Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige."

Transkript

1 Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : epost : Blog: Mikael_Perhult Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Mikaels bakgrund täcker industrin sedan IT utbildningen I början på 90 talet till idag. Med en karriär med början som tekniker för att sedan byta till konsulting och tjänster i mitten på 90-talet har Mikael varit uppskattad deltagare i olika projekt. Inom olika verksamhetsområden och en blandning av mellan och större bolag inom och utanför Sverige. Dessa uppdrag har varit alltifrån kortare och längre åtaganden till sådana som pågått över ett år i tid. Tack vare de typer av projekt och de kunder Mikael har arbetat med har Mikael skaffat sig mycket kunskap som deltagare I stora miljöer för design, migrering och implementering av Microsoft baserade teknologier, produkter och tjänster. Det har varit en ständig utveckling över tid från att centralt rulla ut och hantera OS/2 i viktig produktionsmiljö till dagens Windows 7 klienter och hantering som numera även inbegriper mobila enheter. Mikaels tekniska kunskap är både bred och djup och inkluderar; system management, solution accelerators, desktop management, directory services, server deployment och management, applikationsvirtualisering, klientvirtualisering, verktyg och självbetjänings portaler för livscykelhantering. De senaste tio åren har Mikael arbetat som seniorkonsult, arkitekt, expert och teknisk projektledare i stora projekt i Sverige. I denna kapacitet har Mikaels djupa med ändå breda kunskap varit en stor tillgång och uppskattat av kunder. Tillsammans med ett öppet och lyssnande sätt har kunder och företag kunnat tagit vara på Mikaels kunskap som kunnat översättas i väl genomtänka lösningar och produktval baserat på behov. I Mikaels senaste uppdrag har han haft rollen som en Microsoft teknisk expert i ett globalt migreringsprojekt. Styrkor Lösningsorienterad. Drivande och positiv. Helhetstänkande. Förädla och förbättra. Expertis Page 1 of 13

2 Teknisk projektledning. Teknisk expert. Microsoft infrastrukturs plattform design och arkitektur. Arbetsplats engagemanget expertis. Deployment av Microsoft produkter och lösningar med överlämning till kund. Implementationer, migreringar, optimeringar och roi baserade leveranser. Moderator för workshops och leveranser av due-diligence, gap s och reviews. Client outsourcing arkitekt som teknisk expert och delaktig I att skapa affärslösningar av funktionsleveranser. Technical kunskap som täcker en stor mängd av Microsoft, ISP och 3 rd party software ochtecknologier som inkluderar Windows Server, Windows Client, Active Directory, System Center Configuration Manager, System Center Operations Manager, System Center Service Manager, Microsoft Solution Accelerators som MDT med zerotouch funktioner/osd/imagehantering (tidigare BDD), App-v, Bitlocker, Group policy, Role based access control i AD och OU design. Client security(forefront). Server Based Computing med Citrix Xenap/Xendesktop och Vmware View. Quest för SCCM. Intel AMT för SCCM. SCCM Native Mode för Internet based management. Utbildning Mikael har två års studier av teknik och ett år eftergymnasial IT inrikting från Oskarshamn. Certifiering Mikael har IBM certifieringar på OS/2 och har en CNE på Novell 4. Mikael är MCP på SCCM 2007, SCOM 2007, Managing and Maintaining Windows 8 och Configuring Windows 8. Mikael är certifierad för leveranser av Desktop Deployment Planning Services och Microsoft Jumpstart för Windows 7 samt Microsoft Application Compatibility Toolkit (ACT), alla på Microsoft. Mikael är certififierad för ITIL foundation. Tidigare anställningar Nokia Information System ICL Data SAS Data 4 ctrl.com Zipper Spintop Atea Referenser Lämnas på begäran. Page 2 of 13

3 Språk Talar: Svenska, Engelska Skriver: Svenska, Engelska Professionell erfarenhet Exempel på uppdrag: Kund: Handelsbanken Industri: Bank Projekt: Införande av SCCM 2012 Åttagande 2012 och 2013 period: Roll: Teknisk expert inom System Center Configuration Manager 2012 (SCCM). Exempel på uppgifter: - Design av ny SCCM 2012 miljö. - Uppsättning av ny miljö. - Genomgång av migreringsscenarios och samexistens mellan nuvarande och ny miljö. - Migrering av Collectioner, Applikationer och Advertisements med tester och hantering. - Analys av påverkan av införande av ny applikationsmodell i SCCM. - Dokumentera Disaster Recovery och hantering vid återställande av system i samband med dataförslust. - Dokumentation av adderade administrativa uppgifter och bestpractices. - Test, Pilot och produktionssättning. - Migreringar till ny miljö påbörjas Q Slutförande av Server migrering av Win plattform W2k3, R1 och R2 till SCCM, ca 2300 servers i scope. - Införande av design för DMZ och Workgroup Servers med deployment/patch. - Utrullning av ny Kontorsserver på ca 500 siter med automatisk deployment av SCCM DP funktion. - Avveckling av SCCM 2007 miljö med leverans enligt plan, ROI mål. Kund: Industri: Projekt: Åttagande period: Fonus Företag SCCM 2012 och ZTI 2013 Page 3 of 13

4 Roll: Exempel på uppgifter: Expert på Klienthantering och Systems Management. Kunden hade en målbild av att avveckla existerande MDT LTI deployment med något som baseras på SCCM. Mikael föreslog ett ZI scenario med automatisk deployment av images, patch, app:ar utand handpåläggning av installatör. Kan sammanfattas som att dator är komplett efter installation och kan levereras till användare. För att uppnå detta ingick några av dessa aktiviteter: - Genomgång av kunds SCCM miljö som var grund installerad. - Lyfta miljö med senaste patch och versioner. - Genomgång av konfiguration med införande av föreslagna förändringar. - Aktivering av PXE och OSD. - Aktivering av ZTI med MDT och SCCM. - Skapande av roller och konfiguration i MDT databas. - Patch mgmt aktiverades och inkluderades i OSD. - Images applicerades genom att lyfta befintliga från MDT LTI. - Skapande av rutindokument. Kund: Industri: Projekt: Åttagande period: Roll: Exempel på uppgifter: Handelsbanken Bank Ny Systems Management lösning för hantering av Windows Server/klient 2010 och 2011 (projekt och linjearbete) Teknisk expert inom System Center Configuration Manager 2007 (SCCM). - Teknisk expert inom SCCM I ett projekt med ansvar för migrering över 1000 Windows servers till ny SCCM miljö. - Med kunden tagit fram en roadmap med kontinuerlig optimering och utveckling av SCCM miljön. - Skapa nya lösningar för hantering av klienter och servers baserat på krav för uppsättning och administration. - Skapa reporting services uppföljningsunderlag för IT och verksamhetens behov. - Implementation av nya funktioner så som Forefront Endpoint Protection. - Dokumentation av adderade administrativa uppgifter och bestpractices. - Scripting och felsökning. - SCCM 2012 analys. Kund: Industri: Projekt: Åttagande period: Roll: SiS Myndighet System Management System och ny Windows klient och serverplattform Q2 Expert på Klientutrullning och Systems Management. Page 4 of 13

5 Exempel på uppgifter: - Utrullning av nya kontorsservers från central plats med hög grad av automation. - Steg 2: Fjärrutrullning av Windows 7 med tillhörande periferiutrustning och applikationer. - Krav på effektiv utrullning med hög grad av automation som ska utföras i linjearbete. - Hantering av löpande förändringar och förbättringar i klientmiljön. - Hög grad av kundnöjdhet och krav på förbättringar gentemot dagens klientmiljö. - Lyckad produktleverans och enligt planer och kalkyl. Kund: Industri: Projekt: Åttagande period: Roll: Exempel på uppgifter: SiS Myndighet System Management System och ny Windows klient och serverplattform 2011 Lösningsarkitekt Klient. - I uppdraget skulle kundens miljö uppdateras till senaste versioner av existerande SCCM miljö samt tillägg av nya funktioner så som PXE användandes Microsoft Deployment Toolkit MDT zerotouch funktioner. - Användning av App-v I miljön för applikationsvirtualisering. Skapande av att Java baserat paket för verifiering av samexistens utfördes med lyckat resultat. - Uppsättning av miljö för OSD av XP image. - Designing av ny 64-bit Windows 7 produktions arbetsplats baserat på krav för ett web baserat verktyg för hantering. - Hantering av roaming mellan XP och Windows 7 för användare och IT administratörer. - Hantering av group policy preferences/policies för inställningar användardata och konfigurationer. - Definiera innehåll, design och planera för utrullning av SCCM distribution points och ny Server 2008 R2 OS/HW för remote kontor med PXE och OS deployment med full automation och konfiguration. Kund: Industri: Projekt: Åttgande period: Roll: Nacka kommun Kommun Klient funktionsleverans 2010 Lösningsarkitekt Klient. Page 5 of 13

6 Exempel på uppgifter: - Tillsammans med kund var end-user och IT avdelningens behov insamlade och analyserde. Detta så att en korrekt och updaterad kravställnning kunde skapas. - Expertise av desktop management I en designfas och plannering för utrullning och migrering. - Uppsättning av en ny SCCM/MDT miljö med zerotouch funktioner side by side till existerande SMS Design av ny 64-bit Windows 7 produktionsarbetsplats baseerat på krav om enklare och snabbare installation, hantering samt snabbare uppstart/logon som några av leveranserna från kravspecifikationen. - Uppsättning av en miljö för branch servers soms stöd för i utrullningen. - Hantering av group policy preferences/policies för inställningar användardata och konfigurationer. - Deployment och adminstrativ hantering av Bitlocker som diskkryptering och förhöjd säkerhetskontroll med Group Policies. - Uppsättning av verktyg och skapande av dokumentation för support och IT. - Kunden kunde göra en lyckad utrullning av en uppskattad ny klientmiljö för sina användare. Page 6 of 13

7 Professionell erfarenhet Kort summering av uppdrag/historik: 2011 Tekniska Verken Migrering av SCCM miljö med 7000 klienter till ny server plattform på 2008R2. Uppsättning av nya funktioner i SCCM med Forefront Endpoint och System Center Update Publisher. Protection. Mikael är ansvarig för design av ny målmiljö och migreringsstrategi med verktyg och metoder för migrering ATEA sourcing Mikael har som lösningsarkitekt varit ansvarig för design, scope, d&d, transition affärer inom klientområdet vad avser SCCM/Citrix för ett par olika outsourcing affärer med sammanlagt ca 10k seats Danderyds kommun 2011 St ATEA 2011 SiS Mikael har med kunden tittat på SCOM och SCSM med nya funktioner för servidesk. Med komplement genom integrationer mot SCCM som man redan deployat i miljön. Vidareutveckling av Windows 7 klient som inkluderade HW patch hantering SCCM miljö. Hantering av lokalt data med USMT för migrering genom ominstallationsscenario(refresh computer). Uppsättning av ny SCCM miljö med klienthanteringsfunktioner för PXE, OS deployment, Sw distr., patch mgmt för St1 som tech-lead/design av Mikael. Hantering av lokalt data med USMT för migrering genom ominstallationsscenario(refresh computer). St1 har rullat ut sin nya Windows 7 klientmiljö med lyckat resultat. Mikael har varit ansvarig för uppsättning av demofunktioner av IntelAMT via SCCM 2007 och molnbaserade tjänster av Intel Anti-theft. Hantering av device mgmt (mobiler) via SCCM 2012 i demomiljö. Hantering av apple datorer och non-ms devices via Quest för SCCM. Ansvarig för partner-tap på SCSM Uppsättning av SCCM i native mode för extern managering via Internet, kallat Internet based management scenario för alla typer av devices. Rollout av SCCM med Windows 7 klient. Deployment av App-v via SCCM. Förstudie och PoC av VDI med Citrix och Branch repeaters för serverlös kontorslösning. Hantering av lokalt data med USMT för migrering. Ansvarig för group policies för Windows 7 och migrerings scenario mellan XP och Windows 7. Upsättning av Bitlocker för deployment av diskkryptering på Klient och kontorsservers. Framtagande av en Server 2008 R2 image med bare metal deployment via SCCM Svenska Kraftnät Mikael var arkitekt inom design av ny Win 7 klient på SVK. Det innefattade systems management, group policy, user data management och deployment av Windows 7 med SCCM. Mikael designade även hantering av app-v och bitlocker i samband med rollout. Skapande av förvaltningsrutiner för Bitlocker med tekniskt stöd. Svenska kraftnät har rullat ut sin nya Windows 7 klientmiljö med lyckat resultat. 2010/ 2011 Handelsbanken Mikael arbetar under hela 2011 halvtid i Handelsbankens linjeorganisation med frågor runt klient och server deployment med SCCM. Page 7 of 13

8 Mikael har på uppdrag av Microsoft Consulting Services, MCS, fått uppdraget att under två dagar per vecka i 3 Månader var behjälplig i Handelsbankens SCCM projekt. Projektet hanterar ca 1200 Windows Servers. Mikael ska vara specialist i projektet och ansvara för interna frågor och lösningar gällande OS deployment, programdistribution och patchning för Servers och klienter med hjälp av SCCM. Mikael deltar även i det SCOM projekt som banken driver Uppsala Läns Landsting Atea har fått i uppdrag att leverera en Microsoft PoC Jumpstart på Uppsala Läns Landsting. Mikael kommer vara technical lead och leveransasnvarig att på 10 dagar sätta uppp en prototyp hos kund. Det kommer gälla produkterna SCCM, Windows 7, MDOP(App-v) och Office Under och i slutet av prototypen kommer kunden vara delaktiga och det gäller både praktiska tester och utvärderingar samt workshops och utvärderingar Coop/KF Lösningsarkitekt klient Atea har fått i uppdrag av KF att erbjuda ett Desktop Lifecycle Mgmt tjänsteåttagande. I detta åttagande har Mikael i fasen transformation varit ansvarig för klientdesign med fokus på AD och SCCM. I projektet ska en domän avvecklas och användare och datorer ska migreras. Mikael har tagit fram design, verktyg och processer för det baserat på Microsoft ADMT. Till det har Mikael specificerat och tagit fram en automatiserad migreringsprocess med möjlighet till avvikelsehantering, schemaläggning och loggning. Mikael har gjort design för OU, AD behörigheter, roller och SCCM implementationen. I projektgrupperna ingick personal från kunden och Atea Stockholms Läns Landsting, SLSO 2010 NCC Mikael har utfört en SCCM hälsokontroll och review av SLSO s SCCM design och miljö. En rapport skapades med aktivieter för åtgärder. Mikael har genomfört en genomgång och verifiering inför produktionssättning av en MED-V lösning hos NCC. Mikael har med driftavdelningen gått igenom best-practices för uppsättning och förslag till konfigurationer och vidare utrullning Nacka kommun IT Arkitekt Atea har på uppdrag av Nacka kommun avtalat om att ta över hela klientdriften, en så kallad DLM affär. Mikael är tekniskt lead och IT arkitekt med ansvar för design, implementering och migrering till en ny klientplattform. Den kommer att baseras på SCCM, Windows 7 och App-v. I åtagandet kommer den administrativa delen av kommunens miljö tillsammans med skolmiljön att vara en del av en gemensam drift och tjänster måste fungera i en ständigt föränderlig värld som en skolverksamhet ser ut med portabla användare och internet baserad åtkomst. Nacka kommun är en IT inriktad kommun och har hög IT mognad varvid lösningen måste spegla användarnas behov SVT - IT Arkitekt SVT ska migrera till Windows 7 och Mikael var expert inom området Windows 7 och applikationskompatibilitet i en gemensam leverans inom teknik gruppen för Systems Mgmt på Atea Stockholm. Det inkluderade verktyget ACT och en rapport med möte om resultat och verktyg samt nästa steg och förslag till aktiviteter Jensen Education IT Arkitekt Jensen Education vill avveckla flera olika system/lösningar för klienthantering och bygga upp en gemensam ny miljö för detta. Den ska baseras på Windows 7 och 64-bitars plattformen. Mikael gjorde en design av SCCM för multipla AD forests och kravet på att interna brandväggar ska finnas för filtrering av data trafik. Page 8 of 13

9 2010 Boliden Workshop Mikael var moderator och tekniskt expert i en Workshop inför att Boliden ska migrera till Office Det var internationella deltagare från hela IT verksamheten. Mikael tog fram workshop rapport som blev till underlag för ett projekt hos kunden för införande Ahlsell IT Arkitekt Mikael genomförde en installation av applikationsvirtualiseringsverktyget App-v med server infrastruktur för att kunden på ett enklare sätt ska kunna distribuera applikationer till användare i sin interna miljö. Mikael har även designat och migrerat Ahlsell till en ny SCCM miljö baserat på SCCM2007R2. Mikael har hjälp kunden med uppsättning av USMT och Software Update/Patch hantering Strålskyddsmyndigheten, SSM - Systemkonsult Strålskyddsmyndigheten vill ta kontroll över sin klienthantering genom standardiserade verktyg för patch hantering och PC installation och program distribution. Mikael har genom Workshop gjort en design och implementerat en ny teknisk plattform med SCCM. SSM ville rulla ut Windows 7 och gemensamt togs en image fram och processer och verktyg för migrering 2009 Sigtunahem Systemkonsult och leveransansvarig Uppdragsgivaren hade behov av att standardisera sin klientmiljö baserat på Server 2008 R2 och Windows 7. Mikael genomförde en workshop samt planerade och implementerade verktygen enligt plan. I nästkommande steg sker utrullning av Windows 7 inklusive applikationer, support och konfiguration John Mattson (JM) Systemkonsult Byggföretaget JM ville med hjälp av Atea ta fram en prototyp på VMware View en helt ny VDI lösning på marknaden, vilken i nästa skede sattes i produktion och innehöll tre typer av klienter; JM standardklient, gäst-pc samt utbildnings-pc. Tillsammans med en kollega satte Mikael upp och definierade både verifieringsoch produktionsmiljön. JM:s standardklient baserades på Novell, varvid det av Mikael krävdes djup kunskap inom klienthantering, Novell Windows Deployment liksom konfiguration och group policies. Mikael höll tidsplanen med god marginal och levererade en genomgripande dokumentation över den av kunden valda ITlösningen Tekniska Verken Systemkonsult Tekniska Verken i Linköping har bland annat hand om länets uppvärmning, avfallshantering, biogas, bredband, elhantering och fjärrvärme. Kunden hade behov av att byta IT-miljö genom att gå från en enkel standardiserad PC-miljö som var lokaliserad till olika bolag, till en ny IT-miljö som byggde på Windows Vista. Ett nytt operativsystem skulle installeras i en standardiserad IT-miljö, SCCM/Vista/Office 2007/SCCM och Mikael arbetade med design, utveckling, implementation och överlämning av denna produkt (Jump start) till projektorganisationen. Han genomförde även efterföljande workshops. Uppdragsgivaren uppskattade Mikaels insatser stort och utrullningen gick enligt plan Atea workshops Ledare Mikael har inom Atea genomfört åtskilliga workshops för kunder och uppdragsgivare i samband med projektleveranser av produkten Jump start, en Page 9 of 13

10 leveransmodell med tekniska komponenter som kan levereras i två olika former Mikael, som har en grundmurad kunskap och lång erfarenhet av hur IT-processer fungerar, lyssnade lyhört på var han skulle lägga fokus för respektive kund. Med engagemang och energi skapade Mikael en miljö som stimulerade till delaktighet och diskussioner kring lösningar under dessa workshops tillfällen. Atea - Pre-sale och demonstrationer Atea erbjuder en uppskattad klienthantering vid namn Jump start. Mikael håller i både demonstrationer samt deltar i pre-sales möten hos olika kunder, som vill veta mer om möjligheterna kring klienthantering med hjälp av Jump start Lantmännen Systemkonsult Lantmännen hade behov av Windows 7 i sin IT-miljö. Atea satte upp en prototyp för att tillsammans med kunden titta på nya funktioner. Uppdraget kan beskrivas som ett Corporate IT-projekt. Det löpte parallellt med det pågående arbetet, som innebar att standardisera den befintliga IT-miljön samt att jobba fokuserat med säkerhetsfrågor. Mikael höll ihop prototypmiljön och utbildade partners innan pilotprojektet gick vidare ut i utvecklingsmiljön Danderyd kommun Teknisk projektledare Kommunen hade valt Ateas Jump start lösning för standardleverans inom klienthantering med dess färdiga funktioner. Workshop anordnades för att hålla ihop den tekniska leveransen då flera Atea-konsulter var involverade i projektet. Mikael paketerade Jump start-lösningen och dokumenterade de olika ingående stegen Nyköping kommun Systemkonsult Kommunen bad Atea att analysera hur leveranser kunde förbättras eller förändras för att säkra upp IT-leveranser och kommunens IT-miljö. Mikael genomförde en översyn av IT-miljön och levererade förslag på hur installationer kunde effektiviseras, hur programvaror kunde distribueras samt hur uppdateringar kunde skötas framöver Örebro Universitet Systemkonsult Universitetet önskade implementera en ny standardklient i syfte att kunna skapa en intern plattform för central administration samt skapa en struktur för ägande och förvaltning av densamma. Målet var att ta bort beroendet av personella resurser liksom att avsevärt sänka Total Cost of Ownership (TCO) på klienterna. Mikael genomförde en workshop, införde teknik och design samt startade upp ett projekt av en ny IT-miljö för klienthantering Biovitrum Systemkonsult Det medicintekniska företaget fick hjälp av Mikael att bygga upp hela IT-miljön enbart baserad på centralt administrerad klienthantering samt på en omanagerad lösning genom att använda Jump start. Han arbetade i projektets olika faser och deltog i införsäljningsstadiet, designade SCCM 2007 och klientmiljö samt levererade pilotprojektet till linjeorganisationen för en förvaltande roll i nästa steg. Mikael satte upp strukturen för distributionen av program som tog hänsyn till Biovitrums verklighet, vilken bland annat regleras hårt via FDA (Food and Drug Administration i USA). Företag inom medicinbranschen följer rigorösa tester vilket även avspeglas inom IT-miljön. Page 10 of 13

11 2008 BAE Hägglunds Systemkonsult Kunden verkar inom försvarsområdet och har två parallella IT-miljöer för att fysiskt särskilja tillverkning och administration. Precis som läkemedelsindustrin kännetecknas försvarsindustrin av hög säkerhet och mycket regler. Att hålla ihop projektet samt att ha ordning och reda var A och O i Mikaels roll. Han fanns med i införsäljningsprocessen samt arbetade med klienthantering och effektivisering där PC-administration utfördes med hjälp av verktyg som administrativa portaler. Projektet syftade till automatisering och var processorienerat Malmö stad Systemkonsult Malmö Stad ville konsolidera flera Novell miljöer på IT-sidan och på så sätt skapa en gemensam standardklient baserad på Microsoft för alla ingående förvaltningar. Mikael satte upp en POC för Windows XP med standardapplikationer och konfiguration. Han designade klient set up med grupp policies och användardata samt såväl hemkataloger som allmänna kataloger. Vidare definierade Mikael roller och avdelningsstrukturer (delegations structure) i Active Directory (AD) med hjälp av namnstandards Vattenfall Systemkonsult Kunden ville globalt etablera en ny Systems Management miljö för central klienthantering med tillhörande centralt ägande av plattform och styrning. Tanken var att teknik, drift och förvaltning delvis skulle stödja centraliserade funktioner där behov fanns baserat på AO och olika länder. Mikael satte upp Systems Management miljön där mjukvarudistributionen (OS deployment i proof-of-concept) baserades på Microsoft System Center Configuration Manager Statens Institutionsstyrelse (SiS) Systemkonsult SiS behövde jämfört med tidigare ha en mer finfördelad lösning för att distribuera patchar liksom smidigare rutiner för att kunna följa upp status av distributioner. Mikael ansvarade för uppgraderingen och införandet av patch management baserat på Systems Management Server Svenska Handelsbanken (SHB) Teknisk specalist Banken hade behov av att ta fram en ny standardklient för Windows XP. I överlämnandefasen mellan utvecklingsprojektet till produktion ansvarade ett projektteam för att säkerställa övergången till nästa skede. I gruppens ansvar ingick även nya verktyg för ökad automation av administrativa processer. Syftet med projektet var att minska beroendet av personella resurser liksom att höja kvalitetsoch servicenivå med hjälp av verktygsstöd. Genom att placera komplexa administrativa processer i enkla webb gränssnitt kunde IT-avdelningen leverera nya funktioner som tidigare enbart kunde utföras manuellt. Mikael skapade en teknisk lösning, vilken användes för migrerering av befintlig data från en icke-strukturerad IT-miljö till en ny global standard som skulle användas inom banken. Projektet drevs med hjälp av två resurser och en projektledare på halvtid. Projektet omfattade användare och huvudmålet var att introducera en ny global standard inom banken avseende styrning och utdelning av filresurser - för att i ett senare skede tillhandahålla nya servicemöjligheter och styrinstrument. Resultatet blev en global IT-standard och förbättrad funktionalitet för användarna. I ett annat projekt hjälpte Mikael till med tekniskt koordinering och utrullning av standardarbetsplatser med tillhörande processer, rutiner och arbetsflöden för bankens utlandskontor. För Mikael innebar detta flera resor till olika länder och städer där SHB finns representerade. I ett avslutande projekt vid namn NTAV, som handlade om avveckling av NT, designade Mikael ett verktyg för schemaläggning, loggning och migrering av gemensamma kataloger för att skapa standards och strukturer för dessa. Mikaels insatser innebar en förenklad dataflytt från gammal befintlig struktur till en ny dito Page 11 of 13

12 2004 Securitas Teknisk projektledare Uppdragsgivaren ville skapa en standardklient och applikationsmiljö baserad på Windows XP och Citrix där access till IT-miljön skulle vara transparent för användarna genom att använda applikationer i båda miljöerna. Syftet var att styra kostnader och val av klienter utan att för den skull tappa funktionalitet. Mikael designade och tog fram en standardklientlösning tillsammans med tunn klientmiljö. Han definierade och genomförde en migrering av Active Directory (AD) samt designade en lösning för server-lösa kontor med möjlighet till PC installation via PXE och med hjälp av lokalt data Vin & Sprit Tekniskt ansvarig Vin & Sprit ville etablera en global standardklient där tillhörande Core Team/förvaltning skulle sättas upp och valet föll på Mikael att hjälpa dem. Mikael ansvarade för ett tekniskt team bestående av åtta medlemmar. Han arbetade med plattformsutveckling (enhancement), AD och utrullningar. Mikael planerade och tog fram förvaltningsfunktioner med ledaransvar. I hans arbetsuppgifter ingick också ansvaret för att assuring dokumentation utfördes och uppdaterades Sony Ericsson Tekniskt ansvarig I samband med att bolaget Sony Ericsson bildades önskade det nya företaget att skapa en helt ny och dynamisk IT-miljö för klienthantering som skulle baseras på Windows XP. Mikael arbetade som tekniskt ansvarig för den internationella implementeringen av Zippers klientkonceptet, Fast track. Han jobbade både i Lund och London för att bygga upp det nya bolagets klienplattform. Mikael hade ansvar för arbetsuppgifter genom samtliga projektfaser. Exempelvis ansvarade han för design, pilot- och implementeringsfaserna, vilka inkluderade Active Directory och infrastruktur relaterade frågor. Eftersom Windows XP precis hade levererats på marknaden fick Mikael till stor del arbeta med att etablera kontakter med Microsoft i Sverige respektive internationellt för support. Projektet innebar många kontaktytor och resor, där Mikael bland annat tillbringade två veckor i London när Sony Ericsson skulle invigas. Genom hela projektet levererade Mikael resultat av hög kvalitet. Hans djupa engagemang samt kontinuerliga närvaro och tillgänglighet för övriga projektresurser var viktiga faktorer för att säkerställa projektets fortlevnad och slutresultat Ctrl.com Sverige AB Integrations- och utvecklingschef och endast ett fåtal personella resurser krävdes därmed i samband med dataflytten. En snäv tidsplan med välplanerade aktiviteter och ett starkt fokus på return on investment (ROI) möjliggjorde att projektet höll både tids- och kostnadsramar. Det hade tidigare aldrig gått att genomföra en standardisering på ett sådant smidigt sätt, eftersom den bakomliggande administrationsstrukturen var komplex. Mikael var placerad på HK för att säkerställa att ingenting gick fel under delprojektet NTV. Företaget erbjöd en plattform för e-handelslösning med standardiserade tjänster till kunder inom business to business. Mikael hade det tekniska ansvaret för plattformen respektive integration och Biztalk. Han ansvarade även för arkitekturen av de bakomliggande systemen. Mikael stöttade även personal inom pre-sale och arbetade även som Tekniskt kundansvarig/teknisk projektledare. Scandinavian IT Group (SAS) Systemspecialist Flybolaget har ett separat IT-bolag där Mikael har haft produktionsansvar för en grupp specialister i tre länder. Han hade det tekniska ansvaret för utrullningen av klient- och serversystem (Check in & Boarding System) i Sverige samt det övergripande supportansvaret i Skandinavien. Mikael var tekniskt ansvarig för, samt projektmedlem, i en grupp som selekterade, planerade och installerade ny antivirus mjukvara på alla SAS distribuerade system inom flygbolaget användare berördes och 400 LAN servers var involverade. Mikael ansvarade för den andra genenerationens standardklienter på SAS inom Sverige samt arbetade med tredje linjens support inom bolaget för Antivirus, Novell Netware, Windows OS/2 och NT Scandinavian IT Group (SAS) Kommunikationsspecialist Page 12 of 13

13 1998 I ansvaret som kommunikationsspecialist har Mikael arbetat med design, dokumentation, support och installation av nätverksprodukter - främst routers och switchar. Mikael har även haft delansvar för bolagets brandväggar inom Sverige Scandinavian IT Group (SAS) IT support Mikael blev ansvarig för att sätta upp en supportgrupp inom bolaget. Syftet var att bistå tekniker och att skapa ramverk för dokumentation och arbetsflöden inom IT-verksamheten. Scandinavian IT Group (SAS) IT tekniker Mikael arbetade med installationer, support, jour och service i rollen som IT-tekniker inom SAS ITbolag ICL Konsult Hos välkända IT-företaget ICL arbetade Mikael som konsult och utförde service ute på fältet hos bolagets kunder. I hans ansvar ingick även att arbeta som test och integrationstekniker där Mikael jobbade med installation och service på både hård och mjukvara. Page 13 of 13

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

ECM som skapar arbetsglädje

ECM som skapar arbetsglädje ECM som skapar arbetsglädje www.exformatics.se Exformatics ECM: samlar information hämtar information strukturerar information delar information arkiverar information Det är viktigt med en kort implementering

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Framtidens datacenter

Framtidens datacenter nr 1 2013 STORAGE. EMC och NetApp om nästa generations infrastruktur Sidan 8 och 14 Framtidens datacenter I källaren, molnet eller både och? Per Sedihn: Nytt datacenter ny roll för IT Sidan 7 Möt Mats

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst

Effektivare e-kommunikation. Förstudie PEPPOL. Effektivare e-kommunikation i byggsektorn. Rapport från BEAst Förstudie PEPPOL Effektivare e-kommunikation i byggsektorn Rapport från BEAst ett projekt finansierat av SBUF (nr 12767) Maj 2013 BEAst AB www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 Innehållsförteckning

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM

UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM UTVÄRDERING AV ATT ANVÄNDA ITIL SOM RAMVERK FÖR KOMMUNALA IT-LEVERANSER Kandidatuppsats vid institutionen för informatik, Lunds Universitet 15 högskolepoäng, SYSK02 Framlagd: maj 2013 Författare: Handledare:

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier?

Kan vi lära. av Upplands Väsby? Nummer 3. lyckas du nå ut i twitterfloden? så blir den nya e-legitimationen. kan ensamhet botas med sociala medier? KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2013 Nummer 2 så blir den nya e-legitimationen 2013 Nummer 3 kan ensamhet botas med sociala medier? Inför höstkonferensen:

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd

1 z. En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd 1 z En agil arbetsmetod för utveckling av ett leverantörsstöd An Agile method for development of a producer support system Albert Fors Arman Jakupovic EXAMENSARBETE 2014 Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

Våra kunder berättar

Våra kunder berättar Våra kunder berättar Implemas kunder består främst av medelstora svenska företag. Företagen verkar inom ett antal branscher med viss tyngdpunkt på tillverkning, livsmedel, läkemedel, handel och grossist.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015

Delårsrapport januari mars 23 april 2015. Årsstämma 24 april 2015. Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 F O R M P I P E Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 4 KALENDARIUM Delårsrapport januari mars 23 april 2015 Årsstämma 24 april 2015 Delårsrapport januari juni 18 augusti 2015 Delårsrapport januari september

Läs mer

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential Biotech Sweden nr 6, 2007. www.biotechscandinavia.com Nr 2 - Hösten 2009 Pris 29:- DIN GUIDE TILL EFFEKTIVARE VAL AV UTBILDNING Carina Eriksson, hr-chef på Microsoft: Låt individen realisera sin potential

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05

Datavetenskap. Therese Sundström. Utveckling av ett affärssystem med. Unified Process. Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Datavetenskap Therese Sundström Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Examensarbete, D-nivå 30 ECTS 2005:05 Utveckling av ett affärssystem med Unified Process Therese Sundström 2005 Therese

Läs mer