November Villkoren för utländska bärplockare säsongen Mats Wingborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "November 2014. Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014. Mats Wingborg"

Transkript

1 November 2014 Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 Mats Wingborg

2 2

3 Villkoren för utländska bärplockare säsongen 2014 Arena idé och Mats Wingborg Stockholm 2014 Bilder: Mats Wingborg Rapporten kan laddas ner från

4 Författarpresentation Mats Wingborg är frilansjournalist och författare med inriktning på fackliga frågor, arbetsliv, arbetsmarknad och migrationspolitik i Sverige och internationellt. Han har skrivit flera böcker om den globala fackföreningsrörelsen, utvecklingsfrågor och migration. 4

5 1. FÖRORD 6 2. EN UNIK BRANSCH 6 3. SYSTEMET MED VISERINGSPLOCKARE 7 4. VISERINGSPLOCKNINGEN SÄSONGEN VISERINGSPLOCKARNA EFTERDYNINGARNA AV SKANDALERNA VISERINGSPLOCKNINGEN EN SAMLAD ANALYS SYSTEMET MED FRIA PLOCKARE DEN FRIA PLOCKNINGEN SÄSONGEN DEN FRIA PLOCKNINGEN EN SAMLAD ANALYS SLUTSATSER 27 Viseringsplockningen: Den fria plockningen: CENTRALA SKRIFTLIGA KÄLLOR OCH REFERENSER INTERVJUADE PERSONER 30

6 1. FÖRORD Fokus för denna rapport är villkoren för utländska bärplockare inom den kommersiella plockningen av vilda bär i Sverige. Med vilda bär åsyftas hjortron, blåbär och lingon. Ekonomiskt sett är blåbär den viktigaste produkten. Skandinaviska blåbär innehåller en hög mängd antioxidanter och exporteras i stor skala till Asien för att bli hälsokost och kosmetika. Det finns flera syften med rapporten. Ett är att ge information och analys om vad som hände under bärsäsongen sommaren Ett annat är att analysera villkoren inom bärbranschen och komma med konkreta förslag till förbättringar. 2. EN UNIK BRANSCH Den kommersiella plockningen av vilda bär skiljer sig från alla andra branscher i Sverige. För det första är råvaran gratis. Allemansrätten ger alla människor som vistas i Sverige rätt att plocka vilda bär. För det andra är branschen uppdelad i två olika system, dels med anställda plockare, dels med fria plockare som säljer bär till så kallade bäruppköp. Kommersiell plockning av vilda bär har funnits i Sverige i över hundra år. Under lång tid bestod plockarna av svenska medborgare. Under talet började allt fler polacker komma till Sverige för att plocka bär. Under talet kom thailändare med turistvisum. I dag kommer de stora grupperna från Thailand, Ukraina och Bulgarien. Nästan alla som plockar vilda bär i kommersiellt syfte är utländska medborgare som tillfälligt befinner sig i Sverige för att tjäna pengar på bärplockning. Av de anställda plockarna kommer numera alla från Thailand, denna grupp kallas vanligen för viseringsplockare. De fria plockarna kommer i huvudsak från Östeuropa, allra flest från Bulgarien och Ukraina. Den kommersiella bärplockningen har väckt stor uppståndelse genom återkommande skandaler där bärplockare från andra länder blivit lurade på pengar, fått arbeta under odrägliga förhållanden och bott i undermåliga anläggningar eller i läger i skogen. Samtidigt har flera initiativ tagits för att förbättra villkoren. Migrationsverket har stramat upp regelverket, seriösa företag i branschen har upprättat sociala kontroller för viseringsplockare och Kommunal har tagit fram ett nytt kollektivavtal. Även om en del steg tagits i rätt riktning återstår många problem och fortfarande råkar många plockare illa ut. Branschen är också 6

7 under förändring, bland annat på grund av ökningen av fria plockare från Ukraina. Bärplockarföretag ansvarar för det arbete som bedrivs av viseringsplockare, medan bäruppköp köper bär av fria plockare. Både bärplockarföretagen och bäruppköpen är i regel aktiebolag. Dessa företag säljer i sin tur bären vidare till grossister, som Olle Svenssons AB (Finnerödja), Polarica, Blåtand och Skogsmat. En växande trend är att allt fler svenska bärföretag säljer bär till baltiska grossister, som Sparlats, Berry Group och Gyros. I nästa led säljer grossisterna vidare bären till livsmedelsföretag eller till asiatiska producenter av hälsokost och kosmetika. Under 2012 och 2013 plockades omkring ton blåbär för kommersiell försäljning. Sifforna för 2014 är ännu inte redovisade men är förmodligen något lägre eftersom det var ett sämre bärår. 1 Samtidigt är det bara omkring fyra procent av blåbären som plockas i kommersiellt syfte, men det behöver vara ganska mycket bär i ett område för att kommersiell plockning ska bli lönsam. Bärplockarföretag ansvarar för det arbete som bedrivs av viseringsplockare, medan bäruppköp köper bär av fria plockare. 3. SYSTEMET MED VISERINGSPLOCKARE Sedan många år tillbaka hyr svenska bärplockarföretag arbetskraft från företag i Asien för att plocka vilda bär. I en bemärkelse är det Skatteverket som bidragit till att skapa detta system. Skatteverket har nämligen deklarerat att dessa plockare från tredje land inte behöver betala skatt i Sverige. Om plockare hade varit direktanställda av de svenska bärplockarföretagen hade de varit skyldiga att betala så kallad SINK- skatt (särskild inkomstskatt för utomlands boende). Jämfört med den fria plockningen är viseringsplockningen mer industrialiserad och effektiv. Plockarna är i allmänhet i god kondition och har tillgång till fungerande bilar och utrustning. 1 För en genomgång av statistiska underlag, se: Blåbärssverige En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Mats Wingborg, Swedwatch, Hjortron och lingon är mindre ekonomiskt viktiga, volymerna av dessa bär är lägre.

8 Bärplockarföretagen undersöker var det finns mest bär och ger förslag på plockområden. Plockarna lagar inte mat själva utan kan koncentrera sig på arbetet. Det är inte ovanligt att viseringsplockare i genomsnitt kan plocka uppemot 70 kilo blåbär per dag (ett kilo motsvarar cirka 1,6 liter). Snittet bland fria plockare är långt lägre. 2 Sedan säsong 2011 har samtliga viseringsplockare kommit från Thailand, tidigare år har det kommit viseringsplockare även från Vietnam, Kina och Bangladesh. De viseringsplockare som kommit under senare år har varit anställda av thailändska företag, men det har varit de svenska bärplockarföretagen som lett och organiserat arbetet. Ofta kallas de thailändska företagen för bemanningsföretag (som hyr ut arbetskraft), men det är också möjligt att betrakta dem som entreprenörer (utländska företag som utför ett arbete i Sverige). I den här rapporten används den terminologi som är vanligast inom branschen, därför används uttrycket bemanningsföretag. 3 Under senare år har totalt ett 10- tal thailändska bemanningsföretag hyrt ut arbetskraft åt sammantaget ett 15- tal svenska bärplockarföretag. Arbetarna rekryteras av bemanningsföretagen i Thailand. Ett avtal om arbetets omfattning och arbetets villkor sluts mellan arbetaren och det thailändska bemanningsföretaget. Detta avtal ska sedan godkännas av det thailändska arbetsmarknadsdepartementet, Department of Employment (DOE). Ett annat avtal sluts mellan det thailändska bemanningsföretaget och det svenska bärplockarföretaget. Ett tredje avtal sluts mellan Kommunal och de thailändska bemanningsföretagen. Kommunal kontrollerar bland annat att den juridiska ägaren är tydligt identifierad. Bemanningsföretaget är skyldigt att ha personal på plats i Sverige under bärsäsongen (Migrationsverkets filialkrav). Kommunal besöker filialerna och följer upp att avtalet efterlevs. För att få arbete i Sverige ska de thailändska plockarna ha visum och arbetstillstånd. Dessa kan vara av två slag. De som ska arbeta med bärplockning i mer än tre månader ska ha uppehålls- och arbetstillstånd. De som planerar att arbeta med bärplockning i 2 Men när det gäller fria plockare finns ingen säker statistik som visar exakt hur mycket de plockar i genomsnitt. Det råder dock ingen tvekan om att snittet kraftigt understiger viseringsplockarnas. 3 I själva verket finns två argument som talar för att det snarare handlar om entreprenörer. För det första står de thailändska viseringsplockarna för alla plockare som används av de berörda bärplockarföretagen, det handlar alltså inte om ett tillskott av arbetskraft. För det andra är den juridiska rätten att bedriva bemanningsföretag starkt begränsad i Thailand. 8

9 mindre än tre månader kan i stället ha Schengenvisum och arbetstillstånd. Migrationsverket fattar beslut om arbetstillstånden. I den processen lämnar Kommunal ett yttrande till Migrationsverket. Detta sköts av Kommunals förbundskontor. Kommunal kräver att det thailändska bemanningsföretaget ska utlova att följa Kommunals kollektivavtal för branschen. Så gott som alla thailändska bärplockare kommer från den fattiga provinsen Isan på gränsen mot Laos. De flesta av plockarna är risbönder som drygar ut inkomsterna med bärplockning i Sverige när det inte är jordbrukssäsong hemma. Omkring 80 procent av plockarna har varit i Sverige tidigare och plockat vilda bär, 90 procent av plockarna är män. För att kunna plocka bär i Sverige måste de thailändska plockarna ta ett lån. De thailändska bemanningsföretagen kräver en avgift för kostnader för visum, flygresa etc. Oftast stannar plockarna i omkring två månader i Sverige. I grova slängar innebär upplägget att plockarna under första månaden arbetar för att betala tillbaka sina lån och under andra månaden tjänar pengar (men här finns individuella variationer). I Sverige bor viseringsplockarna på förläggningar, ett och samma bärplockarföretag kan bedriva flera förläggningar. På förläggningarna eller i anslutning till förläggningarna serveras mat. Maten lagas vanligen av kockar som rekryterats från Thailand. Kockarna lagar även mat som arbetarna tar med sig ut i skogen. Förläggningarna ska anmälas till kommunernas miljökontor och inspektioner kan ske. Det är vanligt att miljökontoren har anmärkningar på förläggningarna. I några fall har förläggningar underkänts. Ett återkommande problem är att sovsalarna är överfulla. Viseringsplockarna ingår i arbetslag som är kopplade till den minibuss de använder. Ofta färdas plockarna långa sträckor varje dag för att komma till marker där det är gott om bär. Detta ställer stora krav på att bärplockarföretagen tillhandahåller säkra och registrerade bilar. Arbetslagen har stora möjligheter att själva styra hur arbetet ska utföras och de exakta arbetstiderna. I allmänhet arbetar dock plockarna långt mer än åtta timmar per dag.

10 4. VISERINGSPLOCKNINGEN SÄSONGEN 2014 För säsongen 2014 beviljade Migrationsverket totalt tillstånd för thailändska bärplockare, 496 ansökningar avslogs. Av de ansökande svenska bärplockarföretagen fick åtta möjlighet att använda thailändska bemanningsföretag medan fyra fick avslag. Så här såg den samlade bilden ut: Trek Sommarhus AB: 86 ansökningar, 86 beviljade tillstånd. Blomskog Sopp och Bär AB: 14 ansökningar, 14 beviljade tillstånd. Pirexus AB: 154 ansökningar, 154 beviljade tillstånd. Euro Apartment AB: 260 ansökningar, 260 beviljade tillstånd. Västsiöns Vilda Produkter AB: 262 ansökningar, 262 beviljade tillstånd. Ransäters Invest AB: 630 ansökningar, 630 beviljade tillstånd. Polarica Skogsbärsinköp AB: 575 ansökningar, 569 beviljade tillstånd, 6 återtagna ansökningar. Norrskensbär AB: 892 ansökningar, 884 beviljade tillstånd, 7 återtagna ansökningar, 1 avvisad ansökan. Bothnia Bär AB: 198 ansökningar, 198 avslag. Exanimo AB: 54 ansökningar, 54 avslag. PolVision AB: 208 ansökningar, 208 avslag. Elite Service Partner: 36 ansökningar, 36 avslag. 4 Jämfört med 2013 halverades antalet beviljade tillstånd Orsakerna till detta var dubbla, dels skärpte Migrationsverket bedömningen av de ansökande företagen i kölvattnet av händelserna i Hällnäs och Lesjöfors 2013 då plockare blev lurade på sin lön, dels fanns mycket frysta bär kvar i lager från säsongen 2013, vilket gjorde att många inom bärbranschen ansåg att marknaden var osäker. Inför säsongen 2014 lanserade Kommunal ett nytt kollektivavtal för plockning av vilda bär. Enligt avtalet ska alla arbetare ha en garanterad lön på kronor i månaden. Dessutom förs bok på hur mycket varje enskild plockare plockar. Den bärplockare som plockar bär för ett värde mer än garantin kan tjäna extra pengar. Kilopriset på blåbär varierade mellan 15 och 17 kronor kilot. En annan nyhet i avtalet var att utbetalningen av lön ska ske 4 Statistik över beviljade tillstånd för viseringsplockare, Migrationsverket, År 2013 beviljade Migrationsverket tillstånd. 10

11 månadsvis och att arbetsgivaren ska stå för bensinkostnader när arbetarna använder bil för att transportera sig i arbetet. 6 I samband med lanseringen av kollektivavtalet genomförde Kommunal också en satsning på att besöka samtliga filialer och förläggningar. För att klara detta avsatte Kommunal extra resurser. Kommunal har även tagit fram en informationsbroschyr som kan användas i Sverige och Thailand. Under det senaste året har flera av bärplockarföretagen anlitat etiska revisionsfirmor för att göra inspektioner av verksamheten. Den sociala kod som använts har fram tills nu kallats ICA Social Audit, den har ursprungligen tagits fram för att ställa krav på goda arbetsvillkor i utvecklingsländer. 7 I takt med att allt fler företag börjat nyttja denna sociala kod för att följa upp villkoren inom viseringsplockningen har ICA gått med på att deras varunamn ska tas bort från kodens titel. Under säsongen 2014 anlitade grossisten Olle Svenssons AB etikföretaget Kiwa för att följa upp koden. 8 Grossisten Polarica har utvecklat en egen social kod som heter Ansvarsfull bärplockning. Polarica har anställt en egen bärombudsman för att följa upp arbetet med den sociala koden och anlitat etikföretaget Det Norske Veritas för att genomföra inspektioner. 9 Norrskensbär, det bärplockarföretag som använde flest viseringsplockare under säsongen 2014, har ingen social kod. Företrädare för Norrskensbär anser att kontrollerna från Migrationsverket, Kommunal och berörda kommuner (angående förläggningarna) är tillräckliga. 10 Migrationsverket har successivt skärpt kraven på företag som använder viseringsplockare. Inför säsongen 2011 införde Migrationsverket två nya krav i regelverket: Att bärplockarföretag som vill anlita thailändska bemanningsföretag ska kunna redovisa att det kan betala ut avtalsenlig lön även vid dålig bärtillgång och till plockare som inte klarar att plocka bär som täcker miniminivån. Bärplockarföretagen blev därför tvungna att visa bankgarantier som motsvarade summan för att betala ut avtalsmässiga löner. Att det utländska bemanningsföretaget skulle registrera en filial 6 Kollektivavtal (mall för avtal med utländska företag som bedriver bärplockning i Sverige), Kommunal, Bärbranschen tar krafttag för bättre villkor i blåbärsskogen, Mats Wingborg, Swedwatch, Riskanalyser turistplockare, Mats Wingborg, Kiwa, Ansvarsfull bärplockning, Polaricas hemsida, 2014, Polarica/Ansvarsfullt- foretagande. 10 Uppgift från Örjan Berglund, Norrskensbär.

12 i Sverige. Skälet till detta var att det skulle vara möjligt för arbetare och myndigheter att få tag i en ansvarig arbetsgivare. 11 En nedkortad säsong kan innebära ett kraftigt ekonomiskt avbräck för plockarna. Orsaken till dessa skärpta krav var att Lomsjö Bär AB säsongen innan hade lurat 156 thailändska bärplockare och 290 vietnamesiska plockare på sina löner. 12 Säsongen 2013 skedde en ny skandal i Hällnäs och Lesjöfors då plockare blev lurade på sina löner. Inför säsongen 2014 blev Migrationsverket därför mer strikt i sin bedömning av de företag som ansökt om att använda viseringsplockare. Migrationsverket ger ingen officiell motivering till varför vissa företag underkänts, men till de frågor som Migrationsverket anser vara väsentliga hör att det finns garantier för att löner kan betalas ut och att arbetarna har fått full information om arbetsvillkor, löner, lån etc. 13 Ett av de bärplockarföretag som ansökte om att få använda arbetskraft från Thailand under bärsäsongen 2014 men fick underkänt av Migrationsverket var Polvision i Västerbotten. En orsak till att ansökan blev underkänd kan ha varit att bären skulle säljas vidare till grossisten Sparlats i Lettland, det vill säga samma grossist som köpte bär från Ståhl plantering & röjning AB 2013 och där arbetarna inte fick betalt. Det thailändska bemanningsföretaget Kontana, som Polvision hade slutit ett avtal med, hade dock redan påbörjat rekryteringen av arbetare i Thailand i väntan på beskedet från Migrationsverket. Drygt 200 arbetare rekryterades och dessa fick också ta lån på en summa motsvarande 2500 kronor för att deras visumansökningar skulle lämnas in. När avslaget kom från Migrationsverket vägrade bemanningsföretaget att betala tillbaka dessa pengar. Polvision har betalat en del ersättning till de drabbade arbetarna, men detta har inte täckt arbetarnas hela skulder. 14 Dessa arbetare blev alltså skuldsatta utan att ens få komma till Sverige. 11 Migrationsverkets hemsida, Se även Mors lilla Olle II, Hur gick det för bärplockarna 2011?, Mats Wingborg, Swedwatch, Mors lilla Olle Så exploateras asiatiska bärplockare i svenska skogar, Mats Wingborg, Swedwatch, Blåbärssverige En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Mats Wingborg, Swedwatch, Se även Cruel realities in the Swedish forest- berry industry, Junya Yimpraset, 2014 samt Det svenska slaveriet, Nina Brevinge, Filter aug/sept, Uppgifter från Krystyna Felczak, Polvision, samt från Sylve Björkman, Ransäters Invest AB. 12

13 I flera fall saknade viseringsplockarna arbete under sista veckan. Inom branschen hävdar man dock att det var helt i enlighet med avtalen. Dock har det förekommit att plockare blivit uppsagda innan säsongen är avslutad. Detta skedde bland annat inom Polarica säsong En nedkortad säsong kan innebära ett kraftigt ekonomiskt avbräck för plockarna. De befinner sig i Sverige under en kort period och har skulder som ska betalas tillbaka. Kommunernas miljökontor genomförde flera inspektioner av förläggningarna. I några fall riktade kontoren anmärkningar mot förläggningar, bland annat i Jörn, Fredrika, Olofstorp och Munkfors. Det handlade bland annat om att förbättra ventilationen i sovsalar. 16 Thailändsk viseringsplockare i Hällnäs som sommaren 2013 blev lurad på sin lön. 5. VISERINGSPLOCKARNA EFTERDYNINGARNA AV SKANDALERNA 2013 Som tidigare nämnts blev thailändska plockare stationerade i Hällnäs och Lesjöfors lurade på sin lön under säsongen Dessa plockare var anställda av det thailändska bemanningsföretaget Phoenix Enterprise, som i sin tur utförde bärplockningen på uppdrag av Ståhl plantering & röjning AB. Uppköpare av bären var den lettiska grossisten Sparlats. När säsongen nästan var slut 15 Uppgift från Pasi Anttila, Polarica (han är inte längre kvar i företaget). 16 Underlag från Anna Spånt Enbuske, Kommunal.

14 anklagades några av arbetarna för att ha sålt bär till ett bäruppköp. Enligt arbetaren Samsak Samersab sattes ett anslag upp på förläggningen med följande lydelse: Vi frånsäger oss allt ansvar för era lån och pengar, eftersom ni har brutit mot kontraktet. 17 Detta ledde till att arbetarna reste till Umeå och slog läger på en parkeringsplats utanför Kommunals kontor. I rädslan för att få resa hem med skulder tog en av arbetarna sitt liv. 18 Tillbaka i Thailand inledde 263 av de lurade arbetarna en rättslig process. Parallellt med detta inledde Kommunal en rättslig process i Sverige för de 46 arbetare som anslutit sig till Kommunal. 19 Under processen hävdade arbetarna att de inte fått betalt alls, medan Phoenix Enterprise menade att arbetarna visst hade fått betalt. Arbetarna och Kommunal krävde då att Phoenix Enterprise skulle redovisa hur mycket pengar som skulle ha betalats ut och hur mycket som dragits av för lån och olika avgifter. Någon sådan redovisning kom aldrig att ske. I stället hotades arbetarna med att de skulle bli skuldsatta för livet om de inte skrev på att de inte längre krävde någon lön. 20 Till sist nåddes en förlikning i Thailand. Den innebar att ingen av arbetarna skulle ha kvar någon skuld, några av arbetarna fick också en mindre betalning, det är dock fortfarande oklart hur många som fick ut några pengar. I och med att en uppgörelse uppnåddes i Thailand beslöt Kommunal att inte driva frågan vidare i Sverige. Den svenska juridiska processen hade blivit överspelad. 21 Det är uppenbart att pengar som borde ha betalats ut som lön försvunnit. Enligt de thailändska plockarnas ombud i Thailand handlar det om omkring fem miljoner kronor. 22 Kommunals engagemang för de lurade plockarna reser en rad frågor. Kommunal försökte söka upp Phoenix Enterprises direktör bosatt i Nottingham i Storbritannien för att överlämna en delgivning om lönekrav och misstänkt brott mot kollektivavtal. Det visade sig dock att han bodde i ett inhägnat studentområde. Delgivningen kunde därför inte överlämnas. Frågan är hur en sådan delgivning ska ske i ett fall som detta? Borde det inte finnas internationella överenskommelser som möjliggör att en delgivning 17 Bärplockare utan lön, Västerbottens- Kuriren, 11/10, Se utförlig och tragisk skildring i Cruel realities in the Swedish forest- berry industry, Junya Yimpraset, Uppgift från Mats Hansson, Kommunal. 20 Cruel realities in the Swedish forest- berry industry, Junya Yimpraset, 2014 samt uppgifter från Mats Hansson, Kommunal. 21 Uppgift från Mats Hansson, Kommunal. 22 Uppgift från Junya Yimpraset. 14

15 kan genomföras? En annan fråga handlar om företrädare för ett utländskt företag, i detta fall ett thailändskt, kan dömas av en domstol i Sverige. Hur garantera att en eventuell straffpåföljd drivs igenom? Behövs bilaterala avtal kring dessa frågor mellan de berörda länderna? Som en konsekvens av de lurade thailändska plockarna säsongen 2013 har Kommunal krävt att regeringen tillsätter en officiell bärkommission med uppgift att fortlöpande följa villkoren inom bärbranschen och komma med förslag till regeländringar. 23 Kommunal har vidare skickat ett underlag till FN:s speciella rapportör professor François Crépeau (med ansvar för MR för migrantarbetare) med berättelsen om när flera hundra thailändska arbetare blev bedragna och lurade av Phoenix Enterprise, en thailändsk- svensk traffickingkartell VISERINGSPLOCKNINGEN EN SAMLAD ANALYS Under senare år har det skett en uppstramning av regelverket för viseringsplockare. Det har skett genom att Migrationsverket antagit stramare regler och gjort striktare kontroller av ansökningar, genom att Kommunal tagit fram ett nytt kollektivavtal och engagerat sig mer i frågan och genom att några aktörer i branschen tagit fram sociala koder och genomfört inspektioner. Samtidigt finns flera grundläggande svagheter i systemet. Migrationsverket ställer sedan våren 2011 krav på att de svenska bärplockarföretag som anlitar viseringsplockare från Thailand ska visa upp en bankgaranti som visar att de kan betala ut Under senare år har det skett en uppstramning av regelverket för viseringsplockare. avtalsenlig lön även om det blir en dålig bärsäsong. Säsongen 2013 blev det tydligt att en sådan garanti inte behöver vara mycket värd. Bärplockarföretaget Ståhl plantering & röjning AB hade delegerat denna garanti till den lettiska grossisten Sparlats, som i sin tur fått ett garantidokument från Swedbank i Riga. När arbetarna blev utan 23 Kommunal requests a commission for the berry picking industry, Kommunals brev till dåvarande migrationsminister Tobias Billström (originalet skrivet på svenska), 15/10, Report To: UN Special Rapporteur on the human rights of migrants, Professor François Crépeau, Kommunal, undertecknat av Anna Spånt Enbuske, 13/8, Citatet är översatt från engelska till svenska.

16 lön fanns ingen som ville ta ansvar för garantin. 25 Problemet med utfästelserna om en garanterad lön är dock av generell karaktär. Inom bärbranschen hävdas att omkring var femtonde bärsäsong blir riktigt dålig. Det är dock omöjligt att avgöra i förväg hur mycket bär som kommer att finnas. Vad händer nästa gång det blir ett riktigt dåligt bärår? De stora grossisterna som Olle Svenssons AB och Polarica AB har kapital som skulle kunna användas för att betala garantilöner. Men kommer man vara villig att göra det? När det gäller andra grossister, som de ekonomiskt svaga i Baltikum, saknas helt ekonomiska muskler för att kunna betala ut löner. Inte heller har de svenska bärplockarföretagen sådana muskler. Vid ett dåligt bärår är alltså risken stor att många plockare inte får ut avtalsenlig lön. Om det finns många viseringsplockare i Sverige ett sådant år kan katastrofen bli påtaglig. Först och främst skulle katastrofen drabba plockarna, men den skulle också underminera hela branschen. Effekten kan dessutom förvärras ytterligare om säsongen innan varit god och det finns mycket bär kvar i lager. Då finns få bär att plocka samtidigt som bären som finns i lager och överetableringen av plockare leder till att kilopriserna på bär trycks ner. I någon mån går det att förebygga att detta scenario uppstår. Det handlar för det första om att Migrationsverket inte ger ekonomiskt svaga aktörer tillstånd att använda viseringsplockare. Prövningen av företagen bör vara sträng, precis som den var inför säsong För det andra handlar det om att det totalt sett inte ges tillstånd till för många viseringsplockare i Sverige. Exakt var gränsen går är svårbedömd, men även här bör den skarpare bedömningen inför säsong 2014 ses som ett föredöme. I detta finns emellertid ett annat problem kommer det i fortsättningen att räcka med att Migrationsverket ställer skarpare krav på de bärplockarföretag som vill använda viseringsplockare eller krävs också en samlad bedömning av hur många viseringsplockare som Sverige ska ta emot? Erfarenheten från säsong 2014 visar att det kan räcka med en skärpt bedömning, men detta återstår att se. Avgörande för denna bedömning blir det totala antalet viseringsplockare som beviljas tillstånd de närmaste åren. Under säsong 2014 fanns inga plockare som blev lurade på sina löner på samma sätt som skedde 2010 och Det striktare regelverket kan vara en förklaring till detta. Samtidigt finns återkommande uppgifter om att bärplockare blir lurade på oskäliga avgifter, räntor på lönen, felaktiga växelkurser etc. Vittnesmålen om 25 Blåbärssverige En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar, Mats Wingborg, Swedwatch,

17 detta är många. Även om arbetare inte blir lurade på hela lönen finns alltså starka belägg för att många blir lurade på en del av den rättmätiga lönen. Problemet är att insynen i systemet är undermåligt. Grossisterna betalar pengar till bärplockarföretagen som betalar till de thailändska bemanningsföretagen som i sin tur betalar ut löner i Thailand i thailändska baht. Exakt vilka avgifter och räntor som bemanningsföretagen drar av förblir för det mesta oklart. I dag har Migrationsverket endast rätt att granska bärplockarföretagen och de thailändska bemanningsföretagen inför ett beslut om att ge tillstånd för viseringsplockare, men Migrationsverket har inte rätt att göra några efterhandskontroller. På denna punkt borde Migrationsverkets befogenheter stärkas. Exempelvis skulle Migrationsverket varje år kunna göra ett antal stickprovskontroller och granska de exakta utbetalningarna till plockarna och bedöma om de avdrag som gjorts har varit skäliga. Rimligen bör det inte vara möjligt att säga upp viseringsplockare i förtid (förmodligen har detta understundom också skett i strid mot rådande lagar). Det bör heller inte finnas sådana kontrakt som öppnar för att plockarna är kvar i Sverige i en vecka eller mer men då inte har något avtalsenlig lön, då skulle plockarna ha kostnader för logi men eventuellt ingen inkomst alls (det räcker inte med att plockarna under den perioden skulle få betalt per plockat kilo). 7. SYSTEMET MED FRIA PLOCKARE Alla personer som vistas i Sverige har rätt att plocka vilda bär och sälja dem till ett bäruppköp. Ett undantag är dock viseringsplockarna som är anställda för att plocka bär. Av avtalen med dem framgår att de inte har rätt att sälja bär annat än till sin arbetsgivare (och det bärplockarföretag som arbetsgivaren godkänt). Ett bäruppköp som köper bär av viseringsplockare skulle kunna anklagas för häleri. Bäruppköpen köper varan bär från bärplockare. Dessa plockare brukar kallas för fria plockare, oorganiserade plockare och turistplockare. I denna studie används det förstnämnda begreppet, det är definitivt problematiskt men det mest etablerade i branschen. Bäruppköpen kan vara av olika karaktär. De större bäruppköpen är fasta och är uppsatta under sommarmånaderna och början av hösten. Ofta ligger de i närheten av en rondell. Andra bäruppköp har en mer tillfällig karaktär. Det kan handla om en långtradare som kör fram på en speciell plats några timmar varje eftermiddag. Ytterligare andra bäruppköp har en ambulerande karaktär, uppköpare med lastbil åker runt och köper upp bär. På flera orter

18 finns konkurrerande bäruppköp. Ibland finns en enhet under bäruppköpen, bärombud, som arbetar för uppköpen. De större och fasta bäruppköpen drivs över lag av aktiebolag som ägs av personer boende i Sverige. De ambulerande bäruppköpen drivs i vissa fall av personer från andra länder, framför allt i Baltikum. Företagen som driver bäruppköp säljer i nästa skede vidare bären till större grossister, störst i Sverige när det gäller köp av bär från bäruppköp är Olle Svensson AB och Skogsmat AB. 26 Det svenska företaget Polarica köpte tidigare bär från bäruppköp, men hävdar att de inte längre gör det i Sverige. Andra grossister ligger i Baltikum och Finland, som Sparlats och Berry Group. Därutöver finns ett antal småskaliga bäruppköp där bären direkt säljs vidare på lokala marknader. Läger i skogen utanför Mehedeby med bärplockare från Bulgarien. De fria plockarna har en svag förhandlingsposition gentemot bäruppköpen. Bäruppköpen har inga förpliktelser gentemot plockarna. Plockarna vet inte i förväg vad de kommer att få betalt för bären de plockar. De har inte heller någon möjlighet att påverka priset. Plockare som reser till Sverige för att plocka bär gör det på vinst och förlust. Både tillgången på bär och priset är osäkert. Priset kan också variera mellan olika bäruppköp och förändras under säsongen. Vanligen är startpriset på blåbär, som är det ekonomiskt viktigaste bäret för plockarna, lågt i början av säsongen för att sedan successivt höjas. 26 Uppgifter från Martin Engström, Olle Svenssons AB samt Olsson, Hans, Skogsmat AB. 18

19 Men även bäruppköpen har en begränsad möjlighet att styra priset på bär. I nästa led köper grossisterna upp bären av bäruppköpen och det är i hög grad grossisternas pris som avgör bäruppköpens pris. På blåbär brukar ett bäruppköp lägga på 3 5 kronor på grossistpriset, det blir bäruppköpets förtjänst. Grossisterna är samtidigt i sin tur beroende av till vilka priser de kan sälja bären vidare, på blåbär finns ett världsmarknadspris, det brukar vara ungefär dubbelt det pris som plockarna får. Som underlag för den här rapporten har ett 60- tal fria plockare intervjuats under säsongerna 2013 och Bilden är att 80 procent av de som säljer bär är personer från andra länder som rest till Sverige i syfte att tjäna pengar på att plocka bär (främst från Ukraina och Bulgarien, men i viss mån också från Polen, Moldavien, Rumänien och Thailand). Ytterligare omkring 10 procent är personer från andra länder men som delvis befinner sig i Sverige av annat syfte (kambodjaner i Junsele som 2014 jobbade inom skogsnäringen, polacker som kombinerar bärplockningen med turism etc.). De sista 10 procenten är personer bofasta i Sverige och som för det mesta är svenska medborgare, men de flesta i denna grupp är födda i ett annat land, oftast Thailand, men ibland även Filippinerna etc. I några fall förekommer även blandade grupper, exempelvis personer födda i Thailand men nu bosatta i Sverige som plockar bär tillsammans med thailändska släktingar som är på tillfälligt besök. Inom den fria gruppen plockare finns också stora variationer när det gäller hur länge de arbetar. Inom gruppen ryms personer som kommer till Sverige för att under flera veckor plocka bär, men det finns också personer som lever i Sverige och som plockar bär till uppköpen under några få dagar. 27 Det saknas officiell statistik över hur många personer från andra länder som årligen besöker Sverige för att plocka bär till bäruppköp och hur många plockare totalt sett som säljer bär till bäruppköp. En grov uppskattning inom branschen är att det åtminstone handlar om en minst lika stor grupp som viseringsplockarna, förmodligen fler. (I nästa avsnitt finns en grov uppskattning av antalet fria plockare säsongen 2014, grundat på antalet bäruppköp multiplicerat med en uppskattning av antalet plockare per uppköp.) Om en svensk medborgare plockar vilda bär och säljer dessa till ett bäruppköp ska han/hon betala skatt för det värde som överstiger kronor per år. För den som vistas i Sverige en kort tid i detta fall mindre än sex månader ska ersättning för 27 Intervjuer med fria plockare genomförda sommaren 2014.

20 sålda bär inte beskattas i Sverige. 28 Bäruppköpen är av ytterst varierande kvalitet när det gäller sociala ambitioner, administrativ förmåga och logistisk kapacitet. De mer ambitiösa bäruppköpen har sedan några år tillbaka information på flera språk om att bären ska vara egenhändigt plockade. Vid dessa bäruppköp ska också varje säljare identifiera sig vid säljtillfället och skriva sitt namn på en bärlista. Vid dessa bäruppköp finns också ofta personal som talar flera olika språk. Andra bäruppköp saknar alla dessa rutiner. Vid vissa bäruppköp kan stora kvantiteter bär säljas utan att säljaren behöver identifiera sig och utan att det förs någon dialog mellan säljaren och bäruppköpet (ofta beroende på att det saknas gemensamt språk). Jämfört med viseringsplockningen är den fria plockningen betydligt mer oreglerad. Kommunal har svårt att ställa några krav eftersom de fria plockarna inte är anställda. Migrationsverket kan inte ställa några krav eftersom de inte utfärdar några arbetstillstånd och branschen har hittills inte skapat sociala koder för den fria plockningen. Ett initiativ till att skapa sådana koder har dock tagits av bland annat Olle Svenssons AB och kan i bästa fall vara på plats till säsongen Bäruppköpen bygger på idén att köpa varan bär och inte att hantera bärplockare som är anställda (av det egna företaget, av Ett återkommande problem är att bäruppköpen ofta är aktivt involverade i rekryteringen av plockare. bemanningsföretag eller av leverantör). Detta ger verksamheten en annan juridisk bas jämfört med viseringsplockning. Bäruppköpet behöver inte hantera inkomstuppgifter, sociala avgifter och skatter för bärplockare. Däremot har de företag som driver bäruppköp ofta anställd personal som sköter andra sysslor (administration, mottagning av bär vid bäruppköp, skötsel av lager, färskrensning etc.). Ett återkommande problem är att bäruppköpen ofta är aktivt involverade i rekryteringen av plockare. Flera bäruppköp är med och ordnar förläggningar för plockarna. När detta sker är bäruppköpen snarare att betrakta som arbetsgivare än som 28 Uppgifterna är hämtade från brev från Skatteverket ställt till Blommor och Bär i Söderhamn AB den 15/ Tidigare har Skatteverket kommit med delvis andra uppgifter om vad som gäller för utländska medborgare. Detta är dock det senaste förtydligandet, det bör därför betraktas som det mest giltiga. 29 Se bland annat Riskanalyser turistplockare, Mats Wingborg, Kiwa,

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING

POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING POLARICA ANSVARSFULL BÄRPLOCKNING Vi behöver de thailändska bärplockarna och därför måste vi göra allt vi kan för att de ska åka hem med ett leende på läpparna. Tommy Innala, vd Polarica AB Ansvarsfull

Läs mer

Arbetsvillkor i blåbärsskogen. En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier.

Arbetsvillkor i blåbärsskogen. En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier. Arbetsvillkor i blåbärsskogen En rapportserie om snåriga regler, utnyttjade plockare och solskenshistorier. Inledning Swedwatch har uppmärksammat dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer sedan 2003,

Läs mer

Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II. Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011?

Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II. Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011? Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011? Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte och metod...4 4. De dubbla systemen...5 4.1. Migrationsverkets

Läs mer

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen

BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Swedwatch rapport #60 BÄRBRANSCHEN TAR KRAFTTAG för bättre villkor i blåbärsskogen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning: Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete... 3 2. Bakgrund... 5 3. ICA vägledare

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

GULD I GRÖNA SKOGAR. Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN

GULD I GRÖNA SKOGAR. Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN GULD I GRÖNA SKOGAR Bärplockning från självförsörjning till industri EN RAPPORT FRÅN LIVSMEDELSFÖRETAGEN Innehåll 1. SAMMANFATTNING 2. INLEDNING 3. HISTORIA OCH BAKGRUND 4. DEN MODERNA BÄRINDUSTRIN 5.

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar. Mats Wingborg

En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar. Mats Wingborg En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar Mats Wingborg En resa bland bärplockare, brutna löften & framtidsdrömmar Mats Wingborg Swedwatch är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Nina Brevinge Examensarbete i journalistik 22,5 hp, vårterminen

GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Nina Brevinge Examensarbete i journalistik 22,5 hp, vårterminen GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Nina Brevinge Examensarbete i journalistik 22,5 hp, vårterminen 2014 Handledare: Hanna Jedvik EXAMENSARBETE Innehållsförteckning

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Vägledning för Hyresgarantier

Vägledning för Hyresgarantier Vägledning för Hyresgarantier Januari 2012 2(9) INNEHÅLL 1 Versionshantering... 3 2 Syfte... 3 3 Vad är en kommunal hyresgaranti?... 3 4 För vem?... 4 4.1 Behovsprövning... 4 5 Omfattning på hyresgarantin...

Läs mer

Ingen ser skogen för alla träd vem tar ansvar för helheten?

Ingen ser skogen för alla träd vem tar ansvar för helheten? Swedwatch rapport #51 Mors lilla Olle III Ingen ser skogen för alla träd vem tar ansvar för helheten? Förord Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare

Material som gruppen har tillgång till: - Avdelningens lokaler - Datorer - Kopiator - Fax - Skrivare Migrationsprojektet Jeanette Gustavsson, Rose-Marie Myhr, Daniel Jernström, Katja Ojanne, Amanda Naesman, Emil Bäckström, Nafie Hamde, Svetlana Avramovic & Theo Verheggen Syfte Under 3 månader kommer Hotell

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL

ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL ORDNING OCH REDA MED LAGAR OCH KOLLEKTIVAVTAL LO-TCO Rättsskydd AB MINDRE KAOS MED KOLLEKTIVAVTAL Kollektivavtalen ger ordning och reda på arbetsplatserna. Med dem i handen står vi starkare mot arbetsgivarna.

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen

solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Ingen solskens historia En granskning av arbetsvillkoren i turismbranschen Vi reser mer än någonsin Rese- och turismsektorn är en av världens största branscher och står för nio procent av världens BNP.

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving

Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Fortsatt tvångsarbete på underleverantör till Fritidsresor och Ving Bakgrund I rapporten Ingen solskenshistoria granskade Fair Trade Center och Schyst resande 2012 arbetsvillkoren på hotell i Thailand

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

1206:01. oenden i Stockholm

1206:01. oenden i Stockholm oenden i Stockholm ra alternativa boendeformer att välja bland. Bostadsförmedling i seniorlägenheter och trygghetsbostäder. Dessutom finns ende för dig med större behov av service och omvårdnad. r som

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige

Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige Regler för dig som vill arbeta som anställd i Sverige 1 Innehåll Information till dig som vill arbeta i Sverige 3 Om du är EU/EES-medborgare 3 Identitetshandling 3 Arbetstillstånd och uppehållsrätt 3 Anställningsavtal

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet

Compliance och internationella försäkringar för näringslivet ERV sätter fokus på : Compliance och internationella försäkringar för näringslivet Vad innebär det för ditt företag? Compliance ur ett försäkringsperspektiv vid affärsresor och utlandsstationering Vad

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Emine Lundkvist Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015

Skatteverkets större insatser 2015. 17 februari 2015 Skatteverkets större insatser 2015 17 februari 2015 Nya regler för rot- och rutarbete Pia Blank Thörnroos, rättslig expert Cajsa Toresten, verksamhetsutvecklare Nya regler för rot och rut Lagen infördes

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET

DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET DELEGATIONEN REKOMMENDATION 5 1 (5) FÖR KONKURSÄRENDEN 1.9.2004 BOFÖRVALTARENS REDOGÖRELSE- OCH INFORMATIONSSKYLDIGHET 1 ALLMÄNT Boförvaltaren skall informera borgenärerna om läget beträffande realiseringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer

Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Näringsdepartementet Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö 103 33 STOCKHOLM Ds 2004:47 Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen kan inte tillstyrka promemorians

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014

Nämndens beslut nr. 15 av den 7 februari 2014 Meddelande om utlysning samt regler och förordningar för tilldelning av medel som delvis bidrar till kostnaderna för att organisera paketresor i provinsen Neapel under låg- och mellansäsong 2014 Nämndens

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

MORS LILLA OLLE Så exploateras asiatiska bärplockare i de svenska skogarna

MORS LILLA OLLE Så exploateras asiatiska bärplockare i de svenska skogarna Swedwatch rapport #41 MORS LILLA OLLE Så exploateras asiatiska bärplockare i de svenska skogarna Swedwatch är en religiöst och politiskt obunden organisation som granskar svenska företag som verkar i lågkostnadsländer.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-04 BESLUT North Investment Group AB FI Dnr 14-15736 Advokaterna Peter Sarkia och Hans Schedin Delgivning nr 2 MAQS Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Cirkulär Nr 22 December 2012

Cirkulär Nr 22 December 2012 Cirkulär Nr 22 December 2012 Ny bemanningslag (Genomförande av bemanningsdirektivet) Riksdagen har beslutat att Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag

Checklista. Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Checklista Socialt ansvar för KRAV-certifierade företag Den här checklistan hjälper dig som anlitar arbetskraft i din KRAVcertifierade produktion. När du fyllt i listan kan du visa att du uppfyller KRAVs

Läs mer

Finansinspektionen och makrotillsynen

Finansinspektionen och makrotillsynen ANFÖRANDE Datum: 2015-03-18 Talare: Martin Andersson Möte: Affärsvärldens Bank och Finans Outlook Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35

Läs mer