Avloppshantering och miljömålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avloppshantering och miljömålen 2012-02-27"

Transkript

1 Avloppshantering och miljömålen Kersti Linderholm

2 Ingen mat utan fosfor Symptom av fosforbrist i korn (t.v.) (Foto: Søren Holm. Med tillstånd från Yara Danmark Gødning A/S).

3 Fosfor i vatten ger miljöproblem foto: K. Linderholm

4 Unikt för Sverige (VA) Anslutningspolicy till sedan 1991 Mycket hög avskiljningsgrad av fosfor Certifierat slam sedan 1993 Medelvärde svensk slam 26 mg Cd/kg P Bara cirka 25 % av slammet används på åker

5 Unikt för Sverige (jordbruk) Max 22 kg P/ha lagkrav sedan 1988 (åker) Mineralgödsel i Sverige < 6 mg Cd/kg P i EU medel: 87 mg Cd/kg P (inklusive svenskt) 21 % >137 mg Cd/kg P

6 Uppströmsarbete ger renare slam OCH renare vatten Kadmium till vatten efter reningsverk: kg/år kg/år

7 Fällningskemikalier Höga krav på litet utsläpp av fosfor i vatten innebär att fällningskemikalier baserade på järn eller aluminium används. Är det ett problem för marken?

8 Halter i jord och slam Eriksson, 2001 Matjord % Alvjord % Slam % Al medel 6,6 7,2 4 Al max 8,3 8,8 9,2 Fe medel 3,3 3,9 4,9 Fe max 7,8 7,5 15 P medel 0,1 0,08 2,7 P max 0,2 0,2 5,5

9 Ej använd näring är en miljörisk 510 ton P/år till Bolidens gruva i Norrland från Stockholm. Användning: kg P/ha kg N/ha (Ingen bortförsel med skörd) Sker även i Garpenberg, Idre osv

10 Ej använd näring är en miljörisk 510 ton P/år till Bolidens gruva i Norrland från Stockholm. Användning: kg P/ha kg N/ha (Ingen bortförsel med skörd) På åkermark där skörd sker: max 110 kg P/ha 150 kg N/ha

11 Miljöpåverkan fosforgödsel Livscykelanalys- LCA Nybruten fosfor Återanvänd fosfor: Slam Struvitfällning (MgNH 4 PO 4 6H 2 O) (Ostara) Bränna slam utvinna P ur askan (AshDec) Funktionell enhet (FU) 11 kg P (bortförsel/ha)

12 Life cycle assessment of phosphorus alternatives for Swedish agriculture. Linderholm, K., Tillman, A.M. & Mattsson J.E. (2012). Resources, Conservation and Recycling 66.

13 Energiåtgång för 11 kg P (MJ/FU) MJ/11 kg P Mineral P Slam Struvit P ur aska

14 Koldioxidutsläpp för 11 kg P (1 FU) kg CO2 ekv/11 kg P Mineral P Slam Struvit P ur aska

15 LCA för återvunnen P - Energi Total Bibehållet kväve Transport & sprid. Såld El Elförbrukning Kemikalier Struvit Slam P ur aska Stödbränsle Upphettning slam MJ /11 kg P

16 LCA återvunnen P- Klimatgaser Total Bibehållet kväve Transport & sprid. Elförbrukning Kemikalier Såld El Stödbränsle Upphettning slam Struvit Slam P ur aska kg CO 2 -eq. /11 kg P

17 LCA och fotosyntesen Beräkningarna är gjorda enligt normal standard för LCA dvs Utsläppen från biobränse (=slam) räknas inte Energin bunden i åkern tilldelas alltså slamförbränningen

18 Energibindning till åkern 9000 MJ/11 kg P Mineral P Slam Struvit Aska 1 Aska 2

19 Koldioxidbindning till åkern 1200 kg CO 2 ekv/11 kg P Mineral P slam Aska 1 Aska 2

20 Kadmium till jord, Ny kadmium för åkerjorden: Mineralgödsel 62 mg Cd/11 kg P Atmosfärisk deposition 400 mg Cd/ha Återanvänd P från åker, svensk eller utländsk: Slam 314 mg Cd/11 kg P Stallgödsel 190 mg Cd/11 kg P

21 Analys av fosforflöden i Sverige Linderholm & Mattsson, 2013

22 Utveckla strategier för en hållbar konsumtion Styra kadmiumintaget med livsmedel för att få renare slam? Undersökning i Cirkulation publiceras snart: Mv 30 prover 18 mg Cd/kg P (max 73) 19 st över 11 mg Cd/kg P Det går att välja

23 Fosfor i marken kg fosfor/ha i markens buffert Men det mesta är bundet kemiskt eller biologisk och frigörs sakta beroende på: fosforhalt grödan övriga (närings)ämnen marklivet ph, kalktillstånd temperatur vattenhalt syre Växten tar upp kg P/år, vilket måste ersättas på en normal jord för att marken ska kunna leverera det växten behöver.

24

25 Kväve är dyrbart ur energisynpunkt. System som håller kväve i användbar form för växten är att föredra. Vi kan bli bättre på att utnyttja kvävet. LCA beräkningar för jordbruksproduktion bör ha en systemgräns vid åkern för att leda till mijöanpassade beslut.

26 Miljömålen och P i avlopp Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Giftfri miljö Ingen övergödning Ett rikt odlingslandskap (God bebyggd miljö) Täckmaterial??? -? - Slam till åker Ostara (Struvit) (+) e.a. + AshDec (P ur aska) - (-) +

27 Struvitfällning

28 Struvitfällning, Edmonton

29 Wiens kraftvärmeverk

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013

Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 Slam och kretslopp Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk Konferens 27 februari 2013 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Omslagsbilder: Öv: Källsorterande avloppssystem, Illustration:

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie

Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie Rapport Nr 2011 16 Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie Kersti Linderholm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget

Läs mer

Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator

Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator Till Miljödepartementet Skärkäll 2010-08-11 registrator 103 33 Stockholm Remissyttrande över Uppdatering av Aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp (Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Återvinna fosfor. hur bråttom är det?

Återvinna fosfor. hur bråttom är det? Återvinna fosfor hur bråttom är det? Fosfor är nödvändigt för allt liv och för all matproduktion. Nu varnar forskare för att fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Men är läget verkligen så allvarligt

Läs mer

Bromsa inte chans att återvinna fosfor

Bromsa inte chans att återvinna fosfor Bromsa inte chans att återvinna fosfor Flera debattartiklar på Brännpunkt har påtalat behovet av återvinning av fosfor från reningsverk fritt från föroreningar. Tekniken finns, men inget händer i Sverige

Läs mer

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam

Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Rapport Avlopp på våra åkrar en rapport om miljögifter i slam Författare: Emelie Hansson, Markus Johansson Layout: Ingela Espmark, Espmark & Espmark Omslagsfoto: Torben Kudsk 2 Avloppets väg till våra

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark Projektpublikation nr 39 R nr 2, januari 2007 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark - en bedömning av intresset för nya näringsrika

Läs mer

Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark

Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark Återföring av växtnäringsämnen från avloppsvatten till åkermark en bedömning av intresset för nya näringsrika produkter Ulrica Broström Sveriges Lantbruksuniversitet Handledare: Holger Kirchmann Institutionen

Läs mer

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1 Innehåll Avlopp i kretslopp... 3 Vad är

Läs mer

Hållbart resursutnyttjande genom förändring av reningsprocess för rökgaskondensat vid Växjö Energi AB

Hållbart resursutnyttjande genom förändring av reningsprocess för rökgaskondensat vid Växjö Energi AB UPTEC W08 019 Examensarbete 30 hp September 2008 Hållbart resursutnyttjande genom förändring av reningsprocess för rökgaskondensat vid Växjö Energi AB Sustainable use of resources by changing cleaning

Läs mer

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv.

Systemstudie Avlopp. En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen. Ale. Kungälv. Systemstudie Avlopp En studie av framtida hållbara system för hantering av avlopp och bioavfall i Göteborgsregionen Kungälv Ale Lerum Göteborg Partille RYAVERKET Härryda Mölndal SYSTEMSTUDIE AVLOPP Första

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Varje företag som släpper ut avlopps vatten ansvarar för att det inte innehåller något som kan skada avloppssystemet eller vatten miljön där det renade

Läs mer

Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav -

Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - Slamanvändning i framtiden Flygaskstabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt på deponier Praktisk tillämpning - 27 april 2011 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010

HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS MILJÖBOKSLUT 21 2 1(23) Förord Det är ytterst viktigt att ha mål för hur vi minskar vår klimatpåverkan och uppnår ett ekologiskt hållbart samhälle. Ännu viktigare är att följa upp målen

Läs mer

Humanurin som gödselmedel

Humanurin som gödselmedel JTI-rapport Lantbruk & Industri 278 Humanurin som gödselmedel växtnäring, spridningsteknik och miljöeffekter Human urine as fertiliser plant nutrients, application technique and environmental effects Anna

Läs mer

Energigrödor. Rapport Nr 2008-12. Svenskt Vatten Utveckling. en möjlighet för jordbruksanvändning av slam

Energigrödor. Rapport Nr 2008-12. Svenskt Vatten Utveckling. en möjlighet för jordbruksanvändning av slam Rapport Nr 8- Energigrödor en möjlighet för jordbruksanvändning av slam Johanna Olsson Eva Salomon Andras Baky Ola Palm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling)

Läs mer

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn

HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING. med miljö- och klimathänsyn HÅLLBAR GRÖNSAKSODLING ATT Balansera avkastning och kvalitet med miljö- och klimathänsyn Innehållsförteckning Den osynliga skillnaden 3 FORSKNING OCH UTVECKLING 4 FRAMTIDENS JORDBRUK 5 ODLINGSKONCEPTET

Läs mer

Livscykelanalys av en pizza

Livscykelanalys av en pizza Livscykelanalys av en pizza Projektrapport i kursen Teknik och ekosystem, Martin Bjerver Fredrik Hedberg Daniel Höglind Paulina Modlitba Cathrin Svensson Emma Tarandi Examinator: Leif Svanblom Handledare:

Läs mer

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN

HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN INFORMATION FÖR FÖRETAG HJÄLP OSS ATT FÅ RENARE VATTEN N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L OPP Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Minska företagets utsläpp av miljögifter Riktlinjer

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden

Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden UPTEC W11 028 Examensarbete 30 hp Oktober 2011 Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden - utveckling av VeVa-verktyget samt en fallstudie Emma Petersson REFERAT Gemensamhetsanläggningar för

Läs mer

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen?

Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Påverkar lagring slammets innehåll av näringsämnen och oönskade ämnen? Gryaab rapport 2014:8 Nicklas Paxéus Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att kostnadseffektivt samla in och

Läs mer

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden.

Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnets väg Vad är vatten? Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt främsta livsmedel. Vatten är även en förutsättning för allt liv på jorden. Vi ställer mycket höga krav på dricksvatten vad gäller

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun CIT Urban Water Management AB Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun Åsa Erlandsson Frida Pettersson Erik Kärrman Uppdragsnr: 290026 Rapportserienr: 2010:2

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror

Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Hållbar konsumtion av jordbruksvaror hur påverkas klimat och miljö av olika matvanor? Dagens svenska konsumtion av kött orsakar cirka tio procent av den svenska befolkningens klimatpåverkan. Om Sveriges

Läs mer