Vardagen i fängelse. en handbok för fångar som kommer till ett slutet fängelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vardagen i fängelse. en handbok för fångar som kommer till ett slutet fängelse"

Transkript

1 Vardagen i fängelse en handbok för fångar som kommer till ett slutet fängelse BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETENS PUBLIKATIONER 2014

2 INNEHÅLL 1. Beteende i fängelset 2 2. Att bo i fängelse 3 3. Tjänstemän 4 4. Kontakter utanför fängelset 7 5. Besök 9 6. Innehav av egendom Klädvård Anstaltsbutiker och fångarnas pengar Plan för strafftiden Att delta i aktiviteter Permission Ansökan om överföring till ett annat 21 fängelse 13. Övervakat friet på prov Frigivning under övervakning Tips 25

3 VARDAGEN I FÄNGELSE Syftet med dessa instruktioner är att ge dig vägledning i hur du ska handla i ett slutet fängelse. Brottspåföljdsmyndigheten Brottspåföljdsmyndigheten som lyder under justitieministeriet verkställer fängelsestraff och samhällspåföljder. Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Syftet med fängelsestraff är att minska återfallsbrottslighet och främja fångarnas livshantering. Din egen attityd och aktivitet har en avgörande inverkan på hur du lyckas avtjäna strafftiden. Kontrollera senast efter ankomsten att du har sagt upp din hyreslägenhet och skött hyran eller vederlaget du har meddelat FPA, de sociala myndigheterna och arbetsförmedlingen om att du har blivit intagen du har utrett eventuella försörjnings- och utkomstfrågor du har tagit med dig eventuella vårdremisser och recept. 1

4 1. Beteende i fängelset Du ska nu börja avtjäna ditt fängelsestraff. Fängelsetiden styrs av många normer. Bekanta dig med fängelselagen och ordningsstadgan för fängelset genast efter ankomsten. Bekanta dig också med anslagstavlan på din avdelning och med dagordningen i fängelset. Fängelselagen och ordningsstadgan finns också tillgängliga för fångarna på avdelningarna eller i biblioteket. Du ska bete dig sakligt mot de anställda, andra fångar och övriga personer. Du ska också iaktta personalens anvisningar och påbud. Ett disciplinstraff kan påföras dig för brott mot fängelselagen eller ordningsstadgan. Om du blir misstänkt för ett brott kan fängelsedirektören polisanmäla ärendet. Adressuppgifter till myndigheter som utövar tillsyn över anstaltens verksamhet finner du på avdelningens anslagstavla. 2

5 2. Att bo i fängelse Fångarna bor på bostadsavdelningar vars dagsprogram bestäms genom dagordningen. Det finns avdelningar som är olika med hänsyn till övervakningsnivån. Celldörrarna på de slutna avdelningarna öppnas vid avfärden till jobbet och vid tidpunkten för måltiderna. Avdelningarna ordnar fritidsaktiviteter enligt dagordningen, i exempelvis avdelningsköket är det vanligen möjligt att tillreda mat. Fångarna ska själva städa sina celler. När du bor på en kontraktsavdelning förbinder du dig vid övervakning av nykterhet (drogtest) ska du delta i någon aktiv sysselsättning (arbete, studier, kurser) Rökning är tillåten bara i de lokaler som meddelats av fängelset. Du kan bo i en rökfri cell. Kontakta brottspåföljdschefen på avdelningen eller väktarna i frågor som gäller boende. 3

6 3. Tjänstemän 4 Förvaltning På bostads-avdelningarna På arbetsplatserna Utbildning och rehabilitering Hälsovård Direktör och biträdande direktörer Arbetsledare Byråsekreterare Brottspåföljdschef Avdelningsväktare Arbetsledare Vägledare Väktare Studievägledare Specialvägledare i arbete med missbrukare Socialarbetare eller specialvägledare som svarar för socialt arbete Vägledare Fritidsinstruktörer Diakon/pastor (gäller inte alla fängelser) Psykolog (gäller inte alla fängelser) Läkare Sjuksköterskor Hälsovård I fängelse finns det en poliklinik där du kan sköta frågor som hänför sig till din hälsa.

7 Vid polikliniken tjänstgör en läkare, en tandläkare och sjuksköterska. Ta kontakt med polikliniken också när det gäller psykiska problem. Fråga avdelningspersonalen om hur man ska söka sig till mottagningen i fängelset. I flera fängelser gör man det genom att fylla i ett formulär för uträttande av ärenden som ska lämnas i ett slutet kuvert i lådan för post till avdelningspersonalen. När det gäller akuta hälsoproblem ska du kontakta personalen. Socialt arbete Med den specialvägledare som svarar för socialt arbete kan du sköta barnskyddsfrågor bostadsfrågor frågor som hänför sig till frigivningen utkomstfrågor Du kan diskutera hur planen för strafftiden genomförs med specialvägledaren som svarar för socialt arbete. 5 Brottspåföljdschef En brottspåföljdschef som svarar för arbete med planen för strafftiden ska utses för dömda fångar. Med honom eller henne kan du diskutera vad planen betyder och hur den ska genomföras. Han eller hon leder också ditt deltagande i verksamheten enligt planen. Brottspåföljdsche-

8 fen granskar periodvis tillsammans med dig hur planen har genomförts. Planen för strafftiden klargörs närmare på punkt 9. Missbrukarvård Du kan kartlägga ditt bruk av berusningsmedel och din vilja till förändring med vägledarna. Dina samtal med vägledarna ska stödja dig att föra ett liv utan berusningsmedel och kriminalitet. Andlig verksamhet Fängelsepastorerna och diakonerna ordnar andliga sammankomster i fängelset och ger samtalshjälp. Fängelsepastorerna hjälper också fångarna att kontakta företrädare för det egna trossamfundet. Byråsekreterare 6 Byråsekreteraren sköter ärenden som hänför sig till verkställigheten. Sådana ärenden är exempelvis delgivning av domar, bötesfrågor och beräkning av strafftiden. Byråsekreteraren sköter också ärenden som hänför sig till fångarnas pengar. På slutna anstalter kan fångarna inte inneha pengar.

9 4. Kontakter utanför fängelset Du kan köpa frimärken och kuvert i anstaltsbutiken. Lämna brevpost i postboxen på bostadsavdelningen. Lämna också intern post avsedd för någon annan fånge i postboxen. Brevförsändelser ska sändas till fängelsets postadress och förses med fångens namn. Om du får pengar utifrån fängelset ska du råda avsändaren att sätta in pengarna på Brottspåföljdsmyndighetens (fängelsets) bankkonto. Meddela dina anhöriga eller andra som skickar dig pengar numret på bankkontot nedan. Kom ihåg att meddela de personer som skickar dig pengar att MOTTAGAREN ska vara det fängelse där du befinner dig och att mottagarens namn, dvs. ditt namn, ska meddelas i fältet för meddelanden. Kontonumret för pengar som ska över-lämnas till fångar: OP-POHJOLA FI Avsändaren svarar för pengar som skickas i brev. 7 Om du vill själv sända pengar eller betala fakturor ska du kontakta fängelsepersonalen.

10 Användning av telefon Du kan ringa telefonsamtal enligt dagordningen på avdelningen. Samtalstid säljs i anstaltsbutiken. 8

11 5. Besök Under veckoslut och högtidsdagar kan du ta emot besökare. De olika formerna av besök är övervakade besök, besök under särskilt övervakade förhållanden och oövervakade besök (familjebesök och barnvänligt besök). Tidpunkterna för besök framgår av anslagstavlan på avdelningen. Fängelserna iakttar olika praxis när det gäller besöksbokning. Anvisningar ges av personalen på bostadsavdelningen. Under besöken får man inte ta emot eller överlämna några föremål utan tillstånd. Ta kontakt med personalen när du vill boka ett besök. Underrätta dina besökare om den besökstid som fastställts och beviljats. Hur ska jag ansöka om ett oövervakat besök (familjebesök och barnvänligt besök)? Du kan ansöka om ett oövervakat besök med ett formulär som kan erhållas på avdelningsbyrån. Fängelsedirektören beviljar tillstånd till oövervakade besök. Den beviljade tidpunkten påverkas av hur besökslokalerna är reserverade. När du ansöker om oövervakat besök förbinder du dig samtidigt att iaktta rusmedelsfrihet och genomgå drogtest. Lämna in din ansökan till avdelningsbyrån. 9 Personalen på bostadsavdelningen ger dig instruktioner om besöksfrågor.

12 6. Innehav av egendom Du har rätt att inneha en rimlig mängd bruksföremål och egna kläder. Bestämmelser om innehav av egendom anges i fängelselagen och ordningsstadgan för fängelset. De föremål och kläder som överlämnas till fångarna ska kunna granskas utan att förstöras. Du kan skaffa egendom utanför fängelset. Huruvida du kan inneha egendomen i fängelset beror på ordningsstadgan och andra bestämmelser (exempelvis brandskyddsbestämmelserna). Tillstånd ska på förhand ansökas på ett särskilt formulär som du kan få på anstaltsbyrån. De elektroniska apparater som överlämnas till en fånge kan vid behov granskas på fångens bekostnad. 10 I fängelset får du inte överlämna dina föremål till någon annan fånge utan tillstånd från personalen. Du får inte heller inneha några föremål som du har fått av någon annan fånge utan tillstånd från personalen. Din övriga egendom ska förvaras på mottagningsavdelningen. Vid behov kan du boka tid för att besöka förvaringen. Kontakta personalen på mottagningsavdelningen eller bostadsavdelningen när det gäller anskaffning och innehav av egendom.

13 7. Klädvård I fängelset kan du vanligen använda dina egna kläder på fritiden. Om du önskar kan du också använda fängelsets kläder. Byte av fängelsekläder sker enligt dagordningen. Vid bytet av utrustning får du ett rent klädesplagg mot varje klädesplagg du överlämnar. De arbets- eller skyddskläder som överlämnats av fängelset ska användas i arbetet. Du är skyldig att sköta om den fängelseutrustning du innehar. Lämna in den utrustning du fått till intendenturförrådet när du lämnar fängelset. På de flesta avdelningar kan du använda tvättmaskin för rengöring av dina egna kläder. Avdelningsväktaren ger dig instruktioner i klädvårdsfrågor. 11

14 8. Anstaltsbutiken och fångarnas pengar I anstaltsbutiken kan du köpa livsmedel, hygientillbehör och tobaksprodukter. Också telefonkort, postkort och frimärken är till salu. På några anstalter görs inköpen så att man skickar in en inköpslista till anstaltsbutiken som levererar varorna i påsar till avdelningarna. I anstaltsbutiken kan du använda de pengar du förtjänat i fängelset. Dessutom kan du använda en viss summa (140 euro år 2013) i s.k. egna pengar per månad. Anstaltsbutikens öppettider framgår av avdelningens anslagstavla. Vid behov kan du be om en förteckning över butikssortimentet på avdelningsbyrån. Kontakta arbetsledaren i frågor som gäller anstaltsbutiken. Byråsekreteraren sköter fångarnas övriga penningfrågor i fängelset. 12

15 9. Plan för strafftiden Utvärderingsenheten gör upp en individuell plan för strafftiden för varje fånge. Planen styr avtjänandet av straffet, frigivningen och den villkorliga friheten. När det gäller fångar som är intagna för en längre tid grundar sig planen på samtal med fången. När det gäller övriga fångar kan planen utarbetas på basis av det formulär som fyllts i vid utsökningen och annan registrerad information. Planen preciseras på förläggningsanstalten. När planen för din strafftid görs upp ska följande frågor beaktas: strafflängden och dina tidigare straff din arbets- och handlingsförmåga annan information om dig, dina brott och förhållanden När planen för strafftiden görs upp ska man beakta de faktorer som kan påverkas för att du ska kunna minska återfallsrisken. Dylika påverkbara faktorer är exempelvis missbruk, problemlösningsförmåga, brist på utbildning eller sociala nätverk. 13 På grundval av planen och fängelsets möjligheter placeras du i sysselsättning. Genom att delta i aktiviteter kan du inverka på dina problem med livshantering, utbildning och arbets- och handlingsförmåga.

16 Hur planen för strafftiden genomförs inverkar på permissioner och på placering på öppen anstalt eller i övervakad frihet på prov. Brottspåföljdschefen och de övriga anställda på avdelningen ger dig instruktioner i frågor som gäller planen för strafftiden. Frigivningsplan När frigivningen närmar sig ska en frigivningsplan göras upp åt dig. Syftet med planen är att underlätta övergången till frihet. Frigivningsplanen omfattar bl.a. ordnande av boende, missbrukarvård och utkomstfrågor. På bostadsavdelningens byrå kan du låna en handbok för den som friges från fängelse. Den specialvägledare som svarar för socialt arbete eller den övriga fängelsepersonalen ger dig instruktioner i frågor som gäller frigivningsplanen. 14

17 10. Att delta i aktiviteter I fängelset är du skyldig att delta i någon sysselsättning som ordnas eller godkänns av anstalten. Du får sysselsättningspenning för deltagandet. Om du inte kan delta i någon sysselsättning på grund av exempelvis tingsrättsbesök, permission eller någon annan godtagbar orsak ska du betalas brukspenning. Du kan befrias från sysselsättningsplikten på grundval av hälsotillstånd, handlingsförmåga eller ålder. Dina sysselsättningstimmar antecknas dagligen på ett inkomstkort. Du får en gång per månad ett kontoutdrag över dina sysselsättnings- och brukspengar och hur de använts. Studier I de flesta fängelser kan du genomföra grundskole- och gymnasiestudier eller studera genom lärlingsavtal på arbetsplatsen i fängelset. Om studier ingår i planen för strafftiden har du placerats i ett fängelse där det är möjligt att studera. 15 Studievägledaren ger dig instruktioner i studiefrågor.

18 Arbete i fängelse Olika branscher är företrädda i fängelserna. Nedan presenteras några mesta allmänna branscher. 16 Träindustri Metallarbete Jordbruk Klädvård och mathållning Vård av fastigheter Renhållning Träindustrin utför diverse arbeten i snickeri- och byggnadssnickeribranschen. Metallarbetet består av arbete med metallplattor, stål- och järnkonstruktioner, maskinbearbetning med svarv, fräsning och komponentmontering. Några fängelser tillverkar trafikmärken och registreringsskyltar. Jordbruksarbete utförs i åkerbruk, trädgårdar, ladugårdar och - i några fängelser - fårhus. De som utför jordbruksarbete har också hand om skogsarbete och vård av friluftsområden. Klädvård och mathållning utförs i utrustningsförrådet och köket. Lokalvården omfattar smärre reparationsarbeten. Renhållningen omfattar städning av avdelningarnas allmänna lokaler och andra uppgifter som hänför sig till renhållning på avdelningarna. Placering i sysselsättning sker på ett placeringsmöte. Biträdande direktören svarar för placeringen.

19 Missbrukarrehabilitering och åtgärdsprogram I fängelserna ordnas missbrukarrehabilitering och åtgärdsprogram i grupper. Verksamheten ska hjälpa dig att minska din risk att göra dig skyldig till nya brott i framtiden. I fängelserna tillämpas växlande exempelvis följande åtgärdsprogram som godkänts av Brottspåföljdsmyndigheten. Fråga personalen om de program som pågår på din förläggningsanstalt. Cognitive skills (CS) Tankeförmåga på arbetsplatsen Hantering av vrede Kurs i självständig förändring (OMA) Bortom gallren Move Problemlösning, tankeförmåga Situationer och sociala relationer på arbetsplatsen Impulsiv våldsamhet Grovt våld Missbruk Våld bland närstående Fem samtal om förändring Hantering och förebyggande av återfall På väg mot förändring Antingen ur askan i elden eller tillbaka till vården Motivation Missbruk Missbruk Missbruk 17 Också andra program för missbrukare står till buds. Specialvägledaren och andra vägledare ger dig instruktioner om åtgärdsprogram.

20 Själavård Den andliga vården hjälper dig att klara av fängelsetiden och gör det möjligt att utöva religion. Du kan delta i andliga sammankomster och få hjälp genom samtal. Själavård ges av evangelisk-lutherska fängelsepastorer och -diakoner men också av utomstående frivilliga och företrädare för andra trossamfund. Fritidsaktiviteter i fängelset I fängelset kan du exempelvis bedriva motion utomhus, träna, delta i hobbyverksmhet eller gruppaktiviteter som ordnas av fängelset eller i någon annan sysselsättning. På avdelningens anslagstavla finns veckoprogrammet om aktuella fritidsaktiviteter med tilläggsuppgifter. I några fängelser ordnas också AA- eller NA-grupper. Kontakta fritidsinstruktören i frågor som gäller fritidsaktiviteter. Bibliotek 18 Du kan använda fängelsebiblioteket. På några avdelningar kan fångarna inte själva besöka biblioteket, de kan i så fall beställa böcker där. Biblioteket håller öppet enligt fängelsets dagordning. Kontakta biblioteksväktaren i frågor som gäller biblioteket.

21 11. Permission Permission kan beviljas av någon viktig anledning, av någon synnerligen viktig anledning eller med hänsyn till strafftidens längd. Du ska skriftligen anhålla om permission på ett ansökningsformulär som du får på avdelningsbyrån. På avdelningens anslagstavla finns det en minneslista för den som ska åka på permission. Listan ger dig instruktioner om hur du ska förbereda permissionen. Du kan anhålla om permission med hänsyn till strafftidslängden efter att permissionstiden börjat. Lämna in ansökan till avdelningsbyrån minst två veckor före den ansökta permissionstidpunkten. Fängelsedirektören eller hans eller hennes ställföreträdare fattar beslut om permission. I vissa fall fattas beslutet av Brottspåföljdsmyndigheten. Förutsättningar för permission är att den beviljade permissionen ska främja genomförandet av planen för strafftiden det är tillräckligt sannolikt att permissionsvillkoren kommer att iakttas du måste förbinda dig vid kontroll av rusmedelsfrihet och annan nödvändig övervakning. 19

22 Permission av någon viktig anledning Permission av någon viktig anledning kan vid behov beviljas genast efter att strafftiden börjat. Den viktiga anledningen kan hänföra sig till familjen, utbildnings-, bostads- eller sociala frågor eller någon annan motsvarande orsak. Permission av någon synnerligen viktig anledning Permission av någon synnerligen viktig anledning kan beviljas exempelvis på grund av en nära anhörigs allvarliga insjuknande eller begravning. Du ska lämna in en tillräcklig utredning som stödjer din ansökan. Tillställ avdelningsbyrån ansökan med bilagor. Permission kan också beviljas under eskort. Bestämmelser om permission anges i fängelselagen. Brottspåföljdschefen på avdelningen eller andra anställda ger dig instruktioner i permissionsfrågor. 20

23 12. Ansökan om överföring till ett annat fängelse Tala gärna först med brottspåföljdschefen om överföringsfrågan. På avdelningsbyrån får du ansökningsformulär om gäller anstaltsplacering. När du anhåller om att överföras till ett annat fängelse ska du fylla i ansökan och returnera formuläret till avdelningsbyrån. I ansökan ska du framföra din motivering varför du söker till ett annat fängelse och vilken sysselsättning du vill delta i där. Om du ansöker om att bli placerad på en öppen anstalt ska du be någon av de anställda att skriva ut ett åtagande om rusmedelsfrihet och underteckna det. Utvärderingscentrumet beslutar om överföring till ett annat fängelse. Beslutet grundar sig på planen för strafftiden och eventuella förändringar i din situation eller dina förhållanden. Avdelningens brottspåföljdschef eller andra anställda ger dig instruktioner i frågor som gäller placering på anstalter. 21

24 Du kan placeras på en öppen anstalt om: överföringen främjar planen för strafftiden du lämpar dig för den sysselsättning som ordnas på den öppna anstalten det är tillräckligt sannolikt att du kommer att iaktta ordningen på den öppna anstalten det är sannolikt att du inte kommer att göra dig skyldig till något brott eller avlägsna dig från den öppna anstalten utan tillstånd du förbinder dig att undvika alkohol, droger och dopningsmedel du förbinder dig att genomgå kontroll av din nykterhet (drogtest). 22

25 13. Övervakad frihet på prov Under övervakad frihet på prov kan du öva upp en livsföring utan kriminalitet och berusningsmedel. Du kan överföras i elektroniskt övervakad frihet på prov tidigast sex månader före villkorlig frigivning. Villkor för frihet på prov är att: frihet på prov ska främja genomförandet av planen för strafftiden det är sannolikt att du kommer att iaktta villkoren för frihet på prov du förbinder dig att iaktta nykterhet, kontroll av rusmedelsfrihet och övriga villkor för tillståndet du samtycker till att fängelsepersonalen samarbetar med de myndigheter som hänför sig till frihet på prov En verkställighetsplan med en plan för sysselsättningsskyldigheten ska göras upp för frihet på prov. Sysselsättningsskyldigheten kan omfatta arbete, studier, rehabilitering eller någon annan verksamhet. Du ska också ha ordnad bostad och försörjning. 23 Brottspåföljdschefen ger dig instruktioner i frågor som gäller frihet på prov.

26 14. Frigivning under övervakning När du friges villkorligt ställs du under övervakning om prövotiden överskrider ett år eller om du har begått brottet innan du hade fyllt 21 år. Du kan också själv be om övervakning. Därmed får du stöd av byrån för samhällspåföljder med att föra ett liv utan kriminalitet efter frigivningen. 24

27 15. Tips Tveka inte att be om anvisningar av personalen. De anställda är skyldiga att vägleda dig i frågor som gäller fängelsetiden. Kom ihåg att syftet med fängelsetiden är att förbereda dig för friheten. Du kan skaffa vägkost för friheten redan i fängelset. Skaffa dig en penna och en kalender. Anteckna viktiga datum. Var aktiv när det gäller att sköta dina frågor. Delta i den verksamhet som har anvisats dig. Du kan påverka fängelsetiden och din situation vid frigivningen genom din egen attityd. Sköt om din kondition och välmåga. Sköt dina civila ärenden under fängelsetiden. Håll kontakt med människor som är viktiga för dig. 25

28 Lintulahdenkuja Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti:

Instruktioner för fångar

Instruktioner för fångar Instruktioner för fångar Pelso fängelse Linnantie 101, 92810 PELSONSUO Tel. 029 568 62 00, fax 029 568 62 14 E-post pelso.vankila@om.fi postförsändelser PB 1, 92811 PELSONSUO BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETENS

Läs mer

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011

37/2012 Betänkanden och utlåtanden. OSKARI nummer OM 3/61/2010 HARE nummer OM 004:00/2011 20.6.2012 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Minskning av allvarliga våldsbrott Arbetsgrupp med uppgift att utreda risken för återfall i allvarliga våldsbrott ordförande Jarmo

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 24 oktober 2011 1080/2011 Statsrådets förordning om övervakningsstraff Utfärdad i Helsingfors den 20 oktober 2011 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2011 330/2011 Lag om övervakningsstraff Utfärdad i Helsingfors den 8 april 2011 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna

Läs mer

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager Utkom från trycket den 20 april 2012 Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

20 frågor om Kriminalvården

20 frågor om Kriminalvården 20 frågor om Kriminalvården Frågor och svar Duveholmsskolan Läsåret 2002-03 Innehållsförteckning HUR MÅNGA FÄNGELSER FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA HÄKTEN FINNS DET I SVERIGE?...3 HUR MÅNGA FRIVÅRDSENHETER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; SFS 1998:599 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

LAG OCH RÄTT. Brott och straff

LAG OCH RÄTT. Brott och straff LAG OCH RÄTT Brott och straff Olika typer av straff = påföljd En stor del av innehållet i denna powerpoint är hämtat från Brottsrummet.se En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en

Läs mer

Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård

Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård Till dig som är dömd till sluten ungdomsvård Du har begått ett brott, men eftersom du är så ung har du blivit dömd till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Därför har du kommit till ett av

Läs mer

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010

Betänkanden och utlåtanden Serienummer 60/2010 30.6.2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Överföring av dömda personer, övervakningsåtgärder och alternativa påföljder Nationellt genomförande av rambeslut Arbetsgruppen

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga; SFS 2003:406 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk

Läs mer

Ordningsstadga. Jokela fängelse Den öppna fängelseavdelningen. Gäller från och med

Ordningsstadga. Jokela fängelse Den öppna fängelseavdelningen. Gäller från och med Den öppna fängelseavdelningen Gäller från och med 26.2.2016 2 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 VISTELSE PÅ FÄNGELSEOMRÅDET... 3 3 KLÄDSEL PÅ FÄNGELSEOMRÅDET... 3 4 LÅSNING AV LOKALERNA OCH NÄRVAROKONTROLLER...

Läs mer

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakad frihet på prov INLEDNING.

LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2013 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakad frihet på prov INLEDNING. LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE 7/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakad frihet på prov INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den 6 november 2012 regeringens

Läs mer

SÖDRA FINLANDS BROTTSPÅFÖLJDSREGION ORDNINGSSTADGA FÖR SVEABORGS FÄNGELSE

SÖDRA FINLANDS BROTTSPÅFÖLJDSREGION ORDNINGSSTADGA FÖR SVEABORGS FÄNGELSE SÖDRA FINLANDS BROTTSPÅFÖLJDSREGION ORDNINGSSTADGA FÖR SVEABORGS FÄNGELSE Gäller från och med 16.2.2016 1... 3 ALLMÄNT... 3 2... 3 RÖRELSE PÅ FÄNGELSEOMRÅDET... 3 3... 3 KLÄDSEL PÅ FÄNGELSEOMRÅDET... 3

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott

Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3250 av Beatrice Ask m.fl. (M) med anledning av skr. 2015/16:27 Riksrevisionens rapport om återfall i brott Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. RIKSDAGENS SVAR 312/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 12 kap. i fängelselagen och 8 kap. i häktningslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK IÖV Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Frivård Utkom från trycket den 28 mars 2011 Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagstiftning om övervakningsstraff och elektronisk övervakning i öppna anstalter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:70

Regeringens proposition 2007/08:70 Regeringens proposition 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården Prop. 2007/08:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 februari 2008 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. HSL gäller Tvångsåtgärder i rimlig proportion till syftet Stor restriktivitet med tvångsåtgärder

Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. HSL gäller Tvångsåtgärder i rimlig proportion till syftet Stor restriktivitet med tvångsåtgärder Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård HSL gäller Tvångsåtgärder i rimlig proportion till syftet Stor restriktivitet med tvångsåtgärder Lagen ska finnas väl synlig för patienterna Förutsättningar för

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 april 2011 SÖKANDE AA Ombud: Jur. kand. Pehr Amrén Försvarsadvokaterna Stockholm Box 12107 102 23 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Häktesförordning; utfärdad den 22 december 2010. SFS 2010:2011 Utkom från trycket den 30 december 2010 Regeringen föreskriver följande. Förordningens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd

Alla inkomster påverkar rätten till försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som betalas ut av kommunens socialtjänst. Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig själva eller bli försörjda på annat sätt har rätt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2006:891 Utkom från trycket den 26 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av strafflagen

Beslut. Lag. om ändring av strafflagen RIKSDAGENS SVAR 97/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om fängelse och villkorlig frigivning Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:688) om besökförbud; SFS 2011:487 Utkom från trycket den 24 maj 2011 utfärdad den 12 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om lagen

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Tvångsvårdens syfte (2 )

Tvångsvårdens syfte (2 ) Tvångsvårdens syfte (2 ) 0 Tvångsvården ska syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och ta emot det stöd som han eller hon behöver. Sluten eller öppen psykiatrisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Fängelselag; utfärdad den 10 juni 2010. SFS 2010:610 Utkom från trycket den 22 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens

Läs mer

Folkpensionsanstaltens etiska regler

Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Folkpensionsanstaltens etiska regler FOLKPENSIONSANSTALTEN 15.5.2017 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Oberoende och undvikande av intressekonflikter... 2 3 Gåvor och andra ekonomiska

Läs mer

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016

Kommittédirektiv. Villkorlig frigivning. Dir. 2016:28. Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Kommittédirektiv Villkorlig frigivning Dir. 2016:28 Beslut vid regeringssammanträde den 31 mars 2016 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska, i syfte att stärka möjligheterna att förebygga

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Frivård Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 16

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall; SFS 2005:467 Utkom från trycket den 17 juni 2005 utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ordningsstadga. Jokela fängelse. Gäller från och med

Ordningsstadga. Jokela fängelse. Gäller från och med Gäller från och med 26.2.2016 2 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 VISTELSE PÅ FÄNGELSEOMRÅDET... 3 3 KLÄDSEL PÅ FÄNGELSEOMRÅDET... 3 4 LÅSNING AV LOKALERNA OCH NÄRVAROKONTROLLER... 4 4.1 Låsta lokaler... 4 4.2

Läs mer

N./. Riksåklagaren angående rån m.m.

N./. Riksåklagaren angående rån m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (10) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 1857-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM N./. Riksåklagaren angående rån m.m. Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

En effektivare kriminalvård

En effektivare kriminalvård Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3232 av Beatrice Ask m.fl. (M) En effektivare kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åter

Läs mer

Psykiatrisk tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård Psykiatrisk tvångsvård Margareta Lagerkvist Överläkare Rättspsykiatriska vårdkedjan Sahlgrenska Universitetssjukhuset margareta.lagerkvist@vgregion.se LPT Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT)

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 2014-08-28 Ett tryggare Sverige I Sverige ska människor kunna leva i trygghet, utan att behöva oroa

Läs mer

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott

Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Proposition om ett tryggare samhälle utan brott Gemenskapspartiet Ingen människa ska behöva bli utsatt för brott. Brott skadar människor och kostar samhället stora pengar. En vanlig dag sitter cirka 5000

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RVII (Dnr 001-663/2009) Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret (Ds 2009:9) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår

Läs mer

Vår vision. Brottspåföljdsmyndigheten ska göra en inflytelserik, pålitlig och betydelsefull insats för tryggheten i samhället.

Vår vision. Brottspåföljdsmyndigheten ska göra en inflytelserik, pålitlig och betydelsefull insats för tryggheten i samhället. Vår vision Brottspåföljdsmyndigheten ska göra en inflytelserik, pålitlig och betydelsefull insats för tryggheten i samhället. Brottspåföljdsmyndigheten Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) svarar för verkställighet

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd RIKSDAGENS SVAR 47/2005 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande Ärende Regeringen har till 2004 års riksmöte

Läs mer

Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet

Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet Kort fängelsestraff ger ofta inte det bästa resultatet Publicerad 2016-03-21 Kriminalvård. Mer frivård. Nära 70 procent av alla fängelsestraff är kortare än sex månader. Att på så kort tid förmå en människa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken; SFS 2016:491 Utkom från trycket den 3 juni 2016 utfärdad den 26 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 förskrivs i fråga om brottsbalken 2 dels att

Läs mer

Infotillfälle ang. intressebevakning

Infotillfälle ang. intressebevakning Infotillfälle ang. intressebevakning 02.05.2012 LAGSTIFTNING Lag om förmyndarverksamhet (442/99), Förordning om förmyndarverksamhet (889/99) SYFTE Syftet är att övervaka sådana personers rätt, som inte

Läs mer

Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården

Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården Kartläggning av yrkesinriktade utbildningar inom kriminalvården Disposition Presentation Uppdragets bakgrund Tillvägagångssätt Resultat Slutsatser Övriga frågor Presentation Barbro Pellsäter och Sarah

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 18 november 2010 KLAGANDE AA MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 23 februari 2009 i mål nr

Läs mer

Brottspåföljdsmyndighetens strategi 2011-2020

Brottspåföljdsmyndighetens strategi 2011-2020 Brottspåföljdsmyndighetens strategi 2011-2020 Brottspåföljdsmyndighetens strategi 2011-2020 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Värden 3. Förändringar i verksamhetsmiljön 4. Riktlinjer från justitieministeriet

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager KVFS FARK Fängelse Konsoliderad version Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse beslutade den 10 januari 2011.

Läs mer

Anvisning 15/ (6)

Anvisning 15/ (6) Anvisning 15/2016 1 (6) Tobakslagen vid offentliga tillställningar som ordnas på utomhusområden Lagstiftning Rökförbud Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) meddelar med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 15 april 2015 394/2015 Lag om ändring av häktningslagen Utfärdad i Helsingfors den 10 april 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras i häktningslagen

Läs mer

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN

Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN Säkerhetsplan för kommunerna i Mellersta Österbotten och för Kronoby kommun 2010 2015 GENOMFÖRANDEPLAN INNEHÅLL 1. Målen för säkerhetsplanen, innehållet i åtgärdsprogrammet, de ansvariga personerna för

Läs mer

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har?

Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Vet du vilka rättigheter du har? Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Om du är inskriven

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i vapenlagen (1996:67); SFS 2006:386 Utkom från trycket den 31 maj 2006 utfärdad den 11 maj 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 2 juni 2015 KLAGANDE Kriminalvården 601 80 Norrköping MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 21 mars 2014 i mål

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen

Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen 1 Ronneby Kommun Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ärende: Hantering av privata medel Datum: 2014-05-07 Ersätter datum:: Samtliga tidigare rutiner i ärendet 2014-02-21 Ansvarig: Förvaltningsschef

Läs mer

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-04-23 Handläggare: Carola Östling Telefon: 08-508 15 055 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd 2009-05-14

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015)

SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) SAMMANDRAG AV STADGARNA FÖR VARUBESIKTNING (i kraft från den 1 januari 2015) Enligt 7 i stadgarna för varubesiktning ska varubesiktningsmannen ge parterna vid besiktningen för information den del av stadgarna

Läs mer

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN

9.10.2012 ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN PERMANENTA ANVISNINGAR 1 (5) ÄNDRINGSARBETEN I BOSTADEN ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN SAMT REDSKAP OCH ANORDNINGAR I BOSTADEN Gäller: fr.o.m. 1.11.2012 tills vidare 1. Allmänt om ändringsarbeten i bostaden

Läs mer

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS

SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS SiS i korthet 2012 En samling statistiska uppgifter om SiS Innehåll Sis uppdrag...3 Innehållet i rapporten...4 Ungdomsvård 2012...5 Platser på särskilda ungdomshem...5 Intagningar på särskilda ungdomshem...5

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

för Ensamkommande barn

för Ensamkommande barn Information från Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås om God man för Ensamkommande barn Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2015:982 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2

Läs mer

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande SFS 1994:137 Källa: Rixlex Utfärdad: 1994-03-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:323 Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [Fakta & Historik] Allmänna bestämmelser 1 I denna lag ges bestämmelser

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-04-22 Handläggare: Monica Petersson Telefon: 08-508 25 028 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden Remiss

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009): 1 Tillämpningsområde Denna förordning innehåller

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård

PRESENTATIONSBLAD. Nyckelord Vård oberoende av den åtalades vilja, verkställighet av påföljder, rättspsykiatrisk vård PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Vårdpåföljdsarbetsgruppen Orförande Katariina Jahkola Sekreterare Sanna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i rättegångsbalken; SFS 2012:281 Utkom från trycket den 29 maj 2012 utfärdad den 16 maj 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

Läs mer

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Lag. om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar. 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar Lag om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Uppgifter och ledning för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar 1 Lagens tillämpningsområde Denna

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-13 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

Kriminalvårdens författningssamling

Kriminalvårdens författningssamling Kriminalvårdens författningssamling ISSN 1653-6665 Utgivare: Elisabeth Lager Utkom från trycket den 11 december 2013 Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU

Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU Till dig som vårdas på SiS särskilda ungdomshem med stöd av LVU Kommunen där du bor har bestämt att du behöver vård på ett särskilt ungdomshem som drivs av SiS. Det kan bero på att du lever på ett sätt

Läs mer

A.J. överklagade Kriminalvårdens beslut och yrkade att han skulle beviljas intensivövervakning med elektronisk kontroll.

A.J. överklagade Kriminalvårdens beslut och yrkade att han skulle beviljas intensivövervakning med elektronisk kontroll. HFD 2015 ref 39 Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten.

Läs mer

Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision fram till 2025 21.11.2013

Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision fram till 2025 21.11.2013 Brottspåföljdsmyndighetens lokalvision fram till 2025 21.11.2013 1 INNEHÅLL Innehåll 1. Antalet fångar och fångplatser i dagens läge och 2025 2. Riktlinjer för verksamheten 3. Utgångspunkter för utvecklingen

Läs mer

R / S E BROTTSPAFÖLJDSMYNDIGHETEN 20/610/2017

R / S E BROTTSPAFÖLJDSMYNDIGHETEN 20/610/2017 R / S E BROTTSPAFÖLJDSMYNDIGHETEN 20/610/2017 Västra Finlands brottspäföljdsregion KÄYRÄ FÄNGELSE ORDNINGSSTADGA Träderikraft 1.8.2017 INNEHÄLL 1 ALLMÄNT...3 2 VISTELSE RA FÄNGELSEOMRÄDET...3 3 KLÄDSEL

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter

SOCIALFÖRVALTNINGEN Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Bakgrund Enligt 22 kap. 1 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är uppgifter inom folkbokföringsverksamheten i regel offentliga. I vissa fall kan det dock

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer