Legend 2 Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Legend 2 Bruksanvisning"

Transkript

1 Legend 2 Bruksanvisning

2 Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon AS. Detta sker i Lillehammer i moderna lokaler med högteknologisk utrustning. Tack vare att tillverkningen sker i Lillehammer har vi goda möjligheter att påverka utformningen av rullstolsmodellerna. Vi är mycket intresserade av att få ta del av dina synpunkter på rullstolen. På så sätt kan vi få en ännu bättre produkt. Vi rekommenderar, för din egen säkerhet och för att du ska kunna utnyttja möjligheterna med din nya rullstol, att du noga läser igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda rullstolen. Kort om Handicare Legend 2 Legend 2 är utvecklad i samarbete med marknaden. Resultatet är en unik rullstol med hög komfort och goda rullegenskaper. Med en totalbredd på sitsbredden + 18 cm ger rullstolen god framkomlighet genom både smala dörröppningar och i trånga utrymmen. Legend 2 är enkel att ta med i bil och att transportera på andra sätt, standardstolen väger endast totalt 17 kg inklusive arm- och benstöd, och hopfälld är den endast 28 cm bred. Legend 2 kan enkelt anpassas efter varje enskild brukare. Justeringsmöjligheterna är många, och anpassningarna kräver minimal användning av verktyg samt minimalt utbyte av delar. Måttskalor på alla justeringspunkter förenklar anpassningen och ger ett exakt resultat. På ett par minuter kan du exempelvis reglera höjd och tyngdpunkt med 25 drivhjulspositioner. Den här bruksanvisningen tillhör Handicare Legend 2 med serienummer: Rullstolen är kontrollerad och godkänd den : av : Handicare produksjon AS Serviceboks 2626 Lillehammer Norway 2

3 Innehåll Inledning...2 Innehåll...3 Rullstolens delar...4 Montering och transport...5 Användning av rullstolen...6 Inställning av stolen...12 Höftbälte montering...23 Säkerhetsföreskrifter...24 Säkerhet i fordon...25 Underhåll...28 Tekniska data...31 Märkning...33 Tillbehör...34 Garanti

4 Rullstolens delar För att du lättare ska kunna läsa och förstå den här bruksanvisningen är det viktigt att du känner till de vanligaste beteckningarna som vi använder för rullstolens olika delar. Titta på den här bilden och leta samtidigt reda på de aktuella delarna på rullstolen. Utrustningen på din stol kan variera något från rullstolen som visas på bilden nedan. Ryggstöd med klädsel Körhandtag Armstöd Klädskydd Sits Drivhjul Drivring Benstöd Ram Broms Drivhjulsblock Länkhjulets lagerhus Fotplatta Länkhjulsgaffel Länkhjul Bild 1 4

5 Montering Bild 2 Montering och transport Som standard levereras rullstolen komplett. Det enda du själv måste göra är att fälla ut stolen och eventuellt sätta på benstöden, samt montera tippskydden. Monteringsanvisning finns med tippskydden. Fälla ut rullstolen Bild 3 Du fäller ut rullstolen genom att med handflatorna trycka ned sitsen vid dess rör. Bild 2 Obs! Ta inte tag i rören, eftersom du kan klämma dig. Lägg sittdynan (tillbehör) på plats och se till att den ligger som den ska på sitsen. Fälla ihop rullstolen Bild 4 Ta ur sittdynan (tillbehör) och fäll upp fotplattorna eller ta av benstöden innan du fäller ihop rullstolen. Bild 3 Ta tag i sittklädseln och lyft rakt upp. Nu fälls stolen ihop. Se till att ryggklädseln fälls ihop bakåt. Bild 4 MB3150-S 5

6 Snabbkoppling Bild 5 Rullstolen levereras med snabbkoppling på drivhjulen. Tryck in knappen mitt på drivhjulet när du vill ta av eller sätta på hjulet. Användning av rullstolen Obs! Kontrollera att hjulet sitter fast ordentligt. Det gör du genom att se till att knappen snäpper till och sticker ut ca 5 mm när snabbkopplingsaxeln är helt inne i hylsan (mutterstycket). Bild 5 Reglerbara körhandtag Bild 6 Du ställer in körhandtaget genom att lossa låsspaken samtidigt som du skjuter upp eller ned körhandtaget till önskad höjd. Dra åt låsspaken igen. Du kan ta bort handtaget helt genom att lossa låsspaken, trycka in fjädertappen (6A) och sedan dra upp körhandtaget. A Bild 6 Armstöd, ta av och sätta på Bild 7 Du kan ta bort armstödet genom att lyfta det rakt upp. Bild 7 6

7 Användning av rullstolen Svänga ut/sätta på/ta av benstöden Bild 8 och 9 Benstöden är ut- och insvängbara samt avtagbara för enklare förflyttning. Benstöden kan frigöras genom att du vrider spaken (8A) inåt eller utåt, så att benstöden kan svängas ut eller in. A Bild 8 När benstöden har svängts åt sidan kan de lyftas rakt upp och tas av helt om så önskas. Om du sedan vill sätta på dem igen upprepar du proceduren i motsatt ordningsföljd. Spaken låses igen automatiskt. Bild 9 7

8 Användning av rullstolen Helt fotstöd (standard på XLstolarna) Bild 10 Fotplattan kan delas i två delar och fällas upp vid transport. Se till att fotplattorna går i lås när du fäller ner dem. Fotplattorna spärras enkelt genom att fälla ner dem vinkelrätt mot varandra (se bild 10). Svänga ut/sätta på/ta av benstöden (Helt fotstöd) Bild 11 och 12 Benstöden är ut- och insvängbara samt avtagbara för enklare förflyttning. Benstöden kan frigöras genom att du vrider spaken (11A) inåt eller utåt, så att benstöden kan svängas ut eller in. Bild 10 A Frigörningspakens position kan ändras om du vill göra det enklare att få grepp om den. Håll i frigörningsspakens nedre del samtidigt som du lyfter spaken. Vrid spaken till önskad position och släpp. Bild 11 När benstöden har svängts åt sidan kan de lyftas rakt upp och tas av helt om så önskas. Om du sedan vill sätta på dem igen upprepar du proceduren i motsatt ordningsföljd. Spaken låses igen automatiskt. Bild 12 8

9 Användning av bromsarna Bild 13 Parkeringsbromsen skjuts framåt och nedåt när bromsen ska låsa hjulen. Användning av rullstolen Parkeringsbromsen är endast konstruerad för att hålla rullstolen på plats när den står stilla. Den får under inga omständigheter användas som körbroms (färdbroms). Tippskydd/Tramprör Bild 14 Tippskyddet fälls ned genom att du drar ut det samtidigt som du vrider ned det. Tippskyddet är standardjusterat med frigång ned till underlaget, vilket gör det möjligt för användaren att ta sig över dörrtrösklar och liknande. Bild 13 Trampröret är tillgängligt oavsett om tippskyddet är uppfällt eller nedfällt. Bild 14 9

10 Förflyttning i och ur stolen Bild 15, 16 och 17 Lås bromsarna Sväng eventuellt ut benstöden Sätt dig långt fram i stolen innan du flyttar dig till en annan stol, säng eller liknande. Användning av rullstolen Bild 15 Bild 16 Bild 17 10

11 Komma över hinder, trappor Bild 18 och 19 Om rullstolen ska lyftas uppför/nedför trappor och användaren sitter i stolen, bör de rekommenderade lyftpunkterna användas. Dessa är markerade på rullstolen. Lyftpunkterna är körhandtagen och benstöden. Användning av rullstolen Bild 18 Lyft inte rullstolen i armstöden! Obs! Om rullstolen har reglerbara körhandtag måste du se till att dessa är låsta innan du lyfter. För att ledsagarna ska få en bättre lyftställning kan de eventuellt lyfta på varsin sida av stolen. Komma över hinder, trottoarkanter Bild 20 Fäll upp tippskyddet när rullstolen ska köras över trottoarkanter eller liknande. Sätt sedan en fot på trampröret samtidigt som du styr med körhandtagen. Bild 19 Brant terräng Vid ofta förekommande körning i kuperad terräng rekommenderar vi att en egen broms för eventuell ledsagare monteras (så kallad vårdarbroms). Bild 20 11

12 Inställning av stolen Legend 2 har måttskalor som hjälper dig att göra exakta justeringar för stolen För följande justeringar hittar du olika måttskalor som hjälper dig att göra snabba och exakta justeringar: Sitthöjd bak Sidan 12 och 14 Skalan anger sitthöjd i enlighet med drivhjulens storlek Tyngdpunkt Sidan 16 Måttskalan går från 1 till 5, där 1 är den mest tippsäkra positionen Sitthöjd fram Sidan 12, 14 och 17 Stegvis skala från 1 till 9 för att säkerställa att båda länkhjulen får samma inställning Länkhjulets vinkel (castervinkel) Sidan 17 Stegvis skala för att säkerställa att båda länkhjulen får samma inställning Rygghöjd Sidan 18 Skalan visar rygghöjden från 35 cm till 45 cm Ryggvinkel Sidan 18 Skalan anger ryggvinkel från -5 till 16 Tippskydd Sidan 22 Måttskalan, från 1 till 5, underlättar justeringen av tippskyddet, så att det stämmer överens med drivhjulspositionen. Benstödslängd Sidan 20 Stegvis skala från 1 till 9 för att säkerställa att båda benstöden får samma inställning Armstödshöjd Sidan 22 Skalan visar avståndet från sitsen till armstödets övre del. Från 18 cm till 24 cm för standardarmstöd och från 22 cm till 29 cm för höga armstöd. 12

13 Justering av sitthöjden Sitthöjden kan enkelt justeras. Du kan också ändra vinkel på sitsen genom att ha olika sitthöjd fram och bak. Genom att ändra sittvinkeln kan du uppnå bättre stabilitet och högre sittkomfort. De olika sätten som sitthöjden kan justeras på påverkar även rullstolens framkomlighet och rullegenskaper. Inställning av stolen Justering av den bakre sitthöjden Bild 21 och 22 Den bakre sitthöjden kan justeras med metoderna som beskrivs nedan. Bild 21 Flytta hjulfästena uppåt eller nedåt Genom att flytta hjulfästena uppåt sänker du sitthöjden. Genom att flytta hjulfästena nedåt höjer du sitthöjden, se sidan 15. Byte till större eller mindre drivhjul Med ett större drivhjul höjs sitthöjden, medan ett mindre drivhjul sänker sitthöjden. I tabellen på sidan 31 visas vilka sitthöjder du kan ställa in genom att byta till en annan drivhjulsstorlek. Bild 22 Justering av den främre sitthöjden Bild 22 och 22 Den främre sitthöjden kan du justera med hjälp av metoderna nedan Flytta länkhjulets lagerhus uppåt eller nedåt (se sidan 17). Genom att flytta lagerhuset uppåt sänker du sitthöjden, och när du flyttar lagerhuset nedåt höjer du sitthöjden. 13

14 Inställning av stolen Flytta länkhjulet till en högre eller lägre position i länkhjulsgaffeln Genom att flytta länkhjulet till en högre position i länkhjulsgaffeln (23A), sänker du sitthöjden och när du flyttar länkhjulet till en lägre position höjer du sitthöjden. Byte till större eller mindre länkhjul Med ett mindre länkhjul sänks sitthöjden, medan ett större länkhjul höjer sitthöjden. Vid byte av länkhjul ger ett mindre länkhjul mindre svängradie, vilket därmed ökar framkomligheten i trånga utrymmen. Det ger också större plats för benen. Ett större länkhjul ökar svängradien, men samtidigt ger det bättre framkomlighet och komfort på ojämna underlag. Byte till längre eller kortare länkhjulsgaffel En kortare länkhjulsgaffel sänker sitthöjden, ger mindre svängradie, och ökar därmed framkomligheten i trånga utrymmen samt ger även större utrymmen för benen. En längre länkhjulsgaffel höjer sitthöjden, samtidigt som den ger dig möjlighet att byta till flera alternativa länkhjul. I tabellen på sidan 31 visas vilka sitthöjder du kan ställa in genom att använda metoderna ovan. Obs! Kom ihåg att justera vinkeln på länkhjulsinfästningen (castervinkeln) när du har ändrat sitthöjden samt att kontrollera/justera bromsarnas funktion när du har justerat den bakre sitthöjden. Länkhjulets lagerhus Länkhjul Bild 23 Länkhjulsgaffel A 14

15 Inställning av stolen Inställning av den bakre sitthöjden Bild 24 och 25 På stolramen finns en måttskala (25A) som visar sitthöjden i förhållande till drivhjulets storlek. Ta av drivhjulet Lossa muttern (25B) med en 27 mm fast nyckel och skruva ur den så långt det går Dra det inre och yttre hjulfästet från varandra något Justera hjulfästena stegvis uppåt eller nedåt enligt skalan Tryck ihop det inre och det yttre hjulfästet Obs! Det är viktigt att se till att hjulfästenas tappar går in i ramens hål och att hylsan fälls ned i spåret innan du skruvar åt muttern Bild 24 Alternativa drivhjulsstorlekar B A Bild 25 Sitthöjder som uppnås med de olika stegen på skalan Du hittar din drivhjulsstorlek överst på skalan. I kolumnen under drivhjulsstorleken kan du se var du ska placera hjulfästena för att uppnå de olika sitthöjderna. 15

16 Inställning av stolen Inställning av tyngdpunkten (balanspunkten) Bild 26 och 27 Det går att placera drivhjulet i fem olika positioner i förhållande till tyngdpunkten. Detta visas med en skala (26A) på hjulfästena. Placering 1 står för den mest tippsäkra positionen. Lossa muttern (26B) med en 27 mm fast nyckel och skruva ur den så långt det går Justera drivhjulets hylsa framåt eller bakåt (Bild 27). Bild 26 A B Obs! Det är viktigt att se till att hjulfästenas tappar går in i ramens hål och att hylsan fälls ned i spåret innan du skruvar åt muttern Kom ihåg att justera bromsarna och tippskyddet när du har justerat sitthöjden och tyngdpunkten. Obs! Om höjden eller tyngdpunkten ändras bör du börja med att justera drivhjulen och därefter länkhjulens höjd och vinkel. Bild 27 16

17 Inställning av den främre sitthöjden Bild 28, 29 och 30 Om du ställer in rullstolens höjd bör du reglera höjden på länkhjulen innan du reglerar vinkeln. Vid både höjd- och vinkelreglering av länkhjulen har du en skala som hjälper dig, så att båda länkhjulen får samma inställning. Inställning av stolen Inställning av länkhjulens höjd Bild 29 Länkhjulet har en skala från 1-9 som hjälper dig så att båda länkhjulen får samma höjd. Lossa skruven (29A) Justera till önskad höjd, se skala (29B) Dra åt skruven Bild 28 B A Inställning av länkhjulets vinkel (castervinkel) Bild 30 Lossa skruven (30A) något Lossa skruven (30B) Sätt in insexnyckeln i kopplingsringen (30C) och vrid till önskad vinkel, se skalan Dra åt skruven (30B). Skruvtätning, till exempel Blå Locktite nr 243, kan användas. Dra åt skruven (30A) Bild 29 B C A Vid korrekt vinkel på länkhjulet står lagerhuset i vertikal position (90 ) mot underlaget. Denna vinkel får du genom att bilda en rät vinkel mot lagerhuset/golvet. Vattenpass till lagerhuset för korrekt vinkel finns som tillbehör (se sidan 34). Bild 30 17

18 Inställning av stolen Justering av rygghöjd Bild 31 För att komma åt ryggröret när du ska justera rygghöjden öppnar du luckan (C) i ryggklädseln. Du hittar en måttskala (31A) som visar rygghöjden. För att du lättare ska kunna komma åt ryggröret kan du lyfta upp körhandtaget. Du kan utföra justeringen medan brukaren sitter i stolen, och du behöver inte heller ta bort drivhjulen för att justera rygghöjden. A B C Lossa skruven i ryggröret (31B) Justera till önskad rygghöjd, se måttskalan Skruva åt skruven igen Bild 31 Justering av ryggvinkel Bild 32 och 33 Ryggvinkeln kan justeras från - 5 till 15, med 5 intervaller på 5. På ryggstödets fästkonsol finns en skala för ryggvinkeln (33A). Du kan utföra justeringen medan brukaren sitter i stolen, och du behöver heller inte ta bort drivhjulen för att justera ryggvinkeln. Lossa skruven (33B) ca 5 mm Dra ut låsringen (33C), justera ryggvinkeln och släpp låsringen vid önskad vinkel Skruva åt skruven (33B) Bild 32 A B C Bild 33 18

19 Justering av ryggens kurvatur Bild 34 Inställning av stolen Rullstolens ryggstöd är polstrat och du kan anpassa dess kurvatur för att få behaglig sittkomfort och god stabilitet. Brukaren ska sitta i stolen när du reglerar ryggstödets kurvatur. Genom att lossa på ryggklädseln kommer du åt kardborrebanden. Med dessa band kan du justera ryggstödets kurvatur och på så sätt uppnå maximal komfort och maximalt stöd. Bild 34 Inställning av bromsarna Bild 35 och 36 Som standard levereras rullstolen med bromsar som är anpassad efter den mittersta drivhjulspositionen. För att flytta bromsen lossar du skruven (35A) som finns på ramens insida på stolens främre del. Flytta hela bromsen i spåret till önskad position. Rätt avstånd mellan bromsklossen och hjulet (36A) är cirka 2,5 cm. Bromsarna som levereras med stolen behöver normalt inte justeras. Bild 35 A A Bild 36 19

20 Justera sittdjup Bild 40, 41 och 42 Inställning av stolen Du kan justera sitsens djup med hjälp av sitsförlängaren (41A). Sitsförlängare på 3 och 6 cm medföljer stolen. Om stolen är utrustad med en sitsförlängare följer en ändavslutning (41B) med i stället för den ena sitsförlängaren. I tabellen på sidan 31 kan du se vilka sittdjup du kan ställa in på din stol. A Förlänga sitsen: Skruva ur skruven (40A). Ta bort ändavslutningen eller sitsförlängaren vid sitsrörets främre kant. Lossa överlappande kardborreband på sitstyget och dra sittklädseln framåt (42A). Lägg i plaströret (3C) i sitsröret som finns i vecket på sitstyget. Montera sitsförlängaren (41A). Bild 40 B Sätt i skruvarna (40A) och dra åt. Förkorta sitsen: Skruva ur skruven (40A). Ta bort eventuell sitsförlängare vid sitsrörets främre kant. Lossa överlappande kardborreband på sitstyget och dra tillbaka tyget mot ryggstödet (42A). Sätt i skruvarna (40A) och dra åt. Bild 41 C A A Bild 42 21

21 Inställning av stolen Justering av armstödshöjd Bild 43 När du ska justera höjden på armstödet börjar du med att lossa skruven (43A). Höj eller sänk armstödet till önskad position. Läs av skalan (43B) så att du får samma höjd på båda armstöden. Skalan visar antal centimeter från sitsen till armstödets översta del. Skruva åt skruven igen. När du har justerat armstödet till önskad position kan du flytta klädskyddet för att undvika öppningar mot hjulet. Lossa skruven (43C) och för klädskyddet uppåt eller nedåt. Skruva åt skruven igen. Klädskyddet kan inte justeras på Legend 2 i sb 54-6 B Figur 43 A C Justering av djupet på armstöden Figur 44 Justera djupet på armstöden genom att flytta dem framåt eller bakåt. Lossa skruven(44a) med en 10 mm fast nyckel. Flytta armstödsplattorna till önskad position genom att dra dem framåt/ bakåt, dra åt skruvarna. A Figur 44 22

22 Höftbälte montering Montering av höftbälte (tillbehör) Bild 45, 46 och 47 Skruva ut skruvarna (45A). Använd en 4mm insexnyckel. A Figur 45 Placera hållaren enligt bild 2. Sätt i de skruvar som du lossat enligt förra punkten eller använd skurvarna som följer med hållaren för säkerhetsbältet (höftbältet). Figur 46 Trä bältet genom spåren i hållaren Figur 47 23

23 Säkerhetsföreskrifter Stå inte på fotplattorna och belasta dem inte för mycket. En rullstol bör betraktas som ett substitut för gångfunktionen. Användare får således färdas bland fotgängare, men inte på vägar eller trafikerade gator. Se till att du står på ett så stabilt och jämnt underlag som möjligt när du ska förflytta dig ur stolen. Se också till att bromsen är i den låsta positionen, så att stolen inte flyttar sig oavsiktligt. Maximal användarvikt för Legend 2 är 135 kg. Du bör kontrollera stolen regelbundet för att försäkra dig om att alla skruvar, bultar och andra fästanordningar är ordentligt åtdragna. Stolen bör inte användas som sittplats i motorfordon. Se alltid till att tippskyddet är nedfällt när stolen används. När benstödsöverdelen avlägsnas från rullstolen ska medföljande skyddskåpa anbringas på benstödshållaren för att undvika skador på brukaren. Om modifikationer utförs på stolen, exempelvis om drivhjulen eller länkhjulen flyttas, rygghöjden justeras o.s.v. påverkas stolens köregenskaper, balans och tippunkt. Var särskilt försiktig när stolen används igen efter dessa justeringar. Vi rekommenderar att medhjälpare hjälper till vid förflyttning i och ur stolen. Se till att inte kläder, bagage och andra lösa föremål fastnar i hjulens ekrar. Var uppmärksam på eventuell klämrisk, undvik att fastna med fingrarna mellan klädskyddet och hjulet, samt mellan hjulet och bromsen. Om stolens front måste höjas under körning för att komma över ett hinder bör du aldrig göra det genom att trycka ned körhandtagen. Tryck ned trampröret samtidigt som du trycker ned körhandtagen med lagom kraft. Om man sitter länge i en rullstol ökar risken för trycksår. Om hög risk för trycksår föreligger rekommenderar vi att du använder en speciell sittdyna som ska motverka detta. 24

24 Legend 2 som passagerarsäte i fordon Om möjligt ska rullstolsbrukaren förflyttas till fordonets passagerarsäte och använda fordonets säkerhetsbälte. Rullstolen kan användas som passagerarsäte i fordon. Rullstolen är testad enligt ISO När rullstolen används som passagerarsäte ska den stå i färdrinktningen med länkhjulen framåt. Rullstolen ska fästas med fästsystem som den är testad med; Unwin WWR/ATF/K/R Brukarinfästning: QIR/3H/ATF/FA/WH Systemet är ett 4-punkts fästsystem. Systemet är ett totalsystem som fäster både rullstol och brukare i fordonet. Systemet kräver montering av fästskenor i fordonet. Legend 2 har utmärkt fyra fästpunkter (bild 48) som ska användas för fastsättning i fordon: Bakre rör på sidoramen, över drivhjulsblocken Främre rör på sidoramen, över länkhjulsinfästningen Säkerhet i fordon Observera! Om man använder Legend 2 som passagerarsäte i fordon, ska det användas ett nackstöd utan länk för djupjustering eller andra länkarmar på nackstödet. Bild 48 Observera! Handicare frånsäger sig allt ansvar om Legend 2 används som passagerarsäte i fordon med andra fästsystem än det som är beskrivet här ovanför. 25

25 Säkerhet i fordon Fäste av säkerhetsbälte.: Magbältet ska fästas så brett som möjligt inom en vinkel på 30º till 75º. Bröstbälet fästes över skuldrorna och bröstet. Säkerhetsbältet fästes så tätt som möjligt mot kroppen och bältet får inte vara vridet. Se till att säkerhetsbältet inte hålles ifrån kroppen av rullstolens delar, ge särskilt akt på rullstolens armstöd och hjul. För rätt placering se bild 49. Rullstolen får inte vara bakåttiltat när den används som passagerarsäte i fordon. Bild 49 Se till att säkerhetsbältet inte hålles ifrån kroppen av rullstolens delar, ge särskilt akt på rullstolens armstöd och hjul. OBSERVERA a) Om möjligt ska rullstolen placeras framåtvänt i fordonet och säkras enligt instruktioner från fäststystemets producent. b) Denna rullstol har godkänts för bruk i fordon och har uppfyllt kraven för framåtvänd transport och frontalkollision. Rullstolen är inte testad för andra placeringar i fordon. c) Rullstolen är dynamiskt testad i framåtvänd position med brukare fastsatt med både mag- och bröstbälte (3-punktsbälte). d) Både mag- och bröstbälte bör användas för att reducera möjligheten till huvud- och bröstskador genom sammanstötning med delar i bilen. 26

26 Säkerhet i fordon e) För att reducera möjliga skador på rullstolsbrukaren, måste bord som är monterade på rullstolen och som inte är kraschtestade: avlägsnas och säkras separat i fordonet eller säkras till rullstolen, men placerat med en energiabsorberande polstring mellan bodet och brukaren f) När det är möjligt, ska annat tillbehör till rullstolen antingen säkras till rullstolen eller avlägsnas från rullstolen och säkras i fordonet vid transport. Så att inga delar lossnar och medför skada på brukaren vid en kollision. g) Sidostöd och positioneringstillbehör får inte ses som säkerhetsutrustning/säkerhetsbälte im det inte är märkt enligt kraven i ISO XX. h) Rullstolen måste inspekteras av en representant för producentetn innan den får tas i bruk igen, om den varit delaktig i någon som helst forma av kolllision. i) Det får inte göras ändringar eller utbyten av fästpunkter/bilfästen på rullstolen eller på ramdelar utan att producenten har medgivit detta. j) Elektriska rullstolar ska ha gel-fyllda batterier om de skall transporteras i fordon. 27

27 Underhåll Underhåll som tas upp i det här avsnittet kan utföras av användaren. Underhållsarbete utöver detta bör utföras av kvalificerad personal från leverantören, din kommun eller hjälpmedelscentralen. Vänd dig till den regionala hjälpmedelscentralen om du vill ha information om reparationer eller service. Rengöring av ramen Ramen bör regelbundet rengöras med milt såpvatten. Du kan använda avfettningsmedel om ramen är mycket smutsig. Ramen kan eventuellt spolas av med en högtrycksspolare. Försök då att undvika att rikta spolen direkt mot kullagren. Torka av rullstolen ordentligt när den har tvättats och när du har varit ute med den i regn. Om du använder avfettningsmedel bör du smörja de rörliga delarna igen. Rengöring av sits- och ryggöverdrag Sitsklädsel, ryggklädsel och ryggöverdrag kan maskintvättas i 60 C. Se tvättanvisningarna för de olika materialen. Situationer som kan orsaka skada på rullstolen Stolen bör inte användas i temperaturer under -35 C eller över 60 C. Inga krav på luftfuktighet eller lufttryck måste uppfyllas. Vid förvaring ställs inga krav utöver detta. Skruvar och muttrar Skruvar och muttrar kan lossna något med tiden. Kom därför ihåg att kontrollera, och eventuellt efterjustera, dessa med jämna mellanrum. Skruvtätning, till exempel Blå Locktite nr 243, kan användas. Om låsmuttrar har demonterats förlorar de viss del av de låsande egenskaperna och bör bytas ut. Drivhjul Drivhjulen är utrustade med ekrar. Dessa bör efterjusteras minst en gång om året. Vänd dig till en lokal cykelhandlare eller till närmaste hjälpmedelscentral. Snabbkoppling på hjulen Snabbkopplingen på drivhjulen kräver regelbunden tillsyn. Du bör kontrollera att låskulorna fungerar tillfredsställande, och med jämna mellanrum rengöra och smörja utlösarbulten och låskulorna med olja. 28

28 Rekommenderat lufttryck Underhåll Stolen levereras som standard med luftpumpade däck men punkteringsfria finns som tillval. Leta reda på markeringen med storlek på drivhjulet/länkhjulet, och avläs därefter maximalt rekommenderat lufttryck i tabellen. Observera att med ett högt lufttryck rullar stolen lättare, medan ett lägre lufttryck ger mer fjädring. För bästa möjliga köregenskaper bör lufttrycket kontrolleras regelbundet. kpa Bar PSI Drivhjul luft 350 3,5 50 Drivhjul högtryck 630 6,3 90 Länkhjul 6 luft 250 2,5 35 Länkhjul 8 luft 250 2,5 36 Verktyg för service och underhåll av rullstolen Justering av: Verktyg: Justering av: Bromsar Insexnyckel 4 mm Rygghöjd Insexnyckel 4 mm Benstödslängd Insexnyckel 5 mm Ryggvinkel Insexnyckel 4 mm Fotplattor Insexnyckel 5 mm Sittdjup Insexnyckel 3 mm Tippskydd Insexnyckel 4 mm Fast nyckel 10 mm Sitthöjd fram Drivhjulsplac. Insexnyckel 5 mm Fast nyckel 27 mm Armstödshöjd Insexnyckel 4 mm Castervinkel Insexnyckel 5 mm Kontroll efter sex månader och därefter en gång varje år Kontrollera att bromsen fungerar ordentligt. Justera om så behövs. Kontrollera att däcken är hela och att de inte har några skador på sidorna. Se till att stolen är ren och att alla rörliga delar fungerar. Kontrollera framgaffeln på eventuellt glapp. Justera om så behövs. Axeln ska kunna röra sig fritt runt den egna axeln, men det ska inte finnas något glapp uppåt eller nedåt. Kontrollera och justera eventuellt skruvförbindelser. Reparationer Utöver mindre lackreparationer, byte av däck, slangar och inställning av bromsar måste alla reparationer utföras av kvalificerad personal från leverantören, din kommun eller hjälpmedelscentralen. Vänd dig till hjälpmedelscentralen om du vill ha information om reparation eller service. 29

29 Underhåll Byte av luftfyllda däck Bild 50 Luftfyllda däck är standard B Demontering av däck Ta av hjulet, släpp ut luften genom att hålla in den lilla tappen i ventilen eller genom att skruva av ventilen. Se till att kanten på däcket ligger väl nedsänkt i fälgens invändiga fördjupning (50A). Bänd över däckkanten över fälgkanten. Använd en speciell däckavtagare (50B) om det behövs. Se till att inte slangen kommer i kläm mellan avtagaren och fälgkanten. Bild 50 A C Montering av däck Lägg in slangen i det nya däcket och applicera friktionsnedsättande medel (däckmonteringsmedel eller såpa) på kanten av däcket (50C). Se till att kanten på däcket läggs ned ordentligt i fälgens fördjupning på ena sidan. Bänd däcket över kanten. Se till att slangen inte kommer i kläm. Fyll däcket tills rätt lufttryck uppnås och montera hjulet på stolen. 30

30 Tekniska data och mått Tekniska data Rullstolen levereras som standard med flera olika sitthöjder och sitsbredder. Vilken höjd som passar användaren bäst beror på hans/hennes längd och hur stolen ska köras. Rådfråga leverantören eller personal på närmaste hjälpmedelscentral om du är osäker på om du har fått rätt höjd och bredd. (Måtten är angivna i centimeter om inget annat anges.) Sitsbredd 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 och 60 Sitsdjup Standard Lång Sittklädsel tillbaka (-3 cm) 42 Sittklädsel tillbaka (-3 cm) 42 Sitsförlängare (3 cm) 48 Sitsförlängare (3 cm) 45 Sitsförlängare (6 cm) 51 Sitsförlängare (6 cm) Sitthöjd fram = ej möjlig placering Gaffel mm Hjul tum/mm Hålpositioner i länkhjulsgaffeln / ,5-41, /125 38,5-44,5 6 cm / ,5-44, /125 41,5-47, ,5-44, / ,5-47, hålet / ,5-47, /125 44,5-50, ,5-47, / ,5-50, ,5-47, /200 47,5-53, Sitthöjd bak Drivhjul Sitthöjd bak Rygghöjd Armstödhöjd Standardarmstöd Högt armstöd

31 Tekniska data Totalhöjd 75-93, Standard 84 Totalbredd Sitsbredd + 18 Bredd hopfälld 28 Totallängd , Standard 97 Stolens vikt Maximal brukarvikt 17 kg inklusive arm- och benstöd. I sittbredd 42 cm 140 kg (Sitsbredd 54, 57 och 60: 160 kg) Rullstolen och de flesta ingående delarna är tillverkade av en specialbehandlad aluminium. Rygg- och sittklädseln är flamsäker. Fram- och drivhjul kan levereras med kompakta alternativt luftfyllda däck. Avfallshantering Avfall från emballage, delar till rullstolen samt själva rullstolen kan behandlas som vanligt avfall. Rullstolens huvudsakliga beståndsdel är aluminium, som har goda smältegenskaper. Plast och kartong från emballaget kan återvinnas. 32

32 Märkning Produktnamn Modell Sittbredd Sittdjup Maximal brukarvikt Serienummer CE-märkning Produktionsåroch månad Markering för lyftpunkter Stigningsvinkel 33

33 Tillbehör

34 Tillbehör Drivhjul och drivhjulsinfästning Drivhjulsinfästning med Imperadrivhjulsfäste (ger möjlighet att justera cambervinkeln) Amputationsblock Drivhjul med olika dimensioner och däck- kompakt, högtryck och luft Spiderwheel 1 Enhandsdrift 5 Friktionsdrivring Friktionsöverdrag Ekerskydd Vårdarbroms Snabbkoppling för nedsatt handfunktion (Tetra quickerelease) Länkhjul och länkhjulsinfästning Länkhjul med olika dimensioner och däck kompakt och luft Framgafflar i olika storlekar Vattenpass för castervinkel 6 Bromsar Broms, dra för att låsa med lång spak Bromsspaksförlängare Benstöd Benstöd, vinkelställbara 7 Fotplatta, djupställbar 8 Amputationsstöd 9 10 Komfortrygg Smartsit 11 Vinklat körhandtag Körbygel 12 Körbygel för nackstöd 13 Nackstöd 14 Armstöd och klädskydd Armstöd långt, standardhöjd Armstöd kort, standardhöjd Armstöd långt, högt Armstöd kort, högt Hemiplegiarmstöd 22 Klädskydd Diverse tillbehör Pump, elektrisk 19 Kryckkäppshållare Bord 21 Sittdyna 15 Sittdyna Smartsit Basic 16 Sittdyna Smartsit Comfort 17 Höftbälte 18 Fäste för höftbälte Ryggsäck Sitsväska Tippskydd, svängs fram med benet 20 Monteringsanvisningar medföljer tillbehören. Kontakta din närmaste Handicareavdelning (se sidan 35) om du vill ha information om tillbehör och reservdelar. Rygg 35

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2.

Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Picanto instruktionsbok Så här hittar du rätt sida i boken. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida).. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås så

Läs mer

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNEHÅLL Innehåll INNEHÅLL Innehåll... 2 INLEDNING Bäste kund... 3 Färd

Läs mer

PICANTO INSTRUKTIONSBOK

PICANTO INSTRUKTIONSBOK PICANTO INSTRUKTIONSBOK Så här hittar du rätt sida i boken 1. I det alfabetiska registret letar du fram vad du vill läsa om. (Registret börjar på nästa sida). 2. Om du t ex vill läsa om Barnsäkra dörrlås

Läs mer

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska

Bruksanvisning Rider 15V2. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska Bruksanvisning Rider 15V2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Svenska INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning för Rider 15V2 Introduktion... 2 Färd och transport

Läs mer

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION

VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION VOLVO INSTRUKTIONSBOK V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2006 Bäste Volvoägare Vi hoppas Du kommer att få glädje av många års körning i Din Volvo. Bilen är konstruerad för Din och Dina passagerares säkerhet

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10

Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Liko Originalsele, mod. 10, 11 Nallesele Låg, mod. 10 Bruksanvisning Svenska 7SV160165-05 Originalsele Nallesele Låg Produktbeskrivning Liko Originalsele är en basmodell som är konstruerad för att anpassa

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg

Arbete med motorsåg. Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg H U S Q V A R N A P E R F O R M A N C E S E R I E S Arbete med motorsåg Manual för en säker och effektiv användning av motorsåg Varför har Husqvarna gjort en bokom sågteknik? Vår ambition är att erbjuda

Läs mer

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter

CARENDO. Bruksanvisning och skötselföreskrifter CARENDO Bruksanvisning och skötselföreskrifter 04.CC.01/6SE Oktober 2007 ARJO Hospital Equipment AB 2007 ARJO-produkterna är patenterade eller patentsökta. Patentinformationen kan på begäran erhållas från

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Armbike 12 Armbike 16. Armbike 20 Armbike 28

Armbike 12 Armbike 16. Armbike 20 Armbike 28 Armbike Armbike Armbike 0 Armbike 8 Armbike kit Cykel till rullstolen INNEHÅLL Sid Avsedd Användning Beskrivning cyklarna Armbike Armbike Armbike 0 Armbike 8 Teknisk beskrivning Garanti Rätt användning

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA

FÖRBEREDELSER. Läs före användning. GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD NYTTOSÖMMAR. Läs när ytterligare information behövs. BILAGA Läs före användning. FÖRBEREDELSER GRUNDLÄGGANDE SÖMNAD Läs när ytterligare information behövs. NYTTOSÖMMAR BILAGA Datorstyrd symaskin Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Läs dessa säkerhetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Quicke dimension. There s no limit

Quicke dimension. There s no limit Quicke dimension There s no limit se Quicke Dimension ARBETAR SOM INGEN ANNAN Hur lämnar man konkurrenterna långt bakom sig? Tillverka en lastarserie som är smartare. Ge användare innovativa tekniska lösningar.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Upp och stå. funktion och användning av uppresningshjälpmedel

Upp och stå. funktion och användning av uppresningshjälpmedel Upp och stå funktion och användning av uppresningshjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kicki Reifeldt, HI URN:NBN:se:hi-2012-12312-pdf (pdf) Artikelnummer: 12312-pdf Publikationen är

Läs mer

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder

Tillgång till naturen för människor med funktionshinder RAPPORT 2 2005 Tillgång till naturen för människor med funktionshinder Ylva Lundell Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Ylva Lundell Projektledare Gunnar Nordanstig Projektgrupp De Handikappades Riksförbund

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M10-IT Användarhandbok SV IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Innehåll Innan du använder enheten Introduktion...3 Viktig säkerhetsinformation...4 1. Översikt...6 2. Förberedelse...10

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING

LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR KÄHRS TRÄGOLV 1 2014-05 SE LÄGGNINGSANVISNINGAR KÄHRS TRÄGOLV MED WOODLOC 5S OCH TILLBEHÖR FLYTANDE LÄGGNING AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31

Läs mer

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176.

09R:03. Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. 09R:03 Dags att se över din lekplats. En handledning för bra underhåll och säkerhet i enlighet med Svensk och Europeisk Standard EN 1176. STANDARD gemensam för alla Från och med 1999 gäller en ny standard

Läs mer

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05

Dags att se över. Lek och friytor. I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Dags att se över Lek och friytor I enlighet med Svensk Standard EN 1176-1177 2006-05 Nya standard Från och med 1 januari 1999 har vi en ny standard för lekredskap. Standarden är mycket omfattande och kräver

Läs mer