TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no

2 Fig. 1 Fig. 2 2

3 Fig. 3 Fig. 5 3

4 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4

5 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA EL W TA HW Fig. 9 A. Speed transformer B. Control unit Corrigo C. 24V Transformer D. Terminal block E. Terminal block for power input (only TA EL) F. Reset button for overheat protection (only TA EL) A. Transformator B. Kontrollenhet Corrigo C. 24V Transformator D. Kopplingsplint E. Plint för inkoppling av spänning (Bara för TA EL) F. Återställningsknapp för överhettningsskydd (Bara för TA EL) Fig. 9 5

6 Fig. 3 A.) Filter, tilluft B.) Fläkt, tilluft C.) Värmare, Elektrisk eller Vatten D.) Kopplingsutrymme (HW aggregat) E.) Kopplingsutrymme (EL aggregat) F.) Kanalanslutning, inlopp G.) Kanalanslutning, utlopp Fig. 4a (2-vägs ventil), 4b (3-vägsventil) A.) Pump, sekundär krets B.) Back ventil C.) Ventil motor + Shunt ventil (tillbehör) D.) Pump primär krets Fig Larm knapp 7a. Gul 2. Larm lysdiod 7b. Orange 3. Ändringsbar Lysdiod 7c. Röd 4. OK knapp 7d. Brun 5. Rader knapp 7e. Svart 6. Monterings hål 7. Anslutnings plint Fig. 6 A.) B.) Givare Tilluft Uteluft spjäll, inkl. motor (tillbehör) Elektriska inkopplingar TA EL TA EL 230V 3~ Kopplings Beskrivning Anmärkning plint 1 PE Jord 2 N Nolla (matar spänning) Används inte när 230V 3~ 3 L1 Fas (matar spänning) 230V 1~ 400V 3~/ 4 L2 Fas (matar spänning) - 230V 3~ 5 L3 Fas (matar spänning) Intern koppling *9 DI ref Termokontakt fläkt 10 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *11 DI1 Termokontakt fläkt 12 L1 Extern fläkt Se sid N Extern fläkt Se sid V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet 18 AI1 Givare Tilluftstemperatur PT AI ref Givare Tilluftstemperatur referens *20 DI ref Förlängd/Forcerad drift *21 DI3 Förlängd/Forcerad drift 22 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 23 DO ref Utelufts spjäll 24 G Matning ventilställdon, Kyla 24V AC 25 G0 Matning ventilställdon, Kyla Nolla *26 DI ref Brand larm (digital ingång) *27 DI4 Brand larm (digital ingång) 28 DO ref Alarm utgång 29 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 30 AO2 Kyla 0-10V DC 31 AI4 Givare utetemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 33 AI2 Givare frånlufttemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 6

7 TA 2000 EL Kopplings plint Beskrivning * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. Remark Anmärkning 1 PE Jord 2 N Nolla (matar spänning) 3 L1 Fas (matar spänning) 4 L2 Fas (matar spänning) 400V 3~ 5 L3 Fas (matar spänning) 6-9 Intern koppling *10 DI ref Termokontakt fläkt 11 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *12 DI1 Termokontakt fläkt 13 U1 Extern fläkt 14 V1 Extern fläkt See page 5 15 W1 Extern fläkt Se sid U2 V2 W2 Extern fläkt Y-koppling V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet 25 AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *27 DI ref Förlängd/Forcerad drift *28 DI3 Förlängd/Forcerad drift 29 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 30 DO ref Utelufts spjäll 31 G Matning ventilställdon, Kyla 24V AC 32 G0 Matning ventilställdon, Kyla Neutral, Nolla *33 DI ref Brand larm (digital ingång) *34 DI4 Brand larm (digital ingång) 35 DO ref Alarm utgång 36 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 37 AO2 Kyla 0-10V DC 38 AI4 Givare utetemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 40 AI2 Givare frånlufttemp PT

8 TA 1500 HW Kopplings plint Beskrivning (SE) Anmärkning 1 PE Jord 2 L1 Fas (matar spänning) 230V 1~ N Nolla (matar spänning) Intern koppling *10 DI ref Termokontakt fläkt TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *12 DI1 Termokontakt fläkt 13 L1 Extern fläkt Se sid N Extern fläkt Se sid AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *17 DI ref Förlängd/Forcerad drift *18 DI3 Förlängd/Forcerad drift 19 AO1 Signal värmebatteri 0-10V DC 20 G Matning ventilställdon Värme/Kyla 24V AC 21 G0 Matning ventilställdon Värme/Kyla Nolla 22 AI3 Frysskydds temp. givare PT AI ref Frysskydds temp. givare 24 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 25 DO ref Utelufts spjäll 26 AO2 Kyla 0-10V DC *27 DI ref Brand larm (digital ingång) *28 DI4 Brand larm (digital ingång) 29 DO ref Alarm utgång 30 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 31 AI2 Givare frånlufttemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 33 AI4 Givare utetemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 8

9 TA HW TA HW 230V 3~ Kopplings plint Beskrivning Anmärkning 1 PE Jord 2 L1 Fas (matar spänning) 3 L2 Fas (matar spänning) 400V 3~/ 230V 3~ 4 L3 Fas (matar spänning) 5 N Nolla (matar spänning) Används inte när 230V 3~ Intern koppling *11 DI ref Termokontakt fläkt 12 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *13 DI1 Termokontakt fläkt 14 PE Jord, extern fläkt 15 U1 Extern fläkt Se sid V1 Extern fläkt Se sid W1 Extern fläkt 18 U2 V2 W2 Extern fläkt 400V 3~ Y-koppling/230V 3~ D-koppling 19 AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *21 DI ref Förlängd/Forcerad drift *22 DI3 Förlängd/Forcerad drift 23 AO1 Signal värmebatteri 0-10V DC 24 G Matning ventilställdon Värme/Kyla 24V AC 25 G0 Matning ventilställdon Värme/Kyla Nolla Intern koppling Intern koppling 28 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 29 DO ref Utelufts spjäll 30 AO2 Kyla 0-10V DC *31 DI ref Brand larm (digital ingång) *32 DI4 Brand larm (digital ingång) 33 DO ref Alarm utgång 34 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 35 AI2 Givare frånlufttemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 37 AI4 Givare utetemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 9

10 Introduktion Installation, drift och skötsel anvisningen gäller för tilluftaggregat typ TA, tillverkat av Systemair AB. Anvisningen består av basinformation och rekommendationer gällande design, installation, uppstart och drift. Instruktionerna ska åtlydas för att säkerställa en säker och felfri drift. Nyckeln till en felfri och säker drift av aggregatet är att noggrant läsa denna manual. Använd aggregatet i enlighet med givna riktlinjer och följ alla säkerhets bestämmelser. Innehållsförteckning Beskrivning fig Elektriska inkopplingar...6 Introduktion...10 Innehållsförteckning...10 EU-försäkran om överensstämmelse Dimensioner och vikter...12 Transport och lagring Placering, var/hur...12 Fritt utrymme Kanalsystem...12 Kanalanslutning...13 Elektriska anslutningar...13 Val av fläkthastighet...13 Effektförbrukning...14 Externa förbindningar Temperaturgivare, tilluft Frånluftsfläkt Disponibel ström för frånluftfläkt Förlängd/Forcerad drift...14 Uteluft spjäll...14 Kylbatteri (kallvatten)...14 Värmebatteri Elektrisk värmare...15 Hetvatten värmare...15 Kontrollpanel Handhavande...15 Ändra parametrar...15 Hitta bland menyerna Tillbehör...16 Igångkörning...16 Innan anläggningen tas i bruk:

11 Tillverkare Våra produkter är tillverkade i enlighet med gällande EUdirektiv. Systemair AB Industrivägen Skinnskatteberg Tel: Fax: Tillverkaren försäkrar härmed att följande produkter: Luftbehandlingsaggregat TA 450 EL 3kW 230V 1~ TA 1500 EL TA 450 EL 3kW 400V 3N~ TA 1500 EL 230V 3~ TA 450 EL 6kW 230V 3~ TA 1500 HW TA 450 EL 6kW 400V 3N~ TA 2000 EL 16kW TA 650 EL 5kW TA 2000 EL TA 650 EL TA 2000 HW TA 650 EL 230V 3~ TA 2000 HW 230V 3~ TA 1100 EL 8kW TA 3000 HW TA 1100 EL TA 3000 HW 230V 3~ TA 1100 EL 230V 3~ TA 4500 HW TA 1500 EL 12kW TA 4500 HW 230V 3~ Överensstämmer med kraven i nedanstående EU-direktiv. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs maskindirektiv 98/37/EG, bilaga IIA. Aggregat för ventilation i luftbehandlingssystem grupp A med luft från icke explosionsfarligt utrymme. Fläktar får ej tas i bruk innan installationsanvisning och säkerhetsanvisning har beaktats. Harmoniserade standarder: EN Roterande elektriska maskiner; märkdata och driftsegenskaper EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs lågspänningsdirektiv 73/23/EG och 93/68/EG Harmoniserade standarder: EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål- Säkerherhet-Allmänna fordringar. EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, Internationella standarder EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-säkerhet-anvisningar för tillverkningskontroll. Anmärkning: Överensstämmelse med EN gäller kopplade produkter. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs EMC-direktiv 89/336/EG, 92/31/EG och 93/68/EG Harmoniserade standarder: EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generella fordringar - Emission från utrustning i industrimiljö. EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del 6-2: Generella fordringar-immunitet hos utrustning i industrimiljö. Komplett teknisk dokumentation finns tillgänglig. Skinnskatteberg, 02 februari 2009 EN Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar. EN Maskinsäkerhet; grundläggande begrepp; allmänna konstruktionsprinciper. Mats Sándor Teknisk chef EN 294 Maskinsäkerhet; skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar. Anmärkning: Överensstämmelsen med EN 294 avser endast monterade skyddsutrustningar 11

12 Dimensioner och vikter Se fig. 1 och 2. Handtag och gångjärn är avtagbara. Inspektions luckorna kan öppnas utan handtag med hjälp av en 16mm ringnyckel. Transport och lagring TA aggregatet ska lagras och transporteras så att det är skyddat mot fysiska skador på höljet, anslutningar, handtag etc. Det ska täckas så att damm, regn och snö inte kan komma in och skada aggregatet och dess komponenter. Aggregatet levereras som en del, innehållande alla nödvändiga komponenter, inplastad på pall för enkel transport. Placering, var/hur Aggregatet är avsett för installation inomhus. Elektriska komponenterna ska ej utsättas för lägre temperaturer än 0 C eller högre än +50 C. Aggregatet kan installeras i ett kallt utrymme om den är i kontinuerlig drift. Kontrollpanelen bör ändå installeras i ett varmt utrymme. Tillsammans med TA aggregatet följer det med 4st monterings vinklar som möjliggör montering av aggregatet enligt fig. 7 och 8. Då HW aggregaten monteras horisontalt på vägg, vänster i fig. 7, ska HW batteriets anslutningar alltid vara placerade ovanför batteriet så att det kan avluftas på ett korrekt sätt. Genom att lossa tre stycken skruvar kan batteriet enkelt roteras. OBS! Kom ihåg att låsa monterings vinklarna, så att aggregatet inte kan glida i sidled, om monterings alternativ A (fig. 8) väljs. Då aggregatets placering väljs ska det tas i beaktande att aggregatet. kräver regelbunden service, därför ska inspektionsluckorna vara lättillgängliga. Lämna fritt utrymme för att öppna inspektionsdörrar och för att kunna ta ut huvud komponenterna (fig. 7 och tabell nedan). Om handtag och gångjärn tas bort kan det fria utrymmet (A) reduceras till 50mm på alla storlekarna men tänk på att det ska finnas möjlighet till service och underhåll (t.ex. filterbyte). Fritt utrymme TA- 450 TA- 650 TA- 1100, 1500, 2000 TA TA A 720 mm 620 mm 650 mm 850 mm 900 mm Inspektionsluckorna kan enkelt tas av (fig. 1 och 2). Uteluftsintaget placeras exempelvis på byggnadens nord- eller östsida, och så långt från, ventilationens avlufts huvar, centraldammsugare, spiskåpa, avlopp, skorsten etc. som möjligt. Avluft bör alltid ske via takhuv, och långt avstånd från friskluftsintag och fönster. Kanalsystem Luften till och från aggregatet leds genom kanaler. För att säkerställa lång livslängd och bra rengöringsmöjligheter används galvaniserade kanaler (spirokanaler). För att uppnå god effekt, låg energiförbrukning och rätt luftmängd, bör kanaler dimensioneras med låga lufthastigheter och lågt tryckfall. OBS! Kanalanslutningarna på aggregatet bör vara tilltäppta under lagring och montage. Placeringen av galler och avluftshuv skall tillfredsställa de krav som de lokala myndigheterna ställer. er 12

13 Kanalanslutning Montera aggregatet i luftströmmens riktning. Säkra alla anslutningar mellan kanaler och TA aggregatet med minst 4 blindnit/anslutning (cirkulära anslutningar) och 4 M8 bultar/anslutning (rektangulära anslutningar). Rektangulära kanaler behöver tätningslist eller tätningsmassa i skarvarna för att säkerställa luft tätheten. OBS! För att undvika att fläktljud transporteras, via kanalsystemet, till rummen rekommenderas det att använda ljuddämpare på aggregatets tilluftstos. OBS!Om aggregatet installeras i ett kallt utrymme ska det säkerställas att diffusionsplasterna överlappar varandra och att skarvar tejpas. Elektriska anslutningar Aggregatet får inte tas i bruk innan samtliga elektriska säkerhets föreskrifter har beaktats. Se fig. 3 (pos.d: HW aggregat, pos.e: EL aggregat) för placering av kopplingsutrymme. Se Elektriska inkopplingar och bifogat el-schema för inkoppling av huvudspänning och externa inkopplingar. Val av fläkthastighet TA EL: TA EL 230V 3~: Kopplingsplint märkt används för att ställa fläkthastighet, se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet). Högfart ligger förinställt på plint 14 (230V) och lågfart på plint 16 (160V). TA 2000 EL: Kopplingsplint märkt används för att ställa fläkthastighet, se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet). Högfart ligger förinställt på plint 17 och 18 (kablar märkta 400V) och lågfart på plint 21 och 22 (kablar märkta 240V). Vid omkoppling till annan fläkthastighet ska båda kablarna för hög respektive lågfart flyttas. T.ex. för att minska högfart, från 400V till 320V, ska kablar anslutna till de två kopplingsplintarna märkta med 17 och 18 flyttas till de två kopplingsplintarna märkta 19 och V V V V V V V V 24 Högfart 400V Högfart 320V TA 1500 HW: Kopplings stift märkta med 130V, 160V, 180V och 230V på transformatorn används för att ställa fläkthastigheten. Högfart ligger förinställt på stift 230V (enkel kabeln) och lågfart på stift 160V. OBS! Kopplingsstift märkt med 90V är ej tillåtet att använda. TA HW: TA HW 230V 3~: Kopplingsplint, bredvid transformatorn, märkt 400V (2st), 320V (2st), 240V (2st), 160V (2st) och 0 används för att ställa fläkthastigheten (90V, 140V, 185V, 230V för 230V 3~). Högfart ligger förinställt på de två plintarna märkta 400V(230V) och lågfart på de två plintarna märkta 240V(140V). Vid omkoppling till annan fläkthastighet ska båda kablarna för hög respektive lågfart flyttas. T.ex. för att minska högfarten ett steg ska kablarna som är anslutna till dom två kopplingsplintarna som är märkta med 400V(230V) flyttas till dom två kopplingsplintarna som är märkta 320V(185V). 400V 3~ 230V 3~ 400V 320V 240V 160V 0 160V 240V 320V Högfart 400V Högfart 320V Högfart 320V 400V 230V Högfart 400V Högfart 230V er V 185V 140V 90V 0 90V 140V 185V Högfart 230V Högfart 185V Högfart 185V

14 Effektförbrukning Fan Electric heater Total (kw) TA 450 EL 3kW 0,13 3,0 3,13 TA 450 EL 6kW 0,13 6,0 6,13 TA 650 EL 5kW 0,20 5,0 5,20 TA 650 EL 0,20 8,0 8,20 TA 1100 EL 8kW 0,33 8,0 8,33 TA 1100 EL 0,33 13,0 13,33 TA 1500 EL 12kW 0,55 12,0 12,55 TA 1500 EL 0,55 20,0 20,55 TA 1500 HW 0,57-0,57 TA 2000 EL 16kW 0,71 16,0 16,71 TA 2000 EL 0,71 32,0 32,71 TA 2000 HW 0,67-0,67 TA 3000 HW 1,10-1,10 TA 4500 HW 1,90-1,90 Externa förbindningar Se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet) och bifogat el-schema för inkoppling av externa inkopplingar. Temperaturgivare, tilluft Medföljande temperatur givare (kanal montage) ska monteras ca. 3 meter från aggregatet (fig. 6, pos A). Frånluftsfläkt Frånluft fläkt kan anslutas till aggregatet och styras parallellt med TA aggregatets tilluftsfläkt. Frånluftfläkten måste vara 1-fas 230V (spännings reglerbar) upp till TA storlek 1500 och 3-fas (spännings reglerbar) för TA storlek 2000 och större. Frånluft fläkten ska ha inbyggd termokontakt för att skydda motorn från överhettning. Disponibel ström för frånluftfläkt TA V 1~ 0,7A 0,95A 3,5A 2,6A V 3~ ,8A 2,0A 4,3A 230V 3~ ,8A 3,5A 7,4A Förlängd/Forcerad drift Aggregatet kan styras med externt tidur/strömbrytare för att tvinga aggregatet till önskad fläkthastighet. Välj Förlängd/Forcerad drift i kontrollpanelen och sätt tiden till 0 minuter. En tryckknapp kan användas för att aktivera Förlängd/Forcerad drift och därmed tvinga aggregatet till önskad fläkthastighet i minuter (enligt tidsinställning i Förlängd/Forcerad drift). Uteluft spjäll Uteluft spjäll (24V AC, Fjäderretur) förhindrar kall luft att komma in i byggnaden då aggregatet är avstängt t.ex. under natten. Spjället förhindrar också ev. hetvatten batteri från att frysa sönder. Då hetvatten batteriets returvatten givare känner att vatten temperaturen är under +8 C stänger uteluft spjället. Alternativt kan spjället styras av tilluftens temperatur. Då tilluften underskrider en viss temperatur (inställbart) stänger uteluft spjället. Kylbatteri (kallvatten) Ställdon (24V AC, 0-10 V DC) kan anslutas till aggregatet och styras i sekvens med värme batteriet. Värmebatteri TA har ett inbyggt värme batteri (vatten eller elektriskt). Värme batteriet styrs automatiskt av tilluftens börvärde. er 14

15 Elektrisk värmare Värme slingan är placerad efter fläkten och tillverkad i rostfritt stål. Värmaren har både ett automatiskt och ett manuellt överhettnings skydd. Effekten till värmaren kontrolleras av en Triac effekt regulator (Pulser) enligt tilluftens börvärde, börvärdet sätts i kontrollpanelen. Hetvatten värmare Hetvatten batteriet är placerat efter fläkten. För att förenkla inkopplingen är batteriets anslutningar utdragna genom aggregatets kortsida. Materialet är kopparrör med ett svep av galvaniserad tunnplåt och aluminium flänsar. Batteriet är utrustat med en luftnings nippel och dykgivare som frysskydd. Vid frysrisk (returvattnet under 8 C) bibehålles vattenflödet (genom att magnetventilen öppnar fullt) samtidigt som fläkten stannar och uteluftsspjället (tillbehör) stängs, alternativt kan frysskyddet styras på tilluftens temperatur som sätts i kontrollpanelen. Fig. 4a och 4b visar exempel på reglering av hetvatten batteriet. Kontrollpanel SCP kontrollpanel levereras med 10m kabel. Kabeln är färdig kopplad till panelen och på andra änden är det en ISDN snabbkontakt monterad. ISDN kontakten ska kopplas till Corrigo styrenheten som är placerad i aggregatets kopplings utrymme (fig. 3). Kabeln kan skruvas loss på baksidan av kontrollpanelen (fig. 5). Generell information visas i (fig. 5). Corrig o Handhavande Menyerna i CORRIGO E är organiserade i en liggande trädstruktur. UPP/NER används för att flytta mellan menyer på samma nivå. HÖGER/VÄNSTER används för att flytta mellan nivåer i trädet. Vid ändring av värden används UPP/NER för att öka/minska siffervärden eller bläddra mellan valalternativ. HÖGER/VÄNSTER används för att flytta mellan nummer positioner (ental, tiotal, hundratal). OK-knappen används för att bekräfta ett val och för att växla till skrivläge i de menyer som har skrivbara värden. Se vidare under punkt "Ändra parametrar" nedan C-knappen används för att avbryta ett pågående val och återställa det ursprungliga värdet. LARM-knappen används för att ge åtkomst till larmlistan. ISDN contact Ändra parametrar I vissa menyer finns ställbara parametrar. Detta visas genom att skrivdioden LED blinkar. För att ändra ett värde, tryck först på OK. En markör visar sig på den första ändringsbara positionen. Vill du ändra värdet använder du UPP och NER. I fält med siffror kan man flytta mellan sifferpositioner (ental, tiotal, hundratal) med HÖGER/VÄNSTER. När det önskade värdet visas, tryck OK för att bekräfta. Finns ytterligare ställbara värden i samma display hoppar markören till nästa. För att passera ett värde utan att ändra det, tryck OK. För att avbryta en påbörjad ändring och återställa ursprungsvärdet, tryck och håll C-knappen tills markören försvinner. Hitta bland menyerna Startrutan, den som normalt visas ligger i menysystemets rotnivå. Tryck på NER flyttar dig genom de övriga menyvalen på denna den lägsta nivån. UPP flyttar dig tillbaka genom samma menyer. För att komma till en högre menynivå, använd UPP och Ner för att ställa markören i displayens vänsterkant mitt för den meny du önskar gå in i och tryck på HÖGER. I varje nivå kan det finnas flera parallella menyer mellan vilka du kan flytta men UPP och NER. I de fall det finns ytterligare submenyer länkade till en meny indikeras detta med en pilsymbol till höger i displayen. För att komma dit, tryck HÖGER igen. För att återvända till en lägre nivå, tryck VÄNSTER. er 15

16 Tillbehör För mer information om eftervärmningsbatteri, don, takhuvar, väggaller mm, se teknisk produktkatalog och respektive montageanvisningar. Igångkörning Efter slutmontering av anläggningen bör det kontrolleras att: - Aggregatet är monterat efter anvisningar. - Ljuddämpare är monterade och kanalanslutningarna är riktigt utförda. - Uteluftsintag och avluftshuv är placerade så att kortslutning av luften undviks. - Uteluftsintag är placerat med tillfredställande avstånd från andra föroreningskällor t.ex. spiskåpor, centraldammsugare etc. Innan anläggningen tas i bruk: Se drift och skötsel, Handhavande Sätt aktuell tid och datum, sätt hög resp. lågfart och programmet för veckoschemat. Återställ tiden för filteralarm i servicemenyn. Kontrollera att: - Fläktens rotations riktning är rätt, se rotationsriktnings pilen i aggregatet (detta gäller för TA ). - Det inte är oljud från aggregat eller don. - Kontrollpanelen och lampsignaler fungerar. er 16

17 Not. Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående information göra ändringar och förbättringar av innehållet i denna manual. Systemair AB Industrivägen Skinnskatteberg Tel: Fax: ( ) 09-02

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Försäkran om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99

Läs mer

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1140841-SE 2014-09-24 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Detta dokument... 2 4 Produktinformation... 3 4.1 Transport

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 2069011-SE 2014-05-12 A007 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktinformation... 2 3.1 Allmänt... 2 3.2 Tekniska

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

SAVE VTR 500. Användarhandbok

SAVE VTR 500. Användarhandbok 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller sig rätten till ändringar av produkterna utan föregående

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat

Lågenergihus. Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning. REC Temovex luftbehandlingsaggregat Lågenergihus Behagligt inomhusklimat med minimal energianvändning REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex luftbehandlingsaggregat REC Temovex tillverkar i Helsingborg en typ av ventilationsaggregat

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

> SVENSK VERSION. Bruksanvisning HERU 50 HERU 75 HÖGLUND GRAFISK FORM. TRYCK: DPM. 0309. 1270100/utg 2

> SVENSK VERSION. Bruksanvisning HERU 50 HERU 75 HÖGLUND GRAFISK FORM. TRYCK: DPM. 0309. 1270100/utg 2 > SVENSK VERSION Bruksanvisning HERU 50 HERU 75 HÖGLUND GRAFISK FORM. TRYCK: DPM. 0309 1270100/utg 2 Vi intygar härmed att HERU 50 och HERU 75 uppfyller kraven i nedan angivna EU-direktiv och harmoniserande

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare TAV-15/20 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Torkrumsavfuktare TAV-15/20 TAV-15

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT

Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT Installation tryckgivare TBLZ-1-23-aa GOLD/COMPACT/MIRUVENT 1. Allmänt Tryckgivaren används i anläggningar där man eftersträvar variabelt flöde genom att konstanthålla trycket i kanalsystemet. Tryckgivaren

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12

KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 INSTALLATIONSANVISNING KONTROLLSKÅP LAWN MATE 7 & 12 2000-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTROLLSKÅP Sid. Installationsanvisning 1 Placering 1 Väggmontage 1 Nätanslutning 1 Ventilströmanslutning 2 Pumpstart-

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s

Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-390 l/s DEN MEST ENERGIEKONOMISKA LÖSNINGEN wwwenerventse Enervent greenair toppanslutna ventilationsaggregat 15-39 l/s Den roterande värmeväxlaren - en genial uppfinning I Enervent greenair-ventilationsaggregaten

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER

FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER IBC control Made in Sweden FELSÖKNING MICROMAX OCH VVX-MOTORER Innehållsförteckning Sida Felsöknings MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Styrenheten har löst ut på grund av rotationsvakten

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för hälsan och ekonomin www.ostberg.com Innehåll HÄLSA OCH EKONOMI..........3 HERU ENERGIÅTERVINNINGS- AGGREGAT........................5 TRÅDLÖS MANÖVERENHET.....7

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Installation och Service

Installation och Service Dokument översatt från engelska 2081151-SE 2013-11-18 A004 Systemair kan inte hållas ansvarigt för eventuella skador eller följdskador och garantin upphör att gälla om dessa anvisningar inte följs vid

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer