AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar"

Transkript

1 AX serie Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar Utgåva: Maj 2009 SV

2 2 Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX

3 Innehållsförteckning 1 Så här används dokumentationen 4 2 Tekniska data Typnyckel Dataskylt Fläkttyper Fläktdata Motordata Elanslutningar 7 3 Ändamålsenlig användning 8 4 Personal Kvalifikation Personlig skyddsutrustning 9 5 Allmänna säkerhetsanvisningar 10 6 Säkerhetsutrustning 11 7 Konstruktion 11 8 Driftsätt 13 9 Leveransprov Transport, lagring, montering Transport Lagring Montering Elanslutning Justering av skovelvinkel Drifttagning Drift Service och underhåll Driftstörning, avhjälpande av störning Nedläggning, avfallshantering Reservdelar Kundtjänst Driftstartprotokoll EG-försäkran om överensstämmelse 27 AX

4 1 Så här används dokumentationen För att snabbt hitta i dokumentationen har en innehållsförteckning tagits fram. Längst ned på sidorna anges när dokumentationen tagits fram och sidnummer. Säkerhetsanvisningarna har lagts upp i enlighet med ANSI (American National Standards Institute) och har lagts upp med hänsyn till farointensitet. Intensitetsindelningen (grader) för faror har skett enligt ANSI Z535 med följande varningsnivåer. Varningsnivå! Används för Personskador (direkt hotande fara) Sakskador Möjliga konsekvenser om säkerhetsanvisningarna inte följs: Död eller allvarliga skador! Skador på anläggningen eller omgivningen! Så här har säkerhetsanvisningarna lagts upp: Piktogram enligt ANSI Z535 med signalord och signalfärg Farobeskrivning (farotyp) Konsekvensbeskrivning (faroföljder) Åtgärder (aktioner) för undvikande av fara Text farotyp Text farokonsekvenser Text förebyggande åtgärder Denna handbok tillhör levererad fläkt och skall under fläktens hela livslängd förvaras lätt tillgänglig. Vid överlåtelse av fläkten skall denna handbok överlämnas till ny ägare eller användare. Under varje punkt anges först fläktens allmänna karaktäristik. Avvikelser med hänsyn till olika byggtyper presenteras utförligt i de tabeller som följer. 4

5 2 Tekniska data 2.1 Typnyckel På dataskylten anges typnyckeln. För axialfläktar anges följande data: Typnyckel AXC / * Komplettering alltefter utförande 2-polig motor Skovelvinkel Antal skovlar Fläktens nominella diameter Axialfläkt * -G = Garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar -P = Väggplattsutförande -D = Takversion med utblåsningshuv -B = I ljuddämpande box För axialfläktar som är lämpliga för rökutsugning ingår följande data i typnyckeln: Typnyckel (B) AXC / * (F) 300 /120 Min. Komplettering alltefter utförande 400 /120 Min. 2-polig motor Skovelvinkel Antal skovlar Fläktens nominella diameter Axialfläkt AX

6 2.2 Dataskylt Dataskylten sitter bredvid uttagslådan. Nedan ett exempel: Systemair GmbH Tlf / Seehöfer Str. 45 Fax / D Windischbuch E-post: Tyskland 6

7 2.3 Fläkttyper AXC... Axialfläkt för högst 55 C kontinuerlig temperatur AXC.. (B) Brandgasfläkt, F300, EN (300 C/120) min AXC..(F) Brandgasfläkt, F400, EN (400 C/120) min AXR... Axialfläkt med fullt reverserbart fläkthjul AXR..(B) Fullt reverserbar brandgasfläkt, F300, EN (300 C/120) min AXR. (F) Fullt reverserbar brandgasfläkt, F400, EN (400 C/120) min AXCBF. Axialfläkt med kapslad motor, för högst 200 C kontinuerlig drift Möjliga kombinationer: AXC.-D Axialfläkt, takmontage med utblåsningshuv AXC.-P Axialfläkt, väggmontage AXC.-B Axialfläkt i ljuddämpande box AXC.-G Axialfläkt som garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar AXC.-G-B Axialfläkt som garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar, i ljuddämpande box AXC (B)-D AXC (B)-P AXC (B)-B AXC (B)-G AXC..(B)-G-B AXC (F)-D AXC (F)-P AXC (F)-B AXC (F)-G AXC...(F)-G-B Rökutsugningsaxialfläkt, takmontage med utblåsningshuv, F300 Rökutsugningsaxialfläkt, väggmontage, F300 Rökutsugningsaxialfläkt i ljuddämpande box, F300 Rökutsugningsaxialfläkt som garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar, F300 Rökutsugningsaxialfläkt som garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar, i ljuddämpande box, F300 Rökutsugningsaxialfläkt, takmontage med utblåsningshuv, F400 Rökutsugningsaxialfläkt, väggmontage, F400 Rökutsugningsaxialfläkt i ljuddämpande box, F400 Rökutsugningsaxialfläkt som garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar, F400 Rökutsugningsaxialfläkt som garageaggregat, 2 seriekopplade fläktar, i ljuddämpande box, F Fläktdata Vikt Kapslingsklass Spänning/strömstyrka Ljudtrycksnivå Tillåten omgivningstemperatur Tillåten flödestemperatur Nominell diameter Se datablad Se datablad Se datablad Se datablad Se datablad Se datablad 250 mm till 2000 mm 2.5 Motordata Alla nödvändiga data hittas i motortillverkarens driftanvisning. 2.6 Elanslutningar Alla nödvändiga data finns på dataskylten eller i bifogat datablad. Tillåtna spänningstoleranser enligt IEC38: högst +6 % eller 10 % Uppmätt ström får vid märkspänning överskrida märkströmmen med högst 5 %. I dokumentationen ingår kopplingsschemat samt motortillverkarens tillverkningsbevis. AX

8 Motorskydd: Typ Motorskydd Termiskt skydd, standard Varvtalsreglering AXC, -B, -D, -G, -P hos kunden PTC Möjlig med frekvensomformare AXC (B), (F) AXR (B), (F) utan utan Möjlig med frekvensomformare; omformaren skall i händelse av brand överbryggas AXR hos kunden PTC Möjlig med frekvensomformare AXCBF hos kunden 230V utan PTC 400V med PTC 230V, 50Hz möjlig med transformator 400V, 50Hz möjlig med frekvensomformare. 3 Ändamålsenlig användning Axialfläktarna serie AXC/AXR/AXCBF delvis i utföranden B, D, G, P (B) och (F) är avsedda för inbyggnad i ventilationsanläggningar! Axialfläktarna serie AXC/AXR/AXCBF delvis i utföranden B, D, G och P är färdiga produkter för användning och används som komponenter för lufttekniska aggregat, maskiner och anläggningar. Med dessa fläktar kan varm luft sugas upp, tillföras eller matas. Fläktarna levereras som standard med termiskt motorskydd (PTC). Fläktarna kan monteras både i kanalsystem och för uppsugning via inloppsstuts och beröringsskyddsgaller på sugsidan. En anordning med fritt utlopp och/eller fritt intag via ett beröringsskyddsgaller är vid förhandsprojektering möjlig Axialfläktarna får inte användas inom områden med explosionsmöjlig atmosfär. Fläktarna är inte lämpliga för utsugning av dammhaltiga eller aggressiva medier eller medier med en dammhalt som genom avlagring på skovlarna och på fläkthöljet menligt påverkar fläktens drift. De maximalt tillåtna driftdata på dataskylten gäller för en luftdensitet =1,2 kg/m³ (på havsnivå) och en luftfuktighet på högst 80 %. Fläktarna är lämpliga för en omgivningstemperatur på högst 55 C (se dataskylten). Flödestemperaturen får inte överskrida 55 C och inte underskrida 20 C. Ovan angivna maximalt tillåtna temperaturer kan med ISO H motorer ökas till en omgivningstemperatur på 60 C, 80 C eller upp till 100 C (beakta uppgifterna på dataskylten). Flödestemperaturen får då inte överskrida 100 C och inte underskrida 20 C. Med speciella motorer (beakta uppgifterna på dataskylten) kan fläktarna användas upp till en luftfuktighet på högst 95 %. Motorernas spänning kan inte regleras. För varvtalsreglering vid 400 V, 50 Hz kan endast gängse frekvensomformare användas. För varvtalsreglering vid 230 V, 50 Hz (AXCBF serie) kan endast transformator användas. 8

9 Olika användning av fläktar Typ AXC-B Fläkten inbyggd i en 20 mm ljudisolerande kåpa. Olika användning AXC-D Axialfläktar serie D är konstruerade som takfläkt med basplatta och utloppshuv. Montering på tak. AXC-P Fläkten är försedd med en monteringsplatta. Monteras på vägg AXC-G För fläktar serie G används två fläktar i följd. Om den ena fläkten fallerar och den andra fläkten fortfarande är i funktion, garanterar denna anordning att minst 66 % av det ursprungligt avsedda luftflödet fortfarande transporteras. Detta är bl.a. nödvändigt vid fläktar som används för COevakuering eller även rökutsugning ur garage. AXC(B), AXR(B) Rökutsugningsfläktarna kan även användas för CO-evakuering. Rökutsugningsfläktarnas temperaturtålighet i händelse av rök framgår av dataskylten (t.ex. 300 C/120 min). Utförandet (B) är lämplig för utsugning av brandgaser, temperaturklassificering enligt DIN EN del 3, minst en gång upp till 300 C för 120 minuter. Denna fläktserie kan även användas för daglig ventilation (max. 55 C) och har sålunda dubbelfunktion. Dessa fläktar levereras utan termiskt skydd. AXC(F), AXR(F) Rökutsugningsfläktarna kan även användas för CO-evakuering. Rökutsugningsfläktarnas temperaturtålighet i händelse av rök framgår av dataskylten (t.ex. 400 C/120 min). Utförandet (F) är lämplig för utsugning av brandgaser, temperaturklassificering enligt DIN EN del 3, minst en gång upp till 400 C för 120 minuter. Denna fläktserie kan även användas för daglig ventilation (max. 55 C) och har därför en dubbelfunktion. Dessa fläktar levereras utan termiskt skydd. AXR Flödesriktningen kan ändras genom att koppla om rotationsriktningen. AXCBF Serien AXCBF är som standard lämplig för flödestemperaturer upp till högst 200 C. Vid varvtalsreglering är högsta tillåtna flödestemperaturen 55 C. Flödestemperaturen utan reglering får inte överskrida 200 C och inte underskrida 20 C. Alla användning av fläktar som går utöver detta betraktas som icke ändamålsenlig. För sak- och/eller personskador som eventuellt till följd av detta uppstår fritar vi oss från allt ansvar. 4 Personal 4.1 Kvalifikation Fläktarna får el-anslutas endast av en elektriker. 4.2 Personlig skyddsutrustning Arbetshandskar, arbetsskor och skyddsglasögon för montering, installation, service och kontrollarbeten hör till den personliga skyddsutrustningen för monterings-, service- och underhållspersonal. AX

10 5 Allmänna säkerhetsanvisningar Se vid montering, driftstart, underhåll och kontroll till att obehörig inte äger tillträde varken till monteringsplatsen eller lokalerna för eventuella förberedelser! Restrisker som kan uppstå vid felhantering, störfunktion eller force majeure kan vid fläktdrift inte helt uteslutas. Planerare, driftansvarig eller tillverkare av aggregat, maskin eller anläggning måste med lämpliga säkerhetsåtgärder enligt DIN EN förhindra att en farosituation uppstår. Beakta de allmänna föreskrifterna för arbetssäkerhet! Fläkten skall för underhåll och service alltid vara tillgänglig! Montering och elinstallation får endast utföras av utbildad fackman som beaktar tillämpliga föreskrifter! El-anslutning skall utföras av en elektriker. Bryt strömtillförseln före serviceåtgärder och reparationer! Uteslut alla risker som kan uppstå vid oavsiktlig inkoppling av fläktar eller oavsiktlig kontakt med fläkthjulet under arbetet! Fläktens hölje får inte deformeras vid montering! Undvik risker som kan uppstå om fläkthjulet berörs under drift! För undvikande av störning och som skydd för motorn skall vid driftstörning (t.ex. otillåtet hög flödestemperatur) strömmen till motorn brytas med ett inbyggt PTC-motstånd. PTC-motståndet får inte överskrida en provspänning på 2,5 V. I motorerna ingår trilling-ptc-motstånd. Endast två PTC-motstånd får seriekopplas, i annat fall kan det leda till odefinierad frånkoppling. Använd skyddsglasögon vid kontroll av fläkthjulets rotationsriktning! Säkerhetskomponenter som t.ex. skyddsgaller får varken demonteras, förbikopplas eller tas ur funktion! Kontrollera att komponenterna sitter stadigt. EMC-direktivet 89/336/EEG är endast tillämpligt för denna produkt när den anslutits direkt till gängse strömförsörjningsnät. Om denna produkt ingår i en anläggning eller kompletteras och drivs med andra komponenter (t.ex. regler- och styrdon) ansvarar anläggningens tillverkare eller driftansvarig för att EMC direktivet 89/336/EEG beaktas. Dataskylten omfattar de elektriska data som godkänts vid EG-typprovning (försäkran om överensstämmelse) för optimalt kyld motor. Undvik att suga in främmande partiklar, risk finns för att fläkten förstörs! Se till att inströmning sker utan hinder och jämnt och att utloppet är fritt! Fläktarna får inte användas inom explosionsfartiga områden. 10

11 6 Säkerhetsutrustning Motorerna är som standard försedda med termoskydd via PTC-motstånd. På kundbegäran kan motorerna förses med termokontakter. Brandgasutförandet (B) och (F) levereras utan termoskydd. 7 Konstruktion Dessa fläktar är direktdrivna axialfläktar med en motor direkt i luftströmmen. Motorn suger som standard upp luftflödet. Fläktarnas yttre hölje bildar ett rörhus i varmförzinkad stålplåt med på båda sidorna inpressad fläns med borrhål enligt ISO Axialfläkthjulet består av aluminiumgjutgods, har profilskovlar och ett effektivt navförhållande. I direktdrivna axialfläktar sitter motorn i luftströmmen. Vid B3 fotmotorer består motorkonsolen av förzinkad stålplåt. Vid B30 pad-mounted motorer är motorn infäst med gängstänger eller på höljet insvetsade motorfästen. Som standard har fläktarna med trefasmotorer (400 V, 50 Hz) inbyggda PTC-motstånd. Elmotorskyddet motsvarar minst IP 54, ISO F. Fläktarna kan drivas kontinuerligt vid en omgivnings- och flödestemperatur på 20 C till 55 C Navet är så konstruerat att skovelvinkeln kan justeras när navet står stilla. Dynamisk utbalansering sker enligt ISO 1940 T1, klass G 6,3. Elanslutningen utförs via en på höljet placerad uttagslåda, motorns anslutningar har utförts vid fabriken. Axialfläktarnas normmotorer är lämpliga för drift med frekvensomformare. Om fläktarna styrs med en frekvensomformare krävs för motorn termoskydd, standard PTC eller termokontakter (TK). AX

12 Fläkttypernas speciella konstruktioner Typ AXC AXC-D AXC-P Speciella konstruktioner Fläktarna har som standard skyddsform IP55, ISO F. Fläkten kan kontinuerligt drivas vid en omgivnings- och flödestemperatur på 55 C, i ISO H-utförande kan alltefer projektering fläkten drivas med en temperatur upp till 100 C. Fläktarna är konstruerade som takfläkt. Fläkten monteras på taket med en basplatta. För att förhindra vattenintag har fläkten på trycksidan försetts med en utloppshuv med fågelskyddsgaller. Snölastklass 0. Fläkten är försedd med en monteringsplatta. Monteras på vägg. AXC-G För garage konstruerade fläktar. Anordnade som två seriekopplade fläktar, kopplade efter varandra. AXC(B), AXR(B) Trefasmotorer (400 V, 50 Hz, byggform B3) utan termiskt skydd, skyddsform: IP54, ISO H Fläkten kan drivas både kontinuerligt vid 55 C omgivningstemperatur och även (en gång) för 120 min vid en flödestemperatur på 300 C. Certifierad i enlighet med EN TU München, CEcertifikat se bilaga. Temperaturtålig uttagslåda. Anslutningskabeln från motorn till uttagslådan skyddas av en flexibel metallslang. Standardmotorer utan motorskydd! AXC(F), AXR(F) AXR AXCBF Trefasmotorer (400 V, 50 Hz, byggform B3) utan termiskt skydd, skyddsform: IP54, ISO H Fläkten kan drivas både kontinuerligt vid 55 C omgivningstemperatur och även (en gång) för 120 min vid en flödestemperatur på 400 C. Certifierad i enlighet med EN TU München, CEcertifikat se bilaga. Temperaturtålig uttagslåda. Anslutningskabeln från motorn till uttagslådan skyddas av en flexibel metallslang. Standardmotorer utan motorskydd! Skovelvinkelen kan efter leverans inte justeras. Reversibelt fläkthjul. I reverseringsdrift uppnås en lufteffekt på ungefär 100%, beroende på montering. Direktdriven axialfläkt med en motor utanför luftströmmen. 400 V, 50 Hz eller 230 V, 50 Hz i IP55 ISO F. Standardflödesriktning D, tryckande motor. Fläkten kan drivas i kontinuerlig drift upp till en flödestemperatur på 200 C, maximal omgivningstempertur upp till 55 C. Höljet med flänsar på sidorna med hål enligt DIN EN B3 fotmotorer med påbyggd uttagslåda. Axialfläktarna har som standard tagits fram för horisontal, upprättstående montering på vibrationsdämpare. Sugande motor luftriktning S. Fläktarna kan projekteras för vertikal användning luftriktning SO eller SU (se bild). 12

13 Axialfläktar med tillbehörsdelar REV (60 ) Reparationskontakt SG Beröringsskyddsgaller RSA Rörljuddämpare EV-AXC EVH (F400) EVH (F600) Flexibel förbindelse MP (4x vinkel 90 ) Montagevinklar REV (B) Reparationskontakt AXC ESD-F Inloppsstuts LRK Automatiskt backspjäll MFA Montagebenstöd GFL Motfläns SD (4x) Gummivibrationsdämpare FSD (4x) Fjädervibrationsdämpare 8 Driftsätt Fläktarna kan drivas i kontinuerlig drift vid en omgivningstemperatur på högst 55 C samt en flödestemperatur på högst 55 C. Standarfläktar med ISO H motorer kan drivas med en temperatur upp till 100 C. Följ instämplad normalfrekvens för drift av motorn. 9 Leveransprov Tillverkaren provkör och funktionsprovar fläkten innan den överlämnas till kunden. 10 Transport, lagring, montering Risk för personskada om fläkten faller ned! Använd lämpliga lyftdon och upphängningsutrustning! Stå aldrig under en upplyft last!! Risk för skada på fläkt eller komponenter! Aggregaten får inte transporteras i anslutningskabeln, uttagslådan, fläkthjulet, skyddsgallret eller inloppsstutsen! Använd lämpliga lyftdon och upphängningsutrustning! Risk finns att fläkten deformeras! Lassa och lossa omsorgsfullt! Beakta transportpilarna på förpackningen! AX

14 10.1 Transport Fläktarna levereras på pall omsluten med plastfilm. Transportera fläkten förpackad fram till monteringsplatsen. Aggregaten får inte transporteras upphängda i anslutningskabeln, uttagslådan, fläkthjulet, skyddsgallret eller inloppsstutsen. Lasta och lossa omsorgsfullt för att undvika skador. Använd lämpliga lyftdon. Vid transport med kran använd fyrpunktsupphängning med bältesöglor. Ta vid transport och lastning hänsyn till fläktens vikt. Riktvärden (utan tillbehör) framgår av tabellen nedan: Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Storlek Vikt vid min. / max. motoreffekt ca i kg AXC / AXR / -P, -D AXC-G / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / på förfrågan på förfrågan / / på förfrågan på förfrågan 1600 på förfrågan på förfrågan Kontrollera fläkten visuellt vid mottagning och att försändelsen är fullständig Lagring Risk för skada på fläkten! Vid lagring för mer än 3 månader skall fläkthjulet för hand dras runt i intervaller om 2 veckor! Fläktarna kan vid felfri förpackning (PE-plastfilm med fri markhöjd) och om kondensat inte bildas lagras utomhus upp till en månad. Fläktar utan förpackning får inte lagras utomhus. I torra, ventilerade lokaler utan risk för kondensat kan fläktarna lagras upp till 6 månader. Om fläkten lagras för mer än 3 månader, så måste fläkthjulet för hand dras runt i intervaller om 14 dagar. Lagringstemperatur: 20 C upp till högst 60 C 14

15 10.3 Montering Före leverans provas alla fläktar vid fabriken. Efter det förpackningen tagits bort och före montering krävs: kontrollera om eventuell transportskada uppstått, prova manuellt att fläkthjulet roterar fritt, kontrollera att avståndet mellan skoveltopparna och höljet är enhetligt och kontrollera att kondensat inte bildats. Dra för hand runt fläkthjulet före montering för kontroll av fri rotation. Se till att fläktskovlarnas fästskruvar står ut ur höljet. Detta är ytterst viktigt! Storlek AXC / AXR och AXC (B), AXR (B) minimiluftspalt i mm AXC (F) och AXR (F) minimiluftspalt i mm 315, 355, , , , , ,5 11, , , Kontrollera före montering minimiluftspalten mellan skovelspets och hölje enligt tabellen nedan: Om uppmätta värden inte motsvarar börvärdena får fläkten inte monteras. Kontakta tillverkaren för korrekt inställning av luftspalten. Risk för personskada om säkerhetsföreskrifterna inte följs! Beakta vid montering de allmänna föreskrifterna för arbetarskydd! Risk för personskada om fläkten faller ned! Se till att under montering obehörig inte äger tillträde till monteringsplatsen och lokalerna som används för eventuella förberedelser! Risk för personskada genom elström! Slå från strömmen innan fläkten el-ansluts! Undvik för tidig återinkoppling av strömmen! Fläkten får endast anslutas av en elektriker! Risk för personskada genom roterande delar! Uteslut vid montering alla risker som kan uppstå vid oavsiktlig inkoppling av fläkt eller oavsiktlig kontakt med fläkthjulet! AX

16 Risk för skada på fläkten! Fläktens hölje får vid montering inte deformeras! Montera omsorgsfullt! Risk för skada på fläkten! Kontrollera för hand att fläkthjulet roterar fritt! Installera inte fläkten om inte fläkthjulet roterar fritt! Kontakt tillverkaren! Risk för skada på fläkten! Undvik att suga in främmande partiklar! Risk för skada på fläkten! Vid flödesstockning finns risk för överhettning! Se till att inströmning sker utan hinder och jämnt och att utloppet är fritt! Vid korrekta spaltmått skall fläkten monteras så att fläkthjulet under drift inte kan beröras. Förse fläkten med ett skyddsgaller på minst IP 20. Förhindra så vitt möjligt insugning av främmande partiklar! Se till att mediets inströmning sker utan hinder och jämnt och att utloppet är fritt! Fläkten skall monteras så att den är fritt tillgänglig för underhåll och att fläkten utan större besvär kan demonteras. Se till att utrymme till den grad det behövs finns i närheten av fläkten för eventuella underhållsåtgärder. Montera fläkten i rätt luftflödesriktning (motsvarande pilen på höljet). För att undvika att vibrationer överförs till kanalsystemet rekommenderar vi att montera kompensatorer med till ämpliga godkännanden. För att undvika att vibrationer överförs till närbelägna byggnadsdelar rekommenderar vi att montera vibrationsdämpare och segelduksmuffar. Risk för skada på fläkten! Fjädervibrationsdämpare av olämpligt material fyller inte funktionen! Använd för rökutsugningsfläktar (B) och (F) endast fjädervibrationsdämpare i stål. 16

17 Speciella egenheter vid montering av fläktar: Typ Speciella egenheter vid montering: AXC-D Vid byggserien D skall axialtakfläkten monteras på en stabil sockel. Fläktens vikt framgår av tabellen. För undvikande av kondensering skall sockeln isoleras på insidan. Sockeln skall infästas möjligast tätt mot taket, t.ex. genom att klistra upp bitumenvåder kring sockeln. AXC-P Axialfläktar serie P skall monteras på en väggkonstruktion. Väggkonstruktionen och fläktens infästning måste anpassas till fläktens vikt. Fl äktens vikt framgår av tabellen under punkt 10.1 Transport. AXC (B), (F) AXR (B), (F) Brandgasfläktar är lämpliga för montering i husets brandrum eller separat rum och dessutom för uppställning utomhus. Vid uppställning utanför brandzonen men inom huset måste fläkten hos kunden förses med värmeisolering. Detta gäller även för hela kanalsystemet som leder bort rök- och brandgaser. Värmeisoleringen måste utföras i eldfast material L120 enligt DIN Anvisningar för installation av luftkanaler Risk för skada på fläkten! Om backspjällen monteras på fel sätt är funktionen inte given. Montera de automatiska backspjällen både horisontalt och vertikalt. Vid horisontal montering endast med spjällets riktningsöppning uppåt! Risk för skada på fläkt! Om backspjällen vid rökutsugningsfläktar monteras på fel sätt, fritar sig Systemair från allt ansvar! Montera backspjällen vid rökutsugningsfläktar i luftens riktning efter fläkten (trycksidan)! Endast denna placering är godkänd. Risk för skada på fläktar och hela anläggningen! Om olämpliga fästelement används, kan rökutsugningsfläkten av typ (B) ell er (F) lossa. Använd endast festelement i brandteknisk klass som motsvarar ändamålet! Risk för skada på fläktar och hela anläggningen! Om olämpligt material används i kanalsystem för rökutsugningsfläktar kan skador uppstå på fläktarna resp. hela anläggningen. Använd endast material i brandteknisk klass som motsvarar ändamålet! Risk för skada på fläktarna och hela anläggningen! Om den monterade fläkten inte är tillgänglig i tillräcklig grad, kan inte underhåll ske i tillräcklig utsträckning! I händelse av ett haveri kan åtgärder förhindras! I båda fallen finns risk för följdskador på fläkten och hela anläggningen! Montera fläktarna så att de blir tillgängliga för service- och underhållsåtgärder till den grad det behövs! AX

18 För att uppnå karakteristiken krävs ett jämnt och rotationsfritt flöde vid inloppet. Detta uppnås vid fri insugning genom att montera en inloppsstuts eller en kanal med en längd på minst 2,5 x D. Är detta inte möjligt, måste framför fläkten installeras ett omlänkningsdon med ledplåtar för strömningsteknisk optimering, så att en jämn hastighetsfördelning uppnås vid fläktinloppet. För att på trycksidan uppnå karakteristiken måste en kanal eller ett rörstycke med en längd på minst 2,5 x D installeras. Beröring med roterande delar bör elimineras antingen med kanaler i lämplig längd eller skyddsgaller. Följ de anvisningar för fläktmontering som vi lämnat nedan. Montering i närheten av vägg eller tak 1xD min. 1xD Montering av rörsystem Inloppsstuts min. 2,5xD Skyddsgaller flexibel skarv min. 2,5xD flexibel skarv D = nominell diameter 18

19 Montering av ljuddämpare Lochblech Hålplåt flexibel skarv med stödring flexibler Verbinder mit Stützring flexibel skarv flexibler Verbinder Diffusor mit Innenkern Diffusor med inre kärna Anströmkalotten Anströmningskalotter Inloppsstuts Einströmdüse Fläktarna är försedda med lämpliga tätningsåtgärder. Tillverkaren fritar sig från allt ansvar för installation hos kunden. Vid montering av fläktarna måste anläggningens driftansvarig (före driftstart!) täthetsprova systemet i enlighet med lagliga föreskrifter! Hela kanalsystemet för rök- och brandgas måste motsvara tillämplig brandteknisk klass. Vid montering av flexibla skarvar bör man se till att dessa monteras i utsträckt längd (se tabellen nedan) och att de inte utsätts för stukning eller dragbelastning. Skarvarna får inte användas för kompensering av inexakt montering. De flexibla skarvarna får inte monteras i snedläge för att förhindra effektförlust och störande ljud. AX

20 10.4 Elanslutning Risk för personskada genom elström! Slå från strömmen innan fläkten el-ansluts! Undvik för tidig återinkoppling av strömmen! Fläkten får endast anslutas av en elektriker! Risk för personskada genom elspänning! Kontrollera att eldata på dataskylten överensstämmer med lokal nätanslutning t.ex. från manöverskåp. El-anslutningen skall utföras av en kvalificerad montör enligt tillämpliga föreskrifter och med respektive skyddsdon för motorskydd (uppstart och överlast). Märkdata på aggregatets dataskylt måste överensstämma med nätspänning och frekvens. Spänningstoleranser enligt IEC38 med högst +6 % eller 10 % är tillåtna. Uppmätt ström får vid märkspänning överskrida märkströmmen med högst 5 %. Fläktar med PTC-motstånd måste alltid anslutas till ett externt motorskydd. Motorernas spänning kan inte regleras. Varvtalsreglering är endast möjlig med gängse frekvensomformare. I dokumentationen ingår kopplingsschemat samt motortillverkarens tillverkningsbevis. Elanslut enligt kopplingsschemat i uttagslådans lock direkt i uttagslådan och se till att lokala föreskrifter följs. Speciella egenheter vid montering av fläktar: Typ Speciella egenheter vid montering: AXC, - B, -D, -G AXC-P AXC (B), (F) AXR (B), (F) AXR AXCBF El-anslutningen utförs via uttagslådan som monterats på höljet. Motoranslutningskabeln måste anslutas till bifogad uttagslåda. Uttagslådan skall placeras med hänsyn till fläktens montering. El-anslutningen utförs via uttagslådan som monterats på höljet. El-anslutningen utförs via uttagslådan som monterats på höljet. El-anslutningen utförs via uttagslådan som monterats på motorn. Eldata framgår av dataskylt resp. bifogat datablad. Vi rekommenderar att förse alla motorer med motorskyddsbrytare (ingår inte i leverans) och att jorda fläkten. Infästningar får inte göras på fläkthöljet. På fläktens motortypskylt lämnas uppgift om korrekt anslutning. 20

21 Anslutningsbilder för standardmotor / Wiring Diagrams Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Motor 230 V / 400 VY Anslutning Y / Connection Y Motor 400 V / 690 VY Anslutning / Connection Ett varvtal 2/4-polig / 4/8-polig / 6/12-polig AX

22 4/6-polig / 6/8-polig 10.5 Justering av skovelvinkel Om fläktens driftplats måste ändras och en justering av skovelvinkeln krävs, kontakta ovillkorligen Systemairs serviceavdelning! Skovelvinkelns justering kräver kunskap i motorns upptagna effekt och den maximalt tillåtna skovelvinkeln för respektive motor! För fläkttypen F400 (F) kan skovelvinkeln inte ändras i efterhand. 11 Drifttagning Risk för personskada och skada på fläkten! Läs noga driftinstruktionen före första driftstart och kontrollera följande: Uppställning av aggregatet (infästning, eventuell deformation) Monteringsåterstoder och främmande partiklar skall vara borttagna ur fläkten och ansluten kanal Säkerhetsutrusningen monterad Täthetstestet utfört Korrekt utförande och korrekta anslutningar till elinstallationen Att anslutningsdata överensstämmer med uppgifterna på dataskylten Kontrollera före driftstart på nytt minimiluftspalten mellan skoveltopp och hölje (se punkt 10.3 Montering). Risk för ögonskada om återstoder eller damm slungas ut vid kontroll av rotationsriktning! Använd skyddsglasögon vid kontroll av fläkthjulets rotationsriktning! När luftspalten är korrekt, slå helt kort på och från aggregatet för kontroll av fläkthjulets rotationsriktning. Fläkthjulets rotationsriktning måste överensstämma med pilen på fläkthöljet. Okulärbesiktiga vid inloppets inloppsstuts. Spänningsförande kablar och anslutningar! Risk för personskada genom elström! Låt endast en elektriker utföra elinstallationer! 22

23 Vid fel rotationsriktning kasta om två faser för inställning av korrekt rotationsriktning. När fläkten startats, kontrollera felfri funktion (fläkthjulets frigång, mät strömförbrukningen, kontrollera om vibrationer och ljud uppstår). Risk för skada på fläkten! Om fläkten drivs utanför gränserna för angiven karakteristisk finns risk för instabil drift och otillåtna vibrationer som i värsta fall kan leda till att fläkten förstörs. Driv inte fläkten utanför gränserna för angiven karakteristik! Driv inte fläkten utanför gränserna för angiven karakteristik. Detta kan hända vid dålig anströmning resp. ett för högt aggregatmotstånd. Fläkten måste köras på föreskriven plats. Fyll i bifogat drifttagningsprotokoll och visa upp det om garantianspråk ställs.. 12 Drift Beakta motortillverkarens driftinstruktion vid drift av fläkt! Kontrollera regelbundet fläktens fullgoda funktion (fläkthjulets frigång, mät strömförbrukningen, kontrollera om vibrationer och ljud uppstår). 13 Service och underhåll Spänningsförande kablar och anslutningar! Risk för personskada genom elström! Låt endast en elektriker utföra elinstallationer! Kontrollera i regelbundna intervaller förpliktelserna från myndigheternas sida; dock minst en gång om året (De fyra första momenten får endast utföras vid frånslagen fläkt!): Skruvförband, speciellt fläkthjulets infästning Är fläkthjulet smutsigt? Om så är fallet, åtgärda smutsen. Har avlagringar bildats på fläkthjulet? Om så är fallet, åtgärda. Säkerhetskomponenternas funktion Styrsystemens funktion Lindningsresistans Driftström Eventuellt förekommande vibrationer Ljud som kan uppstå i elmotorns lager Kontrollera anläggnings funktion och reglering (allpolig) enligt anläggningens servicebok minst var tredje månad om inte kortare intervaller krävs. De fyra första momenten får endast utföras vid frånslagen fläkt. Parametrarna för de övriga momenten får inte avvika från de värden som mätts upp vid installationen. Om en av parametrarna avviker från startvärdena, byt ut motorn eller fläkthjulet eller låt tillverkaren reparera. Vid icke tillåtna åtgärder gäller inte längre garantin! Sköt elmotorn enligt bifogad instruktion från elmotortillverkaren. Använd bifogat serviceprotokoll. Risk för skada på fläkten vid rengöring med högtrycksaggregat! Rengör fläkten endast för hand, med en dammsugare eller med tryckluft! Risk för skada på fläkten! För skada som uppstått om delar av främmande fabrikat använts fritar sig Systemair från allt ansvar. Använd endast original reservdelar från Systemair! AX

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use RFTX 140A, RFTX 140C, RFTX 160A, RFTX 160C RFTX 200A, RFTX 200B, RFTX 200C SVENSK/ENGLISH VERSION SVENSKA Denna bruksanvisning tillsammans med kompletterande montage-,

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use Rökgasfläkt CF 180 C Chimney fan CF 180 C Fresh air from SVENSK/ ENGLISH VERSION Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung.

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DC-EX 230/9" Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar

Monteringsanvisning. Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Monteringsanvisning Våningsskyddsdörrar för tillfälliga hissar Halvhöga, öppna våningsskyddsdörrar ECO 38500 ECO + 39700 ECO S 42500 2 PK 38100 STANDARD 01217 STANDARD BASIC 01268 COMFORT 01212 COMFORT

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC

RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC 0936 MANUAL RZ EX R EX RZ EXC R EXH R EXC R EXHC Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden Tel. +46 910-361 80, Fax. +46 910-130 22 www.fumex.se info@fumex.se Innehållsförteckning VIKTIG INFORMATION

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Utdrag för OVK ur äldre byggregler sida 1 av 44 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer