Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet"

Transkript

1 Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör- byggteknik elektronik och datorteknik energiteknik maskinteknik Beräkningsteknik, masterexamen Datavetenskap, kandidat- och masterexamen Elektronik, masterexamen Umeå tilldelas omdömet mycket hög kvalitet på civilingenjörsexamen i interaktionsteknik och design samt teknisk fysik. Sex examina får hög kvalitet och fem får bristande kvalitet. Inte mindre än en tredjedel av landets ingenjörsutbildningar tilldelas omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UK-ämbetet) kvalitetsgranskning av utbildning. Alla utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap i landet Universitetskanslersämbetet har delat upp granskningen av teknik- och ingenjörsämnen i 6 områden; Ingenjörs- och teknikvetenskap: Bioteknik, kemiteknik, miljöteknik samt energiteknik Ingenjörs- och teknikvetenskap: Datateknik, It och medieteknik Ingenjörs- och teknikvetenskap: Industriell ekonomi Ingenjörs- och teknikvetenskap: Maskinteknik Ingenjörs- och teknikvetenskap: Samhällsbyggnad Ingenjörs- och teknikvetenskap: Teknisk fysik och elektroteknik Universitetskanslersämbetets utvärdering av teknik- och ingenjörsutbildningar är den mest omfattande granskningen hittills. Utbildningar i området bedrivs vid 24 lärosäten i landet. Civilingenjörsutbildningarna kommer bäst ut medan utbildningarna till högskoleingenjör har det lite kämpigare. Av landets 365 granskade examina i området tilldelas 110 omdömet bristande kvalitet,

2 Sid 2 (17) 205 hög kvalitet och 50 bristande kvalitet, tabell procent av landets utbildningar i området faller under målsnöret, närmare 14 procent är av mycket hög kvalitet och drygt hälften är av hög kvalitet. Så många som 234 utbildningar har inte ingått i utvärderingen på grund av att de antingen är för små och därmed har för få examensarbeten eller att de är vilande och inte haft några studenter på många år. Lärosäte Bristande kvalitet Hög kvalitet Mycket Hög kvalitet Blekinge tekniska högskola 4 5 högskola Göteborgs 3 1 Högskolan Dalarna 1 2 Högskolan i Borås 8 7 Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad 13 7 Högskolan i Jönköping 3 8 Högskolan i Skövde Högskolan Kristianstad 2 Högskolan Väst 1 6 Karlstads högskolan Linköpings Luleå tekniska Malmö högskola Mälardalens högskola 9 3 Södertörns högskola Totalt Tabell 1: Landets granskade utbildning inom ingenjörs- och teknikvetenskap Göteborgs (4 utvärderade examina) och Södertörns högskola (2 utvärderade examina) är de lärosäten som andelsmässigt klarar sig bäst i Universitetskanslersämbetets granskning med omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet, Chalmers (45 utvärderade examina) kommer tätt därefter. Chalmers är det lärosäte som har flest utvärderade examina. Umeå (13 utvärderade examina) placerar sig på 16:e plats bland landets alla lärosäten vad gäller andel utbildning med hög eller mycket hög kvalitet. Bland landets placerar sig Umeå på plats 9. Huvuddelen av de granskade utbildningarna vid Umeå är yrkesexamen av högskole- och civilingenjörer.

3 Sid 3 (17) 1a Alla utbildningar i området Andel hög eller mycket hög kvalitet Göteborgs Södertörns högskola Karlstads Högskolan Väst Högskolan i Skövde Luleå tekniska Linköpings Malmö högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Gävle Högskolan Dalarna Blekinge tekniska Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Mälardalens högskola Högskolan Kristianstad 1b Alla utbildningar i området Andel hög eller mycket hög kvalitet Göteborgs högskola Karlstads Luleå tekniska Linköpings högskolan Figur 1a och 1b: Andel utbildning med omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet vid landets lärosäten (1a) och (1b).

4 Sid 4 (17) Vad gäller andel mycket hög kvalitet placerar sig högskolan i Dalarna i topp. Av tre granskade utbildningar har två högskoleingenjörsutbildningar tilldelats omdömet mycket hög kvalitet och en bristande kvalitet. Umeå har 15 % examina med betyget mycket hög kvalitet och intar en nionde plats i riket, figur 2a. Av landets intar Umeå en femte plats. Chalmers, Göteborgs, Karlstads och Örebros har en högre andel utbildning med mycket hög kvalitet än Umeå, figur 2b a Alla utbildningar i området Andel mycket hög kvalitet Högskolan Dalarna Malmö högskola Göteborgs Högskolan i Skövde Högskolan i Gävle Karlstads Luleå tekniska Linköpings Blekinge tekniska Högskolan i Borås Högskolan i Högskolan i Högskolan Högskolan Väst Mälardalens Södertörns 2b Alla utbildningar i området Andel mycket hög kvalitet 35% 3 25% 15% 1 5% högskola Göteborgs Karlstads Luleå tekniska Uppsala Linköpings högskolan Figur 2a och 2b: Andel utbildning med omdömet mycket hög kvalitet vid landets lärosäten (2a) och (2b).

5 Sid 5 (17) Vad gäller andel bristande kvalitet av landets lärosäten, toppar högskolan i Kristianstad med bristande kvalitet på både kandidat- och magisterexamen i datalogi. Av landets är det Örebro som har ett stort arbete framför sig med sju omdömen bristande kvalitet av sina elva granskade utbildningar. Umeå har 38% utbildning, inom ingenjörs- och teknikvetenskap, med omdömet bristande kvalitet, vilket innebär fem av totalt 13 granskade utbildningar, figur 3a och b a Alla utbildningar i området Andel bristande kvalitet Göteborgs Södertörns Karlstads Högskolan Väst Högskolan i Skövde Luleå tekniska Linköpings Malmö högskola Högskolan i Högskolan i Gävle Högskolan Dalarna Blekinge tekniska Högskolan i Borås Högskolan i Mälardalens Högskolan 3b Alla utbildningar i området Andel bristande kvalitet Göteborgs högskola Karlstads Luleå tekniska Linköpings högskolan Figur 3a och 3b: Andel utbildning med omdömet bristande kvalitet vid landets lärosäten (3a) och (3b).

6 Sid 6 (17) Civilingenjör Tio lärosäten i landet bedriver utbildning till civilingenjör. Totalt har 78 utbildningar till civilingenjör granskats i landet. Av dessa har 50 fått omdömet hög kvalitet, 19 mycket hög kvalitet och 9 fick omdömet bristande kvalitet. Umeå bedriver totalt sju utbildningar som leder till civilingenjörsexamen och av dessa har fem granskats. Två av civilingenjörsutbildningar, teknisk fysik och interaktionsteknik och design, tilldelas högsta omdömet och två av utbildningarna, bioteknik och teknisk datavetenskap, hög kvalitet. Umeå är det enda i landet som tilldelas mycket hög kvalitet på civilingenjör i teknisk fysik. Andelsmässigt är Chalmers, Linköpings och Mälardalens högskola de lärosäten som kommer bäst ut i granskningen av civilingenjörsutbildningar i landet. Umeå hamnar på plats sju i riket med 8 utbildning av hög kvalitet eller mycket hög kvalitet, figur 4. De utbildningar i området som inte ingått i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning vid Umeå är civilingenjör i teknisk kemi, en utbildning under avveckling, samt civilingenjör i industriell ekonom, en utbildning som legat nere under 5 år, och där examensarbeten saknas Civilingenjörer Andel hög eller mycket hög kvalitet Figur 4: Andel civilingenjörs utbildning med omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet vid landets lärosäten. Chalmers tekniska högskola intar en särställning i granskningen. Av deras totalt 45 granskade utbildningar har 16 mycket hög kvalitet och endast två bristande kvalitet, ingen civilingenjörsutbildning får ett ifrågasatt examenstillstånd. Hälften av de granskade civilingenjörsutbildningarna vid Chalmers får högsta betyg. På andra plats i riket ligger Umeå

7 Sid 7 (17) med 40 procent andel mycket hög kvalitet på examina av civilingenjörer, figur 5. Som enda i landet tilldelas Umeå omdömet mycket hög kvalitet på civilingenjörsutbildningen i teknisk fysik Civilingenjörer Andel mycket hög kvalitet Figur 5: Andel civilingenjörs utbildning med omdömet mycket hög kvalitet vid landets lärosäten. Störst andel med omdömet bristande kvalitet på civilingenjörsutbildningar har, som tilldelas det omdömet på en av de två granskade civilingenjörsutbildningarna. Umeå får omdömet bristande kvalitet på en av de fem granskade utbildningarna till civilingenjör, nämligen civilingenjör i energiteknik, figur Civilingenjörer Andel bristande kvalitet Figur 6: Andel civilingenjörs utbildning med omdömet bristande kvalitet vid landets lärosäten.

8 Sid 8 (17) Högskoleingenjör Totalt har 93 högskoleingenjörsutbildningar granskats, av dessa fick endast sju omdömet mycket hög kvalitet och hela 27 omdömet bristande kvalitet. Drygt hälften, 59 st, fick omdömet hög kvalitet. Antalet utbildningar som granskats vid lärosätena varierar. Flest högskoleingenjörsutbildningar har granskats vid Chalmers, Högskolan i Halmstad och Karlstads där 8 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets granskning. Vid Blekinge tekniska högskola har en utbildning granskats. Av Umeå s fem högskoleingenjörsutbildningar har fyra granskats; Högskoleingenjör inom byggteknik, energiteknik, maskinteknik och elektronik och datorteknik. Två av dessa erhöll omdömet hög kvalitet (byggteknik, energiteknik) och två omdömet bristande kvalitet (maskinteknik, elektronik och datorteknik). Den utbildning i området som inte ingått i Universitetskanslersämbetets granskning är högskoleingenjör i elkraftteknik, som inte har pågått under de senaste 3 åren och där examensarbeten saknas. Chalmers, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Högskolan i Väst, Luleå tekniska, Lunds och hade alla enbart högskoleingenjörsutbildningar med hög kvalitet och mycket hög kvalitet. Umeå placerar sig som nummer 17 i landet med hälften av de granskade utbildningarna med hög kvalitet och mycket hög kvalitet, figur Högskoleingenjörer Andel hög eller mycket hög kvalitet Figur 7: Andel högskoleingenjörs utbildning med omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet vid landets lärosäten

9 Sid 9 (17) I landet är det 21 lärosäten som har utbildning som leder till högskoleingenjör och ingår i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning. Vid högskolan i Dalarna har två utbildningar granskats, båda med utfallet mycket hög kvalitet vilket gör att de sticker ut och har högst andel utbildning av mycket hög kvalitet. Endast fem lärosäten har högskoleingenjörsutbildning som tilldelats omdömet mycket hög kvalitet. 16 lärosäten har inte det, däribland Umeå, figur Högskoleingenjörer Andel mycket hög kvalitet Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Karlstads Blekinge tekniska Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Skövde Högskolan Väst Linköpings Luleå tekniska Malmö högskola Mälardalens högskola Figur 8: Andel högskoleingenjörs utbildning med omdömet mycket hög kvalitet vid landets lärosäten Högst andel bristande kvalitet har Blekinge tekniska högskola, deras enda granskade utbildning fick sämsta betyg i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning. Umeå ligger på plats nummer 17 av landets lärosäten, med hälften av högskoleingenjörsutbildningarna med omdömet bristande kvalitet, figur 9. Högskoleingenjör i elektronik och datorteknik samt högskoleingenjör i maskinteknik faller under strecket.

10 Sid 10 (17) Högskoleingenjörer Andel bristande kvalitet Högskolan Dalarna Högskolan i Jönköping Högskolan i Skövde Högskolan Väst Luleå tekniska Karlstads Linköpings Högskolan i Gävle Malmö högskola Högskolan i Halmstad Högskolan i Borås Mälardalens högskola Blekinge tekniska Figur 9: Andel högskoleingenjörs utbildning med omdömet bristande kvalitet vid landets lärosäten Övriga examina I landet har 24 lärosäten utbildning i teknik- och ingenjörsutbildningar av någon annan form än civilingenjör och högskoleingenjör. Totalt handlar det om 194 examina varav 24 erhållit det högsta omdömet, 96 hög kvalitet och 74 bristande kvalitet. Chalmers har 25 examina i området och därmed flest i landet. Vid Umeå har fyra examina i området bedömts: masterexamen i teknikvetenskaplig utbildning i beräkningsteknik, datavetenskap och elektronik samt kandidatexamen i datavetenskap. Göteborgs utbildningar i området tilldelades hög och mycket hög kvalitet och placerar sig, tillsammans med Karlstads och Södertörns högskola, i topp bland landets lärosäten. Umeå placerar sig i landet på en medioker 17:e plats, med två examina med omdömet bristande kvalitet, figur 10.

11 Sid 11 (17) Övriga examina Andel hög eller mycket hög kvalitet Göteborgs Karlstads Södertörns högskola Malmö högskola Högskolan i Skövde Högskolan Väst Linköpings Högskolan i Gävle Blekinge tekniska Luleå tekniska Högskolan i Jönköping Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Mälardalens högskola Högskolan Dalarna Högskolan Figur 10: Andel examina inom teknik- och ingenjörsutbildningar, ej civil- och högskoleingenjör, med omdömet hög kvalitet eller mycket hög kvalitet vid landets lärosäten Vad gäller omdömet mycket hög kvalitet på examina i området så kan man konstatera att de flesta lärosäten saknade det. Tio lärosäten i landet har någon examina i området med omdömet mycket hög kvalitet. Malmö högskola hade fyra examina med mycket hög kvalitet och sticker ut jämfört med övriga lärosäten vilket motsvarar en andel på 67%. Umeå hör till skaran som saknar detta omdöme, figur 11. Totalt har 94 kandidatexamen i teknikvetenskaplig utbildning utvärderats, av dessa fick 14 omdömet mycket hög kvalitet, 39 bristande kvalitet och 41 hög kvalitet. Magisterexamen i teknikvetenskaplig utbildning har totalt 26 examina utvärderats varav 2 erhöll omdömet mycket hög kvalitet, 14 bristande kvalitet och 10 hög kvalitet. Högskolan i Skövde och Malmö högskola fick högsta betyg. Totalt har 71 masterexamen utvärderats i landet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsgranskning av utbildning. Mycket hög kvalitet fick 8 examina, 20 bristande kvalitet och 43 hög kvalitet.

12 Sid 12 (17) Övriga examina Andel mycket hög kvalitet Malmö högskola Karlstads Högskolan i Skövde Göteborgs Luleå tekniska Högskolan i Gävle högskolan Blekinge tekniska högskola Högskolan Dalarna Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Linköpings Mälardalens högskola Södertörns högskola Figur 11: Andel examina inom teknik- och ingenjörsutbildningar, ej civil- och högskoleingenjör, med omdömet mycket hög kvalitet vid landets lärosäten Totalt tilldelades 74 examina bristande kvalitet i landet. Högskolan i Kristianstad fick det omdömet på båda sina examina i området liksom Högskolan i Dalarna fick omdömet på sin enda utbildning. Umeå tilldelades bristande kvalitet på två examina i området, figur 12.

13 Sid 13 (17) Övriga examina Andel bistande kvalitet Göteborgs Karlstads Södertörns högskola Malmö högskola Högskolan i Skövde Högskolan Väst Linköpings Högskolan i Gävle Blekinge tekniska Luleå tekniska Högskolan i Jönköping Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Mälardalens högskola Högskolan Dalarna Högskolan Kristianstad Figur 12: Andel examina inom teknik- och ingenjörsutbildningar, ej civil- och högskoleingenjör, med omdömet bristande kvalitet vid landets lärosäten Analys: Överlag går det bättre för civilingenjörsutbildningarna vid landets lärosäten än vad det gör för högskoleingenjörsutbildningarna. Endast nio civilingenjörsutbildningar av 94 får omdömet bristande kvalitet. Det fokus som läggs på examensarbeten vid utvärderingarna kanske missgynnar högskoleingenjörer, som oftast är en mer praktiskt inriktad utbildning, och istället gynnar de blivande civilingenjörerna. Vid Umeå är mönstret detsamma, enbart två civilingenjörsutbildningar tilldelas mycket hög kvalitet och endast en bristande kvalitet. Ser man till antalet examinerade studenter på de granskade utbildningarna vid Umeå var 65% på en utbildning med hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. 17 % av de examinerade var på utbildning med omdömet mycket hög kvalitet och knappt 35% på en utbildning med bristande kvalitet, bilaga 1.

14 Sid 14 (17) Universitetskanslersämbetets beslut angående Civilingenjör - interaktionsteknik och design: Det samlade omdömet är att utbildningen säkrar en mycket hög måluppfyllelse. Utvärderade examensmål: 1 För civilingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 2 För civilingenjörsexamen skall studenten visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 3 För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 4 För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system* med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling 5 För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 6 För civilingenjörsexamen skall studenten visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter Beslut Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög Hög Hög

15 Sid 15 (17) Universitetskanslersämbetets beslut angående Civilingenjör - teknisk fysik: Det samlade omdömet är att utbildningen säkrar en mycket hög måluppfyllelse. Utvärderade examensmål: 1 För civilingenjörsexamen skall studenten visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete 2 För civilingenjörsexamen skall studenten visa såväl brett kunnande inom det valda teknikområdet, inbegripet kunskaper i matematik och naturvetenskap, som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 3 För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar samt att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 4 För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling 5 För civilingenjörsexamen skall studenten visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt i dialog med olika grupper klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa 6 För civilingenjörsexamen skall studenten visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter Beslut Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Mycket hög Hög

16 Sid 16 (17) Ämne (antal granskade utbildningar) Omdöme (antal utbildningar) Orter Civilingenjör, 78st Bristande kvalitet, 9st högskolan, Luleå tekniska,, Umeå,, Karlstads, Mycket hög kvalitet, 19st högskola,, Linköpings, Karlstads,,, Luleå tekniska, högskolan Högskoleingenjör, 93st Bristande kvalitet, 27st Karlstads, Linköpings,, Högskolan i Gävle, Malmö högskola, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Borås,,,, högskolan, Mälardalens högskola, Blekinge tekniska högskola Mycket hög kvalitet: 7st Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle, Örebro, högskola, Karlstads Övriga examina, 194 st Bristande kvalitet, 74st högskola, Malmö högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings, Högskolan i Gävle,, Blekinge tekniska högskola,, Luleå tekniska,, Högskolan i Jönköping,, Högskolan i Borås,, Örebro, Högskolan i Halmstad, Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna, Högskolan Kristianstad Mycket hög kvalitet: 24st Malmö högskola, högskola, Karlstads, Högskolan i Skövde, Göteborgs, Luleå tekniska, Högskolan i Gävle, Örebro,, högskolan

17 Sid 17 (17) Bilaga 1: Mycket hög kvalitet Antal examina 1 Civilingenjörsexamen, -interaktionsteknik och design 10 Civilingenjörsexamen, -teknisk fysik 17 Summa 27 Hög kvalitet Civilingenjörsexamen, -bioteknik 9 Civilingenjörsexamen, -teknisk datavetenskap 5 Högskoleingenjörsexamen, - byggteknik 32 Högskoleingenjörsexamen, - energiteknik 27 Teknikvetenskaplig utbildning i beräkningsteknik, master 0 Teknikvetenskaplig utbildning i datavetenskap, master 3 Summa 76 Bristande kvalitet Civilingenjörsexamen, -energiteknik 7 Högskoleingenjörsexamen, -elektronik och datorteknik 5 Högskoleingenjörsexamen, - maskinteknik 27 Teknikvetenskaplig utbildning i datavetenskap, kandidat 10 Teknikvetenskaplig utbildning i elektronik, master 6 Summa 55 1 Avser antalet examina året innan, 2012, UK-ämbetets beslut

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets

Höga omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Sid 1 (5) a omdömen av utbildning i matematik vid Umeå universitets Matematik Matematisk statistik Umeå universitet erhåller omdömet mycket hög kvalitet på kandidatexamen i matematik. Masterexamen i matematisk

Läs mer

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik

Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Sid 1 (11) Blandade omdömen av Umeå universitets utbildning i biologi, fysik, kemi, kostvetenskap, miljövetenskap och statistik Biologi Dietistexamen, kostvetenskap, nutrition Fysik Kemi Miljövetenskap

Läs mer

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012

Högskoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Sid 1 (6) skoleverkets ger hög kvalitet till statsvetenskap och fredsoch konfliktstudier vid Umeå universitet, våren 2012 Statsvetenskap Freds- och konfliktstudier Utvecklingsstudier skoleverket ger Umeå

Läs mer

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet

Mycket hög kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sid 1 (6) kvalitet av utbildning i sjukgymnastik vid Umeå universitet Sjukgymnastexamen Sjukgymnastik Sjukgymnastexamen och kandidat, magister- och masterexamen i sjukgymnastik vid Umeå universitet fick

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys

Mycket hög kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Sid 1 (6) kvalitet på Umeå universitets kandidatexamen i kulturanalys Kulturvetenskapliga utbildningar Umeå universitet tilldelas omdömet mycket hög kvalitet för kandidatexamen i kulturanalys i Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området

Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området Mål och kriterier för utvärdering av ingenjörs- och teknikvetenskapliga området 2012-11-27 I utvärderingen har vi valt att göra några interna klargöranden om hur olika begrepp bör tolkas. Genomgående ska

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning

Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Sid 1 (5) Universitetskanslersämbetets granskning av språkutbildning Svenska/nordiska språk Tyska Kandidatexamen i svenska/nordiska språk fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets. Kandidatexamen

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 6 CIVILINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Sid 1 (16) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med januari 2014 Vid Umeå universitet har totalt 106 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

Mål för generella examina

Mål för generella examina för generella examina Kandidatexamen Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 90 högskolepoäng

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014

Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Sid 1 (18) Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning till och med juni 2014 Vid Umeå universitet har totalt 131 utbildningar genomgått Universitetskanslersämbetets, UKÄs, kvalitetsgranskning.

Läs mer

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS)

MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Sida 1 av 8 MASTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (120 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för examensarbeten Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för Tekniska högskolans examensarbeten Vid tekniska högskolan vid Umeå universitet finns ingenjörsutbildningar inom ett

Läs mer

Elkraftingenjör, 180 hp

Elkraftingenjör, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Elkraftingenjör, 180 hp Electric Power Engineering, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TEKRG Grundnivå MIUN 2010/1733 Högskolepoäng

Läs mer

Byggingenjör 180 högskolepoäng

Byggingenjör 180 högskolepoäng Utbildningsplan Byggingenjör 180 högskolepoäng Building Engineering 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2007-12-20 Gäller fr.o.m. 2008-07-01 *) 1 Higher Education

Läs mer

Blandade omdömen i Universitetskanslersämbetes utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet

Blandade omdömen i Universitetskanslersämbetes utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet Sid 1 (5) Blandade omdömen i utbildning i litteraturvetenskap och samiska vid Umeå universitet Litteraturvetenskap Samiska Magisterexamen i litteraturvetenskap vid Umeå universitet erhöll omdömet hög kvalitet

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik och närliggande huvudområden BESLUT 1(2) 2013-09-06 411-00308-13 Handläggare Loulou von Ravensberg 08-563 085 47 loulou.von.ravensberg@uk-ambetet.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av matematik och matematisk statistik

Läs mer

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp

Civilingenjör i teknisk design, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk design, 300 hp Master of Science in Engineering - Industrial Design Engineering, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (5) HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: ELEKTRONIK SPECIALISATION: ELECTRONIC ENGINEERING 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya nationella examensordningen

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar

Riktlinjer för examensarbeten. Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för examensarbeten Tekniska högskolans ingenjörsutbildningar Riktlinjer för Tekniska högskolans examensarbeten Vid tekniska högskolan vid Umeå universitet finns ingenjörsutbildningar inom ett

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering

Programmets benämning: Master of Science in Computer Engineering Dnr: HNT 2016/335 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Datateknik Programkod: Programmets benämning: TACDA Civilingenjör Datateknik Master of Science in Computer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study Programme in

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Robert Östberg Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management

Programmets benämning: Master of Science in Industrial Engineering and Management Dnr: HNT 2016/334 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Industriell ekonomi Programkod: Programmets benämning: TACIE Civilingenjör Industriell ekonomi Master of

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp

Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Maskiningenjör - produktutveckling, 180 hp Mechanical Engineering - Product Development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TMPRG

Läs mer

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp

Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Civilingenjör i teknisk kemi, 300 hp Master of Science in Chemical Engineering, 300 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TCTKM Grundnivå

Läs mer

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet

Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet Bilaga 1 Utvärderade utbildningar/examina som erhållit omdömet mycket hög kvalitet ANTAL OMRÄKN.- ANTAL HELÅRS- DUBBEL- LÄROSÄTE UTBILDNING/EXAMEN EXAMINA FAKTOR EKVIVALENTER EXAMINA Uppsala universitet

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap

Kvalitetsutvärdering av kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella examina i socialt arbete närliggande huvudområden BESLUT 1(23 Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering 2013-2014 av socionomexamen och generella

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering

Civilingenjör Maskinteknik. Programmets benämning: Master of Science in Mechanical Engineering Dnr: HNT 2016/332 Fakulteten förhälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Maskinteknik Programkod: Programmets benämning: TACMA Civilingenjör Maskinteknik Master of Science in Mechanical

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp

Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Sportteknologi maskiningenjör inom innovativ produktutveckling, 180 hp Sports Technology Mechanical Engineering within Innovative Product Development, 180 Credits Allmänna data

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av journalistik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson Beslut 2012-04-24 Reg.nr

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av företagsekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Carl Sundström 08-563 088 26 carl.sundstrom@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av informatik och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karin Agélii 08-563 085 01 karin.agelii@hsv.se

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av nationalekonomi och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner

Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner 1(18) Datum 2013-10-28 411-275-13 Utvärdering av utbildningar inom ingenjörs- och teknikvetenskap 2013 Arbetssätt, resultat, analys och reflektioner Inledning Efter en ingående diskussion, innan den nya

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015

Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 Utbildningsplan för masterprogrammet i inbyggda system vid Uppsala universitet, 120 hp, 2014/2015 1 Beslut om att anordna utbildningsprogrammet Utbildningsplanen är fastställd av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström

KTH Royal Institute of Technology. Eva Malmström KTH Royal Institute of Technology Eva Malmström Antagning ht 12, urval 2 2012-09-12 KTH Royal Institute of Technology www.kth.se 2 Anningar till KTH-utbildningar ht 2012 Nedanstående kan komma att kompletteras

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 66/2008/515 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Företagsingenjör med inriktning affärssystem och management, 180 högskolepoäng Bachelor of

Läs mer

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics

Civilingenjör Teknisk fysik. Master of Science in Engineering Physics Dnr: HNT 2016/337 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Civilingenjör Teknisk fysik Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Vetenskaplig metod och teknisk rapport

Vetenskaplig metod och teknisk rapport Vetenskaplig metod och teknisk rapport 1 Examensmålen i Högskoleförordningen visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet visa brett kunnande inom det valda

Läs mer

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03

Basåret inom högskolan: situationen våren 2004. Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Basåret inom högskolan: situationen våren 2004 Regeringsuppdrag Reg.nr 61-2401-03 Innehållsförteckning Sammanfattning...5 Basårets omfattning...5 Övergång till högskolan...5 Basåret i högskolan: situationen

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer