TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner"

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no

2 Fig. 1 Fig. 2 2

3 Fig. 3 Fig. 5 3

4 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4

5 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA EL W TA HW Fig. 9 A. Speed transformer B. Control unit Corrigo C. 24V Transformer D. Terminal block E. Terminal block for power input (only TA EL) F. Reset button for overheat protection (only TA EL) A. Transformator B. Kontrollenhet Corrigo C. 24V Transformator D. Kopplingsplint E. Plint för inkoppling av spänning (Bara för TA EL) F. Återställningsknapp för överhettningsskydd (Bara för TA EL) Fig. 9 5

6 Fig. 3 A.) Filter, tilluft B.) Fläkt, tilluft C.) Värmare, Elektrisk eller Vatten D.) Kopplingsutrymme (HW aggregat) E.) Kopplingsutrymme (EL aggregat) F.) Kanalanslutning, inlopp G.) Kanalanslutning, utlopp Fig. 4a (2-vägs ventil), 4b (3-vägsventil) A.) Pump, sekundär krets B.) Back ventil C.) Ventil motor + Shunt ventil (tillbehör) D.) Pump primär krets Fig Larm knapp 7a. Gul 2. Larm lysdiod 7b. Orange 3. Ändringsbar Lysdiod 7c. Röd 4. OK knapp 7d. Brun 5. Rader knapp 7e. Svart 6. Monterings hål 7. Anslutnings plint Fig. 6 A.) B.) Givare Tilluft Uteluft spjäll, inkl. motor (tillbehör) Elektriska inkopplingar TA EL TA EL 230V 3~ Kopplings Beskrivning Anmärkning plint 1 PE Jord 2 N Nolla (matar spänning) Används inte när 230V 3~ 3 L1 Fas (matar spänning) 230V 1~ 400V 3~/ 4 L2 Fas (matar spänning) - 230V 3~ 5 L3 Fas (matar spänning) Intern koppling *9 DI ref Termokontakt fläkt 10 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *11 DI1 Termokontakt fläkt 12 L1 Extern fläkt Se sid N Extern fläkt Se sid V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet 18 AI1 Givare Tilluftstemperatur PT AI ref Givare Tilluftstemperatur referens *20 DI ref Förlängd/Forcerad drift *21 DI3 Förlängd/Forcerad drift 22 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 23 DO ref Utelufts spjäll 24 G Matning ventilställdon, Kyla 24V AC 25 G0 Matning ventilställdon, Kyla Nolla *26 DI ref Brand larm (digital ingång) *27 DI4 Brand larm (digital ingång) 28 DO ref Alarm utgång 29 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 30 AO2 Kyla 0-10V DC 31 AI4 Givare utetemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 33 AI2 Givare frånlufttemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 6

7 TA 2000 EL Kopplings plint Beskrivning * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. Remark Anmärkning 1 PE Jord 2 N Nolla (matar spänning) 3 L1 Fas (matar spänning) 4 L2 Fas (matar spänning) 400V 3~ 5 L3 Fas (matar spänning) 6-9 Intern koppling *10 DI ref Termokontakt fläkt 11 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *12 DI1 Termokontakt fläkt 13 U1 Extern fläkt 14 V1 Extern fläkt See page 5 15 W1 Extern fläkt Se sid U2 V2 W2 Extern fläkt Y-koppling V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet V Fläkt hastighet 25 AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *27 DI ref Förlängd/Forcerad drift *28 DI3 Förlängd/Forcerad drift 29 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 30 DO ref Utelufts spjäll 31 G Matning ventilställdon, Kyla 24V AC 32 G0 Matning ventilställdon, Kyla Neutral, Nolla *33 DI ref Brand larm (digital ingång) *34 DI4 Brand larm (digital ingång) 35 DO ref Alarm utgång 36 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 37 AO2 Kyla 0-10V DC 38 AI4 Givare utetemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 40 AI2 Givare frånlufttemp PT

8 TA 1500 HW Kopplings plint Beskrivning (SE) Anmärkning 1 PE Jord 2 L1 Fas (matar spänning) 230V 1~ N Nolla (matar spänning) Intern koppling *10 DI ref Termokontakt fläkt TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *12 DI1 Termokontakt fläkt 13 L1 Extern fläkt Se sid N Extern fläkt Se sid AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *17 DI ref Förlängd/Forcerad drift *18 DI3 Förlängd/Forcerad drift 19 AO1 Signal värmebatteri 0-10V DC 20 G Matning ventilställdon Värme/Kyla 24V AC 21 G0 Matning ventilställdon Värme/Kyla Nolla 22 AI3 Frysskydds temp. givare PT AI ref Frysskydds temp. givare 24 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 25 DO ref Utelufts spjäll 26 AO2 Kyla 0-10V DC *27 DI ref Brand larm (digital ingång) *28 DI4 Brand larm (digital ingång) 29 DO ref Alarm utgång 30 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 31 AI2 Givare frånlufttemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 33 AI4 Givare utetemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 8

9 TA HW TA HW 230V 3~ Kopplings plint Beskrivning Anmärkning 1 PE Jord 2 L1 Fas (matar spänning) 3 L2 Fas (matar spänning) 400V 3~/ 230V 3~ 4 L3 Fas (matar spänning) 5 N Nolla (matar spänning) Används inte när 230V 3~ Intern koppling *11 DI ref Termokontakt fläkt 12 TC (serie koppl. med ext. Fläkt) *13 DI1 Termokontakt fläkt 14 PE Jord, extern fläkt 15 U1 Extern fläkt Se sid V1 Extern fläkt Se sid W1 Extern fläkt 18 U2 V2 W2 Extern fläkt 400V 3~ Y-koppling/230V 3~ D-koppling 19 AI1 Tilluftstemperatur givare PT AI ref Tilluftstemperatur givare *21 DI ref Förlängd/Forcerad drift *22 DI3 Förlängd/Forcerad drift 23 AO1 Signal värmebatteri 0-10V DC 24 G Matning ventilställdon Värme/Kyla 24V AC 25 G0 Matning ventilställdon Värme/Kyla Nolla Intern koppling Intern koppling 28 DO3 Utelufts spjäll 24V AC, 0,5A 29 DO ref Utelufts spjäll 30 AO2 Kyla 0-10V DC *31 DI ref Brand larm (digital ingång) *32 DI4 Brand larm (digital ingång) 33 DO ref Alarm utgång 34 DO4 Alarm utgång 24V AC, 0,5A 35 AI2 Givare frånlufttemp PT AI ref Givare ute/frånlufttemp referens 37 AI4 Givare utetemp PT 1000 * Dessa ingångar får endast anslutas till spänningsfria kontakter. 9

10 Introduktion Installation, drift och skötsel anvisningen gäller för tilluftaggregat typ TA, tillverkat av Systemair AB. Anvisningen består av basinformation och rekommendationer gällande design, installation, uppstart och drift. Instruktionerna ska åtlydas för att säkerställa en säker och felfri drift. Nyckeln till en felfri och säker drift av aggregatet är att noggrant läsa denna manual. Använd aggregatet i enlighet med givna riktlinjer och följ alla säkerhets bestämmelser. Innehållsförteckning Beskrivning fig Elektriska inkopplingar...6 Introduktion...10 Innehållsförteckning...10 EU-försäkran om överensstämmelse Dimensioner och vikter...12 Transport och lagring Placering, var/hur...12 Fritt utrymme Kanalsystem...12 Kanalanslutning...13 Elektriska anslutningar...13 Val av fläkthastighet...13 Effektförbrukning...14 Externa förbindningar Temperaturgivare, tilluft Frånluftsfläkt Disponibel ström för frånluftfläkt Förlängd/Forcerad drift...14 Uteluft spjäll...14 Kylbatteri (kallvatten)...14 Värmebatteri Elektrisk värmare...15 Hetvatten värmare...15 Kontrollpanel Handhavande...15 Ändra parametrar...15 Hitta bland menyerna Tillbehör...16 Igångkörning...16 Innan anläggningen tas i bruk:

11 Tillverkare Våra produkter är tillverkade i enlighet med gällande EUdirektiv. Systemair AB Industrivägen Skinnskatteberg Tel: Fax: Tillverkaren försäkrar härmed att följande produkter: Luftbehandlingsaggregat TA 450 EL 3kW 230V 1~ TA 1500 EL TA 450 EL 3kW 400V 3N~ TA 1500 EL 230V 3~ TA 450 EL 6kW 230V 3~ TA 1500 HW TA 450 EL 6kW 400V 3N~ TA 2000 EL 16kW TA 650 EL 5kW TA 2000 EL TA 650 EL TA 2000 HW TA 650 EL 230V 3~ TA 2000 HW 230V 3~ TA 1100 EL 8kW TA 3000 HW TA 1100 EL TA 3000 HW 230V 3~ TA 1100 EL 230V 3~ TA 4500 HW TA 1500 EL 12kW TA 4500 HW 230V 3~ Överensstämmer med kraven i nedanstående EU-direktiv. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs maskindirektiv 98/37/EG, bilaga IIA. Aggregat för ventilation i luftbehandlingssystem grupp A med luft från icke explosionsfarligt utrymme. Fläktar får ej tas i bruk innan installationsanvisning och säkerhetsanvisning har beaktats. Harmoniserade standarder: EN Roterande elektriska maskiner; märkdata och driftsegenskaper EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs lågspänningsdirektiv 73/23/EG och 93/68/EG Harmoniserade standarder: EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål- Säkerherhet-Allmänna fordringar. EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2: Särskilda fordringar på elektriska värmepumpar, Internationella standarder EN Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål-säkerhet-anvisningar för tillverkningskontroll. Anmärkning: Överensstämmelse med EN gäller kopplade produkter. EU-försäkran om överensstämmelse enligt EUs EMC-direktiv 89/336/EG, 92/31/EG och 93/68/EG Harmoniserade standarder: EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 6-4: Generella fordringar - Emission från utrustning i industrimiljö. EN Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)- Del 6-2: Generella fordringar-immunitet hos utrustning i industrimiljö. Komplett teknisk dokumentation finns tillgänglig. Skinnskatteberg, 02 februari 2009 EN Maskinsäkerhet; elutrustning för maskiner: allmänna fordringar. EN Maskinsäkerhet; grundläggande begrepp; allmänna konstruktionsprinciper. Mats Sándor Teknisk chef EN 294 Maskinsäkerhet; skyddsavstånd för att hindra att man når riskområden med händer och armar. Anmärkning: Överensstämmelsen med EN 294 avser endast monterade skyddsutrustningar 11

12 Dimensioner och vikter Se fig. 1 och 2. Handtag och gångjärn är avtagbara. Inspektions luckorna kan öppnas utan handtag med hjälp av en 16mm ringnyckel. Transport och lagring TA aggregatet ska lagras och transporteras så att det är skyddat mot fysiska skador på höljet, anslutningar, handtag etc. Det ska täckas så att damm, regn och snö inte kan komma in och skada aggregatet och dess komponenter. Aggregatet levereras som en del, innehållande alla nödvändiga komponenter, inplastad på pall för enkel transport. Placering, var/hur Aggregatet är avsett för installation inomhus. Elektriska komponenterna ska ej utsättas för lägre temperaturer än 0 C eller högre än +50 C. Aggregatet kan installeras i ett kallt utrymme om den är i kontinuerlig drift. Kontrollpanelen bör ändå installeras i ett varmt utrymme. Tillsammans med TA aggregatet följer det med 4st monterings vinklar som möjliggör montering av aggregatet enligt fig. 7 och 8. Då HW aggregaten monteras horisontalt på vägg, vänster i fig. 7, ska HW batteriets anslutningar alltid vara placerade ovanför batteriet så att det kan avluftas på ett korrekt sätt. Genom att lossa tre stycken skruvar kan batteriet enkelt roteras. OBS! Kom ihåg att låsa monterings vinklarna, så att aggregatet inte kan glida i sidled, om monterings alternativ A (fig. 8) väljs. Då aggregatets placering väljs ska det tas i beaktande att aggregatet. kräver regelbunden service, därför ska inspektionsluckorna vara lättillgängliga. Lämna fritt utrymme för att öppna inspektionsdörrar och för att kunna ta ut huvud komponenterna (fig. 7 och tabell nedan). Om handtag och gångjärn tas bort kan det fria utrymmet (A) reduceras till 50mm på alla storlekarna men tänk på att det ska finnas möjlighet till service och underhåll (t.ex. filterbyte). Fritt utrymme TA- 450 TA- 650 TA- 1100, 1500, 2000 TA TA A 720 mm 620 mm 650 mm 850 mm 900 mm Inspektionsluckorna kan enkelt tas av (fig. 1 och 2). Uteluftsintaget placeras exempelvis på byggnadens nord- eller östsida, och så långt från, ventilationens avlufts huvar, centraldammsugare, spiskåpa, avlopp, skorsten etc. som möjligt. Avluft bör alltid ske via takhuv, och långt avstånd från friskluftsintag och fönster. Kanalsystem Luften till och från aggregatet leds genom kanaler. För att säkerställa lång livslängd och bra rengöringsmöjligheter används galvaniserade kanaler (spirokanaler). För att uppnå god effekt, låg energiförbrukning och rätt luftmängd, bör kanaler dimensioneras med låga lufthastigheter och lågt tryckfall. OBS! Kanalanslutningarna på aggregatet bör vara tilltäppta under lagring och montage. Placeringen av galler och avluftshuv skall tillfredsställa de krav som de lokala myndigheterna ställer. er 12

13 Kanalanslutning Montera aggregatet i luftströmmens riktning. Säkra alla anslutningar mellan kanaler och TA aggregatet med minst 4 blindnit/anslutning (cirkulära anslutningar) och 4 M8 bultar/anslutning (rektangulära anslutningar). Rektangulära kanaler behöver tätningslist eller tätningsmassa i skarvarna för att säkerställa luft tätheten. OBS! För att undvika att fläktljud transporteras, via kanalsystemet, till rummen rekommenderas det att använda ljuddämpare på aggregatets tilluftstos. OBS!Om aggregatet installeras i ett kallt utrymme ska det säkerställas att diffusionsplasterna överlappar varandra och att skarvar tejpas. Elektriska anslutningar Aggregatet får inte tas i bruk innan samtliga elektriska säkerhets föreskrifter har beaktats. Se fig. 3 (pos.d: HW aggregat, pos.e: EL aggregat) för placering av kopplingsutrymme. Se Elektriska inkopplingar och bifogat el-schema för inkoppling av huvudspänning och externa inkopplingar. Val av fläkthastighet TA EL: TA EL 230V 3~: Kopplingsplint märkt används för att ställa fläkthastighet, se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet). Högfart ligger förinställt på plint 14 (230V) och lågfart på plint 16 (160V). TA 2000 EL: Kopplingsplint märkt används för att ställa fläkthastighet, se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet). Högfart ligger förinställt på plint 17 och 18 (kablar märkta 400V) och lågfart på plint 21 och 22 (kablar märkta 240V). Vid omkoppling till annan fläkthastighet ska båda kablarna för hög respektive lågfart flyttas. T.ex. för att minska högfart, från 400V till 320V, ska kablar anslutna till de två kopplingsplintarna märkta med 17 och 18 flyttas till de två kopplingsplintarna märkta 19 och V V V V V V V V 24 Högfart 400V Högfart 320V TA 1500 HW: Kopplings stift märkta med 130V, 160V, 180V och 230V på transformatorn används för att ställa fläkthastigheten. Högfart ligger förinställt på stift 230V (enkel kabeln) och lågfart på stift 160V. OBS! Kopplingsstift märkt med 90V är ej tillåtet att använda. TA HW: TA HW 230V 3~: Kopplingsplint, bredvid transformatorn, märkt 400V (2st), 320V (2st), 240V (2st), 160V (2st) och 0 används för att ställa fläkthastigheten (90V, 140V, 185V, 230V för 230V 3~). Högfart ligger förinställt på de två plintarna märkta 400V(230V) och lågfart på de två plintarna märkta 240V(140V). Vid omkoppling till annan fläkthastighet ska båda kablarna för hög respektive lågfart flyttas. T.ex. för att minska högfarten ett steg ska kablarna som är anslutna till dom två kopplingsplintarna som är märkta med 400V(230V) flyttas till dom två kopplingsplintarna som är märkta 320V(185V). 400V 3~ 230V 3~ 400V 320V 240V 160V 0 160V 240V 320V Högfart 400V Högfart 320V Högfart 320V 400V 230V Högfart 400V Högfart 230V er V 185V 140V 90V 0 90V 140V 185V Högfart 230V Högfart 185V Högfart 185V

14 Effektförbrukning Fan Electric heater Total (kw) TA 450 EL 3kW 0,13 3,0 3,13 TA 450 EL 6kW 0,13 6,0 6,13 TA 650 EL 5kW 0,20 5,0 5,20 TA 650 EL 0,20 8,0 8,20 TA 1100 EL 8kW 0,33 8,0 8,33 TA 1100 EL 0,33 13,0 13,33 TA 1500 EL 12kW 0,55 12,0 12,55 TA 1500 EL 0,55 20,0 20,55 TA 1500 HW 0,57-0,57 TA 2000 EL 16kW 0,71 16,0 16,71 TA 2000 EL 0,71 32,0 32,71 TA 2000 HW 0,67-0,67 TA 3000 HW 1,10-1,10 TA 4500 HW 1,90-1,90 Externa förbindningar Se Elektriska inkopplingar (i början av dokumentet) och bifogat el-schema för inkoppling av externa inkopplingar. Temperaturgivare, tilluft Medföljande temperatur givare (kanal montage) ska monteras ca. 3 meter från aggregatet (fig. 6, pos A). Frånluftsfläkt Frånluft fläkt kan anslutas till aggregatet och styras parallellt med TA aggregatets tilluftsfläkt. Frånluftfläkten måste vara 1-fas 230V (spännings reglerbar) upp till TA storlek 1500 och 3-fas (spännings reglerbar) för TA storlek 2000 och större. Frånluft fläkten ska ha inbyggd termokontakt för att skydda motorn från överhettning. Disponibel ström för frånluftfläkt TA V 1~ 0,7A 0,95A 3,5A 2,6A V 3~ ,8A 2,0A 4,3A 230V 3~ ,8A 3,5A 7,4A Förlängd/Forcerad drift Aggregatet kan styras med externt tidur/strömbrytare för att tvinga aggregatet till önskad fläkthastighet. Välj Förlängd/Forcerad drift i kontrollpanelen och sätt tiden till 0 minuter. En tryckknapp kan användas för att aktivera Förlängd/Forcerad drift och därmed tvinga aggregatet till önskad fläkthastighet i minuter (enligt tidsinställning i Förlängd/Forcerad drift). Uteluft spjäll Uteluft spjäll (24V AC, Fjäderretur) förhindrar kall luft att komma in i byggnaden då aggregatet är avstängt t.ex. under natten. Spjället förhindrar också ev. hetvatten batteri från att frysa sönder. Då hetvatten batteriets returvatten givare känner att vatten temperaturen är under +8 C stänger uteluft spjället. Alternativt kan spjället styras av tilluftens temperatur. Då tilluften underskrider en viss temperatur (inställbart) stänger uteluft spjället. Kylbatteri (kallvatten) Ställdon (24V AC, 0-10 V DC) kan anslutas till aggregatet och styras i sekvens med värme batteriet. Värmebatteri TA har ett inbyggt värme batteri (vatten eller elektriskt). Värme batteriet styrs automatiskt av tilluftens börvärde. er 14

15 Elektrisk värmare Värme slingan är placerad efter fläkten och tillverkad i rostfritt stål. Värmaren har både ett automatiskt och ett manuellt överhettnings skydd. Effekten till värmaren kontrolleras av en Triac effekt regulator (Pulser) enligt tilluftens börvärde, börvärdet sätts i kontrollpanelen. Hetvatten värmare Hetvatten batteriet är placerat efter fläkten. För att förenkla inkopplingen är batteriets anslutningar utdragna genom aggregatets kortsida. Materialet är kopparrör med ett svep av galvaniserad tunnplåt och aluminium flänsar. Batteriet är utrustat med en luftnings nippel och dykgivare som frysskydd. Vid frysrisk (returvattnet under 8 C) bibehålles vattenflödet (genom att magnetventilen öppnar fullt) samtidigt som fläkten stannar och uteluftsspjället (tillbehör) stängs, alternativt kan frysskyddet styras på tilluftens temperatur som sätts i kontrollpanelen. Fig. 4a och 4b visar exempel på reglering av hetvatten batteriet. Kontrollpanel SCP kontrollpanel levereras med 10m kabel. Kabeln är färdig kopplad till panelen och på andra änden är det en ISDN snabbkontakt monterad. ISDN kontakten ska kopplas till Corrigo styrenheten som är placerad i aggregatets kopplings utrymme (fig. 3). Kabeln kan skruvas loss på baksidan av kontrollpanelen (fig. 5). Generell information visas i (fig. 5). Corrig o Handhavande Menyerna i CORRIGO E är organiserade i en liggande trädstruktur. UPP/NER används för att flytta mellan menyer på samma nivå. HÖGER/VÄNSTER används för att flytta mellan nivåer i trädet. Vid ändring av värden används UPP/NER för att öka/minska siffervärden eller bläddra mellan valalternativ. HÖGER/VÄNSTER används för att flytta mellan nummer positioner (ental, tiotal, hundratal). OK-knappen används för att bekräfta ett val och för att växla till skrivläge i de menyer som har skrivbara värden. Se vidare under punkt "Ändra parametrar" nedan C-knappen används för att avbryta ett pågående val och återställa det ursprungliga värdet. LARM-knappen används för att ge åtkomst till larmlistan. ISDN contact Ändra parametrar I vissa menyer finns ställbara parametrar. Detta visas genom att skrivdioden LED blinkar. För att ändra ett värde, tryck först på OK. En markör visar sig på den första ändringsbara positionen. Vill du ändra värdet använder du UPP och NER. I fält med siffror kan man flytta mellan sifferpositioner (ental, tiotal, hundratal) med HÖGER/VÄNSTER. När det önskade värdet visas, tryck OK för att bekräfta. Finns ytterligare ställbara värden i samma display hoppar markören till nästa. För att passera ett värde utan att ändra det, tryck OK. För att avbryta en påbörjad ändring och återställa ursprungsvärdet, tryck och håll C-knappen tills markören försvinner. Hitta bland menyerna Startrutan, den som normalt visas ligger i menysystemets rotnivå. Tryck på NER flyttar dig genom de övriga menyvalen på denna den lägsta nivån. UPP flyttar dig tillbaka genom samma menyer. För att komma till en högre menynivå, använd UPP och Ner för att ställa markören i displayens vänsterkant mitt för den meny du önskar gå in i och tryck på HÖGER. I varje nivå kan det finnas flera parallella menyer mellan vilka du kan flytta men UPP och NER. I de fall det finns ytterligare submenyer länkade till en meny indikeras detta med en pilsymbol till höger i displayen. För att komma dit, tryck HÖGER igen. För att återvända till en lägre nivå, tryck VÄNSTER. er 15

16 Tillbehör För mer information om eftervärmningsbatteri, don, takhuvar, väggaller mm, se teknisk produktkatalog och respektive montageanvisningar. Igångkörning Efter slutmontering av anläggningen bör det kontrolleras att: - Aggregatet är monterat efter anvisningar. - Ljuddämpare är monterade och kanalanslutningarna är riktigt utförda. - Uteluftsintag och avluftshuv är placerade så att kortslutning av luften undviks. - Uteluftsintag är placerat med tillfredställande avstånd från andra föroreningskällor t.ex. spiskåpor, centraldammsugare etc. Innan anläggningen tas i bruk: Se drift och skötsel, Handhavande Sätt aktuell tid och datum, sätt hög resp. lågfart och programmet för veckoschemat. Återställ tiden för filteralarm i servicemenyn. Kontrollera att: - Fläktens rotations riktning är rätt, se rotationsriktnings pilen i aggregatet (detta gäller för TA ). - Det inte är oljud från aggregat eller don. - Kontrollpanelen och lampsignaler fungerar. er 16

17 Not. Systemair AB förbehåller sig rätten att utan föregående information göra ändringar och förbättringar av innehållet i denna manual. Systemair AB Industrivägen Skinnskatteberg Tel: Fax: ( ) 09-02

TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE Ver. no. 1.2-1-00 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 3 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 5 TA 450 EL TA 650-2000 EL TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Transformator B. Kontrollenhet Corrigo C. 24V

Läs mer

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Försäkran om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99

Läs mer

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat

TA 450 4500. Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1140841-SE 2014-09-24 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Detta dokument... 2 4 Produktinformation... 3 4.1 Transport

Läs mer

Topvex SX03, SX04, SX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex SX03, SX04, SX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Försäkran om överensstämmelse Tillverkare Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SVERIGE Kontor: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440 99

Läs mer

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 3.0-1-03 Dimensioner & vikter Tillval: Toppanslutning för avluft Fig.1 Min. utrymme vid ev. rotorbyte: A-150mm Beteckning A B C D E F G K L M Vikt kg Topvex

Läs mer

Topvex TR09, TR12,TR15 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TR09, TR12,TR15 Luftbehandlingsaggregat Topvex TR09, TR12,TR15 Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 3.0-1-03 Vikt (kg) Topvex TR 09 505 Topvex TR 12 580 Topvex TR 15 710 Fig.1 2 Fig. 2 Vänster aggregat Höger aggregat Beskrivning 1.

Läs mer

Rotovex SR07, SR09, SR11 IAQ Luftbehandlingsaggregat

Rotovex SR07, SR09, SR11 IAQ Luftbehandlingsaggregat Rotovex SR07, SR09, SR11 IAQ Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 3.0-1-03 Systemair Fig. 1 A B C D E F G K L M N O Vikt (kg) Rotovex SR07 IAQ 1000 600 300 125 150 200 795 337 210 145 670 850

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat

DVCompact. Tillufts-/frånluftsaggregat Tillufts-/frånluftsaggregat Dokument översatt från engelska 2083831-SE 2014-02-20 A001 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varningar... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Tekniska

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Introduktion Den här drift- och skötselinstruktionen gäller för tilluftaggregat typ Topvex SX, tillverkat av Systemair AB. Anvisningen består av

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB

TOS/TOB. Takgenomföring. TOSochTOB. Installationsinstruktioner. Gäller även för installation av. Takhuvar. THSochTHB. 205815 11 Systemair AB TOS/TOB Takgenomföring TOSochTOB SE Gäller även för installation av Takhuvar THSochTHB 205815 11 Systemair AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning...12 Tillverkare...13 EG-försäkranomöverensstämmelse...13

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion

Systemair Designkåpa (EC) Installationsinstruktion 2067951-SE 15-12-2011V.A001 Innehåll 1 Varning... 1 2 Installation... 1 3 Montering... 1 4 Elanslutning... 1 5 Skötsel... 2 6 Tekniska data... 2 7 Kontrollpanel... 3 7.1 Funktioner... 3 7.2 Programmering...

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB

Fläktkonvektor EFCT EFCV 100:1. Installationsanvisning Drift och skötsel. Index. Cooling System AB 00: Installationsanvisning Drift och skötsel Index P Tillverkardeklartion Montage, drift och underhåll Installation Beteckningssystem 5 Elschema 6 Anslutning rör 7 Rengöring 8 Tillverkardeklaration I enlighet

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras.

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten. Installationsinstruktioner. VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten SE VIKTIGT: Läs denna instruktion innan produkten monteras. Dimensioner 2 Montering Kanalkylare är avsedd för kallvatten som köldbärare. Den har kylbatteri med rör

Läs mer

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex SR/TR03, SR/TR04, SR/TR06. Kompakt luftbehandlingsaggregat Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 2069011-SE 2014-05-12 A007 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktinformation... 2 3.1 Allmänt... 2 3.2 Tekniska

Läs mer

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning

Modell 8630 PresSura rum tryck monitor. Installationsanvisning Modell 8630 PresSura rum tryck monitor Installationsanvisning Förberedelse Denna installations anvisning guidar installatören genom installationen av en TSI modell 8630 PresSura monitor. Läs igenom instruktionen

Läs mer

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632

DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 DRIFT, SKÖTSEL & MONTERINGSINSTRUKTION DWK 231, 232 DWK 431, 432 DWK 631, 632 0511 Uppackning och montage. A D E B F C G A - Aggregatet levereras i två kartonger: D - Placera bif. hållare i våg med 62

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC RT 25S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 25S-EC Allmänt REC Temovex 25S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat

Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat VENTILATION PÅ NATURENS VILLKOR SEDAN 1983 FÖR LÄGENHETER Piccolo - litet, men effektivt och energisnålt ventilationsaggregat Piccolo ON -modellerna I en liten bostad kan det vara svårt att finna plats

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 300. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer och andra trycksaker. Systemair AB förbehåller

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s

Rumsaggregat. Emil, Ida Flödesområde. 0,1-0,28 m 3 /s Emil, Ida Flödesområde 0,1-0,28 m 3 /s 80904 1 Rumsaggregat IDA Allmänt Rumsaggregat IDA är ett komplett luftbehandlingsaggregat avsett att installeras vid såväl nybyggnation som vid klimatförbättringar

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Instruktionsmanual HA27

Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 1 av 6 Instruktionsmanual HA27 Rev:1 Sida 2 av 6 Innehåll 1. Teknisk Beskrivning... 3 2. Säkerhet... 4 3. Temperaturregulator... 5 4. Instrumentering... 5 5. Handhavande... 6 Rev:1 Sida 3 av

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Fläktluftvärmare LVEV32 LVEV42 LVEV52

Fläktluftvärmare LVEV32 LVEV42 LVEV52 Fläktluftvärmare LVEV32 LVEV42 LVEV52 Anläggning Installationsdatum.. Inkopplingsbild nr Säkerhet Läs igenom hela anvisningen innan installationsarbetet påbörjas. De anvisningar och krav som gäller installation,

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Topvex FC. Kompakt luftbehandlingsaggregat

Topvex FC. Kompakt luftbehandlingsaggregat Kompakt luftbehandlingsaggregat Dokument översatt från engelska 1259171-SE 2015-11-05 A003 Innehåll 1 Intyg om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktinformation... 2 3.1 Allmänt... 2 3.2 Tekniska

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Bruksanvisning Directions for use

Bruksanvisning Directions for use Bruksanvisning Directions for use CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SVENSK/ENGLISH VERSION EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE Vi intygar härmed att våra produkter uppfyller kraven i

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat Nya REC Temovex 1S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 1S-EC-RS REC Temovex 1S-EC-RS Används med fördel som trapphusaggregat - Upp till 8 st lägenheter - Kompakt Lättplacerad Kostnadseffektiv

Läs mer

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Galv TOP Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 4S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 4S-EC-RS ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion - Energisparfunktion

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC

088U0240 / 088U0245. Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 088U0240 / 088U0245 SE Instruktion för huvudstyrenheten CF-MC 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK707 Danfoss 2010/09 Index 1. Introduktion..................................................................

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso.

VA-ALERT. Fulltankalarm för avloppstankar. Afriso Ema AB. Kilvägen 2 232 37 Arlöv T 040-922050 F 040-193358 www.afriso. Fulltankalarm för avloppstankar INNEHÅLL: Funktionsbeskrivning... 2 Ingående komponenter... 2 Säkerhetsföreskrifter... 2 Installation... 3 Funktionsprovning... 4 Handhavande... 5 Felsökning... 6 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion

Argus-RC-O. Rumsregulator med forceringsfunktion revision 01 2011 Argus-RC-O Rumsregulator med forceringsfunktion Argus-RC-O är en rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Manual. Bostadsaggregat RECOM 4

Manual. Bostadsaggregat RECOM 4 Manual Bostadsaggregat RECOM 4 INNEHÅLL Säkerhet... 01 Tekniska data... 02 Prestanda... 03 Om aggregatet... 04 Komponenter... 04 Mått... 05 Installation... 05 Styrning... 09 Underhåll... 15 Felsökning...

Läs mer

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner

Beskrivning - Installation. Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se. VA-Alarm. Fulltankalarm för avloppscisterner Singelgatan 2 212 28 Malmö Tel 040-922050 www.afriso.se 050127 Beskrivning - Installation VA-Alarm Fulltankalarm för avloppscisterner Läs anvisningen före installation! Beakta alla säkerhetsanvisningar!

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat.

Frisk luft från SAU. Tilluftsaggregat. Frisk luft från SAU Tilluftsaggregat www.ostberg.com Innehåll SAU TILLUFTSAGGREGAT.......3 SAU 125 A1......................4 SAU 125 C1......................4 SAU 200 B1/B3..................5 SAU 200 C3......................5

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL

RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL RCS-M3500UA PORTABELT KYLAGGREGAT ANVÄNDARMANUAL OBS: Läs användarmanualen före användning Viktigt: Aggregatet skall transporteras stående Om aggregatet av någon anledning legat ner skall det placeras

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Installationsinstruktion

Installationsinstruktion SAVE VTR 300/500 Dokument översatt från engelska 2087111-SE 2014-02-14 Innehåll 1 Byte av elvärmebatteri... 1 1.1 Öppna frontluckan... 1 1.2 Ta ut elvärmebatteriet... 1 1.3 Montera vattenvärmebatteriet...

Läs mer

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2).

Installation av fjärrströmbrytare HE842, HE843 och HE862(2). Manual 2 Med HE800 serien kan du enkelt och trådlöst tända och släcka lampor och styra andra elektroniska enheter. Sändarna kan styra enskilda samt grupper av brytare och dimmrar. Den trådlösa kommunikationen

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer