VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014"

Transkript

1 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV GÖTEBORG Telefon: eller Kvällstid: E-post: Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte: Att verka för föräldrars rätt att skydda sina barn mot sexuella övergrepp Att stötta och ge råd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar Att uppvakta och bevaka myndigheter Att synliggöra och sprida kunskap och på så sätt förebygga sexuella övergrepp på barn och ungdomar Att stötta anhöriga vid besök hos olika myndigheter Möjlighet att möta andra anhöriga Föreningens mål: Verka för att rehabiliteringsmöjligheterna förbättras för såväl de utsatta barnen och ungdomarna samt deras anhöriga Att sprida kunskap om utnyttjade barns och familjers utsatthet och på denna bas verka för förbättring för dessa Delta och främja kunskapsbildning i frågor relaterade till sexuella övergrepp Föreningen skall i enlighet med ovannämnda syfte bedriva sin verksamhet STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ATSUB/Göteborgs styrelse har efter årsmötet den 27 mars 2014 haft följande medlemmar: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Kerstin Karlsson Gunilla Henriksson Karin Olsson Britt-Marie Larsson Lennart Olsson 1

2 Suppleant Suppleant Shala Naseri Pia Tollernäs MÖTEN Under verksamhetsåret 2014 har föreningen haft 6 styrelsemöten samt ett årsmöte. Den 21 januari hade föreningen även ett extra årsmöte för att kunna lägga till och Ungdomar i föreningens namn och stadgar. MÅLGRUPP ATSUB/Göteborgs främsta målgrupp är anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar. Som anhörig räknas alla personer som finns runt det utsatta barnet/barnen såsom exempelvis föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra trygga personer i nära anknytning till barnet/barnen. För närvarande har föreningen 160 betalande medlemsfamiljer. Föreningen har dessutom mer än 100 familjer som får stöd, råd och information, men som inte blivit medlemmar av olika anledningar. MEDLEMSINFORMATION Medlemmarna har informerats om verksamheten, föredrag, utbildningar, kurser och andra arrangemang genom 7 medlemsbrev under 2014 samt genom föreningens hemsida. För anhöriga och övriga intressenter finns information om föreningen på hemsidan: alternativt På vår hemsida finns även möjlighet att prenumerera på föreningens nyhetsbrev genom e-post. Föreningen finns presenterad på Kanal 100: och våra kontaktuppgifter finns publicerade på ett flertal externa hemsidor runt om i landet. Föreningen finns på facebook: facebook.com/atsub.goteborg Föreningens e-postadress är: ATSUB/Göteborgs medarbetare nås via e-post enligt följande mönster: STÖDVERKSAMHET ATSUB/Göteborg är en kris-, jour-, råd- och stödförening för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar. Stödverksamheten består av jourtelefon, stödsamtal, stöd via e-post, Öppet hus, medföljande stöd under rättegångar, medföljande stöd hos olika myndigheter samt anordning av aktiviteter för anhöriga och deras barn och ungdomar. JOURTELEFON Under verksamhetsåret har jourtelefonen och varit bemannad måndag-fredag kl Övrig tid måndag torsdag kl , lördag söndag kl nåddes föreningen genom journummer Numret är gratis för den som ringer och syns inte på telefonräkningen. Föreningen har även en separat jourmail där man kan ställa frågor och kan vara helt anonym: 2

3 STÖDSAMTAL Efter den första telefon- eller e-postkontakten träffar jourpersonalen den anhörige så snart som möjligt för att se var i processen hon/han/de befinner sig. Utifrån den enskildes behov och önskemål, arbetar jourpersonalen vidare. Information ges även om föreningens verksamhet. Många anhöriga vill under kortare eller längre tid mötas och få stöd på detta sätt. Under året erbjöds även stödsamtal för anhöriga på kvällstid eftersom inte alla har möjlighet dagtid. ÖPPET HUS Föreningen kommer att fortsätta med Öppet hus. Tidigare år har föreningen haft Öppet hus endast på måndagar men efter ökat tryck från både anhöriga och medlemmar har föreningen valt att ha Öppet hus alla vardagar då jouren är bemannad. Besökarna är välkomna att ta en fika, samtala med jourpersonal, se på lokalerna och beställa en tid för ett stödsamtal. ANHÖRIGSTÖDJARE Jourpersonal och stödpersoner har stöttat anhöriga vid olika myndighetsbesök exempelvis sociala myndigheter, polismyndigheter, åklagarmyndigheter, försäkringskassor, rättsundersökningar, advokater, familjerätter, skolor, BUP-mottagningar och rättsliga förhandlingar. Den stödperson som medföljer har träffat den anhörige vid tidigare stödsamtal och upparbetat en förtroendegivande kontakt. Efteråt diskuteras vad som sagts och en handlingsplan upprättas för den stödsökande. Erfarenhet visar att den anhörige bör ha en stödperson vid besök hos myndigheter. Det är bra med ett extra öra, bemötandet blir bättre eller annorlunda och hon/han/de har en möjlighet att efteråt kunna bolla det som sagts. Den anhörige är ibland blockerad vid myndighetskontakten och orkar inte alltid tillgodogöra sig vad som sägs eller feltolkar. Den anhörige känner sig dessutom stärkt genom stödpersonens närvaro. STÖDVERKSAMHETEN I DIAGRAMFORM Stödverksamheten har nu bedrivits under fjorton år och trycket från anhöriga ökar hela tiden Serie Anhörigkontakter via telefon och E-post åren

4 Serie Stödsamtal med anhöriga åren Stödperson vid myndighetsbesök åren Serie1 ÖVRIGA AKTIVITETER BIBLIOTEK Föreningen har under året införskaffat facklitteratur, främst till personalen, men dessa kan också mycket väl läsas av våra medlemmar. Biblioteket vänder sig främst till vuxna men det finns även en del böcker för barn. Det lånas ofta ut böcker till anhöriga populär litteratur är sagoböcker riktade mot barn som beskriver gränssättning och övergrepp exempelvis Vilda säger nej och Peter-Alexander den store som familjen tillsammans kan läsa. Föreningen har även införskaffat olika filmer som är knutna till föreningens ämnesområde. Filmerna används i studiesyfte och vid utbildningar/föreläsningar föreningen anordnar. Även föreningens filmer kan lånas av våra medlemmar. 4

5 DATORHÖRNA FÖR ANHÖRIGA Föreningen har anordnat en egen hörna med separat dator för anhöriga där de kan skicka e-post, ta diverse kontakter samt skriva brev till olika myndigheter. Användningen av datorhörnan är ett bra komplement och föreningen ser ett stort behov av att kunna erbjuda denna tjänst. FÖRELÄSNINGAR ATSUB/Göteborg har vid ett tillfälle under 2014 anordnat kvällsföreläsning för våra medlemmar. Vi bjuder in föreläsare som kan belysa konsekvenserna av sexuella övergrepp ur olika vinklar. Birger Moëll den 4 september 2014 Föreningen har anordnat en föreläsningskväll för våra medlemmar med psykolog Birger Moëll. Han arbetar på BUP Traumaenhet i Stockholm med barn som utsatts för övergrepp. I sin föreläsning berättade han om hur övergrepp och trauma påverkar barn och anhöriga och hur behandling med traumafokuserad KBT kan hjälpa barn och deras anhöriga bearbeta trauma. Han redogjorde även för hur det kan bli efter behandling för målgruppen. Föreningen valde även att bjuda in kvinnojourer och andra föreningar som skulle kunna ha nytta av föreläsningen. Föreläsningen anordnades på Mötesplats, en centralt belägen lokal som rymmer cirka 70 personer. Utbildningsdag för professionella/yrkesverksamma den 21 maj 2014 Under 2013 och 2014 skapade många domslut kring sexuella övergrepp stora rubriker och efterföljande debatt års föreläsningsdag behandlade därför rättssystemet och rättsprocessen vid sexuella övergrepp med fokus på barnet och dennes röst och rättigheter. ATSUB/Göteborg ansåg att det var viktigt att informera kring lagstiftning, bevisföring och trovärdighet. Inbjudna föreläsare var Charlotte Nordström, Christian Diesen, Björn Sellström och Sara Landström. Föreläsningsdagen var en succé och närmare 130 personer anmälde sig för att delta under dagen. Några av de yrkesgrupper som fanns representerade var; poliser, jurister och advokater, kvinnojourer, socialsekreterare, lärare och vårdpersonal. För att ha kunnat genomföra föreningens föreläsningar har ATSUB/Göteborg erhållit medel från Brottsoffermyndigheten. MEDLEMSAKTIVITETER Föreningen har genomfört olika aktiviteter under 2014 för att aktivera och stärka anhöriga och deras barn och ungdomar, som ofta lever med mycket begränsade ekonomiska resurser. Heldag på skridskobanan Heden den 3 januari 2014 På sportlovet anordnade föreningen ett besök på Hedens isbana tillsammans med anhöriga och deras barn. Inträdesbiljetter och hyra av skridskor, hjälm och isbockar betalades av föreningen. Det bjöds på hamburgerlunch samt enklare fika, korv med bröd, o `boy, kaffe och bulle för de som önskade. Heldag på Universeum den 14 februari 2014 På sportlovet besökte föreningens medlemmar Universeum, Nordens största science center. Familjerna fick uppleva regnskog, ormar, apor och akvarier fyllda med fiskar och krabbor. Även den stora experimentverkstaden fick långvarigt besök av barnen. Alla barn fick en fruktpåse med olika frukter, Festis och klubba. Borås Djurpark den 26 april

6 Under påsklovet besökte ATSUB/Göteborg Borås Djurpark, cirka sex mil utanför Göteborg. Vi åkte gemensamt med hyrd buss. Både barn och vuxna fick uppleva en fantastisk dag fylld med intryck och nya vänskapsband. Under dagen bjöd föreningen på god lunch och fika. Vi hade också tur med vädret inte ett moln på himlen och härlig vårvärme i luften. Barn och Ungas dag den 10 maj 2014 Tillsammans med bland annat Fryshusets verksamheter och Stadsmissionen anordnade vi en rolig dag för alla medlemmar. Det bjöds på musik, hopptält, öppen scen och tipspromenad. Vi hade fruktbord där vi bjöd på exotiska frukter. De som ville kunde också blanda sin egen fruktsallad eller göra små fruktdekorationer. Dagen bjöd på vackert väder, många skratt och alla barn fick presenter med sig hem. Heldag på Liseberg den 7 juli 2014 I år erbjöd vi våra medlemmar en heldag på Liseberg med åkband, inträde och lunch. Föreningens personal mötte upp medlemmarna och delade ut kit med biljetter och kuponger. Detta var en populär aktivitet som snabbt blev fullbokad. Det blev en minnesvärd utflykt för många av föreningens anhörigfamiljer. Responsen efteråt från de deltagande var mycket positiv. Heldag på Skara Sommarland den 10 juli 2014 Resan till Skara Sommarland genomfördes under härliga väderförhållanden strålande sol och värme. Vi åkte gemensamt med buss från Göteborg och var framme två timmar senare. Under färden delades paket med frukt och dryck, inträdesbiljetter och ett häfte med tankenötter för barnen ut. Dagen bjöd på olika shower, tågtur, lekplatser och tivolikul men framförallt mycket bad. Bowling för barn och vuxna den 28 oktober 2014 När höstlovet infann sig bjöd föreningen på en bowlingdag tillsammans med medlemmarna. Vi möttes på Starbowling i centrala Göteborg. Vi delades in i olika lag och spelade under en timma. Sedan åt vi gemensamt en god lunch på restaurangen. Pepparkakspyssel den 13 december 2014 På självaste Lucia ordnade föreningen en julfest med pepparkspyssel för medlemmarna i vår egen lokal. Vi köpte in och gjorde ordning pepparkakshus, hjärtan och granar som sedan barnen pyntade med godis, florsocker, tomtar och bomull. Vi bjöd även på saft och varmkorv med julmusik i bakgrunden. Givetvis fick alla ta med sig sina konstverk samt en liten julklapp hem för att ge extra julstämning hemma. Tisdagsträffar under våren 2014 Under våren provade föreningen att ha kvällsöppet varannan tisdag mellan klockan Varje tillfälle fanns det personal på plats, möjlighet till läxhjälp och samtal, lättare förtäring och någon familjeaktivitet. Bland annat hade vi spel- och filmkväll, pyssel och våffelbakning. Föreningen hade 9 tisdagsträffar under våren. För aktiviteternas genomförande har föreningen erhållit projektmedel från Ladies Circle, Unizon, Stiftelsen Göteborgs Barnhus och Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne. SAMMANFATTNING AV STÖDVERKSAMHETEN Öppet hus är en typ av drop-in. Vem som helst kan komma in och besöka oss, se våra lokaler och prata med personalen samt boka in ett stödsamtal. Föreningen har märkt av ett större tryck under kontorstid då allt fler anhöriga kommer och nyttjar medlemsdatorn och önskar samtal. 6

7 Föreningens medlemsaktiviteter har varit mycket populära för både stora och små deltagare. De flesta har varit fullsatta och väl genomförda. Heldagsutbildningen för yrkesverksamma var väl genomförd och lockade över 130 personer. Ett stort problem med stödverksamheten är föreningens begränsade: I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA STÖDPERSONER/JOURPERSONAL och VOLONTÄRER KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR ALLA INOM JOUREN II. EKONOMISKA RESURSER I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA Under året har föreningen haft en informatör anställd på 100 procent. Föreningen har under 2013 haft två stödpersoner/administratörer anställda - en på heltid, en på 50 procent tjänst. Under året har föreningens informatör haft ansvar över en person som arbetstränat några timmar i veckan. VOLONTÄRER/STÖDPERSONER Under året har föreningen tappat många av sina volontärer på grund av att den anställde, vars ansvarsområde bland annat var volontärer, valde att sluta vid årsskiftet 2013/2014. På grund av hög arbetsbelastning har föreningens fasta personal inte haft möjlighet att även påläggas detta ansvarsområde. KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR PERSONAL, STYRELSEN OCH VOLONTÄRER. Stödverksamhetens kvalitet har säkrats bland annat genom: 1. Professionell handledning av jourpersonal, styrelseledamöter och volontärer för att erhålla olika verktyg för att bättre klara av att arbeta med den utsatta grupp som anhöriga till sexuellt utnyttjade barn och ungdomar utgör. 2. Fortsatt kompetensutbildning av anställda, styrelseledamöter och volontärer genom deltagande i olika konferenser och utbildningar. 3. Utarbetande av olika styrdokument exempelvis en handbok som ger vägledning vid sexuella övergrepp. UTBILDNINGAR Informatör, anställda stödpersoner, styrelseledamöter och volontärer har under 2014 deltagit i olika utbildningar och aktiviteter under året för att höja sin kompetens samt utvecklas. Du är lurad Mötesplats Göteborg 4 februari Hur fungerar vår hjärna och varför låter vi oss bli grundlurade Psykologen Håkan Järvå och magikern Samuel Varg Thurnberg förklarade både teoretiskt och praktisk 7

8 Föredraget arrangerades av Föreningen Rådgivning om sekter i samarbete med Folkuniversitetet Inspirationshelg Unizon Hotell Scandic Crown Göteborg 8 och 9 februari Ledarskap och gruppdynamik Verktyg för att förebygga hedersrelaterat våld inom förskola och lågstadium Workshop kring drivkrafter och värderingar Mediedagarna Svenska Mässan Göteborg 6 och 7 mars Vem tar ansvar för etiken i social medier föredrag och debattpanel Övervakning, angrepp och exponering vad hotar den personliga integriteten Brottsplats Göteborg Små barn och trauma Radisson Hotell Göteborg 7 maj Vilka konsekvenser får upprepade traumatiska påfrestningar för små barns psykiska hälsa och utveckling Kjerstin Almqvist Hur kan stöd och behandling utformas med de små barnen i fokus Dag Nordanger Anknytning, trauma och behandling Anna Norlén Sexuella övergrepp omfattning och konsekvenser Elite Park Hotell Göteborg 9 maj Vanliga reaktioner under och efter våldtäkt Monika Hartig Förekomst av sexuellt våld Anna Berglund Konsekvenser samt grundprinciper för stöd och behandling Anna Norlén Information om skatter för ideella föreningar Skatteverkets lokaler Göteborg den 22 maj Göteborg Stad Resursförvaltning tillsammans med Skatteverket höll en heldagsutbildning i skatter, sociala avgifter och moms Dialogmöte antimobbing management GFC Göteborg 17 juni samt 2 och 16 september Mobbningsprocesser, förebyggande och analyser Metoden PNII-konceptet Dialogmötena arrangerades av Stödföreningen för mobbade Psykisk ohälsa Väst Eriksbergshallen Göteborg 25 september Personlighetsstörningar kriterier och symptom Helena Bingham Utsatthet på nätet och unga som skadar sig genom sex Åsa Landberg Kulturella och existentiella perspektiv på PTSD och trauma Batja Håkansson Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa Daniel Brattgård Allan Wade om språkets betydelse för brottsutsatta Ullevi Konferens Göteborg 2 oktober Utbildning kring Allan Wades responsbaserade modell som sätter värde på offrets motstånd Hur beskrivs våldet analys av hur språket används vid rättegång och i media samt hur jämförelser mellan olika förhållningssätt för att beskriva en våldshandling Våld är en envägs handling och utövaren bär hela ansvaret Granska normerna och nå ut till fler Kvinnofolkhögskolan Göteborg 13 och 20 oktober samt 3 och 11 november Transversala dialoger som antirasistisk metod metod som bygger på att erkänna skillnader och försöka sätta sig in i andras levda erfarenheter och kunskaper i en organisation Normkritiskt och normkreativt förändringsarbete om motstånd, möjligheter och metoder Vanliga situationer och dilemman som verksamma inom ideella organisationer möter i sin vardag 8

9 MI-utbildning Unizons kansli Stockholm 7 och 8 november Vad är motiverade samtal en samtalsmetod för att öka motivation Att fråga utan att väcka eller förstärka motståndet Påminnelsekort och kurslitteratur Lyssna på vad jag säger inte hur jag säger det Handelshögskolan Göteborg 11 november Bedömning av tillförlitlighet och trovärdighet Kan vi lita på ett barns utsaga Barn kan komma att bedömas på olika sätt beroende på deras kön, deras ålder och på grund av det presentationsformat på vilket de presenteras Barnkonventionen 25 år Hotell Riverton Göteborg 24 november Barnrättsutvecklarna i Västra Götaland berättade om sin bild av nuläget Hur förändrar vi utifrån dialog med barnet Barnrätten i ledning och styrning Sex som självskadebeteende Folket hus Göteborg 27 november Sexuellt riskbeteende bakgrund bemötande och behandling Unga som skadar sig genom sex Att arbeta med riskutsatta unga Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer Ullevi Konferens Göteborg 2 december Socialstyrelsen presenterar de nya föreskrifterna och de allmänna råden Verktyg för hur arbetet med föreskrifterna kan implementeras i socialtjänst och sjukvård NCK:s nya webbstöd presenterades Kurs i föreningsteknik SENSUS lokal Göteborg den 2 december Hur hanterar man ekonomin i en förening Genomgång av styrelsens ekonomiska ansvar Övningar för bokslut med resultat och balansräkning Dialogmöte Mötesplats Göteborg 9 december Samtal med regeringens utredningsgrupp för ett stärkt civilsamhälle Tjänstemannaavtalets allmänna anställningsvillkor grundkurs IDEA regionkontor Göteborg den 11 december Kollektivavtalets allmänna bestämmelser och gruppövningar inom området Anställning och arbetstider (övertid, jour och beredskap) Uppsägning II EKONOMISKA RESURSER För att i möjligaste mån kunna genomföra en fullgod verksamhet och svara mot de behov och önskemål som anhöriga, deras utsatta barn och syskon har och önskar, har föreningen ansökt om ekonomiska bidrag hos olika instanser. Social Resursnämnd i Göteborg, kommuner i närområdet, Brottsoffermyndigheten, Unizon och diverse stiftlerser och fonder. 9

10 EXTERNT ARBETE Genom informatörens arbete har föreningen kunnat bedriva ett mycket utåtriktat informationsarbete bland annat genom: 1. Föreläsningar 2. Samverkan och nätverksbyggande 3. Hemsidan 4. Facebook 5. Arbetat fram en handbok om sexuella övergrepp 6. Distribution av broschyrmaterial 7. Utställningar 8. Utåtriktade aktiviteter 1. Föreläsningar Under 2014 har föreningens föreläsningar efterfrågats från många olika verksamheter. ATSUB;s informatör har informerat om verksamheten, sexuella övergrepp på barn, konsekvenser, de anhörigas utsatthet, sexuella övergrepp via internet, anmälningsplikt, förebyggande arbete med mera. Föreningens föreläsningar skräddarsys av informatören beroende på vilka som ska ta del av föredraget och hur just målgruppen kan använda informationen på bästa sätt. Under 2014 har ATSUB/Göteborg haft utåtriktade föreläsningar både dagtid och kvällstid för bland annat sjukvårdspersonal, tjejgrupper, socialtjänst, föreningar och öppna forum för allmänheten. 2. Samverkan och nätverksbyggande En viktig del i det externa arbetet för informatören är att samverka och bygga nätverk mellan ideella organisationer, offentliga och privata verksamheter inom Göteborg Stad och i regionen. ATSUB/Göteborg är medlem i Unizon, Göteborgs Föreningscenter, Bona Via, Riksorganisationen stödcentrum mot incest, Juniorfokus och Nätverket de glömda barnen. Föreningen har även skrivit under Överenskommelsen ett samverkansdokument mellan Göteborgs stad och Social ekonomi. Föreningens informatör har också haft många dialoger med kommunpolitiker och journalister i Göteborg med omnejd för att de ska uppmärksamma problematiken och konsekvenserna av sexuella övergrepp och gemensamt försöka finna lösningar. Vid minst två tillfällen har föreningens arbete uppmärksammats på Göteborgs-Postens ledar- och debattsidor. 3. Hemsidan Sedan föreningens hemsida omarbetats har allt fler anhöriga hittat oss. Vi har även satsat på att komma högre på Googles sökmotor. Till hemsidan är föreningens Facebooksida kopplad. Detta arbete ansvarar informatören för och sidan finns tillgänglig på engelska, spanska, arabiska, ryska och persiska. Det går även att prenumerera på föreningens nyhetsbrev direkt från hemsidan. 4. Facebook Informatören ansvarar för föreningens facebook-grupp, som startades verksamhetsåret 2011, och stadigt ökar med nya medlemmar/följare. 5. Handbok om sexuella övergrepp Under verksamhetsåret har informatören arbetat fram en skrift som kan användas som ett komplement för volontärer och medarbetare. Under arbetets gång valde föreningen också att innehållet skulle kunna användas av anhöriga såväl som professionella som kan möta problematiken som ett hjälpmedel. Informatören ansvarade för innehåll, redigering, layout och tryck. 10

11 6. Distribution av broschyrmaterial Föreningens broschyrer har distribuerats till olika myndigheter, vårdcentraler och föreningar i och omkring Göteborg av informatören, volontärer/stödpersoner och medlemmar. Det har även delats ut/lämnats ut vid utställningar och föreläsningar. 7. Utställningar ATSUB/Göteborg har haft en veckolång utställning i Partille Kulturhus utformad med bild och text kring föreningens verksamhet och sexuellt våld. Utställningen avslutades med en kvällsföreläsning för allmänheten. Under verksamhetsåret har föreningen även varit representerad vid externa föreläsningar anordnad av annan part genom miniutställning eller bokbord. 8. Utåtriktade aktiviteter ATSUB/Göteborg var med och arrangerade Barndagen, tillsammans med bland annat Fryshusets verksamheter, den 10 maj. Alla verksamheter bjöd in sina målgrupper för en festlig dag där barn och unga var i fokus. UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Syfte och mål är att verka mot sexuellt våld i alla former och sprida kunskap om den komplexa problematiken och dess konsekvenser. Föreningen vänder sig till anhöriga vars barn och ungdomar utsatts för sexuella övergrepp i syfte att trygga, stärka och vara en resurs för dem utifrån deras specifika behov. Föreningen riktar sig även mot de som möter dessa familjer, barn och unga i sin yrkesroll i syfte att sprida information och synliggöra problematiken. Vi stärker föräldrarna i sitt föräldraskap utifrån den situation de befinner sig i för att kunna vara så trygga vuxna som möjligt för sina barn, visar på möjligheter hur de kan möta barnen i situationen utifrån barnens nivå, informera dem om vilka rättigheter de har och vara en resurs utifrån varje individs specifika behov. Detta sker bland annat genom samtal. Vi anordnar aktiviteter för de utsatta barnen och deras syskon bland annat ser vi till att det alltid görs minst en aktivitet i samband med barns skollov. Detta ger tillfälle för familjerna att träffa andra anhöriga och inse att de inte är ensamma med sina erfarenheter, de får möjlighet att utbyta kunskap och ge varandra inre styrka att fortsätta orka sin och brottsoffrets kamp. Många anhöriga har hittat föreningen via internet och andra genom kontakter med vänner samt genom informations- materialet hos olika myndigheter. De flesta anhöriga upplever att de inte blivit tagna på allvar och de har blivit svikna av samhället i kampen för sina barn. VERKSAMHETSSTÖD 2014 Under året har verksamhetsstöd beviljats från: Social Resursförvaltning Göteborg Stad och Uddevalla kommun. Föreningen har även erhållit gåvor från enskilda givare. ATSUB/Göteborg tackar alla bidragsgivare och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. SLUTORD Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar arbetar hela tiden för barnens bästa och har barnperspektivet i fokus. Under verksamhetsåret framkom det tydligt vikten av att 11

12 det finns en stödförening för anhöriga i deras extremt utsatta situation. Föreningen har även en stor funktion att fylla för de utsatta barnen som på detta sätt blir synliggjorda både direkt och indirekt. Barnen mår bättre om de anhöriga får stöd och barnen känner en stor styrka i att få träffa andra utsatta barn. Det bästa stöd ett barn kan få är, enligt föreningens mening, en anhörig, som tror på dem och orkar vara med på deras resa. De processer som anhöriga och deras barn hamnar i är mycket långvariga och sträcker sig över lång tid. I de flesta fall leder polisutredningarna inte till åtal och heller inte till fällande dom. I stället anses det av olika myndigheter vara en relationskonflikt mellan föräldrarna och barnen måste enligt lagen lämnas till umgänge med en misstänkt förövare och i vissa fall tilldöms den misstänkte förövaren hela vårdnaden. I detta agerande finns inget barnperspektiv och samhället sviker barnen. Genom att informationen kring föreningens verksamhet sprids som ringar på vattnet ökar trycket på jouren. Under det gångna verksamhetsåret förlorade föreningen dessvärre en lojal och oerhört uppskattad styrelseledamot. Lennart Olsson avled under oktober månad. Förenings styrelse och medlemmar vill rikta ett stort tack för den tid och det engagemang Lennart visade föreningen. Styrelsen tackar alla medlemmar, volontärer/stödpersoner, jourpersonal för det gångna året och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med hopp om att verksamheten får de ekonomiska och personella resurser, som behövs för att den skall bli än mer meningsfull, så att föreningen kan stödja alla anhöriga som kämpar för det bästa som finns BARNEN. Göteborg Kerstin Karlsson Ordförande Gunilla Henriksson Vice ordförande Karin Olsson Kassör Britt-Marie Larsson Sekreterare Shala Naseri Tillfällig ledamot Pia Tollernäs Suppleant 12

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5

brottsoffer Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2009 Barns utsatthet på Nätet en myt sidan 5 Ny sida för unga brottsoffer sidan 24 Möt polisens brottsofferteam i Mora sidan 12 lösnummerpris

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12

Rätt att välja. Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2010:12 Rätt att välja Samhällsinformation för att förebygga och förhindra

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan

Kommunövergripande handlingsplan Kommunövergripande handlingsplan För kvinnofrid i Stenungsund Reviderad 2010-12-01 Individ- och familjeomsorgen Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...4 Bakgrund...5 Stenungsunds

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer