VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KMS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2006 FÖR KMS"

Transkript

1 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KMS Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Lasse Carlsson Kassör Ulf Alm Ledamöter Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Förtroenderåd Sammank Ivan Algedal Ledamöter Folke Karlsson Sivert Svensson Sten Losman Sjösättningssektion Sammank Björn Ranås Ledamöter Leif Julin Egon Kjeldsen Tony Lundin Göran Hedin Suppl Ulf Lennström Arne Ljungström Roine Martinsson Chriter Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Marie Olsson Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Sten Losman Barbro Björkdahl Fästningsholmens arbetslag Sammank Leif Steffensen Ledamöter Jan-Erik Andersson Ronny Skoglund Hamntillsyningsman Fästningsholmen Leif Steffensen Tävlingssektion Sammank Ledamöter Patrik Adolfsson Michael Bengtsson Lars Carlsson Linus Engverth Jonas Tureson Jonas Lager Ungdomssektion Sammank Vakant Ledamöter Vakant Vakant Vakant Vakant Programkommitté Sammank Jan Wendin Ledamöter Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Björn Wallander Zdena Dvorak Båtlivskommitté Sammank Lennart Ring Klubbm Inger Lilja Ledamöter Agneta Karlsson Kurt Karlsson Jan Brandin Louise Edvardsson Rolf Edvardsson Revisorer Olle Björnström Mats Odersjö Suppl Lars Gustafson Stig Lindberg Valberedning Sammank Lennart Ring Roy Andersson Folke Karlsson Redaktionskommitte Lars Nordin Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Tonny Lilja 1

2 2 Styrelsemöten Under det gångna verksamhetsåret har styrelsen haft 8 protokollförda möten. Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2005 varit 2047 medlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 57 st. Hedersmedlemmar 4 st. Funktionärsmöte har som vanligt hållits en gång på Lökeberg. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Hasse Andréasson och Jan Brandin samt under semestern Leif Johansson, Anna Westerdahl och Elin Johansson som vikarier. Statistik Under verksamhetsåret har 43 båtplatser sålts. 28 st platsbyten har ägt rum. Antalet uthyrda andrahandsplatser var 176 st. i skrivande stund har 3 platser återlämnats till KMS. Under sommaren 2006 fick KMS betalt för 362 st gästnätter. i KMS-kön för köp av båtplats på Nordön står idag 463 betalande personer och 91 båtplatsägare i kön för byte av båtplats. Hamnverksamheten Bytet till moderna, rostfria el-skåp med EU-standard är färdigt i hela hamnen. Nu är våra tre djupborrade brunnar sammankopplade via ett styrsystem som levererar samma dricksvatten till hela hamnen. Verandan på södra hamnens klubbstuga har fått ett nytt räcke, som dessutom har glasats in till midjehöjd. Asfaltsreparationer har uförts på våra körvägar. Grundet vid B-bryggan i södra hamnen blev bortsprängt vingtern 2005/2006. Arbetet med att byta rostskadade förtöjningsbommar har fortsatt. 2 st sammankopplingsvajrar på vågbrytaren i norra hamnen är utbytta. Även i år tilldelades Nordöhamnen Blå Flagg. Båtlivskommittén Båtlivskommitténs verksamhet började redan den 1 april då Agneta och Lennart bjöd alla flitiga KMS-are på kaffe och kanelbulle vid den ovanligt vintriga bomisättningen. Dessförinnan hade säsongens verksamhet planerats. Den 19 maj var det traditionell Pubafton med levande, Irländsk, musik, i klubbhuset, Södra hamnen.. Agneta, Kurt och Inger serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden. Midsommar bjöd i år på friska vindar. Något som fick KMS midsommar-stång att under en liten stund inta ett vågrätt läge innan barnen bjöds in till dans. Därefter kunde alla roa sig med diverse lekar. I klubbhusets inklädda veranda var det trivsam trängsel hela eftermiddagen och kvällen. Båtlivskommittén bjöd på karaoke och medlemmarna sjöng. Minst två hundra personer besökte arrangemangen under dagen, där Kurt och Agneta, Jan, Rolf och Louice stod för arrangemanget. Ölprovningen ägde rum den 25 augusti, Som vanligt tog platserna slut redan tidigt efter annonseringen. Den ena ölsorten smakade värre än den andra. Medlemmarna drack och förundrades. Kurt spelade och vissa medlemmar sjöng mer eller mindre i takt. Inger och Agneta höll i trådarna som vanligt. KMS medlemmar ansluter i stora skaror till Båtlivskommitténs arrangemang. Vi inom kommittén är mycket tacksamma för detta och ser fram mot nya utmaningar. 2

3 3 Ungdomskommittén Vi får, trots våra, ledare inte riktigt igång någon ungdomsverksamhet i klubben. Återigen har de arrangerat några jättefina veckor med seglarskolor. Något mer blir det tyvärr inte. Styrelsen bevakar den fortsatta utvecklingen. Tävlingssektionen Vi har genomfört 3st protokollförda möten, arbetskvällar och en prisutdelning som hölls på Nordön i våras med tilltugg och bildspel. Arbetskvällarna ägnades åt att kopiera upp pärmar samt att se över vårat seglingsmaterial, bojar flaggor mm, samt våran båt som fick sig en vår upprustning i vanlig ordning. Katamaranen har också under säsongen fått sig diverse modifieringar av Tomas Hagman som är medlem i klubben. Vad det beträffar seglingarna under året så har vi genomfört följande: 6st Poängkappseglingar av 6st planerade genomfördes under våren. Nordön Race. Seglades för första gången på våren. Solsken och lätta vindar. Deltagarantalet var inte stort, 7st båtar deltog. 6st Poängkappseglingar genomfördes under hösten. Slutköret, årets sista segling genomfördes i härligt sensommarväder. Här deltog 9st båtar. Beträffande tisdagsseglingarna så har vi haft ca båtar i startfälten med undantag av de två första vårseglingarna. Tävlingssektionen har i uppdrag från Styrelsen tilldelats underhåll och skötsel av klubbens två gummibåtar eftersom det inte finns någon Ungdomssektion. 2-kronan ligger ju sedan tidigare under tävlingssektions vingar. Tyvärr orsakade Gudrun skador på båten som senare havererade under segling -05, detta har nu åtgärdats och den är seglingsbar igen. Vi fortsätter med att sprida information, inbjudningar, resultat mm via , detta visar sig fungera bra. Vi vill också tacka Hasse och Janne som är så hjälpsamma och snälla och hjälper oss med tävlingssektionens båtar. Vi i tävlingssektionen tackar för 2006 seglingssäsong och planerar vidare för nästa säsong Med vindens hälsning Tävlingssektionen. Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Under hösten har ett 50 tal båtar tagits upp för vinterförvaring. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Arbetslaget har bestått av Leif Steffensen, Jan-Erik Andersson och Ronny Skoglund. Tillsyningsman för hamnen är Leif Steffensen. Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har hösten 2005 under fyra helger torrsatt c:a 140 båtar med vår egen truck. Totalt ställdes 560 båtar upp i vår hamn. I norra hamnen lyfte vi ett 15 tal tunga båtar, över 6,5 ton. På Barlind tog vi upp 23 tal båtar med inhyrd kran och egen truck. 120 har lyfts till fordon som åker iväg från hamnen. Under våren 2006 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen kör bara en dag. På Barlind kommer vi även våren 2007 att ha två sjösättningsdagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vid flera tillfällen har vi haft problem med att bilar parkeras så att vi inte kan ställa båtarna där ägaren vill ha den. Programkommittén Programkommittén har under året hållit fyra protokollförda möten. Det femte är planerat till onsdagen Vi har mestadels varit fyra deltagare eller mer på dessa möten. Sammankallande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. 3

4 Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén. 4 Vi har under året genomfört / planerat följande: Vår: - Mast och rigg information, hos Seldén den Kl Första hjälpen / ABC, Onsdagen , kl Utflykt till Brattön, Lördagen den Idé listan för verksamhets året 2007 ser bra ut med ett varierat utbud, kanske en båtprylsbytardag även på våren. Ekonomi Föreningen redovisar för verksamhetsåret ett underskott på Kr :-. Resultatet fördelar sig så att hamnverksamheten har gett ett underskott på Kr :-. Klubbverksamheten har gett ett underskott på Kr :-. Föreningens likviditet är fortsatt god. Tillgångarna finns bl. a. i en räntefond. Reparationsfonden har belastats med Kr :-. I reparationsfonden finns Kr :- efter årets uttag. Styrelsen föreslår att årets förlust av klubb- och hamnverksamheten, Kr :- avräknas mot det egna kapitalet. Verksamhetsresultat samt ställning per redovisas i bilagda resultat- och balansräkning. Budgetkommentar Styrelsen har initierat en total översyn av brygganläggningar, el- och vattenförsörjning och våra fastigheter på land. Uppdraget är utfört av Lars Nordin. Uppgiften var att bestämma status på anläggningarna, att komma med förslag till åtgärder samt att beräkna kostnadsomfattningen för dessa. Konsultgruppen och styrelsen har haft genomgångar med anledning av detta. En förenklad och kortfattad sammanfattning av översynens mest omfattande förslag till åtgärder är att vi behöver byta elkabeldragning både på land och på bryggorna, byta slangmatningen av vatten till bryggorna, förstärka och/eller byta de fasta bryggornas infästningar, göra energibesparande åtgärder på våra uppvärmda fastigheter samt byta utomhusarmaturer. En av anledningarna till behovet av byte av el- och vattenmatning är att den nuvarande konstruktionslösningen innebär att vi har stor del av ledningarna dragna under vatten. Ovanstående åtgärder behöver projekteras och kostnadsberäknas innan styrelsen kan presentera och budgetera lämpliga åtgärder. Det är dock uppenbart att vi under några år framöver kommer att ha ett stort behov av investeringar. Styrelsen återkommer till senare årsmöte med åtgärder och förslag till tidplaner och finansiering. För detta budgetåret vill styrelsen koncentrera investeringarna till den lilla hamnen i södra hamnen där vi tänker byta både kablar för el och slangar för vatten och samt reparera och justera bryggorna. Det blir också tillfälle för oss att projektera el- och vattenanläggningen som en referensanläggning för de övriga hamndelarna. Vi startar också omgående projektering av energieffektiviserande åtgärder i våra hus samt utomhusbelysningen. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna för verksamhetsåret 06/07 höjs med 10% och att uppläggningsavgifterna för nästkommande år höjs med 10%. Serviceavgifterna för nästa år fastställer styrelsen i början av

5 5 Slutord Den gångna vinterns isläggning gjorde illa vid våra brygganläggningar. Vi har fått högre underhållskostnader än beräknat vilket syns i resultaträkningen. Men det är också så att åldern på anläggningarna ger utslag. Södra hamnen är ju nästan 30 år gammal och det är också en anledning. Tex har vi varit tvungna att helt byta elmatningen fram till kranen i södra hamnen efter sättningsskador. Den nya vattenförsörjningen där vi blandar vattnet från våra 3 brunnar har orsakat en del extrakostnader. Till detta kom att vi fick ett antal brott på vattenledningarna som också gav negativt utslag i resultaträkningen. Energi- och miljökostnaderna fortsätter tyvärr att stiga. Detta tillsammans med ovanstående gör att styrelsen initierat en total genomgång av våra anläggningars status. Slutsatserna från denna återkommer vi till men en del framgår av budgetskrivelsen. Det positiva från det gångna året minns vi alla med en fantastisk sommar och i skrivande stund hittills en lika fantastisk höst. Nu är det bara att hoppas på en skonsam vinter. Vi från styrelsen tackar för det gångna året och ser fram mot Lasse Carlsson Marcus Blomberg Ulf Alm Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan-Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig 5

6 6 RESULTATRÄKNING Budget 06/07 Utfall 05/06 Utfall 04/05 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter Försäljn. Netto Båtlivskommittén Summa intäkter Kostnader Medl.avg. till andra Medl. Arrangemang Tävlingssektion Ungdomssektion Båtlivskommittén Redaktions komm Hyror Arvode funktionärer (Not 4) Kopieringskostnader Porto Övriga kostnader Summa kostnader Resultat klubbverksamheten Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter Uppläggningsavgifter Förrådsavgifter Hyror Elavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Rep. och underhåll Elkostnader Renhålln o milöavg Övriga driftskostn Upptagn. o sjösättn Personalkostnader Arvode funktionärer Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar på inventarier Avskrivningar på hamnanläggning

7 Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat hamnverksamheten Summa resultat Bokslutsdisposition Förändring av reparationsfond TOTALT RESULTAT

8 8 BALANSRÄKING Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) Hamnanläggning (Not 1) Inventarier (Not 1) Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Fodringar Upplupna intäkter Kassa bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital Årets resultat Eget kapital hamnverksamheten Ingående kapital Årets resultat Grundavgifter (Not 3) Reparationsfond Summa Eget kapital Långfristiga skulder Lån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga del av lån Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder och Eget kapital Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Not 1 Anskaffnings- Bokfört Bokfört värde värde värde 9 Mark Byggnader Bryggor och bommar Övriga anläggningar Inventareier Not 2 Båtlivsfonden Likviditetsinvest Not 3 Inbetalda grundavgifter: Utan indexklausul Med indexklausul Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2005/2006: Ordförande Vice ordförande 5000 Kassör Sekreterare Klubbmästare 3500 Övriga styrelsearvoden Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3500 Sammankallande: Båtlivskommitt 3500 Programkommitté 3500 Sektion fästningsholmen 3500 Sjösättningssektionen 3500 Tävlingssektionen 3500 Klubbladsredaktör 3500 Summa:

10 v1 10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-09-01 2010-08-31 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf. Lasse Carlsson Kassör

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Nr 4 25 augusti 2010 Årgång 33

Nr 4 25 augusti 2010 Årgång 33 Nr 4 25 augusti 2010 Årgång 33 1 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Vid rodret Hjärtstartare Kantarellerna är här, då... Utbildning Båtlivskommittén Paddling i kalla vatten Fästningsholmen Förbjud fiske med bottentrål

Läs mer

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning

VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning VÅRMÖTE 2011-03-28 1. Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Årgång 33 Nr.1 2014 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till årsmöte torsdagen den 24 april 2014. Plats: Folkets Hus, Varberg (GSH bjuder på kaffe) Tid kl. 19.00 Dagordning enligt stadgarna: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl.

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl. Nr 3: 2009 Underrättelser för Helgasjöfarande Lars Nikell fick äran att klippa bandet när kajen invigdes, i ösregn, i samband med funktionärsfesten. Ordförande Bengt Jönsson övervakar det hela. 2009-08-15

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Södertälje Båtsällskap

Södertälje Båtsällskap Södertälje Båtsällskap Protokoll fört vid styrelsemöte nr 5, 2014-08-19 kl 19.00 i klubbhuset, Torpa Närvarande: Seppo Martikainen Lars Wigren Birger Möller Jan Gugala Mauritz Forsström Börje Persson Rolf

Läs mer

Välkommen till en ny spännande båtsäsong!

Välkommen till en ny spännande båtsäsong! SKVALPETNR 2 2009 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Välkommen till en ny spännande båtsäsong! Foto: Niklas Fröhberg Lerkil-dagen sid 2 Seglarskola 2009 sid 3 Städdag/Arbetsdag sid 3 Grillkvällar sid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. Ljungentelegrafen nr 3 2013 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Foto Stig Persson Årsmöte 2014 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 25 januari. LJUNGENTELEGRAFEN

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum

nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum nr 2 2011 Jubileum Kallelse Inbjudan Seglarläger Viktiga datum http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 3 2011 är 19 april 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Vi

Läs mer