ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL"

Transkript

1 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV GÖTEBORG Telefon: eller Mobiltel: Kvällstid: E-post: Hemsida: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: ATSUB/GÖTEBORGS SYFTE OCH MÅL Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Föreningens syfte är: Att ge stöd och råd till anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Att ordna så föräldrar får möjlighet att träffa andra i samma situation. Att stötta varandra vid rättegångar och besök hos olika myndigheter. Att uppvakta och bevaka myndigheter. Att sprida kunskap och synliggöra konsekvenserna av sexuella övergrepp. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING ATSUB/Göteborgs styrelse har efter årsmötet den 28 mars 2011 haft följande medlemmar: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ledamot Suppleant Suppleant Kerstin Karlsson Gunilla Henriksson Karin Olsson Katarina Florell Lennart Olsson Danica Bogojevska Shala Naseri MÖTEN Under verksamhetsåret 2011 har föreningen haft 5 styrelsemöten samt årsmöte. MÅLGRUPP ATSUB/Göteborgs målgrupp är anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Som anhörig räknas alla personer, som finns runt det utsatta barnet/barnen såsom

2 ex. föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar och andra trygga personer i nära anknytning till barnet/barnen. För närvarande har föreningen 10 betalande medlemsfamiljer. Föreningen har dessutom mer än 100 familjer som får stöd, råd och information. Dessutom har vi kontakt med många anhöriga som inte har blivit medlem av olika anledningar. MEDLEMSINFORMATION Medlemmarna har informerats om verksamheten, föredrag, utbildningar, kurser och andra arrangemang genom 9 medlemsbrev. För anhöriga och övriga intressenter finns information om föreningen på hemsidan och på bloggen Kanal 24 informationsfilm om ATSUB/Göteborg Föreningen har även en facebook-grupp. LOGGA SAMT ÄNDRADE MAILADRESSER Under året har styrelsen godkänt en förändring av föreningens logga så att föreningens säte framgår. Föreningens nya mailadress är samt föreningens informatör genom Övrig jourpersonal nås genom förnamnet ex. 10 ÅRS JUBILEUM Den 23 april 2001 startade föreningen officiellt sin verksamhet. För att uppmärksamma denna händelse hölls ett Öppet Hus där anhöriga, myndigheter,

3 politiker och andra intressenter inbjöds. Subway sponsrade med smörgåsar och ATSUB/Göteborg bjöd på tårta. STÖDVERKSAMHET ATSUB/Göteborg är en kris-, jour-, råd- och stödförening för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Stödverksamheten består av jourtelefon, stödsamtal, Öppet Hus, stödperson vid myndighetsbesök och övriga aktiviteter för anhöriga och deras barn. JOURTELEFON Under verksamhetsåret har jourtelefonen och varit bemannad måndag-fredag kl Övrig tid måndag torsdag kl , lördag söndag kl nås föreningen genom journummer Numret är gratis för den som ringer och syns inte på deras telefonräkning. Föreningen har även en separat jourmail där man kan ställa frågor och är helt anonym. Många anhöriga finner också information på nätet genom föreningens hemsida STÖDSAMTAL Efter den första telefon- eller mailkontakten träffar jourpersonalen den anhörige så snart som möjligt för att se var i processen hon/han/de befinner sig. En del anhöriga lever isolerade och klarar inte av att besöka jourlokalen så i begränsad utsträckning görs även hembesök. Utifrån den enskildes behov och önskemål, arbetar jourpersonalen vidare. Information ges även om föreningens verksamhet. Många anhöriga vill under kortare eller längre tid mötas och få stöd på detta sätt. Under året erbjöds även stödsamtal för anhöriga på kvällstid eftersom inte alla har möjlighet dagtid. ÖPPET HUS

4 Fram till oktober var tiderna för ÖPPET HUS måndagar kl och därefter ändrades tiden till måndagar kl ÖPPET HUS är ett slags drop-in där ingen tidsbokning behövs och alla är välkomna. STÖDPERSON Jourpersonal, stödpersoner/volontärer har stöttat anhöriga vid olika myndighetsbesök bl.a. sociala myndigheter, polismyndigheter, åklagarmyndigheter, försäkringskassor, rättsundersökningar, advokater, familjerätter, skolor, BUP-mottagningar, rättsliga förhandlingar. Den stödperson som medföljer har träffat den anhörige vid tidigare stödsamtal och upparbetat en förtroendegivande kontakt. De träffas en stund innan mötet och tar oftast en fika efteråt. Erfarenheten visar att den anhörige bör ha en stödperson vid besök hos myndigheter, då det är bra med ett extra öra. Bemötandet blir bättre eller annorlunda och hon/han/de har en möjlighet att efteråt kunna bolla det som sagts. Den anhörige är ibland blockerad vid myndighetskontakten och orkar inte alltid tillgodogöra sig vad som sägs eller feltolkar. Den anhörige känner sig dessutom stärkt genom stödpersonens närvaro. SAMMANFATTNING AV STÖDVERKSAMHETEN Stödverksamheten har nu bedrivits under tio år och trycker från anhöriga ökar hela tiden. Nedanståend diagram visar antal kontakter med anhöriga vid telefon- och mailkontakt från Nedanstående diagram visar utvecklingen av stödsamtal.

5 Nedanstående diagram visar antalet stöd vid myndighetsbesök. ÖVRIGA AKTIVITER BIBLIOTEK Föreningen har under året införskaffat litteratur till biblioteket för främst vuxna men det finns även en del böcker för barn. Det lånas ofta ut böcker till anhöriga.

6 DATORHÖRNA FÖR ANHÖRIGA Föreningen har anordnat en egen hörna med separat dator och skrivare för anhöriga där de kan maila, ta kontakt samt skriva brev till olika myndigheter. FÖRELÄSNINGAR Föreningen har anordnat föreläsningskvällar i föreningslokalen för anhöriga, volontärer/stödpersoner, andra organisationer och föreningar samt yrkesverksamma. Föreläsningarna har varit omtyckta och välbesökta. Inbjudna föreläsare har varit bl.a. advokat Eva Kornhall, psykolog Inga Tidefors, Daniella Nilervik föreläsare om sexuella övergrepp, Anette Nordling socionom från Barnhuset i Göteborg, advokat Marianne Andersson, Hans Hellberg föreläsare kring ersättningsfrågor. GEMENSAMHETSAKTIVITER Föreningen har genomfört olika aktiviteter för att aktivera och stärka anhöriga och deras barn, som ofta lever med mycket begränsade resurser. På februarilovet anordnade föreningen en dag på Heden i Göteborg med skridskoåkning för anhöriga och deras barn. De bjöds på varm choklad med korv. På påsklovet anordnade föreningen en dag på Lek Och Buslandet på Hisingen. En mycket uppskattad aktivitet för barn och anhöriga. Efter leken bjöds det på en enkel lunch.

7 Under en helg på sommarlovet genomförde föreningen ett läger på ön Björkö. Där spelades det brännboll, fiskades krabbor, picknick vid havet och det grillades. I början på september anordnades ett besök på Liseberg. Barnen fick åkpass. Anhöriga och barn bjöds på hamburgare.

8 En trevlig återkommande aktivitet för alla är Jul på Liseberg under december. För gemensamaktiviteternas genomförande har föreningen erhållit projektmedel från Skandia Idéer för livet och SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund). SAMMANFATTNING AV STÖDVERKSAMHETEN Stödverksamheten har nu bedrivits under 11 år och trycket från anhöriga ökar hela tiden. ÖPPET HUS är en typ av drop- in på måndagar. Vem som helst kan komma in och besöka oss. Se på våra lokaler prata med personalen och bestämma ett besök. Föreningens föreläsningskvällar var populära och välbesökta av både anhöriga, andra föreningar samt yrkesverksamma. Andra aktiviteter såsom Jul på Liseberg, läger på Björkö, skridskoåkning på Heden samt Lek och Buslandet för både stora och små var mycket omtyckta och populära aktiviteter. Ett stort problem med stödverksamheten är föreningens begränsade: I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA STÖDPERSONER/JOURPERSONAL och VOLONTÄRER KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR ALLA INOM JOUREN

9 II. EKONOMISKA RESURSER I. PERSONELLA RESURSER ANSTÄLLDA Under året har föreningen haft en samordnare/stödperson anställd på 100% samt en informatör på 75 % fram till september. Därefter har hennes anställning utökats till 100 %. Från 1 februari tillsvidareanställdes föreningens praktikant. Den 2 december avslutades hennes anställning. VOLONTÄRER/STÖDPERSONER En mycket stor del av jourarbetet ansvarar frivilligarbetare för. Vid beräkning av anställda kontra frivilligarbetare svarar de senare för mer än 50 % av verksamheten på jouren. Därför påbörjades under hösten 2010 en ny grundutbildning av volontärer, som kom att fortsätta under våren Därefter kommer påbyggnads- och kompetens-höjande utbildningar att genomföras. Se programmet för utbildningen för volontärer/stödpersoner på nästa sida. Utbildning för volontär våren 2011 Tid och Plats Ämne Föreläsare Lästips Torsd 27 jan Kl Prästgårdsängen 21 BV Torsd 3 febr Kl Prästgårdsängen 21 BV Torsd 10 febr Kl Prästgårdsängen 21 BV - Barnhuset i Göteborg - brottsmål som blir vårdnadstvist - ersättning för vuxna och barn Annette Norling socionom Marianne Andersson advokat Hans Hellberg Föreläsare i ersättningsfrågor - kompendium - broschyr - böcker - kompendium

10 Torsd 10 mars Kl Prästgårdsängen 21 BV - Sexuellt utsatt berättar om sin historia Daniella Nilervik Föreläsare om sexuella övergrepp Torsd 7 april Kl Prästgårdsängen 21 BV - Utvärdering av volontärutbildningen - Reflektioner Kerstin - volontäransvarig - Utvärdering kompendium KOMPETENSHÖJANDE ÅTGÄRDER FÖR JOURPERSONALEN Stödverksamhetens kvalitet har säkrats bl.a. genom: 1. Professionell handledning av jourpersonal och volontärer/stödpersoner för att erhålla olika verktyg för att bättre klara av att arbeta med den utsatta grupp som anhöriga till sexuellt utnyttjade barn utgör. 2. Fortsatt kompetensutbildning av anställda och volontärer/stödpersoner genom deltagande i olika konferenser och utbildningar. 3. Handledning för volontärer/stödpersoner av jourpersonal. 4. Den förnyade grundutbildning av volontärer/stödpersoner. 5. Utarbetande av värdegrund och policy för föreningen.. Utarbetande av olika styrdokument ex. vägledning vid stödsamtal. II EKONOMISKA RESURSER För att i möjligaste mån kunna genomföra en fullgod verksamhet och svara mot de behov och önskemål som anhöriga, deras utsatta barn och syskon har och önskar, har föreningen ansökt om ekonomiska bidrag hos olika instanser Social Resursnämnd i Göteborg, kommuner i närområdet, Brottsofferfonden, SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), BRÅ, Skandia m.fl. EXTERNT ARBETE Genom informatörernas arbete har föreningen kunnat bedriva ett mycket utåtriktat informationsarbete bl.a. genom:

11 1. Föreläsningar Föreläsningar i föreningslokalen. Föreläsningar som efterfrågats av olika myndigheter och organisationer. 2. Heldagsföreläsningen 12 oktober för professionella. 3. Utställningar. 4. Samverkan och nätverksbyggande. 5. HBTQ-festivalen.. Hemsidan. 7. Blogg och facebook. 8. Omarbetning av föreningens broschyrmaterial samt distribution. 1. Föreläsningar. Olika föreningar och myndigheter har inbjudits till föreningslokalen, där det finns en mindre föreläsningssal. Informatören har informerat om verksamheten, sexuella övergrepp på barn, konsekvenser, de anhörigas utsatthet när det uppdagas, anmälningsplikt, samhällets oförmåga att våga se mm. Anhöriga har inbjudits till föreläsningar som hållits av externa föreläsare. Informatören har besökt olika myndigheter och organisationer som önskat och efterfrågat mer information kring föreningens verksamhet och sexuella övergrepp på barn. Föreningens informatör har bl.a. under året föreläst för nya medlemmar i Klassmormor och Klassmorfar, som går under utbildning, dubbelt utsatt, avlösarservice, förskolepersonal. 2. Heldagsföreläsningen den 12 oktober för professionella. Den 12:e oktober anordnade föreningen en heldagsföreläsning på Stadsmuseumet i Göteborg. Föreläsare var: Sven Å Christiansson, psykolog, professor vid Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet Vad barn och förövare minns och berättar om övergrepp och våld. Gabriel Otterman, överläkare, Medicinskt ansvarig för barnskyddsteamet, Uppsala akademiska barnsjukhus Fysiska fynd vid undersökningen av sexuella övergrepp och misshandel. Christina Citron, Barn- och ungdomspsykiater f.d. överläkare BUP Vasa enhet för familjer berörda av sexuella övergrepp inom Stockholms läns landsting Bemötande och behandling av barn utsatta för sexuella övergrepp. Till föreläsningen inbjöds professionella bl.a. polisen, daghemspersonal,

12 skolpersonal, ungdomsmottagningar, sjuk- och hälsovårdspersonal, domare, åklagare, advokater, nämndemän, kvinnojourer, ATSUB/Stockholm, och frivilligorganisationer. Utvärderingen av föreläsningsdagen från deltagarna var mycket positiv. ENKÄTSVAR FRÅN HELDAGSFÖRELÄSNINGEN. Antal enkäter sammanlagt 81 stycken som inlämnades vid heldagsföreläsningen. Föreläsningen som helhet (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarade av inlämnade enkäter Serie 1 Antal enkäter utan svar på frågan om föreläsningen som helhet:12 stycken. Resultat: 1=0 stycken 2=0 stycken 3= 11 stycken 4= 33 stycken 5= 2 stycken Sven Åke Christiansson

13 (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarade av inlämnade enkäter Serie 1 Antal inlämnade enkäter men utan svar på den frågan: 12 st. Resultat. 1= noll. 2= noll. 3=4 st. 4=24 stycken. 5=53 stycken. Gabriel Otterman (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarade av inlämnade enkäter Serie 1 Antal inlämnade enkäter utan svar på Gabriel Otterman föreläsning 1 stycken.

14 Resultat. 1=3 stycken. 2=4 stycken. 3=27 stycken. 4=34 stycken. 5=12 stycken. Christina Citron Serie 1 1 (Sämst) (Bäst) Antal som inte svarat av inlämnade enkäter Antal inlämnade enkäter utan svar på Christina Citron föreläsning 5 stycken. Resultat. 1= 2 st. 2=4 stycken. 3=14 stycken. 4=2 stycken. 5=30 stycken 3. Utställningar. Information har getts om föreningen, dess verksamhet och till viss del konsekvenser av sexuella övergrepp genom utställningar i bl.a. Partille Kulturum, Stadsbiblioteket, biblioteket vid Chapmans Torg, Västra Frölundas bibliotek och Älvstrandens bibliotek

15 Eftersom en del bibliotek saknar separata väggar att hänga föreningens material inköptes 2 stycken röda vikväggar. 4. Samverkan och nätverksbyggande. En annan viktig del i det externa arbetet för informatören har varit samverkan och nätverksbyggande. Föreningen har samverkat med bl.a. Barnhuset, Rädda Barnen/Göteborg, Bris/Göteborg, De glömda barnen, Hopp/Göteborg, SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund), GFC, samt många av dess medlemsorganisationer. ATSUB/Göteborg är medlem i SKR, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Göteborgs Föreningscenter (GFC), Bona Via, CSR Västsverige nätverket och Riksorganisationen stödcentrum mot incest (Rsci). 5. HBTQ-festivalen Föreningen deltog i HBTQ-festivalen i Bältesspännarparken i början av juni tillsammans med andra organisationer. Detta var ett bra forum för föreningen att synas i.. Hemsidan. Under året har det genomförts omarbetning av föreningens hemsida för att den skall få bättre genomslagskraft. Detta är ett pågående arbete där informatören är delaktig. 7. Blogg och facebook-grupp.

16 Informatören ansvarar för föreningens blogg och facebook-grupp, som startats upp under verksamhetsåret. 8. Omarbetning av föreningens broschyrmaterial samt distribution. Under året omarbetades föreningens broschyrmaterial avseende layout och information. Även broschyrer på engelska och arabiska trycktes upp, då dessa språk är mycket frekventa i Göteborg med omnejd. De nya broschyrerna har distribuerats till olika myndigheter och föreningar av informatören, volontärer/stödpersoner och anhöriga. Till broschyrerna erhöll föreningen projektmedel från Brottsofferfonden. TRASDOCKANS DAG ATSUB/Göteborg arrangerar årligen i Göteborg manifestationen TRASDOCKANS DAG, som även är rikstäckande. Trasdockan är en symbol för de tusentals utsatta och våldtagna barn och de barn som lever med våld och de tusentals vuxna män och kvinnor, som bär sitt eget TRASDOCKEBARN med sig genom hela livet. Ett barn, som någon slitit i, slängt undan i ett hörn och glömt bort som ett ting, ett föremål, en ägodel precis som en trasdocka. Övergivet av både den som utsatt barnet och av samhället. I samverkan med Rädda Barnen/Göteborg och föreningen Hopp/Göteborg genomfördes manifestationen i Bältesspännarparken den 25 augusti med ljuständning av mer än 450 marschaller runt fontänen. Ett demonstrationståg utgick från Götaplatsen till Bältesspännarparken. Även ett ballongutsläpp genomfördes som en manifestation för alla barn som lever med våld och utsatthet. Föreningen arbetar för att Barnkonventionen skall bli lag och namnlistor fanns för påskrift under hela kvällen. Jourpersonal, volontärer/stödpersoner, anhöriga och ungdomar hjälpte till under kvällen, både att dela ut flyers, broschyrer samt att besvara frågor. Även andra ideella organisationer och föreningar, politiker samt allmänheten var inbjudna och visade sitt stöd under kvällen för TRASDOCKEBARNET. För musiken ansvarade författarinnan Sofia Rapp, som spelade gitarr och sjöng egna sånger. Bilder från ljusmanifestationen TRASDOCKANS DAG 2011

17 UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN Under verksamhetsåret har jourpersonal vid samtal med nya anhöriga frågat hur de fått information om att föreningen finns. Många anhöriga har hittat föreningen via internet och andra genom kontakter med vänner samt genom informationsmaterialet hos olika myndigheter. De flesta anhöriga upplever att de inte blivit tagna på allvar och de har blivit svikna av samhället i sin kamp för sina barn. VERKSAMHETSSTÖD 2011

18 Under året har verksamhetsstöd beviljats från: Social Resursförvaltning Göteborg Stad, Brottsoffermyndigheten, Brå, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, Skandia Idéer för livet, Bengtsfors kommun, Härryda kommun, Kungsbacka kommun, Lerum kommun, Munkedal kommun, Mellerud kommun, Vänersborg kommun Burger King bidrog med rabattcheckar till Jul på Liseberg Coop Sisjön bidrog med rabatterat pris för inköp av marschaller till Trasdockans Dag. SAGOBJÖRNEN har skänkt barn- och ungdomsböcker, leksaker, filmer, serietidningar som presenter till våra barn. Föreningen har även erhållit gåvor från enskilda givare. ATSUB/Göteborg tackar alla bidragsgivare och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. SLUTORD Föreningen ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn arbetar hela tiden för barnens bästa och har barnperspektivet i fokus. Under verksamhetsåret framkommer det hela tiden vikten av att det finns en stödförening för anhöriga i deras extremt utsatta situation. Föreningen har även en stor funktion att fylla för de utsatta barnen som på detta sätt blir synliggjorda både direkt och indirekt. Barnen mår bättre om de anhöriga får stöd och barnen känner en stor styrka i att få träffa andra utsatta barn. Det bästa stöd ett barn kan få är, enligt föreningens mening, en anhörig, som tror på dem och orkar vara med på deras resa. De processer som anhöriga och deras barn hamnar i är mycket långvariga och sträcker sig över lång tid. I de flesta fall leder polisutredningarna inte till åtal och heller inte till fällande dom. I stället anses det av olika myndigheter vara en relationskonflikt mellan föräldrarna och barnen måste enligt lagen lämnas ut till umgänge till en misstänkt förövare och i vissa fall tilldöms den misstänkte förövaren hela vårdnaden. I detta agerande finns inget barnperspektiv och samhället sviker barnen. Genom att informationen kring föreningens verksamhet sprids som ringar på vattnet ökar trycket på jouren. Ett stort tack till alla anställda, volontärer/stödpersoner, som arbetar och stödjer anhöriga och barn men verksamheten behöver än fler, som orkar kämpa för barnen och deras rättighet samt deras anhöriga. Ytterligare mål för att stärka verksamheten är: Ökade personella och ekonomiska resurser. Kurser för anhöriga.

19 Fler föreläsningar för anhöriga. Fler föreläsningar för professioella. Chattlinje för anhöriga med sexuellt utsatta barn. Fler aktiviteter för anhörigas barn. Samverka och nätverksbygga än mer med andra organisationer. Kvalitetssäkra verksamhetens kunskapsbank. Informationsspridning om konsekvenserna av sexuella övergrepp till olika samhällsgrupper. Lobbning mot olika medier. Styrelsen tackar alla medlemmar, volontärer/stödpersoner, jourpersonal för det gångna året och ser fram emot ett nytt verksamhetsår med hopp om att verksamheten får de ekonomiska och personella resurser, som behövs för att den skall bli än mer meningsfull, så att föreningen kan stödja alla anhöriga som kämpar för det bästa som finns BARNEN. Göteborg den 1 februari 2012 Kerstin Karlsson Gunilla Henriksson Ordförande vice ordförande.. Karin Olsson Katarina Florell kassör sekreterare.... Lennart Olsson Shala Naseri ledamot suppleant

20 Danica Bogojevska suppleant STATISTIK FÖR VERKSAMHETSÅRET ANHÖRIGKONTAKTER Inkommande samtal och e-post från anhöriga Utgående samtal och e-post till anhöriga TOTALA ANTALET KONTAKTER MED ANHÖRIGA GENOM SAMTAL OCH E-POST 2480 kontakter 2900 kontakter 5380 kontakter STÖDSAMTAL med anhöriga 487 samtal STÖDPERSON vid olika myndighetsbesök 182 besök ÖPPET HUS SAMT CAFÈVERKSAMHET 45 möten INFORMATIONSBREV till medlemmar 9 stycken ÖVRIGA KONTAKTER Inkommande samtal och e-post övrigt 4510 kontakter

21 Utgående samtal och e-post övrigt 020 kontakter TOTALA ANTALET KONTAKTER ÖVRIGA kontakter GENOM SAMTAL OCH E-POST

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN

MÅLSÄTTNING OCH SYFTE MED VERKSAMHETEN ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 2 BV 42 7 GÖTEBORG Telefon: 03 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 2 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten:

I stadgarna för föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn/Göteborg står att föreningen har som mål och syfte med verksamheten: ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 -BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Mobiltel: 0736 69 98 52 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 ATSUB/GBG, Föreningen Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar/Göteborg Prästgårdsängen 21, BV 412 71 GÖTEBORG telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 kvällstid: 020 21 53 50 e-post : info@atsubgbg.nu

Läs mer

Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden.

Föreningen startade sin verksamhet år 2001 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida: www.atsubgbg.nu

Läs mer

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg

Värdegrund och Policy. för ATSUB/Göteborg Värdegrund och Policy för ATSUB/Göteborg En grundläggande beskrivning av ATSUB/Göteborg finns att läsa i föreningens stadgar där kan man också läsa om organisationens syfte och mål. Detta dokument knyter

Läs mer

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Roks är en feministisk organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, som verkar för kvinnors och flickors rättigheter och frigörelse,

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 För KCS-Kvinnocirkeln Sverigesom är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor KCS- Kvinno Cirkeln Sverige Besöksadress: Eriksbergsgatan

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm

Verksamhetsplan 2014. HOPP Stockholm Verksamhetsplan 2014 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verksamheter... 4 4. Uppföljning och kvalitetsutveckling... 7 5. Organisationsutveckling... 7 6. Projekt...

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET

MÅNADSBREV [september 2015] ORDFÖRANDEN HAR ORDET ORDFÖRANDEN HAR ORDET Här kommer det tredje kvartalsbrevet för 2015 Hoppas att alla har haft en bra (om än inte så varm) sommar. Nu går vi mot hösten även om den är försenad och det fortfarande är varmt

Läs mer

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014

Brottsofferjouren Norrort Samordning av vittnesstödsverksamheten vid Attunda tingsrätt 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel för projekt ur Brottsofferfonden, våren 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn, Göteborg Kvällsföreläsning hösten 2013 Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster

Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Verksamhetsplan 2015 Föreningen Storasyster Innehåll 1. Inledning.... 3 2. Roller och ansvar.... 4 3. Verksamhet.... 5 4. Samverkan..... 7 5. Finansiering... 8 6. Budget.. 9 1. Inledning Bakgrund Enligt

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Syd Verksamhetsberättelse 2009 1. Inledning...3 2. BRIS Syd...3 3. BRIS Kärnverksamhet...4 3.1. Stödverksamheten... 4 3.1.1. Barnens Hjälptelefon (BHT)... 4 3.1.2. BRIS-mejlen (BM)... 4 3.1.3. BRIS

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade, ATSU, Eskilstuna Studiecirkel Anhöriga till sexuellt utnyttjade, ATSU, Västerås Uppmärksammande

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Stoppa mäns våld mot kvinnor

Stoppa mäns våld mot kvinnor Stoppa mäns våld mot kvinnor Mäns våld drabbar kvinnor i alla åldrar och samhällsklasser Ett samarbete mellan socialtjänsten, förskolan, skolan, polisen, landstinget, Brottsofferjouren och Kvinnojouren

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Justerande Ulla-Britt Jonsson

Justerande Ulla-Britt Jonsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (11) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 16 december 2014, kl. 13:00-16:00 Beslutande Tomas Nilsson, ordförande Laila Furskog Ulla-Britt Jonsson

Läs mer

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Skyddsnät saknas. - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Skyddsnät saknas - en rapport om mäns våld mot kvinnor i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. 1 Innehåll Inledning 3 Feministiskt initiativs slutsatser 4 Tillvägagångssätt 5 Resultat 6 Reflektioner

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Skegrie Skolas Föräldraförening

Skegrie Skolas Föräldraförening Skegrie Skolas Föräldraförening Onsdagen den 25 mars 2009 Innehåll 1. Lotta Forslund informerar från Skolan... 2 2. Rutiner... 2 3. Föreläsning... 2 4. Kulturellt evanemang... 3 5. Äskande... 3 6. Informationsspridning...

Läs mer

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av

Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Första hälpen Andra hjälpen Tredje hjälpen eller något vid sidan av Inledning Det här temanumret producerades i samband med projektet No More Violence. Det är ett samarbete mellan vänkommunerna Haninge,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden

Råd till våldsutsatta kvinnor och barn. Information till dig som bor i Luleå och Boden Råd till våldsutsatta kvinnor och barn Information till dig som bor i Luleå och Boden Att många människor i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett samhällsproblem. Dessutom är det

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för Konflikthantering Verksamhetsberättelse 2013 fotoakuten.se 1 Innehållsförteckning Vision och mål för Centrum för Konflikthantering... 3 Ledning och samordning... 3 Styrelsens mål för 2013...

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014

HEMSLÖJDSBLADET. Nr 1. Februari 2014 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2014 Ansvarig utgivare Birgitta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen

Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Riktlinje för anhörigstöd inom Individ och familjeomsorgen Socialförvaltningen Verksamheten för Individ och familjeomsorg Antagen i socialnämnd 2013-09-18 Innehåll 1 Bakgrund 5 1.1 Syfte med anhörigstöd...

Läs mer

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: 802435 6076 Styrelseprotokoll : 2015 04 19 Möte nr 3/2015 Paragraf 37 Plats och tid: Scandic Star Hotel, Sollentuna, 10:00 Beslutande: Dan Wikström, Jonas Bygdén, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Carina Larsson Suppleanter: Övriga

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser

upprätthålla telefonjour för stöd och rådgivning till behövande personer guida de hjälpsökande att hitta rätt bland samhällets hjälpinstanser Verksamhetsplanering 2014 1 Ängelholm 140202 Förslag till verksamhetsplanering för verksamhetsåret 2014 Vision: Ett jämställt samhälle fritt från våld Syfte Kvinnojouren i Ängelholm är en ideell förening,

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet?

Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Hur kan sociala medier användas i det brottsförebyggande och offerstödjande arbetet? Inbjudan till en föreläsning och workshop för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Karlskoga-Degerfors får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2013 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2013. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet

Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Policy för stödpersoner och vittnesstöd inom Brottsofferjourens verksamhet Senast ändrad 8 oktober 2013 Syftet med denna policy är att säkerställa en gemensam syn på kompetens och etik inom Brottsofferjourens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03. Vecka 03 201301 19-20. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V03 Vecka 03 201301 19-20 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt

När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt När du eller någon i din närhet mår psykiskt dåligt Behöver du någon att prata med? Letar du efter stöd och hjälp? Professionellt Anonymt Kostnadsfritt En svår livssituation kan vara svår att hantera på

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer