Verksamhetsberättelse Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

2 Några ord från verksamhetsledaren Att testa sina förmågor och låta de egna idéerna få plats är en livsbejakande drivkraft som vi på Drivhuset möter varje dag! Studietiden är en alldeles speciell tid i en människas liv och det slår mig allt som oftast att det är lite synd att den är så kort! Att periodvis få tid för nya tankar, reflektion och lösningar borde genomsyra hela livet! Det finns en sprängkraft i att se framtiden som ett vitt blad som gör det möjligt för unga människor att hitta nya arenor och att se möjligheter till korsbefruktning av det som är det nya och det som redan är gjort. Det leder till nya lösningar och Drivhuset finns där och hejar på! Under det gångna året har vi återigen mött dem som förädlat examensarbetet, projektidén eller gamla idéer till något mer, något som slipats till något eget, förpackat genom kärlek, svett och tro. Idéerna har många olika ursprung men oavsett hur en idé har vuxit fram så finns Drivhuset där för de som vill, är nyfikna på den egna förmågan och känner lust att skapa något eget i ett sammanhang där det finns likasinnade. Men i slutänden är det trots allt kunderna där ute som fäller avgörandet för företagets framgång. Drivhuset tar därför inte över kundens roll, vi värderar inte idén utan försöker bygga upp entreprenörernas förmåga att skapa de resurser som behövs för att gå vidare med sin idé utifrån marknadens respons. Vårt fokus är att uppmuntra så mycket kundkontakter som möjligt under tiden idén och företaget växer fram och det gör vi genom våra vägledningar, utbildningar och metoder. Att låta entreprenörskapet ta plats betyder att prova sig fram att och våga omfamna det oförutsägbara. Drivhuset har funnits som ett stöd för entreprenöriella studenter sedan femton år tillbaka och 2014 visar återigen på den trend vi upplevt de senaste åren, fler vägledningar, fler idéer och fler företag. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Stiftelsen grundades 1999 av Svenskt Näringsliv (tidigare SAF), Almi företagspartner, Swedbank (tidigare Föreningssparbanken), Örebro studentkår, Behrn Fastigheter och Länsförsäkringar Bergslagen. Utdrag ur stadgarna: Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att skapa, medverka och stödja sådana verksamheter som gynnar näringsliv, kreativitet, utbildning och utveckling främst i Örebro län, i nära samarbete med Örebro studentkår, Örebro universitet och näringslivet. Syftet är att tillhandahålla ett forum för att stimulera och stödja studenter att starta företag och därmed vitalisera näringslivet. Personal 2014 Det är vi som har träffat entreprenörerna, genomfört projekt och grundverksamhet på Drivhuset under 2014! I genomsnitt har Drivhuset haft 3,25 tjänster under året. Josephine Hedlund Maria Comstedt Xandra Fuxholt Åsa Allard Lisa Nilsson Yalcin Pialill-Ring Josefin Stålbert (Tjänstledig stor del av året) Kersti Manell (Tjänstledig) Rakt in i framtiden. Åsa Allard, verksamhetsledare Drivhuset

3 Rekordmånga som startat företag med stöd av Drivhuset! 60 Företagsstarter med stöd av Drivhuset under 2014 Diagrammet visar antal företagsstarter som skett med stöd av Drivhuset under åren , fördelat mellan kvinnor och män. Under 2014 har Drivhuset funnits med som stöd vid 60 företagsstarter varav 27 företag startades av kvinnor. Närmare 300 vägledningsamtal under året! Under 2014 har 156 idéer presenterats för Drivhuset av entreprenörerna som varit på vägledning. Diagrammet visar antal vägledningssamtal Drivhuset haft under åren Under 2014 genomfördes 296 vägledningar. Vägledning som språngbräda för idéutveckling Vägledningar är fundamentet för Drivhusets stödverksamhet och under 2014 har vi haft 296 vägledningssamtal. I de samtalen får entreprenörerna möjlighet att beskriva sina idéer, förutsättningar och aktuella behov. Vi lägger stor vikt vid att möta entreprenörer där de är just vid det tillfället. Därför undviker vi att erbjuda allt för fasta utbildningsprogram i ett inledningsskede. Drivhuset bedömer heller inte idéer. Med det menar vi att alla idéers värde styrs av marknaden och vi som aktörer kan inte bedöma de behov och problem som finns nu eller som tillhör framtiden.

4 117 nya entreprenörer på vägledning under nya entreprenörer i vägledning under 2014 Av de 117 nya besökarna som medverkat vid en eller flera vägledning under 2014 var 56 kvinnor. De nya besökarna var fördelade inom följande utbildningsområden: Ekonomi 22 Musik och teater 14 Teknik och natur 16 Humaniora 13 Juridik/psykologi/Soc.arbete 9 Hälsa och vård 7 Samhällsvetenskap 11 Pedagogik 5 Restaurang 3 Övrigt 17 Totalt 117 Diagrammet visar antal nya besökare som haft en vägledning under åren , fördelat mellan män och kvinnor. Under 2014 var det 117 nya studenter varav 56 var kvinnor. NAWRES CAMAN Nawres Caman pluggar ekonomi och är inne på sitt tredje år. Hennes företag heter CB development och affärsidén är att fungera som agent gentemot företag som önskar att nå den internationella marknaden. Nawres har deltagit i Drivhusets Loopa-utbildning och vid flera av Drivhusets arranemang under entreprenörer reste med Drivhuset på Promotionbå- ten i oktober. Vad fick dig att starta företag? Jag har mer eller mindre velat starta företag sen jag var 16 år, men har inte haft någon affärsidé som jag tyckt varit värd att satsa på. Just därför tvekade inte jag en sekund på att faktiskt satsa på den här idén då jag kände att den var perfekt för mig. Idén kom för första gången upp för ungefär ett år sedan då min nuvarande samarbetspartner från Kina kom på besök i Örebro. Min första resa till Kina var 2008 då jag fick agera tolk/assistent för min far som var där i syfte att arbeta med vårt dåvarande familjeföretag, det var då jag för första gången fick upp ögonen för internationell handel. Hur var Drivhusets utbildning LOOPA? LOOPA har varit väldigt kul och lärorikt, jag fick träffa en hel del drivna entreprenörer som inspirerat mig. Eftersom jag arbetar själv i företaget så är det viktigt att jag håller mig sysselsatt och motiverad för att kunna driva det vidare, speciellt nu i början när allting är så nytt. Det var ibland svårt att balansera skola, LOOPA, företaget och mitt sociala liv men det var helt klart värt det i slutändan. Nawres Camam - CB Development Nawres Caman har startat företag med stöd av Drivhuset under Prins Daniel Fellowship 11 studenter från Drivhuset medverkade när Prins Daniel Fellowship besökte Örebro universitet. Workshop med alumner I november 2014 arrangerade Drivhuset en workshop på uppdrag av Innovationskontoret vid Örebro universitet. Ett tiotal nuvarande studententreprenörer från Drivhuset fick då möjlighet att träffa och lyssna till fem gäster som gjorde företagsresan för 15 år sedan som studenter. Loopar och pitchar Under Global Entrepreneurship Week, arrangerade Drivhuset Loopar och Pitchar. 15 personer från näringslivet fick ta sig an 5 Drivhusentreprenörers frågeställningar som potentiell kund. Entreprenörerna fick pitcha sina erbjudanden mot fem olika grupper som gav feedback som ökar kunskapen om hur erbjudandet uppfattas och eventuellt köpintresse. Drivhuset haft en liknande aktivitete under namnet Pro Action Café.

5 Introduktion till entreprenörskap och nyföretagande 172 deltagare Förutom de aktiviteter Drivhuset själva arrangerar har vi blivit inbjudna att hålla i aktiviteter för studentgrupper under temat entreprenörskap. Under 2014 medverkade vi bl.a vid ett par introduktioner på institutionerna för nya studenter samt arrangerade starta-eget tillfällen för studentföreningar. Moment i akademiska utbildningar 107 deltagare Drivhuset har bl a undervisat vid kursen nyföretagande och entreprenörskap vid handelshögskolan, och på programmet Sport Manegement vid institutionen för hälsovetenskap och medicin. Programverksamhet på Drivhuset 44 deltagare Drivhusets arrangerade seminarier och utbildningar inom områden som bokföring, deklaration, idégenerering, och prissättning. Mingelträffar 55 deltagare På Drivhusets mingeltillfällen fanns det möjlighet att nätverka och träffa andra entreprenörer. Mässor och informationsspridning ca 5000 exponeringar och 500 samtal Förutom kommunikation via nyhetsbrev, anslagstavlor, hemsida och informationstillfällen har vi deltagit i två stora mässor på Campusområdet. Som en särskild aktivitet vid introduktionen av nya studenter som kåren arrangerar har vi mött ca 1200 studenter med information om Drivhuset. Loopa-utbildning Under 2014 genomförde Drivhuset Örebro en Loopautbildning med 12 deltagare. Utbildningen bygger på metoderna i Drivhusets bok Loopa och har sitt fokus på att entreprenörerna ska verifiera hypoteser kring deras affärsidé genom att loopa mot kund. Gruppen som genomförde Loopa utbildningen träffades vid sex tillfällen (tre timmar per tillfälle) under höstterminen Ett återkommande moment var att pitcha sina affärsidéer för varandra och jobba med sina egna och övriga deltagares erbjudanden utifrån Business Model Canvas. Deltagarna har fått träna sig i att förstå hur de kan paketera sina erbjudanden mot kund och att alltid sätta kundernas frågor och förväntningar i fokus. Utvärderingarna visar att nätverket dem emellan också har stor betydelse för motivation och engagemang. Projekt Främja kvinnors företagande Under 2014 genomförde Drivhuset ett projekt inom ramen för Främja kvinnors företagande. Projektet finansierades av Regionförbundet, Örebro kommun och Örebro universitet. Projektet var en förlängning av 2013 års projekt för att främja kvinnors företagande. I projektet genomfördes 7 Starta eget luncher, 7 föreläsningar och 7 workshops kopplade till föreläsningarna. Därutöver har vägledningar funnits med som en aktivitet. Starta eget-luncher Vi fortsatte arbetet med de uppskattade Starta eget-luncherna riktade till kvinnor som var intresserade av entreprenöriellt tänkande och företagande. Syftet med luncherna har varit att väcka ett intresse och få in fler kvinnor i vägledning och på våra övriga föreläsningsaktiviteter för att de på sikt ska se företagande som en möjlig väg i framtiden. På luncherna har Drivhuset berättat generellt om företagande och hur man startar eget. Studenterna har getts möjlighet att lyssna till en inbjuden gästföreläsare som själv studerat inom studenternas egen bransch och idag driver eget företag. Vi genomförde luncher med 67 deltagande kvinnor. Föreläsningar och workshops Inom projektet arrangerades även föreläsningar och workshops med sammanlagt 42 deltagare från Drivhuset. Vid två av försläsningarna samarbetade Drivhuset med ALMI och UF och deltagare från respektive organisation bjöds in att vara med. Övriga aktiviteter i regionen Drivhuset har medverkat på en träff med Winnet med 40 deltagare Vid en träff med ambassadörerna för kvinnors företagande fanns Drivhuset på plats för att bygga nätverk och informera om Drivhuset. Drivhuset var en av aktörerna under Starta företag-dagen den 5 november som arrangerades av Tillväxtverket med ca 100 deltagare Drivhuset medverkade på UF mässan

6 Uppdragsgivare och finansiärer Styrelsen för entreprenörstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet 2014 Christian Behrn Ordförande Behrn Fastigheter AB Fredrik Jonsson Vice ordförande Länsförsäkringar Bergslagen Karl Hulterström Svenskt Näringsliv Victoria Bromark Advokatfirman Lindahl Mikael Römmelmann Almi Företagspartner Åza Zastell Swedbank Örebro universitet, Region Örebro Län (tidigare Regionförbundet), Örebro kommun och Tillväxtverket är de aktörer som använder Drivhuset som en operativ kraft och en förlängd arm för deras uppdrag inom entreprenörskap och nyföretagande och som också finansierat Drivhusets verksamhet under året. Kopplingen mellan dessa aktörers uppdrag och stiftelsens engagemang för ett vitaliserat näringsliv har varit och kommer att vara en nyckelfaktor för Drivhusets utveckling. Business Box Genom våra partners i Business Box får entreprenörerna tillgång till en timmes gratis rådgivning inom respektive sakområde samt förmånliga rabatter som underlättar start och drift av företagen. Flera av företagen i Business Box erbjuder dessutom, för Drivhuset, kostnadsfria föreläsningar inom programverksamheten. Kristin Arnhällen Örebro Studentkår Anna Ragén Örebro universitet Cecilia Sundin (adj) Regionförbundet Åsa Allard (adj) Verksamhetsledare TACK! Till alla våra samarbetspartners! Tillsammans för fler entreprenörer i Örebro! Drivhuset Sverige Idag finns Drivhuset på 14 olika orter runt om i Sverige. De lokala Drivhusen äger tillsammans den ekonomiska föreningen Drivhuset Sverige. Drivhusen har gemensamt funnits som stöd vid mer än 6000 företagsstarter av unga entreprenörer. I föreningen finns en VD och en styrelse som driver strategi och varumärkesfrågor. Under 2014 har arbetet med Loopa - affärsutveckling för entreprenörer utvecklats till en färdig produkt i form av en bok. Loopa är i grund och botten en metod som i delar används tex i vägledningssamtal tex. Metoden har utvecklats i samarbete med Chalmers entreprenörsskola. Så här började Drivhuset Sveriges resa Drivhuset startades 1993 av Christer Westlund och Fredrik Langborg, studenter vid Karlstads universitet. I början av 90-talet var det kris i landet och arbetslösheten var hög. Christer och Fredrik pratade ofta om att hitta nya sätt att leva i framtiden. Att bli entreprenörer och utveckla idéer kändes som en intressant väg. Visionen var att bli ett nytänkande bollplank för entreprenörsdrivna studenter. Efter mycket tjat fick Christer och Fredrik låna ett litet rum på campus. De levde på en blygsam lön, åt nudlar, delade ut flygblad i klassrum. Plötsligt hände något. Allt fler kom för att få testa sin tanke. Snart var Karlstad den högskola som kunde uppvisa flest nystartade företag bland studenter. En kreativ kraft hade satts i rullning. Sedan dess har både Drivhusen och entreprenörerna blivit många fler. Resultatet är fortfarande detsamma: livskraftiga företag som är redo för framtiden.

7 Det var även väldigt nyttigt för mig att starta så tidigt då jag har kunnat lära mig hur jag ska ta hand om mitt företag lite allteftersom vilket har känts väldigt skönt! I dagsläget arbetar jag på en sångstudio, hade jag inte haft ett eget företag hade jag inte kunnat ta det jobbet. Har du stött på några svårigheter då du haft ditt företag? Sophie Ekström Sophie Ekström läser sin sista termin vid musikhögskolan här i Örebro. Hon har alltid sjungit och ska utbilda sig till sångpedagog. Sen två år tillbaka jobbar hon som sångpedagog, körledare samt dramalärare hon har många strängar på sin lyra. När och varför startade du ditt företag? Jag startade mitt företag under min första termin här på universitetet. Då fanns Drivhuset uppe på Musikhögskolan och de hade en specifik person som arbetade med oss som befann oss inom kulturområdet. Anledningen till att jag startade var att jag fick en så positiv bild av Drivhuset och att de kunde hjälpa mig med min företagsstart. Faktiskt så har det varit förvånansvärt enkelt att driva ett eget företag tycker jag. Självklart finns det områden som jag inte har fullständig koll på, som till exempel ekonomidelen, men de frågor eller problem jag fått under min tid som egen företagare har jag ju alltid kunnat ta upp mer er på Drivhuset och då har ni hjälpt mig och lärt mig hur jag ska tänka. Vad kommer vara den största utmaningen för dig framöver? Att våga. Våga satsa helt och hållet på mitt företag. Det är inspirerande att se andra företagare lyckas med sina drömmar som till exempel min chef som har en egen sångstudio. Jag skulle vilja att mitt företag växer och att en dag är jag den som har en egen sångstudio och kan anställa sångpedagoger som arbetar för mig. Att våga vore verkligen värt det! Det är så kul att driva ett eget företag! Besöksadress: Örebro universitet, Långhuset, L1607 Adress: Örebro universitet, Örebro e-post

8 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl

entreprenörskap och innovation varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Liselotte Eriksson Dahl entreprenörskap och innovation LYFTer NÄRINGSLIVET varmt välkommen 11-15 nov 2013 fri entré Liselotte Eriksson Dahl Billy Bergåker Kerstin Gunnarsson Cecilia Hetrz Petra Mede Mikael Melitshenko Mia Spendrup

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet

STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN. Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet STUDENTERS INVOLVERING I INNOVATIONSPROCESSEN Emma Hermansson, Linnéuniversitetet Eva Rosén, Mittuniversitetet Innovationskontoret Fyrklövern Resonerande seminarium Utvecklingsområde i Vinnovas samverkansstrategiprojekt

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

örebroregionen innovation & entreprenörskap varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Sveriges bredaste event inom innovation & entreprenörskap

örebroregionen innovation & entreprenörskap varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Sveriges bredaste event inom innovation & entreprenörskap LYFTer innovation & entreprenörskap örebroregionen varmt välkommen 17-23 nov 2014 fri entré Anette Valdemarsson Richard Tellström Camilla Ljunggren Marie Dahlgren Anders Johansson Elisabeth Thand Ringkvist

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se

Dubbelt Upp! Slutrapport 2014-11-31. Dubbelt Upp! Kontaktperson: Camilla Saarinen E-post: camilla@quentia.se Slutrapport 2014-11-31 Antal deltagare under hela projektet: 24 Antal deltagare under 35 år: 2 Antal deltagare med utländsk härkomst: 0 Antal nystartade företag inom projekttiden: 2 Syfte Syftet med projektet

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Ta steget till. Eget!

Ta steget till. Eget! Ta steget till Eget! Ditt företag behövs! NyföretagarCentrum hjälper varje år 10 000 nya företag till start. Genom den kostnadsfria rådgivningen och med hjälp av det lokala nätverket av företag får man

Läs mer

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning.

NyföretagarCentrum Jämtland ger dem som funderar på att starta eget företag eller redan har startat kostnadsfri rådgivning. Näringslivsråd 19/1 2015 Närv: Anders Ljung, Lennart Raswill, Rolf Ivansén, Göran Hansson, Per-Emil Åkergren, Carola Nilsson. Kent Andersson, Franz Bergstrand, Gun Fahlander, Terese Bengard, Anna-Märta

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Årsredovisning 10/11 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2010 07 01-2011 06 30 VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Drivhuset Malmös uppdrag... 4 Resultat för Drivhuset

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog sig tid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2006 07 01-2007 06 30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L

A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 V Ä L K O M M E N T I L L V Ä L K O M M E N T I L L A N D E R S W A L L F Ö R E L Ä S N I N G E N I E N T R E P R E N Ö R S K A P 2 0 0 6 U N I V E R S I T E T S A U L A N U P P S A L A U N I V E R S I T E T 2 8 N O V E M B E R

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Projektplan för Ferie Företagarna

Projektplan för Ferie Företagarna 1. Projektnamn Ferie Företagarna 2. Projektidé Att utveckla och stimulera deltagarnas kunskaper i entreprenörskap genom att starta och driva ett företag som sommarjobb. Hjälpa deltagarna med en resursfördelning

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 11 november 2014 på Campus Norrköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till förändringar!

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har.

Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har. SAMARBETE 2011 HEJ! Välkommen till Kalmar ESS informationsbroschyr om samarbeten och avtal. Här samlar vi de tankar, idéer och förslag som vi har. Varje företag och organisation är unik och tillsammans

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum Stockholm Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 1776 kompletta svar 421 Svarsfrekvens 24% Personer

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

Förverkliga din företagardröm!

Förverkliga din företagardröm! Förverkliga din företagardröm! Dags att gå vidare med din idé! Du får hjälp med att starta eller utveckla ditt företag. Välkommen med din ansökan senast 19 maj. www.kickstart2011.se Västerås Science Park

Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship. Ruruk. Välkommen till Kick-off 12 september 2014

Bengt Ihre Research Fellowship. Ruruk. Välkommen till Kick-off 12 september 2014 Välkommen till Kick-off 12 september 2014 Agenda Kick-off 12 september 2014 10:00 12:30 Presentationsrunda Alla Bengt Ihre Research Fellowship Lundgren Anna Martling Catharina Ihre- Övning förväntningar

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011

Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Utvärdering Ung Företagsamhet i Halland 2010-2011 Bakgrund Hösten 2010 lämnade Ung Företagsamhet i Halland in en projektansökan till Region Halland och kommunerna i Halland. Den innefattade en projektansökan

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM Hur når vi Sverige? Text: Jesper Kronhamn Hej! Jag har arbetat för Credo några månader nu och går ofta till jobbet med förväntan och glädje. Det

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

NKI, Nöjd Kund-Index 2010

NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NKI, Nöjd Kund-Index 2010 NyföretagarCentrum, nationell sammanställning Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 14 februari 2011 Stoppdatum 3 mars 2011 inbjudna 12 556 kompletta svar 3 354 Svarsfrekvens

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 39 September 2009 Kostnadsfria seminarier Kurser Förverkliga Dina visioner Intresserad av förvärva befintligt företag? Eget Företag Mässan

Läs mer

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen

bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

Synpunkter från några av våra medlemmar:

Synpunkter från några av våra medlemmar: Synpunkter från några av våra medlemmar: Vilken härlig affärsidé med en riktigt lyckad utveckling Grattis! ExtremeFood startade en gång som ett litet hobbyprojekt och har från detta tagit steget till en

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D)

ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) ANNA LINDH POSITIV & KOMMUNIKATIV ENTREPRENÖR(D) Hej! Det är jag som är Anna Lindh. Ska vi förändra världen tillsammans? KONTAKTUPPGIFTER ADRESS Anna Lindh Tyghusvägen 10 415 27 Göteborg TELEFON 0704-807

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA

INCUBATOR KALMAR SCIENCE PARK MEMBER NETWORK PARTNER CREATIVE ARENA KALMAR SCIENCE PARK INCUBATOR PARTNER CREATIVE ARENA AFFÄRSSKAP eller om en mötesplats där idéer får luft under vingarna Visst kan idéer komma när man minst anar? Du har säkert varit med om att en idé

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Skåne nov 2012 maj 2013 Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se Syfte

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och

Entreprenörskap i fokus: För elever Socialt, kulturellt och Filmfakta Ämne: Arbetsliv, Företagsekonomi, Entreprenörskp Ålder: Från 13 år (H, Gy) Speltid: Fem filmer x ca. 15 = totalt ca. 80 minuter Svenskt tal Producent: Medieinstitutet i samarbete med Kunskapsmedia

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 SHR SÖDRA Managementprogrammet 2010 SEMINARIE 1 Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 Måndag 11 oktober 10.00 Introduktion till programmet Gösta Fernström - genomgång av programinnehåll Kjell

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer