VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör Barbro Björkdahl Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl. Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Sjösättningssektion Björn Ranås Leif Julin Arne Ljungström Tony Lundin Ulf Lennström Suppl. Roine Martinsson Christer Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Gunnar Ekberg Lennart Claesson Bo Åström Fästningsholmens arbetslag Ronny Skoglund Jan-Erik Andersson Per Garstam Hamntillsyningsman Fästningsholmen Ronny Skoglund Ungdomssektion Tävlingssektion Jonas Lager Lars Carlsson Linus Engverth Sven Hedrén Stefan Möller Karl-Olof Edlund Programkommitté Båtlivskommitté Klubbm Jan Wendin Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Hans-Eric Carlsson Lennart Ring Inger Lilja Ingvar Svensson Bertil Olausson Henry Wadheden Kurt Karlsson Bertil Rung Ewa Rung Marianne Reimer Redaktionskommitté Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Annika Zackrisson Kerstin Andersson Leif Hogstam Miljöombud Ulf Alm Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Jan-Olof Avenius Förtroenderåd Revisorer Suppl. Valberedning Thomas Hagman Ivan Algedal Folke Karlsson Jan Ljungberg Olle Björnström Mats Odersjö Lars Gustafson Stig Lindberg Lennart Ring Roy Andersson Hasse Andreasson 1

2 Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2010 varit 2001 stycken medlemmar samt 2 stycken hedersmedlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 57 stycken. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Per Amnell och Håkan Hellström. Dessutom har vi haft hjälp under första delen av sommaren av Emelie Ivarsson och Lotta Liljered och den andra delen av Angelica Adolfsson och Joachim Adolfsson. Statistik Under verksamhetsåret har 10 stycken båtplatser sålts, 6 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 245 stycken. För tillfället har 10 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2010 fick KMS 450 stycken gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 528 stycken betalande personer samt 189 stycken båtplatsägare som står i kö för byte av plats. Hamnverksamheten Efter en lång och kall vinter färdigställdes målningsarbetena på mastskjul och förrådsbyggnaderna. En ny vågbrytare placerades i södra hamnen som förlängning på R-bryggan och skall täcka upp inkommande sjö från nordliga vindar. På grund av den långa och kalla vintern fick man senare lägga arbetet med montering av fast brygga och landgång i anslutning till denna. I södra hamnen utanför klubbhuset har marken satt sig så fräsning och asfaltering var nödvändig för säker sjösättning och upptagnings väg med vår truck. På Barlind har belysningsstolparna flyttats på hamnplan så att hela hamnplanen belyses även vintertid. I år fick man lägga extra mycket tid på brygginfästningar, bommar och flottörer på grund av den stränga vintern som gästade vår hamn med 80-90cm tjock is, sjösättningar och bombyten gick hand i hand långt in i maj månad. Båtlivskommittén Båtlivskommittén började sin verksamhet redan den 24 februari och 5 maj med planering av årets arrangemang. Fredagen den 21 maj var det traditionell säsongstart med Pubafton. Mikael Dunder och Co bjöd på irländsk, musik i klubbhuset, Södra hamnen. Båtlivskommittén serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden, både inne i klubblokalen och ute på verandan Vi återupptog traditionen med midsommar på Nordön, den 25 juni. Det blev resning av midsommarstång med spontan dans. Grillarna tändes när kvällen närmade sig. Erling och Kenneth, som generöst hade ställt upp, spelade hela kvällen, i klubbhuset Södra hamnen, till en alltmer entusiastisk publik. Vinprovningen ägde rum den 20 augusti. Båtlivskommittén hade i år anlitat en vinexpert, Sebastian, som med stor inlevelse berättade för oss om spanska viner från Katalonien. Kvällen avlöpte med många frågor och rikligt smackande från KMS medlemmar. Som vanligt hade Inger komponerat en mycket delikat måltid som avlutade en lyckad vinprovning. Båtlivskommittén önskar gärna att ytterligare medlemmar hörsammar kallelsen till detta lite exklusiva arrangemang Den 11 september bjöd Båtlivskommittén på poängpromenad under eftermiddagen samt Klubbafton med levande musik under kvällen. Lasse och Mikael spelade och sjöng osedvanligt inlevelsefullt. Kvällen avslutades med dans i uppsluppen stämning KMS medlemmar ansluter fortfarande till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är ödmjuk inför detta, men är förberedd för att ändå mer medlemmar besöker våra arrangemang båtåret Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola. 2

3 Tävlingssektionen Ett år går fort, och ännu snabbare passeras tävlingssäsongen på Nordön. Vi har likt förra året planerat för 8 seglingar under våren och 8 på hösten Av dessa genomfördes totat 14 st. Även i år seglades alla poängkappar i en klass, fast med en egen lokal regel för Nordön vilket ger båtar som för spinnaker ett påslag om 0,04 och gennaker 0,01. Utöver detta har alla distans seglingar genomförts med jaktstart (omvänd Lys). Både påslaget på SRS/Lys talet och jaktstarten är något som fallit mycket väl ut med tätare målgångar. Tyvärr har det även i år varit sviktande deltagande, även om det under höstens seglingar dykt upp några nytillskott vilket är väldigt roligt. Sektionen har haft 3 protokollförda möten och 1 arbetskväll, utöver dessa har vi en flitig briefing via mail. Alla i sektionen brinner för seglingen och vill få med fler som seglar på tisdagskvällarna. Seglingarna är som brukligt sanktionerade VKSF & SSF, gäller framförallt Nordön Race men även kvällsseglingarna på tisdagarna. Vad händer här näst? Vi är just nu i tagen att planera årets prisutdelning, fastställa nästa säsongs seglings datum, för vilka vi söker sanktion hos Svenska seglar förbundet. Samt fundera över kommande seglingssäsong och vad vi kan göra bättre och annorlunda för att få fler att komma ut och segla Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Som vanligt har ett 40 tal båtar tagits upp under hösten. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Tyvärr ser vi en försämring i deras hanterande av gästhamnen och kommunens utlovade förändring/upprustning av fästningsholmen ser vi fortfarande inget av. Under året har vi installerat en ny arbetsbod, då den tidigare slitits ned kraftigt av det ibland höga vattenståndet ifrån älven, så nu har vi bättre möjligheter att förvara våra verktyg och göra våra klädbyten. Inför vintern så avvaktar vi att kommunen skall påbörja arbetet med renoveringen av bryggorna och vi hoppas att arbetsmaskiner och annat inte skall påverka våra uppställda båtar. Arbetslaget har bestått av Ronny Skoglund, Jan-Erik Andersson och Per Garstam. Tillsyningsman för hamnen är Ronny Skoglund. Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har under fyra helger hösten 2009 torrsatt c:a 150 båtar med vår egen truck. Det blir allt fler båtägare som vill ta upp båten på vardagar. I norra hamnen lyfte vi 17 tunga båtar, över 7 ton, 2 av dem kördes iväg på vagn. Norra hamnen hade 176 båtar upplagda och södra hamnen hade 273 st. På Barlind tog vi upp 73 båtar med inhyrd kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 539 båtar upptagna en minskning med 27 st. från Vi har lyft 38 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Vinterliggare i sjön var 25 st. Under våren 2010 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på hösten och en dag på våren. På Barlind kommer vi även våren 2010 att ha två sjösättnings dagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningskommittén. Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten. Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten. allande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser för KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga, Hans-Eric, Roger och Bengt har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén och har hittills lyckats fylla på idélistan för ett varierat utbud. Samarbetet med redaktions kommittén fungerar alldeles utmärkt. Vi uppskattar kalendariet i KMS bladet och annonseringen på KMS hemsida. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2009: Långsegling med Elsy och Rune Larson Förarbevis utbildning Skepparbevis utbildning. Inställt pga. för få anmälda. VHF utbildning 3

4 Vår 2010: VHF utbildning. 23/2 kl Älgön. Berättelse av Martin Fahlén. Onsdagen den 10/3, kl Seldéns 14/4 kl Inställt pga. för få anmälda. Idé listan för verksamhetsåret bedömer vi som bra för ett varierat utbud av aktiviteter. Ekonomi Föreningen har under verksamhetsåret gjort en vinst på SEK Resultatet avviker från budgeterat resultat med SEK före förändring av reparationsfond. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK och hamnverksamheten ett underskott på SEK efter avsättning till reparationsfond. Den likvida situationen under året har varit förhållandevis god eftersom det planerade bryggbyte inte kunde göras då vintern var för hård. Byte av brygga R och det arbete som var planerat i samband med det kommer att ske under kommande verksamhetsår. Hamnen står fortsatt inför stora reparationer och investeringar de närmaste fem åren och i samband med det är den likvida situationen svårbedömd. Med anledning av den eventuellt försämrade likviditeten vill styrelsen, påminna årsmötet om det godkännande som lämnades styrelsen vid förra årsmötet, att inteckna fastigheten Kungälv Kråkerön 3:22 upp till SEK Styrelsen kommer under verksamhetsåret sannolikt att ta upp lån i bank. Styrelsen föreslår att avsättning till reparationsfond görs med SEK och att årets vinst, SEK avräknas mot det egna kapitalet Verksamhetens resultat under året samt ställning per redovisas i efterföljande Resultat och Balansräkning. Budgetkommentar Årets budget innehåller en fortsatt satsning på reparation och underhåll samt nyinvestering i hamnen. Det är viktigt att vi håller en bra och godtagbar standard på hamnens anläggningar. Under budgetåret kommer därmed brygga R att får en ny vågbrytare samt stora delar av de bärande pelarna att bytas ut. Under det kommande verksamhetsåret är det dessutom bland annat planerat att reparera ytterligare bryggor, ny ramp, ny mastkran samt bygga nya miljöstationer. I budgeten finns det avsatt SEK till reparationsfonden. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5% och att vinteravgiften för nästkommande budgetår får höjas med 7,5%. Slutord Årets vinter ställde till det när vi inte kunde slutföra projektet med R-bryggan pga. ishinder. Fortsättning följer kommande vinter istället. För övrigt har året förflutit lugnt vad gäller verksamheten där vi kan se en något minskande omfattning för t.ex. extra båtlyft. Styrelsen arbetar nu med en omfattande reinvesterings- och investeringsplan för de närmaste 5 åren. Anledningarna är flera. Vi måste göra omfattande reparationer på de fasta bryggorna och i flera fall göra helt nya. Vi måste också göra stora miljöinvesteringar i form av spolplattor med filterrening, ny toasuganläggning i norra hamnen, nya miljöstationer m.m. Vi planerar också att göra en helt ny avloppsanläggning och ansluta denna till kommunens avloppsnät via ledningar i vattnet, samtidigt som vi hoppas kunna koppla på kommunens vattenledningsnät. Vi vill byta våra mastkranar och vi behöver bygga en större verkstad/förråd åt våra hamnkaptener liksom också att bygga fler förråd, fler mastskjul m.m. De närmaste 3 åren ser vi investeringar på mkr per år. 5-årsplanen omfattar en investeringsvolym på strax över 10 mkr. För samtliga miljöinvesteringar inkl. avloppsanläggningen räknar vi med s.k. LOVA-bidrag på upptill 50% av projektkostnaden. Statliga pengar som hanteras via länsstyrelsen. På årsmötet kommer vi att informera om våra planer mer i detalj. Våra funktionärer kämpar på, många gånger i det tysta och jag vill rikta styrelsens stora TACK till alla som ställer upp och jobbar för oss KMS:are. Vi från styrelsen vill också tacka för oss och hoppas på spännande och kreativa år framöver. Lasse Carlsson Marcus Blomberg Barbro Björkdahl Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan- Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig 4

5 RESULTATRÄKNING Budget 10/11 Budget 09/10 Utfall 09/10 Utfall 08/09 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter Försäljning netto Båtlivskommittén Programkommittén Summa intäkter Kostnader Medlemsavg till andra Medlems arrangemang Tävlingssektionen Ungdomssektionen Båtlivskommittén Programkommittén Redaktionskommittén Arvode funktionärer (Not 4) Kopieringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Resultat klubbverksamhet Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter Uppläggningsavgifter Förrådsavgifter Elavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Reparation och underhåll Elkostnader Renhållning och miljöavgifter Övriga driftskostander Upptagning och sjösättning Personalkostnader Arvode funktionärer (Not 4) Extra arvode enl. årsmötesbeslut Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar på inventarier Avskrivningar på hamnanläggningen Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat hamnverksamhet Summa resultat Bokslutsdispositioner Förändring av reparationsfond Totalt resultat

6 BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) Hamnanläggning (Not 1) Inventarier (Not 1) Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Fodringar Upplupna intäkter Kassa bank Summa omsättningstillgångar Summa Tillgångar Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital Årets resultat Eget kapital hamnverksamhet Ingående kapital Årets resultat Grundavgifter (Not 3) Reparationsfond Summa Eget kapital Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder och Eget kapital

7 Anskaffnings värde Bokfört värde Bokfört värde Not 1 Mark Byggnader Bryggor och bommar Övriga anläggningar Inventarier Not 2 Båtlivsfonden Likviditetsinvest Not 3 Inbetalda grundavgifter Utan indexklausul Med indexklausul Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2009/2010: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Klubbmästare Övriga syrelsearvoden Hamntillsyningsman Fästningsholmen allande: Båtlivskommittén Programkommittén Sektion Fästningsholmen Sjösättningssektionen Tävlingssektionen Klubbbladsredaktör Summa

8 8

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00

1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 2007 En tidskrift för alla Ljungskogenbor 1 juni - 15 september BYGG- OCH SPIKFORBUD 22 juni Midsommarfest kl 13.00 25 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 7 juli Badhytternas Vänner årsmöte kl 11.00

Läs mer

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008

Stiftelsen Ransbergs Herrgård. Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2008 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Årsredovisning 2007 Stiftelsen Ransbergs Herrgård Innehåll Ordförande har

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007

KMK. nytt NR 4 DECEMBER 2007 KMK nytt K U N G L I G A M O T O R B Å T K L U B B E N NR 4 DECEMBER 2007 KMKnytt är en föreningstidning utgiven av KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN Torstenssonsgatan 9, 114 56 Stockholm Tel 08-661 23 03 Fax

Läs mer

Årsredoning. Aftonblad

Årsredoning. Aftonblad Årsredoning 1995 Aftonblad Kl. 16.00, måndagen den 10 april. Vägverkets generaldirektör Per Anders Örtendahl kommer till Arlanda för att redogöra för sina affärer. FOTO: FREDRIK HJERLING. Kvällspressen

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen

finansnyheterna Följ med på en resa genom Sveriges längsta tvättgata Servicehjälpen Ny reklamfilm med Starrin. Läs mer om filmen och arbetet kring den. SIDAN 9 finansnyheterna OK Värmland ägs av 72 269 värmlänningar OK VÄRMLANDS ÅRSREDOVISNING 2011 Servicehjälpen Nu får du hjälp med att

Läs mer

Neptunkryssarförbundets funktionärer

Neptunkryssarförbundets funktionärer Neptunkryssarförbundets funktionärer Avgifter 2008 Medlemsavgift: 200 kr Båtavgift: 100 kr Postgironummer: 27 08 91-5 Organisationsnr: 889202-1901 Fram- och baksida SM 2008 i Nynäshamn Foto: Mats Åhlander,

Läs mer

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014

Ifk GötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IfkGötebORG VeRksamHetsbeRättelse 2014 IdROttsföRenInGen kamraterna GötebORG ORdInaRIe årsmöte, Svenska Mässan. MåndaGen den 9 mars 2015 kl 18:30. Föredragningslista: 1. Mötets öppnande Inledningsanförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015

Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Verksamhetsberättelse 1 juni 2014 31 maj 2015 Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng av Scouterna Grundad 1924 ombildad 1969 Organisationsnummer 802008-5133 Plusgiro 15 19 84-2 http://www.gvb.nu Antal medlemmar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014

Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun. Juli 2014 Båtplatser och hamnar i Kungälvs kommun Juli 2014 Sammanfattning I Kungälvs kommun finns det cirka 6000 båtplatser, varav 4789 på bryggor med minst 6 båtplatser. Uppskattningsvis står lite drygt 1100 personer

Läs mer

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning

Norra Ängby Trädgårdsstadsförenings medlemstidning Ordförande Anna-Karin Ekholm: Sedan sist! De senaste styrelsemötena har vi till största del ägnat är det kommande årsmötet den 20:e mars och planerna för nästkommande verksamhetsår. Vi har ägnat en hel

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Årets största flugfångade fisk 2012 Bo Johnsson, Harr 1,660 kg SFK Spinnaren STYRELSENS SAMMANSÄTTNING UNDER 2012 Ordförande Bengt Larsson Malmö Vice ordförande Kaj Pålsson Oxie

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden

Diarienummer Ärendemening. 1 KS.2014.4 Fastställande av dagordning. 2 KS.2014.1 Valärenden K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 mars 2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer