November Villkoren för utländska bärplockare säsongen Mats Wingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2014. Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014. Mats Wingborg"

Transkript

1 November 2014 Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 Mats Wingborg

2 2

3 Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 Arena idé och Mats Wingborg Stockholm 2014 Bilder: Mats Wingborg Rapporten kan laddas ner från

4 Författarpresentation Mats Wingborg är frilansjournalist och författare med inriktning på fackliga frågor, arbetsliv, arbetsmarknad och migrationspolitik i Sverige och internationellt. Han har skrivit flera böcker om den globala fackföreningsrörelsen, utvecklingsfrågor och migration. 4

5 1. FÖRORD 6 2. EN UNIK BRANSCH 6 3. SYSTEMET MED VISERINGSPLOCKARE 7 4. VISERINGSPLOCKNINGEN SÄSONGEN VISERINGSPLOCKARNA EFTERDYNINGARNA AV SKANDALERNA VISERINGSPLOCKNINGEN EN SAMLAD ANALYS SYSTEMET MED FRIA PLOCKARE DEN FRIA PLOCKNINGEN SÄSONGEN DEN FRIA PLOCKNINGEN EN SAMLAD ANALYS SLUTSATSER 27 Viseringsplockningen: Den fria plockningen: CENTRALA SKRIFTLIGA KÄLLOR OCH REFERENSER INTERVJUADE PERSONER 30

6 1. FÖRORD Fokus för denna rapport är villkoren för utländska bärplockare inom den kommersiella plockningen av vilda bär i Sverige. Med vilda bär åsyftas hjortron, blåbär och lingon. Ekonomiskt sett är blåbär den viktigaste produkten. Skandinaviska blåbär innehåller en hög mängd antioxidanter och exporteras i stor skala till Asien för att bli hälsokost och kosmetika. Det finns flera syften med rapporten. Ett är att ge information och analys om vad som hände under bärsäsongen sommaren Ett annat är att analysera villkoren inom bärbranschen och komma med konkreta förslag till förbättringar. 2. EN UNIK BRANSCH Den kommersiella plockningen av vilda bär skiljer sig från alla andra branscher i Sverige. För det första är råvaran gratis. Allemansrätten ger alla människor som vistas i Sverige rätt att plocka vilda bär. För det andra är branschen uppdelad i två olika system, dels med anställda plockare, dels med fria plockare som säljer bär till så kallade bäruppköp. Kommersiell plockning av vilda bär har funnits i Sverige i över hundra år. Under lång tid bestod plockarna av svenska medborgare. Under talet började allt fler polacker komma till Sverige för att plocka bär. Under talet kom thailändare med turistvisum. I dag kommer de stora grupperna från Thailand, Ukraina och Bulgarien. Nästan alla som plockar vilda bär i kommersiellt syfte är utländska medborgare som tillfälligt befinner sig i Sverige för att tjäna pengar på bärplockning. Av de anställda plockarna kommer numera alla från Thailand, denna grupp kallas vanligen för viseringsplockare. De fria plockarna kommer i huvudsak från Östeuropa, allra flest från Bulgarien och Ukraina. Den kommersiella bärplockningen har väckt stor uppståndelse genom återkommande skandaler där bärplockare från andra länder blivit lurade på pengar, fått arbeta under odrägliga förhållanden och bott i undermåliga anläggningar eller i läger i skogen. Samtidigt har flera initiativ tagits för att förbättra villkoren. Migrationsverket har stramat upp regelverket, seriösa företag i branschen har upprättat sociala kontroller för viseringsplockare och Kommunal har tagit fram ett nytt kollektivavtal. Även om en del steg tagits i rätt riktning återstår många problem och fortfarande råkar många plockare illa ut. Branschen är också 6

7 under förändring, bland annat på grund av ökningen av fria plockare från Ukraina. Bärplockarföretag ansvarar för det arbete som bedrivs av viseringsplockare, medan bäruppköp köper bär av fria plockare. Både bärplockarföretagen och bäruppköpen är i regel aktiebolag. Dessa företag säljer i sin tur bären vidare till grossister, som Olle Svenssons AB (Finnerödja), Polarica, Blåtand och Skogsmat. En växande trend är att allt fler svenska bärföretag säljer bär till baltiska grossister, som Sparlats, Berry Group och Gyros. I nästa led säljer grossisterna vidare bären till livsmedelsföretag eller till asiatiska producenter av hälsokost och kosmetika. Under 2012 och 2013 plockades omkring ton blåbär för kommersiell försäljning. Sifforna för 2014 är ännu inte redovisade men är förmodligen något lägre eftersom det var ett sämre bärår. 1 Samtidigt är det bara omkring fyra procent av blåbären som plockas i kommersiellt syfte, men det behöver vara ganska mycket bär i ett område för att kommersiell plockning ska bli lönsam. Bärplockarföretag ansvarar för det arbete som bedrivs av viseringsplockare, medan bäruppköp köper bär av fria plockare. 3. SYSTEMET MED VISERINGSPLOCKARE Sedan många år tillbaka hyr svenska bärplockarföretag arbetskraft från företag i Asien för att plocka vilda bär. I en bemärkelse är det Skatteverket som bidragit till att skapa detta system. Skatteverket har nämligen deklarerat att dessa plockare från tredje land inte behöver betala skatt i Sverige. Om plockare hade varit direktanställda av de svenska bärplockarföretagen hade de varit skyldiga att betala så kallad SINK- skatt (särskild inkomstskatt för utomlands boende). Jämfört med den fria plockningen är viseringsplockningen mer industrialiserad och effektiv. Plockarna är i allmänhet i god kondition och har tillgång till fungerande bilar och utrustning. 1 För en genomgång av statistiska underlag, se: Blåbärssverige En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Mats Wingborg, Swedwatch, Hjortron och lingon är mindre ekonomiskt viktiga, volymerna av dessa bär är lägre.

8 Bärplockarföretagen undersöker var det finns mest bär och ger förslag på plockområden. Plockarna lagar inte mat själva utan kan koncentrera sig på arbetet. Det är inte ovanligt att viseringsplockare i genomsnitt kan plocka uppemot 70 kilo blåbär per dag (ett kilo motsvarar cirka 1,6 liter). Snittet bland fria plockare är långt lägre. 2 Sedan säsong 2011 har samtliga viseringsplockare kommit från Thailand, tidigare år har det kommit viseringsplockare även från Vietnam, Kina och Bangladesh. De viseringsplockare som kommit under senare år har varit anställda av thailändska företag, men det har varit de svenska bärplockarföretagen som lett och organiserat arbetet. Ofta kallas de thailändska företagen för bemanningsföretag (som hyr ut arbetskraft), men det är också möjligt att betrakta dem som entreprenörer (utländska företag som utför ett arbete i Sverige). I den här rapporten används den terminologi som är vanligast inom branschen, därför används uttrycket bemanningsföretag. 3 Under senare år har totalt ett 10- tal thailändska bemanningsföretag hyrt ut arbetskraft åt sammantaget ett 15- tal svenska bärplockarföretag. Arbetarna rekryteras av bemanningsföretagen i Thailand. Ett avtal om arbetets omfattning och arbetets villkor sluts mellan arbetaren och det thailändska bemanningsföretaget. Detta avtal ska sedan godkännas av det thailändska arbetsmarknadsdepartementet, Department of Employment (DOE). Ett annat avtal sluts mellan det thailändska bemanningsföretaget och det svenska bärplockarföretaget. Ett tredje avtal sluts mellan Kommunal och de thailändska bemanningsföretagen. Kommunal kontrollerar bland annat att den juridiska ägaren är tydligt identifierad. Bemanningsföretaget är skyldigt att ha personal på plats i Sverige under bärsäsongen (Migrationsverkets filialkrav). Kommunal besöker filialerna och följer upp att avtalet efterlevs. För att få arbete i Sverige ska de thailändska plockarna ha visum och arbetstillstånd. Dessa kan vara av två slag. De som ska arbeta med bärplockning i mer än tre månader ska ha uppehålls- och arbetstillstånd. De som planerar att arbeta med bärplockning i 2 Men när det gäller fria plockare finns ingen säker statistik som visar exakt hur mycket de plockar i genomsnitt. Det råder dock ingen tvekan om att snittet kraftigt understiger viseringsplockarnas. 3 I själva verket finns två argument som talar för att det snarare handlar om entreprenörer. För det första står de thailändska viseringsplockarna för alla plockare som används av de berörda bärplockarföretagen, det handlar alltså inte om ett tillskott av arbetskraft. För det andra är den juridiska rätten att bedriva bemanningsföretag starkt begränsad i Thailand. 8

9 mindre än tre månader kan i stället ha Schengenvisum och arbetstillstånd. Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånden. I den processen lämnar Kommunal ett yttrande till Migrationsverket. Detta sköts av Kommunals förbundskontor. Kommunal kräver att det thailändska bemanningsföretaget ska utlova att följa Kommunals kollektivavtal för branschen. Så gott som alla thailändska bärplockare kommer från den fattiga provinsen Isan på gränsen mot Laos. De flesta av plockarna är risbönder som drygar ut inkomsterna med bärplockning i Sverige när det inte är jordbrukssäsong hemma. Omkring 80 procent av plockarna har varit i Sverige tidigare och plockat vilda bär, 90 procent av plockarna är män. För att kunna plocka bär i Sverige måste de thailändska plockarna ta ett lån. De thailändska bemanningsföretagen kräver en avgift för kostnader för visum, flygresa etc. Oftast stannar plockarna i omkring två månader i Sverige. I grova slängar innebär upplägget att plockarna under första månaden arbetar för att betala tillbaka sina lån och under andra månaden tjänar pengar (men här finns individuella variationer). I Sverige bor viseringsplockarna på förläggningar, ett och samma bärplockarföretag kan bedriva flera förläggningar. På förläggningarna eller i anslutning till förläggningarna serveras mat. Maten lagas vanligen av kockar som rekryterats från Thailand. Kockarna lagar även mat som arbetarna tar med sig ut i skogen. Förläggningarna ska anmälas till kommunernas miljökontor och inspektioner kan ske. Det är vanligt att miljökontoren har anmärkningar på förläggningarna. I några fall har förläggningar underkänts. Ett återkommande problem är att sovsalarna är överfulla. Viseringsplockarna ingår i arbetslag som är kopplade till den minibuss de använder. Ofta färdas plockarna långa sträckor varje dag för att komma till marker där det är gott om bär. Detta ställer stora krav på att bärplockarföretagen tillhandahåller säkra och registrerade bilar. Arbetslagen har stora möjligheter att själva styra hur arbetet ska utföras och de exakta arbetstiderna. I allmänhet arbetar dock plockarna långt mer än åtta timmar per dag.

10 4. VISERINGSPLOCKNINGEN SÄSONGEN 2014 För säsongen 2014 beviljade Migrationsverket totalt tillstånd för thailändska bärplockare, 496 ansökningar avslogs. Av de ansökande svenska bärplockarföretagen fick åtta möjlighet att använda thailändska bemanningsföretag medan fyra fick avslag. Så här såg den samlade bilden ut: Trek Sommarhus AB: 86 ansökningar, 86 beviljade tillstånd. Blomskog Sopp och Bär AB: 14 ansökningar, 14 beviljade tillstånd. Pirexus AB: 154 ansökningar, 154 beviljade tillstånd. Euro Apartment AB: 260 ansökningar, 260 beviljade tillstånd. Västsiöns Vilda Produkter AB: 262 ansökningar, 262 beviljade tillstånd. Ransäters Invest AB: 630 ansökningar, 630 beviljade tillstånd. Polarica Skogsbärsinköp AB: 575 ansökningar, 569 beviljade tillstånd, 6 återtagna ansökningar. Norrskensbär AB: 892 ansökningar, 884 beviljade tillstånd, 7 återtagna ansökningar, 1 avvisad ansökan. Bothnia Bär AB: 198 ansökningar, 198 avslag. Exanimo AB: 54 ansökningar, 54 avslag. PolVision AB: 208 ansökningar, 208 avslag. Elite Service Partner: 36 ansökningar, 36 avslag. 4 Jämfört med 2013 halverades antalet beviljade tillstånd Orsakerna till detta var dubbla, dels skärpte Migrationsverket bedömningen av de ansökande företagen i kölvattnet av händelserna i Hällnäs och Lesjöfors 2013 då plockare blev lurade på sin lön, dels fanns mycket frysta bär kvar i lager från säsongen 2013, vilket gjorde att många inom bärbranschen ansåg att marknaden var osäker. Inför säsongen 2014 lanserade Kommunal ett nytt kollektivavtal för plockning av vilda bär. Enligt avtalet ska alla arbetare ha en garanterad lön på kronor i månaden. Dessutom förs bok på hur mycket varje enskild plockare plockar. Den bärplockare som plockar bär för ett värde mer än garantin kan tjäna extra pengar. Kilopriset på blåbär varierade mellan 15 och 17 kronor kilot. En annan nyhet i avtalet var att utbetalningen av lön ska ske 4 Statistik över beviljade tillstånd för viseringsplockare, Migrationsverket, År 2013 beviljade Migrationsverket tillstånd. 10

11 månadsvis och att arbetsgivaren ska stå för bensinkostnader när arbetarna använder bil för att transportera sig i arbetet. 6 I samband med lanseringen av kollektivavtalet genomförde Kommunal också en satsning på att besöka samtliga filialer och förläggningar. För att klara detta avsatte Kommunal extra resurser. Kommunal har även tagit fram en informationsbroschyr som kan användas i Sverige och Thailand. Under det senaste året har flera av bärplockarföretagen anlitat etiska revisionsfirmor för att göra inspektioner av verksamheten. Den sociala kod som använts har fram tills nu kallats ICA Social Audit, den har ursprungligen tagits fram för att ställa krav på goda arbetsvillkor i utvecklingsländer. 7 I takt med att allt fler företag börjat nyttja denna sociala kod för att följa upp villkoren inom viseringsplockningen har ICA gått med på att deras varunamn ska tas bort från kodens titel. Under säsongen 2014 anlitade grossisten Olle Svenssons AB etikföretaget Kiwa för att följa upp koden. 8 Grossisten Polarica har utvecklat en egen social kod som heter Ansvarsfull bärplockning. Polarica har anställt en egen bärombudsman för att följa upp arbetet med den sociala koden och anlitat etikföretaget Det Norske Veritas för att genomföra inspektioner. 9 Norrskensbär, det bärplockarföretag som använde flest viseringsplockare under säsongen 2014, har ingen social kod. Företrädare för Norrskensbär anser att kontrollerna från Migrationsverket, Kommunal och berörda kommuner (angående förläggningarna) är tillräckliga. 10 Migrationsverket har successivt skärpt kraven på företag som använder viseringsplockare. Inför säsongen 2011 införde Migrationsverket två nya krav i regelverket: Att bärplockarföretag som vill anlita thailändska bemanningsföretag ska kunna redovisa att det kan betala ut avtalsenlig lön även vid dålig bärtillgång och till plockare som inte klarar att plocka bär som täcker miniminivån. Bärplockarföretagen blev därför tvungna att visa bankgarantier som motsvarade summan för att betala ut avtalsmässiga löner. Att det utländska bemanningsföretaget skulle registrera en filial 6 Kollektivavtal (mall för avtal med utländska företag som bedriver bärplockning i Sverige), Kommunal, Bärbranschen tar krafttag för bättre villkor i blåbärsskogen, Mats Wingborg, Swedwatch, Riskanalyser turistplockare, Mats Wingborg, Kiwa, Ansvarsfull bärplockning, Polaricas hemsida, 2014, Polarica/Ansvarsfullt- foretagande. 10 Uppgift från Örjan Berglund, Norrskensbär.

12 i Sverige. Skälet till detta var att det skulle vara möjligt för arbetare och myndigheter att få tag i en ansvarig arbetsgivare. 11 En nedkortad säsong kan innebära ett kraftigt ekonomiskt avbräck för plockarna. Orsaken till dessa skärpta krav var att Lomsjö Bär AB säsongen innan hade lurat 156 thailändska bärplockare och 290 vietnamesiska plockare på sina löner. 12 Säsongen 2013 skedde en ny skandal i Hällnäs och Lesjöfors då plockare blev lurade på sina löner. Inför säsongen 2014 blev Migrationsverket därför mer strikt i sin bedömning av de företag som ansökt om att använda viseringsplockare. Migrationsverket ger ingen officiell motivering till varför vissa företag underkänts, men till de frågor som Migrationsverket anser vara väsentliga hör att det finns garantier för att löner kan betalas ut och att arbetarna har fått full information om arbetsvillkor, löner, lån etc. 13 Ett av de bärplockarföretag som ansökte om att få använda arbetskraft från Thailand under bärsäsongen 2014 men fick underkänt av Migrationsverket var Polvision i Västerbotten. En orsak till att ansökan blev underkänd kan ha varit att bären skulle säljas vidare till grossisten Sparlats i Lettland, det vill säga samma grossist som köpte bär från Ståhl plantering & röjning AB 2013 och där arbetarna inte fick betalt. Det thailändska bemanningsföretaget Kontana, som Polvision hade slutit ett avtal med, hade dock redan påbörjat rekryteringen av arbetare i Thailand i väntan på beskedet från Migrationsverket. Drygt 200 arbetare rekryterades och dessa fick också ta lån på en summa motsvarande 2500 kronor för att deras visumansökningar skulle lämnas in. När avslaget kom från Migrationsverket vägrade bemanningsföretaget att betala tillbaka dessa pengar. Polvision har betalat en del ersättning till de drabbade arbetarna, men detta har inte täckt arbetarnas hela skulder. 14 Dessa arbetare blev alltså skuldsatta utan att ens få komma till Sverige. 11 Migrationsverkets hemsida, Se även Mors lilla Olle II, Hur gick det för bärplockarna 2011?, Mats Wingborg, Swedwatch, Mors lilla Olle Så exploateras asiatiska bärplockare i svenska skogar, Mats Wingborg, Swedwatch, Blåbärssverige En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Mats Wingborg, Swedwatch, Se även Cruel realities in the Swedish forest- berry industry, Junya Yimpraset, 2014 samt Det svenska slaveriet, Nina Brevinge, Filter aug/sept, Uppgifter från Krystyna Felczak, Polvision, samt från Sylve Björkman, Ransäters Invest AB. 12

13 I flera fall saknade viseringsplockarna arbete under sista veckan. Inom branschen hävdar man dock att det var helt i enlighet med avtalen. Dock har det förekommit att plockare blivit uppsagda innan säsongen är avslutad. Detta skedde bland annat inom Polarica säsong En nedkortad säsong kan innebära ett kraftigt ekonomiskt avbräck för plockarna. De befinner sig i Sverige under en kort period och har skulder som ska betalas tillbaka. Kommunernas miljökontor genomförde flera inspektioner av förläggningarna. I några fall riktade kontoren anmärkningar mot förläggningar, bland annat i Jörn, Fredrika, Olofstorp och Munkfors. Det handlade bland annat om att förbättra ventilationen i sovsalar. 16 Thailändsk viseringsplockare i Hällnäs som sommaren 2013 blev lurad på sin lön. 5. VISERINGSPLOCKARNA EFTERDYNINGARNA AV SKANDALERNA 2013 Som tidigare nämnts blev thailändska plockare stationerade i Hällnäs och Lesjöfors lurade på sin lön under säsongen Dessa plockare var anställda av det thailändska bemanningsföretaget Phoenix Enterprise, som i sin tur utförde bärplockningen på uppdrag av Ståhl plantering & röjning AB. Uppköpare av bären var den lettiska grossisten Sparlats. När säsongen nästan var slut 15 Uppgift från Pasi Anttila, Polarica (han är inte längre kvar i företaget). 16 Underlag från Anna Spånt Enbuske, Kommunal.

14 anklagades några av arbetarna för att ha sålt bär till ett bäruppköp. Enligt arbetaren Samsak Samersab sattes ett anslag upp på förläggningen med följande lydelse: Vi frånsäger oss allt ansvar för era lån och pengar, eftersom ni har brutit mot kontraktet. 17 Detta ledde till att arbetarna reste till Umeå och slog läger på en parkeringsplats utanför Kommunals kontor. I rädslan för att få resa hem med skulder tog en av arbetarna sitt liv. 18 Tillbaka i Thailand inledde 263 av de lurade arbetarna en rättslig process. Parallellt med detta inledde Kommunal en rättslig process i Sverige för de 46 arbetare som anslutit sig till Kommunal. 19 Under processen hävdade arbetarna att de inte fått betalt alls, medan Phoenix Enterprise menade att arbetarna visst hade fått betalt. Arbetarna och Kommunal krävde då att Phoenix Enterprise skulle redovisa hur mycket pengar som skulle ha betalats ut och hur mycket som dragits av för lån och olika avgifter. Någon sådan redovisning kom aldrig att ske. I stället hotades arbetarna med att de skulle bli skuldsatta för livet om de inte skrev på att de inte längre krävde någon lön. 20 Till sist nåddes en förlikning i Thailand. Den innebar att ingen av arbetarna skulle ha kvar någon skuld, några av arbetarna fick också en mindre betalning, det är dock fortfarande oklart hur många som fick ut några pengar. I och med att en uppgörelse uppnåddes i Thailand beslöt Kommunal att inte driva frågan vidare i Sverige. Den svenska juridiska processen hade blivit överspelad. 21 Det är uppenbart att pengar som borde ha betalats ut som lön försvunnit. Enligt de thailändska plockarnas ombud i Thailand handlar det om omkring fem miljoner kronor. 22 Kommunals engagemang för de lurade plockarna reser en rad frågor. Kommunal försökte söka upp Phoenix Enterprises direktör bosatt i Nottingham i Storbritannien för att överlämna en delgivning om lönekrav och misstänkt brott mot kollektivavtal. Det visade sig dock att han bodde i ett inhägnat studentområde. Delgivningen kunde därför inte överlämnas. Frågan är hur en sådan delgivning ska ske i ett fall som detta? Borde det inte finnas internationella överenskommelser som möjliggör att en delgivning 17 Bärplockare utan lön, Västerbottens- Kuriren, 11/10, Se utförlig och tragisk skildring i Cruel realities in the Swedish forest- berry industry, Junya Yimpraset, Uppgift från Mats Hansson, Kommunal. 20 Cruel realities in the Swedish forest- berry industry, Junya Yimpraset, 2014 samt uppgifter från Mats Hansson, Kommunal. 21 Uppgift från Mats Hansson, Kommunal. 22 Uppgift från Junya Yimpraset. 14

15 kan genomföras? En annan fråga handlar om företrädare för ett utländskt företag, i detta fall ett thailändskt, kan dömas av en domstol i Sverige. Hur garantera att en eventuell straffpåföljd drivs igenom? Behövs bilaterala avtal kring dessa frågor mellan de berörda länderna? Som en konsekvens av de lurade thailändska plockarna säsongen 2013 har Kommunal krävt att regeringen tillsätter en officiell bärkommission med uppgift att fortlöpande följa villkoren inom bärbranschen och komma med förslag till regeländringar. 23 Kommunal har vidare skickat ett underlag till FN:s speciella rapportör professor François Crépeau (med ansvar för MR för migrantarbetare) med berättelsen om när flera hundra thailändska arbetare blev bedragna och lurade av Phoenix Enterprise, en thailändsk- svensk traffickingkartell VISERINGSPLOCKNINGEN EN SAMLAD ANALYS Under senare år har det skett en uppstramning av regelverket för viseringsplockare. Det har skett genom att Migrationsverket antagit stramare regler och gjort striktare kontroller av ansökningar, genom att Kommunal tagit fram ett nytt kollektivavtal och engagerat sig mer i frågan och genom att några aktörer i branschen tagit fram sociala koder och genomfört inspektioner. Samtidigt finns flera grundläggande svagheter i systemet. Migrationsverket ställer sedan våren 2011 krav på att de svenska bärplockarföretag som anlitar viseringsplockare från Thailand ska visa upp en bankgaranti som visar att de kan betala ut Under senare år har det skett en uppstramning av regelverket för viseringsplockare. avtalsenlig lön även om det blir en dålig bärsäsong. Säsongen 2013 blev det tydligt att en sådan garanti inte behöver vara mycket värd. Bärplockarföretaget Ståhl plantering & röjning AB hade delegerat denna garanti till den lettiska grossisten Sparlats, som i sin tur fått ett garantidokument från Swedbank i Riga. När arbetarna blev utan 23 Kommunal requests a commission for the berry picking industry, Kommunals brev till dåvarande migrationsminister Tobias Billström (originalet skrivet på svenska), 15/10, Report To: UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Professor François Crépeau, Kommunal, undertecknat av Anna Spånt Enbuske, 13/8, Citatet är översatt från engelska till svenska.

16 lön fanns ingen som ville ta ansvar för garantin. 25 Problemet med utfästelserna om en garanterad lön är dock av generell karaktär. Inom bärbranschen hävdas att omkring var femtonde bärsäsong blir riktigt dålig. Det är dock omöjligt att avgöra i förväg hur mycket bär som kommer att finnas. Vad händer nästa gång det blir ett riktigt dåligt bärår? De stora grossisterna som Olle Svenssons AB och Polarica AB har kapital som skulle kunna användas för att betala garantilöner. Men kommer man vara villig att göra det? När det gäller andra grossister, som de ekonomiskt svaga i Baltikum, saknas helt ekonomiska muskler för att kunna betala ut löner. Inte heller har de svenska bärplockarföretagen sådana muskler. Vid ett dåligt bärår är alltså risken stor att många plockare inte får ut avtalsenlig lön. Om det finns många viseringsplockare i Sverige ett sådant år kan katastrofen bli påtaglig. Först och främst skulle katastrofen drabba plockarna, men den skulle också underminera hela branschen. Effekten kan dessutom förvärras ytterligare om säsongen innan varit god och det finns mycket bär kvar i lager. Då finns få bär att plocka samtidigt som bären som finns i lager och överetableringen av plockare leder till att kilopriserna på bär trycks ner. I någon mån går det att förebygga att detta scenario uppstår. Det handlar för det första om att Migrationsverket inte ger ekonomiskt svaga aktörer tillstånd att använda viseringsplockare. Prövningen av företagen bör vara sträng, precis som den var inför säsong För det andra handlar det om att det totalt sett inte ges tillstånd till för många viseringsplockare i Sverige. Exakt var gränsen går är svårbedömd, men även här bör den skarpare bedömningen inför säsong 2014 ses som ett föredöme. I detta finns emellertid ett annat problem kommer det i fortsättningen att räcka med att Migrationsverket ställer skarpare krav på de bärplockarföretag som vill använda viseringsplockare eller krävs också en samlad bedömning av hur många viseringsplockare som Sverige ska ta emot? Erfarenheten från säsong 2014 visar att det kan räcka med en skärpt bedömning, men detta återstår att se. Avgörande för denna bedömning blir det totala antalet viseringsplockare som beviljas tillstånd de närmaste åren. Under säsong 2014 fanns inga plockare som blev lurade på sina löner på samma sätt som skedde 2010 och Det striktare regelverket kan vara en förklaring till detta. Samtidigt finns återkommande uppgifter om att bärplockare blir lurade på oskäliga avgifter, räntor på lönen, felaktiga växelkurser etc. Vittnesmålen om 25 Blåbärssverige En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Mats Wingborg, Swedwatch,

17 detta är många. Även om arbetare inte blir lurade på hela lönen finns alltså starka belägg för att många blir lurade på en del av den rättmätiga lönen. Problemet är att insynen i systemet är undermåligt. Grossisterna betalar pengar till bärplockarföretagen som betalar till de thailändska bemanningsföretagen som i sin tur betalar ut löner i Thailand i thailändska baht. Exakt vilka avgifter och räntor som bemanningsföretagen drar av förblir för det mesta oklart. I dag har Migrationsverket endast rätt att granska bärplockarföretagen och de thailändska bemanningsföretagen inför ett beslut om att ge tillstånd för viseringsplockare, men Migrationsverket har inte rätt att göra några efterhandskontroller. På denna punkt borde Migrationsverkets befogenheter stärkas. Exempelvis skulle Migrationsverket varje år kunna göra ett antal stickprovskontroller och granska de exakta utbetalningarna till plockarna och bedöma om de avdrag som gjorts har varit skäliga. Rimligen bör det inte vara möjligt att säga upp viseringsplockare i förtid (förmodligen har detta understundom också skett i strid mot rådande lagar). Det bör heller inte finnas sådana kontrakt som öppnar för att plockarna är kvar i Sverige i en vecka eller mer men då inte har något avtalsenlig lön, då skulle plockarna ha kostnader för logi men eventuellt ingen inkomst alls (det räcker inte med att plockarna under den perioden skulle få betalt per plockat kilo). 7. SYSTEMET MED FRIA PLOCKARE Alla personer som vistas i Sverige har rätt att plocka vilda bär och sälja dem till ett bäruppköp. Ett undantag är dock viseringsplockarna som är anställda för att plocka bär. Av avtalen med dem framgår att de inte har rätt att sälja bär annat än till sin arbetsgivare (och det bärplockarföretag som arbetsgivaren godkänt). Ett bäruppköp som köper bär av viseringsplockare skulle kunna anklagas för häleri. Bäruppköpen köper varan bär från bärplockare. Dessa plockare brukar kallas för fria plockare, oorganiserade plockare och turistplockare. I denna studie används det förstnämnda begreppet, det är definitivt problematiskt men det mest etablerade i branschen. Bäruppköpen kan vara av olika karaktär. De större bäruppköpen är fasta och är uppsatta under sommarmånaderna och början av hösten. Ofta ligger de i närheten av en rondell. Andra bäruppköp har en mer tillfällig karaktär. Det kan handla om en långtradare som kör fram på en speciell plats några timmar varje eftermiddag. Ytterligare andra bäruppköp har en ambulerande karaktär, uppköpare med lastbil åker runt och köper upp bär. På flera orter

18 finns konkurrerande bäruppköp. Ibland finns en enhet under bäruppköpen, bärombud, som arbetar för uppköpen. De större och fasta bäruppköpen drivs över lag av aktiebolag som ägs av personer boende i Sverige. De ambulerande bäruppköpen drivs i vissa fall av personer från andra länder, framför allt i Baltikum. Företagen som driver bäruppköp säljer i nästa skede vidare bären till större grossister, störst i Sverige när det gäller köp av bär från bäruppköp är Olle Svensson AB och Skogsmat AB. 26 Det svenska företaget Polarica köpte tidigare bär från bäruppköp, men hävdar att de inte längre gör det i Sverige. Andra grossister ligger i Baltikum och Finland, som Sparlats och Berry Group. Därutöver finns ett antal småskaliga bäruppköp där bären direkt säljs vidare på lokala marknader. Läger i skogen utanför Mehedeby med bärplockare från Bulgarien. De fria plockarna har en svag förhandlingsposition gentemot bäruppköpen. Bäruppköpen har inga förpliktelser gentemot plockarna. Plockarna vet inte i förväg vad de kommer att få betalt för bären de plockar. De har inte heller någon möjlighet att påverka priset. Plockare som reser till Sverige för att plocka bär gör det på vinst och förlust. Både tillgången på bär och priset är osäkert. Priset kan också variera mellan olika bäruppköp och förändras under säsongen. Vanligen är startpriset på blåbär, som är det ekonomiskt viktigaste bäret för plockarna, lågt i början av säsongen för att sedan successivt höjas. 26 Uppgifter från Martin Engström, Olle Svenssons AB samt Olsson, Hans, Skogsmat AB. 18

19 Men även bäruppköpen har en begränsad möjlighet att styra priset på bär. I nästa led köper grossisterna upp bären av bäruppköpen och det är i hög grad grossisternas pris som avgör bäruppköpens pris. På blåbär brukar ett bäruppköp lägga på 3 5 kronor på grossistpriset, det blir bäruppköpets förtjänst. Grossisterna är samtidigt i sin tur beroende av till vilka priser de kan sälja bären vidare, på blåbär finns ett världsmarknadspris, det brukar vara ungefär dubbelt det pris som plockarna får. Som underlag för den här rapporten har ett 60- tal fria plockare intervjuats under säsongerna 2013 och Bilden är att 80 procent av de som säljer bär är personer från andra länder som rest till Sverige i syfte att tjäna pengar på att plocka bär (främst från Ukraina och Bulgarien, men i viss mån också från Polen, Moldavien, Rumänien och Thailand). Ytterligare omkring 10 procent är personer från andra länder men som delvis befinner sig i Sverige av annat syfte (kambodjaner i Junsele som 2014 jobbade inom skogsnäringen, polacker som kombinerar bärplockningen med turism etc.). De sista 10 procenten är personer bofasta i Sverige och som för det mesta är svenska medborgare, men de flesta i denna grupp är födda i ett annat land, oftast Thailand, men ibland även Filippinerna etc. I några fall förekommer även blandade grupper, exempelvis personer födda i Thailand men nu bosatta i Sverige som plockar bär tillsammans med thailändska släktingar som är på tillfälligt besök. Inom den fria gruppen plockare finns också stora variationer när det gäller hur länge de arbetar. Inom gruppen ryms personer som kommer till Sverige för att under flera veckor plocka bär, men det finns också personer som lever i Sverige och som plockar bär till uppköpen under några få dagar. 27 Det saknas officiell statistik över hur många personer från andra länder som årligen besöker Sverige för att plocka bär till bäruppköp och hur många plockare totalt sett som säljer bär till bäruppköp. En grov uppskattning inom branschen är att det åtminstone handlar om en minst lika stor grupp som viseringsplockarna, förmodligen fler. (I nästa avsnitt finns en grov uppskattning av antalet fria plockare säsongen 2014, grundat på antalet bäruppköp multiplicerat med en uppskattning av antalet plockare per uppköp.) Om en svensk medborgare plockar vilda bär och säljer dessa till ett bäruppköp ska han/hon betala skatt för det värde som överstiger kronor per år. För den som vistas i Sverige en kort tid i detta fall mindre än sex månader ska ersättning för 27 Intervjuer med fria plockare genomförda sommaren 2014.

20 sålda bär inte beskattas i Sverige. 28 Bäruppköpen är av ytterst varierande kvalitet när det gäller sociala ambitioner, administrativ förmåga och logistisk kapacitet. De mer ambitiösa bäruppköpen har sedan några år tillbaka information på flera språk om att bären ska vara egenhändigt plockade. Vid dessa bäruppköp ska också varje säljare identifiera sig vid säljtillfället och skriva sitt namn på en bärlista. Vid dessa bäruppköp finns också ofta personal som talar flera olika språk. Andra bäruppköp saknar alla dessa rutiner. Vid vissa bäruppköp kan stora kvantiteter bär säljas utan att säljaren behöver identifiera sig och utan att det förs någon dialog mellan säljaren och bäruppköpet (ofta beroende på att det saknas gemensamt språk). Jämfört med viseringsplockningen är den fria plockningen betydligt mer oreglerad. Kommunal har svårt att ställa några krav eftersom de fria plockarna inte är anställda. Migrationsverket kan inte ställa några krav eftersom de inte utfärdar några arbetstillstånd och branschen har hittills inte skapat sociala koder för den fria plockningen. Ett initiativ till att skapa sådana koder har dock tagits av bland annat Olle Svenssons AB och kan i bästa fall vara på plats till säsongen Bäruppköpen bygger på idén att köpa varan bär och inte att hantera bärplockare som är anställda (av det egna företaget, av Ett återkommande problem är att bäruppköpen ofta är aktivt involverade i rekryteringen av plockare. bemanningsföretag eller av leverantör). Detta ger verksamheten en annan juridisk bas jämfört med viseringsplockning. Bäruppköpet behöver inte hantera inkomstuppgifter, sociala avgifter och skatter för bärplockare. Däremot har de företag som driver bäruppköp ofta anställd personal som sköter andra sysslor (administration, mottagning av bär vid bäruppköp, skötsel av lager, färskrensning etc.). Ett återkommande problem är att bäruppköpen ofta är aktivt involverade i rekryteringen av plockare. Flera bäruppköp är med och ordnar förläggningar för plockarna. När detta sker är bäruppköpen snarare att betrakta som arbetsgivare än som 28 Uppgifterna är hämtade från brev från Skatteverket ställt till Blommor och Bär i Söderhamn AB den 15/ Tidigare har Skatteverket kommit med delvis andra uppgifter om vad som gäller för utländska medborgare. Detta är dock det senaste förtydligandet, det bör därför betraktas som det mest giltiga. 29 Se bland annat Riskanalyser turistplockare, Mats Wingborg, Kiwa,

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Gör din plikt kräv din rätt!

Gör din plikt kräv din rätt! April 2015 Ny Tid rapport 24 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Mats Wingborg 2 Gör din plikt kräv din rätt! En utredning om medborgartjänst Arena idé och Mats Wingborg Stockholm

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter

Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter Innehåll 1. Inledning sid 5 2. Sammanfattning sid 7 3. Bakgrund sid 11 3.1 Den ökade skuldsättningen i samhället sid 11 3.1.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island

Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Radikal lag för traditionella familjer: en studie av arbetsgivarens syn på lagstiftningen om kvoterad föräldraledighet på Island Bild:Magnus Bard Boel Holst 4-17 november 2007 1, Radikal lag för traditionella

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Storskaliga skattebrott

Storskaliga skattebrott Storskaliga skattebrott En kartläggning av skattebrottslingens kostnader Rapport 2011:7 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper

Utanför nästan allt. En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper Utanför nästan allt En vägledning till stärkt socialt stöd för barn utan papper ta ur och sätt upp! Checklista för socialsekreterare i kontakt med barn utan papper LÄS MER PÅ: räddabarnen.se/barn-utan-papper

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Den svarta byggbranschen

Den svarta byggbranschen Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Den svarta byggbranschen - Går det att komma tillrätta med svartjobben? Författare: Malin Mälarstig och Daniel Andersson

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Människohandel och prostitution

Människohandel och prostitution Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD VERSION NMT Nationellt Metodstöd mot prostitution och människohandel Människohandel och prostitution Ur ett svenskt perspektiv REVIDERAD

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer