Fritidsavdelningens brukarenkät

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsavdelningens brukarenkät"

Transkript

1 Fritidsavdelningens brukarenkät 2011

2

3 0BFritidsavdelningens brukarenkät 2011 Bakgrund: Brukarenkäten besvarades av 258 personer (2010, 195) av 674 möjliga, vilket ger en svarsfrekvens på 38% en klar förbättring från 2010 då svarsfrekvensen låg på 28%. edelvärdet på svaren är 3,3 av 4 möjliga vilket vi anser är ett godkänt resultat. Det är dock sämre än 2010 (3,4). Det är svårt att göra en jämförelse med förra årets svar då vi i år har förändrat och utvecklat frågorna så det mera överensstämmer med hela förvaltningens brukarenkäter. Vi har också förtydligat frågorna för att anpassa dem till våra olika målgrupper vilket var en åtgärd som vi lyfte fram från förra årets enkät. Reflektioner: ålgruppen Nöjdast med vår service är privatpersoner (87 svar) och annan (ej idrott 80 svar) medelvärde 3,3. inst nöjda är skolan (14 svar) medelvärde 3,1. Idrottsarna (47 svar) medelvärde 3,3. Vid en samlad bedömning, hur nöjd är du med fritidsavdelningen? edelvärde 3.3. Högsta och lägsta medelvärdet: Högsta Fritid möter mig vänligt och med respekt, medelvärde 3,5. Fritid är kunnig och ger mig bra service, medelvärde 3,4. ina frågor besvaras tillräckligt snabbt, medelvärde 3,4. Lägsta Fritidsbokningens telefon tider passar mig bra, medelvärde 2,9. Lokalerna jag hyr är välstädade och trevliga, medelvärde 2,9. Uppföljning: Vi har sett en förbättring i resultatet genom åtgärder vi gjort efter förra årets brukarenkät. Till exempel: År 2010 hade vi ett medelvärde på 2,9 när det gällde frågan om hur lätt det var att hitta information på vår hemsida. År 2011 har vi fått ett medelvärde på 3,31 på samma fråga. Förbättringen beror bland annat på att vi förenklat och förtydligat sökvägarna. Åtgärder: Telefontider Frågan om vad man anser om våra telefontider är ny på årets enkät. Telefontider är för många av våra brukare ett irritationsmoment. Vi har utökat telefontiden med 1,5 timme och då förlagt den till torsdag eftermiddag istället för förmiddag. Vi försöker också att sprida information om att förfrågan och bokning av lokaler också kan göras via e-post. Vi har utbildat yttterligare personal som är till stor hjälp under telefontiderna och vid ordinarie personals frånvaro. Vi kommer också i framtiden att se över möjligheten att boka lokaler via nätet. Detta är

4 redan påbörjat med en försöksgrupp. Det framtida servicecentret kommer i en nära framtid ta över vissa bokningar. Välstädade lokaler I och med att det saknas vaktmästare på många av våra anläggningar och att anläggningarna för det mesta städas på morgonen - innan eleverna börjar - gör att det blir smutsigt inför kvällens verksamheter. Vi har också problem med skadegörelse. Vi har försökt lösa en del av dessa problem genom att en ambulerande vaktmästarteam åker runt till våra anläggningar under kvällar och helger. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt. I en utvärdering med både personal och ar så upplevs denna åtgärd som en klar förbättringsåtgärd. Detta vill vi förstärka i framtiden. Vi har också inlett ett samarbete med slivet i vissa skötsel- och tillsynsfrågor.

5 Fritidsavdelningens förhyrarundersökning VT 2011 Innehållsförteckning Alla förhyrare, siffror 1 korrelation 2 än, siffror 3 Kvinnor, siffror 4 diagram 5 Privata förhyrare, siffror 8 Skola förhyrare, siffror 9 Idrottsar förhyrare, siffror 10 Andra ar förhyrare, siffror 11 Alla förhyrare, diagram 12 Alla förhyrare, kommentarer 14 Enkäten 17

6

7 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Alla förhyrare Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edel Antal svar i urvalet: 258 3,28 Procent av totalen: 38% Alla Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,52 0,58 respekt 0% 4% 36% 53% 5% 2% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,42 0,62 1% 4% 42% 43% 7% 3% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,41 0,63 2% 2% 43% 42% 9% 3% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,33 0,69 god information 2% 5% 43% 38% 9% 3% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,86 0,82 mig bra 4% 21% 35% 18% 18% 3% 6 Det är lätt att hitta information om ,02 0,68 fritidsbokningens verksamhet 2% 12% 46% 17% 19% 4% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,12 0,70 sin webbplats 1% 9% 32% 18% 36% 5% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,94 0,86 och trevliga 6% 18% 40% 25% 8% 4% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 18% 74% 8% a. Jag hittade den information jag sökte ,37 0,70 0% 1% 8% 9% 0% 82% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 4% 84% 11% a. Jag hittade den information jag sökte ,70 0,64 0% 0% 0% 3% 0% 96% 11 Jag har sökt information om fritid på % 33% 8% a. Jag hittade den information jag sökte ,31 0,73 1% 6% 25% 26% 0% 42% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,34 0,68 är du med fritidsavdelningen 2% 7% 45% 41% 3% 3% 13 Huddinge är en bra kommun för ,26 0,64 ar att verka i 1% 6% 43% 28% 20% 3% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,29 0,60 1% 4% 47% 29% 16% 3% Urval antal % Kvinnor ,1 än ,7 Ej uppgivit 34 13,2 Antal svar från antal % Privatperson 87 38,2 Skola 14 6,1 Idrotts 47 20, ,1 Ej uppgivit 30 11,6 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 1 av 17

8 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Korrelation - alla förhyrare Frågor Korelation fr: 10:10a 0,88 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben OCH a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) fr: 3:4 0,82 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt OCH De svar jag får på mina frågor ger mig god information fr: 10a:12 0,81 a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) OCH Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen fr: 1:2 0,73 Fritid bemöter mig vänligt och med respekt OCH Fritid är kunnig och ger mig bra service fr: 2:3 0,73 Fritid är kunnig och ger mig bra service OCH ina frågor besvaras tillräckligt snabbt fr: 2:4 0,71 Fritid är kunnig och ger mig bra service OCH De svar jag får på mina frågor ger mig god information fr: 13:14 0,71 Huddinge är en bra kommun för ar att verka i OCH Huddinge är en bra fritidskommun fr: 1:4 0,70 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben OCH De svar jag får på mina frågor ger mig god information fr: 1:3 0,66 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben OCH ina frågor besvaras tillräckligt snabbt fr: 1:12 0,64 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben OCH Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen fr: 4:12 0,63 De svar jag får på mina frågor ger mig god information OCH Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen fr: 2:12 0,62 Fritid är kunnig och ger mig bra service OCH Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen fr: 6:7 0,61 Det är lätt att hitta information om fritidsbokningens verksamhet OCH Fritidsbokningen ger bra service via sin webbplats fr: 3:12 0,60 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt OCH Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen fr: 6:9a 0,58 Det är lätt att hitta information om fritidsbokningens verksamhet OCH Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben (nej, ja) fr: 2:10a 0,53 Fritid är kunnig och ger mig bra service OCH a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) fr: 7:11 0,51 Fritidsbokningen ger bra service via sin webbplats OCH Jag har sökt information om fritid på (nej, ja) Korrelation: anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler (frågor). Korrelationen uttrycks som ett värde mellan 1 och 1, där 0 anger inget samband, 1 anger maximalt positivt samband och 1 anger maximalt negativt samband mellan två variabler (frågor). Till exempel om någon svarat "ycket bra" på fråga 3 har även personen med hög sannolikhet svarat "ycket bra" på fråg 4 (korrelation 0.82). 2 av 17

9 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 än Alla än Alla Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edel edel Antal svar i urvalet: 118 3,27 3,28 Procent av totalen: 17% Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav edel 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,53 0,57 3,52 respekt 0% 3% 36% 52% 6% 3% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,34 0,62 3,42 1% 4% 47% 36% 8% 4% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,40 0,61 3,41 1% 3% 44% 41% 8% 3% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,33 0,65 3,33 god information 1% 6% 43% 36% 9% 4% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,81 0,85 2,86 mig bra 6% 20% 37% 17% 15% 4% 6 Det är lätt att hitta information om ,96 0,69 3,02 fritidsbokningens verksamhet 2% 13% 42% 14% 25% 6% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,03 0,63 3,12 sin webbplats 0% 10% 33% 12% 41% 4% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,87 0,87 2,94 och trevliga 6% 23% 39% 23% 5% 4% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 16% 77% 7% a. Jag hittade den information jag sökte ,42 0,82 3,37 1% 1% 5% 9% 0% 84% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 3% 87% 10% a. Jag hittade den information jag sökte ,00 0,00 3,70 0% 0% 0% 2% 0% 98% 11 Jag har sökt information om fritid på % 39% 10% a. Jag hittade den information jag sökte ,20 0,75 3,31 1% 8% 23% 19% 0% 49% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,35 0,70 3,34 är du med fritidsavdelningen 3% 4% 44% 42% 3% 3% 13 Huddinge är en bra kommun för ,24 0,67 3,26 ar att verka i 1% 8% 40% 28% 22% 2% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,28 0,61 3,29 1% 4% 46% 28% 18% 3% Urval antal % Kvinnor 0 0,0 än ,0 Ej uppgivit 0 0,0 Antal svar från antal % Privatperson 38 33,3 Skola 3 2,6 Idrotts 27 23, ,4 Ej uppgivit 4 3,4 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 3 av 17

10 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Kvinnor Alla Kvinnor Alla Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edel edel Antal svar i urvalet: 106 3,35 3,28 Procent av totalen: 15% Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav edel 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,56 0,59 3,52 respekt 0% 5% 32% 57% 6% 1% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,51 0,61 3,42 1% 3% 37% 52% 7% 1% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,45 0,68 3,41 3% 1% 39% 47% 8% 2% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,34 0,69 3,33 god information 2% 6% 42% 41% 8% 1% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,94 0,79 2,86 mig bra 2% 21% 34% 20% 20% 4% 6 Det är lätt att hitta information om ,10 0,64 3,02 fritidsbokningens verksamhet 1% 10% 51% 21% 13% 4% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,29 0,69 3,12 sin webbplats 1% 6% 31% 26% 30% 6% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,04 0,89 2,94 och trevliga 6% 14% 35% 29% 12% 4% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 19% 74% 8% a. Jag hittade den information jag sökte ,40 0,66 3,37 0% 2% 8% 9% 0% 81% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 7% 82% 11% a. Jag hittade den information jag sökte ,83 0,37 3,70 0% 0% 1% 5% 0% 94% 11 Jag har sökt information om fritid på % 30% 5% a. Jag hittade den information jag sökte ,40 0,71 3,31 2% 3% 26% 32% 0% 37% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,38 0,63 3,34 är du med fritidsavdelningen 0% 8% 43% 43% 3% 3% 13 Huddinge är en bra kommun för ,28 0,55 3,26 ar att verka i 0% 4% 47% 25% 20% 4% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,31 0,59 3,29 1% 3% 47% 29% 16% 4% Urval antal % Kvinnor ,0 än 0 0,0 Ej uppgivit 0 0,0 Antal svar från antal % Privatperson 45 45,0 Skola 10 10,0 Idrotts 15 15, ,0 Ej uppgivit 6 5,7 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 4 av 17

11 4 Fritidsavdelningens brukarenkät VT 2011 könsindelat Krister Sand Fritid bemöter mig vänligt och med respekt Fritid är kunnig och ger mig bra service ina frågor besvaras tillräckligt snabbt De svar jag får på mina frågor ger mig god information Fritidsbokningens telefontider passar mig bra Det är lätt att hitta information om fritidsbokningens verksamhet Fritidsbokningen ger bra service via sin webbplats Q Lokalen/-erna jag hyr är välstädade och trevliga Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben (JA %) Om JA a. Jag hittade den information jag sökte Jag har använt mig av sregistret FRI på webben (JA %) Om JA a. Jag hittade den information jag sökte Jag har sökt information om fritid på (JA %) Om JA a. Jag hittade den information jag sökte Q Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen Huddinge är en bra kommun för ar att verka i Huddinge är en bra fritidskommun Q 5 av 17

12 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 än Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 Antal svar i urvalet: 118 edel: än totalt Procent av totalen: 17% 2,69 2,70 ej svar edel än negativa neutrala positiva vet ej /Ej svar negativa neutrala positiva vet ej edel Stdav totalt 1 Fritid bemöter mig vänligt och med respekt 3,4% 36,4% 51,7% 8,5% 3,53 0,57 3,52 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service 5,1% 46,6% 35,6% 12,7% 3,34 0,62 3,42 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt 4,2% 44,1% 40,7% 11,0% 3,40 0,61 3,41 4 De svar jag får på mina frågor ger mig god information 6,8% 43,2% 36,4% 13,6% 3,33 0,65 3,33 5 Fritidsbokningens telefontider passar mig bra 26,3% 37,3% 16,9% 19,5% 2,81 0,85 2,86 6 Det är lätt att hitta information om fritidsbokningens verksamhet 14,4% 41,5% 13,6% 30,5% 2,96 0,69 3,02 7 Fritidsbokningen ger bra service via sin webbplats 10,2% 33,1% 11,9% 44,9% 3,03 0,63 3,12 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade och trevliga 28,8% 39,0% 22,9% 9,3% 2,87 0,87 2,94 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben (nej, ja) 77,1% 0,0% 16,1% 6,8% 0,00 0,00 0,00 9a a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) 1,7% 5,1% 9,3% 83,9% 3,42 0,82 3,37 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben (nej, ja) 87,3% 0,0% 2,5% 10,2% 0,00 0,00 0,00 10a a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) 0,0% 0,0% 1,7% 98,3% 4,00 0,00 3,70 11 Jag har sökt information om fritid på (nej, ja) 39,0% 0,0% 50,8% 10,2% 0,00 0,00 0,00 11a a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) 8,5% 22,9% 19,5% 49,2% 3,20 0,75 3,31 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen 6,8% 44,1% 42,4% 6,8% 3,35 0,70 3,34 13 Huddinge är en bra kommun för ar att verka i 8,5% 39,8% 28,0% 23,7% 3,24 0,67 3,26 14 Huddinge är en bra fritidskommun 5,1% 45,8% 28,0% 21,2% 3,28 0,61 3,29 0% 25% 50% 75% 100% Urval antal % 6-15 år år år år 65- år % Kvinnor/flickor 0 inte mindre mycket än/pojkar 0 alls bra bra bra ,0 Ej uppgivit 0 1 Besöksfrekvens minst 3 gg/v minst 1 g/v minst 2 gg/m mer sällan Kvinnor/flickor än/pojkar av 17

13 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Kvinnor Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 Antal svar i urvalet: 106 edel: Kvinnor totalt Procent av totalen: 15% 2,76 2,70 ej svar edel Kvinor negativa neutrala positiva vet ej /Ej svar negativa neutrala positiva vet ej edel Stdav totalt 1 Fritid bemöter mig vänligt och med respekt 4,7% 32,1% 56,6% 6,6% 3,56 0,59 3,52 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service 3,8% 36,8% 51,9% 7,5% 3,51 0,61 3,42 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt 3,8% 38,7% 47,2% 10,4% 3,45 0,68 3,41 4 De svar jag får på mina frågor ger mig god information 7,5% 42,5% 40,6% 9,4% 3,34 0,69 3,33 5 Fritidsbokningens telefontider passar mig bra 22,6% 34,0% 19,8% 23,6% 2,94 0,79 2,86 6 Det är lätt att hitta information om fritidsbokningens verksamhet 11,3% 50,9% 20,8% 17,0% 3,10 0,64 3,02 7 Fritidsbokningen ger bra service via sin webbplats 6,6% 31,1% 26,4% 35,8% 3,29 0,69 3,12 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade och trevliga 19,8% 34,9% 29,2% 16,0% 3,04 0,89 2,94 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben (nej, ja) 73,6% 0,0% 18,9% 7,5% 0,00 0,00 0,00 9a a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) 1,9% 7,5% 9,4% 81,1% 3,40 0,66 3,37 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben (nej, ja) 82,1% 0,0% 6,6% 11,3% 0,00 0,00 0,00 10a a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) 0,0% 0,9% 4,7% 94,3% 3,83 0,37 3,70 11 Jag har sökt information om fritid på (nej, ja) 30,2% 0,0% 65,1% 4,7% 0,00 0,00 0,00 11a a. Jag hittade den information jag sökte (om ja) 4,7% 26,4% 32,1% 36,8% 3,40 0,71 3,31 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen 7,5% 43,4% 43,4% 5,7% 3,38 0,63 3,34 13 Huddinge är en bra kommun för ar att verka i 3,8% 47,2% 25,5% 23,6% 3,28 0,55 3,26 14 Huddinge är en bra fritidskommun 3,8% 47,2% 29,2% 19,8% 3,31 0,59 3,29 0% 25% 50% 75% 100% Urval antal % 6-15 år år år år 65- år % Kvinnor/flickor 0 inte mindre mycket än/pojkar 0 alls bra bra bra ,0 Ej uppgivit 0 1 Besöksfrekvens minst 3 gg/v minst 1 g/v minst 2 gg/m mer sällan Kvinnor/flickor än/pojkar av 17

14 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Privatperson Alla Privatpersoner Alla Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edel edel Antal svar i urvalet: 87 3,32 3,28 Procent av totalen: 12% Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav edel 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,59 0,52 3,52 respekt 0% 1% 34% 55% 8% 1% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,43 0,61 3,42 1% 2% 41% 41% 11% 2% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,37 0,69 3,41 2% 3% 41% 40% 11% 1% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,34 0,72 3,33 god information 2% 6% 39% 40% 11% 1% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,86 0,77 2,86 mig bra 3% 17% 38% 14% 25% 2% 6 Det är lätt att hitta information om ,06 0,69 3,02 fritidsbokningens verksamhet 2% 10% 49% 20% 16% 2% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,25 0,66 3,12 sin webbplats 1% 5% 37% 23% 33% 1% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,87 0,92 2,94 och trevliga 8% 21% 36% 25% 7% 3% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 20% 75% 6% a. Jag hittade den information jag sökte ,29 0,67 3,37 0% 2% 9% 8% 0% 80% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 1% 89% 10% a. Jag hittade den information jag sökte ,00 0,00 3,70 0% 0% 0% 1% 0% 99% 11 Jag har sökt information om fritid på % 31% 7% a. Jag hittade den information jag sökte ,45 0,69 3,31 1% 3% 23% 33% 0% 39% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,35 0,63 3,34 är du med fritidsavdelningen 1% 5% 48% 39% 5% 2% 13 Huddinge är en bra kommun för ,34 0,60 3,26 ar att verka i 0% 5% 37% 29% 29% 1% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,29 0,65 3,29 1% 6% 44% 32% 16% 1% Urval antal % Kvinnor 45 51,7 än 38 43,7 Ej uppgivit 4 4,6 Antal svar från antal % Privatperson ,0 Skola 0 0,0 Idrotts 0 0,0 0 0,0 Ej uppgivit 0 0,0 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 8 av 17

15 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Skola Alla Skolsvar Alla Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edel edel Antal svar i urvalet: 14 3,05 3,28 Procent av totalen: 2% Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav edel 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,31 0,61 3,52 respekt 0% 7% 50% 36% 7% 0% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,25 0,60 3,42 0% 7% 50% 29% 14% 0% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,25 0,83 3,41 7% 0% 43% 36% 14% 0% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,23 0,58 3,33 god information 0% 7% 57% 29% 7% 0% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,30 0,64 2,86 mig bra 7% 36% 29% 0% 29% 0% 6 Det är lätt att hitta information om ,10 0,54 3,02 fritidsbokningens verksamhet 0% 7% 50% 14% 29% 0% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,00 0,53 3,12 sin webbplats 0% 7% 36% 7% 43% 7% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,89 0,74 2,94 och trevliga 7% 0% 50% 7% 36% 0% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 7% 93% 0% a. Jag hittade den information jag sökte ,00 0,00 3,37 0% 0% 0% 7% 0% 93% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 0% 93% 7% a. Jag hittade den information jag sökte ,00 0,00 3,70 0% 0% 0% 0% 0% 100% 11 Jag har sökt information om fritid på % 50% 0% a. Jag hittade den information jag sökte ,86 0,99 3,31 7% 7% 21% 14% 0% 50% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,07 0,59 3,34 är du med fritidsavdelningen 0% 14% 64% 21% 0% 0% 13 Huddinge är en bra kommun för ,13 0,33 3,26 ar att verka i 0% 0% 50% 7% 43% 0% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,20 0,40 3,29 0% 0% 57% 14% 29% 0% Urval antal % Kvinnor 10 71,4 än 3 21,4 Ej uppgivit 1 7,1 Antal svar från antal % Privatperson 0 0,0 Skola ,0 Idrotts 0 0,0 0 0,0 Ej uppgivit 0 0,0 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 9 av 17

16 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Idrotts Alla Idrottsar Alla Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edea edel Antal svar i urvalet: 47 3,26 3,28 Procent av totalen: 6% Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav edel 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,51 0,65 3,52 respekt 0% 9% 30% 57% 4% 0% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,43 0,61 3,42 0% 6% 43% 49% 2% 0% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,54 0,50 3,41 0% 0% 45% 53% 2% 0% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,26 0,75 3,33 god information 4% 4% 47% 36% 6% 2% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,63 0,80 2,86 mig bra 6% 30% 38% 11% 11% 4% 6 Det är lätt att hitta information om ,03 0,66 3,02 fritidsbokningens verksamhet 2% 11% 53% 17% 15% 2% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,94 0,67 3,12 sin webbplats 0% 19% 40% 15% 23% 2% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,67 0,93 2,94 och trevliga 13% 21% 40% 17% 6% 2% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 15% 81% 4% a. Jag hittade den information jag sökte ,71 0,45 3,37 0% 0% 4% 11% 0% 85% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 4% 89% 6% a. Jag hittade den information jag sökte ,00 0,00 3,70 0% 0% 0% 2% 0% 98% 11 Jag har sökt information om fritid på % 23% 0% a. Jag hittade den information jag sökte ,29 0,70 3,31 2% 4% 38% 30% 0% 26% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,37 0,70 3,34 är du med fritidsavdelningen 2% 6% 43% 47% 2% 0% 13 Huddinge är en bra kommun för ,10 0,84 3,26 ar att verka i 4% 15% 38% 32% 11% 0% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,19 0,69 3,29 2% 6% 45% 26% 19% 2% Urval antal % Kvinnor 15 31,9 än 27 57,4 Ej uppgivit 5 10,6 Antal svar från antal % Privatperson 0 0,0 Skola 0 0,0 Idrotts ,0 0 0,0 Ej uppgivit 0 0,0 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 10 av 17

17 Redovisning av fritidsavdelningens enkät år 2011 Alla övriga ar Alla Totalt antal utskickade enkäter 2011: 674 edel edel Antal svar i urvalet: 80 3,32 3,28 Procent av totalen: 11% Stämmer: inte mindre mycket alls bra bra bra Vet ej Ej svar edel Stdav edel 1 Fritid bemöter mig vänligt och med ,53 0,59 3,52 respekt 0% 5% 35% 56% 1% 3% 2 Fritid är kunnig och ger mig bra service ,41 0,66 3,42 1% 5% 41% 46% 3% 4% 3 ina frågor besvaras tillräckligt snabbt ,40 0,64 3,41 1% 4% 44% 43% 4% 5% 4 De svar jag får på mina frågor ger mig ,32 0,68 3,33 god information 1% 8% 43% 39% 5% 5% 5 Fritidsbokningens telefontider passar ,04 0,84 2,86 mig bra 4% 18% 38% 29% 8% 5% 6 Det är lätt att hitta information om ,98 0,71 3,02 fritidsbokningens verksamhet 1% 15% 39% 16% 20% 9% 7 Fritidsbokningen ger bra service via ,15 0,77 3,12 sin webbplats 1% 8% 23% 18% 41% 10% 8 Lokalen/-erna jag hyr är välstädade ,21 0,73 2,94 och trevliga 1% 13% 43% 34% 5% 5% 9 Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben 16% 74% 10% a. Jag hittade den information jag sökte ,38 0,92 3,37 1% 1% 4% 10% 0% 84% 10 Jag har använt mig av sregistret FRI på webben 9% 78% 14% a. Jag hittade den information jag sökte ,83 0,37 3,70 0% 0% 1% 6% 0% 93% 11 Jag har sökt information om fritid på % 40% 11% a. Jag hittade den information jag sökte ,21 0,69 3,31 0% 8% 23% 18% 0% 53% 12 Vid en samlad bedömning - hur nöjd ,40 0,69 3,34 är du med fritidsavdelningen 1% 8% 38% 48% 1% 5% 13 Huddinge är en bra kommun för ,28 0,57 3,26 ar att verka i 0% 5% 48% 28% 15% 5% 14 Huddinge är en bra fritidskommun ,35 0,51 3,29 0% 1% 49% 29% 15% 6% Urval antal % Kvinnor 30 37,5 än 46 57,5 Ej uppgivit 4 5,0 Antal svar från antal % Privatperson 0 0,0 Skola 0 0,0 Idrotts 0 0, ,0 Ej uppgivit 0 0,0 Förklaringar till redovisningen inte mindre mycket Alla alls bra bra bra "Poängsättning" av svarsalternativen: edel = det genomsnittliga medelvärdet på frågan. Ett medelvärde under 2 får tolkas som "ej godkänt". Stdav = standardavvikelse, ett matematiskt värde som visar hur stor spridning det varit i svaren (ett lågt värde = liten spridning = alla har ungefär samma synpunkt) (ett högre värde = större spridning = många olika synpunkter på frågan) Totalt = Ett jämförande medelvärde för alla respondenter. 11 av 17

18 4 Fritidsbokningens brukarenkät VT 2011 indelat på förhyrare Krister Sand Fritid bemöter mig vänligt och med respekt Fritid är kunnig och ger mig bra service ina frågor besvaras tillräckligt snabbt De svar jag får på mina frågor ger mig god information Fritidsbokningens telefontider passar mig bra Det är lätt att hitta information om fritidsbokningens verksamhet Fritidsbokningen ger bra service via sin webbplats Privat Skola Idrotts Lokalen/-erna jag hyr är välstädade och trevliga Jag har använt mig av bokningssystemet FRI på webben (JA %) Om JA a. Jag hittade den information jag sökte Jag har använt mig av sregistret FRI på webben (JA %) Om JA a. Jag hittade den information jag sökte Jag har sökt information om fritid på (JA %) Om JA a. Jag hittade den information jag sökte Privat Skola Idrotts Vid en samlad bedömning - hur nöjd är du med fritidsavdelningen Huddinge är en bra kommun för ar att verka i Huddinge är en bra fritidskommun Privat Skola Idrotts 12 av 17

19 Q eller Roll Fritidsavdelningen VT 2011 Fråga 11b Om du inte alls eller endast delvis hittade den information du sökte på - vad sökte du efter? Lokaler i Segeltorp STOR( personer) lokal. Q Privat Tider. Q Privat Kunde inte boka lokalen! Q Privat Tider, platser, ledare. Q Skola Det gick inte att boka via webben. Q Idrotts Fakta om en idrottshall. Privat Jag/vi har inte fått information om bokning på webbplats?? Jag tycker det är mycket dålig service. Privat Regler för avbokning av gymnastiksal. Idrotts Information om hyresobjekt, kompletterande. Regler för när avgift tas ut och ej - på ett tydligt sätt. Q eller Q Q Q Roll Fråga 14 Om du saknar något - eller har andra synpunkter på vår verksamhet. Skriv det här. Boulebanorna i Björnkulla borde ha ett mer kvalificerat underlag. Det skulle vara till glädje för både utövarna och sporten. Idrotts Tillgången till halltider är begränsat, önskar fler hallar som ger tillgång till samtliga sporter. Det var krångligt med det här droppsystemet, då det inte fungerade. en jag fick hjälp att komma in och ut i alla fall. Det gick även bra att nå bokningen via e-post. Jag tycker det är toppen att privatpersoner och ar kan hyra Stuvsta Satationshus. Vi är en samfällighet som endast hyr Folkets Hus för årsmöten, använder tryckeriet för kallelser. Funkar mycket bra. Q Privat Egentligen ingen kontakt. Hade hyrt lokalen tidigare, så inga konstigheter. Q Privat Sist jag bokade fritidslokal fick jag ingen info om koden till droppen. Lite frustrerande. Q Privat Hyr Visättraskolans gympasal. Det är nästan alltid smutsigt på golv och dålig luft. Dom som är innan oss är sällan ute i tid så man kan vädra lite. Vi är där på tisdagar. 13 av 17

20 Q Privat Lekparker (Segeltorp) saknas i princip helt. Det byggs bara nya hyreshus! Q Privat Jag är nöjd med de personliga kontakter jag haft. Nöjd med fakturering och bokning. Väldigt nöjd med ny "nyckel" i stället för gamla som skulle lämnas in över sommaren. Vi är väldigt missnöjda med städningen. Det är stora dammtussar i hörnen. Det är tjockt med damm uppe i fönstren. När innebandybollen hamnar i hörnen på hallen är det ibland väldigt svårt att se att bollen är vit och all det dammet kan inte samlas över helgen. Vi tränar innebandy i Hörningsnäshallen på söndagar. Q Privat Jag hyrde en lokal vid ett enstaka tillfälle 2010 och tycker därför att jag saknar underlag för en rättvis bedömning. Jag är mycket nöjd med den lilla kontakt jag haft med fritidsförvaltningen. Q Privat Q Privat Bra med nolltaxa för ar! Skarvarna i mattan i Balingsnässkolan står upp, några är tejpade. Huge borde fixa golvet. Q Privat Tycker att det är jättetrevligt när artister kommer till Stortorpsparken i Trångsund! Gärna mer sådant! Q Privat Det jag ej är nöjd med är snöröjning och hala trappor vid pendeln - men det går väl knappast in under denna enkät. Q Skola Bemötandet från fritidsbokningen vid oklarheter och problem har varit otrevligt och fyrkantigt - man visar sin makt. Q Idrotts Fler idrottsanläggningar i kommunen (Bättre städning av lokaler). ånga som rör på sig i Huddinge. Q Idrotts Vi i vår tycker att det är lite konstigt att ett AB kan gå in och boka stider, som Sweden Sport Academy, där de konkurrerar med befintlig verksamhet. Ibland blandas deras verksamhet ihop med vår och ger oss dåligt rykte. Q Idrotts Fr 8: Små smulor och det syns spår efter någon som använde gympaskor. Kallt i luften. Vill ha ett tunt tyg som döljer fönster från golv till tak. an ska kunna flytta gardinen från hel, halv eller helt öppen om man önskar. Q Idrotts Jag vill berömma Huddinge kommun för den mycket fina och välstädade boulehallen. Q Q Q Idrotts Lite långsinta. Inte alltid tillmötesgående. Vi ringer eller mejlar och det har fungerat bra! an får snabba svar när man mejlar. Broschyren som skickas till ar eller finns tillgängliga på kommunens informationsdiskar ger också bra information. Fick droppe för inträde med kod. Förstod ej att droppen skulle kvitteras innan koden gällde. ärkligt att inte påminnelse om kvittering kunde ske. Q Vår PRO- spelar endast boule 1 gg/vecka och är nöjda. Q Eftersom vi är en bostadsrätts har vi i det avseendet inga åsikter på den allmänna delen. Svar från företag. Privat Behov av fler lokaler. 14 av 17

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det som inte mäts finns inte

Det som inte mäts finns inte Det som inte mäts finns inte En studie av kommunala svenska grundskolors stödinsats till elever som inte klarar eller inte förväntas klara minst godkänt eller nå kunskapskraven i ett eller flera ämnen

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna?

Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Har vi blivit bättre på att bemöta brukarna? Resultatet av den uppföljande intervjuundersökningen 2008 Diarienummer 1895-2008 Tryckt på AB Danagårds Grafiska, november 2008 Den här intervjun var väldigt

Läs mer

Alkohol policy på serverings ställen

Alkohol policy på serverings ställen Alkohol policy på serverings ställen Rapport 2013:2 Titel: Alkoholpolicy på serveringsställen Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin Foto: Ulrika Larsson Diarienr:

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer