VÅRDFAKTA Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRDFAKTA 2015. Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen."

Transkript

1 PRIVAT VÅRDFAKTA 2015 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen samt genomgång av Reepalu-utredningen.

2

3 Rätten att kunna välja och välja bort vårdoch omsorgsgivare har ett starkt stöd bland svenska folket. Och de privata aktörerna uppfattas som allt viktigare för valfriheten. Både svenska folket och vårdstuderande är också övertygade om att möjligheten att välja arbetsgivare gör vårdyrket attraktivare. Samtidigt finns det en politisk vilja att försämra förutsättningarna för att driva företag inom en sektor som står inför betydande utmaningar med en allt större andel äldre i befolkningen. Privat Vårdfakta 2015 är ett redskap för alla som vill ha fakta och statistik om den moderna välfärden. I årets upplaga tar vi också upp utredningen om ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster, den så kallade Reepaluutredningen. Stockholm i juni 2015 Håkan Tenelius Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna 3

4 Innehåll Valfriheten 6 Svenskarna om valfrihet 8 Från monopol till mångfald med LOV 10 Valfrihetsläget i Sverige 11 Effekter av valfrihet 14 Enhetlighet och transparens 19 Företagen 22 Andel i privat regi 24 Storlek 25 Vård- och omsorgsgivarna 26 Ekonomi 29 Vinst eller förlust 30 Utveckling eller avveckling 34 Vinstdrivande företag i Norden 37 Medarbetarna 38 Sysselsättning 40 Behov 40 Lön och utbildningsnivå 42 Medarbetarna om arbetsplatsen 44 Framtida utvecklare och entreprenörer 50 Sjukvård 52 Kvalitet 54 Några utmaningar 57 4

5 Äldreomsorg 58 Kvalitet 60 Några utmaningar 65 Innehåll Personlig assistans 66 Kvalitet 68 Några utmaningar 69 Individ och familj (socialtjänst) 70 Kvalitet 72 Några utmaningar 75 Reepalu-utredningen 76 Utredningen 78 Utgångspunkten 80 Begränsning av vinst 81 Reglering av bemanning 82 SVB-bolag 83 Möjlighet för landsting att slopa vårdval 84 Ekonomisk redovisning på enhetsnivå 85 Vårdföretagarna 86 Våra medlemmar 88 Våra mål 89 Källor 90 5

6 Valfriheten Myt: Det blir lika stor valfrihet inom vården och omsorgen även om vinstdrivande företag förbjuds. 6

7 Verklighet: Färre alternativ skulle finnas kvar om ett stopp av vinstutdelning eller krav på om vandling till SVB-bolag* införs. Enligt Vård företagar panelen, en undersökning bland Vårdföretagarnas medlemmar, ser nästan hälften av företagen det som svårt att driva vidare sin verksamhet, och avveckling eller försäljning skulle bli trolig. 1 Valfrihet bygger på mångfald. Det behövs både små och stora vård- och omsorgsföretag för att välfärden ska utvecklas och för att valfrihet ska garanteras. Valfriheten *SVB = aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning motsvarande statslåneräntan + en procentenhet 7

8 Svenskarna om valfrihet Allt fler anser att det är rätt att man kan välja och välja bort sin vård- och omsorgsgivare och att privat drivna vård- och omsorgsföretag har betydelse för valfriheten: 2 90 % anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt % anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt.

9 84 % anser att valfrihet inom sjukvård är viktigt. Valfriheten 90 % anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med. 69 % anser att de privata aktörerna i välfärden är viktiga för valfriheten. I synnerhet äldre och patienter med kronisk sjukdom anser det viktigt att kunna välja vårdcentral. 3 9

10 Från monopol till mångfald med LOV Under 1990-talet både under socialdemokratisk och borgerlig regering skedde en rad avregleringsoch valfrihetsreformer som gjorde det privata vårdföretagandet möjligt. År 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Oavsett om det är en utförare i privat eller offentlig regi får de skattefinansierad ersättning för sin verksamhet. Innan LOV infördes fanns endast LOU, lagen om offentlig upphandling. Till skillnad från LOV innebär LOU ingen automatisk valfrihet för den enskilde. Då är det kommunen eller landstinget som bestämmer vilken vård- och omsorgsgivare som ska anlitas. Med LOV kan landsting och kommuner ställa krav som ska gälla för alla utförare inom en viss verksamhet. Alla företag som uppfyller dessa kvalitetsoch kompetensvillkor blir godkända som vårdgivare, där patienter och brukare kan välja bland dem utifrån egna preferenser. Det kallas för etableringsfrihet. Utförarna måste måna om sina patienter och brukare för att inte mista dem som kunder och konkurrerar inte med pris eftersom ersättningsnivån är bestämd på förhand. 4 En ytterligare skillnad är att LOV ger bättre kontinuitet för patienten och brukaren än LOU. Långsiktigheten i LOV bidrar också till investeringsviljan i verksamheten. 10

11 Valfrihetsläget i Sverige Valfriheten 72 % av svenska folket anser att vården riskerar att bli ojämlik om respektive kommun och landsting själva får besluta om det ska vara tillåtet med vinstdrivande vårdgivare. 5 LOV ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika utförare av tjänster inom vård och omsorg. Patienten eller brukaren betalar samma avgift och omfattas av samma högkostnadsskydd vare sig det är vård och omsorg i privat eller offentlig regi. 11

12 Sjukvården Alla landsting har sedan den 1 januari 2010 egna valfrihets system vårdval i primärvården. Regeringen och Vänsterpartiet har en överenskommelse om att ta bort kravet på vårdvalssystem i landstingen. Den pågående statliga offentliga utredningen, Reepalu-utredningen, har fått i uppdrag att i november 2015 lägga fram ett förslag om hur detta krav ska tas bort ur lagen. Omsorgen Kommunerna väljer om de ska införa LOV och låta äldre och andra brukare själva välja sin omsorg eller inte. Av Sveriges 290 kommuner har 176 infört eller fattat beslut om att införa LOV. 6 Antalet kommuner med LOV har minskat något det senaste året. Det innebär att många fortfarande saknar möjlighet att välja, eller välja bort, bland annat hemtjänstleverantör eller daglig verksamhet. 12

13 LOV-läget Kommuner med LOV i drift eller som fattat beslut om att införa LOV. Kommuner som beslutat att inte införa LOV, ännu inte fattat beslut om att införa LOV eller valt att ta bort LOV. Valfriheten Källa: SKL, beslutsläget om LOV april

14 Effekter av valfrihet Vården Antalet patientbesök i primärvården har ökat med tio procent sedan vårdvalet infördes, men kostnadsramen har varit i stort sett konstant. 7 Vårdvalet har lett till en kvalitetsdriven konkurrens eftersom patienternas möjlighet att välja och välja bort vårdgivare gör att ingen kan ta sina patienter för givna. Antalet vårdcentraler har blivit 20 procent fler, vilket innebär att fyra av fem patienter har minst två vårdcentraler i sin närhet att välja mellan. 8 På orter med många vårdgivare tenderar patienterna att vara mer nöjda. 9 Även andelen patienter som anser att det är lätt att komma i kontakt med sin vårdcentral har ökat markant sedan vårdvalet infördes. 10 Utvecklingen i tätorter kontra glesbygd är att andelen vårdcentraler i områden med hög tillgänglighet inte är högre än vad som motsvaras av den andel av befolkningen som bor i dessa områden. Ingen vårdcentral i glesbygd har hittills lagts ner

15 Många privata vårdgivare har startat verksamheter utanför de stora städerna. 12 Mellan 2010, då vårdvalet infördes, och 2012 har en eller flera privata husläkarmottagningar eller vårdcentraler öppnats på bland annat följande orter: Arvika, Avesta, Bjuv, Borlänge, Eskilstuna, Eslöv, Falköping, Falun, Filipstad, Flen, Gislaved, Grums, Gullspång, Gällivare, Hudiksvall, Härnösand, Katrineholm, Kungsbacka, Kungsör, Lidköping, Ljungby, Ludvika, Lycksele, Mullsjö, Nässjö, Olofström, Piteå, Sandviken, Strömsund, Säffle, Söderhamn, Söderköping, Sölvesborg, Tibro, Tjörn, Tranås, Ulricehamn, Varberg och Vetlanda. Valfriheten På samma sätt har privata vårdgivare etablerat sig också i storstädernas mindre välbärgade stadsdelar och förorter. Sedan vårdvalet infördes har privata mottagningar öppnats i bland annat Angered och Bergsjön i Göteborg, Rosengård i Malmö samt i Husby, Ronna, Skärholmen, Tensta och Vårberg i Stockholmsregionen. 15

16 Även i specialistvården kan vårdval leda till mer vård för skattepengarna och en mer tillgänglig vård för patienterna. När Stockholms läns landsting införde vårdval för höft- och knäprotesoperationer ökade antalet operationer med 20 procent på ett år. Köerna för patienterna kortades samtidigt som genomsnittskostnaden för operationen sänktes med 17 procent. 13 I februari 2015 fick 96 procent av alla patienter sin gråstarrsoperation inom vårdgarantins gränser i Stockholm. Vårdvalet och mångfalden av vårdgivare har bidragit till att åtta av tio patienter i länet fick sin operation inom en månad

17 Riksrevisionen, 15 som granskar hur regeringen använder skattepengarna i den statliga verksamheten, menar att vårdvalet lett till en mindre jämlik primärvård. Studien är omstridd, bland annat för ett selektivt urval av resultat. 16 De flesta andra studier visar att den ökade tillgängligheten har kommit alla patienter till del. 17 Valfriheten Några exempel: I Västra Götalandsregionen har antalet läkar - besök ökat för de svårast sjuka och minskat för de minst sjuka. De nya vårdcentralerna, som i de flesta fall är privat drivna, har sammantaget patienter med en sämre hälsa än de vårdcentraler som fanns sedan tidigare. 18 I Stockholms läns landsting har samtliga inkomstgrupper ökat antalet läkarbesök utan att det gått ut över någon annan grupp. Personer med låg inkomst träffar läkare oftare, även om de med högre inkomst ökat antal besök. Högutbildade, som ofta har lägre vårdbehov, gör färre antal besök än patienter med kortare utbildning. Personer över 85 år är den grupp av patienter som har ökat sina läkarbesök mest

18 Omsorgen Många privata företag bedriver profilerade verksamheter som riktar sig till personer med särskilda behov eller önskemål, något som kommuner och landsting ofta inte själva har möjlighet att bedriva. Det kan handla om språk, kulturella inriktningar eller kompetens inom särskilda sjukdomar som till exempel demens. 18

19 Enhetlighet och transparens Valfriheten 94 % av svenska folket anser att det bör finnas nationella och enhetliga kvalitetskrav för alla aktörer inom äldreomsorgen. 20 Under 2014 har Vårdföretagarna tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenskt Näringsliv tagit fram en guide till kommuner som vill använda LOV- och LOU-upphandlingar för att stärka kvaliteten i äldreboenden. Den innehåller verktyg för att kvaliteten ska följas upp, stimuleras och säkras. 21 Alla Vårdföretagarnas medlemmar har kollektivavtal. Medlemmarna har dessutom kommit överens om transparenskrav kring redovisning av kvalitet, medarbetare, ekonomi, ägare och styrelse. Därmed går Vårdföretagarna längre än andra aktörer i branschen. Motsvarande öppenhet finns ännu inte inom den offentligt drivna vården och omsorgen. 19

20 2 av 3 svenskar anser att de har gjort ett aktivt vårdval i primärvården. 6 av 10 anser att de har tillräcklig information för att kunna göra ett välinformerat val av vårdcentral

21 Möjligheten att som patient och brukare jämföra kvaliteten hos olika vård- och omsorgsgivare behöver utvecklas. Det pågår ett arbete mellan Vårdföretagarna, andra privata och offentliga arbetsgivare samt fackförbund för att utveckla en plattform för öppenhet och transparens. Målet är att öka transparensen hos alla utförare och ge möjlighet att tydligare mäta och jämföra kvaliteten hos olika utförare. Valfriheten 21

22 Myt: Det är kvinnorna som jobbar, men det är männen som styr i vård- och omsorgsföretagen. Företagen 22

23 Verklighet: Av vård- och omsorgsföretagen leds 55 procent av kvinnor. Det kan jämföras med övriga näringslivet, där andelen är 29 procent. Kvinnor leder både stora och små företag; i stort sett lika många av de största företagen leds av en kvinna som av en man. 23 Det är den bransch i näringslivet som har i särklass högst andel kvinnor på ledande positioner, både när det gäller ledningar och styrelser. Även i de stora företagen är branschen mer jämställd. I företag med fler än 200 anställda är 38 procent av styrelseledamöterna kvinnor, jämfört med 23 procent i näringslivet i stort. 24 Företagen 23

24 Andel i privat regi 25 % 21 % Hemtjänst 25 Äldreboende % 34 % Primärvård 27 Hela sjukvården % 57 % Personlig assistans 29 HVB-hem 30 24

25 Storlek Vård och omsorg är i huvudsak en småföretagarbransch. Av de drygt företagen har 93 procent färre än 20 anställda. Där är personer årsanställda men totalt är sysselsatta om man räknar både heltids- och deltidsarbete. 31 Företagen Antal företag per storleksklass Antal årsanställda 25

26 Vård- och omsorgsgivarna De största privata vårdoch omsorgsgivarna 33 Avser omsättning 59,4 % 40,6 % Previa Förenade Care Team Olivia Frösunda Humana Aleris Ambea Attendo Capio Praktikertjänst* 10 största aktörerna Övriga privata aktörer * Praktikertjänst är en koncern ägd av många delägare som själva är yrkesverksamma i företaget. 26

27 Sex av de största privata aktörerna inom hemtjänst och äldreboende 34 Företagen Hemtjänst Andel av total Andel av privat Attendo 3,4 % 20,4 % Humana 1,6 % 9,5 % Vardaga 0,0 % 0,0 % Aleris 1,0 % 6,0 % Team Olivia 0,7 % 4,3 % Frösunda 0,0 % 0,0 % Äldreboende Andel av total Andel av privat Attendo 4,7 % 22,9 % Humana 0,5 % 2,5 % Vardaga 4,4 % 21,1 % Aleris 1,1 % 5,5 % Team Olivia 0,0 % 0,0 % Frösunda 0,1 % 0,6 % 27

28 Det finns 223 privata vårdgivare i primärvården. Av dessa driver 182 en enda vårdcentral. Av de tio största vårdgivarna är två privata. Övriga är landsting som driver vårdcentraler i egen regi. Bland de privata är de största Praktikertjänst med 79 vårdcentraler och Capio med 68 vårdcentraler

29 Ekonomi Företagen Redovisningen gäller för hela vård- och omsorgsbranschen år Antal årsanställda Antal företag Nettoomsättning (mdkr) 103,1 Tillväxt 10,0 % Rörelsemarginal 7,0 % Skatt (mdkr) 1,6 Årets resultat (mdkr) 3,5 Utdelning (mdkr) 2,9 Återinvesteringar* (mdkr) 3,8 * Återinvesteringar avser företag med positivt resultat efter skatt och finansiella poster minus utdelning. 29

30 Vinst eller förlust Andelen svenskar som anser att företag inom vård och omsorg måste få gå med vinst för att kunna utveckla och driva sina verksamheter har ökat tydligt sedan 2014, från 44 % till 52 %

31 De flesta LOV-tjänsterna inom vård och omsorg betalas med en fast ersättning per timme eller per insats, men vissa komplexa tjänster väljer kommuner och landsting att upphandla i priskonkurrens enligt LOU. Varje kommun och landsting beslutar själv om sina ersättningar. För personlig assistans gäller dock en nationell ersättning. Företagen Precis som i all företagsverksamhet finns många anledningar att leverera hög kvalitet. Med driv kraften att ha nöjda patienter och brukare och medarbetare finns även incitamentet att göra ett överskott. Vinsten får därmed en kvalitetssäkrande funktion. Att verksamheten går runt eller gör ett överskott är ändå inte självklart. Till exempel gick 28 procent av de privat drivna vårdcentralerna med underskott Motsvarande siffra för de landstings drivna var 48 procent

32 Den privat drivna vård- och omsorgssektorn omsatte 103,1 miljarder kronor år Rörelsemarginalen som anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst var i genomsnitt sju procent. 39 Det ligger i linje med övriga näringslivet. De företag som gick med vinst återinvesterade 3,8 miljarder kronor. Bland de största vårdföretagen är det vanligast att man återinvesterar hela sin vinst

33 Överskottet används för att ytterligare utveckla verksamheten, exempelvis för att anställa fler, köpa in ny utrustning eller skapa en buffert för framtiden. Det kan också användas för att utveckla nya verksamheter som kommer till nytta för patienter och brukare. 41 Företagen Utdelningen 2013 var totalt 2,9 miljarder kronor, vilket motsvarar knappt tre procent av omsättningen. Huvuddelen av utdelningen sker i de små företagen och i kooperativt ägda företag. 42 Genom vinsten kan de som har satsat i företaget få ränta på de pengar som de lånat ut till verksamheten och få ersättning för att de inte haft möjlighet att ta ut marknadsmässig lön. Lönsamheten har minskat något i de största väl färds - företagen och under 2014 återkommunaliserades en del verksamheter

34 Utveckling eller avveckling Den politiska osäkerheten påverkar investeringarna i sektorn negativt. Riskkapital investeringar har minskat drastiskt mellan 2010 och Två av fem vård- och omsorgsföretag uppger att de avstått från önskade ny investeringar eller nyanställningar och 15 procent uppger att de fått negativa signaler från banker eller andra långivare under % av svenska folket vill inte ha förbud mot välfärdsföretag inom sjukvård i det landsting de bor i. 34

35 Företagen 63 % vill inte ha förbud mot välfärdsföretag inom äldreomsorg i den kommun de bor i

36 En färsk amerikansk jämförande studie visar att sjukhus, som gick från att vara offentligt eller ideellt drivna till att bli privat drivna, sänkte sina kostnader utan någon negativ effekt på vårdkvalitet, dödlighet eller jäm likhet. Granskningen baseras på 900 sjukhus med över 6 miljoner patienter, som alla var förmånstagare av Medicare, det offentligt finansierade sjukförsäkrings systemet för personer som har fyllt 65 år eller har en funktionsnedsättning års Nobelpristagare i ekonomi Jean Tirole avråder från vinsttak eller krav på personaltäthet i välfärden. Han anser att man måste låta företagen göra vinst om de minskar sina kostnader eller överträffar kvalitetsförväntningarna. Det gäller att uppmuntra verksamheterna att jobba effektivt. Han varnar för att personalreglering hämmar nya arbetssätt och rekommenderar istället stark tillsyn

37 Svensk forskning visar också att det inte finns skäl att utesluta eller missgynna en viss typ av privata ägare från välfärdssektorn. Brukarnas valmöjligheter är ett viktigt verktyg för att motverka konflikter mellan vinstintresse och andra intressen. 49 Företagen 65 % av vård- och omsorgsföretagen är oroliga eller mycket oroliga för branschens framtid. 50 Vinstdrivande företag i Norden Vinstutdelande företag inom sjukvård och äldreomsorg är tillåtna i hela Norden. Sverige särskiljer sig genom landstingens dominerande roll som både finansiär, upphandlare och utförare av sjukvård. I de andra nordiska länderna är sjukvården mer utspridd över fler finansiärer och vårdgivare: kommuner, kommunförbund, regioner, staten, offentlig sjukförsäkring, företagshälsovård och privata sjukvårdsförsäkringar

38 Myt: Medarbetare i privat driven vård och omsorg har sämre arbetsförhållanden än sina offentliganställda kollegor. Medarbetarna 38

39 Verklighet: Undersökningar visar att medarbetare i privat driven vård och omsorg har högre löner 52 och är mer nöjda med sin arbetssituation. 53 Medarbetarna Att kunna välja typ av arbetsgivare tycker de flesta är viktigt. Av de som studerar till sjuksköterskor, barnmorskor och fysioterapeuter tycker 70 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att kunna välja mellan privat och offentlig arbetsgivare. 54 Av svenska folket anser 56 procent att konkurrens om arbetskraften inom vård- och omsorgssektorn är bra för de anställda

40 Sysselsättning Den privat drivna branschen sysselsatte under 2014 cirka personer, räknat på både hel- och deltidstjänster. 56 Behov Om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning, kommer det att behövas ungefär nya medarbetare i vården och omsorgen kommuner, landsting och regioner samt privata utförare fram till år Ungefär 60 procent av det totala behovet beror på pensionsavgångar. Övriga 40 procent, cirka personer, beror på en ökad efterfrågan på vård och omsorg till följd av att andelen yngre och äldre i befolkningen ökar. 57 Till läsåret 2013/2014 sökte personer till gymnasiets vård- och omsorgsprogram i första hand, vilket kan jämföras med sökande för fem år sedan. 58 Sedan början av 1980-talet har antalet förstahandsansökningar minskat med nästan 90 procent

41 Vårdföretagarna, SKL, Kommunal samt Arbetsgivarföreningen KFO driver tillsammans Vård- och omsorgscollege som syftar till att öka kvaliteten på vård- och omsorgsprogrammet. Satsningen görs i nästan hela landet och bygger på nationell och regional samverkan mellan arbetsliv och utbildning. Medarbetarna 7 av 10 vårdstuderande tycker att det är viktigt att kunna välja typ av arbetsgivare privat eller offentlig. 60 För många ungdomar finns det första jobbet inom vård- och omsorgssektorn. Ofta kan sektorn också erbjuda personer med utländsk bakgrund ett första steg in på arbetsmarknaden. Det är positivt, men det finns nu en stark oro för att Reepalu-utredningen påverkar möjlig heterna att rekrytera medarbetare till välfärdsyrkena. En utveckling med färre privata utförare skulle påverka antalet arbetsgivare totalt sett inom välfärdsområdet och därmed arbetsgivarnas möjligheter att konkurrera om kompetenta medarbetare. Dessutom begränsas möjligheterna för vårdens professioner att byta arbete, göra karriär och påverka sin inkomst. 41

42 Lön och utbildningsnivå Enligt SCB har medarbetare inom privat driven vård och omsorg högre löner % Inom hälso- och sjukvård är lönenivån åtta procent högre i privata företag jämfört med offentlig sektor. 4 % Inom omsorgen är de privatanställdas löner fyra procent högre. 42

43 Lönenivå för några yrkeskategorier Offentlig Privat Skillnad Verksamhetschefer inom vård och omsorg kr kr kr Distriktssköterskor kr kr 400 kr Geriatriksjuksköterskor kr kr kr Övriga sjuksköterskor kr kr kr Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl kr kr 300 kr Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl kr kr kr Skötare och vårdare kr kr 200 kr Medarbetarna År 2012 hade 29 procent av de anställda i privata omsorgsföretag eftergymnasial utbildning, mot 26 procent i den kommunala omsorgen. Inom hälso- och sjukvården var andelen lika stor i de båda sektorerna 70 procent

44 Medarbetarna om arbetsplatsen Välfärden står inför stora demografiska utmaningar och då behövs attraktiva arbetsgivare som kan locka fler till vård- och omsorgsyrkena. Privata vårdgivare får generellt något högre betyg av sina medarbetare än vad offentliga arbetsgivare får av sina. 64 Tycker du att din arbetsplats har en god image i samhället? Andel nöjd/instämmer % 45 % 53 % Kommun Landsting Privat 44

45 Tycker du att din lön står i rimlig proportion till insatsen? Andel nöjd/instämmer 2014 Medarbetarna 32 % 17 % 17 % Kommun Landsting Privat Har du som medarbetare möjlighet att påverka hur arbetsuppgifterna genomförs? Andel nöjd/instämmer % 45 % 51 % Kommun Landsting Privat 45

46 Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid? Andel nöjd/instämmer % 42 % 45 % Kommun Landsting Privat Blivande medarbetare om arbetsgivarna Studenterna upplever att privata arbetsgivare inom vården erbjuder bättre möjligheter att påverka arbetssituationen, löneutvecklingen och karriärmöjligheterna. Dessutom uppfattar de att det är lättare att få gehör för egna idéer om hur verksamheten kan utvecklas och att sjukfrånvaron är lägre hos privata arbetsgivare

47 Skillnader i sjukfrånvaro Medarbetare hos privata vård- och omsorgsföretag är sjukskrivna i mindre utsträckning än offentliganställda, vilket överensstämmer med deras egna upplevelser. 66 Vård- och omsorgsanställda totalt sett tillhör de mest sjukskrivna yrkesgrupperna i samhället. Medarbetarna Upplever du att ni har en låg sjukfrånvaro på er arbetsplats? Andel nöjd/instämmer % 42 % 41 % Kommun Landsting Privat 47

48 Andel sjukskrivna (15 89 dagar) av totalt antal medarbetare 67 Äldreomsorg 13,2 % 11,8 % Offentliganställda Privatanställda 48

49 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (inklusive personlig assistans) 12,6 % Medarbetarna 9,0 % Offentliganställda Privatanställda Hälso- och sjukvården 10,0 % 8,4 % Offentliganställda Privatanställda 49

50 Framtida utvecklare och entreprenörer 68 Nästan varannan sjuksköterskestuderande kan tänka sig att starta företag någon gång under sitt yrkesliv. Och likaså % av barnmorskestudenterna och

51 Medarbetarna tre av fyra som studerar till sjukgymnast/ fysioterapeut. 51

52 Sjukvård Myt: När privata vårdföretag effektiviserar för att dra ner på kostnader blir kvaliteten lidande. 52

53 Verklighet: En jämförelse mellan akutsjukhusen Capio S:t Göran, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset visar att det privat drivna sjukhuset Capio S:t Göran är effektivast inom Stockholms läns landsting. Capio S:t Göran har nöjdare patienter och lägst andel åter inläggningar. De har något nöjdare med arbetare, som dessutom har högre lön. Sjukhuset klarar landstingets kvalitetsmål bäst och har samtidigt lägre kostnader än de offentligt drivna sjukhusen i jämförelsen. 69 Sjukvård 53

54 Kvalitet När patienterna betygsätter Bland de mest populära vårdcentralerna är 14 av 20 privat drivna. I 15 av landets 21 landsting och regioner toppar en privat driven vårdcentral. Patienterna ger högre kvalitetsbetyg till vårdcentralerna i privat regi än till de landstingsdrivna mottagningarna. Skillnaderna är små men entydiga. 70 Patientupplevd kvalitet, Privat drivna vårdcentraler Landstingsdrivna vårdcentraler Helhetsintryck 73 % 70 % Bemötande 91 % 89 % Delaktighet Förtroende Information Kan rekommendera Tillgänglighet Upplevd nytta 80 % 77 % 79 % 76 % 86 % 83 % 85 % 80 % 80 % 79 % 83 % 80 % 54

55 Vårdgarantin Enligt vårdgarantin ska patienten kunna nå primärvården samma dag och få en tid för läkarbesök inom en vecka. Under 2014 lyckades de privat drivna vårdcentralerna i högre utsträckning leva upp till det åtagandet än de landstingsdrivna mottagningarna. 72 Sjukvård Kontakt med vårdcentralen samma dag Procent av patienterna 91 % 87 % Privat drivna vårdcentraler Landstingsdrivna vårdcentraler 55

56 Läkarbesök bokat inom sju dagar Procent av patienterna 93 % 90 % Privat drivna vårdcentraler Landstingsdrivna vårdcentraler Andra mått som bidrar till kvalitet I genomsnitt har en vårdcentral cirka listade patienter. De privat drivna vårdcentralerna är ofta mindre och har i snitt färre patienter. En allmänläkare i landstinget har i genomsnitt ansvar för drygt hundra fler patienter

57 De privat drivna vårdcentralerna har i högre utsträckning fasta läkare än de landstingsdrivna. Drygt 60 procent av de privat drivna vårdcentralerna har inga hyrläkare alls. Motsvarande andel bland de landstingsdrivna vårdcentralerna är knappt 40 procent. Vårdcentraler där ägarna själva leder verksamheten har fasta läkare i störst utsträckning. Tre av fyra vårdcentraler där ägarna själva jobbar i verksamheten har inga hyrläkare. 74 Sjukvård Några utmaningar Politisk osäkerhet kring den fortsatta utvecklingen av valfriheten i sjukvården. Ojämlika spelregler. Underskott i den landstingsdrivna vården som täcks utan att privata vårdgivare kompenseras. Detaljerade regler och ersättningssystem hämmar innovation, nya arbetssätt och patientnytta. Patienter kan inte jämföra kvaliteten hos olika vårdgivare. Bristande kompetensförsörjning inom hela hälso- och sjukvården. 57

58 Myt: Kvaliteten blir lidande när privata äldreomsorgsföretag effektiviserar för att dra ner på kostnaderna. Äldreomsorg 58

59 Verklighet: Östersunds kommun har tagit initiativ till en forskningsstudie där man jämför två identiska äldreboenden ett kommunalt och ett privat drivet utifrån vårdkvalitet, arbetsvillkor och ekonomi. Studien 75 visar att det privat drivna boendet var bättre än kommunens på 8 av 10 parametrar till 26 procent lägre kostnad. Äldreomsorg Även andra studier har visat att privata äldreomsorgsgivare levererar lika bra eller bättre kvalitet än sina offentliga mot svarigheter. Stockholms stad, med en relativt stor andel privat driven äldreomsorg, genomför årligen en undersökning av samtliga regiformers uppfyllelse av ställda krav. Den visar att äldreomsorgsföretagen i högre utsträckning lever upp till ställda kvalitetskrav än de kommunala utförarna

60 Kvalitet Socialstyrelsens kvalitetsmätningar Äldreboende Enligt Socialstyrelsen är kvaliteten på de privat drivna äldreboendena bättre än de kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som lyfts fram

61 Jämförelser mellan privata och offentliga äldreboenden i riket 78 Offentlig Privat Äldreomsorg Andelen enheter som erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten 39 % 82 % Andel personer med aktuell genomförandeplan den 3 mars % 95% Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om den äldres önskemål och behov av måltider 72 % 91 % Andel personer med aktuell vårdplan den 3 mars % 96 % Andel enheter som erbjuder styrke- och balansträning minst en gång per vecka 63 % 84 % Andel personer som fått en enkel eller fördjupad läkemedelsgenomgång under det senaste året 74 % 83 % Bemanningen av sjuksköterskor är densamma hos offentliga och privata utförare. Bemanningen av omsorgspersonal är ungefär fem procent lägre hos privata boenden

62 Hemtjänst Enligt Socialstyrelsen är privata utförare av hemtjänst bättre än de kommunala på två av tre kvalitetsparametrar som lyfts fram. 80 Jämförelser mellan privata och offentliga utförare av hemtjänst i riket Offentlig Privat Personer med aktuell genomförandeplan 63 % 85 % Rutin för hur personalen ska agera när det finns misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd 79 % 92 % Rutin för schemalagda möten med sjuksköterska 59 % 85 % 62

63 När brukarna betygsätter Äldreboende Privata särskilda boenden är något bättre än de kommunala på att erbjuda de äldre aktiviteter och möjlighet att vistas utomhus. Dessutom är det lättare att träffa en sjuksköterska. Äldre på privata boenden har dessutom i något mindre utsträckning angivit att de känner sig ensamma. 81 Äldreomsorg Hemtjänst De äldre i privata hemtjänstverksamheter har större möjlighet att påverka sin omsorg och hur personalen ska utföra sina uppgifter. Privat hemtjänst är bättre på att visa hänsyn till den äldres åsikter och önskemål. Privata utförare är även bättre på att passa avtalad tid samt meddela tillfälliga förändringar i förväg. Att träffa sjuksköterska, läkare och komma i kontakt med hemtjänst personalen är lättare hos privata hemtjänstutförare än kommunala

vårdfakta 2013 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser.

vårdfakta 2013 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser. Privat vårdfakta 2013 Fakta och statistik om den privata vård- och omsorgsbranschen i Sverige samt nordiska jämförelser. I din hand håller du 2013 års Privat Vårdfakta. Här summeras den svenska privata

Läs mer

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter.

VÅRDFAKTA 2014. Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen. riksdagspartiernas ståndpunkter. PRIVAT VÅRDFAKTA 2014 Fakta och statistik om den privat drivna vård- och omsorgsbranschen samt riksdagspartiernas ståndpunkter. 2014 års upplaga av Privat Vårdfakta är den viktigaste någonsin. Årets val

Läs mer

VÅRDFAKTA Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen. Temakapitel: Ordning och reda i välfärden

VÅRDFAKTA Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen. Temakapitel: Ordning och reda i välfärden PRIVAT VÅRDFAKTA 2016 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen Temakapitel: Ordning och reda i välfärden Förord Sedan 25 år tillbaka är vi vana vid att både kunna välja och välja

Läs mer

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi

Patienttoppen En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi Patienttoppen 2014 En sammanställning av SKL:s nationella patientenkät i primärvården fördelad på privat och offentlig regi April 2014 Innehåll Förord... 3 1 Sammanfattning... 4 2 Diskussion... 5 2.1 Högre

Läs mer

VÅRDFAKTA Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen

VÅRDFAKTA Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen PRIVAT VÅRDFAKTA 2017 Fakta och statistik om den privat drivna vårdoch omsorgsbranschen På www.vigörskillnad.se hittar du en ständigt uppdaterad digital version av Privat Vårdfakta. FÖRORD Idag drivs två

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn

FÅR VI. LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn FÅR VI LOV? En studie om ägarkoncentration och småföretag i vård- och omsorgssektorn Rapport April 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Om marknadsutveckling och mångfald... 3 Övergripande

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Syfte Säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för, och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet

Läs mer

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015

Oron i vård- och omsorgsföretagen. Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Oron i vård- och omsorgsföretagen Rapport från undersökning i Vårdföretagarpanelen 25 maj-3 juni 2015 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes som en webbenkät den 25 maj-3 juni 2015 av Hero

Läs mer

Vårdföretagarnas svar på Välfärdsutredningens frågor

Vårdföretagarnas svar på Välfärdsutredningens frågor Datum Vår referens 2015-09-11 HT/KL/SJ Vårdföretagarnas svar på Välfärdsutredningens frågor Allmänt om utredningen Vårdföretagarna menar att utredningens utgångspunkt, att vinstdrift har negativa effekter

Läs mer

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland?

Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marknadsreformer i den nordiska äldreomsorgen vad kan Danmark lära av erfarenheterna från Sverige och Finland? Marta Szebehely marta.szebehely@socarb.su.se Professor i socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning

Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Insatser för äldre och funktionshindrade konkurrensens konsekvenser för kvalitet, kostnader och fördelning Marta Szebehely Professor i socialt arbete Stockholms universitet Insatser för äldre och för funktionshindrade

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega

Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst. Ingår i Almega Företagens erfarenheter av LOV inom hemtjänst Ingår i Almega Om Vårdföretagarna Arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg. Ingår i Almega. Cirka 1 900 medlemsföretag.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011

Branschrapport. Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Branschrapport Vård- och omsorgsbranschens utveckling 2007-2011 Februari 2013 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 4 3 Branschstatistik... 5 3.1 Storleksfördelning bland företagen... 6 3.2 Omsättning...

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden

Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Nationella kvalitetslagar - för ordning och reda i välfärden Socialdemokraternas utredningsarbete En referensgrupp tillsattes den 1 juni 2012 Referensgruppen har haft träffat akademiker, anställda, utförare

Läs mer

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax

Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv. Mats Brandt Kommundirektör i Malax Svenska erfarenheter av valfrihet ur ett finländskt perspektiv Mats Brandt Kommundirektör i Malax Vågar vi släppa kontrollen? - har vi modet att...? - vågar vi riskera att...? Svenska erfarenheter Allmändebatten

Läs mer

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen

Välfärdsutredningen. Ilmar Reepalu Särskild utredare. Välfärdsutredningen Ilmar Reepalu Särskild utredare Utredningens bedrivande Expertgrupp Två referensgrupper en för skola och en vård och omsorg Utredningen ska bedrivas utåtriktat Huvudbetänkande 1 november 2016 Slutbetänkande

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389)

Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Sammanfattning av betänkandet kvalitet i välfärden- bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:389) Vinstbegränsning ur kvalitetsynvinkel Vinstbegräsning och kvalitetskrav Utredningen anser att det inte

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n

Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n Blekinge län Vä lfä rdstäppet Blekinge lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Välfärdstappet - Västernorrlands län

Välfärdstappet - Västernorrlands län Välfärdstappet - Västernorrlands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Yttrande Fi2016/04014/k. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Stockholm

Yttrande Fi2016/04014/k. Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten Stockholm 2017-02-24 Yttrande Fi2016/04014/k Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2016:78 Ordning och reda i välfärden Fysioterapeuterna har med

Läs mer

Remissvar: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Remissvar: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Datum 2014-10-28 KL Er referens S2014/7186/FS Vår referens Socialdepartementet Remissvar: Förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n

Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n Jämtländs län Vä lfä rdstäppet Jä mtländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Västernorrlands län Vä lfä rdstäppet Vä sternorrländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Klicka här för att ändra format VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Klicka här för att ändra format VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015-2016 Bransch Sjukvård, Vårdföretagarna Om Bransch Sjukvård 543 företag är medlemmar i Bransch Sjukvård (september 2016) Medlemsföretagen har tillsammans cirka 22 800 årsanställda.

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Vårdindikatorn. Första kvartalet

Vårdindikatorn. Första kvartalet Vårdindikatorn Första kvartalet 2008 2008-04-29 Innehållsförteckning 1 Vårdindikatorn första kvartalet 2008 3 2 Medlemsundersökning 4 6 av 10 bedriver verksamhet i en kommun som har infört ett valfrihetssystem...4

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3040 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) med anledning av skr. 2014/15:72 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n

Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Kronobergs län Vä lfä rdstäppet Kronobergs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt

Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt Anders Morin December 2012 Privata företag inom skola, vård och omsorg i de nordiska länderna en översikt En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Västmanland Vä lfä rdstäppet Vä stmänländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n

Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Uppsala län Vä lfä rdstäppet Uppsälä lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38

Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Sundbyberg 11 sept 2017 Dnr.nr: Fi2017/02150/K Vår referens: Mikael Klein Finansdepartementet Remissvar: Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning, SOU 2017:38 Funktionsrätt Sverige Funktionsrätt

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Grupparbete Jobbet och samhället

Grupparbete Jobbet och samhället Grupparbete Jobbet och samhället Utgå från det parti/partier just din grupp har blivit tilldelat. Fundera över följande frågor: 1. Hur vill ditt parti att eventuellt överskott i välfärden ska användas?

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n

Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Kalmar län Vä lfä rdstäppet Kälmär lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab

Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 333/2014 1 (5) Västra Götalandsregionen Regionens Hus 462 80 Vänersborg Västra Götalandsregionen Vårdval Rehab Konkurrensverkets beslut Västra Götalandsregionen

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos

DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos fördjupning: Väljarna om vinst och valfrihet i välfärden 28 oktober 2016 1 David Ahlin, Björn Benzler, Ipsos DN/Ipsos om vinst och valfrihet i välfärden resultat i sammandrag Väljarna är betydligt

Läs mer

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011 inte stark En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 Inledning Vision har många medlemmar som arbetar inom

Läs mer

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning!

Dessutom jobbar vi i kommuner, landsting och regioner ständigt för att göra välfärden ännu bättre. Trevlig läsning! Rena fakta Sveriges Kommuner och Landsting, 2015 Bestnr: 5390 Illustration: Ida Broberg Produktion: EO Tryck: LTAB, 2015 Sverige har bra välfärd. Det märks sällan i den allmänna debatten. Den handlar istället

Läs mer

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning

Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 2014-03-20 PM Höj kvaliteten och stoppa vinstjakten i välfärden: krav på bemanning 1. Krav på bemanning i välfärden: Personaltäthet/personalkostnader och andra kvalitetsrelaterade kostnader ska regleras

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n

Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Skåne län Vä lfä rdstäppet Skä ne lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n

Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Örebro län Vä lfä rdstäppet Ö rebro lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär förslaget

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen

Sammanfattning. intervjustudie om verksamhetsstyrning i den svenska äldreomsorgen Sammanfattning En väl fungerande omsorg om gamla människor står högt på den politiska dagordningen i Sverige. Äldreomsorg är en tung post i Sveriges samlade offentliga utgifter. År 2011 uppgick kommunernas

Läs mer

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi

Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Hälso- och sjukvårdstjänster i privat regi Anders Anell Ekonomihögskolan, Lunds universitet Innehåll Hur ser utvecklingen ut i Sverige? Effekter på kostnader, kvalitet etc? Debatten efter SNS-boken Konkurrensens

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. under omvandling. Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket Vård och omsorg en bransch under omvandling Anna Manhem, Tillväxtverket Johanna Pauldin, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket Förnyelse i företag och regioner Enklare för företag 3 Från Arjeplog till Malmö

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n

Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Stockholms län Vä lfä rdstäppet Stockholms lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun.

Enligt SKL:s öppna jämförelser 2013 beviljas varje brukare i snitt 20 timmar hemtjänst per månad i Gagnefs kommun. 0 Gagnefs kommun basfakta Befolkning: 10 023 personer (2013) Yta: 760 kvadratkilometer Andel över 65 år med hemtjänst var år 2006 7,2 %, år 2011 11,6 % och år 2013 var siffran 7,6 %. Idag är 164 personer

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Kalmar November 2016 Innehåll Sammanfattning...3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Kalmar kommun...4 Manligt

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Yttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Yttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) DNR FI2016/04014/K PRO DNR 16-165 2017-02-23 Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) Pensionärernas

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Remissvar: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Remissvar: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 Sundbyberg 24 feb 2017 Dnr.nr: Fi2016/04014/K Vår referens: Mikael Klein Finansdepartementet Remissvar: Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78 Handikappförbunden Handikappförbunden är ett samarbete

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Vårdvalets konsekvenser

Vårdvalets konsekvenser Vårdvalets konsekvenser Anders Anell 25 september 2014 Vårdval och patientinflytande i olika former Val av vårdgivare Allmänläkare, operatör Enhet/organisation Vårdvalssystem (hittills) Inom landsting

Läs mer

LIBERALISERINGEN AV HÄLSOVÅRDSMARKNADEN Att tillämpa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård i Sverige

LIBERALISERINGEN AV HÄLSOVÅRDSMARKNADEN Att tillämpa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård i Sverige LIBERALISERINGEN AV HÄLSOVÅRDSMARKNADEN Att tillämpa valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård i Sverige Finlands ambassad 14 april 2010 Invest in Sweden Agency Carl Morath, Life Sciences Klas Ericson,

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016

Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne. KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Översyn av primärvårdens utveckling efter införande av Hälsoval Skåne KEFU seminarium, 25 oktober 2016 Utvärdering av hälsoval i primärvården respektive vårdval inom specialistvården Bred och oberoende

Läs mer

Vinsten till välfärden Om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte

Vinsten till välfärden Om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte mna mna Vinsten till välfärden Om tillväxt och utveckling av vård och social omsorg utan vinstsyfte Vinsten till välfärden Varje dag, året runt producerar stiftelser, ideella föreningar, kooperativa företag

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin

Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Till dig som arbetar som ST-läkare i allmänmedicin Läkarförbundet genomför här en enkät för att utvärdera vårdvalet i den svenska primärvården. Enkäten är det tredje och sista steget i förbundets arbete

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON

VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON VINSTER I VÄLFÄRDEN LENNART NILSSON Medborgarroller och offentlig sektor Väljare Brukare Offentlig sektor Skattebetalare Anställd Svenska folkets inställning till den offentliga sektorn 1986 13 (procent)

Läs mer

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18

Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård. Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdval och vårdutnyttjande i primär- och specialiserad vård Privatvårdsdagen 2014-11-18 Vårdanalys har sedan myndigheten bildades 2011 studerat effekterna av vårdval 2 Dagens agenda 1. Några allmänna

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna?

Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Karin Liljeblad 2014-11-20 Regeringens förslag att ta bort lagregleringen om vårdval i primärvården vad säger remissinstanserna? Regeringen har i budgetpropositionen aviserat en lagändring från den 1 januari

Läs mer

Finansdepartemente Stockholm. Yttrande över Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 (dnr Fi2016/04014/K) Bakgrund

Finansdepartemente Stockholm. Yttrande över Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 (dnr Fi2016/04014/K) Bakgrund t Finansdepartemente 103 33 Stockholm Yttrande över Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 (dnr Fi2016/04014/K) Reumatikerförbundet har cirka 50 000 medlemmar som oftast är stora konsumenter av sjukvård.

Läs mer