VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014

2

3 VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med stor potential! But don t take my word for it. Forskning visar att endast marknaden kan avgöra vilka idéer som blir framgångsrika. Du kan ta en till synes dålig idé, skruva till den lite och skapa ett extremt lönsamt företag. Samtidigt finns det många exempel på briljanta idéer som förblivit just det, idéer. Från Wikipedia lär jag mig att en entreprenör är en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. En av Drivhusets viktigaste roll är att inge just framgångstro och att inspirera studenter till att våga försöka förverkliga sina idéer. Dagligdags kallar vi det pepp. Bra drag under Drivhuset Uppsalas galosch även under Drivhuset anordnade attitydfrämjande inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser som nådde deltagare och erbjöd individuellt affärsutvecklande stöd till 316 individer och 130 företag. 105 utåtriktade aktiviteter för studenter genomfördes, vilket är mer än tre per vecka under terminstid. Inte illa för 3,5 heltidstjänster. Inflyttningen till Ihus kontorshotell har inneburit ett stort lyft för verksamheten. Dels har det stärkt Drivhuset Uppsalas varumärke och dels har det skapat fördelar i verksamheten genom att all verksamhet är samlad på en och samma plats. En kreativ, modern, färgglad kontorsmiljö som är särskilt attraktiv för unga entreprenörer och speglar Drivhusets persona väl. Studenter och andra unga som satsar på sitt företagande får här en möjlighet att under sex månader till ett år driva sin idé och sitt företag i inspirerade sällskap av andra entreprenörer. Under hösten har vi haft full beläggning och dagligen har jag och Drivhusets affärsutvecklare nöjet att på nära håll följa unga entreprenörers tidiga utvecklingssteg. Två saker har de gemensamt. De är modiga och de är handlingskraftiga. Två saker får vi undantagslöst höra när de väl flyttar ut. Här började jag arbeta fler timmar och här såg jag mer resultat. Ljuv musik i mina öron. Under våren gav Drivhuset Sverige ut kurslitteraturen Loopa affärsutveckling för entreprenörer, på Liber förlag. Teorierna och affärsutvecklingsverktygen som beskrivs i boken har använts i vägledningar och i utbildningar lokalt och nationellt i ett par års tid och vi är stolta över att kunna erbjuda vår målgrupp forskningsvaliderade verktyg. Med denna bok får vi än större möjlighet att sprida vår metodik och bidra till att fler individer vågar förverkliga sina idéer. Tillväxtpolitiken har de senaste åren handlat om finansiellt stöd till innovationer och kommersialisering av forskning, men det är minst lika viktigt att vi arbetar systematiskt för att skapa fler entreprenörer och intraprenörer som bidrar till Sveriges tillväxt. Drivhuset har med denna bok skapat en fantastisk pedagogisk plattform och avser att långsiktigt vara en drivande aktör som bidrar till och gärna leder utvecklingen på detta område. Allt kan alltid göras lite bättre, lärde jag mig på senaste Anders Wall-dagen. Det är ett väldigt entreprenöriellt sätt att betrakta omvärlden på och jag ser det gärna som vårt motto inför nästa år. Ett särskilt tack till medarbetarna och styrelsen, ert genuina engagemang ger mig ett leende när jag går till jobbet och känslan av att allt är möjligt. Alexander Kinigalakis VD, Drivhuset Uppsala

4 ORGANISATION Entreprenörsstiftelsen Drivhuset i Uppsala 5 Stifelsens uppgift är att skapa, medverka till och stödja sådana verksamheter som gynnar nyföretagande bland studenter i Uppsala. Med ett nära samarbete med Uppsalas studentorganisationer, Uppsala universitet, SLU och näringsliv ska stiftelsen tillhandahålla ett forum med syfte att initiera, stimulera och stödja studenter att starta och driva företag och därmed vitalisera näringslivet och skapa kommersiell kreativitet i regionen. Utdrag ur stiftelseurkunden undertecknad 17 december Drivhuset Sverige Regionala Drivhuset samverkar genom Drivhuset Sverige ekonomisk förening. Drivhuset finns idag på 14 orter i landet från norr till söder.

5 ORGANISATION Styrelse Drivhuset Uppsalas styrelse består av representanter från studentkårerna, offentlig sektor och näringsliv. Gemensamt för ledamöterna är att de har stort intresse för entreprenörskapsfrågor och att de har åtagit sig att arbeta ideellt för att främja Drivhusets verksamhet. Under året har styrelsen sammanträtt vid tolv tillfällen. Styrelsens sammansättning 2014 Ordförande: Magnus Lohe, ShBygg AB Ledamöter: Jörgen Jonsson, PwC Ingrid Anderbjörk, Uppsala kommun Carl-Henrik Koit, ALMI Malin Graffner Nordberg, UU Innovation Kristofer Klerfalk, Health Solutions Charlii Enström, Uppsala studentkår Beatrice Ramnerö, Ultuna studentkår Patric Kagebeck, FaS Personal Under 2014 har Alexander Kinigalakis arbetat som VD för Drivhuset i Uppsala, Karolina Sandberg som affärsutvecklare/marknadsansvarig och Hanna Mörck har arbetat som utbildare och affärsutvecklare. Niclas Hallerth och Elhiin Wänglund har arbetat som marknadsförare på deltid. Pernilla Westerback kom tillbaka från föräldraledighet i september och har arbetat som affärsutvecklare och ansvarig för kontorsmiljöverksamheten. Alexander Kinigalakis VD Karolina Sandberg Affärsutvecklare Hanna Mörck Affärsutvecklare Pernilla Westerback Affärsutvecklare (föräldraledig fram till sept 2014) Niclas Hallerth Marknadsförare (fram till juni 2014) Elhiin Wänglund Marknadsförare (från augusti 2014)

6 DRIVHUSET SKAPAR SVERIGES FRAMTID Huvudsyftet med Drivhusets verksamhet är att generera samhällsnytta genom att aktivt bidra till ökat entreprenörskap och företagande bland studenter, utifrån grundantagandet att ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap gagnar samhället oavsett om studenterna blir företagare, anställda intraprenörer eller innovativa forskare. Drivhusets övergripande vision är att företagande ska vara ett likvärdigt och attraktivt alternativ till anställning för alla unga. Inte bara för samhällets skull, utan också för deras egen. Stärkta entreprenöriella förmågor vinner både individen, Uppsala och samhället i stort på. Egentligen är det ganska enkelt, för att skapa nya arbetstillfällen behöver vi fler företag. För att säkra tillväxten behöver vi alltså få fler unga personer att både vilja och våga satsa på att omvandla sina idéer till företag. Därför är det viktigt att vi skapar bra förutsättningar för unga så att de vågar tro på sina egna idéer. Nationell spridning Drivhuset Sverige är en ekonomisk förening som har till uppgift att verka som en gemensam plattform för de lokala Drivhusen som idag finns på fjorton högskole- och universitetsorter i landet. Varje enskilt Drivhuset har en stark regional förankring och tillsammans utgör vi Sveriges största samlade aktör för högskolenära entreprenörskap. Drivhusets verksamhet är politiskt och religiöst obunden och drivs utan ekonomiskt vinstsyfte. Verksamheten finansieras i första hand genom verksamhetsstöd från lärosäten, stat och region på respektive ort och samarbeten med näringslivet. Affärsutvecklingsmetodik Gemensamt för Drivhusen i Sverige är metodiken som affärsutvecklarna utbildas i och som används i vägledningssamtal och olika utbildningsinsatser. I samarbete med Chalmers School of Entrepreneurship har Drivhuset identifierat praktiska verktyg som är lätta att förmedla och ta till sig som entreprenör och som gör nytta i såväl nystartade som etablerade verksamheter. Loopa-metodiken har visat sig framgångsrik i näringslivet, i kommunal verksamhet, i högskolemiljöer och i arbetssökande målgrupper. Verktygen är validerade i aktuell internationell forskning och säkerställer en hög lägsta nivå på stödet från Drivhusets affärsutvecklare. Teorierna och verktygen har paketerats i kurslitteraturen Loopa Affärsutveckling för entreprenörer, och erbjuds som högskolekurs på bland annat Chalmers tekniska högskola. Inom didaktiken pratar man om Learning-by-seing och Learning-by-doing. Loopa-metodiken kan sägas vara Learning-by-being. En liknelse kan göras med att lära sig spela piano. Learning-by-seing är att lära sig spela genom att titta på noter eller lyssna på pianomusik. Learning-by-doing motsvarar att öva på pianot. Learning-by-being, motsvarar att du spelar en konsert inför publik. Lärande där känsla involveras visar sig vara mycket effektivt. I Loopa-klassrummet skapas antaganden och hypoteser, men den riktiga inlärningen sker mellan utbildningstillfällena med olika verifieringsaktiviteter.

7 DRIVHUSET SKAPAR SVERIGES FRAMTID Erbjudande Drivhuset verkar aktivt för att fler högskolestudenter och unga ska bli inspirerade och motiverade till att förverkliga sina idéer och skapa nya företag. Unikt med Drivhuset i jämförelse med andra entreprenörsfrämjande organisationer är att Drivhuset aldrig bedömer affärsidéer utan fokuserar på entreprenörens idéförverkligande och lärande. Drivhuset erbjuder: Inspirationsaktiviteter Genom att avdramatisera företagande och presentera förebilder som är lätta att identifiera sig med, arbetar Drivhuset för att inspirera och att påverka attityder för entreprenörskap. Situationsanpassad, konfidentiell vägledning Genom att erbjuda konfidentiell, situationsanpassad, kostnadsfri vägledning med affärsutvecklingsmetodik baserad på aktuell forskning hjälper Drivhuset entreprenören att ta nästa steg i sin entreprenöriella resa. Informations- och utbildningsinsatser Drivhuset anordnar utbildningar och kurser i syfte att ge entreprenören praktiska kunskaper och värdefulla verktyg som är lätta att tillämpa. Kurserna kan till exempel handla om affärsmodellering, bokföring, marknadsföring och företagsekonomi. I entreprenörskapsutbildningen LOOPA - affärsutveckling för entreprenörer lär sig entreprenören att gå från affärsidé till verifierad affärsmodell. Kontorsmiljö Drivhuset erbjuder kreativa arbetsplatser där entreprenören får möjlighet att utveckla sin affärsidé i sällskap av andra i samma situation. Förutom tillgång till en fysisk kontorsplats, internet och skrivare ingår affärsstödjande insatser såsom målstyrd affärscoaching, erfarenhetsutbyte i grupp och expertföreläsningar. Värdefulla kontakter Drivhuset anordnar nätverksaktiviteter som till exempel frukostmöten, studiebesök, afterworks med mera. Entreprenören kan dra nytta av Drivhusets stora nätverk av lokala kontakter och finna kunder eller skapa värdefulla samarbeten. Genom Drivhusets samarbeten med näringslivet får företagarna tillgång till erbjudanden, exempelvis gratis bokföringsprogram under startåret, som underlättar starten och utvecklingen av företaget.

8 GENOMFÖRDA AKTIVITETER Inflöde Drivhuset fokuserar sin exponering och marknadsföring på målgruppen högskolestuderande och de flesta som tar hjälp av Drivhuset Uppsala studerar eller har studerat på Uppsala universitet eller SLU. Ett visst inflöde kommer från personer som läser på eller nyligen avslutat gymnasiet, elever och studenter från folkuniversitet, forskare och yrkesutbildade. En stor del av arbetet är utåtriktat och Drivhuset har en viktig lotsande funktion till andra företagsfrämjandeorganisationer såsom UUI, UIC och ALMI. Under året arrangerade eller medverkade Drivhuset i hela 105 utåtriktade aktiviteter (det motsvarar mer än 3 i veckan under terminstid) och mötte och samtalade med totalt individer vid dessa tillfällen. Drivhuset hade mässmonter på 19 arbetsmarknadsdagar, med syfte att exponera oss för aktiva studenter och anordnade 14 andra marknadsföringsaktiviteter såsom inspring i klassrum eller mässmontrar på Campusområden, totalt 33 aktiviteter. Drivhuset stöttade 130 företag i deras start och tidiga utvecklingsfas. Dessa företag var nya och har inte fått stöd av Drivhuset tidigare. Inspirationsaktiviteter Under året har 24 inspirationsaktiviteter arrangerats med totalt 480 deltagare, de flesta var starta-eget-inspirationsföreläsningar men även studiebesök, frukostmöten och andra nätverkstillfällen. Vägledningar Under året har Drivhuset genomfört totalt 531 vägledningsmöten med 316 unika personer. Det ger ett snitt på 1,7 vägledningar per person. 46 % av vägledningarna har varit med kvinnor och 54 % med män. Vägledningsverksamheten har fördelat sig jämt under året med undantag för sommarmånaderna. Information och utbildningsinsatser Under 2014 har 563 personer deltagit i 31 kurser som arrangerats av Drivhuset. Nytt för året var en kurs i förhandlingsteknik och en kurs i bokföringsprogrammet VISMA. Entreprenörskapsutbildningen LOOPA affärsutveckling för entreprenörer erbjöds under vår- och höstterminen. 21 individer genomgick utbildningen som avslutades med en pitchparad där entreprenörerna erhöll värdefull feedback från externa affärsutvecklare. Kontorsmiljö Precis som under 2013 har Drivhuset Uppsala erbjudit unga företagare tillgång till kontorsplats på heltid, deltid eller strötid, utifrån individens behov. I kombination med kontorsplatsen deltar individen i gemensamma och individuella affärsutvecklingsaktiviteter som målstyrd vägledning, expertföreläsningar, frukostmöten och studiebesök. Under höstterminen var maxkapacitet uppnådd med 19 individer och totalt har 22 företagare deltagit i programmet under Trots lokalbyte i början av året har beläggningen och efterfrågan på kontorsplatser varit god, mycket tack vare att verksamheten sedan årsskiftet bedrivits från samma lokaler som ordinarie verksamhet. Företagare som besöker Drivhuset för ett vägledningssamtal får både se och höra om hur kontorsmiljön fungerar vilket har bidragit till att steget att söka sig till kontorsmiljön har upplevts som mindre av entreprenören. Kontorsmiljön är ett viktigt komplement till Drivhusets verksamhet och innebär en fantastisk möjlighet för unga företagare i Uppsala att kunna satsa på sina idéer. Att komma ifrån hemmet och i stället arbeta i en miljö där andra unga driver företag och befinner sig i samma fas genererar större motivation och arbetsdisciplin. Att ha Drivhusets affärsutvecklare och andra företagare nära till hands är ytterligare faktorer som stärker framgångstron och kortar startsträckan. Dagligen observerar vi exempel på samarbete och förmedling av kontakter bland de deltagande företagen. Kontorsmiljöverksamheten är förlagd i ett modernt kontorshotell i en kreativ och färgglad miljö, vilket stärkt Drivhusets varumärke och gynnat erfarenhetsutbytet mellan etablerade företag och Drivhusets yngre företagare. Värdefulla kontakter En av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett nystartat företag är tillgång till nätverk. De flesta studenter som kommer till Uppsala för att studera har sitt lokala nätverk enbart i den akademiska sfären och många saknar kontakter i det lokala näringslivet och i arbetslivet. Drivhuset hjälper dem att etablera sig på den regionala marknaden genom att förmedla kontakter och en viktig del av Drivhusets verksamhet handlar därför om att knyta nya kontakter och utvidga Drivhusets nätverk till förmån för entreprenörerna. I Uppsala finns en rad spännande organisationer och företag och vi anser att det är ur dynamiken som skapas när dessa människor möts, som nya idéer kan uppstå. För att de unga entreprenörerna på ett relevant sätt ska få träffa andra personer som driver företag arrangerar Drivhuset olika typer av mötestillfällen för detta. I våra kurser lämnar vi utstuderat tidsutrymme för en del nätverkande mellan deltagarna. Under året har vi arrangerat mingeltillfällen och studiebesök på mindre lokala företag och startups: Indivator, Footish och Kitchentime. Under året skapade Drivhuset sajten för att enkelt kunna sprida information om tillgängliga nätverksmöjligheter för företagare i Uppsala.

9 ÅRETS RESULTAT 531 VÄGLEDNINGAR Totalt har 317 unika individer varit på vägledning. Av dessa är 145 kvinnor (46%) och 172 män (54%). Det ger ett snitt på 1,7 vägledningar per person. 129 nya individer var studenter från Uppsala universitet Teknik naturvetenskap: 40 Juridik samhällsvetenskap: 45 Humaniora: 25 Medicin farmaci: 9 Övrigt: FÖRETAG 23 nya individer var studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet 39 vägledningar 7 nya företag 31 kurser med särskilt tema 24 inspirationsaktiviteter 33 marknadsföringsinsatser 76 av företagen drivs av män 54 av företagen drivs av kvinnor 1 Invigning av nya lokaler 1 Workshop i Kapstaden 2 LOOPA UTBILDNINGAR 21 DELTAGARE 22 FÖRETAGARE har valt att driva sitt företag i Drivhusets kreativa kontorsmiljö Av dessa är 13 män och 9 kvinnor 72% enskild firma 15% aktiebolag 9% handelsbolag 4% övrigt

10 ENTREPRENÖRER

11 NÄTVERK OCH SAMVERKAN Drivhuset samverkar med övriga entreprenörs- och innovationsfrämjande organisationer på orten för att använda varandras kompetens och resurser, effektivt kunna lotsa och erbjuda entreprenören det bästa stödet, utbyta erfarenheter och för att samarrangera aktiviteter. Nedan följer några exempel på olika typer av samverkan under året. Samverkan med universiteten Med Uppsala universitet har vi samverkat med bland annat datavetenskap, sjukgymnastik, systemvetenskap, kulturentreprenörskapsprogrammet, enheten för studie- och karriärvägleding. Drivhuset samverkar regelbundet med olika studentföreningar såsom Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Ekonomföreningen och Entrepreneurs Academy. Samverkan har oftast gått ut på att vi samarrangerat inspirationsföreläsningar. Samarbetet med SLU har stärkts under året genom att Drivhuset Uppsala håller drop in-mottagning i SLU holdings lokaler på onsdagar under terminstid. En utmaning har varit att få studenterna att uppmärksamma mottagningstiden och extra marknadsföringsaktiviteter har bedrivits. Drivhuset Uppsala samverkar även nära med Ultuna studentkår genom inspirationsföreläsningar. Samverkan med entreprenörskapsfrämjare Vi har under året samverkat med Entrepreneurs Academy runt Anders Wall-föreläsningen, anordnat gemensamma marknadsföringsinsatser med Venture Cup och samordnat nominerings- och juryarbetet för Årets Unga Företagare-priset i Företagarnas regi. PwC stöttade Drivhusets entreprenörer med bokföringskompetens och står för årligen återkommande samarrangerade utbildningar i bokföring och bokslut. Därtill tillhandahåller PwC enskilda konsultationer till Drivhuset-entreprenörer. Under våren anordnade Drivhuset en kurs i aktiebolagskunskap tillsammans med Grant Thornton och under hösten arrangerades en föreläsning i ämnet finansiering i samarbete med Connect Uppsala, ALMI och SEB. I paneljuryn på slutpitchen i det sista momentet i entreprenörsskapsutbildningen LOOPA - affärsutveckling deltog företrädare från Handelsbanken, UU Innovation, The Friendly Swede, Salgado, RedCap Design och Regionförbundet. Samverkan utanför akademin Drivhuset arbetade under året med att skapa bra övergångar från Ung företagsamhet (UF) till Drivhuset i projektet Driv Vidare. Drivhuset och UF arrangerade och deltog i inspirationsaktiviteter riktade till gymnasieskolor och UF elever. Bland annat erbjöds UF:are individuell LOOPA-utbildning och kostnadsfri plats i kontorsmiljön. Vidare har Drivhuset samarbetat med gymnasieskolor och andra utbildningsaktörer där vi har träffat deras elever och berättat om företagande och den hjälp som finns att tillgå på Drivhuset. Elever från Folkuniversitetet som haft praktikperiod har handletts. Övrig samverkan Övriga entreprenörsfrämjande aktörers aktiviteter har marknadsförts i våra nyhetsbrev och Drivhuset har bidragit till strukturell näringslivsutveckling genom att delta i forum såsom Innokom, Tillväxtrådet, Främja Kvinnors Företagande-gruppen, Verifiering för tillväxt och på regionala mötesdagar. Jämställdhetsarbete Som en organisation som erbjuder tjänster till yngre målgrupper ställs höga krav på samtliga medarbetares kompetens avseende jämställdhet. Drivhusets medarbetare erhöll under 2013 en heldagsutbildning i ämnet genus genom Regionförbundet, finansierat av Tillväxtverkets projekt Främja Kvinnors Företagande. En jämställdhetsplan har författats och genomlysande aktiviteter har bedrivits. En ny rutin har införlivats gällande marknadsmaterial. En medarbetare granskar materialet med genusglasögon och återkopplar till övriga medarbetare. På så viss håller vi igång jämställdhetstänket i det dagliga arbetet. 42 % av företagen som fick stöd av Drivhuset under året drivs av kvinnor och 58 % av män, vilket är i linje med den regionala utvecklingsstrategin men en siffra som har utrymme för förbättring med tanke på att andelen kvinnor bland studentpopulationen är närmare 60 %. Entreprenörer nätverkar under Drivhusets invigning Drivhuset föreläser i samarbete med Ekonomföreningen

12 KONTORSMILJÖ Fredagsfika med övriga företagare i huset. Expertföreläsare från Lindahl besöker Drivhusets entreprenörer. Tidigare Drivhusetentreprenörer från Snowbits besöker kontorsmiljön för att inspirera och berätta om sin företagarresa. Samarbete mellan entreprenörer i Drivhusets kontorsmiljö. Entreprenörer i Drivhusets kontorsmiljö. De öppna ytorna välkomnar till samtal och diskussioner. Det har varit ett fantastiskt stöd i uppstarten att träffa andra uppstartande företagare dagligen och få både ett socialt stöd och ett bollplank kring frågor som känns jobbiga. När jag satt hemma var det svårt att få den energi och det fokus som krävdes för att driva ett företag riktigt bra. Andra saker som varit bra är en nära tillgång till drivhusets anställda och att man träffar etablerade företagare på luncherna eller på fredagsfikan. Lars Johansson, serieentreprenör med bland annat Growthmill

13 LOOPA SLUTPITCH Jonathan Carlsson, Slutpitch HT14. Catharina Blom, Per Kjellin, John Lundqvist, Charlotte Da Silva, Expertpanelen under slutpitch HT14. Andrea Andersson, Slutpitch HT14. Lotta Grönholm & Catarina Kylberg, Slutpitch HT14. Birger Kristiansson, Per Kjellin, Cajsa Lithell, Tomas Stavbom, Expertpanelen under slutpitch VT14. Entreprenör, mötet, nätverk, inspiration, mentor, sälj, succé, idé, pepp, framgångstro

14 RESURSER OCH PARTNERS Resurser En förutsättning för Drivhusets verksamhet är att den ska vara kostnadsfri för entreprenörerna därför erhåller Drivhuset bidragsfinansiering från universiteten, kommunen och staten. Finansieringen har under året täckt 3,5 heltidstjänster, lokaler och omkostnader och möjliggjort att Drivhuset Uppsala anordnat attitydfrämjande inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser till deltagare, erbjudit individuellt affärsutvecklande stöd till 316 individer och 130 nystartade företag. Partners Under 2014 har Drivhusets grundverksamhet finansierats av Tillväxtverket, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala universitet och UU Innovation. Partnerfinansiering har erhållits från SLU Holding, IHUS och revisionsbyrån PwC. Samarbete har bedrivits med Triller Mat och Bröd, VISMA och Grant Thornton. Ett särskilt tack till SH Bygg som möjliggjort styrelseordförandes tidsmässiga engagemang. FINANSIÄRER: UU Innovation PARTNERS: SAMARBETEN:

15

16

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Verksamhetsberättelse 2014 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Några ord från verksamhetsledaren Att testa sina förmågor och låta de egna idéerna få plats är en livsbejakande drivkraft

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2006 07 01-2007 06 30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2010 07 01-2011 06 30 VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Drivhuset Malmös uppdrag... 4 Resultat för Drivhuset

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR

careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR careergate.hh.se HT 2014 TISDAGAR KARRIÄRDAGAR KARRIÄR TISDAGAR = KARRIÄRDAGAR September 9/9 kl. 12.00 13.00, Servicecenter Greet, eat and meet Karriärtips och arbetsmarknadskontakter något för både kropp

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet

Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? Lu innovation system LUnds universitet Har du en idé du vill utveckla? LU Innovation System är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Vi hjälper

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt!

Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Ge ditt nya företag en stabilare start! Kostnadsfjitt! Funderar du på att starta eget? Här är goda råd gratis. Arbetet från idé till uppstart kan vara mödosam. Under den processen kan det kännas tryggt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2010 DEL 1: 6/9 kl. 17.30 21.30 Föreläsare: Josefine Nagler Affärsidé & Affärsplan - Vad kan NyföretagarCentrum hjälpa till med? - Affärsidén, hur blir den kommersiell?

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD

VILL DU VARA MED? FRAMTIDSKOMPIS ETT GIVANDE ÅTAGANDE DET ÄR UPP TILL OSS ALLA ATT GÖRA SKILLNAD Framtidskompis är Stiftelsen Framtidsgenerationens ömsesidiga mentorsprogram en konkret möjlighet för dig, ditt företag och era medarbetare att vara med och bygga framtidens samhälle. VILL DU VARA MED?

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE

FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Utbil dning i entr e pren för S örska tock p holm s sko ht 20 lor 12 - vt 2 013 FINANSIÄRER UTBILDNINGSANORDNARE Vad är ELIS? Stockholms stad, utbildningsförvaltningen har tillsammans med föreningen FramtidsFrön

Läs mer

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst

Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 28 Juli till Vecka 32 augusti 2011 Våga Växa: Start av två nya grupper i höst Mentor Eget Företag: Start av ny grupp i höst Kostnadsfria seminarier

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49

Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 49 Kostnadsfria seminarier under månaden Minikurser Tullverket informerar Björn Lundén Information: Soloföretag Nutek: Inspiration - hur

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD:

ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: ALLMÄN INFORMATION OCH RÅD: Var tydlig med dina svar! Ge konkreta exempel och statistik och visa på en tydlig koppling mellan din vision och hur din lösning kan förverkligas. Varje svar får innehålla ett

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 23 Juni 2010 Kostnadsfria seminarier Kurser Stockholm Business Region: Stockholms stads innovationsstipendium 2010 Kostnadsfri hjälp med översättning

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer