P-REX ett Europeiskt FoU-samarbete om fosfor i kretslopp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "P-REX ett Europeiskt FoU-samarbete om fosfor i kretslopp"

Transkript

1 P-REX ett Europeiskt FoU-samarbete om fosfor i kretslopp PHOSPHORUS RECYCLING FROM PROTOTYPE TO MARKET Anders Nättorp, Fachhochschule Nordwestschweiz Örebro, 20 januari 2015

2 Fachhochschule Nordwestschweiz och fosfor P-REX Teknologibeskrivning P-REX Teknologivärdering Slutledning och utblick

3 Fachhochschule Nordwestschweiz och fosfor P-REX Teknologibeskrivning P-REX Teknologivärdering Slutledning och utblick

4 Institute of Ecopreneurship, FHNW Personnel employees Projects Currently >40 projects on-going >3.5 Mio CHF third-part funding in 2011 Publications 25 peer-reviewed papers in 2011 Focal points Water and Resource Recovery Groups Environmental Technology, Resource management, Environmental Biotechnology and Eco-Toxicology

5 Environmental Technology group phosphorus projects Klärschlamm-Pyrolyse und thermische Schwermetallentfrachtung zum Phosphor-Recycling (ongoing) Information gathering and management for the website of the European Sustainable Phosphorus Platform (ongoing) P-REX (ongoing) Pilot experiments for recovery from ash with the Leachphos process Comparative review of recovery technologies from sludge Economic assessment of all full-scale recovery processes from waste water Review of market requirements for recycling products Regional case studies for an 80% implementation strategy Innovative P-recovery from Sludge (ongoing). Cooperation Switzerland-Bulgaria involving P-recovery from wastewater using industrial byproducts.

6 Environmental Technology group phosphorus experience Waterless toilet, 2013 IEC s prize-winning prototype is now produced for separating pharmaceutical contaminants at the source in the hospital. Securing Access to Phosphorus in Developing Countries, the case of Egypt, 2010 Material flow analysis of Phosphorus in Egypt coupled with stakeholder dialogue. Umfeldbeobachtung Klärschlammentsorgung Kanton Zürich, 2009 Economical and environmental evaluation of waste treatment trains including phosphorus and energy recovery in view of full scale implementation 2015 in Canton Zürich

7 Varför interesserar vi oss för fosforåtervinning? Nödvändigt för jordbruk, livsmedelsproduktion

8 Varför interesserar vi oss för fosforåtervinning? Råvaruförsörjning Global koncentration av reserver Europeisk importberoende (92%) Prisvariation Critical raw material sedan 2014 Prices from Fertilizer International 459, March-April 2014 https://www.bcinsight.com/fertilizer_international.asp

9 Varför interesserar vi oss för fosforåtervinning? Hållbara jobb startups med grön teknologi lokala näringskretslopp europeiskt mervärde

10 Fachhochschule Nordwestschweiz och fosfor P-REX Teknologibeskrivning P-REX Teknologivärdering Slutledning och utblick

11 P-REX I korta ord Sustainable sewage sludge management fostering phosphorus recovery and energy efficiency 15 partner från industri och högskolor 3 år med start september miljoner (EU: 2.9 miljoner ) www-p-rex.eu Målsättningar Demonstration och dokumentation av de tekniska processerna I full skala Systematisk utvärdering av produkter och återvinningsprocesser vad gäller växttillgänglighet, miljöpåverkan och kostnad Analys av marknad och lagar och und identifiering av affärsmodeller för nya återvinningsteknologier och återvunna produkter Utveckling av strategier och råd för utnyttjande av 80% av fosforn i avloppsvattnet med hänsyn till regionala villkor och behov

12 Utgångspunkter för fosforåtervinning i reningsverket 100% P- mängd 10% av P- mängden % av P- mängden 1 4 >80% av P-mängden (växttillgänglig? föroreningar?) %-90% av P- mängden % av P- mängden 1 Fällning ur Slamvatten (slam) (Från Montag 2010) 2 Slamlakning 3 Slamaska 4 Slam i jordbruket

13 Europeiska återvinningsprocesser för avloppsvatten Fällning ur Slamvatten/slam Slamlakning 1 2 planerad igång avslutad AirPrex MAP PHOSPAQ MAP REPHOS MAP Crystalactor MAP, CaP PEARL MAP Budenheim CaP Gifhorn MAP, CaP NuReSys MAP FIX-PHOS CaP/CSH P-RoC CaP/CSH LYSOGEST MAP Struvia MAP, CaP Stuttgart MAP KREPRO FeP Aska lakning 3 ECOPHOS P-mineral ICL Fertilizers Gödning LEACHPHOS CaP/ AlP RECOPHOS D P-mineral Aska termisk MEPHREC Slagg THERMPHOS P 4 AshDec (SUSAN) P-mineral

14 Exempel på slam/slamvatten-process: Stuttgarter Sur hydrolys Fast/vätske separation komplexering, kristallisation sedimentation Rötslam H 2 SO 4 Citronsyra MgO NaOH tillbaka till biologiska steget Filterkaka Struvit

15 Slam/slamvatten-processer allmänt

16 Slam/slamvatten-processer kemikalier Airprex - Materials/Chemicals Dosing: Maybe antiencrustration agent - MgCl 2 MgCl 2 /MgO/ Phostrip - - NaOH/lime MgSO 4 /CaCl 2 Struvite prills NaOH Pearl - (only starting) (depends) MgCl 2 Crystalactor - Quartz sand NaOH/lime Mg(OH) 2 / Stuttgarter Process Sulfuric acid Citric Acid NaOH MgO Gifhorn Process Sulfuric acid NaS NaOH Mg(OH) 2

17 Lakning av aska Leachphos Sur hydrolys Fast/vätske separation Kristallisation Fast/vätske separation H 2 SO 4 Aska CaOH NaOH Reningsverk Filterkaka CaP

18 Metallurgisk behandling av aska Mephrec off gas Picture: Ingitec

19 Termisk behandling av aska ASH-DEC Picture :

20 Material från slam (-vatten) Innehåll Struvit (MgNH 4 PO 4 ) Kalciumfosfat (DCP, HAP, ) Form Regelbundna kristaller: Ostara Crystal Green (ännu) oregelbundna kristaller eller pulver: Stuttgarter, Struvia, Gifhorn Oregelbundna kristaller, sand, organiska beståndsdelar: Airprex Bild: Ostara

21 Material från avloppsslams-aska Innehåll P2O5 (%) Innehåll Föroreningar Mephrec 15 Liknar" Thomasfosfat" ASH-DEC Olika askbeståndsdelar Uppfyller tyska gödselgränsvärden Leachphos CaP Form Mephrec ASH-DEC Leachphos Slagg Pulver Pulver Bild: AWEL

22 Fachhochschule Nordwestschweiz och fosfor P-REX Teknologibeskrivning P-REX Teknologivärdering Slutledning och utblick

23 Värdering av återvunnet material Metodik Växttillgänglighet Materialen är i allmänhet knappt eller ej vattenlösliga Värdering av växttillgänglighet med Löslighet i neutralt ammoniumcitrat Krukförsök med resultat uttryckt i «relativ agronomisk effektivitet» (RAE) i förhållande till TSP

24 Kostnadsberäkning Metodik Systemgräns analog studien Umweltbeobachtung von Kt Zürich (Lüscher und Nättorp 2009) Jämförelse med kostnad för en Referensbehandlingskedja Tyska kostnader beräknas och anpassas för andra länder Kostnadskategorier Investering Personal Material Annat Uttrycks som kostnad för återvinning av fosfor utan hänsyn till materialkvalité Confidential P-REX Consortium

25 Processer översikt Utbyte Fosforhalt Växttillgänglighet (/kg P) bearbetning Kostnad Vidare Slam (-vatten) fällning < 50% >=10% 80% och 80% <5 ringa Slamlakning < 50% >=10% 80% eller 80% <15 Granulering > % 80% och 80% <5 Granulering Aska > % <80% och <80% <5? >=10% 80% eller 80% <10 Granulering >80 >=10% 80% och 80% <5 Granulering TSP 22% 100%, 91% 1.40 * Keine * Marknadspris Miljöpåverkan är också ett viktigt kriterium!

26 Livscykelanalys resultat aggregerade enligt schweizisk miljölagstiftning UBP Million Ref EBPR (net) = million UBP Ref ChemP (net) = million UBP , , , , ,44582 Ecological Scarcity 2006 total, total EBPR -9507, ChemP -1289, Infrastructure Energy Credit Disposal of Ash Incineration and Transport Chemicals HM in Agricul. Soil (recycled) HM in Agricul. Soil (conventional) Avoided N-Fertilizer Production P-Fertilizer Production Return Load Heat for Product Drying Energy for Recovery Dewatering Digester and CHP Confidential P-REX Consortium

27 Livscykelanalys resultat aggregerade enligt schweizisk miljölagstiftning EBPR Ecological Scarcity 2006 total, total ChemP EBPR Infrastructure Energy Credit Off-gas treatment UBP Million , , , , , , ,66169 Disposal of Ash Incineration and Transport Chemicals By-Products HM in Agricul. Soil (recycled) HM in Agricul. Soil (conventional) Avoided N-Fertilizer Production P-Fertilizer Production Return Load Sewage Sludge Drying Heat for Product Drying Energy for Recovery Dewatering Digester and CHP Confidential P-REX Consortium

28 Fachhochschule Nordwestschweiz och fosfor P-REX Teknologibeskrivning P-REX Teknologivärdering Slutledning och utblick

29 Ar fosforåtervinning dyrt? Atervinning Fällning 0-5 EUR/person år Lakning slam 5-15 EUR/person år Aska 0-5 EUR/person år Kostnader i avloppsreningssektorn Avloppsrening Europa EUR/person år Monoförbränning avloppsslam Schweiz 10 EUR/person år Rening mikroföroreningar Schweiz 17 EUR/person år

30 Slutledning Det finns ett stort urval av återvinningsprocesser som är redo för eller redan fungerar i full skala Det stora urvalet ger såväl vad gäller kostnad som produktkvalité goda alternativ för olika behov. Miljöpåverkan (CH) för direkt fällning ur slam eller lakning av slam är lägre än förbränning men högre än nyttjande i jordbruket Miljöpåverkan (CH) för lakning av aska är i allmänhet lägre än förbränning och även nyttjande i jordbruket Växttillgängligheten är bäst för konstgödsel, ganska bra för oorganiska återvinningsmaterial och sämst för slam Fällning ur slammvatten kann ge några % av den totala fosforn, nyttjande i jordbruket och lakning av aska ger upp till 100% av den avskiljda fosforn. Kostnaderna för en fosforåtervinning är i jämförelse med andra miljöåtgärder rimlig. Avgörande för genomförandet är miljöprioriteringar och knappast ekonomiska begränsningar.

31 Var står vi idag och vilken potential finns i avloppsvattnet? Fällning ur slamvatten/slam Cirka 20 anläggningar igång kapacitet to P/(anläggning*år) Lakning av aska Ecophos anläggning i Dunquerque (6000 t/ år ; start 2016?) Mephrec, Projekt Nürnberg (500 to P/ år; pilot 2015) ASH-DEC 2-3 projekt (vardera 1000 to P/ år) Thermphos stängt (900 to P/ år) Nyttjande i jordbruket 40% (~ to P) Potential i Europa 11 millioner t torrsubstans I avloppsslam to fosfor 25% av konstgödselanvändningen

32 European Sustainable Phosphorus Platform Launched mid 2013 Stakeholder platform: industry, regulators, technology, R&D, farmers, NGOs Themes: - P supply: resources, mining, processing - P re-use, recovery and recycling - P use efficiency in crop and animal production, bio-economy - Sustainable and safe food chain, from farm to diet Actions: - Stakeholder dialogue, network, data base of expertise & success stories - Regulatory questions on P-recycling, P-management - Vision for sustainable P in Europe - Define R&D priorities, avoid duplication - Promote positive image of P and P sustainability

33 2 nd European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC2) Berlin 5 th 6 th March EU policies on phosphorus management - P in the environment - P from farm to fork - Phosphorus, global food security, planetary boundaries - Agricultural phosphorus efficiency and sustainable intensification - The need for societal change, and how to achieve it - Regions implementing sustainable phosphorus management 4 th March: EU Commission DG Research workshop Circular Approaches to Phosphorus: from research to deployment Registration, stands, programme:

34 European Sustainable Phosphorus Platform Chris Thornton European Sustainable P Platform (ESPP)

35 Tack för ordet! Thank you to my colleagues at the FHNW and to all P-REX project partners that contributed to the study. P-REX is a research project supported by the European Commission under the Seventh Framework Programme Kontakt: (Priority: From Prototype To Market ) Anders Nättorp Contract No P-REX FHNW, Institute for Ecopreneurship

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Rapport SGC 218 Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Svenskt Gastekniskt Center Maj 2010 Liisa Fransson Sofia Löwgren Gunnar Thelin Ekobalans Fenix AB Rapport SGC 218 1102-7371

Läs mer

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB

P-13-33. Utveckling av snabba reaktorer. Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle. Hans Forsström SKB International AB P-13-33 Utveckling av snabba reaktorer Påverkan på det svenska systemet för hantering av använt bränsle Hans Forsström SKB International AB September 2013 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport

AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012. Aktivitetsrapport AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 Aktivitetsrapport SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 AKTIVITETSRAPPORT SEPTEMBER 2011 AUGUSTI 2012 3 Förord VA-teknik Södra är ett projektprogram för stärkande av

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder

Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder För Statens Energimyndighets forskningsprogram Energi från Avfall Projektnr: P10544-2 Hur skall hushållsavfallet tas om hand? Utvärdering av olika behandlingsmetoder Jan-Olov Sundqvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen

Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen Karakterisering av fosfors bindning till slam beroende på fosforavskiljningsmetod i huvudströmmen Karin Jönsson *, Svetlana Öfverström**, Jes la Cour Jansen* * Vattenförsörjnings- och Avloppsteknik vid

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Bioeconomy in the Nordic Region Regional case study by Nordregio. Jukka Teräs, Nordregio Seminarie 19 maj, 2015 FORES Stockholm

Bioeconomy in the Nordic Region Regional case study by Nordregio. Jukka Teräs, Nordregio Seminarie 19 maj, 2015 FORES Stockholm Bioeconomy in the Nordic Region Regional case study by Nordregio Jukka Teräs, Nordregio Seminarie 19 maj, 2015 FORES Stockholm Nordregio (established in 1997) is a leading international Nordic research

Läs mer

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI

VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI V I N N O V A P O L I C Y V P 2 0 0 9 : 0 2 VINNOVAs INTERNATIONELLA STRATEGI ATT FRÄMJA HÅLLBAR TILLVÄXT I SVERIGE GENOM INTERNATIONELLT FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSSAMARBETE Titel: VINNOVAs internationella

Läs mer

Miljösystemanalytiska verktyg

Miljösystemanalytiska verktyg Miljösystemanalytiska verktyg - en introduktion med koppling till beslutssituationer Kartläggning Åsa Moberg Göran Finnveden Jessica Johansson Peter Steen fms, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier

Läs mer

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor

Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor RAPPORT 5913 DECEMBER 2008 Förslag till avgiftssystem för kväve och fosfor NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Delrapport Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Delrapport R A P P O RT 6 4 8 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 Beställningar Ordertel:08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:natur@cm.se

Läs mer

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan

Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Sveriges åtagande i Baltic Sea Action

Läs mer

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50

Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Karin Löfström 2014-10-22 KS 2014/0753 0480-450165 Kommunstyrelsen Yttrande över Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants)

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Emelie Severinsen Catalyzing energygas development for sustainable

Läs mer

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system

Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Chalmers EnergiCentrum CEC Biokombi Rya Biobränsleförgasning satt i system Slutrapport från forskningsprojektet Biokombi Rya Ingrid Nyström Erik Ahlgren Eva Andersson Martin Börjesson Elsa Fahlén Simon

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel

Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Institutionen för teknik och samhälle Avdelningen för miljö- och energisystem Livscykelanalys av svenska biodrivmedel Pål Börjesson, Linda Tufvesson & Mikael Lantz Rapport nr 70 Maj 2010 Adress Box 118,

Läs mer

Säker användning av nanomaterial

Säker användning av nanomaterial Rapport Nr 1/10 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Säker användning av nanomaterial Behov av reglering och andra åtgärder rapport från ett regeringsuppdrag

Läs mer

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin

Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin D 861 Robusta energi- och klimatindikatorer för stålindustrin Johannes Morfeldt, Semida Silveira, Tomas Hirsch, Susanne Lindqvist, Magnus Pettersson, Jan Pettersson och Alena Nordqvist Kommitté 98404 publicerad

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER

EMELIE GUSTAFSSON, ANNA NYLANDER Hållbart ansvarstagande för ett medelstort byggföretag i Sverige En analys av värdeskapande aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap

Läs mer

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

LÖSNINGAR PÅ LAGER. Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2012:02 LÖSNINGAR PÅ LAGER Energilagringstekniken och framtidens hållbara energiförsörjning Titel: Lösningar på lager - Energilagringstekniken

Läs mer

Vad uppnås med rättvisemärkning?

Vad uppnås med rättvisemärkning? RAPPORT 2009:1 Helena Johansson Vad uppnås med rättvisemärkning? AgriFood Economics Centre Vad uppnås med rättvisemärkning? Helena Johansson För mer information kontakta: Helena Johansson 046-222 07 96

Läs mer