Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November Foto: Ulf Palm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Nr 13, November 2006. Foto: Ulf Palm"

Transkript

1 Trafikmedicin Nr 13, November 2006 Foto: Ulf Palm Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet

2 Titel: Trafikmedicin nr 13 Utgivningsdatum: November 2006 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, och Margareta Lannermark Ögren Adress: Trafikmedicinska rådet, Vägverket, BORLÄNGE. e-post: Fax: ISSN: Produktion: Ateljén, Vägverket Tryck: Print, Vägverket

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Synfält och synfältsundersökningar... 4 Droger och läkemedel i trafiken... 9 Frågor och svar om trafikmedicin Senior-OLA en säkrare trafik för äldre Vägverkets chefsläkare är ITMA:s nästa president Notiser Presentation av Sarah Kers Trafikmedicinska rådet

4 Synfält och synfältsundersökningar Nedanstående artikel är skriven av en av Vägverkets konsultläkare, professor Bertil Lindblom, specialist i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Körkortskrav Synkraven för körkort baseras i huvudsak på två olika mått på synförmåga: synskärpa och synfält. Synskärpa är förhållandevis lätt att mäta och gradera, och synskärpekraven är därför väldefinierade och kräver ingen närmare tolkning. Värre är det med synfältsundersökningen. Kravet för körkort av lägre behörighet är att det binokulära synfältet skall minst motsvara ett normalt ögas synfält. Hur ser då ett normalt ögas synfält ut? På denna enkla fråga finns inget enkelt svar. Det beror bland annat på vilken metod man väljer att mäta synfältet med, och antalet metoder är flera. Det beror också på en persons ålder - synfältet försämras stadigt genom livet. En 25-åring som uppvisar ett synfältsresultat som skulle vara normalt för en 80-åring kan därför inte sägas ha ett normalt synfält för sin ålder. I föreskrifterna står också att sammanfallande synfältsdefekter med perifer placering samt begränsad utbredning och begränsat djup, utgör dock inte hinder för innehav. Denna mening är inte helt lätt att tolka. Var går gränsen för synfältsdefekter med perifer placering? Vad är begränsad utbredning och begränsat djup av synfältsdefekter? Det står nog redan klart att avgörandet huruvida synfältskravet för körkort är uppfyllt i många fall är en tolkningsfråga. För att en meningsfull tolkning skall vara möjlig krävs att synfältsundersökningen är gjord med lämplig teknik och på ett tillförlitligt sätt. Följande korta presentation belyser dessa frågor.

5 Synfältsmetoder I det stora flertalet fall där en persons sjukhistoria inte ger anledning att misstänka synpåverkan av något slag, är en enkel undersökning av synfältets yttergränser tillfyllest. Om det finns anledning att misstänka ögonsjukdom eller neurologisk sjukdom som kan påverka synen måste formaliserad synfältsundersökning (perimetri) utföras. De synfältsundersökningar som är allmänt förekommande i Sverige är: 1. Manuell, kinetisk perimetri, s.k. Goldmannperimetri. Vid denna undersökning används ett ljusstimulus vars storlek och ljusintensitet kan varieras. Exempel på manuell kinetisk perimetri, s.k. Goldmann-perimetri. 2. Datorstyrd statisk tröskelperimetri med ljusobjekt av varierande ljusintensitet. Det finns flera instrument av denna typ, de i Sverige vanligaste är Humphrey, Octopus och Competer. Ofta finns flera testprogram med olika teststrategi att tillgå. Tröskelprogram är lämpligast i körkortssammanhang. Med dessa program bestäms känslighetströskeln i varje testpunkt. Det finns också olika screening-program. Under förutsättning att känslighetströskeln bestäms i varje testpunkt som avviker från ett åldersnormalt synfält kan ett sådant program användas. Enklare (och snabbare) screening-program mäter inte defektens omfattning i punkter som avviker från ett normalt synfält och ett sådant testprogram kan inte användas om inte resultatet är helt normalt.

6 Nästan alltid testas synfältet för ett öga i taget. Det finns dock en metod för binokulär synfältsprövning, s.k. Esterman-perimetri. Denna test finns tillgänglig i Humphrey-perimetern. Testen innebär att 100 testpunkter grupperade kring horisontallinjen testas med ett kraftigt övertröskligt stimulus. Alla punkterna testas med samma ljusintensitet som inte går att ändra. Om ett testobjekt missas görs ytterligare en omtest men inget försök att bedöma defektens djup. Med denna teknik finns det ingen möjlighet att kontrollera fixationsstabilitet. Vissa länder har infört Esterman-tekniken som standard vid körkortsprövning, bland annat Storbritannien. Många experter menar dock att Esterman-testet i föreliggande form är för okänsligt och missar även ganska omfattande synfältsdefekter. Exempel på en statisk tröskelperimetri 6

7 3. Datorstyrd statisk tröskelperimetri med ring-formade objekt av olika storlek, s.k. ringperimetri. Standardutskriften skall användas. Det finns en analys som försöker kompensera för mediegrumlingar, utskriften från denna kan inte användas för körkortsbedömning, inte ens om den är helt normal. Exempel på datorstyrd statisk tröskelperimetri, s.k. ringperimetri

8 Tillförlitlighet En synfältsundersökning kräver god medverkan från den undersökta personen och god vana från undersökaren. Det viktigaste måttet på hur väl en person medverkat är fixationsstabiliteten. För att en synfältsundersökning skall vara rättvisande krävs att ögats läge är stabilt. Man hör ibland invändningen att det i bilkörningssammanhang snarast vore en fördel med bristande fixation på så vis kan en person scanna av omgivningen. Ett sådant fixationsbeteende sker dock till priset av en kortare tid för fixation i varje punkt och en allmänt sämre synprestation. Innan man försöker tolka ett synfältsresultat måste man därför bedöma hur pass tillförlitlig undersökningen är. De olika synfältsmetoderna skiljer sig därvid åt. Goldmann-perimetri: Fixationskontroll: Vid manuell perimetri sker kontroll av fixationen antingen med hjälp av en kikare eller, på modernare apparater, med hjälp av en videokamera. Oavsett vilket gäller det för undersökaren att samtidigt ha kontroll på det undersökta ögats läge och stimuluspositionen. Det kräver träning, en träning som allt färre idag får eftersom antalet manuella synfältundersökningar inom ögonsjukvården minskat kraftig under senare år. Det finns tyvärr inget sätt för den som skall tolka resultatet att värdera huruvida fixationen varit stabil, om inte undersökaren specifikt har angett detta på synfältsschablonen. Testobjekt: Både testobjektets storlek och ljusstyrka måste anges på schablonen. Detta missas tyvärr ibland. Vanligare är att det inte är alldeles klart vilka testpunkter som testats med vilket objekt. Utan dessa uppgifter blir synfältsresultatet svårt eller omöjligt att tolka. Datorstödd tröskelperimetri: Vid samtliga metoder går fixationskontrollen till så att ett stimulus med jämna mellanrum presenteras i ögats blinda fläck. Om ett sådant stimulus upptäcks innebär det att ögat inte pekat rakt fram vid presentationen. Andelen sådana fixationsförluster anges på resultatutskriften som ett mått på hur väl den undersökta personen medverkat vid undersökningen. Modernare Humprey-perimetrar registrerar också ögats ställning med hjälp av en videokamera. Det finns också andra tillförlitlighetsmått men förmågan att fixera är den viktigaste. En hög andel fixationsförluster gör undersökningen otillförlitlig. Speciellt vid förutsägbara synfältsdefekter (t.ex. hemidefekter) omöjliggörs därmed en meningsfull tolkning. Konklusion Det finns många fallgropar vid bedömning av ett synfältsresultat, inte minst gäller det om undersökningen görs i syfte att värdera en persons lämplighet för bilkörning. Till skillnad från diagnostisk perimetri har ju den undersökta personen ett intresse av att försöka dölja omfattningen av eventuella skador. En förutsättning för en rättvis bedömning är att synfältsundersökningen är av god kvalitet. De olika metodernas för- och nackdelar gör att det ofta är fördelaktigt att vid bedömningen ha tillgång till resultat från två eller flera olika synfältsmetoder. Professor Bertil Lindblom, specialist i ögonsjukdomar

9 Droger och läkemedel i trafiken På vägverkets hemsida finns följande information som riktar sig till allmänheten. Det finns fler droger än alkohol som påverkar körförmågan. En grupp är de droger som i dagligt tal kallas narkotika, exempelvis amfetamin, cannabis, heroin och kokain. En annan grupp är vissa mediciner. Många av dem klassas som narkotika. Gemensamt för de här drogerna är att de påverkar nervsystemet. Det kan orsaka trötthet, dåsighet, nedsatt uppmärksamhet, sömnighet eller upprymdhet. Jämfört med alkohol är kunskapen liten om de andra drogernas roll i trafiken. Det beror bland annat på att det är svårare att kontrollera om någon är påverkad av drogerna. Dessutom varierar effekterna av drogerna mycket från individ till individ. Trafikfarliga läkemedel Med trafikfarliga läkemedel menas sådana medel som påverkar uppmärksamhet och omdöme, reaktions-, koncentrations- och koordinationsförmåga på ett sådant sätt att du kan bli en sämre förare. Narkotikaklassade är vissa smärtstillande, lugnande och sömngivande läkemedel. Förutom de narkotikaklassade läkemedlen, finns trafikfarliga läkemedel främst i grupperna antidepressiva, antiepileptika, antihistaminer, lugnade medel, sömnmedel och starka hostmediciner. läkare. Din sjukdom kan göra dig till en sämre förare än vad dina läkemedel gör dig till. Är din medicin trafikfarlig? Enligt trafikbrottslagen är det förbjudet att köra med ett narkotikaklassat ämne i blodet. Förbudet gäller inte om du använder narkotikaklassade läkemedel av medicinska skäl, enligt läkares ordination. Trafikbrottslagen innebär att du kan dömas för rattfylleri: Om du har tagit narkotikaklassade läkemedel utan läkares ordination. Om du har tagit narkotikaklassade läkemedel enligt läkares ordination, men blivit så påverkad att du kör trafikfarligt. Om du har tagit ett läkemedel som inte är narkotikaklassat, men som påverkat dig så att du kör trafikfarligt. Använd bara dina egna läkemedel och bara enligt den ordination som läkaren givit! Kör inte om du känner dig påverkad av läkemedel eller om andra anser att du är påverkad. OBS! Avbryt inte en läkemedelsbehandling utan att först tala med din

10 Inget förbud men skärpt ansvar Trafiken ställer stora krav på din uppmärksamhet och förmåga att reagera snabbt och rätt. Både sjukdomar och läkemedel kan påverka dig så att du får problem med uppmärksamhet och reaktionsförmåga. Ibland är läkemedelsbehandling en förutsättning för att du ska kunna köra säkert, till exempel vid diabetes och epilepsi. Ibland innebär en läkemedelsbehandling att du får problem med att höra, se klart, hålla dig vaken, koncentrera dig och reagera snabbt - du blir en dålig förare. Främst gäller det om du använder receptbelagda läkemedel mot smärta, sömnstörningar, oro, ångest, depressioner, epilepsi, allergi, hosta, med mera. Trafikbrottslagen ger dig ansvaret att vara uppmärksam på hur läkemedel inverkar på ditt uppträdande i trafiken. Om du blir inblandad i en trafikolycka eller uppmärksammas i en poliskontroll, kan du dömas för rattfylleri om du är påverkad av läkemedel. Ansvaret för att bedöma om ditt läkemedel gör dig till en sämre förare vilar ytterst på dig själv. Läkaren är skyldig att ge dig information. Apoteket har också ansvar för att informera dig om riskerna. Viktig information finns på den utförliga bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen. Tänk efter före ansvaret är ditt Är din medicin trafikfarlig? Om du får något av följande besvär avstå från att köra bil! Känner du dig trött eller yr? Reagerar du långsammare än vanligt? Känns vardagssaker besvärligare än förr, t ex att öppna förpackningar, laga mat och hålla reda på flera saker samtidigt? Får du besvär med syn och hörsel? Får du svårt att följa med i samtal? Tycker du eller andra att ditt omdöme har försämrats? Om besvären uppstår i början av behandlingen, kan de försvinna efter några dagar eller veckor. Dyker de däremot upp efter en tids användning, kan de bli bestående under resten av behandlingstiden. Kommer de efter behandlingen, är de oftast ett slags abstinensbesvär och går över. Om du får besvär, låt bli att köra tills besvären har gått över. Ytterligare information kan du få av din läkare och på Apoteket. När Apoteket är stängt kan du ringa Läs även den information som följer med ditt läkemedel. Mer information finns på Läkemedelsverkets hemsida 10

11 Frågor och svar om trafikmedicin En fråga från kund som kommit in till Trafikmedicinska rådet redovisas nedan i något redigerad form. Frågan gäller högre behörigheter och handlar om synskärpa och glasögon med höga dioptrital Föreskriftstext 2 kap. 11 Om föreskriven synskärpa inte kan uppnås utan korrektionsglas, får inget av glasen överstiga åtta dioptrier i styrka i den mest brytande meridianen. Detta gäller dock inte om korrektion sker med kontaktlinser som fördras väl. Fråga från kund: Jag behöver en förklaring till föreskriften VVFS 1998:89, 2 kap. 11. Det brukar vara rim och reson i trafikföreskrifter men här har jag, trots ganska fantasifullt spånande, inte lyckats komma fram till en tänkbar förklaring. Jag vill ha en uttömmande förklaring med hänvisningar till förarbeten och liknande. Svar från jurist Ingar Werkström: Kraven i Vägverkets föreskrifter får inte understiga de medicinska minimikraven i EG:s körkortsdirektiv (91/439/EEG) bilaga III. I detta direktiv anges att styrkan på glasögonen får vara högst plus eller minus fyra dioptrier för högre behörigheter. I annat fall ska synskärpan utan korrektion uppgå till minst 0,05 på varje öga eller kontaktlinser bäras. Vidare krävs ett normalt binokulärt synfält. Enligt uppgift från de experter som deltagit i arbetet med utformningen av de medicinska kraven i direktivet innebär detta att synfältet skall vara normalt på vartdera ögat beslutade EG-kommissionen om undantag från dioptrikravet i körkortsdirektivet på så sätt att styrkan på glasen nu får uppgå till åtta dioptrier i den mest brytande meridianen. Detta beslut motiverades av att moderna tekniker och material har gjort det möjligt att framställa glasögon på upp till plus eller minus åtta dioptrier utan förvridning av synfältet. Bestämmelserna om dioptrital motiveras av att starka glasögon ger upphov till vissa problem som uppstår i området mellan den del av omgivningen man ser genom glaset och det man ser utanför kanten, exempelvis ger starka plusglas en förvrängning i bilden i kanten av glaset vilket skapar en blind ring. Kontaktlinser ger inte dessa optiska fel och stora brytningsfel kan accepteras hos yrkesförare under förutsättning att de bär linser. Enligt 8 kap. 11 körkortsförordningen får Vägverket meddela undantag från de medicinska föreskrifterna. Vid prövning av ansökan om undantag skall dock de medicinska minimikraven i EG:s körkortsdirektiv (91/439/EEG) beaktas. Inom EU pågår för närvarande ett förändringsarbete. Inom ramen för detta finns ett förslag om att gränsen på max -8 dioptrier ska tas bort. Synfältspåverkan av plusglas beror dock på flera faktorer och gränsen på max +8 dioptrier ska finnas kvar i avvaktan på ytterligare forskning om en ev. nyansering av denna regel. 11

12 Senior-OLA en säkrare trafik för äldre Varje år omkommer personer som är 65 år och äldre i trafiken, det är cirka 25 procent av alla omkomna i trafiken. Vägverket har tillsammans med andra aktörer genomfört ett Senior-OLA arbete, där objektiva fakta, lösningar och avsikter tagits fram för gruppen äldre, 65+. Senior-OLA för säkrare trafik för äldre OLA ett systematiskt samarbete för ökad trafiksäkerhet Många företag, myndigheter och organisationer kan bidra till ett säkrare vägtransportsystem. OLA är exempel på ett arbetssätt där olika aktörer samlas för att tillsammans försöka lösa ett gemensamt problem. Arbetssättet ger var och en möjlighet att utifrån fakta visa vilka åtgärder man vill och kan vidta för att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. Arbetssättet används både på nationell, regional och lokal nivå. OLA är en förkortning av Objektiva fakta, Lösningar och Avsikter. En av avsikterna i Senior-OLA är riktad information till äldres anhöriga eller bilförarna själva som står inför funderingar kring fortsatt bilkörning i samband med sjukdom. Det kan gälla medicinska symtom, läkares anmälningsskyldighet, kontaktvägar, alternativa färdsätt och annan relevant information i anslutning till det. Äldre är i lika hög grad som andra i behov av att kunna förflytta sig i vägtransportsystemet. En säker och god mobilitet bidrar till ökad självständighet och livskvalitet och därmed en positiv påverkan på hälsan. Att ha ett aktivt och värdigt liv med bibehållet oberoende är en viktig fråga som kommer att ställa stora krav på ett framtida säkert, tillgängligt och användbart vägtransportsystem. Åtgärder som ökar trafiksäkerheten går hand i hand med kravet på god mobilitet. Åldrandet innebär bland annat att orken, reaktionsförmågan och styrkan avtar. Syn och hörsel kan försämras och skelettet bli skörare, vilket kan ge svårare konsekvenser vid en olycka. Det är känt att det säkraste sättet för äldre är att färdas med bil. Åtgärder som underlättar bilkörandet för normalt åldrande äldre skapar förutsättningar för en god mobilitet långt upp i åldrarna. Äldre som går och cyklar har en mer utsatt position med förhöjda risker att dödas eller skadas svårt. Syftet med projektet är att skapa tryckt information för anhöriga som ska vara stöd i dialogen med den äldre närstående som fortfarande kör bil och har en begynnande sjukdom. Den ska också vara ett stöd för den som fortfarande kör bil och själv funderar över att ställa av bilen för att det börjar bli svårt att köra på ett eller annat sätt. 12

13 Vägverkets chefsläkare är ITMA:s nästa president Vägverkets chefsläkare Lars Englund kommer att bli president i den internationella trafikmedicinska organisationen ITMA (International Traffic Medicine Association, före detta IAATM). Lars Englund tillträder presidentposten när den nuvarande ordföranden avgår, troligen om tidigast 2 år. Det här är ett erkännande till Vägverket och vårt trafikmedicinska arbete men också förstås en stor ära för mig, säger Lars Englund. Organisationen har funnits sedan 1963 och dess huvudsakliga verksamhet är att hålla internationella kongresser. ITMA har hållit 19 världskongresser i princip vartannat år sedan 60-talet. Jag har själv varit med på alla kongresser sedan 1992 och ser dem i första hand som ett sätt att sprida kunskap om viktiga trafiksäkerhetsfrågor i fattigare och mindre trafiksäkerhetsmedvetna delar av världen. För värdlandet brukar kongresserna vara mycket viktiga och ofta invigas av landets president eller transportminister, berättar Lars Englund. ITMA har en bred definition av trafikmedicin som omfattar mer än föreskrifter och förares lämplighet. I trafikmedicinbegreppet ingår, enligt ITMA, trafiksäkerhetsåtgärder som förebygger skador ur ett medicinskt perspektiv, som bilbälten, krockkuddar och mitträcken. Vägverkets definition av trafikmedicin är medicinska aspekter på Vägverkets verksamhet och läkares arbete kring det. Inför nästa kongress kommer Lars Englund att förbereda en presentation av sig själv som också kommer att innehålla tankar om vilken inriktning ITMA ska ha under den tid som han kommer att vara president. ITMA ger dessutom ut, tillsammans med två andra organisationer, en vetenskaplig tidskift som kommer ut med 4 nummer varje år. Läs mer om ITMA Text och foto: Cecilia Ekberg, VSiki 13

14 Notiser Riksstämman Göteborg 2006 Årets mässa blir i år den 29 november till den 1 december på Svenska mässan i Göteborg. Trafikmedicinska rådet kommer att finnas i monter nr B03:60. Montern ligger mitt emot Losstagningen där bland annat Räddningsverket, Räddningstjänsten och SOS Alarm visar ett akutscenario vid en trafikolycka. Rådet kommer som vanligt att ha kluriga tipsfrågor där du kan testa dina trafikmedicinska kunskaper. Kom och diskutera med Trafikmedicinska rådets läkare, jurister och handläggare. Vi svarar gärna på frågor om trafikmedicin, trafiksäkerhet, alkohol och droger, trötthet i trafiken eller någon annan fråga du funderat över. Välkommen till vår monter B03:60! Trafikmedicinska rådet på studiebesök Trafikmedicinska rådet har den 26 april 2006 varit på ett uppskattat studiebesök hos en av Vägverkets konsultläkare, professor Bertil Lindblom, specialist i ögonsjukdomar vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Mölndal. Rådet fick en teoretisk genomgång av synfält och olika synfältsundersökningar och därefter också en praktisk genomgång av olika apparater och undersökningar. Avslutningsvis diskuterades avidentifierade autentiska fall. Även länsstyrelsernas konsultläkare kommer genom Vägverkets försorg att få möjlighet att göra samma studiebesök den 23 november. 14

15 Vägverkets hemsida, söktips Vägverkets hemsida innehåller massor med information, allt ifrån vägprojekt, läget på vägarna, körkorts- och fordonsinformation, trafiksäkerhet, trafikmedicin och mycket mer. Det kan däremot vara svårt att hitta just det man söker. Ett bra tips, förutom sökmotorn, är att söka under A-Ö. Där har man samlat några av de mest besökta sidorna och sorterat dem under ofta använda ord och begrepp. Vill du se vad som finns under länkarna till vänster i startmenyn så kan du klicka på länken Översikt. Det är många som besöker Vägverkets hemsida, under september månad hade hemsidan besök och i snitt per dag besök. De mest besökta sidorna är Fordon, Sök fordons- och ägaruppgifter samt Körkort och Förarbevis. Presentation av Sarah Kers Det har nu blivit dags för en av rådets handläggare, Sarah Kers, att presentera sig själv. Jag har arbetat i Vägverkets Trafikmedicinska råd sedan juni 1995 då jag började på Vägverket. Tidigare arbetade jag som läkarsekreterare på Falu lasarett och inom habiliteringsverksamheten i Borlänge. Däremellan var jag hemma under fem år när mina två flickor var små. Att komma från landstingsvärlden till Vägverket för att handlägga körkortsärenden och försöka förstå vad som står i VVFS 1996:200 om medicinska krav för körkort, var för mig en stor omställning. Det är verkligen ett lärlingsjobb och jag har nu kommit en bit på väg. Idag arbetar jag huvudsakligen med handläggning av trafikmedicinska körkortsärenden. Jag är också projektledare inom försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse (alkolås). Jag har gått en del utbildningar sedan jag började på Vägverket, bl. a. projektledarutbildning och en 20-poängs utbildning i trafikmedicin vid Umeå universitet. På fritiden vistas jag gärna ute i naturen vintertid på skidor eller långfärdsskridskor. Jag tycker om att resa och läsa. Jag är dalkulla, född i Stora Tuna utanför Borlänge och har nu flyttat ända till Falun. Jag är nog lite av en globetrotter! Foto P. Middelboe 15

16 Trafikmedicin Trafikmedicinska rådet Handläggare Sarah Kers Birgitta Heed Elisabet Kandell-Eriksson Läkare Lars Englund, chefsläkare Bo Bjerre, överläkare Stina Stenback, överläkare Jonas Boëthius, legitimerad läkare Jurister Sven Hultman Margareta Lannermark Ögren Ingar Werkström Anna Formgren Bo Johansson (extern) Nästa nyhetsblad beräknas utkomma våren 2007 Vägverket Borlänge. Telefon Telefax Texttelefon

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Om synförmåga i trafiken

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap 2 i körkortslagen (SFS 1998:488)

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten)

Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Informationstext till blanketten Hälsodeklaration och intyg om synprövning Trafiksäkerhet och Din hälsa (läs igenom texten innan Du besvarar frågorna i blanketten) Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (1998:488)

Läs mer

Bertil Lindblom. Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare. Kontakt:

Bertil Lindblom. Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare. Kontakt: Synkrav för körkort Bertil Lindblom Professor vid Göteborgs Universitet, Transportstyrelsens konsultläkare Kontakt: Bertil Lindblom, Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal, 431 80 Mölndal

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 19 november 2015. TSFS 2015:65 Utkom från trycket

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

Trafikmedicin. Nya föreskrifter om medicinska krav för körkort s. 4. s. 8. Krav på läkare vid anmälan. Nyheter i 2 kap. om synskärpa och synfält s.

Trafikmedicin. Nya föreskrifter om medicinska krav för körkort s. 4. s. 8. Krav på läkare vid anmälan. Nyheter i 2 kap. om synskärpa och synfält s. Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 20 november 2010 Krav på läkare vid anmälan s. 8 Nyheter i 2 kap. om synskärpa och synfält s. 6 Nya föreskrifter om medicinska krav

Läs mer

Trafikmedicin. Antalet anmälningar av medicinskt olämpliga körkortsinnehavare har ökat något under år sidan 8

Trafikmedicin. Antalet anmälningar av medicinskt olämpliga körkortsinnehavare har ökat något under år sidan 8 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Körkortsavdelningen Nr 17. November 2008 Statistik Bilkörning och glaukom ny vetenskaplig studie, s 3 Frågor och svar om trafikmedicin, s 4 Internationell

Läs mer

Trafikmedicin. Nr 15, November 2007. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet

Trafikmedicin. Nr 15, November 2007. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikmedicin Nr 15, November 2007 Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 15 Utgivningsdatum: November 2007 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och Margareta Lannermark

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver 1 med

Läs mer

Läkemedel och trafik

Läkemedel och trafik Läkemedel och trafik 2016-05-18 Dorota Religa/ Kurt Johansson Trafikmedicinskt Centrum Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Regelverket om läkemedel och bilkörning LVFS 2009:13, 2;15: Vid förskrivning

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak:

Hälsodeklaration. Körkort Annan ID-handling Personlig kännedom. Inledande undersökning Regelbunden hälsokontroll Bedömning efter frånvaro Annan orsak: Hälsodeklaration 1 (5) Blanketten gäller enligt Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2011:61 om hälsokrav m m enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare. Hälsodeklarationen fylls i av den som

Läs mer

Hälsodeklaration - övrig personal i spårbunden trafik

Hälsodeklaration - övrig personal i spårbunden trafik 1 (6) Blanketten gäller för övrig personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten enligt Järnvägsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd (BV-FS

Läs mer

Trafikmedicin Information från Trafikmedicinska rådet

Trafikmedicin Information från Trafikmedicinska rådet Trafikmedicin Information från Trafikmedicinska rådet Nyhetsblad Nr 8 kontaktpersoner: Mariann Almgren 0243-752 73, Margareta Lannermark Ögren 0243-753 35, Mars 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svensk metodharmonisering

Läs mer

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7

Trafikmedicin. Ny definition av grupp I, II och III s. 5. Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Trafikantenheten Nr 19 november 2009 Betydelsen av godkänt körprov vid diagnosen demens s.7 Nytt utseende på blanketter och ny e-tjänst för beställning

Läs mer

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning Transportforum 2014-01-08 Lars

Läs mer

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01)

Körkortslagen 10 kap. 2 2013-03-26. Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) 3 2013-03-26 2 4 Vad är det som gäller för körkortsinnehavet vid diabetes? Lars Englund Chefsläkare Trafikmedicinska rådet Transportstyrelsen Läkares anmälan Körkortslagen 10 kap. 2 (från 2012-02-01) Om

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 9 juni 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2013:52. TSFS 2011:61 Konsoliderad elektronisk

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare;

Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare; beslutade den 9 juni 2011. Transportstyrelsen föreskriver 1 följande med stöd av 8 och 9 förordningen

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Trafikmedicin. Ny Trafikmedicinbok som e-bok s.12. Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4. Ny körkortsbehörighet s.

Trafikmedicin. Ny Trafikmedicinbok som e-bok s.12. Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4. Ny körkortsbehörighet s. Trafikmedicin Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Körkortsavdelningen Nr 18 juni 2009 Håranalyser ett bra alternativ för att styrka drogfrihet s.4 Ny körkortsbehörighet s.8 Frågor och svar s.10 Ny Trafikmedicinbok

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje

Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada. Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Utredning av körkortslämplighet efter sjukdom/skada Så här gör vi i TioHundra, Norrtälje Bilkörning en komplex aktivitet Meningsfull aktivitet Har stor betydelse Komplext och krävande Jag som kört prickfritt

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli

Bilkörning, vapen Öl Anna Tölli Bilkörning, vapen Öl 2017-03-16 Körkort Grupp I behörighet (nya behörigheter 19 jan 2013) AM moped klass I (EU-moped) A1 lätt motorcykel A2 mellanstor motorcykel A tung motorcykel B personbil och lätt

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd

Körkort efter stroke. Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 1 Körkort efter stroke Lars Englund Chefsläkare Vägverkets Trafikmedicinska Råd 2 Körschema Den medicinska körkortshanteringen Vägverkets Trafikmedicinska Råd Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares anmälningsskyldighet

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

1. Ärendet och dess beredning

1. Ärendet och dess beredning 2008-12-15 1 (88) Promemoria om Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (VVFS 2008:158, ändrade genom VVFS 2008:166) Ikraftträdande 2008-05-01 I denna promemoria redovisas

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

De medicinska kraven i trafiken

De medicinska kraven i trafiken De medicinska kraven i trafiken Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig

Läs mer

Hälsodeklaration lokförare

Hälsodeklaration lokförare 1 (6) Blanketten gäller för dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter: förare av tåg, förare vid spärrfärd eller förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc för

Läs mer

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? Nära en tredjedel av alla bilförare i Sverige har svårt att läsa vad som står på skyltarna i trafiken.

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri. Dalarnas län Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Dalarnas län Ta chansen nu Nu kan du som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri snabbt få pro fessionell och

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23

Advokatfirman Wikner Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se TSF 2015-23 Slaggatan 13 791 71 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-70 54 49 Hemsida www.advokatwikner.se Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se TSF 2015-23 Narkolepsiföreningen Sveriges remissvar avseende Förslag

Läs mer

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Om alkolås i Sverige och lite till. Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Om alkolås i Sverige och lite till Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Agenda Om alkolåsverksamheten i Sverige då och nu Bakgrund Regelverket Hur har det fallit ut

Läs mer

Diabetes och körkort

Diabetes och körkort Diabetes och körkort Svenska Diabetesförbundet har fått information om diskussionen angående medicinska krav för körkort som ska genomföras mellan Transportstyrelsen och diabetesläkare. Eftersom körkortsfrågan

Läs mer

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI

MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI MOBILITETSCENTER ETT UNIKT KOMPETENSCENTER INGRID BOLIN, VERKSAMHETSCHEF/ARBETSTERAPEUT MONA FRITZSON, ADMINISTRATION/EKONOMI BILKÖRNING VANLIG FRÅGA INOM RÖRELSEHINDERFÖRBUNDEN Medlemmar uttryckte behov

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri Alkolås efter rattfylleri 2 Att bli fråntagen körkortet är svårt för de flesta. Om man dessutom behöver det i arbetet kan situationen bli extra besvärlig. Det finns dock en möjlighet att få fortsätta köra,

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort?

Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Är automatiserade förarstöd lösningen för de som på grund av sjukdom inte får inneha körkort? Transportforum 2015 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Sjukdomar och

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:21

Läs mer

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se

minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se minimaria Botkyrka Skolinfo 2014 Simon Jonsson Socialsekreterare/Behandlare 08-530 622 82, 0708-861580 Simon.jonsson@botkyrka.se Hur mår ni? Vad är (drog)missbruk? Missbruk är bruk av sinnesförändrade

Läs mer

Trafikmedicin. Nr 16, Maj Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion Körkort

Trafikmedicin. Nr 16, Maj Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion Körkort Trafikmedicin Nr 16, Maj 2008 Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Sektion Körkort Titel: Trafikmedicin nr 16 Utgivningsdatum: Maj 2008 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och Margareta

Läs mer

Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd

Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Vågar jag som har körkort gå till doktorn? Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Vem bestämmer om medicinsk körkortslämplighet? Sjukdomar i trafiken allmänt Läkares

Läs mer

Alkolås efter rattfylleri

Alkolås efter rattfylleri TRANSPORTSTYRELSEN. BEST NR TS201628. OKTOBER 2016. PRODUKTION: BLOMQUIST & CO. För mer information om alkolås: transportstyrelsen.se Blanketter finns på: transportstyrelsen.se Har du ytterligare frågor,

Läs mer

INFORMATION OM INVEGA

INFORMATION OM INVEGA INFORMATION OM INVEGA Du är inte ensam Psykiska sjukdomar är vanliga. Ungefär var femte svensk drabbas varje år av någon slags psykisk ohälsa. Några procent av dessa har en svårare form av psykisk sjukdom

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Trafiksäker förening? Trafiksäkra idrotten

Trafiksäker förening? Trafiksäkra idrotten Trafiksäker förening? Bakgrund: Trafiken & Idrotten Vad vill jag dela med mig av? Medvetenhet om risker Inspiration till att göra resorna säkra Motivation till att arbeta fram en policy Henrik Johansson

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

reflexer Visa dig med

reflexer Visa dig med Reflexer måste bytas ut Reflexer håller inte hur länge som helst. Den normala livslängden är ungefär tre år. Förmågan att reflektera påverkas negativt av smuts, repor och andra skador. Därför måste reflexerna

Läs mer

37 Körkort Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Undantag från anmälningsplikt

37 Körkort Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Undantag från anmälningsplikt 37 Körkort 2016-01- 20 diabeteshandboken.se Läkares anmälningsskyldighet (Körkortslagen10 kap 2 ) Körkortslagen reglerar frågan om läkares anmälningsplikt med följande text: "Om en läkare vid undersökning

Läs mer

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG

KONTAKTINFORMATION ÅHÖRARKOPIOR (FÖRÄLDRAR) GÄSTBOK BLOGG VIKTEN MAN KVINNA ALKOHOLSTYRKAN HUR FORT MAN DRICKER OM MAN ÄTER SAMTIDIGT MAN DRICKER STANDARDGLAS INNEHÅLLER 12 G 100% ALKOHOL 33 cl starköl 50 cl folköl 15 cl vin 4 cl starksprit 8 cl starkvin FÖRÄLDRARS

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Utredning av de svenska synfältskraven för körkort

Utredning av de svenska synfältskraven för körkort Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2002 av Staffan Danielsson () Utredning av de svenska synfältskraven för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension)

Postnummer och postanstalt. Yrke (även yrke före avgång med pension) Nr 849 2373 Fyll i blanketten i förväg före läkarundersökningen. Oklara frågor kan besvaras i samband med läkarundersökningen. Ta blanketten med dig till läkarundersökningen.blanketten fogas till journalhandlingarna,

Läs mer

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken)

När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna. Krav och Kvalitetsboken (KoK boken) KONFERENS PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE När vänder du dig till vårdcentralen? Vad är uppdraget? Charlotte Barouma Wästerläkarna PSYKISK OHÄLSA OCH DEPRESSION HOS ÄLDRE GÖTEBORG 2017-03-02 NÄR

Läs mer

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd

Vägledning. - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet. NTF Skånes Trafikäldreråd Vägledning - för trafikantombudens information om trafiksäkerhet NTF Skånes Trafikäldreråd Januari 2007 Manual och informationsunderlag för trafikantombud att användas vid möten och sammankomster med medlemmarna

Läs mer

Körkortsmedicinska utredningar

Körkortsmedicinska utredningar Körkortsmedicinska utredningar 2016-05-18, leg psykolog, med dr, enhetschef Trafikmedicinskt Centrum, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Kurs i Trafik-körkortsmedicin, Stora Brännbo 1 Vilka frågor

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort 26.8.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 223/31 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/113/EG av den 25 augusti 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort EUROPEISKA

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

2 1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. sådant alkolås som ska användas av den som har körkort med villkor om alkolås

2 1 I dessa föreskrifter används följande definitioner. sådant alkolås som ska användas av den som har körkort med villkor om alkolås Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:71) om innehav av körkort med villkor om alkolås; beslutade den TSFS 2012:XXX Utkom från trycket

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Sjukdomar i trafiken i olika skeden av livet. Tylösandsseminariet 2010 Lars Englund Chefsläkare TransportstyrelsensTrafikmedicinska Råd

Sjukdomar i trafiken i olika skeden av livet. Tylösandsseminariet 2010 Lars Englund Chefsläkare TransportstyrelsensTrafikmedicinska Råd Sjukdomar i trafiken i olika skeden av livet Tylösandsseminariet 2010 Lars Englund Chefsläkare TransportstyrelsensTrafikmedicinska Råd Betydelsen av sjukdomar i trafiken allmänt Inte bara en enskild faktor

Läs mer

HÄLSOINTYG för ungdom

HÄLSOINTYG för ungdom 321 Fastställd av social- och hälsovdsministeriet fälten Hörapparat, vilken har inte konstaterats sjukdom eller handikapp som inverkar på körförmågan. g föresl att körkortstillstånd beviljas. g intygar

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Foto: Mats Lindqvist. Nr 14, Maj 2007

Trafikmedicin. Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet. Foto: Mats Lindqvist. Nr 14, Maj 2007 Trafikmedicin Nr 14, Maj 2007 Foto: Mats Lindqvist Nyhetsblad från Trafikmedicinska rådet Titel: Trafikmedicin nr 14 Utgivningsdatum: Maj 2007 Redaktion: Elisabet Kandell-Eriksson, 0243-757 39 och Margareta

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om innehav av körkort med villkor om alkolås; (konsoliderad elektronisk utgåva) beslutade den 11 augusti 2011. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2014:74. TSFS

Läs mer

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av

Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Bli taxichaufför! En broschyr framtagen av Alla taxiförare måste ha taxiförarlegitimation (TFL) Krav för taxiförarlegitimation Fyllt 21 år Körkort (behörighet B minst två år oavbrutet eller behörighet

Läs mer

Metoder, verktyg och resultat

Metoder, verktyg och resultat Metoder, verktyg och resultat 5/26/2015 5/26/2015 Livskvalitet enligt SF 36 Patient Specifik Funktionell Skala - PSFS Hur inverkar synfältsdefekterna på bilkörningen? Kommer synfältsnedsättningen innebära

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Alkohol och andra droger

Alkohol och andra droger Avskrift Missbruk av Alkohol och andra droger på arbetsplatsen Policy och vägledning Missbruk av alkohol och andra droger Missbruksproblem på arbetsplatsen Det finns en tumregel som visar att ca 10 % av

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökningshandlingar Obs! Handläggningstiden är ca 3 veckor. Skicka ansökan till: Stenungsunds kommun Kansliet 444 82 Stenungsund 2015-01-05 Så här ansöker du om

Läs mer

Utredning av de svenska synfältskraven för körkort

Utredning av de svenska synfältskraven för körkort Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2002 av Staffan Danielsson (C) Utredning av de svenska synfältskraven för körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Trafikmedicin Läkarstuderande, termin 10. 21 november,2008 Lars Widman, konsultläkare, Umeå. Wim Delvoye Cement Truck, 2008.

Trafikmedicin Läkarstuderande, termin 10. 21 november,2008 Lars Widman, konsultläkare, Umeå. Wim Delvoye Cement Truck, 2008. Trafikmedicin Läkarstuderande, termin 10. 21 november,2008 Lars Widman, konsultläkare, Umeå Wim Delvoye Cement Truck, 2008.Umedalens skulptur Anmälan kommer från polisen? Drygt 100 döda per år på grund

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer