Kvinna mitt i livet. Komplementär medicin. Vibrationsträning. Kronisk smärta som egen diagnos. Tema. Kvinnors smärta Alternativvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinna mitt i livet. Komplementär medicin. Vibrationsträning. Kronisk smärta som egen diagnos. Tema. Kvinnors smärta Alternativvård"

Transkript

1 Svenska smärtföreningen testar Svenska smärtföreningen testar 2/2006 1/2006 Kronisk smärta som egen diagnos Kvinna mitt i livet Tema Tio enkla steg att hantera kronisk smärta Nu har du möjlighet att beställa vår affisch om smärthantering. Vibrationsträning Komplementär medicin Kvinnors smärta Alternativvård Nationaldrycken Kaffe har under historiens lopp betraktats som allt från en mirakeldryck till en djävulens brygd. Vi behöver hjälp av de goda bakterierna! De senaste hundra åren har människans levnadssätt har förändrats.

2

3 Ledare Den tysta miljonen Ä Ö SVENSK UTGIVARE Svenska Smärtföreningen ADRESS Sabbatsbergs Sjukhus Olivecronas Väg Stockholm TELEFON E-POST HEMSIDA POSTGIRO MEDLEMSANSVARIG Maria Näsholm REDAKTION Dörjvägen 5, Vallda Telefon: Raymond Berggren Rolf Malm Elisabeth Cronholm Lisbeth Persson, Text & Grafik FOTOGRAFER Rolf Malm Raymond Berggren LAYOUT, PRODUKTION & ILLUSTRATIONER Text & Grafik i Göteborg AB Telefon: ANNONSBOKNING Text & Grafik i Göteborg AB, Lisbeth Persson Telefon: / Anders Skogholm Telefon: Johan Eriksson/Per Hjortsjö Telefon: PRODUKTIONSANSVARIG Mats Sjöberg, BIG AB Telefon: TRYCKERI SG Zetterqvist, Västra Frölunda UTGIVNING 4 nummer/år ANSVARIG UTGIVARE Rolf Malm En miljon svenskar står utanför arbetsmarknaden. Men de står också utanför samhället i stort. De har en svår ekonomisk situation. Därför har många av dem betalningsanmärkningar och är därmed svartlistade från det mesta av normalt vardagsliv. En mycket stor del av den utestängda miljonen svenskar har smärtproblem. Vi vill påstå att det i de flesta fall startat med någon form av smärtproblem. Det är för smärta och värk vi oftast besöker sjukvården. Men när smärtan förblir obehandlad och kvarstår efter tre månader kallas den kronisk. Även om man med nyspråkssvenska försöker mildra detta genom att istället kalla den långvarig. Det finns en kroniskt smärtdrabbad i vart tredje svenskt hushåll. De är beroende av samhällets stöd för sitt dagliga liv. De är i händerna på myndigheterna. De blir nu i rasande fart förtidspensionerade och förödmjukade på allehanda sätt. Detta eftersom det är ett för staten billigare alternativ än att med sjukvårdsinsatser och rehabilitering försöka bota dem och ge dem möjlighet att försörja sig själva. Kronisk smärta som inte syns på röntgenplåtarna finns bara inte då kallas den inbillningssjuka, hypokondri, bidragsfusk, arbetsskygghet eller unika svenska kultursjukdomar som påstås finnas enbart i Sverige. Det är en bevisad och uppenbar lögn men fungerar än så länge som politiskt slagträ. Fibromyalgi har t.ex. erkänts som ett tillstånd när obehandlad smärta fått ta över nervsystemet men i sjukvården och i debatten behandlas den fortsatt som på 1800-talet då den kallades för kvinnlig hysteri. På 1900-talet kallades den SVB Sveda värk bränn kärringar. Både EU och FN har beslutat att kronisk smärta ska betraktas som en sjukdom i sin egen rätt. FN och WHO har också beslutat att smärtlindring ska vara en av de mänskliga rättigheterna. Men detta tycks man inte förstå i Sverige. Det är i sig en skandal. Socialstyrelsen hävdar fortsatt att kronisk smärta inte ger funktionshinder i vardagen! Inför valet handlar den politiska debatten mycket om att minska antalet sjukskrivna. Klappjakten på de smärtdrabbade tar närmast groteska former. Det har gått så långt i vårt s.k. välfärdssamhälle att människor är rädda för att stöta sig med de allsmäktiga svenska handläggarna på Försäkringskassa, Socialbyråer och alla andra bidragsmyndigheter. Det gäller att hålla sig någorlunda väl med de tjänstemän som med ett penndrag kan avgöra en enskild människas väl och ve. Svenska Smärtföreningen hävdar mot denna bakgrund att de undersökningar och den statistik som presenteras inte är tillförlitlig. Den politiska redovisningen av hur många som är arbetslösa, hur många som anser att svensk sjukvård är i verkligheten god, hur många som känner sig brutalt utstötta ur gemenskapen, hur många barn som växer upp med drabbade föräldrar, hur många svårt smärtdrabbade som får rehabilitering och för den delen smärtlindring, hur många som känner sig kränkta i kontakten med myndigheter och vård etc är inte den sanna bilden. Vi tänker nu inför valet erbjuda denna miljon svenskar att fritt säga sitt hjärtas mening i dessa frågor. Vi kommer att presentera en omfattande folkenkät med ett antal frågor till denna utstötta miljon svenskar och deras familjer. Enkäten kommer att göras tillgänglig för alla som är intresserade av att inför valet ställa politikerna till svars. Den kommer att presenteras i alla större dagstidningar i Sverige. Den kommer att finnas tillgänglig via en rad hemsidor på nätet. Alla kan fylla i enkäten anonymt. Vi erbjuder t.o.m. en del fina priser till den som skickar in formuläret. Vi kommer att sammanställa svaren och uppvakta regeringen med resultatet. Vi kommer att presentera resultatet av denna folkenkät vid presskonferenser och vid den stora smärtkonferens vi arrangerar i Stockholm i samband med den Internatioenlla Smärtdagen. Det är dags att en miljon utslagna svenskar får säga sin hjärtas mening utan risk för repressalier! Rolf Malm Svenska Smärtföreningen Tidningen får citeras med angivande av källa. Tillstånd av ansvarig utgivare erfodras för återgivande av artiklar och illustrationer. Tidningen ansvarar inte för insänt, ej beställt material Leva med smärta 2/2006 3

4 sid 54 Fibromassage en väg till mindre smärta Innehåll nr Den tysta miljonen ledare 5 Nattsvart 6 Shiatsu en ung gren på ett gammalt träd 8 Bra vibrationer? 10 Nationaldrycken kaffe 14 Medicinsk Yoga verktyg för självläkning 16 Vi behöver hjälp av de goda bakterierna! 18 Utandning! 19 Svenska smärtföreningen testar: Vibrationsträning 20 Som du bäddar får du ligga! 21 Friskvård, rehabilitering och personlig utveckling 22 Låt kroppen möta själen! 24 Den gömda smärtan 26 Förtidspension eller inte? 27 Konstgalleriet 28 1,6 miljonerklubben prisbelönt opinionsbildare! 30 Spa 32 Ett kvinnoöde 34 Information från lokalföreningar 36 Kontaktpersoner SSF 37 Sommar och sol shorts och kjol? 38 Naturpost svenska kosttillskott erövrar Europa 39 Fungerar utbytet mot billigare medicin? 40 Välkommen som medlem i Smärtföreningen 42 TENS och EMS för smärtbekämpning 43 Här pågår ett krig 44 Att hantera kronisk smärta 46 Tanka rätt se maten som bränsle 48 Gurkmeja en krydda med gyllene egenskaper 50 Äntligen torr fri från inkontinens 52 Vi måste höja våra röster för att höras! 54 Fibromassage en väg till mindre smärta 56 Ny möjlighet vid svår, långvarig smärta 57 Vården sviker smärtpatienterna visar ny rapport 58 Integrativ medicin i primärvården

5 Kåseri Ä Ö SVENSK Nattsvart Vore inte rödstrumpor så rabiata skulle säkert även vi gråhårsmän erkänna alla orättvisor mellan könen. Det är ju blåögt att påstå att vi inte ser dem. Men man blir ju rosenrasande när någon rödglödgad feminist svartmålar hela det manliga släktet. Vit i ansiktet ser man rött när man blir beskriven som en grönslemmig best, granitgrå bakåtsträvare eller färglös tönt. Män är djur säger de och sprider sitt vargula gift i människodebatten. Män anklagas för svartkonst då vi med blodsprängda ögon begår rituella barnamord och kollektivt slår alla kvinnor både gula och blå. Det är ju en ren skär lögn att alla karlar ska svartlistas bara för att de inte är kvinnor. Man glömmer lätt sina goda föresatser och blir den mörkerman som målas upp. Det sprider inget ljus över den bjärtfärgade kontrasten mellan kvinnors och mäns villkor! Det tycks inte hjälpa att politiker av alla schatteringar samtliga påstår sig vara feminister som med breda penseldrag stryker under hur viktigt det är med jämlikhet mellan könen. Men det tycks mer gälla att hålla färgen än att måla om i verkligheten. Silverhåriga äldre damer tas inte på allvar inom vården. Kvinnor har mer smärtsjukdomar än män, men ses som gnälliga bidragsfuskare. Trots att det finns svart på vitt om att kvinnor inte fuskar med bidrag det är brottsliga, svartlistade män i den kriminella gråzonen som gör det. Kvinnor blånekas t.o.m. ambulans vid hjärtbesvär! Vitrockarna tror att bara män får hjärtinfarkt så det blir svartrockarna som sedemera får ta hand om kvinnorna. Så in i döden orättvist är det i detta blå gula välfärdsland. De gula receptens många vita piller är nästan enbart utprovade på män. Trots att man vet att kvinnor reagerar annorlunda på läkemedel. Att testa läkemedel mot kvinnosjukdomar på värnpliktiga killar verkar ju rena Grönköping. Kvinnor i vården är sjukast av alla. De jobbar tills det svartnar för ögonen och blånekas varje form av medbestämmande, jobbalternativ och vit lön som det går att leva på. Det blir gult kort för den rödgröna politikerröra som med vita lögner försöker färgsätta vår grå vardag. Bättring annars blir det rött kort i valet och den nya ljusblå varianten får ta över hela paletten. De lovar ju guldkant på tillvaron och ett lyckoland vid regnbågens slut. Kvinnor blir ju äldre än män så de får stå för den vita anhörigvården om de inte har råd att betala svart för assistans. De gör en enorm insats svarar för dubbelt så mycket obetald sjukvård som den allmänna vården. Men de anses ju vara vana vid uppoffrande liv utan guldkant. Änkepensionen ger dem ju inte heller silverkant på tillvaron. De har ju varit hemma och haft det bra med barnen i sin gröna ungdom, så de kan ju inte få himmelsblå direktörspensioner med svarta förmåner. Men frågan är om de blir hjälpta av de röda medsystrar som ser så becksvart på en ljusare framtid tillsammans med män. Det saknas nyanser i debatten den blir enfärgad och blek och tycks inte kunna bryta de gamla mönstren. Alla är överens, men inget händer. Löneskillnader består, cheferna är fortsatt kritstrecksrandiga män och kvinnorna dubbelarbetar. Blåfrusna och rödögda vacklar de hem efter svartjobbet för att jaga röda priser, laga mat till barnen och tvätta mannens blåkläder och veckans vittvätt. Gröna av avund ser de välspacklade och välbetalda damer som i TV för deras talan och försöker slå blå dunster i ögonen på dem. Ränderna tycks aldrig gå ur. Kvinnor blånekas t.o.m. ambulans vid hjärtbesvär! Leva med smärta 2/2006 5

6 Mia Josjö Shiatsu en ung gren på ett gammalt träd I shiatsu betonas sambandet mellan kropp och själ och metoden stimulerar kroppen till självläkning. När kroppens energiflöden balanseras kommer du i harmoni med dig själv. I österländsk filosofi har det alltid varit självklart att betrakta människan som en helhet och deras behandlingsformer utgår från synsättet att kropp och själ är ett. I västvärlden har det däremot varit vanligt med gränsdragningar mellan kroppsliga och själsliga sjukdomar och den som sökt vård har ofta fått en etikett utifrån symptom eller skada. Människan beskrivs som migränpatient, cancerpatient eller ryggvärkspatient. Behandling eller rehabilitering har också fokuserat på symptomen och hur dessa kan botas eller lindras. Men de senaste åren har intresset för individen och för alternativa behandlingsformer ökat kraftigt. I Sverige precis som i övriga Europa och i USA finns idag hundratals olika behandlingsformer inom alternativmedicinen. En av dessa är shiatsu och Leva med smärta har träffat Mia Josjö, shiatsuterapeut och ordförande i Svenska Shiatsuförbundet. Mia berättar att Shiatsu är en japansk kroppsterapi som har sina rötter i den traditionella kinesiska medicinen. Den bygger på samma princip som akupunktur men i shiatsun används inga nålar. Ordet shiatsu betyder fingertryck och terapeuten använder sina händer, fötter, armbågar och knän för att mjukt och varsamt trycka på särskilda punkter och tänja patientens leder. I shiatsu jobbar man med helheten, förklarar Mia och fortsätter med att berätta om hur hon ställer diagnos genom att använda alla sina sinnen. Hur patienten ser ut, hudfärg, hållning och hur de talar är lika viktigt som det de berättar om sin situation. Terapeutens uppgift är att lyssna, säger Mia, både på det som sägs och det osagda. Fokus ligger på patienten 6 Leva med smärta 2/2006

7 och som terapeut är det intressanta att hjälpa patienten att hitta sin egen potential. Mia berättar om sina tre ledfrågor. Varför tror du själv att du är sjuk? Vad tror du att du skulle behöva för att bli frisk? Vad har du själv gjort för att bli frisk? Det här är frågor som är viktiga för alla att ställa, säger Mia. Människor vet innerst inne och det gäller för individen att bli delaktig i att hitta hälsan, i att hitta det friska. SVÅRT MED FORSKNING När det gäller studier och forskning så finns det i dagsläget inte mycket att referera till. Mia skulle gärna se att det gjordes mera forskning i Sverige men hon ser ett problem i att många studier tar avstamp i en enda fråga. När man isolerar ett symptom, till exempel huvudvärk, och bara studerar hur det påverkas av behandlingen så blir det missvisande. Intressant blir det ju först när man ser till helheten och sambandet mellan kropp och själ, menar Mia. Den forskning och de studier som har gjorts hittills baseras ofta på patienternas egna upplevelser. Dessa har visat att shiatsu är effektivt och ger bra resultat för rygg- och nackproblem, huvudvärk, reumatism, allergier mm. EN KROPP I BALANS Vissa människor har mycket svårt att slappna av och Mia jämför det med att ha hårddisken påslagen hela tiden. Med hjälp av shiatsu kan jag få dem att landa i sig själva och hitta ett lugn, säger Mia. För att lyckas med det måste man gå på djupet och behandla inte symptomen utan att också titta på orsaken. Mia gör en liknelse med att dra upp maskrosor ur gräsmattan. Om du bara klipper av dem kommer de snart tillbaka men om du drar upp dem med roten så kan du bli av med dem. Visst är det mera jobb, säger Mia, men det är också en väg till bättre hälsa och till ökad balans i livet. [ information ] Behandlingar med shiatsu kan bl.a.: Öka kroppens självläkande förmåga Förebygga sjukdomar Öka välbefinnandet Ge bättre självkännedom Förebygga stress Ge bättre kroppsmedvetenhet Lindra nack- och ryggproblem Mildra huvudvärk [ läs mer ] Läs också mera om en pågående studie av integrering av primärvård och komplementärmedicin på sidan 58.

8 Bra vibrationer? De flesta människor vet att träning har positiva effekter på kroppen. Att många ändå inte tränar har flera orsaker. Vissa upplever att tiden inte räcker till, andra har svårt att träna på grund av sjukdom eller skador. Men det finns en sorts träning som kan utövas såväl av dem som har ont om tid som av dem som behöver rehabilitering. Vibrationsträning är inget nytt utan har längre använts av elitidrottare. På senare tid har intresset ökat och idag används vibrationsträning av motionärer, sjukgymnaster, rehab samt inom företag och friskvårdsanläggningar. HISTORIA Metoden togs fram redan i början av 70-talet, då för att träna ryska kosmonauter som under vistelsen i rymden hade drabbats av muskelförtvining och benskörhet. Idag är vibrationsträning en av de träningsmetoder som växer snabbast världen över. En av anledningarna är att det är en mycket tidseffektiv träningsform, en annan att det är träning som kan utövas av nästan alla. TRÄNINGSPRINCIPEN Träningsredskapet består av en vibrationsplatta och en kontrollpanel där frekvens och tid kan ställas in. Plattans vibrationer aktiverar nära 100 % av muskelfibrerna i respektive muskelgrupp som tränas och på minuter tränas hela kroppen igenom. Genom olika övningar så tränas olika muskler och muskelgrupper. Träningen sägs vara mycket skonsam för leder och ligament då endast kroppens egen vikt används som motstånd. MÅLGRUPPER Precis som med annan träning kan syftet variera. Det går dock att urskilja tre olika målgrupper: 1. Hälsa/antiaging de som tränar för att hålla sig friska och vitala. 2. Beauty & Wellness de som vill bli av med övervikt och få bättre kropp. 3. Träning/rehab idrottsmän som vill toppa formen eller komma igång efter en skada samt personer med sjukdomar eller skador som behöver rehabilitering. Kan ge positiva effekter Förutom att träningen är enkel och snabb kan vibrationsträning ge positiva effekter som till exempel: + Ökar styrkan snabbt + Gör dig smidigare + Ökar blodcirkulation + Motverkar benskörhet (osteoporos) + Är fettförbrännande + Förbättrar balansen + Sänker stresshormonerna (kortisol) + Ökar må bra hormonerna (serotonin) + Minskar spänningar i muskulaturen Förbättringar i rörligheten genom vibrationsträning förklaras genom olika faktorer: Smärtan minskar, blodflödet i muskulaturen ökar och temperaturen ökar samt den aktuella muskeln slappnar av till följd av vibrationerna. Floating i 35 C varmt salt vatten, flyter du i mörker och tystnad Monica Kolm-Sandström Massageterapeut, barnmorska Lulevägen 24 A, Boden, tel Leva med smärta 2/2006

9 PRODUKTION MED KVALITET GMP Phaseolamin Rosenrot Plus Energi Lust Årets hälsosuccé Reducera upptaget av kolhydrater Effektiv viktminskning Ökad mättnadskänsla Prova nu första paketet till halva priset. Endast 79,50:- inkl. porto och exp. Ord. pris 159:-/månad Jättenattljusolja Få kroppen i balans Rekommenderas vid PMS Gör huden ungdomlig Prova nu första paketet till halva priset. Endast 74,50:- inkl. porto och exp. Ord. pris 129:-/månad Prova nu första paketet till halva priset. Endast 79,50:- inkl. porto och exp. Ord. pris 159:-/månad Omega-3 Innehåller livsviktiga fettsyror Ökad livskvalitet Bra för hjärta och kärl Prova nu första paketet till halva priset. Endast 64,50:- inkl. porto och exp. Ord. pris 129:-/månad Ring gärna in din beställning % rabatt 50% rabatt 50% rabatt 50% rabatt KLIPP UT OCH FYLL I VÄLJ EN PRODUKT NEDAN: ROSENROT PLUS NPSE24780 PHASEOLAMIN NPSE24778 OMEGA-3 NPSE24777 JÄTTENATTLJUSOLJA NPSE24779 Ja tack, jag provar gärna vald produkt och får 50% rabatt på första paketet. Därefter får jag varje månad en ny försändelse till ordinarie pris med den valda produkten. Du förbinder dig inte att köpa ett visst antal paket och kan när som helst avsluta ditt abonnemang. Namn Adress Postnr/Ort Tfn Epost Födelseår Underskrift: (Målsmans underskrift om du är under 18 år.) Vitamex AB/Naturpost lagrar kunduppgifter för att kunna fullgöra kundrelationer och ha möjligheten att erbjuda både egna och andras produkter! Kan endast beställas av personer över 18 år!

10 kaffe Nationaldrycken Kaffe har under historiens lopp betraktats som allt från en medicinsk mirakeldryck till en djävulens brygd Kaffe har under historiens lopp betraktats som allt från en medicinsk mirakeldryck till en djävulens brygd. Kaffe lär ha kommit till Sverige någon gång runt år Det var små mängder, men idag gör vi svenskar av med ca 11 kilo kaffe per person och år. Bara i Finland dricker man mer 12,8 kilo. Det finns ett 70-tal olika arter av kaffe, men den viktigaste bönan kommer från busken Coffea arabica. Kaffeträdet härstammar från Etiopiens bergiga delar och därifrån spreds det till den arabiska halvön någon gång 500 år e.kr. och sedan vidare över världen. Från början kokade och åt man trädets bär och blad först på 1200-talet började man rosta kaffebönan. På 1600-talet fanns det kaffehus i storstäderna. Här diskuterades politik, litteratur och vetenskap kaffehusen var viktiga för nyhetsspridningen och dåtidens kafferep var en sysselsättning för män. Det första kaffehuset öppnades i Mecka i slutet av 1400-talet. Kaffet övertog den förbjudna alkoholens plats. Mohammed hade också gett sin välsignelse till kaffet genom att att efter sin första kopp kaffe säga Jag skulle kunna kasta 40 ryttare ur sadeln och lägra 50 kvinnor. År 1794 blev det förbjudet att dricka kaffe i Sverige. Staten hade usel ekonomi och regeringen tyckte att det strömmade ut för mycket pengar till utlandet för inköp av onödige produkter. Den som drack kaffe bötfälldes med 10 riksdaler. Det motsvarade en månadslön för en tjänsteman! Men kaffe var redan ett älskat njutningsmedel och många bröt mot förbudet trots de höga böterna. De utländska diplomaterna hade diplomatisk immunitet och fortsatte sitt kaffedrickande. Detta ledde till allvarliga politiska förvecklingar och till slut tvingades regeringen slopa kaffeförbudet. 10 Leva med smärta 2/2006

11 På senare tid har vi fått nya kaffevanor. Vi dricker espresso, caffe latte, cappuccino och café au lait. Sedan en tid kan vi t.o.m köpa bantarkaffe i hälsokostbutiken. KAFFETS ENORMA POPULARITET HAR GJORT DET TILL ETT HETT FORSKNINGSÄMNE Massor av vetenskapliga rapporter har skrivits men att kaffedrickande skulle vara en hälsorisk har inte kunnat bevisas. Tvärtom kaffe hjälper tankeförmågan och förbättrar minnet. Många astmatiker upplever att kaffe reduducerar besvären. Det anses halvera risken för gallsten och njursten. Kaffe innehåller också antioxidanter som kan reducera nivån av fria radikaler i kroppen, vilket verkar beskyddande mot hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns uppgifter om att en kopp kaffe innehåller mer antioxidanter än ett äpple. Nyligen bekräftade också amerikanska forskare i en stor studie att det inte är farligt för hjärtat att dricka bryggkaffe. Forskarna har följt omkring kvinnor och män sedan Avgörande är hur kaffet tillreds kaffe som bryggs i pappersfilter är ofarligt, medan kokkaffe kan öka risken för hjärtsjukdom. Andelen kokkaffe i Sverige är 15 %, men i norra Sverige dricker man 40 % kokkaffe. En annan ofiltrerad variant är ju espresso som blivit allt populärare men den svarar ändå bara för någon procent av konsumtionen. Koffein finns i kaffe, te, kakao och cola. Halveringstiden den tid det tar för hälften av substansen att försvinna ur kroppen är ca 4 timmar. Rökare bryter ner kaffet snabbare, medan gravida och kvinnor som tar p-piller bryter ner det långsammare. En kopp filterbryggt kaffe innehåller ca 115 mg koffein, en kopp te ca 40 mg koffein. Svensk kaffeinformation rekommenderar att man förvarar kaffet i sin originalförpackning i en burk med tättslutande lock. Gärna i kylskåpet. För bästa smak och arom ska kaffet ju vara så färskt som möjligt och det håller sig max en vecka i en öppnad påse. Vattnet ska vara nytappat och kallt det ska inte koka. Temperaturen ska vara max 96 grader. Det är det när man ser de första små bubblorna komma. Man kan också rosta sitt kaffe själv. Köp ett bra råkaffe orostade bönor håller sig i åratal. Lägg ett lager råkaffe i en osmord långpanna. Ställ ugnen på ca 250 grader och rosta i ca 8 12 minuter för mellanrost. När bönorna blir bruna och knäpper som popcorn börjar det bli färdigt. Kyl bönorna så snabbt som möjligt. Har du rostat ett bra råkaffe, använt nymalet kaffe och tillagat det väl får du ett kaffe som har kvar all sin arom en svårslagen upplevelse! Man kan t.o.m. odla sitt eget kaffe. Med lite tålamod kan du få ett praktfullt inomhusträd av en enda sättböna. De hittar du i fröhandeln eller på nätet. Fyll en kruka med 2/3 trädgårdsjord och 1/3 sand blandad med torvmull. Plantera bönan med skåran uppåt. Ställ krukan i rumstemperatur. Vattna varannan dag. Efter ett par månader kommer ett litet dubbelvikt skott efter ett halvår är den ca 20 cm hög. Kaffebusken blommar när den är 1,5 år. Ett halvår senare hänger det små gröna kaffefrukter på de äldsta grenarna. Frukterna blir sedan gula och några veckor senare körsbärsröda. Man lär ju inte bli självförsörjande på kaffe med sitt eget kaffeträd, men det kan vara spännande att göra försöket att få ett unikt inomhusträd med härligt doftande blommor. På senare tid har vi fått nya kaffevanor. Vi dricker espresso, caffe latte, cappuccino och café au lait. Sedan en tid kan vi t.o.m köpa bantarkaffe i hälsokostbutiken. (Se anslutande artikel om Coffee Slender.) Caffe latte är en dubbel espresso, 2 dl het mjölk och mjölkskum smaksatt med lite kanel eller kardemumma. Café au lait är lika delar bryggkaffe och uppvärmd mjölk.

12 Genom att välja KRAV-märkt ekologiskt kaffe bidrar man till att motverka utarmning av känsliga jordar och bättre arbetsvillkor för kaffebönder. Cappuccino är en del espresso, en del värmd mjölk, en del mjölkskum som garneras med kakao. Världens dyraste kaffe lär vara Jamaica Blue Mountain. Kilopriset är runt 800 kronor kilot till skillnad mot vanligt kaffe på kronor kilot. Jamaica Blue levereras i tunnor i stället för säckar och smaken lär vara perfekt balanserad med en ljuvlig arom och syrlighet. Kaffet är en av världens viktigaste handelsvaror och miljontals småbönders levebröd. Efter Naturskyddsföreningens kampanj för några år sedan har konsumtionen av ekologiskt odlat kaffe mer än femdubblats. Det är dock ännu bara ca två procent av den svenska marknaden. Genom att välja KRAV-märkt ekologiskt kaffe bidrar man till att motverka utarmning av känsliga jordar och bättre arbetsvillkor för kaffebönder. Italienarna säger att en god måltid kan förstöras av en dålig espresso. Kaffe har gett upphov till oändligt många talesätt och uttryck. Ordet fika kommer från ett hemligt språk under 1800-talet s.k. backslang där ord bildas genom omkastning av bokstäverna. Kaffe eller som det dialektalt också hette kaffi blev alltså på backslang fika. Kaffegök kaffe med brännvin kommer av att gök var en sup man tog tidigt på morgonen för att inte bli gökdårad, d.v.s. förhäxad för att man på fastande mage fått höra göken gala. Kaffehalva innebär att en blank slant läggs i koppen. Kaffe slås på så att slanten inte syns. Sedan hälls så mycket brännvin i koppen så att myntet åter blir synligt. Evert Taube skrev i Calle Schewens vals om denna dryck Själv blandar jag fredligt mitt kaffe med Kron till angenäm styrka och smak. Kafferepet är ju den lina där man hänger nästor sina. En förklaring är att man repartiserade, bidrog gemensamt knytkalas. KAFFE SOM BANTNINGSDRYCK Att kaffe har en förmåga att höja förbränningen i kroppen är välkänt. Sedan en tid finns ett specialkaffe som ökar den effekten att köpa i hälsobutikerna. Coffee Slender marknadsförs av Edemerum som är ett företag som utvecklar effektiva och innovativa kosttillskott. Deras produkter framställs under farmakologisk kontroll och i enlighet med kraven på GMP Good Manufactoring Practise. Produkterna kontrolleras ingående för att försäkra att de är helt ofarliga, att deklarerat innehåll stämmer samt att de har avsedd effekt. Detta kaffe innehåller extrakt av gröna, orostade kaffebönor som har extra hög halt av antioxidanten klorogensyra en tänkbar kandidat bakom kaffets förmåga att motverka diabetes. Bantningseffekten beror på att kaffet höjer ämnesomsättningen och på att det innehåller ca 4 gånger så mycket klorogensyra som vanligt kaffe, säger Erling Thom, farmakolog och biokemist. Hans forskning visar bantarkaffet också ger en planare blodsockerkurva och att kolhydratupptaget i tarmen sänks med ungefär 25 procent under ett par timmar. Det är riktigt att klorogensyra kan vara värdefull för diabetiker säger professor Åke Bruce vid Livsmedelsverket men menar att ett sänkt kolhydratupptag på 25 % skulle ge kraftiga symptom som gasbildning och magknip. De som provat detta bantarkaffe tycker att det smakar som vanligt kaffe och att viktminskningen delvis beror på att man känner mindre sug efter socker och godis. EdeMerum tillverkar en lång rad kända produkter för tarmhälsa, viktkontroll och övergångsålderns problem. De har en mycket läsvärd hemsida ( ) där man kan läsa om näringslära, vitaminer och mineraler, antioxidanter och mycket annat inom egenvård och hälsa. En av företagets produkter är Oxy Tarm, ett kosttillskott som renar tarmen från slaggprodukter genom tillsats av bl.a. syre och ozon. Många av våra besvär orsakas eller förvärras av en försämrad tarmfunktion eller helt enkelt av en oren tarm. Det kan vara magåkommer, 12 Leva med smärta 2/2006

13 men också hudproblem, eksem, ledverk och mycket annat som kan ha sitt ursprung i tarmsystemet. Läs mer om probiotikas allt viktigare roll i artikel på sidan 16. Pernilla Örnéus är homiatriker i Örebro. Naturläkare som specialiserat sig på mage och tarm. För henne har Oxy Tarm en självklar plats i behandlingsarsenalen. Immunförsvaret börjar i tarmen där finns 80 % av immunförsvaret. Vårt moderna liv med stress, industriella produkter, miljöpåverkan etc. gör att vi inte längre har samma bakteriehalt i magen som vi hade förr. Många av våra moderna åkommer kan härledas till tarmens viktiga roll i immunförsvaret. Vi behöver hjälpa tarmen att göra sig av med slaggprodukter. Tarmstädning med hjälp av Oxy Tarm har gett mycket goda resultat säger Pernilla Örnéus. Förutom de många patienterna med allmänna åkommor har hon gjort en studie på fibromyalgipatieneter. Det blev förvånansvärda resultat tillsammans med kostförändring blev alla patienter piggare och för många lindrades också värken. Är man väldigt sjuk och uppgiven kan det vara svårt att enbart föreslå kostförändring en enkel behandling med Oxy Tarm-tabletter kan få patienten att märka förbättring så att de orkar gå vidare med andra saker också. Pernilla Örnéus Förutom syre och ozon innehåller Oxy Tarm antioxidanter som skyddar cellerna samt C-vitamin och magnesium. Eftersom näringsupptaget förbättras fungerar Oxy Tarm bra som komplement även vid bantning. Jictin för rörelseglädje! med gurkmeja Svårt att komma upp ur sängen på morgonen? Med Jictin får du rörelseglädjen åter! Jictin är framtagen av den kvinnliga läkaren och professorn Anu Mäkelä som länge saknat ett bra prisvärt alternativ för stela och trötta kroppar. Jictin innehåller extrakt från gurkmeja och boswellia kombinerat med bromelain från ananas och quercetin som bl.a. finns i äpple. Naturliga ämnen som tillsammans ger förstärkt verkan. Finns i välsorterade hälsokostbutiker. Leva med smärta 2/

14 Medicinsk Yoga verktyg för självläkning Yoga är en populär och uppskattad träningsform med övningar som stärker kroppen, ger bättre rörlighet, ökad smidighet och ett ökat välbefinnande hos utövaren. Att yoga också fungerar som en metod att skapa och återskapa hälsa vittnar de senaste årens forskning om. En av föregångarna är Göran Boll på Institutet för Medicinsk Yoga i Stockholm. YOGA PÅ ARBETSPLATSER Göran berättar att han själv började med yoga i början av 90-talet. Hans erfarenheter gjorde att han 1995 tog initiativ till att erbjuda yogaträning i stor skala på arbetsplatser. Ett av de första företag som nappade var SAS och snart följde andra stora företag efter. Göran håller idag föredrag och yogaklasser på flera svenska företag och yoga har blivit en accepterad rehabiliteringsmetod på flera stora arbetsplatser där företagsläkarna remitterar sjukskriven personal till IMY:s rehabverksamhet. Företagen är mycket nöjda men tyvärr är Försäkringskassan mera stelbent, säger Göran. Han berättar att han i DN läste en artikel, vilken beskrev svårigheten för Försäkringskassan att hitta bra rehabilitering åt sjukskrivna. Jag skrev då ett brev till högste rehabansvarige på FK i Stockholm, berättar Göran. I brevet informerade han om yoga som rehabiliteringsmetod. Det tog en månad innan han fick svar. Då var det en tjänsteman som ringde upp och meddelade att de tagit emot brevet men att FK upphandlar rehab centralt vid vissa tidpunkter och att detta annonseras ut. Visserligen förstår jag att FK som är en statlig myndighet måste följa de upphandlingsregler som finns, säger Göran, men när de går ut och klagar på att de har svårt att hitta bra rehab borde de ju vara intresserade av vilka alternativ som finns. MEDICINSK YOGA OCH FORSKNING 1998 startade IMY tillsammans med Karolinska Institutet ett forskningsprojekt med personer som varit sjukskrivna för ryggbesvär. Detta var den första studien som gjordes i Sverige och redan efter sex veckor av den sex månader långa studien uppvisades stora skillnader mellan yogagruppen och kontrollgruppen. De som deltog i yoga upplevde att de mådde bättre, bland annat genom minskad smärta och bättre sömn. Resultatet blev att sjukskrivningstalet sjönk med 40 % i yogagruppen. 14 Leva med smärta 2/2006

15 Göran Boll, internationellt diplomerad Yogaoch Meditationslärare i kundaliniyoga är utvecklingsoch utbildningsansvarig på IMY. Han har initierat och deltagit i flera studier och projekt på yogans effekter. Göran berättar om andra undersökningar som visat liknade positiva resultat. En av dessa var en studie med personer som led av sömnstörningar där över 75 % uppgav att de hade förbättrat sina sömnvanor efter de börjat med yoga. I en annan studie som utfördes i skolmiljö höll lärare yogaklasser med eleverna och då blev resultatet ökad trivsel, bättre koncentrationsförmåga och ökad närvaro. År 2000 gjorde Stockholm Universitet en studie på stressbehandling i grupp. Denna visade att kundaliniyoga gav en märkbar och tydlig reducering av stresshormoner i blodet. NYA UTBILDNINGAR PÅ GÅNG Göran har länge varit ensam i Sverige med Medicinsk Yoga men i höst startar han en yogalärar- och en yogaterapeututbildning för att möta efterfrågan. Intresset har varit stort och här utbildas framtidens kundaliniyogalärare och kundaliniyogaterapeuter. YOGA IMORGON När det gäller framtiden för yogan i Sverige ser den mycket ljus ut, säger Göran. Nya yogaformer kommer fram, nya yogacenter slår upp sina dörrar, nya grupper börjar intressera sig för yoga, arbetsplatser tar in yoga för sina medarbetare och vården börjar mer och mer snegla mot yogan som ett komplement till annan behandling. Det forskas mer och mer på både yoga och meditation. Det finns idag över 2000 rapporter som publicerats i olika vetenskapliga tidskrifter världen över, vilka bekräftar att dessa tekniker fungerar mätbart i medicinska sammanhang. Redan idag används yoga som behandlingsmetod på flera amerikanska sjukhus. VISION Jag ser framför mig att yogan inom en 5 10-årsperiod kommit in som ett ordinarie ämne på schemat i svenska skolor, som en dominerande friskvårdsaktivitet på svenska arbetsplatser och som rehab för sjukskrivna, säger Göran. Jag ser det som min uppgift att bidra till att Sverige blir mer och mer yogiskt de kommande åren och anser att yogan ska vara tillgängligt för alla som vill och behöver pröva på yoga i sitt liv, avslutar Göran. [ fakta ] Yogalärare = den som leder ett yogapass, ofta för en grupp Yogaterapeut = utgår från individens tillstånd och applicerar den yogiska kunskapen medicinskt terapeutiskt Medicinsk Yoga = kundaliniyoga i terapeutisk form. Rehabyoga mot stress, för onda ryggar, bättre andning, bättre sömn, ett starkare immunförsvar och mycket annat. Institutet för Medicinsk Yoga, IMY:s, verksamhet består av kurser, både för grupper och individer, med olika terapeutiska teman. Dels som öppna klasser dels som specifika kurser för arbetsplatser. IMY erbjuder även utbildningar med internationell certifiering. IMY finns nära Gärdet I Stockholm. Läs mera på: Göran tipsar om en av de mest grundläggande övningarna i kundaliniyoga: RYGGFLEX gör så här: Sitt rak på stolen, på yttre halvan av stolssitsen. Lägg händerna på knäskålarna. Andas in och flexa ryggraden framåt. Bröstkorgen öppnar upp sig framåt samtidigt som axlarna dras bakåt. Andas ut och flexa ryggraden bakåt. Axlarna går fram. Håll huvudet rakt under hela övningen. Gör denna övning under 3 5 minuter varje gång, gärna flera gånger om dagen. Är du intresserad av att testa Medicinsk Yoga? Vi lottar ut 10 stycken CD-skivor från IMY. CD-skivan innehåller ett grundprogram för nybörjare med andning, yogaövningar och meditation. (värde ca 200:-/st) Bland de 10 som vinner kommer vi att göra en uppföljning där några får berätta om sina erfarenheter av yogaträningen. Läsarnas berättelser publiceras i tidningen i höst. Vill du vara med i utlottningen skriver du namn och adress på ett vykort och skickar till: Yoga-CD Text & Grafik, Drottninggatan 9, Göteborg Senaste tävlingsdag är 31 augusti. Vinnarna presenteras i septembernumret av Leva med smärta. Leva med smärta 2/

16 Vi behöver hjälp av de goda bakterierna! De senaste hundra åren har människans levnadssätt förändrats på allehanda sätt. Det gäller hygien, kost, medicinering, miljö, levnadsstandard etc. Vi äter industrimat, steriliserad föda och använder konserveringsmedel, frys och kyl istället för gamla tiders fermenterande metoder. En komplex bakterieflora är en säkrare grund för ett friskare immunsystem. Intaget av bakterier har minskat kraftigt detta gäller framförallt mjölksyrabakterier. Antibiotika används inom sjukvården och jordbruket och det finns antibakteriella ämnen i många produkter mat, tandkräm, deo etc. Vi har i stort sett steriliserat vår omgivning det påverkar förstås också vår egen bakterieflora. Forskarna menar att vår kropp består av mer än två miljoner olika ämnen! Hos friska människor finns de i exakta proportioner. De flesta substanser kommer utifrån ofta från växtfibrer och frisätts i tarmen. Man har beräknat att våra tidiga förfäder åt mat från 500 olika växter. Nu äter vi betydligt färre och det mesta från 8 sädesslag! Därtill kommer våra moderna konserveringsmetoder som ytterligare minskar tillgången på de goda bakterierna. Vår i jämförelse med våra förfäders ensidiga kost, med inriktning på sädes- och mejerieprodukter associeras alltmer med den epedemi av kroniska sjukdomar som sveper över världen. Intresset för tarmflorans funktion i kroppen är nu mycket stort. Forskning pågår intensivt och ett område handlar om tarmflorans påverkan på vårt immunsystem. I tarmen lever en enorm mängd bakterier. De har en rad funktioner, varav många säkert är fortsatt okända. Men dessa bakterier behövs för aktivering av immunsystemet. VID SVÅRARE SJUKDOM FÖRSVINNER EN STOR DEL AV VÅR SKYDDSFLORA REDAN EFTER NÅGRA TIMMAR. Patienter på intensivvård förlorar snabbt helt sin skyddsflora. Astronauter som återvänder till jorden har också förlorat sin laktobacillflora. Återställandet av den normala tarmfloran efter antiobiotikabehandling tar också mycket längre tid än vad man tidigare trott ofta månader och år!

17 Probiotika kallas de mikroorganismer som kan ha en positiv inverkan på hälsan. De vanligaste är mjölksyrabakterier som laktobaciller, bifidusbakterieier och vissa streptokocker. Redan i början av 1900-talet hävdade forskaren Elie Metchinikoff tarmflorans betydelse för människans åldrande. Han ansåg att yoghurt med goda bakterier fördröjde åldrandet. Vi minns ju också från 80-talet omfattande reklamkampanjer för den ryska yoghurtens livgivande effekter. Detta när kunskapen om probiotika var ny och häpnadsväckande. Prebiotika är benämningen på långa kolhydrater vilka inte kan brytas ner av tunntarmen utan når tjocktarmen i intakt form. Där blir de föda åt olika nyttiga bakterier. Intag av prebiotika har visat sig påverka kroppen på många positiva sätt. Det verkar alltså som det mest fördelaktiga är att kombinera prebiotika och probiotika i samma produkt vilket kallas för synbiotika. Nyttiga bakterier för Ditt speciella behov. Alltid jämn och hög effekt, patenterad synbiotisk smart tablett med reglerad upplösing. Kvalitetsgaranti, produceras i Sverige enligt GMP certifierad av Läkemedelsverket. De flesta farmacevtiska produkterna är probiotika i kapslar. Den form som bäst kan distribuera probiotiska kulturer är i form av en lågkompressionstablett med reglerad upplösning i mage och tarm. Upplösningen av en kapsel ska vara sådan att bakterierna börjar verka i tunntarmen. Det finns olika uppfattningar om vilkas bakteriekulturer som är bäst. Metchinkoft menade att s.k. matkulturer som yoghurt eller surkål var det bästa. På senare tid har man ansett att man ska tillföra tarmbakterier med humant ursprung. Studier har visat att olika bakteriearter är att rekommendera eftersom bakterierna har visat sig ha olika nischer i sin relation till immunsystemet. En komplex bakterieflora är en säkrare grund för ett friskare immunsystem. DEN DOS AV BAKTERIER SOM KRÄVS DISKUTERAS Variationen kan vara så stor som till per dag. Det är svårt att jämföra de skiftande resultat som forskningen presenterat. Detta är en utmaning för den fortsatta forskningen. Det är ännu svårt att påstå att probiotika har en speciell effekt på olika sjukdomar men intaget av probiotika har en påvisad allmänt hälsosam effekt. Vi följer med spänning denna forskning den bioekologiska medicinen har absolut kommit för att stanna. Ty även om vi i huvudsak ärver vår bakterieflora från vår mamma och den inte är möjlig att permanent förändra, så saknar västerlänningarna flera betydande fiberfermenterade laktobaciller. Vid svårare sjukdom försvinner vår skyddsflora redan inom några rimmar. Här kan de nya moderna preparaten ha en oerhört viktig roll för immunitet och resistens mot sjukdom. Specialerbjudande till LEVAs läsare, pröva AptiCares produkter och få 50% rabatt! Rabattkod: leva206 Nöjd Kund Garanti! Ange rabattkoden vid utcheckning i kassan och inkassera dina 50% rabatt. Logga in med befintlig användare eller skapa en ny användare. Erbjudandet gäller till och med 30:e september

18 Utandning! Text och illustrationer: Emma Malm Idag är det den 22 maj, ha? Sitter med utbetalningsbesked från försäkringskassan i handen och funderar över beloppet kr? Min hyra är på kr. Bra! Då kan jag betala den i alla fall, men hur gör jag med resten? Undrar över hur mina otaliga kompletteringar och underlag för en lön på kr, kan resultera i kr? Men, man får vara glad för det lilla. Jag får skylla mig själv som är sjuk och arbetsoduglig. Det var ju faktiskt bara 30 dagar sedan jag fick kr sist. Jag är 30 år. Har ju egentligen inte bidragit speciellt mycket till Sveriges BNP, så jag ska inte klaga. Jag pluggade fram till jag var 27 år. Då var jag dokumenterad kläddesigner. Sedan dess har jag arbetat sporadiskt. Försökt starta eget, arbetat som timanställd i hemtjänsten o.s.v. Inget av detta har dock givit en sådan förtjänst att jag kunnat betala av på det studielån på kr som jag dragit på mig. Jaja! Det som staten ger mig får jag ge tillbaka i mycket små portioner och i samma dos får jag min del av betalningsanmärkningar. Nu kan jag inte skaffa telefonabonnemang. Tur att det finns mobiltelefoner!!! Så, från min mobil, med kontantkort, bestämmer jag mig för att ringa till försäkringskassan. Du är placerad i kö, du är samtal 45 i kön, beräknad väntetid 10 min? Känner hur mina markeringar snabbt tickar iväg och precis när jag är samtal 2, bestämmer Comviq att min tid är ute och samtalet bryts. Åker hem till pappa och lånar hans telefon, med fast abonnemang. Skönt! Kommer till slut fram och får prata med växeln. Min handläggare har semester? Får dock prata med en vikarie, som inte vet mycket om mitt ärende, men som själv betalar hyra och har studielån och förstår mitt dilemma. Eventuellt kan jag få resten av mina pengar retroaktivt, men hon kan inte svara på när. Så, jag ringer till CSN och talar om att jag ska betala de kr jag är skyldig för år 2005, men att jag inte vet när! Passar också på att fråga om de, med denna vetskap, kan dra tillbaka ärendet hos kronofogden? Eller skit samma, en anmärkning mer eller mindre! Jag har ju mobilen och någon bil har jag inte råd att hyra ändå. Idag är det den 10 juni. Har fått ett brev från försäkringskassan med krav på komplettering. Efter all inpräntning om att aldrig skicka originalhandlingar, har jag skickat en kopia på mitt anställningskontrakt och detta är inte giltigt. Med motstridiga känslor stoppar jag ner originalet med vetskapen om att det kanske är sista gången jag ser det. Chansen att ett brev når rätt händer hos försäkringskassan verkar ju vara lika stor som att en flaskpost når Kina. Min diagnos är depression och panikångest. Medan jag kokar mina nudlar funderar jag över om jag kanske ska friskskriva mig istället? Jag känner att min sjukskrivning inte bidrar till mitt tillfrisknande. Snarare blir jag mer deprimerad av att gå hemma och oroa mig över ekonomin. Jag får svårare och svårare att slappna av under mina seanser i avslappningsgruppen, denna åtgärd som ingår i försäkringskassans, för mig, utarbetade rehabiliteringsplan. Det enda jag tänker på medan jag djupinandas är hur jag ska överleva till nästa utbetalning. Hur skulle jag gjort om jag hette Ali och var invandrare och inte hade föräldrar som kunde låna ut sin telefon? Förmodligen hade jag kört svarttaxi! Utandning! FRÖJD HOS FÖRSÄKRINGSKASSAN NÄSTA!!! HEJ! JAG HAR BRUTIT ARMEN, KAN JAG FÅ SJUK- PENNING? VÄLKOMNA! DÅ KAN VI BÖRJA!!! A B C D E F ARBETSFÖRMEDLING- EN HAR KURSER DÄR DU LÄR DIG SKRIVA MED FÖTTERNA. NÄSTA!!! PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN 18 Leva med smärta 2/2006

19 Svenska smärtföreningen testar Svenska smärtföreningen testar Vibrationsträning Att stå still på en vibrerande platta kan väl inte vara ansträngande? Och hur kan muskler arbeta om jag inte rör mig? Jag har läst om vibrationsträning och vill nu testa om det verkligen kan stämma att det här är träning som passar alla. Jag måste erkänna att jag är lite skeptisk när jag besöker Hagabadet för att testa vibrationsträning. Marie Andrén visar mig maskinen som står i ett rum tapetserat med affischer som visar snygga, vältränade människor. Marie berättar att hon själv tränar på maskinen och att hon märkte resultat redan efter två veckor. Maskinen ser helt ofarlig ut men skenet bedrar. Jag ställer mig på plattan och håller i handtagen. När maskinen startar känns det lite konstigt att musklerna aktiveras trots att kroppen är stilla. Efter en stund sprider sig värmen i kroppen och trots att varje övning bara tar 30 sekunder så känns det riktigt jobbigt. Efter ett par övningar då jag tränat ben, armar, rygg och mage så är jag andfådd och det känns som efter ett pass på gymmet. Skillnaden är den att här har jag stått helt stilla i fem minuter. Avslutningsvis får jag prova maskinens stretchfunktioner. För mig som ofta slarvar med att stretcha är det en underbar känsla när maskinen tar hand om ben och vader. Även om jag testade ett förkortat pass så känner jag mig skönt avslappnad och förvånansvärt pigg efteråt. Marie förklarar detta med att genomblödningen har ökat i min kropp. Hon berättar att det är tillräckligt med 10 minuter 2 3 gånger i veckan för att uppnå önskat resultat. Genom olika övningar på plattan kommer du åt att träna olika muskler och muskelgrupper och kan snabbt se resultat av träningen. [ information ] Maskinen som vi testade heter Power Plate och är marknadsledande inom vibrationsteknologiska träningsmaskiner. Power Plate används för styrketräning av hela kroppen, stretching, massage och avslappning. Den passar för friskvård, elitträning och rehabilitering vid en rad sjukdomstillstånd. Läs mera på Avslappning helande meditation Specialgjord CD-skiva för smärtklienter! Bra för dig som behöver slappna av på djupet. 30 min Avslappning + 30 min healingresa. Ledare: Dorothée Östlund. Musik: Nenne Stenström Pris: 140kr + porto Beställs via E-post: ORTEA Human Resources Drabantv.9, 3tr Järfälla Telefon: Mobil: Leva med smärta 2/

20 Som du bäddar får du ligga! Med tanke på att vi tillbringar cirka en tredjedel av vårt liv i sängen så borde vi lägga ner tid och engagemang på att hitta en riktigt bra säng. Eftersom den senaste forskningen visar att en god sömn är oerhört viktig för hälsan och välbefinnandet finns ännu en anledning till att se köpet av säng som en investering. I förra numret av Leva med smärta berättade vi om familjeföretaget Finnvedens Bedding som tillverkar sängar exakt efter kundernas önskemål. Vi har nu besökt Johnny Quaade i fabriken för att följa tillverkningen av en beställd säng. INTRESSERADE KUNDER Kunderna idag är ofta pålästa berättar Johnny, som tycker det är positivt med den senaste tidens fokus på sömn och sängar. Sängen är fortfarande lågt prioriterad om man jämför med att köpa ny bil eller ny TV, men intresset har ökat för hur en säng är uppbyggd och vad det innebär. Det är enklare att hitta rätt säng till kunder som är intresserade och som förstår att fjädring, stöd och stoppning påverkar kvalitet och komfort. Man måste också identifiera kundens behov, till exempel utifrån kroppstyp, vikt, om de har ont i ryggen eller problem med knän. Sedan gäller det att de får testa sig fram, säger Johnny. Det går inte säga att en säng ska vara mjuk eller medium eftersom det är olika för alla. Man måste också tänka på att det tar tid för kroppen att vänja sig vid en ny säng och därför är vi generösa med utbytesrätt för våra kunder. NÖJDA KUNDER ÄR BELÖNINGEN Att Johnny är engagerad i sina kunder går inte att ta miste på. Han berättar om att kunder ofta ringer eller skickar ett mail och berättar om hur mycket den nya sängen har betytt för dem. Det ger en sådan otrolig tillfredsställelse, säger han, att kunna göra en säng som är rätt för just den personen. Många tror att det inte är så stor skillnad mellan sängar men det är det. Det syns i ögonen på folk när det stämmer, säger Johnny, och det ger mig en bekräftelse på att det jag gör är rätt. Konsten att tillverka en säng 1 Behov/situation Johnny Quaade börjar med att ta reda på vad kunden önskar. 2 Sängramen Gjord av svenskt virke. Tillverkas på beställning och går att få i specialmått. 3Ramen fylls med formskum Det är tryckavlastande skum med många fördelar. Det kläs med fiberdukar runt om. 4Önskad fjädring Det senaste är pocket spring, en ny typ av fjädring där varje fjäder ligger i sin egen lilla bomullspåse. Detta ger individuell fjädring. 5Ytmjukhet Ovanpå fjädrarna läggs bomull, ull, latex för att ge en ytmjukhet. 6Sängen kläds Café au Lait är den populäraste färgen på sängklädsel just nu. 20 Leva med smärta 2/2006

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer

Extas är nödvändigt i våra liv

Extas är nödvändigt i våra liv Nr 3 2013 Pris 69:- (inkl moms) FÖR BÄTTRE EKONOMI OCH LIVSKVALITET Din guide till det goda livet Barbara Carellas: Extas är nödvändigt i våra liv Innehåller värdecheckar för 15 000 kr Anders Andersson:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

Vintervila. Vetenskap. Möt veronica. fertiliteten. Höj mysfaktorn. Love your life naturligt frisk med Life. Baka sunda julkakor. Experterna om IBS 24

Vintervila. Vetenskap. Möt veronica. fertiliteten. Höj mysfaktorn. Love your life naturligt frisk med Life. Baka sunda julkakor. Experterna om IBS 24 NORDENS STÖRSTA TIDNING OM NATURLIG HÄLSA Nummer 4 November 2013 39 kr Vetenskap Experterna om IBS 24 julklappstips fertiliteten Går den att påverka? Möt veronica utbildningsansvarig och coach på Life

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Det goda livet. En studiehandledning från Landstinget Sörmland om hur vi kan må bättre

Det goda livet. En studiehandledning från Landstinget Sörmland om hur vi kan må bättre Det goda livet Påverka resten av ditt liv! Med Det goda livet vill vi landstingspolitiker inspirera och locka till diskussion kring hälsan. Vi vill att du tillsammans med andra sörmlänningar funderar över

Läs mer

KNACKA DIG FRI MED EFT

KNACKA DIG FRI MED EFT Det är dags Det är dags att Knacka digatt fri! Knacka dig fri! EFTmitt har liv förbättrat liv och mitt arbete EFT har förbättrat och mittmitt arbete enormt, och jagenormt, kan inteoch jag kan inte tänka

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009

Projektarbete, 100 p. Polhemskolan Lund 2009 Naturvetenskapliga programmet, Nv3c Handledare: Katarina Schiemann Hur medeltida läkekonst stöds av dagens forskning Av Fatimah Sultan Projektarbete, 100 p Polhemskolan Lund 2009 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Leva med Underbara ADHD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 2 NOVEMBER 2013 PSYKISK HÄLSA Missa inte DEPRESSION Hur kan man hitta vägen ut ur en depression? KOM IGEN! UNGDOMARS VÄG FRÅN DEPP

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques - EFT Introduktion till Emotional Freedom Techniques Kjell & Ann-Sofi Forsberg Center för Energipsykologi Copyright Kjell & Ann-Sofi Forsberg december 2010-12-01 0411-52 70 30 www.eftsweden.se - EFT Innehållsförteckning

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

Det är faktiskt mitt liv det handlar om

Det är faktiskt mitt liv det handlar om Det är faktiskt mitt liv det handlar om Dokumentation från Vänsterpartiets hearing om vårdnad, boende och umgänge den 29 april 2005 i riksdagens förstakammarsal Innehållsförteckning 3 Förord av Tasso Stafilidis

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer