Kurskompendium Svenska Kie Hösten 2015 Svensklärarna Sandra Uitto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskompendium Svenska Kie-98.5410. Hösten 2015 Svensklärarna Sandra Uitto"

Transkript

1 Kurskompendium Svenska Kie Hösten 2015 Svensklärarna Sandra Uitto

2 Tema 1 Studier och arbete 2

3 Introduktion Presentera dig själv för de andra i gruppen. Samla en egen ordlista på följande sida. Använd sidorna 6-7 som hjälp. Annat Boende Familj Språkkunskaper Får Får jag jag presentera presentera mig? mig? Hobbyer Arbete Studier 3

4 Ordlista Boende Familj Hobbyer Studier Arbete Språkkunskaper Annat 1. Jag studerar vid Tekniska högskolan 4

5 På tal om studier - Nyttiga ord och uttryck arbeta I vid sidan av studierna arbetspraktik 3 avlägga IV examen biämne 4 bli IV godkänd bli underkänd bli utexaminerad diplomarbete 4 (i Sverige examensarbete 4) examen, examina examensprogram 5 föreläsning 2 grundstudier huvudämne 4 högskoleutbildning 2 höst-/vårtermin 3 klara I ett prov lektion 3 läsår 5 plugga I / studera I studera på distans studera på heltid/deltid studerande 5 studiepoäng 5 studievecka 1 teknolog 3 tent 3 utbildning 2 utbildningsprogram 5 utbytesstuderande 5 valfria studier vitsord 5 (i Sverige betyg työskennellä opintojen ohella työharjoittelu suorittaa tutkinto sivuaine tulla hyväksytyksi tulla hylätyksi valmistua diplomityö tutkinto tutkinto-ohjelma luento perusopinnot pääaine korkeakoulutus syys-/kevätlukukausi selviytyä kokeesta oppitunti lukuvuosi opiskella etäopiskella opiskella pää/sivutoimisesti opiskelija opintopiste opintoviikko teekkari tentti koulutus koulutusohjelma vaihto-opiskelija vapaavalintaiset opinnot arvosana 5

6 Fyra högskolor inom teknikområdet Högskolan för elektroteknik Institutionen för automations- och systemteknik Institutionen för elektronik Institutionen för mikro- och nanoteknik Institutionen för radiovetenskap och - teknik Institutionen för signalbehandling och akustik Institutionen för elektroteknik Institutionen för kommunikations- och nätverksteknik Skoggårds radioforskningsinstitut Micronova Högskolan för ingenjörsvetenskaper Institutionen för arkitektur Institutionen för energiteknik Institutionen för produktutveckling och produktion Institutionen för lantmäterivetenskap Institutionen för konstruktions- och byggnadsproduktionsteknik Institutionen för tillämpad mekanik Institutionen för samhälls- och miljöteknik TKK Lahtis centrum Centrum för urbana och regionala studier (YTK) Högskolan för kemiteknik Institutionen för bio- och kemiteknik Institutionen för kemi Institutionen för materialteknik Institutionen för träförädlingsteknik UMK Centret för nya material Högskolan för teknikvetenskaper Institutionen för medicinsk teknik och beräkningsvetenskap Institutionen för matematik och systemanalys Institutionen för mediateknik Institutionen för teknisk fysik Institutionen för datavetenskap Institutionen för datateknik Institutionen för produktionsekonomi Forskningscentret BIT Språkcentret Lågtemperaturlaboratoriet OBS! Jag studerar vid Aalto-universitetet. Jag studerar på examensprogrammet för ---. Jag studerar på högkolan för ---. Jag studerar på institutionen för

7 Sanajärjestys (Ordföljd) Ruotsin kielessä sanajärjestykseen vaikuttaa se onko kyseessä päälause vai sivulause. Jokaisella lauseenjäsenellä on oma paikkansa. Päälause (huvudsats) Jag läser också svenska. I dag läste jag inte tidningen. Tidskrifter brukar jag alltid läsa på kvällarna. Om jag är sen brukar jag inte dricka kaffe på morgonen. Päälauseessa predikaattiverbi on sarakkeessa kaksi ja liikkuva määre tulee predikaattiverbin jälkeen. Jos lause alkaa subjektilla, on kyseessä suora sanajärjestys (subjekti + predikaatti). Jos lause alkaa jollain muulla lauseenjäsenellä tai jos päälausetta edeltää sivulause, on sanajärjestys käänteinen (predikaatti + subjekti). Sivulause (Bisats) Han säger han alltid brukar dricka te på morgonen att Det var jag sällan har sett förut. något som Jag vet inte det verkligen stämmer. om Jag undrar du egentligen menar. vem Vet du vad han egentligen gjorde. Sivulauseessa on suora sanajärjestys (subjekti + predikaatti) ja liikkuva määre tulee ennen predikaattia (siis subjektin ja predikaatin väliin). Liikkuvia määreitä ovat esim.: 1. erityyppiset kieltosanat (inte, aldrig, ingalunda, ingenstans, knappast) 2. erilaiset lauseadverbit (kanske, väl, möjligen, tyvärr, knappast, trots allt) 3. epämääräistä aikaa ilmaisevat adverbit (ofta, sällan, alltid, genast, vanligen) 4. tapaa ilmaisevat adverbit (gärna, noga, snabbt, lätt, lugnt, sakta) 7

8 Konjunktiot (Konjunktioner) Rinnastuskonjunktiot (Samordnande konjunktioner) = ei SJ muutoksia! och men för eller utan samt antingen eller både och varken eller (ja) (mutta) (sillä) (tai) (vaan) (sekä) (joko tai) (sekä että) (ei eikä) Alistuskonjunktiot (Underordnande konjunktioner) = MUUTOKSIA SJ:SSÄ = kon-su-li-kie-pre! att för att eftersom när om fast även om innan inte förrän medan tills trots att därför att (että) (jotta) (koska) (kun) (jos) (vaikka) (vaikkakin) (ennen kuin) (ei ennenkuin) (sillä aikaa kun) (kunnes) (huolimatta että) (siksi että) 8

9 1. Bilda meningar av följande ord och fraser. Börja med det understrukna ordet/uttrycket. 1. i två år jag vid har Aalto-universitetet redan studerat 2. om studera tycker du att svenska 3. alldeles jag för tittar - mycket på tv på kvällarna 4. ha avlagt hon - sina grundstudier - nästa vår borde 5. miljöproblemen allvarligare tycker blivit - under de senaste åren - har - jag 6. på gymnasiet mig jag datateknik redan lärde 7. med länge - på krog - kompisar i går kväll jag mina var 8. biogas inte miljön enligt skribenten tyvärr räddar etanolbil - och 9

10 2. Fortsätt satserna med satsen inom parentes. 1. Jag stannade hemma (koska olin valitettavasti sairas) 2. Han kan inte komma i morgon (koska hänellä on todennäköisesti paljon töitä) 3. Känner du Kalle (joka oli pitkään yhdessä Petran kanssa) 4. Min kompis säger (että aina ei tarvitsisi olla myöhässä) 5. Det var Peter (jonka auto valitettavasti varastettiin viime kesänä) 6. Jag är jätteglad (kun viimeinkin valmistun) 7. Vi ska äta ute (koska kotona ei ole ruokaa) 10

11 Arbete och arbetsliv Kom ihåg dessa ord och fraser när du pratar om arbetstid Jag har flextid. (liukuva työaika) fast arbetstid. (kiinteä työaika) skiftarbete. (vuorotyö) distansarbete. (etätyö) Jag jobbar i två skift. (kahdessa vuorossa) på heltid. (kokoaikaisesti) på deltid. (osa-aikaisesti) på frilansbasis. (free lancerina) arbetsförhållande Jag är vikarie. (sijainen) fast anställd. (vakituinen työntekijä) heltidsanställd. (kokoaikainen työntekijä) deltidsanställd. (osa-aikainen työntekijä) Jag har korttidsarbete/korttidsjobb/ kortjobb. (pätkätyö) Jag har ett vikariat. (sijaisuus) en anställning för bestämd tid/ visstidsanställning/ lön och förmåner tidsbegränsad anställning en fast anställning/ en tillsvidareanställning (määräaikainen työsuhde) (toistaiseksi voimassa oleva työsuhde eli ns. vakituinen työ) Jag har månadslön. (kuukausipalkka) timlön. (tuntipalkka) Jag är timanställd. (tuntipalkkainen) Jag jobbar på provision. (provisiopalkalla) på ackord. (urakalla) Jag får övertidsersättning. (ylityökorvausta) semesterersättning. (lomakaorvausta) helgtillägg (pyhätyölisää) sociala förmåner Jag har fyra veckors semester. (neljän viikon loma) bilförmån, bruksförmån/fri bilförmån. (autoetu, käyttöetu/vapaa autoetu) telefonförmån. (puhelinetu) kostförmån. (ravintoetu, esim. lounassetelit) Jag är mammaledig/pappaledig. (äitiyslomalla / isyyslomalla) föräldraledig. (vanhempainlomalla) sjukskriven/sjukledig. (sairauslomalla) tjänstledig. (virkavapaalla) Jag har studieledighet. (opintovapaa) 11

12 2. Berätta om ditt jobb. Var jobbar du? Vad gör du? Vad för slags arbetsuppgifter har du? Vad har du för arbetstider? Hur fick du arbetsplatsen? Hurdant är ditt arbete? Hurdan är din arbetsmiljö? Hurdana arbetskamrater har du? Vilka sociala förmåner har du? 3. a) Var jobbar du helst i framtiden? I framtiden jobbar jag helst på ett större privat bolag på ett kommunalt verk på ett energiverk på ett industriföretag på ett planeringsföretag på ett företag som säljer apparater vid/på en produktionsanläggning inom/för en ideell organisation vid/på ett universitet vid/på en forskningsenhet hos en telekommunikationsoperatör annat. Vad? på ett företag 5 = yritys på ett bolag 5 = yhtiö på ett verk 5 = laitos vid/på en anläggning 3 = laitos vid/på en enhet 3 = yksikkö hos en operatör 3 = operaattori 12

13 3. b) Vilka typer av arbetsuppgifter skulle du helst jobba med? I framtiden jobbar jag helst med produktplanering produktionsplanering produktion materialutveckling tillverkning av komponenter eller apparater planering av utrustning drift och underhåll kvalitetsstyrning ledning testning modellering programmering forskning inköps- och materialfunktioner administration marknadsföring försäljning utbildning annat. Vad? hallinto, johtaminen, koulutus, laadun ohjaaminen, laitteiston/kaluston suunnittelu, käyttö ja huolto, mallintaminen, markkinointi, materiaalien kehittäminen, myynti, ohjelmointi, osien tai laitteiden valmistus, ostoja materiaalitoiminnot, tuotanto, tuotantosuunnittelu, tuotesuunnittelu, tutkimus 13

14 4. Fyll i med hjälp av de finska tipsen. Teemu Teekkari ARBETSANSÖKAN Bistervägen 6 Ö Esbo FÖRETAGET Ab Mannerheimvägen 12 A HELSINGFORS Er annons i Hufvudstadsbladet Med hänvisning till er annons ansöker jag om den lediganslagna tjänsten som (tuotantopäällikkö) på ert (yritys). Jag är (28-vuotias diplomiinsinööri) från Esbo. Jag har alltid varit intresserad av (tekniikasta) och har just en sådan utbildning och mångsidig erfarenhet som behövs för att sköta (tehtävää) med framgång. Min (diplomi-insinööritutkinto) är främst inriktad på telekommunikation. Jag utexaminerades från högskolan för vid Aalto-universitetet Sedan dess har jag jobbat på (eräässä yrityksessä) som tillverkar (matkapuhelimien osia). Jag ansvarar för (koko tuotantoprosessista). Mina uppgifter omfattar också en del (hallinnollisia tehtäviä). Redan från studietiden har jag ett brett spektra av erfarenheter inom branschen. De produktionstekniska och administrativa uppgifterna har gett mig (mahdollisuus) att (tehdä yhteistyötä) människor. I mitt nuvarande (työ) har jag också på egen hand genomfört (eri projekteja). Jag är också väl insatt i (tuotteiden kehittämiseen). 14

15 Jag har (erinomaiset atk-taidot). Jag talar och skriver flytande (suomi), (ruotsi) och (englanti). Mina kunskaper i (saksa) och (ranska) är nöjaktiga. Jag står gärna till tjänst med ytterligare (tietoja) i form av ett personligt (käynti). Med vänlig hälsning Teemu Teekkari Bilaga: CV 5. a) Översätt texten! Att jobba som ingenjör Ingenjörer arbetar inom alla branscher, inom små och stora företag och vid myndigheter. De ser tydliga resultat av sitt arbete; ett hus, en bro, en ny produkt, ett nytt sätt att kommunicera, ett läkemedel, en radiosändning. Med tekniska kunskaper söker de bästa lösning på ett problem eller för att effektivisera produktionen. Vad gör en ingenjör? Gemensamt för ingenjörer är att de på olika sätt arbetar med teknisk utveckling. Till exempel kan ingenjörer arbeta med att ta fram nya produkter eller vidareutveckla befintliga, göra produktionen mer effektiv, de leder byggprojekt, skapar nya sätt att kommunicera. De söker lösningar som gör förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i produktionen, som gör produktionen mer miljövänlig och kvalitetssäkrar produktionen och produkterna. Ingenjörer arbetar också med inköp, försäljning, marknadsföring och logistik. Många ingenjörer arbetar i projektform där ingenjören också kan vara projektledare.projektledare planerar och samordnar projekt mot önskat mål, arbeta för att tidsplanen ska hålla och samverkar internt och externt. Inom olika branscher och företag används olika benämningar på roller som ingenjörer arbetar i, några vanliga roller är: konstruktören som tar fram och utvecklar produkter, produktionsingenjören som söker lösningar som på olika sätt effektiviserar produktionskedjan, utvecklingsingenjören som arbetar med att säkerställa att produkterna utvecklas efter de krav som ställs. Vilka kunskaper har ingenjörer? Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke utan att ha teoretiska tekniska och naturvetenskapliga kunskaper inom ett område. Ingenjörsutbildningen ger framförallt kunskaper inom matematik, problemlösning och logiskt tänkande. Stor del av jobbet handlar om att samarbete med kollegor, kunder, entreprenörer och andra företag, myndigheter med flera. Med teoretiska tekniska kunskaper arbetar ingenjörer med att hitta lösningar för människor men framförallt med människor. Var jobbar ingenjörer? Tekniska lösningar behövs överallt i samhället och därför arbetar ingenjörer i alla branscher. De arbetar inom små och stora företag, vid myndigheter och som företagare. Många ingenjörer arbetar som konsult på konsultföretag. Att jobba som konsult innebär att tillfälligt erbjuda sina tjänster till andra företag som saknar denna kompetens. För ingenjörer finns goda möjligheter att arbeta utomlands. Vad är skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer? Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Förenklat kan man säga att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet än civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen. Civilingenjörsexamen ger 15

16 förutsättningar att jobba mer med utveckling medan en högskoleexamen ger förutsättningar att jobba med förbättring. Civilingenjörsexamen ger tydligare förutsättningar att arbeta i ledningsfunktion som projektledare med helhetsperspektivet medan högskoleingenjören jobbar med en mindre eller praktisk del av projektet. Samtidigt kan civilingenjörer bli mycket specialiserade inom ett mindre kunskapsområde. (OBS* i Finland heter motsvarande titlar diplomingenjör och ingenjör, som på finska är ʼdiplomi-insinööriʼ och ʼ(AMK-) insinööriʼ.) Många utbildningsinriktningar och olika yrkestitlar I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildning på olika nivåer och med olika inriktningar. En utbildningsinriktning och utbildningsnivå kan leda till många olika arbetsuppgifter och yrkestitlar inom flera branscher. Företag kan ha behov av ingenjörer med olika inriktningar för sin verksamhet. ( en bransch 3 ett företag 5 en myndighet 3 ett läkemedel 5 en sändning 2 en kunskap 3 gemensam, t, a ta IV fram vidareutveckla I befintlig, t, a leda II ett byggprojekt 5 söka II kvalitetssäkra I ett inköp 5 en försäljning 2 en marknadsföring 2 samordna I ett mål 5 en tidsplan 3 samverka I en benämning 2 en konstuktör 3 en kedja 1 ett krav 5 ställa II ala yritys viranomainen lääke(aine) lähetys taito, tieto yhteinen ottaa esiin, tuottaa jatko+kehittää olemassaoleva johtaa rakennusprojekti etsiä laadun varmistaminen osto, hankinta myynti markkinointi koordinoida, järjestää maali, tavoite aikasuunnitelma toimia yhdessä nimi, nimike, titteli suunnittelija, rakentaja ketju vaatimus laittaa, asettaa ett tänkande, t handla I om ngt samarbeta I en kund 3 en entreprenör 3 hitta I framförallt överallt ett samhälle 5 innebära IV sakna I förenklad, at, ade gå IV på djupet en förutsättning 2 en förbättning 2 tydlig, t, a en ledningsfunktion 3 ett helhetsperspektiv 5 samtidigt specialiserad, t, ade ett kunskapsområde 5 en inriktning 2 en utbildningsnivå 3 en yrkestitel 2 många, flera, de flesta ajatteleminen käsittää, käsitellä jtk työskennellä yhdessä asiakas urakoitsija löytää ennen kaikkea kaikkialla yhteiskunta merkitä, tarkoittaa kaivata yksinkertaistettu mennä syv(emm)älle edellytys parannus selkeä johtotoimi/-nto kokonaisperspektiivi samanaikaisesti erikoistunut osaamisalue suuntaus koulutustaso ammattinimeke moni, useampi, useimmat 5. b) Diskutera med hjälp av texten! a. Vad gör en ingenjör? b. Vilka kunskaper har ingenjörer? c. Var jobbar ingenjörer? Ge exempel på företag och platser inom din bransch! d. Hurdana är ingenjörer som utexamineras från Aalto-universitetet? e. Hur/Vad är skillnaden mellan en diplomingenjör och en ingenjör som har utexaminerats från en yrkeshögskola i Finland? f. Skulle du vilja jobba utomlands? g. Formulera en egen fråga! 5. c) Läs och översätt CV:n på följande sida. Du kan också skriva en egen CV och lämna in till läraren. 16

17 Tage Teknolog CV Teknologgatan Tammerfors (Teekkarin työkirja 2013/CV- modell: teknologie kandidat) Tel Född , Jyväskylä UTBILDNING Diplomingenjörsstudier, Tammerfors tekniska universitet, Utbildningsprogram: Maskinteknik; huvudämne: produktionsteknik, biämne: produktionsekonomi; 55/120 sp. Teknologie kandidat, Tammerfors tekniska universitet, Utbildningsprogram: Maskinteknik; huvudämne: produktionsteknik Utbyteselev, Universität Stuttgart, Tyskland, 09/ /2011 Studier i produktionsekonomi Student, Svenska privatskolan i Tammerfors, våren 2007 ARBETSERFARENHET Produktionskontrollant, Elintarvikemuovi AB, Kerava (4 månader) Företaget tillverkar plastöverdragna förpackningar huvudsakligen för livsmedelsbruk. Företaget har 40 anställda och dess omsättning för år 2011 var 30M. Jag övervakade förpackningsmaskinen, som var färdigt programmerad för tre olika förpackningstyper. Jag kontrollerade att maskinen var i operation och tog bort söndriga förpackningar från linjen. Arbetet utfördes i tre skift. Logistikpraktikant, Auto ja mutteri AB, Tammerfors, (4 månader) Företaget levererar reservdelar till bilar. Det har verksamhet i hela landet. Jag plockade fram reservdelar från lagret och packade dem. Under juli månad ansvarade jag även för arbetsledningen på lagret (6 anställda). Jag såg till att beställningarna levererades i tid och kontrollerade forsedlarna. Jag rapporterade till lagerchefen. I mitt arbete använde jag mig ständigt av vår elektroniska lagerbokföring samt körde truck. Sommar- och deltidsjobb: Karvosen kioski, Jyväskylä: kioskförsäljare 5t/vecka (somrarna ); Aviisi ky: reklamutdelare en gång/vecka ( ). SPRÅKKUNSKAPER svenska modersmål engelska grunder finska utmärkta tyska utmärkta (utbyteselev i Tyskland ) IT- KUNSKAPER Operativsystem: Programmering: Serverprogramvara: Windows (utmärkta), Linux (goda), Mac OS X (tillfredsställande) C++ (goda), HTML/WML (god), SQL (grunder) SAP (goda) FÖRTROENDEUPPDRAG Kassör, Teknologernas terrängcyklistklubb, 2009 Scoutledare, Scoutkår Åfararna, MILITÄRTJÄNST Nylands Brigad, (9 månader). Militärgrad: fänrik HOBBYER Naturfotografering, terrängcykling och tyska deckare. 17

På tal om studier - Nyttiga ord och uttryck. föreläsning 2. (i Sverige betyg

På tal om studier - Nyttiga ord och uttryck. föreläsning 2. (i Sverige betyg På tal om studier - Nyttiga ord och uttryck arbeta I vid sidan av studierna arbetspraktik 3 avlägga IV examen biämne 4 bli IV godkänd bli underkänd bli utexaminerad examen, examina examensprogram 5 fördjupade

Läs mer

Kurskompendium Svenska Kie Hösten 2016 Svensklärarna Sandra Uitto

Kurskompendium Svenska Kie Hösten 2016 Svensklärarna Sandra Uitto Kurskompendium Svenska Kie-98.5410 Hösten 2016 Svensklärarna Sandra Uitto Tema 1 Studier och arbete 2 Introduktion Presentera dig själv för de andra i gruppen. Samla en egen ordlista på följande sida.

Läs mer

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana

S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll. Kim ei halua soittaa kitaraa yksin autotallissa tänä iltana PÄÄLAUSEEN SANAJÄRJESTYS (MAGNET s. 126 ) RUB2 1. SUORA SANAJÄRJESTYS (S + P + Kie (= Li) + P + O + T + P + A) S P Kie P O T P A Kim vill inte spela gitarr ensam i garaget i kväll Kim ei halua soittaa

Läs mer

Kurskompendium Svenska Kie Våren 2016 Svensklärarna Sandra Uitto

Kurskompendium Svenska Kie Våren 2016 Svensklärarna Sandra Uitto Kurskompendium Svenska Kie-98.5410 Våren 2016 Svensklärarna Sandra Uitto Tema 1 Studier och arbete 2 Introduktion Presentera dig själv för de andra i gruppen. Samla en egen ordlista på följande sida. Använd

Läs mer

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare

Arbetsmarknadsdag 2014-11-04. Lars Johansson, företagsrådgivare Arbetsmarknadsdag 2014-11-04 Lars Johansson, företagsrådgivare Ett av alla teknikföretag Gemensam nämnare? I en globaliserad värld är kreativitet Sveriges styrka En miljon jobb och nästan hela exporten

Läs mer

Kurskompendium Svenska inom teknik Kie-98.5410

Kurskompendium Svenska inom teknik Kie-98.5410 Kurskompendium Svenska inom teknik Kie-98.5410 DEL 1 Hösten 2015 Svensklärarna Isabella Fröjdman INNEHÅLL DEL 1 Tema 1 Studier och arbete Introduktion 4 1. Teknisk undervisning och forskning vid Aalto-universitetet

Läs mer

Kielioppi LC-5411 HT2015 Sandra Uitto

Kielioppi LC-5411 HT2015 Sandra Uitto Kielioppi LC-5411 HT2015 Sandra Uitto Sanajärjestys Sanajärjestys Ruotsin kielessä sanajärjestykseen vaikuttaa se onko kyseessä päälause vai sivulause. Jokaisella lauseenjäsenellä on oma paikkansa. Päälause

Läs mer

Kurskompendium Svenska inom teknik Kie-98.5410. Hösten 2015 Kemiteknik Hanna Husu

Kurskompendium Svenska inom teknik Kie-98.5410. Hösten 2015 Kemiteknik Hanna Husu Kurskompendium Svenska inom teknik Kie-98.5410 Hösten 2015 Kemiteknik Hanna Husu INNEHÅLL Tema 1 Studier och arbete Fyra högskolor inom teknikområdet vid Aalto-universitetet 4 1. Högskolan för kemiteknik

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Kurskompendium Svenska inom teknik LC-5411

Kurskompendium Svenska inom teknik LC-5411 Kurskompendium Svenska inom teknik LC-5411 DEL 1 Våren 2016 Jessica Rosenberg Hanna Husu 1 INNEHÅLL DEL 1 Tema 1 Studier och arbete 1. Att studera vig Högskolan för elektroteknik 4 2. Jag tycker om att

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Prata om tid (repetition)

Prata om tid (repetition) Prata om tid (repetition) Vad hände i era liv a) för 10 år sedan? och b) för 1 år sedan? Vad ska ni göra om tre timmar? Hur länge har ni studerat och kommer ni att studera på Aaltouniversitetet? Vad gjorde

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv

Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv 22111 MARIEHAMN Datum : Sida 1 av 9 Läroplan för utbildningsprogrammet för elektroteknik vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH elektroteknik 160 sv Läroplanen gäller tillsvidare och avser utbildning som

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Utbildningsplan TGHEL, TGHME, TGHML Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Utbildningsplan Programkod: Beslut om inrättande: Programmets benämning: TGHEL, TGHME, TGHML Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för teknik- och

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Utbildning i maskin- och produktionsteknik (240 SP) Examen: YH-examen inom teknik Examensbenämning: Ingenjör (YH) Beräknad studietid: 4 år -» Allmänna kompetenser» Kärnkompetenser Kontaktuppgifter: Enheter Utbildningsansvariga Yrkeshögskolan Novia 2016

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp

Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i elektroniksystem, 300 hp Master of Science in Electronics Engineering, 300 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR ELEKTROTEKNIK vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 240 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2006. Fastställd den 7 april 2006 av styrelsen för Högskolan

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER Pidä työnhaku voimassa Asioi kanssamme verkossa: Ilmoita yhteystietoihisi sekä työnhakuusi liittyvät muutostiedot ja asioinnin opastus: 0295 020

Läs mer

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum

placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum placeringsundersökning Utförd sommaren 2009 av Ekonomforum VASA HELSINGFORS Ekonomforums placeringsundersökning Jämförelse av svar åren 2003-2009 Denna undersökning har utförts under sommaren 2009 av Hankens

Läs mer

Förbereder dig för högskolan Teknikvetenskap är inriktningen för dig som siktar

Förbereder dig för högskolan Teknikvetenskap är inriktningen för dig som siktar Teknikvetenskap Förbereder dig för högskolan Teknikvetenskap är inriktningen för dig som siktar på en karriär som civilingenjör. Den här utbildningen laddar dig med kunskap i matematik och fysik, vilket

Läs mer

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK

ALUMNIRAPPORT MASKINTEKNIK ALUMNIRAPPORT 1993-211 MASKINTEKNIK Sammanställd av Max Berg och Charlotte Röhfors (M-8) Enkät: Magnus Lindqvist Korrekturläst av maskinprogrammets programledning och maskinsektionens styrelse Citat Här

Läs mer

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Bild: Flickr, yourdoku, Juanma Hernández: https://www.flickr.com/photos/yourdoku/5487564685/

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik

6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik 6 Utbildningsprogrammet i kemiteknik Studierna inom utbildningsprogrammet ändrades hösten 2005 så att man först avlägger teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen

Läs mer

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032

Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Välkommen på kurs! Svenska inom teknik (3 sp) Sofia Sevón e-post: sofia.sevon@aalto.fi telefon: 050-5638032 Bild: Flickr, yourdoku, Juanma Hernández: https://www.flickr.com/photos/yourdoku/5487564685/

Läs mer

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING

NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING Övergångsregler IRU NPO, NNS inkl. översättarlinjerna NPK 1 NORDICAS ÖVERGÅNGSREGLER 2009 2011 [31.7.2010] SVENSK ÖVERSÄTTNING IRU SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING NPK SVENSK ÖVERSÄTTNING NPO NORDISKA

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH

1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH FÖRESKRIFT Gäller från och med 2005-04-22 1993 års examensordning - Lokala föreskrifter för examina inom grundläggande högskoleutbildning vid KTH Intern föreskrift nr 23/2005 Gäller fr o m 2005-04-22 Ändrad

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT06. Utbildningens mål

Läs mer

Högskoleingenjör i maskinteknik

Högskoleingenjör i maskinteknik 1(7) Högskoleingenjör i maskinteknik 180 hp Mechanical Engineering, B Sc in Engineering 6IMAS Gäller från: Fastställd av Fastställandedatum LINKÖPINGS UNIVERSITET 2(7) Förkunskapskrav Grundläggande behörighet

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Computer Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 19 juni 2003 av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och

Läs mer

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp

Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Datateknik 2015-2016 Teknologie kandidatexamen, 180 sp Examensstruktur för kandidatexamen Gemensamma studier 60 sp Akademiska studiefärdigheter 5 sp Grundstudier i huvudämnet 25 sp Biämne 25 sp Språk och

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR MASKINTEKNIK vid Högskolan på Åland Ingenjör YH 270 sp Ingenjör YH med sjöfartsbehörighet 270 sp Avser utbildning som inletts fr.o.m. hösten 2013 Uppgjord

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16

VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VALINFORMATION TEKNIKPROGRAMMET 15/16 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Teknikprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom olika val. Du skall välja: Inriktning med fördjupningspaket

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken har haft i processen att ta fram prototypen Watt-lite

Läs mer

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007

LiTH efter Bologna. utbildningarna förändras. Helen Dannetun. Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 LiTH efter Bologna utbildningarna förändras Helen Dannetun Presentation för lärare den 3 och 11 april 2007 Aldrig har så många genomfört en så stor högskolereform på så kort tid med så lite extra resurser

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Varför studera Naturmaterialteknik?

Varför studera Naturmaterialteknik? Varför studera Naturmaterialteknik? Anna Sundberg, Mari Nurmi och Jan Gustafsson 24.1.2012 Åbo Akademi Naturmaterialteknik 2012 1 Åbo Akademi i ett nötskal Ska ge utbildning på svenska samt vara ett attraktivt

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer

Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap

Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Högskolan i Borås 2013-12-11/TW Inledande analys samt åtgärds- och tidsplan med anledning av UKÄ:s utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap Bakgrund UKÄ:s utvärdering av utbildningar

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Utbildningsplan Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik, Södertälje Degree Programme in Mechanical Engineering 180,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT10. Utbildningens mål

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp

UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK. vid Högskolan på Åland. Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp UTBILDNINGSPLAN FÖR UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR INFORMATIONSTEKNIK vid Högskolan på Åland Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik 210 sp Yrkeshögskoleexamen i informationsteknik med ekonomi 240 sp Ingenjör

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Filosofiska fakulteten

Filosofiska fakulteten fakulteten 50017 Affärsjuridiska programmet, kandidatprogram 180.0 fakultetsnämnden Linköping 50 90 621 50018 50019 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram Franska 180.0 Affärsjuridiska

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand

Antal behöriga sökande 1a hand Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 2 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014

ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 ANTAGNINGSGRUNDER FÖR TEKNIK OCH KOMMUNIKATION 2014 INGENJÖRSUTBILDNING (*) OCH LABORATORIEANALYTIKERUTBILDNING (*) förutom sjöfartsutbildning ANTAGNING AV STUDERANDE Alla behöriga sökande kallas till

Läs mer

Energiingenjör, 180 hp

Energiingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Energiingenjör, 180 hp Energy Engineering, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TENIG Grundnivå MIUN 2009/1510 Högskolepoäng

Läs mer

Lokal examensordning vid Mälardalens högskola (MDH)

Lokal examensordning vid Mälardalens högskola (MDH) Lokal examensordning, fastställd av rektor 2006-03-06 Denna examensordning ersätter den tidigare beslutade per 1999-05-12, senast reviderad av Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Fakultetsnämnden

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE

LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE LÄROAVTAL ARBETS- HÄFTE INNEHÅLL SOM UPPMUNTRING OCH SOM VÄGKOST Uppmuntrande ord............ 2 Kort om läroavtalet... 3 Teoristudier vid läroanstalter under läroavtalstiden... 4 Vad är handledande utbildning?..

Läs mer

teknik vid Aaltouniversitetet

teknik vid Aaltouniversitetet Välkommen att studera teknik vid Aaltouniversitetet Ansökningsbroschyr 2014 Frihet att lyckas Läs mera om studerandeprojekt på adressen aalto.fi/showroom. Bekanta dig med våra utbildningar och ansökningsanvisningar

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based

UTBILDNINGSPLAN. DATAINGENJÖRSPROGRAMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK UTBILDNINGSPLN DTINGENJÖRSPROGRMMET, 120 POÄNG internetbaserat Computer Engineering Programme, 120 points, Internet-based Utbildningsprogrammet inrättades den 28 april 200 av fakultetsnämnden

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

Grundutbildningsprogram HT2011

Grundutbildningsprogram HT2011 fakulteten 50017 Affärsjuridiska programmet 180.0 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, 50018 franska 180.0 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, 50019 tyska 180.0 50009 Civilekonom

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14

Om rapporten. Om statistiken. Frågeställningar ur Ungdomsbarometern 13/14 Om rapporten Om statistiken Data från Ungdomsbarometern 13/14 Ungdomsbarometern är en årligen återkommande studie vars syfte är att kartlägga vad de svenska ungdomarna tycker, tänker och gör inom ett brett

Läs mer

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET

UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET UNDERSÖKNING ANGÅENDE UNDER ÅREN 2005-2006 UTEXAMINERADE HANKEITERS PLACERING I ARBETSLIVET - UTFÖRD SOMMAREN/HÖSTEN 2007 AV REKRYTERINGSASSISTENT NICOLINA ZILLIACUS Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Sanajärjestys (Ordföljd)

Sanajärjestys (Ordföljd) Sanajärjestys (Ordföljd) Ruotsin kielessä sanajärjestykseen vaikuttaa se onko kyseessä päälause vai sivulause. Jokaisella lauseenjäsenellä on oma paikkansa. Päälause (huvudsats) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jag

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016

Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik för läsåret 2015/2016 Master Programme in Mechanical Engineering Utbildningsplanen är reviderad 2014-12-16 av Enhetschef för utbildnings- och forskningsenheten.

Läs mer

TREVLIGT ATT TRÄFFAS!

TREVLIGT ATT TRÄFFAS! 1 Bygga Marinteknik Trafik Eknmi Miljö Energi B Material Samhällsplanering TREVLIGT ATT TRÄFFAS! Kie-98.5410 Svenska inm teknik (3 sp) Högsklan för kemiteknik Innehåll Aalt-universitetet 2 Får jag presentera

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015

Meritvärde för sist antagen i respektive urvalsgrupp urval 1 grundutbildningsprogram HT2015 Filosofiska fakulteten AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BI 18.35 7 22 AFFÄRSJURIDISKA KANDIDATPROGRAMMET MED EUROPAINRIKTNING - Franska LIU-50018 BIEX 17.30 8

Läs mer

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad

Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Ångströmverkstad Ver. 1.1 Verkstadschefens arbetsuppgifter vid Richard Brenner 2015-09-09 Innehållsförteckning Introduktion... 3 Organisation... 3 Arbetsuppgifter... 3 3 Introduktion är en avdelning vid institutionen

Läs mer

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör

RINMANGYMNASIET. T4 Teknikprogrammet. fjärde året. Bli gymnasieingenjör RINMANGYMNASIET T4 Teknikprogrammet fjärde året Bli gymnasieingenjör Spännande skolår ger efterfrågad examen Du som går teknikprogrammet eller motsvarande utbildning kan nu söka ett fj ärde år knutet till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1040/2013 Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisningsministeriets förordning om precisering av universitetens

Läs mer

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER

GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER GUIDE FÖR ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS NYA INVANDRARKUNDER VÄLKOMMEN SOM KUND TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN! Arbets- och näringsbyrån kallas också TE-byrån. TE är en förkortning av byråns finska namn, työ-

Läs mer