VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014

2

3 VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med stor potential! But don t take my word for it. Forskning visar att endast marknaden kan avgöra vilka idéer som blir framgångsrika. Du kan ta en till synes dålig idé, skruva till den lite och skapa ett extremt lönsamt företag. Samtidigt finns det många exempel på briljanta idéer som förblivit just det, idéer. Från Wikipedia lär jag mig att en entreprenör är en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång. En av Drivhusets viktigaste roll är att inge just framgångstro och att inspirera studenter till att våga försöka förverkliga sina idéer. Dagligdags kallar vi det pepp. Bra drag under Drivhuset Uppsalas galosch även under Drivhuset anordnade attitydfrämjande inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser som nådde deltagare och erbjöd individuellt affärsutvecklande stöd till 316 individer och 130 företag. 105 utåtriktade aktiviteter för studenter genomfördes, vilket är mer än tre per vecka under terminstid. Inte illa för 3,5 heltidstjänster. Inflyttningen till Ihus kontorshotell har inneburit ett stort lyft för verksamheten. Dels har det stärkt Drivhuset Uppsalas varumärke och dels har det skapat fördelar i verksamheten genom att all verksamhet är samlad på en och samma plats. En kreativ, modern, färgglad kontorsmiljö som är särskilt attraktiv för unga entreprenörer och speglar Drivhusets persona väl. Studenter och andra unga som satsar på sitt företagande får här en möjlighet att under sex månader till ett år driva sin idé och sitt företag i inspirerade sällskap av andra entreprenörer. Under hösten har vi haft full beläggning och dagligen har jag och Drivhusets affärsutvecklare nöjet att på nära håll följa unga entreprenörers tidiga utvecklingssteg. Två saker har de gemensamt. De är modiga och de är handlingskraftiga. Två saker får vi undantagslöst höra när de väl flyttar ut. Här började jag arbeta fler timmar och här såg jag mer resultat. Ljuv musik i mina öron. Under våren gav Drivhuset Sverige ut kurslitteraturen Loopa affärsutveckling för entreprenörer, på Liber förlag. Teorierna och affärsutvecklingsverktygen som beskrivs i boken har använts i vägledningar och i utbildningar lokalt och nationellt i ett par års tid och vi är stolta över att kunna erbjuda vår målgrupp forskningsvaliderade verktyg. Med denna bok får vi än större möjlighet att sprida vår metodik och bidra till att fler individer vågar förverkliga sina idéer. Tillväxtpolitiken har de senaste åren handlat om finansiellt stöd till innovationer och kommersialisering av forskning, men det är minst lika viktigt att vi arbetar systematiskt för att skapa fler entreprenörer och intraprenörer som bidrar till Sveriges tillväxt. Drivhuset har med denna bok skapat en fantastisk pedagogisk plattform och avser att långsiktigt vara en drivande aktör som bidrar till och gärna leder utvecklingen på detta område. Allt kan alltid göras lite bättre, lärde jag mig på senaste Anders Wall-dagen. Det är ett väldigt entreprenöriellt sätt att betrakta omvärlden på och jag ser det gärna som vårt motto inför nästa år. Ett särskilt tack till medarbetarna och styrelsen, ert genuina engagemang ger mig ett leende när jag går till jobbet och känslan av att allt är möjligt. Alexander Kinigalakis VD, Drivhuset Uppsala

4 ORGANISATION Entreprenörsstiftelsen Drivhuset i Uppsala 5 Stifelsens uppgift är att skapa, medverka till och stödja sådana verksamheter som gynnar nyföretagande bland studenter i Uppsala. Med ett nära samarbete med Uppsalas studentorganisationer, Uppsala universitet, SLU och näringsliv ska stiftelsen tillhandahålla ett forum med syfte att initiera, stimulera och stödja studenter att starta och driva företag och därmed vitalisera näringslivet och skapa kommersiell kreativitet i regionen. Utdrag ur stiftelseurkunden undertecknad 17 december Drivhuset Sverige Regionala Drivhuset samverkar genom Drivhuset Sverige ekonomisk förening. Drivhuset finns idag på 14 orter i landet från norr till söder.

5 ORGANISATION Styrelse Drivhuset Uppsalas styrelse består av representanter från studentkårerna, offentlig sektor och näringsliv. Gemensamt för ledamöterna är att de har stort intresse för entreprenörskapsfrågor och att de har åtagit sig att arbeta ideellt för att främja Drivhusets verksamhet. Under året har styrelsen sammanträtt vid tolv tillfällen. Styrelsens sammansättning 2014 Ordförande: Magnus Lohe, ShBygg AB Ledamöter: Jörgen Jonsson, PwC Ingrid Anderbjörk, Uppsala kommun Carl-Henrik Koit, ALMI Malin Graffner Nordberg, UU Innovation Kristofer Klerfalk, Health Solutions Charlii Enström, Uppsala studentkår Beatrice Ramnerö, Ultuna studentkår Patric Kagebeck, FaS Personal Under 2014 har Alexander Kinigalakis arbetat som VD för Drivhuset i Uppsala, Karolina Sandberg som affärsutvecklare/marknadsansvarig och Hanna Mörck har arbetat som utbildare och affärsutvecklare. Niclas Hallerth och Elhiin Wänglund har arbetat som marknadsförare på deltid. Pernilla Westerback kom tillbaka från föräldraledighet i september och har arbetat som affärsutvecklare och ansvarig för kontorsmiljöverksamheten. Alexander Kinigalakis VD Karolina Sandberg Affärsutvecklare Hanna Mörck Affärsutvecklare Pernilla Westerback Affärsutvecklare (föräldraledig fram till sept 2014) Niclas Hallerth Marknadsförare (fram till juni 2014) Elhiin Wänglund Marknadsförare (från augusti 2014)

6 DRIVHUSET SKAPAR SVERIGES FRAMTID Huvudsyftet med Drivhusets verksamhet är att generera samhällsnytta genom att aktivt bidra till ökat entreprenörskap och företagande bland studenter, utifrån grundantagandet att ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap gagnar samhället oavsett om studenterna blir företagare, anställda intraprenörer eller innovativa forskare. Drivhusets övergripande vision är att företagande ska vara ett likvärdigt och attraktivt alternativ till anställning för alla unga. Inte bara för samhällets skull, utan också för deras egen. Stärkta entreprenöriella förmågor vinner både individen, Uppsala och samhället i stort på. Egentligen är det ganska enkelt, för att skapa nya arbetstillfällen behöver vi fler företag. För att säkra tillväxten behöver vi alltså få fler unga personer att både vilja och våga satsa på att omvandla sina idéer till företag. Därför är det viktigt att vi skapar bra förutsättningar för unga så att de vågar tro på sina egna idéer. Nationell spridning Drivhuset Sverige är en ekonomisk förening som har till uppgift att verka som en gemensam plattform för de lokala Drivhusen som idag finns på fjorton högskole- och universitetsorter i landet. Varje enskilt Drivhuset har en stark regional förankring och tillsammans utgör vi Sveriges största samlade aktör för högskolenära entreprenörskap. Drivhusets verksamhet är politiskt och religiöst obunden och drivs utan ekonomiskt vinstsyfte. Verksamheten finansieras i första hand genom verksamhetsstöd från lärosäten, stat och region på respektive ort och samarbeten med näringslivet. Affärsutvecklingsmetodik Gemensamt för Drivhusen i Sverige är metodiken som affärsutvecklarna utbildas i och som används i vägledningssamtal och olika utbildningsinsatser. I samarbete med Chalmers School of Entrepreneurship har Drivhuset identifierat praktiska verktyg som är lätta att förmedla och ta till sig som entreprenör och som gör nytta i såväl nystartade som etablerade verksamheter. Loopa-metodiken har visat sig framgångsrik i näringslivet, i kommunal verksamhet, i högskolemiljöer och i arbetssökande målgrupper. Verktygen är validerade i aktuell internationell forskning och säkerställer en hög lägsta nivå på stödet från Drivhusets affärsutvecklare. Teorierna och verktygen har paketerats i kurslitteraturen Loopa Affärsutveckling för entreprenörer, och erbjuds som högskolekurs på bland annat Chalmers tekniska högskola. Inom didaktiken pratar man om Learning-by-seing och Learning-by-doing. Loopa-metodiken kan sägas vara Learning-by-being. En liknelse kan göras med att lära sig spela piano. Learning-by-seing är att lära sig spela genom att titta på noter eller lyssna på pianomusik. Learning-by-doing motsvarar att öva på pianot. Learning-by-being, motsvarar att du spelar en konsert inför publik. Lärande där känsla involveras visar sig vara mycket effektivt. I Loopa-klassrummet skapas antaganden och hypoteser, men den riktiga inlärningen sker mellan utbildningstillfällena med olika verifieringsaktiviteter.

7 DRIVHUSET SKAPAR SVERIGES FRAMTID Erbjudande Drivhuset verkar aktivt för att fler högskolestudenter och unga ska bli inspirerade och motiverade till att förverkliga sina idéer och skapa nya företag. Unikt med Drivhuset i jämförelse med andra entreprenörsfrämjande organisationer är att Drivhuset aldrig bedömer affärsidéer utan fokuserar på entreprenörens idéförverkligande och lärande. Drivhuset erbjuder: Inspirationsaktiviteter Genom att avdramatisera företagande och presentera förebilder som är lätta att identifiera sig med, arbetar Drivhuset för att inspirera och att påverka attityder för entreprenörskap. Situationsanpassad, konfidentiell vägledning Genom att erbjuda konfidentiell, situationsanpassad, kostnadsfri vägledning med affärsutvecklingsmetodik baserad på aktuell forskning hjälper Drivhuset entreprenören att ta nästa steg i sin entreprenöriella resa. Informations- och utbildningsinsatser Drivhuset anordnar utbildningar och kurser i syfte att ge entreprenören praktiska kunskaper och värdefulla verktyg som är lätta att tillämpa. Kurserna kan till exempel handla om affärsmodellering, bokföring, marknadsföring och företagsekonomi. I entreprenörskapsutbildningen LOOPA - affärsutveckling för entreprenörer lär sig entreprenören att gå från affärsidé till verifierad affärsmodell. Kontorsmiljö Drivhuset erbjuder kreativa arbetsplatser där entreprenören får möjlighet att utveckla sin affärsidé i sällskap av andra i samma situation. Förutom tillgång till en fysisk kontorsplats, internet och skrivare ingår affärsstödjande insatser såsom målstyrd affärscoaching, erfarenhetsutbyte i grupp och expertföreläsningar. Värdefulla kontakter Drivhuset anordnar nätverksaktiviteter som till exempel frukostmöten, studiebesök, afterworks med mera. Entreprenören kan dra nytta av Drivhusets stora nätverk av lokala kontakter och finna kunder eller skapa värdefulla samarbeten. Genom Drivhusets samarbeten med näringslivet får företagarna tillgång till erbjudanden, exempelvis gratis bokföringsprogram under startåret, som underlättar starten och utvecklingen av företaget.

8 GENOMFÖRDA AKTIVITETER Inflöde Drivhuset fokuserar sin exponering och marknadsföring på målgruppen högskolestuderande och de flesta som tar hjälp av Drivhuset Uppsala studerar eller har studerat på Uppsala universitet eller SLU. Ett visst inflöde kommer från personer som läser på eller nyligen avslutat gymnasiet, elever och studenter från folkuniversitet, forskare och yrkesutbildade. En stor del av arbetet är utåtriktat och Drivhuset har en viktig lotsande funktion till andra företagsfrämjandeorganisationer såsom UUI, UIC och ALMI. Under året arrangerade eller medverkade Drivhuset i hela 105 utåtriktade aktiviteter (det motsvarar mer än 3 i veckan under terminstid) och mötte och samtalade med totalt individer vid dessa tillfällen. Drivhuset hade mässmonter på 19 arbetsmarknadsdagar, med syfte att exponera oss för aktiva studenter och anordnade 14 andra marknadsföringsaktiviteter såsom inspring i klassrum eller mässmontrar på Campusområden, totalt 33 aktiviteter. Drivhuset stöttade 130 företag i deras start och tidiga utvecklingsfas. Dessa företag var nya och har inte fått stöd av Drivhuset tidigare. Inspirationsaktiviteter Under året har 24 inspirationsaktiviteter arrangerats med totalt 480 deltagare, de flesta var starta-eget-inspirationsföreläsningar men även studiebesök, frukostmöten och andra nätverkstillfällen. Vägledningar Under året har Drivhuset genomfört totalt 531 vägledningsmöten med 316 unika personer. Det ger ett snitt på 1,7 vägledningar per person. 46 % av vägledningarna har varit med kvinnor och 54 % med män. Vägledningsverksamheten har fördelat sig jämt under året med undantag för sommarmånaderna. Information och utbildningsinsatser Under 2014 har 563 personer deltagit i 31 kurser som arrangerats av Drivhuset. Nytt för året var en kurs i förhandlingsteknik och en kurs i bokföringsprogrammet VISMA. Entreprenörskapsutbildningen LOOPA affärsutveckling för entreprenörer erbjöds under vår- och höstterminen. 21 individer genomgick utbildningen som avslutades med en pitchparad där entreprenörerna erhöll värdefull feedback från externa affärsutvecklare. Kontorsmiljö Precis som under 2013 har Drivhuset Uppsala erbjudit unga företagare tillgång till kontorsplats på heltid, deltid eller strötid, utifrån individens behov. I kombination med kontorsplatsen deltar individen i gemensamma och individuella affärsutvecklingsaktiviteter som målstyrd vägledning, expertföreläsningar, frukostmöten och studiebesök. Under höstterminen var maxkapacitet uppnådd med 19 individer och totalt har 22 företagare deltagit i programmet under Trots lokalbyte i början av året har beläggningen och efterfrågan på kontorsplatser varit god, mycket tack vare att verksamheten sedan årsskiftet bedrivits från samma lokaler som ordinarie verksamhet. Företagare som besöker Drivhuset för ett vägledningssamtal får både se och höra om hur kontorsmiljön fungerar vilket har bidragit till att steget att söka sig till kontorsmiljön har upplevts som mindre av entreprenören. Kontorsmiljön är ett viktigt komplement till Drivhusets verksamhet och innebär en fantastisk möjlighet för unga företagare i Uppsala att kunna satsa på sina idéer. Att komma ifrån hemmet och i stället arbeta i en miljö där andra unga driver företag och befinner sig i samma fas genererar större motivation och arbetsdisciplin. Att ha Drivhusets affärsutvecklare och andra företagare nära till hands är ytterligare faktorer som stärker framgångstron och kortar startsträckan. Dagligen observerar vi exempel på samarbete och förmedling av kontakter bland de deltagande företagen. Kontorsmiljöverksamheten är förlagd i ett modernt kontorshotell i en kreativ och färgglad miljö, vilket stärkt Drivhusets varumärke och gynnat erfarenhetsutbytet mellan etablerade företag och Drivhusets yngre företagare. Värdefulla kontakter En av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett nystartat företag är tillgång till nätverk. De flesta studenter som kommer till Uppsala för att studera har sitt lokala nätverk enbart i den akademiska sfären och många saknar kontakter i det lokala näringslivet och i arbetslivet. Drivhuset hjälper dem att etablera sig på den regionala marknaden genom att förmedla kontakter och en viktig del av Drivhusets verksamhet handlar därför om att knyta nya kontakter och utvidga Drivhusets nätverk till förmån för entreprenörerna. I Uppsala finns en rad spännande organisationer och företag och vi anser att det är ur dynamiken som skapas när dessa människor möts, som nya idéer kan uppstå. För att de unga entreprenörerna på ett relevant sätt ska få träffa andra personer som driver företag arrangerar Drivhuset olika typer av mötestillfällen för detta. I våra kurser lämnar vi utstuderat tidsutrymme för en del nätverkande mellan deltagarna. Under året har vi arrangerat mingeltillfällen och studiebesök på mindre lokala företag och startups: Indivator, Footish och Kitchentime. Under året skapade Drivhuset sajten för att enkelt kunna sprida information om tillgängliga nätverksmöjligheter för företagare i Uppsala.

9 ÅRETS RESULTAT 531 VÄGLEDNINGAR Totalt har 317 unika individer varit på vägledning. Av dessa är 145 kvinnor (46%) och 172 män (54%). Det ger ett snitt på 1,7 vägledningar per person. 129 nya individer var studenter från Uppsala universitet Teknik naturvetenskap: 40 Juridik samhällsvetenskap: 45 Humaniora: 25 Medicin farmaci: 9 Övrigt: FÖRETAG 23 nya individer var studenter från Sveriges Lantbruksuniversitet 39 vägledningar 7 nya företag 31 kurser med särskilt tema 24 inspirationsaktiviteter 33 marknadsföringsinsatser 76 av företagen drivs av män 54 av företagen drivs av kvinnor 1 Invigning av nya lokaler 1 Workshop i Kapstaden 2 LOOPA UTBILDNINGAR 21 DELTAGARE 22 FÖRETAGARE har valt att driva sitt företag i Drivhusets kreativa kontorsmiljö Av dessa är 13 män och 9 kvinnor 72% enskild firma 15% aktiebolag 9% handelsbolag 4% övrigt

10 ENTREPRENÖRER

11 NÄTVERK OCH SAMVERKAN Drivhuset samverkar med övriga entreprenörs- och innovationsfrämjande organisationer på orten för att använda varandras kompetens och resurser, effektivt kunna lotsa och erbjuda entreprenören det bästa stödet, utbyta erfarenheter och för att samarrangera aktiviteter. Nedan följer några exempel på olika typer av samverkan under året. Samverkan med universiteten Med Uppsala universitet har vi samverkat med bland annat datavetenskap, sjukgymnastik, systemvetenskap, kulturentreprenörskapsprogrammet, enheten för studie- och karriärvägleding. Drivhuset samverkar regelbundet med olika studentföreningar såsom Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Ekonomföreningen och Entrepreneurs Academy. Samverkan har oftast gått ut på att vi samarrangerat inspirationsföreläsningar. Samarbetet med SLU har stärkts under året genom att Drivhuset Uppsala håller drop in-mottagning i SLU holdings lokaler på onsdagar under terminstid. En utmaning har varit att få studenterna att uppmärksamma mottagningstiden och extra marknadsföringsaktiviteter har bedrivits. Drivhuset Uppsala samverkar även nära med Ultuna studentkår genom inspirationsföreläsningar. Samverkan med entreprenörskapsfrämjare Vi har under året samverkat med Entrepreneurs Academy runt Anders Wall-föreläsningen, anordnat gemensamma marknadsföringsinsatser med Venture Cup och samordnat nominerings- och juryarbetet för Årets Unga Företagare-priset i Företagarnas regi. PwC stöttade Drivhusets entreprenörer med bokföringskompetens och står för årligen återkommande samarrangerade utbildningar i bokföring och bokslut. Därtill tillhandahåller PwC enskilda konsultationer till Drivhuset-entreprenörer. Under våren anordnade Drivhuset en kurs i aktiebolagskunskap tillsammans med Grant Thornton och under hösten arrangerades en föreläsning i ämnet finansiering i samarbete med Connect Uppsala, ALMI och SEB. I paneljuryn på slutpitchen i det sista momentet i entreprenörsskapsutbildningen LOOPA - affärsutveckling deltog företrädare från Handelsbanken, UU Innovation, The Friendly Swede, Salgado, RedCap Design och Regionförbundet. Samverkan utanför akademin Drivhuset arbetade under året med att skapa bra övergångar från Ung företagsamhet (UF) till Drivhuset i projektet Driv Vidare. Drivhuset och UF arrangerade och deltog i inspirationsaktiviteter riktade till gymnasieskolor och UF elever. Bland annat erbjöds UF:are individuell LOOPA-utbildning och kostnadsfri plats i kontorsmiljön. Vidare har Drivhuset samarbetat med gymnasieskolor och andra utbildningsaktörer där vi har träffat deras elever och berättat om företagande och den hjälp som finns att tillgå på Drivhuset. Elever från Folkuniversitetet som haft praktikperiod har handletts. Övrig samverkan Övriga entreprenörsfrämjande aktörers aktiviteter har marknadsförts i våra nyhetsbrev och Drivhuset har bidragit till strukturell näringslivsutveckling genom att delta i forum såsom Innokom, Tillväxtrådet, Främja Kvinnors Företagande-gruppen, Verifiering för tillväxt och på regionala mötesdagar. Jämställdhetsarbete Som en organisation som erbjuder tjänster till yngre målgrupper ställs höga krav på samtliga medarbetares kompetens avseende jämställdhet. Drivhusets medarbetare erhöll under 2013 en heldagsutbildning i ämnet genus genom Regionförbundet, finansierat av Tillväxtverkets projekt Främja Kvinnors Företagande. En jämställdhetsplan har författats och genomlysande aktiviteter har bedrivits. En ny rutin har införlivats gällande marknadsmaterial. En medarbetare granskar materialet med genusglasögon och återkopplar till övriga medarbetare. På så viss håller vi igång jämställdhetstänket i det dagliga arbetet. 42 % av företagen som fick stöd av Drivhuset under året drivs av kvinnor och 58 % av män, vilket är i linje med den regionala utvecklingsstrategin men en siffra som har utrymme för förbättring med tanke på att andelen kvinnor bland studentpopulationen är närmare 60 %. Entreprenörer nätverkar under Drivhusets invigning Drivhuset föreläser i samarbete med Ekonomföreningen

12 KONTORSMILJÖ Fredagsfika med övriga företagare i huset. Expertföreläsare från Lindahl besöker Drivhusets entreprenörer. Tidigare Drivhusetentreprenörer från Snowbits besöker kontorsmiljön för att inspirera och berätta om sin företagarresa. Samarbete mellan entreprenörer i Drivhusets kontorsmiljö. Entreprenörer i Drivhusets kontorsmiljö. De öppna ytorna välkomnar till samtal och diskussioner. Det har varit ett fantastiskt stöd i uppstarten att träffa andra uppstartande företagare dagligen och få både ett socialt stöd och ett bollplank kring frågor som känns jobbiga. När jag satt hemma var det svårt att få den energi och det fokus som krävdes för att driva ett företag riktigt bra. Andra saker som varit bra är en nära tillgång till drivhusets anställda och att man träffar etablerade företagare på luncherna eller på fredagsfikan. Lars Johansson, serieentreprenör med bland annat Growthmill

13 LOOPA SLUTPITCH Jonathan Carlsson, Slutpitch HT14. Catharina Blom, Per Kjellin, John Lundqvist, Charlotte Da Silva, Expertpanelen under slutpitch HT14. Andrea Andersson, Slutpitch HT14. Lotta Grönholm & Catarina Kylberg, Slutpitch HT14. Birger Kristiansson, Per Kjellin, Cajsa Lithell, Tomas Stavbom, Expertpanelen under slutpitch VT14. Entreprenör, mötet, nätverk, inspiration, mentor, sälj, succé, idé, pepp, framgångstro

14 RESURSER OCH PARTNERS Resurser En förutsättning för Drivhusets verksamhet är att den ska vara kostnadsfri för entreprenörerna därför erhåller Drivhuset bidragsfinansiering från universiteten, kommunen och staten. Finansieringen har under året täckt 3,5 heltidstjänster, lokaler och omkostnader och möjliggjort att Drivhuset Uppsala anordnat attitydfrämjande inspirationsaktiviteter och utbildningsinsatser till deltagare, erbjudit individuellt affärsutvecklande stöd till 316 individer och 130 nystartade företag. Partners Under 2014 har Drivhusets grundverksamhet finansierats av Tillväxtverket, Regionförbundet Uppsala län, Uppsala universitet och UU Innovation. Partnerfinansiering har erhållits från SLU Holding, IHUS och revisionsbyrån PwC. Samarbete har bedrivits med Triller Mat och Bröd, VISMA och Grant Thornton. Ett särskilt tack till SH Bygg som möjliggjort styrelseordförandes tidsmässiga engagemang. FINANSIÄRER: UU Innovation PARTNERS: SAMARBETEN:

15

16

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö.

Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. Behöver du hjälp att starta eget? En guide till organisationer och nätverk i Malmö. 5 Förord 6 ALMI Företagspartner Skåne 8 ALMI IFS / ALMI Innovation Skåne 10 Arbetsförmedlingen i Malmö 12 Connect Skåne

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN

Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN Ungas Idétåg - en turné för att stimulera ungas innovationskraft SAMMANFATTNING FRÅN DE REGIONALA SAMTALEN INLEDNING Sammanfattande nulägesanalys Innehåll 4. Malmö 6. Kalmar 8. Jönköping 10. Norrköping

Läs mer

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat!

Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! Examensarbete, kandidatnivå Lilla gumman ska du verkligen ha på dig det? Folk kan ju tro att du säljer något annat! En studie om kvinnors företagande i Kalmar län Författare: Lotta Eriksson och Ida Petersson

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Teknikcollege. Där alla är vinnare

Teknikcollege. Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare Teknikcollege Där alla är vinnare förord Teknikcollege skapar bra förutsättningar Ägare av varumärket Teknikcollege är Industrirådet som består av ledande företrädare

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Samarbeten som skapar ömsesidig nytta Linnéuniversitetets studenter och forskare

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer