VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV GÖTEBORG Telefon: eller Kvällstid: E-post: Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte: Att verka för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp Att stötta och ge råd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar Att uppvakta och bevaka myndigheter Att synliggöra och sprida kunskap och på så sätt förebygga sexuella övergrepp på barn och ungdomar Att stötta anhöriga vid besök hos olika myndigheter Möjlighet att möta andra anhöriga Föreningens mål: Verka för att rehabiliteringsmöjligheterna förbättras för såväl de utsatta barnen och ungdomarna samt deras anhöriga Att sprida kunskap om utnyttjade barns och familjers utsatthet och på denna bas verka för förbättring för dessa Delta och främja kunskapsbildning i frågor relaterade till sexuella övergrepp Föreningen skall i enlighet med ovannämnda syfte bedriva sin verksamhet STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ATSUB/Göteborgs styrelse har efter årsmötet den 27 mars 2014 haft följande medlemmar: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Kerstin Karlsson Gunilla Henriksson Karin Olsson Britt-Marie Larsson Lennart Olsson 1

2 Suppleant Suppleant Shala Naseri Pia Tollernäs MÖTEN Under verksamhetsåret 2014 har föreningen haft 6 styrelsemöten samt ett årsmöte. Den 21 januari hade föreningen även ett extra årsmöte för att kunna lägga till och Ungdomar i föreningens namn och stadgar. MÅLGRUPP ATSUB/Göteborgs främsta målgrupp är anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar. Som anhörig räknas alla personer som finns runt det utsatta barnet/barnen såsom exempelvis föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra trygga personer i nära anknytning till barnet/barnen. För närvarande har föreningen 160 betalande medlemsfamiljer. Föreningen har dessutom mer än 100 familjer som får stöd, råd och information, men som inte blivit medlemmar av olika anledningar. MEDLEMSINFORMATION Medlemmarna har informerats om verksamheten, föredrag, utbildningar, kurser och andra arrangemang genom 7 medlemsbrev under 2014 samt genom föreningens hemsida. För anhöriga och övriga intressenter finns information om föreningen på hemsidan: alternativt På vår hemsida finns även möjlighet att prenumerera på föreningens nyhetsbrev genom e-post. Föreningen finns presenterad på Kanal 100: och våra kontaktuppgifter finns publicerade på ett flertal externa hemsidor runt om i landet. Föreningen finns på facebook: facebook.com/atsub.goteborg Föreningens e-postadress är: ATSUB/Göteborgs medarbetare nås via e-post enligt följande mönster: STÖDVERKSAMHET ATSUB/Göteborg är en kris-, jour-, råd- och stödförening för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar. Stödverksamheten består av jourtelefon, stödsamtal, stöd via e-post, Öppet hus, medföljande stöd under rättegångar, medföljande stöd hos olika myndigheter samt anordning av aktiviteter för anhöriga och deras barn och ungdomar. JOURTELEFON Under verksamhetsåret har jourtelefonen och varit bemannad måndag-fredag kl Övrig tid måndag torsdag kl , lördag söndag kl nåddes föreningen genom journummer Numret är gratis för den som ringer och syns inte på telefonräkningen. Föreningen har även en separat jourmail där man kan ställa frågor och kan vara helt anonym: 2

3 STÖDSAMTAL Efter den första telefon- eller e-postkontakten träffar jourpersonalen den anhörige så snart som möjligt för att se var i processen hon/han/de befinner sig. Utifrån den enskildes behov och önskemål, arbetar jourpersonalen vidare. Information ges även om föreningens verksamhet. Många anhöriga vill under kortare eller längre tid mötas och få stöd på detta sätt. Under året erbjöds även stödsamtal för anhöriga på kvällstid eftersom inte alla har möjlighet dagtid. ÖPPET HUS Föreningen kommer att fortsätta med Öppet hus. Tidigare år har föreningen haft Öppet hus endast på måndagar men efter ökat tryck från både anhöriga och medlemmar har föreningen valt att ha Öppet hus alla vardagar då jouren är bemannad. Besökarna är välkomna att ta en fika, samtala med jourpersonal, se på lokalerna och beställa en tid för ett stödsamtal. ANHÖRIGSTÖDJARE Jourpersonal och stödpersoner har stöttat anhöriga vid olika myndighetsbesök exempelvis sociala myndigheter, polismyndigheter, åklagarmyndigheter, försäkringskassor, rättsundersökningar, advokater, familjerätter, skolor, BUP-mottagningar och rättsliga förhandlingar. Den stödperson som medföljer har träffat den anhörige vid tidigare stödsamtal och upparbetat en förtroendegivande kontakt. Efteråt diskuteras vad som sagts och en handlingsplan upprättas för den stödsökande. Erfarenhet visar att den anhörige bör ha en stödperson vid besök hos myndigheter. Det är bra med ett extra öra, bemötandet blir bättre eller annorlunda och hon/han/de har en möjlighet att efteråt kunna bolla det som sagts. Den anhörige är ibland blockerad vid myndighetskontakten och orkar inte alltid tillgodogöra sig vad som sägs eller feltolkar. Den anhörige känner sig dessutom stärkt genom stödpersonens närvaro. STÖDVERKSAMHETEN I DIAGRAMFORM Stödverksamheten har nu bedrivits under fjorton år och trycket från anhöriga ökar hela tiden Serie Anhörigkontakter via telefon och E-post åren

4 Serie Stödsamtal med anhöriga åren Stödperson vid myndighetsbesök åren Serie1 ÖVRIGA AKTIVITETER BIBLIOTEK Föreningen har under året införskaffat facklitteratur, främst till personalen, men dessa kan också mycket väl läsas av våra medlemmar. Biblioteket vänder sig främst till vuxna men det finns även en del böcker för barn. Det lånas ofta ut böcker till anhöriga populär litteratur är sagoböcker riktade mot barn som beskriver gränssättning och övergrepp exempelvis Vilda säger nej och Peter-Alexander den store som familjen tillsammans kan läsa. Föreningen har även införskaffat olika filmer som är knutna till föreningens ämnesområde. Filmerna används i studiesyfte och vid utbildningar/föreläsningar föreningen anordnar. Även föreningens filmer kan lånas av våra medlemmar. 4

5 DATORHÖRNA FÖR ANHÖRIGA Föreningen har anordnat en egen hörna med separat dator för anhöriga där de kan skicka e-post, ta diverse kontakter samt skriva brev till olika myndigheter. Användningen av datorhörnan är ett bra komplement och föreningen ser ett stort behov av att kunna erbjuda denna tjänst. FÖRELÄSNINGAR ATSUB/Göteborg har vid ett tillfälle under 2014 anordnat kvällsföreläsning för våra medlemmar. Vi bjuder in föreläsare som kan belysa konsekvenserna av sexuella övergrepp ur olika vinklar. Birger Moëll den 4 september 2014 Föreningen har anordnat en föreläsningskväll för våra medlemmar med psykolog Birger Moëll. Han arbetar på BUP Traumaenhet i Stockholm med barn som utsatts för övergrepp. I sin föreläsning berättade han om hur övergrepp och trauma påverkar barn och anhöriga och hur behandling med traumafokuserad KBT kan hjälpa barn och deras anhöriga bearbeta trauma. Han redogjorde även för hur det kan bli efter behandling för målgruppen. Föreningen valde även att bjuda in kvinnojourer och andra föreningar som skulle kunna ha nytta av föreläsningen. Föreläsningen anordnades på Mötesplats, en centralt belägen lokal som rymmer cirka 70 personer. Utbildningsdag för professionella/yrkesverksamma den 21 maj 2014 Under 2013 och 2014 skapade många domslut kring sexuella övergrepp stora rubriker och efterföljande debatt års föreläsningsdag behandlade därför rättssystemet och rättsprocessen vid sexuella övergrepp med fokus på barnet och dennes röst och rättigheter. ATSUB/Göteborg ansåg att det var viktigt att informera kring lagstiftning, bevisföring och trovärdighet. Inbjudna föreläsare var Charlotte Nordström, Christian Diesen, Björn Sellström och Sara Landström. Föreläsningsdagen var en succé och närmare 130 personer anmälde sig för att delta under dagen. Några av de yrkesgrupper som fanns representerade var; poliser, jurister och advokater, kvinnojourer, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal. För att ha kunnat genomföra föreningens föreläsningar har ATSUB/Göteborg erhållit medel från Brottsoffermyndigheten. MEDLEMSAKTIVITETER Föreningen har genomfört olika aktiviteter under 2014 för att aktivera och stärka anhöriga och deras barn och ungdomar, som ofta lever med mycket begränsade ekonomiska resurser. Heldag på skridskobanan Heden den 3 januari 2014 På sportlovet anordnade föreningen ett besök på Hedens isbana tillsammans med anhöriga och deras barn. Inträdesbiljetter och hyra av skridskor, hjälm och isbockar betalades av föreningen. Det bjöds på hamburgerlunch samt enklare fika, korv med bröd, o `boy, kaffe och bulle för de som önskade. Heldag på Universeum den 14 februari 2014 På sportlovet besökte föreningens medlemmar Universeum, Nordens största science center. Familjerna fick uppleva regnskog, ormar, apor och akvarier fyllda med fiskar och krabbor. Även den stora experimentverkstaden fick långvarigt besök av barnen. Alla barn fick en fruktpåse med olika frukter, Festis och klubba. Borås Djurpark den 26 april

6 Under påsklovet besökte ATSUB/Göteborg Borås Djurpark, cirka sex mil utanför Göteborg. Vi åkte gemensamt med hyrd buss. Både barn och vuxna fick uppleva en fantastisk dag fylld med intryck och nya vänskapsband. Under dagen bjöd föreningen på god lunch och fika. Vi hade också tur med vädret inte ett moln på himlen och härlig vårvärme i luften. Barn och Ungas dag den 10 maj 2014 Tillsammans med bland annat Fryshusets verksamheter och Stadsmissionen anordnade vi en rolig dag för alla medlemmar. Det bjöds på musik, hopptält, öppen scen och tipspromenad. Vi hade fruktbord där vi bjöd på exotiska frukter. De som ville kunde också blanda sin egen fruktsallad eller göra små fruktdekorationer. Dagen bjöd på vackert väder, många skratt och alla barn fick presenter med sig hem. Heldag på Liseberg den 7 juli 2014 I år erbjöd vi våra medlemmar en heldag på Liseberg med åkband, inträde och lunch. Föreningens personal mötte upp medlemmarna och delade ut kit med biljetter och kuponger. Detta var en populär aktivitet som snabbt blev fullbokad. Det blev en minnesvärd utflykt för många av föreningens anhörigfamiljer. Responsen efteråt från de deltagande var mycket positiv. Heldag på Skara Sommarland den 10 juli 2014 Resan till Skara Sommarland genomfördes under härliga väderförhållanden strålande sol och värme. Vi åkte gemensamt med buss från Göteborg och var framme två timmar senare. Under färden delades paket med frukt och dryck, inträdesbiljetter och ett häfte med tankenötter för barnen ut. Dagen bjöd på olika shower, tågtur, lekplatser och tivolikul men framförallt mycket bad. Bowling för barn och vuxna den 28 oktober 2014 När höstlovet infann sig bjöd föreningen på en bowlingdag tillsammans med medlemmarna. Vi möttes på Starbowling i centrala Göteborg. Vi delades in i olika lag och spelade under en timma. Sedan åt vi gemensamt en god lunch på restaurangen. Pepparkakspyssel den 13 december 2014 På självaste Lucia ordnade föreningen en julfest med pepparkspyssel för medlemmarna i vår egen lokal. Vi köpte in och gjorde ordning pepparkakshus, hjärtan och granar som sedan barnen pyntade med godis, florsocker, tomtar och bomull. Vi bjöd även på saft och varmkorv med julmusik i bakgrunden. Givetvis fick alla ta med sig sina konstverk samt en liten julklapp hem för att ge extra julstämning hemma. Tisdagsträffar under våren 2014 Under våren provade föreningen att ha kvällsöppet varannan tisdag mellan klockan Varje tillfälle fanns det personal på plats, möjlighet till läxhjälp och samtal, lättare förtäring och någon familjeaktivitet. Bland annat hade vi spel- och filmkväll, pyssel och våffelbakning. Föreningen hade 9 tisdagsträffar under våren. För aktiviteternas genomförande har föreningen erhållit projektmedel från Ladies Circle, Unizon, Stiftelsen Göteborgs Barnhus och Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne. SAMMANFATTNING AV STÖDVERKSAMHETEN Öppet hus är en typ av drop-in. Vem som helst kan komma in och besöka oss, se våra lokaler och prata med personalen samt boka in ett stödsamtal. Föreningen har märkt av ett större tryck under kontorstid då allt fler anhöriga kommer och nyttjar medlemsdatorn och önskar samtal. 6

7 Föreningens medlemsaktiviteter har varit mycket populära för både stora och små deltagare. De flesta har varit fullsatta och väl genomförda. Heldagsutbildningen för yrkesverksamma var väl genomförd och lockade över 130 personer. Ett stort problem med stödverksamheten är föreningens begränsade: I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA STÖDPERSONER/JOURPERSONAL och VOLONTÄRER KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR ALLA INOM JOUREN II. EKONOMISKA RESURSER I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA Under året har föreningen haft en informatör anställd på 100 procent. Föreningen har under 2013 haft två stödpersoner/administratörer anställda - en på heltid, en på 50 procent tjänst. Under året har föreningens informatör haft ansvar över en person som arbetstränat några timmar i veckan. VOLONTÄRER/STÖDPERSONER Under året har föreningen tappat många av sina volontärer på grund av att den anställde, vars ansvarsområde bland annat var volontärer, valde att sluta vid årsskiftet 2013/2014. På grund av hög arbetsbelastning har föreningens fasta personal inte haft möjlighet att även påläggas detta ansvarsområde. KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR PERSONAL, STYRELSEN OCH VOLONTÄRER. Stödverksamhetens kvalitet har säkrats bland annat genom: 1. Professionell handledning av jourpersonal, styrelseledamöter och volontärer för att erhålla olika verktyg för att bättre klara av att arbeta med den utsatta grupp som anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar utgör. 2. Fortsatt kompetensutbildning av anställda, styrelseledamöter och volontärer genom deltagande i olika konferenser och utbildningar. 3. Utarbetande av olika styrdokument exempelvis en handbok som ger vägledning vid sexuella övergrepp. UTBILDNINGAR Informatör, anställda stödpersoner, styrelseledamöter och volontärer har under 2014 deltagit i olika utbildningar och aktiviteter under året för att höja sin kompetens samt utvecklas. Du är lurad Mötesplats Göteborg 4 februari Hur fungerar vår hjärna och varför låter vi oss bli grundlurade Psykologen Håkan Järvå och magikern Samuel Varg Thurnberg förklarade både teoretiskt och praktisk 7

8 Föredraget arrangerades av Föreningen Rådgivning om sekter i samarbete med Folkuniversitetet Inspirationshelg Unizon Hotell Scandic Crown Göteborg 8 och 9 februari Ledarskap och gruppdynamik Verktyg för att förebygga hedersrelaterat våld inom förskola och lågstadium Workshop kring drivkrafter och värderingar Mediedagarna Svenska Mässan Göteborg 6 och 7 mars Vem tar ansvar för etiken i social medier föredrag och debattpanel Övervakning, angrepp och exponering vad hotar den personliga integriteten Brottsplats Göteborg Små barn och trauma Radisson Hotell Göteborg 7 maj Vilka konsekvenser får upprepade traumatiska påfrestningar för små barns psykiska hälsa och utveckling Kjerstin Almqvist Hur kan stöd och behandling utformas med de små barnen i fokus Dag Nordanger Anknytning, trauma och behandling Anna Norlén Sexuella övergrepp omfattning och konsekvenser Elite Park Hotell Göteborg 9 maj Vanliga reaktioner under och efter våldtäkt Monika Hartig Förekomst av sexuellt våld Anna Berglund Konsekvenser samt grundprinciper för stöd och behandling Anna Norlén Information om skatter för ideella föreningar Skatteverkets lokaler Göteborg den 22 maj Göteborg Stad Resursförvaltning tillsammans med Skatteverket höll en heldagsutbildning i skatter, sociala avgifter och moms Dialogmöte antimobbing management GFC Göteborg 17 juni samt 2 och 16 september Mobbningsprocesser, förebyggande och analyser Metoden PNII-konceptet Dialogmötena arrangerades av Stödföreningen för mobbade Psykisk ohälsa Väst Eriksbergshallen Göteborg 25 september Personlighetsstörningar kriterier och symptom Helena Bingham Utsatthet på nätet och unga som skadar sig genom sex Åsa Landberg Kulturella och existentiella perspektiv på PTSD och trauma Batja Håkansson Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa Daniel Brattgård Allan Wade om språkets betydelse för brottsutsatta Ullevi Konferens Göteborg 2 oktober Utbildning kring Allan Wades responsbaserade modell som sätter värde på offrets motstånd Hur beskrivs våldet analys av hur språket används vid rättegång och i media samt hur jämförelser mellan olika förhållningssätt för att beskriva en våldshandling Våld är en envägs handling och utövaren bär hela ansvaret Granska normerna och nå ut till fler Kvinnofolkhögskolan Göteborg 13 och 20 oktober samt 3 och 11 november Transversala dialoger som antirasistisk metod metod som bygger på att erkänna skillnader och försöka sätta sig in i andras levda erfarenheter och kunskaper i en organisation Normkritiskt och normkreativt förändringsarbete om motstånd, möjligheter och metoder Vanliga situationer och dilemman som verksamma inom ideella organisationer möter i sin vardag 8

9 MI-utbildning Unizons kansli Stockholm 7 och 8 november Vad är motiverade samtal en samtalsmetod för att öka motivation Att fråga utan att väcka eller förstärka motståndet Påminnelsekort och kurslitteratur Lyssna på vad jag säger inte hur jag säger det Handelshögskolan Göteborg 11 november Bedömning av tillförlitlighet och trovärdighet Kan vi lita på ett barns utsaga Barn kan komma att bedömas på olika sätt beroende på deras kön, deras ålder och på grund av det presentationsformat på vilket de presenteras Barnkonventionen 25 år Hotell Riverton Göteborg 24 november Barnrättsutvecklarna i Västra Götaland berättade om sin bild av nuläget Hur förändrar vi utifrån dialog med barnet Barnrätten i ledning och styrning Sex som självskadebeteende Folket hus Göteborg 27 november Sexuellt riskbeteende bakgrund bemötande och behandling Unga som skadar sig genom sex Att arbeta med riskutsatta unga Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer Ullevi Konferens Göteborg 2 december Socialstyrelsen presenterar de nya föreskrifterna och de allmänna råden Verktyg för hur arbetet med föreskrifterna kan implementeras i socialtjänst och sjukvård NCK:s nya webbstöd presenterades Kurs i föreningsteknik SENSUS lokal Göteborg den 2 december Hur hanterar man ekonomin i en förening Genomgång av styrelsens ekonomiska ansvar Övningar för bokslut med resultat och balansräkning Dialogmöte Mötesplats Göteborg 9 december Samtal med regeringens utredningsgrupp för ett stärkt civilsamhälle Tjänstemannaavtalets allmänna anställningsvillkor grundkurs IDEA regionkontor Göteborg den 11 december Kollektivavtalets allmänna bestämmelser och gruppövningar inom området Anställning och arbetstider (övertid, jour och beredskap) Uppsägning II EKONOMISKA RESURSER För att i möjligaste mån kunna genomföra en fullgod verksamhet och svara mot de behov och önskemål som anhöriga, deras utsatta barn och syskon har och önskar, har föreningen ansökt om ekonomiska bidrag hos olika instanser. Social Resursnämnd i Göteborg, kommuner i närområdet, Brottsoffermyndigheten, Unizon och diverse stiftlerser och fonder. 9

10 EXTERNT ARBETE Genom informatörens arbete har föreningen kunnat bedriva ett mycket utåtriktat informationsarbete bland annat genom: 1. Föreläsningar 2. Samverkan och nätverksbyggande 3. Hemsidan 4. Facebook 5. Arbetat fram en handbok om sexuella övergrepp 6. Distribution av broschyrmaterial 7. Utställningar 8. Utåtriktade aktiviteter 1. Föreläsningar Under 2014 har föreningens föreläsningar efterfrågats från många olika verksamheter. ATSUB;s informatör har informerat om verksamheten, sexuella övergrepp på barn, konsekvenser, de anhörigas utsatthet, sexuella övergrepp via internet, anmälningsplikt, förebyggande arbete med mera. Föreningens föreläsningar skräddarsys av informatören beroende på vilka som ska ta del av föredraget och hur just målgruppen kan använda informationen på bästa sätt. Under 2014 har ATSUB/Göteborg haft utåtriktade föreläsningar både dagtid och kvällstid för bland annat sjukvårdspersonal, tjejgrupper, socialtjänst, föreningar och öppna forum för allmänheten. 2. Samverkan och nätverksbyggande En viktig del i det externa arbetet för informatören är att samverka och bygga nätverk mellan ideella organisationer, offentliga och privata verksamheter inom Göteborg Stad och i regionen. ATSUB/Göteborg är medlem i Unizon, Göteborgs Föreningscenter, Bona Via, Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Juniorfokus och Nätverket de glömda barnen. Föreningen har även skrivit under Överenskommelsen ett samverkansdokument mellan Göteborgs stad och Social ekonomi. Föreningens informatör har också haft många dialoger med kommunpolitiker och journalister i Göteborg med omnejd för att de ska uppmärksamma problematiken och konsekvenserna av sexuella övergrepp och gemensamt försöka finna lösningar. Vid minst två tillfällen har föreningens arbete uppmärksammats på Göteborgs-Postens ledar- och debattsidor. 3. Hemsidan Sedan föreningens hemsida omarbetats har allt fler anhöriga hittat oss. Vi har även satsat på att komma högre på Googles sökmotor. Till hemsidan är föreningens Facebooksida kopplad. Detta arbete ansvarar informatören för och sidan finns tillgänglig på engelska, spanska, arabiska, ryska och persiska. Det går även att prenumerera på föreningens nyhetsbrev direkt från hemsidan. 4. Facebook Informatören ansvarar för föreningens facebook-grupp, som startades verksamhetsåret 2011, och stadigt ökar med nya medlemmar/följare. 5. Handbok om sexuella övergrepp Under verksamhetsåret har informatören arbetat fram en skrift som kan användas som ett komplement för volontärer och medarbetare. Under arbetets gång valde föreningen också att innehållet skulle kunna användas av anhöriga såväl som professionella som kan möta problematiken som ett hjälpmedel. Informatören ansvarade för innehåll, redigering, layout och tryck. 10

11 6. Distribution av broschyrmaterial Föreningens broschyrer har distribuerats till olika myndigheter, vårdcentraler och föreningar i och omkring Göteborg av informatören, volontärer/stödpersoner och medlemmar. Det har även delats ut/lämnats ut vid utställningar och föreläsningar. 7. Utställningar ATSUB/Göteborg har haft en veckolång utställning i Partille Kulturhus utformad med bild och text kring föreningens verksamhet och sexuellt våld. Utställningen avslutades med en kvällsföreläsning för allmänheten. Under verksamhetsåret har föreningen även varit representerad vid externa föreläsningar anordnad av annan part genom miniutställning eller bokbord. 8. Utåtriktade aktiviteter ATSUB/Göteborg var med och arrangerade Barndagen, tillsammans med bland annat Fryshusets verksamheter, den 10 maj. Alla verksamheter bjöd in sina målgrupper för en festlig dag där barn och unga var i fokus. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Syfte och mål är att verka mot sexuellt våld i alla former och sprida kunskap om den komplexa problematiken och dess konsekvenser. Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Föreningen riktar sig även mot de som möter dessa familjer, barn och unga i sin yrkesroll i syfte att sprida information och synliggöra problematiken. Vi stärker föräldrarna i sitt föräldraskap utifrån den situation de befinner sig i för att kunna vara så trygga vuxna som möjligt för sina barn, visar på möjligheter hur de kan möta barnen i situationen utifrån barnens nivå, informera dem om vilka rättigheter de har och vara en resurs utifrån varje individs specifika behov. Detta sker bland annat genom samtal. Vi anordnar aktiviteter för de utsatta barnen och deras syskon bland annat ser vi till att det alltid görs minst en aktivitet i samband med barns skollov. Detta ger tillfälle för familjerna att träffa andra anhöriga och inse att de inte är ensamma med sina erfarenheter, de får möjlighet att utbyta kunskap och ge varandra inre styrka att fortsätta orka sin och brottsoffrets kamp. Många anhöriga har hittat föreningen via internet och andra genom kontakter med vänner samt genom informations- materialet hos olika myndigheter. De flesta anhöriga upplever att de inte blivit tagna på allvar och de har blivit svikna av samhället i kampen för sina barn. VERKSAMHETSSTÖD 2014 Under året har verksamhetsstöd beviljats från: Social Resursförvaltning Göteborg Stad och Uddevalla kommun. Föreningen har även erhållit gåvor från enskilda givare. ATSUB/Göteborg tackar alla bidragsgivare och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. SLUTORD Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar arbetar hela tiden för barnens bästa och har barnperspektivet i fokus. Under verksamhetsåret framkom det tydligt vikten av att 11

12 det finns en stödförening för anhöriga i deras extremt utsatta situation. Föreningen har även en stor funktion att fylla för de utsatta barnen som på detta sätt blir synliggjorda både direkt och indirekt. Barnen mår bättre om de anhöriga får stöd och barnen känner en stor styrka i att få träffa andra utsatta barn. Det bästa stöd ett barn kan få är, enligt föreningens mening, en anhörig, som tror på dem och orkar vara med på deras resa. De processer som anhöriga och deras barn hamnar i är mycket långvariga och sträcker sig över lång tid. I de flesta fall leder polisutredningarna inte till åtal och heller inte till fällande dom. I stället anses det av olika myndigheter vara en relationskonflikt mellan föräldrarna och barnen måste enligt lagen lämnas till umgänge med en misstänkt förövare och i vissa fall tilldöms den misstänkte förövaren hela vårdnaden. I detta agerande finns inget barnperspektiv och samhället sviker barnen. Genom att informationen kring föreningens verksamhet sprids som ringar på vattnet ökar trycket på jouren. Under det gångna verksamhetsåret förlorade föreningen dessvärre en lojal och oerhört uppskattad styrelseledamot. Lennart Olsson avled under oktober månad. Förenings styrelse och medlemmar vill rikta ett stort tack för den tid och det engagemang Lennart visade föreningen. Styrelsen tackar alla medlemmar, volontärer/stödpersoner, jourpersonal för det gångna året och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med hopp om att verksamheten får de ekonomiska och personella resurser, som behövs för att den skall bli än mer meningsfull, så att föreningen kan stödja alla anhöriga som kämpar för det bästa som finns BARNEN. Göteborg Kerstin Karlsson Ordförande Gunilla Henriksson Vice ordförande Karin Olsson Kassör Britt-Marie Larsson Sekreterare Shala Naseri Tillfällig ledamot Pia Tollernäs Suppleant 12

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten:

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten: ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 -BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 ATSUB/GBG, Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg Prästgårdsängen 21, BV 412 71 GÖTEBORG telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 kvällstid: 020 21 53 50 e-post : info@atsubgbg.nu

Läs mer

ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL

ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 073 9 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Innehåll 1. Inledning.... 3 2. Roller och ansvar.... 4 3. Verksamhet.... 5 4. Samverkan..... 7 5. Finansiering... 8 6. Budget.. 9 1. Inledning Bakgrund Enligt

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014

Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 Effektrapport, Skåne Stadsmission, augusti 2014 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS

Alkoholmottagningen för ungdomar, BRUS Kommunkontoret FÖREBYGGARPÄRMEN FLIK 9 1 (9) Hälsa, Trygghet, Säkerhet ATAD Prevention 2009-03-05 Hjälp i Lund Denna sida innehåller kontaktuppgifter och telefonnummer till en mängd olika verksamheter

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. vägledning, stöd och skydd Hot och våld i nära relationer vägledning, stöd och skydd Planera för din säkerhet Tänk ut säkra platser i närområdet. Lär dig viktiga telefonnummer/adresser utantill till någon som kan hjälpa dig. Bestäm

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24 1 Protokoll 2010-10-24 Styrelsemöte nr 9 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia...3 1.1 Mötets öppnande...3 1.2 Val av mötesordförande...3 1.3 Val av mötessekreterare...3

Läs mer

INBJUDAN. Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens. START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00. SLUT 8/10 kl 13.

INBJUDAN. Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens. START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00. SLUT 8/10 kl 13. INBJUDAN Nätverket Krogar mot Knark bjuder in till sin årliga konferens DATUM 7-8 oktober START Incheckning till konferensen öppnar 7/10 kl 11.00 SLUT 8/10 kl 13.00 VAR Hotel Clarion, Söder Stockholm,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Rådgivning och stöd i botkyrka

Rådgivning och stöd i botkyrka Rådgivning och stöd i botkyrka En guide sammanställd av socialtjänsten i Botkyrka. Hit kan du vända dig! At www.botkyrka.se, catalogues are available in suomeksi, English, español, ا ل ع ر ب ي ة.. and

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 1 (6) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum Grå, 2012-09-13, kl. 08:30-12:00 Närvarande: Eva Kullenberg (FP) Åsa Larsson (S) Gudrun Rhodén (SD) Sven-Erik Paulsson (SD) Anne Viljevik-Hall (EP) Gunilla

Läs mer

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011

Våld i nära relationer. Handlingsplan för socialnämnden 2011 Våld i nära relationer Handlingsplan för socialnämnden 2011 1 Utgångspunkter Enligt 5 kap 11 andra stycket socialtjänstlagen ska socialnämnden särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer

Stärka barn i socialt utsatta livssituationer Stärka barn i socialt utsatta livssituationer genom att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik att öka kompetensen hos de professionella som möter barn att påverka beslutsfattare och politiker

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland D nr LTV Kompetenscentrum för hälsa Faställd av Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Handläggare Ann-Sophie Hansson Folkhälsochef 2011-07-20 1 (7) Program Våld i nära relationer Landstinget Västmanland

Läs mer

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER

Social resursförvaltning. Att leva hela livet. 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG NOVEMBER Social resursförvaltning Att leva hela livet 2015 års konferens om förvärvade hjärnskador TORSDAG FREDAG 12 13 NOVEMBER www.goteborg.se/dalheimershus www.facebook.se/dalheimershus Välkommen till den nionde

Läs mer

Barn som anhöriga - pyramiden

Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga - pyramiden Modell för utveckling av arbete runt barn som anhöriga inom hälso- och sjukvården www.lio.se Barn som anhöriga - pyramiden Barn som anhöriga-pyramiden är tänkt att vara ett

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik

Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik Utbildningar i hedersrelaterad problematik för Fyrbodals kommuner och Lilla Edet Därför behövs utbildningar... De senaste åren har

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG. Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se

ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG. Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se ÖVERGREPP ONLINE OCH SEX SOM SJÄLVSKADEBETEENDE ÅSA LANDBERG Åsa Landberg asa@asalandberg.se www.asalandberg.se KOMMUNIKATION PÅ NÄTET ÄR ANNORLUNDA! PÅ GOTT OCH ONT! Snabb och effektivt informationsspridning

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer