Verksamhetsberättelse Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

2 Några ord från verksamhetsledaren Att testa sina förmågor och låta de egna idéerna få plats är en livsbejakande drivkraft som vi på Drivhuset möter varje dag! Studietiden är en alldeles speciell tid i en människas liv och det slår mig allt som oftast att det är lite synd att den är så kort! Att periodvis få tid för nya tankar, reflektion och lösningar borde genomsyra hela livet! Det finns en sprängkraft i att se framtiden som ett vitt blad som gör det möjligt för unga människor att hitta nya arenor och att se möjligheter till korsbefruktning av det som är det nya och det som redan är gjort. Det leder till nya lösningar och Drivhuset finns där och hejar på! Under det gångna året har vi återigen mött dem som förädlat examensarbetet, projektidén eller gamla idéer till något mer, något som slipats till något eget, förpackat genom kärlek, svett och tro. Idéerna har många olika ursprung men oavsett hur en idé har vuxit fram så finns Drivhuset där för de som vill, är nyfikna på den egna förmågan och känner lust att skapa något eget i ett sammanhang där det finns likasinnade. Men i slutänden är det trots allt kunderna där ute som fäller avgörandet för företagets framgång. Drivhuset tar därför inte över kundens roll, vi värderar inte idén utan försöker bygga upp entreprenörernas förmåga att skapa de resurser som behövs för att gå vidare med sin idé utifrån marknadens respons. Vårt fokus är att uppmuntra så mycket kundkontakter som möjligt under tiden idén och företaget växer fram och det gör vi genom våra vägledningar, utbildningar och metoder. Att låta entreprenörskapet ta plats betyder att prova sig fram att och våga omfamna det oförutsägbara. Drivhuset har funnits som ett stöd för entreprenöriella studenter sedan femton år tillbaka och 2014 visar återigen på den trend vi upplevt de senaste åren, fler vägledningar, fler idéer och fler företag. Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet Stiftelsen grundades 1999 av Svenskt Näringsliv (tidigare SAF), Almi företagspartner, Swedbank (tidigare Föreningssparbanken), Örebro studentkår, Behrn Fastigheter och Länsförsäkringar Bergslagen. Utdrag ur stadgarna: Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att skapa, medverka och stödja sådana verksamheter som gynnar näringsliv, kreativitet, utbildning och utveckling främst i Örebro län, i nära samarbete med Örebro studentkår, Örebro universitet och näringslivet. Syftet är att tillhandahålla ett forum för att stimulera och stödja studenter att starta företag och därmed vitalisera näringslivet. Personal 2014 Det är vi som har träffat entreprenörerna, genomfört projekt och grundverksamhet på Drivhuset under 2014! I genomsnitt har Drivhuset haft 3,25 tjänster under året. Josephine Hedlund Maria Comstedt Xandra Fuxholt Åsa Allard Lisa Nilsson Yalcin Pialill-Ring Josefin Stålbert (Tjänstledig stor del av året) Kersti Manell (Tjänstledig) Rakt in i framtiden. Åsa Allard, verksamhetsledare Drivhuset

3 Rekordmånga som startat företag med stöd av Drivhuset! 60 Företagsstarter med stöd av Drivhuset under 2014 Diagrammet visar antal företagsstarter som skett med stöd av Drivhuset under åren , fördelat mellan kvinnor och män. Under 2014 har Drivhuset funnits med som stöd vid 60 företagsstarter varav 27 företag startades av kvinnor. Närmare 300 vägledningsamtal under året! Under 2014 har 156 idéer presenterats för Drivhuset av entreprenörerna som varit på vägledning. Diagrammet visar antal vägledningssamtal Drivhuset haft under åren Under 2014 genomfördes 296 vägledningar. Vägledning som språngbräda för idéutveckling Vägledningar är fundamentet för Drivhusets stödverksamhet och under 2014 har vi haft 296 vägledningssamtal. I de samtalen får entreprenörerna möjlighet att beskriva sina idéer, förutsättningar och aktuella behov. Vi lägger stor vikt vid att möta entreprenörer där de är just vid det tillfället. Därför undviker vi att erbjuda allt för fasta utbildningsprogram i ett inledningsskede. Drivhuset bedömer heller inte idéer. Med det menar vi att alla idéers värde styrs av marknaden och vi som aktörer kan inte bedöma de behov och problem som finns nu eller som tillhör framtiden.

4 117 nya entreprenörer på vägledning under nya entreprenörer i vägledning under 2014 Av de 117 nya besökarna som medverkat vid en eller flera vägledning under 2014 var 56 kvinnor. De nya besökarna var fördelade inom följande utbildningsområden: Ekonomi 22 Musik och teater 14 Teknik och natur 16 Humaniora 13 Juridik/psykologi/Soc.arbete 9 Hälsa och vård 7 Samhällsvetenskap 11 Pedagogik 5 Restaurang 3 Övrigt 17 Totalt 117 Diagrammet visar antal nya besökare som haft en vägledning under åren , fördelat mellan män och kvinnor. Under 2014 var det 117 nya studenter varav 56 var kvinnor. NAWRES CAMAN Nawres Caman pluggar ekonomi och är inne på sitt tredje år. Hennes företag heter CB development och affärsidén är att fungera som agent gentemot företag som önskar att nå den internationella marknaden. Nawres har deltagit i Drivhusets Loopa-utbildning och vid flera av Drivhusets arranemang under entreprenörer reste med Drivhuset på Promotionbå- ten i oktober. Vad fick dig att starta företag? Jag har mer eller mindre velat starta företag sen jag var 16 år, men har inte haft någon affärsidé som jag tyckt varit värd att satsa på. Just därför tvekade inte jag en sekund på att faktiskt satsa på den här idén då jag kände att den var perfekt för mig. Idén kom för första gången upp för ungefär ett år sedan då min nuvarande samarbetspartner från Kina kom på besök i Örebro. Min första resa till Kina var 2008 då jag fick agera tolk/assistent för min far som var där i syfte att arbeta med vårt dåvarande familjeföretag, det var då jag för första gången fick upp ögonen för internationell handel. Hur var Drivhusets utbildning LOOPA? LOOPA har varit väldigt kul och lärorikt, jag fick träffa en hel del drivna entreprenörer som inspirerat mig. Eftersom jag arbetar själv i företaget så är det viktigt att jag håller mig sysselsatt och motiverad för att kunna driva det vidare, speciellt nu i början när allting är så nytt. Det var ibland svårt att balansera skola, LOOPA, företaget och mitt sociala liv men det var helt klart värt det i slutändan. Nawres Camam - CB Development Nawres Caman har startat företag med stöd av Drivhuset under Prins Daniel Fellowship 11 studenter från Drivhuset medverkade när Prins Daniel Fellowship besökte Örebro universitet. Workshop med alumner I november 2014 arrangerade Drivhuset en workshop på uppdrag av Innovationskontoret vid Örebro universitet. Ett tiotal nuvarande studententreprenörer från Drivhuset fick då möjlighet att träffa och lyssna till fem gäster som gjorde företagsresan för 15 år sedan som studenter. Loopar och pitchar Under Global Entrepreneurship Week, arrangerade Drivhuset Loopar och Pitchar. 15 personer från näringslivet fick ta sig an 5 Drivhusentreprenörers frågeställningar som potentiell kund. Entreprenörerna fick pitcha sina erbjudanden mot fem olika grupper som gav feedback som ökar kunskapen om hur erbjudandet uppfattas och eventuellt köpintresse. Drivhuset haft en liknande aktivitete under namnet Pro Action Café.

5 Introduktion till entreprenörskap och nyföretagande 172 deltagare Förutom de aktiviteter Drivhuset själva arrangerar har vi blivit inbjudna att hålla i aktiviteter för studentgrupper under temat entreprenörskap. Under 2014 medverkade vi bl.a vid ett par introduktioner på institutionerna för nya studenter samt arrangerade starta-eget tillfällen för studentföreningar. Moment i akademiska utbildningar 107 deltagare Drivhuset har bl a undervisat vid kursen nyföretagande och entreprenörskap vid handelshögskolan, och på programmet Sport Manegement vid institutionen för hälsovetenskap och medicin. Programverksamhet på Drivhuset 44 deltagare Drivhusets arrangerade seminarier och utbildningar inom områden som bokföring, deklaration, idégenerering, och prissättning. Mingelträffar 55 deltagare På Drivhusets mingeltillfällen fanns det möjlighet att nätverka och träffa andra entreprenörer. Mässor och informationsspridning ca 5000 exponeringar och 500 samtal Förutom kommunikation via nyhetsbrev, anslagstavlor, hemsida och informationstillfällen har vi deltagit i två stora mässor på Campusområdet. Som en särskild aktivitet vid introduktionen av nya studenter som kåren arrangerar har vi mött ca 1200 studenter med information om Drivhuset. Loopa-utbildning Under 2014 genomförde Drivhuset Örebro en Loopautbildning med 12 deltagare. Utbildningen bygger på metoderna i Drivhusets bok Loopa och har sitt fokus på att entreprenörerna ska verifiera hypoteser kring deras affärsidé genom att loopa mot kund. Gruppen som genomförde Loopa utbildningen träffades vid sex tillfällen (tre timmar per tillfälle) under höstterminen Ett återkommande moment var att pitcha sina affärsidéer för varandra och jobba med sina egna och övriga deltagares erbjudanden utifrån Business Model Canvas. Deltagarna har fått träna sig i att förstå hur de kan paketera sina erbjudanden mot kund och att alltid sätta kundernas frågor och förväntningar i fokus. Utvärderingarna visar att nätverket dem emellan också har stor betydelse för motivation och engagemang. Projekt Främja kvinnors företagande Under 2014 genomförde Drivhuset ett projekt inom ramen för Främja kvinnors företagande. Projektet finansierades av Regionförbundet, Örebro kommun och Örebro universitet. Projektet var en förlängning av 2013 års projekt för att främja kvinnors företagande. I projektet genomfördes 7 Starta eget luncher, 7 föreläsningar och 7 workshops kopplade till föreläsningarna. Därutöver har vägledningar funnits med som en aktivitet. Starta eget-luncher Vi fortsatte arbetet med de uppskattade Starta eget-luncherna riktade till kvinnor som var intresserade av entreprenöriellt tänkande och företagande. Syftet med luncherna har varit att väcka ett intresse och få in fler kvinnor i vägledning och på våra övriga föreläsningsaktiviteter för att de på sikt ska se företagande som en möjlig väg i framtiden. På luncherna har Drivhuset berättat generellt om företagande och hur man startar eget. Studenterna har getts möjlighet att lyssna till en inbjuden gästföreläsare som själv studerat inom studenternas egen bransch och idag driver eget företag. Vi genomförde luncher med 67 deltagande kvinnor. Föreläsningar och workshops Inom projektet arrangerades även föreläsningar och workshops med sammanlagt 42 deltagare från Drivhuset. Vid två av försläsningarna samarbetade Drivhuset med ALMI och UF och deltagare från respektive organisation bjöds in att vara med. Övriga aktiviteter i regionen Drivhuset har medverkat på en träff med Winnet med 40 deltagare Vid en träff med ambassadörerna för kvinnors företagande fanns Drivhuset på plats för att bygga nätverk och informera om Drivhuset. Drivhuset var en av aktörerna under Starta företag-dagen den 5 november som arrangerades av Tillväxtverket med ca 100 deltagare Drivhuset medverkade på UF mässan

6 Uppdragsgivare och finansiärer Styrelsen för entreprenörstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet 2014 Christian Behrn Ordförande Behrn Fastigheter AB Fredrik Jonsson Vice ordförande Länsförsäkringar Bergslagen Karl Hulterström Svenskt Näringsliv Victoria Bromark Advokatfirman Lindahl Mikael Römmelmann Almi Företagspartner Åza Zastell Swedbank Örebro universitet, Region Örebro Län (tidigare Regionförbundet), Örebro kommun och Tillväxtverket är de aktörer som använder Drivhuset som en operativ kraft och en förlängd arm för deras uppdrag inom entreprenörskap och nyföretagande och som också finansierat Drivhusets verksamhet under året. Kopplingen mellan dessa aktörers uppdrag och stiftelsens engagemang för ett vitaliserat näringsliv har varit och kommer att vara en nyckelfaktor för Drivhusets utveckling. Business Box Genom våra partners i Business Box får entreprenörerna tillgång till en timmes gratis rådgivning inom respektive sakområde samt förmånliga rabatter som underlättar start och drift av företagen. Flera av företagen i Business Box erbjuder dessutom, för Drivhuset, kostnadsfria föreläsningar inom programverksamheten. Kristin Arnhällen Örebro Studentkår Anna Ragén Örebro universitet Cecilia Sundin (adj) Regionförbundet Åsa Allard (adj) Verksamhetsledare TACK! Till alla våra samarbetspartners! Tillsammans för fler entreprenörer i Örebro! Drivhuset Sverige Idag finns Drivhuset på 14 olika orter runt om i Sverige. De lokala Drivhusen äger tillsammans den ekonomiska föreningen Drivhuset Sverige. Drivhusen har gemensamt funnits som stöd vid mer än 6000 företagsstarter av unga entreprenörer. I föreningen finns en VD och en styrelse som driver strategi och varumärkesfrågor. Under 2014 har arbetet med Loopa - affärsutveckling för entreprenörer utvecklats till en färdig produkt i form av en bok. Loopa är i grund och botten en metod som i delar används tex i vägledningssamtal tex. Metoden har utvecklats i samarbete med Chalmers entreprenörsskola. Så här började Drivhuset Sveriges resa Drivhuset startades 1993 av Christer Westlund och Fredrik Langborg, studenter vid Karlstads universitet. I början av 90-talet var det kris i landet och arbetslösheten var hög. Christer och Fredrik pratade ofta om att hitta nya sätt att leva i framtiden. Att bli entreprenörer och utveckla idéer kändes som en intressant väg. Visionen var att bli ett nytänkande bollplank för entreprenörsdrivna studenter. Efter mycket tjat fick Christer och Fredrik låna ett litet rum på campus. De levde på en blygsam lön, åt nudlar, delade ut flygblad i klassrum. Plötsligt hände något. Allt fler kom för att få testa sin tanke. Snart var Karlstad den högskola som kunde uppvisa flest nystartade företag bland studenter. En kreativ kraft hade satts i rullning. Sedan dess har både Drivhusen och entreprenörerna blivit många fler. Resultatet är fortfarande detsamma: livskraftiga företag som är redo för framtiden.

7 Det var även väldigt nyttigt för mig att starta så tidigt då jag har kunnat lära mig hur jag ska ta hand om mitt företag lite allteftersom vilket har känts väldigt skönt! I dagsläget arbetar jag på en sångstudio, hade jag inte haft ett eget företag hade jag inte kunnat ta det jobbet. Har du stött på några svårigheter då du haft ditt företag? Sophie Ekström Sophie Ekström läser sin sista termin vid musikhögskolan här i Örebro. Hon har alltid sjungit och ska utbilda sig till sångpedagog. Sen två år tillbaka jobbar hon som sångpedagog, körledare samt dramalärare hon har många strängar på sin lyra. När och varför startade du ditt företag? Jag startade mitt företag under min första termin här på universitetet. Då fanns Drivhuset uppe på Musikhögskolan och de hade en specifik person som arbetade med oss som befann oss inom kulturområdet. Anledningen till att jag startade var att jag fick en så positiv bild av Drivhuset och att de kunde hjälpa mig med min företagsstart. Faktiskt så har det varit förvånansvärt enkelt att driva ett eget företag tycker jag. Självklart finns det områden som jag inte har fullständig koll på, som till exempel ekonomidelen, men de frågor eller problem jag fått under min tid som egen företagare har jag ju alltid kunnat ta upp mer er på Drivhuset och då har ni hjälpt mig och lärt mig hur jag ska tänka. Vad kommer vara den största utmaningen för dig framöver? Att våga. Våga satsa helt och hållet på mitt företag. Det är inspirerande att se andra företagare lyckas med sina drömmar som till exempel min chef som har en egen sångstudio. Jag skulle vilja att mitt företag växer och att en dag är jag den som har en egen sångstudio och kan anställa sångpedagoger som arbetar för mig. Att våga vore verkligen värt det! Det är så kul att driva ett eget företag! Besöksadress: Örebro universitet, Långhuset, L1607 Adress: Örebro universitet, Örebro e-post

8 Entreprenörsstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA VERKSAMHETSBERÄTTELSE DRIVHUSET UPPSALA 2014 www.drivhuset.se/uppsala VD HAR ORDET Inte sällan får jag frågan vad tror du om min affärsidé? Och det är alltid lika lätt att svara på: en spännande idé med

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide

Ung Företagsamhet. Rådgivarguide Ung Företagsamhet Rådgivarguide Vår idé är ett lock på drinken med hål för sugrör. Ursprunget är att en av våra kompisar blev drogad på krogen, vilket är ett problem idag. Själva idén med locket och designen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv

Utsedda. Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Utsedda Femlänssamverkan för kvinnors företagande och arbetsliv Projektet som har gett många goda effekter I din hand håller du vår bok om UTCED kvinnors företagande och arbetsliv. UTCED genomförs i samverkan

Läs mer

Driva vidare guide 2014

Driva vidare guide 2014 Driva vidare guide 2014 Driva vidare? UF-året är över...... sommaren närmar sig med stormsteg. Det är bra, passa på att vara lediga och njut av ett väl utfört arbete under året som UF-företagare. Ni som

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ

nystart Möten mellan människor bästa motorn UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE FÖRETAGSCENTER I MALMÖ EN TEMATIDNING FRÅN SYDSVENSKA DAGBLADETS FÖRSÄLJNINGS AB & NYFÖRETAGARCENTER SYD nystart VISST KAN DU STARTA EGET! FOTO: EMILIA G AHLGREN UTMANA DINA FÖRDOMAR I MÅNGFALD FINNS AFFÄRER SVERIGES VIKTIGASTE

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö

ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö ÅRSREDOVISNING 06/07 Entreprenörskapsstiftelsen Drivhuset Malmö Org. Nr 846501-8805 2006 07 01-2007 06 30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reflektioner kring året som gått... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010

Främja Kvinnors företagande. Projektrapport 2007 2010 Främja Kvinnors företagande Projektrapport 2007 2010 Fler framgångsrika företag! Kvinnors företagande bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Statistik från Tillväxtverket visar att företag

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer