Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3"

Transkript

1 Bowlinganläggningar Detta är ett särtryck och översättning till svenska av den tyska informationsskriften Kegel- und Bowlinganlagen, 8689, med tillstånd från DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung. 1

2 Innehållsförteckning Sida 1 Arbetsmiljöverkets inledning (Svensk anpassning) 3 2 Med den här informationen är du på den säkra sidan 3 4 Vad bör du tänka på avseende bowlinganläggningar med 3 kägelresningsmaskiner? 4.1 Svepet Kägelhjul Kägelhiss Kägelfördelnings- och kägeluppställningssystem Klotretur Arbetsplatser och tillträdesvägar Klotlyft 13 5 Hur använder man en bumper på ett säkert sätt? 15 6 Vad ska man alltid beakta? Utbildning av personalen Skötsel av banor Arbete med kägelresningsmaskinen Val av skyddsanordningar Krav på skyddsanordningar Störningar i energiförsörjningen Bullerskydd Märkning, information, hänvisningar Kontroller 20 7 Ordlista 21 Bilaga 1 Vad måste jag tänka på innan jag köper en 22 kägelresningsmaskin och innan jag tar den i drift? Bilaga 2 Exempel på skyddsåtgärder för kägelresningsmaskiner 24 Bilaga 3 Hur ser en driftinstruktion Arbeta med kägelresningsmaskiner ut? 25 Bilaga 4 Bestämmelser och regler (svensk anpassning) 26 2

3 1 Arbetsmiljöverkets inledning Bowlingmaskiner har sett likadana ut i väldigt många år. Efter att ett antal svåra olyckor inträffat både i Europa och USA har det uppmärksammats att maskinerna inte uppfyller de minimikrav som gäller enligt den europeiska arbetsmiljölagstiftningen. I flera Europeiska länder pågår ett arbete för att uppgradera befintliga anläggningar till lagstiftningens krav. DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallsversicherung, har tagit fram förlagan till denna informationsskrift som ett medel att underlätta för anläggningsägare och arbetsgivare att vidta korrekta åtgärder. Arbetsmiljöverket har låtit översätta relevanta delar av denna informationsskrift. Skriften kan ses som en vägledning för svenska hallägare och arbetsgivare vid tillämpning av relevanta svenska regler, i första hand AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning. Fortsättningen av denna skrift är en översättning från tyska och DGUV är ansvarig för innehållet. Bilaga 4 är dock anpassad till gällande svenska regler och titlar på standarder. 2 Med den här informationen är du på den säkra sidan Inom ditt företag förekommer faror och risker som du måste kunna identifiera och åtgärda. Om detta finns det bestämmelser som är giltiga för alla. Ofta har man inte formulerat de här bestämmelserna på ett vardagligt språk på grund av den rättssäkerhet som krävs. Därför frågar sig ofta den person som arbetar praktiskt med de här frågorna vilka bestämmelser som gäller för just honom, var han kan hitta dem och hur de ska tillämpas. Svaren på de här frågorna ger vi här. Här önskar vi klarlägga de åtgärder, som du behöver vidta för att vara på den säkra sidan i det dagliga arbetet. Texten är uppdelad enligt maskinernas och anordningarnas typiska arbetsförlopp. Allmänna krav på hälsa och säkerhet vid din anläggning för bowling hittar du i avsnittet Vad ska man alltid beakta?. Den här sammanställningen av enkla tips kompletteras av tillhörande information om de lagbestämmelser som gäller. I anläggningar för bowling använder man sig av olika maskiner (t.ex. kägelresningsmaskiner, klotlyftar, bumpers), vilka var och en för sig, eller som en total anläggning, ska vara märkta med CE-märket (fr.o.m. tillverkningsår 1995). Med CE- märkningen, som gäller i hela Europa, bekräftar tillverkaren att han har iakttagit alla relevanta bestämmelser vid konstruktionen och tillverkning av maskinen. För att kunna använda maskinen på ett säkert sätt är det nödvändigt att både du själv och dina medarbetare noga följer informationerna i driftinstruktionen. 4 Vad bör du tänka på avseende bowlinganläggningar med kägelresningsmaskiner? Särskilda risker kan orsakas av - Svepet - Kägelhjul - Kägelhiss - Kägelfördelnings och kägelplaceringssystem (t.ex. däck, torn, magasin), - Klotretur - Högt placerad arbetsstation och tillträdesväg - Klotlyft 3

4 4.1 Svepet Riskområde för svepet Kläm-, skär- och indragningsställen kan förekomma t.ex. - mellan svepet när det sänks ner och banan (bild 13) - vid svepets drivninganordningar (bild 14) och - mellan svepet när det rör sig och fasta konstruktionsdelar (bild 15), särskilt vid tillträdesvägar Däck Svep Bana Bild 13 Framsida av kägelresningsmaskin med oskyddat svep. Bild 14 Oskyddad kedjedrift vid svep. 4

5 Svep Grön pil = tillträdesväg Fasta konstruktionsdelar Bild 15 Oskyddade riskområden mellan ett svep i rörelse och fasta konstruktionsdelar Skyddsåtgärder svep Lämpliga skyddsåtgärder mellan svep som sänks ner och banan kan t.ex. vara - att man använder skyddsbarriärer i form av fotoceller (bild 17) - att man begränsar den effektiva energin till maximalt 150 N (t.ex. genom att begränsa motorns kraft eller att enbart sänka med en egenvikt understigande 150 N) Lämpliga skyddsåtgärder för att säkra kläm- och skärställena mellan svepet och de fasta konstruktionsdelarna är sidoskydd med tillräckliga dimensioner. (bild 16). Skydd Tillträdesväg Bild 16 Skyddade riskområden vid tillträdesvägar 5

6 Säkerhetsbarriär som utgörs av en fotocell med ljusstråle Bild 17 Säkring av riskområden på framsidan av kägelresningsmaskinen genom en säkerhetsbarriär som utgörs av en fotocell: montread cirka 35 cm över banan 4.2 Kägelhjul Riskområde kägelhjul Kägelhjulets drivelement och hjulets rörelser i förhållande till de fasta konstruktionsdelarna kan utgöra farliga indragnings-, kläm- och skärställen (bild 18). Dessutom kan det finnas ytterligare riskområden som kan nås genom kägelhjulets öppning. Röd pil = Kägelhjulets rotationsriktning Kilremmar Fasta konstruktionsdelar Kägelhjul Bild 18 Baksida på kägelresningsmaskinen med drivet kägelhjul. 6

7 Skyddsåtgärder kägelhjul Typiska skyddsåtgärder för säkring av riskområden är lämpligt dimensionerade skydd (bild 19). Fastskruvat fast skydd Öppningsbart skydd elektiskt förreglat Bild 19 Skydd av riskområden vid kägelresningsmaskinens sida 4.3 Kägelhiss Riskområde kägelhiss Kägelhissens drivelement och skopornas rörelser i förhållande till fasta konstruktionsdelar kan utgöra farliga indragnings-, kläm- och skärställen (bild 20). Bild 20 Kägelhiss med oskyddade riskområden 7

8 Skyddsåtgärder kägelhiss Typiska skyddsåtgärder för säkring av riskområden är lämpligt dimensionerade skydd (bild 21). Kägelhiss med skydd Bild 21 Kägelhiss med skydd 4.4 Kägelfördelnings- och kägelplaceringssystem (t.ex. däck, torn, magasin) Riskområde kägelfördelnings- och kägelplaceringssystem (t.ex. däck, torn, magasin) Kläm-, skär- och indragningsställen kan uppträda t.ex. mellan - rörliga och fasta konstruktionsdelar (bild 22) - det roterande tornet och fasta konstruktionsdelar i kägelresningsmaskinen (bild 23) - ett däck som körs upp och tornet - ett däck som sänks ner och banan (bild 13, 24) - drivremmar och remskivor. Arbetsplattform Bild 22 Bild sedd uppifrån av två uppställningsmaskiner med invändig arbetsplattform och talrika kläm- och skärställen på grund av rörliga konstruktionsdelar 8

9 Fördelare Torn Bild 23 Oskyddade riskområden vid området för fördelaren och tornet orsakade av rörliga delar Bild 24 Möjliga riskområden mellan rörliga och fasta konstruktionsdelar och/eller banan vid kägelresningsmaskinens framsida Skyddsåtgärder kägelfördelnings- och kägelresningssystem (t.ex. däck, torn, magasin) Typiska skyddsåtgärder för att skydda riskområden vid kägelresningsmaskinernas överdel omfattar - skydd av lämplig storlek (bild 25) - frånkoppling av alla drivningar genom elektriskt förreglade luckor (bild 26) 9

10 Skydd (galler) med elektrisk förregling Bild 25 Användning av skydd för att säkra kägelresningsmaskinens överdel. Handtag Dörrförregling (t.ex. säkerhetsbrytare kategori 2) Trappstege Dörr förreglad med den elektriska drivningen (dörr av genomskinligt material) Bild 26 Säkring av riskområden, t.ex. vid kägelresningsmaskinens övre och bakre delar, genom användning av en elektriskt förreglad dörr som bryter strömmen till drivningen. 10

11 4.5 Klotretur Riskområde klotretur Indragningssträllen kan t.ex. finnas mellan driv remmen och styrrullarna i klotetreturen (klotaccelerator) samt i området för drivelementen (t.ex. remdrift). Klotretur (med klotaccelerator) Brythjul Klotaccelerator (sedd uppifrån) Bild 27 Riskområden vid klotetretur (klotaccelerator) Skyddsåtgärder klotetretur Beprövade skyddsåtgärder är t.ex. lämpligt dimensionerade skydd som är förreglade med den elektriska drivningen eller ett fast monterat skydd (vid sporadiskt behov av tillträde) (bild 26, 28). Uppfällt skydd (galler) Brythjul klotaccelerator Bild 28 Säkring av riskområden vid klotreturens överdel (klotaccelerator) 11

12 4.6 Arbetsplatser och tillträdesvägar Det får inte vara möjligt att komma åt farliga områden från arbetsplatser och tillträdesvägar. Detta innebär även att man måste förhindra att man från frånkopplade maskiner kan komma åt farliga områden i maskiner som fortfarande är i drift. För att det inte ska vara möjligt att falla ner från arbetsplatser och tillträdesvägar på kägelresningsmaskinen är ett räcke nödvändigt fr.o.m. en fallhöjd på 0,5 m (som regel med ledstång och mellanledare). Räcket måste ha en höjd på minst 1,1 m. För att man ska kunna arbeta på ett säkert sätt behövs plattformar och gångvägar som är minst 50 cm breda och är utrustade med halkskydd. Och naturligtvis behövs säkra anordningar för att ta sig upp och ner (Figur 26). Gångbana Bild 29 Gångbanor utan skydd mot fall, placerade på kägelresningsmaskinerna, fallhöjd ca. 2 m, gångbanorna är endast ca. 30 cm breda Typiska skyddsåtgärder mot fall är tillräckligt stabila och ordentligt fastsatta räcken med ledstång och mellanledare (bild 30) Ledstång Mellanledare Bild 30 Gång- och arbetsområde ovanför uppställningsmaskinerna med fallsäkring (ledstång och mellanledare) 12

13 4.7 Riskområde klotlyft Det kan finnas riskområden vid elektriskt drivna klotlyftar, t.ex. - indragningsställen i området för remdriften (bild 31, 33) - kläm-, skär och indragningsställen mellan rörliga och fasta delar (bild 32) - kläm- och skärställen mellan det transporterade klotet och fasta maskindelar (bild 34) Bild 31 Indragningsställe mellan flatrem och brythjul Bild 32 Indragningsställe mellan driven rulle och fasta konstruktionsdelar (bild sedd uppifrån) Bild 33 Indragningsställen i området för remdrift Bild 34 Klämställe mellan klot och tvärstag Skyddåtgärder klotlyft Lämpliga skyddsåtgärder för säkring av remdriftens indragningsställen och kläm-, skär- och indragningsställena mellan rörliga och fasta konstruktionsdelar är en kåpa (bild 35) tillsammans med en skyddstunnel (bild 37). Skyddstunnelns längd kan minskas genom ytterligare åtgärder, t.ex. genom en klaff som automatiskt fälls ner i skyddsposition. 13

14 Om det inte är möjligt att montera en skyddstunnel så måste man genom en konstruktion säkra kläm-, skäroch indragningsställena eller genom enskilda skyddsåtgärder, såsom - en klaff som med elektrisk förregling stoppar driften(bild 36) - genom att säkerställa ett avstånd på maximalt 4 mm (indragningsställe se bild 32) Klotlyften startar helautomatiskt när ett klot har kastats. För att personer, som genomför servicearbeten med klotlyften, inte ska skadas, måste den vara utrustad med en elektrisk frånskiljare. Bild 35 Kåpa över klotlyften Klaff (denna skyddar dock endast indragningsstället mellan rullen och den fasta konstruktionsdelen) Bild 36 Skyddsåtgärd: Rörlig klaff (elektriskt förreglad med drivningen) Bild 37 Skyddsåtgärd: skyddstunnel 14

15 Inspektionsluckor måste alltid vara stängda. Det får endast vara möjligt att öppna dem med ett verktyg (bild 39). Öppningar måste vara mindra än 6 mm. Klotlyft Bild 38 När inspektionsluckan är öppen föreligger det en fara på grund av klotet som rullar i riktning mot klotlyften Bild 39 Inspektionslucka som öppnas med ett verktyg (t.ex. en sugkopp) 5. Hur använder man en bumper på ett säkert sätt? Riskområde bumper När man sänker ner en driven bumper kan det uppstå kläm- och skärställen - mellan bumperns sidostyrningar och underlaget (banan eller rännan) och - mellan fästena och styrningarna (bild 40). Ränna Röd pil = Bumperns rörelseriktning Fästen Sidostyrning Bild 40 Riskområden vid en driven bumper när den sänks ner 15

16 Skyddsåtgärder bumper Skyddsåtgärder för drivna bumpers är t.ex. - begränsning av den effektiva energin till maximalt 75 N eller nersänkning endast genom egenvikt understigande 75 N - inklädning av hela ytan mellan fästena Om man använder manuellt ansatta bumpers (bild 41) eller om man använder rullar som läggs i manuellt (bild 42) så behöver man inte använda ytterligare skyddsanordningar. Bild 41 Manuellt ansatta bumprar Bild 42 Bumper manuellt ilagda rullar 16

17 6 Vad ska man alltid beakta? 6.1 Utbildning av personalen För att din personal ska kunna genomföra alla arbeten med kägelresningsmaskinerna på ett korrekt och säkert sätt måste de informeras om riskerna och de åtgärder som kan förebygga olyckor. Information ska ges vid behov, dock minst en gång om året. Den måste alltid dokumenteras. 6.2 Skötsel av banor Om man behandlar banorna med medel som är klassade som hälsofarliga så måste din personal sköta banorna med iakttagande av skyddsåtgärder. Exempel på rengöringsmedel som är skadliga för hälsan är sådana med irriterande eller frätande egenskaper. Skyddsåtgärder omfattar användning av personlig skyddsutrustning som t.ex. skyddshandskar samt hudskyddsmedel, kompletterat med hudrengörings- och hudvårdsmedel. Lämpliga skyddsåtgärder återfinner du i säkerhetsdatabladet till det medel som används och som tillverkaren måste ställa till förfogande samt i tillverkarens bruksanvisning. Kontrollera om den maskin som ska användas för rengöring av banan (inoljningsmaskin) står så att den inte kan välta (bild 43). Om detta inte är fallet ska du säkra maskinen mot att välta, t.ex. med hjälp av kedjor. Om inoljningsmaskinen arbetar utan uppsikt (den drivs utan sladd med ett batteri), så måste den vara utrustad med en frånkopplingsanordning, om den skulle stöta mot en person och kollisionskraften uppgår till mer än 75 N. Vi rekommenderar att du ställer hjälpmedel till förfogande för att lägga ner eller resa upp inoljningsmaskinen (bild 44). Bild 43 En maskin för banskötseln som står på högkant och inte har säkrats riskerar att välta Bild 44 Hjälpmedel (lyftdon) för placering av inoljningsmaskiner i rätt position 17

18 6.3 Arbete på kägelresningsmaskinen Tillträde till kägelresningsmaskinen ska endast ske via de vägar som är avsedda för ändamålet. Tillträde till kägelresningsmaskinen via kastöppningen är inte en avsedd tillträdesväg. Tillträde till kägelresningsmaskinen måste vara möjlig utan att man korsar andra banor. Den lösning som har visat sig fungera i praktiken är för det främre området av kägelresningsmaskinen är - en gångbana som är tillräckligt stor och halkfri (minst 50 cm bred) tvärs över alla och ovanför banorna (bild 45) eller - masker om kan fällas upp eller skjutas upp (bild 46). Mask Gångbana Bild 45 Gångbana i maskinens framkant Bild 46 Mask som går att fälla upp Starta aldrig en kägelresningsmaskin förrän du har konstaterat att det inte befinner sig några personer i riskområdet. Om du under arbeten med kägelresningsmaskinen befinner dig på banan eller på kägeluppställningsytan, så måste man kunna undvika inkommande klot. Du kan undvik ett inkommande klot t.ex. genom åtgärder som - att placera en skyddsbock vid masken - att ha svepet nedsänkt. Det kan även vara av värde att ställa upp en förbudsskylt vid utslagsplatsen. Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av personer, som har genomgått en lämplig och specifik utbildning. 6.4 Val av skyddsanordningar Vid valet av lämpliga lösningar ska man tillämpa följande principer i den nedan angivna ordningsföljden: 1. Åtgärda eller minimera riskerna (t.ex. begränsa de krafter som kan påverka personer) 2. Vidta nödvändiga skyddsåtgärder mot riskkällor som inte kan elimineras (t.ex. montera fast iskruvade skydd eller rörliga skydd som är elektriskt förreglade med drivningen) 3. Informera användaren om kvarvarande risker i de fall då tillräckliga skyddsåtgärderna inte kan vidtas (t.ex. genom informationsskyltar). 18

19 Det har i praktiken visat sig vara så, att det absolut inte är en tillräcklig skyddsåtgärd att endast koppla från anläggningen. Inom områden, där frekventa ingrepp är nödvändiga ska man använda rörliga skyddsanordningar (t.ex.anordningar med elektrisk förregling av drivningen). Frekventa ingrepp kan förväntas i områden där det kan uppträda störningar under arbetsdagarna (t.ex. stockning av klot eller käglor). Fastskruvade skydd är totalt opraktiska inom områden med frekventa störningar på grund av att det går åt mycket tid när dessa ska monteras på och av. 6.5 Krav på skyddsanordningar Om du monterar skydd i efterhand ska du använda dig av genomskinligt material (t.ex. polycarbonat), så att du fortsatt kan iaktta arbetsförloppen bakom skydden. Dock är plexiglas helt olämpligt eftersom det kan gå sönder redan vid en lätt stöt. Vi rekommenderar galler som skyddsanordningar. Se då alltid till att gallrets maskvidd är så tät att det inte går att nå riskområdet genom galleröppningarna. Skyddens fästelement (t.ex. skruvar/bultar) får endast gå att lossa med ett verktyg. När fästelementen har lossats får skydden inte längre befinna sig i skyddsposition. Som skyddsanordningar kan man även använda trampmattor och fotoelektriska ljusridåer. Maskinrörelser som kan ge upphov till risker stoppas när man går på en trampmatta eller när man passerar en ljusridå I stället för att säkra flera enskilda riskområden kan du vid behov använda maskinrummet som en skyddsanordning. Detta dock under förutsättning att den avsedda tillträdesvägen (t.ex. en dörr) till maskinrummet är elektriskt förreglad med uppställningsmaskinens drivning. Den här lösningen kan naturligtvis bara användas till maskinrum med en eller två kägelresningsmaskiner. 6.6 Störningar i energiförsörjningen Efter ett energibortfall, får inte maskinen återstarta automatiskt när elektriciteten kommer tillbaka. Detta måste tillverkaren se till genom en ändamålsenlig elektrisk utrustning. Annars kan följderna t.ex. bli - att en rörlig maskindel (t.ex. däck) faller ner, eller - att farliga maskindelar plötsligt och oväntat börjar röra sig när störningen har åtgärdats. 6.7 Bullerskydd Tänk på att ett undre värde på 80 db (A) principiellt måste iakttas för den anställdes skydd när du anskaffar kägelresningsmaskiner och när du utformar maskinrummet. En åtgärd mot en icke önskad bullerutveckling är att man klär maskinrummet med ett bullerabsorberande material (t.ex. mineralull, skumgummi med öppna porer, så tjocka material som möjligt). Du måste tillämpa följande åtgärder om de angivna övre och nedre värdena uppnås: 19 - en handlingsplan för reducering av bullret måste upprättas (fr.o.m. 85 db (A) - skyltar ska placeras vid ingången till maskinrummet (markering som bullerområde) (fr.o.m. 85 db (A) - lämpliga hörselskydd ska ställas till förfogande (fr.o.m. 80 db (A) - skyldighet att bära hörselskydd (fr.o.m. 85 db (A), och - man ska sörja för förbyggande yrkesmedicinska undersökningar (fr.o.m. 85 db (A),

20 6.8. Märkning, information, anvisningar Kontrollera att maskinen är försedd med en typskylt som innehåller minst följande uppgifter: tillverkarens / leverantörens namn och adress, maskinbeteckning (fr.o.m. tillverkningsår 2010), maskintyp, byggnadsår, CEmärkning (fr.o.m. tillverkningsår 1995). Kontrollera att du av tillverkaren har erhållit en driftinstruktion på svenska. Beakta tillverkarens råd i driftinstruktionen och iaktta alla skyddsåtgärder som är beskrivna i denna. Har tillverkaren / leverantören även överlämnat en försäkran om överensstämmelse (fr.o.m. tillverkningsår 1995)? Med CE märkningen och försäkran om överensstämmelse försäkrar tillverkaren / leverantören att han vid konstruktionen (t.ex. av kägelresningsmaskinen) har iakttagit alla säkerhetsrelevanta bestämmelser. Finns det en förbudsskylt Obehöriga äga ej tillträde, placerad väl synlig vid tillträdespunkterna till maskinrummet (bild 47). Bild 47 Förbudsskylt - Obehöriga äga ej tillträde Se AFS 2008:13, Skyltar och signaler 6.9 Kontroller Låt kontrollera alla maskiner (kägelresningsmaskiner, klothissar, klotreturer, bumpers etc.) av en kompetent person - före det första idrifttagandet - när maskinen åter tas i drift på en ny plats - därefter med regelbundna intervaller. Du bestämmer själv med vilka intervaller kontrollerna ska genomföras. En kontrollintervall på ett år har visat sig lämplig i praktiken. Den regelbundna kontrollen är i allt väsentligt en okulär kontroll och en funktionskontroll. Den omfattar i synnerhet: - en kontroll av konstruktionsdelarnas och anordningarnas tillstånd, även ett fastställande av huruvida några ändringar har gjorts - en kontroll av att skyddsanordningarna är fullständiga och effektiva (t.ex. skydd, fästelement, lås, lägesbrytare) - en kontroll av den elektriska säkerheten (t.ex. skydd mot direkt beröring av spänningsförande delar). Se till att resultaten av kontrollerna dokumenteras och spara resultaten minst fram till följande kontroll. 20

21 7 Ordlista Tillverkare är den som är ansvarig för konstruktion och tillverkningen av en maskin och som saluför denna under sitt namn inom EES. Hit räknas även säljare som under sitt eget varumärke säljer maskiner samt befullmäktigade representanter som agerar på uppdrag av en tillverkare. Tillverkare är också någon som - tillverkar en maskin för eget bruk - på ett väsentligt sätt förändrar en maskin i sådan utsträckning att den är att betrakta som en ny maskin - sätter samman individuella maskiner till en total maskin (t.ex. kägelresningsmaskin och klothiss). Kompetent person är någon som förfogar över nödvändiga tekniska fackkunskaper. Fackkunskaperna förvärvas genom - en yrkesutbildning (t.ex. maskinreparatör, industrimekaniker el. dyl.) - yrkeserfarenhet (särskilt kunskaper om kägelresningsmaskinernas funktions- och driftsätt samt om den praktiska hanteringen av de här maskinerna), och - yrkesverksamhet som inte ligger långt tillbaka i tiden (t.ex. en person som har praktisk erfarenhet av kontroller, kunskaper om aktuell teknik och om tillhörande bestämmelser, lämplig vidareutbildning). Den kvalificerade personen måste kunna genomföra alla kontroller korrekt och kunna bedöma, om anläggningen är säker. 21

22 Bilaga 1 Vad bör jag tänka på innan jag köper en kägelresningsmaskinen och innan jag tar den i drift? Procedursteg Råd 1 Att lägga en order och köpekontrakt 1.1 Val av leverantör Är leverantören tillförlitlig och kan han ange referenser (t.ex. har han redan levererat flera anläggningar?) Om flera olika leverantörer är inblandade ska man i kontraktet fastlägga vem som har säkerhetstekniskt ansvarar för hela anläggningen. 1.2 Fastställ leveransomfånget Fastställ ansvaret för den kompletta säkerheten och för överensstämmelsen (CE märkning). Fastställa utbildningsbehovet och definiera och överenskomma om utbildningsåtgärder för betjäningspersonalen från tillverkarens / leverantörens sida. 1.3 Integrera arbetsskyddet i kontraktstexten Förslag till en formulering i ordern: Kägelresningsmaskinen måste vara konstruerad i överensstämmelse med alla bestämmelser som ska tillämpas för maskinen, i synnerhet måste EG:s maskindirektivet vara uppfyllt. 1.4 Reglering av överlämnandet Anlita ett oberoende kontrollföretag. 2 Idrifttagande 2.1 Teknisk dokumentation Kontrollera att det finns bruksanvisning, kopplingsscheman, instruktioner avseende idrifttagande, underhåll, rengöring och reparationer (på svenska) 2.2 Bruksanvisning Innehåller bruksanvisningen nödvändiga uppgifter? T.ex.: - användning för avsett ändamål - beskrivning av de arbetsplatser som finns för betjäningspersonalen - information om de faror som inte går att undvika på grund av anläggningens konstruktion och uppgifter om begränsningar - uppgifter om hur man åtgärdar driftstörningar - information om luftburet buller från maskinen 2.3 Försäkran om överensstämmelse, CE märkning Kontrollera att det finns en EG försäkran om överensstämmesle och att maskinen är försedd med CE-märkning. 22

23 2.4 Skyddsanordningar Är alla nödvändiga skyddsanordningar och utrustningar med skyddsfunktion kompletta, är de lämpligt dimensionerade och fungerar de korrekt? 2.5 Tillträde Finns det säkra anordningar för tillträde till alla arbetsplatser, även för åtgärdande av störningar? 2.6 Frånkoppling Kontrollera att alla energier kopplas från och att eventuella kvarvarande energier avlastas på ett säkert sätt när strömmen bryts. 2.7 Verktyg Krävs specialverktyg och finns de i så fall tillgängliga? 23

24 Bilaga 2 Exempel på skyddsåtgärder för kägelresningsmaskiner Inledande anmärkning: Ofta är det inte möjligt att genomföra skyddsåtgärder för varje individuell maskin på grund av maskinernas konstruktion i synnerhet om det finns en gemensam klotretur för två intill varandra liggande maskiner. Röd pil = säkerhetsfotocell med ljusstråle Bild 48 Bild framifrån av kägelresningsmaskiner 1. Installation av säkerhetsfotoceller i kägelresningsmaskinernas främre område (bild 48) 2. En lösning som går lätt att genomföra för nya och gamla anläggningar är att placera två uppställningsmaskiner som ligger intill varandra i en inhägnad cell (t.ex. uppställningsmaskin 1 och 2) Cellen har på en lämplig plats (som regel på maskinens baksida) en dörr som är lätt att hantera (blå pil) och som är elektriskt förreglad med drivningen och som stänger av båda uppställningsmaskinerna när man öppnar den, så att störningar kan åtgärdas utan fara och snabbt (bild 49) Bild 49 Bild bakifrån av kägelresningsmaskiner med tillträdesdörrar 24

25 Bilaga 3 Hur ser en driftinstruktion Arbeta med kägelresningsmaskiner ut? Företag: Driftinstruktioner Arbete med kägelresningsmaskiner Risker Ansvarig person: Datum - Kläm- och skärställen mellan rörliga och fasta konstruktionsdelar (t.ex. områden vid kägelhjul, kägelhiss, fördelare, däck, torn, svep, slid) - Indragningsställen mellan drivrem och rullar, styrrullar, kedjor och hjul (t.ex. områdena drivningar, fördelare, klothiss) - Fall från steg- och placeringsnivåer samt från gångbanor - Buller Skyddsåtgärder och förhållningsregler - Arbeten får endast genomföras av personer som är instruerade och som har i uppdrag att utföra uppgiften - Beakta tillverkarens uppgifter för säkert arbete kägelresningsmaskiner (infoga i förekommande fall uppgifter här) - Utför inga arbeten medan kägelresningsmaskinen är igång - Koppla i förekommande fall även från andra intilliggande maskiner som är igång - Utför arbetsuppgifter endast utifrån en säker position - Sätt tillbaka demonterade skyddsanordningar när arbetena är avslutade - Säkerställ före återstart av maskinen att det inte befinner sig några personer inom riskområdet - Bär alltid hörselskydd inom området för kägelresningsmaskiner Åtgärder vid driftstörningar / fel - Fortsätt inte att köra maskinen när det föreligger säkerhetstekniska fel - Meddela omedelbart chefen de fel som man har fastställt - Ta inte maskinen i drift förrän felet har åtgärdats Den här driftinstruktionen måste vid behov kompletteras med uppgifter som är relaterade till arbetsplatsen och verksamheten. 25

26 Bilaga 4 Bestämmelser och regler Nedan är bestämmelser och regler som är tillämpliga. 1. Lagar, förordningar Finns tillgänglig på Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 2. Bestämmelser, regler och informationer för säkerhet och hälsa vid arbete Finns tillgängliga på AFS 2008:3, Maskiner AFS 2004:4, Användning av arbetsutrustning AFS 2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2005:16, Buller AFS 2010:11, Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2008:13, Skyltar och signaler 3. Standarder Kan köpas via SIS Förlag, - SS EN 953: Maskinsäkerhet Skydd Allmänna krav för konstruktion och tillverkning av fasta och öppningsbara skydd - SS EN 1088: Maskinsäkerhet Förreglingsanordningar för kombinering med skydd Principer för konstruktion och urval - SS EN : Maskinsäkerhet Maskiners elutrustning Del 1: Allmänna fordringar - SS EN ISO 13857: Maskinsäkerhet Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i riskområden - SS EN ISO : Maskinsäkerhet Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner Del 2: Arbetsplattformar och gångbryggor - SS EN ISO : Maskinsäkerhet Fasta konstruktioner för tillträde till maskiner Del 3: Trappor, trappstegar och skyddsräcken 26

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner.

Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Checklista rullmaskiner och omrullningsmaskiner. Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4 Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 omskriven genom AFS 2003:4 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Märkning m.m. Användning

Märkning m.m. Användning beträffande stege enligt svensk standard SS 2091, Stegar bärbara stegar, utgåva 4 del E, beträffande arbetsbock enligt bilagan till dessa föreskrifter, och vid provningen visat sig uppfylla där ställda

Läs mer

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL

- TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL - TRYGG OCH STÖRNINGSFRI EL Installation av småskaliga anläggningar för Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör

Läs mer

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE. Ansvaret för elevernas arbetsmiljö ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Ansvaret för elevernas arbetsmiljö 2 Informationen i den här broschyren gäller arbetsplatsförlagt lärande (apl) för elever inom lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar

Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar CHECKLISTA I SAMARBETE MED Säkerhet vid användning av pressar och gradsaxar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv,

Läs mer

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet

KURSPROGRAM. Maskinsäkerhet Maskinsäkerhet KURSINFORMATION Innehåll: KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 03» Våra kurser vänder sig till...

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket

De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket Att köpa maskiner Att köpa maskiner De grundläggande hälso- och säkerhetskraven och CE-märket EU:s maskindirektiv är överfört till svenska regler, huvudsakligen i Arbetsmiljö verkets föreskrifter, Maskiner,

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05

minderåriga Gary Malmborg Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 2009-11-05 Tema: Maskindirektivet kti t och minderåriga Gary Malmborg Arbetsmiljöinspektör, Härnösands distrikt Tekniker. Tillsyn mot processindustri, sågverk/hyvleri, papper & massa, SEVESO samt hamn/stuveri 1 2

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods.

Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Ergonomi i lager och förråd En hjälp att upptäcka risker för arbetsskador vid felaktig plockning och hantering av gods. Arbetsmiljölagen: Ansvaret för arbetsmiljön åvilar i första hand arbetsgivaren som

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje!

Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje! Systematik kan rädda liv och skapa arbetsglädje! HÄNDELSER? Cirka 55 dödsfall / år Cirka 10.000 arbetssjukdomar / år Cirka 30.000 arbetsolyckor med frånvaro / år OLYCKOR Dödsolycka Skärblacka 2002; fall

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor)

Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) 2013-02-22 RET 2012/100884 1 (5) Enheten för teknik Anders Åsen, 010-730 9897 Marknadskontroll av fordonslyftar importerade till Sverige från annat land än EES-land (2 bilagor) Sammanfattning Arbetsmiljöverket

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen?

Innehåll. 1 Vilka maskiner får användas? 2 Får maskinen ändras eller byggas om? 3 Ansvar vid ändringar på maskinen? 4 Vem får köra maskinen? Säkra maskiner Den här broschyren vänder sig till alla som kommer i kontakt med mobila maskiner och tillbehör t.ex: Entreprenadmaskiner Grönytemaskiner Lantbruksmaskiner Skogsmaskiner Truckar Vägunderhållsmaskiner

Läs mer

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic

Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka. 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Information om arbetsmiljö Kommunal Kungsbacka 2014-10-14 Pia Johansson och Alen Fazlic Agenda 14 oktober 2014 Inledning Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag, roll och organisation Gällande arbetsmiljölagstiftning

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. Damm- & Bossavskiljare MONTERINGS- & SKÖTSELANVISNING L- & I-line Damm- & Bossavskiljare ZMA0405SE 2013-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1981:14 Utkom från trycket den 14 sept. 1981 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL Utfärdad den 20 augusti 1981 AFS 1981:14 2 SKYDD MOT SKADA GENOM FALL Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN 1(6) INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM KONTROLLPLANEN Byggherrens ansvar för kontrollen av åtgärden Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd. Planen fastställs

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Lånevillkor för dig som lånar rullstol

Lånevillkor för dig som lånar rullstol Lånevillkor för dig som lånar rullstol Innehåll Lån av hjälpmedel 3 Bruksanvisning och instruktion 4 Reparation 4 Du bekostar själv 4 Flytt 4 Ersättningsskyldighet 5 Återlämning 5 Regelbunden rengöring

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LASER

CHECKLISTA FÖR LASER CHECKLISTA FÖR LASER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Syftet med denna checklista är att uppmärksamma om det finns risk för skador på arbetstagares ögon och hud av artificiell optisk strålning (i detta fall

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG

FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG IDÉSIDOR - PACKSTATIONER/KARTONVIKARE M.M. Handfixturer FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG KARTONG enkelt...ring Bloms! f ö r arbetsplatsfö rslag ring Bloms 033-15 70 75 19 IDÉSIDOR PACKSTATIONER, KARTONGVIKARE M.M.

Läs mer

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa

Handledning. för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Handledning för ensidigt upprepat, starkt styrt eller bundet arbete i utgångskassa Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbunds gemensamma information om arbete i utgångskassa.

Läs mer

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen Skyddsingenjör Christina Svensson RUTIN uppdaterad 2009-12-11 Dnr F8 1/09 (ersätter anvisningar F8 60/07, 2007-02-26) Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Läs mer

SIK Kompetenskrav Arbete på väg

SIK Kompetenskrav Arbete på väg SIK Kompetenskrav Arbete på väg Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell (Skandinavisk Infrastukturkompetens) ska cerifieras i fyra nivåer: Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-,

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del

Slutrapport. SLO-fonden. Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Slutrapport SLO-fonden Kraftöverföringsaxeln traktorredskapets farligaste del Niklas Adolfsson 2013 2 Inledning Kraftöverföringsaxeln är en viktig länk mellan traktor och redskap, såsom exakthackar, balinplastare

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2013:3) om certifiering av vissa installatörer samt om ackreditering av organ för sådan certifiering; BFS 2015:xx Utkom från trycket

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB

Hetarbeten mm. Erik Egardt, MSB Hetarbeten mm Erik Egardt, MSB Utredningskrav i LBE 7 Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador

Läs mer

Skydd mot stöld av datorutrustning

Skydd mot stöld av datorutrustning November 2003 Teknisk information Skydd mot stöld av datorutrustning En infoskrift från Sveriges Försäkringsförbund Syftet med denna information är att ge en bild av risker med speciell inriktning på inbrott

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 1. Allmän del OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET

CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET CHECKLISTA FÖR EL-SÄKERHET ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svara med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Värt att veta... Skor PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 1 Denna skrift har tagits fram i samverkan mellan parterna inom Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, BCA. Skriften vill ge information om viktiga aspekter

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien

BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien BERKEL SKÄRMASKI N MODELL RM - och RF-serien Utgåva Juni 13 - ett vassare val FÖRSÄLJNI NG 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVI CECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Nya hissdirektiv Tänk på säkerheten

Nya hissdirektiv Tänk på säkerheten Ett företag i Levinsgruppen Nya hissdirektiv Tänk på säkerheten Levins informerar om H10! Här kommer lite kortfattad information gällande H10. 1. Alla hissar med slagdörrar skall förses med klämriskskyltar,

Läs mer

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR

SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR TEKNISK RIKTLINJE 1 (9) Enhet, verksamhetsområde Datum Version NT, Teknik 08-07-09 A TR 5-07 Samråd SKARVAR FÖR 220 kv OCH 400 kv LEDNINGAR Inledning Dessa riktlinjer beskriver krav på skarvar för stålaluminiumlinor

Läs mer

Hettich Franke GmbH & Co. KG Germany - www.hettich.com. Mosys. Driftinstruktion

Hettich Franke GmbH & Co. KG Germany - www.hettich.com. Mosys. Driftinstruktion 1 3 Hettich Franke GmbH & Co. KG Germany - www.hettich.com Mosys Driftinstruktion 2 C 3 7 8 9 Driftinstruktion Original 1 Inledning 5 2 Monteringsförklaring 6 3 Säkerhetsinformationer 7 3.1 Symbolförklaring

Läs mer