Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet"

Transkript

1

2 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram mot kränkande behandling 11 Åtgärder vid våld och hot inom skolan Åtgärder vid misstanke eller bekräftat drogmissbruk 12 Ordningsregler för ungdomar och vuxna 13 Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan 14 Inloggning för målsman i frånvarosystemet Skola Skolans hemsida Elevinflytande och medansvar 16 Information om bedömning Läsutvecklingsschema - LUS Information om biblioteket Läromedel PedNet Ledighet under terminstid 19 Policy vid klass- och studieresor 20 Föräldrasamverkan Dyslexi Malmö 21 Information från Malmö skolrestauranger inför hösten Ersättning vid stöld eller skadegörelse Skadegörelse 23 Egna anteckningar Rektor har ordet Mitt namn är Tanja Vivlund och jag är rektor på. I alla möten med elever har jag med mig min erfarenhet av att ha varit elev, arbetat som lärare, haft egna barn i skolan samt har erfarenhet av att leda en skola. är en liten skola där alla känner alla och arbetar tillsammans för allas trivsel och välmående. All personal på arbetar sida vid sida för att tillsammans få en helhetssyn på eleverna och på så sätt kunna utveckla verksamheten utifrån de nationella och kommunala målen. Vi arbetar för en skola där kunskap sätts i centrum och eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. På ska varje elev få sin utbildning anpassad till sina behov och förutsättningar. Varje elevs kvalifikationer skall synliggöras och utvecklas. Kursplanen och målen ska vara tydliga så att du som elev lätt kan förstå vad du ska uppnå. Skolan är en öppen skola, där föräldrarna ses som en viktig resurs och alltid är välkomna. Under läsåret kommer vi att bjuda in till informativa föräldramöten samt temakvällar för att tillmötesgå föräldrarnas önskemål om information. Välkomna! Till hösten är det många elever som sökt sig till. Det är glädjande för oss att vårt goda arbete har nått ut till många. Som rektor har jag visionen att leva upp till att leda allt arbete på mot trivsel, trygghet och höga resultat. Om du undrar över något når du mig lättast på telefon eller via mail. Tanja Vivlund Rektor Tel

3 Verksamhetsbeskrivning är en skola med elever i skolår sex till nio. beräknas ha ca 220 elever till höstterminen 2011 fördelade på elva klasser varav en särskoleklass 7-9. Skolan bedriver sin undervisning i idrott och hälsa i Rörsjöskolan-Zeniths lokaler och hem- och konsumentkunskapsundervisningen bedrivs på Österportskolan. Övrig undervisning sker i skolans fräscha lokaler. ligger i ett gammalt sjukhusområde vid Värnhem. I Rönnenområdet finns nu 400 studentbostäder som ägs av MKB och HSB, hyresrätter som ägs av MKB, Rönnens förskola, Rönnens gymnasium och äldreboende. samarbetar med Malmö högskola. Detta ger skolan tillfälle att ta del av nya rön och att bidra till utbildningen av framtidens pedagoger. arbetar efter: Nationella mål och lagar: Lgr11 och skollagen. Kommunal nivå: Skolplan för Malmö och mål för Stadsdelsförvaltning Centrum. Lokal nivå: Lokala pedagogiska planeringar. Geografiskt upptagningsområde De flesta eleverna som börjar på kommer från Österportskolan. Övriga som söker till skolan kommer in i mån av plats. Verksamhetsidé arbetar för att ge eleverna kunskap, trygghet och glädje. Skolans arbete skall ge eleverna en tro på sin egen förmåga att lära och kunna se att de gör framsteg, lära sig samspel och att respektera sig själv och andra. är en skola där elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ger dem förmåga att leva i ett föränderligt samhälle. En av metoderna är att skolan ger möjlighet till praktisk arbetslivsorientering. Föräldrasamverkan är grundläggande för att skapa en öppen och framgångsrik verksamhet. Pedagogerna skall vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete bland annat genom att alla lärare och representanter för elevhälsoteamet ingår i olika ansvarsgrupper för att förbättra verksamheten. Läsårstider Höstterminen Lovdagar Höstlov Studiedagar s organisation Administrativ enhet Assistent (75%) Vaktmästare IT-ansvarig (50%) Rektor Tanja Vivlund Elevhälsoteam Arbetslag D Skolsköterska (75%) Kurator (75%) SYV (50%) Skolpsykolog (extern tjänst) Prao skolår 9 vecka Vårterminen Lovdagar Februarilov Påsklov Lovdag Studiedagar Prao skolår 8 vecka 9-10 Arbetslag 7 7A, 7B, 7C 3 klasser Arbetslag 6 & 8 6A, 6B, 8A, 8B, 8C 5 klasser Arbetslag 9 9A, 9B, 7-9D 3 klasser

4 Kontakt Pedagogisk personal Sjukanmälan elever Ring för svenska för engelska för arabiska för somaliska för pashto för albanska Rönnblomsgatan Malmö telefon fax: före klockan Barnets personnummer med 10 siffror ska matas in på en knapptelefon. Du måste ringa varje dag ditt barn är borta. Du kan också sjukanmäla via Skola 24 på nätet. Rektor: Tanja Vivlund Skolassistent: Ingrid Nilsson Vaktmästare: Midhat Sikiric IT-ansvarig: Tobias Olsson Skolsköterska: Irene Hassel Studie- o yrkesvägledare: Åsa Nilsson Kurator: Pernilla Möller Psykolog: Kersti Ericsson Arbetsrum: Arbetslag 7 7A 7B 7C Arbetslag 6 & 8 6A 6B 8A 8B 8C Arbetslag 9 9A 9B 7-9D Arbetslag 7 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 7A Therese Åström (TÅ) Svenska, engelska 228 7A HT: Sofia Granberg (SG) Musik, svenska 228 7A VT: Åsa Hallin (ÅH) Musik, svenska 228 7B Christel Granath (CG) Matematik, NO 226 7B Gustaf Nilsson (GF) Elevassistent/resurslärare 226 7C Lotta Persson (LP) SO, spanska 225 7C HT: Stefan Lundqvist (SL) Trä- och metallslöjd 225 7C VT: Per Hultberg (PHG) Trä- och metallslöjd 225 Mia Ever (ME) Specialpedagog Åsa Ekdahl (ÅEL) Tyska Arbetslag 6 & 8 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 6A Annika Ax (AX) Franska, svenska 129 6B Patrik Johansson (PJ) Matematik, NO 126 8A Monica Huerlin (MH) Svenska, spanska 143 8A Joakim Ljunggren (JL) SO, svenska 143 8B Mattias Drufva (MD) Idrott och hälsa, Hkk 127 8B Fredrik Karlsson (FK) Engelska, svenska 127 8C Tobias Andersson (TA) Idrott och hälsa, engelska 119 8C Tor Kullin (TK) Matematik, NO 119 Arbetslag 9 Telefon Klass Namn Undervisar i Hemklassrum 9A Anna Mårtensson (AM) SvA, engelska, tyska 218 9A Björn Svensson (BS) Matematik, NO 218 9B Lena Hellberg (LH) Textilslöjd 202 9B Kristina Nerman (KN) Svenska, engelska, SO D Sophie Rogver (SR) Lärare i särskolan, SO 214 Alexander Andersson (ALA) Bild

5 Elevhälsoteamet Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Skolsköterska Irene Hassel Tel: e-post: Har hand om den förebyggande hälsovården: vaccinationer, längd-, vikt-, hörsel- och synkontroller Deltar i skolans drogförebyggande arbete Arbetar för att eleverna ska få sunda levnadsvanor Ingår i skolans team mot kränkande behandling Kurator Pernilla Möller Tel: e-post: Har förebyggande och behandlande samtal med elever - individuellt eller i grupp - för att stärka elevernas självkänsla, självbild och självuppfattning Deltar i skolans drogförebyggande arbete Arbetar med att ge extra stöd till lärare och föräldrar Ingår i skolans team mot kränkande behandling Specialpedagog Mia Ever Tel: e-post: Är delaktig i pedagogiska bedömningar Behjälplig vid läs- och skrivutredningar Handleder elever och personal Medverkar i planering mot högre måluppfyllelse Är behjälplig i upprättande av åtgärdsprogram Ingår i föräldrasamverkansgruppen Att arbeta med elevernas rätt till kunskap Alla elever har rätt att utvecklas och har rätt till kunskap Arbetslaget och undervisande lärare har ansvar för att planera, följa upp och utveckla såväl undervisningen som utbildningen i enlighet med de nationella styrdokumenten. I detta arbete är det viktigt att verksamheten utgår från de enskilda individernas behov, förutsättningar, erfarenheter, ambitioner och tänkande. Det är också viktigt att arbetslaget ständigt analyserar sitt arbete, följer upp och utvärderar resultat samt prövar och utvecklar nya metoder och att detta sker i aktivt samspel mellan skolans personal, elever och vårdnadshavarna. Av rektor fattas formella beslut, främst behandlas punkterna nedan: fördelning av elever i klasser flyttning mellan skolåren skol-/klassbyte placering av elev i särskild undervisningsgrupp ansökan om skoldaghemsplacering anpassad studiegång Enskild förälder eller skolpersonal kan via mentor eller rektor begära att det kallas till möte. Studie- och yrkesvägledare Åsa Nilsson Tel: e-post: Organiserar PRAO-verksamheten för elever i skolår 8 och 9 Hjälper eleverna i skolår 9 att genomföra sitt gymnasieval genom att bland annat ordna studiebesök, ge information till klassen och på föräldramöte Har enskilda samtal med alla eleverna Som förälder är du välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor eller funderingar kring ditt barn

6 Handlingsprogram mot kränkande behandling Förebyggande arbete På arbetar vi efter filosofin att ett öppet, förtroendefullt förhållande där vi har respekt för alla, inte är något som kommer till oss av sig själv. Detta är något som vi aktivt och med stor medvetenhet måste arbeta med hela tiden. En stor del av det förebyggande arbetet mot kränkande behandling består därför i att dagligen bygga på den goda andan i skolan. Detta sker genom att: Alla skall visa respekt för varandra. Vuxna föregår med gott exempel. Rastvärdar finns bland eleverna på rasterna. Elevråd deltar aktivt i det förebyggande arbetet. Gemensamma aktiviteter på skolan som idrottsdagar, temadagar med mera organiseras. Trivselenkäter genomförs. Vi har elevskyddsombud. Utvecklingssamtal genomförs varje termin. En av hörnstenarna i vårt förebyggande arbete är att inte blunda när problem uppstår och att alla vuxna är ansvariga för alla elever. Vi agerar alltid mot våld och kränkande språk. Lärarna har aktiva samtal kring värdegrundsfrågor med eleverna. Schemalagd mentorstid och klassråd med klassföreståndarna ger ytterligare tid för detta. Varje elev och vuxen på skolan skall veta vilket förhållningssätt till andra människor som skall råda på. Alla vuxna på skolan visar en entydighet kring dessa frågor.. Alla på skolan vet att det finns ett team som arbetar mot kränkande behandling. s antimobbingsgrupp Antimobbinggruppen på arbetar med att förebygga samt arbetar mot mobbning. Det förebyggande arbetet sker bland annat genom att personal är inne i alla klasser och pratar om olika aspekter av mobbning, har gruppövningar, visar filmer och har värderingsövningar. Då det gäller mobbning samtalar personal alltid enligt bestämd samtalsmetodik med den elev som utsätter annan elev. Samtalen sker vid minst två tillfällen och om mobbningen inte upphör efter detta går det vidare till rektor. Den elev som blivit utsatt erbjuds alltid samtal med kurator eller skolsköterska. Åtgärder vid våld och hot inom skolan Om någon, i anslutning till eller inom skolans område, medvetet orsakar någon skada genom hot eller våld, anmäler rektor incidenten till polismyndigheten. Polisen utreder därefter omständigheterna kring händelsen. Förövaren kan under utredningstiden placeras på annan skola eller annan klass. Då en elev varit utsatt för hot eller våld skall eleven ifråga få hjälp av personal att skriva ner händelseförloppet. Personalen skriver en tillbudsrapport och lämnar den tillsammans med skrivelsen till rektor som vidtar åtgärder. Åtgärder vid misstanke eller bekräftat drogmissbruk En anställd inom skolan som misstänker eller har kännedom om att en elev missbrukar droger ska snarast informera rektor, skolsköterska eller kurator om detta. Elev och förälder kallas snarast till EVK. Skolan gör en anmälan till socialtjänsten (SOL 71 ). Är det uppenbart olämpligt att eleven vistas i skolan under utredningstiden beslutar EVK om anpassad studiegång med undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Fortsatt samarbete mellan familj - skola - socialtjänst. Under processen är det viktigt att involverad personal ger eleven och föräldern bästa möjliga stöd. För mer information om vårt förebyggande arbete se broschyren Riktlinjer mot droger. KOM IHÅG DET ÄR INTE ELEVEN, UTAN DROGERNA VI VILL BEKÄMPA! Målet med antimobbningsgruppens arbete är att alla elever ska vara trygga i skolan, all mobbning ska uppmärksammas och motarbetas

7 Ordningsregler för ungdomar och vuxna Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan Alla skolor i stadsdel Centrum använder ett datoriserat system Skola24 för att registrera elevernas närvaro. Vårdnadshavare har rätt att få en egen inloggning till Skola24. Elevens mentor 1 har ansvar för att minst en gång i veckan följa upp elevens frånvaro och ha regelbunden kontakt med vårdnadshavare. Vid ogiltig frånvaro har mentorn ansvar för att följande program följs: I rätt tid! På rätt plats! Med rätt saker! A) Vid upprepad sen ankomst har mentor samtal med eleven. B) Vid en lektions skolk eller 60 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro ringer mentor hem till vårdnadshavare. C) Vid tre lektioners skolk eller 150 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med mentor. D) Vid fem lektioners skolk eller 250 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas elev och vårdnadshavare till möte med berörda lärare och mentor. E) Vid tio lektioners skolk eller 500 minuters sammanlagd ogiltig frånvaro kallas eleven till enskilt samtal med kurator alternativt skolsköterska. Ju högre frånvaro en elev har, desto allvarligare ser vi på det. Om ovanstående åtgärder inte har gett resultat och eleven fortsätter ha ogiltig frånvaro kommer någon/några av nedanstående åtgärder att sättas in. Rätt uppträdande! Skolledningen har allvarligt samtal med eleven. Elevvårdskonferens, där socialtjänsten eventuellt deltar. Anmälan till socialtjänsten. Vårdnadshavaren är enligt skollagen 3 Kap. 2 skyldig att se till så att barnet går i skolan. Om denna skyldighet inte fullgörs kan huvudmannen (=stadsdelsfullmäktige) utdöma vite (=böter) Mentor = mentor alternativt klassföreståndare

8 Inloggning för målsman i frånvarosystemet Skola 24 använder sig av webblösningen Skola 24 för att registrera elevernas frånvaro. Den information som registrerats har lämnats hem till elever och föräldrar via våra veckorapporter en gång i veckan. Vi kommer även fortsättningsvis att lämna hem dessa veckorapporter men vill nu även ge vårdnadshavare möjlighet att dagligen gå in och titta på det egna barnets frånvaro i systemet. Det enda du behöver är en dator med Internet-uppkoppling och en personlig e-postadress. I Skola 24 kan du i nuläget kostnadsfritt göra tre saker: 1) se ditt barns frånvaro (som även kan skrivas ut i en grafisk frånvarorapport) 2) trycka på en knapp och meddela skolan att du har sett ditt barns frånvaro 3) göra sjukanmälan direkt via Internet. Skolans hemsida På s hemsida hittar du bland annat: Klassernas scheman Kontaktinformation Ladda ner blanketter Likabehandlingsplan Kvalitetsredovisning Arbetsplan, verksamhetsplan Adress till sidan är: Saknar du något på sidan är du välkommen att kontakta sidansvarige Tobias Olsson. Tillgången till det ovan nämnda i Skola 24 är kostnadsfritt för dig som vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare har alltså möjlighet att anmäla dig och få tillgång till Skola 24. Det du behöver göra för att kunna få en egen inloggning är att fylla i blanketten Beställning av konto till Skola 24 med information om dig och ditt barn; namn, personnummer, e-post-adress och ditt barns namn, personnummer och klass. Personnumret används för att unikt kunna identifiera dig som vårdnadshavare och skolan behöver ditt medgivande för användandet av ditt personnummer i systemet. Blankett finns att ladda ner från vår hemsida under rubriken Skola 24 och att hämta på skolans expedition. När ditt Skola 24 - konto är registrerat får du ett e-post med en aktiveringskod. Med hjälp av denna aktiveringskod skapar du ditt eget konto och väljer då ditt per sonliga användarnamn och lösenord. Sedan går det att börja använda Skola 24! Om ni är två vårdnadshavare som vill ha tillgång till frånvaron för ert barn så ber vi er lämna in en blankett för vardera vårdnadshavare. Du kan endast se ditt eget barns frånvarominuter och anledning (ej eventuella kommentarer). Observera att du själv ansvarar för att din personliga e-postadress samt att ditt användarnamn/ lösenord/aktiveringskod till Skola 24 inte lämnas ut till obehöriga! Elevinflytande och medansvar På har vi som mål att göra eleverna medvetna om hur man agerar som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi strävar därför efter att eleverna ska känna ansvar för skolans verksamhet samt göras så delaktiga som möjligt i denna. Elevdemokratin skall leda till att eleverna blir självständiga och ansvarstagande individer som tillsammans i demokratisk anda kan fatta beslut. Detta ska ske genom elevernas aktiva deltagande i klassråd och elevråd. Klassråd hålls en gång per vecka. Protokoll förs och dessa finns tillgängliga för elever och lärare. Varje klass utser två representanter till elevrådet, en ordinarie och en reserv. Elevrådet sammanträder enligt roterande schema. Skolledningen deltar vid behov i elevrådets sammanträden. En ordförande och en vice ordförande samt en sekreterare utses. Vi har elevskyddsombud som utbildas och medverkar på skolans skyddsronder. Frågor? Ta i första hand kontakt med ditt barns mentor

9 Information om bedömning Betyg Eleverna i grundskolan får terminsbetyg från och med årskurs 8. Från 2012 kommer eleverna få terminsbetyg från och med årskurs 6. Slutbetyg utfärdas i slutet av vårterminen i årskurs 9. Betygsstegen A, B, C, D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte uppvisat godkänt resultat i ämnet. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas på grund av att eleven varit frånvarande. I läroplanen (Lgr11) finns angivet vilka kunskapskrav som ställs för respektive betygssteg för årskurserna 6 och 9. Elever som läsåret 2011/2012 är inskrivna i år 9 får betyg efter det tidigare betygssystemet. När terminsbetyg sätts, skall de kunskaper bedömas som eleven uppvisat i ämnet fram till och med den aktuella terminen. Om en elev inte når upp till målen för ett ämne, skall betyg F sättas. Eleven skall känna till vilka mål som ska uppnås för att få betyg i ett ämne. Om en elev inte uppnår målen i slutbetyget skrivs ett omdöme som anger de delmål som eleven har uppnått i ämnet. Måluppfyllelse Inför utvecklingssamtalen som genomförs terminsvis får föräldrarna ta del av ett skriftligt omdöme i samtliga ämnen. Om det i omdömet står att eleven i ett eller flera ämnen inte uppnått målen innebär det en risk att eleven för närvarande inte uppfyller de krav som ställts för att kunna få betyg vid terminens slut. Det finns stora möjligheter att reparera de brister som finns och därmed kunna undvika att bli utan betyg i aktuellt ämne. För att detta skall lyckas krävs att de åtgärder som är överenskomna verkligen genomförs från skolans, elevens och hemmets sida. Samarbete är enda möjliga vägen för att lyckas. I detta arbete spelar utvecklingssamtalet en särskilt viktig roll och alternativa vägar att nå målen prövas. Utvecklingssamtal Minst en gång varje termin ska lärare ha utvecklingssamtal med eleven och elevens vårdnadshavare. Syftet med ett utvecklingssamtal är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas, och att formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan (IUP). Rektorn på skolenheten beslutar hur de skriftliga omdömena i den individuella utvecklingsplanen ska utformas. Läsutvecklingsschema - LUS Läsning är viktigt för ett barns språkutveckling. På läspassen väljer eleverna ibland skönlitteratur och ibland läser klassen en gemensam bok för att kunna diskutera och analysera. På använder vi oss av läsutvecklings-schema för att noggrant följa elevens läsutveckling. Detta innebär att man kan se var på ett 19 punkter långt schema som eleven befinner sig i sin läsutveckling. Läsutvecklingsschema är alltså ett redskap som gör att extra fokus sker på den språkliga förmågan på ett för eleven fördelaktigt sätt. I skolår 9 har de flesta elever nått upp till punkten 18a vilket innebär att de lustläser skönlitterära böcker. Information om biblioteket På har vi ett bibliotek med datorer och skönlitteratur. Eleverna har tillgång till Internet för att söka information till skolarbete. Vi har regler som vi satt upp för att det ska bli så bra som möjligt för elever och för oss som jobbar i biblioteket. Så här är bibliotekets regler: Prata i normal samtalston. Skolarbete = förtur vid datorerna. Låna böcker? Glöm inte registrera dem. Ingen dricka eller mat Var rädd om datorerna Fråga alltid om lov innan du skriver ut. (Endast skolrelaterat arbete får skrivas ut) Missköter eleven sig eller inte klarar av att följa reglerna, kan eleven tillfälligt avisas Låneregler Biblioteket på är anslutet till det kommungemensamma utlåningssytemet Selma. Det innebär att alla elever får ett personligt lånekort som de ska använda när de lånar böcker. Eleven kvitterar ut kortet när blanketten som skickas med hem alla elever första skoldagen är påskriven och inlämnad tillsammans med 20 kr i deposition till mentorn. Depositionen återfås när eleven går ut nionde klass eller byter skola. Eleverna kan låna skönlitteratur i fyra veckor åt gången. Är boken inte färdigläst efter låneperioden får eleven förlänga lånet i biblioteket. Om eleverna kommer tillbaka med en bok som är nedklottrad, riven, skadad etc. eller om boken försvunnit får eleven ersätta denna. Meddelande om ersättningskrav skickas då hem med eleven. De elever som har böcker kvar från föregående läsår, ska lämna tillbaka dessa innan de lånar nya. Läromedel Alla läromedel och all utrustning är lån och ska återlämnas. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyinskaffningsvärde

10 PedNet har ett lokalt pedagogiskt nätverk, PedNet, för elever och personal. Nätverket är i sin tur anslutet till Malmö stads skolors nätverk. I PedNet sker skolbyten automatiskt för eleverna. Detta innebär att de behåller sitt användarkonto samt e- postadress från förskoleklass tills de går ut gymnasiet. Därför har nästan alla som börjar på redan tillgång till PedNet. PedNet administreras av Pedagogiska Centralen. Till sin hjälp har de så kallade PedNet-ombud som skapar konferensstrukturen på sin skola/stadsdel. Vårt PedNet-ombud är Tobias Olsson. Arbeten och inlämningsuppgifter kan enkelt lämnas in till läraren genom PedNet. Varje klass har en egen konferens genom vilken kommunikation kan äga rum. Bland annat kan läxor och uppgifter anges i denna mapp. Eleverna har dessutom tillgång till provschemat genom PedNet. Vidare använder elevrådet PedNet för att få ut information om möten och protokoll. Ledighet under terminstid Enligt grundskoleförordningen får mentorn bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt fem dagar under ett läsår. Om det finns särskilda skäl får rektor bevilja längre ledighet. Förälder måste då vara medveten om att garanterad undervisningstid inte kan krävas. Från skolans sida tar vi för givet att eventuella resor med mera i första hand förläggs till skolans lovdagar. Skulle ansökan om ledighet bli aktuell, skall målsman ta kontakt med mentorn. Vid behov av längre ledighet än två dagar, ska målsman även kontakta rektor i god tid. Ansökan om ledighet sker på särskild blankett som erhålles av mentorn. Det är viktigt att målsman och eleven tar ansvar för den förlorade utbildningen och att eventuella hemuppgifter fullgöres noggrant. Policy vid klass- och studieresor i centrums barn och ungdomsverksamheter Avgifter Enligt skollagen 4 kap 4 och grundskoleförordningen 24 skall elevers skolgång vara avgiftsfri. Enligt lagen skall eleverna utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. Det kan dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. I SDF Centrum gör vi bedömningen att en obetydlig kostnad kan t ex. vara en mindre avgift på max 50 kronor till exempelvis bussresa, biobiljett eller liknande. Dessa enstaka inslag skall endast förekomma en till två gånger per läsår. Studieresor/Lägerskolor All verksamhet som sker på skoltid sker i syfte att utbilda och utveckla eleverna. Alla resor som genomförs på skoltid skall ha till sitt huvudsakliga syfte att bilda och utveckla. Särskilt program skall utarbetas och godkännas av skolledningen. Vid alla typer av studieresor eller lägerskolor skall pedagog medverka. Finansiering av dessa resor står skolan för. Klassresor I samverkan mellan elever, föräldrar och ibland personal planeras och genomförs klassresor där syftet med resan är mer av nöjeskaraktär. Dessa resor sker ofta i samband med att klasser upplöses inför skolbyten osv. Denna typ av resor skall ske helt utanför skoltid och utanför skolans ansvar. Om personal medverkar skall detta ske utanför tjänsten. Finansieringsformen för dessa resor ser väldigt olika ut. All finansiering måste bygga på elevers och föräldrars egna initiativ och arbetsinsatser. Skolan bidrar inte finansiellt till klassresor detta inkluderar även lön till medverkande personal. Eventuell insamling av pengar ansvarar föräldrarna och inte skolans personal för. Sker någon del av förberedelsearbete i skolans lokaler eller regi gäller följande. - det är inte tillåtet att det sker insamlingar varje månad, eller liknande, då detta utestänger många barn och ungdomar. - det är inte acceptabelt att barn och ungdomars familjer förväntas betala större engångsbelopp. - skollagens anvisningar om att skolgången skall vara avgiftsfri skall vara vägledande

11 Föräldrasamverkan Den bästa skolgången och de bästa resultaten får varje elev om vi har ett bra samarbete mellan oss i skolan, er i hemmet och eleven själv. Föräldrarnas ansvar är att se till att eleven kommer till skolan, sköter sitt hemarbete samt tar del av skolans information, håller kontakt med mentorerna och följer elevens skolgång vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Det är viktigt att ni föräldrar känner förtroende för skolan och förmedlar en positiv bild av densamma och av utbildning till ert barn. En bra skolgång är mycket viktig för alla och den bästa skolgången får vi om vi har ett bra samarbete! Dyslexi Malmö Dyslexi Malmö består av representanter från skolor inom grundskolan, gymnasieskolan, komvux, barnpsykiatrin och friskolorna i Malmö stad. Vi är en resurs för alla elever i Malmös skolor. Vi kan hjälpa till med: Allmän information om läs- och skrivsvårigheter. Samtal och råd kring enskilda elever barn eller vuxna, som behöver hjälp. Bistår med kompetens vid utredningar och diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter för barn och ungdomar. Vi arbetar dessutom med fortbildning av personal. Du är också välkommen att kontakta oss i ledningsgruppen på nedanstående nummer: Information från Malmö skolrestauranger inför hösten 2011 Vi hälsar ditt barn välkommen till skolrestaurangen och vi hoppas att han/hon ska trivas med oss och bli nöjd med vår service och den mat vi serverar. Malmö skolrestauranger tillhandahåller ett fullgott alternativ till dem som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten. För vår planering, och för att ditt barn ska få rätt kost, behöver vi ett läkarintyg. För att säkerställa att ditt barn får rätt specialkost registreras eleven i vårt kostprogram med för- och efternamn samt aktuell specialkost. För ett sådant register krävs målsmans samtycke enligt personuppgiftslagen, PUL. Samtyckesblankett ska lämnas samtidigt som läkarintyget. Denna blankett hittar du på vår hemsida Kontakta skolrestaurangen Det är viktigt att vi får kunskap om eventuella förändringar om ditt barns specialkost. Kontakta personal i restaurangen på skolan om du vill diskutera något som rör ditt barns speciella önskemål och behov. Läkarintyg och samtyckesblankett lämnas till personal i restaurangen på elevens skola. Tallriksmodellen Tallriksmodellen är ett enkelt knep för att äta bra och må bättre. Modellen hjälper dig helt enkelt att äta på ett balanserat sätt med tanke på att du kommer att konsumera 50 ton mat under din livstid - vilket motsvarar ungefär 35 medelstora bilar. Potatis, ris och pasta får ta stor plats på tallriken. Lika stor plats för grönsaker och rotfrukter. Den plats som är kvar är lagom för kött, fisk, ägg eller vegetariska alternativ. Bröd och dryck ingår i varje måltid. Ledningsgruppen Evelyn Alexius, skolpsykolog Kersti Ericsson, skolpsykolog , Lisbeth Borg, talpedagog Mia Ever, specialpedagog Anna Mårtensson, lärare

12 Ersättning vid stöld eller skadegörelse Vid skador (skada, stöld) på elevers privata egendom ansvarar skolan endast om skolan genom vårdslöshet (fel eller försummelse) orsakat skadan. Detta medför att, i de allra flesta fall, skolan inte kommer att lämna någon ersättning. Skolan rekommenderar därför att elever inte har dyrbara kläder, mobiltelefoner, smycken eller annan stöldbegärlig egendom med till skolan. Egna anteckningar Under idrottslektioner kan skolan erbjuda förvaringsplats för föremål av mindre värde men ansvarar inte för dessa. Det skall även poängteras att skolan inte heller har skadeståndsansvar (ersättningsskyldighet) för föremål som förvaras i elevskåp. Vad skall man göra för att få ersättning? Fyll i blankett som finns på skolans expedition. Ange relativt utförligt vad som har inträffat. Lämna blankett till rektor. Anmäl skadan till eget försäkringsbolag till exempel genom att skicka en kopia av skolans blankett. Försäkringsbolaget kräver i allmänhet polisanmälan. Kopia av polisanmälan skall tilläggas den i punkten 1 omnämnda blankett. Stadsdelsfullmäktige förutsätter att det för eleven finns en hemförsäkring med allrisk. Skadegörelse Flera miljoner av våra skattepengar kastas i sjön varje år. Ska vi hjälpas åt att göra något åt det? Ett 20-tal personer är helt eller delvis sysselsatta med att reparera fördärvad och vandaliserad bebyggelse och material i Malmö kommun. Det kostar åtskilliga miljoner kronor per år för att laga krossade fönsterrutor, sönderskurna skolbänkar och förstörda gardiner. Genom att vara aktsam om vår skola har vi möjligheten att gemensamt skapa en fin miljö. Visst händer det olyckor ibland. Man råkar välta ned något eller förstöra något. Om en elev förstör något med avsikt eller genom grovt slarv får eleven själv betala kostnaderna. Du som förstör får också betala vad det kostar. Så här står det i skadeståndslagens 2 kapitel 1: Var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada skall ersätta skadan såvida inte annat följer denna lag. Någon åldersgräns finns inte angiven i lagen. Om ert barn vållar skadegörelse i skolan kommer skolan omedelbart att kontakta er

13

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet

Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Rönnenskolan - för eleven i Centrum. Innehåll. Rektor har ordet Innehåll 3 Rektor har ordet 4 5 Verksamhetsbeskrivning Organisation Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap 10 Handlingsprogram

Läs mer

Rönnenskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån. Rönnenskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån. Rektor har ordet.

Rönnenskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån. Rönnenskolan - en skola att längta till och gå berikad ifrån. Rektor har ordet. Innehåll 3 Rektor har ordet Vår vision 4 Verksamhetsbeskrivning Organisation 5 Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevhälsoteamet 9 10 Att arbeta med elevernas rätt till kunskap Föräldrasamverkan

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Rönnenskolan. - För eleven i Centrum. Information till elever och föräldrar

Rönnenskolan. - För eleven i Centrum. Information till elever och föräldrar Information till elever och föräldrar Läsåret 2006/2007 Innehåll 3 Rektor har ordet 4 Verksamhetsbeskrivning 5 Verksamhetsidé Läsårstider 6 Kontakt 7 Pedagogisk personal 8 Elevvårdsteamet 9 Arbetsordning

Läs mer

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad

Handlingsplan. frånvaro utan giltigt skäl i skolan. Rosengård SDF Malmö Stad. Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad Handlingsplan frånvaro utan giltigt skäl i skolan Rosengård SDF Malmö Stad Upprättad: Version: Ansvarig: Förvaltning: Beslutad 2013-03-25 4.0 Förvaltningsledningen reviderad mars 2013 av SSP organisationen

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN

INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN INFÖR LÄSÅR 16/17 FÖR FÖRÄLDRAR/MÅLSMÄN Foton och filmer i marknadsföring I och med den digitala tekniken finns nu möjlighet att jobba med bild, film och ljud i en helt ny utsträckning än tidigare. Alltmer

Läs mer

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan

ROSENBORGSENHETEN. Ytterligare 1 dag läggs ut av den enskilda skolan ROSENBORGSENHETEN Rosenborgskolan Majtorpskolan Läsåret 2013-2014 ROSENBORGSENHETEN INFORMATION TILL ELEVER OCH FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2013-2014 Vi önskar hälsa alla elever välkomna till det nya läsåret. I

Läs mer

Viby skola Information till hemmen

Viby skola Information till hemmen Viby skola 2014-2015 Information till hemmen Välkomna till ett nytt läsår på Viby skola! Jag hoppas sommaren har varit bra och jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er föräldrar. Nedan följer

Läs mer

Rönnenskolan arbetar efter:

Rönnenskolan arbetar efter: Rönnenskolan består av en skolenhet för barn i skolår 6 till 9. På Rönnenskolan finns 270 elever organiserade i elva klasser. På skolan ansvarar 30 anställda för undervisning och övrig verksamhet. Utöver

Läs mer

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! DETTA HÄNDER PÅ FAGRABÄCKSKOLAN! Skolstart Skolmat Städ Datorerna

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9

Skolans rutiner A-Ö Besökare Bibliotek Brukarundersökning Byte av klass Byte av studieval Elevkamratstödjare hemsida Elevskåp, årskurs 7 9 Skolans rutiner A-Ö Besökare De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla

Läs mer

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17

Välkommen till. Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till Hallerna skola Läsåret 16/17 Välkommen till oss! Vision Sektor utbildnings gemensamma vision är Vi utbildar världsmedborgare, en nutidens förskola/skola för framtidens barn och elever. Hallernas

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro

Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro Skolplikten motsvaras av en rätt till utbildning och inträder höstterminen det år barnet fyller sju år och upphör efter det nionde skolåret. Det gäller oavsett

Läs mer

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17

STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 STARTSKOLAN SPRÅKINTRODUKTION Läsåret 2016/17 Innehållsförteckning Välkommen till Startskolan...4 Språkintroduktion...5 Studieplan, omdömen & betyg...6 Start - Mellan - Fortsättning...7 Studiehandledning...8

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Rönnenskolan. Information till elever och föräldrar läsåret 2016/2017. Malmö stad

Rönnenskolan. Information till elever och föräldrar läsåret 2016/2017. Malmö stad Information till elever och föräldrar läsåret 2016/2017 Malmö stad Innehåll 3 4 5 6 7 8-9 10 Rektor har ordet Vår vision Verksamhetsbeskrivning Organisation Läsårstider Kontakt Pedagogisk personal Elevhälsoteamet

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se

Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Välkommen till. Matteusskolan. Läsåret 2014/2015. stockholm.se Utbildningsförvaltningen Sida 1 (10) Matteusskolan 2014-08-07 Välkommen till Matteusskolan Läsåret 2014/2015 stockholm.se Sida 2 (10) Innehåll Läsårsdata 2014/2015 4 2014 4 2015 4 Att anslå hemma 5 Sjukanmälan

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck

Mentorskap. Mentorskapets uppdrag på Osbeck Mentorskap Mentorskapets uppdrag på Osbeck Detta material har tagits fram och sammanställs av följande arbetsgrupp: Osbecks ledningsgrupp Ingela Månsson Rektor Bosse Wahlin - Rektor Janne Alvstrand Biträdande

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Ansvarig: Eliseo Soria Reátegui, Rektor Läsåret 2014/2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Styrdokument... 3 Handlingsplan för

Läs mer

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi

Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi 110826 Policy för utvecklingssamtal på Lemshaga Akademi Utvecklingssamtal Vad säger styrdokumenten? Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan 12 Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och

Läs mer

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS

Rutiner för frånvaro och ledighet KMS Rutiner för frånvaro och ledighet KMS 2014-2015 Skollagen I skollagen som började tillämpas hösten 2011 och i skolförordningen regleras frågor som rör när elev i grundskolan uteblir från skolarbetet. Huvudman

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola

Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan. Almby skola Handlingsplan för arbetet med att motverka ogiltig frånvaro från skolan Almby skola Inledning Alla skolpliktiga barn och ungdomar har rätt till utbildning. Kommunen har ansvar att se till att alla hemmahörande

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5

TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 TORSBERGSGYMNASIETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Ro 3, 4 och 5 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6

Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Handlingsplan för att stimulera hög närvaro Öxnered skola Förskoleklass till år 6 Senast uppdaterad 2013-08-13 Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning och har skolplikt. Skolplikten

Läs mer

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22

ATT GÅ I DALSKOLAN. www.tyreso.se/dalskolan 2014-08-22 ATT GÅ I DALSKOLAN www.tyreso.se/dalskolan 1 2014-08-22 Innehållsförteckning Välkommen till Dalskolan sid 3 ELEVINFLYTANDE Klassråd Elevråd Matråd, andra råd Friends Trivsel ORGANISATION Utvecklingssamtal

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten.

All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Grundsärskolans verksamhetsplan Mål och riktlinjer All personal arbetar efter de nationella och lokala mål som finns för verksamheten. Skollagen Läroplaner och kursplaner FN:s barnkonvention Bildningsnämndens

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015

Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Handlingsplan och arbetsgång för elevhälsan LKC 7-9 2014-2015 Elevhälsans mål: Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan

Läs mer

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september

Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny skollag och ny läroplan vad innebär det? Föräldramöte år 6-8 13 september Ny grundskola 2011 Ny modern skollag med tydliga bestämmelser om ansvar, rättigheter och skyldigheter Nya samlade läroplaner

Läs mer

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2014-2015. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2014-2015 Rålambshovsskolan Elever Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 3 ARBETSPLAN... 3 BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 4 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP...

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08

Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 Likabehandlingsplan för Falkenbergs gymnasieskola, läsåret 07/08 1. Inledning Falkenbergs gymnasium och Vuxenutbildning är en del av omvärlden och omvärlden är en del av oss. Skolan skall vara välkomnande

Läs mer

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete

Elevhälsan Elevhälsan på Ektorps skolenhet Hälsofrämjande arbete Elevhälsan Enligt skollagen ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Rektorn har ansvar för att elevhälsans verksamhet utarbetas så att eleverna

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1 (6) Lärande Barn- och elevhälsoteamet Knappekullaenheten Barn- och elevhälsoplan 2012-13 Knappekullaenheten Knappekulla är en enhet där alla barn är allas ansvar och där varje barn ska få det de behöver

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium

(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola. Policy och rutiner. Elever. Härnösands gymnasium 2016-08-11 1(6) Härnösands gymnasium och gymnasiesärskola Policy och rutiner Elever Härnösands gymnasium 2016/2017 2016-08-11 2(6) Policy och rutiner Härnösands gymnasium har enligt skollagen ett ansvar

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb

ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb IUP - Skriftliga omdömen Vad? När och Vem? Var och Hur? Beskriver elevens kunskapsutveckling och ska skrivas i varje ämne som eleven fått undervisning i. En gång

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16

Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Läsåret 15-16 Klöxhultsskolan Klöxhultsskolan är en F-6 skola. Här finns också Montessoriskolan, grundsärskolan och Orion. Totalt finns det cirka 500 elever och ett hundratal medarbetare

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever

A-Ö läsåret 2015-2016. Rålambshovsskolan Elever A-Ö läsåret 2015-2016 Rålambshovsskolan Elever Innehåll BAL... 3 BESÖK UTIFRÅN... 3 BETYG... 3 BIBLIOTEK... 3 BRAND... 3 BROTT... 3 DROGER... 3 ELEVHÄLSA... 4 ELEVSKÅP... 4 FRIENDS... 4 FRÅNVARO-ELEVER...

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan

Plan för elevhälsoarbetet i. Grundsärskolan Plan för elevhälsoarbetet i Grundsärskolan 12 01 25 Alla vi som arbetar i grundsärskolan har ett gemensamt ansvar för våra elevers välbefinnande under skoldagen och att erbjuda dem en god lärandemiljö.

Läs mer

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN

SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN SKOLAN ÄR TILL FÖR DIG EN BROSCHYR OM DE NYA LÄROPLANERNA & DEN NYA SKOLLAGEN Sammanfattat av Annie Alström, klass 9EA, Västerskolan, 2011 I den här broschyren kan du som elev på grundskolan, specialskolan,

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje år upprättas en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg. Gäller läsåret 12/13 Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 12/13 Välkommen till Aspero Idrottsgymnasium! Vi på Aspero Idrottsgymnasium har som mål att göra dig till vinnare - både studiemässigt,

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer