Kan olikheter vara berikande och stimulerande för relation och resultat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kan olikheter vara berikande och stimulerande för relation och resultat?"

Transkript

1 INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Arbetsplatskultur vilka värderingar sitter i väggarna Vi arbetar med att synliggöra normen för att visa på hur vi själva kan vara med och förändra för att nå en ökad mångfald på arbetsplatsen. Mångfaldsarbetet är inte bara ett mål utan en process. Att arbeta för att öka mångfalden i den egna organisationen handlar om en förändringsprocess både på organisations- och individnivå. Det handlar om att synliggöra och förändra interna maktstrukturer och system, men också om att syna sina egna attityder, normer och värderingar. Kan olikheter vara berikande och stimulerande för relation och resultat? Upptäck din arbetsplatskultur Att identifiera osynliga normer Att se normerna är nyckeln till en inkluderande arbetsplats Vilka värderingar sitter i väggarna? Vad betyder mångfald för dig? Kompetensförsörjning Innovation Nya kundgrupper/målgrupper Deltagarna får under seminariet/workshopen en ökad insikt om betydelsen av att arbeta för inkludering och mångfald samt kunskap om hur vi kan avläsa sociala koder och se strukturer som påverkar arbetsklimatet på olika sätt. Seminariet/workshopen varvas med illustrerande exempel, diskussioner, reflektioner och praktiska övningar och värderingsövningar. Övningar för att skapa insikt för ökad mångfald inom den egna organisationen/företaget. Vi arbetar med case rörande olika scenarier som berör arbetsplatskultur. Kan genomföras på halv- eller heldag. Mer tid ger djupare diskussioner och mer interaktivitet.

2 Kultur - religion och signaletik Seminariet ger nyttiga insikter för såväl arbetslivet som vardagen, samt en ökad förståelse för olika sätt att leva, tänka och tro. Seminariet skapar även tankar kring det vi ser eller det vi tror att vi ser. Eller ser vi helt enkelt det vi vill tro? Signaletik mat och kläder Vad syns utåt? Vad märks utåt? Vilka blir konsekvenserna? Vad är religion och vad är kultur? Vad är helt enkelt bara modernt Ett interaktivt seminarium där vi lyssnar, ser och känner samt blandar teori med praktik, reflektioner och värderingsövningar. Seminariet kan genomföras på allt från 2-3 timmar till en heldag. Mer tid ger fler övningar och djupare diskussioner upplägget beror även på gruppens storlek. Diskriminering agera, hantera och inkludera En workshop som handlar om diskrimineringslagen och vad den innebär samt hur vi kan agera mot diskriminering och för inkludering. Ett viktigt redskap för att säkerhetsställa att ingen diskrimineras är den diskrimineringslag som trädde i kraft 1 januari Den handlar om alla människors lika värde samt rätt att få vara sig själva. Vi går igenom: Vad betyder diskriminering? Vilka skyddas av lagen och inom vilka områden? Vem har skyldighet att vidta åtgärder om något händer? Faktiska diskrimingeringsfall En workshop där vi arbetar med frågor kring diskriminering, övergripande kring lagen och med olika fall där vi diskuterar och reflekterar kring verkliga fall. Vi arbetar även interaktivt med våra egna värderingar för att bättre kunna agera utan att diskriminera.

3 Romers situation på den svenska arbetsmarknaden och i samhället Föreläsningen tar sin grund i en utredning kring diskriminering av romer på den svenska arbetsmarknaden, historiska fakta samt olika projekt som arbetar med integration av romer i det svenska samhället. Kulturella åtskillnader Exkludering i olika arbetssituationer Hinder Diskriminering Inte samma möjligheter Integration i samhället En föreläsning på 1-2 timmar där vi mixar teori med diskussioner och reflektioner. Om utseendets betydelse för svenskheten när börjar man räknas som svensk? Vad krävs idag för att kunna kännas igen och accepteras som svensk? Idag har vi en etablerade uppdelningen av Sveriges befolkning i invandrare och svenskar. Två grupper i det svenska samhället hamnar ofta mittemellan denna uppdelning; adopterade och med föräldrar från båda uppdelningarna. Såväl adopterade som blandade har en eller två föräldrar som är infödda vita svenskar, samtidigt som de delar utseende med andra icke-vita invandrade svenskar och deras barn. Hur stor betydelse har utseendet och familjetillhörigheten för att man ska kunna inkluderas i svenskheten? Var går svenskhetens gränser i ett samtida och framtida Sverige? När börjar man räknas som svensk? Föreläsningen bygger på forskning inom migration och adoption med fokus på diskriminering och segregation. Föreläsningen på 1-2 timmar är en mix av teori, reflektion, diskussion och visuella bilder eller filmklipp.

4 Tänk om du måste fly till TadzMbeKistan en interaktiv föreställning om att byta land, språk och kultur Tänk om du tvingades fly eller valde att lämna Sverige och hamnade i ett land där de flesta har andra värderingar än du är van att möta och i frågor som du tycker är viktiga. Desssutom talar de ett språk som du måste behärska för att skapa dig ett drägligt liv. Vi börjar med att byta perspektiv och försöka sätta oss in i flyktingen/invandrarens situation genom en interaktiv föreställning som ger: Goda råd från en erfaren tadzmbekisk kurator till de svenska nytadzmbekerna. Den första lektionen i och på ett besvärligt främmande språk I denna mycket konsekvent genomförda föreställning tvingas vi se våra egna fördomar och få upp ögonen för vad det verkligen innebär att kanske med hemska upplevelser i bagaget - försöka bygga upp ett nytt liv i en ny miljö på ett främmande språk - allt medan minnena tränger sig på. På vilka områden skulle vi vara beredda att anpassa oss? Vilka krav skulle vi ställa på tadzmbekerna? Var skulle vi försöka hävda vår rätt ; mat, kläder, boende, förhållandet mellan man och kvinna, chefens och min roll på arbetet, sättet att bedriva affärer, barnuppfostran, respekt för äldre eller synen på funktionsnedsättningar? Hur fostras den unga generationen in i samhället? Skulle vi vara beredda att bryta mot lagen om den gick tvärt emot vår övertygelse på områden där vi inte är beredda att kompromissa? Att vända på perspektivet ökar medvetenheten om vad som är jobbigt och vad vi behöver arbeta med och tänka på för att utveckla en bra introduktion och skapa ett integrerat samhälle. En interaktiv föreställning om att byta land, språk och kultur. Föreläsaren ger många exempel som ger deltagarna fördjupad insikt och ökad medvetenhet. Det blir många aha-upplevelser och skratt garanteras men några fastnar nog i halsen. Föreställningen är både tänkvärd, lättsam och humoristisk. Det man lär sig med ett skratt är lättare att komma ihåg. Föreställningen passar i både små och stora sammanhang, kan genomföras på 3 timmar eller mer. OBS! Föreställningen kan även genomföras på engelska.

5 Minska kulturkrockar förstå och agera inom kulturen Varje kultur har sina egna egenheter som innebär olika kulturella utmaningar. Det handlar om att förstå och agera inom kulturen - helt enkelt att bli bättre på interkulturella relationer och undvika onödiga missförstånd och konflikter. Seminariet hjälper deltagarna att utveckla sin förmåga att hantera dessa situationer på ett positivt och konstruktiv sätt. Innehåll Definition på interkulturella relationer För att få en bättre förståelse av vad som händer i kulturkrockandet behöver vi definiera vad Interkulturell kommunikation är. Vad är subkulturer och hur påverkar det våra kulturkrockar? Ett land består oftast av något vi kallar för subkulturer, människor med en annan livsstil och ett annat kommunikationsmönster än samhället i övrigt - vilket kan leda till kulturkrockar. Influenser av kommunikation Kommunikationen mellan människor från olika kulturer kan variera beroende på: uppfattning, social organisation, verbala språket och icke-verbala processor. Skillnader i kultur kan orsaka svårigheter i kommunikationen. Även om inte alla svårigheter kan undvikas helt, finns möjliga lösningar. De största utmaningarna med kulturkrockar och hur vi hanterar dessa I kommunikationen mellan människor av samma kultur, tolkar/utgår såväl sändaren som mottagaren ifrån att kommunikationen bygger på liknande värderingar, övertygelser och förväntningar på beteende. Men, när mottagaren av meddelandet är en person från en annan kultur, använder mottagaren information från hans/hennes kultur för att tolka meddelandet. Det budskap som mottagaren tolkar kan vara mycket annorlunda från vad som avsetts. Konflikt hantering Hur löser vi de konflikter som uppstår? Vi arbetar med praktiska övningar i konflikthantering. Seminariet kan genomföras på 2-3timmar upp till en heldag. Seminariet är interaktivt med en blandning av teori och praktiska övningar för att ge ökad insikt, förståelse och lärande.

6 Multireligiös guidning En spännande guidning där vi blandar teori med religiösa föremål från de sex olika världsreligionerna; islam, buddhism, kristendom, sikhism, judendom och hinduism. Upplev såväl de vardagsnära sidorna som glimtar av det allra heligaste. Vilken innebörd har de olika religionerna? Vilka likheter finns inom de olika religionerna? Kan utökas med en fördjupning inom: Någon av de olika religionerna Mat, kläder, fester, högtider eller döden. En föreläsning som ökar förståelsen för olika sätt att leva, tänka och tro i dagens mångreligiösa Sverige. Ett sätt att mötas över religionsgränserna. En föreläsning som skapar en grund för att vara olika tillsammans, som ger nyttiga insikter för såväl arbetslivet som vardagen. En grundläggande guidning tar 2-3 timmar och kan utökas till att omfatta en heldag. Vi blandar teori med värderingsövningar, diskussioner och egen reflektion. En interaktiv guidning som ger möjlighet att lyssna, se, känna, gissa och eventuellt prova kläder från olika religioner. Diskriminering, värderingar och mänskliga rättigheter Att alla människor är lika mycket värda kan de flesta hålla med om - men hur många agerar därefter? Dina värderingar avgör hur du förhåller dig till och hur du behandlar andra människor. Genom normkritiska värderingsövningar får deltagarna reflektera över både sig själva och sina egna värderingar i förhållande till andra. Syftet är att deltagarna skall få en inblick i sina egna fördomar. Till värderingarna kopplar vi på mänskliga rättigheter med fokus på diskriminering och hur diskrimineringslagen ser ut i Sverige. Vilka värderingar har jag? Hur påverkar andras värderingar min situation? Inblick i mina egna fördomar Mina värderingar kopplat till mänskliga rättigheter med fokus på icke diskriminering Under seminariet på 2-3 timmar blandar vi praktiska övningar med teori, reflektioner över vår egen situation samt kopplar värderingar till mänskliga rättigheter. Tanken är att det ska bli en start för att motverka fördomar och diskriminering samt en fokusering på diskriminering utifrån de olika lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

7 Kommunikation över kultur- och religionsgränserna som kommer att handla om många goda möten Föreläsaren berättar med humor och värme om möten med olika människor från sina 20 år utomlands samt resor runt om i världen. Med nyfikenheten och sitt stora intresse för människor som drivkraft har hon försökt att förstå varför vi gör saker på så lika eller olika sätt i olika delar av världen. Ständigt ställt frågan varför och tålmodigt väntat på att få ett svar, svar som blivit en samling kulturkunskap. Det goda mötet Vad är drivkraften för det goda mötet? Vad är det som gör att det blir ett bra möte? Har det att göra med mig själv eller personen jag möter eller är det en kombination av båda? Varför gör vi på olika sätt men också på lika sätt i olika delar av världen Hur präglas vi av våra kulturmönster? Finns det några universella rätt eller fel eller är allting onormalt normalt? En härlig kombination av teori, kunskap och erfarenhet som verkligen fångar, inspirerar och får oss att se på oss själva med egna och andras ögon. Seminariet kan genomföras på 2-3 och upp till en heldag. Att vilja våga mötas över kulturgränserna interaktivt seminarium Jaget i gruppen bilden av den andre Kultur och roller kulturella roller Vad är det som gör att det blir ett bra möte? När känner jag mig provocerad och varför? Vad triggar igång mina fördomar? Har det att göra med mig själv/personen jag möter eller en kombination av båda? Varför gör vi på olika sätt men också på lika sätt i olika delar av världen Hur präglas vi av våra kulturmönster? Hur kan vi mötas i samförstånd och respekt? Ett interaktivt seminarium på 2-3 timmar där vi mixar teori, kunskap och erfarenhet som får oss att se på oss själva med egna och andras ögon. Mer tid ger fler övningar och mer interaktivitet.

8 Från vagt till vardag att arbeta rättighetsbaserat i praktiken Mänskliga rättigheter är både enkelt och svårt. Det bygger på en enkel princip alla människors lika värde. Men vad innebär detta i praktiken? Vad innebär det att arbeta rättighetsbaserat i en kommun, en organisation eller ett företag? Kan ett rättighetsperspektiv underlätta som kompass i våra beslutsprocesser? Under seminariet/utbildningsdagen får deltagarna sätta ord på vad man har för organisationsproblem i relation till de mänskliga rättigheterna samt låta deltagarna själva utforma lösningarna. Innehåll Inledande diskussion om vad de mänskliga rättigheterna är och innebär Värderingsövningar som klargör vilken roll de mänskliga rättigheterna har i just din organisation, både i ert interna och externa arbete Hur kan vi arbeta rättighetsbaserat? Verktygen som används - delaktighet, ansvarsutkrävande, transparens och ickediskriminering. Hur förhåller sig verksamheten till dessa verktyg? Rättighetsbaserad analys av den egna organisationens arbete Utarbeta en handlingsplan om hur organisationen kan stärka sin verksamhet genom att arbeta rättighetsbaserat Ett interaktivt seminarium/utbildning som blandar teori med reflektion, diskussion och övningar. Kan genomföras på halv- respektive heldag. Mer tid ger mer interaktivitet och diskussioner. Fonden för mänskliga rättigheter, med Sensus som huvudman, arbetar med utbildningar och uppdrag både i Sverige och internationellt. Seminarier/utbildningar kan både ha sin grund i generella grepp på de mänskliga rättigheterna och utifrån specifika rättighetsområden. Exempelvis med fokus på rätten till hälsa, religionsfrihet, de regionala människorättssystemen och hur vi kan arbeta rättighetsbaserat på olika arbetsplatser myndigheter och organisationer. Skräddarsys efter behov och önskemål.

9 Vem har makt över dagordningen? Maktstrukturer bestämmer vilken tillgång till makt människor har i olika situationer. Seminariet använder sig av ett intersektionalistiskt perspektiv, vilket är ett sätt att förstå och analysera maktstrukturer. Perspektivet gör det lättare att se och förstå hur maktstrukturer skapas och fungerar. De faktorer som spelar roll vad gäller hur vi blir bemötta och behandlas är faktorer som bland annat kön, etnisk bakgrund, ålder, trosuppfattning, sexuell läggning och socioekonomisk status. Det är inte en faktor som är avgörande för bemötandet från andra människor, utan alla dessa faktorer spelar roll. Alla faktorer måste därför tas i beaktande för att förstå den befintliga maktstrukturen. Reflektion över sina egna värderingar samt hur andra ser på en själv värderingsövningar. Mänskliga rättigheter och svensk diskrimineringslag värderingsövningar. Hur upptäcker samt bemöter vi olika härskartekniker? Den egna arbetsplatsen, delaktighet och makt. Vi granskar oss själva utifrån frågebatteri. Vem har makt över dagordningen Genom olika övningar får deltagarna reflektera över sina egna värderingar och över sig själva. Vi kopplar detta till mänskliga rättigheter allas lika värde samt den svenska diskrimineringslagen. Vi ser på hur vi kan synliggöra härskartekniker samt bemöta dem. Vi tittar på metoder för ökad delaktighet och inkludering på arbetsplatsen samt hur vi kan arbeta vidare. Ett seminarium på 2-3 timmar ger insikt - en heldagsutbildning går djupare i frågeställningarna. Hör upp! en kabaré för hörande Hör upp! är en kabaré sammansatt av en samling dråpliga, tråkiga, bisarra och roliga händelser, tagna från verkligheten om hur det är att leva med en hörselskada i Sverige idag. Genom olika vardagliga händelser får deltagarna en insikt om hur omvärlden bemöter denna osynliga funktionsnedsättning. Varning för skratt, eftertanke och många aha-upplevelser. Efter föreställningen tar gärna skådespelarna en diskussion om tillgänglighet i allmänhet och om hörselfrågor i synnerhet.en föreställning med teater Hipp-Happ tar ca minuter beroende på efterföljande diskussioner. Kan anpassas efter behov och önskemål.

10 Mångfald en arbetsmiljöfråga Både Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen tar upp arbetsgivarens ansvar för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö för alla och där man bland annat tar hänsyn till olikheter. Mångfaldsarbete och arbetsmiljöarbete behöver därför integreras och gå hand i hand. Vi är alla olika är detta ett problem? Organisationskultur och gruppkultur Inkluderande och tillåtande klimat Ledarskapets och medarbetarskapets betydelse Vilka värderingar, beteenden och arbetssätt har vi i vår organisation och i min arbetsgrupp? Hur kan var och en av oss bidra till en god arbetsmiljö ur ett mångfaldsperspektiv? Mångfald handlar inte bara om att öka mångfalden på arbetsplatsen, utan också om att utveckla en arbetsplatskultur där olikheter ses som något positivt. I detta utvecklingsarbete blir ledarskapet, medarbetarskapet och organisationskulturen mycket viktiga delar. Vi vet också att samma delar är viktiga påverkansfaktorer i skapandet av en god arbetsmiljö. En heldagsutbildning där vi arbetar med reflektioner, diskussioner och övningar - varvat med teori. Kan även genomföras som ett seminarium på 3 timmar. Hur olika får vi vara? en roande och oroande föreläsning om jämställdhet och mångfald Diskriminering lagstiftning Attityder och värderingar Fördomar medvetna och omedvetna Onaturligt och onormalt eller bara ovanligt och ovant Funktionshindrad eller bara närsynt Jämställda eller jämt ställda Ska vi behandla alla lika Inre och yttre mångfald En föreläsning som genomförs med en varm och lättsam humor där deltagarna känner igen sig. Vi mixar teori med nya tankeställningar och reflektion samt interaktiva övningar. Seminariet tar 2-3 timmar och upp till en heldag, mer tid ger fler övningar och egna upptäckter.

11 Att ha MOD för Mångfald och Dialog. interaktiv föreläsning MOD står för Mångfald och Dialog och är ett koncept som hjälper dig att bemöta och bearbeta egna och andras fördomar. Den syftar till att medvetandegöra tankemönster, maktstrukturer och attityder som formar vårt handlande och till att ge dig lust och verktyg att arbeta för mångfald - mot enfald och diskriminering, i dig själv och med andra. Mångfald Fördomar Diskriminering Kulturkrockar Bemötande En 2-3 timmars föreläsning där vi varvar teori med praktiska värderingsövningar, gruppuppgifter och samtal allt för att pröva och medvetandegöra deltagarnas egna värderingar. Räkna med många aha-upplevelser kring mångfald, fördomar och diskriminering. Kan även genomföras som en ren workshop, med hög interaktivitet, övningar och idéstormar. Eller som en 2-dagars MOD-utbildning där vi arbetar med alla diskrimineringsgrunder eller fokuserar på en eller två grunder beroende på syftet och målet för utbildningen. Maximalt 20 deltagare för både workshop och utbildning. Mångfald utvecklar människor människor utvecklar företag Att ta tillvara människors olika bakgrund och potential ger förutsättning för utveckling, bättre arbetsmiljö och ökad lönsamhet. Det handlar om att vi ser alla människors olikheter som en resurs, vare sig det handlar om personlighet, ålder, kön, kulturell bakgrund eller andra erfarenheter. Vad är mångfald? Mångfaldens möjligheter Attityder och värderingar Hur kan vi arbeta med mångfald i den egna organisationen? Ett interaktivt seminarium där vi blandar teori med praktiska värderingsövningar, samtal och gruppuppgifter allt för att pröva och medvetandegöra deltagarnas egna värderingar. Räkna med många aha-upplevelser kring mångfald, fördomar och diskriminering.

12 Härskartekniker och främjartekniker inspiration till likabehandling Har du känt dig förminskad och/eller kränkt men utan att förstå varför? Har du undrat över vilka mekanismer som ligger bakom andras nedlåtande beteende och hur du skall hantera detta? Härskartekniker och främjartekniker Hur många känner du till hur många använder du själv mer eller mindre medvetet? Hur ska vi förhålla oss till och bemöta olika härskartekniker på ett för oss främjande sätt? En interaktiv utbildning där vi lär oss känna igen sju eller ännu fler härskartekniker samt att använda oss av främjartekniker för att istället skapa tillit, självkänsla, livsglädje och kreativitet. Alla människor vill känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta. Alla människor vill använda hela sin potential. Alla människor vill göra sitt bästa. Främjartekniker ger ett bra mötesklimat, ökar samarbetet, effektiviteten och trivseln. Lär dig att använda dig av detta verktyg skapa positivitet som ger positiva resultat. Seminariet är mycket interaktivt och det är en fördel med mindre grupper och 3 timmar. Min ena mamma hette Ruth. En personlig berättelse om familjehemligheter, förluster samt goda och laddade möten. En berättelse med nedslag vid olika tidpunkter i föreläsarens liv bland annat i sena tonåren, då hon av en händelse fick veta att de föräldrar hon vuxit upp hos inte var hennes biologiska. Det är också en berättelse om hur hon många år senare möter sin mor, vilka känslor det föder och vilka konsekvenser det får för hennes fortsatta liv. Som en röd tråd genom föredraget löper också hennes erfarenheter av den kristna tron, från uppväxtens ibland ganska stränga gudsbild fram till ett varmt gudsmöte i vuxen ålder. Föreläsningen på 2 timmar utgår från boken; Min ena mamma hette Ruth och möjlighet finns att signerade böcker ingår i föreläsningen. Föreläsaren är även konstnär och hennes bilder finns med som ett naturligt inslag i slutet av föreläsningen.

13 Livet rullar vidare många tror att han har ett handikapp trots att han inte spelar golf En humoristisk föreställning med en stor skopa provokation, i gränslandet till att vara teater. Föreläsaren berättar om sitt liv och om hur han ser på omvärlden ur sin rullstols perspektiv. På ett annorlunda och ofta humoristiskt sätt vänder han ut och in på olika begrepp. En föreställning som överraskar, väcker frågor och ger åhörarna en rejäl tankeställare. Provocerar, inbjuder till diskussioner och skruvar på verkligheten minst ett halvt varv. Vad är god respektive bristande tillgänglighet? Vad innebär ett gott eller bristande bemötande? Kan allt vara tillgängligt för alla? Är tillgänglighet en investering för framtiden? Kan vi tjäna pengar på tillgänglighet? Enligt lag skall alla enkelt avhjälpta hinder vara borta till utgången av vad är ett enkelt avhjälp hinder egentligen? Går det att göra allt tillgängligt för alla när en synskadad med en ledarhund inte kan vara i samma rum som en pälsallergiker? Vad innebär Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken ? Föreställningen tar 2 timmar, kan utökas med någon form av workshop. För mer information kontakta Eva Rundlöf eller

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Kultur - religion och signaletik Seminariet ger nyttiga insikter för såväl arbetslivet som vardagen, samt en ökad förståelse för olika sätt att leva,

Läs mer

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION MÅNGFALD FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Arbetsplatskultur vilka värderingar sitter i väggarna Vi arbetar med att synliggöra normen för att visa på hur vi själva kan vara med och förändra

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat

Ledarskap för mångfald och ett. Ett inkluderande arbetsklimat Ledarskap för mångfald och ett inkluderande arbetsklimat KompoBib2020 Eva Löfgren Diversity AB eva.lofgren@diversity.se 070 211 98 68 Dagens program 8.30 12.00 Våra referensramar/ glasögon g och hur de

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor

Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande. Landstingets ledningskontor Hos oss är alla självklart välkomna, bara de inte är... - en interaktiv föreläsning om normer, arbetsmiljö och bemötande Deltagarmål Ha kännedom om hur normer påverkar vår arbetsmiljö och vårt bemötande

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010. Dnr KS 2010:231 MÅNGFALDSPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen den 19 april 2010 Dnr KS 2010:231 Fotografier på framsidan Kompisar: Foto Shayfoto Kille pluggar: Foto Anna Wahlström Fotbollsmatch: Foto

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLURET

Likabehandlingsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLURET Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLURET Inledning Den 1 jan 2009 kom en ny lag som säger att förskolan skall upprätta en likabehandlingsplan som skall

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Världen och du hållbar utveckling som utmaning Världen är stor och komplex, det kan kännas omöjligt att göra något åt de kriser

Läs mer

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal.

Se bilaga Upplägg för dagen Värdegrund och arbetsplatskultur Uppdraget genomförs på plats i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. KRAVSPECIFIKATION Uppdrag och syfte: Anbudet gäller det tredje utbildningstillfället i KOMPETENSNAVET utvecklingsprogram. Syftet med föreläsningen är att deltagarna ska få kunskap om kopplingen mellan

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Religionskunskap. Kurskod: GRNREL2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Religionskunskap Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Människor har i alla tider och alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sammanhang de lever i. Religioner och

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A

Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Pedagogisk planering Världsreligionerna 9A Syfte I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper och analysen om religioner och andra livsåskådningar, i det egna samhället och på andra håll

Läs mer

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP

INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP INSPIRATION EGEN- & GRUPPUTVECKLING FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER WORKSHOP Längtan och möjligheter självkänsla, självtillit och självförtroende I strävan mot det jag vill, mot nya mål, kan ibland tron på mig

Läs mer

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald

Biblioteken på Gotland. Handlingsplan för mångfald Biblioteken på Gotland Handlingsplan för mångfald 2016-02-05 1 Visionsmål, bibliotekslagen och Region Gotlands likabehandlingspolicy Biblioteken på Gotland är angelägna och tillgängliga för alla. De bidrar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort

Feminism. Vad är vad? - Diskriminering. Grundkort Vad är vad? - Diskriminering Syftet med denna övning är att på ett taktilt sett ge deltagarna insikt om de olika diskrimineringsgrunderna, samt Handels definitioner av centrala begrepp för att bekämpa

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Klippan Utdrag ur Lpfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Musik Förskolan Fridhemsgatan 11. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Musik Förskolan Fridhemsgatan 11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Vår vision: Vår målsättning är att med barnen i fokus erbjuda en trygg, lustfylld och lärorik verksamhet. För

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Stegen och Förskolan Spårets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbackens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbackens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollbackens förskola 2016-03-04 Jeanette Libera och Erica Rafstedt Innehållsförteckning Grunduppgifter...3 Definiering av olika begrepp...3 Aktuell kartläggning...3-5

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven

Religionskunskap. Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven Religionskunskap Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Sensus inkluderingspolicy

Sensus inkluderingspolicy Sensus inkluderingspolicy inklusive handlingsplan och begreppsguide fastställd av sensus förbundsstyrelse 2009-05-27 reviderad 2011-12-14/15 sensus inkluderingspolicy 1 Sensus inkluderingspolicy Sensus

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling.

Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Mellangårdens förskolas plan för likabehandling, diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Ansvariga för planen: Förskolechefen. Vår vision:

Läs mer

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rånäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem!

INLEDNING. Hej! Vill du använda bilder från föreställningen finns högupplösta bilder att ladda ner på vår hemsida. Klicka på press så hittar du dem! LÄRARHANDLEDNING INLEDNING Hej! Vi på Fria Teatern är mycket glada att över att vi får spela Svårast är det med dom värdelösa för dig och din elevgrupp. Föreställningen är ca timme lång med ett kort uppföljande

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik

Världsreligionerna och andra livsåskådningar Religion och samhälle Identitet och livsfrågor Etik prövning religionskunskap grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Religionskunskap, grundläggande Kurskod: GRNREL2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västerlanda förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Arbetslagen på. Förskolechef. Vår vision På vår förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Villekulla förskola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Villekulla förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Villekulla förskola 2016-2017 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision.3 3. Syfte 3 4. Lagar och styrdokument.3 5. De sju diskrimineringsgrunderna 4 6.

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan

Jämställdhets och mångfaldsplan Jämställdhets och mångfaldsplan 2015-2017 Mariestad Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-03-30 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringslagen... 4 Definitioner... 4 Jämställdhet... 4 Mångfald...

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranmurs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen

Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Öppen på jobbet? Checklistor för HBTQ-frågor på arbetsplatsen Visions ståndpunkter om HBTQ Vision är en Fair Union. Vi jobbar för ett schyst arbetsliv i hela världen, med internationellt fackligt samarbete,

Läs mer

Projektträdet. En effektiv processutbildning om mångfald och diskriminering

Projektträdet. En effektiv processutbildning om mångfald och diskriminering Projektträdet En effektiv processutbildning om mångfald och diskriminering Projektträdet genomförs under en hel dag, som en utbildning och workshop för att upptäcka, diskutera och förebygga diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår förskola ska alla trivas, vara trygga och känna lust att lära och rätt att lyckas. Almviks förskola 2015-2016 Inledning Almviks förskolas plan mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013. Gäller under tiden Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling på Skälbyskolans förskola Lå 2012/2013 Gäller under tiden 2012-08-30 2013-08-30 Inledning Handlingsplanens främsta syfte är att främja barns och

Läs mer

Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden

Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden Likabehandlingsplan för Förskolan Framtiden 2011-2012 Inledning Planen ska främja barns och vuxnas lika rättigheter och motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan

Läs mer

Oppeby, Harg, Råby förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Oppeby, Harg, Råby förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling. 2014-10-16 Oppeby, Harg, Råby förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ansvariga för planen: Eva Öijer, förskolechef, Carolina Ahlin, förskolechef Planen gäller från: 2014-09-01 Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Likabehandlingsplan Slättens förskola

Likabehandlingsplan Slättens förskola Likabehandlingsplan Slättens förskola Främjande arbete på Slättens förskola Främjandearbetet utgår från förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer