ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL"

Transkript

1 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV GÖTEBORG Telefon: eller Mobiltel: Kvällstid: E-post: Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är: Att ge stöd och råd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Att ordna så föräldrar får möjlighet att träffa andra i samma situation. Att stötta varandra vid rättegångar och besök hos olika myndigheter. Att uppvakta och bevaka myndigheter. Att sprida kunskap och synliggöra konsekvenserna av sexuella övergrepp. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ATSUB/Göteborgs styrelse har efter årsmötet den 28 mars 2011 haft följande medlemmar: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Kerstin Karlsson Gunilla Henriksson Karin Olsson Katarina Florell Lennart Olsson Danica Bogojevska Shala Naseri MÖTEN Under verksamhetsåret 2011 har föreningen haft 5 styrelsemöten samt årsmöte. MÅLGRUPP ATSUB/Göteborgs målgrupp är anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Som anhörig räknas alla personer, som finns runt det utsatta barnet/barnen såsom

2 ex. föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra trygga personer i nära anknytning till barnet/barnen. För närvarande har föreningen 10 betalande medlemsfamiljer. Föreningen har dessutom mer än 100 familjer som får stöd, råd och information. Dessutom har vi kontakt med många anhöriga som inte har blivit medlem av olika anledningar. MEDLEMSINFORMATION Medlemmarna har informerats om verksamheten, föredrag, utbildningar, kurser och andra arrangemang genom 9 medlemsbrev. För anhöriga och övriga intressenter finns information om föreningen på hemsidan och på bloggen Kanal 24 informationsfilm om ATSUB/Göteborg Föreningen har även en facebook-grupp. LOGGA SAMT ÄNDRADE MAILADRESSER Under året har styrelsen godkänt en förändring av föreningens logga så att föreningens säte framgår. Föreningens nya mailadress är samt föreningens informatör genom Övrig jourpersonal nås genom förnamnet ex. 10 ÅRS JUBILEUM Den 23 april 2001 startade föreningen officiellt sin verksamhet. För att uppmärksamma denna händelse hölls ett Öppet Hus där anhöriga, myndigheter,

3 politiker och andra intressenter inbjöds. Subway sponsrade med smörgåsar och ATSUB/Göteborg bjöd på tårta. STÖDVERKSAMHET ATSUB/Göteborg är en kris-, jour-, råd- och stödförening för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Stödverksamheten består av jourtelefon, stödsamtal, Öppet Hus, stödperson vid myndighetsbesök och övriga aktiviteter för anhöriga och deras barn. JOURTELEFON Under verksamhetsåret har jourtelefonen och varit bemannad måndag-fredag kl Övrig tid måndag torsdag kl , lördag söndag kl nås föreningen genom journummer Numret är gratis för den som ringer och syns inte på deras telefonräkning. Föreningen har även en separat jourmail där man kan ställa frågor och är helt anonym. Många anhöriga finner också information på nätet genom föreningens hemsida STÖDSAMTAL Efter den första telefon- eller mailkontakten träffar jourpersonalen den anhörige så snart som möjligt för att se var i processen hon/han/de befinner sig. En del anhöriga lever isolerade och klarar inte av att besöka jourlokalen så i begränsad utsträckning görs även hembesök. Utifrån den enskildes behov och önskemål, arbetar jourpersonalen vidare. Information ges även om föreningens verksamhet. Många anhöriga vill under kortare eller längre tid mötas och få stöd på detta sätt. Under året erbjöds även stödsamtal för anhöriga på kvällstid eftersom inte alla har möjlighet dagtid. ÖPPET HUS

4 Fram till oktober var tiderna för ÖPPET HUS måndagar kl och därefter ändrades tiden till måndagar kl ÖPPET HUS är ett slags drop-in där ingen tidsbokning behövs och alla är välkomna. STÖDPERSON Jourpersonal, stödpersoner/volontärer har stöttat anhöriga vid olika myndighetsbesök bl.a. sociala myndigheter, polismyndigheter, åklagarmyndigheter, försäkringskassor, rättsundersökningar, advokater, familjerätter, skolor, BUP-mottagningar, rättsliga förhandlingar. Den stödperson som medföljer har träffat den anhörige vid tidigare stödsamtal och upparbetat en förtroendegivande kontakt. De träffas en stund innan mötet och tar oftast en fika efteråt. Erfarenheten visar att den anhörige bör ha en stödperson vid besök hos myndigheter, då det är bra med ett extra öra. Bemötandet blir bättre eller annorlunda och hon/han/de har en möjlighet att efteråt kunna bolla det som sagts. Den anhörige är ibland blockerad vid myndighetskontakten och orkar inte alltid tillgodogöra sig vad som sägs eller feltolkar. Den anhörige känner sig dessutom stärkt genom stödpersonens närvaro. SAMMANFATTNING AV STÖDVERKSAMHETEN Stödverksamheten har nu bedrivits under tio år och trycker från anhöriga ökar hela tiden. Nedanståend diagram visar antal kontakter med anhöriga vid telefon- och mailkontakt från Nedanstående diagram visar utvecklingen av stödsamtal.

5 Nedanstående diagram visar antalet stöd vid myndighetsbesök. ÖVRIGA AKTIVITER BIBLIOTEK Föreningen har under året införskaffat litteratur till biblioteket för främst vuxna men det finns även en del böcker för barn. Det lånas ofta ut böcker till anhöriga.

6 DATORHÖRNA FÖR ANHÖRIGA Föreningen har anordnat en egen hörna med separat dator och skrivare för anhöriga där de kan maila, ta kontakt samt skriva brev till olika myndigheter. FÖRELÄSNINGAR Föreningen har anordnat föreläsningskvällar i föreningslokalen för anhöriga, volontärer/stödpersoner, andra organisationer och föreningar samt yrkesverksamma. Föreläsningarna har varit omtyckta och välbesökta. Inbjudna föreläsare har varit bl.a. advokat Eva Kornhall, psykolog Inga Tidefors, Daniella Nilervik föreläsare om sexuella övergrepp, Anette Nordling socionom från Barnhuset i Göteborg, advokat Marianne Andersson, Hans Hellberg föreläsare kring ersättningsfrågor. GEMENSAMHETSAKTIVITER Föreningen har genomfört olika aktiviteter för att aktivera och stärka anhöriga och deras barn, som ofta lever med mycket begränsade resurser. På februarilovet anordnade föreningen en dag på Heden i Göteborg med skridskoåkning för anhöriga och deras barn. De bjöds på varm choklad med korv. På påsklovet anordnade föreningen en dag på Lek Och Buslandet på Hisingen. En mycket uppskattad aktivitet för barn och anhöriga. Efter leken bjöds det på en enkel lunch.

7 Under en helg på sommarlovet genomförde föreningen ett läger på ön Björkö. Där spelades det brännboll, fiskades krabbor, picknick vid havet och det grillades. I början på september anordnades ett besök på Liseberg. Barnen fick åkpass. Anhöriga och barn bjöds på hamburgare.

8 En trevlig återkommande aktivitet för alla är Jul på Liseberg under december. För gemensamaktiviteternas genomförande har föreningen erhållit projektmedel från Skandia Idéer för livet och SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund). SAMMANFATTNING AV STÖDVERKSAMHETEN Stödverksamheten har nu bedrivits under 11 år och trycket från anhöriga ökar hela tiden. ÖPPET HUS är en typ av drop- in på måndagar. Vem som helst kan komma in och besöka oss. Se på våra lokaler prata med personalen och bestämma ett besök. Föreningens föreläsningskvällar var populära och välbesökta av både anhöriga, andra föreningar samt yrkesverksamma. Andra aktiviteter såsom Jul på Liseberg, läger på Björkö, skridskoåkning på Heden samt Lek och Buslandet för både stora och små var mycket omtyckta och populära aktiviteter. Ett stort problem med stödverksamheten är föreningens begränsade: I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA STÖDPERSONER/JOURPERSONAL och VOLONTÄRER KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR ALLA INOM JOUREN

9 II. EKONOMISKA RESURSER I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA Under året har föreningen haft en samordnare/stödperson anställd på 100% samt en informatör på 75 % fram till september. Därefter har hennes anställning utökats till 100 %. Från 1 februari tillsvidareanställdes föreningens praktikant. Den 2 december avslutades hennes anställning. VOLONTÄRER/STÖDPERSONER En mycket stor del av jourarbetet ansvarar frivilligarbetare för. Vid beräkning av anställda kontra frivilligarbetare svarar de senare för mer än 50 % av verksamheten på jouren. Därför påbörjades under hösten 2010 en ny grundutbildning av volontärer, som kom att fortsätta under våren Därefter kommer påbyggnads- och kompetens-höjande utbildningar att genomföras. Se programmet för utbildningen för volontärer/stödpersoner på nästa sida. Utbildning för volontär våren 2011 Tid och Plats Ämne Föreläsare Lästips Torsd 27 jan Kl Prästgårdsängen 21 BV Torsd 3 febr Kl Prästgårdsängen 21 BV Torsd 10 febr Kl Prästgårdsängen 21 BV - Barnhuset i Göteborg - brottsmål som blir vårdnadstvist - ersättning för vuxna och barn Annette Norling socionom Marianne Andersson advokat Hans Hellberg Föreläsare i ersättningsfrågor - kompendium - broschyr - böcker - kompendium

10 Torsd 10 mars Kl Prästgårdsängen 21 BV - Sexuellt utsatt berättar om sin historia Daniella Nilervik Föreläsare om sexuella övergrepp Torsd 7 april Kl Prästgårdsängen 21 BV - Utvärdering av volontärutbildningen - Reflektioner Kerstin - volontäransvarig - Utvärdering kompendium KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR JOURPERSONALEN Stödverksamhetens kvalitet har säkrats bl.a. genom: 1. Professionell handledning av jourpersonal och volontärer/stödpersoner för att erhålla olika verktyg för att bättre klara av att arbeta med den utsatta grupp som anhöriga till sexuellt utnyttjade barn utgör. 2. Fortsatt kompetensutbildning av anställda och volontärer/stödpersoner genom deltagande i olika konferenser och utbildningar. 3. Handledning för volontärer/stödpersoner av jourpersonal. 4. Den förnyade grundutbildning av volontärer/stödpersoner. 5. Utarbetande av värdegrund och policy för föreningen.. Utarbetande av olika styrdokument ex. vägledning vid stödsamtal. II EKONOMISKA RESURSER För att i möjligaste mån kunna genomföra en fullgod verksamhet och svara mot de behov och önskemål som anhöriga, deras utsatta barn och syskon har och önskar, har föreningen ansökt om ekonomiska bidrag hos olika instanser Social Resursnämnd i Göteborg, kommuner i närområdet, Brottsofferfonden, SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), BRÅ, Skandia m.fl. EXTERNT ARBETE Genom informatörernas arbete har föreningen kunnat bedriva ett mycket utåtriktat informationsarbete bl.a. genom:

11 1. Föreläsningar Föreläsningar i föreningslokalen. Föreläsningar som efterfrågats av olika myndigheter och organisationer. 2. Heldagsföreläsningen 12 oktober för professionella. 3. Utställningar. 4. Samverkan och nätverksbyggande. 5. HBTQ-festivalen.. Hemsidan. 7. Blogg och facebook. 8. Omarbetning av föreningens broschyrmaterial samt distribution. 1. Föreläsningar. Olika föreningar och myndigheter har inbjudits till föreningslokalen, där det finns en mindre föreläsningssal. Informatören har informerat om verksamheten, sexuella övergrepp på barn, konsekvenser, de anhörigas utsatthet när det uppdagas, anmälningsplikt, samhällets oförmåga att våga se mm. Anhöriga har inbjudits till föreläsningar som hållits av externa föreläsare. Informatören har besökt olika myndigheter och organisationer som önskat och efterfrågat mer information kring föreningens verksamhet och sexuella övergrepp på barn. Föreningens informatör har bl.a. under året föreläst för nya medlemmar i Klassmormor och Klassmorfar, som går under utbildning, dubbelt utsatt, avlösarservice, förskolepersonal. 2. Heldagsföreläsningen den 12 oktober för professionella. Den 12:e oktober anordnade föreningen en heldagsföreläsning på Stadsmuseumet i Göteborg. Föreläsare var: Sven Å Christiansson, psykolog, professor vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet Vad barn och förövare minns och berättar om övergrepp och våld. Gabriel Otterman, överläkare, Medicinskt ansvarig för barnskyddsteamet, Uppsala akademiska barnsjukhus Fysiska fynd vid undersökningen av sexuella övergrepp och misshandel. Christina Citron, Barn- och ungdomspsykiater f.d. överläkare BUP Vasa enhet för familjer berörda av sexuella övergrepp inom Stockholms läns landsting Bemötande och behandling av barn utsatta för sexuella övergrepp. Till föreläsningen inbjöds professionella bl.a. polisen, daghemspersonal,

12 skolpersonal, ungdomsmottagningar, sjuk- och hälsovårdspersonal, domare, åklagare, advokater, nämndemän, kvinnojourer, ATSUB/Stockholm, och frivilligorganisationer. Utvärderingen av föreläsningsdagen från deltagarna var mycket positiv. ENKÄTSVAR FRÅN HELDAGSFÖRELÄSNINGEN. Antal enkäter sammanlagt 81 stycken som inlämnades vid heldagsföreläsningen. Föreläsningen som helhet (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarade av inlämnade enkäter Serie 1 Antal enkäter utan svar på frågan om föreläsningen som helhet:12 stycken. Resultat: 1=0 stycken 2=0 stycken 3= 11 stycken 4= 33 stycken 5= 2 stycken Sven Åke Christiansson

13 (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarade av inlämnade enkäter Serie 1 Antal inlämnade enkäter men utan svar på den frågan: 12 st. Resultat. 1= noll. 2= noll. 3=4 st. 4=24 stycken. 5=53 stycken. Gabriel Otterman (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarade av inlämnade enkäter Serie 1 Antal inlämnade enkäter utan svar på Gabriel Otterman föreläsning 1 stycken.

14 Resultat. 1=3 stycken. 2=4 stycken. 3=27 stycken. 4=34 stycken. 5=12 stycken. Christina Citron Serie 1 1 (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarat av inlämnade enkäter Antal inlämnade enkäter utan svar på Christina Citron föreläsning 5 stycken. Resultat. 1= 2 st. 2=4 stycken. 3=14 stycken. 4=2 stycken. 5=30 stycken 3. Utställningar. Information har getts om föreningen, dess verksamhet och till viss del konsekvenser av sexuella övergrepp genom utställningar i bl.a. Partille Kulturum, Stadsbiblioteket, biblioteket vid Chapmans Torg, Västra Frölundas bibliotek och Älvstrandens bibliotek

15 Eftersom en del bibliotek saknar separata väggar att hänga föreningens material inköptes 2 stycken röda vikväggar. 4. Samverkan och nätverksbyggande. En annan viktig del i det externa arbetet för informatören har varit samverkan och nätverksbyggande. Föreningen har samverkat med bl.a. Barnhuset, Rädda Barnen/Göteborg, Bris/Göteborg, De glömda barnen, Hopp/Göteborg, SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), GFC, samt många av dess medlemsorganisationer. ATSUB/Göteborg är medlem i SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Göteborgs Föreningscenter (GFC), Bona Via, CSR Västsverige nätverket och Riksorganisationen stödcentrum mot incest (Rsci). 5. HBTQ-festivalen Föreningen deltog i HBTQ-festivalen i Bältesspännarparken i början av juni tillsammans med andra organisationer. Detta var ett bra forum för föreningen att synas i.. Hemsidan. Under året har det genomförts omarbetning av föreningens hemsida för att den skall få bättre genomslagskraft. Detta är ett pågående arbete där informatören är delaktig. 7. Blogg och facebook-grupp.

16 Informatören ansvarar för föreningens blogg och facebook-grupp, som startats upp under verksamhetsåret. 8. Omarbetning av föreningens broschyrmaterial samt distribution. Under året omarbetades föreningens broschyrmaterial avseende layout och information. Även broschyrer på engelska och arabiska trycktes upp, då dessa språk är mycket frekventa i Göteborg med omnejd. De nya broschyrerna har distribuerats till olika myndigheter och föreningar av informatören, volontärer/stödpersoner och anhöriga. Till broschyrerna erhöll föreningen projektmedel från Brottsofferfonden. TRASDOCKANS DAG ATSUB/Göteborg arrangerar årligen i Göteborg manifestationen TRASDOCKANS DAG, som även är rikstäckande. Trasdockan är en symbol för de tusentals utsatta och våldtagna barn och de barn som lever med våld och de tusentals vuxna män och kvinnor, som bär sitt eget TRASDOCKEBARN med sig genom hela livet. Ett barn, som någon slitit i, slängt undan i ett hörn och glömt bort som ett ting, ett föremål, en ägodel precis som en trasdocka. Övergivet av både den som utsatt barnet och av samhället. I samverkan med Rädda Barnen/Göteborg och föreningen Hopp/Göteborg genomfördes manifestationen i Bältesspännarparken den 25 augusti med ljuständning av mer än 450 marschaller runt fontänen. Ett demonstrationståg utgick från Götaplatsen till Bältesspännarparken. Även ett ballongutsläpp genomfördes som en manifestation för alla barn som lever med våld och utsatthet. Föreningen arbetar för att Barnkonventionen skall bli lag och namnlistor fanns för påskrift under hela kvällen. Jourpersonal, volontärer/stödpersoner, anhöriga och ungdomar hjälpte till under kvällen, både att dela ut flyers, broschyrer samt att besvara frågor. Även andra ideella organisationer och föreningar, politiker samt allmänheten var inbjudna och visade sitt stöd under kvällen för TRASDOCKEBARNET. För musiken ansvarade författarinnan Sofia Rapp, som spelade gitarr och sjöng egna sånger. Bilder från ljusmanifestationen TRASDOCKANS DAG 2011

17 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Under verksamhetsåret har jourpersonal vid samtal med nya anhöriga frågat hur de fått information om att föreningen finns. Många anhöriga har hittat föreningen via internet och andra genom kontakter med vänner samt genom informationsmaterialet hos olika myndigheter. De flesta anhöriga upplever att de inte blivit tagna på allvar och de har blivit svikna av samhället i sin kamp för sina barn. VERKSAMHETSSTÖD 2011

18 Under året har verksamhetsstöd beviljats från: Social Resursförvaltning Göteborg Stad, Brottsoffermyndigheten, Brå, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Skandia Idéer för livet, Bengtsfors kommun, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Lerum kommun, Munkedal kommun, Mellerud kommun, Vänersborg kommun Burger King bidrog med rabattcheckar till Jul på Liseberg Coop Sisjön bidrog med rabatterat pris för inköp av marschaller till Trasdockans Dag. SAGOBJÖRNEN har skänkt barn- och ungdomsböcker, leksaker, filmer, serietidningar som presenter till våra barn. Föreningen har även erhållit gåvor från enskilda givare. ATSUB/Göteborg tackar alla bidragsgivare och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. SLUTORD Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn arbetar hela tiden för barnens bästa och har barnperspektivet i fokus. Under verksamhetsåret framkommer det hela tiden vikten av att det finns en stödförening för anhöriga i deras extremt utsatta situation. Föreningen har även en stor funktion att fylla för de utsatta barnen som på detta sätt blir synliggjorda både direkt och indirekt. Barnen mår bättre om de anhöriga får stöd och barnen känner en stor styrka i att få träffa andra utsatta barn. Det bästa stöd ett barn kan få är, enligt föreningens mening, en anhörig, som tror på dem och orkar vara med på deras resa. De processer som anhöriga och deras barn hamnar i är mycket långvariga och sträcker sig över lång tid. I de flesta fall leder polisutredningarna inte till åtal och heller inte till fällande dom. I stället anses det av olika myndigheter vara en relationskonflikt mellan föräldrarna och barnen måste enligt lagen lämnas ut till umgänge till en misstänkt förövare och i vissa fall tilldöms den misstänkte förövaren hela vårdnaden. I detta agerande finns inget barnperspektiv och samhället sviker barnen. Genom att informationen kring föreningens verksamhet sprids som ringar på vattnet ökar trycket på jouren. Ett stort tack till alla anställda, volontärer/stödpersoner, som arbetar och stödjer anhöriga och barn men verksamheten behöver än fler, som orkar kämpa för barnen och deras rättighet samt deras anhöriga. Ytterligare mål för att stärka verksamheten är: Ökade personella och ekonomiska resurser. Kurser för anhöriga.

19 Fler föreläsningar för anhöriga. Fler föreläsningar för professioella. Chattlinje för anhöriga med sexuellt utsatta barn. Fler aktiviteter för anhörigas barn. Samverka och nätverksbygga än mer med andra organisationer. Kvalitetssäkra verksamhetens kunskapsbank. Informationsspridning om konsekvenserna av sexuella övergrepp till olika samhällsgrupper. Lobbning mot olika medier. Styrelsen tackar alla medlemmar, volontärer/stödpersoner, jourpersonal för det gångna året och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med hopp om att verksamheten får de ekonomiska och personella resurser, som behövs för att den skall bli än mer meningsfull, så att föreningen kan stödja alla anhöriga som kämpar för det bästa som finns BARNEN. Göteborg den 1 februari 2012 Kerstin Karlsson Gunilla Henriksson Ordförande vice ordförande.. Karin Olsson Katarina Florell kassör sekreterare.... Lennart Olsson Shala Naseri ledamot suppleant

20 Danica Bogojevska suppleant STATISTIK FÖR VERKSAMHETSÅRET ANHÖRIGKONTAKTER Inkommande samtal och e-post från anhöriga Utgående samtal och e-post till anhöriga TOTALA ANTALET KONTAKTER MED ANHÖRIGA GENOM SAMTAL OCH E-POST 2480 kontakter 2900 kontakter 5380 kontakter STÖDSAMTAL med anhöriga 487 samtal STÖDPERSON vid olika myndighetsbesök 182 besök ÖPPET HUS SAMT CAFÈVERKSAMHET 45 möten INFORMATIONSBREV till medlemmar 9 stycken ÖVRIGA KONTAKTER Inkommande samtal och e-post övrigt 4510 kontakter

21 Utgående samtal och e-post övrigt 020 kontakter TOTALA ANTALET KONTAKTER ÖVRIGA kontakter GENOM SAMTAL OCH E-POST

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock,

Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Årsberättelse och Årsredovisning 2014 Brottsofferjouren Tryckeri: Bergs Grafiska Tryckort: Stockholm Tryckår: 2015 Grafisk form: Amanda Säfström Foto: istockphoto, Shutterstock, Brottsofferjouren och Jessica

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. Bris är till för alla barn alltid. Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Bris är till för alla barn alltid Verksamhetsberättelse 2012 1 bris Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Verksamhetsberättelse Ett av de bästa åren någonsin

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, 1(8) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för minna, Göteborg, Verksamhetsåret 2013. Styrelsen för Stiftelsen minna, Göteborg org.nr 857205-7456 överlämnar härmed verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse

Läs mer

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren

SKR. Verksamhets berättelse. www.kvinnojouren.se. Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. MailJouren SKR Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund Läs om MailJouren Tjejjouren.se barnperspektivet sexköpslagen Jourbesök med mera... 2010 Verksamhets berättelse www.kvinnojouren.se 1 Inledning Min resa

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 !!!! 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 !!!! 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 1 Innehåll 1. Fakta om året 2013 3 2. Förord 4 3. Inledning 4 4. Föreningen Storasyster 5 i kalenderform 5. Stödinsatser 7 6. Evenemang 9 7. GraLisk prolil 10 8. Utmärkelser

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006

Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Rapport om hur frivilligorganisationer inom det sociala området använt statsbidrag under verksamhetsåret 2006 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1 (1) Verksamhetsberättelse 2009 Kompetenscenter prostitution Sektion Metodstöd och uppsökande arbete Sociala resursförvaltningen Ansvarig Susanne Streer 1 (8) Verksamhetsberättelse 2009 FAST Sektionen

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Trygghet Stöd Vägledning Förord När jag skriver den här texten, gör jag det med en enorm stolthet och värme för det Tilia som växt fram. Verksamheten grundades till viss del

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007

brottsoffer Sedan då? Filmade förhör i tingsrätten Barnahus på försök i Tyresö tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 5/2007 Filmade förhör i tingsrätten sidan 4 Barnahus på försök i Tyresö sidan 8 Sedan då? Om behovet av hjälp för att komma vidare när man utsatts

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor

Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25. aktuelltmagazin. för familjehem. Tema:ADHD/ADD. hos flickor Familjevårdens centralorganisation Nr 5 2008 Årgång 25 aktuelltmagazin för familjehem Tema:ADHD/ADD hos flickor Nr 2-10/Årgång 27 aktuelltmagazin utges av FaCO Familjevårdens Centralorganisation, är en

Läs mer

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 5. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6. 5. Stödinsatser 9. 6. Volontärerna svarar 11

1. Fakta om året 2014 3. 2. Förord 4. 3. Inledning 5. 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6. 5. Stödinsatser 9. 6. Volontärerna svarar 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll 1. Fakta om året 2014 3 2. Förord 4 3. Inledning 5 4. Föreningen Storasyster i kalenderform 6 5. Stödinsatser 9 6. Volontärerna svarar 11 7. Utmärkelser 14 8. Föreningen

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer