Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3"

Transkript

1 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung. 1

2 Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 2 Med den här informationen är du på den säkra sidan 3 4 Vad bör du tänka på avseende bowlinganläggningar med 3 kägelresningsmaskiner? 4.1 Svepet Kägelhjul Kägelhiss Kägelfördelnings- och kägeluppställningssystem Klotretur Arbetsplatser och tillträdesvägar Klotlyft 13 5 Hur använder man en bumper på ett säkert sätt? 15 6 Vad ska man alltid beakta? Utbildning av personalen Skötsel av banor Arbete med kägelresningsmaskinen Val av skyddsanordningar Krav på skyddsanordningar Störningar i energiförsörjningen Bullerskydd Märkning, information, hänvisningar Kontroller 20 7 Ordlista 21 Bilaga 1 Vad måste jag tänka på innan jag köper en 22 kägelresningsmaskin och innan jag tar den i drift? Bilaga 2 Exempel på skyddsåtgärder för kägelresningsmaskiner 24 Bilaga 3 Hur ser en driftinstruktion Arbeta med kägelresningsmaskiner ut? 25 Bilaga 4 Bestämmelser och regler (svensk anpassning) 26 2

3 1 Arbetsmiljöverkets inledning Bowlingmaskiner har sett likadana ut i väldigt många år. Efter att ett antal svåra olyckor inträffat både i Europa och USA har det uppmärksammats att maskinerna inte uppfyller de minimikrav som gäller enligt den europeiska arbetsmiljölagstiftningen. I flera Europeiska länder pågår ett arbete för att uppgradera befintliga anläggningar till lagstiftningens krav. DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung, har tagit fram förlagan till denna informationsskrift som ett medel att underlätta för anläggningsägare och arbetsgivare att vidta korrekta åtgärder. Arbetsmiljöverket har låtit översätta relevanta delar av denna informationsskrift. Skriften kan ses som en vägledning för svenska hallägare och arbetsgivare vid tillämpning av relevanta svenska regler, i första hand AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning. Fortsättningen av denna skrift är en översättning från tyska och DGUV är ansvarig för innehållet. Bilaga 4 är dock anpassad till gällande svenska regler och titlar på standarder. 2 Med den här informationen är du på den säkra sidan Inom ditt företag förekommer faror och risker som du måste kunna identifiera och åtgärda. Om detta finns det bestämmelser som är giltiga för alla. Ofta har man inte formulerat de här bestämmelserna på ett vardagligt språk på grund av den rättssäkerhet som krävs. Därför frågar sig ofta den person som arbetar praktiskt med de här frågorna vilka bestämmelser som gäller för just honom, var han kan hitta dem och hur de ska tillämpas. Svaren på de här frågorna ger vi här. Här önskar vi klarlägga de åtgärder, som du behöver vidta för att vara på den säkra sidan i det dagliga arbetet. Texten är uppdelad enligt maskinernas och anordningarnas typiska arbetsförlopp. Allmänna krav på hälsa och säkerhet vid din anläggning för bowling hittar du i avsnittet Vad ska man alltid beakta?. Den här sammanställningen av enkla tips kompletteras av tillhörande information om de lagbestämmelser som gäller. I anläggningar för bowling använder man sig av olika maskiner (t.ex. kägelresningsmaskiner, klotlyftar, bumpers), vilka var och en för sig, eller som en total anläggning, ska vara märkta med CE-märket (fr.o.m. tillverkningsår 1995). Med CE- märkningen, som gäller i hela Europa, bekräftar tillverkaren att han har iakttagit alla relevanta bestämmelser vid konstruktionen och tillverkning av maskinen. För att kunna använda maskinen på ett säkert sätt är det nödvändigt att både du själv och dina medarbetare noga följer informationerna i driftinstruktionen. 4 Vad bör du tänka på avseende bowlinganläggningar med kägelresningsmaskiner? Särskilda risker kan orsakas av - Svepet - Kägelhjul - Kägelhiss - Kägelfördelnings och kägelplaceringssystem (t.ex. däck, torn, magasin), - Klotretur - Högt placerad arbetsstation och tillträdesväg - Klotlyft 3

4 4.1 Svepet Riskområde för svepet Kläm-, skär- och indragningsställen kan förekomma t.ex. - mellan svepet när det sänks ner och banan (bild 13) - vid svepets drivninganordningar (bild 14) och - mellan svepet när det rör sig och fasta konstruktionsdelar (bild 15), särskilt vid tillträdesvägar Däck Svep Bana Bild 13 Framsida av kägelresningsmaskin med oskyddat svep. Bild 14 Oskyddad kedjedrift vid svep. 4

5 Svep Grön pil = tillträdesväg Fasta konstruktionsdelar Bild 15 Oskyddade riskområden mellan ett svep i rörelse och fasta konstruktionsdelar Skyddsåtgärder svep Lämpliga skyddsåtgärder mellan svep som sänks ner och banan kan t.ex. vara - att man använder skyddsbarriärer i form av fotoceller (bild 17) - att man begränsar den effektiva energin till maximalt 150 N (t.ex. genom att begränsa motorns kraft eller att enbart sänka med en egenvikt understigande 150 N) Lämpliga skyddsåtgärder för att säkra kläm- och skärställena mellan svepet och de fasta konstruktionsdelarna är sidoskydd med tillräckliga dimensioner. (bild 16). Skydd Tillträdesväg Bild 16 Skyddade riskområden vid tillträdesvägar 5

6 Säkerhetsbarriär som utgörs av en fotocell med ljusstråle Bild 17 Säkring av riskområden på framsidan av kägelresningsmaskinen genom en säkerhetsbarriär som utgörs av en fotocell: montread cirka 35 cm över banan 4.2 Kägelhjul Riskområde kägelhjul Kägelhjulets drivelement och hjulets rörelser i förhållande till de fasta konstruktionsdelarna kan utgöra farliga indragnings-, kläm- och skärställen (bild 18). Dessutom kan det finnas ytterligare riskområden som kan nås genom kägelhjulets öppning. Röd pil = Kägelhjulets rotationsriktning Kilremmar Fasta konstruktionsdelar Kägelhjul Bild 18 Baksida på kägelresningsmaskinen med drivet kägelhjul. 6

7 Skyddsåtgärder kägelhjul Typiska skyddsåtgärder för säkring av riskområden är lämpligt dimensionerade skydd (bild 19). Fastskruvat fast skydd Öppningsbart skydd elektiskt förreglat Bild 19 Skydd av riskområden vid kägelresningsmaskinens sida 4.3 Kägelhiss Riskområde kägelhiss Kägelhissens drivelement och skopornas rörelser i förhållande till fasta konstruktionsdelar kan utgöra farliga indragnings-, kläm- och skärställen (bild 20). Bild 20 Kägelhiss med oskyddade riskområden 7

8 Skyddsåtgärder kägelhiss Typiska skyddsåtgärder för säkring av riskområden är lämpligt dimensionerade skydd (bild 21). Kägelhiss med skydd Bild 21 Kägelhiss med skydd 4.4 Kägelfördelnings- och kägelplaceringssystem (t.ex. däck, torn, magasin) Riskområde kägelfördelnings- och kägelplaceringssystem (t.ex. däck, torn, magasin) Kläm-, skär- och indragningsställen kan uppträda t.ex. mellan - rörliga och fasta konstruktionsdelar (bild 22) - det roterande tornet och fasta konstruktionsdelar i kägelresningsmaskinen (bild 23) - ett däck som körs upp och tornet - ett däck som sänks ner och banan (bild 13, 24) - drivremmar och remskivor. Arbetsplattform Bild 22 Bild sedd uppifrån av två uppställningsmaskiner med invändig arbetsplattform och talrika kläm- och skärställen på grund av rörliga konstruktionsdelar 8

9 Fördelare Torn Bild 23 Oskyddade riskområden vid området för fördelaren och tornet orsakade av rörliga delar Bild 24 Möjliga riskområden mellan rörliga och fasta konstruktionsdelar och/eller banan vid kägelresningsmaskinens framsida Skyddsåtgärder kägelfördelnings- och kägelresningssystem (t.ex. däck, torn, magasin) Typiska skyddsåtgärder för att skydda riskområden vid kägelresningsmaskinernas överdel omfattar - skydd av lämplig storlek (bild 25) - frånkoppling av alla drivningar genom elektriskt förreglade luckor (bild 26) 9

10 Skydd (galler) med elektrisk förregling Bild 25 Användning av skydd för att säkra kägelresningsmaskinens överdel. Handtag Dörrförregling (t.ex. säkerhetsbrytare kategori 2) Trappstege Dörr förreglad med den elektriska drivningen (dörr av genomskinligt material) Bild 26 Säkring av riskområden, t.ex. vid kägelresningsmaskinens övre och bakre delar, genom användning av en elektriskt förreglad dörr som bryter strömmen till drivningen. 10

11 4.5 Klotretur Riskområde klotretur Indragningssträllen kan t.ex. finnas mellan driv remmen och styrrullarna i klotetreturen (klotaccelerator) samt i området för drivelementen (t.ex. remdrift). Klotretur (med klotaccelerator) Brythjul Klotaccelerator (sedd uppifrån) Bild 27 Riskområden vid klotetretur (klotaccelerator) Skyddsåtgärder klotetretur Beprövade skyddsåtgärder är t.ex. lämpligt dimensionerade skydd som är förreglade med den elektriska drivningen eller ett fast monterat skydd (vid sporadiskt behov av tillträde) (bild 26, 28). Uppfällt skydd (galler) Brythjul klotaccelerator Bild 28 Säkring av riskområden vid klotreturens överdel (klotaccelerator) 11

12 4.6 Arbetsplatser och tillträdesvägar Det får inte vara möjligt att komma åt farliga områden från arbetsplatser och tillträdesvägar. Detta innebär även att man måste förhindra att man från frånkopplade maskiner kan komma åt farliga områden i maskiner som fortfarande är i drift. För att det inte ska vara möjligt att falla ner från arbetsplatser och tillträdesvägar på kägelresningsmaskinen är ett räcke nödvändigt fr.o.m. en fallhöjd på 0,5 m (som regel med ledstång och mellanledare). Räcket måste ha en höjd på minst 1,1 m. För att man ska kunna arbeta på ett säkert sätt behövs plattformar och gångvägar som är minst 50 cm breda och är utrustade med halkskydd. Och naturligtvis behövs säkra anordningar för att ta sig upp och ner (Figur 26). Gångbana Bild 29 Gångbanor utan skydd mot fall, placerade på kägelresningsmaskinerna, fallhöjd ca. 2 m, gångbanorna är endast ca. 30 cm breda Typiska skyddsåtgärder mot fall är tillräckligt stabila och ordentligt fastsatta räcken med ledstång och mellanledare (bild 30) Ledstång Mellanledare Bild 30 Gång- och arbetsområde ovanför uppställningsmaskinerna med fallsäkring (ledstång och mellanledare) 12

13 4.7 Riskområde klotlyft Det kan finnas riskområden vid elektriskt drivna klotlyftar, t.ex. - indragningsställen i området för remdriften (bild 31, 33) - kläm-, skär och indragningsställen mellan rörliga och fasta delar (bild 32) - kläm- och skärställen mellan det transporterade klotet och fasta maskindelar (bild 34) Bild 31 Indragningsställe mellan flatrem och brythjul Bild 32 Indragningsställe mellan driven rulle och fasta konstruktionsdelar (bild sedd uppifrån) Bild 33 Indragningsställen i området för remdrift Bild 34 Klämställe mellan klot och tvärstag Skyddåtgärder klotlyft Lämpliga skyddsåtgärder för säkring av remdriftens indragningsställen och kläm-, skär- och indragningsställena mellan rörliga och fasta konstruktionsdelar är en kåpa (bild 35) tillsammans med en skyddstunnel (bild 37). Skyddstunnelns längd kan minskas genom ytterligare åtgärder, t.ex. genom en klaff som automatiskt fälls ner i skyddsposition. 13

14 Om det inte är möjligt att montera en skyddstunnel så måste man genom en konstruktion säkra kläm-, skäroch indragningsställena eller genom enskilda skyddsåtgärder, såsom - en klaff som med elektrisk förregling stoppar driften(bild 36) - genom att säkerställa ett avstånd på maximalt 4 mm (indragningsställe se bild 32) Klotlyften startar helautomatiskt när ett klot har kastats. För att personer, som genomför servicearbeten med klotlyften, inte ska skadas, måste den vara utrustad med en elektrisk frånskiljare. Bild 35 Kåpa över klotlyften Klaff (denna skyddar dock endast indragningsstället mellan rullen och den fasta konstruktionsdelen) Bild 36 Skyddsåtgärd: Rörlig klaff (elektriskt förreglad med drivningen) Bild 37 Skyddsåtgärd: skyddstunnel 14

15 Inspektionsluckor måste alltid vara stängda. Det får endast vara möjligt att öppna dem med ett verktyg (bild 39). Öppningar måste vara mindra än 6 mm. Klotlyft Bild 38 När inspektionsluckan är öppen föreligger det en fara på grund av klotet som rullar i riktning mot klotlyften Bild 39 Inspektionslucka som öppnas med ett verktyg (t.ex. en sugkopp) 5. Hur använder man en bumper på ett säkert sätt? Riskområde bumper När man sänker ner en driven bumper kan det uppstå kläm- och skärställen - mellan bumperns sidostyrningar och underlaget (banan eller rännan) och - mellan fästena och styrningarna (bild 40). Ränna Röd pil = Bumperns rörelseriktning Fästen Sidostyrning Bild 40 Riskområden vid en driven bumper när den sänks ner 15

16 Skyddsåtgärder bumper Skyddsåtgärder för drivna bumpers är t.ex. - begränsning av den effektiva energin till maximalt 75 N eller nersänkning endast genom egenvikt understigande 75 N - inklädning av hela ytan mellan fästena Om man använder manuellt ansatta bumpers (bild 41) eller om man använder rullar som läggs i manuellt (bild 42) så behöver man inte använda ytterligare skyddsanordningar. Bild 41 Manuellt ansatta bumprar Bild 42 Bumper manuellt ilagda rullar 16

17 6 Vad ska man alltid beakta? 6.1 Utbildning av personalen För att din personal ska kunna genomföra alla arbeten med kägelresningsmaskinerna på ett korrekt och säkert sätt måste de informeras om riskerna och de åtgärder som kan förebygga olyckor. Information ska ges vid behov, dock minst en gång om året. Den måste alltid dokumenteras. 6.2 Skötsel av banor Om man behandlar banorna med medel som är klassade som hälsofarliga så måste din personal sköta banorna med iakttagande av skyddsåtgärder. Exempel på rengöringsmedel som är skadliga för hälsan är sådana med irriterande eller frätande egenskaper. Skyddsåtgärder omfattar användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. skyddshandskar samt hudskyddsmedel, kompletterat med hudrengörings- och hudvårdsmedel. Lämpliga skyddsåtgärder återfinner du i säkerhetsdatabladet till det medel som används och som tillverkaren måste ställa till förfogande samt i tillverkarens bruksanvisning. Kontrollera om den maskin som ska användas för rengöring av banan (inoljningsmaskin) står så att den inte kan välta (bild 43). Om detta inte är fallet ska du säkra maskinen mot att välta, t.ex. med hjälp av kedjor. Om inoljningsmaskinen arbetar utan uppsikt (den drivs utan sladd med ett batteri), så måste den vara utrustad med en frånkopplingsanordning, om den skulle stöta mot en person och kollisionskraften uppgår till mer än 75 N. Vi rekommenderar att du ställer hjälpmedel till förfogande för att lägga ner eller resa upp inoljningsmaskinen (bild 44). Bild 43 En maskin för banskötseln som står på högkant och inte har säkrats riskerar att välta Bild 44 Hjälpmedel (lyftdon) för placering av inoljningsmaskiner i rätt position 17

18 6.3 Arbete på kägelresningsmaskinen Tillträde till kägelresningsmaskinen ska endast ske via de vägar som är avsedda för ändamålet. Tillträde till kägelresningsmaskinen via kastöppningen är inte en avsedd tillträdesväg. Tillträde till kägelresningsmaskinen måste vara möjlig utan att man korsar andra banor. Den lösning som har visat sig fungera i praktiken är för det främre området av kägelresningsmaskinen är - en gångbana som är tillräckligt stor och halkfri (minst 50 cm bred) tvärs över alla och ovanför banorna (bild 45) eller - masker om kan fällas upp eller skjutas upp (bild 46). Mask Gångbana Bild 45 Gångbana i maskinens framkant Bild 46 Mask som går att fälla upp Starta aldrig en kägelresningsmaskin förrän du har konstaterat att det inte befinner sig några personer i riskområdet. Om du under arbeten med kägelresningsmaskinen befinner dig på banan eller på kägeluppställningsytan, så måste man kunna undvika inkommande klot. Du kan undvik ett inkommande klot t.ex. genom åtgärder som - att placera en skyddsbock vid masken - att ha svepet nedsänkt. Det kan även vara av värde att ställa upp en förbudsskylt vid utslagsplatsen. Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av personer, som har genomgått en lämplig och specifik utbildning. 6.4 Val av skyddsanordningar Vid valet av lämpliga lösningar ska man tillämpa följande principer i den nedan angivna ordningsföljden: 1. Åtgärda eller minimera riskerna (t.ex. begränsa de krafter som kan påverka personer) 2. Vidta nödvändiga skyddsåtgärder mot riskkällor som inte kan elimineras (t.ex. montera fast iskruvade skydd eller rörliga skydd som är elektriskt förreglade med drivningen) 3. Informera användaren om kvarvarande risker i de fall då tillräckliga skyddsåtgärderna inte kan vidtas (t.ex. genom informationsskyltar). 18

19 Det har i praktiken visat sig vara så, att det absolut inte är en tillräcklig skyddsåtgärd att endast koppla från anläggningen. Inom områden, där frekventa ingrepp är nödvändiga ska man använda rörliga skyddsanordningar (t.ex.anordningar med elektrisk förregling av drivningen). Frekventa ingrepp kan förväntas i områden där det kan uppträda störningar under arbetsdagarna (t.ex. stockning av klot eller käglor). Fastskruvade skydd är totalt opraktiska inom områden med frekventa störningar på grund av att det går åt mycket tid när dessa ska monteras på och av. 6.5 Krav på skyddsanordningar Om du monterar skydd i efterhand ska du använda dig av genomskinligt material (t.ex. polycarbonat), så att du fortsatt kan iaktta arbetsförloppen bakom skydden. Dock är plexiglas helt olämpligt eftersom det kan gå sönder redan vid en lätt stöt. Vi rekommenderar galler som skyddsanordningar. Se då alltid till att gallrets maskvidd är så tät att det inte går att nå riskområdet genom galleröppningarna. Skyddens fästelement (t.ex. skruvar/bultar) får endast gå att lossa med ett verktyg. När fästelementen har lossats får skydden inte längre befinna sig i skyddsposition. Som skyddsanordningar kan man även använda trampmattor och fotoelektriska ljusridåer. Maskinrörelser som kan ge upphov till risker stoppas när man går på en trampmatta eller när man passerar en ljusridå I stället för att säkra flera enskilda riskområden kan du vid behov använda maskinrummet som en skyddsanordning. Detta dock under förutsättning att den avsedda tillträdesvägen (t.ex. en dörr) till maskinrummet är elektriskt förreglad med uppställningsmaskinens drivning. Den här lösningen kan naturligtvis bara användas till maskinrum med en eller två kägelresningsmaskiner. 6.6 Störningar i energiförsörjningen Efter ett energibortfall, får inte maskinen återstarta automatiskt när elektriciteten kommer tillbaka. Detta måste tillverkaren se till genom en ändamålsenlig elektrisk utrustning. Annars kan följderna t.ex. bli - att en rörlig maskindel (t.ex. däck) faller ner, eller - att farliga maskindelar plötsligt och oväntat börjar röra sig när störningen har åtgärdats. 6.7 Bullerskydd Tänk på att ett undre värde på 80 db (A) principiellt måste iakttas för den anställdes skydd när du anskaffar kägelresningsmaskiner och när du utformar maskinrummet. En åtgärd mot en icke önskad bullerutveckling är att man klär maskinrummet med ett bullerabsorberande material (t.ex. mineralull, skumgummi med öppna porer, så tjocka material som möjligt). Du måste tillämpa följande åtgärder om de angivna övre och nedre värdena uppnås: 19 - en handlingsplan för reducering av bullret måste upprättas (fr.o.m. 85 db (A) - skyltar ska placeras vid ingången till maskinrummet (markering som bullerområde) (fr.o.m. 85 db (A) - lämpliga hörselskydd ska ställas till förfogande (fr.o.m. 80 db (A) - skyldighet att bära hörselskydd (fr.o.m. 85 db (A), och - man ska sörja för förbyggande yrkesmedicinska undersökningar (fr.o.m. 85 db (A),

20 6.8. Märkning, information, anvisningar Kontrollera att maskinen är försedd med en typskylt som innehåller minst följande uppgifter: tillverkarens / leverantörens namn och adress, maskinbeteckning (fr.o.m. tillverkningsår 2010), maskintyp, byggnadsår, CEmärkning (fr.o.m. tillverkningsår 1995). Kontrollera att du av tillverkaren har erhållit en driftinstruktion på svenska. Beakta tillverkarens råd i driftinstruktionen och iaktta alla skyddsåtgärder som är beskrivna i denna. Har tillverkaren / leverantören även överlämnat en försäkran om överensstämmelse (fr.o.m. tillverkningsår 1995)? Med CE märkningen och försäkran om överensstämmelse försäkrar tillverkaren / leverantören att han vid konstruktionen (t.ex. av kägelresningsmaskinen) har iakttagit alla säkerhetsrelevanta bestämmelser. Finns det en förbudsskylt Obehöriga äga ej tillträde, placerad väl synlig vid tillträdespunkterna till maskinrummet (bild 47). Bild 47 Förbudsskylt - Obehöriga äga ej tillträde Se AFS 2008:13, Skyltar och signaler 6.9 Kontroller Låt kontrollera alla maskiner (kägelresningsmaskiner, klothissar, klotreturer, bumpers etc.) av en kompetent person - före det första idrifttagandet - när maskinen åter tas i drift på en ny plats - därefter med regelbundna intervaller. Du bestämmer själv med vilka intervaller kontrollerna ska genomföras. En kontrollintervall på ett år har visat sig lämplig i praktiken. Den regelbundna kontrollen är i allt väsentligt en okulär kontroll och en funktionskontroll. Den omfattar i synnerhet: - en kontroll av konstruktionsdelarnas och anordningarnas tillstånd, även ett fastställande av huruvida några ändringar har gjorts - en kontroll av att skyddsanordningarna är fullständiga och effektiva (t.ex. skydd, fästelement, lås, lägesbrytare) - en kontroll av den elektriska säkerheten (t.ex. skydd mot direkt beröring av spänningsförande delar). Se till att resultaten av kontrollerna dokumenteras och spara resultaten minst fram till följande kontroll. 20

21 7 Ordlista Tillverkare är den som är ansvarig för konstruktion och tillverkningen av en maskin och som saluför denna under sitt namn inom EES. Hit räknas även säljare som under sitt eget varumärke säljer maskiner samt befullmäktigade representanter som agerar på uppdrag av en tillverkare. Tillverkare är också någon som - tillverkar en maskin för eget bruk - på ett väsentligt sätt förändrar en maskin i sådan utsträckning att den är att betrakta som en ny maskin - sätter samman individuella maskiner till en total maskin (t.ex. kägelresningsmaskin och klothiss). Kompetent person är någon som förfogar över nödvändiga tekniska fackkunskaper. Fackkunskaperna förvärvas genom - en yrkesutbildning (t.ex. maskinreparatör, industrimekaniker el. dyl.) - yrkeserfarenhet (särskilt kunskaper om kägelresningsmaskinernas funktions- och driftsätt samt om den praktiska hanteringen av de här maskinerna), och - yrkesverksamhet som inte ligger långt tillbaka i tiden (t.ex. en person som har praktisk erfarenhet av kontroller, kunskaper om aktuell teknik och om tillhörande bestämmelser, lämplig vidareutbildning). Den kvalificerade personen måste kunna genomföra alla kontroller korrekt och kunna bedöma, om anläggningen är säker. 21

22 Bilaga 1 Vad bör jag tänka på innan jag köper en kägelresningsmaskinen och innan jag tar den i drift? Procedursteg Råd 1 Att lägga en order och köpekontrakt 1.1 Val av leverantör Är leverantören tillförlitlig och kan han ange referenser (t.ex. har han redan levererat flera anläggningar?) Om flera olika leverantörer är inblandade ska man i kontraktet fastlägga vem som har säkerhetstekniskt ansvarar för hela anläggningen. 1.2 Fastställ leveransomfånget Fastställ ansvaret för den kompletta säkerheten och för överensstämmelsen (CE märkning). Fastställa utbildningsbehovet och definiera och överenskomma om utbildningsåtgärder för betjäningspersonalen från tillverkarens / leverantörens sida. 1.3 Integrera arbetsskyddet i kontraktstexten Förslag till en formulering i ordern: Kägelresningsmaskinen måste vara konstruerad i överensstämmelse med alla bestämmelser som ska tillämpas för maskinen, i synnerhet måste EG:s maskindirektivet vara uppfyllt. 1.4 Reglering av överlämnandet Anlita ett oberoende kontrollföretag. 2 Idrifttagande 2.1 Teknisk dokumentation Kontrollera att det finns bruksanvisning, kopplingsscheman, instruktioner avseende idrifttagande, underhåll, rengöring och reparationer (på svenska) 2.2 Bruksanvisning Innehåller bruksanvisningen nödvändiga uppgifter? T.ex.: - användning för avsett ändamål - beskrivning av de arbetsplatser som finns för betjäningspersonalen - information om de faror som inte går att undvika på grund av anläggningens konstruktion och uppgifter om begränsningar - uppgifter om hur man åtgärdar driftstörningar - information om luftburet buller från maskinen 2.3 Försäkran om överensstämmelse, CE märkning Kontrollera att det finns en EG försäkran om överensstämmesle och att maskinen är försedd med CE-märkning. 22

23 2.4 Skyddsanordningar Är alla nödvändiga skyddsanordningar och utrustningar med skyddsfunktion kompletta, är de lämpligt dimensionerade och fungerar de korrekt? 2.5 Tillträde Finns det säkra anordningar för tillträde till alla arbetsplatser, även för åtgärdande av störningar? 2.6 Frånkoppling Kontrollera att alla energier kopplas från och att eventuella kvarvarande energier avlastas på ett säkert sätt när strömmen bryts. 2.7 Verktyg Krävs specialverktyg och finns de i så fall tillgängliga? 23

24 Bilaga 2 Exempel på skyddsåtgärder för kägelresningsmaskiner Inledande anmärkning: Ofta är det inte möjligt att genomföra skyddsåtgärder för varje individuell maskin på grund av maskinernas konstruktion i synnerhet om det finns en gemensam klotretur för två intill varandra liggande maskiner. Röd pil = säkerhetsfotocell med ljusstråle Bild 48 Bild framifrån av kägelresningsmaskiner 1. Installation av säkerhetsfotoceller i kägelresningsmaskinernas främre område (bild 48) 2. En lösning som går lätt att genomföra för nya och gamla anläggningar är att placera två uppställningsmaskiner som ligger intill varandra i en inhägnad cell (t.ex. uppställningsmaskin 1 och 2) Cellen har på en lämplig plats (som regel på maskinens baksida) en dörr som är lätt att hantera (blå pil) och som är elektriskt förreglad med drivningen och som stänger av båda uppställningsmaskinerna när man öppnar den, så att störningar kan åtgärdas utan fara och snabbt (bild 49) Bild 49 Bild bakifrån av kägelresningsmaskiner med tillträdesdörrar 24

25 Bilaga 3 Hur ser en driftinstruktion Arbeta med kägelresningsmaskiner ut? Företag: Driftinstruktioner Arbete med kägelresningsmaskiner Risker Ansvarig person: Datum - Kläm- och skärställen mellan rörliga och fasta konstruktionsdelar (t.ex. områden vid kägelhjul, kägelhiss, fördelare, däck, torn, svep, slid) - Indragningsställen mellan drivrem och rullar, styrrullar, kedjor och hjul (t.ex. områdena drivningar, fördelare, klothiss) - Fall från steg- och placeringsnivåer samt från gångbanor - Buller Skyddsåtgärder och förhållningsregler - Arbeten får endast genomföras av personer som är instruerade och som har i uppdrag att utföra uppgiften - Beakta tillverkarens uppgifter för säkert arbete kägelresningsmaskiner (infoga i förekommande fall uppgifter här) - Utför inga arbeten medan kägelresningsmaskinen är igång - Koppla i förekommande fall även från andra intilliggande maskiner som är igång - Utför arbetsuppgifter endast utifrån en säker position - Sätt tillbaka demonterade skyddsanordningar när arbetena är avslutade - Säkerställ före återstart av maskinen att det inte befinner sig några personer inom riskområdet - Bär alltid hörselskydd inom området för kägelresningsmaskiner Åtgärder vid driftstörningar / fel - Fortsätt inte att köra maskinen när det föreligger säkerhetstekniska fel - Meddela omedelbart chefen de fel som man har fastställt - Ta inte maskinen i drift förrän felet har åtgärdats Den här driftinstruktionen måste vid behov kompletteras med uppgifter som är relaterade till arbetsplatsen och verksamheten. 25

26 Bilaga 4 Bestämmelser och regler Nedan är bestämmelser och regler som är tillämpliga. 1. Lagar, förordningar Finns tillgänglig på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 2. Bestämmelser, regler och informationer för säkerhet och hälsa vid arbete Finns tillgängliga på AFS 2008:3, Maskiner AFS 2004:4, Användning av arbetsutrustning AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2005:16, Buller AFS 2010:11, Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2008:13, Skyltar och signaler 3. Standarder Kan köpas via SIS Förlag, - SS EN 953: Maskinsäkerhet Skydd Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd - SS EN 1088: Maskinsäkerhet Förreglingsanordningar för kombinering med skydd Principer för konstruktion och urval - SS EN : Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 1: Allmänna fordringar - SS EN ISO 13857: Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden - SS EN ISO : Maskinsäkerhet Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor - SS EN ISO : Maskinsäkerhet Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken 26

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner.

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 omskriven genom AFS 2003:4 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Checklista Maskiner. Treknivsmaskin. Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Checklista Maskiner Treknivsmaskin Hur säker är treknivsmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Juni 2011 1 Risker vid arbete med maskinen är: Risk för hand- och fingerskada vid ingrepp i maskinen,

Läs mer

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Checklista Maskiner. Mekaniskt driven enknivsskärmaskin. Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Checklista Maskiner Mekaniskt driven enknivsskärmaskin Hur säker är skärmaskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Juni 2011 1 Risker vid arbete med maskinen är: Risk för hand- och fingerskada

Läs mer

Besiktningsseminarium Kristian Svensson

Besiktningsseminarium Kristian Svensson Besiktningsseminarium 2012-11-13 Kristian Svensson Maskiner, AFS 2008:3 Sida 2 Sida 3 CE-märket Tillverkarens kvitto på att ALLA tillämpliga direktiv är uppfyllda Sida 4 De tjugofem direktiven enligt den

Läs mer

SMPs HISTORIA.

SMPs HISTORIA. SMPs HISTORIA 1897 Bildades efter donation av Gustaf de Laval. Provningslab utanför Malmö och Uppsala 1954 Provningslab etableras även i Umeå 1975 Riksprovplats för grävmaskiner rikstäckande besiktning

Läs mer

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter

Marknadskontroll möjligheter till synpunkter 2016-07-05 2016/029983 1 (7) Enheten för teknik eva.bernmark@av.se Vestas Northern Europe AB Grophusgatan 5 215 86 Malmö Marknadskontroll möjligheter till synpunkter Ert org.nr: 556443-1574 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Inspektioner av Säkra stopp ingår i Arbetsmiljöverkets ordinarie tillsynsverksamhet av automatiserade arbetsutrustningar.

Inspektioner av Säkra stopp ingår i Arbetsmiljöverkets ordinarie tillsynsverksamhet av automatiserade arbetsutrustningar. Maskinsäkerhet (UMU) Säkra stopp vid maskiner och arbetsutrustningar Säkra stopp vid tillfälligt arbete i riskområde Många allvarliga olyckor inträffar vid arbete inne i automatiserade maskiners och arbetsutrustningars

Läs mer

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF,

Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Fredrik Kagerud Möte med Skatteverket, SP, Kassaregisterrådet, TOMER, MAF, Elsäkerhetsverket 2014-04-15 Produkten Användarens skyldigheter Installationen Produkten Säkerhetskraven är angivna i " Förordning

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin

Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin Andreas Wikström, ABB AB, Jokab Safety Maskinsäkerhet En väg mot säker maskin May 22, 2015 Slide 1 Kort om mig. Varför?? Dagsläge, vad gäller?? Introduktion ABB Jokab Safety May 22, 2015 Slide 2 Svensk

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg

Maskindirektivet, över och underjordsarbete. Bertil Forsberg Maskindirektivet, över och underjordsarbete Bertil Forsberg 2013-04-16 1 Maskindirektivet, över och underjordsarbete Maskindirektivet och BRAGS Samband och undantag, maskindirektivet och Bragsen Tillverkarens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3

Innehåll. maskindirektivet 101 frågor och svar 3 Innehåll Förord 5 Inledning 7 Låt hjulet ha en betydelse för fortsättningen 13 Arbetsplatsen och dess utformning 14 101 frågor kring Maskindirektivet 17 Referenser 115 Bilagor 116 Bilaga 1 Grundläggande

Läs mer

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008

LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 LAGERSÄKERHET VEMS ANSVAR? Nu med information ang nya EU standarden SS-EN 15635:2008 - Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ - Det innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt

Läs mer

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska?

1. CE-märkning Ja Nej. Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? 1. CE-märkning Ja Nej Är maskinen CE-märkt? Finns försäkran om överensstämmelse? Är instruktionsboken på svenska? Ställ tydliga krav när du köper en maskin. Många fallgropar kan undvikas redan vid inköpstillfället.

Läs mer

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ

LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ LAGERMILJÖ = RISKMILJÖ Alla lager oavsett storlek eller ålder är en s.k. RISKMILJÖ Detta innebär att sannolikheten för olyckor är betydligt större där än på många andra arbetsplatser. Det finns regler

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl:

Stoftavskiljare SDFB. Stoftavskiljare SDFB 09-10-11. Allmän information: Filterrensning: Stoftkärl: Stoftavskiljare SDFB Allmän information: Stoftavskiljare SDFB är ett skakrensat påsfilter med inbyggd remdriven fläkt för filtrering av spån och stoft. Avskiljaren är speciellt lämplig för avskiljning

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Checklista flerspindlig hyvel

Checklista flerspindlig hyvel Gun Fridfelt, 3 mars 2010 1 Checklista flerspindlig hyvel Äldre hyvel som saknar Ny hyvel med förreglat skydd Äldre hyvel med nytt yttre avyttre avskärmningsskydd skärmningsskydd som är förreglat Fabrikat/typ

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 26

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1985:9 Utkom från trycket den 12 juli 1985 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Utfärdad den 18 juni 1985 AFS 1985:9 2 ARBETE MED HJUL OCH DÄCK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Platåkonsol 2420, 2425, 2426

Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Platåkonsol 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innehåll Platåkonsol 2420, 2425, 2426 Innehåll ALLMÄNT...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 Kontrollera alltid produkter och utrustning innan användning...4

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag

Förteckning över krav i Elsäkerhetsverkets författningssamling som innebär en administrativ börda för företag 2004-04-28 Bilaga 1 Förteckning över krav i författningssamling som innebär en administrativ börda för företag Kolumn 1 2 3 4 5 6 7 ELSÄK-FS 1995:6 Om elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

BeJo Maskinsäkerhet. SIS Maskinsäkerhetsdag Göteborg 2015-11-18. CE-märkning - MD och andra Direktiv

BeJo Maskinsäkerhet. SIS Maskinsäkerhetsdag Göteborg 2015-11-18. CE-märkning - MD och andra Direktiv 1 Maskindirektivet och andra direktiv 2 2015 CE-märkning Maskindirektivet och andra direktiv Bertil Johansson bertil@bejomaskin.se 3 CE-märkning Produkten överensstämmer med den EUlagstiftning som är tillämplig

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-3 Förslag till betänkande (PE 301.518) Rainer Wieland Maskiner

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Säkra maskiner. Version 3

Säkra maskiner. Version 3 Säkra maskiner Version 3 Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Skydda dig mot fallrisker

Skydda dig mot fallrisker Skydda dig mot fallrisker Arbete på höjd Den här broschyren är ett stöd för dig som ska utföra arbeten med byggnads- och anläggningsarbeten där fallrisker kan förekomma. Du som är arbetsgivare kan även

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VA-VERK DEL 1. Allmän del

CHECKLISTA FÖR VA-VERK DEL 1. Allmän del CHECKLISTA FÖR VA-VERK DEL 1. Allmän del ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med Ja eller Nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir underlag

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

Att välja personlig skyddsutrustning

Att välja personlig skyddsutrustning Att välja personlig skyddsutrustning Vem bekostar den personliga skyddsutrustningen? Arbetsgivaren ska tillhandahålla och bekosta den personliga skyddsutrustning som behövs för att utföra arbetet på ett

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK Maskinell avverkning och terrängtransport

CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK Maskinell avverkning och terrängtransport CHECKLISTA FÖR SKOGSBRUK Maskinell avverkning och terrängtransport SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är uppdelad i tre delar, delarna kan användas var och en för sig: 1. Arbetsledning frågor om

Läs mer

Bruksanvisning Mobil Slaggrind Thor

Bruksanvisning Mobil Slaggrind Thor Bruksanvisning Mobil Slaggrind Thor Innehåll 1. EG-försäkran om överensstämmelse... 4 2. Inledning... 5 2.1 Tillverkare... 5 2.2 Typbeteckning... 5 2.3 Märkning... 5 2.4 Avsedd användning... 5 2.5 Referensdokument...

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL PREMIERE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL PREMIERE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL PREMIERE Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1 PW TRANSPORTÖR Bruks- och monteringsanvisning 2016-05-09 Fig. 1 Läs anvisningen noga innan maskinen tas i bruk. PW Transportör levereras omonterad och monteras enligt anvisningar på sidan 4-7. Teknisk

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet!

S 5004 Braspanel. Bruksanvisning Sida 2. Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Bruksanvisning Sida 2 Skall medföras i fordonet! S 5004 Braspanel Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Komplettering till bruksanvisningen Säkerhetsanvisningar... 2 Viktig användarinformation...

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar 1 ; beslutade den 11

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen

Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Nya regler för bättre arbets miljö i byggbranschen Den 1 januari 2009 började ändringar i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (1999:3) att gälla. Tillsammans med ändringar i tredje kapitlet

Läs mer

BRUKSANVISNING Skötbord Flex 2000, Flex 3000 & Flex 5000

BRUKSANVISNING Skötbord Flex 2000, Flex 3000 & Flex 5000 Skötbord Flex 2000, Flex 3000 & Flex 5000 2009-09-16 Qbena AB Bruksanvisning i original Innehåll 1. HÄLSO- OCH SÄKERHETSREGLER... 3 1.1. Notis om säkerhetsföreskrifter... 3 2. MASKINSÄKERHET... 4 2.1.

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Maskiner (2006/42/EG)

Maskiner (2006/42/EG) Maskindirektivet Maskiner (2006/42/EG) De som vill sälja maskiner inom EES-området måste följa direktivets krav. Det gäller även dem som enbart säljer inom Sverige eller som tillverkar maskiner för egen

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar

Tillfälliga elanläggningar Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande och underhåll SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 SEK Handbok 415 Utgåva 2.1 September 2007 Tillfälliga elanläggningar Vägledning vid planering, utförande

Läs mer

Säkerhet med hjälp av standarder

Säkerhet med hjälp av standarder Säkerhet med hjälp av standarder Varför maskinsäkerhet? Vad är skälen till att vi kontinuerligt ska arbeta med att förbättra maskinsäkerheten inom industrin? Det första och viktigaste skälet är det moraliska,

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning

Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning Wekla Log Conveyor 5000 Bruksanvisning Version 1.0, 2014 Introduktion Företagspresentation Produktpresentation CE-märkning Säkerhet Monteringsanvisning Förberedelser Arbete Transport Underhåll Reservdelar

Läs mer

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd. November 2015 / 47-902748-000

Funktions- och underhållsmanual. GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd. November 2015 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual GS-seriens kägelresare med avancerat skydd för Storbritannien/avancerat skydd November 2015 / 47-902748-000 Funktions- och underhållsmanual för GS-seriens kägelresare med

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer