Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL"

Transkript

1 Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN= (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste läsas före installation, driftsättning, användning och underhåll av utrustningen.

2 INNEHÅLL SIDA 1 INTRODUKTION OCH SÄKERHET Generellt CE märkning och godkännanden Förbehåll Copyright Driftbetingelser Säkerhet Märkskylt och varningsetikett Specifik maskin prestanda Ljudnivå TRANSPORT OCH FÖRVARING Godsmottagning och uppackning Hantering Lyft Förvaring Återvinning av utrustningen BESKRIVNING Allmänt Namn terminologi Beskrivning av viktiga delar Prestanda och begränsningar INSTALLATION Placering Montage Fundament Cementfyllda fundament Uppriktning av koppling Röranslutningar Slutlig kontroll axel uppriktning Elektriska anslutningar Skyddssystem IGÅNGKÖRNING, DRIFT OCH AVSTÄNGNING Förberedelser inför igångkörning Smörjmedel till pump Pumphjulsspel Rotationsriktning Skydd Pump och extra utrustning Start av pump Drift Stopp och avstängning Hydrauliskt, mekaniskt och elektriskt SIDA 6 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL OCH SERVICE Generellt Underhållsschema Reservdelar Rekommenderade reservdelar för två års drift (enligt VDMA 24296) Verktygsbehov Rekommenderat åtdragningsmoment Justering av pumphjulsspel Demontering Kontroll av delarna Montering Tätningsarrangemang DRIFTSTÖRNINGAR SPRÄNGSKISS OCH RESERVDELSLISTA CPX and CPXN CPXR Allmän översiktsritning CERTIFIKAT ÖVRIG DOKUMENTATION OCH MANUALER Tilläggsmanualer Ändringsangivelser Källor för information...34 Sida 2 av 36

3 INDEX SIDA SIDA Allmänt (3.1) ATEX märkskylt ( )... 6 Axel uppriktning (4.3, 4.5 och 4.7) Begränsningar (3.4.1) Beskrivning av viktiga delar (3.3) Beställning av reservdelar (6.3.1) CE märkning och godkännanden (1.2)... 4 Cementera (4.4) Certifikat (9) Copyright (1.4)... 4 Demontering (6.8) Drift (5.8) Driftbetingelser (1.5)... 4 Driftstörningar; orsaker och åtgärder (7) Elektriska anslutningar (4.8) Felsökning (se 7) Fundament (4.3) Förbehåll (1.3)... 4 Förberedelser för igångkörning (5.1) Förvaring av pump (2.4) Förvaring av reservdelar (6.3.2) Godsmottagning och uppackning (2.1)... 9 Hantering (2.2) Hydrauliskt, mekaniskt och elektriskt (5.10) Igångkörning och drift (5) Installation (4) Justering av pumphjulsspel (6.7) Kontroll av delar (6.9) Kontroller (6.2.1 och 6.2.2) Källor för information (10.3) Lagerstorlekar och volymer (5.2.2) Ljudnivå (1.9)... 9 Lyft (2.3) Moment, åtdragning (6.6) Montage (4.2) Montering (6.10) Nameplate (1.7.1)... 8 Namn terminologi (3.2) Placering (4.1) Plocka isär (6.8, Demontering) Prestanda (3.4) Pumphjulsspel (5.3 och 6.7) Påfyllning och extrautrustning (5.6) Rekommenderade fetter (5.2.3)...16 Rekommenderade fyllningsvolymer (se 5.2.2)...16 Rekommenderade oljor (5.2.1)...16 Rekommenderade reservdelar (6.4)...22 Reservdelar (6.3)...21 Reservdelslista (8)...31 Rotationsriktning (5.4)...17 Rörsystem (4.6)...13 Schematisk bild (8)...31 Skydd (5.5)...17 Skyddssystem (4.9)...15 Smörjning (5.1.1, 5.2 och 6.2.3) Smörjningsdata (5.2.5)...17 Specifik maskin prestanda (1.8)...8 Sprängskiss (8)...31 Start av pump (5.7)...18 Stopp och avstängning (5.9)...19 Stopp/start frekvens (5.8.5)...19 Säkerhet, skyddssystem (1.6 och 4.9) Säkerhetsmarkeringar (1.6.1)...5 Säkerhetsåtgärder (1.6.3)...5 Termisk expansion (4.5.1)...12 Tilläggsmanualer (10.1)...34 Tätningsarrangemang (6.11)...26 Underhåll (6)...20 Underhållsschema (6.2)...20 Varningsetiketter (1.7.2)...8 Verktygsbehov (6.5)...22 Vibrationer (5.8.4)...18 Åtdragningsmoment (6.6)...22 Återmontering (6.10, Montering)...25 Återvinning (2.5)...10 Ändringsangivelser (10.2)...34 Överensstämmelse, ATEX ( )...6 Översiktsritning (8.3)...34 Övrig dokumentation och manualer (10)...34 Sida 3 av 36

4 1 INTRODUKTION OCH SÄKERHET 1.1 Generellt Dessa instruktioner måste alltid förvaras i närheten av den plats eller på samma ställe där produkten används. Flowserve s produkter är konstruerade, utvecklade och tillverkade med hög teknologi i moderna faciliteter. Enheten är producerad med stor omsorg för kontinuerlig kvalitetskontroll med avancerad kvalitetssäkring och för att följa alla säkerhets föreskrifter. Flowserve arbetar med kontinuerlig kvalitets förbättring och för att vara behjälpliga med information angående produkter, installationer och drifter samt vid underhåll och felsökning. Dessa instruktioner är tänkta att förenkla bekantskapen med produkten och dess tillåtna användande. Det är viktigt att använda produkten i enlighet med dessa instruktioner för att säkerställa tillförlitlighet och undvika risker. Instruktionerna kanske inte täcker de lokala regler som gäller, försäkra dig om att alla tagit del av information innan installation av produkten. Koordinera alltid reparationer med drift personalen, följ alltid säkerhets föreskrifter och tillämpliga säkerhets- och hälso- lagar/regelverk Dessa instruktioner ska läsas innan installation, drift, användande och underhåll av utrustningen. Oavsett var i världen den installeras. Utrustningen får inte användas förrän alla bestämmelser härrörande till säkerhet som är noterade i instruktionerna, har uppfyllts. 1.2 CE märkning och godkännanden Det är lag krav på att maskiner och utrustningar som används inom vissa delar av världen ska överensstämma med tillämpliga CE Märkningsdirektiv över maskiner och, där det är tillämpligt, Låg spännings direktiv, Elektromagnetiska kompatibilitet (EMC), Tryck utrustnings direktiv (PED) och utrustning för Potentiellt Explosiva Miljöer (ATEX). Där det är tillämpligt, Direktiven och alla ytterligare Godkännanden, täcker viktiga säkerhetsaspekter härrörande till maskiner, utrustningar och tillfredställande bestämmelser för teknisk dokumentation och säkerhets instruktioner. Där det är tillämpligt införlivar detta dokument relevant information gällande för dessa Direktiv och Godkännanden. För att styrka de Godkännanden som tillämpas och CE märkningen, se märkskylten med serie numret och medföljande intyg. (Se sektion 9, Intyg.) 1.3 Förbehåll Informationen i denna användarhandbok förutsätts vara pålitlig. Trots alla ansträngningar från Flowserve Corporation att tillhandahålla pålitlig och all nödvändig information kan innehållet i denna manual förefalla otillräcklig, Flowserve garanterar inte fullständigheten eller riktigheten. Flowserve tillverkar produkter I enlighet med krävande Internationella Kvalitets Lednings Systems Standarder som är certifierade och granskade av externa Kvalitetssäkringsorganisationer. Original reservdelar och tillbehör har konstruerats, testats och införlivats i produkten för att säkerställa dess fortsatta kvalitet och prestanda under drift. Eftersom Flowserve inte kan testa delar eller tillbehör ifrån andra tillverkare kan felaktigt användande av sådana delar och tillbehör resultera i kraftigt försämra prestandan och säkerheten hos produkten. Användande av pirat tillverkade delar eller tillbehör anses av Flowserve som felaktigt användande. Skador eller fel som uppkommit på grund av detta täcks inte av Flowserve s garanti. Dessutom kan alla modifieringar eller avlägsnande av original komponenter skada säkerheten hos produkten i drift. 1.4 Copyright Alla rättigheter reserveras Flowserve. Inga delar av dessa instruktioner får reproduceras, återvinnas eller skickas i någon form eller syfte som inte Flowserve Pump Division godkänt. 1.5 Driftbetingelser Denna produkt har valts ut för att motsvara de driftsoch servicevillkor som specificerats av Er. Om ett ordererkännande med dessa villkor har sänts separat till Er bör en kopia förvaras med denna manual. Produkten får inte användas utanför de parametrar som är specificerade för applikationen. Om det finns någon som helst tvekan om pumpens användbarhet för det arbete den är avsedd för, kontakta AxFlow för råd. Ange pumpens serie nummer. Om förutsättningarna ändras gentemot de angivna data (t.ex. medium, temperatur eller drift etc.) bör användaren kontakta AxFlow för ett skriftligt godkännande innan uppstart. Sida 4 av 36

5 1.6 Säkerhet Sammandrag av säkerhetsmarkeringar Dessa användarinstruktioner innehåller specifika säkerhetstecken som vid ouppmärksamhet av dessa instruktioner kan äventyra personalens säkerhet. De specifika tecknen är: Detta tecken indikerar instruktioner om elsäkerhet och om dessa inte efterföljs äventyras personalens säkerhet och som kan medföra dödsfall. Detta tecken indikerar säkerhetsinstruktioner där om instruktionerna inte efterföljs äventyras personalens säkerhet och som kan medföra dödsfall. Detta tecken indikerar säkerhetsinstruktioner för farliga och giftiga vätskor där om instruktionerna inte efterföljs äventyras personalens säkerhet och som kan medföra dödsfall. Detta tecken indikerar säkerhetsinstruktioner där om inte instruktionerna efterföljs äventyrar säkerheten för personal och riskerar förstöra utrustningen och/eller egendom. Detta tecken indikerar explosiv atmosfär zon markering i enlighet med ATEX. Det används I säkerhetsinstruktioner där risk finns för explosion om instruktionerna inte efterföljs. Denna symbol används I säkerhetsinstruktioner som påminnelse att inte gnida en torr trasa mot icke metalliska ytor, Trasan måste vara fuktig. Används i instruktioner där avvikelse kan orsaka risk för explosion. Detta tecken är inte ett säkerhets tecken utan indikerar en viktig instruktion för hopsättning/montage Personal och utbildning All personal involverad i installation, drift, tillsyn, underhåll av enheten måste vara kvalificerad att utföra det jobb som behöver utföras. Om personalen inte redan innehar nödvändiga kunskaper ska dessa förses med lämplig utbildning och träning. Vid behov kan användaren beställa detta ifrån leverantören av utrusningen. Koordinera alltid reparationer med drift personalen, följ alltid säkerhets föreskrifter och tillämpliga säkerhets- och hälso- lagar/regelverk Säkerhets åtgärder Detta är ett sammandrag av åtgärder som syftar till att förhindra olycksfall för personal eller skador på utrustningen och/eller omgivningen. För produkter som används i potentiellt explosiva miljöer gäller även instruktionerna under sektion UTFÖR ALDRIG UNDERHÅLL MED UTRUSTNINGEN SPÄNNINGSSATT SKYDD FÅR INTE AVLÄGSNAS MEDAN PUMPEN ÄR I DRIFT DRÄNERA PUMPEN OCH ISOLERA RÖRLEDNINGARNA (från pump) INNAN PUMPEN TAS ISÄR Erforderliga säkerhetsåtgärder skall vidtas då det pumpade mediet utgörs av farlig vätska. FLUOR-ELASTOMERER (där sådana används.) När pumpen har utsatts för temperaturer över 250 ºC (482 ºF), uppstår en delvis sönderdelning av fluroelasten (t.ex. Viton). I denna form är den mycket farlig och direktkontakt med huden skall undvikas. HANTERING AV KOMPONENTER Många delar har skarpa kanter och kräver användande av lämpliga säkerhetshandskar för att hantera dessa komponenter. För att lyfta komponenter som väger mer än 25 kg (55 lb) rekommenderar vi användande av en lämplig lyft i enlighet med de lokala föreskrifterna. TERMISK CHOCK Snabba temperaturförändringar i vätskan inuti pumpen kan orsaka termisk chock vilket kan orsaka skador eller brott på komponenter, detta ska undvikas. ANVÄND ALDRIG VÄRME VID DEMONTERING AV PUMPHJUL Instängda smörjmedel eller ångor kan explodera. HETA (och kalla) DELAR Då den pumpade vätskan är het (extra värmeutrustning) eller kall (under frystemperatur), skall installationen utformas så att ofrivillig kontakt undviks. Om det inte är möjligt att installera ett komplett skydd skall åtkomst av utrustningen begränsas till enbart underhålls personal och förses med tydliga varningsskyltar för dem som befinner sig i närheten. Note: lagerhus får inte isoleras och drivmotorerna kan vara varma. Om temperaturen är högre än 68³C (175ºF) eller under 5ºC (20ºF) i ett begränsat utrymme, eller överstiger de lokala föreskrifterna skall ovanstående åtgärder vidtas. Sida 5 av 36

6 FARLIGA VÄTSKOR Då en pump används för farliga vätskor måste nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra kontakt med dessa. Följ erforderliga säkerhetsföreskrifter. Hänsyn skall tas till dessa risker vid placering av pumpen, personalens utbildning och tillträde till pumpen. Packbox får inte användas vid pumpning av farliga vätskor. FÖRHINDRA KRAFTIG BELASTNING FRÅN RÖRSYSTEMET Använd inte pumpen för att stadga upp rörsystemet. Sug- och tryckledningen skall i möjligaste mån avlastas INNAN de bultas fast i anslutningsflänsarna. Expansionskopplingar ska monteras så att inte kraften, orsakat av dess invändiga tryck, belastar pumpen flänsar. KÖR ALDRIG PUMPEN TORR SÄKERSTÄLL RÄTT SMÖRJNING (Se sektion 5, Förberedelser för igångkörning, drift och avstängning.) MOTORNS ROTATIONSRIKTNING FÅR ENDAST KONTROLLERAS INNAN KOPPLINGEN MONTERATS ELLER MED KOPPLINGSELEMENTET BORTTAGET Start med fel rotations riktning leder till skador på pumpen. STARTA ALLTID PUMPEN MED UTLOPPSVENTILEN LITE ÖPPNAD (Om inte annat specificerats i användarinstruktionerna.) Detta rekommenderas för att minimera risken av överlast eller för skador som kan uppkomma vid noll flöde. Pumpen får startas med ventilen fullt öppen bara vid de installationer när installationen inte kan skadas genom detta. Utloppsventilen behöver kanske justeras för att lyda uppstartnings processen. (Se sektion 5, Igångkörning, drift och avstängning.) INLOPPSVENTILEN SKALL VARA FULLT ÖPPEN NÄR PUMPEN ÄR I DRIFT Kontinuerlig drift av pumpen utan vätskeflöde eller under rekommenderat minsta flöde kan orsaka varmgång och skada tätningarna. KÖR ALDRIG PUMPEN MED ONORMALT HÖGT ELLER LÅGT FLÖDE Användning av pumpen med ett högre flöde än normalt eller med ett flöde där pumpen arbetar utan mottryck, kan överbelasta motorn och orsaka kavitation. Lågt flöde kan leda till reducerad livslängd på pump och lager, överhettning av pumpen, instabilitet, och kavitation/vibrationer Produkter använda i potentiellt explosiva miljöer. Åtgärder krävs för att: Undvika överskridande av temperaturer Förebygga uppkomst av explosiva blandningar Förebygga generering av gnistor Förebygga läckage Underhålla pumpen för att undvika faror Följande instruktioner för pumpar och aggregat måste följas vid installation i potentiellt explosiva miljöer för att säkerställa explosionsskydd. Både elektrisk och icke elektrisk utrustning måste följa kraven från European Directive 94/9/EC Omfattning av överensstämmelse Använd enbart utrustningen i den zon som den är avsedd för. Kontrollera alltid att alla ingående komponenter är lämpade/klassade enligt den gällande klassningen för installationen. När Flowserve har levererat pumpen utan drivenhet, gäller Ex klassningen endast för pumpen. Den som ansvarar för montaget av pumpen skall välja koppling, drivenhet och eventuellt ytterligare utrustning, med CE certifikat/försäkran om överensstämmelse, som visar att de är lämpliga att använda i den zon de är tänkta att bli installerade i. Utgången från en frekvensomriktare kan skapa en ökad värmebildning i motorn vilket kräver att motor och frekvensomriktaren ska vara speciellt valda för att klara detta. Vid ATEX krav får endast för varandra utprovade enheter användas vilket även skall framgå av certifikat i dokumentationen. Sida 6 av 36

7 Märkskylt Ett exempel på uppmärkning av ATEX utrustning visas nedan. Den aktuella klassificeringen på pumpen ska vara stämplad på märkskylten. Grupp I = Gruvor II = Ej Gruvor Kategori 2 eller M2 = hög skyddsgrad 3 = normal skyddsgrad Gas och/eller damm G = Gas D = Damm II 2 GD c IIC 135ºC (T4) c = Konstruktionsmässig säkerhet (I enlighet med EN ) Gas Grupp (Utrustning Kat. 2 endast) IIA Propan IIB Etylen IIC Hydrogen Maximala temperaturer för ytor (Temperatur Klass) (se sektion ) Undvika för hög yttemperatur TILLSE ATT UTRUSTNINGENS TEMPERATUR KLASS ÄR LÄMPLIG FÖR RISKEN I DEN ZON DEN INSTALLERAS Pumparna har temperatur klassningen uppmärkt på ATEX Ex märkskylten. Dessa baseras på en max omgivningstemperatur på 40 ºC (104 ºF); kontakta AxFlow för högre omgivnings temperaturer. Yttemperaturen på pumpen påverkas av temperaturen på den pumpade vätskan. Den maximalt tillåtna vätsketemperaturen beror på temperaturklassningen och får inte överstiga värdena i tabellen nedan. Temperatur stegringen i lager och tätningar redovisas i värdena nedan med hänsyn tagen till minsta tillåtna flöde. Ansvaret för utrustningens överensstämmelse med den specificerade maximala vätsketemperaturen ligger hos användaren. Temperatur klassificeringen Tx används när vätsketemperaturen varierar och när pumpen behöver användas för olika klassificeringar i potentiellt explosiva miljöer. I detta fall är användaren ansvarig att tillse att pumpens yttemperatur inte överstiger den tillåtna för utrymmet. Försök inte kontrollera rotationsrikningen med kopplingen monterad då det risk finns för alvarlig kontakt mellan roterande och stationära komponenter. Där det finns risk för att pumpen körs mot stängd ventil, vilket genererar höga temperaturer på både vätska och pumphusets ytor, rekommenderas användaren att montera en extern temperatur övervakning. Undvik mekanisk, hydraulisk eller elektrisk överlast genom att använda övervaknings utrustning för temperatur, effekt och vibrationer. Under smutsiga förhållanden behövs regelbunden kontroll och rengöring av: områden med små spelrum, lagerhus och motorer Förebygga explosiva blandningar TILLSE ATT PUMPEN ÄR ORDENTLIGT FYLLD, AVLUFTAD OCH INTE KÖRS TORR Tillse att pumpen med kring system (rörledningar) är helt fyllt med vätska vid alla tillfällen som pumpen används, för att förebygga explosiv miljö. Dessutom är det viktigt att tätningshus, eventuella spolnings-, värme-, och kylsystem är ordentligt fyllda. Om det inte går att undvika att detta inträffar i systemet måste ett externt torrkörningsskydd installeras (t.ex. flödesvakt eller effekt övervakning). För att undvika potentiella faror från (läckande) ångor och gaser måste utrymmet även vara väl ventilerat. Temperatur klass EN T6 T5 T4 T3 T2 T1 Maximalt tillåtna yttemperaturer 85 C (185 F) 100 C (212 F) 135 C (275 F) 200 C (392 F) 300 C (572 F) 450 C (842 F) Temperatur gräns för hanterad vätska (* beroende på material och konstruktion kontrollera vilken som är lägst) Kontakta AxFlow Kontakta AxFlow 115 C (239 F) * 180 C (356 F) * 275 C (527 F) * 400 C (752 F) * Sida 7 av 36

8 Förebygga gnistbildning Förebygg risken för mekanisk kontakt med gnistsäkra kopplingsskydd. Undvik risk för slumpmässigt inducerade strömmar som kan orsaka gnistor genom att använda jordanslutningen på bottenplattan. Undvik elektrostatisk uppladdning: använd en fuktig duk till att torka av ickemetalliska delar, i stället för torr duk. Kopplingen ska väljas så att den uppfyller direktiv 94/9/EG och vara korrekt upplinjerad. Där det finns risk för detta måste underhållet utföras i riskfritt utrymme. Det rekommenderas att en underhålls plan och schema införs. (Se sektion 6, Underhåll.) 1.7 Märkskylt och varningsetikett Märkskylt För ytterligare info, se försäkran om överensstämmelse och ordererkännande Varningsetiketter Tilläggskrav för metalliska pumpar monterade på icke metalliska bottenplattor När metalliska komponenter monteras på icke metalliska bottenplattor måste komponenterna jordas separat Förebygga läckage Pumpen får endast användas för de vätskor den har dimensionerats för och har rätt korrosionsbeständighet för. Undvik att stänga in vätska i pumpen och kringliggande rörsystem med ventiler på sug- och tryckledning. Detta kan leda till farligt höga tryck om vätskan värms upp av t.ex. en pump som körs mot stängd ventil. Brustna ledningar pga. frysning måste undvikas genom dränering av pumpen eller genom att skydda pump och kringsystem. Där det finns risk för att förlora tätningarnas vätske barriär eller externa spolning måste detta övervakas. Om läckage till atmosfären kan resultera i fara rekommenderas installation av en läckagevarnare. Endast oljesmorda enheter: Förebyggande av fara med underhåll KORREKT UTFÖRT UNDERHÅLL KRÄVS FÖR ATT UNDVIKA POTENTIELLA FAROR SOM GER RISK FÖR EXPLOSIONER Ansvaret för att utfört underhåll överensstämmer med instruktionerna ligger hos användaren. 1.8 Specifik maskin prestanda Se sektion 1.5, Driftbetingelser. Där data skickats separat till inköp skall dessa alltid förvaras tillsammans med användarhandboken. För att undvika potentiella faror vid underhåll får använda verktyg, rengörings- och målningsmaterial inte ge upphov till gnistor eller försämra förutsättningarna i omgivningen. Sida 8 av 36

9 1.9 Ljudnivå Då ljudnivån från pumpen överstiger 85 dba måste befintlig säkerhets- och arbetsmiljölagstiftning följas för att begränsa personalens exponering av ljudet. Den vanligaste åtgärden är att begränsa den tid som personalen utsätts för ljudet eller att pumpaggregatet kapslas in för att reducera ljudnivån. Maximal ljudnivå kan specificeras redan vid beställningen av pumpen, om så inte skett kommer maskiner över en viss effekt att överskrida 85 dba. Pumpens ljudnivå är en funktion av en mängd faktorer: typ av motor som används, driftskapacitet, rörsystemets utformning och byggnadens akustik. De ljudnivåer som anges i nedanstående tabell ger därför endast en generell referens till de ljudnivåer som kan förväntas. dba-värdena är baserade på de mest högljudda motorerna utan reduktionsväxel, som kan komma i fråga. Ljudnivån har tagits på 1 meters (3.3 ft) avstånd från den direktdrivna pumpen, för att få ett fritt fält över ett reflekterande plan. Om en pump har köpts för att installeras tillsammans med Er egen drivenhet, skall ljudnivån enbart för pumpen i tabellen kombineras med det ljudnivåvärde som leverantören anger för drivenheten. Rådfråga en bullerspecialist som kan göra denna beräkning. För pumpenheter som drivs av annan kraftkälla än elektriska motorer eller kapslade enheter, se respektive informationsblad och manualer. 2 TRANSPORT OCH FÖRVARING 2.1 Godsmottagning och uppackning Direkt efter mottagandet av utrustningen ska den kontrolleras mot packlistan och eventuellt felande delar eller skador skall omedelbart rapporteras till Flowserve eller AxFlow AB. Sent inkomna anspråk godkänns inte. Sök igenom kartonger och förpackningsmaterial då reservdelar eller tillbehör kan ha förpackats med pumpen. Varje produkt har ett unikt serie nummer, kontrollera att numret överensstämmer med dokumentationen. Uppge alltid serie numret i korrespondens och vid beställning av reservdelar och tillbehör. Typiska ljud nivåer, dba, L pa vid 1 m referens 20 µpa (L wa ljud effekt 1 pw där L pa >85 dba) Motor storlek och hastighet kw (hp) Pump och motor dba 3550 r/min 2900 r/min 1750 r/min 1450 r/min Pump enbart dba Pump och motor dba Pump enbart dba Pump och motor dba Pump enbart dba Pump och motor dba Pump enbart dba <0.55 (<0.75) 71 (85) 66 (80) 64 (78) 62 (76) 64 (78) 62 (76) 63 (77) 62 (76) 0.75 (1) 74 (88) 66 (80) 67 (81) 62 (76) 67 (81) 62 (76) 63 (77) 62 (76) 1.1 (1.5) 74 (88) 68 (82) 67 (81) 64 (78) 67 (81) 64 (78) 65 (79) 64 (78) 1.5 (2) 77 (91) 70 (84) 70 (84) 66 (80) 70 (84) 66 (80) 66 (80) 66 (80) 2.2 (3) 78 (92) 72 (86) 71 (85) 68 (82) 71 (85) 68 (82) 68 (82) 68 (82) 3 (4) 81 (95) 74 (88) 74 (88) 70 (84) 74 (88) 70 (84) 70 (84) 70 (84) 4 (5) 82 (96) 75 (89) 75 (89) 71 (85) 75 (89) 71 (85) 71 (85) 71 (85) 5.5 (7.5) 90 (104) 77 (91) 83 (97) 73 (87) 76 (90) 73 (87) 72 (86) 71 (85) 7.5 (10) 90 (104) 78 (92) 83 (97) 74 (88) 77 (91) 74 (88) 73 (87) 72 (86) 11 (15) 91 (105) 80 (94) 84 (98) 76 (90) 78 (92) 76 (90) 74 (88) 73 (87) 15 (20) 92 (106) 83 (97) 85 (99) 79 (93) 80 (94) 79 (93) 76 (90) 75 (89) 18.5 (25) 92 (106) 83 (97) 85 (99) 79 (93) 80 (94) 79 (93) 76 (90) 75 (89) 22 (30) 92 (106) 83 (97) 85 (99) 79 (93) 81 (95) 79 (93) 77 (91) 75 (89) 30 (40) 100 (114) 85 (99) 93 (107) 81 (95) 84 (98) 80 (94) 80 (94) 76 (90) 37 (50) 100 (114) 86 (100) 93 (107) 82 (96) 84 (98) 80 (94) 80 (94) 76 (90) 45 (60) 100 (114) 87 (101) 93 (107) 83 (97) 84 (98) 80 (94) 80 (94) 76 (90) 55 (75) 100 (114) 88 (102) 95 (109) 84 (98) 86 (100) 81 (95) 82 (96) 77 (91) 75 (100) 100 (114) 90 (104) 95 (109) 86 (100) 88 (102) 81 (95) 83 (97) 78 (92) 90 (120) 100 (114) 90 (104) 95 (109) 86 (100) 90 (104) 81 (95) 85 (99) 78 (92) 110 (150) 100 (114) 91 (105) 95 (109) 87 (101) 91 (105) 83 (97) 86 (100) 79 (93) 150 (200) 101 (110) 92 (106) 96 (110) 88 (102) 91 (105) 83 (97) 86 (100) 79 (93) Sida 9 av 36

10 2.2 Hantering Lådor, burar, pallar och kartonger är avsedda att lyftas med gaffeltruck eller lyftstroppar beroende på storlek och konstruktion. 2.3 Lyft Pumpaggregat med bottenplatta i gjutjärn skall hanteras enligt visat diagram: 2.5 Återvinning av utrustningen När pumpen eller dess delar inte längre kan användas ska de relevanta delarna återvinnas på ett miljövänligt sätt enligt de lokala föreskrifterna. Om produkten innehåller ämnen som kan vara skadliga för omgivningen ska dessa först tas bort och behandlas enligt gällande regelverk. Detta innefattar även vätskor och/eller gaser som eventuellt används i tätnings system eller för andra ändamål. Tillse att farliga ämnen tas om hand säkert och att rätt skyddsutrustning används. Säkerhets instruktioner måste alltid följa/överensstämma gällande lagar och regelverk. 3 BESKRIVNING 3.1 Allmänt Pumpen är av centrifugaltyp i modul utförande och kan sammansättas så att de flesta kemiska vätskor kan pumpas. (Se 3.2 och 3.3 nedan.) 3.2 Namn terminologi Storleken kommer att skrivas ut på märkskylten liknande enligt nedan: 80-50CPX200 Där bottenplattan består av falsad stålplåt finns inga speciella lyftpunkter för hela pumpaggregatet (om så inte är angivet). De lyftpunkter som kan finnas är avsedda att användas vid demontering av delar för service. Stroppar, rep och annan lyftutrustning skall placeras där de inte kan glida och på ett sådant sätt att man kan utföra ett balanserat lyft. Använd lyft för vikter över 25 kg (55 lb). Endast utbildad personal får utföra lyftet i enlighet med de lokala föreskrifterna. Drivenhetens vikt ska vara utskriven på märkskylten. 2.4 Förvaring Förvara pumpen i en torr och ren lokal utan närhet till vibrerande utrustning. Låt röranslutningarnas skyddspluggar sitta kvar så att smuts och annat främmande material inte kommer in i pumpen. Vrid runt pumpen med jämna mellanrum för att undvika angrepp i lager och att tätningarna, om sådana monterats, fastnar ihop. Pumpen kan förvaras enligt ovan upp till 6 månader. Kontakta AxFlow AB för anvisningar vid längre tids förvaring. Nominell sug storlek i mm Nominell tryck storlek i mm Konfigurering se och nedan Nominell ISO maximal pumphjulsdiameter Den generella terminologi som visas ovan är typisk för att avläsa pumpens konfigurering. Identifiera den aktuella pumpen med hjälp av märkskylten (storlek, typ & serie nummer). Kontrollera att uppgifterna stämmer med den medföljande dokumentationen. 3.3 Beskrivning av viktiga delar Pumphus Pumphuset är konstruerat med inlopp i centrumlinjen och utloppet i den vertikala centrumlinjen vilket gör den självavluftande. För att underlätta service på pumpen har den konstruerats så att röranslutningarna, motorn och pumphuset inte behöver demonteras vid exempelvis tätningsbyte. På CPX och CPXR är fötterna placerade under pumphuset. På CPXN är de placerade i höjd med centrum av pumpaxeln. Sida 10 av 36

11 3.3.2 Pumphjul Pumpen är bestyckad med ett halvöppet pumphjul. (På CPXR är pumphjulet tillbakaflyttad i pumphuset.) Axel Den robusta axeln har i drivändan kilspår för montering av koppling Lagerhus Lagerhuset gör det möjligt att justera pumphjulsspelet (endast halvöppet pumphjul) via lagerhållarens justerskruvar Pumpens lagringar och smörjning Pumpen är utrustad med kul- och/eller rullager beroende på användningsområde. Lagren kan vara olje- eller fettsmorda Tätningshus Tätningshuset har försetts med centreringstappar mellan pump och lagerhus för maximal centrering. En packning utgör tätning mellan pump och tätningshus. Tätningshusets konstruktion ger den mekaniska tätningen bästa förutsättningar. Konstruktionen gör det möjligt att montera en mängd olika tätningstyper Axeltätning Den mekaniska tätningen(arna) som är monterad på drivaxeln hindrar pumpvätskan från att läcka ut från pumpen. Packboxtätningar kan monteras som alternativ Drivdel Drivdelen utgörs normalt av en elektrisk motor. Olika drivkällor kan användas såsom förbränningsmotor, turbin, hydrauliska motorer etc. vilka överför kraften via kopplingar, remmar, växellåda, drivaxlar etc Tillbehör Extra tillbehör kan monteras om så specificeras av kunden. Forcerad kylning med fläkt finns för drifter vid höga temperaturer. Fläkten monteras innanför kopplingsskyddet och blåser kylluft över lagerhuset och axeln. tätningstyp kan påverka dessa data. Kontakta AxFlow AB eller Flowserve för detaljerad information Begränsningar Maximal omgivande temperatur: +40 ºC (104 ºF). Maximal pump hastighet: se pumpens märkskylt. 4 INSTALLATION Utrustning monterad i explosiva miljöer måste överensstämma med gällande regelverk. Se sektion 1.6.4, Produkter använda i potentiellt explosiva miljöer. 4.1 Placering Pumpen skall placeras så att utrymme ges för tillgänglighet, ventilation, underhåll & inspektion samt med tillräckligt utrymme ovanför för lyft. Pumpen bör placeras så nära sugkärlet som möjligt. 4.2 Montage Pumparna som levereras monterade på bottenplattor levereras med lösa kopplingar. Det är installatörens ansvar att tillse pumpens uppriktning, se detaljerad information i sektion 4.5.2, Uppriktningsmetoder. 4.3 Fundament Det finns många olika metoder för att montera en pump på ett fundament. Lämpligt monteringssätt beror på pumpens storlek, placering, ljud och vibrationsnivå. Montering som avviker från anvisningarna för fundament och installation kan resultera i pump fel. Fel som uppstår på detta sätt täcks inte av garantin. Tillse att följande uppfylls: a) Bottenplattan skall monteras på ett fast underlag, antingen på en tillräckligt tjock betongplatta av god kvalitet eller på en stabil stålram. Underlaget får inte vara ojämnt och plattan får inte tvingas ner plats utan skall monteras så att den ursprungliga uppriktningen bibehålls. b) Montera bottenplattan på underlaget med passbitarna jämnt spridda och i anslutning till fundamentsbultarna. 3.4 Prestanda och begränsningar Denna produkt har dimensionerats enligt Er specifikation. Se sektion 1.5. Följande data är inkluderade som extra information för att underlätta installationen. Detta är generellt, omständigheter som temperatur, material, och Sida 11 av 36

12 c) Justera med mellanlägg mellan bottenplattan och fundamentet. d) Pumpen och motorn har riktats upp före leveransen. Kontrollera uppriktningen av kopplingen mellan pump och motor. Om den inte är korrekt är en ny uppriktning nödvändig. e) Om inte skydd ingår i leveransen skall dessa monteras i enlighet med EN292 och EN Cementfyllda fundament Där så är tillämpligt gjuts fundamentsbultarna in. Sedan rören anslutits och en extra kontroll av kopplingens uppriktningen gjorts, skall bottenplattan gjutas fast på ett fackmannamässigt sätt. Bottenplatta tillverkad av stål, gjutjärn eller epoxiplast kan fyllas med cement. Bottenplatta av falsad stålplåt skall gjutas för att fästa monteringsbitarna. Om någon oklarhet råder kontakta Flowserve eller lokal distributör för råd. Ingjutning ger en solid kontakt mellan pumpaggregatet och fundamentet och förhindrar sidorörelser från vibrerande utrustning samt dämpar resonanssvängningar. Fundamentsbultarna får endast dras åt efter det att gjutningen härdat klart. 4.5 Uppriktning av koppling Kurva baserad på antagandet att: 1 Arbetstemperaturen i motor stiger till 50 C (122 F). 2 Passbitarna/motorkutsar inte påverkas. Åtgärd 1 Välj aktuell höjd mellan motoraxelns centrumlinje och fot (IEC norm) på horisontell axel. 2 Gå upp eller ner från valt mått till den linje som representerar det material som motorn är gjord av. 3 Rikta in motoraxel och axelkoppling LÅGT enligt värdet som avläses på vertikal axel till vänster Uppriktningsmetoder Se till att elen är urkopplad, axelkopplingen mellan pump och motor är borttagen. Uppriktningen MÅSTE kontrolleras. Även fast pumpen har uppriktats vid fabrik så har denna uppriktning ruckats under transport. Rikta upp motorn mot pumpen och inte tvärtom. Uppriktningen går till så att mellanlägg läggs till eller tas bort under motorns fötter, samt att motorn flyttas horisontellt om så erfordras. Vid uppriktning av kopplingar med små flänsar, används en indikatorklocka enligt bilden. Angivna värden är max. tillåtna avvikelser vid kontinuerlig drift. Parallel Termisk expansion Pump och motor uppriktas normalt vid rumstemperatur. Kompensation skall då tas för den värmeutvidgning som uppstår vid arbetstemperatur. Vid höga vätsketemperaturer skall pumpen köras tills arbetstemperatur uppnås och sedan stängas av varefter uppriktningen omedelbart kontrolleras. Höjdjustering av centrumlinjen för motor och pump: Angular Maximal avvikelse: Parallellitet mm (0.010 in.) totalt utslag Vinkelfel mm (0.012 in.) totalt utslag för kopplingar med flänsar mindre än 100 mm (4 in.) mm (0.020 in.) totalt utslag för kopplingar med fläns över 100mm (4 in.). Vid kontroll av parallelliteten kommer det totala utslaget som indikatorklockan visar att vara den dubbla verkliga avvikelsen. Rikta upp det vertikala planet först, sedan det horisontella genom att flytta motorn. Maximal tillförlitlighet uppnås vid nära nog perfekt uppriktning: mm ( in.) parallellitet och 0.05 mm (0.002 in.) vinkelfel vid kopplingsfläns diameter 100 mm (4 in.). Sida 12 av 36

13 Vid den slutgiltiga uppriktningen ska motorns fastsättning kontrolleras, en indikatorklocka placeras vertikalt på kopplingen och får ej visa mer rörelser än 0.05 mm (0.002 in.) när någon av motorns fötter lossas. Röranslutning enligt nedan och se sektion 4.7, Slutlig kontroll axel uppriktning fram till och med sektion 5, Igångkörning, drift och avstängning, innan inkoppling av drivenhet och kontroll av rotationsriktning. 4.6 Röranslutningar Anslutningarna är försedda med pluggar för att förhindra att smuts tränger in under transporten och monteringen. Se till att dessa är borttagna från pumpen innan rören ansluts Inlopps- och utloppsrör För att minimera friktionsförluster och hydrauliskt oljud i rörsystemet är det praxis att välja rörsystem som är en till två storlekar större än pumpens anslutningar. Generellt ska inte flödeshastigheten överstiga 2 m/s (6 ft/sec) inlopp och 3 m/s (9 ft/sec) utlopp. Tänk på att tillgängligt NPSHa måste alltid vara högre än det pumpen behöver NPSHr. rörsystemet. Använd aldrig pumpen som stöd för Den maximala kraft eller moment som pumpens flänsar kan ta upp varierar med pumpens typ och storlek. För att minimera dessa krafter och moment vilka kan orsaka förändring i uppriktningen, överhettning av lager, slitna kopplingar, vibrationer och eventuellt defekter på pumphuset, skall följande punkter noggrant följas: Se till att rörsystemet är avlastat från pumpen och inte utsätter den för onödig belastning Dra inte rören på plats med hjälp av pumpens flänsar Montera inga expansionskopplingar så att dess kraft, orsakat av dess invändiga tryck, verkar mot pumpens flänsar Rörsystem och anslutningar skall vara renspolade innan uppstart. Rörsystem för frätande vätskor skall arrangeras så att pumpen kan spolas igenom före demontering Inloppsrör a) Inloppsröret skall vara en eller två dimensioner större än inloppet i pumpen och eventuella rörkrökar skall ha så stor radie som möjligt. b) I system med sughöjd (ej tillrinning) in i pumpen skall rörsystemet slutta upp mot pumpens intag och förses med excentriska reduceringar för att undvika luftfickor. c) Vid tillrinning måste inloppsröret ha ett konstant fall ner mot pumpen. d) Inloppsrör mellan pump och sista rörkrök skall vara rakt till en längd av minst två gånger rördiametern mellan kröken och inloppsflänsen. Vid små NPSH marginaler rekommenderas en rak rörledning på 5-10 gånger rör diametern. (Se sektion 10.3, Referens 1.) Då sil används på sugsidan skall dess fria yta uppgå till minst tre gånger inloppsrörets diameter. e) Montering av avstängningsventiler eller backventiler kan underlätta servicearbete. f) Stryp aldrig pumpens sugsida och montera aldrig en ventil direkt på pumpens inloppsanslutning Utloppsrör En backventil skall monteras i utloppssidans rörsystem för att skydda pumpen i händelse av kraftigt backflöde och därvid förhindra att pumpen börjar rotera baklänges då pumpen stoppas. Montering av avstängningsventiler kan underlätta servicearbete Extra rördragning och tillbehör De anslutningar som skall anslutas med rör har skyddspluggar av metall eller plast som måste tas bort Pumpar försedda med packboxtätning När inloppstrycket är lägre än atmosfärstrycket på platsen och differenstrycket över pumpen är lägre än 10 mvp (32.8 ft), kan det vara erforderligt att spola tätningen för att ge smörjning till tätningen och att förhindra inträde av luft i processvätskan Pumpar försedda med mekanisk tätning Den koniska konstruktionen av tätningshuset för enkel tätningen ger mycket god vätskecirkulation runt tätningen och kräver normalt ingen separat spolning. Enkeltätning som kräver återcirkulation är normalt utrustad med extra rör från pumphuset. Flowserve tätningsarrangemang har följande beteckningar: Q - Kylanslutning strypbussning F - Spolning D - Dräneringsanslutning BI - Spärrvätska in (dubbeltätning) BO - Spärrvätska ut (dubbeltätning) H - Uppvärmningsmantel C - Kylmantel Sida 13 av 36

14 Tätningshus med extra kyl/spolanslutning behöver anslutas till passande källa med vätskeflöde, lågtrycksånga eller statiskt tryck från en ovanförliggande tank. Rekommenderat tryck 0.35 bar (5 psi) eller mindre. Se Sprängskiss. Dubbeltätning erfordrar spärrvätska mellan tätningarna, kompatibel med den pumpade vätskan. Vid dubbeltätningar av typ "back to back" skall spärrvätskan hålla ett minimumtryck av 1 bar över maximalt tryck på pumpsidan på den inre tätningen. Spärrvätsketrycket får inte överstiga tätningens maximala tryck på atmosfärssidan. För pumpar som arbetar med giftiga vätskor skall spärrvätskans tilloch utlopp utmynna på en säker plats Pumpar försedda med värme/kylmantel Anslut värme/kyl rören. Den övre anslutningen skall användas som utlopp för att garantera komplett fyllning/luftning av ringutrymmet. Med ånga används oftast inlopp på övre anslutningen Slutlig kontroll av rörsystemet Kontrollera att alla bultar i rörsystemet samt pumpaggregatets fastsättningsbultar är åtdragna. 4.7 Slutlig kontroll axel uppriktning Vrid pumpaxeln för hand flera varv efter att rörsystemet anslutits till pumpen för att se till att den löper fritt utan att kärva. Kontrollera kopplingens uppriktning, såsom tidigare beskrivits, för att vara säker på att ingen spänning i rörsystemet finns. Om spänning i rörsystemet förekommer skall detta avhjälpas. 4.8 Elektriska anslutningar Den elektriska anslutningen skall göras av behörig elektriker i enlighet med gällande lokala, nationella och internationella bestämmelser. Det är viktigt att känna till de EUROPEISKA DIREKTIVEN om potentiellt explosiva miljöer där överensstämmelse med IEC är tilläggskrav för elektriska installationer. OBSERVERA! a) Det totala trycket i tätningshuset är lika med trycket vid tätningen plus inloppstrycket. b) För viskositet högre än 440 cst (mm 2 /s), multiplicera det genererade trycket med 1.25 för pumpstorlekarna 125, 160 och 200 och med 2.0 för större storlekar. c) Differenstryck i bar motsvarar trycket i meter multiplicerat med den specifika vikt vilket sedan divideras med d) Kontrollera att tätningens min & max tryck inte överstigs och att trycket är godkänt av AxFlow AB. Specialtätningar kan behöva modifieringar med extra kyl/spolanslutningar. Konsultera AxFlow AB om någon tvekan föreligger beträffande korrekt metod eller arrangemang. För att undvika skador på tätningar vid pumpning av heta vätskor rekommenderas att ett externt spolnings/kylsystem hålls igång även efter att pumpen stoppas. Tandemtätningar kräver spärrvätska mellan tätningarna som är kompatibel med den pumpade vätskan. Det är viktigt att känna till de EUROPEISKA DIREKTIVEN om elektromagnetisk kompabilitet vid ledningsdragning och installation av utrustningen på plats. Uppmärksamhet måste iakttagas på att tekniken som används vid ledningsdragning/ installation inte ökar den elektromagnetiska strålningen eller minskar utrustningens, elledningarnas eller någon ansluten utrustnings elektromagnetiska avskärmning. Råder någon tveksamhet om detta kontakta AxFlow AB för rådgivning. Motorn måste anslutas i enlighet med motortillverkarens anvisningar (normalt bipackade i anslutningsboxen) inkluderande temperatur-, jordfel-, överströmskydd samt annan erforderlig skyddsutrustning. Kontrollera på märkskylten att de elektriska specifikationerna överensstämmer med vad som erfordras. Utrustning för nödstopp skall monteras. Om motorskyddsbrytare inte ingår som en ansluten enhet till pumpenheten skall kopplingsschema levereras tillsammans med motorskyddsbrytaren. Sida 14 av 36

15 För elektrisk uppkoppling av pumpaggregat med styrenheter eller motorskydd se kopplingsschema. Se sektion 5.4, Rotationsriktning innan motorn ansluts till nätet. När lagret är försett med en konstantnivåsmörjare, skall lagerhuset fyllas genom att oljekoppens lock lutas bakåt och den transparenta kupolen fylls med olja. 4.9 Skyddssystem Följande skyddssystem rekommenderas särskilt om pumpen installeras i potentiellt explosiva miljöer eller hanterar farliga vätskor. Råder någon tveksamhet om detta kontakta AxFlow AB. Om det finns någon risk för att pumpen körs mot stängd ventil eller under minsta tillåtna flöde måste den förses med skyddsutrustning så att inte vätsketemperaturen kan stiga till osäkra nivåer. Om det finns någon som helst risk för att pumpen kan köras torr, eller starta upp tom, ska utrustning övervaka så att pumpen stoppas eller förhindras att starta. Detta är särskilt viktigt om pumpen hanterar lättantändliga vätskor. Om läckage av farliga ämnen kan komma från den pumpade vätskan eller eventuellt tillhörande tätningssystem rekommenderas installation av läckage varnare. För att förebygga att yttemperaturen på lagerbocken inte överstiger det tillåtna rekommenderas att en temperatur och/eller vibrations givare installeras. Kupolen svängs sedan tillbaka till sitt arbetsläge. Upprepa detta tills oljan blir synlig inne i kupolen. Ungefärliga oljevolymer visas i sektion 5.2.2, Lagerstorlekar och volymer. Fettsmorda pumpar och motorer levereras fettpackade. Andra drivkällor och växellådor, om tillämpligt, skall smörjas i enlighet med respektive manualer. 5 IGÅNGKÖRNING, DRIFT OCH AVSTÄNGNING Detta arbete skall utföras av fullt utbildad och kvalificerad personal. 5.1 Förberedelser inför igångkörning Smörjning Bestäm typen av smörjning för pumpen. T.ex. fett, olja, speciell typ av smörjmedel, etc. Vid oljesmorda pumpar, fyll lagerhuset med rätt typ av olja till rätt nivå, med hjälp av nivåglas eller konstantnivåsmörjare. Sida 15 av 36

16 5.2 Smörjmedel till pump Rekommenderade oljor Smörjmedel för Centrifugal pump Oljeföretag och smörjmedel Olja Stänksmörjning Forcerad smörjningsmatning Viskositet cst 40 ºC Temp. max. ºC (ºF) -5 till 65 (-23 to 149) -5 till 80 (-23 to 176) - Beteckning enligt DIN51502 ISO VG HL/HLP 32 HL/HLP 68 HL/HLP 46 BP BP Energol HL32 BP Energol HL68 BP Energol HL46 BP Energol HLP32 BP Energol HLP68 BP Energol HLP46 DEA Elf Esso Mobil Q8 Shell Texaco Wintershall (BASF Group) Anstron HL32 Anstron HLP32 OLNA 32 HYDRELEF 32 TURBELF 32 ELFOLNA DS32 TERESSO 32 NUTO H32 Mobil DTE oil light Mobil DTE13M MobilDTE24 Q8 Verdi 32 Q8 Haydn 32 Shell Tellus 32 Shell Tellus 37 Rando Oil HD 32 Rando Oil HD-AZ-32 Wiolan HN32 Wiolan HS32 Anstron HL68 Anstron HLP68 TURBELF SA68 ELFOLNA DS68 TERESSO 68 NUTO H68 Mobil DTE oil heavy medium Mobil DTE26 Q8 Verdi 68 Q8 Haydn 68 Shell Tellus 01 C 68 Shell Tellus Rando Oil 68 Rando Oil HD C-68 Wiolan HN68 Wiolan HS68 Anstron HL46 Anstron HLP46 TURBELF SA46 ELFOLNA DS46 TERESSO 46 NUTO H46 Mobil DTE oil medium Mobil DTE15M Mobil DTE25 Q8 Verdi 46 Q8 Haydn 46 Shell Tellus 01 C 46 Shell Tellus Rando Oil 46 Rando Oil HD B-46 Wiolan HN46 Wiolan HS Lagerstorlekar och volymer Storlek på Fettsmorda lager normal drift Fettsmorda lager tung drift Fettsmorda lager volymer cm 3 (in. 3 ) lagerhus Pumpsidan Drivsidan Pumpsidan Drivsidan* Pumpsidan Drivsidan Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Z C Dubbla 7309 Dubbla 7311 Dubbla 7313 Dubbla 45 (2.75) 105 (6.40) 150 (9.20) 240 (14.65) 75 (4.58) 150 (9.20) 300 (18.30) 450 (27.50) * Nilos ring monterat i yttre lagret (3712/2) Storlek på Oljesmorda lager normal drift Oljesmorda lager tung drift Oljesmorda tillval lager tung drift lagerhus Pumpsidan Drivsidan Pumpsidan Drivsidan Pumpsidan Drivsidan C C C Dubbla NUP 207 C Dubbla C C C Dubbla NUP 309 C Dubbla C C C Dubbla NUP 311 C Dubbla C C C Dubbla NUP 313 C Dubbla Obs: Lagerstorlekarna är ingen inköpsspecifikation. Oljevolym (ungefärlig) liter (fl.oz) 0.7 (23) 1.8 (61) 1.4 (47) 2.8 (95) Sida 16 av 36

17 5.2.3 Rekommenderade fetter Smörjnipplar Fett NLGI 2 * NLGI 3 ** Temp. område ºC (ºF) Beteckning enligt DIN -20 till +100 (-4 till +212) -20 till +100 (-4 till +212) K2K-20 K2K 30 BP Energrease LS2 Energrease LS3 DEA Glissando 20 Glissando 30 Elf Elfmulti 2 Elfmulti 3 Esso Beacon 2 Beacon 3 Mobil Mobilux 2 Mobilux 3 Q8 Rembrandt 2 Rembrandt 3 Shell Alvania Fett G2 Alvania Fett R2 Alvania R3 Texaco Wintershall (BASF Group) Multilak 20 Multilak EP2 Multilak 30 Multilak EP3 Wiolub LFK 2 - SKF LGMT 2 LGMT 3 Silkolene G55/T G56/T * NLGI 2 är ett alternativt fett som inte skall blandas med andra typer. ** Fabriksförpackade lager med smörjnipplar Rekommenderade fyllningsvolymer Se sektion 5.2.2, Lagerstorlekar och volymer Smörjningsdata Oljesmorda lager Normala oljebytesintervaller är varje 4000 driftstimmar. För pumpar som arbetar med heta vätskor eller i mycket fuktig eller korroderande miljö, behöver oljan bytas oftare. En analys av smörjmedels- och lagertemperatur kan vara till nytta för att bedöma intervallerna mellan oljebytena. Smörjoljan skall vara av hög kvalitet med oxidationsoch skumningshämmare, eller vara en syntetisk olja. Lagertemperaturen kan tillåtas öka till 50 ºC (122 ºF) över omgivande temperatur, men får inte överstiga 82 ºC (180 ºF) (API 610 gräns). En konstant ökande temperatur eller en plötslig ökning, tyder på fel. Lagren i pumpar som arbetar med vätskor med höga temperaturer kan behöva kylas ner för att förhindra att lagertemperaturerna stiger över den maximalt tillåtna Fettsmorda lager Då smörjnipplar monterats rekommenderas för de flesta driftsförhållanden en smörjning mellan fettbytena; dvs. varje timmar. Normala intervaller mellan fettbyten är timmar. Smörjningsintervallerna beror på typen av installation och driftsförhållanden En analys av smörjmedels- och lagertemperaturer kan vara till hjälp vid bedömning av intervallerna mellan smörjmedelsbytena. När det är dags för smörjning skall det mesta möjliga av det gamla fettet avlägsnas med en ren, luddfri trasa och lagren ompackas med nytt fett. Lagertemperaturen kan tillåtas stiga 55 ºC (131 ºF) över omgivningen, men bör inte överstiga 95ºC (204 ºF). Under de flesta driftförhållanden rekommenderas ett smörjmedel av god kvalitet med litiumbas och NLGI konsistens Nr. 2 eller Nr. 3. Droppunkten skall överstiga 175 ºC (350 ºF). Blanda aldrig smörjfetter som innehåller olika baser, förtjockare eller tillsatser. 5.3 Pumphjulsspel Pumphjulsspelet ställs in vid fabrik, detta kan dock behöva justeras på grund av rörsystemets utformning eller ökade temperaturer. För justerings instruktioner se sektion 6.7, Justering av pumphjulsspel. 5.4 Rotationsriktning Alvarliga skador kan uppkomma om pumpen startas med fel rotationsriktning. Pumpen kan levereras med koppling och kopplingselement borttagna, likväl som monterade. Se till att motorns rotationsriktning är rätt innan kopplingen monteras. Är den redan monterad ska den plockas bort innan kontroll av rotationsriktning. Rotationsriktningen måste överensstämma med pilen för rotationsriktningen. Om elektriska arbeten pågår på platsen kontrollera rotationsriktningen igen enligt ovan så att inte faserna har kastats om. 5.5 Skydd Skydd levereras monterade på pumpenheten. Om de har tagits bort eller ändrats se till att alla skydd återmonteras. 5.6 Pump och extra utrustning Påfyllning och avluftning Se till att inloppsledning och pump är helt fyllda med vätska innan drift påbörjas. Avluftning kan utföras med hjälp av en ejektor, vakuumpump eller annan utrustning, eller genom påfyllning av den pumpade vätskan genom inloppet. Sida 17 av 36

18 Pumpar försedda med sugbackventil på inloppsröret kan fyllas/avluftas genom att låta vätskan rinna från utloppsledningen tillbaka genom pumpen Extra utrustning Se till att alla elektriska, hydrauliska, pneumatiska, tätnings- och smörjsystem är anslutna och fungerar. 5.7 Start av pump a) Se till att spolnings- och/eller kyl/värmevätska är tillslagna innan pumpen startas. b) STÄNG utloppsventilen. c) ÖPPNA alla inloppsventiler. d) Fyll pumpen med vätska. e) Starta motorn och kontrollera trycket på utloppet. f) Om trycket är tillfredsställande, öppna utloppsventilen långsamt. g) Låt inte pumpen arbeta med stängd utloppsventil längre än 30 sekunder. h) Om trycket UTEBLIR eller är LÅGT, stoppa pumpen. Se felsökningsschemat sektion 7, Driftstörningar för troliga orsaker. 5.8 Drift Pumpar försedda med packboxtätningar Pumpar försedda med packboxtätningar måste ha ett mindre läckage från tätningen. Muttrarna för glanden skall till en början endast dras med fingerkraft. Vätskeläckage skall uppstå strax efter att tätningen satts under tryck. Om inget läckage sker kommer tätningen att överhettas. Om överhettning uppstår skall pumpen stoppas och tillåtas kallna innan den återstartas. När pumpen återstartas kontrolleras att läckage uppstår vid packboxtätningen. Om heta vätskor pumpas kan det bli nödvändigt att lossa något på muttrarna till glanden för att få ett läckage. Kör pumpen ca 30 minuter med ett konstant läckage, dra därefter åt glandermuttrarna 10 grader i taget tills läckaget reducerats till en godtagbar nivå, normalt 30 till 120 droppar per minut. Inkörning av tätningen tar ytterligare ca. 30 minuter. Försiktighet krävs vid justering av glandret på en pump i drift. Säkerhetshandskar är nödvändiga. Tänk på att använda lämpliga kläder för att undvika faror som t.ex. fastna runt drivaxeln. Skyddsutrustningen måste återmonteras efter avslutad justering. Torrkör aldrig packboxtätningen, inte ens kortare perioder Pumpar utrustade med mekaniska tätningar Mekaniska tätningar behöver inte justeras. Skulle ett mindre läckage visa sig i början kommer det att upphöra sedan tätningen blivit inkörd. Tätningarna läcker alltid till en början under drift. Innan smutsiga vätskor pumpas, bör om möjligt pumpen köras in med ren vätska för att därigenom skydda tätningsytorna. Med utvändig spolning eller kylning, skall detta startas innan pumpen startas och fortgå en stund efter att pumpen stoppats. Torrkör aldrig den mekaniska tätningen, inte ens kortare perioder Lager Om pumpen installeras i en potentiellt explosiv miljö rekommenderas övervakning av lagrens temperatur och/eller vibrationer. Vid övervakning av lagrens temperatur är det viktigt att läsa av referensvärden vid uppstart och efter det att temperaturen stabiliserat sig i drift. Läs av lager temperaturen (t) och omgivningstemperaturen (ta) Uppskatta maximal omgivningstemperatur (tb) Ställ larmet till (t+tb-ta+5) ºC (t+tb-ta+10) ºF och gränsen till 100 ºC (212 ºF) för oljesmörjning och 105 ºC (220 ºF) för fettsmörjning. Det är viktigt, särskilt vid fettsmörjning, att kontrollera lagertemperaturerna. Efter uppstart ska temperaturen stiga gradvis och uppnå maximal temperatur efter ca timmar. Temperaturen skall sedan ligga konstant (marginellt reducerad med tiden). Se även sektion för ytterligare information Normala vibrationsnivåer, larm och gränsvärden För vägledning, pumpar faller generellt under klassificeringen för fast installerade maskiner inom de internationella standarderna för roterande enheter och följande information (rekommenderat maximalt tillåtna) baseras på dessa standarder. Sida 18 av 36

19 Alarm och gränsvärden för installerad pump ska baseras på de uppmätta värden (N) som gjordes vid igångkörningen när pumpen var ny. Regelbundna mätningar kommer sedan visa pumpens förslitning och eventuella förändringar på dess kringliggande system. Vibration hastighet ofiltrerat Horisontella pumpar 15 kw mm/sec (in./sec) r.m.s. > 15 kw mm/sec (in./sec) r.m.s. Normalt N 3.0 (0.12) 4.5 (0.18) Alarm N x (0.15) 5.6 (0.22) Övre gräns N x (0.24) 9.0 (0.35) När en fettsmord enhet används i en vertikal installation med en snäv böj på pumpens sugledning gäller följande: Vibration hastighet ofiltrerat Vertikala installationer mm/sec (in./sec) r.m.s. Normalt N 7.1 (0.28) Alarm N x (0.35) Övre gräns N x (0.56) Stopp/Start frekvens Antalet starter/stopp skall begränsas till ett maximum av (se tabell nedan) per timme. För mer frekventa start/stopp se motorleverantörens rekommendationer. Motor effekt kw (hp) Maximalt antal start/stop per timme Upp till 15 (20) 15 Mellan 15 (20) och 90 (120) 10 Över 90 (120) 6 Reservpumpar skall köras växelvis 5.9 Stopp och avstängning a) Stäng utloppsventilen men se till att pumpen inte körs på detta sätt längre än några sekunder. b) Stanna pumpen. c) Slå av tillflödet av spolnings- och/eller kylnings/ uppvärmningsvätska vid lämpligt tillfälle under processen. d) Vid en utdragen stopp tid och speciellt då den omgivande temperaturen kan falla under fryspunkten, skall pumpen och alla kyloch spolanordningar tömmas eller skyddas på annat sätt Hydrauliskt, mekaniskt och elektriskt Denna produkt har levererats för att överensstämma med de data specificerade på er inköpsorder. Under produktens livstid kan dessa data förändras och följande information kan hjälpa användaren att utvärdera resultatet av eventuella förändringar. Vid tveksamheter kontakta AxFlow AB för rådgivning Densitet (SG) Pumpens kapacitet och totala lyfthöjd i meter (fot) förändras inte med SG, däremot kommer det uppmätta trycket på en manometer vara direkt proportionellt mot SG. Effektförbrukningen kommer också att vara direkt proportionell mot SG. Det är därför viktigt att kontrollera eventuella förändringar på SG. Detta för att inte motorn ska överbelastas eller för att överskrida pumpens tryckklassning Viskositet För ett givet flöde minskar den maximala lyfthöjden med ökad viskositet och ökar med minskad viskositet. Effektförbrukningen kommer att öka med ökad viskositet och minska med minskad viskositet. Det är viktigt att rådfråga AxFlow AB om viskositeten ska förändras Pumpens hastighet Förändringar av pumpens varvtal påverkar flödet, maximala lyfthöjden, effektförbrukningen, NPSH R, ljudnivå och vibrationer. Flödet förändras direkt i proportion med varvtalet, lyfthöjden förändras kvadratiskt mot varvtalet och effektförbrukningen förändras kubiskt mot varvtalet. Den nya driftpunkten kommer också att vara beroende av systemkurvan. Om varvtalet ökas är det viktigt att kontrollera att pumpens tryckklassning inte överskrids, att motorn inte överbelastas, NPSH A > NPSH R, samt att ljudnivåer och vibrationer stannar inom de gränsvärden som föreskrivs lokalt Net positive suction head (NPSH A ) NPSH A tillgänglig (available) fås fram av det tillgängliga trycket i den pumpade vätskan som överstiger ångbildningstrycket på pumpens sugsida. NPSH R behövd (required) fås fram av det behövda trycket i den pumpade vätskan som överstiger ångbildningstrycket. För att förhindra att pumpen kaviterar är det viktigt att NPSHA > NPSH R. Marginalen mellan NPSH A > NPSH R skall vara så stor som möjligt. Förändringar på NPSH A skall kontrolleras så att tillräcklig marginal kvarstår efter förändringen. Se även pumpkurvan och kontrollera alla förutsättningar, särskilt om flödet ändrats. Sida 19 av 36

20 Vid tveksamheter kontakta AxFlow AB för rådgivning Kapacitetsbegränsningar Flödet får inte falla utanför det lägsta eller maximalt tillåtna på pumpens flödeskurva eller datablad. 6 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL OCH SERVICE 6.1 Generellt Det är operatörens ansvar att se till att underhåll, inspektion och montage sker med godkänd och kvalificerad personal som är utbildad för det jobb de skall utföra samt följer instruktionerna i denna manual i detalj. (Se även sektion ) Alla arbeten skall utföras när aggregatet är avstängt. Följ anvisningarna i sektion 5.9 Stopp och avstängning. Efter avslutat arbete måste alla skydd och säkerhets anordningar återmonteras och aktiveras. Innan återstart av utrustningen skall instruktionerna i sektion 5 Igångkörning, drift och avstängning läsas och efterföljas. Läckage av olja och fett kan göra golvet halt. All service måste alltid börja med och avslutas med rengöring av utrustning och golv. Om plattform, trappa och räcke krävs för installationen ska de utformas så att man enkelt kan utföra inspektioner och service. De får inte utformas så att de begränsar eller hindrar service samt lyft av utrustningen. När luft eller skyddsgas används under servicearbetet måste operatören och övriga i dennes närhet vara försiktiga och ha lämplig skyddsutrustning. Spruta inte luft eller skyddsgas mot huden. Rikta inte luft eller skyddsgas mot andra personer. Gör aldrig rent kläderna med luft eller skyddsgas. Se till att pumpen är urkopplad innan arbete påbörjas, för att undvika okontrollerad start. Sätt upp en varningsskyllt med texten: Pump under reparation: får ej startas. Elektrisk utrustning skall ha huvudbrytaren i låst, frånslaget läge samt ta bort (slå ifrån) berörda säkringar. Sätt upp en varningsskyllt med texten: Pump under reparation: får ej kopplas in. Tvätta aldrig utrustning med lättantändliga lösningsmedel eller frätande vätskor. Sörj för god ventilation och skydda dig från giftiga ångor som kan komma av rengöringsmedlen. 6.2 Underhållsschema Vi rekommenderar att pumparna får planlagt underhåll enligt schemat i användarhanboken. Den ska innehålla följande: a) Installerade extra utrustningar måste vid behov övervakas för att säkerställa deras funktion. b) Packbox tätningar måste justeras så att de får ett litet kontrollerat läckage som förebygger överhettning av tätningen. c) Kontrollera att inga onormala läckage förekommer. Axeltätningen måste kontrolleras regelbundet. d) Kontrollera smörjoljans nivå och kondition. För fettsmorda pumpar skall antalet driftstimmar sedan senaste smörjning kontrolleras. e) Kontrollera att driftförutsättningarna inte ändrats och ligger inom driftsområdet för pumpen. f) Kontrollera att vibrationer, ljud och lagertemperaturer ligger inom det normala. g) Kontrollera att smuts och damm tagits bort från områden med små spelrum, lagerhus och motor. h) Kontrollera axelkopplingens uppriktning och justera vid behov. Vår kunniga servicepersonal kan tillhandahålla protokoll för förebyggande underhåll samt övervakningsutrustning för temperatur- och vibrationer i syfte att förebygga eventuella fel. Om några problem uppstår ska följande åtgärder göras: a) Se sektion 7, Driftstörningar, för felsökning. b) Försäkra dig om att utrustningen överensstämmer med denna manual. c) Kontakta AxFlow om problemen kvarstår Rutin kontroll (dagligen/veckovis) Följande kontroller skall göras och lämpliga åtgärder vidtas för att rätta till felaktigheter: a) Kontrollera pumpen under drift; se till att ljud, vibration och lagertemperaturer håller sig inom det normala. b) Kontrollera att inga onormala vätske- eller smörjmedelsläckage förekommer (statiska och dynamiska tätningar) och att eventuella tätningssystem (om monterade) är kompletta och fungerar normalt. Sida 20 av 36

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-10 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. A.0200.310 IM-TA/03.00 SV (01/2011) EG-försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG)

Explosionsskydd INSTRUKTIONSBOK. enligt ATEX 95 (94/9/EG) INSTRUKTIONSBOK Explosionsskydd enligt ATEX 95 (94/9/EG) CENTR-EX/SV (1505) 3.4 Översättning av originalinstruktionerna Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. Intyg

Läs mer

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar

TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Instruktionsmanual TopAir TA-20/25 Tryckluftsdrivna membranpumpar Denna manual skall läsas och förstås innan produkten tas i bruk eller servas. EG-försäkran om överensstämmelse (Direktiv 98/37/EG, Bilaga

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR

Upphävd ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING MASKINER OCH VISSA ANDRA TEKNISKA ANORDNINGAR AFS 1993:10 Utkom från trycket den 5 oktober 1993 Beslutad den 19 augusti 1993 (Ändringar införda t.o.m.

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ ARBETE I EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. (Ändringar införda t.o.m. 25 mars 2014) Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234

Översättning av originalbruksanvisningen. Cobra 40-10. Utgåva 10/2013. Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Översättning av originalbruksanvisningen Cobra 40-10 Utgåva 10/2013 Högtryck dubbelmembranpumpar B_04234 Innehällsförteckning 1 OM DENNA HANDLEDNING 5 1.1 Förord 5 1.2 Varningar, anmärkningar och symboler

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower

Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Bild framsida: Äldreboende Åkerhus, MedicHus i Göteborg Copyright: Switchpower Innehållsförteckning 1. Introduktion...5 1.1 Omfattning... 5 1.2 Standarder och regler...5 1.3 Angående guidens layout...

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA

AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA SK2-S Typ A AUTOMATISK TEJPMASKIN AUTOMATIC CASE SEALING MACHINE MACHINE ENRUBANNEUSE AUTOMATIQUE AUTOMATISCHE KARTONVERSCHLIESSMASCHINE PRECINTADORA AUTOMATICA BRUKSANVISNING OCH RESERVDELSLISTA INSTRUCTIONS

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar

AX serie. Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar AX serie Monteringsanvisning och driftinstruktion för axialfläktar och brandgasaxialfläktar Utgåva: Maj 2009 SV 2 Axialfläktar och brandgasfläktar serie AX Innehållsförteckning 1 Så här används dokumentationen

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol.

Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. Allt du vill veta om motorolja, transmissionsolja, bromsvätska och glykol. MOTOROLJA Hur vet vi konsumenter att oljan har tillräckligt mycket av rätt sorts additiv (kemiska tillsatser) för att passa just

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer