TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no

2 Fig. 1 Fig. 2 2

3 Fig. 3 Fig. 5 3

4 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4

5 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA EL W TA HW Fig. 9 A. Speed transformer B. Control unit Corrigo C. 24V Transformer D. Terminal block E. Terminal block for power input (only TA EL) F. Reset button for overheat protection (only TA EL) A. Transformator B. Kontrollenhet Corrigo C. 24V Transformator D. Kopplingsplint E. Plint för inkoppling av spänning (Bara för TA EL) F. Återställningsknapp för överhettningsskydd (Bara för TA EL) Fig. 9 5

6 Fig. 3 A.) Filter, tilluft B.) Fläkt, tilluft C.) Värmare, Elektrisk eller Vatten D.) Kopplingsutrymme (HW aggregat) E.) Kopplingsutrymme (EL aggregat) F.) Kanalanslutning, inlopp G.) Kanalanslutning, utlopp Fig. 4a (2-vägs ventil), 4b (3-vägsventil) A.) Pump, sekundär krets B.) Back ventil C.) Ventil motor + Shunt ventil (tillbehör) D.) Pump primär krets Fig Larm knapp 7a. Gul 2. Larm lysdiod 7b. Orange 3. Ändringsbar Lysdiod 7c. Röd 4. OK knapp 7d. Brun 5. Rader knapp 7e. Svart 6. Monterings hål 7. Anslutnings plint Fig. 6 A.) B.) Givare Tilluft Uteluft spjäll, inkl. motor (tillbehör) Elektriska inkopplingar TA EL TA EL 230V 3~ Kopplings Beskrivning Anmärkning plint 1 PE Jord 2 N Nolla (matar spänning) Används inte när 230V 3~ 3 L1 Fas (matar spänning) 230V 1~ 400V 3~/ 4 L2 Fas (matar spänning) - 230V 3~ 5 L3 Fas (matar spänning) Intern koppling *9 DI ref Termokontakt fläkt 10 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *11 DI1 Termokontakt fläkt 12 L1 Extern fläkt Se sid N Extern fläkt Se sid V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet 18 AI1 Givare Tilluftstemperatur PT AI ref Givare Tilluftstemperatur referens *20 DI ref Förlängd/Forcerad drift *21 DI3 Förlängd/Forcerad drift 22 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 23 DO ref Utelufts spjäll 24 G Matning ventilställdon, Kyla 24V AC 25 G0 Matning ventilställdon, Kyla Nolla *26 DI ref Brand larm (digital ingång) *27 DI4 Brand larm (digital ingång) 28 DO ref Alarm utgång 29 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 30 AO2 Kyla 0-10V DC 31 AI4 Givare utetemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 33 AI2 Givare frånlufttemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 6

7 TA 2000 EL Kopplings plint Beskrivning * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. Remark Anmärkning 1 PE Jord 2 N Nolla (matar spänning) 3 L1 Fas (matar spänning) 4 L2 Fas (matar spänning) 400V 3~ 5 L3 Fas (matar spänning) 6-9 Intern koppling *10 DI ref Termokontakt fläkt 11 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *12 DI1 Termokontakt fläkt 13 U1 Extern fläkt 14 V1 Extern fläkt See page 5 15 W1 Extern fläkt Se sid U2 V2 W2 Extern fläkt Y-koppling V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet 25 AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *27 DI ref Förlängd/Forcerad drift *28 DI3 Förlängd/Forcerad drift 29 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 30 DO ref Utelufts spjäll 31 G Matning ventilställdon, Kyla 24V AC 32 G0 Matning ventilställdon, Kyla Neutral, Nolla *33 DI ref Brand larm (digital ingång) *34 DI4 Brand larm (digital ingång) 35 DO ref Alarm utgång 36 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 37 AO2 Kyla 0-10V DC 38 AI4 Givare utetemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 40 AI2 Givare frånlufttemp PT

8 TA 1500 HW Kopplings plint Beskrivning (SE) Anmärkning 1 PE Jord 2 L1 Fas (matar spänning) 230V 1~ N Nolla (matar spänning) Intern koppling *10 DI ref Termokontakt fläkt TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *12 DI1 Termokontakt fläkt 13 L1 Extern fläkt Se sid N Extern fläkt Se sid AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *17 DI ref Förlängd/Forcerad drift *18 DI3 Förlängd/Forcerad drift 19 AO1 Signal värmebatteri 0-10V DC 20 G Matning ventilställdon Värme/Kyla 24V AC 21 G0 Matning ventilställdon Värme/Kyla Nolla 22 AI3 Frysskydds temp. givare PT AI ref Frysskydds temp. givare 24 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 25 DO ref Utelufts spjäll 26 AO2 Kyla 0-10V DC *27 DI ref Brand larm (digital ingång) *28 DI4 Brand larm (digital ingång) 29 DO ref Alarm utgång 30 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 31 AI2 Givare frånlufttemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 33 AI4 Givare utetemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 8

9 TA HW TA HW 230V 3~ Kopplings plint Beskrivning Anmärkning 1 PE Jord 2 L1 Fas (matar spänning) 3 L2 Fas (matar spänning) 400V 3~/ 230V 3~ 4 L3 Fas (matar spänning) 5 N Nolla (matar spänning) Används inte när 230V 3~ Intern koppling *11 DI ref Termokontakt fläkt 12 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *13 DI1 Termokontakt fläkt 14 PE Jord, extern fläkt 15 U1 Extern fläkt Se sid V1 Extern fläkt Se sid W1 Extern fläkt 18 U2 V2 W2 Extern fläkt 400V 3~ Y-koppling/230V 3~ D-koppling 19 AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *21 DI ref Förlängd/Forcerad drift *22 DI3 Förlängd/Forcerad drift 23 AO1 Signal värmebatteri 0-10V DC 24 G Matning ventilställdon Värme/Kyla 24V AC 25 G0 Matning ventilställdon Värme/Kyla Nolla Intern koppling Intern koppling 28 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 29 DO ref Utelufts spjäll 30 AO2 Kyla 0-10V DC *31 DI ref Brand larm (digital ingång) *32 DI4 Brand larm (digital ingång) 33 DO ref Alarm utgång 34 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 35 AI2 Givare frånlufttemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 37 AI4 Givare utetemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 9

10 Introduktion Installation, drift och skötsel anvisningen gäller för tilluftaggregat typ TA, tillverkat av Systemair AB. Anvisningen består av basinformation och rekommendationer gällande design, installation, uppstart och drift. Instruktionerna ska åtlydas för att säkerställa en säker och felfri drift. Nyckeln till en felfri och säker drift av aggregatet är att noggrant läsa denna manual. Använd aggregatet i enlighet med givna riktlinjer och följ alla säkerhets bestämmelser. Innehållsförteckning Beskrivning fig Elektriska inkopplingar...6 Introduktion...10 Innehållsförteckning...10 EU-försäkran om överensstämmelse Dimensioner och vikter...12 Transport och lagring Placering, var/hur...12 Fritt utrymme Kanalsystem...12 Kanalanslutning...13 Elektriska anslutningar...13 Val av fläkthastighet...13 Effektförbrukning...14 Externa förbindningar Temperaturgivare, tilluft Frånluftsfläkt Disponibel ström för frånluftfläkt Förlängd/Forcerad drift...14 Uteluft spjäll...14 Kylbatteri (kallvatten)...14 Värmebatteri Elektrisk värmare...15 Hetvatten värmare...15 Kontrollpanel Handhavande...15 Ändra parametrar...15 Hitta bland menyerna Tillbehör...16 Igångkörning...16 Innan anläggningen tas i bruk:

11 Tillverkare Våra produkter är tillverkade i enlighet med gällande EUdirektiv. Systemair AB Industrivägen Skinnskatteberg Tel: Fax: Tillverkaren försäkrar härmed att följande produkter: Luftbehandlingsaggregat TA 450 EL 3kW 230V 1~ TA 1500 EL TA 450 EL 3kW 400V 3N~ TA 1500 EL 230V 3~ TA 450 EL 6kW 230V 3~ TA 1500 HW TA 450 EL 6kW 400V 3N~ TA 2000 EL 16kW TA 650 EL 5kW TA 2000 EL TA 650 EL TA 2000 HW TA 650 EL 230V 3~ TA 2000 HW 230V 3~ TA 1100 EL 8kW TA 3000 HW TA 1100 EL TA 3000 HW 230V 3~ TA 1100 EL 230V 3~ TA 4500 HW TA 1500 EL 12kW TA 4500 HW 230V 3~ Överensstämmer med kraven i nedanstående EU-direktiv. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs maskindirektiv 98/37/EG, bilaga IIA. Aggregat för ventilation i luftbehandlingssystem grupp A med luft från icke explosionsfarligt utrymme. Fläktar får ej tas i bruk innan installationsanvisning och säkerhetsanvisning har beaktats. Harmoniserade standarder: EN Roterande elektriska maskiner; märkdata och driftsegenskaper EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs lågspänningsdirektiv 73/23/EG och 93/68/EG Harmoniserade standarder: EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål- Säkerherhet-Allmänna fordringar. EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, Internationella standarder EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-säkerhet-anvisningar för tillverkningskontroll. Anmärkning: Överensstämmelse med EN gäller kopplade produkter. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs EMC-direktiv 89/336/EG, 92/31/EG och 93/68/EG Harmoniserade standarder: EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generella fordringar - Emission från utrustning i industrimiljö. EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del 6-2: Generella fordringar-immunitet hos utrustning i industrimiljö. Komplett teknisk dokumentation finns tillgänglig. Skinnskatteberg, 02 februari 2009 EN Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar. EN Maskinsäkerhet; grundläggande begrepp; allmänna konstruktionsprinciper. Mats Sándor Teknisk chef EN 294 Maskinsäkerhet; skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar. Anmärkning: Överensstämmelsen med EN 294 avser endast monterade skyddsutrustningar 11

12 Dimensioner och vikter Se fig. 1 och 2. Handtag och gångjärn är avtagbara. Inspektions luckorna kan öppnas utan handtag med hjälp av en 16mm ringnyckel. Transport och lagring TA aggregatet ska lagras och transporteras så att det är skyddat mot fysiska skador på höljet, anslutningar, handtag etc. Det ska täckas så att damm, regn och snö inte kan komma in och skada aggregatet och dess komponenter. Aggregatet levereras som en del, innehållande alla nödvändiga komponenter, inplastad på pall för enkel transport. Placering, var/hur Aggregatet är avsett för installation inomhus. Elektriska komponenterna ska ej utsättas för lägre temperaturer än 0 C eller högre än +50 C. Aggregatet kan installeras i ett kallt utrymme om den är i kontinuerlig drift. Kontrollpanelen bör ändå installeras i ett varmt utrymme. Tillsammans med TA aggregatet följer det med 4st monterings vinklar som möjliggör montering av aggregatet enligt fig. 7 och 8. Då HW aggregaten monteras horisontalt på vägg, vänster i fig. 7, ska HW batteriets anslutningar alltid vara placerade ovanför batteriet så att det kan avluftas på ett korrekt sätt. Genom att lossa tre stycken skruvar kan batteriet enkelt roteras. OBS! Kom ihåg att låsa monterings vinklarna, så att aggregatet inte kan glida i sidled, om monterings alternativ A (fig. 8) väljs. Då aggregatets placering väljs ska det tas i beaktande att aggregatet. kräver regelbunden service, därför ska inspektionsluckorna vara lättillgängliga. Lämna fritt utrymme för att öppna inspektionsdörrar och för att kunna ta ut huvud komponenterna (fig. 7 och tabell nedan). Om handtag och gångjärn tas bort kan det fria utrymmet (A) reduceras till 50mm på alla storlekarna men tänk på att det ska finnas möjlighet till service och underhåll (t.ex. filterbyte). Fritt utrymme TA- 450 TA- 650 TA- 1100, 1500, 2000 TA TA A 720 mm 620 mm 650 mm 850 mm 900 mm Inspektionsluckorna kan enkelt tas av (fig. 1 och 2). Uteluftsintaget placeras exempelvis på byggnadens nord- eller östsida, och så långt från, ventilationens avlufts huvar, centraldammsugare, spiskåpa, avlopp, skorsten etc. som möjligt. Avluft bör alltid ske via takhuv, och långt avstånd från friskluftsintag och fönster. Kanalsystem Luften till och från aggregatet leds genom kanaler. För att säkerställa lång livslängd och bra rengöringsmöjligheter används galvaniserade kanaler (spirokanaler). För att uppnå god effekt, låg energiförbrukning och rätt luftmängd, bör kanaler dimensioneras med låga lufthastigheter och lågt tryckfall. OBS! Kanalanslutningarna på aggregatet bör vara tilltäppta under lagring och montage. Placeringen av galler och avluftshuv skall tillfredsställa de krav som de lokala myndigheterna ställer. er 12

13 Kanalanslutning Montera aggregatet i luftströmmens riktning. Säkra alla anslutningar mellan kanaler och TA aggregatet med minst 4 blindnit/anslutning (cirkulära anslutningar) och 4 M8 bultar/anslutning (rektangulära anslutningar). Rektangulära kanaler behöver tätningslist eller tätningsmassa i skarvarna för att säkerställa luft tätheten. OBS! För att undvika att fläktljud transporteras, via kanalsystemet, till rummen rekommenderas det att använda ljuddämpare på aggregatets tilluftstos. OBS!Om aggregatet installeras i ett kallt utrymme ska det säkerställas att diffusionsplasterna överlappar varandra och att skarvar tejpas. Elektriska anslutningar Aggregatet får inte tas i bruk innan samtliga elektriska säkerhets föreskrifter har beaktats. Se fig. 3 (pos.d: HW aggregat, pos.e: EL aggregat) för placering av kopplingsutrymme. Se Elektriska inkopplingar och bifogat el-schema för inkoppling av huvudspänning och externa inkopplingar. Val av fläkthastighet TA EL: TA EL 230V 3~: Kopplingsplint märkt används för att ställa fläkthastighet, se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet). Högfart ligger förinställt på plint 14 (230V) och lågfart på plint 16 (160V). TA 2000 EL: Kopplingsplint märkt används för att ställa fläkthastighet, se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet). Högfart ligger förinställt på plint 17 och 18 (kablar märkta 400V) och lågfart på plint 21 och 22 (kablar märkta 240V). Vid omkoppling till annan fläkthastighet ska båda kablarna för hög respektive lågfart flyttas. T.ex. för att minska högfart, från 400V till 320V, ska kablar anslutna till de två kopplingsplintarna märkta med 17 och 18 flyttas till de två kopplingsplintarna märkta 19 och V V V V V V V V 24 Högfart 400V Högfart 320V TA 1500 HW: Kopplings stift märkta med 130V, 160V, 180V och 230V på transformatorn används för att ställa fläkthastigheten. Högfart ligger förinställt på stift 230V (enkel kabeln) och lågfart på stift 160V. OBS! Kopplingsstift märkt med 90V är ej tillåtet att använda. TA HW: TA HW 230V 3~: Kopplingsplint, bredvid transformatorn, märkt 400V (2st), 320V (2st), 240V (2st), 160V (2st) och 0 används för att ställa fläkthastigheten (90V, 140V, 185V, 230V för 230V 3~). Högfart ligger förinställt på de två plintarna märkta 400V(230V) och lågfart på de två plintarna märkta 240V(140V). Vid omkoppling till annan fläkthastighet ska båda kablarna för hög respektive lågfart flyttas. T.ex. för att minska högfarten ett steg ska kablarna som är anslutna till dom två kopplingsplintarna som är märkta med 400V(230V) flyttas till dom två kopplingsplintarna som är märkta 320V(185V). 400V 3~ 230V 3~ 400V 320V 240V 160V 0 160V 240V 320V Högfart 400V Högfart 320V Högfart 320V 400V 230V Högfart 400V Högfart 230V er V 185V 140V 90V 0 90V 140V 185V Högfart 230V Högfart 185V Högfart 185V

14 Effektförbrukning Fan Electric heater Total (kw) TA 450 EL 3kW 0,13 3,0 3,13 TA 450 EL 6kW 0,13 6,0 6,13 TA 650 EL 5kW 0,20 5,0 5,20 TA 650 EL 0,20 8,0 8,20 TA 1100 EL 8kW 0,33 8,0 8,33 TA 1100 EL 0,33 13,0 13,33 TA 1500 EL 12kW 0,55 12,0 12,55 TA 1500 EL 0,55 20,0 20,55 TA 1500 HW 0,57-0,57 TA 2000 EL 16kW 0,71 16,0 16,71 TA 2000 EL 0,71 32,0 32,71 TA 2000 HW 0,67-0,67 TA 3000 HW 1,10-1,10 TA 4500 HW 1,90-1,90 Externa förbindningar Se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet) och bifogat el-schema för inkoppling av externa inkopplingar. Temperaturgivare, tilluft Medföljande temperatur givare (kanal montage) ska monteras ca. 3 meter från aggregatet (fig. 6, pos A). Frånluftsfläkt Frånluft fläkt kan anslutas till aggregatet och styras parallellt med TA aggregatets tilluftsfläkt. Frånluftfläkten måste vara 1-fas 230V (spännings reglerbar) upp till TA storlek 1500 och 3-fas (spännings reglerbar) för TA storlek 2000 och större. Frånluft fläkten ska ha inbyggd termokontakt för att skydda motorn från överhettning. Disponibel ström för frånluftfläkt TA V 1~ 0,7A 0,95A 3,5A 2,6A V 3~ ,8A 2,0A 4,3A 230V 3~ ,8A 3,5A 7,4A Förlängd/Forcerad drift Aggregatet kan styras med externt tidur/strömbrytare för att tvinga aggregatet till önskad fläkthastighet. Välj Förlängd/Forcerad drift i kontrollpanelen och sätt tiden till 0 minuter. En tryckknapp kan användas för att aktivera Förlängd/Forcerad drift och därmed tvinga aggregatet till önskad fläkthastighet i minuter (enligt tidsinställning i Förlängd/Forcerad drift). Uteluft spjäll Uteluft spjäll (24V AC, Fjäderretur) förhindrar kall luft att komma in i byggnaden då aggregatet är avstängt t.ex. under natten. Spjället förhindrar också ev. hetvatten batteri från att frysa sönder. Då hetvatten batteriets returvatten givare känner att vatten temperaturen är under +8 C stänger uteluft spjället. Alternativt kan spjället styras av tilluftens temperatur. Då tilluften underskrider en viss temperatur (inställbart) stänger uteluft spjället. Kylbatteri (kallvatten) Ställdon (24V AC, 0-10 V DC) kan anslutas till aggregatet och styras i sekvens med värme batteriet. Värmebatteri TA har ett inbyggt värme batteri (vatten eller elektriskt). Värme batteriet styrs automatiskt av tilluftens börvärde. er 14

15 Elektrisk värmare Värme slingan är placerad efter fläkten och tillverkad i rostfritt stål. Värmaren har både ett automatiskt och ett manuellt överhettnings skydd. Effekten till värmaren kontrolleras av en Triac effekt regulator (Pulser) enligt tilluftens börvärde, börvärdet sätts i kontrollpanelen. Hetvatten värmare Hetvatten batteriet är placerat efter fläkten. För att förenkla inkopplingen är batteriets anslutningar utdragna genom aggregatets kortsida. Materialet är kopparrör med ett svep av galvaniserad tunnplåt och aluminium flänsar. Batteriet är utrustat med en luftnings nippel och dykgivare som frysskydd. Vid frysrisk (returvattnet under 8 C) bibehålles vattenflödet (genom att magnetventilen öppnar fullt) samtidigt som fläkten stannar och uteluftsspjället (tillbehör) stängs, alternativt kan frysskyddet styras på tilluftens temperatur som sätts i kontrollpanelen. Fig. 4a och 4b visar exempel på reglering av hetvatten batteriet. Kontrollpanel SCP kontrollpanel levereras med 10m kabel. Kabeln är färdig kopplad till panelen och på andra änden är det en ISDN snabbkontakt monterad. ISDN kontakten ska kopplas till Corrigo styrenheten som är placerad i aggregatets kopplings utrymme (fig. 3). Kabeln kan skruvas loss på baksidan av kontrollpanelen (fig. 5). Generell information visas i (fig. 5). Corrig o Handhavande Menyerna i CORRIGO E är organiserade i en liggande trädstruktur. UPP/NER används för att flytta mellan menyer på samma nivå. HÖGER/VÄNSTER används för att flytta mellan nivåer i trädet. Vid ändring av värden används UPP/NER för att öka/minska siffervärden eller bläddra mellan valalternativ. HÖGER/VÄNSTER används för att flytta mellan nummer positioner (ental, tiotal, hundratal). OK-knappen används för att bekräfta ett val och för att växla till skrivläge i de menyer som har skrivbara värden. Se vidare under punkt "Ändra parametrar" nedan C-knappen används för att avbryta ett pågående val och återställa det ursprungliga värdet. LARM-knappen används för att ge åtkomst till larmlistan. ISDN contact Ändra parametrar I vissa menyer finns ställbara parametrar. Detta visas genom att skrivdioden LED blinkar. För att ändra ett värde, tryck först på OK. En markör visar sig på den första ändringsbara positionen. Vill du ändra värdet använder du UPP och NER. I fält med siffror kan man flytta mellan sifferpositioner (ental, tiotal, hundratal) med HÖGER/VÄNSTER. När det önskade värdet visas, tryck OK för att bekräfta. Finns ytterligare ställbara värden i samma display hoppar markören till nästa. För att passera ett värde utan att ändra det, tryck OK. För att avbryta en påbörjad ändring och återställa ursprungsvärdet, tryck och håll C-knappen tills markören försvinner. Hitta bland menyerna Startrutan, den som normalt visas ligger i menysystemets rotnivå. Tryck på NER flyttar dig genom de övriga menyvalen på denna den lägsta nivån. UPP flyttar dig tillbaka genom samma menyer. För att komma till en högre menynivå, använd UPP och Ner för att ställa markören i displayens vänsterkant mitt för den meny du önskar gå in i och tryck på HÖGER. I varje nivå kan det finnas flera parallella menyer mellan vilka du kan flytta men UPP och NER. I de fall det finns ytterligare submenyer länkade till en meny indikeras detta med en pilsymbol till höger i displayen. För att komma dit, tryck HÖGER igen. För att återvända till en lägre nivå, tryck VÄNSTER. er 15

16 Tillbehör För mer information om eftervärmningsbatteri, don, takhuvar, väggaller mm, se teknisk produktkatalog och respektive montageanvisningar. Igångkörning Efter slutmontering av anläggningen bör det kontrolleras att: - Aggregatet är monterat efter anvisningar. - Ljuddämpare är monterade och kanalanslutningarna är riktigt utförda. - Uteluftsintag och avluftshuv är placerade så att kortslutning av luften undviks. - Uteluftsintag är placerat med tillfredställande avstånd från andra föroreningskällor t.ex. spiskåpor, centraldammsugare etc. Innan anläggningen tas i bruk: Se drift och skötsel, Handhavande Sätt aktuell tid och datum, sätt hög resp. lågfart och programmet för veckoschemat. Återställ tiden för filteralarm i servicemenyn. Kontrollera att: - Fläktens rotations riktning är rätt, se rotationsriktnings pilen i aggregatet (detta gäller för TA ). - Det inte är oljud från aggregat eller don. - Kontrollpanelen och lampsignaler fungerar. er 16

17 Not. Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående information göra ändringar och förbättringar av innehållet i denna manual. Systemair AB Industrivägen Skinnskatteberg Tel: Fax: ( ) 09-02

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s

DVCompact 10-150. Luftmängd 0,3-15 m 3 /s Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar DVCompact 10-150 Luftmängd 0,3-15 m 3 /s 2 DVCompact DVCompact Ett unikt bidrag till

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar AX serie Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar Utgåva: Maj 2009 SV 2 Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Innehållsförteckning 1 Så här används dokumentationen

Läs mer

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB

Installationsanvisning / Manual. Plansolfångare. Intelli-heat PS2.4 2010-12-10. Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Installationsanvisning / Manual Plansolfångare Intelli-heat PS2.4 2010-12-10 Upphovsrättsskyddat enligt lag 1 Sol & Energiteknik SE AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frekvensomvandlare CFW-10. Användarinstruktioner Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frekvensomvandlare CFW-10 Användarinstruktioner FREKVENSOMVANDLARE MANUAL Serie: CFW-10 Programvara: version 2.0X och 2.2X Språk: Svenska Dokument:

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen

Greenfire. Bruksanvisning. www.heta.d. Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen Greenfire Bruksanvisning Dansk Design Dansk Kvalitet Danska Produktionen www.heta.d k dk SE www.heta.dk se Bästa kund! Vi vill önska dig lycka till med din nya pelletskamin och vi är övertygade om att

Läs mer

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Användarhandledning. Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 SV IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Användarhandledning Art. nr: 6720640391 Utgåva: 2010/10 Läs noggrant igenom användarhandledningen innan du använder produkten. Användarhandledningen ska sparas på ett

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning

EnergyWatch Installationsmanual. Vattenfall Försäljning EnergyWatch Installationsmanual Vattenfall Försäljning Innehåll Denna installationsguide hjälper dig att installera EnergyWatch. Det är viktigt att du installerar delarna i rätt ordning! 1. Kontrollera

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem

Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem Installationsinstruktioner för GHP 10 Marint autopilotsystem För att erhålla bästa möjliga prestanda och undvika skador på din båt ska du installera GHP 10 marint autopilotsystem i enlighet med följande

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer