Ekonomi i gungning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomi i gungning 2014-03-26"

Transkript

1 Ekonomi i gungning en undersökning om hur svårigheter med ekonomin hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar leder till stress och oro samt behovet av stöd Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Fokus ligger på hur våra medlemmar uppfattar sin privatekonomi och vilket stöd de efterfrågar när det gäller att hantera den. Rapporten redogör för en enkätundersökning genomförd januari och februari 2014.

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 RESULTAT AV ENKÄTEN... 4 Privatekonomiska utmaningar... 4 Figur 1: Anser du att du har en god ekonomi?... 5 Figur 2: Vad skapar de största svårigheterna för dig?... 5 Figur 3: Har du skulder?... 6 Behov av stöd och hjälp med ekonomin... 6 Figur 4: Har du sökt och fått JA till någon eller några av följande insatser?... 7 Figur 5: Har du sökt och fått NEJ på någon/några av följande insatser?... 7 Figur 6: Kan de som hjälper dig tillräckligt om din funktionsnedsättning?... 8 Figur 7: Är insatserna till hjälp för dig?... 8 Frågor om God man och förvaltare... 8 Figur 8: Fick du bra information om vad ett godmanskap innebar innan du fick God man? 9 Figur 9: Hur nöjd är du med den hjälp du får av din Gode man?... 9 Figur 10: Är det tydligt vad din gode man/förvaltare ska göra och vad andra ska göra?... 9 Figur 11 Mellan vilka aktörer är rollfördelning mest otydlig? ATTENTIONS FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR... 12

3 3 RESULTATET I KORTHET Riksförbundet Attention genomförde i januari och februari 2014 en enkätundersökning om behovet av stöd i privatekonomiska frågor. Enkäten vände sig till de av våra medlemmar som tycker att det är svårt att hantera sin privatekonomi (betala räkningar, planera så att pengarna räcker, motstå impulsköp, ansöka om stöd, etc.). Syftet med enkäten var att ge Attention kunskap om vilka krav vi ska ställa på samhällets stöd. Enkäten besvarades av personer. Det måste ses som ett bra gensvar i en känslig fråga. 81 % av de svarande var mellan 30 och 59 år. 16 % var mellan 18 och 29 år. Endast 3 % var över 60 år. 24 % av de som svarade bodde i ensamhushåll. 20 % bodde själva med ett eller flera barn. 46 % var sambo med ett eller flera barn. 42 % av de svarande saknar regelbundet sparande. 40 % uppger att det är svårt att få pengarna att räcka till och 16 % anser att deras pengar inte räcker till de nödvändiga utgifterna. Orsaken till svårigheterna rankar man enligt följande (flera svarsalternativ var möjliga): För låg inkomst (53 %) Svårigheter att se helheten (35 %) För höga utgifter (34 %) Impulsköp (30 %) Glömmer betala räkningar (20 %) SMS-lån (1 %) På frågan om man får hjälp av någon att betala räkningar och skriva ansökningar m.m. svarar 47 % att man inte behöver sådan hjälp. 22 % säger att de inte får någon hjälp, men skulle behöva det. De som får hjälp får det av: Partner (16 %) Släkting (13 %) Boendestödjare (5 %) Annan (3 %) Vän (2 %) God man (2 %) Personligt ombud (2 %) Förvaltare (0,5 %) Undersökningen visar att många av våra medlemmar lever i en utsatt situation, där man hela tiden oroar sig för sin ekonomi, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. Tyvärr förefaller inte den hjälp som finns fungera optimalt. Många är beroende av sina anhöriga, vilket riskerar att skapa spänningar inom familjen och minskar möjligheterna till självständighet. Undersökningen finns att ladda ner på Publicera gärna rapporten, men kom ihåg att uppge källan.

4 4 BAKGRUND Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egen diagnos, deras anhöriga och personal som möter våra grupper inom exempelvis skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och andra instanser. Attention har medlemmar i 58 lokala föreningar. Bland våra medlemmar finns personer med adhd, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och tvångssyndrom (OCD), språkstörning samt personer med nedsatt förmåga att läsa, skriva och räkna. NPF innebär svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken är biologisk och har ingenting med uppfostran eller intelligens att göra. Funktionsnedsättningen syns inte utanpå, men påverkar personens beteende. Det är vanligt att personer med NPF har svårt med reglering av uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor samt inlärning och minne. Arten och graden av svårigheter varierar. När de blir så stora att de väsentligt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället uppnår man gränser för en diagnos De svårigheter vi beskriver påverkar individen och dennes familj på ett genomgripande sätt. Många har svårt att nå målen i skolan, vilket i sin tur påverkar möjligheten att få ett bra jobb och en stabil ekonomi. Anhöriga lever ofta under stor press och samhällets stöd till våra grupper släpar efter. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär ofta svårigheter med minne, automatisering, att skapa rutiner och organisera samt att få överblick och påbörja respektive avsluta uppgifter och projekt. Det kan få stora negativa effekter på möjligheten att sköta sin privatekonomi vilket är anledning till att Attention under flera år med stöd av Konsumentverket uppmärksammat frågan om privatekonomi. RESULTAT AV ENKÄTEN För att se hur våra medlemmar upplever sin privatekonomi, och vilket stöd de behöver för att hantera den, genomförde Attention i januari och februari 2014 en webbenkät. Enkäten besvarades av 1240 personer. Det är ett bra gensvar i en känslig fråga. 81 % av de svarande var mellan 30 och 59 år. 16 % var mellan 18 och 29 år. Endast 3 % var över 60 år. 24 % av de som svarade bodde i ensamhushåll. 20 % bodde själva med ett eller flera barn. 46 % var sambo med ett eller flera barn. 42 % saknar regelbundet sparande. 33 % spar lite grand och 25 % saknar helt sparande. Nedan följer en redovisning av resultatet. Längst bak finns Attentions kommentar och krav på förbättringar. Privatekonomiska utmaningar Privatekonomi innebär en stor utmaning för många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket bekräftas av enkätsvaren. Frisvaren visar på en stor spännvidd. Allt ifrån att man anser att ekonomin är god, ibland på grund av att man har en välbetald partner, till att man upplever en ekonomisk osäkerhet. Mer än hälften anser att det är svårt att få pengarna att räcka till.

5 5 Figur 1: Anser du att du har en god ekonomi? Ja 14,6% Ja, ganska bra 31,8% Nej, det är svårt att få pengarna att räcka till 37,9% Nej, mina pengar räcker inte alls 15,7% Många befinner sig i en väldigt utsatt situation vilket kan exemplifieras av följande svar: Hemlös och utförsäkrad. Väntar på svar, om jag får tillbaka sjukpenning. Jagad av kronofogden sedan 24 år. Jag är evighetsgäldenär som en direkt konsekvens till mitt funktionshinder (Asperger) när jag inte förstod bättre så mitt liv är slut. Massor av saker som går sönder p.g.a. av sonens utbrott. Kan bli sämre. Svårt med att söka bidrag/ hitta all information, förstå hur man läser information och hur fylla i blanketter. Etta med el ca 4000kr o aktivitetsstöd kr/ mån + allt = tufft! Figur 2: Vad skapar de största svårigheterna för dig? 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% För låg inkomst För höga utgifter Impulsköp SMS-lån Svårigheter att se helheten Glömmer betala räkningar De största svårigheterna som enkäten visat är att deltagarna har för höga utgifter, för låg inkomst och svårigheter att se helheten av sin ekonomi. Men en rad andra faktorer och svårigheter har också förts fram av de som svarat. Bl.a. att man har tidigare skulder som man försöker att betala av samtidigt som det finns en oro om man får tillräckligt med lön eller bidrag nästkommande månader. Många har även framfört att de har svårigheter i att tackla oförutsedda utgifter till följd av dessa faktorer. Tappar bort räkningar, slösar på dyr mat för jag inte orkar laga mat. Flera kreditköpskostnader sedan tidigare låg inkomst.

6 6 Figur 3: Har du skulder? För mycket problem för att få grepp om det hela. Ilande känsla att jag glömt någon räkning som ska betalas, känsla att vara jagad ekonomiskt. Svårighet att lägga upp vardagen så att inköp kan göras till lägsta pris, exempelvis hitta begagnade kläder till barnen istället för att i panik köpa allas vinterkläder till fullt pris. Min sambo med diagnos ADHD står för impulsinköpen och glömmer betala sina egna räkningar. Svårt att få en rutin och helhet när man måste ansöka pengar från flera håll varje månad. Ja, många som är belastande 18,2% Ja, några få 16,6% Ja, men sådana jag har kontroll på 43,5% Nej, tidigare, men inte nu 9,3% Har aldrig haft skulder 12,4% Riksförbundet Attentions undersökning bekräftar att det kan vara dyrt att ha en utsatt ekonomisk situation. Bland svaren finns exempel på hur en tidigare låg inkomst lett till lån och skulder som belastar personens ekonomiska situation också långt senare. Även att vara beroende av olika former av ekonomiska bidrag från flera håll försvårar individens möjlighet att få en helhetsbild, få till rutiner och göra en långsiktig ekonomisk planering. Det riskerar att bidra till inlåsningseffekter., t.ex. genom att varje form av eget arbete omedelbart leder till minskade bidrag. Också själva funktionsnedsättningen kan påverka den ekonomiska situationen på olika sätt. Saker tappas bort, räkningar försvinner eller betalas för sent vilket kan leda till ökade utgifter. En vanlig svårighet för Attentions målgrupper är förmågan att planera. I en privatekonomisk situation kan det leda till att det är svårt att storhandla rationellt, köpa till extrapris eller att köpa vinterkläder på rean inför nästa säsong. Istället hamnar man i kostsamma sista minutenlösningar. Behov av stöd och hjälp med ekonomin Svaren visar att många av de svarande skulle vara behjälpta av stöd av olika slag för att få ordning på sin ekonomi. En del efterfrågar hjälp med att få överblick över exempelvis en skuld, andra mer kontinuerligt stöd med att betala räkningar och ansöka om olika former av bidrag. På en fråga om man får hjälp så svarar nästan hälften (47 %) att de inte behöver hjälp. 22% svarar att de inte får någon hjälp men skulle behöva det. Av dem som får hjälp är det främst en partner eller släktingar som ger stöd. En del har även stöd från god man, boendestödjare eller personligt ombud. Svaren synliggör också att tillgången till stöd kan behöva utvecklas. Många vet inte om vilka stödinsatser som finns eller hur man ansöker om dem. Har haft god man men tvingats avsluta eftersom överförmynderiet nu kräver att jag ska betala insatsen själv. Det har jag inte råd med.

7 7 Har haft vårdbidrag, som drogs in p.g.a. "omständigheter", har överklagat o väntar på omprövning. Är egen företagare med anställda. Höll på att gå i konkurs i början men med hjälp av ordningsam hustru och bokhållare går det äntligen bra nu när jag snart är inne på mitt åttonde år. Figur 4: Har du sökt och fått JA till någon eller några av följande insatser? Nej, jag har inte sökt 33,6% Bostadsbidrag 20,6% Aktivitetsersättning 14,4% Handikappersättning 2,6% Sjukersättning 17,7% Vårdbidrag 27,4% Assistans 1,0% Boendestöd 12,9% Personligt ombud 3,7% Budget- och skuldrådgivare 3,5% God man 3,1% Förvaltare 0,5% Annan insats 4,7% Det finns en rad olika stödinsatser för privatekonomi som personer med funktionsnedsättning. Både olika former av bidrag och stöd i form av en person som stödjer praktiskt med ekonomiska frågor. Den vanligast sökta insatsen är vårdbidrag, bostadsbidrag, sjukersättning, aktivitetsersättning och boendestöd. Betydligt färre har sökt budget- och skuldrådgivare, personligt ombud, god man och handikappersättning, se ovan. Figur 5: Har du sökt och fått NEJ på någon/några av följande insatser? Har ej sökt 74,7% Bostadsbidrag 9,2% Aktivitetsersättning 3,0% Handikappersättning 2,6% Sjukersättning 6,5% Vårdbidrag 4,1% Assistans 2,4% Boendestöd 2,3% Personligt ombud 1,6% Budget- och skuldrådgivare 2,0% God man 1,4% Förvaltare 0,4% I tabellen ovan redovisas vilka som sökt och fått nej till insatser. De fria svaren förtydligar siffrorna ovan och synliggör att det kan vara svårt att hitta rätt form av stöd: Har försökt kontakta personligt ombud utan resultat men det har runnit ut i sanden.

8 8 Många ansökningar är nej från början, med överklagan och ändrat beslut som följd. Behöver stöd men är på fel ort!!!! Sökte boendestöd för att få hjälp med städning då mitt barn är väldigt intensivt och jag inte hinner med allt med endast två händer. Fick avslag för jag har för stora förmågor. Nu har det löst sig bra då min sambo flyttat in. Figur 6: Kan de som hjälper dig tillräckligt om din funktionsnedsättning? Jag får ingen hjälp 50,3% Ja, mycket 9,4% Ja, en del 24,3% Nej, inte alls 16,0% Kunskap om funktionsnedsättningarna är ofta en stor hjälp för att hantera ekonomin, och en av frågorna rörde huruvida de som hjälper en kan tillräckligt mycket om funktionsnedsättningarna. Mer än hälften uppger att de inte får någon hjälp, men bland dessa återfinns även personer som uppger att de inte behöver någon hjälp (se ovan). Drygt 40 % anser att de som hjälper inte kan tillräckligt mycket om funktionsnedsättningen, se ovan. Tycker oftast att t.ex. arbetsterapeut, och "medicin-sköterskan" inte kan hjälpa mig särskilt mycket, så jag har slutat att söka hjälp. Mitt boendestöd är totalt värdelös. Hon fattar inte alls hur tufft det är att ha ADHD. På arbetsförmedlingen fattar de ingenting. De borde utbilda några stycken om funktionsnedsättning och endast använda sig av de personerna till oss med funktionsnedsättning. De kastar runt en bland massa olika personal och alla är lika "korkade", men när själv bad att få byta kontaktperson där för att hon jag hade var så hemskt otrevlig och elak så fick jag inte. När jag hade hjälp ansåg jag ej att de hade nog kunskap om mej. Tidigare kontakter med arbetsförmedlare som saknat kunskaper. Min partner vet å hjälper till massor. Får hjälp av min mamma. Hon förstår... Figur 7: Är insatserna till hjälp för dig? Jag får ingen hjälp 52,8% Ja, mycket 12,8% Ja, en del 27,8% Nej, inte alls 6,6% Frågor om God man och förvaltare För den som själv är förhindrad att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom kan en god man vara en bra insats. Godmanskap innebär att den gode mannen utför uppgifter för någons

9 9 räkning, exempelvis att betala räkningar, ta hand om egendomar och ha kontakt med sociala myndigheter. Det är en frivillig insats som individen själv ansöker om. Som med alla andra insatser menar Riksförbundet Attention att kunskap är en nyckelfråga. Den som beviljas en insats behöver ha kunskap om vad den innebär och personer som ska stödja personer med funktionsnedsättning i vardagen behöver ha kunskap om funktionsnedsättningen och individens behov för att insatsen ska kunna ge önskat resultat. Därför är det anmärkningsvärt att så många som 35 % svarade att de inte fick bra information om vad ett godmanskap innebar innan de fick god man. 25 % svarade att de delvis fick bra information. Bara 9 % svarade att informationen var väldigt tydlig. Frågan hänger delvis ihop med den följande frågan som handlar om hur nöjd man är med den hjälp man får av sin gode man. En majoritet är väldigt nöjda (41,5 %) eller ganska nöjda (19 %) med den hjälp de får av sin gode man, men så många som nästan 40 % är inte nöjda med hjälpen. Figur 8: Fick du bra information om vad ett godmanskap innebar innan du fick God man? Ja, väldigt tydlig 8,7% Ja, delvis 24,6% Nej 34,8% Om JA, vem gav dig informationen? 31,9% Min mamma är min förvaltare, vi har bestämt det själva och jag har gett henne fullmakt. Vi pratar hela tiden om vad det innebär. Hon vill att jag ska veta hur min ekonomi ser ut. Mina föräldrar ordnade god man, aktivitetsersättning, insats om råd och stöd för vuxna. Jag fixar själv inte det. Figur 9: Hur nöjd är du med den hjälp du får av din Gode man? Väldigt nöjd 41,5% Ganska nöjd 18,9% Inte nöjd 39,6% Figur 10: Är det tydligt vad din gode man/förvaltare ska göra och vad andra ska göra? Ja, väldigt tydligt 27,8% Ja, delvis 37,0% Nej 35,2% För många inblandade personer. Förvaltare har gett fullmakt åt en samordnare på öppenvården men det är oftast inte han som samordnar. Det är rörigt.

10 10 Många vet inte skillnaden mellan god man resp., förvaltare. Blir så trött på att de båda insatserna sammanblandas och att det hela tiden är frågan om ekonomi, d.v.s. detta med huvudregeln.. Anser att vid "bevaka rätt" så skall inte j huvudman betala arvode oavsett hur stora tillgångar eller inkomster en resp. huvudman har. Figur 11 Mellan vilka aktörer är rollfördelning mest otydlig? God man/förvaltare och personliga assistenter 4,3% God man/ förvaltare och personliga ombud 10,9% God man/förvaltare och boendepersonal på stödboende 4,3% God man/förvaltare och boendepersonal på särskilt boende 4,3% God man/förvaltare och socialtjänst 13,0% God man/förvaltare och överförmyndare 4,3% God man/förvaltare och sjukhuspersonal/vårdpersonal 6,5% God man/förvaltare och dig 28,3% God man/förvaltare och anhöriga till dig 23,9% En viktig aspekt gäller tydligheten i uppdraget. Enkätsvaren visar att otydligheten mellan olika aktörer och dess respektive rollfördelning och gränsdragningar gäller framför allt mellan den gode mannen och individen själv (28 % har svarat det), mellan god man och ens anhöriga (24 %). Därefter följer otydlighet mellan den gode mannen och socialtjänsten (13 %) respektive personligt ombud (11 %). Vi frågade slutligen vad otydligheten får för konsekvenser. Frågan besvarades av 29 personer. De flesta tar upp att det man känner sig förvirrad och osäker på vilken hjälp man faktiskt kan få. Exempel på svar: Konflikter i familjen. Jag får portionerat ut pengar varje vecka. De tar ändå slut för fort för mig. Jag har inte fått min post i tid av min gode man. Räkningar har inte blivit betalda i tid. Ökad stress istället för minskad. Jag visste inte om personligt ombud. Blåst på min grupplivförsäkring. Det hade varit en fråga för dem. Innan jag fick diagnosen betalade jag två försäkringar, trodde det var samma. Sen hade jag "valt" att sluta betala den rätta. den andra hade jag redan i anställningen (statlig) så där blev det dubbelfel. förlorade typ kr "Man blir inte rik med ADD, men man har inte tråkigt". Samordningen fungerar inte. Min mamma har anmält en kommun och landstinget för bristande samordning och fått rätt men det hjälper inte i alla fall. Det fungerar inte mellan flera aktörer ovan. Genom att gode mannen dels har upplevts som partisk o inte arbetat å huvudmannens vägnar utan vad som är bäst för myndigheten. Därmed även att gode mannen hade gjort upp med Fk om att jag ej skulle få fortsatt Aktivitetsersättning utan få Aktivitetsstöd o bli placerad hos Af. Detta trots att Af redan har sagt ifrån att de inte kan hjälpa mig så mycket mer. Samt även att denna partiskhet kunde ha slutat i att jag blev av med både ekonomi(försörjning)men även bostad(vräkning).

11 11 Förirring ilska pga. att jag inte fattar/orkar fatta vad som gäller. Jag blir förvirrad och orolig och det är jobbigt att fråga om hjälp eftersom jag är allmänt rädd att be om hjälp och rädd att då be fel person om hjälp. Det kan då bli så att vissa saker jag behöver få hjälp med att de blir gjorda inte alls blir gjorda eller att det blir gjort i stress i sista stund. Jag har mycket svårt att hantera stress dessutom. Hur ska man kunna veta vad som är vad om ingen upplyser en! Konsekvensen blir utbrändhet eller andra hälsoproblem för man inte orkar tillslut. Jag vet inte vem som bestämmer fast alla säger det är jag. Boendestödet blandar sig i ekonomin som God mannen sköter alldeles utmärkt. Jag hade kunnat bli skyldig att betala för jobb som ej blivit utfört enligt mina önskemål pga. att ÖFM hade missat hur mycket jag hade i inkomst utan tagit för givet att jag enbart hade FK, trots att jag hade kollat upp med dem om jag skulle bli tvungen att betala något. Det hade också blivit problem med skuldsaneringsrutinerna för mig, vilket de inte tycktes förstå. Hade jag själv inte börjat rota i problemen kring en God Man hade det kunnat sluta illa för mig. Att mina föräldrar får göra saker som min Gode man skulle ha gjort, vilket i praktiken gör mina föräldrar till Goda Män. Hade kanske varit enklast att ha det så också, att mina föräldrar var det, om det hade varit möjligt i lagens mening. God man gäller för min dotter. Jag trodde han skulle hjälpa till med att skaffa den hjälp hon behövde. Men hon kan ju inte åka tåg, buss, knappt heller gå utanför dörren. Vilket betyder att sjukhusbesök är bara att lägga ner. Att jag inte ansöker om god man. Det är för krångligt och myndigheterna hjälper inte till. Ingen ordning alls. Hamnar mellan stolarna hela tiden. Ökad stress. God man som missade att betala in räkningar i tid. Han lyckades att låsa alla mina konton så att jag inte kunde få ut några pengar under 3 veckor. Mina anhöriga och min Banks advokat fick sedan hjälpa till och ordna upp Godemannens alla misstag och felaktigheter med min ekonomi. Har inte fått någon information alls. Den måste jag söka själv men har inte koncentrationen för att orka sätta mig in i något.

12 12 ATTENTIONS FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Enkätsvaren visar att det nu är hög tid att samhället agerar och tar våra medlemmars behov på allvar. Riksförbundet Attention vill lyfta fram tre åtgärder för att förbättra den ekonomiska situationen för våra medlemmar: 1. Kompetenshöjning och ökad förståelse Det är viktigt att budget- och skuldrådgivare, socialsekreterare, biståndshandläggare, boendestödjare och gode män och andra som på olika sätt stödjer personer med NPF i privatekonomiska frågor får kunskap om såväl funktionsnedsättningarna som de hjälpmedel och strategier som kan göra skillnad. Resurser för detta måste avsättas av respektive huvudman. 2. Samordnat stöd Många av våra medlemmar får hjälp från olika håll. Bristen på samordning gör stödet mindre effektivt. Bättre samordning leder till mindre oro för individen samtidigt som det blir lättare för berörda instanser att få en överblick av situationen och agera därefter. Med bättre samordning blir det mindre risk för att individerna förlorar det stöd de har rätt till och faller mellan stolarna. 3. Tidiga insatser Att snabbt kunna få stöd i sin ekonomiska situation är viktigt för att minska risken för att dra på sig skulder som riskerar att få konsekvenser i form av långvariga ekonomiska problem och svårigheter att teckna avtal, behålla sin bostad och sitt oberoende. Låga trösklar och god tillgång till exempelvis kommunens budget- och skuldrådgivare och personliga ombud är en jämförelsevis billig samhällsinsats som visat sig göra stor skillnad för individen. 4. Gode män och förvaltare Regelverket runt Gode män och förvaltare bör ses över. Kontroll av och insynen i gode mäns/förvaltares arbete bör öka för att säkerställa att de gör det de ska. Alla som ska stödja någon med NPF måste få utbildning om funktionsnedsättningarna. Särskilda medel bör avsättas för detta. 5. Praktisk hjälp med att betala räkning Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära svårigheter med de praktiska momenten som krävs för att betala en räkning. Fler kommuner bör införa möjligheten för personer att få hjälp med att betala räkningar och genomföra enkla betalningar.

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1

Attentions Ekonomikoll. www.attention-riks.se 1 Attentions Ekonomikoll www.attention-riks.se 1 www.attention-riks.se 2 Vad är Ekonomikoll? Ett projekt som riktar sig till unga personer med ADHD och närliggande diagnoser Ska bidra till ökad medvetenhet

Läs mer

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31)

Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Stockholm 15 oktober 2012 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på utredningen Sänkta trösklar högt i tak (SOU 2012:31) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta

Läs mer

Egen styrka-projektet

Egen styrka-projektet Egen styrka-projektet Attention sökte och fick medel från Allmänna Arvsfonden för att identifiera och tydliggöra de svårigheter som det medför för föräldrar att ha ett barn med Aspergers syndrom/asd Pågår

Läs mer

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll

Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Handledning till PP-presentation om Ekonomikoll Inledning Den här presentationen är framtagen inom Attentions projekt Ekonomikoll. Vi startade Ekonomikoll för att vi vet att många av Attentions medlemmar

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den som ansökningen avser (en egen ansökan ska då lämnas in) samt av hans eller hennes make eller sambo och

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Vid uppdagat behov av ställföreträdarskap ska Socialnämnd och Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Vill du bli god man?

Vill du bli god man? Vill du bli god man? Är du vår nästa god man eller förvaltare? Överförmyndarmyndigheten i Järfälla och Upplands-Bro har alltid behov av gode män för personer som har svårt att klara sin vardagsekonomi

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer

1. Personen som behöver hjälp av god man eller förvaltare (den enskilde/huvudmannen) Personnummer Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare får lämnas in av den som har kunskap om den enskildes behov. Vanligtvis anmäls behovet av socialtjänsten eller av läkare. Överförmyndarnämnden

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare www.rfs.se Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken 1(6) Ansökan eller anmälan om god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Överförmyndarverksamheten Den enskilde, det vill säga den som har behov av hjälp, och dennes närmaste anhöriga är behöriga att ansöka

Läs mer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer

1. Sökande/huvudmannen (den som vill ha god man eller förvaltare) Personnummer Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt FB 11 kap 4 respektive 7 får göras av den ansökan avser. Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av förvaltare enligt 11 kap. 7 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Information. att ansöka om god man. Hur gör man?

Information. att ansöka om god man. Hur gör man? Överförmyndarnämnden Information att ansöka om god man Hur gör man? Allmänt om ställföreträdare En god man är en kvinna eller man som företräder en person som på grund av medicinska skäl inte klarar av

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar En enkätundersökning av Riksförbundet Attention 2011-05-04 Undersökningen är ett led i uppföljningen av att det den 1 juli 2009 infördes

Läs mer

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro ANSÖKAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 1. Person ansökan gäller Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer Vistelseadress

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Ansökan om förordnande av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 får göras av den ansökan avser, dennes maka/make/sambo

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Sökande (den som har behov av god man) Adress Postnummer

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

Ansökan till tingsrätten avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Ansökan till tingsrätten avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken Ansökan Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 resp 7 får göras av den som ansökan avser, hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. Syftet med

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck

Text & Layout: Linnéa Rosenberg & Lovisa Schiller Riksförbundet Attention 2014 Illustration: Emelie Stigwan, Lilla Kompisen Tryck: Katarina Tryck Vad ar ADHD? Elsa tycker att det ar som att ha myror i brallan och i huvudet. Robin tycker att det ar som en jattesnabb bergochdalbana. Att ha ADHD kan vara bade en styrka och en utmaning. Har hittar du

Läs mer

Stockholm den 15 juni 2016. Till Socialdepartementet. Dnr S2016/02084/SF

Stockholm den 15 juni 2016. Till Socialdepartementet. Dnr S2016/02084/SF Stockholm den 15 juni 2016 Till Socialdepartementet Dnr S2016/02084/SF Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer.

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig)

ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE. enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7. (ansökan från anhörig) ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (ansökan från anhörig) Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN. avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7. 1. Kryssa för vad anmälan avser ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 I föräldrabalken 11 kap 4 framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra

Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra Riksförbundet Attention: Vi är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Vi företräder våra 15 500 medlemmar Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi sprider

Läs mer

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

- Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda. ANSÖKAN OM GOD MAN/ FÖRVALTARE enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 (egen ansökan) - Syftet med blanketten är att utreda om förutsättningarna för godmanskap eller förvaltarskap är uppfyllda.

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM GOD MAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 4 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av god man) Sökande/anhörig

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Adress

Läs mer

Vad är en överförmyndare?

Vad är en överförmyndare? Föredrag för Assre Vad är en överförmyndare? Obligatorisk kommunal uppgift Överförmyndare Överförmyndarnämnd (Samverkan) Handlägging delegerad till samverkansorganisationen Vissa undantag, FB Kap. 19 14

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken (hjälp) Förvaltarskap enligt 11 kap 7 föräldrabalken (skydd) Godmanskap Vid sjukdom,

Läs mer

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning

På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning På lättläst svenska Budget- och skuldrådgivning när du behöver få ordning på din ekonomi 1 kostnadsfri budget- och skuldrådgivning i sveriges kommuner Visste du att det finns budget- och skuldrådgivning

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Vid frågor kontakta Överförmyndarnämndens kansli 090-16 10 00 overformyndarnamnden@umea.se Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov

Läs mer

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7

Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 Socialtnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till

Läs mer

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov

Ansökan om god man eller. Förvaltare. Information från. Hjälpbehov Information från Ansökan om god man eller förvaltare Den som behöver hjälp kan själv ansöka om god man eller förvaltare. Även maka/make, föräldrar, barn, sambo, god man, förvaltare och överförmyndaren

Läs mer

Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation

Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation Lyssna på mig! - Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar berättar om sin skolsituation 2014-12-18 Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (egen ansökan). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken

Läs mer

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

ÅRSRAPPORT Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd ÅRSRAPPORT 2016 Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd Jag kan inte riktigt skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag Barn är aktiva och kompetenta aktörer som bär på otroligt mycket

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

God man & förvaltare

God man & förvaltare God man & förvaltare Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden i Uppsala är gemensam för Uppsala, Östhammar, Tierp, Knivsta, Heby och

Läs mer

God man eller förvaltare en praktisk handbok

God man eller förvaltare en praktisk handbok God man eller förvaltare en praktisk handbok Kerstin Fälldin Natur & Kultur Omslag: Sofia Scheutz Grafisk form: Elisabet Bjurner www.nok.se info@nok.se Femte reviderade utgåvan 2009 2009, 2007, 2001, 2000,

Läs mer

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden

AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN OM BEHOV Malmö stad AV GOD MAN/FÖRVALTARE Avdelningen för överförmyndarärenden ANSÖKAN/ANMÄLAN Ansökan/Anmälan gäller God man Ansökan/Anmälan gjord av Förvaltare Egen ansökan Nära anhörig

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete Information från Sida 1 av 5 Redogörelse för utfört arbete Kalenderår... eller för tiden..-.. Huvudmannens namn Personnr Adress Postnr Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Postnr Postadress God

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling

Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling Medlemsenkät om uppföljning av läkemedelsbehandling Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för våra medlemsgrupper. I denna rapport fokuserar vi på

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka. Mars 2014

Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka. Mars 2014 Rapporten Till slut tar man slut i föräldrastödsprojektet Egen styrka Mars 2014 Enkätundersökningen låg uppe på Attentions hemsida november 2013 1182 föräldrar svarade 33 frågor Problemställningar Möjlighet

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (ansökan från anhörig och släkting).

ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN. Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (ansökan från anhörig och släkting). ANSÖKAN TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 7 (ansökan från anhörig och släkting). Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt

Läs mer

godmanskap & förvaltarskap

godmanskap & förvaltarskap godmanskap & förvaltarskap Överförmyndaren I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Överförmyndaren utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med

Läs mer

Anmodan om redogörelse

Anmodan om redogörelse Anmodan om redogörelse Vi översänder blanketter för upprättande av redogörelse över nedlagt arbete avseende ditt ställföreträdarskap. Redogörelsen ska omfatta uppdraget under föregående år/perioden from

Läs mer

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ ANHÖRIGS ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Ansökan avser (den som har behov av förvaltare)

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare,

Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare, Anmälan om behov av god man från socialnämnden, biståndshandläggare, sjukhem, servicehus Anmälan avser Namn Adress Postnummer Personnummer Telefonnummer Postadress Vistelseadress, om annan än ovan Den

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Enkät till dig som har NPF-diagnos

Enkät till dig som har NPF-diagnos Enkät till dig som har NPF-diagnos 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och har i dag Boendestöd

Läs mer

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS

BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS BILAGA 2 : STATISTISK ANALYS Fördelningen av klienter per kommun (sedan start) 2003 Enligt verksamhetsberättelsen för den personliga ombudsverksamheten år 2003 såg fördelningen av klienter per kommun (sedan

Läs mer

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter Stockholm den 26 juni 2017 Till Utbildningsdepartementet 103 30 Stockholm Diarienummer: U2017/01365/UH Attentions remissvar över promemorian Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter

Läs mer

Anmälan om behov av god man

Anmälan om behov av god man Anmälan om behov av god man Här följer instruktioner för hur du anmäler behov av god man till överförmyndarnämnden. För att överförmyndarnämnden skall kunna göra en ansökan om godmanskap till tingsrätten

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer