekunder, 5 korta pip bekräftar. ( OBS! Minst ett nödnummer måste registreras i enheten för att denna funktion ska fungera!) Vit knapp Ingen funktion men kan användas för att väcka enhetens lysdioder för att kontrollera status. Funktioner Din NavEye BlackBox har flera inbyggda funktioner och tillsammans med de externa tillbehören så är det en komplett larm och säkerhetslösning för din bil, båt, husvagn, MC mm. Enheten bygger sina funktioner på två olika lägen, larm och varning. Larm är endast aktivt bevakande i Arm läge medan varningar alltid är aktivt bevakande. Till exempel är inbrottsskydd endast aktivt när din NavEye BlackBox är i Arm läge men en gas & brandvarnare alltid är aktiv för att kunna upptäcka eventuell läckage eller brand även när du använder fordonet. När ett larm har utlöst återställer man enheten med kommandot Disarm och sedan Arm eller med fjärrkontrollen och en varning återställer sig själv när den påverkande faktorn har åtgärdats, för version räcker det med Arm. Geofence larm Din NavEye BlackBox övervakar ständigt ditt fordons position med hjälp av GPS teknik. När du sätter din enhet i Arm läge låser den sin fysiska position och larmet är aktiverat. Om ditt fordon blir stulet triggas larmet och du får ett larm-sms enligt nedan. SMS Larm Geofence violation! Förklaring -Larmrubrik, meddelar vilken typ av larm eller varning. -Länk med latitud och longitud visar position 4

5 SMS Larm GEOFENCE ALARM GPS tid: :24:37 Spd: 0 Hdg: 199 Bat int: 4.135V Bat ext: V Förklaring -Larmrubrik, meddelar vilken typ av larm eller varning. -Tiden för senaste kända GPS-positionen(GMT/UTC) -Hastighet i Km/h -Kurs / Riktning -Internbatteriets spänning i Volt -Extern spänningsmatning i Volt -Länk med latitud och longitud visar position Spännings varning & larm Din NavEye BlackBox mäter och bevakar både den interna spänningen och den externa och varnar eller larmar beroende på situation. Larm för förlorad extern spänning, utlöses om spänningen bryts när enheten är i arm läge. Varning för låg spänning på den externa spänningsmatningen, utlöses när extern spänning går under 11.7V (kan eventuellt triggas vid korta spänningsfall som till exempel vid start av motor, skulle detta bli ett problem så kan värdet justeras via NavEye supporten.) Varning för låg spänning på det interna batteriet, utlöses när batteriet har mindre än 3,7 V. SMS Larm vid förlorad extern spänning SMS larm rubrik: ALARM! Lost supply voltage SMS larm rubrik: NavEye EXT BATT LOST VOLT ALARM SMS varning vid låg extern spänning SMS larm rubrik: Warning! Input voltage below set threshold SMS larm rubrik: NavEye EXT BATT LOW SUPPLY WARNING SMS varning vid låg intern spänning SMS larm rubrik: Warning! Internal voltage below set threshold SMS larm rubrik: NavEye INT BATT LOW VOLT WARNING Rörelse larm Din NavEye BlackBox är utrustad med en accelerator som larmar vid vibrationer, rörelser och tilt. SMS larm rubrik: NavEye MOTION ALARM Gas & Brandvarnare Med en extern gas & brandvarnare kan din enhet ständigt bevaka om en gasolspis eller gasolflaska läcker eller om en brand skulle uppstå både när du använder ditt båt eller husvagn eller när du lämnat den låst och larmad. SMS larm rubrik: NavEye Gas and Fire WARNING 5

6 Inbrottslarm Din NavEye BlackBox Plus kan utrustas med tillbehör och blir då även ett effektivt inbrottslarm. Med anslutna magnetbrytare och/eller IR-sensorer varnar enheten om inbrott sker. NavEye BlackBox inbrottsskydd genererar ett tyst larm och vår rekommendation är att lägga till hamnvakt eller likvärdig på din enhets larmmottagarlista. (Tyst larm är en rekommendation från försäkringsbolagen.) SMS larm rubrik: NavEye Burglary ALARM Nivåvakt Med hjälp av en nivåvakt kan din NavEye BlackBox varna om till exempel din länspump börjar krångla eller om din båt tar in vatten. SMS larm rubrik: NavEye Water level guard WARNING 6

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1

TrackIT. User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 TrackIT User Manual Svensk NE-T-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye TrackIT Introduktion NavEye TrackIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt, mc mm) på flera effektiva sätt: Med GPS-informationen

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

3. LADDNING AV MINIFINDER...

3. LADDNING AV MINIFINDER... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 5 2. SIM-KORT... 7 2.1 SÄTTA I OCH TA UR SIM-KORTET... 7 3. LADDNING AV MINIFINDER...... 9 4. STARTA UPP MINIFINDER... 10 4.1 STARTA UPP DITT LARM... 10 4. 2 PROGRAMMERA

Läs mer

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007

SBX-3 Mini Tracker. Användare- och installationsmanual INTRODUKTION. Svenska. AxTech AB 2007 AxTech AB 2007 SBX-3 Mini Tracker Användare- och installationsmanual INTRODUKTION Tack för att du valt att köpa en redknows SBX-3 produkt. För att kunna använda produkten till dess fulla potential ber

Läs mer

GeoSafe användarmanual

GeoSafe användarmanual GeoSafe användarmanual TRACKS YOU & YOUR STUFF EVERYWHERE! 1 . 1. Produktsammanfattning... 3 2. Användning... 3 2.1 I paketet... 3 2.2 Börja använda... 3 2.3 Statusindikation... 4 2.4 Fast installation...

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions

Användarmanual. YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm. wireless alarm and control solutions Användarmanual YachtSafe Entreprenadlarm YachtSafe Fordonslarm R wireless alarm and control solutions Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Entreprenadlarm

Läs mer

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se

Användarmanual. YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm. www.yachtsafe.se Användarmanual YachtSafe Båtlarm YachtSafe Utombordslarm www.yachtsafe.se Tack för ditt val av YachtSafe. Denna manual beskriver de båda produkterna YachtSafe Båtlarm och YachtSafe Utombordslarm. Larmen

Läs mer

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353

Innehåll. 1 2 3 4 Gångtest av IR detektor. Bruksanvisning: 09 mars 05. 2 Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Efter avslutad test skall brytarna ställas i ENERGI sparläge för maximal livslängd på batteriet. LED Känsl. Vilo tid Relä ON Hög 5 min NC OFF Låg 2 sek NO 1 2 3 4 Detektorn levereras med denna inställningen!

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008

Bruksanvisning Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 Denna manual är till TRACKme enheter sålda innan 25/4 2008 1 Innehållsförteckning Introduktion till TRACKme 3 Funktionsprincip 4 Abonnemang 4 Registrering 5 Vad händer när larmet går? 6 Styrning av enheten

Läs mer

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING

DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING DEFA TRACKING DT31 MONTERINGSANVISNING FÖRORD... 2 KRAV FÖR MONTERINGEN... 2 MONTERINGSFÖRBEREDELSER... 2 ENHETER... 2 DOKUMENTATION... 2 INSTALLATION AV SIM-KORT... 2 INSTALLATION AV BACKUPBATTERI...

Läs mer

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning

Ontech GSM 9020. Bruksanvisning Ontech GSM 9020 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM 9020. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010

Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Ontech GSM Mini 9009 Ontech GSM Relay 9010 Bruksanvisning Välkommen Tack för att du valt en Ontech GSM Mini 9009. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. Innehållsförteckning. YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster Innehållsförteckning YachtSafe larmsystem Anpassad för olika användningsområden Marint Fordon Industri Appen gör allt enklare En ny generation

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions

Produktkatalog. Samlad information om våra produkter och tjänster. wireless alarm and control solutions Produktkatalog Samlad information om våra produkter och tjänster R wireless alarm and control solutions VETEL AB l info@vetel.se l l Göteborg l Sverige VETEL AB & YachtSafe Företaget och varumärket Innehållsförteckning

Läs mer

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0

The intelligent tracking system. ProEvo ProSafe. Användarmanual v1.0 Powered by ProSafe MOTORHOME SECURITY SYSTEM +46 31 795 03 04 The intelligent tracking system ProEvo ProSafe Användarmanual v1.0 Elementvägen 1 437 36 LINDOME Tel: +46 31 795 03 04 Email: info@jrlarmcenter.com

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se

YachtSafe. manual. Art nr: 30-01-00 April 2009 www.yachtsafe.se YachtSafe manual Art nr: 30-01-00 April 2009 SV www.yachtsafe.se Innehåll 1 Konfiguration och Installation 1.1 Konfiguration 1.1.1 Installera PC applikation 1.1.1 Installera SIM kort 1.1.3 Grundläggande

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYRNING med trådlöst larm HEAT-LINK A22+ Lathund för SMS-kommandon för värmestyrning Skicka: Betydelse Svar Kommentar A22!!01 (svenska) (A22!!02 (english)) Aktivering av A22+ samt fabriksinställningar. A22 K STATUS? Statusbegäran. HeatLink Status:

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0

Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Bruksanvisning GSM 12A+ V. 1.0 Innehållsförteckning INFORMATION... 3 SÄKERHETS INFORMATION!... 3 HUR FUNGERAR GSM 12A+... 3 MER INFORMATION... 3 INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA GSM 12A+... 4 ÖVERSIKT GSM 12A+...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för Android För Android SmartPhones rev 5 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning MLO51201-1 - Innehållsförteckning Beskrivning... 3 AZOR kit innehåller... 4 AZ-10K GSM centralenhet... 4 AZ-10D RFID taggläsare... 5 AZ-10M magnetdetektor... 5 AZ-10P rörelsedetektor... 6 Installation...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion

MMS-kamera B1. Manual och komigånginstruktion Paketets innehåll Ditt paket med MMS-kamera från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st MMS-kamera med inbyggd antenn 1 st nätaggregat 2 st trådlösa fjärrkontroller 1 st väggfäste 3 st små larmklistermärken

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer